BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,"

Transkript

1 . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem üçgeninin kenarortayı hem de O merkezli çemberin yarıçapıdır. ir dik üçgende dik açıdan inen kenarortayın uzunluğu, kenarda O ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna eşittir. O = O = O dir. Şekildeki dik üçgeninde [] ^ [], G noktası ağırlık merkezi, G = 2 G, G = (x + 2) br ve = 2 br G olduğuna göre, x in değerini bulunuz = x + 2 x = 5. şağıdaki kağıtlarda verilen üçgenlerin ağırlık merkezlerini bulunuz. 5

2 İN YYINII R SORUR üçgeninde [], [] nin kenarortayıdır. = 7 br, = x + br üçgeninde [], [] nin kenarortayıdır. olduğuna göre, x kaç birimdir? olduğuna göre, nu bulunuz. ) 2 ) 3 2. ) = br.2 = br ) 7 2. dik üçgeninde [] ye ait kenarortay uzunluğu olduğuna br olduğuna göre, ) 10 = 5 br 2 ) 1 ) P R ) S N ) ait düzeltip doğrusunu çiziniz. kenarına ait kenarortay yanlış çizilmiştir? T ye Yandaki soruda hatalı çizilen kenarortayı şağıdaki verilen üçgenlerden hangisinde bir ) [] nuz. ) 10 göre, kenarortayın uzunluğunu bulu- kaç birimdir? ) üçgeninde = 10 br

3 . SINI TTİ SIR SN 1. atlama yaparak herhangi bir üçgenin ağırlık merkezini bulalım. Önü mavi, arkası beyaz renkte bir üçgeni alarak aşağıda verilmiş adımları gerçekleştirelim. 1. dım: 2. dım: üçgeninin köşelerini ikişer ikişer çakıştırıp katlama yaparak kenarlarının orta noktalarını bulalım. enarların orta noktalarını yukarıdaki şekilde olduğu gibi,, olarak adlandıralım. üçgenini [] boyunca katlayarak, kat izi oluşturalım. dım:. dım: üçgenini [] boyunca katlayarak, kat izi oluşturalım. üçgenini [] boyunca katlayarak, kat izi oluşturalım. 5. dım: at izlerinin kesim noktası, üçgeninin kenarortayı dır. 2. ir çeşitkenar üçgende, bir köşeden karşı kenarın orta noktasına çizilen doğru parçalarının kesiştiği noktayı, o üçgenin ağırlık merkezi denir. Noktalı kağıtta O merkezli çember ve dik üçgeni verilmiştir. O Çemberin yarıçapı 3 br ise, üçgeninin hipotenüsüne ait kenarortayının uzunluğu kaç birim olduğunu bulunuz. 3 br 7

4 İN YYINII İRİT ÇÖZİ 1. Pergel ve cetvel kullanarak bir üçgeninin bir köşesine ait iç açıortayını çizelim. 1. dım: Herhangi bir üçgeni çizelim. 2. dım: merkezli ve yarıçapı kenarından daha küçük olacak şekilde bir yay çizelim. Yayın ve kenarlarını kestiği noktaları ve N olarak adlandıralım. N dım: Pergeli belli bir mesafe aralayarak merkezli pembe yayı ve yine açıklığını bozmadan N merkezli yeşil yayı çizelim. Yayların birbirini kestiği noktayı olarak adlandıralım.. dım: köşesi ile noktasını birleştirelim. [], üçgeninin köşesine ait açıortayıdır. N N 10

5 . SINI TTİ 2. P R Noktalı kağıtta verilen PR ve üçgenlerinin sırasıyla P X ve X 'sına ait açıortaylarını çiziniz. P R 3x üçgeninde [], 'nin açıortayıdır. s( ) = 3x 20 ve s() = 10 olduğuna göre, x'in kaç derece olduğunu bulunuz. 3x 20 = 10 3x = 30 x = 10 11

6 İN YYINII R SORUR N 1. üçgeninde, N noktası iç açıortayların kesiştiği yerdir. N s( N ) = 100 s( ) = 0 olduğuna göre, s( ) ) ) 30 ) 0 ) s( ) = 70 'dir. kenarı, [] kenarı üstüne gelecek Şekilde [] ) 35 çıortay ) 20 ira s( ) = 7 Yiyecek atura Taksitler Giyim = ve ) 0 ) 32 Şekilde [, 'nin açıortayıdır. [] olduğuna göre, x kaç derecedir? ) ^ [, [] ^ [ s( ) = 2x + 30, üçgeni şekildeki gibi katlanırsa, oluşan ğunu ifade ediniz. kaç derecedir? ) 50 kat izi üçgenin hangi yardımcı elemanı oldu- biçimde II. şekildeki gibi katlanırsa s( N ) ) 0 II. şekil I. şekilde verilen üçgeninde [] bulunuz. olduğunu I. şekil derece 130 N kaç olduğuna göre, s( N ) kaç derecedir? üçgeninde N noktası iç açıortayların kesiştiği yerdir. ^ [, [] ^ [, = 3x br = 11 br olduğuna göre, x'in kaç birim olduğunu bulunuz. ) 23 3x = 11 x = 5

7 . SINI TTİ SIR SN 1. atlama yaparak üçgenin iç açıortaylarını oluşturalım. 1. dım: Ön tarafı pembe ve arka tarafı mavi renkte olan bir kağıttan çeşitkenar üçgen oluşturalım. İT İki iç açıortayın kesim noktasından mutlaka üçüncü iç açıortay da geçer. 2. dım: [], [] ile çakışacak şekilde katlayalım. avi renk ile gösterilen köşesi katlandığında pembe renk ile gösterilen yere gelir. at izini [] olarak adlandıralım. dım: [], [] ile çakışacak şekilde katlayalım. avi renk ile gösterilen köşesi katlandığında pembe renk ile gösterilen yere gelir. at izini [] olarak adlandıralım. 13

8 İN YYINII. dım: [], [] ile çakışacak şekilde katlayalım. avi renk ile gösterilen köşesi katlandığında pembe renk ile gösterilen yere gelir. at izini [] olarak adlandıralım. 2. şağıdaki, T, NT ve PRS üçgenlerinin sırasıyla æ, æt, æ ve æs sına ait açıortaylarını çiziniz. T S N T P R Yükseklik Üçgenin herhangi bir köşesinin, karşısındaki kenarı içine alan doğruya en kısa uzaklığına yükseklik denir. h sembolü ile gösterilir. ir üçgende üç tane yükseklik vardır. Yüksekliklerin kesim noktasına diklik merkezi denir. ar çılı Üçgende Yükseklik: ar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. 1

9 . SINI TTİ R SORUR 1. s( ) = 35 ve s( ) = Yandaki üçgenindeki s( ) nin kaç derece olduğunu bulunuz. 35 olduğuna göre, s( ) 20 ) 0 ) Şekildeki üçgeninde noktası diklik merkezidir. kaç derecedir? ) 50 ) 5 2. Yandaki üçgenindeki s( ) nin kaç Şekildeki üçgeninde derece olduğunu bulunuz. I noktası diklik merkezidir. = ve s( I ) = 50 olduğuna göre, s( I ) I 0 50 kaç derecedir? ) 5 ) 10 ) 15 3 [H] H ) ) 0 kaç derecedir? ). Yandaki üçgenindeki s( ) nin kaç üçgeninde [] ^ [], =, derece olduğunu bulunuz. s( ) = 25, 5 s( ) = olduğuna göre, s( ) ) derece olduğunu bulunuz. s( H ) = 3. ^ [], [] ^ [] H = ve ) 2 Yandaki üçgenindeki s( ) nin kaç üçgeninde ) 20 ) 0 olduğuna göre, s( ) kaç derecedir? ) 0 )

10 İN YYINII SIR SN 1. atlama yaparak üçgeninin [] kenarına ait yüksekliği bulunuz. 1. dım: Çeşitkenar bir üçgeni alalım. 2. dım: köşesi, [] kenarı üstüne gelecek şekilde köşesinden katlanıyor. H dım: Oluşan [H], [] kenarına ait yüksekliktir. H 2. 3 Şekildeki üçgeninde,, noktaları doğrudaştır. =, s( ) = s() ve s( ) = 3 olduğuna göre, s( ) kaç derecedir? ) 33 ) 57 ) 1 ) 7 20

11 . SINI TTİ üçgeninde [] ^ [], =, = ve s( ) = 2 olduğuna göre, s( ) kaç derecedir? ) 1 ) 20 ) 2 ) dik üçgeninde [] ^ [], [H] ^ [], = 3 br, br = br ve = 5 br 3 br a olduğuna göre, H nin kaç birim olduğunu bulunuz. a = 3 5 ise d = 5 dir. 5. Yandaki üçgeninde diklik merkezi noktasıdır. H 5 [], [] kenarının kenarortayı ve = 5 br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 5 br dik açı olduğundan = 2. = 2.5 = 10 birimdir. Üçgen şitsizliği enar uzunlukları a, b ve c olan bir üçgenin kenarları arasında b c < a < b + c a c < b < a + c b a < c < b + a bağıntısı vardır. u bağıntıya "üçgen eşitsizliği" denir. İT ir üçgenin çevresinin sayısal değerinin, yarısı veya yarısından fazlası uzunlukta bir kenarı olamaz. c b a = 5 5 < b + c (üçgen eşitsizliği) Çevresinin tam sayı değeri en az 5 + = 11 br dir. 21

12 . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. enar uzunlukları a = 1 cm, b = 1 cm ve c = 10 cm olan bir üçgen oluşturulabilir mi? b a < c < b + a 1 1 < 10 < < 10 < 32 üçgen oluşturur. 2. enar uzunlukları a = cm, b = cm ve c = cm olan bir üçgen oluşturulabilir mi? a b < c < a + b < < + < üçgen oluşturmaz. üçgeninde = cm ve = 7 cm olduğuna göre, nin cm türünden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz. 7 7 < < < < 11 7 farklı tam sayı. üçgeninde = cm ve 9 = 9 cm olduğuna göre, = x in alabileceği cm türünden en büyük tam x sayı değerini bulunuz. 9 - < x < 9 + x < 13 en büyük = 23

13 İN YYINII üçgeninde = cm ve = 11 cm x olduğuna göre, üçgeninin çevresinin alabileceği cm türünden en küçük tam sayı değerini bulunuz < x < < x < 19 en küçük değeri 'tür. Çevresi = 23 olur.. üçgeninde = 9 br, 3x + 9 = 1 br ve = (3x + ) br olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını 1 bulunuz. 1-9 < 3x + < < 3x + < 25 1 < x < = 20 dir. 7. üçgeninde = 1 br, = x br ve = (2x + 1) br 2x + 1 x olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz. 1 2x x < 1 < 2x x x + 1 < 1 < 3x + 1 x < 15, 5 < x, 7,, 9, 10, 11,, 13, 1 9 farklı. üçgeninde = 9 br olduğuna göre, Ç( ) nin alabileceği en küçük tam sayı değeri- c 9 ni bulunuz. 9 < a + c a + c en küçük 10 dur. a Çevre = = 19 br dir 2

14 . SINI TTİ R SORUR 1. ) 10 = br ve = x x 1. Yandaki üçgeninde nin alabileceği en üçgeninde, = br, küçük tam sayı değerini bulunuz. olduğuna göre, x in alabile- 2 < x < 1 ceği kaç farklı tam sayı x in en küçük değeri 3 tür. değeri vardır? ) 11 ) 2. ) Yandaki şekilde nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz. 5 < x < 15 2 < x < 1 ve birer üçgen, tane 5 < x < 1 = 5 br, = 10 br, = br, = br olduğuna göre, nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? ) 1 ) 13 ) 11 PRS üçgeninde PS = 7 br P olduğuna 7 R ) ) çevresinin S göre, üçgenin alabileceği b a en küçük tam sayı değeri kaç- olduğuna göre, üçgenin çevresinin alabileceği tır? ) 13 üçgeninde = br en küçük tam sayı değerinin kaç olduğunu ) 1 ) 15 bulunuz. < a + b ise a + b = 7 en küçük. 7 + = 13 br 3 cm cm N. Yandaki,, ve N çubuklarının üçü ile oluş- cm turulabilecek üçgenin çevresinin alabileceği cm en büyük tam sayı değerini bulunuz. Yukarıda verilen,, ve N çubuklarından hangi üçü ile bir üçgen oluşturulamaz? ),, ),, N ),, N ),, N + + = 1 cm 25

15 İN YYINII SIR SN 1. şağıda verilen doğru parçalarından hangileri ile üçgen oluşturulabilir? I. a = 7 cm, b = cm ve c = cm II. a = cm, b = cm ve c = 3 cm III. a = 9 cm, b = 3 cm ve c = cm IV. a = 10 cm, b = cm ve c = 5 cm ) II ve IV ) I, II ve IV ) I, III ve IV ) I, II, III ve IV 2. üçgeninde = 15 br ve 15 = 1 br 1 olduğuna göre, nun alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı kaç br dir? ) 3 ) 3 ) 39 ) 0 bir çeşitkenar üçgen, = cm ve = cm olduğuna göre, cm türünden nun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? ) 13 ) 1 ) 15 ) 1 2

16 . SINI TTİ. Yukarıdaki geometri şeritleriyle oluşturulacak bir üçgenin üçüncü kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) 10 br ) 9 br ) 5 br ) 3 br km 5 km 90 km 30 km,, ve şehirleri arasındaki mesafeler şekilde verilmiştir. ve şehirleri arasına uzunluğu km türünde tam sayı olan tren rayı döşenecektir. una göre, tren rayının uzunluğu en az kaç km dir? ) 70 ) 71 ) 9 ) G 7 5 ir ressam duvar üzerine resim yapmak için yukarıdaki biçimde üçgenlerden oluşan bir çalışma alanı belirlemiştir., ve G üçgenlerinin tüm kenar uzunlukları tam sayı olacak şekilde verilmiştir. una göre, nun alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri arasındaki fark kaç birimdir? ) 2 ) 30 ) 32 ) 3 27

17 İN YYINII İRİT ÇÖZİ 1. üçgeninde = 11 cm, = 9 cm ve = cm olduğuna göre, üçgenin iç açılarının ölçülerini sıralayınız. s( æ ) > s( æ ) > s( æ ) 2. dik üçgeninde [] ^ [], = cm ve = 7 cm olduğuna göre, üçgenin dış açılarının ölçülerini sıralayınız. ış açılar s( æ ) > s( æ ) > s( æ ) üçgeninde = = br olduğuna göre, nin alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. dar açı olduğundan bir geniş açıdır. una göre üçgeninde > olduğundan > dir ve nin en küçük tam sayı değeri 9 dur.. 72 üçgeninin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe sıralayınız. s( æ ) = 10 - (s( æ ) + s( æ )) = 10 - ( ) 55 = 10-7 = 53 s( æ ) < s( æ ) < s( æ ) < < 30

18 . SINI TTİ R SORUR üçgeninde s( ) = 130 ve = cm olduğuna göre, üçgenin kenar uzunluklarının olduğuna göre, üçgenin iç açılarının ölçülerini doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? ) > > ) > > ) > > ) > > Şekilde sıralayınız. æ æ æ s() > s() > s() 2. verilenlere göre en uzun kenar 0 50 üçgeninde = cm, = cm ve s( ) = aşağıdakilerden gisidir? 0 han ve üçgenlerinde verilenlere göre şeklin en uzun kenarını bulunuz. ) [] ) [] ) [] [] ) [] P üçgeninde R ) > s( X ) ve s( X = cm ) 13 S olduğuna göre, nun ) PRS üçgeninde R açısı geniş açı ve alabileceği en küçük tam PS = 10 br sayı değeri kaç cm dir? ) 11 olduğuna göre, RS nin alabileceği en büyük ) 10 tam sayı değerini bulunuz. 9 31

19 İN YYINII SIR SN 1. Şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? 0 20 [] 2. [] ^ [] ve = br olduğuna göre, nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç br dir? 9 diküçgen ve üçgeninde verilenlere göre, şeklin en 1 kısa kenarını bulunuz. 20 [] 0. x üçgeninde s( X ) > s( W ) = br, = x br ve = br olduğuna göre, nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? < x < 10 5 tane 32

20 İN YYINII İRİT ÇÖZİ 1. üçgenini çizmek isteyen elike, üçgen ile ilgili olarak s( ) = 75 ve = br olduğunu biliyor. u iki bilgi yanında aşağıdakilerden hangilerini tek başına bilmesi üçgenin çizilebilmesi için yeterli olur? I. [] nın uzunluğunu bilmesi, II. açısının ölçüsünü bilmesi, III. açısının ölçüsünü bilmesi, ) Yalnız I ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 2. N üçgenini çizmek isteyen etül üçgeni çizerken aşağıdaki adımları gerçekleştirmiştir. 1. adım: N = br olan bir doğru parçası çizilir. 2. adım: öşesi N noktası ve bir kolu [N] olan 5 lik açı çizilir. adım: öşesi noktası ve bir kolu [N] olan 5 lik açı çizilir.. adım: 5 ve 5 lik açıların ortak olmayan kollarının kesim noktası noktası olarak adlandırılır. etül'ün çizdiği üçgen aşağıdakilerden hangisidir? ) ) 5 5 br 5 N br 5 N ) ) br N br N 3

21 . SINI TTİ, ve merkezli çemberler şekilde olduğu gibi birbirini kesmektedir. merkezli çemberin çapı 1 cm ve = 3 cm olduğuna göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 15 ) 1 ) 21 ) 2. I. s( ) = 70, s( ) = 0, = br, = 9 br II. a = 5 br, b = br, c = br III. = 7 br, s( X) = 0, s( X ) = 55 Yukarıda verilenlere göre hangisi veya hangileri ile tek bir üçgen çizilebilir? ) Yalnız III ) I ve II ) I ve III ) II ve III 39

22 İN YYINII R SORUR 1. I. = 7 cm, = 9 cm, = cm olan üçgeni II. [] II. = cm, = cm, = cm olan üçgeni IV. s( ) = 0, = 10 cm, = cm X Yukarıda bazı elemanları verilen üçgenlerinden hangilerinin tek türlü çizilebileceğini Yukarıda bazı elemanları verilen üçgenle- bulunuz. rinden kaç tanesi tek türlü çizilebilir? ) 3 I, II ve IV ) 2. li pergel, iletki ve cetvel yardımıyla bir 2. 5 cm uzunluğundaki [] nın, noktasından 7 cm yarıçaplı bir yay ve noktasından cm yarıçaplı bir yay çizildiğinde yayların kesim noktası dır. u üç nokta birleştirildiğinde oluşan üçgeni aşağıdakilerden hangisidir? ) ) cm 7 cm üçgeni çizmiştir. Çizerken yaptığı işlem adımları aşağıda verilmiştir. 1. adım: 5 lik bir açı çizerek, açının köşesini noktası kabul etmiştir. 2. adım: Pergelini cetvel üzerinde cm açarak, açının bir kolunun üzerinde merkezi olan bir yay çizmiştir. Yayın açının kolunu kestiği noktayı cm 5 cm noktası olarak kabul etmiştir. 7 cm 5 cm IV. a = 5 cm, s( W ) = 70, s( ) = 0 olan üçgeni ) 2 ^ [], = br, = 7 br III. s( ) = 95, s( ) = 5, s( ) = 0 ) = 90, = cm olan III. = cm, s( W üçgeni ) 1 1. I. s( ) = 50, s( ) = 0, = br adım: Pergelini cetvel üzerinde cm açarak, açının diğer kolunun üzerinde merkezi olan bir yay daha çizmiştir. Yayın açının kolunu kes) ) 7 cm tiği noktayı noktası olarak kabul etmiştir.. adım: noktası ile noktasını birleştirmiş- 5 cm cm 5 cm tir. cm Yukarıda çizim adımlarını gerçekleştiren li nin 7 cm elde edeceği üçgeni çiziniz. cm 0 5 cm

23 . SINI TTİ SIR SN 1. şağıda verilen üçgenlerden hangisi kenar-açı-kenar metodu kullanılarak çizilmiştir? ) ) ) ) şağıda bazı elemanları verilen üçgenlerden hangisi ile tek türlü bir üçgeni çizilir? ) s( X ) = 55, s( X ) = 5, s( X) = 0 ) = cm, = 5 cm, = 9 cm ) = cm, = 1 cm, = 1 cm ) s( X) = 0, s( X ) = 70, = 3 cm Sadece cetvel ve pergel kullanarak aşağıdaki üçgen çizimlerinden hangisi yapılabilir? ) Üç kenarının uzunluğu bilinirse ) ir açısı ve iki kenar uzunluğu bilinirse ) İki açısı ve bir kenar uzunluğu bilinirse ) İki kenar uzunluğu verilirse 1

24 . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. enarlarına göre özel üçgenleri bulunuz. 3 x =? 5 x =? 10 9 x =? 15 3k x =? 5k k 5 x =? x =? 2 15 x =? 39 5k x =? 13k 2 3 k x =? 17 1 x =? 3 2 x =? 51 k x =? 17k k 7 x =? 25 1 x =? 50 7k x =? 25k 2 2k 2. Yukarıda verilen üçgeni bir dik üçgen midir? cm cm = = 52 = (2Ω13) 2 olduğunda köşesi dik açı olan bir dik üçgendir. 2Ω13 cm 3

25 İN YYINII 5 irim kareli kağıtta krokisi çizilen [] ve [] yollarının uzunlukları arasındaki farkın kaç br olduğunu bulunuz. 2 = = 19 = 13 2 = =100 = 10 ark = = 3 br. Yanda verilen dörtgeninde [] ^ [], [] ^ [], = 1 1 br 3 br br, = 3 br ve = 2 br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 2 br = = 30 2 = 30 br = = 1 2 = 1 br 5. Yandaki üçgeninde = 9 br, = 5 br 5 br 5 3 = 5 3 br ve = 10 br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 10 br s( æ ) = 90 dir. Çünkü = 2 dir. una göre, 2 = 2 + (5 3) 2 = = 91 = Ω91

26 . SINI TTİ R SORUR li, evinden okula gitmek için önce kuzeye 2 km, 3 br sonra doğuya 3 km en sonundan tekrar kuzeye 3 br 13 br 2 km daha yürümüştür. br br una göre, li'nin evinden okula gitmek için yürüyeceği en kısa yolunun uzunluğunu bulu- ile noktası arasındaki en kısa uzaklık kaç nuz. birimdir? 2 ) 2 ) 25 ) 2 ) 27 3Ω1 0 c m R 9 cm ) 2 S V ) 3 cm cm T 9 cm cm cm 1 15 cm 3 cm P 5 cm cm 2 olduğuna göre, bu üçgenin hangi açısının 90 cm 15 cm 5 km = x = 10 br olduğunu bulunuz. ir üçgende 90 en büyük açı olması gerektiğinden dolayı en uzun kenarı hipotenüs olarak 20 cm değerlendirmeliyiz. 2 Y 2 cm ) = + dir. ) ir üçgeninde = br, = br ve üçgendir? şağıda verilen üçgenlerden kaç tanesi dik 2 x = 3 + = 25 5 = x Terzi, üçgeni biçimindeki kumaşın kenarı boyunca dantel dikmek istiyor. irim kareli kağıda çizilen üçgeninin çev- s( ) = 90, = br ve = 3 br resi kaç birimdir? ) 30 ) 5 olduğuna göre terzinin kaç birim uzunluğunda ) 0 dantele ihtiyacı olduğunu bulunuz. )

27 İN YYINII SIR SN 1. 3 Yanda verilen üçgeni bir dik üçgen midir? n uzun kenarı hipotenüs kabul edip Pisagor kuralını uygulayalım = 25 olduğundan dik üçgen değildir Yandaki şekilde [] ^ [], [] ^ [] ve [] ^ [] dir. = 9 cm, = cm, = 1 cm ve = 25 cm 25 olduğuna göre, kaç cm dir? 1 ) 9 ) ) 15 ) 20, G ve H birer karedir. H [] ^ [], () = 9 br 2 ve (G) = 51 br 2 olduğuna göre, (H) kaç br 2 dir? ) 9 ) ) 1 ) 100 G. y ik koordinat sisteminde verilen [] nun uzunluğu kaç birimdir? x ) 2 3 ) Ω13 ) Ω1 ) Ω15

28 . SINI TTİ 5. idem evinden yola çıkıp 5 km güneye, km doğuya sonra 11 km tekrar güneye giderek tenis kortuna ulaşmıştır. G idem in evi ile tenis kortu arasındaki en kısa mesafe kaç km dir? ) 20 ) 22 ) 33 ) cm 200 cm Gizem in odasını boyamak için duvara dayalı duran merdivenin duvara olan uzaklığı 150 cm, merdivenin üst köşesinin yere olan uzaklığı 200 cm ise merdivenin boyu kaç m dir? ) 2, ) 2,5 ) 3 ) 3,9 7. x 13 üçgeninde = = 13 br, = 10 br ve = 11 br olduğuna göre, x kaç br dir? ) 1 ) 15 ) 1 ) 20 7

29 İN YYINII. üçgeninde s(æ) = 90, = cm ve = Ω1 cm 1 cm olduğuna göre, üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? cm ) 5 ) 10 ) 2Ω1 ) üçgeninde [H] ^ [], s( ) = 5, = cm ve H 5 H = cm dir. una göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? üçgeninde [] ^ [], = cm, = cm ve = 1 cm 1 olduğuna göre, kaç cm dir? ) 15 ) 1 ) 17 ) üşey konumda yere teğet olan 5 m uzunluğundaki sarkaç, I. konumdan II. konuma geldiğinde yatay yönde 10 cm yol almış- 5 m II. konum tır. una göre, sarkaç kaç m yükselmiştir? h ) 0,1 ) 0,2 ) 0, ) 2 I. konum

30 İN YYINII İRİT ÇÖZİ 1. Noktalı kağıtta verilen üçgenin benzerini çiziniz. 2. şağıdaki üçgenlerden hangilerinin benzer olduğunu bulunuz. 0 5 P S R ~ ~ R SP & ve PRS üçgenleri arasında & PRS ifadesi veriliyor. una göre, PRS üçgenine ait elemanların ölçülerini bulunuz. S br 9 br 50 1 br 0 P R s(p X ) = 70 PR = 10 br s(r X ) = 50 PS = 9 br s(s X ) = 0 RS = 1 br 52

31 . SINI TTİ SIR SN 1. şağıda verilen üçgen benzerini yandaki boşluğa uygun şekilde çiziniz cm cm 2. şağıdaki üçgenlerden hangilerinin benzer olduğunu bulunuz. P 0 S R Y 20 Z ~ Y ZT T ir üçgeni ile arasında ilişkisi olduğuna göre, aşağıdaki boşluklara uygun olan ifadeleri sembollerle yazınız. s(æ) = s( æ ) = s(æ) = s( æ ) ve = s(æ) = s( æ ) = 53

32 İN YYINII İRİT ÇÖZİ 1. I. II. III. IV. G P H 25 R T Yukarıda verilen üçgenlerden hangi ikisi kesinlikle benzerdir? I ve IV Şekilde s( ) = s(), = br, = 10 br, = br ve = 1 br olduğuna göre, kaç br olduğunu bulunuz. 1 = 1 = 10 x x = 15 N Yandaki şekilde N = cm, N = 1 cm, = cm, = cm ve = cm 1 olduğuna göre, ve N üçgenleri benzer olup olmadığını bulunuz. = = 1 = 1 2 = k ~ N 5

33 . SINI TTİ. ve üçgenlerinde [] // [], = br 1 = br, = 1 br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 5 = x = 30 = 7,5 7,5 = 1,5 br x ve üçgenlerinde [] // [] = 10 br, = 5 br ve = 3 br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 3. ve dik üçgenlerinde [] ^ [], [] ^ [] ve [] ^ [ ] dir. 3 = br, = br ve = 1 br 1 olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz ve üçgenlerinde 3 = 3 br, = 5 br 5 = br ve = = br olduğuna göre, nin kaç birim olduğunu bulunuz. 57

34 İN YYINII R SORUR Şekilde [] ^ [], [] 9 3 ^ [] olmak üzere = cm [ = 3 cm ve 3 = cm Şekilde [] ^ [], [] ^ [], [] ^ [], = br, = 3 br ve = 9 br 'nin olduğuna göre, kaç birimdir? ) 2 ) 2. ) 2. [] // [], = cm, 2 olduğuna göre, ) ) 9 kaç birimdir? ) 1 Şekilde, ve noktaları ve, ve noktaları doğrudaşdırlar. x = 1 cm ve = cm ) = = cm, = cm, 10 = 1 cm ve = 10 cm 1 x olduğuna göre, = x kaç cm olduğunu bulunuz. 10 = = 9 x olduğuna göre, = x kaç cm dir? ) üçgeninde = cm, cm 3 = cm, = cm nuz. = cm, = 2 cm ve olduğuna göre, nin kaç cm olduğunu bulu- ) 15 = ) cm üçgeninde = birim kaç = 20 cm ) 9 3 = 2 ve göre, olduğunu bulunuz. Şekildeki üçgeninde [] // [], olduğuna ) 5 x = 15 cm

35 . SINI TTİ SIR SN 1. I. II. 9 III. IV. P R T Yukarıda üzerinde bilgileri verilmiş olan üçgenlerden hangi ikisi benzerdir? ) I ve III ) II ve IV ) II ve III ) I ve IV 2. x 20 2 Yukarıda verilen dörtgeninde s( ) = s( ), = br, = br, = 2 br ve = 20 br olduğuna göre, kaç birimdir? = = 2 = 1 2 benzerlik oranı = x 20 = 1 2 x = 10 br 59

36 İN YYINII I. II. 9 III. P IV. 2 3 R S 9 Yukarıda verilen üçgenlerden hangi ikisi benzerdir? ) I ve II ) II ve III ) I ve III ) II ve IV. 2k 2x Şekilde [] // [] // [], 3 = 2, = birim, a = 21 birim 3k 3x olduğuna göre, kaç birimdir? ) ) 1 ) 1 ) 20 2k 5k = a 15 a = br + = br 0

37 . SINI TTİ 5. şağıda oklarla gösterilen doğru parçaları birbirine paralel olmak üzere şekillerde verilen uzunluklara göre x değerlerini hesaplayınız. a. b. N x x P x = 1? x =? 2 c. G x 9 H d x x =? x x = = 200? e. 10 R P x S T f. 20 x V RT = 2 br olmak üzere x = 15? x = 310? 1

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN 05 8. SINIF MTMTiK ÜÇGN Kenarortay: ir kenarın orta noktası ile karşısındaki köşe arasına çekilen doğru parçasına kenarortay denir. çıortay: ir köşeden, karşısındaki kenara kadar giden ve bu köşedeki açıyı

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

8. SINIF PİSAGOR BAĞINTISI

8. SINIF PİSAGOR BAĞINTISI 06. SINIF PİSGOR ĞINTISI a c (hipotenüs) 5 b 6 a 2 +b 2 =c 2 Pisagor bağıntısını kullanabilmek için dik üçgen olması gerekir. ÖR: şağıda verilmeyen kenarları bulunuz. 6 2 Pisagor bağıntısı kullanırken

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

pisagor bağıntısı örnek: örnek: örnek: örnek: Kazanım : Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. dik kenar c b dik kenar

pisagor bağıntısı örnek: örnek: örnek: örnek: Kazanım : Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. dik kenar c b dik kenar pisagor bağıntısı Kazanım : Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 4 Hi dik kenar ir dik üçgende dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Dik

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISN : 978-605 - 4313-55 - 6 Doðrular ve çýlar DĞRUR ve ÇIR Eş çılar çı: ir düzlemde iki ışının birleşmesiyle açı elde ederiz. açısı [ ve [ ışınlarının birleşmesiyle elde edilmiştir. şeklinde gösterilir.

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

DERS PLANI (6. SINIF ALAN)

DERS PLANI (6. SINIF ALAN) DERS PLANI (6. SINIF ALAN) Genel Amaç: Öğrenciler paralelkenarın ve üçgenin yüksekliklerini inşa edebilecek, paralelkenarın alan bağıntısını dikdörtgenden, üçgenin alan bağıntısını ise dikdörtgen ve paralelkenardan

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2 TEKNİK RESİM 4 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Geometrik Çizimler-2 2/21 Geometrik Çizimler - 2 Bir doğru ile bir noktayı teğet yayla birleştirmek Bir nokta ile doğru

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Geometrik Çizimler-1 2/32 Geometrik Çizimler - 1 Geometrik Çizimler-1 T-cetveli ve Gönye kullanımı Bir doğrunun orta noktasını bulma

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ!

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! İLKÖĞRTİM MTMTİK ÖĞRTMNLRİ ZÜMRSİ IM IM T O G - 2 WWW.OGRTMNFORUMU.OM YKLŞN SINV KORKUYU SVİN ÖNÜŞTÜRN GRUP UNUTMYIN SİZLR İÇİN İZ HRŞY HZIRIZ! Sadece MTMTİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz www.facebk.cm/grups/ilkmatzum

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI DİK ÜÇGEN Bir açısının ölçüsü 90 olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90 nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde,

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her Doğrusal Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. t Zaman (sn) 0 0 0 0 Yol (m) 0 00 0 00 Yukarıdaki tabloda bir koşucunun metre cinsinden aldığı ol ile sanie cinsinden harcadığı zaman verilmiştir.

Detaylı

2006 ÖSS MAT 1 Soruları

2006 ÖSS MAT 1 Soruları 006 ÖSS MT Soruları. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere a ab. = = a b b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) ) ) ) ) 0 5. 5 ( + ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 6. + +. a + 0 a + = ) ) ) 0 ) ) olduğuna

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8.

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8. ÇMR ÇILR. merkez. çap, = =. 0 0. merkez 0. çap, //. merkez 0 0. çap K. merkez. merkez 0 0 T 0 0. =. çap 00 0. P teğet, = 0 P . merkez. merkez, =. = = 0 0 0. çap, =. merkezli çeyrek çember. merkez, = 0.

Detaylı

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK Ünite 4 ÜÇNLR ŞLİ V NZRLİ ölüm 4.3. u ölümde Neler Öğreneceğiz? çıortay ve üçgenin açıortaylarının özelliklerini Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini Orta dikme ve üçgenin kenar orta dikmelerinin özelliklerini

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Geometrik şekillerin çizimi

Geometrik şekillerin çizimi Geometrik şekillerin çizimi ir doğruya dışındaki P noktasından P geçen paralel doğru çizmek 1. P noktası merkez kabul edilir. yayı kadar açılan pergelle doğrusu kesiştirilerek noktası elde edilir. 3. Pergel

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TAKIM SEÇME SINAVI

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TAKIM SEÇME SINAVI ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve NDOLU LĐSESĐ MTEMTĐK OLĐMPĐYTI TKIM SEÇME SINVI Süre: 90 dakika ÖĞRENĐNĐN DI SOYDI: SINVL ĐLGĐLĐ UYRILR: u sınav çoktan seçmeli 32 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Üçgenler Veri

9SINIF MATEMATİK. Üçgenler Veri 9SINIF MTEMTİ Üçgenler Veri 4 YYIN RİNTÖRÜ ğuz GÜMÜŞ EİTÖR Hazal ÖZNR - Uğurcan YIN İZGİ Muhammed RTŞ SYF TSRIM - P F. Özgür FZ Eğer bir gün sözlerim bilim ile ters düşerse, bilimi seçin... M. emal tatürk

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

Soru Bankası. Sinan YILMAZ Taceddin BAYRAM

Soru Bankası. Sinan YILMAZ Taceddin BAYRAM Soru ankası Sinan YILMZ (sinanmaths@gmail.com) Taceddin YRM (cagdas11@hotmail.com) Nitelik Yayınları 50/18 YS Ters-Yüz Geometri Tekrar Testleri Soru ankası / Sinan YILMZ - Taceddin YRM Yayına Hazırlama

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,. a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

Bir Doğrunun Orta Noktasından Dikme Çıkmak:

Bir Doğrunun Orta Noktasından Dikme Çıkmak: Bir Doğrunun Orta Noktasından Dikme Çıkmak: Herhangi bir AB doğrusunun orta noktasından dikme çıkmak için pergel AB uzunluğunun yarısından daha fazla açılır. AB doğrusunun üstünden başlayıp altına kadar

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK ÇMRLR, GMRİK YR V ÇİZİMLR İÇİNKİLR Sayfa No est No ÇMR ML KVRMLR... 001-00... 01-01 ÇMR LN... 003-00... 0-10 MR UZUNLUK... 01-06... 11-3 ÇMR Ğ V KİRİŞ ÖZLLİKLRİ... 07-068... -3 ÇMR ÇILR... 069-09... 35-7

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30 1. 4. bir ikizkenar üçgen 0 = m () = 0 m () = 70 70 Kıble : Müslümanların namaz kılarken yönelmeleri gereken, Mekke kentinde bulunan Kabe'yi gösteren yön. arklı iki ülkede bulunan ve noktalarındaki iki

Detaylı

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2 . lt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 6 dik açı B) 4 dik açı C) 8 dik açı D) dik açı E ) dik açı Bir konveks çokgenin iç açıları toplamını veren bağıntı

Detaylı

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK SINIF 8. RNŞ ENEMELERi 13 MTEMTİK 1. Tatil için yurt dışına gitmek isteyen 12 ve 8 yaşlarında çocukları olan dört kişilik bir aile, iki hava yolu şirketinin fiyatlarını karşılaştırarak fiyatı en uygun

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir.

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir. 1. TEMEL ÇİZİMLER Pergel Yardımıyla ik oğru Çizmek 1. oğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla ve G noktaları işaretlenir. 2. ve G merkez olmak üzere doğru dışında kesişecek şekilde

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y - 1 8. Sınıf 1. Öğretmen öğrencilerden 3 ile 18 arasındaki tam sayıların karekök değerleri ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 2. Sayı tam kare ise; sayının karekökü bulunur. Sayı tam kare

Detaylı

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler u kitap son açıklanan YKS ve M müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Geometri, hem bilgi hem de görmeye dayalı bir ders olduğundan soruları

Detaylı

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com 1.) toplamı kaça eşittir? A)hiçbiri B) C)3/217 D)9/217 E) 1/217 2.) 250 kişinin katıldığı bir tenis turnuvasında eleme usulü ile maçlar yapııyor. Yani ikişerli eşleşmelerde maçı kaybeden eleniyor.üst tura

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSNS YRLŞTİRM SINVI - 1 GMTRİ TSTİ ÖRN d Soyad : T.. imlik No: u testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı izni olmadan

Detaylı

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1)

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1) G/NT/LR/ ÖLÜM -3 GEOMETRi SORU NKSI ÜÇGENE Çi-KENR GINTILRI (TEST - 1)...._...-...u u _. - _. _. -... - -- -.- u "' U"' u - --._----'u--- --- _u._-.. "- 1. m()=80,ii>ici ise x in alabileegi en büyük tamsayi

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı ELÜL TRİH/SÜRE HFT Eylül 0Eylül Eylül 7 Eylül STİ LNI 0-0 DEVREK NDOLU LİSESİ 9. SINIF MTEMTİK İ ILLIK PLNI lt de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de de de de. Küme

Detaylı

5.2. 5.2.1. Üçgenin Alanı. Neler Öğreneceğiz? Başlarken

5.2. 5.2.1. Üçgenin Alanı. Neler Öğreneceğiz? Başlarken ölüm 5. Üçgende lan Neler Öğreneceğiz? Üçgenin alanını veren bağıntılar ve üçgenin alanıyla ilgili uygulamaları nahtar Terimler 5... Üçgenin lanı aşlarken İnşaat sektöründe ustalar, çatı, duvar ya da zemini

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C 1. BÖLÜM: AÇISAL KAVRAMLAR VE DOĞRUDA AÇILAR 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-E 2-A 3-E 4-C 5-C 6-C 7-D 8-D 9-D 10-E 11-B 12-C 2. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇILAR 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B

Detaylı