2018 YILLIK İŞ PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2018 YILLIK İŞ PLANI"

Transkript

1 2018 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Kod Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Performans Göstergeleri Stratejik Hedef izleme Stratejik Plan Toplantılarının YK Tarafından gerçekleştirilen A faaliyetlerinin geliştirilmesi Düzenlenmesi Toplantı Sayısı Hedef Performans Durumu Oranı Planlanan Maliyet TL Gerçekleşen Maliyet Oranı Bütçe Maddesi Akreditasyon Maddesi 1.1 Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı Kalite ve Süreç Bağlantısı S.1.1 Yönetim Risk Referans Numarası 1. GSR1H1 2. GSR2H1 3. GSR3H1 4. GSR4H1 5. GSR5H1 6. GSR6H1 7. GSR7H1 Risk Stratejisi 1. Yönetim değişikliği 2. Stratejik planının hedefe ulaşamaması 3. n Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması 4. Stratejik Planın Doğru Hazırlanmaması 5. Kaynak yetersizliği 6. Üye ve Personel Memnuniyetsizliği 7. Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması Planlama Dönemi Sorumlu Birim Sorumlu Personel A Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin arttırılması Organ Üyelerine Yönelik lerin Düzenlenmesi Kişisel Gelişim ve Teknik lerin Verilmesi Gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Sayısı Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı S.1.1 Yönetim 1. GSR1H1 2. GSR2H1 3. GSR3H1 4. GSR4H1 5. GSR5H1 6. GSR6H1 7. GSR7H1 1. Yönetim değişikliği 2. Stratejik planının hedefe ulaşamaması 3. n Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması 4. Stratejik Planın Doğru Hazırlanmaması 5. Kaynak yetersizliği 6. Üye ve Personel Memnuniyetsizliği 7. Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması Temmuz/2018, Kalite ve Metin Borsa Tescil Gelirlerinin A arttırılması Mali Yönetim Etkinlik ve Borsa Kaynak Çeşitliğinin A Etkinliğinin arttırılması Mali Kaynak ne Risk A Yönetim Modelinin Gerçekleştirilen Teknik 1.1 Yönetim ve Oda Sayısı Borsa Mevzuatı Maliye Bakanlığına Gerçekelştirilen Yazışma ve Lobi Mali Yönetim Faaliyet Sayısı Kayıt dışılığın önlenmesine yönelik faaliyetler Tüccar ve Çiftçi Bilgilendirme Mali Yönetim Kuruma Proje Hazırlanması Hazırlanan Proje Sayısı Mali Yönetim Yeni alınan laboratuvar Cihaz Mali Yönetim sayısı Laboratuvar Gelirlerinin arttırılması yönelik çalışmalar Yeni analiz çeşidi sayısı Mali Yönetim Tescile dahil edilen yeni ürün Mali Yönetim sayısı Yeni ürünlerin Borsa tescil sistemine dahil edilmesi bu kapsamda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri Bilinçlendirme Toplantısı Sayısı Mali Yönetim Kurumsal Risk Analizinin Kurumsal Risk Analiz Sayısı Mali Yönetim S.1.1 Yönetim 2. GSR1H1 2. GSR2H1 3. GSR3H1 4. GSR4H1 5. GSR5H1 6. GSR6H1 7. GSR7H1 7. MİMR7H1 7. MİMR7H2 7. MİMR7H3 7. MİMR7H4 7. MİMR7H5 7. MİMR7H6 7. MİMR7H7 7. MİMR7H8 1. Yönetim değişikliği 2. Stratejik planının hedefe ulaşamaması 3. n Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması 4. Stratejik Planın Doğru Hazırlanmaması 5. Kaynak yetersizliği 6. Üye ve Personel Memnuniyetsizliği 7. Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması Ekim/2018 Kasım/2018 Hazıiran/2018 Ekim/2018 Hazıiran/2018, Kalite ve Laboratuvar Birimi Laboratuvar Birimi Tescil Birimi Metin Osman Şahin Osman Şahin Osman Şahin Metin Metin

2 A Yönetim Modelinin İlişkilendirilmesi Mali Risk Analizinin Yapılması Mali Risk Raporu Sayısı Mali Yönetim 7. MİMR7H9, Mali ve İdari İşler Birimi Metin 1. Kurum politika ve prosedürlerine dair çalışanların bilgisinin, A Performans Sisteminin Performans Sistemine Yönelik düzeltme ve geliştirme Gerçekleştirilen Güncellemeler PSR1H1 2. PSR2H1 1.3 İnsan Kaynakları S.1.3 İnsan Kaynakları 3. PSR3H1 4. PSR4H1 5. PSR5H1 2. Organizasyon ve Görev tanımları riski 3. Yanlış personel seçim maliyeti 4. Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut, 5. Uygun eğitim planlamasının yapılamaması, uygulamaya konulamaması, izlenememesi, eğitimlerin değerlendirilememesi,, Kalite ve Metin 1. Kurum politika ve prosedürlerine dair A İnsan Kaynakları Kapasitesinin, Yetkinliğinin ve A nin Kişisel Gelişim lerinin Kişisel Gelişim lerini n Arttırılması Verilmesi Personelin kapsitesini arttıracak Teknik lerin Düzenlenmesi Teknik eğitimlerin verilmesi Kişisel Gelişim i Sayısı Personeli Verilen Teknik i Sayısı 1. PSR1H1 2. PSR2H1 1.3 İnsan Kaynakları S.1.3 İnsan Kaynakları 3. PSR3H1 4. PSR4H1 5. PSR5H1 1. PSR1H1 2. PSR2H1 1.3 İnsan Kaynakları S.1.3 İnsan Kaynakları 3. PSR3H1 4. PSR4H1 5. PSR5H1 çalışanların bilgisinin, 2. Organizasyon ve Görev tanımları riski 3. Yanlış personel seçim maliyeti 4. Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut, 5. Uygun eğitim planlamasının y 1. Kurum politika ve prosedürlerine dair çalışanların bilgisinin, 2. Organizasyon ve Görev tanımları riski 3. Yanlış personel seçim maliyeti 4. Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut, 5. Uygun eğitim planlamasının y Mart/2018 Ocak/2018 Ekim/2018, Kalite ve, Kalite ve Metin Metin 1. Kurum politika ve prosedürlerine dair A İç İletişim Modülünün Aktifleştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması İç İletişim modülünün hazırlanması ve kullanıma açılması Hazırlanan Modül Sayısı PSR1H1 2. PSR2H1 1.3 İnsan Kaynakları S.1.3 İnsan Kaynakları 3. PSR3H1 4. PSR4H1 5. PSR5H1 çalışanların bilgisinin, 2. Organizasyon ve Görev tanımları riski 3. Yanlış personel seçim maliyeti 4. Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut, 5. Uygun eğitim planlamasının y Metin 1. Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmemesi ve gözden geçirilmemesi A İş Planlaması ve Yönetim Kapasitesinin Stratejik Plan Performansının İzlenmesi Stratejik Plan Performans İzleme Sisteminin Kurulması Kurulan Performans Sistemi Hazırlanan Performans İzleme Raporu 1.4 İş Planlaması ve S.1.4 İş Planlama 1.4 İş Planlaması ve S.1.4 İş Planlama 1. TBR1H1 2. TBR2H1 3. TBR3H1 4. TBR4H1 5. TBR5H1 6. TBR6H1 7. TBR7H1 1. TBR1H1 2. TBR2H1 3. TBR3H1 4. TBR4H1 5. TBR5H1 6. TBR6H1 7. TBR7H1 2. İç/Dış Paydaş Analizindeki eksik tespitler 3. Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması 4. İş planına uygun olmayan faaliyetler 5. Stratejik hedeflerin izlenememesi 6. Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olamaması 7. Faaliyet Raporlarının Hazırlanmaması 1. Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmemesi ve gözden geçirilmemesi 2. İç/Dış Paydaş Analizindeki eksik tespitler 3. Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması 4. İş planına uygun olmayan faaliyetler 5. Stratejik hedeflerin izlenememesi 6. Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olamaması 7. Faaliyet Raporlarının Hazırlanmaması, Kalite ve, Kalite ve Metin Metin 1. Medya Takibin Personelden dolayı aksaması ve A Web sitesinin kullancı sayısının arttırılması Üyelerin Web sitesini daha fazla kullanmasının sağlanması, diğer kurumlarda web sitesinin reklamının yapılması Web Site Kullanıcı Sayısındaki yıllık artış 30% Haberleşme ve Yayınlar S.1.5 Haberleşme ve Yayınlar 1. O KBR1H1 2. O KBR2H1 3. O KBR3H1 4. O KBR4H1 5. O KBR5H1 üyelere iletilememesi 2. İletişim Stratejisi planlamanın uygulanamaması veya yanlış planlama yapılması 3. Medya ile ilişkilerin bozulması 4. Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması 5. Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması Metin 1. Medya Takibin Personelden dolayı aksaması ve Haberlexme, İletişim ve Sosyal Medya Hesaplarının daha Sosyal Medya takibinin A Yayın Etkililik ve etkin Kullanımının Sağlanması etkinleştirilmesi Etkinliğinin Sosyal Medya Takipçi Sayısının artış 80% Haberleşme ve Yayınlar S.1.5 Haberleşme ve Yayınlar 1. O KBR1H1 2. O KBR2H1 3. O KBR3H1 4. O KBR4H1 5. O KBR5H1 üyelere iletilememesi 2. İletişim Stratejisi planlamanın uygulanamaması veya yanlış planlama yapılması 3. Medya ile ilişkilerin bozulması 4. Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması 5. Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması Metin

3 1. Medya Takibin Personelden dolayı aksaması ve A Mobil uygulamanın günlük Mobil uygulamanın şartlarına uygun olarak geliştirilmesi Mobil Uygulama Memnuniyet Oranı artışı 5% Haberleşme ve Yayınlar S.1.5 Haberleşme ve Yayınlar 1. O KBR1H1 2. O KBR2H1 3. O KBR3H1 4. O KBR4H1 5. O KBR5H1 üyelere iletilememesi 2. İletişim Stratejisi planlamanın uygulanamaması veya yanlış planlama yapılması 3. Medya ile ilişkilerin bozulması 4. Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması 5. Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması Metin A Bilgi Güvenliği Altyapsısının ISO27001 BGYS alınması ISO Belgesi Bilgi ve İletişim Kullanımı S.1.6 Bilgi ve İletişim 1. BİBR1H1 2. BİBR2H1 3. BİBR3H1 4. BİBR4H1 5. BİBR5H1 6. BİBR6H1 7. BİBR7H1 8. BİBR8H1 9. BİBR9H1 10. BİBR10H1 1. Ağ sorunları 2. Veri kayıpları 3. Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım 4. Yanlış kullanım/kullanıcı hataları 5. Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması 6. Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi 7. Personel Kaybı 8. Hırsızlık ve Doğal Afetler 9. Yangın 10. Hizmet Sağlayıcının Değişmesi Metin A Bilgi ve İletişim Kullanımının Çeşitlendirimesi ve A Bilgi ve İletişim Sisteminin yeni Modüllerle ve güncel tutulması Acil Durum Eylem Planın Yönetim Sistemleri Modülünün Bilgi ve iletişim Sistem Modülü Geliştrilmesi Penetrasyon oranının %1'in Penetrasyon Testi 0% 0 - altında gerçekleşmesi Acil Durum Tatbikatı Yılda gerçekleşen tatbikat sayısı Bilgi ve İletişim Kullanımı 1.6 Bilgi ve İletişim Kullanımı 1.6 Bilgi ve İletişim Kullanımı S.1.6 Bilgi ve İletişim S.1.6 Bilgi ve İletişim S.1.6 Bilgi ve İletişim 1. BİBR1H1 2. BİBR2H1 3. BİBR3H1 4. BİBR4H1 5. BİBR5H1 6. BİBR6H1 7. BİBR7H1 8. BİBR8H1 9. BİBR9H1 10. BİBR10H1 1. BİBR1H1 2. BİBR2H1 3. BİBR3H1 4. BİBR4H1 5. BİBR5H1 6. BİBR6H1 7. BİBR7H1 8. BİBR8H1 9. BİBR9H1 10. BİBR10H1 1. BİBR1H1 2. BİBR2H1 3. BİBR3H1 4. BİBR4H1 5. BİBR5H1 6. BİBR6H1 7. BİBR7H1 8. BİBR8H1 9. BİBR9H1 10. BİBR10H1 1. Ağ sorunları 2. Veri kayıpları 3. Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım 4. Yanlış kullanım/kullanıcı hataları 5. Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması 6. Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi 7. Personel Kaybı 8. Hırsızlık ve Doğal Afetler 9. Yangın 10. Hizmet Sağlayıcının Değişmesi 1. Ağ sorunları 2. Veri kayıpları 3. Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım 4. Yanlış kullanım/kullanıcı hataları 5. Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması 6. Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi 7. Personel Kaybı 8. Hırsızlık ve Doğal Afetler 9. Yangın 10. Hizmet Sağlayıcının Değişmesi 1. Ağ sorunları 2. Veri kayıpları 3. Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım 4. Yanlış kullanım/kullanıcı hataları 5. Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması 6. Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi 7. Personel Kaybı 8. Hırsızlık ve Doğal Afetler 9. Yangın 10. Hizmet Sağlayıcının Değişmesi Metin Metin Metin

4 A Üyelere Yönelik Hizmetlerin ve Üye Memnuniyetinin Arttırılması A Müşteri Memnuniyeti Yönetim sisteminin Kurulması Üyelerin Toplantı Katılımlarının arttırılması ISO MYS'ye geçişin sağlanması Üyelere daha etkin bilgilendirme yapılması Üyelerin katılımını özendirici faaliyetlerin ISO Belgesi Üye İlişkileri Üye etkinlik katılım oranındaki 5% Üye İlişkileri artış Üye etkinlik katılım oranındaki 40% Üye İlişkileri artış S.1.7 Üye İlişkileri S.1.7 Üye İlişkileri S.1.7 Üye İlişkileri 1. TGR1H1 2. TGR2H1 3. TGR3H1 4. TGR4H1 5. TGR5H1 1. TGR1H1 2. TGR2H1 3. TGR3H1 4. TGR4H1 5. TGR5H1 1. TGR1H1 2. TGR2H1 3. TGR3H1 4. TGR4H1 5. TGR5H1 1. lere katılım oranının düşüklüğü 2. Üye Şikayetleri Artışı 3. Üye İlişkilerinin Geliştirilememesi 4. Üyelerin Taleplerine Uygun Etkinlikler Oluşturamamak 5. Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması 1. lere katılım oranının düşüklüğü 2. Üye Şikayetleri Artışı 3. Üye İlişkilerinin Geliştirilememesi 4. Üyelerin Taleplerine Uygun Etkinlikler Oluşturamamak 5. Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması 1. lere katılım oranının düşüklüğü 2. Üye Şikayetleri Artışı 3. Üye İlişkilerinin Geliştirilememesi 4. Üyelerin Taleplerine Uygun Etkinlikler Oluşturamamak 5. Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması Kalite ve Metin 1. Personel Yetkinliğinin Yetersiz Olması A Yönetim Kurulu ve Meclisin Kalite Süreçlerine Katılımının Arttırılması Yönetim Kurulu ve Borsa Meclis Üyelerine Kalite Süreç inin Verilmesi Verilen Sayısı Kalite S.1.8 Kalite Yönetim 1. YTR1H1 2. YTR2H1 3. YTR3H1 4. YTR4H1 5. YTR5H1 6. YTR6H1 7. YTR7H1 8. YTR8H1 9. YTR9H1 2. Kök Nedenlerin Tespit Edilememesi 3. Elde Edilen Bilgilerin Performans Geliştirmede Kullanılmaması 4. Kalite Dokümanlarının Eksik veya Yetersiz Hazırlanması 5. Doküman Dağıtımının Yeterli ve Etkin Olmaması 6. KYS şartlarına uymama, 7. Kalitesizlik maliyetlerinde artış 8. Müşteri ve personel memnuniyetsizliği 9. Kurumsal alt yapıda zafiyetler Selçuk Şahin 1. Personel Yetkinliğinin Yetersiz Olması A Yönetim Sistemlerinin Yönetim Süreçlerinin Geri bildirimlere göre sürekli iyileştirme yapılması Süreçlerin Yıllık olarak izlenmesi ve süreç iyileştirmelerinin Yıllık revize edilen Süreç Kalite S.1.8 Kalite Yönetim 1. YTR1H1 2. YTR2H1 3. YTR3H1 4. YTR4H1 5. YTR5H1 6. YTR6H1 7. YTR7H1 8. YTR8H1 9. YTR9H1 2. Kök Nedenlerin Tespit Edilememesi 3. Elde Edilen Bilgilerin Performans Geliştirmede Kullanılmaması 4. Kalite Dokümanlarının Eksik veya Yetersiz Hazırlanması 5. Doküman Dağıtımının Yeterli ve Etkin Olmaması 6. KYS şartlarına uymama, 7. Kalitesizlik maliyetlerinde artış 8. Müşteri ve personel memnuniyetsizliği 9. Kurumsal alt yapıda zafiyetler Metin 1. Personel Yetkinliğinin Yetersiz Olması A Faaliyet Performans ve Etki Değerlendirme Sisteminin kurulması Faaliyet Performans ve etki değerlendirme modülünün kurulması Modül sayısı Kalite S.1.8 Kalite Yönetim 1. YTR1H1 2. YTR2H1 3. YTR3H1 4. YTR4H1 5. YTR5H1 6. YTR6H1 7. YTR7H1 8. YTR8H1 9. YTR9H1 2. Kök Nedenlerin Tespit Edilememesi 3. Elde Edilen Bilgilerin Performans Geliştirmede Kullanılmaması 4. Kalite Dokümanlarının Eksik veya Yetersiz Hazırlanması 5. Doküman Dağıtımının Yeterli ve Etkin Olmaması 6. KYS şartlarına uymama, 7. Kalitesizlik maliyetlerinde artış 8. Müşteri ve personel memnuniyetsizliği 9. Kurumsal alt yapıda zafiyetler Bilgi işlem Metin A.2. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Kod Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Performans Göstergeleri Hedef Performans Durumu Oranı Planlanan Maliyet TL Gerçekleşen Maliyet Oranı Bütçe Maddesi Akreditasyon Maddesi Kalite ve Süreç Bağlantısı Risk Referans Numarası Risk Stratejisi Planlama Dönemi Sorumlu Birim Sorumlu Personel A Sosyal Medya hesabılarının kullanımının arttırılması Sosyal Medya takibinin etkinleştirilmesi Sosyal Medya Takipçi Sayısının artış 80% İletişim Ağı Metin A Tarım Ürünleri Araştırma Raporlarının Hazırlanması Bölgede O ne çıkan tarım ürünleri konusunda rapor oluşturulması Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı İletişim Ağı A Aylık İstatistiki İl Görünüm Raporları İstatistiki İl Görünüm Raporlarının Kalkınma Ajansı ile koordineli olarak oluşturulması Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı İletişim Ağı Temmuz/2018 İle Yönelik Coğrafi İşaret Çalışmalarının Yapılması İlde üretilen özgün ürünlere yönelik Katılım Gösterilen Coğrafi İşaret coğrafi işaretlerin alınması Etkinliği İletişim Ağı İletişim Ağı Sektörel Toplantıların A Bulgur, Un, Makarna konularında sektörel toplantıların Toplam gerçekleştirilen toplantı sayısı İletişim Ağı Kurulan Çalışma Grubu Sayısı İletişim Ağı Bulgur, Un, Makarna, Mısır, Pamuk 2. TGTR1H1 2. Duyuruların üyelere ulaşamaması Eylül/2019

5 Bulgur, Un, Makarna, Mısır, Pamuk A Çalışma Gruplarının Kurulması başlıklarında çalışma gruplarının oluşturulması. Çalışma Grupları ile gerçekleştirilen Toplantı Sayısı İletişim Ağı 3. TGTR1H1 3. Duyuruların üyelere ulaşamaması Eylül/2020 A Paydaşlarla İletişimin Paydaşlarla önem sırasına göre ziyaret düzenlenmesi Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı İletişim Ağı Mart/2018 A Oda ve Borsalarla yapılan müşterek toplantıların etkinliğinin arttırılması Bölgedeki Oda ve Borsalarla Müşterek Toplantıların Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı İletişim Ağı Oluşturulan Rapor Sayısı S. A İl ve İlçedeki Genel sorunlarla ilgili raporların sunulması Üst düzey yetkililerle gerçekleştirilen toplantı sayısı S. Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi Nezir Yıldız A A İl ve İlçedeki sorunlara yönelik Lobicilik faaliyetlerinin GAP Sulama Kanalının bitirilmesi ile ilgili rapor İhracatta yaşanan sorunlarla ilgili rapor oluşturulması Hazırlanan Rapor Sayısı Hazırlanan Rapor Sayısı S. S. Metin Metin Politika Oluşturma ve A nin Güçlendirilmesi Teşvik sistemi ile ilgili Lobi Teşvik Sistemi ile ilgili rapor oluşturulması Teşvik Sistemi ile ilgili üst düzey tekililerle toplantı S. S. Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi Metin Nezir Yıldız

6 A Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinde Oluşan Lobi Ekibinin Kurulması Lobi Ekibinin Kurulması Kurulan Ekip Sayısı 1 0 S. Temmuz/2018 Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi Nezir Yıldız Medya Kahvaltı Programlarının Gerçekleştirilen Kahvaltı Sayısı S. Ekim/2018 O zel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç A Yerel ve Ulusal Medya ile İlişkilerin Medya Tarım Buluşmalarının Gerçekleştirilen buluşma Sayısı S. O zel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç A Lobi için Diğer Kurumlarla beraber işbirliğinin geliştirilmesi Kamu Kurum Kuruluşlarla İşbiliği Toplantılarının Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı S. Mart/2018 Yönetim Kurulu A Dicle Kalkınma Ajansına Yönelik Projelerin Lisanslı Depo Başvurusu Gerçekleştirilen Proje Sayısı S., Metin A Diğer Kurumlarla Ortak Projelerin Gelilştiilmesi Bulgur Sektörüne yönelik URGE Projesinin Gerçekleştirilen Proje Sayısı S., Metin

7 A Bilgi, Hibe, Teşvik ve Mali Programları konusunda ilgili Bilgilendirme toplantılarının kuruluşlarla işbirliği ve üyelere yönelik bilgilenirme toplantılarının Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı S., Kasım/2018 O zel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç Hizmetlerinin A Sektöre Yönelik Ekonomik Araştırma ve Sektör Raporları Un, Bulgur, Makarna, Tekstil Sanayisine Yönelik Ekonomik Durum Raporları Hazırlanan Sektör Rapor Sayısı S., Kasım/2019 Metin A Üyelerin Gelişimine Yönelik Uluslarası iyi uygulamaların ziyaretine yönelik projelerin oluşturulması Erasmus+ Programına Başvuru Gerçekleştirilemesi Sunulan Proje Sayısı S., Metin A Alternatif Pazar Araştırma Raporları Irak dışında alternatif Pazar olabilecek ülkeler hakkında Pazar Araştırma Raporlarının oluşturulması Hazırlanan Rapor Sayısı S., Metin A Üyelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik teknik eğitimlerin verilmesi Üyelere Yönelik, Dış Ticaret, Lisanslı Depoculuk, Borsacılık faaliyetleri gibi eğitimlerin verilmesi Gerçekleştirilen eğitim sayısı S. 4. YR4H1 3. Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar. 4. Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun Metin A İş Geliştirme ve Yurtdışı Fuar Katılımları veya iş gezilerinin Üyelerin katılımına yönelik fuar ve İş Ziyaretlerinin ilgili kurumlarla ortaklaşa Katılım Gösterilen Fuar Sayısı S. 4. YR4H1 3. Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar. 4. Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun Metin Hizmetleri Kalitesinin Arttırılması A Mardin Tarım Fuar Organizasyonun Organizasyonu Gerçekleştirilen Yurt içi Fuar Organizasyonlarının Fuar Sayısı yapılması ve Yurt içi fuarlara katılım Yurtiçi Tarım Fuarlarına Katılım Katılım Sağlanan Fuar Sayısı Gösterilmesi S. S. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu A Artuklu Üniversitesi ile ortak Artuklu Üniversitesi ile İşbirliği araştırma ve eğitim nin Gerçekleştirilen eğitim ve araştırma sayısı S. 4. YR4H1 3. Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar. 4. Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun Metin A Elektronik Pazar oluşturulması İyi uygulamaları olan Borsaların Ziyaret Edilmesi Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı S. Metin Kurulum için fizibilite hazırlanması Hazırlanan Fizibilite sayısı S. Metin A Lisanslı Depo Kurulumu için gerekli çalışmaların Kurulum için proje hazırlanması Hazırlanan Proje sayısı S. Metin

8 A Fuar Alanı Çalışmalarına Sağlanması Fuar alanı kurulumu için Valiliğe verilmesi Gerçekleştirilen Toplantı ve geri bildirim sayısı S. Metin A Yeni Hizmet Binasının İnşa Edilmesi Proje Hazılanması Fizibilite ve Maliyet Analizinin Temel atma faaliyeti İnşaat Aşaması Hizmet Binası (Maliyet Yıllara Bölünmüştür) S. TOPLAM BÜTÇE

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM HAZİRAN TEMMUZ. Performans Göstergeleri

2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM HAZİRAN TEMMUZ. Performans Göstergeleri 2018 YILI İŞ/EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef Stratejik Faaliyetler Göstergeleri Hedef Periyot Sorumlu Birim OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI Yayın Tarihi: 01.10.2013 Revizyon Tarihi: 28.12.2017 Revizyon No: 4 Form No: F.12 AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ödenek) (

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YGG TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILAN KALİTE HEDEFLERİ YILI

YGG TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILAN KALİTE HEDEFLERİ YILI Sayfa No 1/5 SIRA PROSESLER HEDEF SORUMLU STRATEJİLER EYLEM PLANI 1 Kalite Hedefleri % 80 ulaşılması Hedefler izlenecek. Kalite hedeflerine ulaşılmadığı takdirde ilgili hedefler konusunda gerekli Personele

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2018 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

2018 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI STRATEJİKHEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F. 1.1.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.014Eğitim / Etkinlik Planı

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN 2017-2020 Stratejik Plan çalışması danışman katkısı ve planı hazırlayan Stratejik Plan Ekibi ile katılımcı süreçler kullanılarak 2017-2020 yılları için 4 yıllık eylem ve etkinlikleri kapsayacak

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 Hedef STRATEJİK HEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F. 1.1.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim 2 eğitim F. 1.1.2 Müşterek Meslek Komitesi

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2017 İŞ PLANI Elazığ, 2017 STRATEJİ 1: Elazığ Ticaret Borsası kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedef 1.1: Tarımsal ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi 1.1.1 Yapılacak ler Tarıma

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2018 İŞ PLANI Elazığ, 2018 STRATEJİ 1: Elazığ Ticaret Borsası kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedef 1.1: Tarımsal ve kırsal kalkınmanın 1.1.1 Yapılacak ler Tarıma dayalı sanayinin

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK KARTI P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 PROSES HEDEFİ 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.14 Eğitim / Etkinlik Planı F.08 Yönetici/Personel

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

HEDEF 1 = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF % EĞİTİM PLANINA UYUM 100% 70% 100%

HEDEF 1 = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF % EĞİTİM PLANINA UYUM 100% 70% 100% HEDEF = ÜYE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF 207 ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜYE ZİYARET SAYISI ÜYELERİN EN AZ %20SİNE ULAŞABİLMEK ÜYE MEMNUNİYET

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi Stratejik Amaç : Revizyon No:04 Revizyon Tarihi: 08.05. SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak Tablo 05. Stratejik Hedefler Tablosu 204 ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI 1 (2012 YILI İŞ PLANI ) Sayfa No 1/7 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK

YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK HEDEF 1.1 Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması Faaliyet 1.1.1 Üye ihtiyaç analizinin gerçekleştirilme YILLARA GÖRE İŞ EYLEM PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÖNCÜ KURUM OLMAK

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Fadime YILMAZ San. ve Tek. Uzmanı 1 Küme Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU Sayın İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, aşağıda isim ve özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetlerin alımı, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: Ek 1 2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: TV TV reklamları TV reklam yayın telifi TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu TV

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2017 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2017 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 OCAK ŞUB MAR NİS. MAY HAZ. TEM AĞU. EYL. EKİM KAS. ARA. 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik,eğitim,seminer,konferans vb.düzenlemek 15.000 1.2.1 Eğitime ihtiyaç olunan hususların tespitini yapmak

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ve YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ Temel Amacımız 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 55. maddesinde belirtildiği şekilde birliğin hukuki temsili görevi Birlik Başkanı na ait olup, bu

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

Sibergüvenlik Faaliyetleri

Sibergüvenlik Faaliyetleri 1 Siber Güvenlik Sibergüvenlik Faaliyetleri Erdoğan OLCAY Bilişim Uzmanı Kasım 2018 BTK Görev ve Yetkileri 5809 sayılı Kanun 60/11 Kurum, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Çevresel ve Sosyal Planı leri, PR1 Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Mevzuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Çevre, Sağlık & Güvenlik ve Sosyal (ÇSGS) Yönetim Sistemi nin EBRD standartlarına göre hazırlanması

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

PLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI

PLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI Rev. No Revizyon Tarihi 01 15/06/2016 İlk talimat Revizyon İzleme Tablosu Açıklama 02 30/03/2018 Eğitim İşleri, Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri olarak değiştirildi. Planlama İşleri ile Kalite ve Uygunsuzluk

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin

Detaylı

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu Meslek Gurbları ile yapılan çalıştaylar *Borsamız ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiği sorulduğunda; Hububat Grubunun %57, Tekstil Grubunun %45,Et ve Canlı Hayvan Grubunun ise %50 sinin hizmete, Hububat

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Rev.- Rev No: YILI ATB YILLIK İŞ VE EĞİTİM PLANI

Rev.- Rev No: YILI ATB YILLIK İŞ VE EĞİTİM PLANI 0..04 Rev.- Rev : 0 YILI ATB YILLIK İŞ VE 03..007 0 5.0.04 Sayfa /6 Stratejik Amaç : MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI SH. Bilgi İşlem Biriminin

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

ODA/BORSA KIYASLAMA FORMU FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; ADI,SOYADI,GÖREVİ,ODA/BORSASI :

ODA/BORSA KIYASLAMA FORMU FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; ADI,SOYADI,GÖREVİ,ODA/BORSASI : FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; 2 1.1.YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI BAFRA TSO 1 Akreditasyon Dönemi 5 2 Yönetim Kurulu Üye Sayısı 7 3 Meclis Üye Sayısı 25 4 Meslek Komitesi Üye Sayısı 62 5 Yönetim Kurulu

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 218-222 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ 1:VERİMLİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE TÜM PAYDAŞLARININ HEDEF 1.1.ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI Tanımı Swot Madde Hedefi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

2014 YILI ÇTB YILLIK İŞ PLANI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME DURUMU

2014 YILI ÇTB YILLIK İŞ PLANI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME DURUMU 2014 YILI ÇTB YILLIK İŞ PLANI LERİ Sayfa No 1/8 MARKALAŞMA VE YENİ PAZARLAR İÇİN FUAR ORGANİZASYONLARI VE TEKNİK GEZİLER DÜZENLEMEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN SEKTÖRLERİNDE İŞBİRLİĞİ YAPMALARINI SAĞLAMAK

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KALİTE AKREDİTASYON EL KİTABI

KALİTE AKREDİTASYON EL KİTABI KALİTE AKREDİTASYON EL KİTABI Kırıkkale TİCARET BORSASI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad.No:13/3 Kırıkkale Tlf: 0318 2248904 Fax: 0318 22489056 www.kirikkaletb.org.tr 10.01.2018 2/12 Rev./Değ. No Rev./Değ.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Hüseyin BAYRAKTAR

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Hüseyin BAYRAKTAR T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hüseyin BAYRAKTAR Antalya, 30 Kasım 2018 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN TEMEL GÖREVLERİ q Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalının kurulması

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı