Konik Kesitler ve Formülleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konik Kesitler ve Formülleri"

Transkript

1 Konik Kesitler ve Formülleri

2 Konik Kesitler ve Formülleri B 1 (0, b) P (x, y) A 2 ( a, 0) F 2 ( c, 0) F 1 (c, 0) A 1 (a, 0) B 2 (0, b) Şekil 1: Elips x2 a 2 + y2 b 2 = 1.

3 Konik Kesitler ve Formülleri B 1 (0, b) A 1 ( a, 0) A 2 (a, 0) F 1 ( c, 0) F 2 (c, 0) B 2 (0, b) Şekil 2: Yatay Hiperbol x2 a 2 y2 b 2 = 1.

4 Konik Kesitler ve Formülleri M P (x, y) O F ( p 2, 0) x = p 2 x = p 2 Şekil 3: Yatay Parabol 2px = y 2.

5 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

6 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir. Bu doğrulara koordinat eksenleri denir. ve x ekseni, y ekseni ve z ekseni olarak adlandırılır. Genellikle x ve y eksenleri yatay, z ekseni ise düşey olarak düşünülür ve yönlerini Şekil 4 deki gibi belirleriz. Şekil 4: Koordinat sistemleri

7 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Bu üç koordinat ekseni Şekil 5 da gösterildiği gibi, üç tane koordinat düzlemi belirler. x ve y eksenlerinin içeren düzleme xy düzlemi, y ve z eksenlerinin içeren düzleme yz düzlemi, x ve z eksenlerinin içeren düzleme xz düzlemi adı verilir. Şekil 5: Koordinat düzlemleri Bu üç koordinat düzlemi uzayı, bölge adı verilen, sekiz parçaya böler. Birinci bölge pozitif eksenlerle belirlenen bölgedir.

8 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Şekil 6: Koordinat düzlemleri

9 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzaydaki bir P noktası için a, yz düzleminde olan (yönlendirilmiş uzaklık), b, xz düzlemine olan uzaklık ve c, xy düzlemine olan uzaklık olsun.

10 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Bu durumda P nktasını (a, b, c) sıralı gerçel sayı üçlüsü ile temsil eder ve a, b, c ye P nin koordinatları deriz; a x koordinatı, b, y koordinatı, c, z koordinatıdır. Dolayısıyla (a, b, c) noktasını bulmak için, Şekil 7 de görüldüğü gibi O başlangıç noktasından başlayıp x eksenin yönünde a birim, sonra y eksenine paralel olarak b birim ve son olarak z eksenine paralel olarak c birim hareket ederiz. Şekil 7:

11 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Şekil 8 te görüldüğü gibi P (a, b, c) noktası bir dikdörtgenler prizması belirler. P noktasından xy düzlemine dikme indirerek elde edeceğimiz, koordinatları (a, b, 0) olan Q noktasına P noktasının xy düzlemindeki izdüşümü denir. Benzer şekilde R(0, b, c) ve S(a, 0, c) noktaları da P nin yz düzlemi ve xz düzlemindeki izdüşümleridir. Şekil 8:

12 Örnek Örnek : (3, 2, 6) noktası

13 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Sıralı gerçel sayı üçlülerinden oluşan R R R = {(x, y, z) x, y, x R} kartezyen çarpımı R 3 ile gösterilir. Uzaydaki P noktaları ile, R 3 deki (a, b, c) sıralı gerçel sayı üçlüleri arasında birebir bir ilişki kurmuştuk. Buna üç boyutlu Kartezyen koordinat sistemi adı verilir. Birinci bölgenin, koordinatları pozitif sayılardan oluşan noktaların kümesi olduğuna dikkat ediniz.

14 Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi İki boyutlu analitik geometride x ve y yi içeren bir denklemin grafiği R 2 de bir eğridir. Üç boyutlu analitik geometride de x, y, z yi içeren bir denklemin grafiği R 3 de bir yüzeydir.

15 Örnek Örnek : Aşağıdaki denklemler R 3 deki hangi yüzeyleri belirler? (a) z = 3 (b) y = 5 Çözüm (a) z = 3 denklemi R 3 deki z koordinatı 3 olan noktaların kümesi olan {(x, y, z) z = 3} Bu Şekil 9 da görüldüğü gibi, xy düzlemine paralel olan ve ondan üç birim yukarıda bulunan yatay düzlemdir. Şekil 9:

16 Örnek... (b) y = 5 denklemi R 3 deki y kooridnatı 5 olan tüm noktaların kümesini temsil etmektedir. Bu Şekil 9 da görüldüğü gibi, xz düzlemine paralel, ondan beş birim sağda bulunan dik düzlemdir. Şekil 10:

17 Not NOT: Bir denklem verildiğinde, bunun R 2 de bir eğriyi mi yoksa R 3 de bir yüzeyimi temsil ettiğinin konudan anlayabilmemiz gerekir. y = 5 örnekte, R 3 te bir düzlemi temsil ederken, iki boyutlu analitik geometri ile ilgilendiğimizde, R 2 de bir doğruyu temsil etmektedir. Şekil 11: y = 5, R 2 de bir doğru

18 Örnek Örnek : çiziniz. R 3 de y = x denklemi ile verilen yüzeyi betimleyerek Çözüm Denklem R 3 deki x ve y koordinatları eşit olan noktaları, bir diğer deyişle {(x, x, z) x, z R} kümesini temsil etmektedir. Bu, xy düzlemini y = x, z = 0 doğrultusunda kesen düzlemdir. Bu düzlemin birinci bölgede kalan kısmı Şekil 12 de çizilmiştir. Şekil 12: y = x düzlemi

19 Üç Boyutta Uzaklık Formülü P 1 (x 1, y 1, z 1 ) ve P 2 (x 2, y 2, z 2 ) noktaları arasındaki P 1 P 2 uzaklığı, dir P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 + (z 1 z 2 ) 2

20 Örnek Örnek : P (2, 1, 7) ile Q(1, 3, 5) noktaları arasındaki uzaklık tür. P Q = (1 2) 2 + ( 3 + 1) 2 + (5 7) 2 = = 3

21 Kürenin Denklemi Merkezi C(h, k, l) ve yarıçapı r olan kürenin denklemi (x h) 2 + (y k) 2 + (z l) 2 = r 2 dir. Merkezin O noktasında olması özel durumunda b denklem x 2 + y 2 + z 2 = r 2 biçimine dönüşür.

22 Örnek Örnek : x 2 + y 2 + z 2 + 4x 6y + 2z + 6 = 0 ın bir küre denklemi olduğunu gösteriniz ve bu kürenin merkezi ile yarıçapını bulunuz. Çözüm Kareye tamamlayarak verilen denklemi bir küre denklemi biçiminde yeniden yazalım: (x 2 + 4x + 4) + (y 2 6y + 9) + (z 2 + 2z + 1) = (x + 2) 2 + (y 3) 2 + (z + 1) 2 = 8 Bu denklemi genel denklemle karşılaştırdığımızda bunun, merkezi ( 2, 3, 1) olan 8 = 2 2 yarıçaplı kürenin denklemi olduğunu görürüz.

23 Örnek Örnek : 1 x 2 + y 2 + z 2 4, z 0 eşitsizliklerinin R 3 de tanımladığı bölgeyi bulunuz. Çözüm verilen 1 x 2 + y 2 + z 2 4 eşitsizliği, 1 x 2 + y 2 + z 2 2 şeklinde yazılırsa, bunun başlangıç noktasından en az 1 ve en çok 2 olan noktaları temsil ettiği görülür.

24 Örnek... z 0 olduğu da verildiğinden, bu noktalar xy düzleminin üzerinde ya da altında kalır. Dolayısıyla verilen eşitsizlikler x 2 + y 2 + z 2 = 1 ile x 2 + y 2 + z 2 = 4 kürelerinin arasında yada üzerinde kalan ve xy düzleminin altında ya da üzerinde kalan noktaları belirlemektedir.

25 Vektörler

26 Vektörler Bilim insanları vektör terimini, büyüklük ve yönü olan (yer değiştirme, hız ya da kuvvet gibi) çokluklar için kullanırlar. Vektörler genelde bir ok ya da yönlü bir doğru parçasıyla temsil edilir. Okun işaret ettiği yön, vektörün yönünü, uzunluğu ise vektörün büyüklüğünü temsil eder. Biz vektörü üstüne bir ok koyarak ( v) ile göstereceğiz.

27 Vektörler A noktasından B noktasına bir doğru boyunca haraket eden parçacığı ele alalım. Şekil de gösterilen, yer değiştirme vektörü v nin başlama (okun kuyruğu) noktası A ve bitiş (uç) noktası B olduğundan vektör v = AB biçiminde gösterilir.

28 Vektörler u = CD vektörününde konumu farklı olmasına karşın aynı yön ve aynı büyüklüğe sahip olduğuna dikkat ediniz. Bu yüzden u ve v vektörlerine denk (ya da eşit) denir ve u = v yazılır. 0 ile gösterilen sıfır vektörünün uzunluğu sıfırdır ve belli bir yönü olmayan tek vektördür.

29 Vektörleri Birleştirme Bir parçacık Şekil 13 da görüldüğü gibi, önce A dan B ye, dolayısıyla AB yer değiştirme vektörüyle, sonra yön değiştirerek BC yer değiştirme vektörüyle B den C ye gitsin. Şekil 13:

30 Vektörleri Birleştirme Bu iki yer değiştirme işleminin sonucu olarak parçacık A dan C ye gitmiştir. Bu sonucu veren AC yer değiştirme vektörüne AB ve BC vektörlerinin toplamı denir ve yazılır. AC = AB + BC

31 Vektörlerin Toplamı u ve v vektörleri v nin başlama noktası ve u nun bitiş noktası aynı olacak şekilde verilsin. Bu durumda u + v toplam vektörü u nun başlama noktasından v nin bitiş noktasına giden vektördür.

32 Skaler Çarpma Vektörleri bir c sayısı ile çarpmakda olanaklıdır. (Vektörlerle karıştırmamak için bu bağlamda c gerçel sayısına skaler diyeceğiz.) Örneğin 2 v vektörünün yönü v nin yönü ile aynı olan ve uzunluğu v nin uzunluğunun iki katı olan v + v ile aynı olmasını isteriz.

33 Skaler Çarpma c skaleri ile v vektörünün c v skaler çarpımı, uzunluğu v nin uzunluğunun c katı, yönü ise c > 0 için v nin yönünün yanısı c < 0 için tersi olan vöktör olarak tanımlanır. c = 0 ya da v = 0 durumunda c v = 0 dır.

34 Vektörler Özelde v = ( 1) v vektörü v ile aynı uzunlukta ancak ters yönlüdür. Bu vektöre v nin negatifi deriz.

35 Vektörler İki vektörün u v farkından vektörünü anlıyoruz. u v = u + ( v)

36 Vektörler - Bileşenler Bazen koordinat sistemini kullanarak vektörleri cebirsel olarak ele almak en uygun yöntemdir. a vektörünü kartezyen koordinat sisteminin başlangıç noktasından başlatırsak, bitiş noktasının koordinatları, iki boyutlu koordinat sisteminde (a 1, a 2 ), üç boyutlu koordinat sisteminde (a 1, a 2, a 3 ) olur.

37 Vektörler - Bileşenler Bu koordinatlara a nın bileşenleri denir ve a =< a 1, a 2 > ya da a =< a 1, a 2, a 3 > biçiminde gösterilir. Düzlemde bir noktaya karşılık gelen (a 1, a 2 ) sıralı ikilisi ile karıştırmamak için vektörlerde < a 1, a 2 > gösterimini kullanırız. Şekil 14:

38 Vektörler - Bileşenler Örneğin, Şekil 14 deki vektörlerin hepsi bitiş noktası P (3, 2) olan OP =< 3, 2 > vektörüne denktir. Hepsinin ortak özellişi başladıkları noktadan üç birim sağa ve sonra iki birim yukarıya gidilince bitiş noktalarına erişilmesidir. Bu vektörlerin her birini, a =< 3, 2 > cebirsel vektörünün, birer temsili olarak düşünebiliriz. Başlangıç noktasından başlayıp P noktasına giden OP temsiline P noktasının konum vektörü adı verilir.

39 Vektörler - Bileşenler Verilen A(x 1, y 1, z 1 ) ve B(x 2, y 2, z 2 ) noktaları için, AB ile temsil edilen a vektörü dir. a =< (x 2 x 1 ), (y 2 y 1 ), (z 2 z 1 ) > (1)

40 Örnek Örnek: A(2, 3, 4) noktasından B( 2, 1, 1) noktasına giden yönlü doğru parçasının temsil ettiği vektörü bulunuz. Çözüm: (1) den AB ile temsil edilen vektör a =< 2 2, 1 ( 3), 1 4 >=< 4, 4, 3 > dür.

41 Vektörler - Bileşenler v vektörünün uzunluğu ya da büyüklüğü, onun herhangi bir temsilinin uzunluğu olarak tanımlanır ve v ya da v ile gösterilir. OP doğru parçasının uzunluğunu bulmak için uzaklık formülünü kullanarak aşağıdaki formülleri elde ederiz. İki boyutlu a =< a 1, a 2 > vektörünün uzunluğu a = a a2 2 dir. Üç boyutlu a =< a 1, a 2, a 3 > vektörünün uzunluğu a = a a2 2 + a2 3 dir.

42 Vektörler - Bileşenler a =< a 1, a 2 > ve b =< b 1, b 2 > ise a + b =< a 1 + b 1, a 2 + b 2 > a b =< a 1 b 1, a 2 b 2 > c a =< ca 1, ca 2 > dir. Benzer Şekilde üç boyutlu vektörler için < a 1, a 2, a 3 > + < b 1, b 2, b 3 >=< a 1 + b 1, a 2 + b 2, a 3 + b 3 > < a 1, a 2, a 3 > < b 1, b 2, b 3 >=< a 1 b 1, a 2 b 2, a 3 b 3 > c < a 1, a 2, a 3 >=< ca 1, ca 2, ca 3 > olur.

43 Örnek Örnek: a =< 4, 0, 3 > ve b =< 2, 1, 5 > için a yı ve a + b, a b, 3 b ve 2 a + 5 b vektörlerini bulunuz. Çözüm: a = = 25 = 5 a + b =< 4, 0, 3 > + < 2, 1, 5 > =< 4 2, 0 + 1, >=< 2, 1, 8 > a b =< 4, 0, 3 > < 2, 1, 5 > =< 4 + 2, 0 1, 3 5 >=< 6, 1, 2 > 3 b = 3 < 2, 1, 5 >=< 3.( 2), 3.1, 3.5 >=< 6, 3, 15 > 2 a + 5 b = 2 < 4, 0, 3 > +5 < 2, 1, 5 > =< 8, 0, 6 > + < 10, 5, 25 >=< 2, 5, 31 >

44 Vektörler - Bileşenler V 2 ile tüm iki boyutlu vektörlerin, V 3 ile de tüm üç boyutlu vektörlerin kümesini göstereceğiz. Daha sonra, genel olarak, tüm n boyutlu vektörlerden oluşan V n kümesini ele alacağız. a vektörünün bileşenleri denilen a 1, a 2,..., a n gerçel sayılar olmak üzere, a =< a 1, a 2,..., a n > sıralı n lisine n-boyutlu vektör denir. n = 2 ve n = 3 de olduğu gibi V n de de toplama ve çıkarma işlemleri bileşenler cinsinden tanımlanır.

45 Vektörlerin Özellikleri a, b ve c, V n de vektörler ve c, d skaler olmak üzere aşağıdaki özellikler sağlanır: 1. a + b = a + b 2. a + ( b + c) = ( a + b) + c 3. a + 0 = a 4. (k a) + ( a) = 0 5. c( a + b) = c a + c b 6. (c + d) a = c a + d a 7. (cd) a = c(d a) 8. 1 a = a

46 Standart Vektörler V 3 de özel olan üç vektör vardır. Bunlar i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) vektörlerdir. Buradan i, j ve k vektörlerinin pozitif x, y ve z eksenleri yönünde ve 1 uzunluğunda olduğunu görürüz. Benzer Şekilde, iki boyutta, i = (1, 0), j = (0, 1) olarak tanımlanır. Şekil 15:

47 Standart Baz Vektörler a =< a 1, a 2, a 3 > vektörünü a =< a 1, a 2, a 3 >=< a 1, 0, 0 > + < 0, a 2, 0 > + < 0, 0, a 3 > = a 1 < 1, 0, 0 > +a 2 < 0, 1, 0 > +a 3 < 0, 0, 1 > a = a 1 i + a 2 j + a 3 k. biçiminde yazabiliriz. Dolayısıyla V 3 deki her vektör i, j, k standart baz vektörleri cinsinden yazılabilir. Örneğin, < 1, 2, 6 >= i 2 j + 6 k olur.

48 Örnek Örnek: a = i + 2 j 3 k ve b = 4 i + 7 k vektörleri için 2 a + 3 b yi i, j ve k cinsinden yazınız. Çözüm: Özellik 1,2,5,6 ve 7 den 2 a + 3 b = 2( i + 2 j 3 k) + 3(4 i + 7 k) elde ederiz. = 2 i + 4 j 6 k + 12 i + 21 k = 14 i + 4 j15 k

49 Birim Vektör Boyu 1 olan vektörlere birim vektör denir. Örneğin, i, j ve k vektörleri birim vektörlerdir. Genel olarak, a 0 için a ile aynı yönde olan birim vektör u = 1 a a = a a (2)

50 Örnek Örnek: 2 i j 2 k vektörüyle aynı yönde olan birim vektörü bulunuz. Çözüm: Verilen vektörün uzunluğu 2 i j 2 k = ( 1) 2 + ( 2) 2 = 9 = 3 dolayısıyla denklem 2 den, aynı yöndeki birim vektör olarak bulunur. 1 3 (2 i j 2 k) = 2 3 i 1 3 j 2 3 k

51 İş ve İç çarpım Fizik ve mühendislikte iki vektörün işin içine girdiği durumlardan biri, bir kuvvetin yaptığı işi hesaplarken ortaya çıkar. Şekil 16 deki gibi, sabit F = P R kuvvetinin başka bir yönü olan bir vektör olduğu durumunu ele alalım. Şekil 16:

52 İş ve İç çarpım Kuvvet, parçacığı P den Q ye götürüyorsa, D = P Q vektörüne yer değiştirme vektörü denir. Bu durumda ortada iki vektör vardır: F vektörüyle D yer değiştirme vektörü.

53 İş ve İç çarpım F kuvvetinin yaptığı iş D vektörünün D uzunluğu ile F kuvvetinin hareket yönündeki bileşeninin büyüklüğünün çarpımıyla tanımlanır. Bu bileşen Şekil 1 den dir. P S = F cos θ

54 İş ve İç çarpım Dolayısıyla, F kuvvetinin yaptığı iş olarak tanımlanır. W = D ( F cos θ) = F D cos θ (3) İşin skaler bir nicelik olduğuna dikkat ediniz; kendisinin yönü yoktur. Ancak değeri, kuvvet ile yer değiştirme vektörünün arasındaki açıya bağlıdır. Denklem 3 in ifadesini, kuvvet ve yer değiştirme vektörleri olmasalar dahi, iki vektörün iç çarpımını tanımlamak için kullanacağız.

55 İç çarpım Sıfırdan farklı a ve b vektörlerinin iç çarpımı, θ açısı, a ile b arasındaki 0 θ < π koşulunu sağlayan açı olmak üzere, a. b = a b cos θ sayısı olarak tanımlanır. Eğer a ve b vektörü sıfır ise a. b sıfırdır. a. b iç çarpımının sonucu bir vektör değildir. Bu bir gerçel sayı, başka bir değişle, bir skalerdir. Bu yüzden, iç çarpımına skaler çarpımda denir.

56 Örnek Örnek: Aralarında pi/3 açısı olan 4 ve 6 büyüklüğündeki a ve b vektörleri için a. b yı bulunuz. Çözüm: tanımdan bulunur. a. b = a b cos(π/3) = = 12

57 İç çarpım Sıfırdan farklı iki a ve b vektörüne, aralarındaki açı θ = π/2 ise, dik ya da ortogonal denir. Böyle vektörler için dır. a. b = a b cos(π/2) = 0 Diğer yandan a. b = 0 ise cos θ = 0, bir dişer değişle θ = π/2 olur. 0 vektörü tüm vektörlere dik kabul edilir. Dolayısıyla, iki a ve b vektörünün dik olmasının gerek ve yeter koşulu a. b = 0 olmasıdır.

58 Bileşenleri Cinsinden İç Çarpım Bileşenleri cinsinden verilen iki vektörü ele alalım a =< a 1, a 2, a 3 > ve b =< b 1, b 2, b 3 >. a ve b nin iç çarpımı dür. a. b = a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3

59 Örnek Örnek: < 2, 4 >. < 3, 1 >= 2(3) + 4( 1) = 2 < 1, 7, 4 >. < 6, 2, 1 2 >= ( 1)6 + 7(2) + 4( 1 2 ) = 6 ( i + 2 j 3 k).(2 j k) = 1(0) + 2(2) + ( 3)( 1) = 7

60 Örnek Örnek: 2 i + 2 j k vektörünün 5 i 4 j + 2 k vektörüne dik olduğunu gösteriniz. Çözüm: (2 i + 2 j k).(5 i 4 j + 2 k) = 2(5) + 2( 4) + ( 1)2 = 0 olduğundan bu vektörler diktir.

61 İç Çarpımın Özellikleri a, b ve c V 3 de vektörler ve k skaler olamak üzere aşağıdaki özellikler sağlanır: 1. a. a = a 2 2. a. b = b. a a = 0 4. (k a). b = k( a. b) = a.(k b) 5. a.( b + c) = a. b + a. c

62 Vektörel Çarpım a ve b vektörlerinin a b vektör çarpımı, iç çarpımın aksine, bir vektördür. Bu yüzden vektörel çarpım olarak adlandırılır. a ve b nin her ikisine de dik olduğu için a b nin geometride oldukça kullanışlı olduğunu göstereceğiz.

63 Vektörel Çarpım Sıfırdan farklı üç boyutlu a ve b vektörlerinin vektörel çarpımı, θ açısı, a ile b arasındaki 0 θ < π koşulunu sağlayan açı, n, a ve b nin ikisine birden dik olan ve yönü Sağ el kuralı ile belirlenmiş birim vektör olmak üzere, olarak tanımlanır. a b = ( a b sin θ) n

64 Vektörel Çarpım Sağ el kuralında sağ elinizin parmaklarını a dan b ye doğru θ açısı kadar döndürdüğünüzde baş parmağınız n nin yönünü gösterir.

65 Vektörel Çarpım a nın ya da b nin sıfır olduğu durumda a b sıfır vektörü olarak tanımlanır. a b vektörü n ile aynı doğrultudadır ve dolayısıyla a b vektörü a ve b nin her ikisinede ortogonaldir.

66 Sıfırdan farklı a ve b vektörleri ancak ve ancak aralarındaki açı 0 ya da π iken paraleldir. Her iki durumda da sin θ = 0 dır ve buradan a b = 0 elde edilir. Sıfırdan farklı a ve b vektörleri ancak ve ancak a b = 0 ise paraleldir.

67 Örnek Örnek: i j ve j i vektörlerini bulunuz. Çözüm: Standart baz vektörleri olan i ve j nin uzunlukları 1 ve aralarındaki açı π/2 dir. Sağ el kuralına göre i ve j ye dik olan birim vektör k dır.

68 Örnek... Dolayısıyla, i j = ( i j sin(π/2) k) = k dır. Diğer yandan sağ el kuralını j ve i vektörlerine (bu sıra ile) uygularsak n vektörünün aşağıya doğru, n = kolduğunu görürüz. Dolayısıyla, j i = k dır.

69 Vektörel Çarpım Yukarıdaki örnekten i j j i olduğunu görüyoruz, dolayısıyla vektörel çarpım değişmeli değildir. Benzer şekilde j k = i k i = j k j = i i k = j olduğu gösterilebilir.

70 Vektörel Çarpım Genel olarak sağ el kuralından elde edilir. b a = a b Vektörel çarpımın sağlamadığı bir diğer cebirsel özellik ise çarpma için birleşme özelliğidir; genelde ( a b) c a ( b c) dir.

71 Vektörel Çarpımın Özellikleri a, b ve c V 3 de vektörler ve c skaler olamak üzere 1. a b = b a 2. (c a) b = c( a b) = a (c b) 3. a ( b + c) = a b + a c dir. 4. ( a + b) c) = a c + b c

72 Bileşenleri Cinsinden Vektörel çarpım a b bileşenleri cinsinden veren ifadeyi kolay anımsayabilmek için determinant gösterimini kullanariz. a = a 1 i + a 2 j + a 3 k ile b = b1 i + b 2 j + b 3 k vektörel çarpımını şeklinde yazarız. a b = i j k a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3

73 Bileşenleri Cinsinden Vektörel çarpım Üçüncü dereceden determinant a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 c 1 c 2 c 3 = a 1 b 2 b 3 c 2 c 3 a 2 b 1 b 3 c 1 c 3 + a 3 b 1 b 2 c 1 c 2 şeklinde tanımlanır.

74 Bileşenleri Cinsinden Vektörel çarpım İkinci dereceden determinant a b c d olarak tanımlanır. = ad bc

75 Örnek Örnek: a =< 1, 3, 4 > ve b =< 2, 7, 5 > ise a b = i j k = i j k ( 15 28) i ( 5 8) j + (7 6) k = 43 i + 13 j + k dır.

76 Doğru Denklemi xy-düzleminde bir doğru, üzerindeki bir nokta ile yönü (eğimi ya da eğim açısı) verildiğinde belirlenir. Bunlardan, doğrunun denkleminin nokta-eğim biçimi yazılabilir.

77 Doğru Denklemi Benzer şekilde üç boyutlu uzayda bir L doğrusu, üzerindeki bir P 0 (x 0, y 0, z 0 ) noktası ve yönü ile belirlenir.

78 Doğru Denklemi Üç boyutta bir doğrunun yönü en kolay bir vektörle belirlenir, dolayısıyla v yi L doğrusuna paralel bir vektör alalım. L nin vektör denklemi r = r 0 + t v, t R (4) t parametresinin her değeri L üzerindeki bir noktanın konum vektörünü verir.

79 Doğru Denklemi Bir diğer deyişle, t değiştikçe L doğrusu r vektörünün ucu ile taranır. Şekil 17: Şekil 17 de görüldüğü gibi, L üzerindeki noktaların P 0 ın bir yanındakiler t nin pozitif değerlerine, diğer yanındakiler ise t nin negatif değerlerine karşılık gelir.

80 Doğru Denklemi L nin yönünü veren v vektörünü bileşenleri cinsinden v =< a, b, c > olarak yazarsak, t v =< ta, tb, tc > olur. r =< x, y, z > ve r 0 =< x 0, y 0, z 0 > alınırsa vektör denklemi (4) < x, y, z >=< x 0 + ta, y 0 + tb, z 0 + tc >, t R biçimine dönüşür.

81 Doğru Denklemi < x, y, z >=< x 0 + ta, y 0 + tb, z 0 + tc >, t R İki vektör ancak karşı gelen bileşenleri eşit ise eşittir. Dolayısıyla t R olmak üzere, üç tane skaler denklem elde ederiz: x = x 0 + at y = y 0 + bt z = z 0 + ct (5) Bu denklemlere P 0 (x 0, y 0, z 0 ) noktasından geçen ve v =< a, b, c > vektörüne paralel olan L doğrusunun parametrik denklemleri denir. t parametresinin her değeri L üzerinde bir (x, y, z) noktası verir.

82 Örnek Örnek : (a) (5, 1, 3) noktasından geçen ve i + 4 j 2 k vektörüne paralel olan doğrunun vektör ve parametrik denklemlerini bulunuz. (b) Bu doğru üzerinde iki farklı nokta daha bulunuz. Çözüm: (a) Burada r 0 =< 5, 1, 3 >= 5 i + j + 3 k ve v = i + 4 j 2 k olduğundan vektör denklemi (4) r = (5 i + j + 3 k) + t( i + 4 j 2 k) ya da dir. r = (5 + t) i + (1 + 4t) j + (3 2t) k

83 Örnek... Parametrik denklemler ise dir. x = 5 + t y = 1 + 4t z = 3 2t (b) Parametreyi t = 1 seçersek x = 6, y = 5 ve z = 1 olur, bu da doğru üzerindeki (6,5,1) noktasını verir. Benzer şekilde t = 1 için (4,-3,5) noktası bulunur.

84 Doğru Denklemi Bir doğrunun vektör denklemi ya da parametrik denklemleri tek değildir. Eğer noktayı ya da parametreyi değiştirirsek, veya başka bir paralel vektör seçersek, denklemler değişir. Örneğin, örnekte (5,1,3) noktası yerine (6,5,1) noktasını alırsak doğrunun parametrik denklemi olur. x = 6 + t y = 5 + 4t z = 1 2t

85 Doğru Denklemi Ya da (5,1,3) noktasını değiştirmez de 2 i + 8 j 4 k yi paralel vektör olarak alırsak elde ederiz. x = 5 + 2t y = 1 + 8t z = 3 4t

86 Doğru Denklemi L doğrusunu belirlemenin bir diğer yolu da Denklem (5) den t parametresini yok etmektir. a, b ve c nin hiç biri 0 değilse, her bir denklemi t için çözüp, sonuçları birbirine eşitlersek x x 0 a = y y 0 b = z z 0 c elde ederiz. Bu denklemlere L nin simetrik denklemleri denir. (6)

87 Doğru Denklemi Denklem (6) de, paydada bulunan a, b, c sayılarının L nin yön sayıları, bir diğer deyişle L ye paralel bir vektörün bileşenleri olduğuna dikkat ediniz. a, b ve c den birinin 0 olduğu durumda da t yi yok edebiliriz. Örneğin a = 0 durumunda denklemi biçiminde yazabiliriz. x = x 0 ; y y 0 b = z z 0 c Bu, L doğrusunun x = x 0 düşey düzleminde olduğu anlamına gelir.

88 Örnek Örnek : (a) A(2, 4, 3) ve B(3, 1, 1) noktalarından geçen doğrunun parametrik ve simetrik denklemlerini bulunuz. (b) Bu doğrunun xy-düzlemini kestiği noktayı bulunuz. Çözüm : (a) Doğruya paralel olan bir vektör açık olarak verilmemiş olsa da, AB ile temsil edilen v vektörünün doğruya paralel olduğunu gözlemleyiniz: v = AB =< 3 2, 1 4, 1 ( 3) >=< 1, 5, 4 > v =< 1, 5, 4 >

89 Örnek... Bu durumda yön sayıları a = 1, b = 5 ve c = 4 dür. P 0 olarak (2, 4, 3) noktasını alırsak parametrik denklemler (5) x = 2 + t y = 4 5t z = 3 + 4t ve simetrik denklemler (6) olarak bulunur. x 2 1 = y 4 5 = z + 3 4

90 Örnek... (b) Doğru, xy-düzlemini z = 0 iken keseceği için simetrik denklemde z = 0 alır ve x 2 1 = y 4 5 = 3 4 elde ederiz. Bu, x = 11 4 ve y = 1 4 verir. Dolayısıyla doğru, xy-düzlemini ( 11 4, 1 4, 0) noktasında keser.

91 Örnek Örnek : x = 1 + t y = 2 + 3t z = 4 t x = 2s y = 3 + s z = 3 + 4s parametrik denklemleri ile verilen L 1 ve L 2 doğrularının aykırı doğrular olduğunu, başka bir deyişle, kesişmediklerini ve paralel olmadıklarını (dolayısıyla da aynı düzlemde bulunmadıklarını) gösteriniz. Çözüm : < 1, 3, 1 > ve < 2, 1, 4 > vektörleri(bileşenleri orantılı olmadığından) paralel olmadığı için doğrular da paralel değildir.

92 Örnek... L 1 ve L 2 doğrularının kesiştikleri noktada aşağıdaki denklemlerin t ve s çözümü olması gerekir. 1 + t = 2s 2 + 3t = 3 + s 4 t = 3 + 4s Ancak ilk iki denklemden t = 11 5 ve s = 8 5 elde ederiz ve bunlar üçüncü denklemi sağlamaz. Dolayısıyla üç denklemi birden sağlayan t ve s değerleri olmadığından L 1 ve L 2 kesişmezler. Bu da L 1 ve L 2 nin aykırı doğrular olduğunu gösterir.

93 Düzlemler Uzaydaki bir düzlem, üzerinde bulunan bir P 0 (x 0, y 0, z 0 ) noktası ile düzleme ortagonal bir n vektörü ile belirlenir. n ortogonal vektörüne normal vektör denir. P 0 (x 0, y 0, z 0 ) noktasından geçen ve normal vektörü n =< a, b, c > olan düzlemin skaler denklemi: dir. a(x x 0 ) + b(y y 0 ) + c(z z 0 ) = 0 (7)

94 Örnek Örnek : (2, 4, 1) noktasından geçen ve normal vektörü n =< 2, 3, 4 > olan düzlemin bir denklemini bulunuz. Kesenlerini bularak düzlemi çiziniz. Çözüm : Denklem (7) de a = 2, b = 3, c = 4, x 0 = 2, y 0 = 4 ve z 0 = 1 alarak, düzlemin bir denklemini olarak elde ederiz. 2(x 2) + 3(y 4) + 4(z + 1) = 0 2x + 3y + 4z = 12

95 Örnek x kesenini bulmak için bu denklemde y = z = 0 alırsak, x = 6 çıkar. Benzer şekilde y keseni olarak 4 ve z-keseni olarak 3 bulunur. Bu bilgi düzlemin birinci bölgede kalan kısmını çizmemizi sağlar.

96 Düzlemler Denklem (7) deki terimleri düzenleyerek, düzlemin denklemini, ax + by + cz + d = 0 (8) biçiminde yeniden yazabiliriz. Denklem (8) e x, y ve z ye göre doğrusal denklem denir.

97 Örnek Örnek : P (1, 3, 2), Q(3, 1, 6) ve R(5, 2, 0) noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz. Çözüm : dir. P Q ve P R ye karşılık gelen a ve b vektörleri a =< 2, 4, 4 > b =< 4, 1, 2 > a ve b nin her ikisi de düzlemde olduğundan onların a b vektörel çarpımı düzleme diktir ve düzlemin normal vektörü olarak alınabilir.

98 Örnek... Buradan n = a b = i j k = 12 i + 20 j + 14 k bulunur. P (1, 3, 2) noktası ve n normal vektörünü kullanarak düzlemin denklemi olarak bulunur. 12(x 1) + 20(y 3) + 14(z 2) = 0 6x + 10y + 7z = 50

99 Örnek Örnek : (a) x + y + z = 1 ve x 2y + 3z = 1 düzlemleri arasındaki açıyı bulunuz. (b) Bu iki düzlemin kesişme doğrusunun simetrik denklemlerini bulunuz. Çözüm : (a) Verilen düzlemlerin normal vektörleri n 1 =< 1, 1, 1 > n 2 =< 1, 2, 3 > olduğundan düzlemlerin arasındaki θ açısı, cos θ = n 1 n 2 1(1) + 1( 2) + 1(3) = = 2 n 1 n θ = cos 1 ( 2 42 ) 72 o olarak bulunur.

100 Örnek... (b) Önce L üzerinde bir nokta bulmamız gerekir. Örneğin iki düzlemin denklemlerinde z = 0 alarak doğrunun xy-düzlemini kestiği noktayı bulabiliriz. Bu, x + y = 1 ve x 2y = 1 denklemlerini verir ve çözümü x = 1, y = 0 dır. Dolayısıyla (1, 0, 0) noktası L doğrusu üzerindedir.

101 Örnek... Şimdi, L doğrusunun her iki düzlemin de üzerinde olduğundan her iki normal vektöre de dik olduğunu gözlemleriz. Dolayısıyla L doğrusuna paralel olan bir v vektörü i j k v = n 1 n 2 = = 5 i 2 j 3 k vektörel çarpımıyla verilir ve dolayısıyla L doğrusunun simetrik denklemi x 1 = y 5 2 = z 3 olarak yazılabilir.

102 Örnek...

103 Nokta-Düzlem Arası Uzaklık P (x 0, y 0, z 0 ) noktasından ax + by + cz + d = 0 düzlemine olan D uzaklığını veren formül: biçiminde yazılabilir. D = ax 0 + by 0 + cz 0 + d a 2 + b 2 + c 2 (9)

104 Fonksiyonlar ve Yüzeyler

105 İki Değişkenli Fonksiyonlar Dairesel silindirin V hacmi, r yarıçapına ve h yüksekliğine bağlıdır. Aslında, V = πr 2 h olduğunu biliyoruz. V ye r ve h nin fonksiyonu deriz ve V (r, h) = πr 2 h yazarız.

106 İki Değişkenli Fonksiyonlar iki değişkenli f fonksiyonu, D kümesinden her bir sıralı (x, y) gerçel sayı ikilisine, f(x, y) ile gösterilen tek bir gerçel sayı karşılık getiren kuraldır. D, f nin tanım kümesidir ve f nin aldığı değerlerin {f(x, y) (x, y) D} kümesine de görüntü kümesi denir. f nin genel bir (x, y) noktasında aldığı değeri sıklıkla z = f(x, y) ile gösteririz. x ve y bağımsız değişkenler, z ise bağımlı değişkendir.

107 İki Değişkenli Fonksiyonlar Tanım kümesi, R 2 nin, xy-düzleminin, bir alt kümesidir. Tanım kümesini mümkün olan tüm girdilerin kümesi, görüntü kümesini de çıktıların kümesi olarak düşünebiliriz. Fonksiyon, tanım kümesi belirtilmeden, bir formül ile verildiğinde tanım kümesi olarak, verilen ifadenin iyi tanımlı gerçel sayı değerleri ürettiği tüm (x, y) ikililerinin kümesi alınır.

108 Örnek Örnek : f(x, y) = 4x 2 + y 2 ifadesiyle verilen f(x, y) fonksiyonu tüm (x, y) sıralı gerçel sayı ikilileri için tanımlı olduğundan tanım kümesi R 2, tüm xy-düzlemidir. Görüntü kümesi ise tüm negatif olmayan gerçel sayılar, [0, ) dur. [x 2 0 ve y 2 0 olduğundan tüm x ve y ler için f(x, y) 0 olduğuna dikkat ediniz.]

109 Örnek Örnek : Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz ve f(3, 2) yi hesaplayınız. x + y + 1 (a) f(x, y) = (b) f(x, y) = x ln(y 2 x) x 1 Çözüm : (a) f(3, 2) = = 6 2 f için verilen ifade, paydanın 0 olmadığı ve karekökün içindeki terimin negatif olmadığı durumda anlamlıdır. Bu yüzden tanım kümesi D = {(x, y) x + y + 1 0, x 1} dir.

110 Örnek... x + y ya da y x 1 eşitsizliği y = x 1 doğrusunun üzerinde ya da üstündeki noktaları verir. x 1 ise x = 1 doğrusunun üzerindeki noktaların alınmaması gerektiğini söyler.

111 Örnek... (b) f(x, y) = x ln(y 2 x) f(3, 2) = 3 ln(2 2 3) = 3 ln 1 = 0 ln(y 2 x) yalnızca y 2 x > 0, ya da x < y 2 iken tanımlı olduğu için, tanım kümesi D = {(x, y) x < y 2 } dir. Bu, x = y 2 parabolünün solundaki noktaların kümesidir.

112 Grafikler Tanım kümesi D olan iki değişkenli bir f fonksiyonunun grafiği, D deki (x, y) ler için z = f(x, y) koşulunu sağlayan R 3 deki (x, y, z) noktalarının kümesidir. Bir değişkenli f fonksiyonunun grafiği y = f(x) denklemi ile verilen C eğrisi olduğu gibi, iki değikenli f fonksiyonunun grafiği de z = f(x, y) denklemiyle verilen S yüzeyidir.

113 Grafikler f nin S grafiğini xy-düzlemindeki D tanım kümesinin tam üstünde ya da altında görebiliriz.

114 Örnek Örnek : f(x, y) = 6 3x 2y fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çözüm : f nin grafiği z = 6 3x 2y ya da 3x + 2y + z = 6 denklemi ile verilir ve bu bir düzlemi temsil eder. Kesenleri bularak grafiğin birinci bölgede kalan kısmını Şekil 18 de çiziyoruz. Şekil 18:

115 Grafikler Örnekteki fonksiyon f(x, y) = ax + by + c biçiminde olan ve doğrusal fonksiyon adı verilen fonksiyonların özel bir durumudur. Bu fonksiyonların grafikleri z = ax + by + c ya da ax + by z + c = 0 denklemi ile verildikleri için birer düzlemdir.

116 Örnek Örnek : f(x, y) = x 2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çözüm : y ye hangi değeri verirsek verelim f(x, y) nin değerinin x 2 olduğuna dikkat ediniz.

117 Örnek... Grafiği veren z = x 2 denklemi y yi içermemektedir. Bu, denklemi y = k olan her düşey (xz-düzlemine paralel) düzlemin, grafiği, z = x 2 denklemi ile verilen parabol boyunca kesmesi demektir. Şekil 19 de grafiğin xz-düzleminde alınan z = x 2 parabolünün y ekseni boyunca kaydırılırak oluşturulması gösterilmektedir. Şekil 19: Dolayısıyla grafik, parabolik silindir adı verilen ve aynı parabolün sonsuz tane kaydırılmış kopyasından oluşan bir yüzeydir.

118 Grafikler Kesitlerin (dilimlerin) şekillerini belirleyerek başlamak genelde iki değişkenli fonksiyonların grafiğini çizmeyi kolaylaştırır. Örneğin, x i, x = k (bir sabit) olarak sabitlersek ve y yi değiştirirsek sonuç tek değişkenli z = f(x, y) fonksiyonudur ve grafiği z = f(x, y) denklemi ile verilen yüzeyin x = k düşey düzlemi ile kesişimidir. Benzer şekilde yüzeyi y = k düşey düzlemiyle dilimleyip z = f(x, k) eğrilerine bakabilir, ya da z = k yatay düzlemleri ile dilimleyebiliriz. Tüm bu eğrilere z = f(x, y) yüzeyinin izleri (ya da kesitleri) denir.

119 Örnek Örnek : İzlerini kullanarak f(x, y) = 4x2 + y 2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çözüm : Grafiğin denklemi z = 4x 2 + y 2 dir. x = 0 alırsak z = y 2 çıkar. Dolayısıyla yz-düzleminin, grafikle kesişimi bir paraboldür. x = k (bir sabit) alırsak z = 4k 2 + y 2 çıkar. Bu, grafiği yz-düzlemine paralel düzlemlerle kestiğimizde yukarıya doğru açılan paraboller elde edeceğimiz anlamına gelir.

120 Şekil 20: Örnek... Benzer şekilde y = k alırsak, z = 4x 2 + k 2 izleri yukarıya doğru açılan parabollerdir. z = k alırsak bir elips ailesi olan, 4x 2 + y 2 = k yatay izleri elde ederiz. İzlerin şekillerini belirledikten sonra Şekil 20 sa gösterildiği gibi grafiği çizebiliriz.

121 Örnek Örnek : f(x, y) = y 2 x 2 nin grafiğini çiziniz. Çözüm : x = k düşey düzlemlerindeki izler yukarıya doğru açılan z = y 2 k 2 parabolleridir.

122 Örnek... y = k daki izler ise aşağıya doğru açılan z = x 2 + k 2 parabolleridir.

123 Örnek... Yatay izler, y 2 x 2 = k ile verilen hiperbol ailesidir.

124 Örnek... İzler bir araya getirilerek bir hiperbolik paraboloit olan z = y 2 x 2 yüzeyi çizilmiştir. Yüzeyin başlangıç noktasına yakın bölümünün bir eyere benzediğine dikkat ediniz.

125 İkinci Dereceden Yüzeyler x, y ve z cinsinden ikinci dereceden denklemlerin grafiklerine ikinci dereceden yüzey denir.

126 Örnek Örnek : x 2 + y2 9 + z2 4 = 1 denklemi ile verilen ikinci dereceden yüzeyi çiziniz. Çözüm : xy-düzlemindeki (z = 0) iz, x 2 + y 2 /9 = 1 denklemi ile verilen elipstir. Genelde, z = k düzlemindeki yatay izler x 2 + y2 9 = 1 k2 4 z = k denklemi ile verilir. Bu izler, k 2 < 4 ya da 2 < k < 2 koşulu altında, elipstir.

127 Örnek... Benzer şekilde düşey izler de elipstir: y z2 4 = 1 k2 x = k ( 1 < k < 1 ise) x 2 + z2 4 = 1 k2 9 y = k ( 3 < k < 3 ise)

128 Örnek... Şekil 21, çizilmiş birkaç izin yüzeyin şeklini nasıl belirttiğini göstermektedir. Tüm izleri elips olduğu için, bu yüzeye elipsoit denir. Yüzeyin koordinat düzlemlerinin her birine göre simetrik olduğuna dikkat ediniz: bu, denklemin x, y ve z nin yalnızca çift kuvvetlerinden oluşmasının bir sonucudur. Şekil 21:

129 Örnek... Örnekteki elipsoit, (z-ekseni gibi) bazı düşey doğruların onu birden fazla kez kestiğinden dolayı, bir fonksiyonun grafiği değildir. Ancak şeklin üst ya da alt yarısı bir fonksiyonun grafiğidir. Elipsoidin denklemini z için çözersek ) z 2 = 4 (1 x 2 y2 z = ±2 1 x 9 2 y2 9 elde ederiz.

130 Örnek... Bu yüzden f(x, y) = 2 1 x 2 y2 9 ve g(x, y) = 2 fonksiyonlarının grafikleri elipsoidin üst ve alt yarısıdır. 1 x 2 y2 9

131 Örnek... f ve g nin ikisininde tanım kümeleri 1 x 2 y2 9 0 x2 + y2 9 1 eşitsizliğini sağlayan tüm (x, y) noktalarından, başka bir deyişle x 2 + y 2 /9 = 1 elipsinin üzerinde ya da içinde olan tüm noktalardan oluşur.

132 Bazı Standart İkincinci Dereceden Yüzeyler Standart biçimdeki altı temel ikinci dereceden yüzeyin bilgisayar tarafından çizilmiş grafiklerini görelim. Tüm bu yüzeyler z-eksenine göre simetriktir. Bir ikinci dereceden yüzey diğer bir eksene göre simetrik ise, denklemi de ona uygun olarak değişir.

133 Örnek Örnek : x 2 + 2z 2 6x y + 10 = 0 ikinci dereceden yüzeyini sınıflandırınız. Çözüm : Denklemi kareye tamamlayarak yeniden yazarsak elde ederiz. y 1 = (x 3) 2 + 2z 2 Bu denklemin bir eliptik paraboloit olduğunu görürüz.

134 Örnek... Ancak, paraboloidin ekseni y-eksenine paraleldir ve grafik, köşesi (3, 1, 0) noktasında olacak şekilde kaydırılmıştır. y = k (k > 1) düzlemindeki izler (x 3) 2 + 2z 2 = k 1 y = k elipsleridir. xy-düzlemindeki iz ise y = 1 + (x 3) 2, z = 0 denklemleri ile verilen paraboldür.

135 Örnek...

136 Vektör Fonksiyonları

137 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri Genel olarak, bir fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanı görüntü kümesindeki bir elemanla eşleyen bir kuraldır. Vektör değerli fonksiyon, ya da vektör fonksiyonu da basitçe tanım kümesi bir gerçel sayılar kümesi, görüntü kümesi ise bir vektör kümesi olan bir fonksiyondur.

138 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri Biz en çok görüntü kümesi üç boyutlu vektörler olan r vektör fonksiyonlarıyla ilgileneceğiz. Bunun anlamı, r nin tanım kümesindeki her t için,v 3 de r(t) ile gösterilen tek bir vektör olmasıdır.

139 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri r(t) vektör fonksiyonunun bileşenlerini f(t), g(t) ve h(t) ile gösterirsek, f, g ve h, r nin bileşen fonksiyonları denilen, gerçel değerli fonksiyonlardır ve r(t) = f(t), g(t), h(t) = f(t) i + g(t) j + h(t) k yazabiliriz. Vektör fonksiyonlarının çoğu uygulamasında zamanı gösterdiği için, bağımsız değişkeni t harfi ile gösteririz.

140 Örnek Örnek: r(t) = t 3, ln(3 t), t ise bileşen fonksiyonları dir. f(t) = t 3, g(t) = ln(3 t), h(t) = t

141 Örnek... Genelde yaptığımız gibi, r nin tanın kümesinin r(t) nin tanımlı olduğu tüm t değerlerinden oluştuğunu varsayıyoruz. t 3, ln(3 t) ve t ifadelerinin hepsi de 3 t > 0 ve t 0 için tanımlıdır. Bu yüzden r nin tanım kümesi [0, 3) aralığıdır.

142 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri r vektör fonksiyonunun limiti bileşen fonksiyonlarının limitleri olarak aşağıda tanımlanmıştır: r(t) = f(t), g(t), h(t) ve bileşen fonksiyonların limiti varsa, lim r(t) = lim f(t), lim g(t), lim h(t) t a t a t a t a (10) dir. Not: lim r(t) = L ise bu tanım r(t) nin boyunun ve yönünün t a L nin boyu ve yönüne yaklaşmasına denktir. Vektör fonksiyonlarının limitleri de gerçel değerli fonksiyonların limitlerinin sağladığı kuralları sağlar.

143 Örnek Örnek: r(t) = (1 + t 3 ) i + te t j + sin t k ise lim r(t) limitini t t 0 bulunuz. Çözüm: Tanım 10 den r nin limitinin bileşenleri, r nin bileşenlerinin limitleridir: [ lim r(t) = lim (1 + t 3 ) ] [ i + lim te t ] [ ] sin t j + lim k = i + t 0 t 0 t 0 t 0 t k

144 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri lim r(t) = r(a) t a ise, r vektör fonksiyonuna a noktasında süreklidir denir. Tanım 10 den, r fonksiyonunun ancak ve ancak f, g ve h bileşen fonksiyonları a da sürekli olduğunda sürekli olacağını görürüz.

145 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri Sürekli vektör fonksiyonları ile uzay eğrileri arasında yakın bir ilişki vardır. f, g ve h fonksiyonları I aralığında gerçel değerli sürekli fonksiyonlar olsun. Bu durumda, t değişkeni I aralığıdaki değerleri alarak değiştikçe x = f(t) y = g(t) z = h(t) (11) olmak üzere, uzaydaki (x, y, z) noktalarının C kümesine uzay eğrisi denir.

146 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri (11) deki denklemlere C nin parametrik denklemleri, t ye de parametre denir. C yi, t zamanındaki konumu (f(t), g(t), h(t)) olan hareket halindeki bir parçacığın izlediği yol olarak düşünebiliriz.

147 Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri r(t) = f(t), g(t), h(t) vektör fonksiyonunu ele alırsak, r(t), C üzerindeki P (f(t), g(t), h(t)) noktasının konum vektörü olur. Dolayısıyla, sürekli olan her r vektör fonksiyonu Şekil 22 de gösterildiği gibi, hareket eden r(t) vektörünün ucunun taradığı bir C uzay eğrisi tanımlar. Şekil 22:

148 Örnek Örnek: r(t) = 1 + t, 2 + 5t, 1 + 6t vektör fonksiyonunun tanımladığı eğriyi betimleyiniz. Çözüm: Karşıgelen parametrik denklemler x = 1 + t y = 2 + 5t z = 1 + 6t olup bunu (1, 2, 1) noktasından geçen ve 1, 5, 6 vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denklemi olarak algılıyoruz.

149 Örnek... Ya da, r 0 = 1, 2, 1 ve v = 1, 5, 6 olmak üzere, fonksiyonu r = r 0 + t v biçiminde yazabilir ve bunun bir doğrunun vektör denklemi olduğunu gözlemleyebiliriz.

150 Örnek Örnek: Vektör denklemi olan eğriyi çiziniz. r(t) = cos t i + sin t j + t k Çözüm: Bu eğrinin parametrik denklemleri dir. x = cos t y = sin t z = t x 2 + y 2 = cos 2 t + sin 2 t = 1 olduğundan, eğri x 2 + y 2 = 1 çembersel silindirin üzerindedir.

151 Örnek... (x, y, z) noktası, xy düzleminde saat yönünün tersi yönde hareket eden, (x, y, 0) noktasının tam üstündedir. z = t olduğundan z arttıkça eğri silindirin üstünde dönerek yükselmektedir. Şekil 23 de gösterilen bu eğriye helis denir. Şekil 23:

152 Vektör Fonksiyonlarının Türevi Şekil 24:

153 Vektör Fonksiyonlarının Türevi Teorem: f, g, h türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere, r(t) = f(t), g(t), h(t) = f(t) i + g(t) j + h(t) k ise r (t) = f (t), g (t), h (t) = f (t) i + g (t) j + h (t) k dir. (12)

154 Vektör Fonksiyonlarının Türevi r (t) vektörüne, r (t) tanımlı ve r (t) 0 olduğunda, r nin tanımladığı eğrinin P noktasındaki teğet vektörü denir. P den geçen ve r (t) teğet vektörüne paralel olan doğruya C nin P noktasındaki teğet doğrusu adı verilir. Bazı durumlarda T (t) = r (t) r (t) formülü ile tanımlanan birim teğet vektörünü de kullanacağız.

155 Örnek Örnek: (a) r(t) = (1 + t 3 ) i + te t j + sin 2t k fonksiyonunun türevini bulunuz. (b) t = 0 a karşılık gelen noktadaki birim teğet vektörünü bulunuz. Çözüm: (a) Teoremden r nin her bir bileşeninin türevini alalım: r (t) = 3t 2 i + (1 t)e t j + 2 cos 2t k (b) r(0) = i ve r (0) = j + 2 k olduğundan (1, 0, 0) noktasındaki birim teğet vektörü olarak bulunur. T (0) = r (0) r (0) = j + 2 k = 1 5 j k

156 Vektör Fonksiyonlarının Türevi I aralığında tanımlı r(t) vektör fonksiyonu ile verilen eğriye, r (t) sürekli ve (yalnızca belki I nın uc noktaları dışında) r (t) 0 ise, düzgün denir. Örneğin Şekil 25 teki helis, r (t) hiçbir zaman 0 olmadığı için düzgündür. Şekil 25:

157 Türev Kuralları Theorem: u ve v türevlenebilir vektör fonksiyonları, c bir skaler ve f bir gerçel değerli fonksiyon olmak üzere 1. d dt [ u(t) + v(t)] = u (t) + v (t) 2. d dt [c u(t)] = c u (t) 3. d dt [f(t) u(t)] = f (t) u(t) + f(t) u (t) 4. d dt [ u(t) v(t)] = u (t) v(t) + u(t) v (t) 5. d dt [ u(t) v(t)] = u (t) v(t) + u(t) v (t) 6. d dt [ u(f(t))] = f (t) u (f(t)) (zincir kuralı) dir.

158 Vektör Fonksiyonlarının İntegrali r(t) sürekli vektör fonksiyonunun belirli integrali de, sonucun bir vektör olması dışında, gerçel değerli fonksiyonlarınki gibi tanımlanır. Dolayısıyla r nin integralini f, g ve h bileşen fonksiyonlarının integralleri cinsinden ifade edebiliriz. b a ( b r(t)dt = a ) ( b ) ( b ) f(t)dt i + g(t)dt j + h(t)dt k a a

159 Örnek Örnek: r(t) = 2 cos t i + sin t j + 2t k ise, C sabit bir vektör olmak üzere ( ) ( ) ( ) r(t) dt = 2 cos t dt i + sin t dt j + 2t dt k = 2 sin t i cos t j + t 2 k + C dir. π 2 0 ] π r(t) dt = [2 sin t i cos t j + t 2 2 k = 2 i + j + π2 0 4 k

160 Yay Uzunluğu ve Eğrilik Eğri, f, g ve h sürekli olmak üzere, r(t) = f(t), g(t), h(t), a t b vektör denklemiyle, ya da eşdeğer olarak x = f(t), y = g(t), z = h(t) parametrik denklemleri ile verilmiş olsun.

161 Yay Uzunluğu ve Eğrilik Eğer t parametresi a dan b ye artarken, eğri tam bir kez taranıyor ise uzunluğunun L = = b a b a [f (t)] 2 + [g (t)] 2 + [h (t)] 2 dt (dx ) 2 + dt ( ) dy 2 + dt ( ) dz 2 dt dt (13) ile gösterilebilir.

162 Yay Uzunluğu ve Eğrilik Bu formülün daha kısa olarak L = b a biçiminde yazılabileceğine dikkat ediniz. r (t) dt (14)

163 Örnek Örnek: r(t) = cos t i + sin t j + t k vektör denklemi ile verilen çembersel helisin (1, 0, 0) noktasından (1, 0, 2π) noktasına kadar olan uzunluğunu bulunuz. Çözüm: r (t) = sin t i + cos t j + k olduğundan r (t) = ( sin t) 2 + cos 2 t + 1 = 2 dir. (1, 0, 0) dan (1, 0, 2π) ye olan yay parçası 0 t 2π parametre aralığı ile belirlenir ve dolayısıyla formül 14 den L = 2π 0 r (t) dt = 2π 0 2 dt = 2 2π elde ederiz.

164 Parametrik Yüzeyler Tek bir t parametresine bağlı r(t) vektör fonksiyonları ile uzay eğrilerini betimlediğimiz gibi, benzer şekilde u ve v gibi iki parametreye bağlı r(u, v) vektör fonksiyonları ile yüzeyleri betimleyebiliriz.

165 Parametrik Yüzeyler r(u, v) = x(u, v) i + y(u, v) j + z(u, v) k (15) uv düzlemindeki bir D bölgesinde tanımlı vektör değerli bir fonksiyon olsun. Burada r nin bileşenleri olan x, y ve z, D ye bölgesindeki u ve v ye bağlı iki değişkenli fonksiyonlardır. R 3 de x = x(u, v) y = y(u, v) z = z(u, v) (16) şeklinde verilen tüm (x, y, z) noktalarına, (u, v), D kümesinde değişmek üzere, S, parametrik yüzeyi ve Denklem 16 ye de S nin parametrik denklemleri denir. Her u ve v seçimi S de bir nokta verir; tüm seçimleri yaparak S nin tamamını elde ederiz.

166 Parametrik Yüzeyler Bir diğer deyişle, (u, v), D bölgesini tarayacak şekilde değiştikçe, r(u, v) vektörünün ucu da S yüzeyini tarar.

167 Örnek Örnek: r(u, v) = 2 cos u i + v j + 2 sin u k vektör denklemi ile verilen yüzey silindir belirtir.

168 Parametrik Yüzeyler Örnekte u ve v üzerinde hiçbir kısıtlama koymadığımız için silindirin tamamını elde ettik. Ancak, örneğin, u ve v üzerine 0 u π/2 0 v 3 kısıtlamasını koyarsak, x 0, z 0, 0 y 3 olur ve şekil?? de gösterilen uzunluğu 3 olan çeyrek silindiri elde ederiz.

169 Örnek Örnek: x 2 + y 2 + z 2 = a 2 küresinin parametrik temsili dir. x = a sin φ cos θ y = a sin φ sin θ z = a cos φ

170 Örnek Örnek: x 2 + y 2 = 4 0 z 1 silindirinin parametrik gösterimi, 0 θ 2π ve 0 z 1 olmak üzere x = 2 cos θ z = 2 sin θ z = z dir.

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

Mat Matematik II / Calculus II

Mat Matematik II / Calculus II Mat - Matematik II / Calculus II Çalışma Soruları Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Seviye eğri ve yüzeyler, Limit ve süreklilik wolframalpha.com uygulamasında bir fonksiyonun tanım kümesini bulmak için: x

Detaylı

f fonksiyonuna bir üç değişkenli fonksiyon adı verilir. Daha çok değişkenli fonksiyonlar benzer şekilde tanımlanır.

f fonksiyonuna bir üç değişkenli fonksiyon adı verilir. Daha çok değişkenli fonksiyonlar benzer şekilde tanımlanır. Çok Değişkenli Fonksiyonlar Tanım 1. D düzlemin bir bölgesi, f de D nin her bir (x, y) noktasına bir f(x, y) reel sayısı karşılık getiren bir fonksiyon ise f fonksiyonuna bir iki değişkenli fonksiyon adı

Detaylı

1. Hafta Uygulama Soruları

1. Hafta Uygulama Soruları . Hafta Uygulama Soruları ) x ekseni, x = doğrusu, y = x ve y = x + eğrileri arasında kalan alan nedir? ) y = x 3 ve y = 4 x 3 parabolleri arasında kalan alan nedir? 3) y = x, x y = 4 eğrileri arasında

Detaylı

Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur.

Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur. Üç Boyutlu Geometri Nokta (Point,Vertex) Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur. Kartezyen Koordinat Sistemi Uzayda bir noktayı tanımlamak

Detaylı

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz.

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz. ANALİZ 1.) a) sgn. sgn( 1) = 1 denkleminin çözüm kümesini b) f ( ) 3 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI 1-TÜREVİN TANIMI VE GÖSTERİLİŞİ a,b R olmak üzere, f:[a,b] R fonksiyonu verilmiş olsun. x 0 (a,b) için lim x X0 f(x)-f( x 0 ) limiti bir gerçel sayı ise bu limit değerine f fonksiyonunun

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

KUTUPSAL KOORDİNATLAR KUTUPSAL KOORDİNATLAR Geometride, bir noktanın konumunu belirtmek için değişik yöntemler uygulanır. Örnek olarak çok kullanılan Kartezyen (Dik ) Koordinat sistemini anımsatarak çalışmamıza başlayalım.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer ARALIKLAR Gerçel sayıların, aralık olarak adlandırılan bazı kümeleri kalkülüste sık sık kullanılır ve geometrik olarak doğru parçalarına karşılık gelir. Örneğin, a < b ise, a dan b ye açık aralık, a ile

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Parametrik doğru denklemleri 1

Parametrik doğru denklemleri 1 Parametrik doğru denklemleri 1 A noktasından geçen, doğrultman (doğrultu) vektörü w olan d doğrusunun, k parametresine göre parametrik denklemi: AP k w P A k w P A k w P A k W (P değişken nokta) A w P

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L 1 Denklemler 1.1 Doğru deklemleri İki noktası bilinen ya da bir noktası ile eğimi bilinen doğruların denklemlerini yazabiliriz.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun.

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. Maksimum ve Minimum Değerler Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. TÜREVİN UYGULAMALARI D içindeki her x elemanı için f(c) f(x) ise f fonksiyonunun c noktasında mutlak maksimumumu vardır.

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

KUADRATİK FORM. Tanım: Kuadratik Form. Bir q(x 1,x 2,,x n ) fonksiyonu

KUADRATİK FORM. Tanım: Kuadratik Form. Bir q(x 1,x 2,,x n ) fonksiyonu KUADRATİK FORMLAR KUADRATİK FORM Tanım: Kuadratik Form Bir q(x,x,,x n ) fonksiyonu q x : n şeklinde tanımlı ve x i x j bileşenlerinin doğrusal kombinasyonu olan bir fonksiyon ise bir kuadratik formdur.

Detaylı

ANALİTİK GEOMETRİ KONU ANLATIMLI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

ANALİTİK GEOMETRİ KONU ANLATIMLI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÖABT ANALİTİK GEOMETRİ KONU ANLATIMLI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Yasin ŞAHİN ÖABT ANALİTİK GEOMETRİ KONU ANLATIMLI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Her hakkı saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı, yazarın izni olmaksızın,

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

A A = A 2 x + A 2 y + A 2 z (1) A A. Üç-boyutlu uzayda, iki tane vektörü kartezyen koordinatlarda dikkate alalım: A = Axˆx + A y ŷ + A z ẑ,

A A = A 2 x + A 2 y + A 2 z (1) A A. Üç-boyutlu uzayda, iki tane vektörü kartezyen koordinatlarda dikkate alalım: A = Axˆx + A y ŷ + A z ẑ, Vektör Analizi(Özet) Bir vektörün büyüklüğü(boyu) Birim vektör A A = A 2 + A 2 y + A 2 z (1) A â A (2) İki vektörün skaler(nokta) çarpımı Üç-boyutlu uzayda, iki tane vektörü kartezyen koordinatlarda dikkate

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı Bölüm Belirli İntegral Şekil.: Düzlemsel bölgenin alanı Düzlemde kare, dikdörtgen, üçgen, çember gibi iyi bilinen geometrik şekillerin alanlarını bulmak için uygun formüller kullanıyoruz. Ama, uygulamada

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM UD VEKTÖRLER ve DĞRU DÜLEM. ir küpün ayrıtlarını taşıyan doğrular kaç farklı doğrultu oluşturur? ) ) ) D) 7 E) 8. ir düzgün altıgenin en uzun köşegeni ile aynı doğrultuda kaç farklı kenar vardır?. şağıdaki

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir.

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir. TÜREV y= f(x) fonksiyonu [a,b] aralığında tanımlı olsun. Bu aralıktaki bağımsız x değişkenini h kadar arttırdığımızda fonksiyon değeri de buna bağlı olarak değişecektir. Fonksiyondaki artma miktarını değişkendeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (1) ÜNİTE: KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR. EĞRİ ÇİZİMLERİ GEREKLİ ÖN BİLGİLER 1. Trigonometrik fonksiyonlar. İntegral formülleri KONU ANLATIMI

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 11 CONTENTS 5 0.1 Kartezyen Çarpım 0.2 Sıralı İkililer Şimdiye kadar sıra ya da

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH111) Dersi Final Sınavı 1.Ö

LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH111) Dersi Final Sınavı 1.Ö LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH) Dersi Final Sınavı.Ö. 02.0.207 Ad Soyad : (25p) 2(25p) 3(25p) 4(25p) Toplam Numara : İmza : Kitap ve notlar kapalıdır. Yalnızca kalem, silgi, sınav kağıdı

Detaylı

Ders 05. Çok değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Trevler. 5.1 Çözümler:Alıştırmalar 05. Prof.Dr.Haydar Eş Prof.Dr.Timur Karaçay

Ders 05. Çok değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Trevler. 5.1 Çözümler:Alıştırmalar 05. Prof.Dr.Haydar Eş Prof.Dr.Timur Karaçay 48 Bölüm 5 Ders 05 Çok değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Trevler 5.1 Çözümler:Alıştırmalar 05 Prof.Dr.Haydar Eş Prof.Dr.Timur Karaçay 1. Soru 1 Aşağıda verilen soru işaretlerinin yerine gelmesi gereken değerleri

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ FİNAL SORULARI 25-26 GÜZ DÖNEMİ ADI SOYADI :... NO :... SINAV TARİHİ VE SAATİ : A A A A A A A Bu sınav 4 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 9 dakikadır.

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. Geometrik yer üzerindeki noktalar

Detaylı

PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma

PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir oktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma PROJEİ AMACI: Bu projede herhangi bir koniğin üzerindeki veya dışındaki bir noktadan

Detaylı

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II)

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde bir ve yalnız bir görüntüsü varsa, tanım kümesinden değer kümesine olan bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonu f ile

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Bazı Yüzeyler ve Koordinat Sistemleri

Üç Boyutlu Uzayda Bazı Yüzeyler ve Koordinat Sistemleri Üç Boyutlu Uzayda Bazı Yüzeyler ve Koordinat Sistemleri Yazar Doç.Dr. Hüseyin AZCAN ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Küresel Koordinatlar Silindirik Koordinatları Dönel Yüzeylerin Elde Edilmesi

Detaylı

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31 SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 11 32159 Rasyonel sayı kavramını açıklar. 2 12 32151 İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulur.

Detaylı

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir. BĞANTI - FONKSİYON 1. Sıralı İkili : (a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.! (x 1,x 2, x 3,x 4,...x n ) : sıralı n li denir. Örnek, (a,b,c) : sıralı

Detaylı

Fizik Dr. Murat Aydemir

Fizik Dr. Murat Aydemir Fizik-1 2017-2018 Dr. Murat Aydemir Ankara University, Physics Engineering, Bsc Durham University, Physics, PhD University of Oxford, Researcher, Post-Doc Ofis No: 35 Merkezi Derslikler Binasi murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Detaylı

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI A R, a A ve f de A da tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer f(x) f(a) lim x a x a limiti veya x=a+h koymakla elde edilen f(a+h) f(a) lim h 0 h Bu türev f (a), df dx limiti varsa f fonksiyonu

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

3. V, R 3 ün açık bir altkümesi olmak üzere, c R. p noktasında yüzeye dik olduğunu gösteriniz.(10

3. V, R 3 ün açık bir altkümesi olmak üzere, c R. p noktasında yüzeye dik olduğunu gösteriniz.(10 Diferenisyel Geometri 2 Yazokulu 2010 AdıSoyadı: No : 1. ϕ (u, v) = ( u + 2v, v + 2u, u 2 v ) parametrizasyonu ile verilen M kümesinin bir regüler yüzey olduğunu gösteriniz. (15 puan) 3. V, R 3 ün açık

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda verilen d 1 ve d aykırı doğrularının ikisine birden dik olan doğruya ortak dikme doğrusu denir... olmak üzere bu iki doğru denkleminde değilse

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok Gauss Yasası Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok daha kullanışlı bir şekilde nasıl hesaplanabileceği

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Genel Olarak Bir Yüzeyin Diğer Bir Yüzeye Projeksiyonu

Genel Olarak Bir Yüzeyin Diğer Bir Yüzeye Projeksiyonu JEODEZİ9 1 Genel Olarak Bir Yüzeyin Diğer Bir Yüzeye Projeksiyonu u ve v Gauss parametrelerine bağlı olarak r r ( u, v) yer vektörü ile verilmiş bir Ω yüzeyinin, u*, v* Gauss parametreleri ile verilmiş

Detaylı

III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER

III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER Bölüm 1 III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER 1.1 YÜZEYLER:TANIM VE ÖRNEKLER Bu kesimin amacı R 3 de yüzeyler teorisini incelemek ve bunun içinde manifoldlar teorisinin gerekli kısmını aktarmaktır.

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2 HAZİNE-1 HAZİNE-2 Bir eksen üzerinde verilen noktadan geçen ve eksen ile belirli açı yaparak dönen doğrunun oluşturduğu yüzeye konik yüzey denir. Konik yüzeyin değişik düzlemler ile arakesit kümeleri çember,

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 9 Index 13 CONTENTS 5 0.1 Doğru, Düzlem, Uzay Bu derste sık sık doğru, düzlem ve

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Akışkan Kinematiği 1

Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği Kinematik, akışkan hareketini matematiksel olarak tanımlarken harekete sebep olan kuvvetleri ve momentleri gözönüne almadan; Yerdeğiştirmeler Hızlar ve İvmeler cinsinden

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz.

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz. Bölüm 3 Gruplar Bu bölümde ilk olarak bir küme üzerinde tanımlı işlem kavramını ele alıp işlemlerin bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Daha sonra kümeler ve üzerinde tanımlı işlemlerden oluşan cebirsel

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3 Matematik 1 - Alıştırma 1 A) Denklemler 1. Dereceden Denklemler 1) Verilen denklemlerdeki bilinmeyeni bulunuz (x =?). a) 4x 6 = x + 4 b) 8x + 5 = 15 x c) 7 4x = 1 6x d) 7x + = e) 5x 1 = 10x + 6 f) 0x =

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N Ödev 1 Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N 1 600 N 600 N 600 N u sin120 600 N sin 30 u 1039N v sin 30 600 N sin 30 v 600N 2 Ödev 2 Ödev2: 2 kuvvetinin şiddetini, yönünü

Detaylı