SİS (TEOG UYUMLU) ( ) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM"

Transkript

1 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 2. sınıf 4 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 2. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 6 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarının konusunu belirler. 2. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 2. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2. sınıf 9 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. sınıf 10 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 2. sınıf 11 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 2. sınıf 12 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama 2. sınıf 13 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

2 2. sınıf 1 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. sınıf 2 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. sınıf 3 Matematik(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrıtları gösterir. 2. sınıf 4 Matematik(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. 2. sınıf 5 Matematik(MEB) Uzunlukları Ölçme 1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. 2. sınıf 6 Matematik(MEB) Uzunlukları Ölçme 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 2. sınıf 7 Matematik(MEB) Uzunlukları Ölçme 3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 2. sınıf 8 Matematik(MEB) Uzunlukları Ölçme 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 2. sınıf 9 Matematik(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2. sınıf 10 Matematik(MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller 4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 2. sınıf 11 Matematik(MEB) Tablo 1. Veriyi tablo seklinde düzenler.

3 2. sınıf 1 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. sınıf 2 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. sınıf 3 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2. sınıf 4 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. sınıf 5 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. sınıf 6 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 2. sınıf 7 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar 5. Sayı örüntüleri olusturur. 2. sınıf 8 Matematik(SEVGİ) Doğal Sayılar 5. Sayı örüntüleri olusturur. 2. sınıf 9 Matematik(SEVGİ) Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. sınıf 10 Matematik(SEVGİ) Örüntü ve Süslemeler 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur. 2. sınıf 11 Matematik(SEVGİ) Paralarımız 1. Paralarımızı tanır.

4 2. sınıf 1 Hayat OKUL HEYECANIM Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar. 2. sınıf 2 Hayat OKUL HEYECANIM Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır. 2. sınıf 3 Hayat OKUL HEYECANIM Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar. 2. sınıf 4 Hayat OKUL HEYECANIM Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir. 2. sınıf 5 Hayat OKUL HEYECANIM Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar. 2. sınıf 6 Hayat OKUL HEYECANIM Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur. 2. sınıf 7 Hayat OKUL HEYECANIM Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır. 2. sınıf 8 Hayat OKUL HEYECANIM Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. 2. sınıf 9 Hayat OKUL HEYECANIM Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. 2. sınıf 10 Hayat OKUL HEYECANIM Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar. 2. sınıf 11 Hayat OKUL HEYECANIM Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

5 2. sınıf 1 İngilizce Words Telling people what we know 2. sınıf 2 İngilizce Words Telling people what we know 2. sınıf 3 İngilizce Words Telling people what we know 2. sınıf 4 İngilizce Words Telling people what we know 2. sınıf 5 İngilizce Words Telling people what we know

6 3. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 3. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3. sınıf 4 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 3. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 3. sınıf 6 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 3. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 3. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarının konusunu belirler. 3. sınıf 9 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 3. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 3. sınıf 11 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 3. sınıf 12 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 3. sınıf 13 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Eş sesli kelimelerin anlamlarını bulur. 3. sınıf 14 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 3. sınıf 15 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama 3. sınıf 16 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama 3. sınıf 17 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama 3. sınıf 18 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Yazılarında yazım kurallarını uygular. Yazılarında sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanır.

7 3. sınıf 1 Matematik(MEB) Doğal Sayılar den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. 3. sınıf 2 Matematik(MEB) Doğal Sayılar den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. 3. sınıf 3 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. sınıf 4 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. sınıf 5 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. sınıf 6 Matematik(MEB) Doğal Sayılar 2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 3. sınıf 7 Matematik(MEB) Doğal Sayılar ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 3. sınıf 8 Matematik(MEB) Doğal Sayılar ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 3. sınıf 9 Matematik(MEB) Nokta 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 3. sınıf 10 Matematik(MEB) Düzlem 1. Düzlemi ve düzlemsel sekilleri modelleri ile tasvir eder. 3. sınıf 11 Matematik(MEB) Düzlem 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3. sınıf 12 Matematik(MEB) Düzlem 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir. 3. sınıf 13 Matematik(MEB) Tablo 1. Çetele ve sıklık tabloları olusturur. 3. sınıf 14 Matematik(MEB) Tablo 1. Çetele ve sıklık tabloları olusturur. 3. sınıf 15 Matematik(MEB) Sekil Grafiği 1. Bir problemle ilgili veri toplar. 3. sınıf 16 Matematik(MEB) Sekil Grafiği 2. Sekil grafiğini olusturur.

8 3. sınıf 9 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 3. sınıf 10 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 3. sınıf 11 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar içinde altısar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 3. sınıf 12 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar içinde altısar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 3. sınıf 13 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir. 3. sınıf 14 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir. 3. sınıf 15 Matematik(ÖĞÜN) Doğal Sayılar 8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 3. sınıf 16 Matematik(ÖĞÜN) Uzunlukları Ölçme 1. Metre ve santimetre arasındaki iliskiyi açıklar.

9 3. sınıf 1 Hayat OKUL HEYECANIM Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. 3. sınıf 2 Hayat OKUL HEYECANIM Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. 3. sınıf 3 Hayat OKUL HEYECANIM Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. 3. sınıf 4 Hayat OKUL HEYECANIM Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. 3. sınıf 5 Hayat OKUL HEYECANIM Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 3. sınıf 6 Hayat OKUL HEYECANIM Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 3. sınıf 7 Hayat OKUL HEYECANIM Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini görüşlerini ifade eder. 3. sınıf 8 Hayat OKUL HEYECANIM Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. 3. sınıf 9 Hayat OKUL HEYECANIM Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. 3. sınıf 10 Hayat OKUL HEYECANIM Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. 3. sınıf 11 Hayat OKUL HEYECANIM Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. 3. sınıf 12 Hayat OKUL HEYECANIM Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. 3. sınıf 13 Hayat OKUL HEYECANIM Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 3. sınıf 14 Hayat OKUL HEYECANIM Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 3. sınıf 15 Hayat OKUL HEYECANIM Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. 3. sınıf 16 Hayat OKUL HEYECANIM Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.

10 4. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 4. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 4. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 4. sınıf 4 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Uygulama 4. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 4. sınıf 6 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 4. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 4. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 4. sınıf 9 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 4. sınıf 10 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 4. sınıf 11 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4. sınıf 12 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 4. sınıf 13 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Uygulama 4. sınıf 14 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 4. sınıf 15 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.

11 4. sınıf 1 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 4. sınıf 2 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 4. sınıf 3 Matematik Açı ve Açı Ölçüsü 1. Açının kenarlarını ve kösesini belirtir. 4. sınıf 4 Matematik Açı ve Açı Ölçüsü 3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 4. sınıf 5 Matematik Açı ve Açı Ölçüsü 4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, genis ve doğru açı olarak belirler. 4. sınıf 6 Matematik Açı ve Açı Ölçüsü 5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 4. sınıf 7 Matematik Açı ve Açı Ölçüsü 6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 4. sınıf 8 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 4. sınıf 9 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 4. sınıf 10 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 4. sınıf 11 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 4. sınıf 12 Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 4. Kösegeni belirler.

12 4. sınıf 1 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4. sınıf 2 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4. sınıf 3 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 4. sınıf 4 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 4. sınıf 5 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 5. Bir örüntüyü sayılarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 4. sınıf 6 Matematik(MERAM) Doğal Sayılar 6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 4. sınıf 7 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama islemini yapar. 4. sınıf 8 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucu ile karsılastırır. 4. sınıf 9 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak sekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100 ün katlarıyla zihinden toplar. 4. sınıf 10 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak sekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100 ün katlarıyla zihinden toplar. 4. sınıf 11 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. sınıf 12 Matematik(MERAM) Doğal Sayılarla Toplama İslemi 4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

13 4. sınıf 1 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.2. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir. 4. sınıf 2 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.3.Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 4. sınıf 3 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder. 4. sınıf 4 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir. 4. sınıf 5 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir. 4. sınıf 6 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 4. sınıf 7 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar. 4. sınıf 8 Fen ve Teknoloji İskelet, kas, hareket ilişkisi 1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 4. sınıf 9 Fen ve Teknoloji Soluk alıp, verme 2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları belirtir. 4. sınıf 10 Fen ve Teknoloji Soluk alıp, verme 2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. 4. sınıf 11 Fen ve Teknoloji Soluk alıp, verme 2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 4. sınıf 12 Fen ve Teknoloji Soluk alıp, verme 2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.

14 4. sınıf 1 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 4. sınıf 2 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 4. sınıf 3 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 4. sınıf 4 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 4. sınıf 5 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4. sınıf 6 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4. sınıf 7 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 4. sınıf 8 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 4. sınıf 9 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 4. sınıf 10 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 4. sınıf 11 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur 4. sınıf 12 Sosyal Bilgiler KENDİMİ TANIYORUM 6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur 4. sınıf 11 Sosyal Bilgiler DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? 4. sınıf 12 Sosyal Bilgiler DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder. 2. Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.

15 4. sınıf 1 İngilizce NEW FRIENDS Asking for and giving information 4. sınıf 2 İngilizce NEW FRIENDS Greeting and introducing oneself 4. sınıf 3 İngilizce NEW FRIENDS Asking for and giving information 4. sınıf 4 İngilizce NEW FRIENDS Greeting and introducing oneself 4. sınıf 5 İngilizce MY CLASSROOM Asking for and giving information about classroom objects 4. sınıf 6 İngilizce MY CLASSROOM Following classroom instructions 4. sınıf 7 İngilizce MY CLASSROOM Giving classroom commands 4. sınıf 8 İngilizce MY CLASSROOM Asking for and giving information about classroom objects 4. sınıf 9 İngilizce MY CLASSROOM Following classroom instructions

16 5. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 4 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 4. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. 5. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 5. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 5. sınıf 6 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme 6. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 5. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama 7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 5. sınıf 8 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 5. sınıf 9 Türkçe 1. Yazma Kurallarını Uygulama Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 9. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 5. sınıf 10 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme 10. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 5. sınıf 11 Türkçe 4. Söz Varlığını Geliştirme 11. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 5. sınıf 12 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

17 5. sınıf 1 Matematik Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 5. sınıf 2 Matematik Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. sınıf 3 Matematik Doğal Sayılar Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 5. sınıf 4 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 5. sınıf 5 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. 5. sınıf 6 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 5. sınıf 7 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 5. sınıf 8 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 5. sınıf 9 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 5. sınıf 10 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 5. sınıf 11 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 5. sınıf 12 Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

18 5. sınıf 1 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. 5. sınıf 2 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar. 5. sınıf 3 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. 5. sınıf 4 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar. 5. sınıf 5 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar. 5. sınıf 6 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 5. sınıf 7 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 5. sınıf 8 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 5. sınıf 9 Fen ve Teknoloji Besinlerin Sindirimi Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. 5. sınıf 10 Fen ve Teknoloji Besinlerin Sindirimi Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. 5. sınıf 11 Fen ve Teknoloji Besinlerin Sindirimi Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. 5. sınıf 12 Fen ve Teknoloji Besinler ve Özellikleri Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.

19 5. sınıf 1 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. 5. sınıf 2 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. 5. sınıf 3 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 5. sınıf 4 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 5. sınıf 5 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 5. sınıf 6 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 5. sınıf 7 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 5. sınıf 8 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 5. sınıf 9 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 5. sınıf 10 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 5. sınıf 11 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 5. sınıf 12 Sosyal Bilgiler HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.

20 5. sınıf 1 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 2 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 3 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 4 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 5 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 6 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 7 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 8 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 9 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 10 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 11 Din Kültürü ve Ahlak 5. sınıf 12 Din Kültürü ve Ahlak ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI ALLAH İNANCI 1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. 2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. 2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. 3. Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. 3. Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. 3. Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. 4. Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. 4. Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. 4. Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. 1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.

21 5. sınıf 1 İngilizce My Daily Routine Describing what people do regularly 5. sınıf 2 İngilizce My Daily Routine Making simple inquiries 5. sınıf 3 İngilizce My Daily Routine Telling the time, days and dates 5. sınıf 4 İngilizce My Daily Routine Describing what people do regularly 5. sınıf 5 İngilizce My Daily Routine Making simple inquiries 5. sınıf 6 İngilizce My Daily Routine Telling the time, days and dates 5. sınıf 7 İngilizce My Daily Routine Describing what people do regularly 5. sınıf 8 İngilizce My Daily Routine Making simple inquiries 5. sınıf 9 İngilizce My Daily Routine Telling the time, days and dates 5. sınıf 10 İngilizce My Daily Routine Describing what people do regularly 5. sınıf 11 İngilizce My Daily Routine Making simple inquiries 5. sınıf 12 İngilizce My Daily Routine Telling the time, days and dates

22 6. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 6. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 6. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 6. sınıf 4 Türkçe 2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve 8. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kuralları kavrama ve uygulama kullanır. 6. sınıf 5 Türkçe 6. Yazım ve noktalama 1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. kurallarını uygulama 6. sınıf 6 Türkçe 1. Kelimenin yapı özellikleriyle 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. ilgili bilgi ve kuralları kavrama 6. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 6. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 6. sınıf 9 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 6. sınıf 10 Türkçe 1. Kelimenin yapı özellikleriyle 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. ilgili bilgi ve kuralları kavrama 6. sınıf 11 Türkçe 6. Yazım ve noktalama 1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. kurallarını uygulama 6. sınıf 12 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 6. sınıf 13 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.

23 6. sınıf 1 Matematik KÜMELER 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir. 6. sınıf 2 Matematik KÜMELER 2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 6. sınıf 3 Matematik KÜMELER 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 6. sınıf 4 Matematik DOĞAL SAYILAR 4. Bölünebilme kurallarını açıklar. 6. sınıf 5 Matematik DOĞAL SAYILAR 4. Bölünebilme kurallarını açıklar. 6. sınıf 6 Matematik DOĞAL SAYILAR 3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 6. sınıf 7 Matematik DOĞAL SAYILAR 3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 6. sınıf 8 Matematik DOĞAL SAYILAR 5. Asal sayıları belirler. 6. sınıf 9 Matematik DOĞAL SAYILAR 5. Asal sayıları belirler. 6. sınıf 10 Matematik DOĞAL SAYILAR 6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 6. sınıf 11 Matematik DOĞAL SAYILAR 6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 6. sınıf 12 Matematik KESİRLER 1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 6. sınıf 13 Matematik KESİRLER 1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

24 6. sınıf 1 Matematik(DÖRTEL) DOĞAL SAYILAR 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. sınıf 2 Matematik(DÖRTEL) DOĞAL SAYILAR 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 6. sınıf 3 Matematik(DÖRTEL) DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE 1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. IŞIN 6. sınıf 4 Matematik(DÖRTEL) DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. IŞIN 6. sınıf 5 Matematik(DÖRTEL) DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. IŞIN 6. sınıf 6 Matematik(DÖRTEL) DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir. IŞIN 6. sınıf 7 Matematik(DÖRTEL) DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE 5. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. IŞIN 6. sınıf 8 Matematik(DÖRTEL) AÇILAR 1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. 6. sınıf 9 Matematik(DÖRTEL) AÇILAR 2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. 6. sınıf 10 Matematik(DÖRTEL) ÇOKGENLER 1. Çokgenleri inşa eder. 6. sınıf 11 Matematik(DÖRTEL) EŞLİK VE BENZERLİK 1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. 6. sınıf 12 Matematik(DÖRTEL) EŞLİK VE BENZERLİK 2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 6. sınıf 13 Matematik(DÖRTEL) DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1. Öteleme hareketini açıklar.

25 6. sınıf 1 Fen ve Teknoloji Hücre 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 6. sınıf 2 Fen ve Teknoloji Hücre 1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler. 6. sınıf 3 Fen ve Teknoloji Hücre 1.5. Farklı tipte hücrelere örnekler verir. 6. sınıf 4 Fen ve Teknoloji Hücre 1.6. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir. 6. sınıf 5 Fen ve Teknoloji Hücre 1.7. Hücre doku organ sistemorganizma ilişkisini açıklar. 6. sınıf 6 Fen ve Teknoloji İnsanda üreme, büyüme ve 2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, sema üzerinde gösterir. gelisme 6. sınıf 7 Fen ve Teknoloji İnsanda üreme, büyüme ve 2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar. gelisme 6. sınıf 8 Fen ve Teknoloji İnsanda üreme, büyüme ve 2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler. gelisme 6. sınıf 9 Fen ve Teknoloji Ergenlik dönemi 3.4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder. 6. sınıf 10 Fen ve Teknoloji Hayvanlarda üreme, büyüme 4.2. Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder. ve gelisme 6. sınıf 11 Fen ve Teknoloji Hayvanlarda üreme, büyüme 4.3. Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar. ve gelisme 6. sınıf 12 Fen ve Teknoloji Hayvanlarda üreme, büyüme 4.4. Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir. ve gelisme 6. sınıf 13 Fen ve Teknoloji Çiçekli bir bitkide üreme 5.1. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer.

26 6. sınıf 1 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 2 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Olgu ve görüşü ayırt eder. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 3 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Olgu ve görüşü ayırt eder. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 4 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 5 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 6 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 7 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 8 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 9 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 10 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 11 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 12 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. ÖĞRENİYORUM 6. sınıf 13 Sosyal Bilgiler SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.

27 6. sınıf 1 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 1. Peygamber kavramını açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 2 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 1. Peygamber kavramını açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 3 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 2. Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 4 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 2. Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 5 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 3. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 6 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 7 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 8 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 9 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 10 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 11 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 12 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 7. İlahî kitabın anlamını açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 6. sınıf 13 Din Kültürü ve Ahlak PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ 7. İlahî kitabın anlamını açıklar. KİTAPLARA İNANÇ 5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur.

28 6. sınıf 1 İngilizce FAMILY asking for and giving information 6. sınıf 2 İngilizce FAMILY identifying people 6. sınıf 3 İngilizce FAMILY asking for and giving information 6. sınıf 4 İngilizce FAMILY identifying people 6. sınıf 5 İngilizce FAMILY asking for and giving information 6. sınıf 6 İngilizce FAMILY identifying people 6. sınıf 7 İngilizce FAMILY identifying people 6. sınıf 8 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS asking for and giving information 6. sınıf 9 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS identifying people 6. sınıf 10 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS asking for and giving information 6. sınıf 11 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS identifying people 6. sınıf 12 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS asking for and giving information 6. sınıf 13 İngilizce HOBBIES AND INTERESTS identifying people

29 7. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 3. Metnin konusunu belirler. 7. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 7. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 8. Metindeki sebep sonuç ilişkilerini fark eder. 7. sınıf 4 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 7. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 7. sınıf 6 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 7. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 14. Metne ilişkin sorular oluşturur. 7. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 7. sınıf 9 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 7. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 7. sınıf 11 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 7. sınıf 12 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 7. sınıf 13 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 7. sınıf 14 Türkçe 1. Yazma kurallarını uygulama 11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 7. sınıf 15 Türkçe 1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 2. Kip ve çekimli fiili kavrar.

30 7. sınıf 1 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7. sınıf 2 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7. sınıf 3 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7. sınıf 4 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7. sınıf 5 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 7. sınıf 6 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 7. sınıf 7 Matematik(MEB) Tam Sayılarla İşlemler 3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 7. sınıf 8 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. 7. sınıf 9 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. 7. sınıf 10 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. 7. sınıf 11 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. 7. sınıf 12 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 7. sınıf 13 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılar 3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 7. sınıf 14 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılarla İşlemler 1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7. sınıf 15 Matematik(MEB) Rasyonel Sayılarla İşlemler 1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

31 7. sınıf 8 Matematik(AYDIN) Tam Sayılarla İşlemler 4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur. 7. sınıf 9 Matematik(AYDIN) Tam Sayılarla İşlemler 4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur. 7. sınıf 10 Matematik(AYDIN) Örüntüler ve İlişkiler 1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 7. sınıf 11 Matematik(AYDIN) Örüntüler ve İlişkiler 1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 7. sınıf 12 Matematik(AYDIN) Olası Durumları Belirleme 1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar. 7. sınıf 13 Matematik(AYDIN) Olası Durumları Belirleme 1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar. 7. sınıf 14 Matematik(AYDIN) Denklemler 4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır. 7. sınıf 15 Matematik(AYDIN) Denklemler 4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır.

32 7. sınıf 1 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.1. Sindirim sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya sema üzerinde gösterir. 7. sınıf 2 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değisime uğraması gerektiğini tahmin eder. 7. sınıf 3 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir. 7. sınıf 4 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açıklar. 7. sınıf 5 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder. 7. sınıf 6 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçisini açıklar. 7. sınıf 7 Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi 1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartısır 7. sınıf 8 Fen ve Teknoloji Boşaltım Sistemi 2.1. Bosaltım sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir. 7. sınıf 9 Fen ve Teknoloji Boşaltım Sistemi 2.2. Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar. 7. sınıf 10 Fen ve Teknoloji Boşaltım Sistemi 2.3. Bosaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır. 7. sınıf 11 Fen ve Teknoloji Boşaltım Sistemi 2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelismelere örnekler verir 7. sınıf 12 Fen ve Teknoloji Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 7. sınıf 13 Fen ve Teknoloji Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 7. sınıf 14 Fen ve Teknoloji Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 7. sınıf 15 Fen ve Teknoloji Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü çalısmasını sağladığını belirtir Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.

33 7. sınıf 1 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. 7. sınıf 2 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 7. sınıf 3 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 7. sınıf 4 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 7. sınıf 5 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 7. sınıf 6 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 7. sınıf 7 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 7. sınıf 8 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 7. sınıf 9 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 7. sınıf 10 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 7. sınıf 11 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 7. sınıf 12 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 7. sınıf 13 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 7. sınıf 14 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 7. sınıf 15 Sosyal Bilgiler İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.

34 7. sınıf 1 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar 7. sınıf 2 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir 7. sınıf 3 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir 7. sınıf 4 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur 7. sınıf 5 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur 7. sınıf 6 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder 7. sınıf 7 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder 7. sınıf 8 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Cinlerin varlığı ile ilgili Kur an dan örnekler verir 7. sınıf 9 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Cinlerin varlığı ile ilgili Kur an dan örnekler verir 7. sınıf 10 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir 7. sınıf 11 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir 7. sınıf 12 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder 7. sınıf 13 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder 7. sınıf 14 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar 7. sınıf 15 Din Kültürü ve Ahlak MELEK VE AHİRET İNANCI Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar

35 7. sınıf 1 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 2 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 3 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 4 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 5 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 6 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 7 İngilizce Interesting Beliefs Imparting and seeking factual information 7. sınıf 8 İngilizce Tourist Attarctions Expressing opinions 7. sınıf 9 İngilizce Tourist Attarctions Inquiring about and expressing agreement and disagreement 7. sınıf 10 İngilizce Tourist Attarctions Inquiring and stating whether one knows or does not know something or someone 7. sınıf 11 İngilizce Tourist Attarctions Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike 7. sınıf 12 İngilizce Tourist Attarctions Inquiring and expressing interest or lack of interest 7. sınıf 13 İngilizce Tourist Attarctions Inquiring and expressing preference 7. sınıf 14 İngilizce Tourist Attarctions Expressing indifference 7. sınıf 15 İngilizce Tourist Attarctions Making comparisons and expressing degrees of difference

36 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 3. Metnin konusunu belirler. 8. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 8. sınıf 4 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 8. sınıf 5 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 9. Metindeki amaç sonuç ilişkilerini fark eder. 8. sınıf 6 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 8. sınıf 7 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 8. sınıf 8 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 8. sınıf 9 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 8. sınıf 10 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 8. sınıf 11 Türkçe 1. Yazma kurallarını uygulama 11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 8. sınıf 12 Türkçe 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. yazma 8. sınıf 13 Türkçe 4. Kendi yazdıklarını 3. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. değerlendirme 8. sınıf 14 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf 15 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 8. sınıf 16 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 8. sınıf 17 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. 8. sınıf 18 Türkçe 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve 1.kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.) kuralları kavrama ve uygulama 8. sınıf 19 Türkçe 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve 2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.) kuralları kavrama ve uygulama 8. sınıf 20 Türkçe 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 5. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları 5. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi,

Detaylı

S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI

S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI S İ S KAZANIM VE KONU DAĞILIMI. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin MT(MEB) Örüntü ve Süslemeler. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu

Detaylı

SİS-2-2012 (07.12.2012)

SİS-2-2012 (07.12.2012) SINIF A B DERS ÜNİTE KAZANIM SİS-2-2012 (07.12.2012) 2. sınıf 1 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 11 Türkçe 2. Okuduğunu

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR

SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ (MERAM) Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme Tablo la Toplama islemi la Çıkarma islemi la Çıkarma islemi la Çarpma islemi Metinde verilen

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:. Eş sesli

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Noktalama İşaretleri 5 Parçada Anlam 5 Doğal Sayılar 5 Ölçüler Örüntüler

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI Kelimede Anlam 7 Cümlede Anlam 6 Parçada Anlam 2 TOPLAM 15 Doğal Sayılar 4 Doğal Sayılarla Toplama 2 Doğal Sayılarla Çıkarma 3 Kesirler 2 MATEMATİK Ölçüler 3 Örüntüler 1 Geometri 3 Tablo ve Grafikler 2

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR 0..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Cümle Bilgisi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Ritmik

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

Okul Sınav Sonuç Belgesi

Okul Sınav Sonuç Belgesi Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Çağdaş İlkokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı