Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu"

Transkript

1 Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu YILLIK PLN Yaş Grubu:48-60 ay YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:12-30 Eylül(15 iģ günü) E Y L Ü L PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. K 3: Değişik yönlere doğru uzanır. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 14.tılan nesneleri yakalar. 15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 1.Küçük nesneleri toplar 7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. maç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 2.Nesneleri sıkar. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. SOSYL-DUYGUSL LN maç 2.Duygularını fark edebilme. 1.Duygularını söyler. 2.Duygularının nedenlerini açıklar 3.Duygularının sonuçlarını açıklar. maç 3. Duygularını kontrol edebilme 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. K 1:Başkalarının duygularını ifade eder. K 2:Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarının iliģkilerini yönetebilme. 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.ldığı sorumluluğu yerine getirir. 5.Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. 9.Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. K 1:Hata yapabileceğini kabul eder. K 2:Kendi hatalarını söyler. 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. maç 8. Farklılıklarını saygı gösterebilme. K 1: Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. K 2:Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. maç 10- Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü fark edebilme K 4:Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. K 3:Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. DĠL LNI maç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 7

2 YLR E Y L Ü L maç 5. Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1. Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. BĠLĠġSEL LN maç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar. 2. ile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar. maç 2. Olay ya da varlıkların çeģitli özelliklerini gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. maç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler. 4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar. maç 4. lgıladıklarını hatırlayabilme Kazanlımlar 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. K 8:Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler. 9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. maç 5. Varlıkları çeģitli özelliklerine göre eģleģtirebilme 1. Varlıkları bire bir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. maç 6.Varlıkları çeģitli özelliklerine göre gruplayabilme. 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:3-31 Ekim (19 ĠĢ günü) maç 7.Nesne, durum ya da olayları çeģitli özelliklerine göre sıralayabilme. 1.Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. 6.Varlıkları büyüme aşamaları göre sıralar. maç 9. Nesneleri sayabilme içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma maç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme 1.Her nesnenin bir şekil olduğunu söyler 2.Daire,üçgen,kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. maç 11.Günlük yaģamda kullanılan belli baģlı sembolleri tanıyabilme. 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 3.10 içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar maç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç iliģkisi kurabilme. 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler ÖZBKIM BECERĠLERĠ maç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır. 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. maç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır. 5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. 8

3 YLR KVRMLR LN GEZĠLERĠ BELĠRLĠ GÜN VE HFTLR ĠLE KTILIMI DEĞERLENDĠRME * Renk kavramı (kırmızı, sarı) * Sayı kavramı ( 1ve 2 sayısı ) *Şekil (daire) * Büyük,orta,,küçük *Mutlu *Düzenli -Dağınık -Okulun bölümlerinin gezilmesi ve tanıtılması -okul idarecilerini ziyaret etme * İlköğretim Haftası (Eylül ayının üçüncü haftası) -Rehberlik tarafından hazırlanan oryantasyon dönemine uygun seminer programı velilere sunulur. Ebeveynlerin eğitim gereksinimlerini belirlemeye yönelik ile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu uygulanır. (Bk.Program Kitabı). E Y L Ü L 9

4 YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:1-30 Kasım(19 ĠĢ günü) E K Ġ M PSĠKOMOTOR LN maç1-bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme 1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanma 3. Değişik yönlere doğru uzanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür 6.Belli bir mesafeyi sürünerek gider. 14.tılan nesneleri yakalar 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 1.Küçük nesneleri toplar. 4.Nesneleri takar. 5.Nesneleri çıkarır. 7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. maç 4- Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme 2.Nesneleri sıkar. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. maç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1 4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. SOSYL-DUYGUSL LN maç 2.Duygularını fark edebilme. 1.Duygularını söyler. 2.Duygularının nedenlerini açıklar. 3.Duygularının sonuçlarını açıklar maç 3. Duygularını kontrol edebilme. 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. maç 4- Kendi kendini güdüleyebilme 1. Kendi isteği ile bir işe başlar. 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. 1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarının iliģkilerini yönetebilme. 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.ldığı sorumluluğu yerine getirme. 5.Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. 6 Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. 7.Gerektiğinde lideri izler. 8.Gerektiğinde liderliği üstlenir. 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. 1.Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. maç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme. 1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. 2.Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir 4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur. 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar. maç 10- Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü fark edebilme 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar 4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler. 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6.Çeşitli materyalleri kullanarak müzik oluşturur. 10

5 YLR E K Ġ M maç 15.tatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme. 1.tatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2.tatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. DĠL LNI maç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler. 2.Sesin geldiği yönü belirler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. maç 2-KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4-Kendini sözel olarak ifade edebilme 1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar. 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 5.Söz almak için sırasını bekler. maç 5-Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 6. Sözcük dağarcığını geliģtirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. maç 8-Görsel materyalleri okuyabilme 1.Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar. MÇLR VE KZNIMLR 11 BĠLĠġSEL LN maç 2. Olay ya da varlıkların çeģitli özelliklerini gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. maç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler. 4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar. maç 4. lgıladıklarını hatırlayabilme Kazanlımlar 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. 5.Varlıkların sayısını söyler. 8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler. 9.Nesne, durum, ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder maç 5. Varlıkları çeģitli özelliklerine göre eģleģtirebilme 1.Varlıkları bire bir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8-Nesneleri sayılarına göre eşleştirir maç 6.Varlıkları çeģitli özelliklerine göre gruplayabilme. 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekilleri göre gruplar. 4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar. 5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. maç 9. Nesneleri sayabilme içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma 6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler maç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme 1.Her nesnenin bir şekil olduğunu söyler 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. maç 11.Günlük yaģamda kullanılan belli baģlı sembolleri tanıyabilme. 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 3.10 içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar.

6 MÇLR VE KZNIMLR maç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme. maç 13.Bir örüntüdeki iliģkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluşturur. 2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. maç 14.Parça-bütün iliģkisini kavrayabilme 1.Bir bütünün parçalarını söyler 2.Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler maç16-- Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden sonuç iliģkisini kurabilme. 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. maç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliģki kurabilme. 2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır. maç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme 1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır. maç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler maç 20.tatürk ü tanıyabilme 1.tatürk ün hayatı ile ilgili olguları söyler. ÖZBKIM BECERĠLERĠ maç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme. 2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar maç 2- Giysilerini giyme ve çıkarabilme 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 3.Giysilerini yardımsız giyer. 4.Giysilerini doğru şekilde giyer. 6.Giysilerini asar maç 3- Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer 2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer 5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir 12

7 YLR KVRMLR LN GEZĠLERĠ BELĠRLĠ GÜN VE HFTLR ĠLE KTILIMI DEĞERLENDĠRME E K Ġ * Renk kavramı (kırmızı, mavi, sarı) * Sayı kavramı (1 den 10 a kadar ritmik sayma) ( 2, 3, 4 sayıları) * Şekil Kavramı (Kenar-köşe, Üçgen) * Kavramlar Uzun - Kısa ğır Hafif z Çok İnce -Kalın Doğru Yanlış Üstünde-ltında- Ortasında Şaşkın- Düşünceli Hızlı- Yavaş * Örüntü -Bayrampaşa akvaryum a gezi düzenlenir. * Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) * Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü) * Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) *Veli toplantısı düzenlenir. * Evden getirilen hayvan resimlerinden hayvanları koruma günü için pano oluşturulur. *Ben kimim ve ailem konusu kapsamında ailelere soyağcı projesi gönderilir. * Cumhuriyet bayramı kutlamalarına aileler davet edilir -Velilere bilgi yazıları gönderilerek çocuklarla birlikte üç boyutlu bir çalışma yapılması istenir. * Çocukların gelişim özelliklerini İçeren Gelişim Kontrol Listesi dikkate alınarak çocukların Gelişimleri değerlendirilir. (Bk. Program Kitabı). M 13

8 YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:1-30 Kasım (19 Ġġ günü) K S I M PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 3.Değişik yönlere doğru uzanır. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 10.Belirli yükseklikten atlar. 11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 14.tılan nesneleri yakalar. 15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 4.Nesneleri takar. 5. Nesneleri çıkarır. 7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. maç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. 3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır. 4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür 5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider. maç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 2.Nesneleri sıkar. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. SOSYL-DUYGUSL LN maç 2.Duygularını fark edebilme. 1.Duygularını söyler. maç 3. Duygularını kontrol edebilme. 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. 1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarıyla iliģkilerini yönetebilme. 1.Kendiliğinden iletişimini başlatır. 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.ldığı sorumluluğu yerine getirme. 5.Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. 9.Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar. 11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. 1.Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. maç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme. 1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. 2.Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. 3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir 4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur. maç 10 Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme. 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunun söyler. 2.ynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler. 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler. 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6.Çeşitli materyalleri kullanarak müzik oluşturur. 7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. 14

9 YLR K S I M maç 15.tatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme. 1.tatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2.tatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. DĠL LNI maç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler. 2.Sesin geldiği yönü belirler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. maç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 4. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 6. Duygu düşünce ve hayallerini söyler. 7. Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. 8. Üstlendiği role uygun konuşur. maç 5. Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 6. Sözcük dağarcığını geliģtirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. MÇLR VE KZNIMLR 15 maç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1. Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar. 6. Görsel materyalleri özenle kullanır. BĠLĠġSEL LN maç 2. Olay ya da varlıkların çeģitli özelliklerini gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. maç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler. 4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar. maç 4. lgıladıklarını hatırlayabilme Kazanlımlar 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. maç 5. Varlıkları çeģitli özelliklerine göre eģleģtirebilme 6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir. maç 6.Varlıkları çeģitli özelliklerine göre gruplayabilme. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. maç 7.Nesne, durum ya da olayları çeģitli özelliklerine göre sıralayabilme. 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar. maç 9. Nesneleri sayabilme. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma 6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler maç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme 1.Her nesnenin bir şekil olduğunu söyler.

10 YLR K S I M 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. maç 11.Günlük yaģamda kullanılan belli baģlı sembolleri tanıyabilme. 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. maç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. maç 13.Bir örüntüdeki iliģkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluşturur. 2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. 3.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler 4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyle. 5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. maç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler 3.Nesneyi kullanarak toplama yapar içinde toplama gerektiren problemleri çözer. maç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç iliģkisi kurabilme. 3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar. maç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliģki kurabilme. 1.Olayları oluş sırasına göre söyler 2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır. maç 18.Problem çözebilme 1.Problemi söyler 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 3.Probleme çeşitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer. 4.Seçilen çözüm yollarını dener. 5.En uygun çözüm yoluna karar verir. 6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar. maç 20.tatürk ü tanıyabilme 1.tatürk ün hayatı ile ilgili olguları söyler. 2.tatürk ün kişisel özelliklerini söyler. MÇLR VE KZNIMLR maç 21.tatürk ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme 1.tatürk ün getirdiği yenilikleri söyler 2.tatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar. ÖZBKIM BECERĠLERĠ maç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. maç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 3.Giysilerini yardımsız giyer. 5.Giysilerini katlar 6.Giysilerini asar. maç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. 2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır. maç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 16

11 YLR KVRMLR LN GEZĠLERĠ BELĠRLĠ GÜN VE HFTLR ĠLE KTILIMI DEĞERLENDĠRME K * Şekil kavramı ( Üçgen, Kare) * Renk kavramı ( yeşil, turuncu) * Sayı kavramı ( 5, 6 sayıları ve 1den 5 e kadar rakam tekrarı) *Kavramlar z- Çok Pütürlü-Kaygan Zayıf Şişman Sıcak-soğuk-ılık lçak- Yüksek Yukarıda-aşağıda Sert-yumuşak lçakta-yüksekte Önce-şimdi-sonra Önünde-arkasında -sinema gezisi düzenlenir. -istanbul halk ekmek fabrikasına gezi düzenlenir. * Kızılay haftası * tatürk Haftası (10 16 Kasım) * Öğretmenler Günü (24 Kasım) - Kasım ayında alınan diş projesi kapsamında ailelere 1 haftalık diş takip çizelgesi gönderilir. - İbn-i Sina ile ilgili yazı resim gibi dökümanlar ailelerden istenir. - ra karneler öğrencilere dağıtılır. - ra karne ile ilgili veli toplantısı düzenlenir. S I M 17

12 YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH: 1-30 ralık(22 ĠĢ günü) R L I K PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar. 2.Değişik yönlere yuvarlanır. 3.Değişik yönlere doğru uzanır. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 7Belirli bir yüksekliğe çıkar. 8.Belirli bir yüksekliğe tırmanır. 9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner. 10.Belirli yükseklikten atlar. 11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 13.raç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 1.Küçük nesneleri toplar 7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. maç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. maç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 2.Nesneleri sıkar. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. maç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. SOSYL-DUYGUSL LN maç 2.Duygularını fark edebilme. 1.Duygularını söyler. 2.Duygularının nedenlerini açıklar 3.Duygularının sonuçlarını açıklar. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder. maç 3. Duygularını kontrol edebilme. 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. maç 4. Kendi kendini güdüleyebilme. 1.Kendiliğinden bir işe başlar. 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. 1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarının iliģkilerini yönetebilme. 5.Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. 7.Gerektiğinde lideri izler. 8.Gerektiğinde liderliği üstlenir. 9.Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar. 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. 1.Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. 4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder. 5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. maç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme. 1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. 2.Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. 18

13 YLR R L I K maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar. maç 10 Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme. 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler. 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6.Çeşitli materyalleri kullanarak müzik oluşturur. 7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. 8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır. maç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. maç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme. 1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler. 2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler. DĠL LNI maç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler. 3.Sesin özelliğini söyler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. maç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. MÇLR VE KZNIMLR maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar. 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 4. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 5. Söz almak için sırasını bekler. 6. Duygu düşünce ve hayallerini söyler. 7. Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. 8. Üstlendiği role uygun konuşur maç 5. Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 6. Sözcük dağarcığını geliģtirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. maç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1. Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar. BĠLĠġSEL LN maç 2. Olay ya da varlıkların çeģitli özelliklerini gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 19

14 YLR R L I K maç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler. 4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar. maç 4. lgıladıklarını hatırlayabilme Kazanlımlar 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. maç 5. Varlıkları çeģitli özelliklerine göre eģleģtirebilme 1. Varlıkları bire bir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir. 9. Eş nesnelere örnek verir. 10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir. maç 6.Varlıkları çeģitli özelliklerine göre gruplayabilme. 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekilleri göre gruplar. 5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. maç 7.Nesne, durum ya da olayları çeģitli özelliklerine göre sıralayabilme. 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar 6.Varlıkları büyüme aşamaları göre sıralar. 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar. maç 9. Nesneleri sayabilme içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma 6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler maç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. MÇLR VE KZNIMLR maç 11.Günlük yaģamda kullanılan belli baģlı sembolleri tanıyabilme. 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. maç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. maç 13.Bir örüntüdeki iliģkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluşturur. 2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. 3.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler maç 14.Parça-bütün iliģkisini kavrayabilme 1.Bir bütünün parçalarını söyler maç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç iliģkisi kurabilme. 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler maç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliģki kurabilme. 3.Zaman bildiren araçların işlevini açıklar maç 18.Problem çözebilme 1.Problemi söyler 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 3.Probleme çeşitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer. 4.Seçilen çözüm yollarını dener. 5.En uygun çözüm yoluna karar verir. 6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar. maç 19.Nesne grafiği hazırlayabilme 1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. 2.Nesneleri sembollerle gösterir. 3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesinde sembolleri yerleştirir. 4.Grafikte yer alan nesneleri sayar. 5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler. 20

15 YLR R L I K ÖZBKIM BECERĠLERĠ maç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır. 6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. maç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 3.Giysilerini yardımsız giyer. 4.Giysilerini doğru bir şekilde giyer 5.Giysilerini katlar 6.Giysilerini asar. maç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. 1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. maç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme 1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır. maç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur MÇLR VE KZNIMLR 21

16 YLR KVRMLR LN GEZĠLERĠ BELĠRLĠ GÜN VE HFTLR ĠLE KTILIMI DEĞERLENDĠRME R L I K * Renk kavramı ( Mor Siyah ) * Şekil kavramı (Dikdörtgen, ltıgen ) * Sayı kavramı ( 7, 8, 9 sayıları ) * Ritmik sayma * Birebir eşleştirme * Zaman kavramı * Haftanın Günleri * Yeni yıl *Kavramlar önce-şimdi-sonra önünde-arkasında çizgili - çizgisiz tatlı-acı tüylü-tüysüz sağ-sol mutlu-üzgün boş-dolu içeri-dışarı Tek-Çift İnce kalın ses Tembel-Çalışkan Eski- Yeni -Torıum avm kayak merkezine gezi düzenlenir. * İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 ralık gününü içine alan hafta) * Yeni yıl (31 ralık 1 Ocak) *Yerli Malı haftası ailelerin katılımıyla kutlanır. Velilere yazı gönderilerek kendi yörelerine ait yiyecekleri yapıp okula getirmeleri istenir. * Zaman konusu ile ilgili eve yazı yollanarak velilerden üç boyutlu saat yapmaları istenir. *Nasreddin Hoca ile ilgili çocuklarına bir fıkra öğretmeleri için velilere yazı yollanır. Sınıfa hemşire ya da doktor bir veli çağrılarak sağlık konusunda sohbet edilir. 22

17 YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:2-20 Ocak (15 ĠĢ günü) O C K PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. K 1:Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar. K 2:Değişik yönlere yuvarlanır. K 3:Değişik yönlere doğru uzanır. K 5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar. K 13:raç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar. K 14:tılan nesneleri yakalar. K 15:Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme K 7:El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. K 8:Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. K 9:Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. K 10:Yönergeye uygun çizgiler çizer. K 12:Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte keser. K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. K 15:Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. maç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. K 3:Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır. K 5:Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider. maç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. K 1:Nesneleri kopartır /yırtar. K 2:Nesneleri sıkar. K 4:Malzemelere elleriyle şekil verir. K 5:Malzemelere araç kullanarak şekil verir. maç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1 K 4:Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. K 5:Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. K 6:Çift ayakla iler/geri sıçrar. SOSYL - DUYGUSL LN maç 2.Duygularını fark edebilme. K 1:Duygularını söyler. K 2:Duygularının nedenlerini açıklar K 3:Duygularının sonuçlarını açıklar. K 4:Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder. maç 3. Duygularını kontrol edebilme. K 1:Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. K 2:Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. maç 4. Kendi kendini güdüleyebilme. K 1:Kendiliğinden bir işe başlar. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. K 1:Başkalarının duygularını ifade eder. K 2:Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarının iliģkilerini yönetebilme. K 1:Kendiliğinden iletişimini başlatır. K 2:Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. K 3:Grupta sorumluluk almaya istekli olur. K 4:ldığı sorumluluğu yerine getirme. K 5:Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. K 6:Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. K 7:Gerektiğinde lideri izler. K 8:Gerektiğinde liderliği üstlenir. K 9:Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar. K 10:Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. K 11:Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. K 1:Hata yapabileceğini kabul eder. K 2:Kendi hatalarını söyler. maç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme. K 1:Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. K 2:Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. 23

18 YLR O C K maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar. maç 10 Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme. 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler. 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6.Çeşitli materyalleri kullanarak müzik oluşturur. 7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. maç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. maç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme. 1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler. DĠL LNI maç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler. 2.Sesin geldiği yönü belirler. 3.Sesin özelliğini söyler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır maç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. MÇLR VE KZNIMLR maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 4. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 6. Duygu düşünce ve hayallerini söyler. 7. Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. 8. Üstlendiği role uygun konuşur. maç 5. Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 6. Sözcük dağarcığını geliģtirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. maç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1. Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar BĠLĠġSEL LN maç 2. Olay ya da varlıkların çeģitli özelliklerini gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır 24

19 YLR O C K maç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler. 4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar. maç 4. lgıladıklarını hatırlayabilme Kazanlımlar 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. maç 5. Varlıkları çeģitli özelliklerine göre eģleģtirebilme 1.Varlıkları bire bir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. maç 6.Varlıkları çeģitli özelliklerine göre gruplayabilme. 5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. maç 7.Nesne, durum ya da olayları çeģitli özelliklerine göre sıralayabilme. 2.Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir. 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar. maç 8.Nesneleri ölçebilme.. 1.Ölçme sonucuna tahmin eder. maç 9. Nesneleri sayabilme içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma MÇLR VE KZNIMLR maç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. maç 11.Günlük yaģamda kullanılan belli baģlı sembolleri tanıyabilme. 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. maç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. maç 13.Bir örüntüdeki iliģkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluşturur. maç 14.Parça-bütün iliģkisini kavrayabilme 1.Bir bütünün parçalarını söyler 4.Nesneler arasında yarım olanları gösterir. maç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler 3.Nesneyi kullanarak toplama yapar içinde toplama gerektiren problemleri çözer. maç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç iliģkisi kurabilme. 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler maç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliģki kurabilme. 1.Olayları oluş sırasına göre söyler maç 18.Problem çözebilme 1.Problemi söyler 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 3.Probleme çeşitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer. 4.Seçilen çözüm yollarını dener. 5.En uygun çözüm yoluna karar verir. 6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar. 25

20 ÖZBKIM BECERĠLERĠ maç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır. 6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır. 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. maç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 3.Giysilerini yardımsız giyer. 4.Giysilerini doğru bir şekilde giyer 5.Giysilerini katlar 6.Giysilerini asar. maç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. 1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer 2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer 4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır. maç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme 1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır. 2.Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar. 3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider 26

21 YLR KVRMLR LN GEZĠLERĠ O C * Sayı kavramı (9, 10 sayıları ) * Şekil Kavramı ( tüm şekillerin tekrarı ) * Kavramlar Gece -Gündüz Beyaz aynı-farklı-benzer aydınlık-karanlık kirli-temiz Sağlıklı-sağlıksız çık -Kapalı rasında Kızgın Ön-rka -Yenibosna BEDŞ a gezi düzenlenir. BELĠRLĠ GÜN VE HFTLR ĠLE KTILIMI * Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) * ileler karne töreni için okulla çağrılır ve gelişim raporları dağıtılıp bilgilendirilir.. * ilelerden elektrik kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri, tehlikeli durumları çocukları ile konuşmaları ve konu ile ilgili uygulamalar yapmaları istenir. * Yaprak projesi kapsamında ailelere proje verilir. *Mimar Sinan ile ilgili döküman göndermeleri için velilere yazı gönderilir. *İsteyen velilerden biri mesleğini tanıtmak üzere sınıfa davet edilir. DEĞERLENDĠRME *Çocuklara kazanım değerlendirme formu doldurulur. Gelişim raporları hazırlanır. (Bk. Program Kitabı). K 27

22 YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH 6-29 ġubat(18 ĠĢ günü) ġ U B T PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar. 2.Değişik yönlere yuvarlanır. 3.Değişik yönlere doğru uzanır. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar. maç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 1.Küçük nesneleri toplar 7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. maç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 1.Nesneleri kopartır /yırtar. 2.Nesneleri sıkar. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. maç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1 4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. 5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. 6.Çift ayakla iler/geri sıçrar. SOSYL-DUYGUSL LN maç 1.Kendini tanıyabilme. 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. maç 2.Duygularını fark edebilme. 1.Duygularını söyler. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder. maç 3. Duygularını kontrol edebilme. 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. maç 4. Kendi kendini güdüleyebilme. 1.Kendiliğinden bir işe başlar. 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir. maç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme. 1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Başkalarının duygularını paylaşır. maç 6. BaĢkalarının iliģkilerini yönetebilme. 1.Kendiliğinden iletişimini başlatır. 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.ldığı sorumluluğu yerine getirme. 5.Kendisinin ve başkasının haklarına saygı gösterir. 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. 7.Gerektiğinde lideri izler. 8.Gerektiğinde liderliği üstlenir. 9.Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar. 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. maç 7 HoĢgörü gösterebilme. 28

23 YLR ġ U B T 1.Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. 4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder. 5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. maç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme. 1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder. 2.Başkalarının farklı özeliklerini kabul eder. maç 9.YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. 3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir 4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur. 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar. maç 10 Toplumsal yaģamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme. 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunun söyler. maç 11.Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme. 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder. 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler. 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6.Çeşitli materyalleri kullanarak müzik oluşturur. 7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. 8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır. maç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. maç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme. 1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler. MÇLR VE KZNIMLR 29 DĠL LNI maç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler. 2.Sesin geldiği yönü belirler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. maç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. maç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme 2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. maç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 4. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 7. Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. 8. Üstlendiği role uygun konuşur. maç 5. Dinlediklerini çeģitli yollarla ifade edebilme 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü vb. yollarla sergiler. maç 6. Sözcük dağarcığını geliģtirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. maç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme 1.Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. 2. ynı sesle başlayan sözcükler söyler. maç 7.Nesne, durum ya da olayları çeģitli özelliklerine göre sıralayabilme. 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar. maç 8.Nesneleri ölçebilme..

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 60-66 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere

Detaylı

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI ÖN SÖZ Gülücük Okul Öncesi Eğitim Seti Yıllık ve Günlük Planları; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 10.08.2006 tarih ve 336 sayılı kararıyla yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programı na göre

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar 2. Değişik yönlere

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 48-60 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 11. Belli bir engel üzerinden

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Büyükçekmece Asfaltı Akçaburgaz Mah. 2. Bölge Nu.: 15/1 Hadımköy / İSTANBUL Tel: 0212 886 24 32 (pbx) Belgeç: 0212 886 24 36 AYLAR EYLÜL

Detaylı

YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay

YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : 48-60 ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım

Detaylı

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN) YILLIK PLN ÖRNEĞİ (60-72 YLIK ÇOCUKLR İÇİN) Okulun dı: YŞ GRUBU(Y):60-72 Y YLR E Y L Ü L MÇLR VE KZNIMLR PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ)

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKÖĞRETİM OKULU YŞ GRUBU(Y): 60-72 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR TRİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul: Öğretmen: Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ KATEGORİLER KAVRAMLAR Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Yeşil Kahverengi

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya AYIN ÖNEM :SEZ N VE AZRAMIZIN DOGUM GÜNÜ KONU: PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR EKİM KAZANIM VE

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Zıt: Aynı Benzer-Farklı, Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz, Dağınık-Düzenli, Çalışkan Tembel, Önde-Arkada, İçinde-Dışında, Hızlı-Yavaş,Sıcak- Soğuk, Eskiyeni,

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : ralık Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı Mİİ EĞİTİM BNĞ OU ÖNCESİ EĞİTİM POGM Y EĞİTİM PN ZNM VE GÖSTEGEEİ BİİŞSE GEİŞİM azanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR ARALIK KAZANIM

Detaylı

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ E Y L Ü L MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI Okul dı :...... Tarih :... /... /... Yaş Grubu (y) : 48-66 Öğretmen dı :... YLR MLLÎ EĞTM BKLIĞI OKUL ÖCE EĞTM PROGRMI YI EĞTM PLI BLŞEL GELŞM Kazanım 1: esne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ Ek:1 ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONU: Madde 1: İstanbul ili Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulları 6 yaş sınıfları arası

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ BTIENT ĠLYERLEġĠM NULU 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PPTY GRUBU (4/) YI YLI EĞĠTĠM PLNI kul dı : Batıkent ĠlkyerleĢim naokulu Tarih : 2016 YaĢ Grubu (y) : Papatya Grubu (4/) (48/60 y) Öğretmen dı : Çiğdem

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul dı : Tarih : K Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı YLK EĞİTİ PLN KZNLR VE GÖTERGELERİ K BİLİŞEL GELİŞİ Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. tahmini ile gerçek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor () Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : DORUK ATEŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ + - PSİKOMOTOR

Detaylı

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : KUZEY BERAT BEYAZ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ 4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Sayı Sayma Sayılar (0-10 rakamı) Büyük-Küçük Dağınık- Düzenli Uzun-kısa Sesli-Sessiz, Geometrik şekiller (Üçgen, kare, dikdörtgen, daire) Yavaş-Hızlı Mor, Sarı, Turuncu,

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : M aş Grubu (y) : Öğretmen dı MİLLİ EĞİTİM BKNLĞ OKUL ÖNCEİ EĞİTİM PROGRM LK EĞİTİM PLN KZNMLR VE GÖTERGELERİ M BİLİŞEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri:

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI BL RISI EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YLIK EĞİTİM PLNI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş. Perş.

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER Aşağıda yer alan her etkinlik okuma yazmaya hazırlık çalışmaları olarak nitelendirilebilir. Uygulama yapılacak sayfa, çocuklar tarafından incelendikten

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI 2015-2016 Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI : YAŞ GRUBU (AY) : ÖĞRETMEN ADI : AY :EYLÜL/ 2013 KAZANIMLAR

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI

GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI Okul Adı: AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2012 EK3 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, KAZANIM VE GÖSTERGELERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMININ YETERLİK ALANLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü Sayı: Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği / /20 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 6 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI ATEŞ BÖCEKLERİ EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AYLIK EĞİTİM PLANI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 4 YAŞ OCAK BİLİŞSEL GELİŞİM Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Nesne /durum /olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili

Detaylı

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI .. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE 2018 2019 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Hazırlayan : Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Dersin Adı : Bilişim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Okul: Öğretmen: Grup:

Okul: Öğretmen: Grup: Okul: Öğretmen: rup: B k 6. ĞT BAKANIĞI OKU ÖNC ĞT PRORAI (2012) B KAZANI V ÖTRRN AYIK ĞT PANARINDA YR VR DURUU ÇZ AYAR KAZANIAR V ÖTRR ylül kim Kasım Aralık Ocak ubat art Nisan ayıs Haziran Kazanım 1:

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu Gelişim Kendinden 20-30 cm uzaklıktaki parlak renkli nesneye bakar. Kendisiyle konuşan kişiye bakar. Kendiliğinden gülümser. Başını ve boynunu kısa süreli kontrol etmeye çabalar. Elleri yumruk hâlindedir.

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu: Öğretmen Adı: Güne başlama zamanı: Serbest zaman etkinliği: Kahvaltı - temizlik: Oyun zamanı: Öğrenme??? oyun Etkinlik zamanı:... Öğle yemeği ve temizlik:

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r.

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r. (*) Do um i (Gün/Ay/Y l) : Okula Bafllama i : Amaç ve Amaç ve 116 PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

BU VATAN BENİM 1. HAFTA TEMA : VATANSEVERLİK. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı

BU VATAN BENİM 1. HAFTA TEMA : VATANSEVERLİK. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı BU VATAN BENİM 1. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik

Detaylı

DEMOKRASİ ARALIK 2016

DEMOKRASİ ARALIK 2016 DEMOKRASİ ARALIK 2016 1. MEYVENİ SEÇ YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: 1 Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. Çift ayakla

Detaylı

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI Okul Adı Tarih Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı AYLAR :... :././.. :.. : ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ ŞUBAT BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. (Göstergeleri:

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 4 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : 48-60 Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Detaylı

4 YAŞ GRUBU ETKİNLİKLERİ

4 YAŞ GRUBU ETKİNLİKLERİ 4 YAŞ GRUBU ETKİNLİKLERİ DERS ADI: DRAMA TEMA ADI: KENDİMİ TANIYORUM-DUYGUMU SÖYLÜYORUM KAZANIMLAR: 1. Nesneleri takar. 2. Nesneleri çıkarır. 3. Küçük nesneleri toplar. 4. El becerisi gerektiren bazı araçları

Detaylı

GELİŞİM RAPORU OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GELİŞİM RAPORU

GELİŞİM RAPORU OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GELİŞİM RAPORU : ALİ TUĞRA KARABULUT : 02/02/2012 : PERVİN : MUSTAFA Büyük kas gelişimi olarak; büyük olan nesneleri toplar. Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar. Verilen yönerge doğrultusunda (hızlı-yavaş)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PLAN HAZIRLAMA 141EO0021 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı