P0 Ses basıncının en büyük değeri (genlik) T Peryot (Basıncın birbirini izleyen en büyük iki değeri arasında geçen zaman)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P0 Ses basıncının en büyük değeri (genlik) T Peryot (Basıncın birbirini izleyen en büyük iki değeri arasında geçen zaman)"

Transkript

1 İÇİNDEKİER GÜRÜTÜ... 1 Desibel (db)... Ses gücü düzeyi... Desibel ile toplama işlemi... 3 Ortalama Ses Basıncı... 5 Ses Basınç Düzeyi... 6 Ses Şiddeti ve Ses Şiddeti Düzeyi... 7 Ses Alanları... 7 Arı Ses, eriyodik ve Karmaşık Sesler... 8 Serbest Alanda Sesin Yayılması Atmosferik Yutuşla Ses Basınç Düzeyinin Düşmesi nin S cinsinden ifadesi Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi (eq) Yönelme ve Yönelme Katsayısı Yankılanma Alanında Sesin Yayılması Ses Yutma Katsayısı Oda Sabiti (R) Yankılanım Alanında Ses Basıncı Düzeyi Yankılanım (T) Gürültü Kontrolü... 1 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri... Gürültü Kaybı... 5 Bariyerlerle Gürültü Kontrolü... 8 i

2 GÜRÜTÜ Ses dalgaları halinde dağılan bir enerji şeklidir. Ortamdaki parçacıklar, titreşir. Bu titreşimler sonucu oluşan dalgalar, havada basınç değişikliği oluşturur. Bu basınç değişikliği kulak tarafından elektrik sinyallerine çevrilir ve beyin tarafından ses olarak algılanır. Hava basıncının değişme miktarına ses basıncı denir. Herhangi bir noktadaki basıncın değişimi aşağıdaki şekildedir. 0 Ses basıncının en büyük değeri (genlik) T eryot (Basıncın birbirini izleyen en büyük iki değeri arasında geçen zaman) F Frekans ( 1 sn deki devir sayısı) (Hertz) 1 f= T Herhangi bir anda ses dalgasını oluşturan ses basıncının, ses kaynağından olan uzaklığıyla değişimi aşağıdaki şekildedir.

3 λ (Dalga boyu) Birbirini izleyen iki benzer nokta arasındaki uzaklıktır. c (Dalganın yayılma hızı) Hız, birim zamanda alınan yol olarak ifade edildiğinden, periyodu T olan sürede dalga boyu λ olan bir dalganın yayılma hızı c= λ ile ifade edilir. 1 Burada T= olduğundan c. f olarak da ifade edilebilir. Sesin havadaki yayılma f hızı (hava, ideal bir gaz olarak kabul edilirse) c 0,05 T ( m/ sn) K T sıcaklık ( Kelvin) (73, C ) K Oda sıcaklığı 1 C olarak kabul edilirse sesin havadaki yayılma hızı c = 344 m/sn Desibel (db) Desibel, ses şiddetini (ses gücü düzeyini) ifade eden bir birimdir. İki büyüklüğün oranının logaritması olarak tanımlanır. Örneğin; W değerindeki bir gücün Wo referans değerine göre düzeyi Düzey( db) 10log W W 0 Ses gücü düzeyi Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ses gücü (aqustik güç), gücün düzeyine ses gücü düzeyi (W) denir. Referans güç olarak Wo 10 1 Watt kullanılır. W Dolayısıyla ses gücü W olan bir kaynağın ses gücü düzeyi W 10log 10 1 eşitliğinden bulunabilir. 3

4 Çeşitli ses ve gürültü kaynaklarının ses güçleri ve ses gücü düzeyleri aşağıda verilmiştir. Kaynak Ses Gücü (W) Ses Gücü Düzeyi (db) Fısıltı Konuşma Bağırma Uçak Motoru 1 10 Jet Motoru 5x Roket 5x Karmaşık sesler, harmonik olmadıkları gibi periyodik de değillerdir. Yani yarattıkları ses basıncının zamanla değişimi gelişigüzeldir. Desibel ile toplama işlemi 4

5 Ses basınç düzeyleri ( i 1,,..., n) p i olan n ayrı ses dalgasının toplam ses basıncını bulmak için n ayrı sesin ses basıncı değerlerinin kullanılması gerekir. i 10 log i 0 10 i i 0 ( /10) Bu işlem, her ses basıncı için tekrarlanırsa toplam ses basıncı; n n i /10 t i ( 0 10 ) i1 i1 n /10 t 0 10 i i1 t 10log t 0 t 10log n 0 i i /10 t n i /10 10log ( 10 ) i1 5

6 İki ayrı makinanın ayrı ayrı çalıştırıldıklarında bir noktada yarattıkları ses düzeyleri 80 db ve 83 db dir. Her iki makine birden çalıştırılırsa toplam ses basıncı düzeyi ne olur? t n i /10 10log ( 10 ) i1 80/10 83/10 10 log(10 10 ) 84.8 db Bu işlem desibel toplama eğrisi kullanılarak da yapılabilir. (db) Toplam iki düzey arasındaki fark Eğer iki düzey arasındaki fark 0 ise, 3 db eklenir. Eğer iki düzey arasındaki fark 10 dan büyük ise, ekleme yapılmaz. 70 db 70 db + 70 db + 10 db 73 db 10 db Ortalama Ses Basıncı 1 n i /10 10 log ( 10 ) nnokta sayısı n i 1 6

7 Ses gücü düzeyi bilinen bir kaynağın ses gücü de aşağıdaki şekilde belirlenebilir. W W 10log 10 1 W W log W 10 W W /10 1 ( W /10) 1 Örnek: Toplam gücü 75 kw olan bir dizel motorun toplam gücünü % 0,000 si sese çevrildiğine göre bu motorun ses gücü düzeyini bulunuz. 75 kw = W 0, ,15 W 100 W W 0,15 10log 10log 111,8 db Ses Basınç Düzeyi Ses, kulak zarı ile temasta bulunan havanın basıncının değişmesi ile algılandığından bir ses kaynağının ses gücünden daha çok belli bir noktada yarattığı ses basıncı önemlidir. Ses basınç düzeyi 10log 0 olarak tanımlanır a (referans ses basıncı) 0 10 a 0 log 0 7

8 Ses Şiddeti ve Ses Şiddeti Düzeyi Bir ses kaynağından ses şeklindeki yayılan enerjinin birim zamandaki miktarına ses gücü denilirse W ses gücüne sahip bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının A alanından geçtiği andaki güç ses şiddetini oluşturur. Ses şiddeti düzeyi I I 10 log olarak tanımlanır. I 0 I0 10 W / m 1 Sesin havada yayılması düşünüldüğünde I0 0,16 db 'dir. I 0,16 db insan kulağının fark edemeyeceği bir değer olduğundan havada ilerleyen ses dalgaları için I alınabilir. Bu nedenle gürüldü analizlerinde ses şiddeti yerine ölçülmesi çok daha kolay olan ses basıncı alınır. Ses Alanları ratikte 4 çeşit ses alanı olduğu kabul edilir. 1. Yakın Alan Kaynağın çok yakınında bulunan ve uzaklığın çok az değişmesine rağmen ses basınç düzeyinde büyük farklılıkların oluştuğu alandır.. Uzak Alan a. Serbest Alan: Burada ses, yayılmasını etkileyecek yansıtıcı yüzeylerle karşılaşmadan açık havada gibi ilerler. 8

9 b. Yankılanım Alanı: Burada duvarlar veya çevredeki objelerden gelen yansımaların kaynaktan gelen ses düzeyini arttırdığı alanlardır. Arı Ses, eriyodik ve Karmaşık Sesler Düzenli dalgalarla yayılan ses basıncı değişiminin oluşturduğu seslere arı ses veya saf ton denir. Değişik frekanslardaki iki ya da daha çok arı sesin birleşmesi sonucunda harmonik olmayan periyodik sesler elde edilir. Doğada arı sesi oluşturan, tek bir harmonikten oluşan seslere ender rastlanır. eriyodik sesler, doğada daha çok yaygındır. Seslere karşı duyarlıdır. Normal konuşma hz Anlaşılabilir konuşma hz Müzik konuşma hz Bu geniş frekans aralığını incelemek zor olduğundan incelenecek frekans aralığı oktav bandı adı verilen kısımlara bölünür. 1 oktav bandının üst sınır değeri, bir sonraki bandın alt sınır değeridir. Her merkez frekansı ise alt ve üst sınır değerinin geometrik ortalamasıdır. f alt sınır frekansı f f f üst sınır frekansı f / ve f f 1 f0 merkezsınır frekansı Bant genişliği f f1 bir bant aralığı 9

10 Aşağıda standart olarak kabul edilen oktav bantları ve merkez frekansları verilmiştir. Alt sınır (hz) Üst sınır (hz) Merkez (hz) Değişik ses etkileşim düzeyi değerlerindeki n ayrı sesin toplam T süresindeki eşdeğer sürekli ses düzeyi aşağıdaki formülden belirlenir. eq n SEi /10 10 log log i1 T T geçen süre(sn) Örnek: Her bir operasyonda çıkardığı gürültünün ses etkileşim düzeyi SE=110 db olan bir makinada çalışan bir işçi makinayı 1 günde 00 operasyon için kullanıyor. 8 saatlik süreye karşılık gelen eşdeğer sürekli ses düzeyini bulunuz. eq i1 00 SE /10 10 log 10 i 10 log (8 3600) eq 110/10 10 log(00 10 ) 10 log (8 3600) eq , 6 88, 4 db 10

11 Örnek: İşlek bir cadde kenarında görev yapan bir kişinin etkisi altında kaldığı gürültü düzeyini saptayabilmek için yapılan çalışmalar söz konusu noktada 8 saatte SE değeri 96 db olan 100 motosiklet, SE değeri 84 db olan 500 otobüs ve SE değeri 8 db olan araba geçtiği görülmüştür. 8 saatlik süreye karşılık gelen eq =? eq 96/10 84/10 8/10 10 log( ) 10 log (8 3600) 80 db Serbest Alanda Sesin Yayılması Sesi yansıtacak hiçbir engelin bulunmadığı ve sesin düzgün olarak yayılabildiği alanlara serbest alan adı verilir. Uygulamada sesin düzgün yayılmasını önlemeyecek şekilde engellerin bulunduğu alanlar da serbest alan olarak kabul edilir. Serbest alanda yayılan ses dalgaları düzgündür. Ve kaynaktan r uzaklığında olan bir noktadaki ses şiddeti r ile ters orantılıdır. Serbest alanda ses gücü düzeyinden ses basıncı düzeyi aşağıdaki şekelde hesaplanabilir. Q W 10log( ) 4r W Q r : Kaynaktan r uzaklıktaki ses basıncı düzeyi : Kaynağın ses gücü düzeyi : Yönelme katsayısı : Mesafe (m) Kaynağa olan uzaklık her katına çıktığında ses düzeyinde azalma 6 db, her 10 katına çıktığında 0 db dir. 11

12 Nokta kaynakların ardarda bir doğrultuda olması ile çizgi kaynaklar oluşur. Çizgi kaynaklarda uzaklık her katına çıktığında ses düzeyindeki azalma 3 db, her 10 katına çıktığında 10 db dir. Atmosferik Yutuşla Ses Basınç Düzeyinin Düşmesi Hava molekülleri, ses dalgalar halinde yayılırken ses enerjisinin bir kısmını yutar. Özellikle uzak mesafelerde bu yutuş miktarının dikkate alınması gerekildir. Atmosferik yutuş 0 ºC için aşağıdaki şekilde hesaplanır: A atm 8 f r 7, 410 Ø f : İletilen sesin frekansı (Hz) r : Kaynaktan olan uzaklık (m) Ø : Havanın bağıl nemi (%) Aatm : Atmosferik yutuş ile ses basıncındaki düşüş (db) Örnek: Ses gücü düzeyi, W = 130 db olan bir itfaiye sireninin 4000 Hz frekansında yaydığı sesin açık havada r = 500 m uzaklıkta oluşturacağı ses basıncı düzeyini bulunuz. ( Ø= %50, T = 0 ºC, Q = 1) Aatm , db 50 Q W 10log( ) 4r 1

13 log ( ) 65dB Toplam azalma = 65 1 = 53 db Örnek: 500 ile 100 hz arasındaki 4 oktav bandındaki ses gücü düzeyi 88 db olan bir makinanın açık havada makinadan 3 m uzaklıktaki bir noktada ses basıncı düzeyini bulunuz. (Q=) Q W 10log( ) 4r 88 10log 70,5 db 4 9 Örnek: Bir makinanın ses gücü düzeyi 500, 1000, 000 ve 4000 hz oktav bantlarında sırasıyla W 74dB, 1 W 86dB, W 3 8dB, W 4 uzaklıktaki ses basıncı düzeyini bulunuz. (Q = ) 76dB dir. Bu makinadan 3 m Q W 10log( ) 4r W 10log ,5 W Merkez frekans(hz) W (db) (db) , , , ,5 56,5/10 68,5/10 64,5/10 58,5/10 10 log( ) 70,5 db 13

14 nin S cinsinden ifadesi Bu denklem sadece arı seslerin yani tek bir frekansa sahip seslerin ses yüksekliklerini belirlemede kullanılır. Karmaşık seslerin yükseklik düzeyleri ölçülmek istendiğinde Şekil.4 te verilen eş yükseklik indeksi eğrileri kullanılır. Bu yöntemde öncelikle her oktav bandındaki bant basıncı düzeyleri (BBD) ölçülür. Genellikle 63, 15, 50, 500, 1000, 000, 4000, 8000 Hz bantlarının kullanılması yeterlidir. Daha sonra her merkez frekansı ve buna karşılık gelen BBD kullanılarak her battaki yükseklik indeksi Şekil.4 ten bulunur. Son olarak toplam ses yüksekliği aşağıdaki formülden belirlenir. n S S K S S t m i m i1 St Si Sm K : Toplam ses yüksekliği (son) : i ses yüksekliği indeksi : En büyük yükseklik indeksi : 0,3 (sabit) Toplam ses yüksekliği kullanılarak ses yüksekliği düzeyi de belirlenebilir. Kapalı yerlerdeki arka plan gürültüsünün düzeyini saptamanın ve bilinen sınır değerler ile kıyaslamanın en bilinen yolu, gürültü ölçütü (NC) eğrilerini kullanmaktır. (Şekil.5) Her eğri, verilen belli bir NC değeri için ulaşılabilecek en yüksek oktav bant basıncı düzeyini göstermektedir. İncelenen gürültünün ölçülen bant basıncı düzeyleri NC eğrileri üzerinde işaretlenir. En büyük NC değerine yakın nokta gürültünün NC değerini verir. Bu NC eğrileri zamanla geliştirilerek tercih edilir. Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi (eq) Ses düzeyinde, alçalıp yükselmelerin olduğu ya da ses düzeyinin zamanla gelişigüzel değiştiği gürültülerin (kararsız gürültüler) değerlendirilmesinde ses düzeyinin zamanla değişiminin yerine sesin eş değer sürekli ses düzeyi kullanılır. 14

15 eq T 1 ( t) 10log dt T 0 0 T (t) 0 dt : Ölçüm süresi : Ölçülen sesin a ağırlık ses basıncı : Referans ses basıncı : Ses düzeyi Eşdeğer sürekli ses düzeyini yeterli bilgiyi sağlayamadığı bir durum çok kısa sürer. Aniden yükseldikten sonra alçalan seslerin değerlendirilmesidir. (Uçak havalanması) Bu tür seslerin düzeylerini belirlemede en yaygın yöntem eşdeğer sürekli ses düzeyini veya en yüksek ses düzeyini kullanmak yerine ses etkileşim düzeyi (SE)ni kullanmaktır. SE, kısa sürede önemli düzey değişimi gösteren bir sesin enerjisine sahip 1 sn süren sabit düzeyli sesin düzeyidir. SE 10 log T T geçen süre eq 15

16 Örnek: Bir noktada ölçülen ses basıncı düzeyi değerleri; 1 80dB, 86dB, 3 85dB, 4 88dB dir. Ortalama basınç düzeyini hesaplayınız. t /10 86/10 85/10 88/10 10 log ( ) 85,6 db Yönelme ve Yönelme Katsayısı Genellikle bir ses kaynağından çıkan ses dalgaları, her yönde farklı yayılır. Bir noktadaki yönelme katsayısı (Q), o noktadaki ses şiddetinin sesin düzgün yayılması durumunda aynı noktada oluşturacağı ses şiddetine oranı olarak tanımlanır. Q I I t Çevresinde hiçbir yansıtıcı yüzey bulunmayan noktasal bir cisim, her yönde değişik yönelme katsayısına sahip bir ses kaynağının herhangi bir yöndeki yönelme katsayısı, o yönde bir noktada ölçülen ses basıncı düzeyi kullanılarak aşağıdaki şekilde belirlenir. Q ( )/10 10 p p Örnek: Bir ses kaynağının 4 m uzaklığında ortalama ses basıncı düzeyini hesaplamak için 8 uygun noktada ölçümler yapılmıştır. 1 88dB, 90dB, 3 87 db, 4 9dB, 5 99dB, 6 96dB, 7 9dB, 8 86dB Yönelmenin en fazla olduğu yönü ve yönelme katsayısını bulunuz /10 90/10 89/10 9/10 99/10 96/10 9/10 86/10 10 log ( ) 93,4 Yönelmenin en fazla olduğu yön e doğrudur. 5 db 16

17 Yankılanma Alanında Sesin Yayılması Kapalı yerlerde serbest alan koşulları geçerli değildir. Sesin yansıyabildiği bir alanda herhangi bir noktada ölçülen ses basıncı düzeyi kaynaktan doğrudan gelen sesin oluşturacağı ses basıncı düzeyi ile yansıyarak gelen sesin oluşturacağı ses basıncı düzeyinin toplamıdır. Ses Yutma Katsayısı Bir yüzeye gelen ses enerjisinin bir kısmı yansır, bir kısmı yutulur(başka bir enerjiye çevrilir) ve bir kısmı geçer. Bir yüzeyde yutulan ses enerjisinin o yüzeye gelen toplam ses enerjisine oranına yüzeyin ses yutma katsayısı (α) adı verilir. α 0-1 arasında bir değer alır. α =0 ise tümüyle yansıtıcı yüzey, α=1 ise tümüyle yutucu bir yüzeydir. Bir yüzeyin ses yutma katsayısı malzemenin özelliğine, kalınlığına ve sesin frekansına bağlıdır. Malzemelerin ses yutum katsayıları çeşitli testler ile belirlenir. Bir odanın her duvarının farklı bir ses yutma katsayısı olması durumunda oda için ortalama ses yutma katsayısı ( ) nin hesaplanması gerekir. 17

18 s s... s A A s s... s S S 1 1 n n i 1 n i si αi : i yüzeyinin alanı : i yüzeyin ses yutma katsayısı Ai = si. αi : i odanın ses yutumu A A i S S i : odanın toplam ses yutumu : odanın toplam yüzey alanı Örnek: Boyutları 4x6x3 m olan bir odanın duvarları, sıvalı beton ile, tabanı ise halı kaplıdır. Odanın toplam ses yutumunu ve ortalama ses yutum katsayısını bulunuz. (Sıvalı betonun α sı = 0,04, halının α sı = 0,6) S1= 6x4+(3x4)+(3x6) = 84 m S= 6x4 = 4 m Toplam ses yutumu A A A 1 s s , , 6 17,76 m 17,76 m 0,164 0, m Oda Sabiti (R) Oda sabiti, kapalı mekanlar için yankılanım derecesinin bir ölçüsüdür. S. R (m ) 1 18

19 Yankılanım Alanında Ses Basıncı Düzeyi Ses gücü düzeyi, bilinen bir ses kaynağını herhangi bir noktada yaratacağı ses basıncı düzeyi, serbest alanda yalnız uzaklığa ve yönelme katsayısına bağlıyken yankılanım alanında oda sabitine de bağlıdır. Q 4 W 10log( ) 4 r R Örnek: Bir önceki örnekte verilen odanın ortasına yerleştirilen ve toplam ses gücü düzeyi (W) = 90 db olan bir makinada yönelme katsayısını,5 olması durumunda m uzaklıktaki; a) Ses basıncı düzeyini bulunuz. b) Aynı ses kaynağının serbest alanda bulunması durumunda ses basıncı düzeyini bulunuz. Q 4 a) W 10log( ) 4r R S ,16 R 0,6 m 1 1 0,16, log ( ) 84dB 43,14 4 0, 6 b), log ( ) 77 db 43,

20 Yukarıdaki örnekte halı kaplı taban ses yutum katsayısı 0,0 olan sıvalı beton ile kaplı olsaydı ses basıncı düzeyi ne olurdu? S. R 1 840,04 40,0 0, , 036 R 4m 1 0, 036, log ( ) 90, db 16 3,14 4 Yankılanım (T) Bir ses kaynağından yayılan sesin birçok kez yansıması olayıdır. Kapalı bir yere yerleştirilen bir ses kaynağı aniden susturulduğunda ses enerjisi yutulana dek ses birçok kez yansır. Ses kaynağının susturulmasından sonra karalı ses basıncı düzeyinin 60 db düzmesi için geçen zamana yankılanım süresi (T) adı verilir. Yankılanım süresi aşağıdaki şekilde belirlenir. 4. V T.. cs sn n.10 6 V : oda hacmi (m 3 ) c : sesin yayılma hızı (m/sn) : ortalama ses yutum katsayısı S : odanın toplam yüzey alanı (m ) 0

21 Değişik ses etkileşim düzeyi değerlerindeki n ayrı sesin toplam T süresindeki eşdeğer sürekli ses düzeyi aşağıdaki formülden belirlenir. eq T T sn i1 n SEi /10 10log 10 10log geçen süre ( ) Örnek: Her bir operasyonda çıkardığı gürültünün ses etkileşim düzeyi SE = 110 db olan bir makinada çalışan bir işçi makinayı 1 günde 00 operasyon için kullanıyor. 8 saatlik süreye karşılık gelen eşdeğer sürekli ses düzeyini bulunuz. eq i1 00 SE /10 10log 10 i 10log(8 3600) eq 110/10 10 log (00 10 ) 10 log (8 3600) eq , 6 88, 4 db Örnek: İşlek bir cadde kenarında görev yapan bir kişinin etkisi altında kaldığı gürültü düzeyini saptayabilmek için yapılan çalışmalar söz konusu noktada 8 saatte SE değeri 96 db olan 100 motosiklet, SE değeri 84 db olan 500 otobüs ve SE değeri 8 db olan araba geçtiği görülmüştür. 8 saatlik süreye karşılık gelen eq =? eq 96/10 84/10 8/10 10 log ( ) 10 log (8 3600) 80 db Değişik malzemelerden yapılmış ardarda yerleştirilmiş birden fazla engel (duvar) bulunması durumunda toplam ses iletim kaybı aşağıdaki şekilde belirlenir. T t 1 = 10log T T t = Toplam ses iletim kaybı T Ortalama ses iletim katsayısı 1

22 T T1 S1 TS... TnS S S... S 1 n n S i = Ses iletim katsayısı T i olan yüzeyin alanı Örnek: İki odayı birbirinden ayıran bir duvarın ses iletim kaybı T1= 40 db dir. Alanı 60 m olan bu duvara daha sonra duvarın yarısını kaplayacak büyüklükte bir pencere açılıp ses iletim kaybı T 0 db olan cam takılıyor. Bu değerin geçerli olduğu frekans bandı için toplam ses iletim kaybını (T) bulunuz. Duvar için ses iletim kaybı; T = 10log 40 10log T /10 T1 T Cam için ses iletim kaybı; T = 10log 0 10log T 10 0/10 T T 10 T T S T S S S i i ,005 Tt log 10 log 3dB T 0,005 Gürültü Kontrolü Bir gürültünün rahatsız ediciliği gürültünün yüksekliğinden, cinsinden ve değişkenliğinden kaynaklanabilir. Kişileri gürültüden korumak için alınabilecek önlemlerin tümüne gürültü kontrolü adı verilir. Bu işlem genel olarak 3 şekilde yapılır. Temel kural, olanak varsa gürültünün kaynağından azaltılmasıdır. Aksi takdirde gürültünün alıcıya ulaşımının engellenmesi gerekir. Gürültüyü kaynağında azaltmak 3 şekilde yapılabilir: Gürültü kaynağının bulunduğu bölgeyi ses yalıtımlı nesneyle ayırmak Ses bariyerlerinin kullanılması

23 Ses yayılma alanının kontrolü (duvar vs. alanların yutucu malzemeyle kaplanması) Sesin algılandığı noktada alıcıda önlem almak. Genelde gürültü azaltılamaz. Sadece gürültüden etkilenmesi önlenir. En yaygın yöntem kulak koruyuculardır. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri sikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları, öfkelenme, genel rahatsızlık hissi ve sıkılma. Fiziksel Etkileri: Geçici veya kalıcı işitme hasarları. Fizyolojik Etkileri: İş veriminde azalma, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi. Meydana getirdiği olumsuz etkilere bağlı olarak gürültü seviyeleri aşağıdaki şekilde derecelendirilebilir. Gürültü Derecesi Gürültü Seviyesi Olumsuz Etkiler Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, 1. Derece 30 db 65 db kızgınlık, uyku düzensizliği, konsantrasyon bozukluğu Fizyolojik etkiler, beyin. Derece 65 db 90 db sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler 3. Derece 90 db 10 db Fizyolojik etkilerin artması, baş ağrıları 4. Derece 10 db 140 db İç kulakta devamlı hazar, dengenin bozulması 5. Derece 140 db < Ciddi beyin tahribatı 3

24 Bunlara ek olarak gürültü kişilerde bitkinliğin kronikleşmesini sağlamakta ve vücudun direncini azaltarak hastalıklara yakalanma ihtimalini arttırmaktadır. Bir oda için yankılanım süresinin büyük olması sesleri uyumsuz yapar. T nin küçük olması konuşmayı boğar, müziği ise kısa süren sesler topluluğuna dönüştürür. Örnek: Boyutları 5x10x4 m olan bir çalışma odasında yankılanım süresinin 0,6 sn olması isteniyor. Bunu sağlayabilmek için odanın sının ne olması gerekir. (c=344 m/sn) T 4. V.. cs n.10 6 V = 5x10x4 = 00 m 3 S = x(5x10+5x4+10x4) = 0 m c = 344 m/sn 400 0, n , n n10 0, n10 0, 4 0, Örnek: Bir atölyede duvardan duvara yerleştirilen ve gürültü kaynağı seviyesinden 3,3 m yükseğe kadar uzanan bir bariyerin kaynağı ve alıcıya olan uzaklığı 5 er m dir. Odanın hz arasındaki 5 oktav bandında hesaplanan oda sabiti değerleri ve aynı frekans bandlarında bariyer konulmadan önce alıcının bulunduğu noktada ölçülen ses basıncı düzeyleri aşağıda verilmiştir. Bariyer konulduktan sonra alıcının bulunduğu 4

25 noktada ölçülmesi istenen ses basıncı düzeylerini bulunuz. (Q=, sesin havada yayılma hızı = 344 m/sn) Merkez frekansı Oda sabiti (db) ,9,3 1,7 1,4 1, 101,1 99,7 98,3 97,6 90,8 Bariyer duvardan duvara yerleştirildiği için sesin bariyeri aşacağı tek bir bariyer kenarı vardır. Bu da bariyerin üst kenarıdır. d d d d 5 3,3 d 1 m d r 1 (5 5) m n 344 / f 344 D 344 i f f c 344 m / sn f f 5

26 Gürültü Kaybı Q 4 Q. D 4 10log / 4r R 4r R 4. D 4 10 log / 4 (10) R 4 (10) R Tablodaki değerleri her bir frekans için (15-000) verilen sabitleri kullanarak ve frekans değerlerinden bulunan D değerleri için formülden hesaplanmıştır. Son olarak bu gürültü kayıpları bariyer konulmadan önceki ses basıncı düzeyi değerlerinden çıkartılarak bariyer konulduktan sonra elde edilecek ses basıncı düzeyleri bulunur. c 344 f f log 10log (0,01744 f) f Dolayısıyla soruda verilen frekans aralığındaki her bir merkez frekans değeri için gürültü kaybı değerleri bulunabilir. Frekans ,4 9,4 1,4 15,4 18,4 Örnek: Yukarıda verilen örnekte elde edilen gürültü kaybı değerleri yaklaşık değerlerdir. Aynı verileri kullanarak 1000 hz frekans değeri için 300 m uzaklıktaki (bariyerden) yerleşim yerinde meydana gelecek gürültü kaybını hassas olarak belirleyiniz. 6

27 d d d d ,31 m d r 315, , , ,344 D Bariyer bir yerleşim alanını otoyol ve hava alanı gibi gürültü bölgelerinden korumak için kullanılır. Bu durumlarda bariyerin sağladığı gürültü kaybını bulmak için alıcının bariyerden olan uzaklığını bilmemizi gerektirmeyen aşağıdaki eşitlik kullanılabilir. Diğer bir deyişle yerleşim bölgesinin beriyere olan uzaklığı, gürültü kaynağının bariyere olan uzaklığına göre çok daha fazla olduğuna göre bu eşitlik kullanılabilir. 10 h 10log 1 h 1 : Bariyer yüksekliği : Kaynağın bariyere olan uzaklığı Örnek: Bir yerleşim bölgesinin çok yüksek düzeyde gürültüyle çalışan bir pompa grubuna en yakın uzaklığı 300 m dir. Yerleşim bölgesini açık havada çalışan bu gürültüden korumak amacıyla pompaların çalıştığı bölgeye 3 m yüksekliğinde bariyer konulması planlanmaktadır. Bariyer pompa grubuna 15 m uzaklıkta yerleştirildiğine 7

28 göre hz arasındaki oktav bandında bariyerin sağlayacağı gürültü kaybını bulunuz. d d d d r d d d d r d d d d r Bir bariyerin serbest ses alanında bulunması durumunda oda sabiti R a yaklaşır. Bu durumda gürültü kaybı şu şekilde olur. Q 4 Q 4 10log / B 4r 4r Q Q. D 4r 4r 10log / Q 10log QB 8

29 Q 1 10log 10log Q D D 4 Q Bariyer kapalı alanlarda kullanılması durumunda; R 4 r Q Bu durumda gürültü kaybı hesaplanırken; 4r Q B ve 4r ihmal edilebilir. 4/ R 10log 10log 1 0 4/ R Dolayısıyla bariyerlerin kapalı alanlarda kullanılması yarar sağlamaz. Bariyer uygulamasında gürültüyü azaltan etken bariyer malzemesinin yalıtım özelliği olmayıp sesin alıcıya doğrudan ulaşamayarak dolaylı yoldan ulaşmasıdır. Bu nedenle, bariyer malzemesi olarak herhangi bir malzeme kullanılabilir. Bariyerlerle Gürültü Kontrolü Bariyerler, gürültü kaynağı ile alıcı arasına yerleştirilen duvarlardır. Bariyer kalınlığının önemi yoktur. Bir bariyerle elde edilebilecek gürültü kaybı aşağıdaki eşitlikten belirlenebilir. 9

30 Q 4 Q 4 10log / B 4r R 4r R Q r : Gürültü kaybı ( p0 p : Yönelme katsayısı QB = QxD : Bariyer konmadan önceki oda sabiti ) D n i i i : Söz konusu frekansın dalga boyu : Kaynakla alıcı arasında bariyerin i inci kenarından geçen kırık uzaklığıyla r arasındaki fark. 30

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? 1: Sessiz durum 2: Gürültü 3: Atmosfer Basıncı 4: Ses Basıncı Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr.

1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. AKUSTİK TEMEL KONULARI SUNUMU 1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. Neşe Yüğrük AKDAĞ MİMARİ AKUSTİK AKUSTİK BİLİMİNİN

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü Bina Akustiği Bina akustiğinde bazı tanımlar Ses İletim Yolu (Path), Yanaşık İletim (Flanking Transmission) Ses titreşim yolu ile bir odadan

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Ses İle İlgili Fiziksel Olaylar Sesin doğması Sesin yayılması Sesin yansıması Sesin yutulması

Detaylı

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden Gürültü, İstenmeyen Kulağa hoş gelmeyen Rahatsız eden sesler 3 Endüstrideki gürültüyü ise; İşyerlerinde, Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

ÇEVRE KORUMA GÜRÜLTÜ. Öğr.Gör.Halil YAMAK

ÇEVRE KORUMA GÜRÜLTÜ. Öğr.Gör.Halil YAMAK ÇEVRE KORUMA GÜRÜLTÜ Öğr.Gör.Halil YAMAK 1 Gürültünün Tanımı İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan,

Detaylı

SES. Meydana gelişi Yayılması Özellikleri Yalıtımı Kaydı

SES. Meydana gelişi Yayılması Özellikleri Yalıtımı Kaydı SES Meydana gelişi Yayılması Özellikleri Yalıtımı Kaydı Sesin Oluşumu Ses kaynakları titreşerek meydana gelir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. Titreşen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ. Çevre Mühendisliğine Giriş

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ. Çevre Mühendisliğine Giriş GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ Çevre Mühendisliğine Giriş GÜRÜLTÜ Ġnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Ses ve gürültü arasındaki ayırım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Akustik Hava Panjuru. Akustik Hava Panjuru DTS-03. Akustik Hava Panjuru İçin Teknik Bilgi

Akustik Hava Panjuru. Akustik Hava Panjuru DTS-03. Akustik Hava Panjuru İçin Teknik Bilgi Akustik Hava Panjuru Akustik Hava Panjuru DTS-03 Malzeme Kullanım yeri Montaj Galvaniz kaplı 1,2 mm kalınlığında plakadan imal edilir Emiş ve üfleme için uygundur. Ses akustiği istenen yerlerde kullanılır.

Detaylı

İşitme Sorunları (1)

İşitme Sorunları (1) İşitme Sorunları (1) Bu videoda bir odyologun (işitme bozukluğunu inceleyen kişi) işitme zorluğunun çeşidini tespit etmek için farklı uygulamalarını izleyebilirsiniz. Muayene/Konsültasyon: Hastanın şikayeti

Detaylı

6.2. GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

6.2. GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÜRÜLTÜ 6.1 Giriş İnsan çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problem de "gürültü" dür. Gürültüyü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Son zamanlarda iş

Detaylı

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir. SES BU ÜNİTEDE BİLMENİZ GEREKENLER 1. Bir ses dalgasının belli bir frekans ve genliği olduğunu 2. Sesin titreşimler sonucu oluştuğunu 3. Ses yüksekliğinin sesin ince veya kalın olması anlamına geldiğini

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 2 HACİM AKUSTİĞİ Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 2 HACİM AKUSTİĞİ Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 2 HACİM AKUSTİĞİ 1. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Yapı Fiziği II-Hacim Akustiği 1 MİMARİ AKUSTİK YAPI AKUSTİĞİ/NOISE CONTROL (-Gürültü

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Elektrik devrelerinde ölçülebilen büyüklükler olan; 5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Akım Gerilim Devrede bulunan kaynakların tiplerine göre değişik şekillerde olabilir. Zamana bağlı

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 5. Hafta Boru (Kanal) Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 5. Hafta Boru (Kanal) Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 5. Hafta Boru (Kanal) Akustiği Kanal içinde sesin yayınımı Tek boyutta yayınan harmonik ses dalgasının genel formu: p(x,t) Pe P e e jkx jkx jt 1 2 Ses dalgasının düzlemsel

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri db Toplama/Çıkarma ve Ortalama Bir noktadaki toplam ses basıncı o noktadaki ses şiddetlerinin (ses basınçlarının karesi ile orantılı)

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir?

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? Korona olayı bir elektriksel boşalma türüdür. Genelde iletkenler, elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden dış kısmı boşalma olarak tanımlanır. İç ve dış kısmı boşalmalar, yerel

Detaylı

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon )

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) 3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) Genellikle, bir soğuk hava deposunun çeşitli duvarlarından giren ısı kazancının bu duvarlara eşit dağılması

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ)

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) SES NEDİR? Ses, bir cismin başka bir cisme çarpması, değmesi ya da sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin yarattığı gürültüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin şiddeti

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası

Detaylı

2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr.

2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. AKUSTİK TEMEL KONULARI SUNUMU 2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. Neşe Yüğrük AKDAĞ BİRDEN FAZLA SES DÜZEYİNİN TOPLAMINI

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ GÜRÜLTÜ DENETİMİNDE SES YUTUCU GEREÇLER Hava içinde yayılan ses enerjisi, duvar, döşeme, kapı, perde, camlı bölme ve benzeri bir engele rastladığı

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye msahinbulbul@gmail.com

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi HYGIENISCH GETESTET Galvanizli çelik sac yapıya sahip, dairesel kanallarda gürültünün büyük ölçüde azaltılması için Dairesel susturucular, iklimlendirme

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır:

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır: 2.2.2. Vantilatörler Vantilatörlerin görevi, belirli bir basınç farkı yaratarak istenilen debide havayı iletmektir. Vantilatörlerde işletme karakteristiklerini; toplam basınç (Pt), debi (Q) ve güç gereksinimi

Detaylı

TİTREŞİM - SES - GÜRÜLTÜ

TİTREŞİM - SES - GÜRÜLTÜ TİTREŞİM - SES - GÜRÜLTÜ Gürültü Yönetmeliği İnter Spor - Kullanıcı Bilgilendirme SES ve TİTREŞİM Titreşim Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu salınımlar bir sarkacın hareketi

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

Güç ve Enerji. Güç; Enerji; Birimi = W - kw - MW. Birimi = Wh - kwh - MWh

Güç ve Enerji. Güç; Enerji; Birimi = W - kw - MW. Birimi = Wh - kwh - MWh Temel Kavramlar Gerilim (Voltaj) V, v, E, e volt V Yük (Charge) Q, q coulomb C Direnç R ohm W Kapasitans C farad F Endüktans L henry H Frekans f hertz Hz Güç P, p watt W Enerji E watt-saat Wh Ohm Kanunu

Detaylı

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR.

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. GÜRÜLTÜ TİTREŞİM SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. İNSANDA DUYMA EŞİĞİ 0 DB ; AĞRI EŞİĞİ İSE

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/ GÜRÜLTÜDEN KORUNMA SES VE GÜRÜLTÜ SES GÜRÜLTÜ Havada dalgalar şeklinde hareket eden titreşimler İnsan kulağına hoş ve uyumlu gelen titreşimler İstenmeyen, rahatsız edici ve işitme sistemi için tehlikeli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014 SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ Ferhat ERÖZ 09/03/2014 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. 2013 YILINDA YAPILAN AKUSTİK ÖLÇÜMLER 2.1. Süleymaniye Cami Oda ölçümleri 2.2. Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Oda ölçümleri

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ 13.03.2015 1 G Ü R Ü L T Ü 13.03.2015 2 GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

CEVAP ANAHTARI: 1.TEST: 1.B 2.E 3.C 4.D 5.E 6.C 7.C 8.E 9.D 10.B 11.A 12.C 13.C 2.TEST: 1.E 2.E 3.D 4.A 5.C 6.D 7.E 8.E 9.D 10.D 11.E 12.E 13.D 3.TEST: 1. E 2.D 3E. 4.D 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.D

Detaylı

1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi.

1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi. IŞINIMLA ISI TRANSFERİ 1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi. 2. TEORİ ÖZETİ Elektromanyetik dalgalar şeklinde veya fotonlar vasıtasıyla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Tarkan SANDALCI. TAŞIT ve ÇEVRE

Yrd.Doç.Dr. Tarkan SANDALCI. TAŞIT ve ÇEVRE TAŞIT ve ÇEVRE Gürültünün Tarihçesi Gürültü; insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş performansını(verimini) azaltan, çevrenin hoşluğunu

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

Örnek 4.1: Tablo 2 de verilen ham verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.

Örnek 4.1: Tablo 2 de verilen ham verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız. .4. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri kitleye ilişkin bir değişkenin bütün farklı değerlerinin çevresinde toplandığı merkezi bir değeri gösterirler. Dağılım ölçüleri ise değişkenin

Detaylı

6. Şeffaf Ses Yalıtımı...64

6. Şeffaf Ses Yalıtımı...64 Raiffeisen International Die Welle (Dalga), Viyana SunGuard Solar Royal Blue Architekt: Hans Hollein....4.1 İnsani Unsurlar...4.2 Ses Dalgasının Özellikleri...4.2.1 Sınır Değerler...4.2.2 Algılama...5.3

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23 Problem.6 Problem. Problem.3 33 Problem. Problem.3 Problem 3.0 Bir katıdaki sıcaklık dağılımına, ısı iletim katsayısının sıcaklığa bağlı olmasının etkisini belirlemek için, ısı iletim katsayısı, olan bir

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Ses Sensörleri (Ultrasonik) Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.bu

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü 1. Giriş Işınımla (radyasyonla) ısı transferi ve ısıl ışınım terimleri, elektromanyetik dalgalar ya da fotonlar (kütlesi olmayan fakat enerjiye sahip parçacıklar) vasıtasıyla

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK 14010305014 ASİYENUR KESKİN 14010305019 PINAR ESKİN 14010305011 Gürültüden Korunma Yolları 1) Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler:

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Güz yy

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Güz yy YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 2017-2018 Güz yy Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN 1 Kaynaktan Alıcıya Ses Gürültü (Ses); - Bir kaynakta doğar, - Kaynak alıcı arası ortamda yayılır, - Yüzeylerden yansır, yutulur,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG ELEKTRONİK DENEY RAPORU

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG ELEKTRONİK DENEY RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG ELEKTRONİK DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : YAPILIŞ TARİHİ: GRUP ÜYELERİ : 1. 2. 3. DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd. Doç.

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ 1 2 GÜRÜLTÜ 3 Gürültü, genel olarak istenmeyen ve rahatsız eden ses olarak tanımlanır. SES Katı, sıvı ve havada dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir 4 FREKANS Birim zamandaki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir. 2.3.1. Pompalar Öteki sanayi kesimlerinde olduğu gibi, gıda sanayinde de çeşitli işlem aşamalarında, akışkanların iletiminde pompalar kullanılır. Örneğin; işlemlerde gerekli su, buhar, elde edilen sıvı

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Ulusal Metroloji Enstitüsü GENEL METROLOJİ

Ulusal Metroloji Enstitüsü GENEL METROLOJİ Ulusal Metroloji Enstitüsü GENEL METROLOJİ METROLOJİNİN TANIMI Kelime olarak metreden türetilmiş olup anlamı ÖLÇME BİLİMİ dir. Metrolojinin Görevi : Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimleri (SI

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ DENEY RAPORU 15.09.2010 DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ Deney Yeri İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru 2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı 2.5.1. İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru hesaplanması gerekir. DA direnci, R=ρ.l/A eşitliğinden

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM

YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM İlk Baskı : AKUSTİK GÖLGE Havada yayılan sesin önüne gelen engellerin, tıpkı ışıkta olduğu gibi, gölgeleri oluşur. Buna akustik gölge denir. Dış mekanda, özellikle trafik

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-3 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-3 Tozlar Toz ölçümü Gürültü 1 Tozlar Tozlar ve duman sisle birlikte aerosolleri

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 11 Pompalar Genellikle bir pompa motoru kendi maliyetine denk

Detaylı

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU 2018-2019 GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU Su alma kulesinin dip kısmında çıkılacak olan iletim borusuyla Q max 1,31 m 3 /sn olan su, kıyıdaki pompa istasyonuna getirilecektir.

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı