TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına"

Transkript

1 BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların büyüklüğü; = 11 + = 7 br x = = 6 br x = + 10 = 6 br olur Buna göre, > x = x olur 1 5 noktasına göre tork alınırsa, 1 = 1 = br, x = 1 = br, 1 = = = 1 olsun noktasına göre tork alınırsa, kuvvetlerin torklarının büyüklükleri, = = br, x = 1 = br olur orkların büyüklükleri arasındaki ilişki, = x = x olur ( ) (+) x = 1 = br, x = = br olur 6 min Buna göre, x > > x olur = 0 r=10cm 8cm 6cm cm uvvetlerin nokta- sına göre torklarının büyüklükleri, = 1 d 1 = 4 = 1 m x = d x = 6 = 1 m x = d x = 5 = 10 m olur Buna göre, = x > x olur 1 I durumda: R x 6 = 8 II durumda: 6 = min 0 ve denklemlerinden, min 0 = 8 min 0 = 08 min = 1 olur UVVE VE HAREE57

2 7 orkun yönü sağ el kuralı ile bulunur Dört parmak dönme yönünde tutulduğunda baş parmak torkun yönünü gösterir Bu durumda vida ok yönünde dönerken tork da z yönünde olur x +z x dönme yönü vida y tahta 10 (+) ( ) 1 1 noktasına göre tork alınırsa, = = 5 br olur noktasına göre tork alınırsa, x = + 1 = 6 br olur noktasına göre tork alınırsa, x = 11 = 5 br olur 8 orkların büyüklükleri arasındaki ilişki, x > = x olur x d uvvetin döndürücü etkisine tork denir ork vektörel bir büyüklüktür ork x = d x eşitliğinden bulunur Birimi m dir Yönü sağ el kuralı ile bulunur Sağ elin dört parmağı cismin dönme yönünü gösterdiğinde, dik duran baş parmak tork vektörünün yönünü gösterir Şekilde tork vektörü ( x), d ve vektörlerine dik ve sayfa inden içeri ( ) doğrudur 11 apı ya da pencereyi açarken Barajdan akan suyun türbini döndürmesi sırasında Pedal çevirerek bisikleti hareket ettirdiğimizde Her üç olayda da kuvvetin döndürücü etkisi yani tork etkisinden yararlanılır uleden bırakılan taşın yere düşmesinde yer çekimi potansiyel enerjisi etkilidir 9 Disk sabit süratte dönüyorsa x top dır ork sıfırdan farklı ise dönme hızı değişir +x ~ I yargı yanlıştır Sabit süratte dönerken tork sıfır olduğundan yönü olmaz II yargı yanlıştır et tork varsa cisim hızlanır ya da yavaşlar III yargı doğrudur 1 ork vektörünün yönü, sağ el kuralı ile bulunur +y Sağ elin dört par- mağının bükülme yönü cismin dönme yönünü gösterdiğinde bunlara x 1 x +x dik tutulan baş parmak tork vektörünün yönünü +z gösterir diski xy inde ok yönünde döner ise tork vektörü sayfa ine dik z yönündedir diski xz inde ok yönünde dönerse tork vektörü +y yönünde olur 158 UVVE VE HAREE

3 MDE SRU - DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 4 A 4 8 X A noktasına göre tork alırsak X cisminin ağırlığı, + X + 1 = 1 + X = 7 4 X = X = olur Cismin ağırlık merkezi olan noktasına göre tork alırsak, te oluşan gerilme kuvveti; / x o = 8 = 40 0 = 0 olur = x = dir noktasına göre tork alınacak olursa, R x 4 = + 1 = 4 olur noktasına göre tork alınacak olursa, R x 4 = + 5 = olur 4 Buna göre, > > olur 5 X I durumda: M P R S R noktasına göre tork alınırsa, Rx R Y Şekil-I 4 = x 5 + Y 4 = = = 4 olur Şekil-II çubuğunun ağırlık merkezi noktasıdır noktasına göre tork alırsak, = 4 = 1 = olur II durumda: R noktasına göre tork alınırsa, 4 = x 4 + Y 1 4 = = 6 6 = olur 4 Buna göre, = = olur 4 UVVE VE HAREE59

4 6 M P R S 8 Sis tem den ge - de ol du ğu na gö re; = ı 1 ı 4 = ı ı 4 = ı Den ge koşuluna gö re, ı 1 7 I işlemi: = II işlemi: III işlemi: 1 = 1 olur 14 + = = 10 olur = = 9 olur Buna göre, I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır M 9 + ı = ı = 1 10 = u + ı = ı + 4 = 4 5 = 4 v u ve v denk lem le ri oran la nır sa, 1 10 = 5 4 I = & = olur = II = Şekil-I Şekil-II Şekil-I de: III = Şekil-III A Y 6P gerilme kuvveti, = olur X cisminin ağırlığı, X X 1 = P X = 4P olur Y cisminin ağırlığı, Y = 6P 1 Y = P olur gerilme kuvveti, = 6P + P = 9P olur P Şekil-II de: A noktasına göre tork alınırsa, Şekil-III te: R x A = 1 = olur noktasına göre tork alınırsa, R x = = olur Buna göre, > > olur 160 UVVE VE HAREE

5 10 Sis tem den ge de ve Y çu bu ğu, X çu bu ğu nun ağır lık mer ke zin den asıl dı ğın dan ler de ki ge rilme kuv vet le ri ora nı le rin ağır lık mer ke zi ne olan uzak lık la rı na bağ lı dır uv vet le rin ora nı, = & = olur 11 1 A M 1 M M M M Çubuklara etki eden kuvvetler şekildeki gibidir A noktasına göre tork alınırsa, R x A M M = M = 5 = olur M M 1 MDE SRU - Eİ SRUARI ÇÖZÜMERİ uvvetlerin noktasına göre torklarının büyüklükleri eşittir = x = x 1 1 = = 1 = = olur Buna göre, 1 > = olur 1, ve kuvvet- lerinin noktasına göre toplam torkları sıfır olduğuna göre, + x = x 1 d + d = d olur Bu durumda 1 d d 1 d Ọ > 1 ve > olur 1 ile kuvvetleri arasında kesin bir ilişki kurulamaz I ve II yargılar doğrudur III yargıda kesinlik yoktur ( ) (+) 1 noktasına göre tork alalım I işlem: 14 + = = 8 II işlem: 14 + = = 8 III işlem: 14 + = = 8 I, II ve III işlemler tek başına yapılmalıdır 1 ve kuvvetleri levhayı ( ) yönde, kuvveti ise (+) yönde döndürmektedir evha dengede olduğundan, Rẍ x = + x olur Buna göre, ve x ü karşılaştıramayız I yargı için kesin birşey söylenemez x > dir II yargı kesinlikle doğrudur x > x tür III yargı kesinlikle doğrudur UVVE VE HAREE61

6 4 evha " 1, " ve " 1 kuvvetleriyle ayrı d 1 ayrı olarak dengede tutulduğuna göre, bu d kuvvetlerin noktasına göre torklarının büyüklükleri eşittir Buna göre, = x = x 1 d 1 = d = d d > d > d 1 olduğundan, 1 > > olur 5 üplerin her birinin ağırlığına diyelim I d 1 MDE SRU - 4 Eİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 I M 1 4 Şekildeki çubukların ağırlık merkezleri noktasında olur noktasına göre tork alınırsa, 1 = 1 II 1 1 = olur 1 d= 1 II d= 1 1 Şekil-I 1 Şekil-II Rx 1 Rx I M 4 II 6 1 d = + 1 d = = d olur = 7 d 1 ve kuvvetleri taraf tarafa oranlanırsa, d 5 = = olur 7 7 d 1 Şekil-I olur 1 Şekil-II alasın ağırlığına, kadının ağırlığına diyelim adın kalas üzerinde ok yönünde hareket ederken M noktasına geldiğinde, I ve II desteklerinin tepki kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olur =10 ç noktasına göre tork alınırsa, Şekil-I de " 1 ve " kuvvetlerinin noktasına göre torkları alındığında levha 1 yönünde dönerek Şekil-II deki gibi dengeye gelir I yargı doğrudur evha Şekil-II de dengede olduğundan kuvvetlerin büyüklükleri için kesin birşey söylenemez uvvetlerin uzantıları noktasından geçtiğinden ikisininde torkları sıfırdır II yargı yanlıştır III yargı kesinlik yoktur 10 = ç = 5 ç = 5 ç & ç = 6 olur İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü, R y 10 = = olur 16 UVVE VE HAREE

7 4 1 Y X I 0 I des te ğe gö re tork alınırsa, = = 104 = 5 II des te ğe gö re tork alınırsa, 5 = = = 76 & 1 = olur 5 1 ve taraf tarafa oranlanırsa, 76 olur = = = İpe göre tork alalım 1 = + 4 = + 8 = 10 olur II MDE SRU - 5 Eİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 noktasına göre tork alacak olursak, S " x 6 = ç + X 5 6 = = 18 X = = olur ç = M M i i i Çu buk lar den ge de ve kuvvetler birbirine paralel oldu ğu na gö re, = 4 = olur = olur M = 4 M = olur Bu du rum da = M > olur 6 Y =P Y = X = 10P 10P X 7 ç =4 X ağır lı ğı na gö re tork alı nır sa, noktasına göre tork alınacak olursa, 5 + P 10 = 10 P P P 10 = 40 P + 70 P P = 110 P 5 = 100 P P olur S " x 4 + Y 6 = ç + X = = = 16 = 4 olur UVVE VE HAREE6

8 4 A noktasına göre tork alınacak olursa, 5 R x A 4 + = = olur = 1 M çubuğunda: ı ı 4 = M noktasına göre tork alalım ı 6 = + ı 6 = 1 ı = olur kal A sıvı = 6 5 1br 1br1br 1br Şekil-I Şekil I de : Şekil-II noktasına göre tork alınacak olursa, Rx 4 = + 5 = olur 4 Şekil II de : noktasına göre tork alınacak olursa, R x = 1 + = = olur ve gerilme kuvvetleri taraf tarafa oranlanacak olursa, = = olur 4 çubuğunda: Desteğe göre tork alalım + ı = = 18 = 1 = 6 olur 164 UVVE VE HAREE

9 1 MDE SRU - 6 Eİ SRUARI ÇÖZÜMERİ y X = noktasına göre tork alınırsa, R x y 4 = + x sin0 4 = = 8 = 8 = 4 olur 0 x noktasına göre tork alırsak, R " x = y 5 = ç + x sin7 5 = br 0,65 = = 150 = 50 olur 7 X y 7 X 4br X =0 Ç =40 5 1,5br 1,5br y 60 P y P= 60 y noktasına göre tork alınacak olursa, S " x y 6 = y + P y 5 sin0 6 = cos60 + P cos = = + = 9 = olur noktasına göre tork alınacak olursa, R x 6 = = 9 = olur =80 y 5 P=10 noktasına göre tork alınacak olursa, S " x = y + P y 4 = sin5 + P sin5 4 = 40 0, ,8 4 = 64 + = 96 = olur =40 P=0 y 0 P y 0 x nok ta sı na gö re tork ala cak olur sak, ge ril me kuv ve ti nin bü yük lü ğü, S " x y 4 = + P sin0 4 = = = 140 = 70 olur UVVE VE HAREE65

10 7 9 y 7 x X 7 y 1cm 4cm ç = X = Çubuk dengede olduğundan noktasına göre tork alınırsa, R x y 4 = + sin7 4 = 1 0,64 = 1,4 = 1 = 5 olur 5cm 10 cm Bu tür so ru la rın hep sin de des tek tep ki si so rul mamış ise, des te ğe gö re tork alı na rak so ru lar çö zü lür x 4 + y 5 = 10 1 ( cos7 ) 4 + ( sin7 ) 5 = 10 0,84 + 0,65 = 10, + = 10 6, = = olur = =50 =50 = y 7 X Y 1br x X ami teoreminden, 1 = = sin1 7 sin 14 sin = = 08, 06, 1 1 = 40 = 50 olur noktasına göre tork alınırsa, X = Y 4 X = (90 X ) X = 180 X = 60 Y = 0 olur 1br 7 çy 7 ç X noktasına göre tork alınacak olursa, Rx y = çy 1 sin7 = ç cos7 4 = = 10 = 40 olur X = = 40 olur 166 UVVE VE HAREE

11 P=0 y =80 60 y 60 noktasına göre tork alınacak olursa, S " x y = y 1 + P y sin60 = sin60 + P sin60 = + P = = 10 = 60 olur P y MDE SRU - 7 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 noktasına göre tork alınacak olursa, R x 4 = = olur 8 noktasına göre tork alınırsa, R x 1 = 1 = 60 1 = 40 olur R x x olduğundan, 5 f s 1,5br 7 f S br 1,5br 1 =60 br 4br br 1 f s = 1 f s = 40 olur, P, 7 4, 5P 5, 5 0,8, 1,5, 1,5, 10m Çu bu ğun her bir böl me si nin uzun lu ğu na, di yecek olur sak ağır lık la rın ya olan dik uzak lık la rı şe kil de ki gi bi olur nok ta sı na gö re tork ala cak olur sak,, = 5P 1,5, + P (, + 0,8,) = 7,5P + 7,6P 6m 5m 6m m Özel üç gen den çu buğun ya tay la yap tı ğı açı 7 olur nok ta sı na gö re tork alı nır sa, = 15,1P 10 = (00 sin5 ) 5 + (100 sin5 ) 6 = 151 P olur (0,8) (0,8) 6 10 = = 18 olur UVVE VE HAREE67

12 4 uvvetlerin noktasına göre tork alındığında, R x, a,,cosa = sina = tana = f sür f sür = tana olur 1 f sür a, sina,cosa 5 d=8br 5 x=br x=br Çu bu ğun uzun lu ğu 10 br se çi lir se, d = 8 br ve x = br olur nok ta sı na gö re tork alı nır sa, d = x 8 = = olur 8 6 br 7 br 4br br noktasına göre tork alınırsa, R x = = olur 168 UVVE VE HAREE

13 ÇÖZÜMER ork ve Denge est ( ) (+) X M noktasına göre tork alınırsa, = = 4br, x = 10 = 4br, x = 0 = 4br olur orkların büyüklükleri arasındaki ilişki, = x = x olur gerilme kuvvetinin olduğu e göre tork alırsak, X = = X olur Desteğe göre tork alırsak, 4 = Y X 4 = Y Y X = Y X 1 = Y olur 1 P P Şekil-I Şekil-II Şekil-III P Her bir ka re bölmenin uzunlu ğu 1 br se çi l des tekle re gö re tork alı nır sa, P 1 = P & 1 = P = P 1 & = = P & P = 4 4 ev ha nın ağır lık mer ke zi P nok ta sı dır ev ha nın den gede ka la bi le si için lev ha ya uygu la nan kuv vet le rin tork la rının top la mı sı fır ol ma lı dır ağır lı ğı lev ha yı (+) yön de dön dür me ye ça lı şır + 4 P 5 1 Buna göre, ler de ki ge ril me kuv vet le rinin büyüklükleri ara sın da > = iliş ki si var dır ev ha nın den ge de ka la bil me si için ( ) yön de bir kuv ve tin uy gu lan ma sı ge re kir 4 kuv ve ti ( ) yön de, di ğer kuv vet ler (+) yön de dön dür me ye ça lı şır Öyley se lev ha yı den ge de tu ta cak kuv vet 4 kuv ve ti dir S " x = 1 4 UVVE VE HAREE69

14 5 I durumda: noktasına göre tork alınırsa, 8 R x 1 4 = 1 = 8 II durumda: olur I II 1 5 y 5 noktasına göre tork alacak olursak, noktasına göre tork alınırsa, S " x R x = = olur 4 = y 4 = cos5 4 = 160 0,6 1 ve kuvvetleri taraf tarafa oranlanırsa, = 7 olur = = olur y Çubuk dengede olduğundan noktasına göre tork alınırsa, R x y = + 4 sin0 = 6 1 = = 4 olur 7 noktasına göre tork alınacak olursa, R x = ç + x 0 = ç = ç = ç ç = 15 olur =0 Ç X = a f S a y a y Çubuğa etki eden kuvvetler şekildeki gibidir Çubuk dengede olduğundan, R y 1 = olur 1 bulunabilir R x y = y 1 sina = cosa1 cos a = olur sin a bulunabilir R X f s bulunabilir f s = olur 170 UVVE VE HAREE

15 10 X M 1 x +y y Şekil-I x x +x x +y y Şekil-II +x x +y x y Şekil-III +x noktasına göre tork alınacak olursa, R x X + 1 = X = X = olur ork vektörünün yönü, sağ el kuralına göre bulunur Sağ elin dört parmağının bükülme yönü cismin dönme yönünü gösterdiğinde, dik tutulan baş parmak tork vektörünün yönünü gösterir Şekil-I de tork vektörü +x, Şekil-II de tork vektörü x, Şekil-III te tork vektörü +y yönünde olur 11 r r/ x r r/ r r = x + b l & x = r nok ta sı na gö re tork alı nır sa, r br+ l= r r 10 = r 15 = & = 10 olur UVVE VE HAREE71

16 1 ÇÖZÜMER br 1 uvvetlerin noktasına göre torklarının büyüklükleri eşittir = x = x 1 = = 1 = = olur Buna göre, 1 > > olur ork ve Denge 4 kal A sıvı Çubuğa etki eden kuvvetler şekildeki gibidir A noktasına göre tork alınırsa, R x A 1 = = olur est el or ta sın dan iki ye bö - lündüğü ne gö re her bir par ça nın ağır lı ğı o lur noktasına göre tork alınırsa,, +, =,, +, =, + = & = olur,, 5 P nok ta sı na gö re tork alı nır sa, r (rsin5 ) 0,8 = 16 olur 7 P r noktasına göre tork alınırsa, = 6 = 1 br, x = 16 = 6 br, x = = 6 br olur orkların büyüklükleri arasındaki ilişki, > x = x olur 1 (+) ( ) 50 50sin7 7 M P x 70 Ço cuk nok ta sın dan x ka dar uzak laş tı ğın da te ki ge ril me kuv ve ti 50 ol sun nok ta sı na gö re tork alı nır sa, (50sin7 )7 = 70x (500,6) 7 = 70x x = br olur Öy ley se ço cuk en faz la nok ta sı na ka dar yü rü yebi lir 17 UVVE VE HAREE

17 7 9 M 1 Çubuklara etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir noktasına göre tork alınırsa, 5 = 1 = olur 5 x 7 y 4 X = noktasına göre tork alınacak olursa, R x y 4 = sin7 4 = = 1,4 = 1 = 5 olur M 1 noktasına göre tork alınırsa, 4 5 R x 6 = + noktasına göre tork alınırsa, kuvvetinin, 6 = 4 1 = olur x = vv = 8 br olur = 4 = 8 br x = 4 = 8 br x = 4vv = 8 br x 4 = 4 = 8 br x 5 = 4 14 = 4 br noktasına göre tork alınırsa, R x 6 = = 5 = 6 5 olur Buna göre, 5 kuvveti çubuğu şekildeki konumda dengede tutamaz ve taraf tarafa oranlanırsa, 1 4 = = olur UVVE VE HAREE7

18 ge ye gel di ği ne gö re çu buğun ağır lık mer ke zi P nokta sı dır nok ta sı na gö re tork alı nır sa, d 1 = Pd 11 Çu buk P nok ta sın dan dend 1 (5sin7 ) = 0 (cos7 ) 5 7 d P 7 0 (50,6) = 0( 0,8) = 7 = 4 olur 1 x 0 y Ç X = noktasına göre tork alınacak olursa, R x ç + x 5 = + y 6 ç + 5 = +sin0 6 1 ç +5 = + 6 ç + 5 = 5 ç = 54 5 ç = 15 ç = 5 olur 174 UVVE VE HAREE

19 1 ÇÖZÜMER X Z Y Çubuğun olarak dengede kalabilmesi için yalnız Z küresi asıldığı yerden alınmalıdır Z küresi alındığında noktasına göre tork alındığında, = = 9 olur ork ve Denge 4 M P R S ç = I II ç = est Çocuk noktasında iken çocuk ile çubuğun ağırlık merkezi I desteğinin üzerinde, S noktasında iken çocuk ile çubuğun ağırlık merkezi II desteğinin üzerindedir Şekilde görüldüğü gibi, ağırlığı olan çocuk, kalasın dengesi bozulmadan en fazla S noktaları arasında hareket edebilir = ı x ı ı y Me tal çu bu ğun sı cak lı ğı ar tın ca, çu bu ğun ucu yük sel me ye baş lar İp te ki ge ril me kuv ve ti ar tar, nin ya gö re torku ar tar nok ta sı na gö re; nin torku, nin torkuna eşittir Bu na gö re nin torku ar tar I konumunda: Rx 1 4 = 1 = 1 = olur II konumunda: R x 4 = 1 = 4 Buna göre, 1 = = olur Çu bu ğa uy gu la nan kuv vet ler şe kil de gös te ril di ği gibi dir nok ta sı na gö re tork alı nır sa, = = 8 olur cis mi ne çu bu ğun uy gu la dı ğı tep ki kuv ve ti, = = 40 8 = 1 olur 6 R x olduğuna göre kuvvetinin büyüklüğü, = = = olur UVVE VE HAREE75

20 7 x a a y y a x 10 Her bir böl me nin y uzun lu ğu na 1 br der sek ve nok ta sı na gö re tork alır sak, P y 7 7 P x P=4 5 x noktasına göre tork alınırsa, R x y = y 1 sina = cosa1 tana = olur 8 uvvetlerin noktasına göre torklarının büyüklükleri eşittir 9 = x = x 1 = 5 = 4 5br = 5 = 4 4br olur Buna göre, 1 > > olur 1x 1 = 10 = 4 0 1y = 5 (+) ( ) m 5 m 5 m m 4 m 4 m 6 m m = 6 8 m M Şekildeki kuvvetlerin noktasına göre torku, x = = = 1 m olur evha ( ) yönde döner I yargı yanlıştır II yargı doğrudur br ork vektörünün yönü, sağ el kuralına göre bulunur Sağ elin dört parmağının bükülme yönü cismin dönme yönünü gösterdiğinde, bunlara dik açılan baş parmak tork vektörünün yönünü gösterir Şekilde tork vektörünün yönü sayfa inden dışa ( ) doğrudur III yargı doğrudur 11 1 x 4 + y + P x = P y (0,6) 4 + (0,8) +(40,6) = (40,8),4 +,4 = 57,6 8,8 4,8 = 8,8 = 6 olur = 1 M 5 A M çubuğu M çubuğuna büyüklüğünde kuvvet uygular A noktasına göre tork alınırsa, R x A 1 1 = M = M & o M 10 = 1 olur 16 P P Çu buk la rın uzun luk la rı 10 br se çi l, nok ta sı na gö re tork alı nır sa, 4 = P4 + P11 + P19 + P4 4 = 58 P 9 = P olur o 8 10 P 10 P 176 UVVE VE HAREE

21 Adı ve Soyadı : Sınıfı : umara : Aldığı ot : Bölüm Yazılı Soruları (ork) ÇÖZÜMER 1 1 kuvvetinin noktasına göre torkunun büyüklüğü, x = 1y d 1 1x d 1 ı = 4 = 4 br olur a) kuv ve ti nin torkunun büyük lü ğü x = d = = 4 br = x olur b) kuv ve ti nin torkunun büyük lü ğü, x = d = 5 = 10 br 5 = x olur 1y + 1 a) y 5 x x 1X 5 40 r 7 d a) P nok ta sı na gö re tork alı nır sa, d 1 = Pd (rsin5 ) = P(rsin7 ) 0,8 = P0,6 1,6 = 400,6 = 15 olur b) Des te ğin kü re ye uy gu la dı ğı tep ki kuv ve ti, d 1 = cos5 + 40cos7 = 150, ,8 = 9 + = 41 olur 8 y 0 nok ta sı na gö re tork alı na cak olur sa, y 4 = ( sin5 ) 4 = , = 144 = 45 olur b) Du va rın ya tay tep ki kuv ve ti ( x ), kuv ve ti nin ya tay bi le şe ni ne ( x ) eşit tir x = x = cos5 = 45 (0,6) = 7 olur c) Du va rın dü şey tep ki kuv ve ti ( y ), y = y sin5 = y ,8 = y = y + 8 y = 8 olur 4 a) Du va rın mer di ve ne uygu ladı ğı tep ki kuv ve ti ol sun nok ta sı na gö re tork alı nır sa; f s ( M+ Ç) = 8 m m ( ) = = & = olur 8 b) Ye rin mer di ve ne uy gu la dı ğı tep ki kuv vet ol sun Den ge ko şu lu na gö re; = M + Ç = = 00 olur c) Den ge ko şu lu na gö re; 5 fs = = olur 8m UVVE VE HAREE77

22 x y 7 P=0 4br X cis mi nin asıl dı ğı nok ta ya gö re tork alı nır sa, 5 = = 6 = 1 olur gerilme kuv ve ti nin ol du ğu e gö re tork alı nır sa, = = 4 = olur X 16 5 /br ç =4 br /br noktasına göre tork alınacak olursa, S " x y 5 = ç + P 0,6 5 = = = 96 = olur I II 9 5 M M = çubuğunda: ucuna göre tork alalım 1 + = M = olur = = olur = ve M taraf tarafa oranlanırsa, 1 = = 6 M olur ç noktasına göre tork alalım y 6 = ç + 4 sin5 6 = ç ,8 6 = ç = ç + 1 ç = 1 ç = 4 olur y 5 =5 x 7 5 = y 10 Dik dört gen lev ha da 4 br kare ol du ğun dan lev hanın ağır lı ğı, = 4 10 = 40 olur nok ta sı na gö re tork alınır sa, x y 7 x 5 5 y nok ta sı na gö re tork alınırsa, S " x 4 = y 4 = sin5 104,8 40 = 1,6 = 5 olur x 4 + y 4 + x = y ( 0,8) 4 + ( 0,6) 4 + ( 0,8) = ( 0,6), +,4 = 1,8 1,6 5,6, 5,6,40 60 = olur UVVE VE HAREE

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur.

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur. 0. BÖLÜM AĞIRLI MEREZİ ALIŞTIRMALAR ÇÖZÜMLER AĞIRLI MEREZİ. y(m) m m m 8m (m) 0 8m ütle mekezinin koodintı, m+ m+ M m + m + m.( ) + m. + 8m. + m.( ) + 8m. m+ m+ 8m+ m+ 8m + 9+ 8+ 6 8 m olu. ütle mekezinin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir.

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir. MMEN Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin momenti denir. Bir kuvvetin momenti, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment vektörel bir büyüklüktür.

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER BÖÜ 7 TAFOATÖE ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4.. prmer. Transformatör deal olduğundan, dr. > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve < dr. Buna göre I ve II yargıları doğru, III. yargı

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DİNAİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 ( ) (+) 0N 6/s 6/s 60 10N N 10N 0N 1N cis i uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce (+) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r ( ) yön de hız l nır Cis in iv

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması TRAFORATÖRER BÖÜ 7 Alıştırmalar. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 500 & 0 50. 50 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4 A ınıf Çalışması A ampermetresnn gösterdğ değer 4A

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

MERCEKLER MERCEKLER I 1 I 2. 3f/4 2f/3. 5f/7 5f/3

MERCEKLER MERCEKLER I 1 I 2. 3f/4 2f/3. 5f/7 5f/3 6. BÖÜM MERCEER AŞTRMAAR ÇÖZÜMER MERCEER. 6 7 θ θ 8 θ θ 9 / / 5 0 5/7 5/ 90 OPTİ . 6 O O O 7 O T O O / 8 O T / 9. O T. O O T / 5 0 O T O O T / / OPTİ 9 . x x x x x x x x x O x x x x x O O x Her aralığa

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI ES 1 ÇÖZÜER AZ BASINCI 1. umurta şişenin içine açık ava basıncı sebebiyle düşmüştür. Şişenin içinde yakılan ateş, içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki açık ava basıncı, şişenin içindeki basınçtan fazla

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı