1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar."

Transkript

1 ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl Kavramlar 7. Hac ve Umre le İlgl Kavramlar 8. Haccın İnsan Davranışları Üzerndek Etks. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ Öğretmen tanır ve dersn amacı, derste şlenecek konular ve ders şleme teknkler hakkında blg sahb olur. 7. Hac badetnn nasıl ve nçn yapıldığını açıklar. 8. Hac ve umre le lgl mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. 8. Hac ve umre le lgl mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. 9. Haccın brey ve toplum üzerndek etklern açıklar. 10. Hac ve umrenn Müslümanlar arası letşm ve etkleşme nasıl katkı sağladığının farkında olur. EKİM KASIM 9.Kurban Nedr ve Nçn Keslr? Okuma Metn: Kurban Tığlama (Kesme ) Duası 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtyacı. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdğ Önem 5 3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadet Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadet Olarak Sadaka 5. Yardımlaşma Kurumlarımız 11. Kurban badetnn anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemn açıklar. 1. Paylaşma ve yardımlaşmanın brey ve toplum çn önemn yorumlar.. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdğ önem yorumlar. 3. Paylaşma ve yardımlaşma badet olarak zekât ve sadakanın kmler tarafından, kmlere, nelerden, nasıl verleceğn açıklar.. Zekât ve sadakanın brey ve topluma katkılarını araştırır. 5. Başkalarına yardım ettğnde yaşadığı duyguları arkadaşları le paylaşır. 6. Ülkemzdek sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. 1. Bu üntede neler öğrendğn hatırlar. 1

2 ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ D.Saa t 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER KASIM 3 1. Allah Her Şey Br Ölçüye Göre Yaratmıştır. 1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar.. Allah ın her şey br ölçüye göre yarattığına örnekler verr. BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 1. Kader ve Evrendek Yasalar 3. Evrendek fzksel, byolojk ve toplumsal yasaları fark eder. ARALIK. Kader ve Evrendek Yasalar 3. İnsan İrades ve Kader İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 3.. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık 3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür. Allah a Güvenmek (Tevekkül) 3. Evrendek fzksel, byolojk ve toplumsal yasaları fark eder.. İnsanın akıl ve rade sahb olması le özgür ve sorumlu br varlık olması arasındak lşky açıklar. 5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı blncyle hareket eder. 6. Her canlının br sonu olduğunun farkına varır. 7. Allah a güvenmenn (tevekkül) pasf br bekleyş olmadığının farkında olur. 8. Kaza ve kaderle lgl toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplern rdeler. 5. ete l-kürs ve Anlamı 9. ete l-kürs y ezbere okur ve anlamını söyler. OCAK 1 5. ete l-kürs ve Anlamı 9. ete l-kürs y ezbere okur ve anlamını söyler. 10. Bu üntede neler öğrendğn hatırlar. 1 I. DÖNEM İKİNCİ SINAV NOT: Öğrenme sürecnde öğrenclern lgs dkkate alınarak, Kurban badet le lgl konunun, Kurban Bayramı nın denk geldğ haftalarda verlmesnn yararlı olacağı düşünülerek üntelern yerler değştrlmş ve konuların şlenş öne alınmıştır.

3 ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: HZ. MUHAMMED (S.A.V) D.Sa at 3 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verrd. Hz. Muhammed Güvenlr Br İnsandı 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR 1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed n hayatından örnekler verr. OCAK 3. Hz. Muhammed Blgye Önem Verrd. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı. Hz. Muhammed n örnek davranışlarının toplumsal hayattak önemn kavrar. ŞUBAT 5. Hz. Muhammed Merhametl, Hoşgörülü ve Affedcyd 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İy Değerlendrrd 3 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretlyd 8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetrd 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severd 3. Hz. Muhammed n olaylar karşısındak tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelk çıkarımlarda bulunur.. Hz. Muhammed n hkmetl sözleryle nsanları yye ve güzele yönlendrdğne örnekler verr. 5. Hz. Muhammed n doğa ve hayvan sevgsyle lgl davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 6.Bu üntede neler öğrendğn hatırlar. 3

4 ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: HZ. KUR AN VE YORUMU. ÜNİTE: KUR AN DA AKIL VE BİLGİ DAVRANIŞLAR MART 1.Aklın Dnî Sorumluluktak Yer ve Önem 3. Kur an Aklımızı Kullanmamızı İster 3. Hz. Muhammed Blgye Önem Verrd. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı 5. Blg Taassubu Önler 1. Dn anlamada ve sorumlulukta aklın önemn yorumlar.. Kur an ın aklı kullanmaya verdğ önem örneklerle açıklar. 3. Kur an ın doğru blgy teşvk ettğne ayetlerden örnekler verr.. Vahy, akıl ve duyuların Kur an a göre blg ednme yolları olduğunu açıklar. 5. Taassubun zararlarını ve doğru blgnn kşy taassuba düşmekten korumadak önemn açıklar. 6. Sevg ve Merhamet Örneğ: Hz. Yusuf 6. Hz.Yusuf un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesnn nedenlern gerekçeler le açıklar. 7.Bu üntede neler öğrendğn hatırlar. Öğrenme Alanı: AHLAK 5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 1. Alkollü İçk İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak. Kumar Oynamak 1. İslam dnnn yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadslerden örneklerle açıklar.. Kumar, alkollü çk ve uyuşturucunun breysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar. NİSAN 3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?. Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? 3 5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı 3. Sgaranın brey ve toplum sağlığı açısından zararlarına örnekler verr.. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını açıklar. 5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelk çözüm önerlernde bulunur. Atatürk ün çocuklara verdğ önem kavrar. 6. Başkalarına zarar vermenn kul hakkını hlal anlamına geleceğ blncyle kul hakkı konusunda duyarlı olur. 7. Bu üntede neler öğrendğn hatırlar.

5 ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ NİSAN 1. Dn Nçn Evrensel Br Gerçeklktr?. Günümüzde Yaşayan Dnler Tanıyalım.1. Hnduzm ve Budzm 1. Evrensellğn ve evrensel değerlern anlamını yorumlar.. Dnn evrensel br olgu olduğunun farkına varır. 3. Günümüzde yaşayan dnler temel özellkleryle tanır. 5 İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV.. Yahudlk.3. Hrstyanlık 3. Günümüzde yaşayan dnler temel özellkleryle tanır... İslam 3. Dnlern ve İslam ın Evrensel Öğütler 3.1. Doğruluk 3.. Temzlk. İslam ın dnler arasındak yern kavrar. MAYIS İylk ve Yardımseverlk 3.. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevg Göstermek 1 II. DÖNEM İKİNCİ SINAV HAZİRAN Hayvanlara İy Davranmak 3.6. Çevrey Korumak 3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 3.8. Başkalarına Zarar Vermemek. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak 6. Farklı dn ve nançlara hoşgörülü olur. 7. İstsmarcı msyonerlk faalyetler hakkında duyarlı olur. 8. Bu üntede neler öğrendğn hatırlar. 5