HEPATİT D VİRÜSÜ KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI, TEDAVİ. Dr. Deniz ÖZKAYA Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi- İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEPATİT D VİRÜSÜ KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI, TEDAVİ. Dr. Deniz ÖZKAYA Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi- İZMİR"

Transkript

1 HEPATİT D VİRÜSÜ KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI, TEDAVİ Dr. Deniz ÖZKAYA Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi- İZMİR

2 Hepatit Delta virüsü (HDV) Defektif bir RNA virüsü Replike olabilmesi için gerekli olan zarf proteinini HBsAg varlığında yapabilir. Delta infeksiyonu sadece hepatit B virüsü (HBV) varlığında meydana gelebilir.

3 HDV infeksiyonunun klinik seyri ve sonuçları zemindeki HBV infeksiyonu ile yakından ilgilidir.

4 HDV infeksiyonunun ölüm oranı %2-20 arasında değişmekte olup Hepatit B den 20 kat daha yüksektir. Hepatitis D. World Health Organization.

5 HDV, HBV infeksiyonu varlığında iki şekilde bulaşabilir 1) Koinfeksiyon: Eşzamanlı HBV/ HDV infeksiyonu IV uyuşturucu bağımlıları/sık kan ve kan ürünleri kullanılan hematoloji hastalarında HDV infeksiyonu, HBV hepatositleri infekte ettikten sonra başlar. Akut Hepatit B ve Akut Hepatit D ile sonuçlanır. Kronikleşme %2-7 2) Süperinfeksiyon: HBV ile infekte bir bireyde HDV infeksiyonu Kronikleşme %70-90 Bu iki farklı durum serolojik ve genomik testlerle anlaşılabilmektedir.

6 Klinik Formlar Akut Delta Koinfeksiyonu Akut Delta Süperinfeksiyonu Latent Delta İnfeksiyonu (HBV den bağımsız HDV infeksiyonu) Kronik Delta Hepatiti

7 Akut Delta Hepatiti Koinfeksiyon Vakaların %95 i düzelir İnkübasyon: 3-7 hafta Halsizlik, letarji, bulantı, anoreksi 2-5 hafta arayla iki kez ALT ve AST artışı İkterik faz %2-20 fulminan hepatit Viral replikasyonda azalma Semptomların düzelmesi İyileşme Süperinfeksiyon Vakaların %70-90 ı kronikleşir Akut hepatit kliniği %50-70 Akut hepatit daha ciddi seyirli Koagülopati, sarılık, hepatik ensefalopati: Akut KC yetmezliği Akut HBV infeksiyonuna göre fulminan hepatit riski %14 Bifazik seyir görülmez. ALT ve AST azalmış / artmış HDV replikasyonu azalmıştır. Klinik gidiş çok hızlıdır Mortalite %5-20

8 Latent Delta İnfeksiyonu KHD nedeniyle KC tx olanlarda yüksek düzeyde HBV replikasyonu ve karaciğer hasarı olmaksızın HDV reinfeksiyonu gelişebilir. Bu infeksiyon, yüksek düzeyde bir HBV infeksiyonu ortaya çıkmadıkça sessiz seyreder. Başlangıçta kullanılan testlerin düşük duyarlılığı nedeniyle anlaşılamamıştır. Düşük miktarda HBV replikasyonu ile HDV infeksiyon göstergeleri mevcuttur.

9 Kronik Delta (HDV) Hepatiti Kronik hepatit belirtileri ile beraber 6 aydan fazla HDV infeksiyonunun devam etmesi

10 Kronik Delta Hepatiti Klinik her hastada farklı KHB den daha progresif bir hastalık Hastaların; %10-15 inde 2 yıl içinde %70 inde 5-10 yıl içinde siroza gidiş Yurdaydın C et al. Natural history and treatment of chronic delta hepatitis. J Viral Hepat Nov;17(11): HBV ve HDV nin aktif viral replikasyonu kötü prognoz ile ilişkili Niro GA et al. Outcome of chronic delta hepatitis in Italy: A long-term cohort study. J Hepatol 2010; 53:

11 HDV GENOTİPLERİ Genotip 1(1a/1b): Hafif- Şiddetli form: En sık Genotip 2: Hafif form Genotip 3: Şiddetli hastalık formu(ciddi akut hepatit, fulminan hepatit)

12 HDV genellikle HBV infeksiyonunu baskılar. Zaman içinde viral yanıt değişebilir. KRONİK HEPATİT DELTA; 3 Faza ayrılır. 1) Erken aktif faz (Akut faz) ; Aktif HDV replikasyonu ve HBV supresyonu, yüksek ALT düzeyleri 2) Orta derecede aktif faz (Kronik faz) ; HDV replikasyonunda azalma ve HBV reaktivasyonu, orta derecede ALT yüksekliği 3) Geç faz; Siroz ve HCC gelişimi ve iki virüsten herhangi birinin replikasyonu / her iki virüste de azalmayla sonuçlanan remisyon.

13 Kronik Delta Hepatiti HBV ile monoinfekte hastalarla karşılaştırıldığında; 3 kat artmış siroz 3.2 kat artmış HCC 2.2 kat artmış hepatik dekompanzasyon riski Fattovich G et al. Influence of hepatitis delta virus infection on morbidity and mortality in compensated cirrhosis type B. The European Concerted Action on Viral Hepatitis (Eurohep). Gut 2000; 46:420-6.

14 SİROZ VE HCC KDH de siroz %70 Siroza gidiş süresi en az 10 yıl kadar daha erken Siroza gidiş; HBV için %4/yıl, HDV için %9/yıl HCC gelişiminde KHB iyi bilinen bir risk faktörü Benzer bir ilişki KHD de gösterilememiş. KHD infeksiyonunda HCC gelişiminde artış gösterilmiş. HCC nin iyi bilinen bir risk faktörü olarak altta yatan sirozdan mı geliştiği yoksa virüsün direk karsinojenik etkisinden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor

15 Romeo R, et al. A 28-year study of the course of hepatitis Delta infection: a risk factor for cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Gastroenterology May;136(5): HDV ile infekte 299 hasta ort. 233 ay (19,5 yıl) izlem ( ) Akut hepatit D:7 hasta Hafif/Orta kronik hepatit:101 hasta Ciddi kronik hepatit: 76 hasta Siroz: 104 hasta Tedavi: 90 hasta IFN 62 hasta Kortikosteroid 12 hasta Nükleozid analogu Tedavisiz: 135 hasta

16 Sonuçlar 82 olgu siroz 136 sirozlu olguda; 46 HCC, 43 Asit, 44 İkter, 1 Ensefalopati Dekompanzasyon; Kadın cinsiyet Alkol kullanımı HDV replikasyonu HBV replikasyonu, IFN kullanımı: HCC ile ilişkili 186 hasta halen sağ 63 ölüm 29 hasta KC tx En sık ölüm nedeni: KC yetmezliği (%59) Persistan HDV replikasyonu Yıllık %4 siroz, %2.8 HCC ile sonuçlanır.

17 TANI Akut/Kronik Delta hepatitine özgü spesifik bulgu yoktur. Akut B hepatiti düşünülen hastada HDV serolojik göstergelerinin araştırılması tanı için tek yoldur. Tüm KHB hastalarında HDV infeksiyonu taranması önerilmektedir.

18 TANI Hepatit Delta infeksiyonunun tanınabilmesi için öncelikle mutlaka klinik şüphe gereklidir.

19 Delta Hepatitinden Ne Zaman Şüphenilmeli? KHB infeksiyonlu bir hastada gözlenen hastalık aktivasyonunda AHB infeksiyonu geçiren hastada tablonun uzaması/ikinci kez aktivasyonunda Hızlı seyreden ve kısa sürede siroz gelişen KHB HBsAg (+) lerde akut alevlenmelere bağlı gelişen şiddetli hepatit tablolarında HDV infeksiyonu mutlaka düşünülmelidir. Yüksek risk gruplarında: IV ilaç kullanıcılar Homoseksüel ilişki Hemodiyaliz hastaları Aile öyküsü pozitifliği

20 TANI Laboratuar Tanı ( Serolojik ve Virolojik Testler) Serumda hepatit delta antijeni ve antikorlarının saptanması (anti-delta IgG ve IgM, HDV Ag) Serumda HDV-RNA nın PCR ile gösterilmesi Histopatolojik Tanı Fikse KC dokusunda direkt in situ-hibridizasyon yöntemiyle HDV-RNA nın saptanması Biyopsi ile alınan KC dokusunda immunohistokimyasal teknikler kullanılarak hepatit delta antijeninin gösterilmesi

21 HBV-HDV Koinfeksiyonu 3-7 haftalık kuluçka dönemi HBsAg + Anti-HBc IgM (+) HDAg ve HDV-RNA (+) (HDAg serum ve KC dokusunda tesbit edilebilir.) Anti HDV IgM: Klinik belirtilerin başlamasından kısa süre sonra (+) AntiHBc-IgM AntiHDV (total): AntiHDV IgM den sonra yükselir. Yüksek titrelere varmaz. Daha geç düşer ve kaybolur. HBsAg kaybolur, HDV nin çoğalması durur. Akut hepatit İYİLEŞİR Bulaşma sonrası zaman-aylar

22 TANI:HBV-HDV Koinfeksiyonu Anti Hbc IgM ile birlikte anti-hdv (+) liği tanı koydurucudur. Standart testlerde anti-hdv IgG ve IgM antikorları ölçülmektedir. Ancak; anti-hdv erken dönemde (-) olabilir. (30 gün sonra test tekrarlanmalı) HDV, HBV nin replikasyonunu baskılayabilir ve serumdan HBsAg kaybolabilir. Tanı anti-hbc IgM pozitifliği ile konur.

23 HBV-HDV Süperinfeksiyonu Kanda devamlı HBsAg (+) HDV nin alınmasını takiben antihdv IgM (+) Titre önce yükselir sonra düşer. AntiHDV titresi yükselmeye başlar. Anti delta (+) liği kanda HBsAg (+) liği devam ettikçe yüksek titrelerde devam eder. KC de yoğun bir HDV replikasyonu ve buna bağlı kuvvetli bir antikor cevabı vardır Bulaşma sonrası zaman-aylar

24 TANI: HBV-HDV Süperinfeksiyonu anti-hbc IgM (-), HDV göstergeleri (+) KHB li hastada ALT artışı ve anti-hdv pozitifliği Akut alevlenmesi olan KHB de Anti HDV (-) ise; 30 gün sonra test tekrarlanmalı Anti HDV nin (-) olduğu erken dönemde HDV-RNA istenmeli

25 Anti-HDV 245 Akut hepatit B hastası, %11 Akut Delta koinfeksiyonu saptanmış. HDV RNA ve diğer testlerle akut Delta koinfeksiyonu tanısı kesinleştirilmiş. anti-hdv erken dönemde %15 oranında pozitif 30 gün sonra tekrarlandığında tüm hastalarda pozitif SONUÇ: anti-hdv testi erken dönemde negatif olabilir gün sonra test tekrarlanmalıdır. Salassa B, Daziano E, Bonino F, et al. Serological diagnosis of hepatitis B and Delta virus (HBV/HDV) coinfection. J Hepatol 1991; 12:

26 TANI: Kronik HDV İnfeksiyonu HBsAg (+), anti-hdv (+), anti-hbc IgM (-) ve 6 aydan fazla serum HDV-RNA PCR (+)/ serum HDAg (+) HDV-RNA konsantrasyonu HDAg ile paralellik gösterir. Anti HDV pozitifliği giderek artan titrelerde devam eder. HDV, HBV yi baskıladığı için kanda; HDV-RNA (+) HBV-DNA (-) Kesin tanı: 6. aydan sonra HDAg nin KC biyopsisinde saptanması

27 Anti-HDV IgM ve HDVAg ELISA ile araştırılması kuramsal olarak önemli, Ancak pratikte yararı yok. HDV Ag/anti-HDV IgM kısa süreli pozitiflik gösterirler Her yeni olguda rastlanılmayabilirler (Bu nedenle HDV-RNA önem kazanmış) Anti-Delta IgM düzeyinde progresif azalma genellikle HDVRNA kaybı ile beraberdir Anti Delta IgM antikorlarının; kaybolması rezolüsyonu, persistansı kronikleşmeye gidişin göstergesidir HDV-RNA (-)/ HBsAg(+) ve açıklanamayan KC enzim yüksekliğinde anti-hdv Ig M den yararlanılabilir.

28 Anti-HDV Total Tüm HBsAg pozitiflere anti-hdv testi yapılmalıdır. ELISA ile araştırılır. Etken ile temasın göstergesidir Seroepidemiyolojik çalışmalarda, HDV ile temas sıklığının araştırılması amacıyla kullanılır. HBsAg (+) lerde; anti-hdv (+) ise; HDV-RNA istenmelidir

29 Serum HDV-RNA İlk olarak pozitifleşen tetstir. PCR tekniği ile serumda HDV-RNA nın saptanması aktif hepatit D infeksiyonunun en kesin kanıtıdır. HDV-RNA serumda genom duyarlılığında RT-PCR ile saptanabilmektedir. Uygun primerler seçilerek yalancı negatiflikler önlenebilir Kronik delta hepatitinin izlenmesi ve antiviral tedaviye yanıtın belirlenmesinde kullanılır.

30 Delta Hepatitinde Laboratuar TANI Tanı göstergeleri HBV/HDV Koinfeksiyon HBV/HDV süperinfeksiyon Kronik HDV İnfeksiyonu HbsAg (+) (+) (+) Anti Hbc IgM (+) (-) (-) Serum HDAg Erken ve kısa süreli (+) yakalanamayabilir Erken ve kısa süreli (+) yakalanamayabilir Saptanamaz Serum HDV-RNA Erken, geçici, fakat HDAg den daha uzun süreli (+) Anti HDV Total Geç, düşük titreler Hızlıca yükselen titreler Anti HDV IgM Karaciğer HDAg Kısa süreli, düşük titreler Semptomlar başladıktan sonra (+) Erken, sürekli (+) Genellikle (+) Hızlıca yükselen kalıcı titreler Yüksek titreler Değişen titreler, genellikle yüksek (+) Genellikle (+)

31 HDV İnfeksiyonunda Serolojik Testlerin Değerlendirilmesi Klinik HBsAg AntiHBcIgM Anti HDV AntiHDVIgM HDVRNA Tanı Akut Hepatit +/_ Akut Hepatit (HBV-HDV) Akut Hepatit (HBV-HDV) +/_ Kronik Hepatit Akut HBV Koinfeksiyon Süperinfeksiyon KHD

32 Akut ve Kronik Hepatit Delta İnfeksiyonlarının Tanısındaki sorunlar Anti-HDV IgM saptanmasının yaygın kullanılamaması, HDAg testinin duyarlılığının az olması ve her yerde yapılıyor olmaması HDV-RNA PCR nin standardizasyonunun henüz sağlanamamış olması Standart test olarak total anti-hdv pozitifliğinin titrasyon yapılamayan olgularda koinfeksiyon, süperinfeksiyon, kronik infeksiyonu ayırmada yetersiz kalması Anti HDV nin geç pozitifleşmesi nedeniyle hastalığın erken döneminde tanı değerinin yetersizliği Serum ve karaciğer dokusunda HDAg nin her zaman gösterilememesi

33 Anti HCV HbsAg (+) Curr Infect Dis Rep (2013)15:31-8 Anti HIV HDV İnfeksiyonunun Tanı Algoritması Kantitatif HDV-RNA Anti HDV IgG (+) ( - ) HBV rehberine göre izle / tedavi et (-) (-) HDV-RNA yı tekrar et (+) (+) HBV-DNA, HBeAg, Anti-Hbe ve Karaciğer Biyopsisi Antiviral tedavi için değerlendir, gerekirse KC transplantasyon merkezine gönder

34 TEDAVİ HDV infeksiyonunun en iyi tedavisi HBV ye karşı aşıyla korunmadır.

35 Akut Delta Hepatit Tedavisi Akut hepatit kliniğinde spesifik tedavi önerisi yoktur. Yatak istirahati ve iyi beslenme Kortikosteroid kullanılmamalı (kronikleşme riskini arttırır) 3-6 ay alkol ve östrojen /progesteron içeren tedaviler kullanılmamalı

36 Akut Fulminan Hepatit D İnfeksiyonunda Tedavi Mortalite oranı çok yüksek Özgün antiviral tedavi söz konusu değil Akut fulminant hepatitlerde uygulanan klasik destek tedavileri uygulanmalı İnfeksiyon, hepatik ensefalopati ve koagulopati için tedavi planlanmalı Olgular transplant merkezlerinde takip edilmeli Spesifik Tedavi: Karaciğer transplantasyonu Acil KC tx den sonra 5 yıllık yaşam % 70 Transplantasyon sonrası kanda anti Hbs titresi 100 mu/ml ve üstündeki seviyelerde tutulmalı Relapsın başlıca nedeni: Yetersiz HBIG alımı

37 Tedavi: Kronik Delta İnfeksiyonu HDV infeksiyonu tedavisinde ideal sonlanım noktası; HDV ve HBV klirensinin sağlanmasıdır.

38 Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi ve Uzun Dönem Sonuçları Tedavinin birincil sonlanım noktası; ALT düzeyinin normale dönmesi HDV replikasyonunun baskılanması: Serumda HDV RNA nın ve KC de HDAg nin saptanamaz olması KC biyopsisinde nekroinflamatuar aktivitenin düzelmesi Tedavinin ikincil sonlanım noktası; HBsAg nin anti-hbs serokonversiyonuyla birlikte HBV infeksiyonunun eradikasyonudur.

39 Tedavi Hedefi HDV RNA Anti HDV HBsAg kaybı anti-hbs pozitifleşmesi Bu hedefe varılması oldukça ZOR!!!

40 İnterferon/PEG-IFN α 2a/2b Yaklaşık 30 yıldır KDH tedavisinde etkinliği gösterilmiş tek ajan İlk dönemlere göre tek fark; Daha iyi farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri olan PEG-IFN ların kullanılması. İnvitro IFN nun HDV üzerine antiviral etkisi saptanmamış Etkisini; HBV üzerine ya da immun yanıt aracılığı ile gösterir

41 KDH de İnterferon Tedavisi Biyokimyasal (ALT normalleşmesi), Virolojik (HDV-RNA kaybı) ve Histolojik düzelmenin gösterildiği tek tedavi PEG-IFN α2a/2b SC yoldan IFN dozu Tedavi süresi Kalıcı viral yanıt Haftada 1 kez 48 hafta süreyle

42 İnterferon alfa; Konvansiyonel IFN α ile KVY %25-30 Kalıcı biyokimyasal yanıt %0-36 Tedavi sonu virolojik yanıt için >12 ay tedavi süresi Farci et al., NEJM 1994 Di Marco et al., J Viral Hepatitis 1996 Niro et al., J Viral Hepatitis 2005;Yurdaydin et al., J Viral Hepatitis 2008 Daha yüksek IFN dozları daha iyi prognozla ilişkili PEF-IFN alfa hafta HDV RNA KVY % Farci et al., Gastroenterology 2004 Erhardt Liver International 2006 Niro et al., Hepatology 2006; Castelnau et al.,hepatology 2006 Ormeci et al., Hepatogastroenterology 201

43 IFN Tedavi Yanıtı IFN tedavi yanıtı KC hastalığının şiddetinden bağımsız Peg-IFN tedavisi ile ilerlemiş KDH hastalarda KVY %32 İlerlemiş KC hastalığı olan ve olmayan gruplar arasında tedavi yanıtı açısından fark yok. Kabacam G, Dalekos GN, Cakaloglu Y, et al. Pegylated interferonbased treatment in patients with advanced liver disease due to chronic delta hepatitis. Turk J Gastroenterol. 2012;23:560 8.

44 KHD Tedavisinde Denenmiş Olan İlaçlar

45 Nükleoz(t)id Analogları Famsiklovir etkisiz: Yurdaydin et al., J Hepatol 2002 Lamivudin etkisiz: Wolters et al., J Viral Hepatitis 2000 Niro, Aliment Pharmacol Ther 2005; Niro et al., J Viral Hepatitis 2008 Yurdaydin et al., J Viral Hepatitis 2008 Ribavirin etkisiz: Niro et al., Hepatology 2006 Garripoli et al., Liver 1994 Gunsar et al., Antiv Therapy ve Entekavir??

46 HBV/HDV infekte 13 hasta 1 yıl entekavir tedavisi Bazalde 8 hasta HBV-DNA (+) Tüm hastalarda HBV-DNA (-) Bazalde HDV-RNA 3 hastada 1 yılda HDV-RNA (-) HDV-RNA, ALT ve qhbsag düzeylerinde anlamlı düşüş yok. Kabacam et al.,entecavir treatment of chronic hepatitis D. Clin Infect Dis Sept; 55(5):645-50

47 Wedemeyer, Yurdaydin et al. NEJM 2011

48 PEG-IFN α 2a ile yaklaşık %25 Kalıcı HDV-RNA Klirensi

49 PEG-IFNα 2a/ Adefovir kombinasyonunda daha belirgin HBsAg süpresyonu

50 120 HDV-RNA pozitif hasta, 4 ülkede 14 merkez Türkiye n = 50, Almanya n = 46, Romanya n = 19, Yunanistan n = 5

51 HDV-RNA YANITI Yurdaydin, Wedemeyer et al. AASLD 2012

52 HBsAg Yanıtı Yurdaydin, Wedemeyer et al. AASLD 2012

53 KDH Tedavisinde Nukleoz(t)id Analogları IFN tedavisine ek bir yarar sağlamazlar NA ları HBV-DNA sentezini inhibe ederler. HDV nin ihtiyaç duyduğu HBsAg sentezi üzerine ise etkileri yoktur HBV nin baskın olduğu olgularda nükleoz(t)id analogları KC hastalığının ilerlemesini baskılayabilir. Nükleoz(t)id analoglarının uzun dönem kullanımı ancak aktif HBV replikasyonu olan hastalarda önerilmekte HBV-DNA düşük / (-) olan hastalarda nükleoz(t)id analoglarının kullanımı önerilmemektedir.

54 Kimlere Tedavi Başlanmalı Hastalık progresyonu açısından yüksek riskli kişiler iyi tanımlanmalı

55 KRONİK DELTA HEPATİTİ İZLEM ve TEDAVİ ŞEMASI HDV-RNA (+) ALT N HDV-RNA (-) ALT N HDV-RNA (+) ALT yüksek 3 ayda 1 ALT,HDV-RNA kontrolü KC biyopsisi Tekrarla HDV-RNA (-) ALT N IFN α2a/2b 9-10 MÜ ya da PEG-IFN α2a/2b 48 hafta tedavi ALT yüksek, HDV-RNA (+) TEDAVİ et 6 ay ara ile USG

56 Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi HBsAg klirensi HDV-RNA düzeyi HDV-RNA (-) Kalıcı Viral Yanıt - IFN nin artırdığı HDV-RNA klirensi, HBsAg konsantrasyonunun azalması, bazen de kaybolması ile ilişkilendirilmiş - HBsAg azalması olmayanlarda tedavi yanıtı alınamamış Manesis EK, et al. Quantitative analysis of hepatitis D virus RNA and hepatitis B surface antigen serum levels in chronic delta hepatitis improves treatment monitoring. AntiviTher 2007; 12:

57 Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde qhbsag G.A. Niro et al. HBsAg kinetics in chronic hepatitis D during interferon therapy: on-treatment prediction of response. Alimentary Pharmacology and Therapeutics Volume 44, Issue 6 September 2016 Pages KHD ve PEG-IFN tedavisi alan 62 hasta çalışmaya alınmış Tedavinin 6. ayında; 14 hasta tam yanıtlı HBs Ag/HDV-RNA (-) 12 hasta parsiyal yanıtlı HBsAg (+), HDV-RNA(-) 36 hasta Yanıtsız HBsAg(+), HDV-RNA(+) Tedavinin 6. ayında; qhbsag deki azalmanın >0.105 log olması; HDV-RNA da log düşme ve ardından viral temizlenme ile ilişkili bulunmuş. SONUÇ: qhbsag kinetikleri IFN tedavisine uzun dönem sonuçları öngörebilir. Tedavinin kesilmesi ya da devamı kararında rehberlik sağlayabilir.

58 Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Biyokimyasal, Virolojik Yanıtlar değerlendirilmelidir. Erken virolojik yanıt: 3. ayda viral yükün 3 log Tam virolojik yanıt: Tedavi sonunda HDV-RNA nın saptanamayacak düzeye inmesi Kalıcı virolojik yanıt: HDV RNA nın tedaviden sonraki 6ay-1yıl süreyle negatifliğini sürdürmesi Kısmi virolojik yanıt: HDV-RNA nın bazal seviyesine göre en az 2log Yanıtsızlık: 6. ayda HDV RNA da 2 log dan az düşüş olmasıdır.

59 Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Biyokimyasal yanıt: ALT düzeyinin normalleşmesi Histolojik yanıt: İnflamasyon ve fibrozda azalma, nekroinflamatuar skorda 2 veya daha fazla birim azalma saptanması

60 Delta Hepatitinde Tedavi HBV-DNA (+) HBV rehberine göre tedavi et HbsAg(+) AntiHDVIgG (+) HDV- RNA (+) PEG-IFNα ile 48 hafta tedavi Review Wedemeyer et al. Treatment of Hepatitis Delta. Clinical Liver Disease, Vol 2, No 6, December 2013 (-) HBV-DNA >2000IU/ml HDV-RNA 3-6 ay sonra tekrarla HDV IgM iste NUC analogu ile kombinasyon tedavisi 48. haftada;hbsag ve HDV-RNA da düşme yok 48. haftada; HDV-RNA(-), HBsAg de düşme yok 48. haftada HBsAg de düşme devam ediyor. (HDV-RNA düzeyine bakılmaksızın) Tedaviyi sonlandır HBsAg kayboluncaya kadar tedaviye devam et.

61 Tedavi Sırasında Takip Nasıl Olmalı Transaminazlar 1 ay arayla izlenmelidir. Virolojik yanıta 6. ayda bakılmalıdır. Birinci yılın sonunda biyokimyasal ve virolojik yanıt alınamayanlarda siroz ve son dönem karaciğer yetmezliğine gidiş hızlıdır.

62 Tedaviyi Durdurma Kuralları HBs Ag ve HDV RNA düzeyleri tedavi sırasında izlenmelidir Tedavinin 6. ve 12. aylarında her iki parametrede belirgin düşüş yoksa tedavi kesilmeli Tedavin 6.ayında HDV RNA da 2 log10 dan az bir düşüş varsa tedavi kesilmesi önerilir Tedavi sonunda: anti Delta IgM pozitifliği tedavi yetmezliğini gösterir Pascarella S, Neglo F. Hepatitis D virus: an update.liver International (2010) ISSN Yurdaydın C. Treatment of Chronic Delta Hepatitis. Semin Liver Dis 2012;32:

63 İnterferona Yanıt Prediktörleri Erken viral cevap : Tedavinin 6. ayında HDV-RNA negatifliği/ HDV-RNA da > 3log düşüş olması kalıcı viral yanıtın habercisi HBeAg (+) olguların interferona yanıt oranları düşük Hbe serokonversiyonu kalıcı yanıtı öngörmez. ALT seviyesi: ALT olguların tedaviye yanıtı daha iyi olabilir. HDV-RNA >107 kopya/ml Anti-HDV IgM (+) tedavi sonu yanıt oranları düşük Devamlı ALT olabilir

64 IFN Tedavisinden Sonra İzlem Geç HDV RNA relapsları, PEG-IFN tedavisinden sonra ortaya çıkabilir. Geç relaps %40-56 Heiderich B,et al. Late HDV RNA Relapse After Peginterferon Alpha-Based Therapy of Chronic Hepatitis Delta. Hepatology, 2014, vol 60(1): HIDIT II Wedemeyer, Yurdaydin et al. Sürekli Virolojik Yanıt"??? HDV RNA negatifleşmeden, biyokimyasal ve histolojik yanıt gelişip hasta remisyona girebilir. Fakat bu hastalarda relaps görülme olasılığı yüksek

65 Kalıcı viral yanıtın tutarlılığı ve güvenilirliği nasıl değerlendirilmeli 6 aylık tedavisiz takip sonrası yapılan ölçümle değerlendirilir Ancak, bu tedavi sonlanım noktasının güvenilirliği de HDV nin uzun dönem takibinde net değil.. HDV RNA tedavi bittikten sonra negatifleşebilir. HDV-RNA saptanamaz düzeylerde bile olsa HDV infektif kalabilir. Hepatit D reaktivasyonu tedavi edilmiş HbsAg (+) hastalarda görülebilir. Tek güvenilir sonlanım noktası HBsAg klirensidir.

66 Optimal Tedavi Süresi?? aydan uzun süreli tedavilerin VY açısından 48 haftalık IFN tedavisine üstünlüğü gösterilemedi Hasta bazında uzamış IFN tedavileriyle HBsAg kaybına ulaşılan vakalar var Uzamış tedavi sonuçlarının 48 haftalık tedavi alan hastalara göre daha üstün olduğu gösteren çalışmalar da mevcut Tekin R, et al. Delta Hepatitinde Uzun Süreli Pegile-interferon Tedavisinin Etkinliği.Anatol J Investing 2010:4 (4): Gunsar F et al.two year IFN therapy with without ribavirin in chronic delta hepatitis.antivir Ther.2005; 10: Kabaçam G et al.delta hepatitis may require prolonged treatment with IFN (Abstract). Hepatology 2011; 54(supply 4):1039A Heidrich B, et al. Treatment options for Hepatitis Delta Virus Infection.Curr Infect Dis Rep (2013) 15: Karaca C1, et al. Efficacy of pegylated interferon-α treatment for 24 months in chronic delta hepatitis and predictors of response. Antivir Ther. 2013;18(4): Tedavi süresine hasta bazında karar verilmeli Bir yıllık tedavi süresi sonunda yanıt alınan hastalarda tedavi kesilmesi, relaps açısından yakın takip Bir yıllık tedavi ile HDV RNA da > 2log10 düşüş varsa tedavi 2 yıla uzatılması düşünülmeli

67 KRONİK DELTA HEPATİTİNDE TEDAVİ SONU İZLEM ŞEMASI TAM YANIT HDV-RNA (-) ALT N PARSİYAL YANIT HDV-RNA >2 log ALT N ya da YANITSIZ HDV-RNA< 2log ALT İlaçsız Takip 6 ay süre ile 2 ayda bir TEDAVİYİ 2 YILA UZAT Deneysel Tedaviler ALT HDV-RNA (+) Tekrar tedavi ALT N HDV-RNA (-), 3 ay ara ile ALT, HDV-RNA kontrolu HDV-RNA (+), ALT N 3 ayda bir ALT, HDV-RNA takibi ALT TEDAVİYİ DÜŞÜN

68 SUT Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi (Değişik başlık:rg-18/6/ ) Delta ajanlı KHB tanısı konmuş anti HDV(+) hastalarda IFN/PEG- IFN KHB deki kullanım süre ve dozunda kullanılabilir. Klasik IFN toplam dozu haftada 30 milyon, ayda 120 milyon üniteyi geçemez. IFN ve PEG-IFN KHB hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir. Bu hastalardan KHB tedavi koşullarını taşıyanlarda tedaviye oral antiviral ilaçlardan biri eklenebilir. Anti HDV(+) ve HBV DNA sonucu reçete veya raporda belirtilir. (Ek cümle:rg-26/11/ ) Biyopsisi ile ilgili hepatit B deki belirtilen genel prensipler esas alınır. Erişkin hastalarda; KC biyopsisinde HAI 6 veya fibrozis 2

69 Son Dönem KC Yetmezliği Olan Hastalarda Tedavi Tek tedavi seçeneği KC transplantasyonu HBV reinfeksiyonunun önlenmesi için profilaksinin uzun süre sürdürülmesi, HDV reaktivasyonunda tedavi seçeneklerinin çok kısıtlı olması nedeniyle çok önemli!!!

70 KRONİK HEPATİT D YENİ ARAYIŞLAR

71 TEDAVİ Hepatit D için spesifik bir tedavi mevcut değildir.. Son yıllardaki KHB ve KHC tedavisindeki gelişmeler ve klinikteki kullanımları KHD de henüz yok!! Ancak, tedavide yeni arayışlar mevcut..

72 Myrcludex B: Faz 2 Sentetik N- asetillenmiş pres1 lipopeptidi. HBV nin sodium taurocholate cotransporting polypeptide (NTCP) aracığıyla hepatosite girişini engeller. Lonafarnib: Faz 2 HD large antijenin prenilasyonu viryonun toplanması için gerekli. Hayvan çalışmalarında prenilasyonun inhibisyonunun antiviral etkisi olduğu gösterilmiş REP 2139: Faz 2 Nükleik asit bazlı amphipathic polymer (NAP) İnfekte hepatositten HBsAg salınımını engeller

73 Öneriler: ALT yüksek, HDV-RNA (+) kompanse evrede KC hastalığı olan tüm hastalar tedavi edilmelidir. Tedavi kararı için KC biyopsisine gerek yoktur. (Ancak son güncellenen SUT için geçerli değil) ALT yüksek, HDV-RNA (-) ise; HDV-RNA tekrarlanmalıdır. Sonuç tekrar (-) ise, enzim yüksekliğinin diğer nedenleri; ilaç, alkol, NASH, otoimmün hepatit araştırılmalıdır.

74 Öneriler HDV infeksiyonlarında PEG-IFNα kullanılmalıdır. PEG-IFN dozu hepatit B de olduğu gibidir. Delta hepatitinde tedavi süresi bir yıldan az olmamalıdır. HBV replikasyonu ön planda olan kompanse Delta hepatitte nüleoz(t)id analogları kullanılabilir.

75 Öneriler Dekompanse KC sirozunda IFN tedavisi kontrendikedir. Dekompanse KC sirozunda nükleoz(t)id analogları kullanılabilir. KC transplantasyonunda reinfeksiyon oranının azaltılması için; uzun süreli hepatit B immünoglobülini nükleoz(t)id analogları verilmelidir.

76 Sonuç Delta hepatiti tedavisindeki seçenekler sınırlıdır. Tedavide ümit verici yeni arayışlar sürmektedir. Delta hepatiti sadece hasta tanımlandığında tedavi edilebilir. Hekimlerde HDV farkındalığı arttırılmalıdır.

77 TEŞEKKÜRLER...

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM Dr. Bahar Örmen Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir SUNUM PLANI Delta hepatitinde

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı. Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı. Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HBV Neden Önemli? Dünyada yaklaşık 400 milyon kişi HBV ile

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi

Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi HDV-Viroloji Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi HDV defektif bir RNA virusu RNA genomu ve HDAg ile bunu kuşatan HBsAg den oluşmuş kılıfa sahip (36-43 nm) Sadece karaciğerde replike olur HDV nin yüzeyel

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Olgu Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde

Olgu Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde Yunus Gürbüz Olgu 1 55 Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde Anti-HCV pozitif HCV RNA 324 600 IU/mL

Detaylı

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DİYARBAKIR Hepatit D Virüs

Detaylı

HEPATİT D VİRUSU: KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI VE TEDAVİ

HEPATİT D VİRUSU: KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI VE TEDAVİ HEPATİT D VİRUSU: KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI VE TEDAVİ Yrd. Doç. Dr. Ali ASAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış Viral Hepatitler İnfeksiyöz Viral hepatitler A NANB E Enterik yolla geçen Dr. Ömer Şentürk Serum B D C F, G, TTV,? diğerleri Parenteral yolla geçen Hepatit Tipleri A B

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HCV KÜR. HBV UFUKTA KÜR HIV UZAKTADA OLSA KÜR HDV?????? HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi

Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD BUHASDER 2017: 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri 1-5.11.2017, Hilton Dalaman

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HBsAg düzeyi ve kür kavramı. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü

HBsAg düzeyi ve kür kavramı. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü HBsAg düzeyi ve kür kavramı Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü Viroloji Cornberg M, J Hepatol 2017 Viroloji İntegrasyonla integrant kaynaklı HBsAg üretimi integrasyon

Detaylı

OLGU SUNUMU. Nesrin Türker

OLGU SUNUMU. Nesrin Türker OLGU SUNUMU Nesrin Türker HBV Primer olarak hepatositleri tutan Hepadnaviridae ailesinin üyesi, en az 10 genotip (A, B, C, D, K) Ülkemizde en yaygın genotip D Dünyada yaklaşık 500 milyon kişi HBV ile infekte

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Akut Hepatit C: Bir Olgu Sunumu. Uz.Dr.Sevil Sapmaz Karabağ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Manisa

Akut Hepatit C: Bir Olgu Sunumu. Uz.Dr.Sevil Sapmaz Karabağ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Manisa Akut Hepatit C: Bir Olgu Sunumu Uz.Dr.Sevil Sapmaz Karabağ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Manisa Olgu 24 yaşında erkek hasta 6. sınıf tıp öğrencisi Ortopedi polikliniğine başvurmuş Rutin

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi

Kronik Hepatit B Tedavisi HBV Tedavisinde Dönüm Noktaları Kronik Hepatit B Tedavisi 1992 * NA ile hastalığın İlerlemesi ve komplikasyonların önlenmesi 2 HBV viral yükü ile siroz ve HCC arasındaki İlişkinin daha net ortaya konması

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen

KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür Laboratuvar Tedavi Takip

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİTLER

KRONİK VİRAL HEPATİTLER KRONİK VİRAL HEPATİTLER Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Kronik viral hepatit Viruslara bağlı olarak ortaya çıkan

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Kronik Delta (D) Hepatiti. Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu

Kronik Delta (D) Hepatiti. Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Kronik Delta (D) Hepatiti Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Hepatitis B Virusu Hepatit Delta Virusu HBsAg HDV RNA HDV genotip 1 HBV genotipi 3 Epidemiology, pathogenesis and management of hepatitis D: Update and

Detaylı

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve Enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bakılan anti-hav tanı koymada altın standarttır. Anti-HAV

Detaylı

Transplantasyon Sonrası Viral Hepatit C Yönetimi. Dr. Dilara İnan UVHS, Malatya

Transplantasyon Sonrası Viral Hepatit C Yönetimi. Dr. Dilara İnan UVHS, Malatya Transplantasyon Sonrası Viral Hepatit C Yönetimi Dr. Dilara İnan 14.05.2017 UVHS, Malatya Hepatit C: Doğal seyir Thomas DL. Nat Med 2013;19(7):850 858 Nakil sonrası nüks Nakil sırasında saptanabilir HCV

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültei Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepadnaviridae ailesi Orthohepadnavirus cinsi semisirküler (relaxed),

Detaylı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği HEPATİT VEYA KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI APLASTİK ANEMİ: KLİNİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ SONUÇLARI Özlem Tüfekçi 1, Hamiyet Hekimci Özdemir 2, Barış Malbora 3, Namık Yaşar Özbek 4, Neşe Yaralı 4, Arzu

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

KRONİK HEPATİT B OLGUSU

KRONİK HEPATİT B OLGUSU KRONİK HEPATİT B OLGUSU DR DURU MISTANOĞLU ÖZATAĞ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD OLGU 44 yaşında, kadın 2014 yılında eşi akut hepatit

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ Uzm.Dr. Saadet Yazıcı SİROZ(KOMPANSE -DEKOMPANSE) OLGULARDA TEDAVİ Karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biri HBV dır. Ölüm genellikle k.c yetmezliği, HCC,

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Kronik Delta (D) Hepatiti Tedavisi

Kronik Delta (D) Hepatiti Tedavisi Kronik Delta (D) Hepatiti Tedavisi Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölüm Başkanı, Karaciğer Nakli Hepatoloji Sorumlusu 3. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji

Detaylı

IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi?

IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi? IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi? Sıla Akhan, Aynur Aynıoğlu, Elif Sargın Altunok, Murat Sayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli

Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Neler konuşulacak? Hepatit

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları)

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya, 17.10.2015

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Özel Konakta Kronik Hepatit B Tedavisi. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Kronik Hepatit B Tedavisi. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Kronik Hepatit B Tedavisi Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik hepatit B yönetiminde özel hasta grubu Koinfeksiyonlar Dekompanse siroz

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Atipik Profiller

Akut ve Kronik Hepatit Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Atipik Profiller Akut ve Kronik Hepatit Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Atipik Profiller Dr Güle Çınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD Etkenler HAV HBV HCV

Detaylı

Doç.Dr. Funda Şimşek. SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Funda Şimşek. SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Funda Şimşek SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEPATİT AKADEMİSİ 19 Ocak 2018 SUNUM PLANI Akut HBV enfeksiyonu klinik Kronik HBV enfeksiyonu klinik Klinik tanımlar Doğal seyir Klinik

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

HBV/HCV KOĠNFEKSĠYONUNDA EPĠDEMĠYOLOJĠ ve DOĞAL SEYĠR OLASILIKLARI

HBV/HCV KOĠNFEKSĠYONUNDA EPĠDEMĠYOLOJĠ ve DOĞAL SEYĠR OLASILIKLARI HBV/HCV KOĠNFEKSĠYONUNDA EPĠDEMĠYOLOJĠ ve DOĞAL SEYĠR OLASILIKLARI Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri HBV/HCV koinfeksiyon

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to Hepatit C nin Yönetiminde Yenilikler: Öğrenme Hedefleri Genotip 1 kronik hepatit C tedavisinde

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

İmmünosüpresif Tedavi Başlanacak Olguda Hepatit B Tedavisi

İmmünosüpresif Tedavi Başlanacak Olguda Hepatit B Tedavisi İmmünosüpresif Tedavi Başlanacak Olguda Hepatit B Tedavisi Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 19.01.2018 Diyarbakır HBV

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

IV. KLİMUD Kongresi, Kasım 2017, Antalya

IV. KLİMUD Kongresi, Kasım 2017, Antalya IV. KLİMUD Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya 1 HCV Tanısında Cut off/ Sinyal (S/CO)/TV) Değerlerinin Tanısal Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi TÜLİN DEMİR¹, DİLARA YILDIRAN¹, SELÇUK KILIǹ, SELÇUK

Detaylı