TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1"

Transkript

1 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) RÜZER şirketi 40 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 000 kg/s dir. Rüzgar çiftliğinin kurulacağı bölgedeki hava hızı 8 m/s dir. Bu koşullarda sözkonusu rüzgar türbininin kurulmasının uygunluğunu tartışınız. (Sözkonusu gücün sağlanması için rüzgar hızı ne olmalıdır? Mevcut koşullarda rüzgar türbini gücü nedir? İşlemlerinizi birim analizi ile yapınız). : m = 000 kg/s, c = 8 m/s Kinetik enerji N = 2 m c2 Sözkonusu güce uygun rüzgar hızı c = 2N m 2 x 50 kw c = 000 kg/s c = 00 kw x 000 W kw kj ; kw = ; kj = knm; N = kgm/s s J/s W 000 kg/s Nm kgm/s J N ise; c = m s > c = 8 m/s Rüzgar türbini sözkonusu koşullarda 40 kw gücü sağlamaz, kurulması uygun değildir. Sözkonusu koşullarda, yani c = 8 m/s için rüzgar türbini N = kg 000 (8 2 s m/s)2 = kg m 2 /s 3 ; J = Nm = kgm/s 2 N = kgm s 2 m s N J kgm/s 2 Nm N = J ; kw = 000 J/s ise N = 32 kw güç sağlayabilir. s ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) ANADOLU enerji şirketi bir rüzgar santrali kurmayı planlamaktadır. Tesisin kurulacağı bölgedeki hava hızı 0 m/s dir. Tasarlanan rüzgar türbininden 0 saniyede kg hava geçmektedir. a) Rüzgar tübininin üreteceği enerji miktarını hesaplayınız. b) Rüzgar türbininin gücünü hesaplayınız. c) Şirket 20 kw güçte sistem tasarlamak isteseydi, bunu hangi rüzgar hızında temin edebilirdi? a) Rüzgar türbini enerjisi E = 2 m c2 E = kg x (0 m/s)2 2 E = kgm 2 /s 2 E = [ kgm s 2 m]; N = kgm/s2 E = Nm; J = Nm E = J; kj = 000 J E = 000 kj

2 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 2 b) Rüzgar türbini gücü N = E t 000 kj N = 0 s N = 00 kj/s; kw = kj/s N = 00 kw Veya N = 2 m c2 m = m = kg/0s t m = 2000 kg/s N = 2000 [kg] (0 m/s)2 2 s N = kgm2 s 3 N = [ kgm s 2 ] [m s ] N = Nm/s N = J/s N = W N = 00 kw c) Rüzgar hızı E = 2 m c2 c = 2 N m 2 x 20 kw x 000 c = 2000 kg/s c m/s ÖRNEK PROBLEM (ISIL KAPASİTE). 0 0 C sıcaklıkta 2 kg suya 25.6 kj ısı verilmektedir. a) Suyun ulaşabileceği sıcaklığı bulunuz. b) Su, verilen ısı ile ulaştığı sıcaklıkta iken 20 0 C sıcaklıktaki ortam koşullarında bekletiliyor. Bu koşullarda suyun ulaşacağı denge sıcaklığını bulunuz ve sonucu yorumlayınız/tartışınız. : T = 0, T = 20, m = 2 kg, Q = 25,6 kj,c p = 4.86 kj/kgk (Tablo değeri)

3 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 3 a) Suyun verilen ısı ile ulaşacağı sıcaklık T 2 : Q = m C p (T 2 T ) T 2 = Q+m C pt m C p T 2 = T kj T 2 = 0 + = T 2 kg x 4.86 kj/kg 2 = 25 b) 25 0 C sıcaklıktaki su, 20 0 C sıcaklıktaki ortamda 20 0 C sıcaklıkta dengeye ulaşacaktır; TD0K. ÖRNEK PROBLEM (ISIL KAPASİTE) 0 0 C sıcaklıktaki 2 kg su 55 0 C sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. a) Suya verilmesi gereken ısı miktarını hesaplayınız. b) Suya verilen ısı ile 0 0 C sıcaklıktaki aynı miktar hava hangi sıcaklığa kadar ısıtılabilir? c) Hava son sıcaklığında iken, 20 0 C sıcaklıktaki ortam koşullarında bekletiliyor. Bu koşullarda havanın ulaşacağı denge sıcaklığını bulunuz ve sonucu yorumlayınız/tartışınız. Q m C p T s = 0, T s2 = 55, m s = 2 kg, T h = 0 C ps = 4.86 kj/kgk, C ph =.005 kj/kgk (Tablo değeri) a) Suyun verilen ısı miktarı: Q s = m s C p (T s2 T s ) Q s = 2 kg x 4.86 kj/kgk (55 0) Q s = kj b) Havanın son sıcaklığı: Havaya verilecek ısı miktarı suya verilen ısı miktarına eşittir. Q h = Q s Q h = m h C ph (T h2 T h ) Q h T h2 = T h + m h C ph kj T h2 = kg x.005 kj/kgk T h2 = c) C sıcaklıktaki su, 20 0 C sıcaklıktaki ortamda 20 0 C sıcaklıkta dengeye ulaşacaktır; TD0K. ÖRNEK PROBLEM (İDEAL GAZ DENKLEMİ) 2 m 3 hacminde silindir-piston sistemine doldurulan 8 kg ideal gazın basıncı 4 bar ve sıcaklığı 00 0 C olarak ölçülmüştür. Silindir hacmi m 2 ye düşürüldüğünde ideal gazın sıcaklığı -0 0 C olarak ölçülmüştür. İdeal gazın gaz sabitini, kmol-kütlesini ve ikinci haldeki gaz basıncını hesaplayınız. V = 2 m 3, V 2 = m 3, m = 8 kg, p = 4 bar = 4 05 N m 2, T = 00 = 373 K, T 2 = 0 = 263 K

4 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 4 İdeal gaz denklemi; p V = m R T den ideal gaz sabiti; R = p V M = R g = 4 05 N [ m 2] 2 [m3 ] m T 8 kg 373 K = 834 [ J kmolk ] R 268. j/kgk Gaz basıncı (ikinci hal için); p 2 V 2 = m R T 2 ise; p 2 = m R T 2 ise; R = 268. J/kgK ise; M = 3. 0 kg = 8 [kg] 268. [ J kgk ] 263 K V 2 [m 3 ] ; J = Nm p 2 = [N/m 2 ]; bar = 0 5 [ N m 2] ise; p 2 = bar ÖRNEK PROBLEM (GAZ KARIŞIMI) %79 azot ve % 2 oksijenden oluşan hava karışımı 00 kpa basınçta ve 20 0 C sıcaklıkta olduğuna göre havanın özgül hacmini/özgül kütlesini bulunuz. [20P] p = 00 kpa, T = 20 = 293 K, g O2 =0,2, g N2 =0,79, M N2 = 28 kg/kmol (Tablo), M O2 = 32 kg/kmol (Tablo), R g = 8,34 kj/kmol (Tablo) M = g O2 M O2 + g N2 M N2 M = 0.2 x 32 kg kg x 28 kmol kmol İdeal gaz denklemi p v = R T ve R = R g ise p v = R g M M T v = R g M T p M = kg/kmol 8.34 kj/kmolk 293 K v = ; kj = knm; kpa = kg/kmol 00 kpa kn/m2 v = m 3 /kg ρ = = ρ =. 82 v 0,846 m 3 kg/m3 /kg ÖRNEK PROBLEM (GAZ KARIŞIMI) Bir gazın analizi yapılarak bileşenlerinin %25 Argon (Ar), %40 Azot (N 2), %30 Oksijen (O 2) ve %5 Karbondioksitten (CO 2) oluştuğu anlaşılmıştır. 0 kpa basınçta ve 27 0 C sıcaklıktaki gaz karışımının ideal gaz niteliği taşıdığı varsayılmaktadır. Gaz karışımını özgül hacmini/özgül kütlesini bulunuz. g Ar = 0.25, g N2 = 0.40, g O2 = 0.30, g CO2 = 0.05 p = 0 kpa, T = 27 = 300 K Tablo değerleri: M Ar = 40 kg/kmol M N2 = 28 kg/kmol M O2 = 32 kg/kmol M CO2 = 44 kg/kmol R g = 8.34 kj/kmolk Gaz karışımının özgül hacmi: p v = R T ve R = R g ise p v = R g T v = R g M M M p M = g Ar M Ar + g N2 M N2 + g O2 M O2 + g CO2 M CO2 T

5 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 5 M = 0.25x x x x 44 M = 33 kg/kmol v = 8.34 kj/kmolk 33 kg/kmol kj kg kpa v = kj = knm kpa = kn/m 2 v = kj kg kpa knm kj 300 K 0 kpa kpa kn/m 2 v = m3 /kg Gaz karışımının yoğunluğu: ρ = = ρ =. 455 v m 3 kg/m3 /kg ÖRNEK PROBLEM (HACİM DEĞİŞTİRME İŞİ) İç çapı 250 mm olan bir silindir-piston sisteminde 000 kpa basınçta hava vardır. Silindir içerisindeki hava pistonu sabit basınçta 550 mm itmektedir. Sistemde yapılan hareketli işi bulunuz. d = 250 mm, p = 000 kpa, s = 550 mm VEYA W = p dv; dv = A ds W = p A ds = p A ds; ds = s W = p A s; A = πd2 W = 000 kpa 4 π (0,25 m)2 4 W = p πd2 W = kpa m 3 kn/m2 kpa π (0,25 m)2 4 s 0.55 m ; kpa = kn/m 2 kj knm W = kj W = p V V = A x s = π d2 s = x 0,55 m V = m W = p V = 000 kpa x m 3 W = kj ÖRNEK PROBLEM (GAZ KARIŞIMI-DURUM DEĞİŞMESİ) Bir silindir-piston sisteminde 27 0 C sıcaklıkta 0,8 kg karbonmonoksit ve argon gaz karışımı (ağırlık oranları %40 CO, %60 Ar) 3,5 m 3 hacimden 0,7 m 3 hacime kadar izoterm olarak sıkıştırılıyor (32 puan). a) Durum değişimi başında gaz basıncını, b) Durum değişimi sonunda gaz basıncını, c) Sıkıştırma işini, d) İç enerji değişimini, e) Entalpi değişimini, f) Isı alışverişini hesaplayınız. g) Durum değişmesinin pv- diyagramını, eksen parametre değerlerini de göstererek çiziniz. h) Durum değişmesini ısıl denge yönünden değerlendiriniz.

6 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 6 T = 27 = 300 K, m = 0,8 kg, V = 3,5 m 3, V 2 = 0,7 m 3, T = sabit (izoterm) g CO = 0,40, g Ar = 0,60, R CO = 0,29683 kj (Tablo), R kgk Ar = 0,2083 kj (Tablo) kgk Gaz karışımının gaz sabiti: R = g CO R CO + g Ar R Ar = 0.40 x ,60 x = R = kj/kgk a) Durum değişimi başında gaz basıncı İdeal gaz denklemi: p V = m R T p = m R T V kj 0.8 kg x kgk p = x 300 K p 3.5 m 3 = kn p m 2 = kpa b) Durum değişimi sonunda gaz basıncı p 2 = m R T V = kj 0.8 kg x kgk x 300 K 0.7 m 3 p 2 = kn Veya (T = Sabit); p V = p 2 V 2 p 2 = p V c) Sıkıştırma işi V 2 = m 2 p 2 = kpa 6,705 x 3,5 0,7 p 2 = kpa İzoterm durum değişmesi için; W 2 = p V ln ( V V 2 ) = p V ln ( p 2 p ) = R T ln ( V V 2 ) = R T ln ( p 2 p ) W 2 = 0.8 kgx kj 300 K ln ( ) W kgk = kj (Sistem üzerine iş yapıldı) d) İç enerji değişimi: U 2 = m C v (T 2 T ); T = 0 U 2 = 0 e) Entalpi değişimi: H 2 = m C v (T 2 T ); T = 0 H 2 = 0 f) Isı alışverişi:q 2 = W 2 = kj (Isı kaybı; sistem çevreye ısı verdi) g) Durum değişmesi pv- diyagramı h) Durum değişmesinde ısıl denge durumu Sistem üzerine kj iş yapılarak sistemden aynı miktarda kj ısı çekilmiş, ısıl denge sağlanmıştır. Q 2 = W 2 ÖRNEK PROBLEM (İZOTERM GENİŞLEME) 0.6 kg hava 200 kpa basınçtan 00 kpa basınca kadar sabit sıcaklıkta genişletiliyor. Havanın başlangıçtaki hacmi 0.5 m 3 tür. a) Havanın son haldeki hacmini bulunuz. b) Havanın sıcaklığını bulunuz. c) Durum değişmesi ile yapılan işi bulunuz. d) Durum değişmesi sonundaki iç enerji değişimini bulunuz. e) Durum değişmesi sonundaki ısı alışverişini bulunuz. f) Durum değişmesini ve ilgili değerleri pv- diyagramında gösteriniz.

7 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 7 m = 0.6 kg, V = 0.5 m 3, p = 200 kpa, p 2 = 00 kpa İzoterm durum değişmesi için durum denklemleri p V = m R T ve p 2 V 2 = m R T p V = p 2 V 2 a) Durum değişmesi donunda hava hacmi V 2 = V p p kpa V 2 = 0.5 m V 00 kpa 2 =. 0 m 3 b) Hava sıcaklığı p V = m R T ise; T = p V T = 200 kpa x 0.5 m kg x kj/kg Ve ikinci hal için; m R p 2 V 2 = m R T ise; T = p 2 V 2 T = 00 kpa x,0 m kg x kj/kg c) İş alışverişi W 2 = p V ln V 2 V kn ; kpa = m2 ; kj = knm T = K m R kn ; kpa = m2 ; kj = knm T = K W 2 = 200 kpa x 0,5 m m2 ln W.0 m 3 2 = kj (sistemden iş alındı) d) İç enerji değişimi U 2 = m C v (T 2 T ) İzoterm durum değişmesinde T = T 2 = T olduğundan ; U 2 = m C v (T T) U 2 = 0 e) Isı alışverişi Q 2 = mrt ln p p 2 Q 2 = 0.6 kgx0.287 kj 200 kpa x 580,72 K ln Q kgk 00 kpa 2 = kj (sisteme ısı verildi) f) İzoterm durum değişmesi için pv- diyagramı ve verilerin gösterimi ÖRNEK PROBLEM (İZOTERM SIKIŞTIRMA) 0.6 kg hava 00 kpa basınçtan 200 kpa basınca kadar sabit sıcaklıkta sıkıştırılıyor. Havanın başlangıçtaki hacmi.0 m 3 tür. a) Havanın son haldeki hacmini bulunuz. b) Havanın ilk ve son sıcaklığını bulunuz. c) Durum değişmesi ile yapılan işi bulunuz. d) Durum değişmesi sonundaki iç enerji değişimini bulunuz. e) Durum değişmesi sonundaki ısı alışverişini bulunuz. f) Durum değişmesini ve ilgili değerleri pv- diyagramında gösteriniz.

8 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 8 m = 0.6 kg, V =.0 m 3, p = 00 kpa, p 2 = 200 kpa R = kj/kgk (Tablo) İzoterm durum değişmesi için durum denklemleri p V = m R T p 2 V 2 = m R T p V = p 2 V 2 a) Durum değişmesi sonunda hava hacmi V 2 = V p p kpa V 2 =.0 m V 200 kpa 2 = 0. 5 m 3 b) Havanın ilk sıcaklığı p V = m R T ise; T = p V T = 00 kpa x.0 m kg x kj/kg Ve ikinci hal için; m R p 2 V 2 = m R T 2 ise; T 2 = p 2 V 2 T 2 = 200 kpa x 0.5 m kg x kj/kg T = T 2 = c) İş alışverişi kn ; kpa = m2 ; kj = knm T = K m R ; kpa = kn m 2 ; kj = knm T 2 = K 0,5 m2 W 2 = p V ln V 2 W V 2 = 00 kpa x.0 m 3 ln W,0 m 3 2 = kj (sistem üzerine iş yapıldı) d) İç enerji değişimi U 2 = m C v (T 2 T ) İzoterm durum değişmesinde T = T 2 T = 0 olduğundan ; U 2 = m C v (T 2 T ) U 2 = 0 e) Isı alışverişi Q 2 = mrt ln p p 2 Q 2 = 0.6 kgx0.287 kj kgk x K ln 00 kpa 200 kpa Q 2 = kj (sistemden ısı alındı) f) İzoterm durum değişmesi için pv- diyagramı ve verilerin gösterimi

9 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 9 ÖRNEK PROBLEM (İZOKOR GENİŞLEME) Basıncı 2 bar ve sıcaklığı C olan kapalı bir ortamdaki helyum gazı 4.8 bar basınca kadar izokor olarak genişletiliyor. Durum değişmesinin sürtünmesiz ve helyum gazının ideal gaz olduğu kabul ediliyor. a) Durum değişmesi sonunda helyum gazının sıcaklığı ne olur? b) Durum değişmesi sonunda işi ve ısı alışverişini hesaplayınız. c) İç enerji ve entalpi ne kadar değişmiştir? d) Helyum gazının özgül hacmini hesaplayınız. e) Durum değişmesini pv- diyagramında ölçekli olarak çiziniz. p = 2 bar, T = 457 m = 730 K, p 2 = 4.8 bar, V = V 2 = V () a) Durum değişmesi sonunda helyum gazının sıcaklığı İki durum için ideal gaz denklemi p V = mrt ; V = m R T p (2) p 2 V = mr T 2 ; V = m R T 2 p 2 (3) (), (2) ve (3) denklemlerinden; m R T = m R T 2 ise; T = T 2 p p 2 p p 2 Bu eşitlikten ikinci durumdaki sıcaklık için yazılır. p T 2 = T bar ise; T p 2 = 730 K T 2 bar 2 = 292 K b) İş ve ısı alışverişi w 2 = p (v 2 v ); v = v 2 ise; w 2 = 0 TDK: q 2 + w 2 = u 2 q 2 = u 2 Helyum için; R He = 2077 C v = R k = 2077 J/kgK.667 J kgk = 34 J/kgK (Tablo değeri), k =.667 (Tablo değeri) q 2 = C v (T 2 T ) ; q 2 = 3.4 kj ( ) K ise; q kgk 2 = 364 kj/kg c) İç enerji ve entalpi değişimi u 2 = q 2 ; w 2 = 0 ise; u 2 = 364 kj/kg k h 2 = C p (T 2 T ) ; C p = R =, J = 59 J/kgK k.667 kgk J h 2 = 5.9 ( ) K ise; h kgk 2 = 2274 kj/kg d) Helyum gazı hacmi p V = mrt ; v = R T e) pv-diyagramı = 2077 J kgk 730 K p N/m 2 ise; v =. 264 m3 /kg

10 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 0 ÖRNEK PROBLEM (İZOBAR SIKIŞTIRMA) Bir silindir içerisinde C sıcaklıkta m kg hava 5 bar sabit basınçta 0.8 litre hacimden 0.2 litre hacme kadar sıkıştırılıyor. Hava ideal gaz olarak kabul ediliyor, sıkıştırma sürtünmesiz gerçekleşiyor. a) Durum değişmesini ifade eden pv- diyagramını çiziniz. b) Son sıcaklığı hesaplayınız. c) Hava kütlesini ve yoğunluğunu ve özgül hacmini hesaplayınız. d) Hacim değiştirme işini hesaplayınız. e) İç enerji ve entalpi değişimini hesaplayınız. f) Isı alışverişini hesaplayınız. g) pv diyagramını çiziniz ve parametrik değerlerini gösteriniz. Veriler: t = 927, p = 5 bar, V = 0.8 l, V 2 = 0.2 l a) pv- diyagramı b) Durum değişmesi sonundaki sıcaklık İlgili bağıntılar: p = p 2 = p () p V = m R T (2) p V 2 = m R T 2 (3) Bu bağıntılardan aşağıdaki ilişki yazılır. V = T V 2 T 2 Bu bağıntıdan son sıcaklık için gerekli eşitlik yazılır. T 2 = T V 2 V Parametrelerin birim dönüşümleri yapılır: T = t ( ) T = T = 200 K l = 0 3 m 3 V = 0.2 l x x 0 3 m 3 l V = 0.2 x 0 3 m 3

11 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 V 2 = 0.8 [l] x x 0 3 [m 3 ] [l] V = 0.8 x 0 3 [m 3 ] T 2 = 200 [ K] 0.2 x 0 3 [m 3 ] 0.8 x 0 3 [m 3 ] T 2 = 300 K t 2 = T t 2 = 27 c) Hava kütlesi, yoğunluğu ve özgül hacmi İdeal gaz denkleminden yararlanılarak bulunabilir. Başlangıç hali için p V = m R T yazılarak bu bağıntıdan kütle eşitliği elde edilir. m = p V R T Birim dönüşümü: J = Nm Hava kütlesi: m = 5 x 05 [N/m 2 ] x 0.8 x 0 3 [m 3 ] 287 [J/kg K] x 200 [ K] m = m 3 m = x 0 3 m 3 Havanın yoğunluğu: ρ = m V Başlangıçta: ρ = m V ρ = x 0 3 [kg] 0.8 x 0 3 [m 3 ] ρ = kg/m 3 Son durumda: ρ 2 = m V 2 ρ 2 = x 0 3 [kg] 0.2 x 0 3 [m 3 ] ρ 2 = kg/m 3 Hava özgül hacmi v = V m Başlangıçta özgül hacim: v = V m

12 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK x 0 3 [m 3 ] v = x 0 3 [kg] v = m 3 /kg Son halde özgül hacim: v 2 = V 2 m 0.2 x 0 3 [m 3 ] v 2 = x 0 3 [kg] v = m 3 /kg d) Hacim değiştirme işi W 2 = p dv p = sabit olduğundan; W 2 = p (V 2 V ) W 2 = 5 x 0 5 [N/m 2 ] (0.2 x x 0 3 ) [m 3 ] W 2 = 900 J (Sisteme iş yapıldı) e) İç enerji değişimi-entalpi değişimi U 2 = mc v (T 2 T ) R C v = k = C v = 77.5 [J/kg K] U 2 = x 0 3 [kg] x 77.5 [J/kg K] x ( ) [ K] U 2 = J u = U 2 m [J] u 2 = x 0 3 [kg] u 2 = J/kg u 2 = kj/kg H 2 = mc p (T 2 T ) k C p = k R C.4 p = [J/kg K] C p = J/Kg K H 2 = x 0 3 [kg] x [J/kg K] x( ) K H 2 = J h 2 = H 2 m [J] h 2 = x 0 3 [kg] h 2 = J/kg h 2 = kj/kg f) Isı alış verişi Q 2 + W 2 = U 2 Q 2 = U 2 W 2 Q 2 = [J] (900 [J]) Q 2 = J g) Parametreleri de gösteren pv- diyagramı

13 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 3 ÖRNEK PROBLEM (İZOBAR GENİŞLEME) Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta m kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre hacimden 0.8 litre hacme kadar genişletiliyor. Hava ideal gaz olarak kabul ediliyor, sıkıştırma sürtünmesiz gerçekleşiyor. a) Durum değişmesini ifade eden pv- diyagramını çiziniz. b) Son sıcaklığı hesaplayınız. c) Hava kütlesini hesaplayınız. d) Havanın yoğunluğunu (özgül kütle) hesaplayınız. e) Havanın özgül hacmini hesaplayınız. f) Hacim değiştirme işini hesaplayınız. g) İç enerji değişimini hesaplayınız. h) Entalpi değişimini hesaplayınız. i) Isı alışverişini hesaplayınız. j) pv diyagramını çiziniz ve parametrik değerlerini gösteriniz. t = 27, p = 5 bar, V = 0.2 l, V 2 = 0.8 l a) pv- diyagramı b) Durum değişmesi sonundaki sıcaklık İlgili bağıntılar: p = p 2 () p V = m R T (2) p 2 V = m R T 2 (3) Bu bağıntılardan aşağıdaki ilişki yazılır.

14 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 4 V V 2 = T T 2 Bu bağıntıdan son sıcaklık için gerekli eşitlik yazılır. T 2 = T V 2 V Parametrelerin birim dönüşümleri yapılır: T = t ( ) T = T = 300 K l = 0 3 m 3 V = 0.2 l x x 0 3 m 3 l V = 0.2 x 0 3 m 3 V 2 = 0.8 [l] x x 0 3 [m 3 ] [l] V = 0.8 x 0 3 [m 3 ] T 2 = 300 [ K] 0.8 x 0 3 [m 3 ] 0.2 x 0 3 [m 3 ] T 2 = 200 K t 2 = T t 2 = 927 c) Hava kütlesi İdeal gaz denkleminden yararlanılarak bulunabilir. Başlangıç hali için p V = m R T yazılarak bu bağıntıdan kütle eşitliği elde edilir. m = p V R T Birim dönüşümü: J = Nm m = 5 x 05 [N/m 2 ] x 0.2 x 0 3 [m 3 ] 287 [J/kg K] x 300 [ K] m = m 3 m = x 0 3 m 3 d) Havanın yoğunluğu (özgül kütle) ρ = m V Başlangıçta: ρ = m V ρ = x 0 3 [kg] 0.2 x 0 3 [m 3 ] ρ = kg/m 3 Son durumda:

15 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 5 ρ = m V 2 ρ = x 0 3 [kg] 0.8 x 0 3 [m 3 ] ρ = kg/m 3 e) Özgül hacim v = V m Başlangıçta özgül hacim: v = V m 0.2 x 0 3 [m 3 ] v = x 0 3 [kg] v = m 3 /kg Son halde özgül hacim: v = V 2 m 0.8 x 0 3 [m 3 ] v = x 0 3 [kg] v = m 3 /kg f) Hacim değiştirme işi W 2 = p dv p = sabit olduğundan; W 2 = p (V 2 V ) W 2 = 5 x 0 5 [N/m 2 ] (0.8 x x 0 3 ) [m 3 ] W 2 = 900 J (Sistem tarafından iş yapıldı) g) İç enerji değişimi U 2 = mc v (T 2 T ) R C v = k = C v = 77.5 [J/kg K] U 2 = x 0 3 [kg] x 77.5 [J/kg K] x ( ) [ K] U 2 = J h 2 = U 2 m [J] h 2 = x 0 3 [kg] h 2 = J/kg h 2 = kj/kg h) Entalpi değişimi H 2 = mc p (T 2 T ) k C p = k R C.4 p = [J/kg K] C p = J/Kg K H 2 = x 0 3 [kg] x [J/kg K] x( ) K

16 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 6 H 2 = J h 2 = H 2 m [J] h 2 = x 0 3 [kg] h 2 = J/kg h 2 = kj/kg i) Isı alış verişi Q 2 + W 2 = U 2 Q 2 = U 2 W 2 Q 2 = [J] ( 900 [J]) Q 2 = J j) Parametreleri de gösteren pv- diyagramı ÖRNEK PROBLEM (NEMLİ HAVA) Sıcaklığı 25 0 C olan nemli havanın basıncı 760 mmhg ve bağıl nemi 0,70 tir. a) m 3 nemli hava içindeki kuru hava ve su buharı miktarını hesaplayınız. b) Özgül nemi, nemli havanın özgül kütlesini ve entalpisini hesaplayınız. R h = kpm/kgk, R b = kpm/kgk t = 25 için p bd = 3.67 mmhg (Tablo) a) Kuru hava ve su buharı miktarı p b = φ p bd = 0.70 x 3.67 mmhg = mmhg 735,5 mmhg = 0 4 kp/m 2 p = 760 mmhg 0 4 kp/m mmhg = 0333 kp/m2 kp 3.6 m p b = mmhg 2 = 302 kp/m2 mmhg p h = p p b = = 003 kp/m 2 Hava için ideal gaz denkleminden kuru hava miktarı m h = p hv = 003 kp m 2 m3 R h T kpm kgk 298 K =.5 kgh Su buharı hava içerisinde çok ince zerrecikler halinde düşük basınçlarda buhar ve ideal gaz olarak kabul edilebilir. İdeal gaz denkleminden su buharı miktarı

17 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 7 m b = m bv x = m b kp = 302 m2 m3 R b T kpm kgk b) Özgül nem m h = kgb.5 kgh 298 K = kgb = 0.09 kgb/kgh Nemli havanın kütlesi m = m h + m b = =.75 kg nh Nemli havanın özgül kütlesi ρ = m,75 kg = =.75 kg/m 3 V m 3 Nemli havanın entalpisi h +x = C ph t + x(c pb t + r 0 ) h +x = 0.24 kcal kcal (0.46 kg kg h +x = kj/kg H = mh +x =.75 kg x kcal kg kcal ) = kcal/kg kg = kcal ÖRNEK PROBLEM (NEMLİ HAVA) Bir kapta bulunan nemli havanın özgül nemi 0.02 kgb/kgh, nemli hava içindeki kuru hava kütlesi 2.4 kg, nemli havanın basıncı 0 kpa ve sıcaklığı 30 0 C dir. a) Nemli hava içindeki su buharı kütlesini ve nemli hava kütlesini bulunuz. b) Nemli havanın özgül kütlesini bulunuz. x = 0.02 kgb kgh, m h = 2.4 kg, p = 0 kpa, T = 30 = 303 K R h = kj, R KgK b = kj (Tablo) kgk a) Nemli hava içindeki su buharı kütlesi ve nemli hava kütlesi x = m b m m b = x m h = 0.02 kgb 2.4 kg m h kgh b = kg m = m h + m b = 2.4 kg kg m = kg b) Nemli havanın özgül kütlesini bulunuz. ρ = +x p R h +xr b 0 kpa kj kj , K kgk kgk T ρ = ρ =. 5 kg/m3 ÖRNEK PROBLEM (ÇOK KATLI DÜZLEM LEVHADA ISI TRANSFERİ) Şekilde gösterilen birleşik katlı düzlem duvardan imal edilmiş bir salonun iç ortam sıcaklığı 20 0 C, dış ortam sıcaklığı -9 0 C dir. İç yüzey ısı taşınım katsayısı 8 [W/m 2 K], dış yüzey ısı taşınım katsayısı 23 [W/m 2 K] dir. Odanın toplam duvar alanı 252 m 2, k = 0.78 [W/mK], k 2 = 0.04 [W/mK], k 3 = 0.87 [W/mK dir. a) Duvar toplam ısı geçiş katsayısını ve toplam ısıl direnç katsayısını bulunuz. b) Odanın duvarından geçen ısı miktarını bulunuz. c) T, T 2, T 3 ve T 4 sıcaklıklarını bulunuz.

18 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 8 a) Toplam ısı geçiş katsayısı K = K = + l h i k + l 2 k2 + l 3 k3 + h d K = W/m 2 K R = = ; R = K m2 K/W R = = ; R = K/W KA b) Isı geçiş miktarı q = K (T i T d ); q = W x (20 ( 9)) ; q = m 2 W/m2 K Q = q A; Q = W m m2 ; Q = 4083 W c) Duvar yüzeyi sıcaklıkları q = q it = q = q 2 = q dt = W/m 2 q it = h i (T i T ) ise; T = T i q it = ; T h i 8 = q = k (T l T 2 ); T 2 = T q l = ; T k = q 2 = k 2 l 2 (T 2 T 3 ); T 3 = T 2 q 2 l 2 k 2 q 3 = k 3 l 3 (T 3 T 4 ); T 4 = T 3 q 3 l 3 k 3 = ; T 0,04 3 = = ; T = ÖRNEK PROBLEM (ÇOK KATLI DÜZLEM LEVHADA ISI TRANSFERİ) Şekilde gösterilen birleşik katlı düzlem duvardan imal edilmiş bir odanın iç ortam sıcaklığı 22 0 C, dış ortam sıcaklığı -9 0 C dir. İç yüzey ısı taşınım katsayısı 8 [W/m 2 K], dış yüzey ısı taşınım katsayısı için h d = 8,3 v [W/m 2 K] olup, dış yüzeyde hava hızı 3,2 m/s dir. Odanın toplam duvar alanı 52 m 2, k = 0.74 [W/mK], k 2 = 0.04 [W/mK], k 3 = 0.87 [W/mK] dir. a) Duvar toplam ısı geçiş katsayısını ve toplam ısıl direnç katsayısını bulunuz. b) Odanın duvarından geçen ısı miktarını bulunuz. c) T, T 2, T 3 ve T 4 sıcaklıklarını bulunuz. T = 22, T d = 9, h i = 8 W m 2 K, h d = 8.3 x 3.2 = W m 2 K k = 0.74 W mk, k 2 = 0.04 W mk, k 3 = 0.87 W/mK L = 2 cm = 0.2 m, L 2 = 5 cm = 0.05 m, L 3 = 8 cm = 0.08 m a) Toplam ısı geçiş katsayısı K = h i + L k + L 2 k2 + L 3 k3 + h d K = Toplam ısıl direnç R top = = KA 0.60 W m 2 x 52 m2 K R top = K/W Diğer biçimde; R top = K = 0.60 R top =. 667 m 2 K/W K = W/m 2 K

19 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 9 b) Duvardan toplam ısı transferi Q = K A (T i T d ) Q = 0.60 W x 52 m 2 K m2 x (22 ( 9)) Q = W c) T, T 2, T 3 ve T 4 sıcaklıklarını TDK gereğince; Q it = Q = Q 2 = Q 3 = Q dt = Q = W Q it = h i A (T i T ) T = T i Q 967,2 = 22 T h i A 8 x 52 = Q = k A (T L T 2 ) T 2 = T Q L x 0.2 = T k A 0.74 x 52 2 = Q 2 = k 2 A (T L 2 T 3 ) T 3 = T 2 Q 2 L x 0.05 = T 2 k 2 A 0.04 x 52 3 = Q 3 = k 3 A (T L 3 T 4 ) T 4 = T 3 Q 3L x 0.08 = 6.59 T 3 k 3 A 0.87 x 52 4 = ÖRNEK PROBLEM (ÇOK KATLI DÜZELM DUVARDA ISI TRANSFERİ) Şekilde gösterilen 58 m 2 alana sahip birleşik düzlem duvardan yapılmış bir kurutma fırınının iç ortam sıcaklığı 80 0 C, dış ortam sıcaklığı 6 0 C dir. İç yüzey ile iç ortam arasında ısı taşınım katsayısı h i = 25 W/m 2 K ve dış yüzey ile dış ortam arasında ısı taşınım katsayısı h d = 23 W/m 2 K dir. Diğer veriler aşağıdaki gibidir. k = 0.60 W/mK k 2 = 0.05 W/mK k 3 = 0.80 W/mK L = 20 cm L 2 = 5 cm L 3 = 20 cm a) Duvar toplam ısı geçiş katsayısını ve ısıl direnç katsayısını hesaplayınız. b) Fırının toplam ısı kaybını bulunuz. c) T ve T 2 sıcaklıklarını hesaplayınız. d) Bir kurutma peryodu boyunca 20 saat çalışacak fırının harcayacağı enerji miktarını bulunuz. a) Duvar toplam ısı geçiş katsayısı K = + L i + h i k i h d K = + L + L 2 + L 3 + h i k k 2 k 3 h d K = K = W/m 2 K Isıl direnç katsayısı: R = KA R = 0.60 [W/m 2 K]x 58 (m 2 ) R = K/W

20 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 20 Veya sabit alan için: R = K R = 0.60 [W/m 2 K] R =. 67 m 2 K/W b) Toplam ısı kaybı Q = K A (T a T a2 ) Q = 0.60 [W/m 2 K] x 58 [m 2 ] x (80 ( 6)) Q = W kw = 000 W Q = kw c) T ve T 2 sıcaklıkları T sıcaklığı: Q ti = h A (T a T ) Q ti h A = T a T T = T a Q t h i A Q = Q ti Q T = T a h i A [W] T = 80 [ ] 25 [W/m 2 C] x 58 [m 2 ] T = T 2 sıcaklığı: Q = k A (T L T 2 ) Q L k A = T T 2 T 2 = T Q L k A Q = Q ; T 2 = T Q L k A [W] x 0.20 [m] T 2 = [ ] 0.60 [W/m ] x 58 [m 2 ] T 2 = d) Fırın elektrik enerjisi ile ısıtılmakta ve elektrik enerjisi birim fiyatı 0.40 TL/kWh ise, verimi ihmal ederek; bir kurutma peryodu boyunca 20 saat çalışacak fırının ısı kaybını karşılayacak enerji miktarını ve maliyetini bulunuz. Harcanacak enerji miktarı: E = Q t E = 8.53 [kw] x 20 [h] E = kwh Enerji maliyeti: EM = EBF x E; EM = 0.40 [TL/kWh] x [kwh]; E = 39 TL

TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1

TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1 TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1 1. TERMODİNAMİK ENERJİ Örnek Problem 1.1: Isıl kapasite/özgül ısı Yalıtımlı kapalı bir kapta bulunan 2.00 kg hava 10 0 C sıcaklıktan 22 0 C sıcaklığa kadar

Detaylı

OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER

OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER 1 1. TERMODİNAMİK Örnek Problem 1.1: Isıl kapasite Yalıtımlı kapalı bir kapta bulunan 2.00 kg hava 10 0 C sıcaklıktan 22 0 C sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Isıtmada harcanan enerji 5.76 kcal kadardır.

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

Soru No 1 2 3 4 5 Puan 15 15 20 20 30 Program Çıktısı 1 1,3 1,3 1,3 1,3,10

Soru No 1 2 3 4 5 Puan 15 15 20 20 30 Program Çıktısı 1 1,3 1,3 1,3 1,3,10 Öğrenci Numarası İmza Program Adı ve Soyadı NÖ İÖ SORU 1. ANADOLU enerji şirketi bir rüzgar santrali kurmayı planlamaktadır. Tesisin kurulacağı bölgedeki hava hızı 10 m/s dir. Tasarlanan rüzgar türbininden

Detaylı

Gerekli ısı miktarı (ısıl kapasite)

Gerekli ısı miktarı (ısıl kapasite) . TERMODİNAMİK Örnek Problem: Isıl kapasite Kütlesi 0 kg olan bir çeliğin sıcaklığını 20 0 C den 40 0 C ye yükseltmek için sabit basınç işleminde verilmesi gereken ısı ne kadardır? Katı ve sıvı maddelerde

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri Veriliş Tarihi: 18/11/2018 1) Durdurucular bulunan bir piston silindir düzeneğinde başlanğıçta

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ http://public.cumhuriyet.edu.tr/alipinarbasi/ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI Bölümü EKİM 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM ANALİZİ 2 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 3 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI KAPALI SİSTEMLER 5 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI AÇIK SİSTEMLER

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü 050304-0506304-Termodinamik I Bütünleme Sınavı (0/0/0) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan uanlar:..3.4.5.6.. Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No :

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Ara Sınavı Soru ve Çözümleri Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. a) 554 m 4 day. kg cm 4 min. g (38472.2 cm4 min. g ) b) 5.37x10 3 kj min hp (120 hp) c) 760 miles h

Detaylı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı Bölüm 7 ENTROPİ ENTROPİ Clasius eşitsizliği Entropinin Tanımı Sistem Clausius eşitsizliğinin geliştirilmesinde hesaba katılır. Clausius eşitsizliğindeki eşit olma durumu tümden veya içten tersinir çevrimler

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof. Dr. Ventsislav Dimitrov) Konu: Döngüsel süreçlerin ermodinamiği Soru. Diyagramdaki döngüsel süreç iki izobar ve iki izotermal süreçten oluşuyor. V V Eğer diyagramdaki - noktaları

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Öğrenci No: Adı Soyadı:

Öğrenci No: Adı Soyadı: Final Sınavı 06.0.207 5:00 Öğrenci No: Adı Soyadı: İmza SORU. a) Debi nedir, debi ölçerler nelerdir? En hassas ve basit debi ölçme nasıl yapılır, avantajı ve dezavantajı nedir? Debinin enerji tasarrufu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Temel: 100 mol kuru su gazı. caklık k ve 5 bar basınc

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Temel: 100 mol kuru su gazı. caklık k ve 5 bar basınc Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar 007 ÖRNEK 5-165 00 0 C sıcakls caklık k ve 5 bar basınc ncında nda olan bir kızgk zgın n buhar, 100 0 C sıcakls caklıkta kta olan kızgk zgın n kok kömürük üzerinden

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (/05/07) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:.. 3. 4. 5. Sınav sonucu. Süre: 00 dak. Not: Verilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR FİZİKSEL KİMYA I ARA SINAVI 31.07.2015 NO : AD SOYAD : İMZA SORU NO 1 2 3 4 Toplam PUAN 01. Kazdağlarının en yüksek tepesi olan Karataş tepesinin yüksekliği 1174 metredir. a. Deniz seviyesindeki oksijenin

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü ermodinamik II Final Sınavı (5/06/05) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:... 4. 5.6 Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler 3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI 3.1. Kapalı Sistemler Termodinamiğin birinci yasasına (Enerjinin korunumu) göre, sistem ile çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 5 Eylül 00 Resmi Sınavı (rof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Döngüsel süreçlerin ermodinamiği Soru Diyagramdaki döngüsel süreç iki izobar ve iki izotermal süreçten oluşuyor V V Eğer diyagramdaki - noktaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ http://public.cumhuriyet.edu.tr/alipinarbasi/ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N) PROBLEM SETİ Genel tanımlar. Aşağıdaki tablodaki boşlukları g = 9.8 m/s ve V = 0 m 3 için doldurunuz. Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N) a. 0 b. c. d. 00 e. 00. Patm = 0 kpa ise (ρ Hg = 3.6 g/cm 3 )

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA MAKİNALARI VE ISI POMPALARI Soğutma makinesinin amacı soğutulan ortamdan ısı çekmektir (Q L ); Isı pompasının amacı ılık ortama ısı vermektir (Q H ) Düşük sıcaklıktaki ortamdan

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2 ISI TEKNİĞİ LAORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg Öğr El Prof Dr Cengiz YILDIZ Prof Dr Yaşar İÇER Prof Dr Ebru AKPINAR Yrd Doç Dr Gülşah ÇAKMAK Arş Gör Sinan KAPAN KLĐMA LAORATUVAR ÜNĐTESĐ Deneyin Amacı:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU Debi: Birim kesitten birim zamanda akan akışkan miktarıdır. Debinin SI birim sistemindeki birimi m 3 /s dir. Debi=hacim / zaman veya

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

SINAV SÜRESİ 90 DAKİKADIR. BAŞARILAR

SINAV SÜRESİ 90 DAKİKADIR. BAŞARILAR FİZİKSEL KİMYA I FİAL SIAVI 0.0.0 : AD SYAD : İMZA SRU 5 Toplam PUA 0. Zn(k) + C(g) ----> Zn(g) + C (g) reaksiyonu için standart reaksiyon entalpisinin sıcaklığa bağımlılığı olduğuna göre reaksiyon için;

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İzotermal ve Adyabatik İşlemler Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerde yapılan işlemlere izotermal işlem, ısı alışverişlerine göre yalıtılmış sistemlerde yapılan işlemlere ise adyabatik işlem adı verilir.

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Özgül ısı : Q C p = m (Δ T)

Özgül ısı : Q C p = m (Δ T) Özgül ısı : Bir maddenin faz değişimine uğramaksızın belli bir sıcaklığa ulaşması için, bu maddenin birim kütlesi tarafından kazanılan veya kaybedilen ısı miktarıdır. Q C p = m (Δ T) 1 Gıdaların Özgül

Detaylı

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

ENERJİ DENKLİKLERİ 1 ENERJİ DENKLİKLERİ 1 Enerji ilk kez Newton tarafından ortaya konmuştur. Newton, kinetik ve potansiyel enerjileri tanımlamıştır. 2 Enerji; Potansiyel, Kinetik, Kimyasal, Mekaniki, Elektrik enerjisi gibi

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 1 Termodinamik: Sıcaklık ve Isı Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü www.aovgun.com http://fizk104.aovgun.com 1 Dersin İçeriği Bölüm A: Termodinamik 1.Sıcaklık 2.Isı ve Termodinamiğin 1. Kanunu

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İç Enerji Fonksiyonu ve C v Isınma Isısı Kimyasal tepkimelerin olmadığı kapalı sistemlerde kütle yanında molar miktar da sabit kalmaktadır. Madde miktarı n mol olan kapalı bir ideal gaz sistemi düşünelim.

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI 21.08.2015 NO : AD SOYAD : İMZA SORU NO 1 2 3 4 5 Toplam PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde; a- 1, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz. b- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Sonuç: p 1=28.94 kn/m 2 ; p 2=29.23 kn/m 2 ; p

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI Erdem ÖZDEMİR Kimya Mühendisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER 1 BUHAR KAZANLARI ÖRNEK PROBLEM (BUHAR KAZANI): Bir buar kazanında alt ısıl değeri 12.5 MJ olan 157 kg odun yakılarak 20 bar basınçta saatte 5 ton su buarı üretiliyor. Kazan besleme suyu sıcaklığı 60 olduğuna

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır:

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010-2011 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 10 Kasım 2010 Çarşamba, 17:00 MAK 411 Yanma Teorisi Arasınav Sorular ve Çözümleri Soru 1 %90 Metan

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü KARARLI HAL ISI İLETİMİ Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli rejim/kararlı hal (steady-state) & Geçici rejim/kararsız hal (transient/ unsteady state) Isı transferi problemleri kararlı hal

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için;

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için; ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTLARI 2 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Akışkanın hareketi sırasındaki hızı ve debisi, bilim ve sanayinin pek çok yerinde ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Bu verilerin ölçülmesi için pek çok cihaz geliştirilmiştir.

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

ÇÖZÜMLER. γ # γ + z A = 2 + P A. γ + z # # γ # = 2 + γ # γ + 2.

ÇÖZÜMLER. γ # γ + z A = 2 + P A. γ + z # # γ # = 2 + γ # γ + 2. Soru : Şekildeki hazne boru sisteminde; a-, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz. b- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Sonuç: p =28.9 kn/m 2 ; p 2=29.23 kn/m 2 ; p 3=26.98

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı