SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİDRE 2000 ORTAOKULU 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI"

Transkript

1 9 EYLÜL 0 EKİM CEBİR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER 9 EYLÜL 0 EKİM TAM LA İŞLEMLER 6 EYLÜL TAM LA İŞLEMLER 5 9 EYLÜL TAM LA İŞLEMLER SİDRE 000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI VE, 5. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] a-b ve a+(-b) işlemlerini gerektiren problemler, ayrı ayrı incelenir. Elde edilen çözümler karşılaştırılarak a-b= a+(-b) olduğu fark ettirilir. [!] Toplama işleminin değişme ve birleşme özellikleri incelenir. [!] Toplamları 0 (sıfır) olan iki tam sayının toplama işlemine göre birbirlerinin tersi olduğu Girişimcilik (Kazanım, ). Bireysel ve grup çalışması. Örnek olay. Problem çözme 4. Soru-yanıt 5. Araştırma 6. Tartışma 5. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman ile değişme ve birleşme özellikleri incelenerek cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri incelenerek cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.. Bireysel ve grup çalışması. Örnek olay. Problem çözme 4. Soru-yanıt 5. Araştırma 6. Tartışma. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Hesap makinesiyle işlemler yaptırılırken ve tuşları arasındaki fark Olası durumları belirleme. Bireysel ve grup çalışması. Örnek olay. Problem çözme 4. Soru-yanıt 5. Araştırma 6. Tartışma. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. [!] Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımının o sayının kuvveti olarak adlandırıldığı ve bu tekrarlı çarpımın sonucunu bulmaya kuvvet alma işlemi denildiği Kuvvetin üs e eş değer olduğu belirtilir. [!] 0 un pozitif kuvvetleri hatırlatılır. [!] Negatif bir tam sayının tek veya çift kuvvetlerinin değerinin işareti [!] Sıfır hariç her sayı için n 0 = olduğu Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 9) Ara Disiplin Etkinlik Örneği Depremin Büyüklükleri Arasındaki Genlik Farkı. Bireysel ve grup çalışması. Örnek olay. Problem çözme 4. Soru-yanıt 5. Araştırma 6. Tartışma

2 7 EKİM RASYONEL LA İŞLEMLER 7 EKİM RASYONEL 06 0 EKİM RASYONEL 06 0 EKİM RASYONEL VE,. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. [!] Rasyonel sayılar kümesi, Q sembolü ile gösterilerek tanımlanır. [!] Doğal sayılar, tam sayılar, kesirler ve rasyonel sayılar arasındaki ilişki inceletilir.. Problem. Tartışma. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. [!] Devirli ondalık açılımlara karşılık gelen rasyonel sayılar buldurulur. [!] Bir rasyonel sayının aynı zamanda bir tam sayı, doğal sayı, devirsiz veya devirli ondalık açılım olarak da ifade edilebileceği örnekler üzerinde gösterilir.. Problem. Tartışma. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. [!] Kesirlerde ve tam sayılarda karşılaştırma yaparken kullanılan stratejilerin, rasyonel sayılardaki karşılaştırmalar için de kullanılabileceği belirtilir.. Problem. Tartışma. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri incelenir ve cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır.. Problem. Tartışma

3 0 07 KASIM CEBİR CEBİRSEL İFADELER 7 EKİM RASYONEL LA İŞLEMLER 0 4 EKİM RASYONEL LA İŞLEMLER 0 4 EKİM RASYONEL LA İŞLEMLER VE,. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.!] Çarpma ve bölme işlemlerinde 0 ın, in ve in etkisi inceletilir. [!] Rasyonel sayılarda değişme, birleşme ve yutan eleman özellikleri inceletilir ve cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] Çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelikleri inceletilir ve cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] Çarpımları olan iki rasyonel sayının çarpma işlemine göre birbirinin tersi olduğu!] Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır. [!]Rasyonel sayıların kare ve küpleri hesaplatılır. [!] Çok adımlı işlemlerde hangi işlemin daha önce yapılacağı ayraçlarla belirtilir. [!] Kesir çizgisi kullanılarak verilen işlemlerde, işlem önceliğinin kesir çizgisine göre belirlendiği. Araştırma. Tartışma ve grup çalışması. Araştırma. Tartışma ve grup çalışması 5 4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.. Araştırma. Tartışma ve grup çalışması. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. [!] Terim ve kat sayı kavramları [!] Bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip olan terimlerine benzer terim denildiği belirtilerek cebirsel ifadelerdeki benzer terimler örneklerle açıklanır. [!] Toplama işleminin özellikleri hatırlatılır.. Araştırma. Tartışma ve grup çalışması

4 7 KASIM CEBİR DENKLEMLER 0 4 KASIM CEBİR DENKLEMLER 0 4 KASIM CEBİR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER 0 07 KASIM CEBİR CEBİRSEL İFADELER VE,. İki cebirsel ifadeyi çarpar. [!] Kavram yanılgılarına yol açmayacak modellemeler kullanılır. [!] Cebirsel ifadelerle yapılan işlemlerin sonunda değişkenlerin üssü en fazla iki olmalıdır. [!] Cebirsel ifadelerde benzer olan veya olmayan terimlerin çarpımında; önce tek terimli ile tek terimli, tek terimli ile çok terimli, sonra iki terimli iki ifadenin çarpma işlemi yapılır. [!] Cebirsel ifadeler, sayısal ifadelerin başka bir. Beyin fırtınası. Bireysel gösterimi olduğundan çarpma işleminin bütün özellikleri hatırlatılarak cebirsel gösterimleri yazdırılır.. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. [!] n harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyon olduğu Bu yüzden n ye; örüntünün n.sayısı, temsilci sayısı veya genel sayısı denildiği belirtilir. [!] Örüntü ilişkisinin harfli ifadesindeki harfin yerine, istenilen bir doğal sayı konarak sırası bu doğal sayı olan örüntünün sayısının bulunabileceği. Beyin fırtınası. Bireysel belirtilir.. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.. Denklemi problem çözmede kullanır. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edileceği belirtilir. [!] Denklem çözümlerinde eşitliğin konumuna dikkat çekilir. Eşitliğin bozulmaması için her iki tarafa da aynı işlemin yapılması gerektiği [!] Eşitliğin her iki tarafında bilinmeyen bulunan denklemler de çözülür. [!]Rasyonel kat sayılı denklemler de çözülür. [!]Bilinmeyen ve değişken arasındaki ilişki hatırlatılır. [!]Denklemler 7. sınıfa uygun seçilir. [!]Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Rasyonel Sayılarla İşlemler Tamsayılar. Beyin fırtınası. Bireysel. Beyin fırtınası. Bireysel

5 08 LIK ORAN VE ORANTI 0 05 LIK CEBİR DENKLEMLER 4 8 KASIM CEBİR DENKLEMLER 7 KASIM CEBİR DENKLEMLER VE,. Doğrusal denklemleri açıklar. [!] Doğrusal denklemlerin bir sabit sayı ile katsayılı iki değişkenden oluşan terimler içerdiği ve ax+by+c=0 biçiminde olduğu, a ile b katsayılarının aynı anda sıfır olamayacağı [!]İki değişken arasındaki doğrusal ilişki tablo ve grafik kullanılarak inceletilir. Bir değişkenin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiği açıklanır. Örüntüler ve İlişkiler Olasılık ve İstatistik. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır. 5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Sıralı ikililer açıklanarak kartezyen koordinat sisteminde her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili olduğu [!]Yatay eksen x ekseni (apsisler ekseni), dikey eksen y ekseni (ordinatlar ekseni) olarak isimlendirilir. Koordinat eksenlerinin kesim noktasının orijin (başlangıç noktası) olduğu belirtilir. Koordinat düzleminde oluşan bölgeler tanıtılır. [!] Çizilen grafiklerde sıralı ikililer işaretletilerek bu sıralı ikililerin birer nokta belirttiği ve bu noktaların aynı doğru üzerinde (doğrudaş) oldukları [!] Doğrusal denklemlerde; ax+by+c=0 ax+by=0 ax+c=0 by+c=0 durumları inceletilerek grafikleri çizdirilir. [!] Grafik veya ikililer verilerek doğrusal denklemler yazdırılmaz. [!] Doğru orantılı niceliklerdeki miktarların bölümlerinin, ters orantılı niceliklerdeki miktarların çarpımlarının sabit bir sayı olduğu vurgulanır ve cebirsel gösterimleri yazdırılır. [!] İki miktar arasındaki ilişkinin her zaman doğru veya ters orantı oluşturmadığı durumlara örnekler verilir. Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 5) (Ara Disiplin Etkinlik Örneği - Emeğim ). Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası

6 6 LIK DOĞRULAR VE AÇILAR 5 9 LIK BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ 5 9 LIK BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ 08 LIK ORAN VE ORANTI VE,. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar. [!] Hesap makinesi kullandırılabilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir orantıda verilmeyen terim buldurulurken çapraz çarpım, kesirlerin denkliği, örüntü vb. stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] Ölçekle ilgili uygulamalara yer verilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınarak kâr, zarar, iskonto, alış/satış fiyatlarıyla ilgili problem çeşitlerine yer verilir. [!]Kâr, zarar, indirim, alış-satış fiyatları vb. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 6). Araştırma. Soru-yanıt. Araştırma. Soru-yanıt. Basit faiz hesaplamalarını yapar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınarak kapital, faiz, faiz fiyatı ve zamanla ilgili problem çeşitlerine yer verilir. [!] Günlük, aylık ve yıllık faiz uygulamaları yaptırılır. [!] Kapital, faiz, faiz fiyatı, günlük, aylık ve yıllık faiz vb. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Girişimcilik (Kazanım 5). Araştırma. Soru-yanıt. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder. [!] Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, bu nokta ile bu noktadan doğruya inilen dikmenin ayağı arasındaki uzaklık olduğu; başka bir deyişle, bu nokta ile dikme ayağını birleştiren doğru parçasının uzunluğu olduğu [!] Dışındaki bir noktayı bir doğrunun noktalarına birleştiren doğru parçalarından en kısa olanının bu noktadan doğruya inilen dikme olduğu [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılarak çizimler yaptırılır. Sosyal Bilgiler Dersi, Ülkemizde Nüfus Ünitesi (Kazanım ) Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri. Araştırma. Soru-yanıt

7 9 LIK -0 OCAK DOĞRULAR VE AÇILAR 9 LIK 0 OCAK DOĞRULAR VE AÇILAR 6 LIK DOĞRULAR VE AÇILAR 6 LIK DOĞRULAR VE AÇILAR 6 LIK DOĞRULAR VE AÇILAR VE,. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. [!] Orta dikmenin üzerindeki noktaların, doğru parçasının uçlarına olan uzaklıklarının eşit olduğu [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılarak çizimler yaptırılır. [!] Çizgilik (çizgeç), üzerinde ölçüleri olmayan düz kenarlı bir araçtır. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım ). Beyin fırtınası. Grup leri. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. [!] Paralel iki doğrudan birinin üzerindeki her bir noktanın, diğer doğru üzerindeki noktaya olan dik uzaklıklarının eşit olduğu Bu yüzden paralel doğrulara, eş uzaklıklı doğrular denildiği belirtilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılarak çizimler yaptırılır.. Beyin fırtınası. Grup leri 4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. [!] Paralel veya paralel olmayan iki doğrunun her birini farklı birer noktada kesen üçüncü bir doğruya bu iki doğrunun keseni denildiği [!] Aynı bir noktadan geçen doğrulara noktadaş doğrular denildiği [!] Eğer bir kesen, paralel iki doğruya dikse ortak dikme olarak adlandırılır. [!] Bir üçgenin aynı düzlemde ikişer ikişer kesişen üç doğru ile oluşturulabileceği. Beyin fırtınası. Grup leri 5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.. Beyin fırtınası. Grup leri 6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler. [!] Oluşan açılar arasında bütünler olan çiftler buldurulur. [!] Paralel doğrular ikiden fazla olabilir. [!] Dikdörtgen ve karede, köşegenlerin karşılıklı kenar çiftleriyle oluşturdukları iç ters açıların eş olduğu. Beyin fırtınası. Grup leri

8 6 OCAK ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER OCAK AÇILARI OCAK ÇOKGENLER 9 LIK -0 OCAK AÇILARI VE,.Paralel iki doğrunun bir kesenle yapığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.!] Dış bükey çokgenler inceletilir. İç bükey çokgenler ise sadece tanıtılır. [!] Köşegenin, bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçası olduğu [!] İç bükey çokgenlerde köşegenlerden bazılarının çokgensel bölgenin dışında kaldığı bir model üzerinde gösterilir. [!] İç ve dış açı ilişkisi (bütünler olmaları) [!] Düzgün çokgenlerin kenarlarının ve açılarının birbirlerine eş olduğu [!] Düzgün çokgenlerin merkezinden geçen köşegenlerinin birbirlerine eş olduğu buldurulur. [!] 6. sınıf Çokgenler alt öğrenme alanında yaptırılan ler hatırlatılır. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!] Geometri tahtası, noktalı, izometrik veya kareli kâğıt kullanarak çokgenler inşa edilir. [!] Üçgen ve dörtgenlerin iç ve dış açıları arasındaki ilişkiler belirlenir. [!] Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü, iç açıların ölçüleri toplamından yararlanılarak buldurulur. Denklemler Örüntüler ve İlişkiler. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döşeyerek süsleme yapar. [!] Etkinliklerde kareli, noktalı veya izometrik kâğıt kullanılır. Yapılan süslemelerde boşluk kalmamasına dikkat edilir. Çokgenler. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası

9 9 OCAK DÖNÜŞÜM Sİ 9 OCAK EŞLİK VE BENZERLİK 6 OCAK EŞLİK VE BENZERLİK 6 OCAK ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER VE,. Düzgün çokgensel bölge modelleriyle oluşturulan süslemelerdeki kodları belirler. [!]Verilen kodlara uygun süslemeler yaptırılır. Çokgenler. Araştırma. Soru-yanıt. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur. [!]Geometri tahtası, tangram, izometrik veya kareli kâğıt kullanılarak eş çokgenler yaptırılır. Eş çokgenlerin benzerlik oranının olduğu buldurulur. [!] Açı ölçüsü olarak s ya da m harflerinden biri kullanılır. Diğerlerinden de söz edilir. [!] Doğru parçasını, uç noktalarını, ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı Dönüşüm Geometrisi. Araştırma. Soru-yanıt. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur. [!] Benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunluklarının oranının birbirine eşit olduğu bulunur. Bu orana benzerlik oranı denildiği [!] Bu sınıfta, üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak verilmeyecektir. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. Dönüşüm Geometrisi. Araştırma. Soru-yanıt. Yansımayı açıklar. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!] Şeklin kendisi ile yansımasının eş olduğu [!] Bir şeklin simetriği oluşturulurken şeklin üzerindeki her noktadan simetri eksenine dik inilip uzatıldığı ve eksenin diğer tarafında bu noktanın eksene eşit olan uzaklığındaki nokta işaretlenerek simetrik noktanın bulunduğu hatırlatılır. Eşlik ve Benzerlik. Araştırma. Soru-yanıt

10 6 0 ŞUBAT DÖRTGENSEL BÖLGELERİN 6 0 ŞUBAT ÇOKGENLER 09 ŞUBAT DÖNÜŞÜM Sİ 09 ŞUBAT DÖNÜŞÜM Sİ VE,. Dönme hareketini açıklar. [!] Döndürülen şeklin biçim ve boyutunun değişmediği, ancak şeklin duruşunun ve yerinin değiştiği [!] Dönme hareketi ve dönmenin yönü sırasıyla, çember çizme ve çemberin çizim yönü ile ilişkilendirilir.. Araştırma. Soru-yanıt. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. [!] Saatin akrep ve yelkovanının bağlı olduğu pimin, rüzgârgülündeki pimin, salıncakta oturağı taşıyan iplerin veya zincirlerin bağlandığı yerin dönme hareketinin merkezi olduğu keşfettirilir. [!] Yelkovanın ilk durumu ile son durumunun oluşturduğu açıya dönme açısı denildiği belirtilir. [!] Çeyrek dönmenin 90 lik dönme, yarım dönmenin 80 lik dönme olduğu [!] 80 lik dönmenin merkezil dönme (noktaya göre simetri) olduğu açıklanır. [!] Bir şekil kendi merkezi etrafında döndürüldüğünde 60 den küçük açılı dönmelerde en az bir defa kendisi ile çakışıyorsa bu şeklin dönme simetrisine sahip olduğu [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!] Dörtgenler kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çeşitleriyle sınırlandırılır.. Araştırma. Soru-yanıt. Araştırma. Soru-yanıt. Dörtgensel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Dörtgensel bölgeler işlenirken 7. sınıf sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır.. Araştırma. Soru-yanıt

11 0 06 MART DÖRTGENSEL BÖLGELERİN 7 ŞUBAT DÖRTGENSEL BÖLGELERİN 7 ŞUBAT DÖRTGENSEL BÖLGELERİN 7 ŞUBAT DÖRTGENSEL BÖLGELERİN 6 0 ŞUBAT DÖRTGENSEL BÖLGELERİN VE,.Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısını oluşturur [!] Etkinlikler, geometri tahtası ve noktalı kâğıt kullanılarak da yapılabilir.. Tartışma. Grup çalışması. Gösterip yaptırma 4. Soru-yanıt. Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntılarını oluşturur. [!] Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntısı verilirken eşkenar dörtgenin paralelkenarın tüm özelliklerini taşıdığı hatırlatılır. [!] Etkinlikler, geometri tahtası ve noktalı kâğıt kullanılarak da yapılabilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 7). Tartışma. Grup çalışması. Gösterip yaptırma 4. Soru-yanıt 4. Yamuksal bölgenin alan bağıntısını oluşturur. [!] Geometri tahtası ve noktalı kâğıt kullanılarak dik yamuksal bölgenin alan bağıntısı bulunur. [!] Üçgensel bölgenin alan bağıntısı hatırlatılır.. Tartışma. Grup çalışması. Gösterip yaptırma 4. Soru-yanıt 5. Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Dörtgensel bölgeler işlenirken 7. sınıf sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Program kitabındaki problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Oran ve Orantı. Tartışma. Grup çalışması. Gösterip yaptırma 4. Soru-yanıt 6. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar. Örüntüler ve İlişkiler. Tartışma. Grup çalışması. Gösterip yaptırma 4. Soru-yanıt

12 09 MART ÇEMBER VE DAİRE 09 MART ÇEMBER VE DAİRE 0 06 MART ÇEMBER VE DAİRE 0 06 MART DÖRTGENSEL BÖLGELERİN VE, 7. Çevre uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar Örüntüler ve İlişkiler. Araştırma. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder. [!] Çemberin, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalardan meydana geldiği [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!] Çemberin pergelle çizimi yapılırken saatin akrep veya yelkovanının hareket yönünün aynı veya tersi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği Çemberin çizim yönü, kısaca saat yönü veya saat yönünün tersi olarak da ifade edilir. [!] Çember ile daire arasındaki fark. Araştırma. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. [!] Çemberin bulunduğu düzlemin, çemberin kendisiyle içindeki (iç bölgesi veya çemberin içi ya da çembersel bölge) ve dışındaki noktaların kümesinden (dış bölgesi veya çemberin dışı) oluştuğu. Araştırma.Çember ile doğrunun ilişkisini belirler. [!] Bir kesenin, çember içinde kalan parçasına kiriş ve merkezden geçen kirişe de çap denildiği [!] Çemberin veya dairenin merkezinin, merkez açının köşesi olduğu [!] Bir kesenin, çember içinde kalan parçasına kiriş ve merkezden geçen kirişe de çap denildiği. Araştırma

13 6 0 MART AÇILARI 09 MART ÇEMBER VE DAİRE 09 MART ÇEMBER VE DAİRE VE, 4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler. [!] Çemberin iki noktası arasında kalan parçasına, çember yayı, çember parçası veya kısaca yay denildiği belirtilir. [!] Çemberin veya dairenin merkezinin, merkez açının köşesi olduğu [!] Çevre açının köşesinin, çember üzerinde olduğu [!] Merkez açının içinde kalan çember parçasına, merkez açının gördüğü yay ; çevre açının içinde kalan çember parçasına da çevre açının gördüğü yay denildiği [!] Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan birinin majör (büyük) çember yayı diğerinin minör (küçük) çember yayı olduğu ve merkez açının gördüğü yayın minör yay olması gerektiği. Araştırma 5.Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler. [!] Merkez açının ölçüsünün 0 ile 80, çember yaylarının ise 0 ile 60 arasında olacağı [!] Merkez açı ile çevre açıların ölçüleri arasındaki ilişki dinamik geometri yazılımları ile de incelenebilir.. Araştırma 4. Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar.. Araştırma Oran ve Orantı

14 0 MART 0 NİSAN DAİRENİN VE DAİRE DİLİMİNİN 7 MART ÇEMBERİN VE ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU 7 MART ÇEMBERİN VE ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU 6 0 MART AÇILARI VE, Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar. Oran ve Orantı. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin eder ve hesaplar. [!] Çember parçası ve çember yayının aynı anlama geldiği belirtilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır. Rasyonel Sayılar. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası. Çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası Rasyonel Sayılar. Dairenin ve daire diliminin alanını tahmin eder ve alan bağıntısını oluşturur. [!] Yarıçap uzunluğu veya çevre uzunluğu verilen bir dairenin alanının hesaplanacağı ler yaptırılır. [!] Kullanılan kareli veya noktalı kâğıdın cm ya da mm.lik olmasına dikkat edilir. [!] Daire diliminin, bir merkez açının içinde kalan kısmı olduğu Buna sektör de denildiği belirtilir.. Aktif öğrenme. Soru-yanıt. Beyin fırtınası O B Oran ve Orantı A Sektör

15 7 NİSAN K CİSİMLER 06 0 NİSAN K CİSİMLER 06 0 NİSAN AÇILARI 0 MART 0 NİSAN DAİRENİN VE DAİRE DİLİMİNİN VE,. Dairenin ve daire diliminin alanı ile ilgi problemleri çözer ve kurar. [!] Merkez açının ölçüsünü veya dairenin yarıçap uzunluğunu bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır. Oran ve Orantı. Araştırma. Soru-yanıt 4. Problem çözme 5. Bireysel. Bayrak Kanunu nda belirtilen ölçülere göre Türk bayrağı çizer ve kâğıt kullanarak Türk Bayrağı yapar. Oran ve Orantı. Araştırma. Soru-yanıt 4. Problem çözme 5. Bireysel. Dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. [!] Dairesel silindirde tabanların merkezlerini birleştiren doğrunun eksen olduğu [!] Dairesel silindirin ekseni tabanlara dik ise dik dairesel silindir, tabanlara dik değilse eğik dairesel silindir olarak adlandırılır. [!] Tabanlarının karşılıklı iki noktasını birleştiren doğruların, silindirin ana doğruları veya doğuranları olduğu belirtilir. [!] Dik dairesel silindirde, ana doğruların taban düzlemlerine dik olduğu [!] Tabanlardan birinin bir noktasından, diğer tabanın düzlemine inilen dikmenin, silindirin yüksekliği ve taban yarıçapının da silindirin yarıçapı olduğu. Araştırma. Soru-yanıt 4. Problem çözme 5. Bireysel. Yüzlerinin farklı yönlerden görünümlerine ait çizimleri verilen yapıları, birim küplerle oluşturur ve izometrik kâğıda çizer. [!] Modelleri oluşturmak için farklı görünümlerden yeteri kadarı verilmelidir. Gerek görülürse yapının alttan veya arkadan görünümleri de verilebilir. [!]Yapılardaki yönler belirtilmelidir.. Araştırma. Soru-yanıt 4. Problem çözme 5. Bireysel

16 7 0 NİSAN K CİSİMLERİN HACMİ 0 4 NİSAN K CİSİMLERİN HACMİ 0 4 NİSAN K CİSİMLERİN YÜZEY 7 NİSAN K CİSİMLERİN YÜZEY VE,. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur.. Beyin fırtınası. Bireysel. Dik dairesel silindirin yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.. Beyin fırtınası. Bireysel. Dik dairesel silindirin hacmini tahmin eder ve hacim bağıntısını oluşturur. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejileri kullanılır. Geometrik Cisimlerin Hacmi Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı. Beyin fırtınası. Bireysel. Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Geometrik Cisimlerin Hacmi Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı. Beyin fırtınası. Bireysel

17 5 MAYIS OLASILIK ÇEŞİTLERİ 5 MAYIS OLAY ÇEŞİTLERİ MAYIS OLAY ÇEŞİTLERİ MAYIS OLAY ÇEŞİTLERİ 7 0 NİSAN OLASI DURUMLARI BELİRLEME VE,. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar. [!] Tekrarlı ve dönel permütasyon kavramları verilmez. [!] Saymanın temel ilkelerinden çarpım kuralı ile permütasyon arasındaki ilişki [!] Gerçek yaşam olaylarına da yer verilmelidir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 7). Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma. Ayrık ve ayrık olmayan olayın deneyini, örnek uzayını ve olayını belirler. [!] Olasılık Teorisi nde olayları ifade ederken listeleme yöntemi kullanıldığında kümeler teorisinin tam tersine bu teoride her bir elemanın (çıktının) yazıldığı [!] En fazla iki olay ele alınır. [!] Gerçek yaşam olaylarına da yer verilmelidir.. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma. Ayrık ve ayrık olmayan olayları açıklar. [!] Öğrenciler, olayları tanımlarken istedikleri harfi kullanabilir. [!] En fazla iki olay ele alınır. [!] Gerçek yaşam olaylarına da yer verilmelidir. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar. [!] Kuralların mantığı açıklanır. [!] En fazla iki olay ele alınır. [!] Gerçek yaşam olaylarına da yer verilmelidir. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma.Geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplar. [!] Gerçek yaşam olaylarına da yer verilmelidir. [!] Geometrik olasılık hesaplamalarında alan ve uzunlukla ilgili bilgi ve beceriler kullandırılır. Geometrik cisimlerin yüzey alanları Açıları ölçme. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma

18 0 05 HAZİRAN TABLO VE GRAFİKLER 5 9 MAYIS MERKEZÎ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ 8 MAYIS MERKEZÎ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ VE, 5. Ortanca, tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar. [!] Bir veri grubunun tepe değeri (en çok tekrar eden) olmayacağı gibi, birden fazla da tepe değeri olabileceği fark ettirilir. [!] Verileri küçükten büyüğe sıralamadan ortancayı bulmanın neden yanlış olabileceği tartışılır. [!] Çeyrekler açıklığının yayılma ölçüsü olduğu [!] Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri istatistikte yer alan ortalama çeşitleridir. Aritmetik ortalama duyarlı ortalama iken diğerleri duyarlı olmayan ortalamalardır. Amaca uygun ortalama çeşidinin kullanılması gerektiği [!] Veri grubunda çok büyük ve çok düşük değerlerin olması aritmetik ortalamayı etkiler. Bu tür değerler olmadığında aritmetik ortalamanın var olan durumu ortaya koymada veya gelecek ile ilgili tahmin yapmada kullanışlı bir ortalama çeşidi olduğu [!]Veri grubunda çok büyük ve çok düşük değerlerin olması durumunda ortanca, aritmetik ortalamadan daha sağlıklı bilgi verir. Bunun nedeni sözü edilen değerlerin ortancayı etkilemesidir. [!]Bir veri grubunda, en tipik özelliği veya değeri belirlemek istediğimizde tepe değerin kullanılmasında yarar olduğu Tablo ve Grafikler. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma 5. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar. [!] Aritmetik ortalama, ortanca (medyan) ve tepe değerin (mod), merkezî eğilim ölçüleri olduğu [!] Açıklık hatırlatılarak açıklığın bir yayılma ölçüsü olduğu [!] Çeyrekler açıklığının uçlarda yer alan verilerden daha az etkilendiği için verilerin yayılması hakkında açıklıktan daha iyi bilgi verdiği [!]Veri grupları ile ilgili gazete kupürleri inceletilerek bu veri gruplarının ortanca, tepe değer ve çeyrekler açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir.. Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar. [!] Türkiye İstatistik Kurumu gibi çeşitli kurum ve kuruluşların arşivlerinden yararlanılabilir. [!] Tabloya başlık yazılır. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. [!]Grafikler yanlış yorumlara yol açmayacak şekilde oluşturulur. [!] Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini içeren gazete kupürleri inceletilip yorumlatılabilir. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım ). Problem. Tartışma. Beyin Fırtınası Çalışma

19 08 HAZİRAN TABLO VE GRAFİKLER 08 HAZİRAN TABLO VE GRAFİKLER 08 HAZİRAN TABLO VE GRAFİKLER 0 05 HAZİRAN TABLO VE GRAFİKLER VE,. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. [!] Daire grafiğinde dilimler belirlenirken açı ölçülerinin önemli olduğu [!] Öğrencilerin, daire grafikleri üzerine tartışmaları ve daire grafiğinin bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada en güçlü temsil yöntemi olduğu; çizgi grafiğinin ise artış ve düşüşleri vurgulamada ön plana çıktığı sonucuna varmaları sağlanır. [!] Elektronik tablolama yazılımları kullanılarak da grafik çizdirilebilir. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Yüzdeler Çember ve Daire Oran ve Orantı. Beyin fırtınası. Grup leri. İstatistiksel temsil biçimleri oluşturarak ve yorumlayarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. [!] Grafikler yanlış yorumlara yol açmayacak şekilde oluşturulur. [!] Çizgi, sütun ve daire grafikleri ile tabloların, istatistiksel temsil biçimleri olduğu belirtilir. Sosyal Bilgiler Dersi, Ülkemizde NüfusÜnitesi (Kazanım ) Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 8) Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım ). Beyin fırtınası. Grup leri 4. Verilere dayalı tahminler yürütür. [!]Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilir.. Beyin fırtınası. Grup leri 5. Çizgi, resim veya şekil grafiklerinin yanlış yorumlara yol açabileceği durumları açıklar. [!]İstatistik kullanılarak yanlış yönlendirmeleri yapılabileceği ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratılarak kendilerine sunulan bilgileri sorgulama becerileri kazandırılmalıdır. [!] Çizgi, resim veya şekil grafikleri ile ilgili gazete kupürleri inceletilerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı değerlendirilebilir.. Beyin fırtınası. Grup leri

SİDRE 2000 ORTAOKULU 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SİDRE 2000 ORTAOKULU 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI -6.09.0 DÖNÜŞÜM Sİ 5-9.09.0 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER SİDRE 000 ORTAOKULU 0 05 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI,. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL 7-11 EKİM SAYILAR RASYONEL SAYILAR 16-227 EYLÜL/1-4 EKİM SAYILAR TAM SAYILARLA İŞLEMLER 9-13 EYLÜL 1. ÜNİTE: TAM SAYILARDAN RASYONEL SAYIL 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] a-b

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E Y L Ü L ÜNİTE SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar 8... Verilen

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 7.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat EĞİTİCİLER İÇİN 1. Konunun Müfredattaki Yeri İlköğretim matematik yedinci sınıflara yönelik olan geometrik cisimler, öğrencilere dairesel silindirin ve küpün yakından tanımasına imkan sağlamaktadır. Bu

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 8.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Sıra No Adı ve Soyadı İmza Sıra No 8 9 0 6 Adı ve Soyadı İmza 7 Ömer Askerden 06 07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 7 6 6.. Yönlü

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR 9. MANTIK

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ARALIK2008 1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 8 6 6.. Yönlü Açılar

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax:

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax: Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 9.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR 9. MANTIK 8

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 06 0 EKİM 9 EYLÜL 0 EKİM 6 EYLÜL 9 EYLÜL SİDRE 000 ORTAOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Doğal Sayılarla 6... Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

11. SINIF TEMEL DÜZEY. No Konular Kazanım Sayısı SAYILAR VE CEBİR

11. SINIF TEMEL DÜZEY. No Konular Kazanım Sayısı SAYILAR VE CEBİR 11. SINIF TEMEL DÜZEY No Konular Kazanım Sayısı Ders Saati Ağırlık (%) TD.11.1. SAYILAR 5 18 25 TD.11.1.1. Sayı Kümeleri 3 10 14 TD.11.1.2. Bölünebilme 2 8 11 TD.11.2. ÜÇGENLER 3 18 25 TD.11.2.1. Dik Üçgen

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR Geometri Örüntü Süslemeler. Doğru, çokgen çember modellerinden örüntüler

Detaylı

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme 10. SINIF No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK Ders Saati Ağırlık (%) 10.1. SAYMA VE OLASILIK 8 38 18 10.1.1. Sıralama ve Seçme 6 26 12 10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları 2 12 6 SAYILAR

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2011 / 2012 - MATEMATĠK DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLAN 1. ÜNĠTE KÜMELER AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2011 / 2012 - MATEMATĠK DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLAN 1. ÜNĠTE KÜMELER AÇIKLAMALAR 19-23.09.2010 (1) KÜMELER 1. ÜNĠTE KÜMELER 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir. [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aģağıda belirtilen baģlıca gösterim biçimleri

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 0.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 0.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) VERİ, SAYMA VE OLASILIK

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Haft 9.09.06/.09.06 Doğal Sayılarla İşlemler Terimler: Doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü

Detaylı

10. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 10. sınıf matematik öğretim programı ilişkisi; Modelleme/Problem çözme Matematiksel Süreç Becerileri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 0.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 0.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) VERİ, SAYMA VE OLASILIK 0. SAYMA

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

2.3. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU

2.3. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU 3. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleri ve diğer disiplinlerin öğretmenleriyle iş birliği yapılmalıdır. 4. Matematiğin konu ve kavramlarının tarihsel gelişimi ile beraber öne çıkan bilim

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM MANTIK Giriş... 1 Genel Olarak Mantık... 1 Mantığın Tarihçesi ve Modern Mantığın Doğuşu... 1 Mantık Öğretimin Önemi ve Amacı... 2 Önerme... 3 VE İşlemi (Birlikte Evetleme, Mantıksal

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA 06-07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI.DÖNEM EYLÜL EKİM.Hafta 9-.Hafta 6-0 K)Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31 SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 11 32159 Rasyonel sayı kavramını açıklar. 2 12 32151 İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME-

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME- EK M 7.1 0.0 17 EKM 16-0.10.017 EKM 09-1.10.017 EKM 0-06.10.017 EYLÜL -9.09.017 EYLÜL 18-.09.017 YÖNTEM TEKNKLER 017-018 EĞTM-ÖĞRETM YILI IŞIKLAR MAM HATP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATK ÜNTELENDRLMŞ YILLIK

Detaylı

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Detaylı

Problem Çözme

Problem Çözme Toplama İşlemi Problem Çözme 1. sınıf M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI MATEMATİK 1 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

12. SINIF. Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR Üstel Fonksiyon 1 8 4

12. SINIF. Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR Üstel Fonksiyon 1 8 4 12. SINIF No Konular Kazanım Sayısı Ders Saati Ağırlık (%) 12.1. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 6 36 17 12.1.1. Üstel Fonksiyon 1 8 4 12.1.2. Logaritma Fonksiyonu 3 18 8 12.1.3 Üstel, Logaritmik Denklemler

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi CEVAP ANAHTARI Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi TEST - 1 1- D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C TAM SAYILAR / Bölme İşlemi TEST - 2 1-B 2-C 3-C 4-D 5-B

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 9 Index 13 CONTENTS 5 0.1 Doğru, Düzlem, Uzay Bu derste sık sık doğru, düzlem ve

Detaylı

EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ

EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ POSTER ÖRNEĞİ 405 EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programını desteklemek amacıyla aşağıdaki malzemelerin büyük bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 7.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 7.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 2 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 7.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ALANI : SILAR ALT ALANLARI : TAM SILARLA İŞLEMLER 1. Tam

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu 978-605-2018-38-5 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: ÇARPANLAR, KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ İFADELER ÇARPANLAR VE KATLAR (ASAL ÇARPANLAR) 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 11-A 12-D ÇARPANLAR VE KATLAR (EBOB -

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 11 CONTENTS 5 0.1 Kartezyen Çarpım 0.2 Sıralı İkililer Şimdiye kadar sıra ya da

Detaylı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı A ELÜL 9 Eylül Eylül Eylül 0 Eylül 0-07 E.Ö. TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ ILLIK PLANI Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı ELÜL TRİH/SÜRE HFT Eylül 0Eylül Eylül 7 Eylül STİ LNI 0-0 DEVREK NDOLU LİSESİ 9. SINIF MTEMTİK İ ILLIK PLNI lt de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de de de de. Küme

Detaylı

12.Konu Rasyonel sayılar

12.Konu Rasyonel sayılar 12.Konu Rasyonel sayılar 1. Rasyonel sayılar 2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Rasyonel sayılar kümesinde çıkarma ve bölme 4. Tam rayonel sayılar 5. Rasyonel sayılar kümesinde sıralama

Detaylı

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 0-0 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLANI Temel Kavramlar 9... Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler. 6 EYLÜL 0 EYLÜL Temel Kavramlar

Detaylı

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur?

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Kesirler Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Doğal sayılar günlük yaşantımızda bazı problemlerin çözümünde yetersiz kalır. Kesirler Örneğin, 3 elmayı 2 arkadaşınıza paylaştırdığınızda her

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı