SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ"

Transkript

1 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 04 Kurul Bitiş Tarihi: 5 Ocak 05 Kurul Arasınav Tarihi: 9 Ocak 05* Kurul Final Sınavı Tarihi: 6 Ocak 05 (Saat 09:30) Kurul Bütünleme Sınavı Tarihi: 0 Şubat 05 (Saat 09:30) Dersler Anabilim Dalı Teorik (saat) Uygulama (saat) Ağırlık (%) 4 5 Tıbbi 0 ve Embriyoloji Toplam *Arasınav Uygulama Aşamaları: Yazılı Sınav: Saat 09:30 (Etki Oranı %80) Uygulama Sınavı: Saat 3:30 (Etki Oranı %0)

2 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Dersin Adı Dersin Kodu Sınıf Teorik (Saat) Uygulama (Saat) AKTS Hücre ve Doku Sistemleri TIP 0. Sınıf / Güz Yarıyılı Önkoşul: Yok Dersin Dili: Türkçe Dersin Türü: Zorunlu Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri: Dersin Sorumluları: Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve Konuşma Çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Laboratuvar Çalışması, Ders Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı, Ders Kurulu Başkan Yard. Dersin İçeriği: Bu ders kurulu, ve Embriyoloji, Tıbbi ve Anabilim Dallarının katılımıyla oluşur. dersinde, vücut sıvılarının ve membran yapıların biyofiziksel özellikleri, kas, solunum ve dolaşım sistemlerinin biyofiziksel mekanizmaları ile hemodinamik prensipler konusunda bilgiler verilir ve çeşitli hastalıklarda ortaya çıkan hücresel ve moleküler bozuklukların anlaşılabilmesi için hücre işleyişinin moleküler mekanizmaları anlatılır. dersinde, histolojik teknikler, mikroskopi ve hücreden bahsedildikten sonra, temel doku tipleri ve bunları oluşturan hücreler ile fonksiyonları, doku tiplerinin birbirinden farkları ve nasıl ayırt edilebileceği hem teorik olarak hem de uygulamada öğretilir. Tıbbi dersinde, biyolojik sistemlerde yer alan moleküllerin kimyasal yapıları, kimyasal yapılarının onlara kattığı özellikler, işlevleri, metabolizmaları, metabolizmalarının kontrolü, vücuttaki metabolizma bozuklukları sonucu oluşan hastalıkların moleküler mekanizmaları ve biyokimyasal tanı yöntemleri öğretilir. Ayrıca, genetik materyali oluşturan moleküllerin çeşitleri, metabolizması, metabolizmasındaki bozuklar sonucu oluşan hastalıklar ile genetik materyalin biyosentezi, nükleus içindeki organizasyonu hakkında bilgi verilir. dersinde, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapısı ile hücre organellerinin yapısal ve moleküler özellikleri ile fonksiyonları, transport mekanizmaları ve hücreyi inceleme yöntemleri hakkında temel bilgiler sunulur. Hücrelerarası sinyal mekanizmaları, hücre yüzey farklılaşmaları ve hücre ölümü mekanizmaları ile hastalıkların ilişkisi değerlendirilir ve immünobiyoloji hakkında bilgi verilir. Dersin Amacı: Hücre ve Doku Sistemleri Gelişimi ders kurulu için temel oluşturan, hücre yapı ve fonksiyonlarının moleküler düzeyde kavranması, enzimlerin, vitaminlerin yapı ve fonksiyonlarının ve klinik öneminin kavranması, çeşitli hastalıklarda ortaya çıkan hücresel ve moleküler bozuklukların anlaşılabilmesi için hücre işleyişinin moleküler mekanizmalarının öneminin belirtilmesi amaçlanmaktadır.

3 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Dersin Öğrenim Çıktıları: Bu ders kurulunu tamamlayan öğrenci;. dersi ile ilgili olarak; vücut sıvılarının ve membran yapıların biyofiziksel özelliklerini, kas, solunum ve dolaşım sistemlerinin biyofiziksel mekanizmaları ile hemodinamik prensiplerini sayabilmeli ve çeşitli hastalıklarda ortaya çıkan hücresel ve moleküler bozuklukların anlaşılabilmesi için hücre işleyişinin moleküler mekanizmalarını açıklayabilmelidir.. dersi ile ilgili olarak; temel doku tiplerini ve bunları oluşturan hücreler ile fonksiyonlarını, doku tiplerinin birbirinden farklarını ve nasıl ayırt edilebileceğini hem teorik olarak sayabilmeli hem de uygulamasını yapılabilmelidir. 3. dersi ile ilgili olarak; biyolojik sistemlerde yer alan moleküllerin kimyasal yapılarını, kimyasal yapılarının onlara kattığı özellikleri, işlevlerini, metabolizmalarını, metabolizmalarının kontrolünü, vücuttaki metabolizma bozuklukları sonucu oluşan hastalıkların moleküler mekanizmalarını ve biyokimyasal tanı yöntemlerini tanımlanabilmelidir. Ayrıca, genetik materyali oluşturan moleküllerin çeşitlerini, metabolizmasını, metabolizmasındaki bozuklar sonucu oluşan hastalıklar ile genetik materyalin biyosentezini, nükleus içindeki organizasyonu açıklayabilmelidir. 4. dersi ile ilgili olarak; prokaryotik ve ökaryotik hücre yapısı ile hücre organellerinin yapısal ve moleküler özellikleri ve fonksiyonları, transport mekanizmaları ve hücreyi inceleme yöntemleri hakkındaki temel bilgileri sıralayabilmelidir. Hücrelerarası sinyal mekanizmaları, hücre yüzey farklılaşmaları ve hücre ölümü mekanizmaları ile hastalıkların ilişkisini açıklayabilmeli, immünobiyoloji hakkındaki genel bilgileri ifade edebilmelidir. 3

4 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ TEORİK DERS PROGRAMI Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı :30 Ders Kurulunun Tanıtımı, Amaç ve Hedefleri Kurul Tanıtım Dersi :30 Hücreyi İnceleme Yöntemleri, Hücre Kültürleri, Hibrid Hücreler :30 ye Giriş ve Tarihçe : :30 Hücre Üzerinde Mikrocerrahi Yöntemleri, Hücre Organelleri ve Moleküllerin İzolasyonu ve Analizi Vücut Sıvıları: Dağılımı, Özellikleri, Genel Bileşimi, Tayin Yöntemleri :30 Maddelerin Vücut Sıvılarındaki Yayılış Biçimleri : :30 k Çalışma Yöntemleri ve Teknikler (/) k Çalışma Yöntemleri ve Teknikler (/) :30 Mikroskop Çeşitleri :30 Hücreleri Mikroskopik İnceleme Yöntemleri :30 Histokimya ve İmmunohistokimya :30 Canlı Yapının sel Özellikleri, Yüzey Gerilimi :30 Hücre (/) :30 Hücre (/) :30 Prokaryotik, Ökaryotik Hücre Öğr. Gör. Dr. Elif Pala :30 Hücre Membran Yapısı ve Fonksiyonları (/) :30 Hücre Membran Yapısı ve Fonksiyonları (/) : : : :30 Membran Organizasyonu ve Geçirgenlik Özellikleri Hücre Membranının Yapısı, Kimyasal ve Fizikokimyasal Özellikleri, Sinyal Aktarımına İştiraki (/) Hücre Membranının Yapısı, Kimyasal ve Fizikokimyasal Özellikleri, Sinyal Aktarımına İştiraki (/) İyonik Difüzyon ve Ozmozun sel Temelleri :30 Ribozom Yapı, Fonksiyon ve Biyosentezi : :30 Amino Asitler, Çeşitleri, Metabolizması, Hücre İçi ve Hücre Dışı Proteinler (/) Amino Asitler, Çeşitleri, Metabolizması, Hücre İçi ve Hücre Dışı Proteinler (/) :30 Hücre Matriks ve ntı Birimleri (/) :30 Hücre Matriks ve ntı Birimleri (/) :30 Mitokondrium, Mitokondrial DNA ve Kalıtım :30 Hücre İskeleti (/) :30 Hücre İskeleti (/) 4

5 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı :30 Protein Sentezi ve Genetik Şifre Öğr. Gör. Dr. Elif Pala : :30 Nükleotidler, Çeşitleri, Metabolizması, Gerekliliği, Patolojisi ve Hastalık Tanısında Kullanımı (/) Nükleotidler, Çeşitleri, Metabolizması, Gerekliliği, Patolojisi ve Hastalık Tanısında Kullanımı (/) :30 Hücre Siklusu-Mitoz-Mayoz : : :30 Endoplazmik Retikulum: Düz Yüzlü ve Granüllü Endoplazmik Retikulum Yapı ve İşlevleri Endoplazmik Retikulumda Gerçekleşen Protein Sentezinin Moleküler Temeli Golgi Kompleksi ve Proteinlerin Golgide Ayrımlanma Mekanizmaları :30 Lizozom ve Lizozomal Hastalıklar : :30 DNA Kimyası, Biyosentezi, Sentetik Olarak Oligomerik DNA Sentezi, Dizilerinin Saptanması (/) DNA Kimyası, Biyosentezi, Sentetik Olarak Oligomerik DNA Sentezi, Dizilerinin Saptanması (/) :30 Peroksizom, Sentriol Öğr. Gör. Dr. Elif Pala :30 Membran Farklılaşmaları: Mikrovillus, Silya, Flagella :30 Silya Hareket Mekanizmaları :30 Aktif Transportta sel Mekanizmalar : : : :30 Membran Dinlenme Potansiyelinin Oluşma Mekanizmaları, İyon Kanalları Aksiyon Potansiyelleri, İyon Akımları, Voltaj Kenetleme Yöntemi Hücre - Hücreler Arası Matrix İlişkileri ve Bazal Lamina Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları :30 Nükleolus, Nükleus Matriksi :30 Nükleus - Sitoplazma Arasında Transport :30 Epitel Dokusu I: Örtü Epiteli (/) :30 Epitel Dokusu I: Örtü Epiteli (/) :30 Epitel Dokusu II: Bez Epiteli (/) :30 Epitel Dokusu II: Bez Epiteli (/) : :30 Aktif ve İnaktif Kromatin, Kromatin İnce Yapısı Nükleozomlar Kromozom, Kromozomun İnce Yapısı, Sentromer ve Telomerler :30 DNA Hasarları ve Radyasyon sı (/) :30 DNA Hasarları ve Radyasyon sı (/) :30 Bağ Dokusu (/) :30 Bağ Dokusu (/) :30 Kıkırdak Dokusu 5

6 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı :30 Fagositoz, Pinositoz, Reseptör Aracılı Endositoz Öğr. Gör. Dr. Elif Pala :30 Solunum Biyofiziği :30 Hava Akımı, Havayolu Direnci ve Solunum İşi :30 Kemik Dokusu (/) :30 Kemik Dokusu (/) :30 Kemikleşme :30 Kas Dokusu (/) :30 Kas Dokusu (/) : : : :30 Dolaşım Biyofiziği, Dolaşımda Hidrostatik Faktör ve Hemodinamik İlkeler Kalbin Etkinliği ve Gücü, Kan Akımı ve Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri Hemoreoloji, Amaçları, Kanın Akışkanlık Özellikler Kan Viskozitesi, Eritrosit Deformabilitesi ve Diğer Reolojik Özellikler :30 Sinir Dokusu (/) :30 Sinir Dokusu (/) :30 Kas Kasılmasının Biyofiziği :30 Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları : : : : : : : : : :30 Biyomoleküllerin Yapısal Fiziksel Özelliklerini Belirleyen Atomik Özellikler, Değişimi Oluşturan Nedenler ve Canlılık Özellikleri Biyomoleküller Arası Etkileşim ve Yönlendirme Özellikleri, Biyomoleküller Arası Tanıma ve Tanımanın Yapısal Özelliklerle İlişkisi sal Analizlerin Hastalıkların Tanısında Kullanımı: Laboratuvar Tıbbı ve Klinik Kimyanın Temelleri (/) sal Analizlerin Hastalıkların Tanısında Kullanımı: Laboratuvar Tıbbı ve Klinik Kimyanın Temelleri (/) Biyomoleküllerin Canlılık Özelliklerini Kullandıkları Ortama Ait Özellikleri Metabolik Hastalıklar ve Tanıya İlişkin sal Testler (/) Metabolik Hastalıklar ve Tanıya İlişkin sal Testler (/) Hücre Yüzey Reseptörleri ve İntraselüler Reseptörler ile Sinyal İletimi Enerji Metabolizması, Mitokondriyal Stres ve Hastalıkları (/) Enerji Metabolizması, Mitokondriyal Stres ve Hastalıkları (/) :30 Hücre Yaşlanmasının Moleküler Temeli : :30 Endoplazmik Retikulum Stresi ve Patolojisi (/) Endoplazmik Retikulum Stresi ve Patolojisi (/) :30 Hücre Ölümü (Apoptoz) Öğr. Gör. Dr. Elif Pala 6

7 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı : :30 Hücre Hasarları, Saptanması ve Klinik Kimyadaki Uygulamaları (/) Hücre Hasarları, Saptanması ve Klinik Kimyadaki Uygulamaları (/) :30 Hücre Evolüsyonu :30 Hücre Farklılaşmasının Moleküler Temeli : :30 Spektrofotometri İlkelerinin Çeşitlendirilmesi, Işık Enerjisi Organizma İlişkisi Işık Enerjisinin Organizmada Aksiyon Potansiyeline Dönüşümünde Moleküler Mekanizmalar, Elektrojenik Aksiyon Potansiyeli :30 İmmünobiyoloji : :30 Mekanik Enerji Organizma İlişkisi, Koklear Potansiyelin Organizasyonu ve İyonik Temelleri Doğru Akımların Fiziksel ve Kimyasal Etkileri, Doğru Akımın Dokuya Etkileri :30 Kök Hücre Biyolojisi : :30 Frekanslarına ve Şiddetlerine Göre Akım Özellikleri Kronaksi, Reobaz, İnsanda Doğru Akımlarla Uyarma, Cerrahi Galvanizm 7

8 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI Uygulama : İyonik Difüzyon ve Ozmozun sel Temelleri (Animasyon); 8 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 9 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Yerel Potansiyeller (Animasyon); 0 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 3: Aksiyon Potansiyelleri (Animasyon) ; 5 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 6 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 4: Akış Direnci ve Viskozluk Katsayısı Tayini I; 30 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 5: Akış Direnci ve Viskozluk Katsayısı Tayini II; 5 Ocak 05, Saat 0:30 (Grup ), 6 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 6: İşitme Biyofiziği; 7 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ), 8 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Amino Asit Reaksiyonları (Ksantoprotein Reaksiyonu, Triptofan Reaksiyonu, Millon Reaksiyonu, Nitroprussiyat Reaksiyonu); Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Amino Asitlerin Kağıt Kromatografisi ile Ayrılmaları I; 8 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 9 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 3: Amino Asitlerin Kağıt Kromatografisi ile Ayrılmaları II: Sonuç ve Tartışma; 5 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 6 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 4: Protein Reaksiyonları. Proteinlerin Denatürasyonu (Biüret Reaksiyonu), Proteinlerin Kantitatif Tayini (Lowry Yöntemi, Bradford Yöntemi); 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 4 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 5: Katekolün Oksidasyonuna Polifenol Oksidaz Enziminin Etkisi; 5 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 9 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ). Uygulama 6: Proteinlerin N-terminal Aminoasitlerinin İnce Tabaka Kromatografisi ile Belirlenmesi; 5 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ), 6 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Çalışma Yöntemleri ve k Teknikler; Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Mikroskop Çeşitleri, Öğrenci Mikroskoplarının Kullanımı Eğitimi, Hücre; 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 4 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 3: Epitel Dokusu I: Örtü Epiteli, Epitel Dokusu II: Bez Epiteli; 7 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 8 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 4: Bağ Dokusu, Kıkırdak Dokusu; 5 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 9 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 5: Kemik Dokusu, Kas Dokusu; 30 Aralık 04, Saat 0:30 (Grup ), 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 6: Sinir Dokusu; 7 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ), 8 Ocak 05, Saat 08:30 (Grup ). 8

9 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Uygulama : Mikroskop Kullanma Becerisinin Kazanılması; 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 4 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama : Hasta Hikayesi Alımı ve DNA İzolasyonu; 0 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 3: PZR Uygulamaları ve PZR ile Tanısı Konan Hastalıkların Raporlandırılması; 7 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 8 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ). Uygulama 4: Elektroforez; 3 Aralık 04, Saat 08:30 (Grup ), 4 Aralık 0, Saat 08:30 (Grup ). 9

10 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ ROTASYON PROGRAMI No Tarih..04; 0:30 -. Uyg. / Grup. Uyg. / Grup -..04; 08:30 -. Uyg. / Grup. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup. Uyg. / Grup ; 0:30. Uyg. / Grup. Uyg. / Grup ; 08:30. Uyg. / Grup. Uyg. / Grup ; 08:30. Uyg. / Grup - -. Uyg. / Grup 8..04; 08:30. Uyg. / Grup - -. Uyg. / Grup ; 0:30 3. Uyg. / Grup 3. Uyg. / Grup ; 08:30 3. Uyg. / Grup 3. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup 3. Uyg. / Grup 8..04; 08: Uyg. / Grup 3. Uyg. / Grup ; 08:30-4. Uyg. / Grup - 4. Uyg. / Grup ; 08:30-4. Uyg. / Grup - 4. Uyg. / Grup ; 08:30-5. Uyg. / Grup 4. Uyg. / Grup ; 0:30-5. Uyg. / Grup 4. Uyg. / Grup ; 08:30 4. Uyg. / Grup - 5. Uyg. / Grup ; 08:30 4. Uyg. / Grup - 5. Uyg. / Grup ; 0:30 5. Uyg. / Grup 6. Uyg. / Grup ; 08:30 5. Uyg. / Grup 6. Uyg. / Grup ; 08:30 6. Uyg. / Grup - 6. Uyg. / Grup ; 08:30 6. Uyg. / Grup - 6. Uyg. / Grup -, ve uygulama dersleri Multidisiplin Laboratuvarlarında, uygulama dersleri Multidisiplin Laboratuvarları ve Dijital Laboratuvarda yapılacaktır. Öğrencilerin Gruplara Dağılımı Grup Grup Grup Öğrenci no ları Tek numaralar Çift numaralar 0

11 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI. Hafta (8- Kasım 04) Kurul Dersleri SANKO Ünversitesi Ana Bina. Kat Derslik de (No: 07) yapılacaktır. TIP 0. HAFTA PAZARTESİ 7//04 SALI 8//04 ÇARŞAMBA 9//04 PERŞEMBE 0//04 CUMA //04 08:30-09:0 İNGİLİZCE 09:30-0:0 0:30-:0 SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI Kurul Tanıtım Dersi 3:30-4:0 DERS KURULU 0 ARASINAV GÜNÜ Ders Kurulu İçerik, Amaç ve Hedefleri Hücre Mikrocerrahi Yöntemleri, Hücre Organelleri ve Moleküllerin İzolasyonu ve Analizi Akkın k Çalışma Yöntemleri ve Teknikler TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hücreyi İnceleme Yöntemleri, Hücre Kültürleri, Hibrid Hücreler Vücut Sıvıları: Dağılımı, Özellikleri, Genel Bileşimi, Tayin Yöntemleri k Çalışma Yöntemleri ve Teknikler 5:30-6:0 ye Giriş ve Tarihçe Maddelerin Vücut Sıvılarındaki Yayılış Biçimleri Mikroskop Çeşitleri SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0

12 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI. Hafta (4-8 Kasım 04) TIP 0. HAFTA PAZARTESİ 4//04 SALI 5//04 ÇARŞAMBA 6//04 PERŞEMBE 7//04 CUMA 8//04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 İNGİLİZCE 0:30-:0 SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Hücreleri Mikroskopik İnceleme Yöntemleri Hücre Hücre Membran Yapısı ve Fonksiyonları Hücre Membranının Yapısı, Özellikleri ve Sinyal Aktarımı TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Histokimya ve İmmunohistokimya Hücre Hücre Membran Yapısı ve Fonksiyonları Hücre Membranının Yapısı, Özellikleri ve Sinyal Aktarımı 5:30-6:0 Canlı Yapının sel Özellikleri, Yüzey Gerilimi Prokaryotik, Ökaryotik Hücre Öğr. Gör. Dr. Elif Pala Membran Organizasyonu ve Geçirgenlik Özellikleri İyonik Difüzyon ve Ozmozun sel Temelleri SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0

13 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 3. Hafta (-5 Aralık 04) TIP 0 3. HAFTA PAZARTESİ //04 SALI //04 ÇARŞAMBA 3//04 PERŞEMBE 4//04 CUMA 5//04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 Grup Grup T. BİYOLOJİ Grup Grup Grup T. BİYOLOJİ Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 Grup Grup SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Ribozom Yapı, Fonksiyon ve Biyosentezi Hücre Matriks ve ntı Birimleri Hücre İskeleti Nükleotidler, Metab. Gerekliliği, Patolojisi ve Hastalık Tanısında Kullanımı TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Amino Asitler, Metabolizması, Hücre İçi ve Hücre Dışı Proteinler Hücre Matriks ve ntı Birimleri Hücre İskeleti Nükleotidler, Metab. Gerekliliği, Patolojisi ve Hastalık Tanısında Kullanımı 5:30-6:0 Prof. Dr. Alaittin Elhan Amino Asitler, Metabolizması, Hücre İçi ve Hücre Dışı Proteinler Mitokondrium, Mitokondrial DNA ve Kalıtım Protein Sentezi ve Genetik Şifre Öğr. Gör. Dr. Elif Pala Hücre Siklusu- Mitoz-Mayoz SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 3

14 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 4. Hafta (8- Aralık 04) TIP 0 4. HAFTA PAZARTESİ 8//04 SALI 9//04 ÇARŞAMBA 0//04 PERŞEMBE //04 CUMA //04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 Grup Grup Grup T. BİYOLOJİ Grup T. BİYOLOJİ Grup Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 Grup Grup SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Düz Yüzlü ve Granüllü Endopl. Retikulum Yapı ve İşlevleri Lizozom ve Lizozomal Hastalıklar Peroksizom, Sentriol Aktif Transportta sel Mekanizmalar Öğr. Gör. Dr. Elif Pala TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Endopl. Retikulumda Gerçekleşen Protein Sentezinin Moleküler Temeli DNA Kimyası, Biyosentezi, Sentetik Oligomerik DNA Sentezi, Dizilerinin Saptanması Membran Farklılaşmaları: Mikrovillus, Silya, Flagella Membran Dinlenme Potansiyelinin Oluşma Mekanizmaları, İyon Kanalları 5:30-6:0 Golgi Kompleksi ve Proteinlerin Golgide Ayrımlanma Mekanizmaları DNA Kimyası, Biyosentezi, Sentetik Oligomerik DNA Sentezi, Dizilerinin Saptanması Silya Hareket Mekanizmaları Aksiyon Potansiyelleri, İyon Akımları, Voltaj Kenetleme Yöntemi SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 4

15 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 5. Hafta (5-9 Aralık 04) TIP 0 5. HAFTA PAZARTESİ 5//04 SALI 6//04 ÇARŞAMBA 7//04 PERŞEMBE 8//04 CUMA 9//04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 3 Grup 3 Grup 3 Grup T. BİYOLOJİ 3 Grup T. BİYOLOJİ 3 Grup 3 Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 3 3 Grup Grup SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Hücre - Hücreler Arası Matrix İlişkileri ve Bazal Lamina Nükleus - Sitoplazma Arasında Transport Epitel Dokusu II: Bez Epiteli Kromozom, Kromozomun İnce Yapısı, Sentromer ve Telomerler TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Epitel Dokusu I: Örtü Epiteli Epitel Dokusu II: Bez Epiteli DNA Hasarları ve Radyasyon sı 5:30-6:0 Nükleolus, Nükleus Matriksi Epitel Dokusu I: Örtü Epiteli Aktif ve İnaktif Kromatin, Kromatin İnce Yapısı Nükleozomlar DNA Hasarları ve Radyasyon sı SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 5

16 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 6. Hafta (-6 Aralık 04) TIP 0 6. HAFTA PAZARTESİ //04 SALI 3//04 ÇARŞAMBA 4//04 PERŞEMBE 5//04 CUMA 6//04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 T. BİYOLOJİ 4 Grup 4 Grup 4 Grup T. BİYOLOJİ 4 Grup 5 Grup 4 Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Bağ Dokusu Fagositoz, Pinositoz, Reseptör Aracılı Endositoz Kemik Dokusu Kas Dokusu Öğr. Gör. Dr. Elif Pala TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Bağ Dokusu Solunum Biyofiziği Kemik Dokusu Kas Dokusu 5:30-6:0 Kıkırdak Dokusu Hava Akımı, Havayolu Direnci ve Solunum İşi Kemikleşme Dolaşım Biyofiziği, Dolaşımda Hidrostatik Faktör ve Hemodinamik İlkeler SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 6

17 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 7. Hafta (9-3 Aralık 04 Ocak 05) TIP 0 7. HAFTA PAZARTESİ 9//04 SALI 30//04 ÇARŞAMBA 3//04 PERŞEMBE //05 CUMA //05 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 4 Grup 5 Grup 5 Grup 4 Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 4 5 Grup Grup SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Kalbin Etkinliği ve Gücü, Kan Akımı ve Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri Sinir Dokusu Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları YILBAŞI TATİLİ TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hemoreoloji, Amaçları, Kanın Akışkanlık Özellikler Sinir Dokusu Biyomolekülleri Belirleyen Atomik Özellikler, Değişimi Oluşturan Nedenler ve Canlılık Özellikleri 5:30-6:0 Kan Viskozitesi, Eritrosit Deformabilitesi ve Diğer Reolojik Özellikler Kas Kasılmasının Biyofiziği Biyomoleküller Arası Etkileşim ve Yönlendirme, Tanıma ve Yapısal Özelliklerle İlişkisi SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 7

18 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 8. Hafta (5-9 Ocak 05) TIP 0 8. HAFTA PAZARTESİ 5//05 SALI 6//05 ÇARŞAMBA 7//05 PERŞEMBE 8//05 CUMA 9//05 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 5 Grup 6 Grup 6 Grup 6 Grup 6 Grup 6 Grup İNGİLİZCE 0:30-:0 6 5 Grup Grup SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 sal Analizlerin Hastalıkların Tanısında Kullanımı Metabolik Hastalıklar ve Tanıya İlişkin sal Testler Enerji Metabolizması, Mitokondriyal Stres ve Hastalıkları Endoplazmik Retikulum Stresi ve Patolojisi TÜRK DİLİ 4:30-5:0 sal Analizlerin Hastalıkların Tanısında Kullanımı Metabolik Hastalıklar ve Tanıya İlişkin sal Testler Enerji Metabolizması, Mitokondriyal Stres ve Hastalıkları Endoplazmik Retikulum Stresi ve Patolojisi 5:30-6:0 Biyomoleküllerin Canlılık Özelliklerini Kullandıkları Ortama Ait Özellikleri Hücre Yüzey Reseptörleri ve İntraselüler Reseptörler ile Sinyal İletimi Hücre Yaşlanmasının Moleküler Temeli Hücre Ölümü (Apoptoz) Öğr. Gör. Dr. Elif Pala SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 8

19 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 9. Hafta (-6 Ocak 05) TIP 0 9. HAFTA PAZARTESİ //05 SALI 3//05 ÇARŞAMBA 4//05 PERŞEMBE 5//05 CUMA 6//05 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 0:30-:0 SEÇMELİ DERS 3 İNGİLİZCE İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Hücre Hasarları, Saptanması ve Klinik Kimyadaki Uygulamaları Hücre Farklılaşmasının Moleküler Temeli İmmünobiyoloji Kök Hücre Biyolojisi TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hücre Hasarları, Saptanması ve Klinik Kimyadaki Uygulamaları Spektrofotometri İlkelerinin Çeşitlendirilmesi, Işık Enerjisi Organizma İlişkisi Mekanik Enerji Organizma İlişkisi, Koklear Potansiyelin Organizasyonu ve İyonik Temelleri Frekanslarına ve Şiddetlerine Göre Akım Özellikleri 5:30-6:0 Hücre Evolüsyonu Işık Enerjisinin Aks. Potansiyeline Dönüşümü, Elektrojenik Aksiyon Potansiyeli Doğru Akımların Fiziksel ve Kimyasal Etkileri, Doğru Akımın Dokuya Etkileri Kronaksi, Reobaz, İnsanda Doğru Akımlarla Uyarma, Cerrahi Galvanizm SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 Son güncelleme: 7 Kasım 04 9

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Zafer Çetin / Tıbbi Biyoloji Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken/ Biyofizik Öğr. Gör. Dr. Deniz Mıhçıoğlu / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı /

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI. Hafta: -6 Ekim 07 TIP 0 0/0/07 0/0/07 0/0/07 05/0/07 06/0/07 08:0-09:0 09:0-0:0 0:0-:0 Rektörlük Tanışma Toplantısı SANKO Üniversitesi ne Hoşgeldiniz Tanıtım Semineri

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI. Hafta: -7 Ekim 06 TIP 0 0/0/06 0/0/06 0/0/06 06/0/06 07/0/06 08:0-09:0 İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME VE YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZCE İNGİLİZCE 09:0-0:0 Üniversite Açılış

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-09 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI. Hafta: -5 Ekim 08 TIP 0 0/0/08 0/0/08 0/0/08 0/0/08 05/0/08 08:0-09:0 (ENG) (ENG) (ENG) 09:0-0:0 Tanıtım Semineri 0:0-:0 :0-:0 Tanışma Dersi SANKO Tıp Fakültesi

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II KURUL II KOORDİNATÖRÜ: Yard.Doç.Dr. Bahire Küçükkaya Başlama Tarihi: 13.11.17 Bitiş Tarihi: 05.01.18 KURUL SINAVI

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: / Histoloji Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: / Doç. Dr. İlker Saygılı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra Özkaplan / Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeler:

Detaylı

DERSLİKLER VE SAATLER

DERSLİKLER VE SAATLER DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER KURUL II KOORDİNATÖRÜ: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Başkan Yardımcıları: / Öğr. Gör. Deniz Mıhçıoğlu / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Fizyoloji Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven / Histoloji ve Embriyoloji Üyeler: Prof. Dr. Şahin

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (12 Ocak 2015-6 Mart 2015 ) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu :Prof. Dr. Erkan YURTCU

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak Mart 2018 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak Mart 2018 ) 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak 2018-9 Mart 2018 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak Mart 2018 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak Mart 2018 ) 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (15 Ocak 2018-9 Mart 2018 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 )

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (6 Şubat 2017-31 Mart 2017) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (29 Ocak 2018-23 Mart 2018) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Ders Yılı Dönem-I Hücre Bilimler-2 Ders Kurulu

Ders Yılı Dönem-I Hücre Bilimler-2 Ders Kurulu 2018-2019 Ders Yılı Dönem-I Hücre Bilimler-2 Ders Kurulu 06.11.2018-17.12.2018 2018-2019 Ders Yılı Dönem-I Hücre Bilimler-2 Ders Kurulu 06.11.2018-17.12.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam T. Biyokimya 33

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-2 DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-2 DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 20162017 DERS YILI DÖNEMI HÜCRE BİLİMLERİ2 DERS KURULU 08.11.2016 19.12.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam T. Biyokimya 33 2 35 T. Biyoloji 25 23 Histoloji 28 4 32 PDÖ 12

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (6 Şubat 2017-31 Mart 2017) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (6 Şubat 2017-31 Mart 2017) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Tuba Denkçeken / Üyeler: / Anatomi / Anatomi / Biyoistatistik Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 1. HAFTA 7 Kasım 2016 Pazartesi 8 Kasım 2016 Salı 9 Kasım 2016 Çarşamba 10 Kasım 2016 Perşembe 11 Kasım 2016 Cuma Diş Anatomisi ve Morfolojisi 08.30-09.15 09.30-10.15 Dr. Gökçe Soğancı Mandibular santral,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (29 Ocak 2018-23 Mart 2018) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 ( 2. ) DERS KURULU (17 Kasım 2014-16 Ocak 2015) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I DOKU BİYOLOJİSİ I. DERS KURULU ( 18 EYLÜL 2017 27 EKİM 2017) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 19 Eylül 2016-18 Kasım 2016) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Tarih Saat Dönem 1 Kurul 3 Konu Ö. Üyesi Ders 18.Ara.17 09.00-09.50 Anatomiye Giriş, Düzlemler, Temel Anatomik Terimler E. TUNÇ ANATOMİ Pazartesi 10.00-10.50 Biliş ve Duygular A. G. HARİRİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (11 Şubat 2019-05 Nisan 2019) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNEM I Hücre Bilimleri Ders Kurulu I (5 hafta) (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) : 9 Eylül 2013 : 11 Ekim 2013 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II (6 hafta) : 14 Ekim 2013 : 29 Kasım 2013

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I 19 EYLÜL 02 ARALIK 2016 (11 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I DOKU BİYOLOJİSİ I. DERS KURULU ( 19 EYLÜL 2016 28 EKİM 2016) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

TIP 103 HÜCRE DERS KURULU 3.KURUL 1. HAFTA. 13 Şubat 2019 Çarşamba

TIP 103 HÜCRE DERS KURULU 3.KURUL 1. HAFTA. 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:5 0:5 0:30 :5 :30 2:5 2:30 4:5 5:5 Şubat 209 TIP 03 HÜCRE DERS KURULU 2 Şubat 208 3.KURUL. HAFTA 3 Şubat 209 S D III Moleküllerin Membrandan Difüzyonu I Moleküllerin Membrandan Difüzyonu II Membran

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I (24 Eylül - 19 Ekim 2018) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I (24 Eylül - 19 Ekim 2018) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2018-2019 TIBBA GİRİŞ DERS KURULU (24 Eylül - 19 Ekim 2018) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji 16 1X4 17 Tıbbi Genetik 5 5 Tıbbi Biyokimya 22

Detaylı

III. KURUL (Hücre Bilimleri 3)

III. KURUL (Hücre Bilimleri 3) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL (Hücre Bilimleri 3) DERS PROGRAMI (10 ŞUBAT 2014 3 NİSAN 2014) DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞ KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ (06 KASIM OCAK 2018 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ (06 KASIM OCAK 2018 ) 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ (06 KASIM 2017-12 OCAK 2018 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör

Detaylı

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ BİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Hücre ve Komponentlerinin öğretilmesi. b. Amaç: Hücrenin yapı, işlev ve çeşitliliği ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri: Prokaryot ve ökaryot

Detaylı

1. SINIF EĞİTİM KLAVUZU. Dr. Öğretim Üyesi Hilal Bedir. ( 5 Hafta) (24 Eylül - 26 Ekim) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU

1. SINIF EĞİTİM KLAVUZU. Dr. Öğretim Üyesi Hilal Bedir. ( 5 Hafta) (24 Eylül - 26 Ekim) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU 1. SINIF EĞİTİM KLAVUZU Koordinatör Koordinatör yardımcıları Komiteler Dr. Öğretim Üyesi Erengül Boduç Dr. Öğretim Üyesi Neriman Mor Dr. Öğretim Üyesi Hilal Bedir 1.Komite ( 5 Hafta) (24 Eylül - 26 Ekim)

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU (15 Eylül 2014-31 Ekim 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÖNEM I DERS PROGRAMI

DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI : Prof. Dr. S. Samet ERMİŞ : Prof.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI KALITIM VE İNSAN EMBRİYOLOJİSİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI KALITIM VE İNSAN EMBRİYOLOJİSİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI KALITIM VE İNSAN EMBRİYOLOJİSİ Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu : Doç.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT NİSAN 2016 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT NİSAN 2016 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT 2016 01 NİSAN 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 2. KOMİTE: SİNİR SİSTEMİ DERS PROGRAMI 27 Kasım Ocak 2018 (8 Hafta)

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 2. KOMİTE: SİNİR SİSTEMİ DERS PROGRAMI 27 Kasım Ocak 2018 (8 Hafta) TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 2. KOMİTE: SİNİR SİSTEMİ DERS PROGRAMI 27 Kasım 2017 19 Ocak 2018 (8 Hafta) Komite Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gökçer ESKİKURT Komitede Görevli Anabilim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I 10 EYLÜL 2018 23 KASIM 2018 (11 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (11 EYLÜL 2017 20 EKİM 2017) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 24 Eylül 2018-23 Kasım 2018) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 204: SOLUNUM SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 204: SOLUNUM SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Fizyoloji Başkan Yardımcıları: / Göğüs Hastalıkları Ali İkidağ / Radyoloji Üyeler: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Aysel Güven Bağla

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 24 Eylül 2018-23 Kasım 2018) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 24 Eylül 2018-23 Kasım 2018) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT NİSAN 2016 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT NİSAN 2016 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 08 ŞUBAT 2016 01 NİSAN 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 ) Dekan V. Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun amacı: 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN

Detaylı