2018 YILI İŞ PLANI ~ 0 ~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2018 YILI İŞ PLANI ~ 0 ~"

Transkript

1 YILI ~0~

2 YILI STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEF 1.3.Kalite Yönetim Sisteminde yıllık olarak belirlenen hedeflere ulaşmak ve geliştirilmesini sağlamak. FAALİYET Dokümanların ve kalite yönetim sistemini düzenlenmesi, ISO 9001:2008 ara denetiminin ve belge yenilenmesinin uygunsuzluk olmadan tamamlanması ve devamlılığının sağlanması, % ,00 STRATEJİ: Kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar, planlar, formlar, listeler, çizelgelerin gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kalite belgesinin yenilenmesi, FAALİYET Uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 den ISO 9001:2015 e göre uyumlaştırılması, 1 ADET STRATEJİ: Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 göre uyumlaştırılması için başvurularda bulunulması ve gerekli dokümanların oluşturulması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kalite Yönetim Sistemi belgesi. FAALİYET ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması, 1 ADET 1.500,00 STRATEJİ: ISO Belgesi veren kuruluşlardan birine resmi olarak başvuru yapılması ve çalışmaların başlatılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi. HEDEF 1.4.Teknolojik ve fiziksel altyapıyı güçlendirmek. FAALİYET Borsamızın Kurumsal web sitesinin İngilizce ve Türkçe dil desteği ile yenilenmesi, STRATEJİ: Mevcut web sitesine dil desteği eklenemediğinden web sitesi tasarımının yeniden yaptırılması, % , PERFORMANS GÖSTERGESİ: Web sitesinin akreditasyon sistemine uyumlu olarak yenilenmesi, FAALİYET Üye dağılımı ile ilgili veri tabanı oluşturularak, üyelerin aidat borçlarını web sitesinden görebilmelerinin ve ödeyebilmelerinin sağlanması, % ,00 STRATEJİ: Web sitesinde üye bilgilerinin güncel tutulması, üye kayıt ücreti/aidat bilgilerinin sisteme düzenli olarak geçilmesi ve üyelerimizin kendilerinin görebilmelerinin ve online tahsilat sistemiyle ödemelerini sağlamak e uygunluk. FAALİYET Web sayfasında anketler düzenleyerek üye memnuniyet ve öneri/şikâyetlerinin ölçülmesi, STRATEJİ: Web sayfasına üye memnuniyet ve öneri/şikâyet anketinin eklenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. %85 MEMNUNİYET FAALİYET Belgelerin elektronik ortama aktarılacağı belge/doküman ve Earşiv yönetim sisteminin kurulması, TÜM BELGELERİN YARISI % ,00 STRATEJİ: Earşiv yönetim sistemi kurulması için gerekli tekliflerin alınması ve uygulanmaya başlatılması, personel ihtiyacının tespit edilip istihdamın sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kayıt altına alınan belge sayısı. HEDEF 1.5.İletişim ve Haberleşme altyapısını güçlendirmek. FAALİYET Sosyal medya kullanımının etkin hale getirilmesi, 2 %100 STRATEJİ: Kurumsal Facebook ve Twitter hesaplarının açılması aktif olarak kullanılmasının sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yayınlanan haber, duyuru vb. bilgiler. ~ 1 ~

3 YILI FAALİYET Yazılı ve görsel basınla iyi ilişkiler kurulması, borsanın basında yer almasını artıracak etkinlikler sıklığının artırılması, 2 ADET 2.000,00 STRATEJİ: Borsanın yerel ve ulusal basında daha çok yer almasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Çıkan haber sayısı, FAALİYET Yıllık derginin çıkarılması, 750 ADET ,00 STRATEJİ: Çıkarılan derginin kargo yoluyla üyelere ve kurumlara ulaştırılması, web sitesinde yayımlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Teslim edilen dergi sayısı, web sitesinde tıklanma sayısı, FAALİYET Yıllık Faaliyet Raporunun çıkarılması, 750 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Faaliyetlerin üyelere, kurumlara, diğer oda/borsalara duyurulması amacıyla yıllık faaliyet raporlarının hazırlaması, kargo yoluyla üyelere, kurumlara ve diğer oda/borsalara ulaştırılması, web sitesinden yayımlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Teslim edilen faaliyet raporu sayısı, web sitesinden tıklanma sayısı. HEDEF 1.6.Ulusal ve/veya Uluslararası fuarlara katılımı özendirilmek ve teknik geziler düzenlenmek. FAALİYET Ulusal ve/veya uluslararası fuarlara teknik geziler düzenlenmesi, STRATEJİ: Fuar davetiyelerinin üyelere duyurulması ve web sitesinde yayınlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Katılım sağlanan fuar/organizasyon sayısı. FAALİYET Yörex fuarında yöresel ürünlerin tanıtımının sağlanması, 1 ADET ,00 1 ADET ,00 STRATEJİ: YÖREX Yöresel ürünler Fuarı nda yöresel ürünlerin sergilenmesi ve yöresel ürünlerin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunulması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Katılım belgesi. HEDEF 1.7.Borsa Laboratuvarının Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesini yenilemek. FAALİYET Yetkili sınıflandırıcı faaliyeti için her iki yılda bir yapılan lisans yenileme denetiminden başarıyla geçmek, 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Her iki yılda bir yapılan faaliyet belgesi yenileme denetiminden başarıyla geçerek, belgenin yenilenmesinin sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi. HEDEF 1.8.Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ne ortak olmak. FAALİYET sayılı yasa uyarınca "Anonim şirket" olarak kurulacak "Ürün İhtisas Borsası na ortak olmak için taahhütte bulunulması. 2 ADET 1 ADET STRATEJİ: Borsa tarafından sermaye taahhüdünde bulunup,5174 sayılı yasanın 80.maddesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken iznin alınması, , PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yönetim kurulu/meclis kararları ve başvuru yazıları. HEDEF 1.9.Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) platformunu kurmak. FAALİYET Eticaret platformu için gerekli protokollerin imzalanması, 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Eticaret platformu için ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile protokoller imzalanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Protokol. ~ 2 ~

4 YILI FAALİYET Gerekli olan yazılım ve donanımların temin edilmesi, STRATEJİ: Gerekli olan yazılım ve donanımların temin edilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Alınan yazılım, donanım FAALİYET ELÜS alım satımı konusunda lisanslı depo işletmeleriyle sözleşmeler imzalanması, 1 ADET ,00 1 ADET STRATEJİ: Elektronik ürün senetlerinin Çorum Ticaret Borsası nda alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için lisanlı depo işletmeleriyle sözleşmelerin imzalanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan sözleşme Platformun çalışma şekilleri belirlenip, yönerge haline getirilmesi, 1 ADET 1.000,00 STRATEJİ: ELÜS satış platformunun işleyiş şekillerinin belirlenerek yönerge halinde hazırlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yönerge Platforma kayıt yaptıran üyelerimizin katılımıyla E ticaret seanslarımızın gerçekleştirilmesi, 50 ADET 4.000,00 STRATEJİ: Elektronik ürün senetlerinin Çorum Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi İşlem Platformu nda işlem görmesinin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: İşlem gören ürün senedi sayısı. STRATEJİK AMAÇ 2: BORSA KOMPLEKSİ PROJESİNİN TAMAMLANMASI VE MODERNİZASYONUN SAĞLANMASI HEDEF 2.1.Borsa hizmet binası,124 adet depo ve büro,34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının projesinin tamamlamak, FAALİYET Yapı ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması ve gerekli prosedürlerin tamamlanması, 1 ADET STRATEJİ: Borsa kompleksi projesi içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan Borsa hizmet binası,124 adet depo ve büro,34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının yapı ruhsatının alınması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapı kullanım ruhsatı. FAALİYET Yapı kullanım ruhsatının alınmasından sonra tapu işlemleri için gerekli başvurularda bulunulması. 1 ADET ,00 STRATEJİ: Borsa kompleksi projesi içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan Borsa hizmet binası, 124 adet depo ve büro, 34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının yapı kullanım ruhsatının alınması aşamasından sonra tapular için başvuruda bulunup, dükkân ve büro sahiplerine tapularının tahsis işlemlerinin yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Başvuru evrakları ve Tapular. HEDEF 2.3. Satış salonu ve laboratuvarımızın birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayacak modernizasyonu sağlamak, FAALİYET Laboratuvarda eksik bulunan cihazların tespit edilip ihtiyacın karşılanması. 2 ADET ,00 STRATEJİ: Üyelerin ihtiyacına cevap verilemeyen analiz sonuçlarını görmeye imkân verecek analiz cihaz eksiklerinin tespit edilip alınması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Alınan cihaz sayısı. FAALİYET Laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyaçların öngörülmesine yönelik faaliyetlerde bulunması, %100 STRATEJİ: Yıllık bazda hazırlanacak olan laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Araştırma raporu sonucunda ihtiyaçların karşılanması. FAALİYET Elektronik satış salonu sisteminin geliştirilmesi % ,00 STRATEJİ: Satış salonu otomatik oturum düzeni programı ile bilgisayar yönetim sisteminin yapılması ve gerekli uygun görülen eksikliklerin tamamlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Program a uygunluk. ~ 3 ~

5 YILI STRATEJİK AMAÇ 3: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 3.2.Personel performans değerlendirme sistemini kurmak. FAALİYET Personel performans değerlendirme sisteminin kurulup, uygulanmaya başlatılması. %100 STRATEJİ: Personel performans yönergesi hazırlanarak, kalite el kitabına eklenmesi ve uygulanmaya başlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: değerlendirme sonuçları. FAALİYET değerlendirmesinin yılda 1 kez uygulanması ve ödüllendirme yoluyla motivasyonun sağlanması, % ,00 STRATEJİ: değerlendirmesi gerçekleştirilerek ödüllendirmenin yapılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Ödüllendirme kanıtları. HEDEF 3.3.Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanaklarını artırmak, FAALİYET Personel memnuniyet, öneri ve şikâyet sisteminin oluşturulması, %85 MEMNUNİYET STRATEJİ: Personellere yılda en az 1 defa olmak üzere öneri/şikâyet anketlerinin düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. FAALİYET Personel motivasyonunu artırmak ve takım ruhunun geliştirmek için en az yılda 1 etkinlik düzenlenmesi, % ,00 STRATEJİ: Yılda en az 1 kez olmak üzere yemek, gezi, piknik vb. etkinlik düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Etkinlik kanıtları. FAALİYET Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit edilerek eğitim takviminin kalite yönetim sisteminde oluşturulması ve uygulanması, % ,00 STRATEJİ: Yılda 1 defa eğitim talep formu düzenlenerek, kalite yönetim sisteminde düzenlenen yıllık eğitim takvimine eklenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim talep formu sonuçları, eğitim kanıtları. FAALİYET Personellerin doğum günlerinde abartılı olmayan kutlamalar yapmak, STRATEJİ: Personel doğum günlerinin olduğu bir takvim hazırlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kutlama kanıtları. FAALİYET Personellerin, TOBB tarafından ve/veya il ve ülke çapında düzenlenen eğitim, seminer ve toplantılara katılımının sağlanması, % ,00 10 ADET 7.000,00 STRATEJİ: Personellerin eğitimlerine önem vererek yıl içinde yapılan eğitim, seminer ve toplantı katılım sayılarının artırılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim sayısı. HEDEF 3.4.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından düzenlenen teknik destek programlarına proje hazırlamak, FAALİYET Borsa Proje ekibinin kurulması, STRATEJİ: Borsa bünyesinde proje hazırlama ekibinin kurulması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kurulan proje ekibi. FAALİYET OKA tarafından düzenlenen teknik destek programlarına proje hazırlanması, 1 ADET 2 ADET 1.500,00 STRATEJİ: OKA tarafından düzenlenen teknik destek programlarına personeller için gerekli görülen eğitimler konusunda proje hazırlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Hazırlanan proje sayısı. ~ 4 ~

6 YILI STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYETİ VE VERİLEN HİZMETLERİN ARTIRILMASI HEDEF 4.1.Üyelerimize verilen hizmet kalitesinin artırılması, eğitim ve ihtiyaç taleplerinin karşılamak, FAALİYET Üye beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetlerinin tespiti için üye memnuniyet anketlerinin düzenlenerek saptanan eksikliklerin giderilmesi ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, %85 MEMNUNİYET STRATEJİ: Üyelere her yıl en az 1 defa üye memnuniyet anketi uygulanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. Düzeltici, önleyici faaliyetler. FAALİYET Üyelerden gelen taleplere göre kurumsallaşma ve ilerlemelerine katkı sağlanması için eğitim organize edilmesi, 2 ADET ,00 STRATEJİ: Üyelere yapılan anket sonucunda eğitim taleplerine göre, yıllık eğitim planının oluşturulması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim kayıtları. FAALİYET Üyeleri ilgilendiren konularda bilgilendirme toplantıları ve yasal mevzuat konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi. 2 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Toplu mesaj sistemi kayıtları, web sitesi kayıtları, toplantı kanıtları PERFORMANS GÖSTERGESİ: Toplu mesaj sistemi kayıtları, web sitesi kayıtları, toplantı kanıtları. FAALİYET Üye ziyaretleri gerçekleştirilmesi. 50 ADET 1.000,00 STRATEJİ: Üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Ziyaret edilen üye sayısı FAALİYET İşlem hacmi en yüksek olan, en çok tescil ücreti ödeyen üyelere ödül verilmesi, 10 ADET 1.000,00 STRATEJİ: Her yıl hasat sezonu açılışında bir yıl önceki tescil üyelere ödül verilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: işlem hacimleri ve bir önceki yıl en çok tescil ücreti ödeyen üyelere plaket verilmesi. FAALİYET Üye bilgilerinin güncellenmesinin yılda bir kez düzenli şekilde yapılması, %100 STRATEJİ: Kanunun öngördüğü esaslarda, web sitesine üye bilgi güncelleme formu eklenerek veya tebligatların ulaşmadığı üyelerin aranarak adres güncelleşmesinin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Duyurular ve Üye Listeleri. HEDEF 4.2. Üye sorunları ve ihtiyaçları tespit edilerek çözüm odaklı lobicilik faaliyetleri sağlamak. FAALİYET Üyelerin sektörel, bölgesel ve ekonomik sorunlarının belirlenmesi ve karar alıcılarla çözüm odaklı görüşmelerin yapılmasının sağlanması. 1 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Üyeler ile yapılan birebir görüşme ve/veya organize edilen toplantılarda üyelerin sektörel, bölgesel ve ekonomik sorunlarını tespit edip, bu sorunların ilgili mercilere çözüm odaklı iletilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Sonuçlandırılan politika temsil sayısı. STRATEJİK AMAÇ 5. MALİ DURUMU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI HEDEF 5.1.Borsa mali politikasını oluşturmak. FAALİYET Uygulamaların mali yönetim politikasına göre yapılması, %100 STRATEJİ: Mali politikada belirtilen ilkelere uygunluğun sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Uyumluluk. ~ 5 ~

7 YILI FAALİYET Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgilerin güncel ve doğru bir biçimde veri tabanında tutulması, %100 STRATEJİ: Haftalık harcama ayrıntılarının yönetim kurulu onayından ve aylık gelir gider bütçe izleme raporu ile mizanın meclis onayından geçirilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Onaylanmış Mali raporlar. HEDEF 5.2.Tescil Gelirlerini artırmak, FAALİYET Tescil işlemlerini tam olarak yaptırmayan ve tescil işlem oranı düşük üyelerin teşvik edilmesi ve tescil işlem hacminin artırılması, %30 (Bir önceki 1.000,00 yıla göre artış) STRATEJİ: Tescil işlemlerini tam olarak yaptırmayan üyelerin tespitinin yapılarak, yasalar çerçevesinde tescil işlemlerinin yaptırılmasının sağlanması ve üyelerin teşvik edilmesinin sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tescil işlem kayıtları. FAALİYET Belirli aralıklarla tescil işlemlerinin üyelerin yerinde yapılması, 50 ADET 2.000,00 STRATEJİ: İlçelerde bulunan üyelere yerinde hizmetin sağlanması ve borsa gelirlerinin artırılmasına yönelik gerekli görüldüğü zamanlarda personel görevlendirilmesi yapılarak tescil işlemlerinin yerinde yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yerinde hizmet sayısı HEDEF 5.3.Salon satışını artırmak, FAALİYET Salon satışını teşvik edici faaliyetlerde bulunulması, 1 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Salon satışında, analiz sonuçlarına göre değerlerin çıktığı ve daha yüksek fiyatlarda ürünlerinin değer göreceği konusunda çiftçileri bilgilendirerek salon satışını teşvik edici bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Toplantı kanıtları. HEDEF 5.4.Üye aidat gelirlerini artırmak, FAALİYET Üyelerin aidatlarını düzenli ödemelerinin sağlanması, %5 (Bir önceki yıla göre artış) 4.000,00 STRATEJİ: Üyelere her aidat döneminden önce posta/kargo yoluyla borç tebligatlarının gönderilmesi ve tebligatı adrese ulaşamayan üyelerimizi telefonla arayarak bilgi verilmesi, toplu mesaj sistemi ile hatırlatma mesajları gönderilmesi, web sitesinden duyuru yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Gönderilen tebligat evrakları, toplu mesaj ve web sitesi duyuru kanıtları, yıllık bazda aidat ödeyen üye sayısı, HEDEF 5.5.Laboratuvar gelirlerini artırmak, FAALİYET Analiz yapılan ürün çeşitliliğinin artırılması, 2 ADET STRATEJİ: Analizi yapılan ürün çeşitlerine yeni ürünler (Büyükbaş yem, küçükbaş yem, soya küspesi, yem hammaddeleri vb.) eklenerek, analiz işlemlerinin ve laboratuvar gelirlerinin artırılmasının sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Analizlere eklenen ürün sayısı. HEDEF 5.6.Canlı hayvan pazarı gelirlerini artırmak, FAALİYET Canlı hayvan pazarının hastalık gibi sebeplerle kapatılmasının en aza indirilmesinin sağlanması. %100 AÇIK OLMA STRATEJİ: Canlı hayvan pazarının Valilik ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, hastalıklar sebebiyle kapatılmasının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kapatılan hafta/ay sayısı FAALİYET Çorum Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yeni canlı hayvan pazarında yerinde tescil işleminin yapılması %100 STRATEJİ: Yeni canlı hayvan pazarında, hem üye hizmetlerinin sağlanması hem de borsa gelirlerinin artırılmasına yönelik tescil işlemlerinin yerinde yapılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tescil işlem kayıtları ~ 6 ~

8 YILI STRATEJİK AMAÇ 6.BORSA SOSYAL FAALİYET ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 6.1.Borsa öncülüğünde Türk Halk Müziği Korosu kurmak, FAALİYET Türk Halk Müziği Koro Ekibinin kurulması, 1 ADET STRATEJİ: Koro ekibinin belirlenmesi, müzik aleti çalacak kişiler ile koroyu yönetecek koro şefinin bulunması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kurulan ekip. FAALİYET Kurulan koro ekibi ile provaların yapılması, 5 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Türk halk müziğinin çeşitli kitleler tarafından sevilmesinin ve sosyalleşmenin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan prova sayısı. FAALİYET Prova Çalışmalarının tamamlanması ardından Çorum da konser verilmesi, STRATEJİ: Çorum Ticaret Borsası Türk Halk Müziği korosu olarak konser verilmesi, 1 ADET 2.000, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Konser kanıtları. HEDEF 6.2.Hasat bayramı düzenlemek, FAALİYET Hasat sezon açılışlarında hasat bayramı düzenlenmesi. 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Hasat sezonunun başlaması ve yılın ilk ürünü alımsatımının gerçekleşmesi nedeniyle hasat bayramı düzenlenmesi ve ilk hasatlarını getiren çiftçilerin ödüllendirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tören kanıtları. HEDEF 6.3.Sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlayacak organizasyonlar, etkinlikler düzenlemek, FAALİYET Özel günlerin anlam ve önemine istinaden organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, 2 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Farkındalığı artırmak amacıyla özel günlerde organizasyonlar, etkinlikler düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan organizasyon, etkinlik sayısı. STRATEJİK AMAÇ 1 : KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEF VE FAALİYETLER AYRILAN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE HESAP ADI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BASIN YAYIN GİDERLERİ Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ / TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ / TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 YURTİÇİ ORGANİZASYON GİDERLERİ /YURTDIŞI ORGANİZASYON GİDERLERİ YURTDIŞI ORGANİZASYON GİDERLERİ Faaliyet ,00 FUAR,KONGRE,SERGİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SERMAYE VE BORÇ TAAHHÜTLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Faaliyet ,00 DEMİRBAŞLAR Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER TOPLAM ,00 ~ 7 ~

9 YILI STRATEJİK AMAÇ 2 : BORSA KOMPLEKSİ PROJESİNİN TAMAMLANMASI VE MODERNİZASYONUN TAMAMLANMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Stratejik ,00 Faaliyet ,00 DEMİRBAŞLAR Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 3 : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 PERSONEL PERFORMANS,ÖDÜL VE TEŞVİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMAŞARI FAALİYETİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYETİ VE VERİLEN HİZMETLERİN ARTIRILMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 5: BORSAMIZ MALİ DURUMUNU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 YURTİÇİ SEYAHAT GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 TOPLANTI,TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 POSTA VE PUL GİDERLERİ TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 6: BORSAMIZ SOSYAL FAALİYET ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ TOPLAM ,00 GENEL TOPLAM ,00 ~ 8 ~

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI Elazığ, 2017 STRATEJİ 1: Elazığ Ticaret Borsası kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedef 1.1: Tarımsal ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi 1.1.1 Yapılacak ler Tarıma

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI Elazığ, 2018 STRATEJİ 1: Elazığ Ticaret Borsası kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedef 1.1: Tarımsal ve kırsal kalkınmanın 1.1.1 Yapılacak ler Tarıma dayalı sanayinin

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

2018 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

2018 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI STRATEJİKHEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F. 1.1.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.014Eğitim / Etkinlik Planı

Detaylı

YGG TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILAN KALİTE HEDEFLERİ YILI

YGG TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILAN KALİTE HEDEFLERİ YILI Sayfa No 1/5 SIRA PROSESLER HEDEF SORUMLU STRATEJİLER EYLEM PLANI 1 Kalite Hedefleri % 80 ulaşılması Hedefler izlenecek. Kalite hedeflerine ulaşılmadığı takdirde ilgili hedefler konusunda gerekli Personele

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 PROSES HEDEFİ 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.14 Eğitim / Etkinlik Planı F.08 Yönetici/Personel

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

DÖNEMİ KESİN MALİYETLENDİRME TABLOSU

DÖNEMİ KESİN MALİYETLENDİRME TABLOSU 2009-2013 DÖNEMİ KESİN MALİYETLENDİRME TABLOSU 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Laboratuarlarımızın gelişimini sağlamak Gelibolu ilçemizde bulunan İrtibat büromuzda ayçiçeği

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM HAZİRAN TEMMUZ. Performans Göstergeleri

2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM HAZİRAN TEMMUZ. Performans Göstergeleri 2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef Stratejik Faaliyetler Göstergeleri Hedef Periyot Sorumlu Birim OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI Yayın Tarihi: 01.10.2013 Revizyon Tarihi: 28.12.2017 Revizyon No: 4 Form No: F.12 AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ödenek) (

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK KARTI P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 Hedef STRATEJİK HEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F. 1.1.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim 2 eğitim F. 1.1.2 Müşterek Meslek Komitesi

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

HEDEF 1 = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF % EĞİTİM PLANINA UYUM 100% 70% 100%

HEDEF 1 = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF % EĞİTİM PLANINA UYUM 100% 70% 100% HEDEF = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF 207 ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜYE ZİYARET SAYISI ÜYELERİN EN AZ %20SİNE ULAŞABİLMEK ÜYE MEMNUNİYET

Detaylı

Stratejik Amaç 1.2 Mali Yapının Güçlendirilmesi Hedef Borsanın Mali Yönetiminin Şeffaflık Ve İzlenebilirliğini Sağlamak

Stratejik Amaç 1.2 Mali Yapının Güçlendirilmesi Hedef Borsanın Mali Yönetiminin Şeffaflık Ve İzlenebilirliğini Sağlamak 2017 İŞ PLANI Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2017 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2017 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 OCAK ŞUB MAR NİS. MAY HAZ. TEM AĞU. EYL. EKİM KAS. ARA. 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik,eğitim,seminer,konferans vb.düzenlemek 15.000 1.2.1 Eğitime ihtiyaç olunan hususların tespitini yapmak

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK

YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK HEDEF 1.1 Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması Faaliyet 1.1.1 Üye ihtiyaç analizinin gerçekleştirilme YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK

Detaylı

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi Stratejik Amaç : Revizyon No:04 Revizyon Tarihi: 08.05. SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak Tablo 05. Stratejik Hedefler Tablosu 204 ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI 1 (2012 YILI İŞ PLANI ) Sayfa No 1/7 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YILLARI STRATEJİK PLANI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YILLARI STRATEJİK PLANI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2009-2013 YILLARI STRATEJİK PLANI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2009-2013 YILLARI STRATEJİK PLANI İZLEME ÖLÇME VE İsmetpaşa Mah. Piri Reis Cad.No:104

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2018 YILLIK İŞ PLANI

2018 YILLIK İŞ PLANI 2018 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Kod Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Performans Göstergeleri Stratejik Hedef izleme Stratejik Plan Toplantılarının

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

POLATLI TİCARET ODASI 2017 YILI İŞ PLANI

POLATLI TİCARET ODASI 2017 YILI İŞ PLANI POLATLI TİCARET ODASI 2017 YILI İŞ PLANI gerçekleştirilmesi için 1.YENİ PROJELERİ DESTEKLEYECEK GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik ORTAMI SAĞLAMAK yetkinliğinin 1.1 Yeni Projeleri Destekleyecek arttırılması için

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

Ç.P. BAŞLIK KODU FAALİYET ADI SORUMLU SÜRE 5.. KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 5... İnsan kaynakları Destek 5..2. Eğitim Destek 5..3. Dış Denetim faaliyetleri Destek 5..4. İletişim ve tanıtım Destek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın

Detaylı

İSO'nun İletişim Etkinliği

İSO'nun İletişim Etkinliği İSO Stratejik Plan 20142016 Üyelerle iletişim konusunda çalışmalar yapmak üzere kurumsal yeniden yapılanma Sanayi Dergisi'nin tüm üyeye gönderilmesi Yeni birimlerin yapılanmalarını tamamlayarak faaliyete

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU Sayın İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, aşağıda isim ve özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetlerin alımı, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ Temel Amacımız 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 55. maddesinde belirtildiği şekilde birliğin hukuki temsili görevi Birlik Başkanı na ait olup, bu

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.

30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR. 2016 YILI İŞ PLANI 30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR. 1 SAKARYA TİCARET BORSASI 2016 YILI STRATEJİK FAALİYETLERİ Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Rev.- Rev No: YILI ATB YILLIK İŞ VE EĞİTİM PLANI

Rev.- Rev No: YILI ATB YILLIK İŞ VE EĞİTİM PLANI 0..04 Rev.- Rev : 0 YILI ATB YILLIK İŞ VE 03..007 0 5.0.04 Sayfa /6 Stratejik Amaç : MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI SH. Bilgi İşlem Biriminin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

Kurumsal stratejilerin, önceliklerin, amaçların, hedeflerin ve planlanan performansın duyurulması.

Kurumsal stratejilerin, önceliklerin, amaçların, hedeflerin ve planlanan performansın duyurulması. ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı

Detaylı

ÇTB MALİ YÖNETİM VE KONTROLLERİN KAPSAMI

ÇTB MALİ YÖNETİM VE KONTROLLERİN KAPSAMI OCAK 2016 ÇTB MALİ POLİTİKASI Çanakkale Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin,

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı