T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 16:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 16:00"

Transkript

1 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 31/05/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BEL9VYNZ* Oturum Tarihi 30/05/2017 Oturum Saati 16:00 Oturum Sayısı 43 KARAR ÖRNEĞİ Gündem: Rektörlüğümüzün (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) tarihli ve nolu yazısı uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi. Karar: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgeler grubumuzca incelenmiş olup, toplam 16 adet formun ekteki şekliyle kabulüne ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. EKLER: Formlar (16 adet) e-imzalıdır Murat IŞIK Başkan e-imzalıdır Av. Emine TEMİZ Üye e-imzalıdır Nigar ÖZALP Üye e-imzalıdır Sezer KUYUCU Üye e-imzalıdır Hakan GÖGER Üye Mevcut Elektronik İmzalar NİGAR ÖZALP (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü) 30/05/ :26 HAKAN GÖGER (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şef) 30/05/ :35 EMİNE TEMİZ (Hukuk Müşavirliği - Hukuk Müşaviri) 30/05/ :59 MURAT IŞIK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter Yardımcısı V.) 30/05/ :15 SEZER KUYUCU (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 31/05/ :31 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER Tel: Faks: Elektronik ağ: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 1- Atanma /Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem : (... /... / /... / 20...) 2- Adayın Adı, Soyadı ve Unvanı : 3- Fakülte/Bölüm : Yabancı Dili, Türü ve Puanı :... ÜDS... KPDS... Diğer... 1.Yardımcı Doçentlik Kadrosu A.Yardımcı Doçentlik kadrosuna ilk atanma Üniversitemizde Yardımcı Doçentlik kadrosuna ilk atanma için; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) den veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak, dil alanında Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS) den veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) den en az 80 puan ve farklı bir yabancı dilden ise 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları ve üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olması gerekir.ayrıca; a) Güzel Sanatlar temel alanı hariç diğer temel alanlarda ilk atama için; Ek-1 de belirtilen A-J kategorileri arasından en az 60 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak, b) Güzel Sanatlar Temel Alanında Yardımcı Doçent kadrosuna ilk atamada, Ek-1 de belirtilen A-V k ategorileri arasından en az 60 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak. B.Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atanma Üniversitemizde Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atama yapılması için: a) Güzel Sanatlar Temel Alanı hariç diğer temel alanlarda yeniden atanacaklarda atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için; Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından 100/150 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak. Bu puanların da atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için en az 60/90 puanını, Ek-1 de belirtilen A-L kategorilerinden almış olmak. b) Güzel Sanatlar alanlarında Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atanacaklarda atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için; Ek-1 de belirtilen A-V kategorileri arasından 100/150 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak. Bu puanların da her yıl için en az atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için en az 60/90 puanını, Ek-1 de belirtilen A- L ve V kategorilerinden almış olmak. 2.Doçentlik Kadrosu Doçentliğe atanabilmek için; a) Üniversitelerarası Kurul tarafından tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği nin Temel Alanları ile ilgili güncel asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak. b) Yurt dışında Doçentlik unvanı alanların, 2880 sayılı Kanun la değişik 27. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları gerekir. (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/8

3 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 3.Profesörlük Kadrosu Profesörlük kadrosuna ilk kez atanacaklar için; Adayların Doçentlik unvanını aldıktan sonra Üniversitelerarası Kurulca belirlenen güncel Doçentlik Başvuru Koşulları na göre ilgili bilim alanı için gerekli olan asgari koşulları bir kez daha sağlaması koşulu ile; a) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-C kategorileri arasından 100 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 450 puan almak, b) Fen Bilimleri ve Mühendislik Temel Alanlarında Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak, c) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak, ç) Filoloji Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak, d) Güzel Sanatlar Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-V kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak. e) Sağlık Bilimleri Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak. f) Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanında Ek-1 de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 450 puan almak. Genel İlkeler: A-J maddeleri arasındaki çok yazarlı yayınlarda adayın puanı: 2 yazarlıda, 0.8, 3 yazarlıda 0.6, 4 ve daha çok yazarlıda 0.5 ile çarpılarak belirlenir. A. ULUSLARARASI MAKALELER PUANI A.1. SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale) 120 ADAYIN PUANI ONAY A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale(yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale) 80 A.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale) 60 A.4. A.1 deki dergilerde derleme 100 A.5. A.2 deki dergilerde derleme 50 A.6. A.3 deki dergilerde derleme 40 A.7. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Türkçe) A.8. A.1; A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 2/8

4 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER PUANI B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 50 ADAYIN PUANI ONAY B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri 25 C. ULUSLAR ARASI KİTAPLAR PUANI C.1. Alanında yurtdışında yayımlanan kitap (yabancı dil) (Uluslararası tanınmış yabancı yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.) C.2. C1 de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (yabancı dil, her bölüm için) 40 C.3. C1 de tanımlanan kitaplarda editörlük 80 A-C. ARA TOPLAMI 120 ADAYIN PUANI ONAY D. ÇEVİRİLER PUANI D.1. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi 50 D.2. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi 10 ADAYIN PUANI ONAY E. ULUSLARARASI MAKALE, BİLDİRİ, VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için) 12 F. ULUSAL MAKALELER PUANI F.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim veritabanlarına dahil olan) F.2. Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale ADAYIN PUANI ONAY (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 3/8

5 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 G. ULUSAL BİLDİRİLER PUANI G.1. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri 25 ADAYIN PUANI ONAY G.2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri 15 H. ULUSAL KİTAPLAR ( ders notu hariç, ISBN numarası almış) PUANI H.1. Alanında yayımlanan bilimsel kitap (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 50 ADAYIN PUANI ONAY H.2. H.1 de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için) (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 20 H.3. H.1 de tanımlanan kitaplarda Editörlük 40 I. DERS KİTABI PUANI I.1. Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 40 I.2. Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 20 ADAYIN PUANI ONAY İ. ULUSAL MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için) 6 J. PATENTLER PUANI J.1. Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir). 200 ADAYIN PUANI ONAY J.2. Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir). 100 A-J ARA TOPLAMI K. ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM AKTİVİTELERİ 20 (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 4/8

6 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 L. ARAŞTIRMA PROJELERİ (her proje için) PUANI L.1. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği 120 ADAYIN PUANI ONAY L.2. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak L.3. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği L.4. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak L.5. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği 50 L.6. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak 25 A-L ARA TOPLAMI M. ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde) 150 N. ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde) 40 O. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA EDİTÖRLÜK 50 P. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİNDE HAKEMLİK 15 (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 5/8

7 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 R. ÖDÜLLER PUANI ADAYIN PUANI ONAY R.1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya R.2. Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 40 R.3. Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya R.4. Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 20 R.5. TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü 120 S. TEZ YÖNETİMİ (Tamamlanmış tez için) PUANI S.1. Doktora (her tez için) 30 S.2. Yüksek lisans (her tez için) 20 S.3. Doktora tezinde ikinci danışmanlık (her tez için) 20 S.4. Yüksek lisans tezinde ikinci danışmanlık (her tez için) 10 S.5. Tez izleme komitesi üyeliği (her tez için) 5 ADAYIN PUANI ONAY T. EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI PUANI T.1. Lisansüstü seviyesinde son 5 yılda (yardımcı doçent atamasında son atama döneminde) verilen her ders için, (en fazla 15 ders için) 5 ADAYIN PUANI ONAY T.2. Lisans ve önlisans seviyesinde son 5 yılda (yardımcı doçent atamasında son atama döneminde) verilen her ders için, (en fazla 15 ders için) 3 (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 6/8

8 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 U. DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER PUANI U.1. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak 80 ADAYIN PUANI ONAY U.2. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak U.3. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak U.4. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak U.5. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak U.6. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak U.7. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak U.8. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak U.9. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peysaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak 5 A-U TOPLAMI V. UYGULAMALI FAALIYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında) PUANI V.1. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması 120 ADAYIN PUANI ONAY V.2. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek V.3. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, 40 dinleti,gösterim vs.) (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 7/8 60

9 ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 8 V.4. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti,gösterim vs.) V.5. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması V.6. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek V.7. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek V.8. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek V.9. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek V.10. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak V.11. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak V.12. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak V.13. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak A-V TOPLAMI Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. Adı-Soyadı Tarih İmza, (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 8/8

10 YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ) Toplam Sayfa 1 Adayın; Adı ve Soyadı : Bölümü : Yabancı Dil Puanı : İlk Atama (İA) Yeniden Atama (YA) AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Adayın Onaylanan Puan Asgari Puan Puanı (Komisyon değerlendirmesi) A ULUSLARARASI MAKALELER B ULUSLARARASI BİLDİRİLER C ULUSLAR ARASI KİTAPLAR D ÇEVİRİLER E/İ ULUSLARARASI ATIFLAR/ ULUSAL ATIFLAR F ULUSAL MAKALELER G ULUSAL BİLDİRİLER H ULUSAL KİTAPLAR I DERS KİTABI J PATENTLER A-J Arası Toplam Puan 60 K ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM AKTİVİTELERİ L ARAŞTIRMA PROJELERİ A-L Arası Toplam Puan 60/90 M-N ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VEYA HAKEMLİK DİĞER BİLİMSEL, ULUSAL/ULUSLARARASI O-P ORGANİZASYONLARDA BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA EDİTÖRLÜK VEYA HAKEMLİK R ÖDÜLLER S TEZ YÖNETİMİ T EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI T.1. 75; T U DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER A-U Ara toplam Puanı 100/150 V UYGULAMALI FAALİYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında) A-V Arası Toplam Puan 100/150 GENEL TOPLAM PUAN İlk atanma için A-J arası kategorilerden (Güzel sanatlar Temel Alanında A-V kategorilerinden) toplam..puan alınarak, en az 60 puan alma koşulu sağlanmıştır/ sağlanmamıştır. Güzel Sanatlar Temel Alanı hariç olmak üzere, yeniden atanmada zorunlu 60/90 puanı A-L, 100/150 puanı da A-U kategorilerinden alma koşulu sağlanmıştır/ sağlanmamıştır Güzel Sanatlar Temel alanında yeniden atanmada, yeniden atanmada zorunlu 60/90 puanı A-L ve V kategorilerinden, 100/150 puanı da A-V kategorilerinden alma koşulu sağlanmıştır/ sağlanmamıştır Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Tarih :... /... / Başkan: Başkan: Üye: Üye: Üye: Üye : Üye: Üye : Üye : Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

11 PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU A. Fen Bilimleri, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Onaylanan Puan Adayın Gereken (Komisyon Puanı Asgari Puan değerlendirmesi) 1 Makaleler (1a maddesi kapsamında) 60 puan Makaleler (b-f arası, h, i maddeleri kapsamındaki makaleler) Makaleler (1g ve/veya j maddesi kapsamında en az) 10 puan 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 20 puan 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve Bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 160puan A. Fen, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik Alanlarında 1a maddesi kapsamında en az 60 puan almak, 1g ve/veya j maddesi kapsamında en az 10 puan almak, 5. madde kapsamında en az 20 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak. Adayın; doçentliğini almış olduğu tarihte geçerli olan Doçentlik kriterlerini, Doçent ünvanı aldıktan sonra bir kez daha sağlamaları koşulu ile akademik dosyasının tamamında en az 160 puan alma koşulunu sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Tarih:... /... /20... Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

12 PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU B. Sosyal Bilimler Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Adayın Onaylanan Puan Gereken Puanı (Komisyon değerlendirmesi) Asgari Puan 1 Makaleler 60 puan 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 1 yayın 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 10 puan 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 160 puan B. Sosyal Bilimler Alanlarında 1. madde kapsamında en az 60 puan almak, 3. madde kapsamında 1 yayın sahibi olmak, 5. madde kapsamında en az 10 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak. Adayın; doçentliğini almış olduğu tarihte geçerli olan Doçentlik kriterlerini, Doçent ünvanı aldıktan sonra bir kez daha sağlamaları koşulu ile akademik dosyasının tamamında en az 160 puan alma koşulunu sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

13 PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU C. Güzel Sanatlar Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 20 puan 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler (d maddesi kapsamında en az) 20 puan Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler (d maddesi hariç) 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (c ve/veya d maddeleri kapsamında) 30 puan Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (a, b, e, f, g, h, i bendinden en az) 20 puan Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (j, k bendinden en az) 20 puan Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (l, m bendi) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 160 puan Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) C. Güzel Sanatlar Alanlarında 1. madde kapsamında en az 20 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak, 13d maddesi kapsamında en az 20 puan almak, 14c ve/veya 14d maddeleri kapsamında en az 30 puan almak, 14. maddenin a, b, e, f, g, h, i bendinden en az 20 puan almak, 14. maddenin j, k bendinden en az 20 puan almak. Adayın; doçentliğini almış olduğu tarihte geçerli olan Doçentlik kriterlerini, Doçent ünvanı aldıktan sonra bir kez daha sağlamaları koşulu ile akademik dosyasının tamamında en az 160 puan alma koşulunu sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

14 PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) (a ve b maddeleri için) Patent (Entelektüel Haklar) (c maddesi için) 1 ve 4c maddeleri kapsamında en az 50 puan 5 Atıflar 10 puan 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (a-k arasındaki maddeleri kapsamında) Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (l ve m maddeleri kapsamında en az) 30 puan 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında 1 ve 4c maddeleri kapsamında en az 50 puan almak, 5. madde kapsamında en az 10 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak, 14 l ve m maddeleri kapsamında en az 30 puan almak. 160 puan Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın; doçentliğini almış olduğu tarihte geçerli olan Doçentlik kriterlerini, Doçent ünvanı aldıktan sonra bir kez daha sağlamaları koşulu ile akademik dosyasının tamamında en az 160 puan alma koşulunu sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

15 YARDIMCI DOÇENTLİĞE İLK ATANMA FORMU A. Fen Bilimleri, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 2 Lisansüstü tezlerden üretilmiş yayın Doktoradan (a-c maddeleri kapsamında) en az 1 yayın Lisansüstü tezlerden üretilmiş yayın (d-j arası maddeler) 1. ve 2. madde kapsamında en az 12 puan 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 2 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve Bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 25 puan A. Fen Bilimleri, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik alanlarında 1. ve 2. madde kapsamında en az 12 puan almak, 2 a, b, ve c maddeleri kapsamında (doktora tezinden) en az 1 yayını olmak, 9. madde kapsamında en az 2 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

16 YARDIMCI DOÇENTLİĞE İLK ATANMA FORMU B. Sosyal Bilimler Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : Kategori 1 Makaleler 2 Etkinlik Türü Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın (e-f hariç maddeler) AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Alınması Gereken Asgari Puan Doktoradan en az 1 yayını Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın (e ve f maddeleri) 1. ve 2. madde kapsamında en az 10 puan 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 2 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 25 puan B. Sosyal Bilimler alanlarında 1. ve 2. madde kapsamında en az 10 puan almak, 2 e-f hariç (doktora tezinden) en az 1 yayını olmak, 9. madde kapsamında en az 2 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

17 YARDIMCI DOÇENTLİĞE İLK ATANMA FORMU C. Güzel Sanatlar Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler Sanatta 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın Yeterlilikten en az 1 yayını olmak 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 20 Puan 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 25 puan C. Güzel Sanatlar alanlarında 2. madde kapsamında en az 1 yayını olmak, 14. madde kapsamında 20 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

18 YARDIMCI DOÇENTLİĞE İLK ATANMA FORMU D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler Doktora 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın tezinden en az 1 yayını olmak 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) (a ve b maddeleri) Patent (Entelektüel Haklar) (c maddesi) 1., 2. ve/veya 4c. madde kapsamında en az 10 puan 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 10 Puan 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN 25 puan D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje alanlarında 1., 2. ve/veya 4c. madde kapsamında en az 10 puan almak, 2. madde kapsamında en az 1 yayını olmak, 14. madde kapsamında en az 10 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

19 YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA FORMU A. Fen Bilimleri, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Adayın Onaylanan Puan Gereken Asgari Puanı (Komisyon değerlendirmesi) Puan 1 Makaleler (a ve b maddeleri) 8 Puan Makaleler (c-j maddeleri) 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi (a, b, c, d maddeleri) En az 1 proje sunmuş olmak Bilimsel Araştırma Projesi (e-k maddeleri) 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 3 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN (3 yılda en az ) 40 puan A. Fen, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik alanlarında 1a, b maddeleri kapsamında en az 8 puan almak, 7a, b, c, d maddeleri kapsamında yer alan proje formatlarından en az bir tanesinde yürütücü olarak AR-GE projesi sunmuş olmak (Teknik incelemeden geçip hakemlere gönderilmiş olması şarttır) (Matematik ve İstatistik alanları hariç). 9. madde kapsamında en az 3 puan almak. Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atanma ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye : Üye : Üye: Üye : Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

20 YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA FORMU B. Sosyal Bilimler Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 15 puan 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 3 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN (3 yılda en az ) 40 puan B. Sosyal Bilimler alanlarında 1. madde kapsamında en az 15 puan almak, 9. madde kapsamında en az 3 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

21 YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA FORMU C. Güzel Sanatlar Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve Bilimsel Etkinlikler 5 Puan 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 Puan 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN (3 yılda en az ) 40 puan C. Güzel Sanatlar alanlarında 13. madde kapsamında en az 5 puan almak, 14. madde kapsamında en az 15 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

22 YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA FORMU D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Yabancı Dili : Puanı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI Kategori Etkinlik Türü Alınması Gereken Asgari Puan 1 Makaleler 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 1., 2., ve 4. madde kapsamında en az 15 puan 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 5 puan 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) (a-k maddeleri kapsamında) Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) l ve/veya m maddeleri kapsamında 15 Puan 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN (3 yılda en az ) 40 puan D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında 1., 2., ve 4. madde kapsamında en az 15 puan almak, 9. madde kapsamında en az 5 puan almak, 14 l ve/veya m maddeleri kapsamında en az 15 puan almak. Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) Adayın çalışmalarının yer aldığı ilişikteki dosya incelenerek belirtilen toplam puanları aldığı ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru ile ilgili öngörülen koşulları sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Üniversite Komisyonu Onayı Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

23 DOÇENTLİĞE ATANMA FORMU Toplam Sayfa 1 Adı ve Soyadı : Birimi : Bölümü : Ana Bilim/Ana Sanat Dalı/Programı : Doçent Unvanı Temel Alan Adı : Kodu : Doçent Unvanı Bilim Alan Adı : Kodu : Doçent Unvanı Aldığı Tarih : Kategori Etkinlik Türü Adayın Puanı Onaylanan Puan (Komisyon değerlendirmesi) 1 Makaleler 2 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 3 Kitap 4 Patent (Entelektüel Haklar) 5 Atıflar 6 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 7 Bilimsel Araştırma Projesi 8 Hakemlik 9 Bilimsel Toplantı 10 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 11 Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları 12 Ödüller 13 Diğer Akademik ve bilimsel Etkinlikler 14 Uygulamalı Faaliyetler (Güzel Sanatlar Temel Alanında) 15 İdari Görevler GENEL TOPLAM PUAN (en az 100 puan) Üniversitenin herhangi bir birimine Doçent olarak atanabilmek için Ek 1 deki puanlama tablosundan en az 100 puan değerinde bilimsel etkinlikte bulunmuş olmak şartı aranır. Ayrıca; Yurt dışında Doçentlik unvanı alanların, 2880 sayılı Kanun la değişik 27. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları gerekir. Adayın çalışmalarıyla, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen, güncel asgari doçentlik koşullarını sağladığı / sağlayamadığı saptanmıştır. Fakülte Komisyonu Onayı Tarih:... /... /20... Üniversite Komisyonu Onayı Tarih:... /... /20... Başkan: Başkan: Üye : Üye: Üye: Üye: Üye: Üye: Üye : (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/1

24 Toplam Sayfa 9 1-Atanma/Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem: (. /. / /. / 20..) 2-Adayın Adı, Soyadı ve Unvanı : 3-Fakülte/Bölüm : Yabancı Dili, Türü ve Puanı :. ÜDS... KPDS Diğer 1.Yardımcı Doçentlik Kadrosu A.Yardımcı Doçentlik Kadrosuna İlk Atanma a. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından birisinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak, dil alanında Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların YDS veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan ve farklı bir yabancı dilden ise 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir. b sayılı kanunun 23. Maddesindeki şartların gereği Üniversitenin Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye yapacağı yabancı dil sınavında da başarılı olması gerekir. c. Ayrıca ilk kez Yardımcı Doçent olarak atanmak için aşağıda belirtilen minimum puanlarında sağlanması şartı ile Ek 1 deki Puanlama Tablosundan toplam en az 25 puan değerinde bilimsel etkinlikte bulunmuş olmak şartının sağlanması gerekir. A. Fen Bilimleri, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik alanlarında 1. ve 2. madde kapsamında en az 12 puan almak, 2 a, b, ve c maddeleri kapsamında (doktora tezinden) en az 1 yayını olmak, 9. madde kapsamında en az 2 puan almak. B. Sosyal Bilimler alanlarında 1. ve 2. madde kapsamında en az 10 puan almak, 2 e-f hariç (doktora tezinden) en az 1 yayını olmak, 9. madde kapsamında en az 2 puan almak. C. Güzel Sanatlar alanlarında 2. madde kapsamında en az 1 yayını olmak, 14. madde kapsamında 20 puan almak. D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje alanlarında 1., 2. ve/veya 4c. madde kapsamında en az 10 puan almak, 2. madde kapsamında en az 1 yayını olmak, 14. madde kapsamında en az 10 puan almak. (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 1/9

25 Toplam Sayfa 9 B.Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atanma Üniversitenin Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atama yapılabilmesi için: 3 yılda en az 40 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunulması gerekmektedir. Bu puanın dağılımında Ek 1 deki puanlama tablosunda yer alan maddelerden aşağıdaki belirtilen minimum puanların alınmış olması gerekmektedir. A. Fen, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik alanlarında 1a, b maddeleri kapsamında en az 8 puan almak, 7a, b, c, d maddeleri kapsamında yer alan proje formatlarından en az bir tanesinde yürütücü olarak AR- GE projesi sunmuş olmak (Teknik incelemeden geçip hakemlere gönderilmiş olması şarttır) (Matematik ve İstatistik alanları hariç). 9. madde kapsamında en az 3 puan almak. B. Sosyal Bilimler alanlarında 1. madde kapsamında en az 15 puan almak, 9. madde kapsamında en az 3 puan almak. C. Güzel Sanatlar alanlarında 13. madde kapsamında en az 5 puan almak, 14. madde kapsamında en az 15 puan almak. D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında 1., 2., ve 4. madde kapsamında en az 15 puan almak, 9. madde kapsamında en az 5 puan almak, 14 l ve/veya m maddeleri kapsamında en az 15 puan almak. 2.Doçentlik Kadrosu Üniversitenin herhangi bir birimine Doçent olarak atanabilmek için Ek 1 deki puanlama tablosundan en az 100 puan değerinde bilimsel etkinlikte bulunmuş olmak şartı aranır. Ayrıca; Yurt dışında Doçentlik unvanı alanların, 2880 sayılı Kanun la değişik 27.maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları gerekir. 3.Profesörlük Kadrosu Adayların doçentliğini almış olduğu tarihte geçerli olan Doçentlik kriterlerini, Doçent ünvanı aldıktan sonra bir kez daha sağlamaları koşulu ile akademik dosyasının tamamında en az 160 puan almış olması şartı aranır. Aranan 160 puanın içinde Ek 1 deki puanlama tablosunda yer alan maddelerden akademik dosyasının tamamında aşağıdaki maddelerdeki minimum puanların alınmış olması şarttır. A. Fen, Sağlık, Ziraat ve Mühendislik Alanlarında 1a maddesi kapsamında en az 60 puan almak, 1g ve/veya j maddesi kapsamında en az 10 puan almak, 5. madde kapsamında en az 20 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak. B. Sosyal Bilimler Alanlarında 1. madde kapsamında en az 60 puan almak, 3. madde kapsamında 1 yayın sahibi olmak, 5. madde kapsamında en az 10 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak. C. Güzel Sanatlar Alanlarında 1. madde kapsamında en az 20 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak, 13d maddesi kapsamında en az 20 puan almak, (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 2/9

26 Toplam Sayfa 9 14c ve/veya 14d maddeleri kapsamında en az 30 puan almak, 14. maddenin a, b, e, f, g, h, i bendinden en az 20 puan almak, 14. maddenin j, k bendinden en az 20 puan almak. D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje Alanlarında 1 ve 4c maddeleri kapsamında en az 50 puan almak, 5. madde kapsamında en az 10 puan almak, 9. madde kapsamında en az 10 puan almak, 14 l ve m maddeleri kapsamında en az 30 puan almak. Genel İlkeler: Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. İki yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0,8 ini, ikinci yazar 0.5 ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır.başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür. Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır. a) Tek yazarlı makale, b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar, c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (Dr. unvanlı başka araştırmacının olmadığı, öğrencileri ile yapılmış çalışmalarda, ikinci danışman yer alabilir), d) Kongrelerde sunumu yapan yazar. 1- a) b) c) Makaleler Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla adayın yaptığı (editöre mektup, özet, teknik not, yorum, eleştiri vb hariç) tam araştırma makaleleri SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI (Art and Humanaties Index), Index Islamicus, DAAI (Design and Applied Arts Index), ADI (Art and Design Index), AI (Art Index), API (Architectural Periodicals Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış a kapsamındaki indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale (yayınlanmaya kabul edilen, DOI numarası almış makale) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale (yayınlanmaya kabul edilen, DOI numarası almış makale) d) 1a kapsamındaki dergilerdeki derleme, (review) 20 e) 1b kapsamındaki dergilerdeki derleme, (review) 10 f) 1c kapsamındaki dergilerde derleme, (review) 5 g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8 h) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu 5 i) 1a ve 1b kapsamındaki yayınlarda alanda bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale 5 j) Ulakbim tarafından taranmayan ulusal özellikte dergilerde yayımlanmış makale 4 Puanı Adayın Puanı Jüri Onayı 2- Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, teknik not hariç) (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 3/9

27 Toplam Sayfa 9 a) b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI (art and humanaties index), Index Islamicus, DAAI (Design and Applied Arts Index), ADI (Art and Design Index), AI (Art Index), API (Architectural Periodicals Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale 2a kapsamındaki indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale veya yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5 d) Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5 e) f) Uluslararası kongre/sempozyum ve sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri Ulusal kongre/sempozyum ve sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri g) Lisansüstü tezlerden üretilmiştanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10 h) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta Lisansüstü Tezlerden Üretilmişbölüm yazarlığı i) Lisansüstü Tezlerden ÜretilmişTanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 5 j) 3- Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş kitapta bölüm yazarlığı Kitap(Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla) a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan özgün bilimsel ve/veya sanatsal kitap 15 b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel ve/veya sanatsal kitap editörlüğü c) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 10 d) Yurtdışında yayımlanmış bilimsel ve sanatsal kitap çevirisi (kitabın Türkçe ye) 5 e) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10 f) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap editörlüğü 5 g) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 3 h) Yurtdışında yayımlanmış bilimsel ve sanatsal kitap bölümü çevirisi (kitabın Türkçe ye) 2 4- Patent (Entelektüel Haklar) Başvurulan kadronun alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan a) Uluslararası patent/ tasarım tescil/ faydalı model/telif hakları 20 b) Ulusal patent /tasarım tescil/ faydalı model/telif hakları c) Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olmak. 5- Atıflar 15 (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 4/9

28 Toplam Sayfa 9 a) b) c) d) 6- SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Index Islamicus, DAAI, ADI, AI, API tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri (lisansüstü tezler dâhil) için (yılda 10 farklı makalede atıf alan eserlere 2 kat puan verilir) 5a kapsamı dışındaki endekslerde taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri (lisansüstü tezler dâhil) için Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri (lisansüstü tezler dâhil) için Uluslararası veya Ulusal kongrelerde tam metin basılmış ve bir başka yerde yayınlanmamış bildirilerde atıf yapılan her bir eseri (lisansüstü tezler dâhil) için Lisansüstü Tez Danışmanlığı (Bu madde kapsamında her türlü unvanın atanmasında en fazla 10 puan alınabilir) Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü danışmanlıklar ,5 a) Doktora ve Sanatta Yeterlilik (her tez için) 4 b) Yüksek lisans (her tez için) 2 c) İkinci danışmanlık (her tez için) 1 d) Tez İzleme komitesi üyeliği (her tez için) 1 7- Bilimsel Araştırma Projesi a) b) c) d) e) Başarı ile tamamlanmış veya devam eden NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council, AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak Başarı ile tamamlanmış veya devam eden NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council, AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak Başarı ile tamamlanmış veya devam eden a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü veya araştırmacı olmak Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla (Tübitak, Bakanlıklar vs) yapılan başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla (Tübitak, bakanlıklar vs) yapılan başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak f) a, b ve c kapsamındaki projelerde danışman olarak yer almak 5 g) d ve e kapsamındaki projelerde danışman olarak yer almak 3 h) Üniversitelerin desteklediği tamamlanmış BAP projelerinde yürütücü olarak görev almak 5 i) Üniversitelerin desteklediği tamamlanmış BAP projelerinde araştırmacı olarak görev almak j) Üniversitelerin veya Tübitak (Doğa Eğitimi vb) gibi kamu kurumlarının desteklediği sosyal sorumluluk projelerinde yürütücü olmak, 2 (Form No: 001; : 28/06/2016 Revizyon No: 01) 5/9

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi )

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ) İlk Yayın Tarihi/Sayısı 1.0.017/4 1-Atanma/Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem: (. /. / 0.. -. /. /

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Kütahya Sağlık Bilimleri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 2014 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM, GENEL ESASLAR AMAÇ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU ADI SOYADI : UNVANI : FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : BÖLÜM : ANABİLİM/ANASANAT DALI : 1- Uluslararası Makale PUANLAMA TABLOSU

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi ETKİNLİK Makaleler MADDE 15 SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Art and Humanities Citation Index) kapsamında

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ)

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) I - AMAÇ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) MADDE 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/08/2018-E.7246 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BD466269642* Sayı :23608337-050.01.01/ Konu :ADEK ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü ağırlıklı, yenilikçi ve girişimci uluslararası

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi (İBÜ) Fakülte,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ MÜRACAAT FORMU

ÖĞRETİM ÜYESİ MÜRACAAT FORMU T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 16/05/2018-13398 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BELM38ZN1* Oturum Tarihi 11/05/2018 Oturum Saati 16:00 Oturum Sayısı 64

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ A- PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURMAK

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24.,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Nevşehir

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Nevşehir T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesi nde öğretim üyesi atamalarında

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin fakülte, enstitü, yüksekokul,

Detaylı

1. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

1. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 22.05.2018 - Karar No: 2018-20-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 31.05.2018) Ankara Yıldırım

Detaylı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 31 305 Çeviribilim 31 313 Dünya Dilleri ve Edebiyatları 31 30 Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 31 304 Karşılaştırmalı Edebiyat 31 314 Klasik

Detaylı

YÖNERGE BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YÖNERGE BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 14 Eylül 2018 CUMA Sayı:2018/11/ YÖNERGE BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği

Detaylı

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesinde

Detaylı

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak.

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak. FEN FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU KOŞULLARI - YDS den en az 60 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Bu

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI Amaç ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Artvin Çoruh Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme

Detaylı

PUANLAMA SİSTEMİ TABLOSU (EK-1)

PUANLAMA SİSTEMİ TABLOSU (EK-1) SİSTEMİ TABLOSU (EK-1) (*) Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

Tablo 6 - İlahiyat Temel Alanı

Tablo 6 - İlahiyat Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 602 Felsefe ve Din Bilimleri 61 603 İslam Tarihi ve Sanatları 61 604 Temel İslam Bilimleri 61 Koşul No Başvuru Şartları Puan 61 İlahiyat temel alanında başvurulan doçentlik bilim

Detaylı

EK-3 Ders Yükü Hesaplama Çizelgesi. Eğitim Öğretim Etkinlikleri ( Akademik Yılı)

EK-3 Ders Yükü Hesaplama Çizelgesi. Eğitim Öğretim Etkinlikleri ( Akademik Yılı) EK-3 Ders Yükü Hesaplama Çizelgesi Eğitim Öğretim Etkinlikleri (2007-2008 Akademik Yılı) Örgün Ders Yükü (Normal Öğretim) : Örgün Ders Yükü (İkinci Öğretim) : Örgün Ders Sayısı (Normal Öğretim) : Örgün

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde istihdam edilecek profesör,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ Genel Hükümler Amaç MADDE - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme kriterlerinin

Detaylı

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DEĞERLENDİRME KAPSAMINA ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ FORMU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DEĞERLENDİRME KAPSAMINA ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ FORMU SOSYAL BİLİMLERİ İÇİN PUANLAMA TABLOSU A. YAYINLAR VE ATIFLAR PUAN 1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts Humanities Citation Index) kapsamındaki

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE Bu ölçütlerin Toros Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Toros Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI MAYIS 0 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARI / 0 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. GENEL HÜKÜMLER.. Amaç Karabük Üniversitesi Öğretim

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri Yardımcı Doçentlik

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Amasya Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara atanmak üzere

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Tablo 1 - Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Tablo 1 - Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 113 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 11 104 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 11 102 Eğitim Bilimleri 11 105 Güzel Sanatlar Eğitimi 11 114 Matematik ve Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğretim üyeliğine yükseltilmek ve atanmalarda

Detaylı

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak.

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak. T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 19.07.2017 - Karar No: 2017-25-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 03.08.2017) Ankara Yıldırım

Detaylı

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma:

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma: T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 4.01.017 - Karar No: 017-03-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 8.0.017) Ankara Yıldırım Beyazıt

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

Adı Soyadı: Bölümü: Anabilim Dalı: Bir Önceki Atanma Tarihi: ASGARİ KOŞULLARA UYGUNLUK:

Adı Soyadı: Bölümü: Anabilim Dalı: Bir Önceki Atanma Tarihi: ASGARİ KOŞULLARA UYGUNLUK: Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yardımcı Doçentlik Görev Süresinin Uzatılması ile İlgili Olarak Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu Adı Soyadı: Bölümü: Anabilim Dalı: Bir Önceki

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ Birinci Bölüm 1. Amaç Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokul, Meslek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERĠ YÖNERGESĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERĠ YÖNERGESĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERĠ YÖNERGESĠ 1 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERĠ YÖNERGESĠ BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM, GENEL ESASLAR AMAÇ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve : 03/01/17-E.236 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı *BENUVS8U* Sayı : 334209-0- Konu : Akademik Personel ve Akademik Kariyer İşleri ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Detaylı

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ 1. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu nda beyan edilen etkinliklere ait kanıtlayıcı belgeler başvuru

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi tarafından

Detaylı

T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ 1 OCAK 16 T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı