BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 Gazlar / Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori BÖLÜ 3 Test. addenin gaz hali ile iglili, I. Basınç etkisiyle önemli ölçüde sıkıştırılabilir. II. Bulunduğu kabın hacmini alır. III. addenin en düzensiz fiziksel halidir. Gazlar basınç etkisiyle sıkıştırılabilir, bulundukları kabın hacmini alırlar, en düzensiz fiziksel haldir.. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) torr = mm B) cm = 76 atm C) Pa = bar D) 3 Pa = atm E) 76 torr = atm E) 76 torr = 76 mm = atm'dir. Y Z Z I. II. III. Yukarıdaki kaplarda fiziksel hali bilinmeyen, Y ve Z saf maddeleri bulunmaktadır. Her bir kaba sabit sıcaklıkta içerisinde bulunan maddeden bir miktar daha eklenip musluklar kapatıldığında maddelerin özkütle - zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyur. d Y Z Buna göre, Y ve Z den hangileri kesinlikle gazdır? A) Yalnız B) Yalnız Y C) ve Y D) ve Z E), Y ve Z Katı ve sıvıların özkütlesi sabit sıcaklıkta değişmez. gazdır. Y katı veya sıvıdır. Z katı, sıvı yada gaz olabilir. 6. İdeal gazlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Basınç altında önemli ölçüde sıkıştırılabilirler. B) oleküller arası çekim kuvvetleri ihmal edilebilecek kadar küçüktür. C) Kap hacmi yanında birim molekül hacimleri ihmal edilir. D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta gerçek gazlar ideale yaklaşır. E) Bulundukları kabın iç çeperleri ve birbirleri ile yaptıkları çarpışmalardaki enerji kaybı dikkate alınmaz. D) Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. 3. Zeplinler, seyahat balonları ve uçan balonlarda bir dönem kullanılan H gazının yerini He gazının alması He gazının, I. H 'den hafif olması, II. yanmaya karşı asal olması, III. genleşme katsayısının büyük olması özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir? l. H daha hafiftir ll. H yanıcı, He ise yanmayan bir gazdır. (Açıklanır.) lll. Gazların genleşme katsayıları aynıdır. 4. I. oleküller arası çekim kuvveti II. iktarı III. Sıcaklığı IV. olekül ağırlığı Yukarıdakilerden hangileri bir gazın davranışını etkileyen niceliklerdendir? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Bir gazın davranışını verilenlerden hepsi etkiler A 87 3 Y Z B 73 Suyun kaynama sıcaklığı Suyun donma sıcaklığı Yukarıdaki şekilde suyun donma ve kaynama sıcaklıkları kullanılarak farklı termometre ölçüleri verilmiştir., Y ve Z termometrelerinin ölçümlerindeki A, 87 ve B değerleri aynı sıcaklığı gösterdiğine göre A ve B sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A B A) 7 3 B) 98 C) 3 96 D) 3 33 E) 7 33 : Celsius ( C), Y: Fahrenheit ( F) ve Z: Kelvin (K). F = C.,8 + 3 ve K = C + 73 formülünden A = ve B = 98 79

2 Test. E A 3. B 4. E. E 6. D 7. B 8. C 9. D. A. D A 8. Gazların boşluğa ya da ortama yayılmasına efüzyon birbirleri içerisinde dağılmalarına difüzyon denir. A B C D E Y Yukarıdaki eşit bölmeli borunun her iki ucundan aynı anda gönderilen ve Y gaz molekülleri ilk kez C noktasında karşılaşıyor. Buna göre ve Y gazlarının molekül kütleleri ve sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A T ( C) A Y T Y ( C) A) 4 73 B) C) 8 8 D) E) ϑ = ϑ Y 'dir ! 8 9. Gazların kinetik teorisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Gaz taneciklerinin her yöne doğru hızlı, sürekli, doğrusal ve zikzaklı hareketlerine Brown hareketi denir. B) Gaz tanecikleri birbirlerine ve kap çeperlerine yaptıkları esnek çarpışmalarda sistemdeki taneciklerin toplam enerjisi değişmez. C) Gaz tanecikleri arasındaki itme ve çekme kuvveti önemsizdir. D) Gaz taneciklerinin kabın her noktasında yaptığı basınçların toplamı gazın o kaptaki basıncına eşittir. E) Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. D) Gaz taneciklerinin kabın birim yüzeyine yaptığı basınç gazın basıncıdır.. olekül sayısı T T T olekül hızı (m/s) Bir gazın üç farklı sıcaklıkta molekül hızı - molekül sayısı grafiği yukarıda verilmiştir. I. Sıcaklık arttıkça moleküllerin ortalama hızları artar. II. Sıcaklıkları arasındaki ilişki T > T > T 3 şeklindedir. III. T 3 sıcaklığındaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisi en fazladır. l. Gazların sıcaklıkları arttıkça ortalama hızları ve kinetik enerjileri artar. (Doğru) ll. olekül hızı en fazla olan T 3 'ün sıcaklığı en fazladır. (Yanlış) lll. Sıcaklıkları T 3 > T > T 'dir. Ortalama kinetik enerji sıcaklık ile doğru orantılıdır. (Doğru). A B K D Y 8 Yukarıdaki şekilde eşit bölmelere ayrılmış cam borularla birbirine bağlı üç kapta aynı koşullarda bulunan, Y ve Z gazları, ve 3 muslukları açılarak aynı anda serbest bırakıldıktan t süre sonra Y ve Z ilk kez K noktasına, ise A noktasına ulaşıyor. Z I. Gazların mol kütleleri arasındaki ilişki > Y > Z şeklindedir. 3 II. ve Z ilk defa t süre sonunda karşılaşır. III. Y moleküllerinin ortalama yayılma hızının 8 m/s olduğu ortamda moleküllerinin ortalama yayılma hızı 6 m/s dir. Gazların yayılma hızı mol kütlelerinin karakökü ile ters orantılıdır. birim, Y birim Z 4 birim yol almıştır. ϑ Z = ϑ Y = 4ϑ 'tir., Y ve Z gazlarının T, T ve T 3 kelvin sıcaklıklardaki difüzyon hızları ile ilgili, 'in T sıcaklıktaki difüzyon hızı Y'nin T sıcaklıktaki difüzyon hızına eşittir. Z'nin T 3 sıcaklıktaki difüzyon hızı Y'nin T sıcaklıktaki difüzyon hızının 4 katıdır. bilgileri veriliyor. T, T ve T 3 ile ilgili aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur? ( = 6, Y = 3, Z = 4) A) T = T = T 3 B) T = T = T 3 C) T = T = 4T 3 D) T = T = 4T 3 ϑ = ϑ Y ise T 6 = T 3 ise T = T E) T = T = T 3 ϑ Z = 4ϑ Y ise T 3 4 = T 3. 4 ise T 3 = T

3 Gaz Basıncının Ölçülmesi BÖLÜ 3 Test. Po = 7 cm 4. (g) He(g) h cm h h h h Z (g) Şekildeki manometrede musluğu açılırsa nolu manometrenin kollarındaki cıva seviyeleri arasındaki fark 3h cm oluyor. Buna göre He gazının basıncı kaç mm 'dir? A) 3 B) 7 C) 9 D) E) 4 3h = 7 + h ise h = 3cm P He = 7 + h ise P He = = cm = mm (g) P o = 76 cm 4 cm Yukarıdaki düzenekte belirtilen, Y ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) P = P Y = P Z B) P = P Y = P Z C) 6P = 3P Y = P Z D) 3P = P Y = 6P Z P o = h, P x = h h = h, P Z = P o + h = 3h P Y = P Z h = 3h h = h. s h E) P = 6P Y = 3P Z H (g) Y sıvısı h 3 h 3. A h a b Şekildeki sistemde ve muslukları açıldığında nolu manometrenin b kolunda cıva seviyesinin 7 cm azaldığı gözleniyor. Buna göre A kabına batırılmış olan borudaki h yüksekliği kaç cm'dir? A) B) C) D) 4 E) 3 P Y = = cm 7x = 4 cm değişiklik gerçekleşir. nolu manometrede 4 = 86 = P = h = s cıva. h 3s su h s etil alkol Yukarıdaki şekilde verilen barometreler ile ilgili, I. ve 3.'nün bulundukları ortamlar aynıdır. 3. h II..'nin bulunduğu ortamın basıncı 'nin bulunduğu ortamın basıncından yüksektir. III. 3.'nün deniz seviyesinden yüksekliği. ve 'ninkinden fazladır. (d civa = 3,6 g/cm 3, d su = g/ cm 3, d etil alkol =,78 g/cm 3 ) l. Sıvı özkütleleri farklıdır. (Yanlış) D) II ve III E) I, II ve III ll. d su d = 3,6 ise l. daha yüksek basınçlı ortamdır. (Doğru), lll. Doğru 6. sıvısı Şekildeki düzenekte belirtilen h, h ve h 3 yükseltileri arasındaki ilişki 3h = 6h = h 3 şeklindedir. I. H gazının basıncı açık hava basıncının yarısı kadardır. II. sıvısının özkütlesi Y sıvısının özkütlesinin 3 katıdır. III. Deney tüpünün kesiti (S) artırılırsa h yüksekliği azalır. (g) 68 cm h = h = P o, h = h, h 3 = 3h l. P H = h h = h (Doğru), ll. Doğru lll. Değişmez. Su cm Z (g) 7 cm Açık hava basıncının atm olduğu bir ortamda şekildeki sistemlerdeki, Y ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (d = 3,6 g/cm 3, d su = g/cm 3 ) A) P = P Y > P Z B) P = P Y < P Z C) P = P Y = P Z D) P < P Y < P Z E) P Y > P = P Z P o = atm = 76 cm 68. = h. 3,6 ise h = cm dir. P = 76 = 7 cm P Y = 76 = 7 cm P Z = 7 cm P = P Y > P Z 8

4 Test. D B 3. D 4. C. C 6. A 7. E 8. E 9. C. C. D 7. Aynı ortamdaki aşağıdaki gazlardan hangisinin basıncı diğerlerinden daha fazladır? (d = 3,6 g/cm 3, d su = g/cm 3 ) A) Sürtünmesiz B) ideal piston Su 68 cm. (g) Sürtünmesiz piston 3 4 Z (g) c 8 8. T (g) (g) C) D) h (g) E) h cm P = P o, P Y = P o + 68 cm su = P o + cm P Z = P o cm, P T = P o cm P Q = P o + cm Q (g) cm Su Z (g) h h Z (g) cm T(g) 3 Yukarıdaki tüplerde açık hava basıncının 3h cm olduğu ortamda bulunan, Y, Z ve T gazları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (d = 3,6 g/cm 3, d su = g/cm 3 ) A) gazının basıncı h cm'dir. B) Y gazının basıncı açık hava basıncına eşittir. C) Z gazının basıncı Y gazının basıncından fazladır. D) T gazının basıncı gazının basıncından 3h cm daha fazladır. E) Basıncı en fazla olanı gazıdır. P = P o + h, P T = P o + h. sin3 = P o + h. = P o + 4h T'nin basıncı en fazladır. 9. Su 68 cm ideal piston (g) cm h Su P o 36 cm T (g) Şekildeki sistemde nolu manometrede belirtilen h yüksekliği kaç cm'dir? (dh g = 3,6 g/cm 3, d su = g/cm 3, Po = 76 cm) A) B) C) D) E) 68cm-su = cm, 76 + = P = 8, P Y = 8 = 7 P o + 36 cm-su = P T = P o + cm = 86 cm P Y + h = 86 ise 7 + h = 86 ve h =. a T sıvısı Yukarıdaki sistemle ilgili; Sadece 3 ve 4 muslukları aynı anda açıldığında manometrenin b kolunda civa seviyesi cm yükseliyor. Yalnızca musluğu açıldığında T sıvısı c borusunda 8 cm yükseliyor. Sadece, ve 3 muslukları açıldığında manometrenin a ve b kolları arasındaki cıva seviyesi farkı 7 cm oluyor. bilgileri veriliyor. Buna göre, Y ve Z gazlarının basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (d = 3,6 g/cm 3, d T =,8 g/cm 3 ) P (cm) P Y (cm) P Z (cm) A) B) C) D) E) ,8 P Y = P Z +. = P Z +, P Z = P o ise P Z = P o, P o = 7, P Z = 7 = 7 3,6 P = P Y = 7 + = 8 P o cıva cıva H (g). işlem h h H (g) cıva cıva P o Şekil - Şekil - Şekil - 3 Şekil-'deki sisteme sırasıyla. ve işlemler uygulanarak Şekil- ve Şekil-3 elde ediliyor. I. h < h 4 'tür. b h 3 h h 6 işlem H (g) cıva cıva h 4 II. h = h ise h = h 6 'dır. III.. işlem sonucunda gazların yoğunlukları azalırken, işlem sonucunda yoğunlukları artar. Başlangıçta, gaz basınçları P o + cıva iken,. işlem sonucu P o cıva, işlem sonucu P o olur. l. ve lll. öncüller doğrudur.

5 Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Yasası -., atm SO (g) İdeal piston atm O (g) atm CH 4(g) V, T V, T V, T Yukarıdaki şekillerde belirtilen kaplarda SO, O ve CH 4 gazlarının basınç, hacim ve sıcaklık değerleri verilmiştir. SO, O ve CH 4 gazlarının kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? (H =, C =, O = 6, S = 3) A) m SO > m O > m CH4 B) m CH4 > m O > m SO C) m SO = m CH4 > m O D) m O > m SO > m CH 4 E) m SO < m CH4 = m O n = P. V T 'den n SO =,. mol =,64 = 64 gram n O =. mol =.3 = 3 gram, n CH4 = = 4.6 = 64 gram P 4. (g) 4 cm BÖLÜ 3 Test 3 (g) a 3 cm 48 cm (g) Şekil - Şekil - Şekil - 3 Şekil - 'de cam tüp içerisine cıva ile sıkıştırılmış olan gazının bulunduğu düzenek çevrilerek Şekil - ve Şekil - 3 elde ediliyor. Buna göre Şekil - 'deki a değeri kaç cm'dir? A) B) C) 8 D) 7 E) 7 Şekil - ve Şekil - 3 kullanılarak, 3 cm'de P o + 4 ise P O = 7 cm'dir. 48 cm'de P o Şekil - 'de P + 4 = 7 ise P = 3 cm'dir = 3. a a =. Aynı koşullarda eşit hacim kaplayan, CO O Yukarıdaki grafikte ideal gazına ait basınç-hacim değişimleri verilmiştir. I. 'in miktarı sabit ise sıcaklığının en yüksek olduğu durum.'sidir. II. 'in sıcaklığı sabit ise kütleleri arasındaki ilişki 3 > > 'dir. III. P.V değerinin en küçük olduğu durum 3.'südür. T = P. V ise l. öncül doğrudur. ll. > > 3 olmalıydı. (Yanlış) lll. P. V = n. T (Doğru) n 3 V SO 3 gazlarının, I. olekül sayıları II. Özkütleleri III. Ortalama kinetik enerjileri niceliklerinden hangileri aynıdır? Aynı koşullarda hacimleri eşit olan gazları mol sayıları ve sıcaklıkları aynıdır. (olekül sayıları) (Ortalama kinetik enerjileri) 6. Basınç 3 3. P (atm) Sıcaklık ( C) H He Hacim (L) Aynı sıcaklıkta iki ayrı kapta bulunan H ve He gazlarının basınç - hacim grafikleri yukarıda verilmiştir. l. n = P. V T Buna göre H ve He gazları ile ilgili, I. ol sayıları arasındaki ilişki n H > n He şeklindedir. II. atm basınçta özkütlesi büyük olanı He'dur. III. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. (Doğru) ll. Aynı koşulda A ile özkütle orantılıdır. (Doğru) lll. Sıcaklıkları eşittir. (Doğru) Bir miktar O gazı ile yapılan üç deneyden elde edilen basınç - sıcaklık grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre., ve 3. deneyler ile ilgili, I. Aynı sıcaklıkta birim hacimdeki molekül sayısı en fazla olanı. sidir. II. Aynı basınçta O gazının ortalama yayılma hızı en fazla olanı 3. südür. III. noktasındaki sıcaklık Kelvindir. l. Birim hacimdeki molekül sayısı n, basınç ile (P) orantılıdır. (Doğru) ν ll. Eşit basınçta sıcaklığı fazla olan 3. sü (Doğru) lll. noktası 73 C = K'dir. (Doğru) 83

6 Test 3. C D 3. E 4. A. D 6. E 7. C 8. E 9. B. D. A A Üç ayrı kapta bulunan belirli miktardaki H, N ve He gazları aşağıdaki tabloda t ile gösterilen başlangıç sıcaklığından t ile gösterilen sıcaklığa kadar ayrı ayrı ısıtılıyor. t ( C) t ( C) H 7 37 He N 7 Isıtma işlemi sonunda bu gazlardaki değişiklikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sabit hacimde H 'nin basıncı katına çıkar. B) Sabit basınçta He'un özkütlesi 'üne düşer. 3 C) N gazının ortalama kinetik enerjisi katına çıkar. D) Sabit basınçta H 'nin ortalama yayılma hızı katına çıkar. E) Sabit hacimde He'un basıncı 3 katına çıkar. C) Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklık (K) ile doğru orantılıdır. Kelvin cinsinden iki katına çıkmamıştır. 8. Açık hava basıncının (P o ) atm olduğu bir sürtünmesiz pistonlu kaptaki özkütlesi d olan He gazına sırasıyla uygulanan işlemler aşağıda verilmiştir: 4V 3V V V P o = atm Sürtünmesiz piston m gram T K I. İşlem : Sabit sıcaklıkta gaz kütlesi 3m gram oluncaya kadar He gazı eklenip musluğu kapatılıyor. II. İşlem : Kap ısıtılarak sıcaklık T K'e çıkarılıyor. aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. işlem sonucunda birim hacimdeki molekül sayısı değişmez. B) II. işlem sonunda gaz hacmi 4V olur. C) I. işlem sonucu gaz özkütlesi değişmez. D) II. işlem sonucunda gaz özkütlesi 3d 4 olur. Engel E) II. işlem sonucunda gaz basıncı atm olur. l. işlemde hacim 3V olur. (Basınç atm) ll. İşlem sonucu hacim sabit kalsaydı basınç atm olurdu. Ancak önce 3V den 4V'ye artıyor. 9. I. II. P V T Pompa Yukarıdaki sistemde sıcaklık sabit tutularak kaplar arasındaki pompası yardımı ile I. kaptaki gazın % 'si II. kaba aktarılarak, pompa kapatılıyor. Buna göre son durumda I. kaptaki gaz molekülü sayısının II. kaptaki gaz molekülü sayısına oranı nedir? A) B) 3 n l = P. V = n n ll = P. V = n T n. =,4n n ll = n +,4n n l = n,4n =,6n C) 3 4 P V T D) E) n l n ll =,6n,4n = 3.. kap, mol (g) kap mol (g) V, T V, T 4V, T Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta muslukları açılarak basınç dengesi sağlandıktan sonra musluklar tekrar kapatılıyor. Bu işlem sonunda kaptaki gaz basıncı değişmediğine göre, 3. kap n mol (g) I.. kaptaki gaz basıncı zamanla artmıştır. II. 3. kaptaki gaz basıncı zamanla azalmıştır. III. n =,8'dir. D) II ve III E) I, II ve III kapta basınç n v 'den 'tür. Demekki son basınçta 'tir. P son = = n son =, + + n v son ise n =,8 P =, (Sabit) P 3 =,8 4 (azalmıştır.).,8 L 8,4 L SO CH (g) 4(g) m gram atm I. Sürtünmesiz piston II. Şekildeki sistemde C'de bulunan CH 4 ve SO gazları sürtünmesiz pistonla birbirinden ayrılmıştır. I. bölmeye m gram He gazı eklenerek musluk kapatıldığında her iki bölmedeki gazların hacimleri eşitleniyor. Buna göre m kaçtır? (He = 4) A) B) 4 C) 6 D) 8 E) P. V = n. R. T'den (ll. bölme) 8,4 = n., ise n SO =,7 mol (8,4 L) ise,8l'de, mol CH 4 vardır. n = n ll ise v l = v ll olur., mol He(4) = g eklemeli Sürtünmesiz pistonlu bir Özkütle kaptaki mol N gazına 3 d uygulanan işlemler sonucu d özkütle - zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre N gazına uygulanan., ve 3. işlemler ile ilgili, I.. işlemde sabit sıcaklıkta mol CO gazı eklenmiştir. II. işlemde mutlak sıcaklık katına çıkarılmıştır. III. 3. işlemde piston sabitlenerek N gazı eklenmiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? (N = 8, CO = 8) l. N = CO = 8 (ol kütleli aynıdır.) (Doğru) ll. Özkütle yarıya inerdi (Yanlış) lll. Piston sabitlenip gaz eklenirse özkütle artar. (Yanlış)

7 Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Yasası -. Eşit kütleli, Y ve Z gazlarının basınç (P), hacim (V) ve sıcaklık (T) değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gaz P(atm) V (L) T (K),6 73 Y,4 46 Z, 73 Tablodaki değerlere göre, Y ve Z gazlarının mol kütlelerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) > Y > Z B) = Y > Z C) Y > > Z D) Z > = Y E) = Z > Y n = m 'dan m ler aynı ise molü az alanının A 'sı fazladır. n =.,6 A 73 =.,4 46 = n Y ve n Z =., n Z > n = n Y ise m AZ < m A = AY (g) Z (g) BÖLÜ 3 Test 4 4. N gazının normal koşullardaki 4 gramı ile ilgili,. I. Hacmi,6 L olan cam bir kapta C'deki basıncı atm'dir. II. Esnek bir balondaki hacmi,4 L, basıncı atm ise sıcaklığı 73 C'dir. III. Normal koşullardaki özkütlesi, g/ml'dir. (N = 4) l. 4,.,4 8 =, mol N , P = =,6.,4 ll. T = = 46K = 73 lll. d = 8,.,4,4 =, 73 3m g m g (g) m g m g Y 4 atm, L P atm, L P atm, L Yukarıdaki sistemde eşit sıcaklıkta bulunan ve muslukları sıcaklık değiştirilmeden sırasıyla açıldığında elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. I. işlem : musluğu açıldığında. ve kaplardaki basınç 6 atm olarak ölçülüyor. II. işlem : musluğu açıkken musluğu açıldığında sistemdeki son basınç atm olarak ölçülüyor. Buna göre P ve P değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? P P A) 4, B) 6 C) 3, D) 8 E) 6 8 l P. = 6. 3'den P = ll P. =. 'den P = 3, 6. Cam kap Yukarıdaki şekilde sabit sıcaklıkta bulunan cam kap içerisindeki ve Y gazlarının kütleleri sırasıyla m ve m gramdır. ve muslukları aracılığıyla 3m gram ve m g Y eklendiğinde ve Y'nin kısmi basınçları eşitleniyor. cam kaptaki ve Y'nin başlangıçtaki kısmi basınçları oranı nedir? A) B) 3 SO (g) C) 4 Kısmi basınç eşitliği için mol sayıları eşit olmalıdır. m + 3m = m + m ise Y Y = Başlangıçtaki mol oranları n m = = 4 n Y m CH4(g) D) Sürtünmesiz piston E) 3. P o = 76 cm gram O (g),6l, 73 C 9 cm Şekildeki sistemde bir miktar SO gazı vardır. Aynı sıcaklıkta kaptaki gaz kütlesini katına çıkaracak kadar CH 4 gazı eklenip musluk kapatılıyor. aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (H =, C =, O = 6, S = 3) A) Kaptaki gaz özkütlesi azalır. 8 Yukarıdaki şekilde belirtilen g O gazının bulunduğu,6 L'lik hacimli cam kap 73 C'de açık uçlu manometreye bağlandığında manometrenin cıva seviyeleri arasındaki fark 9 cm olmaktadır. 'in mol kütlesi kaç gramdır? ( = 6) A) B) 4 C) 8 D) 3 E) =, atm PV = nrt ve n = m 'dan 76 A,.,6 =.,4 A A = 64 x + 3 = 64 ise x = 3 B) SO gazının kısmi basıncı 'ine düşer. C) Birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayısı artar. D) Kap hacmi katına çıkar. E) Gazların P.V çarpımı değişmez. E) P. V değeri n. R. T'ye eşittir. gaz eklendiği için n değeri artar. P. V değeri artar.

8 Test 4. B C 3. D 4. E. C 6. E 7. B 8. E 9. C. B. D 7. V (g) A L Po = atm P, T T Sürtünmesiz piston Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta musluğu açıldığında hareketli piston A noktasında sabitleniyor. gazının basıncı (P) ve hacmi (V) aşağıdakilerden hangisi olamaz? P V A), B), C),8, D),6,6 E),. L L P o = atm Sürtünmesiz piston, mol O (g) 7 C Engel Şekildeki sistemde 7 C'de bulunan O gazının bulunduğu kaba sırasıyla uygulanan I. ve II. işlemleri aşağıda verilmiştir: I. işlem : Sabit sıcaklıkta kaba 8 gram He gazı ekleniyor. II. işlem : Kap ısıtılarak sıcaklığı 7 C'ye çıkarılıyor. Bu işlemler sonucu oluşan değişiklikleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? (He = 4, O = 6) P V + P. V = P son. V son denklemine göre pistonun A noktası ile ilk konumu arasında bir noktada sabitlenmesi koşulunu B şıkkı sağlamaz. 8. I. Y (g) II. Y (g) V, T 3V, T Şekildeki sistemde cam kaplarda bulunan Y ve Y gazlarının atom sayıları ve kütleleri birbirine eşittir. Buna göre Y ve Y gazlarlarının niceliklerinden, I. Aynı koşuldaki ortalama hızları II. musluğu açıldıktan sonraki kısmi basınçları III. Birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayıları hangileri arasında Y > Y ilişkisi vardır? A) C),,, Gaz basıncı (atm) I II P O (atm) I II V E) V(L) V(L) I II B) 7 7 D) 6 P.V (atm.l) II I 4,8, P(atm) Gaz özkütlesi (g/l) I II Sıcaklık ( C) n mol Y ve 3n mol Y 'nin atom sayıları eşittir. ll. A değeri kaçak olan Y 'dir. (Var) lll. Y daha hızlıdır. (Var) l. n He = 8 = mol ekle, mol L 4, mol L = V son ve P son = atm ll. 7 C = 4 K P ilk = atm 7 C = K P son = =, atm Kütleleri ve atom P (atm) sayıları eşit olan ve Y gazlarının basınç (P) - hacim (V) değişimi grafikteki gibidir. I. Sıcaklıkları aynı ise mol sayıları arasındaki ilişki n > n Y 'dir. II. ol sayıları aynı ise ve Y aynı gazın farklı sıcaklıktaki örnekleri olabilir. Y V (L) B) ll. işlemde PV = n. R. T ise PV değeri sıcaklık arttığı için artmalıydı.. ve Y gazları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. C sıcaklık ve atm'lik basınçtaki gazının özkütlesi, g/l'dir. C sıcaklıkta 48 gram Y gazı, litrelik bir kapta 3 atm basınç yapmaktadır. Buna göre Y 3 gazının mol kütlesi kaçtır? III. Sıcaklıkları aynı ise mol kültesi büyük olanı 'tir. l. P > P Y ise n > n Y (Doğru) ll. T > T Y ise olabilir. (Doğru) lll. n Y > n olurdu. (Yanlış) A) 3 B) 48 C) 4 D) 76 E) P. A = d. RT. A =,.,4. 73 ise 73 = 8, = 4 P. V = n. R. T 3., = n., n Y =, mol Y = 3 Y = 6 Y 3 = 76

9 Gaz Karışımları ve Gazların Su Üstünde Toplanması BÖLÜ 3 Test.. 4. P o = 76 cm H O (s) C C'de sıvı - buhar dengesi kurulmuş olan şekildeki sis-temdeki musluğu açılarak sistemin C'de yeniden dengeye ulaşması sağlanıyor. Bu işlemler sonucu, I.. kaptaki su miktarı II. Suyun buhar basıncı III. Birim hacimdeki su buharı miktarı niceliklerinden hangileri değişir? l. Birinci kaptaki suyun bir miktarı buharlaşır. Su mikarı azalır. ll. Sıcaklık sabit olduğu için buhar basıncı sabit lll. Birim hacimdeki buhar miktarı (buhar basıncı) değişmez. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan O ve YO gazlarının atom sayıları eşittir. Buna göre O ve YO gazları ile ilgili, O (g) YO (g) I. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. P II. Kısmi basınçlarının oranı O 3 = 'dir. P YO III. Kütleleri eşit ise difüzyon hızı büyük olanı YO gazıdır. V, T n mol O ve 3n mol YO nun atom sayıları eşit olur. l. Sıcaklıkları aynıdır. (Doğru) ll. olleri ile orantılıdır (Yanlış) lll. Kütleleri eşit ise ol 3 kütlesi küçük olanı YO'dur. (Doğru) 3. KCIO 3(k) O (g) H O (g) A V B V H O (s) t C a b 4 cm Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta A noktasındaki piston itilerek B noktasında sabitleniyor. Sistemin son durumu ile ilgili, I. anometrenin a kolunda civa seviyesi cm azalır. II. He gazının kısmi basıncı 9 cm'dir. III. Suyun buhar basıncı 8 mm'dir. (t C'de suyun buhar basıncı 4 mm, su hacmindeki değişiklik ihmal edilmiştir.) Sıcaklık sabit ise P subuharı = 4 cm (sabit) 4 = 96 cm = P He (başlangıç) Hacim yarıya düştüğü için P He = 9 cm. P o = 76 cm A B m g CH 4(g) m g Su t C 6 cm Şekildeki sistemde eşit kütleli CH 4 ve He gazlarının bulunduğu piston sabit sıcaklıkta A noktasından B noktasına itilerek gaz hacmi yarıya indirildiğinde manometredeki cıva seviyesi farkı 6 cm oluyor. Şekildeki düzenekte KCIO 3 katısı ısıtılarak, KCIO 3(k) Su ısı KCI (k) + 3 O (g) tepkimesine göre ayrıştırılıyor. Tepkime sonunda su üzerinde 47 C ve mm basınçta toplanan gazın hacmi 4 ml'dir. Buna göre elde edilen O gazı kaç gramdır? (O = 6, 47 C'de suyun buhar basıncı 3 mm'dir.) A) B) 4 C) 8 D) 6 E) 3 3 = mm = atm = PO P. V = n. RT'den.,4 = n., mol O (3) = gram Buna göre son durumda kaptaki CH 4 ve He gazlarının kısmi basınçları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? P CH4 (cm) P He (cm) A) 44 6 B) 8 C) 6 4 D) 8 E) 4 6 m 6 mol CH 4 = n ise m mol He = 4n moldür. 4 P CH4 = P ise P He = 4P'dir. P ilk = = P + 4P + P subuharı P subuharı = cm P son = = P + 8P + P subuharı P CH4 = P = 4 P He = 4P = 6 87

10 Test. A D 3. A 4. B. E 6. D 7. D 8. E 9. A. A cm A (g) V 6 cm B (g) Elastik balon 4V Şekildeki sistemde bulunan aynı sıcaklıtaki A ve B gazlarının tamamı piston yardımıyla kapta toplandıktan sonra musluğu kapatılıp musluğu açılıyor. I. Son durumda elastik balonun hacmi V ise açık hava basıncı 8 cm'dir. II. Kaptaki gazların kısmi basınçları arasındaki oran PA 4 d n 'tür. PB 3 III. Kaptaki gazların mol kesirleri arasındaki oran A d n 'tür. 3 B P A :. 8 = P A. 4 ise P A = 4 ve P B = 6 P A P = = = A = P B B 3 (lll) (l). 4 = 8. V son ise V son = V 7. Sürtünmesiz piston A B V 4V = V h 8. Sürtünmesiz piston mol Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta mol CH 4 gazı eklenerek musluk kapatılıyor. Bu işlem sonucu sistemde gerçekleşen değişiklikler ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kaptaki toplam gaz basıncı değişmez. B) Kap hacmi artar. C) Kaptaki gaz yoğunluğu artar. D) He gazının kısmi basıncı azalır. E) Birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayısı değişmez. E) Eklenen CH 4 'ün mol kütlesi kaptaki He'un mol kütlesinden fazladır. Birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayısı azalır. 9. ol sayıları arasındaki ilişki 4n SO = n CH4 = n He şeklinde olan He, CH 4 ve SO gazlarından oluşan,4 mollük karışımın sabit hacimli bir kapta C'deki basıncı 3, atm'dir. Buna göre gaz karışımının özkütlesi kaç g/l'dir. (He = 4, CH 4 = 6, SO = 64) A), B) 3 C) D) 7, E) 8 4n + n + n = 7n =,4 n =, mol SO n =,4 mol CH 4 ve 4n =,8 mol He 3,. V =,4., V = 8,96 L d,. 64 +,4. 6 +,8. 4 K = 8,96. P o = atm H O (s) mg CH 4(g) cm 88 Şekildeki sisteme uygulanan I., II. ve III. işlemler sonucu He gazının kısmi basıncında (P He ), suyun buhar basıncında (P H O) ve cıva seviyesi farkında (h) gerçekleşen değişimler ile ilgili, P He P H O h I. Sabit sıcaklıkta piston B noktasında Artar Azalır Artar sabitleniyor: II. Piston sabit iken sıcaklık artırılıyor : Artar Artar Artar III. Sabit sıcakıkta piston serbest iken musluğundan CH 4 gazı ekleniyor: Azalır Değişmez Değişmez D) II ve III E) I, II ve III Suyun buhar basıncı (P HO ) yalnızca sıcaklık ile değişir. l. yanlış, ll. Doğru, lll. Doğru mg SO (g) H O (s) t C a Şekildeki sistemde sıcaklık sabit tutularak musluğu açıldığında manometrenin b kolunda civa seviyesi 8 cm düşüyor. Buna göre kaptaki CH 4 ve SO gazlarının kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (t C'de suyun buhar basıncı = mm, CH 4 = 6, SO = 64) P CH4 (cm) b P SO (cm) A) 64 6 B) 8 6 C) 7 9 D) 8 E) 64 3 Cıva seviyesi:. 8 = 6 P CH4 + P SO + P subuharı = = 8 cm 4n(4P) n(p) cm ise P CH4 = 64 P He = 6

11 Kimyasal Tepkimelerde Gaz Basıncı ve Gaz Hacmi BÖLÜ 3 Test 6. Sabit hacimli kaplarda gaz fazında gerçekleşen ve tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönülen, 4. P o = 76 cm I. N (g) + 3H (g) NH 3(g) II. CO (g) + /O (g) CO (g), mol O (g) mol CO (g) 4 cm III. H (g) + CI (g) HCI (g) tepkimelerinden hangilerinin sonucunda kaptaki gaz basıncı azalır? Şekildeki sabit hacimli kaptaki mol CO gazına,, mol O gazı eklenerek gazlar arasında; a b Tepkime katsayılarındaki değişim; l. 4 (Azalır) ll., (Azalır) lll. (Değişmez.) n mol (g) n mol Y (g) CO (g) + O (g) CO (g) tepkimesi tam verimle gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönüldüğüne göre, I. anometrenin a kolunda civa seviyesi cm yükselir. II. Kaptaki gaz basıncı değişmez. III. Kaptaki CO gazının kısmi basıncı cm'dir. V, T V, T Şekildeki sistemde musluğu açılarak sıcaklığın sabit kalması sağlandığında her iki kaptaki basınç sabit kalmıştır. I. ve Y gazları arasında tepkime gerçekleşmemiştir. II. Gazlar arasında (g) + Y (g) tepkimesi gerçekleşmiştir. III. Gazlar arasında (g) + Y (g) Y (g) tepkimesi gerçekleşmiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? l. Başlangıçta her iki kaptaki basınç aynıdır. (Olabilir.) ll. + Y Y (ol sayıları) aynıdır. (Olabilir) lll. 3mol gaz mol gaza düşüyor. (Olamaz.) 3. Sürtünmesiz pistonlu kapta sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen bir tepkime sonucu zamanla kaptaki gaz özkütlesi artmaktadır. bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) SO (g) + O (g) SO 3(g) B) PCI (g) PCI 3(g) + CI (g) C) N (g) + 3O (g) N O 3(g) D) CO (g) + CI (g) COCI (g) E) N (g) + 3H (g) NH 3(g) Kap hacmi azalmalıdır. Katsayıları dikkate alındığında B) (Hacim artar. Özkütle azalır.) n ilk = mol D) II ve III E) I, II ve III, CO + O CO n son = mol, Basınç değişmez mol CO ve mol CO kısmi basınçları eşittir.. V 3V H (g) O (g) 4 cm cm Yukarıdaki sistemde t C'de musluğu açılarak gazların tam verimle tepkimesi gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda sistemin sıcaklığı ilk sıcaklığına getirildiğine göre sistemin son basıncı kaç cm'dir? (t C'de suyun buhar basıncı mm'dir.) A) 8 B) 4 C) D) 6 E) 4 6 H + /O H O (s) P H = 4. = 6 P O =. 3 = P HO = cm P son = 4 + = 6 6. Yandaki grafik, ve Y Hacim (L) gazlarının sabit basınç 6 ve sıcaklıkta Z gazını oluşturmasına 4 Y ilişkin hacim - zaman 3 Z değişimini vermektedir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. B) Z gazının formülü Y 3 'tür. C) Kaptaki gaz karışımının özkütlesi artmıştır. D) Y 'nin kısmi basıncı azalmıştır. E) Birim hacimdeki tanecik sayısı artmıştır. Tepkime denklemi; + 3Y Z katsayılar dikkate alındıığnda birim hacimdeki tanecik sayısı azalır. 89

12 Test 6. C C 3. B 4. D. D 6. E 7. B 8. D 9. A. D. C 7. 8 cm N (g) H (g) V, T 3V, T Po= 76 cm 4 cm 9. Sabit hacimli bir kapta 3'er mol ve Y gazlarının T K sıcaklıkta tam verimli tepkimesi sonucu Y 3 gazı oluşuyor. Tepkime sonunda kaptaki sıcaklık T K olduğuna göre, tepkimeden önceki gaz basıncının tepkime sonundaki gaz basıncına oranı kaçtır? I. II. A) 4 B) C) D) E) 4 Şekildeki kaplar arasındaki musluğu açılarak, N (g) + 3H (g) NH 3(g) tepkimesi % verimle gerekleştiriliyor. Tepkime sonunda sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğüne göre, I. ve II. manometrelerdeki civa seviyeleri farkı hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. (cm) II. (cm) A) 44 3 B) 68 8 C) 6 6 D) E) V 9. 3V P N = = 3 cm P H = = 4 cm V V N + 3H NH 3 P son = = l 68 ll = Sabit hacimli bir kapta eşit mol sayılı ve Y gazları arasında, (g) + Y (g) Y (g) tepkimesi tam verimle gerçekleştirilip sıcaklık başlangıç sıcaklığına dönüştürüldüğünde gaz basıncı, atm olarak ölçülüyor. Bu olayla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? A) Gaz yoğunluğu B),8,4 nin kısmi basıncı (atm) n ilk = 6 mol T ilk = t V sabit, 3 + 3Y Y 3 n son = 3 mol T son = T 3 P ilk. V = 6. R. T P ilk = 4 P son. V = 3. R. T P son. K L N P (g) 3 atm Y (g) P o = atm L, T L, T Sürtünmesiz piston Şekildeki sistemde musluğu açılarak ve Y gazlarının tam verimle Y gazını oluşturması sağlanıyor. Buna göre tepkime sonrası sıcaklık ilk sıcaklığına döndürüldüğünde piston nerede sabitlenir? (Pistonlu kaptaki aralıklar eşittir.) A) K arasında B) K C) L D) L arasında E) N n = P. V ise n = 3. = 3 mol n Y =. = mol 3 + Y Y 3, +3, n son = 3, mol Pistonlu kalan ilk hacmi ile orantı kurulursa = 3,. 8 cm V mol N (g) 3mol H (g) V mol CO (g) mol O (g) Sürtünmesiz a I. piston II. Po= 76 cm 4 cm b Yukarıdaki sistemde mol sayıları belirtilen gazlar arasında, N (g) + 3H (g) NH 3(g) CO (g) + /O (g) CO (g) V son V son = 3, L 9 C),8 Y nin kısmi basıncı (atm) E),8 D),8, Y nin kısmi basıncı (atm) Gaz basıncı (atm) n n + Y Y n son = 3n mol, atm ise n n +n n ilk = 4n mol,6 atm'dir n D seçeneği yanlıştır? tepkimeleri tam verimle gerçekleştiriliyor. Tepkimelerin ardından sıcaklık başlangıç sıcaklığına getirildiğinde II nolu manometrenin kollarındaki cıva seviyesinin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a kolunda cm yükselir. B) b kolunda cm yükselir. C) b kolunda cm alçalır. D) a kolunda cm alçalır. E) Değişiklik olmaz.. tepkime sonucu soldaki kapta mol, tepkime sonucu sağdaki kapta 3 mol gaz 8V vardır. mol gaz 4V hacim kaplarsa mol gaz hacim kaplar. Soldaki kapta ilk ve son durum P. V = nrt oranı alanırsa 8. = 4. R. T ise P = P. 8. R. T

13 Gerçek Gazlar, Joule - Thomson Olayı, Faz Diyagramları. Gerçek gazlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sıcaklıkları arttıkça ideallikten sapma miktarları azalır. B) Basınçları ideal gaz denkleminden hesaplanan değere göre daha büyüktür. C) Hacimleri ideal gaz denkleminden hesaplanan değere göre daha fazladır. D) Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri ihmal edilmez. E) Basınç altında sıkıştırılabilirler. B) Gerçek gazların basıncı ideal gaz denklemi ile hesaplanandan daha küçüktür. P.V R.T N CH 4 CO H,, Basınç (atm) 4. mol He P o = atm He BÖLÜ 3 Test 7 Sürtünmesiz piston mol N L, 73 C L, C L, C I II III Yukarıda koşulları belirtilen I, II ve III nolu kaplardaki gazların ideale en yakından en uzağa olacak şekilde sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I, II, III B) II, I, III C) III, II, I D) III, I, II E) I, III, II Yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Sıcaklık: T l > T ll = T lll Basınç: P ll = P lll = P l Düşük P, yüksek T ve düşük A dikkate alındığında l, ll, lll A = N > He. Joule - Thomson olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Genleşen gaz taneciklerinin kinetik enerjisi azalır. PV Yukarıdaki grafikte N, CH 4, CO ve H gazlarının mollerinin C'ta, basınca karşı P.V değerlerinin değişimi R.T verilmiştir. I. Basınç arttıkça gazların ideallikten sapma miktarı artar. II. İdeal'e en yakın davranış sergileyeni H 'dir. III. İdeallikten sapma miktarı en fazla olanı CO 'dir. B) Üzerindeki basınç azaltılan gaz tanecikleri genleşerek soğur. C) Basınçla sıkıştırılan gazların sıcaklıkları artar. D) Buzdolabı, klima gibi soğutucularda Joule - Thomson olayından faydalanılır. E) Sıcaklığı artırılan esnek balonun genleşmesi Joule - Thomson olayı ile açıklanır. Joule Thomson olayı: Genleşen ve sıkıştırılan gazların sıcaklık değişimini açıklar. E) Sıcaklığın artması ile hacim değişikliğidir. RT = iken idealdir. Grafikten l, ll ve lll öncüllerinin doğru olduğu görülür. 3. P.V R.T T 3 T T İdeal gaz Basınç (atm) Bir gazının T, T ve T 3 K sıcaklıklarındaki P.V R.T değerinin basınçla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre, I. İdeal'e en yakın davranışı T sıcaklığında göstermiştir. II. Sıcaklıklar arasındaki ilişki T 3 > T > T 'dir. III. Basınç arttıkça gazının ideallikten sapma miktarı da artar. l. T ideal çizgisine en yakındır. (Doğru) ll. Sıcaklık arttıkça ideale yaklaşır. T > T > T 3 olmalıydı. (Yanlış) lll. Grafikten basınç ile sapmanın arttığı görülür. (Doğru) 6. Gaz Kritik Sıcaklık ( C) Kaynama Noktası ( C) NH 3 3,4 33,34 He 67,8 68,6 N 47, 9,79 H O 374,4 Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin atm basınçtaki kritik sıcaklıkları ve kaynama noktaları verilmiştir. Tablodaki gazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) C'de tamamı gaz haldedir. B) 6 C'de N buhar halindedir. C) 37 C'deki H O basınçla sıvılaştırılamaz. D) He gazı soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. E) 33 C'deki NH 3 ve H O karışımına basınç uygulanırsa yalnızca H O sıvılaşır. Kritik sıcaklığın üzerinde gaz haldedirler. A) H O 374,4 sıcaklık aralığında buhardır. 9

14 Test 7. B E 3. D 4. A. E 6. A 7. C 8. D 9. B. E. C 7. adde Kritik Sıcaklık ( C) Normal Kaynama Noktası ( C) I II. 3 8 III IV , Basınç (atm) I III II kritik sıcaklık Yukarıda kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilen maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV Düşük kaynama noktalı ve yüksek kritik sıcaklıktaki ve oda koşullarında gaz olan maddeler soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. l ve lv Sıcaklık ( C) Karbondioksitin (CO ) faz diyagramı yukarıdaki gibidir. CO ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 C'nin üzerindeki sıcaklıklarda tüm basınçlarda gazdır. B) 3 atm basınç ve C'de gaz haldedir. C), atm basınç ve 7 C sıcaklıkta katı - sıvı - gaz dengesi şeklinde bulunur. D) atm basınç ve 78 C sıcaklıkta süblimleşir. 8. Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların özellikleri arasında yer almaz? Basınç E) Basınç arttıkça donma noktası azalır. A) Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olmalıdır. B) Basınç etkisiyle buharlaşmalı ya da sıvılaşmalıdır. C) Oda koşullarında gaz halinde olmalıdır. D) Kimyasal olarak aktif olmalıdır. Erime eğrisidir. Sıcaklık E) Basınç arttıkça erime noktası artar. E) Yanıcı ve zehirleyici olmamalı, metallerle tepkimeye girmemelidir. Soğutucu akışkanlar oda sıcaklığında gaz halde kaynama noktası düşük, kritik ıcaklığı yüksek maddelerdir. Bunların yanında kimyasal aktiflikleri düşük olmalıdır.. 8 Basınç (atm) kritik sıcaklık I II,6 III 9 9. Hava Pompa Bir bisiklet lastiğinin pompa yardımıyla şişirilmesine ait şematik gösterim yukarıda verilmiştir., ve 3 nolu bölümlerde bulunan hava sıcaklığı T, T ve T 3 aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? A) T > T > T 3 B) T > T > T 3 C) T 3 > T > T D) T = T = T 3 E) T > T 3 > T Joule - Thomson olayıdır. Hacim azaldıkça sıcaklık artar. V 3 > V > V ise T > T > T 3 3, 374 Sıcaklık ( C) Saf suyun (H O) faz diyagramı yukarıdaki gibidir. H O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) atm basınç ve C'de basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir. B) atm basınç C'de katısı, sıvısında yüzer. C) Basınç arttıkça donma ve kaynama noktaları artar. D),6 atm basınçtan daha düşük basınç değerlerinde belirli sıcaklıklarda süblimleşebilir. E) 374 C'nin üzerindeki sıcaklıklarda basınç etkisiyle sıvılaştırılamaz. C) Basınç arttıkça donma noktası azalır. Kaynama noktası artar.

15 BİRE BİR BÖLÜ 3 Test 8. İdeal gazlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. B) Bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı yaparlar. C) Sabit sıcaklıkta gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır. D) Sabit sıcaklık ve basınçta gazın hacmi mol sayısıyla doğru orantılıdır. E) Sabit sıcaklık ve basınçta gazın difüzyon hızı mol kültesi ile doğru orantılıdır. T E) Difüzyon hızı gazın mol kütlesinin karakökü ile ters, mutlak sıcaklığın karakökü ile A doğru orantılıdır. 4. Gaz Kritik Sıcaklık ( C) Normal Kaynama Noktası ( C) : 44 3 Y : 3 8 Z : 4 9,8 Kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilen, Y ve Z gazları ile ilgili, I. ve Z soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. II. Y oda koşullarında sıvı haldedir. III. 4 C'deki, Y ve Z karışımı basınçla sıvılaştırılarak ayrıştırılabilir. Po= 7 cm 3 cm (g) Y (g) V, T V, T a Civa I. II. Po= 7 cm cm b Civa l. Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek ve oda koşularında gaz olan ve Z soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. (Doğru) ll. Kaynama noktası 8 C'dir. C'de sıvı. (Doğru) Yukarıdaki sistemde musluğu açılarak ve Y gazlarının tam verimle tepkimesi gerçekleştirilerek sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürülüyor. Son durumda II. nolu manometrenin b kolunda civa düzeyi cm düştüğüne göre, gazlar arasındaki tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) (g) + Y (g) B) (g) + Y (g) lll. 4 C, Z nin kritik sıcaklığından (4) yüksektir. Z basınçla sıvılaşmaz. C) (g) + Y (g) Y (g) D) (g) + 3Y (g) Y 3(g).. kap kap E) (g) + 3Y (g) Y 3(g) C) P =. = P Y = 8. = 4 3. Hacimleri eşit olan kapalı cam kaplardan birinde N, diğerinde CO ve üçüncüsünde ise SO gazları vardır. Aynı sıcaklıktaki bu gazların kütleleri eşittir. Bu gazlarla ilgili, 4 I. Özkütleleri eşittir. II. Basınçları arasındaki ilişki P N = P CO > P SO şeklindedir. III. ol sayıları eşittir. + Y Y P son = = 7 (C =, N = 4, O = 6, S = 3) l. d = m (m ve v aynı) (Doğru) v ll. A 'ları küçük olan N ve CO nun mol sayıları ve basınçları fazladır. (Doğru) mol mol mol O (g) CO mol O(g) (g) N (g) Sürtünmesiz piston Şekildeki gibi sürtünmesiz pistonla ayrılmış kaptaki gazların üzerine 'er mol O gazı eklenip kaplarda, CO (g) + / O (g) CO (g) N (g) + O (g) NO (g) tepkimeleri tam verimle gerçekleştirilerek, sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürülüyor. Buna göre ilk duruma göre, basınç (P),. kabın hacmi (V ) ve kaptaki gaz özkütlesi (d ) ile ilgili değişiklikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? P V d A) Artar Azalır Artar B) Artar Artar Artar C) Azalır Azalır Değişmez D) Azalır Artar Artar E) Artar Azalır Azalır. kapta: mol CO ve, mol O kapta: mol NO bulunur. V > V, P V P d 93

16 Test 8. E C 3. C 4. C. A 6. E 7. E 8. D 9. E. E. A 6. 8,6 Basınç (atm) KATI SIVI GAZ, 374 Sıcaklık ( C) Saf suyun (H O) faz diyagramı yukarıda verilmiştir. Buna göre H O'nun faz diyagramı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) atm basınçtaki erime noktası C'dir. B) Dış basınç arttıkça donma noktası azalır. C),6 atm basınç ve, C sıcaklıkta katı - sıvı - gaz halleri denge halindedir. D) 374 C'nin üstündeki bir sıcaklığa sahip olan H O basınç etkisiyle sıvılaştırılamaz. E) atm basınç ve C sıcaklıkta gaz haldedir. E) Grafiğe göre sıvı haldedir. 9. A B C D E F SO (g) Aynı basınç ve aynı sıcaklıktaki He ve SO gazlarının bulunduğu kaplardaki ve muslukları aynı anda açılırsa gazlar ilk olarak nerede karşılaşırlar? (Cam boru üzerindeki aralıklar eşittir. He = 4, SO = 64) A) A B) B C) C D) D E) E V He = SO = V He = 64 V SO He V SO 4 = 4 V He 4 birim V SO = birim E noktasında karşılaşırlar. 7. d(g/l), d,4 A(P = atm) B V(L) Belirli miktar gazının C'de özkütle (d) - hacim (V) grafiği şekildeki gibidir. A noktasında gazın basıncı atmosfer olduğuna göre, ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) B noktasındaki basıncı, atmosferdir. B) A noktasındaki mol sayısı 'dir. C) d =, g/l'dir. D) molü 8 gramdır. E) B noktasındaki kütlesi 4 gramdır. A noktası B noktasına hacim katına çıkar. Basınç, atm olur. A = 8'dir.,. = n., n = mol (8 gram) 8. Sabit hacimli izole bir kapta bulunan bir miktar Y gazı,. Bir gazın 73 C'de ve, atmosfer basınç altında, litresi gramdır. Bu gazın bir molünün kütlesi kaç gramdır? (Avogadro sayısı : 6, 3 ) A) 6 B) 8 C) 3 D) 44 E) 6 P. V = n. R. T,., = n.,4,. 46 n = 73 4 mol n = m ise, A 4 =, A = 6 A., mol, mol Y Cam kap a b 6 cm 94 Y (g) + ısı (g) + Y (g) denklemine göre ayrışmaktadır. Başlangıçta Y 'nin % 'sinin ve Y 'ye dönüştüğü an için, I. Basınç II. Sıcaklık III. olekül sayısı niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir? D) II ve III E) I, II ve III l. Gaz mol sayısı artar. Sıcaklık azalır. (Kesin değil) ll. Endotermik Sıcaklık azalır. (Kesin) lll. 3 (Azalır Kesin) Civa Şekilde,, mol ve, mol Y gazları bulunan kaptaki toplam basınç manometreden görülmektedir. Bu gazların tam verimle tepkimeye girmesi sağlanarak Y gazı oluşturuluyor. Tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına döndürülen sistemde 'nin kısmi basıncı kaç cm'dir? A) 8 B) 4 C) 3 D) 36 E) 48, +, = mol gaz 6 cm,, + Y Y,,,,3,3 +, =,4 mol mol 6 cm,3 mol 8 cm

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak KİMYA SORU BANKASI hazırladık. SORU BANKASI tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun belirlediği

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Ünite ünite 3 GAZLAR BÖLÜMLER Bölüm 1: Gazların Özellikleri Bölüm 2: Gaz Kanunları Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Bölüm 4: Kinetik Teori ve Difüzyon Kanunları Bölüm 5: Gerçek Gazlar Bölüm 6: Gaz Karışımları

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir.

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri:

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler.

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. 6. Gazlar Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. Sıcaklık (K), Hacim (L), Miktar (mol), Basınç (atm, Pa (N/m 2 )). Birbirlerinden bağımsız değiller, herhangi 3 tanesinden 4. hesaplanabilir.

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça GERÇEK GAZLAR 1.GERÇEK GAZLAR: Gaz moleküllerinin kendi hacimleri ( öz hacim ) toplam hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olan ve molekülleri arasında etkileşme bulunmayan gazlar ideal gaz varsayımına

Detaylı

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), Moleküllerinin arasında çekme ve

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. KİNETİK GAZ KURAMI Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. Varsayımları * Gazlar bulundukları kaba göre ve aralarındaki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 2 Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Gazlarda Basınç Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Basınç Gazlar parçacıklar arasında

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır.

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır. Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge / Tepkimelerde Hız / Tepkime Hızının Ölçülmesi BÖLÜM 6 Test. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için, I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir. Kimya ve Enerji / Sistemler ve Enerji BÖLÜM 5 Test 1 1. "İncelenmek üzere seçilen sınırlı evren parçasına sistem denir." Buna göre sistem ile ilgili, I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 1 Termodinamik: Sıcaklık ve Isı Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü www.aovgun.com http://fizk104.aovgun.com 1 Dersin İçeriği Bölüm A: Termodinamik 1.Sıcaklık 2.Isı ve Termodinamiğin 1. Kanunu

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Farklı maddelerin aynı koşullarda farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni, madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin maddeden maddeye değişmesidir.

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı Öğrenme hedefleri ve temel beceriler: Bölüm 15 Kimyasal Denge Kimyasal denge ile ne kastedildiğini anlamak ve reaksiyon oranları ile nasıl ilgili olduğunu inceler Herhangi bir reaksiyon için denge sabiti

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN 4. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Sıcaklık Ölçümünde kullanılan araçların çalışma prensipleri fiziğin ve termodinamiğin temel yasalarına dayandırılmış olup, genellikle aşağıdaki gibidir: i.

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI 21.08.2015 NO : AD SOYAD : İMZA SORU NO 1 2 3 4 5 Toplam PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı