9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları"

Transkript

1 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları

2 Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek pekiştirmemiz gerekmektedir. Bu soruları çözmeden önce mutlaka konuyla ilgili tekrarları yapınız. Sorular ünite ünite ayrıldığından, ilgili ünitenin tekrarını yapıp ardından soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. İyi tatiller FİZİK ZÜMRESİ B. Aşağıda verilen büyüklükleri karşılarında verilen büyüklüklere dönüştürün. 1. 0,2 ton =..gram dam =.m 3. 2 km =.cm 4. 3,5 h = dakika m 3 =.mm ml =..lt SORULAR 1.ÜNİTE : FİZİĞİN DOĞASI 7. 5 kilolitre=..lt desilitre=.dekalitre A. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler gram=..dag doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 1. ( ) Fiziğin ışıkla ilgili bilim dalı optiktir g= mg 2. ( ) Bugün hava çok sıcak diyen bir öğrenci nicel gözlem yapmıştır 3. ( ) Kalemin boyunu 15 cm ölçen bir öğrenci nicel gözlem yapmıştır. 4. ( )Nicel gözlemler, nitel gözlemlerden daha kesin sonuç verir. 5. ( )Bilim insanı her şeye şüpheci yaklaşır. 6. ( )Hipotez deneyle başlar. 7. ( )Nükleer fizik atom çekirdeğini inceler. 8. ( ) Fizikle kimyanın ortak alanını fizikokimya inceler. 9. ( ) Deneyle ilgili verilerin toplanmasına yasa denir. 10. ( )Nitel ve nicel gözlem birlikte kullanılmaz. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdaki eleştirmelerden hangisi yanlıştır? Fiziğin Alt Dalı İncelediği Konu A) Optik Işık B) Atom Fiziği Atom C) Termodinamik Hareket D) Manyetizma Mıknatıs E) Nükleer Fizik Atom çekirdeğinin yapısı 2. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uygulamalarına örnek verilemez? A) Isıtmada güneş enerjisinin kullanılması B) Arabalardaki fren sistemi C) Lazerle göz tedavisi D) Termik santrallerde elektrik üretimi E) Metal üzerindeki paslanma 2

3 3. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sisteminde temel büyüklüklerden birisi değildir? A) Uzunluk B) Zaman C) Kütle 2. Çelikten yapılmış içi dolu X ve Y kürelerinden X suya atılınca su seviyesi 15 cm yükseliyor. İki küre aynı anda suya atılırsa su seviyesi kaç cm yükselir? D) Elektrik akımı E)Enerji 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış gösterilmiştir? Büyüklük Birim 3. Boyutları 3cm, 4cm, 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç m 3 tür? A) Hacim m 3 B) Kuvvet N/m C) İvme m/s 2 D) Enerji j E) Yüzey alanı m 2 2.ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ 4. Yandaki silindir şeklindeki kabın taban yarıçapı 10 cm ve hacmi 6 dm 3 dir. Buna göre h yüksekliği kaç cm dir? (π = 3) Aşağıdaki soruları cevaplayınız cm 3 kuru kum bulunan bir kaba 30 cm 3 su konulunca, toplam hacmin 85 cm 3 olduğu görülüyor. a) Kum taneleri arasındaki havanın hacmi kaç cm 3 tür? 5. Boyutları 2 cm, 4 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının kütlesi 256 g dır. Bu prizmanın yapıldığı maddenin özkütlesi kaç g/cm 3 tür? b) Sadece kumun hacmi kaç cm 3 tür? 6. Bir şişe boşken 80 g, su ile dolu iken 120 g, başka bir X sıvısı ile dolu iken 160 g geliyor. Buna göre X sıvısının özkütlesi kaç g/cm 3 tür? (d su= 1 g/cm 3 ) 3

4 7. Bir küpün ayrıtı 3 cm dir. Bu küpün tüm ayrıtları 2 kat artırılırsa yüzey alanı, kesit alanı ve hacmi nasıl değişir? İşlem yaparak gösteriniz. Kesit alanı ve hacimdeki artış aynı oranda mı olur? 10.Maddenin ortak ve ayırt edici özelliklerini tanımlayarak, bu özellikleri yazınız. 8. Sabit sıcaklık ve basınç altında Kütle Hacim grafiği verilen sıvıların ; 11. Adezyon ve kohezyon kuvvetini açıklayınız. m (g) X Y V(cm 3 ) (cm 3 ) a. Özkütlelerini hesaplayınız. 12.Yüzey gerilimi ve kılcallık olayını açıklayınız. Kılcallık etkisine üç tane örnek veriniz. b. Bu sıvılardan bir karışım oluşturursak, karışımın özkütlesi hangi değer aralığında olabilir? MEV Koleji Özel Ankara Okulları

5 3.ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET A. Aşağıdaki ifadelerde noktaların yerine uygun kelimeleri veya ifadeleri yazarak cümleleri tamamlayınız. b. Hareketi boyunca yaptığı yerdeğiştirmeyi hesaplayınız. 1. Cismin birim zamanda aldığı yola..denir. 2. Kuvvet ile hız aynı yönlü ise cisim hareket yapar. 3. Bir cisme etkiyen net. Sıfır ise, cismim sabit hızlı hareket yapar. 4...kuvveti her zaman harekete zıt yönlüdür. 5. Etki-tepki kuvvetleri birbirine eşit büyüklükte fakat 3. V(m/s) 6..yönde kuvvetlerdir t(s) B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız Bir hareketli önce kuzey yönündeki 40 m lik mesafeyi 2 saniyede, ardından batı yönündeki 30 m lik mesafeyi 3 saniyede alıyor. Buna göre; a.cismin hareketi boyunca aldığı yolu hesaplayınız. t=0 anında x=0 noktasında bulunan hareketlinin hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre; a. Hareketlinin 12. Saniyedeki konumunu bulun. b.cismin hareketi boyunca yaptığı yerdeğiştirmeyi hesaplayınız. b. 12 saniye boyunca hareketlinin ortalama hızını ve ortalama süratını hesaplayınız. c. Konum-zaman grafiğini çiziniz. 2. Şekildeki A topu 1. konumdan, 2. konuma geldiğinde; a. Hareketi boyunca aldığı yolu, 2

6 5 kg 4. Sürtünmesiz yatay düzlemde cisme 25 N luk kuvvet etki ettiğine göre, cismin ivmesi kaç m/s 2 dir? k=0.2 5 kg 5 kg F=25 N 7.Sistem serbest bırakıldığındaki ivmesini k=0 5. k=0.1 5 kg F=25 N C. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. Sürtünme katsayısı 0.1 olan yatay düzlemde cisme 25 N etki etmektedir. a. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. 1. ( )Düzgün doğrusal harekette hız sabittir. 2. ( )Hız vektörel büyüklüktür. 3. ( )Hız ile sürat aynı anlama gelir. b. Cismin ivmesi kaç m/s 2 dir? 4. ( )Doğadaki en güçlü kuvvet kütle çekim kuvvetidir. 5. ( )Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı verir kg 2 kg Sistem serbest bırakılırsa; a. Hangi yönde harekete geçer? b. Cisimlerin sahip olacağı ivmeyi hesaplayınız. 3

7 4.ÜNİTE: İŞ,ENERJİ VE GÜÇ A. Aşağıdaki ifadelerde noktaların yerine uygun kelimeleri veya ifadeleri yazarak cümleleri tamamlayınız. 2. Bir asansör motoru 100 N luk yükü 4 dakikada 10 m yüksekliğe çıkarabiliyor. Asansörün gücü kaç wattır? 1. Birim zamanda harcanan enerji,. olarak tanımlanır. 2. Güç birimi dır. 3. Bir cismin hareket doğrultusunda uygulanan kuvvet.yapar. 4. Evrendeki toplam enerji tir. 5. Bir cismin hareket doğrultusuna dik uygulanan.iş yapmaz. 6. İş yapabilme yeteneği.olarak tanımlanır. 3. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kg kütleli cisim 5 m/s sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre cismin sahip olduğu kinetik enerji kaç J dur? 4. Şekildeki A, B cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Buna göre M A / M B oranı nedir? ( g=10 N/kg) B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Şekildeki 5 kg kütleli cisme 4 m boyunca F 1, F 2 ve F 3 kuvvetleri etki etmektedir. A B MB F2=8N MA 6 m F3=9N 5 kg F1=12N 2 m X= 4 m a. F 1 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule dur? 5. Bir elektrik motorunun harcadığı 200 J luk enerjinin 20 J ısıya dönüşüyor. Buna göre motorun verimi % kaçtır? b. F 2 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule dur? c. F 3 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule dur? d. Cisim üzerine yapılan net iş kaç joule dur? 2

8 5.ÜNİTE: ISI VE SICAKLIK 1.Isı nedir?açıklayınız ºC deki 10 gramlık buz parçasının 50 ºC de su haline getirilebilmesi için kaç kalorilik ısıya ihtiyaç vardır? ( c buz = 0,5 cal/g. C, L e = 80 cal/g ve c su = 1cal/g. C) 2.Sıcaklık nedir?açıklayınız 3.Isı ve sıcaklık arasındaki farkları yazınız C sıcaklıktaki 100 gramlık buz parçasını 120 C de su buharı haline getirebilmek için kaç kalorilik ısıya ihtiyaç vardır? ( c buz = 0,5 cal/g. C, L e = 80 cal/g ve c su = 1cal/g. C,L b = 540 cal/g, c buhar = 0,5 cal/g. C ) 4.Hassas bir termometrenin özellklerini yazınız. 9. Sıcaklık ( 0 C) 5. Bir sıcaklık ölçer (termometre) normal koşullarda ölçeklenirken, buzun erime noktasını -40 X, suyun kaynama noktası 160 X olarak işaretlenmiştir. Bu termometre ile ölçülen 20 X, Celcius termometresiyle kaç C olarak ölçülür? 5T 3T X ve Y cisimleri özdeş ısıtıcılarla t süre ısıtılınca sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Sıvıların kütleleri oranı göre özısıları oranı X Y 0 t cx cy Zaman (dk) m x my 5 3 kaçtır? olduğuna 3

9 4