Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım"

Transkript

1 Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım Prof. Dr. Diclehan Orhan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları Anabilim Dalı

2 28. Ulusal Patoloji Kongresi Çıkar İlişkisi Beyanı 1- Sunumum ile ilgili ticari ya da finansal herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır. 2- Sunumum, amacını aşan herhangi bir tartışma ya da reklam içermemektedir.

3 Doğumsal Metabolizma hastalıkları Amino Asit metabolizması Bozuklukları Klasik Fenilketonüri Biopterin Bozuklukları Maternal Fenilketonüri Hipertirozinemi Richner-Hanhart Sendromu trizonemi Tip 3 Alkoptonüri Hepatorenal Tirozinos Homosistiüri ve diğerleri Organik Asidemiler Akağaç Şurubu İdrarı Hastalığı Lösin Metabolizması Bozuklukları İzolösin Bozuklukları Valin Bozuklukları Multpl Karboksilaz Eksikliği Biotinidaz Eksikliği ve diğerleri Pürin ve Pirimidin Metabolizması Bozuklukları Gut hastalığı Adeilosüksinaz eksikliği Herediter Ksantinüri ve diğerleri Porfiriler Membran Transport Bozuklukları Sistinüri İminoglisinüri Hartnup Hastalığı ve diğerleri Lizozomal Depo Hastalıkları Hurler Sendromu Schei Sendromu Hunter Sendromu Sanfilippo Sendromu Morquio Sendromu Sandhoff Hastalığı Tay-Sachs Hastalığı Fabry hastalığı Schindler Hastalığı Gaucher Hastalığı Farber Hastalığı Krabbe Hastalığı ve diğerleri

4 Doğumsal Metabolizma hastalıkları Karbonhidrat metabolizması Bozuklukları - Glikojen Depo Hastalıkları - Galaktoz metabolizması Bozuklukları - Fruktoz metabolizması Bozuklukları - Pentozüri - Gliserol Kinaz Eksikliği ve diğerleri Mitokondriyel Enerji metabolizması Bozuklukları - Yağ Asidi Oksidasyonu Bozuklukları - Keton Kullanım Bozuklukları - Mitokondriyal Solunum Zinciri hastalıkları ve diğerleri Lipid metabolizması Hastalıkları - Hiperlipoproteinemiler - Ailevi Hiperkolestromu - Tangier Hastalığı ve diğerleri

5 Pediatrik Metabolik Hastalıklarda Karaciğer biyopsisi Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği, kistik fibrozis, Wilson hastalığı, Gaucher hastalığı, Niemann-Pick hastalığı, glikojen depo hastalığı (GDH) tip II, Wolman hastalığı, sistinozis, Farber hastalığı, metakromatik lökodistrofi, GDH tip IV, peroksizomal hastalıklar. Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter fruktoz intoleransı, galaktozemi, GDH tip I ve tip III, mukopolisakkaridozlar, mannosidozis, fukosidozis, mukolipidozis, sialidozis, jeneralize gangliosidozis, genetik hemokromatozis, neonatal hemokromatozis, herediter tirozinemi, Indian çocukluk çağı sirozu, familyal kolestatik sendromlar, safra asidi sentez bozuklukları, mitokondriyal solunum zincir bozuklukları, yağ asidi oksidasyon bozuklukları. Karaciğer biyopsisinin tanısal olmadığı hastalıklar Üre siklus bozuklukları, organik asidemiler (birçoğu), amino asit bozuklukları (birçoğu)

6 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Wolman hastalığı, Kolesterol ester depo hastalıkları Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

7 2 aylık, kız 38y G3 anneden, miadında, 3100 g doğmuş Yakınma: Doğumundan beri devam eden mukuslu, sarı renkli, sulu ishal Hastaneye başvurudan 1 hafta önce başlayan karında ve göz kapaklarında şişlik Dış merkezde çoklu antibiyotik tedavisi, taze donmuş plazma ve albumin tedavileri 2. merkez olarak HÜTF Anne-baba 1.derece akraba 11 ve yedi yaşlarında sağlıklı iki kardeş

8 Fizik muayene Genel durumu orta, huzursuz Cilt soluk, ağız kenarlarında ragatlar var Karın bombe Hepatomegali Göz kapaklarında ve pretibial ödem Laboratuar: Hb: 7.5, BK:15600, Trom: KŞ: 148, GGT: 267, AST: 275, Tot.bil: 3.9, Dir.bil:3.5 Tot.prot: 2.6, Alb: 1.4 aptt: 57 sn, INR: 2.5

9 USG: Hepatosplenomegali, intraabdominal serbest sıvı, sol böbrek toplayıcı sistemde taş Tandem MS: Özellik yok İdrar ve kan aminoasitleri: Normal Ter testi: 86mmol/l (şüpheli aralık) Alfa-1 antitripsin: 1463 IU/ml Hepatit serolojisi: Negatif TORCH: Negatif Yatışının 6. gününde eksitus Parsiyel otopsi

10

11

12

13

14

15

16

17 TANI Kistik fibrozis ile uyumlu histolojik bulgular Kan DNA analizi: Homozigot 1677 del TA mutasyonu KC de fokal bilyer siroz

18 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Wolman hastalığı, Kolesterol ester depo hastalıkları Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

19 14y, K Baş ağrısı Kranial MR: Bilateral putamen düzeyinde sinyal değişikliği Anne-baba akraba Göz: Kayser-Fleischer halkası ALT, AST, GGT yüksek Albumin düşük Seruloplazmin yüksek 24 saatlik idrarda bakır: 517 (N: 0-60) Abd US: Karaciğerde en büyüğü 7x5 mm çapında çok sayıda hipoekoik nodül

20

21

22

23

24 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Wolman hastalığı, Kolesterol ester depo hastalıkları Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

25 3,5 yaşında erkek hasta Karın ağrısı, karın şişliği ve çabuk yorulma Hepatosplenomegali Abdominal USG: orta hatta inguinale kadar uzanan dalak Splenektomi yapıldı Karaciğerden kenar bx alındı Yer yer nekroz içeren abdominal lenf nodlarının eksizyonu yapıldı

26

27 Masson Trikrom

28 Masson Trikrom

29

30

31 Gaucher Hastalığı Glikoserebrosidaz enzim eksikliği sonucu monositmakrofaj sisteminde glikosilseramid depolanması olur. Tüm tiplerinde karaciğer tutulur. Kupffer hücrelerinde, sinüzoidal ve portal makrofajlarda birikim - Gaucher hücresi Hepatositlerde birikim olmaz.

32 Gaucher Hastalığı Gaucher hücrelerinin fibriler sitoplazmaları vardır. Masson trikrom ve PAS boyaları ile daha iyi seçilirler. Santral venlerin çevresinde, portal alanlarda ve daha çok sinüzoidlerde, genellikle kümeler halinde bulunurlar. Değişik derecelerde portal ve intralobüler fibrozis görülebilir ve siroz gelişebilir.

33 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Wolman hastalığı, Kolesterol ester depo hastalıkları Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

34 2 y, K Karaciğer ve dalak büyüklüğü

35 Sfingomyelinaz enzim eksikliği Lizozomal Sfingomyelin birikimi OR geçişli

36

37 Niemann Pick Hastalığı-KC

38 Niemann Pick Hastalığı-KC

39

40

41

42 Masson trikrom

43

44 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Wolman hastalığı, Kolesterol ester depo hastalıkları Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

45 GDH Tip IV Nadir görülür Andersen hastalığı Branching enzim eksikliği sonucu amilopektin benzeri polisakkarid birikimi olur. Hepatosplenomegali bulunur. Hepatik ve nöromuskuler formları vardır. Yenidoğan döneminde daha çok ağır nöromuskuler formu görülür. H&E ile soluk pembe renkte boyanan veya boyanmayan, homojen, ince granüler yapıda sitoplazmik inklüzyon lar izlenir. Bu inklüzyonlar diastaza dirençli kuvvetli PAS pozitif boyanırlar.

46 Portal fibrozis ve fibröz köprüleşmeler önemli bir bulgudur ve erken dönemde siroz gelişir.

47

48

49 PAS Diastazlı PAS

50 Masson trikrom

51 Karaciğerde sitoplazmik inklüzyon cisimcikleri Glikojen cisimcikleri Buzlu cam sitoplazma

52 Tip IV GDH nadir görülür ve branching enzim eksikliği sonucu amilopektin benzeri polisakkarid birikimi olur. Klinik olarak hepatosplenomegali bulunur. Hepatik ve nöromuskuler formları vardır. Yenidoğan döneminde daha çok ağır nöromuskuler formu görülür. Biyopside hematoksilen-eozin ile soluk pembe renkte boyanan veya boyanmayan, homojen-ince granüler yapıda sitoplazmik inklüzyon lar izlenir. Bu inklüzyonlar diastaza kısmen dirençli kuvvetli PAS pozitif boyanırlar. Portal fibrozis ve fibröz köprüleşmeler önemli bir bulgudur ve erken dönemde siroz gelişir.

53 Depo hastalıklarında hepatositler, Kupffer hücreleri, portal makrofajlar ve safra kanal epiteli hastalığa bağlı olarak tek tek veya birlikte tutulabilirler Birikim hücre içinde, sitoplazmada serbest olarak veya organellerde (lizozom, endoplazmik retikulum) olabilir. Hücrelerde şişme ve vakuoler-köpüksü görünüm bir depo hastalığını düşündürür.

54 Lizozomal depo hastalıklarında morfoloji genellikle birbirine benzer. Bazılarında depolanma sonucu hücrede belirgin genişleme olmakla birlikte, çoğunluğu rutin incelemelerde normal gibi görünürler. Bu grupta mukopolisakkaridozlar, sfingolipidozlar, mukolipidozlar, fukosidozis, mannosidozis, sialidosiz, GM1 gangliosidozis, Wolman hastalığı ve GDH tip II bulunur. Alfa-1-antitripsin eksikliğinde endoplazmik retikulumda depolanma olur. Sitoplazmik depolanma izlenen grupta ise GDH tip I, III, IV, VI ve IX sayılabilir.

55

56 Karaciğer biyopsisi ile tanı konulabilen hastalıklar Alfa-1-antitripsin (AAT) eksikliği Kistik fibrozis Wilson hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Glikojen depo hastalığı (GDH) tip II ve tip IV Kolesterol ester depo hastalıkları, Wolman hastalığı Sistinozis Farber hastalığı Metakromatik lökodistrofi Peroksizomal hastalıklar

57 18 yaşında, K Yüksek ateş nedeniyle araştırılırken karaciğer fonksiyon testlerinin bozuk çıkması üzerine hastaneye başvurmuş Belirgin yakınması yok Anne-baba arasında akrabalık yok Kardeşi sağlıklı

58 Fizik Muayene Karaciğer kosta altında 4 cm, orta sertlikte, Dalak 1 cm ele geliyor Diğer sistem bulgularında özellik yok Laboratuvar Hb: 13.6, BK: AST: 89, ALT: 102 Total bil:0.63, direkt bil:0.12 Total prot: 7.8, alb: 4.7 Viral hepatit serolojisi (-) Abd. USG: Karaciğer parankim hastalığı

59 Tanı amacı ile karaciğer biyopsisi Biyopsi sarı-turuncu renkli, ek olarak taze doku

60 Karaciğer biyopsisi

61 Frozen kesit - ORO

62 Taze doku, frozen kesit Polarize ışık altında çift kırıcı kristaller Ek tetkikler: Kolesterol: 356, trigliserid: 225 LDL: 266 (0-155), HDL: 45 (15-80), VLDL: 45 (0-50) Lökosit asit lipaz aktivitesi: 22 Ü (N: ) TANI: Kolesterol ester depo hastalığı

63 Kolesterol ester depo hastalığı Nadir bir genetik hastalık Genellikle rastlantı ile tanı konur Hepatomegali, splenomegali, siroz, erken ateroskleroza bağlı hipertansiyon Hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, düşük LDL Karaciğer dışında dalak, kemik iliği, ince barsak ve adrenal bezde de kolesterol esterleri ve trigliseridler birikir Tedavi: Diyet Erken dönem kemik iliği nakli Karaciğer transplantasyonu

64 Kolesterol ester depo hastalığı Bir lizozomal depo hastalığı Lizozomal asit lipaz (LAL) aktivitesinde azalma (%3-8) Kolesterol esterleri ve trigliseritlerin lizozomlarda birikimi Otozomal resesif geçişli Gen: 10q23 Tanımlanan vakaların büyük kısmında E8SJM (Exon 8 Splice Junction Mutation) saptanmış

65 LAL eksikliği klinik varyantları 1. Wolman hastalığı: En agresif form Tipik olarak 2 4 aylık semptom verir - 1 yaşından önce exitus 2. Kolesterol ester depo hastalığı: Bazı hastalar erken çocuklukta, bazıları ise erişkin döneme kadar tanınmadan kalabilir. Karaciğer disfonksiyonu ve Tip II hiperlipidemi bulguları ön plandadır.

66 KC-Histopatolojik özellikler Mikroveziküler steatoz Steatoz lobül içinde üniform dağılır Sinüzoidlerde ve portal alanlarda lipid yüklü köpüksü makrofajlar (+) Histokimya: ORO, Sudan Black (+) Frozen kesit: Polarize ışıkta kristal yapıları (+) İmmünhistokimya: Lizozomal belirteçler (+) (Katepsin D, LAMP1, LAMP2, LIMP2).

67 Kolesterol ester depo hastalığı Rutin biyopsi takibinde karaciğer histolojisi glikojen depo hastalığı ile karışabilir Dondurulmuş dokuda polarize ışık altında çift kırıcı (birefringent) kolesterol kristallerinin görülmesi tanıyı büyük oranda koydurur Bu kristaller suda (tesbit solüsyonunda, rutin takip sırasında) erir ve kaybolur; taze dokudan frozen kesit gerekli

68 LAMP2 Membranöz lizozomal belirteç

69 Katepsin D Luminal lizozomal belirteç

70 Beta oksidasyon defekti - Katepsin D

71 Fibrozis ve/veya siroz %64 Sinüzoidal, portal/periportal veya septal fibrozis %50 Siroz %29 Birefranjan KE kristalleri %83 Hepatosit nekrozu %7

72 3 aylık, kız 29y G5 anneden, miadında, 3750 g doğmuş Yakınma: 1,5 aylıkken başlayan kilo alamama ve sarılık Dış merkez izleminde abdominal distansiyon, dışkıda taze kanama, sarılıkta artış, asit 2. merkez olarak HÜTF Anne-baba 1.derece akraba 1. çocuk travmatik doğum sırasında ex 2. çocuk sarılık, karın şişliği, siyah dışkı ile ex Diğer iki kardeş sağlıklı

73 Fizik muayene Genel durumu orta, huzursuz Cilt ve skleralar ikterik Karın bombe Hepatosplenomegali Pretibial ödem Laboratuvar: Hb: 9.0, BK:4400, Trom: KŞ: 74, GGT: 267, AST: 275, Tot.bil: 31.49, Dir.bil: Tot.prot: 2.6, Alb: 1.4 Kolesterol: 86mg/dl, TG: 179mg/dl

74 USG: Hepatosplenomegali, yaygın asit Tandem MS: Özellik yok İdrar ve kan aminoasitleri: Normal Kan tirozin düzeyi: 2.66 (N:0-2.5) Alfa-1 antitripsin: 1463 IU/ml Seruloplazmin: Normal Hepatit serolojisi: Negatif TORCH: Negatif İdrar şeker kromatografisi: Normal Yatışının 2. gününde eksitus

75 Abdominal distansiyon Karacaiğer ve adrenalde belirgin büyüme

76 Karaciğer lipid yüklü makrofajlar

77 Karaciğer frozen kesit ORO, lipid yüklü makrofajlar

78 Karaciğer fibrozis

79 Timus ve lenf nodu lipid yüklü makrofajlar

80 İnce barsak lipid yüklü makrofajlar

81 Adrenal lipid yüklü makrofajlar

82 Kemik iiliği lipid yüklü makrofajlar

83 Adrenal kalsifikasyon

84

85 Wolman Hastalığı Asit lipaz (kolesterol ester hidrolaz) eksikliğine bağlı kolesterol ester birikimi Nadir fatal bir hastalık Kr.10q23.2-q23.3 deki mutasyon Otozomal resessif geçişli lipid metabolizma bozukluğu Kolesterol esterleri ve trigliseridlerin KC, dalak, barsaklar ve adrenallerde intralizozomal birikimi HSM, gelişme geriliği, mental retardasyon

86 Wolman Hastalığı 2-4 aylık çocuklarda progresif abdominal distansiyon, malabsorbsiyona bağlı diare Vakuole lenfositler, kemik iliğinde köpük hücreleri Adrenal kalsifikasyon! Koryon villus örneklemesi ve amniosentez ile prenatal tanı mümkün!

87 Ayırıcı Tanı Niemann Pick Hastalığı Gaucher Hastalığı Yağ asidi oksidasyon bozuklukları

88 Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter fruktoz intoleransı Galaktozemi GDH tip I ve tip III Mukopolisakkaridozlar Mannosidozis Fukosidozis Mukolipidozis Sialidozis Jeneralize Gangliosidozis Neonatal hemokromatozis Herediter tirozinemi Indian çocukluk çağı sirozu Ailevi kolestatik sendromlar Safra asidi sentez bozuklukları Mitokondriyal solunum zincir bozuklukları Yağ asidi oksidasyon bozuklukları

89 Glikojen depo hastalıkları Tip I GDH klinik olarak en ağır seyreden tiptir. Tip Ia glukoz-6-fosfataz eksikliği sonucu olur. Tip III klinik olarak tip I e benzer fakat daha hafif seyreder. Hastalar süt çocukluğu döneminde hipoglisemi, asidoz, büyüme geriliği ve hepatomegali ile gelirler. Tip VI ve IX da genellikle belirgin klinik bulgu olmadan izole hepatomegali görülür

90 Glikojen depo hastalıkları- KC biyopsisi Tüm hepatositlerde soluk sitoplazma, sinüzoidlerde daralma ve hücre membranlarında belirginleşme sonucu parankimde mozaik patern görülür. Dondurulmuş dokuda diastaz ile tamamen kaybolan yaygın PAS pozitif boyanma olur. Nükleer hiperglikojenasyon ve yağlanma özellikle tip I GDH için tipiktir. Tip III, VI, IX ve daha az olarak tip I de portal fibrozis ve yer yer intralobüler-perisinüzoidal fibrozis görülebilir. Kupffer hücreleri normaldir. Özellikle tip I de 10 yaşın üzerindeki hastalarda hepatoselüler adenom gelişebilir.

91 Tip II GDH lizozomal depo hastalığıdır ve hepatositlerde belirgin genişleme olmaz. Elektron mikroskobisi lizozomlarda glikojen birikimini gösterir. Birlikte iskelet kası ve myokard da tutulduğu için kas biyopsisinin ışık mikroskopunda incelenmesi ile daha rahat tanı konulabilir.

92 Glikojen depo hastalıkları Tip I GDH klinik olarak en ağır seyreden tiptir. Tip Ia glukoz-6-fosfataz eksikliği sonucu olur. Tip III klinik olarak tip I e benzer fakat daha hafif seyreder. Hastalar süt çocukluğu döneminde hipoglisemi, asidoz, büyüme geriliği ve hepatomegali ile gelirler. Tip VI ve IX da genellikle belirgin klinik bulgu olmadan izole hepatomegali görülür

93 Glikojenozis tip 3 (Debrancher enzim eksikliği) Amilo-1,6-glukozidaz (AGL) AGL geni: Kromozom 1p21 Otozomal resesif geçişli Klinik bulgular: Erkeklerde daha sık (~3:1) Hastalık tipleri AGL genindeki değişik mutasyonlara bağlı: Tip IIIa (85%): KC &kas tutulumu Tip IIIb (15%) Sadece KC tutulumu Sık mutasyon: Trp680Ter

94 Glikojenozis tip 3 (Debrancher enzim eksikliği) Klinik bulgular İnfantil KC & kasta glikojen depolanması Hipoglisemi: sık Epilepsi nöbetleri Şiddetli kardiomegali Hepatomegali 4 yaşında ölüm Çocukluk çağı: Kas güçsüzlüğü: Pubertede düzelir KC fonksiyon bozukluğu & hepatomegali(%100) Büyüme geriliği Hipoglisemi ± Nöbetler Erişkin: Başlangıç: 3-6. dekat Kas güçsüzlüğü: Distal: Baldır & peroneal kaslar Proksimal Solunum yetmezliği: Eşlik eden şiddetli kardiomyopati Yavaş progresyon Exgzersiz intoleransı (%50) Halsizlik & Myalji: Nadir Kas hipertrofisi: baldır kasları Rabdomyoliz: Nadir Sistemik bulgular: KC disfonksiyonu (%50) Kardiomyopati: hafif veya yok Serum CK: Normalin 5-45 katı artar

95 GDH tip3

96

97 PAS Diastazlı PAS

98 Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter fruktoz intoleransı Galaktozemi GDH tip I ve tip III Mukopolisakkaridozlar Mannosidozis Fukosidozis Mukolipidozis Sialidozis Jeneralize Gangliosidozis Neonatal hemokromatozis Herediter tirozinemi Indian çocukluk çağı sirozu Ailevi kolestatik sendromlar Safra asidi sentez bozuklukları Mitokondriyal solunum zincir bozuklukları Yağ asidi oksidasyon bozuklukları

99 24 günlük, erkek 27y G3 anneden, miadında, 3500 g doğmuş Yakınma: 1 haftalık uyku hali Sepsis tedavisi İzleminde abdominal distansiyon, genel durumda bozulma, sarılık, asit, hipoalbuminemi, hipoglisemi 4. merkez olarak HÜTF Prenatal: oligohidramnios Anne-baba 1.derece akraba 1. gebelik benzer bulgularla 33 günlük eksitus Otopsi: Dış safra yolları atrezisi ve buna bağlı bilier siroz 2. gebelik 7y, erkek, sağlıklı

100 Fizik muayene Genel durumu kötü, hipoaktif Cilt ödemli, ikterik, ekimozlar var Karın bombe, asit Hepatosplenomegali yok Göz muayenesi: Normal Laboratuar: Hb: 9, BK:14400, Trom: KŞ: 89, ALT: 30, AST: 56, Tot.bil: 21, Dir.bil:15Tot.prot: 3.9, Alb: 2.9 Trigliserid: 57, Kolesterol: 39

101 USG: Yaygın asit aptt: 101, INR: 3.13 Amonyak: 83 umol/l Ferritin: 2079 ng/ml İKAA: Normal Tandem MS: Özellik yok İdrar şeker kromatografisi: Küçük galaktoz Tirozin: 1.87 AFP: 1463 IU/ml Hepatit serolojisi: Negatif TORCH: Negatif Parvovirus PCR: Negatif

102 İzlem Sepsis-menenjite yönelik antibiyotik tedavisi başlandı Taze donmuş plazma verildi Pansitopeni geliştiği için kemik iliği aspirasyonu yapıldı, yaygın hemofagositoz saptandı Primer hemofagositik sendrom tanısı ile steroid tedavisi başlandı Perforin mutasyonu: Negatif Böbrek fonksiyonları bozuldu USG: Akut böbrek yetmezliği ile uyumlu Periton diyalizi açıldı Yatışının 16. günü (40 günlük) Yoğun Bakım Servisinde eksitus oldu

103 Tanı? Hemofagositik sendrom Primer? Sekonder? Metabolik hastalık? Otopsi

104 Karaciğerde hafif nodüler görünüm ve kolestaz

105

106

107 Karaciğerde fibrozis Hepatositlerde intraselüler ve kanaliküler kolestaz Safra kanalı proliferasyonu Hemosiderozis

108

109 Pankreasta adacık hipertrofisi Asiner hücrelerde hemosiderozis

110 Kalp, adrenal korteks, Brunner bezleri ve Renal tübüllerde hemosiderozis

111 Kardeş otopsisi Karaciğer ve pankreasta benzer bulgular

112 Tanı Neonatal hemokromatozis Retiküloendotelyal sistem (dalak, lenf nodu) dışı organlarda hemosiderin birikimi: Karaciğer, pankreas asiner hücreler, adrenal korteks, myokard, renal tübüller, tiroid, tükrük bezleri, intestinal bezler İkincil hemofagositoz, literatürde birlikte gösterilmiş vakalar yayınlanmış

113 Neonatal hemokromatozis Neonatal hemokromatozis (OMIM ) Ailesel geçiş var, kardeşlerde görülebiliyor Otozomal resesif, otozomal dominant? Patogenez tartışmalı Maternal otoimmünite Plasental demir transportunda bozukluk İkincil; toksik, enfeksiyöz, metabolik, hipoksik Klinik: Prenatal dönemde, doğumda veya neonatal dönemde ortaya çıkan ağır hepatik yetmezlik bulguları Hidrops, asit Karaciğer genellikle normal veya küçük

114 Neonatal hemokromatozis Prenatal dönem: Oligohidramnios Tanı: Genellikle otopside konulabiliyor Radyolojik olarak (MR) pankreatik hemosiderozis gösterilebilir Ağız içi-dudak kenarı minör tükrük bezi biyopsisinde hemosiderozis görülebilir, ancak negatif olması tanıyı dışlamaz Laboratuar: Serum demirinde ve transferrin saturasyonunda artış Ferritin yüksekliği Hipoglisemi, kanama parametrelerinde bozukluk

115 Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter Fruktoz İntoleransı Galaktozemi GDH Tip I Ve Tip III Mukopolisakkaridozlar Mannosidozis Fukosidozis Mukolipidozis Sialidozis Jeneralize Gangliosidozis Neonatal Hemokromatozis Herediter Tirozinemi Indian Çocukluk Çağı Sirozu Mitokondriyal Solunum Zincir Bozuklukları Yağ Asidi Oksidasyon Bozuklukları Ailesel Kolestatik Sendromlar Safra Asidi Sentez Bozuklukları

116 43 günlük kız bebek. 31 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden ikinci yaşayan olarak miadında 3200 gram doğmuş, hemen ağlamış. Doğumdan 4 saat sonra emmesinde azalma ve solunum sıkıntısı olmuş. Hipoglisemi ve metabolik asidoz saptandı. Konvülsiyon (+). Abdominal Ultrasonografi: Yaygın asit. DIC parametreleri bozulan, sepsise yönelik antibiyotik tedavisi alan hastaya hipoglisemi ve asidoza yönelik tedavi verildi. Kan gazları metabolik asidoz ile uyumlu laktik asit ve pirüvik asit düzeyleri çok yüksek. Multiorgan yetmezliği sonucu eksitus oldu. Hasta eksitus olmadan önce karaciğer iğne biyopsisi alındı

117

118

119

120 Trikrom Prusya mavisi Oil red O

121 Sitokrom-c oksidaz

122 Karaciğerin Histolojik Bulguları Mikroveziküler yağlanma Kanaliküler ve hepatoselüler kolestaz Dev hücre transformasyonu Psödoglandüler transformasyon Lobüler fibrozis Safra duktus proliferasyonu Ekstramedüller hematopoiez

123 Ayırıcı tanı Karaciğerde kolestatik patern oluşturan hastalıklar: Alfa-1-antitripsin eksikliği Tirozinemi Niemann-Pick tip C Neonatal hemokromatozis Galaktozemi Mitokondriyal hastalıklar; mtdna deplesyonu, oksidatif fosforilasyon bozuklukları

124 Tanı: Mitokondriyal DNA Deplesyon sendromu - Fibroblast kültüründe saptanan dgk (Deoxyguanosine kinase) gen mutasyonu Karaciğer biyopsisi (mtdna deplesyonu)

125 Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter Fruktoz İntoleransı Galaktozemi GDH Tip I Ve Tip III Mukopolisakkaridozlar Mannosidozis Fukosidozis Mukolipidozis Sialidozis Jeneralize Gangliosidozis Neonatal Hemokromatozis Herediter Tirozinemi Indian Çocukluk Çağı Sirozu Mitokondriyal Solunum Zincir Bozuklukları Yağ Asidi Oksidasyon Bozuklukları Ailevi Kolestatik Sendromlar Safra Asidi Sentez Bozuklukları

126 2.5 aylık kız hasta Yaygın ikter, skrotal ödem Hepatomegali, sarı-kahverenkli mikronodüler kesit yüzü

127 Karaciğer

128

129

130

131

132

133 Karaciğer Oil Red O

134 Karaciğer COX COX/SDH

135 Karaciğer-Gomori trikrom

136 Böbrekler

137 Böbrekler COX COX/SDH

138 Çizgili kas

139 Oil-red-O boyası: Kas liflerinin lipid içeriğinde artış

140 Gomori Trikrom

141 NADH

142 SDH

143 Sitokrom oksidaz (Kompleks IV) boyaları COX COX

144 COX/SDH

145 Tanı: Sitokrom c oksidaz eksikliği gösteren, multiorgan tutulumu yapan mitokondriyal hastalık Mitokondriyal hepatopatilerde KC tek başına veya diğer organlarla beraber tutulabilir Enerji metabolizması sonucu akut KC yetmezliği, kronik KC hastalığı veya multiorgan disfonksiyonu gerçekleşir

146 Mitokondriyal Hastalıklar Mitokondriyal respiratuar zincir Kompleks I II III IV V Enzim NADH-CoQ Reductase Succinate-CoQ CoQ-Cytochrome C Cytochrome C Oxidase (Cox) ATP Synthase Oksidatif Fosforilasyon

147 Mitokondriyal Hastalıklar-Klinik bulgular Hücrede enerji üretiminin bozuk olduğu çeşitli organ ve sistemlerin değişik kombinasyonlarda birlikte tutulumu ile seyreden bir grup hastalık Mitokondriyal hastalığı düşündürecek bulgular: 1. Nöromusküler ve/veya diğer sistem bulgularının açıklanamayan birlikteliği 2. Birbiriyle ilişkisiz görünen organ ve dokuların tutulumu 3. Bulguların ilerleyici seyir göstermesi 4. Takibinde tutulan organ sayısında artış olması 5. Progresif eksternal oftalmopleji (PEO) varlığı 6. Serum laktat yüksekliği ile birlikte myoklonik epilepsi varlığı

148 Primer Mitokondriyal Hepatopatilerin Sınıflandırılması Elektron transport(respiratuar zincir kompleksi) defektleri: Neonatal KC yetmezliği: Kompleks I eks (NADH: ubiquinone oxidoreductase) Kompleks IV eks (sitokrom c oksidaz) Kompleks III eks (ubiquinol: sitokrom c oksidoredüktaz) Multipl kompleks eks Mitokondriyal DNA deplesyon sendromu (dgk, MPV17, RRM2Band Polymerase-g mutasyonları) Geç başlangıçlı KC yetm: Alpers hastalığı (kompleks I eks, Polymerase-g mutasyonları) Pearson sendromu (mtdna delesyonu) Mitokondriyal nöro-gastrointestinal encefalomiyopati (MNGIE) (TP mutasyonları) Kronik diare (villöz atrofi) ve KC tutulumu (kompleks III eks) Navajo nörohepatopati (MPV17 mutasyonları) Yağ asidi oksidasyon ve transport defektleri Karnitinpalmitoiltransferaz 1 and 2 eks (CPT1, 2) Çok uzun zincirli açil-koa dehidrogenaz eks (VLCAD; hepatik form) Açil-KoA dehidrogenaz 9 eks (ACAD9) Trifunctional protein and izole uzun zincirli hidroksiaçil KoA dehidrogenaz (LCHAD) eks Gebeliğin akut yağlı Kci ve HELLP (hemoliz, yüksek KC enzimleri ve düşük plateletler) sendromu

149 Mitokondriyal Hepatopatiler - Histolojik Bulgular Değişkendir Respiratuar zincir defektlerinde mikroveziküler, daha az sıklıkla makroveziküler yağlanma (fokal veya yaygın) Periportal inflamasyon olabilir Kanaliküler kolestaz, safra tıkaçları Safra duktus proliferasyonu

150 Mitokondriyal Hepatopatiler Histolojik Bulgular Granüler kırmızı hepatositler

151 Mitokondriyal Hepatopatiler - Histolojik Bulgular Alpershastalığında hızlı bir fonksiyonel hepatosit kaybı olur Kronik olgularad hepatik fibrozis ve mikronodüler siroz gelişir Bazı olgularda periportal ve sentrilobüler fibrozis ve bant şeklinde hepatosit kaybı olur Hepatositlerde glikojen azlığı ve demir birikimi primer demir depo hastalıkları ile karışmasına neden olur Elektron mikroskopi: hepatositlerde lipid damlacıkları Şişkin, polimorfik, matriks yoğunluğu azalmış mitokondriler

152 Mitokondriyal trifunktional protein eksikliği Yağ asidi oksidasyon defekti Hipoketotic hipoglisemi, hepatomegali, hipotoni, laktik asidemi, akut böbrek yetmezliği, kardiyomiyopati ve ani ölüm Annede gestasyonal diabet ve HELLP sendromu Kalp kası Çizgili kas Karaciğer

153 Karaciğer biyopsisinin yol gösterici olduğu hastalıklar Herediter Fruktoz İntoleransı Galaktozemi GDH Tip I Ve Tip III Mukopolisakkaridozlar Mannosidozis Fukosidozis Mukolipidozis Sialidozis Jeneralize Gangliosidozis Neonatal Hemokromatozis Herediter Tirozinemi Indian Çocukluk Çağı Sirozu Mitokondriyal Solunum Zincir Bozuklukları Yağ Asidi Oksidasyon Bozuklukları Ailevi Kolestatik Sendromlar Safra Asidi Sentez Bozuklukları

154 6.5 aylık, K 3 aylıktan beri kaşıntı ve sarılık yakınması K vitamin eksikliği saptanmış. Yağda eriyen vitamin eksikliği, Kolestatik karaciğer hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılmış. EKO: Normal. Göz muayenesi: Normal Alfa1 AT: Normal, Ter testi: Normal, ALT/AST: 43/91, GGT: 14, ALP: 448, D/T bili: 2.7/3.8, TG/Kol: 138/99, Alb: 4.4, INR: 1.09, Hb: 12.5

155

156 Porto-portal köprüleşme ve komplet ve/veya inkomplet nodüller

157 Fibröz dokunun intralobüler uzanımı ve perisinüzoidal fibrozis Portal alanlarda hafif şiddette mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu

158 Hepatositlerde fokal dev hücre transformasyonu, hepatik rozet oluşumu, hepatoselüler kolestaz ve safra duktuslarında safra tıkaçları

159 CD65 (pcea)

160 Kontrol / BSEP

161 ABCB11/ BSEP

162 Tanı BSEP Hastalığı (PFIC 2) Safra tuzu atılımında bozukluk (ABCB11) Hücre-hücre temasında bozukluk (TJP2) ABCB11 de (c.1243 C>T) homozigot mutasyon

163 Progressive familial intrahepatik kolestaz (PFIC) Otozomal resesif nadir bir hastalık grubu İlk defa 1969 te Byler hastalığı olarak tariflemiş Daha sonra tipik ve atipik formları tanınarak genetik farklılıklarına göre 3 tipe ayrılıyor Şimdiki sınıflamada eksik olan proteinin adı ile anılıyor (FIC1, BSEP, MDR3) Klinik olarak bu tiplerin ayrımında normal (veya azalmış) veya yükselmiş GGT değerleri yardımcı

164

165 NTCP OATP1 OCT1 OC BA OA MDR3 deficiency (PFIC-3) PFIC-1 MDR3 CFTR Cl - AE1 PFIC-1 FIC1 (?) (?) FIC1 Bile Acids Phospho lipids Organic Anions H 2 O Cl - HCO 3 - ASBT Safra akışı BSEP BSEP disease (PFIC-2) cmoat AQP Kolanjiosit BA Hepatosit From Knisely AS, Hepatocellular and Familial Cholestasis Pathology of Pediatric GI and Liver Disease

166 Gamma glutamil transferaz (GGT) Normalde kanaliküler membrana ve biliyer epitele bağlıdır İlaçlarla indüklenir Safra asitleri tarafından serbestleştirilir Kolestaz sırasında dolaşıma kaçar

167 FIC1 (PFIC tip 1) Kromozom 18q21-22 de defekt Safra kanal epiteli, kanaliküler membranlar ve barsak epitelinde lokalize P-tipi-ATPazı olan FIC1 proteinini kodlayan gen (ATP8B1) de mutasyon Hücre membranlarındaki aminofosfolipidlerin asimetrisini sağlamadaki rolü (?) Klinik : şiddetli kaşıntı, sarılık, büyüme geriliği PFIC1 ve BRIC te aynı mutasyon var, ikisi birlikte FIC1 olarak anılıyor

168 Progresif ailesel intrahepatik kolestaz (FIC-1) Portal alanlar: minimal değişiklik GGT : kontrol GGT : PFIC1 PV Kanaliküler safra tıkaçları Az fibrozis GGT: serumda düşük, dokuda azalmış Safra kanal azlığı yoktur EM: Kaba granüler safra Retikülin

169 FIC-1: Geç dönem CK19

170 FIC1 ile ilşkili durumlar Benign rekürren intrahepatik kolestaz (BRIC) FIC1 de benzer eksiklik Kr 18q21-22 de ortak mutasyon (BRIC de daha az nokta mutasyonları)

171 BSEP hastalığı (PFIC tip 2) Tip 1 den daha şiddetli Kromozom 2q24 te lokalize mutasyon (ABCB11 geni) Anormal gen safra tuzu atım proteini (bile salt export protein (BSEP)) bir ATP bağlayan kaset (ABC) kanaliküler membranda yer alır KC dışında eksprese edilmez Klinik: şiddetli kaşıntı, neonatal sarılık (annede gebelik kaşıntısı olmuş olabilir) Kronik kolestaz, düşük GGT Serum aminotransferaz düzeyleri yüksek (FIC 1 in aksine) Hızla siroza gidiş Artmış hepatoselüler karsinom riski KC tx da rekürrens olabilir Daha hafif formu, rekürren sarılık ve kaşıntı (BRIC 2)

172 BSEP deficiency (PFIC 2) BSEP EM : amorf safra GGT Hepatoselüler hasar, dev hücreler, balonlaşma, fokal hücre kaybı, belirgin safra pigment birikimi progresif fibrozis - Duktular rxn - Safra kanal azlığı İmmunhistokimya: : BSEP negatifliği normal GGT, cmoat, pcea

173 MDR3 eksikliği Klinik (6 tip KC hastalığı) Progresif ailesel intrahepatik kolestaz (PFIC 3) Rekürren sarılık+ kaşıntı (gebeliğin intrahepatik kolestazı) Bilyer siroz (Adolesan / yougenç erişkin) Düşük fosfolipid kolelitiazis İlaçla indüklenen kolestaz Geçici neonatal kolestaz Laboratuvar Kronik kolestaz, yüksek GGT Safrada düşük fosfolipidler (KC den safraya fosfolipid atılımı bozuk) Safra asitlerinin safra kanallarına hasarı (serbest safra asitlerinin deterjan etkisine bağlı) Multidrug-resistant 3 (MDR3) geni ABCB4 (kr 7q21) de mutasyon

174 MDR3 eksikliği Morfoloji - Kolestaz (infant) - Progresif periportal fibrozis - Duktuler rxn-duktopeni Bilyer siroz MDR3 İmmünhistokimya Infant/genç çocuk negatif boyanma = tanısal Adolesan / erişkin(genç başlangıç): ± normal boyanma (? Fonksiyonel eksiklik) MDR3 (4 y) MDR3 kontrol

175 PFIC III ABCB4/MDR3 MDR3 ü kodlayan gen (ABCB4), 7q21 Fenotip değişken, yeni doğanda progresif kolestazdan bilyer siroz ve duktopeniye kadar gider 18 aylık, yüksek GGT MDR 3 + KONTROL

176 Kolestatik karaciğer hastalığı Düşük GGT = safra asit sekresyonunda bozukluk BSEP eksikliği (PFIC 2) serum safra asitleri yüksek FIC1 eksikliği (PFIC1) serum safra asitleri yüksek Primer veya sekonder safra asit sentez bozuklukları serum safra asitleri yüksek Yüksek GGT Safra asitlerinde hasar (PFIC 3) Safra kanallarında hasar (Alagille)

177

178

179

180 Karaciğer Biyopsisinin Tanısal Olmadığı Hastalıklar Üre Siklus Bozuklukları Organik Asidemiler (Birçoğu) Amino Asit Bozuklukları (Birçoğu)

181 Sabrınız için teşekkürler

KARACİĞERİN DEPO HASTALIKLARI 22. Ulusal Patoloji Kongresi Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu

KARACİĞERİN DEPO HASTALIKLARI 22. Ulusal Patoloji Kongresi Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu KARACİĞERİN DEPO HASTALIKLARI 22. Ulusal Patoloji Kongresi Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu Prof.Dr.Diclehan Orhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Patoloji

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Olgularla Pediatrik Nonneoplastik Karaciğer Patolojisi. Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu

Olgularla Pediatrik Nonneoplastik Karaciğer Patolojisi. Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu Olgularla Pediatrik Nonneoplastik Karaciğer Patolojisi Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu Prof.Dr.Diclehan Orhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Patoloji

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Çocuk Hematoloji ve Hastalıkları Bilim Anabilim Dalı Dalı Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Çocuk Hematoloji ve Hastalıkları Bilim Anabilim Dalı Dalı Olgu Sunumu Çocuk Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

lanması Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

lanması Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Nonalkolik karaciğer yağlanmas lanması Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 9-10 yarıyıl l 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Tanımlamalar Karaciğer yağlanması

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 27 Nisan 2018 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 27 Nisan 2018 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 27 Nisan 2018 Cuma Dr. Şerife Kalkan Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 16 Şubat 2018 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 16 Şubat 2018 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 16 Şubat 2018 Cuma Dr. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

GEBELİK KOLESTAZI. Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı

GEBELİK KOLESTAZI. Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gebeliğin ileri haftalarında Cilt döküntüsü olmaksızın kaşıntı** Sarılık (%14-25)

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Ankara Giriş Sistinozis (OMIM 219800),

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Alkolik Hepatit. Dr. Fatih Tekin. 29 Eylül 2017 İstanbul

Alkolik Hepatit. Dr. Fatih Tekin. 29 Eylül 2017 İstanbul Alkolik Hepatit Dr. Fatih Tekin 29 Eylül 2017 İstanbul ALKOL: Asıl Avrupa nın sorunu WHO 2010 verileri Avrupa da tüm ölümlerin %6.5 inden alkol sorumlu Alkole bağlı ölüm erkek kadın toplam Avrupa Dünya

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ. Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ. Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA Bilinmesi gereken Yapılar!!!!! Histoloji Turu SANTRAL VEN PORTAL ALAN Hepatik arter Safra duktusu Portal

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

Dr.BUKET DALGIÇ G.Ü.T.F ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BD

Dr.BUKET DALGIÇ G.Ü.T.F ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BD Dr.BUKET DALGIÇ G.Ü.T.F ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BD Laboratuar testlerin amacı nedir? Doğru tanıya ulaşmak Hastalığın klinik seyrini monitorize etmek KARACİĞER Büyük fonksiyonel rezerve sahiptir Belirgin

Detaylı

SARILIKLI ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Aydan Kansu

SARILIKLI ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Aydan Kansu SARILIKLI ÇOCUĞA YAKLAŞIM Prof. Dr. Aydan Kansu Deri, sklera ve diğer dokularda safra pigmenti = bilirubinin birikimine bağlı bir bulgu 1,4 mg/dl SARILIK Yenidoğan dönemi Bebeklik çağı Büyük çocuk Yenidoğan

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Uzman Dr. Mehtap Ezel Çelakıl DR.MEHTAP EZEL ÇELAKIL 4YAŞ ERKEK HASTA Şikayeti:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 26 Eylül 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 26 Eylül 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji BD Olgu Sunumu 26 Eylül 2017 Salı Uzman Dr. Nihal Uyar Aksu ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BD OLGU SUNUMU 26.09.2017

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ

LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ Lipid bozuklukları-frederickson Sınıflandırması 1) Tip1: Hiperşilomikronemi Lipoprotein lipaz ya da ApoCII eksikliği 2) Tip 2: a Hipertrigliseridemi olmaksızın hiperkolesterolemi

Detaylı

Kronik Viral Hepatitlerde Histopatolojik Değerlendirme (HBV, HCV) Prof Dr Fatma Hüsniye Dilek Tıbbi Patoloji 13 Ekim 2017

Kronik Viral Hepatitlerde Histopatolojik Değerlendirme (HBV, HCV) Prof Dr Fatma Hüsniye Dilek Tıbbi Patoloji 13 Ekim 2017 Kronik Viral Hepatitlerde Histopatolojik Değerlendirme (HBV, HCV) Prof Dr Fatma Hüsniye Dilek Tıbbi Patoloji 13 Ekim 2017 Karaciğer iğne biyopsilerinde histopatolojk değerlendirme Genel özellikler Hepatit

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ

TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ AST ALT AST ALT AST Prof. Dr. Erhun Kasırga Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 24.04.2012 Transaminazlar Nedir?

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Diyabetin bir komplikasyonu : Yağlı karaciğer hastalığı. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Diyabetin bir komplikasyonu : Yağlı karaciğer hastalığı. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Diyabetin bir komplikasyonu : Yağlı karaciğer hastalığı Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Yağlı karaciğer Karaciğer ağırlığının %5 i veya hepatositlerin

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

KONJENİTAL TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI ÜÇ OLGU

KONJENİTAL TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI ÜÇ OLGU KONJENİTAL TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI ÜÇ OLGU Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM Dilek Kaçar, Tekin Aksu, Pamir Işık, Özlem Arman

Detaylı

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Aysun Karabay Bayazıt, Bahriye Atmış, Deniz Kör, Neslihan Önenli Mungan, Ali Anarat Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Çocuk

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368 21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik ph'de tamponlama etkisi vardır? A) CH3COC- / CH3COOH (pka = 4.76) B) HPO24- / H2PO-4 (pka = 6.86) C) NH3/NH+4(pKa =9.25) D) H2PO-4 / H3PO4 (pka =2.14) E) PO34-/

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

DİABETİK KETOASİDOZU TAKLİT EDEN PROPİYONİK ASİDEMİ

DİABETİK KETOASİDOZU TAKLİT EDEN PROPİYONİK ASİDEMİ DİABETİK KETOASİDOZU TAKLİT EDEN PROPİYONİK ASİDEMİ Merve ZEYTİNLİ, Fatma Demet İNCE, Aybike HASTÜRK, Özkan İLHAN, Mustafa Mansur TATLI İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü

Detaylı

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar ye Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Önemi : Tekrarlayan ve uzun süren hipoglisemi atakları Beyin hasarı * mental gerilik * Konvülziyon Tanımı : Kan şekeri

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Akut Karaciğer Yetersizliği: Olgu Sunumu

Akut Karaciğer Yetersizliği: Olgu Sunumu Olgu: Öykü Akut Karaciğer Yetersizliği: Olgu Sunumu Prof. Dr. Ömer Sentürk 40 y/k (EH) Şikayeti: Halsizlik ve sarılık Hikayesi: Bir ay öncesine kadar bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmayan hasta, gebe

Detaylı

Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar

Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Genetik hastalıkların çoğusunda semptomlar ilerleyen karakterdedir ve şu anda genetik hastalıklar için etkili bir tedavi yöntemi mevcut değildir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Selçuk Yüksel. Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Selçuk Yüksel. Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Selçuk Yüksel Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu Ad Soyad/Yaşı/Cinsiyeti : GD / 14 yaş / İlk başvuru tarihi : 18/05/2012 Başvuru yakınmaları Bedensel gelişme geriliği Çocuk endokrin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018

DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018 DEMİR İÇEREN İLAÇLARLA ZEHİRLENME UZM.DR. SEVGİ YUMRUTEPE MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 22.O4.2018 GİRİŞ Demir ilaçları anemi tedavisinde (özellikle gebelerde ve çocuklarda) En sık 6 yaş altı çocuklarda

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın Dominant / resesif tanımları Otozomal ve gonozomal kalıtım nedir? İnkomplet dominant/ kodominant ne ifade eder? Pedigri nedir, Neden yapılır?

Detaylı

KARACİĞER TESTLERİ. Prof.Dr. Ümit Türkoğlu

KARACİĞER TESTLERİ. Prof.Dr. Ümit Türkoğlu KARACİĞER TESTLERİ Prof.Dr. Ümit Türkoğlu 1 Karaciğer organizmanın en büyük ve en kompleks organıdır, yaklaşık olarak 1,200 1, 500 g. Bu kompleks organ, vücuttaki birçok kimyasal maddenin düzenlenmesinden

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz OLGU SUNUMU Prof. Dr. Yeşim Gürbüz HİKAYE 48 yaşında bayan hasta, 2 senedir nefes darlığı olan hasta dahiliyeye başvurmuş, Tiroit palpasyonunda sol lopta 3x2 cm boyutunda kitle ele gelmiş, MNG tanısı

Detaylı

Hipoglisemiye Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Hipoglisemiye Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hipoglisemiye Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hipoglisemi Önemi : Tekrarlayan ve uzun süren hipoglisemi atakları Beyin hasarı * mental gerilik * Konvülziyon

Detaylı

Olgularla Enerji Eksikliğine Neden Olan Doğumsal Metabolizma Hastalıkları

Olgularla Enerji Eksikliğine Neden Olan Doğumsal Metabolizma Hastalıkları Olgularla Enerji Eksikliğine Neden Olan Doğumsal Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr Gülden Gökçay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Enerji Eksikliği Tablosu

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Çocukluk çağında karaciğer nakli/ Endikasyonlar & Hazırlık

Çocukluk çağında karaciğer nakli/ Endikasyonlar & Hazırlık Çocukluk çağında karaciğer nakli/ Endikasyonlar & Hazırlık Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Şişli/Ataşehir Memorial Hastanesi ozlem.durmaz@memorial.com.tr Karaciğer nakli, medikal tedaviyle

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefropatolojide Sınıflandırmalar Amiloidoz Sınıflandırması Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Amiloidoz Doku ve organlarda aşırı miktarda amiloid fibrili birikimi ile karakterli bir grup hastalık

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI. Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı

TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI. Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı Tiroidit terimi tiroidde inflamasyon ile karakterize olan farklı hastalıkları kapsamaktadır

Detaylı

KRONİK HEPATİT B OLGUSU

KRONİK HEPATİT B OLGUSU KRONİK HEPATİT B OLGUSU DR DURU MISTANOĞLU ÖZATAĞ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD OLGU 44 yaşında, kadın 2014 yılında eşi akut hepatit

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)!

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)! HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücre Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte Vücudun büyüklüğü

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

TANDEM MS İLE GENİŞLETİLMİŞ YENİ DOĞAN TARAMA SONUÇLARI: DİYARBAKIR

TANDEM MS İLE GENİŞLETİLMİŞ YENİ DOĞAN TARAMA SONUÇLARI: DİYARBAKIR TANDEM MS İLE GENİŞLETİLMİŞ YENİ DOĞAN TARAMA SONUÇLARI: DİYARBAKIR Dr. Hatice YÜKSEL Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Giriş GENİŞLETİLMİŞ YENİDOĞAN TARAMASI Amerika ve

Detaylı

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), alkol kullanmayan(veya çok az kullanan) kişilerin karaciğerinde normalden fazla yağ birikmesidir.

Detaylı

KOLANJİOKARSİNOMA. Sunum Planı. Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Sunum Planı. Sunum Planı. Kolanjiokarsinoma- Lokalizasyon

KOLANJİOKARSİNOMA. Sunum Planı. Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Sunum Planı. Sunum Planı. Kolanjiokarsinoma- Lokalizasyon KOLANJİOKARSİNOMA Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Safra kanalı epitelinden köken alır (en sık adenokarsinom) Anatomik olarak 3 gruba ayrılır icca (intrahepatik) pcca (perihiler)

Detaylı

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Arter Kan Gazı Değerlendirmesi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Asit-Baz Dengesine Farklı Yaklaşımlar Seifter JL: N Engl

Detaylı