MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU"

Transkript

1 MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Velilerimiz, Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri bilgilendirdiğimiz ikinci mektubumuzdur. Bu mektupta; Kasım, Aralık, Ocak aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği ders programları ile ilgili yapılan planlamalarda yer alan kazanımları, etkinlikleri ve pekiştirici çalışmalarımızı bulacaksınız. Yıl boyunca çocuklarımızın eğitim ve öğretimi adına bizlere vereceğiniz destek için teşekkür ederiz. A - TÜRKÇE DERSİNDE: ATATÜRK- DEĞERLERİMİZ- SAĞLIK VE ÇEVRE temalarını işlerken öğrenciler; Dinleme kurallarını Uygulama: 1. Dinleme kurallarını kavrar, dinlediğini anlar. 2. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) sorularına cevap arar. 3. Konuşma kurallarını kavrar, kendini sözlü olarak ifade eder. İyi bir konuşmacının olabilmek için, hangi özellikleri taşıması gerektiğini öğrenir. 4. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 5. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. 6. Dinlediklerini kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. 7. Dinlediklerinde sebep- sonuç ilişkileri kurar. 8. Dinlediklerini özetler.

2 9. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur. 10. Sesli ve sessiz okuma kurallarını kavrar, sözcük dağarcığını geliştirir. 11. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 12. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 13. Yazılarında noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme ve yazım kurallarını uygulayabilme, sayfa düzenine dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazabilme becerisi kazanırlar. 14. Yöntem ve tekniklere uygun olarak da günlük-anı yazabilme, öykü yazabilme, ikna edici yazılar yazabilme becerileri kazanırlar. 15. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar ve bilişim teknolojilerinden yararlanabilme becerilerini geliştirirler. 16. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamdaki yerini kavrarlar. 17. Kendini ifade edebilme, kendinin ve başkalarının da hata yapabileceğini kabul eder ve bunu hoşgörüyle karşılayabilme olgunluğunu kazanırlar. 18. Konuşmasında beden dilini kullanır. 19. Konu dışına çıkmadan konuşur. 20. Konuşma konusunu belirler. 21. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 22. Konuşmasında betimleme yapar. 23. Sorgulayarak konuşur. 24. Akılcı konuşur. 25. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 26. Görgü kurallarına ve değerlere ( Milli, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 27. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 28. Dinleyici grubu dikkate alarak konuşur. 29. Okuduğunu anlama. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim 30. (5N 1K) sorularına yanıt verir. 31. Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 32. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 33. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminde bulunur. Okuma Kurallarını Uygulama: 34. Okuduklarını zihninde canlandırır. 35. Okuduklarının konusunu, ana fikrini, ana duygusunu belirler. 36. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 37. Okuduklarını başkasıyla paylaşır. 38. Anlam kurma.(metin içi, metin dışı metinler arası anlam kurabilir.) 39. Okumaya hazırlık yapar. 40. Okuma amacını belirler. Amacına uygun yöntem belirler. 41. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 42. Noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okur. 43. Akıcı ve kurallara uygun okur. 44. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 45. Not alarak okur. 46. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 47. Metnin türünü dikkate alarak okur. 48. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 49. Tür, yöntem ve tekniklere uygun olarak okuyabilir. Yazma Kurallarını Uygulama: 50. Yazmaya hazırlık yapar. 51. Yazma amacını belirler.

3 52. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 53. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 54. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 55. Yazılarında imla kurallarını uygular. 56. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 57. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 58. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır. 59. Bütün yazıları bitişik eğik yazı ile yazar. 60. Konu dışına çıkmadan yazar. 61. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 62. Yazma konusu ve yöntemini belirler. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 63. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 64. Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır. 65. Yazısına uygun başlık belirler. 66. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 67. Yazısının giriş- gelişme- sonuç cümlelerini özenle seçer. 68. Yazılarında sözvarlığından yararlanır. 69. Olayları oluş sırasına göre yazar. 70. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun olarak kullanır 71. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 72. Yazılarında ana fikre ve yardımcı fikirlere yer verir. 73. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 74. Özet çıkarır. 75. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 76. Yazılarında5N1K öğelerini vurgular. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 77. Günlük, anı vb. yazar. 78. Açıklayıcı, bilgilendirici yazılar yazar. 79. Yazılarında betimlemeler yapar. 80. İşbirliği yaparak yazar. 81. Serbest yazmaya istek duyar. Görsel Okuma: 82. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 83. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 84. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 85. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 86. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 87. Beden dilini yorumlar. 88. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 89. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. 90. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 91. Bilgi toplamak için bilişim teknolojilerinden yararlanır. Görsel Sunu: 92. Sunuma hazırlık yapar. 93. Sunum yöntemini belirler.

4 94. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. 95. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 96. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 97. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla blişim teknolojilerinden yararlanır 98. Sunularını değerlendirir. 99.Deyimler 100. Akrostiş 101.Adın durumları 102.Varlıkları niteleyen sözcükler 103.Türemiş sözcükler 104.Adın yerine kullanılan sözcükler. 105.Noktalama işaretleri (nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır. B - MATEMATİK DERSİNDE; 1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA- ÇIKARMA İŞLEMİ: 1. En çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2. En çok 4 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar 3. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 2. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ: 1. Çarpımı en çok 5 basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar. 2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasını değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 3. En çok 3 basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 in en çok 9 katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 4.En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 6.En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 7.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3.UZUNLUKLARI ÖLÇME: 1.Atatürk ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 2.Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 3.Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 4.Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 5.Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 6.Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

5 4.DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ: 1.Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler. 2.Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 3.Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 e kısa yoldan böler. 4.Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 5.İki adımlı işlemleri yapar. 6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 5. TARTMA: 1.Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. 2.Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. 3.Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. SIVILARI ÖLÇME: 1.Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir. 2.Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 3.Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 4.Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 7. SÜTUN GRAFİĞİ: 1.Sütun grafiğini oluşturur. 2.Sütun grafiğini yorumlar. 8. OLASILIK: 1.Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. C- FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE: Fen ve Teknoloji Toplum Çevre ( FTTÇ) Kazanımları: 1.Doğal olayların betimlenmesinde sayısal verilere ihtiyaç olduğunu anlar. Bilimsel Süreç Becerisi (BSB) Kazanımları 1.Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler. 2. Büyüklükleri uygun ölçme araçları kullanarak belirler. 3. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi ve veri toplar. 4. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade,resim,tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder. 5. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir. 6. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. MADDEYİ TANIYALIM 1.Madde, cisim, malzeme ve eşya kavramlarıyla ilgili olarak öğrenciler; a. Maddeleri beş duyu organları ile fark edilen özellikleri ile niteler ve sınıflandırır. b. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğini farkına varır. c. Anlaşmazlık halinde bilimin önemini kavrar; Atatürk ün akıl ve bilim ile sorunlar nasıl yaklaştığını açıklar. ç. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır. d. Mıknatıslar ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.

6 e. Maddeleri suda yüzme- suda batma, ıslanma- kuru kalma, su çekme- çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır. f.maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar. Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımlar: 1. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımı değerlendirir. 2. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış) olduğunu fark eder. 3. İnsanların daima sorularla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir. 1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler. 2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler. 3. Nesneleri sınıflandırmada nitel ve nicel özellikleri belirler. 4. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar. 5. Benzer ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. 6. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli araç ve gereçleri seçecekler; becerikli, emniyetli ve etkin şekilde kullanır. 7. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. 8. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır. 9. Basit gözlem araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı, oyunda ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır. Katıların, sıvıların ve gazların temel özellikleriyle öğrenciler; 1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder. 2. Sıvıların konulduğu kabın şeklini aldığını farkına varır. 3. Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını fark eder. 4. Havanın varlığı nasıl fark edebileceğini fark eder 5. Gazların çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar. 6. Maddeleri katı,sıvı, gaz hallerine göre sınıflandırır. Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları: 1.Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir. 2.Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalarda oluştuğunu anlar. Bilimsel Süreç Becerisi (BSB) kazanımları: 1. Nesneleri(cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler. 2. Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler. 3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler. 4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar. 5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar. 6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. 7. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer. 8. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir. 9. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri. seçecekler; becerikli, malzeme ve araç gereçleri seçecekler; becerikli emniyetli bir şekilde kullanırlar. Hacim v Kütle Kavramları ve birimleri ile İlgili Olarak Öğrenciler: 1.Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer;g ve kg cinsinden ifade eder.(bsb-15,16,17,18,20) 2. Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlar.(bsb-14,15,16; FTTÇ-2,6). 3.Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir.(bsb-18) 4.Sıvıların hacimlerini ölçüp ve ml cinsinden belirtir.(bsb-15,16,17,18,20).

7 5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir. (BSB-18). 6.Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer.(bsb- 14,15,16,17,18,20). 7. Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemini açıklar.(fttç-4,5,27) Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları: 1. Aynı konuda düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir. 2. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir. 3.Teknoloji aracılığı ile çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir. 4. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar. 5. Fen ve Teknolojinin uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar. 1. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney öğrenir. 2. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç- gereçleri seçerek ; becerikli, emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır. 3.Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi basit ölçüm araçlarını tanır. 4. Büyüklükleri birimleri ile ifade eder. 5. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder. Doğal- İşlenmiş- Yapay Madde Ayrımı ile İlgili Olarak Öğrenciler; 1. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir. (FTTÇ-3,15). 2.Doğa olaylarından rüzgar, akarsu, yağmur, ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar.(bsb-7, 24; FTTÇ-24). 3.Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar.(bsb-24; FTTÇ-18,22,30). Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları: 1.Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay olduğunu fark eder. 2.Doğal ve yapay ve çevrelerin farkına varır. 3. Doğal kaynakları korunmak için teknolojik ürünlerin ve sistemlerin nasıl korunabileceğini anlar ve betimler. 4. Evde, okulda ve toplumda bireysel ihtiyaçları ve istekleri karşılamak, problemleri çözmek için fen ve teknolojinin nasıl kullanıldığına örnekler verir. 1. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar. 2. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. 3.Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/ veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır. Maddenin halleri arasındaki dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler: 1.Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve santigrat derece-selsiyus ile ifade eder. 2. Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlar. 3.Isınma-soğuma sürecinin ısı alış-verişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar. 4.Isının katı maddelere yol açtığı erime bozunma değişimlerini deneyle gösterir. 5.Sıvıların soğutulduğunda katı hale dönüştüğünü deney gösterir. 6.Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar. Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları: 1. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir. 2.Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna örnekler verir.

8 3.Evde, okulda ve toplumda bireysel ihtiyaçları karşılamak, problemleri çözmek için fen ve teknolojinin nasıl kullanıldığına örnekler verir. Bilimsel Süreç (BSB)kazanımları: 1.Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler. 2.Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem ve kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna örnekler verir. Bilimsel Süreç Becerisi (BSB) kazanımları: 1.Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve yüzey özellikleri gibi çeşitli farklılıkları saptar. 2. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer. 3.Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder. 4.İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. 5. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır. Saf madde ve karışım arasındaki farklarla ilgili olarak öğrenciler; 1.Birden çok maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder(bsb-7) 2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir. 3. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder. 4.Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. 5. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar. Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları: 1.Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir. 2.Doğal ve yapay çevrenin farkına varır. 1.Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler. 2. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar. 3. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklindeki sınıflamalar yapar. 4. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri secekler; becerikli, emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır. 5.İşlenen verileri ve oluşturulan modeli okur. Bazı basit karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili olarak öğrenciler: 1.Suda çözünen maddelerin süzme yöntemiyle ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder. 2.Çöplerdeki demirli artıkların ayrılması için yöntem önerir. 3. Suda yüzdürmenin temel koşulunu açıklar. Bilimsel Süreç Becerisi (BSB) kazanımları: 1.Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer. 2.Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir. Fen Teknoloji Toplum Çevre(FTTÇ) kazanımları: 1.Atıkların(evsel, sanayi, tıbbi, kurumsal vb. ) çevreye vereceği zararı önlemek için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini, teknolojik sistemlerin oluşturduğu atıkların(kimyasallar, plastikler, metaller vb.) yönetiminin önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlar. 2.Fen ve teknoloji uygulamalarının olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki gelişmelerle önlem alınabileceğini bu etkilerin azaltılabileceğini veya giderilebileceğini anlar. 3.Doğal kaynakları korumak için teknolojik ürünlerin ve sistemlerin nasıl kullanılabileceğini anlar ve betimler. Varlıkların hareketiyle ilgili olarak öğrenciler; 1. Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir. 2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen, sallanan gibi kelimelerle ifade eder.(bsb-1)

9 3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır.(bsb-5,6) 1.Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler. 2.Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar. 3. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. Cisimleri hareket ettirme durdurma ile ilgili öğrenciler; 1.Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğini gösteren bir deney yapar. 2.Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır. 3.Hareket eden cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceğini fark eder. 4.Kuvveti itme veya çekme kelimeleri ile tanımlar. 1.İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. Kuvvetin cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini anlamak amacıyla öğrenciler; 1.Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar. 2.Cisimlere kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir. 1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler. 2. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler; becerikli, emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır. 3.Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler. 4. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney öğrenir. D- SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM Ünitesinin Kazanımları: 1. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye yi betimler. 2. Milli Mücadele nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında ve Atatürk ün rolünü fark eder. 3. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 4. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır. 5. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur. 6. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer. 7. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 8. Çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 9. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 10. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. ÜRETİMDEN TÜKETİME Ünitesinin Kazanımları 1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. 2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir. 4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

10 6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 7. İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir. E-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE: TEMİZ OLALIM Ünitesinin Kazanımları: 1. Sübhaneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler. 2. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur. 3. İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar 4. Beden ve giyim temizliğine özen gösterir. 5. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya özen gösterir. 6. Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar. 7. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar ve sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olma gibi davranışların manevi temizlik olduğunu fark eder. 8. Allah ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini kavrar. 9. Fatiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler. HZ. MUHAMMED İ TANIYALIM Ünitesinin Kazanımları: 1. Hz. Muhammed in doğduğu çevrenin dini, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar. 2. Hz. Muhammed in aile büyüklerini tanır. 3. Hz. Muhammed in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olur. 4. Hz. Muhammed in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir 5. Kevser suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 6. Kur-an ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son evrensel bir kitap olduğunu bilir. 7. Kur-an ın Hz. Muhammed e indiriliş sürecini bilir. 8. Kur-an ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar. 9. Kur-an ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur-an dan bunlara ilişkin örnekler verir. F TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YAYA Temasının Kazanımları: 1. Ev-okul arasındaki ve çevresindeki güvenli yolları tercih eder. 2.Yaya kaldırımsız yollarda yürürken dikkat edilmesi gereken kuralları uygular. 3. Gece yürüyüşlerinde, sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemleri alır. 4. Kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istemesi gerektiğini belirtir. YOLCU Temasının Kazanımları: 1.Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmesi gereken kuralları uygular. 2. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerini sıralar. YAZARLA SÖYLEŞİ Mehmety ATİLLA Uçan Dalgalar kitabının yazarı (28 Kasım 2013 Perşembe) YAPACAĞIMIZ GEZİLERİMİZ: Narlıdere İstihkâm Okulu Etnografya Müzesi -Arkeoloji Müzesi YARIYIL TATİLİ SAĞLIKLI, MUTLU, BOL OKUMALI BİR TATİL DİLİYORUZ. 4.Sınıf Zümre Öğretmenleri

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ; MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ; MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ ÖZEL PEK ĠLKOKULU 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ Sayın Velilerim; Bu ay 1. dönemin sonuna geldik. Öncelikle sizlere desteğiniz için teşekkür ederim. Dönem

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler; canlı ve cansız varlıklar, doğal

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz.

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz. İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE Dinleme kurallarının neler olduğunu hatırlayacağız. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edeceğiz. Şiirlerin ana duygusu,

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ

3. SINIF FEN BİLİMLERİ 3. SINIF FEN BİLİMLERİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Gezegenimizi Tanıyalım Dünya`nın Şekli Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F3111 1 Gezegenimizi

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

PEK OKULLARI 3A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 3A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 3A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 3.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu 1. Dönemini gururla tamamladı. Öğrencilerimiz bu dönem boyunca sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI ATATÜRK ARALARINDAYDI ÇOK KİTAP OKURDU NANE İLE LİMON ÇİZGİ FİLM KÜTÜPHANE(DİNLEME METNİ) KONUŞAN KİTAP ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 1. Hafta 17-21 Eylül 2018 T.4.2.2. Hazırlıksız

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter.hafta - Eylül Ağustos Böceği ile Karınca (Okuma Metni).. /...hafta - 0 Eylül Hece Nedir? - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler -.hafta 0-0 Ekim Hacivat ile Karagöz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR Kaba Motor Beceriler Beden Eğitimi -..., bir akademik yılın sonunda, kendisine atılan topu

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ eylül-ekim-kasım DOĞAL SAYILAR 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar okundu ve yazıldı. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölükleri ve basamakları, basamaklardaki rakamlarının

Detaylı

SİS-2-2012 (07.12.2012)

SİS-2-2012 (07.12.2012) SINIF A B DERS ÜNİTE KAZANIM SİS-2-2012 (07.12.2012) 2. sınıf 1 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 11 Türkçe 2. Okuduğunu

Detaylı

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 2) 8.3.1.2.

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Konu Kazanım No Soru Mucit Defter

4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Ünite Tarih Konu Mucit Defter.hafta - Eylül Kurnaz Karganın Oyunu (Okuma Parçası).hafta - 0 Eylül Kelime Nedir? - Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler.. /.. /.. / -.. /.. /..0 /.hafta 0-0 Ekim Zıt (Karşıt)

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.5.1.1.1. Güneş

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

4.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

4.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ Öğrencinin Şu anki Eğitsel Performans Düzeyi: Hafif zihinsel yetersizlik, bedensel yetersizlik 4.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Trafik Güvenliği Dersi nde öğrencimizin

Detaylı

İLE. Beden eğitimi dersinde yapılan etkinliklerin kemik ve kas gelişimine olumlu katkısı belirtilir

İLE. Beden eğitimi dersinde yapılan etkinliklerin kemik ve kas gelişimine olumlu katkısı belirtilir 0-07.0.20 26-0-09.20 9-2-.09.20 HAFTA SAAT 20 202 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: CANLILAR

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı