Online Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte"

Transkript

1 Online Test

2 atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası 80 dir. Nötron proton ndan fazladır. Buna göre, atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çekirdek yükü + 35'tir. B) Nükleon 80'dir. C) Toplam tanecik 115'tir. D) Nötron 45'tir. E) Elektron 45'tir. n = p + Kütle numarası= p + n 80= p + p + p= 35 Çekirdek yükü 35'tir. atomu dediğinden p= e'dur. Elektron da 35'tir. n= p = 45 Nükleon = p + n = = 80 Toplam tanecik = p + n + e = = 115 anıt E ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM + NH 3 ile NH 4 tanecikleri ile ilgili; I. Elektron sayıları toplamı II. Nötron sayıları toplamı III. Çekirdek yükleri toplamı niceliklerinden hangileri aynıdır? ( 14 7 N, 1 1 H) A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III III. NH 3 'te çekirdek yükleri toplamı = 'dur. NH + 4 'de çekirdek yükleri toplamı = 11'dir. Çekirdek yükleri toplamları farklıdır. I. NH 3 için; NH+ 4 için; İyon yükü = p e İyon yükü = p e 0= e 1+= 11 e e= e= Elektron sayıları toplamları aynıdır. II. NH 3 te nötron sayıları toplamı = 7 NH + 4 'de nötron sayıları toplamı = 7 Nötron sayıları toplamları aynıdır. anıt B 1 iyonunun nükleon 80 olup, elektron nötron ndan 9 eksiktir. Buna göre, atomunun proton kaçtır? A) 20 B) 25 C) 35 D) 45 E) 48 anıt C O 4 3 iyonundaki toplam elektron 50'dir. atomununun nötron 16 olduğuna göre kütle numarası kaçtır? ( 8 O) A) 40 B) 39 C) 32 D) 31 E) 17 İyon yükü = p e 3 = p 50 p= 47 O 3 4 de proton sayıları toplamı + 4.8= 47 = 15 Kütle numarası= p + n = = 31 anıt D 69

3 m iyonu 3 iyonundan 2 elektron aldığında yükleri eşit oluyor. Buna göre m ile iyonların son yükü kaçtır? m İyonların son yükü A) B) 1+ 1 C) 1 1 D) 1 1+ E) e iyonu 2 elektron verdiğinde 1 iyonu oluşur. Son durumda yükleri eşit olduğunda m iyonu da 2 elektron aldığında 1 iyonu oluşur. m + 2e 1 m 2= 1 m= 1+ ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM anıt B I ve II. 18 ve T III M1+ ve M2+ ukarıda verilen tanecik çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri birbirinin aynısıdır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III Kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için proton ve elektron sayıları aynı olmalıdır. anıt A atomu 1 elektron alarak a iyonuna dönüşüyor. Buna göre, I. a iyonundaki bir elektron başına düşen çekim kuvveti atomununkinden küçüktür. II. ile a 'nın fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. III. a 'daki toplam tanecik 'inkinden 1 fazladır. A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Proton sayıları 9 olsun. + e a = p= 9 p= 9 e= e= 9 Proton sayıları aynı iken elektron daha az olan atomunda bir elektron başına düşen çekim kuvveti büyük olur. Proton ve nötron sayıları aynı iken elektron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri farklıdır. a= 1 iyonunda elektron 1 fazla olduğundan atomuna göre toplam tanecik (p + n + e) 1 fazladır. anıt E 71

4 20 22 Ne ve Ne atomlarıyla ilgili olarak; I. İzotop atomlardır. II. Kimyasal özellikleri aynıdır. III. Nötron/proton oranları farklıdır. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 20 Ne 22 Ne Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğundan birbirlerinin izotopudurlar. Proton ve elektron sayıları aynı olduğundan kimyasal özellikleri aynıdır. Proton sayıları aynı olsa da nötron sayıları farklı olduğundan p n oranları farklıdır. anıt E ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Tanecik Proton Nötron Elektron T ukarıdaki tabloda,,, ve T taneciklerinden hangileri anyon, hangileri izotoptur? Anyon İzotop A) ve T B) ve C) ve T D) ve ve T E) ve T anıt C 37 1 iyonunun nötron elektron ndan iki fazladır. Buna göre; I. Nötron 20 dir. II. Proton 17'dir. III. İzotopunun kütle numarası 35'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III 37 p 1 K.N= p + n İyon yükü= p e 37= p + n 1 = p e n= 37 p e= p + 1 n= e + 2 verildiğinden; 37 p= p p= 17 bulunur. n= 37 p = 20'dir. İzotopunun kütle numarası 37'den farklı olacağından 35 olabilir. Ancak kesin değildir. anıt D 17 1 ve izotop iyonları ile ilgili; I. Kütle numaraları aynıdır. II. nin çekirdek yükü 17 dir. III. Atom numaraları farklıdır. A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I, II ve III anıt B 73

5 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Elektron 23'tür. Nötron, proton ndan 4 fazladır. Buna göre, 3+ iyonu ile ilgili; I. Atom numarası 20'dir. II. Kütle numarası 56'dır. III. Nötron 30'dur. A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III ÇÖÜMLÜ SORULAR 4. alnızca elektron bilinen nötr bir atom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bilinemez? A) Çekirdek yükü B) Nötron C) Atom numarası D) Proton E) İzotopunun proton 2. Negatif yüklü bir iyon ile ilgili; I. Katyondur. II. Proton > Elektron 'dır. III. Elektron > Çekirdek yükü'dür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III Palme ayıncılık , ve 8 2 tanecikleri ile ilgili; I. Üçü de birbirinin izotopudur. II. Birbirinin izotonu iseler kütle numaraları arasındaki ilişki 3+ > > 2 dir. III. 2 iyonunda bir elektron başına düşen çekim gücü en fazladır. A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. S 3+ II. 3 S III. 1+ S 1 ukarıda verilen değişmeleri gerçekleştiren, 3 ve 1+ atom ve iyonlarının elektron sayıları nasıl değişir? A) Azalır Artar Artar B) Azalır Azalır Artar C) Artar Azalır Artar D) Artar Artar Azalır E) Azalır Azalır Azalır Element Atom no Kütle no Nötron , 2+ ve taneciklerinin atom numaraları, kütle numaraları ve nötron sayıları tablodaki gibidir. Buna göre; I. 2+ ile izotondur. II. ile 2+ izobardır. III. 2+ ile izoelektroniktir. A) alnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III Soru

6 11. Elektron I. 2+ ile 7+ birbirinin izoelektroniğidir. II. 1+ ile 7+ birbirinin izotonudur. III. 2+ ile 1+ birbirinin izobarıdır. Proton 11 A) alnız I Grafikte elektron -proton ilişkileri verilen, ve tanecikleri ile ilgili; B) alnız II D) I ve II C) alnız III E) I ve III I. taneciği, ile izoelektroniktir. II. anyon, katyon ve nötr atomdur. III. ile 'nin kimyasal özellikleri aynıdır. A) alnız I B) alnız II D) I ve II C) II ve III E) I ve III 12. taneciği ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Elektron, proton ndan 2 fazladır. Aşağıdaki iyonların hangisinde p < n = e ilişkisi vardır? A) Na B) D) O N C) E) Cl Ca O3n iyonunda toplam 42 elektron bulunduğuna göre, "n" aşağıdakilerden hangisidir? (16, 8O) A) 1+ B) 2+ C) 1 D) 2 'nin nötron A) B) C) D) E) Buna göre, taneciği ile ilgili; I. Anyondur. e II. n oranı 1'den büyüktür. III. Atom numarası a ise, kütle numarası 2a dır. A) alnız III B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III E) ile 391+ iyonlarının elektron sayıları birbirine eşittir. 'in nükleon 'ninkinden 7 fazla olduğuna göre, 'in çekirdek yükü ve 'nin nötron kaçtır? 'in çekirdek yükü Proton, nötron na eşittir. Palme ayıncılık Atomun yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Proton ve nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunur. B) Çekirdek yükü proton na eşittir. C) Nükleon, kütle numarasına eşittir. D) Kütle numarası proton nın 2 katıdır. E) Atom numarası proton na eşittir. 79 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 7 ve iyonları ile ilgili; , 11 ÜNİTE

7 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM için e= 23'tür. İyon yükü= p e 3+ = p 23 p= 26 Atom numarası 26'dır. n= p = 30 Kütle numarası= p + n = = 56 ÇÖÜMLER anıt D p= 13 p= p= 8 e= e= e= Proton sayıları farklı olduğundan izotop değildirler. Birbirinin izotonu iseler yani nötron sayıları aynı olduğundan proton fazla olanın kütle numarası fazladır. Kütle numaraları ilişkisi 3+ > > 2 olur. 2 iyonunda proton en az sayıda olduğundan elektron başına düşen çekim gücü en azdır. anıt B 2. Negatif yüklü iyonlar anyondur. Anyonda e > p'dur. anıt C Palme ayıncılık 6. için p= 19 KN = 40 n= için p= 20 KN= 40 n= 20 için p= 18 KN= 38 n= 20 I. 2+ ile 'nin nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olduğundan izotondurlar. II. ile 2+ nın kütle numaraları aynı proton sayıları farklı olduğundan izobardırlar. III. 2+ ile 'nin elektron sayıları aynı proton sayıları farklı olduğundan izoelektroniktir. anıt E 3. I. S e Elektron verildiğinden elektron azalır. II. 3 S + 3e Elektron verildiğinden elektron azalır. III e 1 Elektron alındığından elektron artar. anıt B 4. Elektron bilinen nötr bir atom için e = p'dur. Ancak nötron bilinemez. anıt B için e= p= 7 yükü= 3 için e= 9 p= 9 yükü= 0 için e= p = 11 yükü= 1+ I. ile nin elektron sayıları aynı proton sayıları farklı olduğundan izoelektroniktir. II., 3 yüklü olduğundan anyondur., yüksüz olduğundan nötrdür., 1+ yüklü olduğundan katyondur. III. ile 'nin elektron sayıları aynı olsa da proton sayıları farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklıdır. anıt D Soru

8 Cl 11. iyonunda p= 17, e= 18, n= 18 dir. ani e = n > p'dur. anıt C için; KN= 23, p= 12, n= 11, e= için; KN= 23, p= 11, n= 12, e= ÜNİTE , p= 17, n= 18, e= I. ile nin elektron sayıları aynı proton sayıları farklı olduğundan izoelektroniktir. II. 1+ ile 7+ nın nötron sayıları farklı olduğundan izoton değildirler. III. 2+ ile 1+ nın kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olduğundan izobardır. anıt E İyon yükü= p e n= ( ) 42 n= 2 anıt D e= 18 Elektron sayıları eşit olduğundan 1+ iyonunda elektron 18'dir. Proton ise 19 olur. 'in nükleon 'ninkinden 7 fazla olduğundan 'nin nükleon 39 7 = 32'dir KN= p + n 32= 16 + n n= 16 Palme ayıncılık taneciğinin elektron proton ndan 2 fazla olduğundan 2 yüklüdür. ani anyondur. n= p olduğundan p= a ise n= a'dır. Kütle numarası 2a olur. Elektron proton ndan fazla olduğundan nötron e ndan da fazladır. n oranı 1'den büyük olur. anıt E Atomun kütle numarası 17 atomunda olduğu gibi proton nın 2 katı olmayabilir. anıt D anıt B 81 ATOM VE PERİODİK SİSTEM için; KN=

9 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 1. Kütle numarası 65, nötron 35 olan 2+ iyonunun elektron 28'dir ve 20 a iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre, a değeri 2+'dır Ca 2+ iyonunda tanecikler arasında p = n < e ilişkisi vardır. 1. Atom numarası 84 ve nötron 126 olan element atomunun kütle numarası...'dur. 2. Kütle numarası 121 olan atomu 51 elektron içerdiğine göre, nötron... olur. 3. Toplam elektron olan iyonunda 'in atom numarası...'dir. ( 1 ) 4. atomu 3+ iyonuna dönüştüğünde 3 elektron verir. 4. Kütle numarası 80, nötron 45 olan 5+ iyonunun elektron...'dur iyonundaki toplam tanecik 54'tür ile 4 iyonları eşit sayıda elektron içerdiğine göre, 'nin proton...'tür. 6. Atom numarası nötron ndan 1 fazla olan taneciğinin 1 yüklü iyonunda 18 elektron bulunduğuna göre, taneciğinin nükleon 33'tür ve iyonları birbirinin...'dir Cl ve Cl1 tanecikleri birbirinin izotopudur. 7. Nötr izotop atomlarının fiziksel özellikleri...'dır. 8. Birbirinin izotopu olan 42 ve 43 atomlarının nötron sayıları aynıdır. 8. İzobar atomların proton ve nötron sayıları toplamı......'dır. 9. İzobar atomların atom numarası farklı, nükleon aynıdır. 9. İzoton atomların elektron sayıları... dır.. elektronu bulunan 1+ iyonunda n = p+1 olduğuna göre, kütle numarası 23'tür.. Toplam tanecik 49 olan 31 3 iyonunun proton...'tir. 82 Soru 1. D 2. D D D 7. D D. D İzoelektroniği 7. farklı 8. aynı 9. farklı. 15

10 ÜNİTE - 2 AÇIK UÇLU SORULAR iyonunun elektron 453+ iyonunun elektron na eşittir. 4. Kütle numarası Elektron T ukarıda verilen,, 1+ ve T taneciklerinden hangileri birbirinin izotonudur? 21/24 Aşağıdaki tabloda ve taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir. Tanecik Proton Nötron Elektron Buna göre, I. II. III. IV. ve tanecikleri birbirinin izotopudur. taneciği anyondur. taneciği nötr atomdur. taneciğinde bir elektron başına düşen çekim kuvveti 'ninkinden fazladır. V. ve taneciklerinin nükleon sayıları aynıdır. 1+, T Palme ayıncılık n 31 iyonunun, nötron elektron ndan 11 fazla olduğuna göre, n kaçtır? yukarıdakilerden kaç tanesi yanlıştır? iyonu n iyonuna 2 elektron verdiğinde yükleri eşitleniyor. Buna göre, n kaçtır? Atom Kütle numarası Nötron Elektron P 19 A L M E Kütle numarası, nötron ve elektron verilen taneciklerden hangisi 3 yüklü iyon halindedir? C 2. E 3. C E 4. C 5. B 6. B 7. E 83 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Tanecik Buna göre 1+ ile 3+ iyonlarının nötron sayıları arasındaki oran kaçtır?

11 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 7. atomu Cl ile izotop 21Sc ile izoton olduğuna göre, I. 'in çekirdeğindeki toplam tanecik 37'dir. II. 'in çekirdek yükü 17'dir. III. atomu ile iyonu izoelektroniktir. yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 8. Kütle numarası iyonunun toplam tanecik 53 tür. 1 iyonunun nötron elektron na eşit olduğuna göre, in atom numarası kaçtır? ve 16 8 atomlarından oluşan 3 iyonunda toplam nükleon ile toplam elektron arasındaki fark kaçtır? Nötron, ve atomlarının nötron kütle numarası değişimi grafikteki gibidir. Buna göre, I. ile nin kimyasal özellikleri aynıdır. II. ile izoton atomlardır. III. ile izobar atomlardır. yargılarından kaç tanesi doğrudur? Palme ayıncılık I II III. 8 2 ukarıda verilen iyonlardan hangilerinde proton (p), nötron (n) ve elektron (e) sayıları arasında n > p > e ilişkisi vardır? n iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Elektron 18'dir. Nötron, proton ndan 1 fazladır. Buna göre, 31 n iyonu ile ilgili; 31 I. 14Si atomu ile izobar taneciklerdir. 32 II. 16S atomu ile izoton taneciklerdir. III. İzotopunun nötron 15 olabilir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? 13. taneciğinin atom numarası 2m, elektron 2m 2 ve kütle numarası 5m'dir. Buna göre, taneciği ile ilgili; I. +2 yüklü katyondur. II. Nötron 3m'dir. 5m III. 2m 2+ şeklinde gösterilir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? I, II Soru

12 A) p= n < e B) p > n > e D) n > e > p 5. C) p= e > n E) p= n = e, ve taneciklerindeki proton (p) ve elektron (e) sayıları aşağıda verilmiştir. p e : 3 2 : 8 : Buna göre, ve tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2. 3+, 1+, 3 iyonları eşit sayıda elektron içerdiğine göre atom numaralarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A),, B),, Katyon Nötr A) B) C) D) E) C),, E),, Palme ayıncılık D),, Anyon 6. atomu n iyonu haline geçerken elektron azalıyor. Buna göre, n iyonu ile ilgili; I. Katyondur. p II. e oranı atomununkinden fazladır. III. Nötron atomununkinden azdır. yargılarından hangileri yanlıştır? iyonu ile iyonu eşit sayıda elektron taşıdığına göre, elementinin atom numarası kaçtır? A) 12 B) 13 C) 15 D) 18 A) alnız I B) alnız III D) I ve III E) C) I ve II E) II ve III 1+ ve 1 iyonları izotop iki atomun iyonlarıdır. Buna göre, 1+ ve 1 iyonları ile ilgili; 4. atomunun 29 protonu, 34 nötronu bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 'in izotop atomudur? A) B) D) C) E) CA I. Proton sayıları aynıdır. II. Nötron sayıları aynıdır. III. Fiziksel özellikleri aynıdır. A) alnız I EA B) alnız II D) II ve III CE 4.4. CC 5.5. BC 6.6. BB 7.7. EA C) I ve II E) I, II ve III 85 ATOM VE PERİODİK SİSTEM iyonunda proton (p), nötron (n) ve elektron (e) sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ÜNİTE - 2 TEST 1

13 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM ile 2+ iyonları izolektroniktir. 24 ile 23 atomları izotondur. Buna göre, 'nin proton kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 19 9 ve 23 n iyonları izoelektroniktir. atomunun nötron 'inkinden 2 fazla olduğuna göre, (n) kaçtır? A) 2 B) 0 C) 1+ D) 2+ E) ve 13 atomları afla da verilen iyonlardan hangisi ile yüklendi inde eşit sayıda elektron içerir? A) B) C) D) 0 +3 E) iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Elektron = a Nötron, proton ndan 1 fazladır. Buna göre, 3 iyonu ile ilgili; I. Atom numarası= a 3'tür. II. Kütle numarası= 2a 5'tir. III. Nükleon = 2a + 5'tir. A) alnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Palme ayıncılık İyon Elektron Kütle numarası ukarıdaki tabloda 3+, 2 ve 2+ iyonlarının elektron sayıları ve kütle numaraları verilmiştir. Buna göre,, ve atomları ile ilgili; I. Çekirdek yükü en küçük olan 'tir. II. Nötron en büyük olan 'dir. III. ve izotoptur. A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. Çekirdek yükleri ayn olan ve tanecikleri ile ilgili; I. Nötron sayıları farklı ise birbirinin izotoplarıdır. II. Elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri farklıdır. III. Kütle numaraları eşit ise izobar atomlardır. 86 A) alnız II B) alnız III C) II ve III D) I ve II E) I ve III 8. D 9. C. B 11. D 12. A 13. C 14. B 14. Bir iyonu 2 elektron verdiğinde, proton, nötron ve elektron sayıları eşitlenmektedir. Buna göre, iyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E) Soru

14 1. 4. ukarıda verilen tanecik çiftleri ile ilgili verilen tanımlamalardan hangileri doğrudur? ukarıda verilen bilgilere göre, anyon ve katyon olan iyonlar hangileridir? A) alnız I A) B) C) D) E) B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III I. Nötr bir atom 1 elektron verdiğinde iyonuna II. iyonu, 2 elektron vererek iyonuna III. iyonu da 4 elektron aldığında iyonuna dönüşüyor. n iyonunun atom numarasını bulabilmek için; D) I ve II Atom numarası aynı olduğu halde nötron farklı olan atomlara birbirinin izotopu denir. I. Fiziksel özellikleri aynıdır. II. Kimyasal özellikleri aynıdır. III. Kütle numaraları aynıdır. Palme ayıncılık niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? B) I ve III Katyon ve ve ve Nötr izotop atomlar ile ilgili; I. n nın değeri II. n'nin kütle numarası III. n'nin elektron A) alnız I Anyon ve ve C) II ve III A) alnız I E) I, II ve III B) alnız II D) I ve II C) alnız III E) I ve III Element 2 S ukarıdaki dönüşümle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Nicelik Değişim A) Çekirdek yükü Değişmez. B) Nükleon Değişmez. C) Nötron Değişmez. D) İyon yükü Artar. E) Proton Artar. 1. C 1. E2. E Atom numarası n n n+1 Kütle numarası 2n + 1 2n + 2 2n + 2 Tablodaki, ve elementleri ile ilgili olarak; I. ile nin kimyasal özellikleri aynıdır. II. ile birbirinin izobarıdır. n III. ile 'nin p oranı aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II D) I ve III 2. B3. C 3. E4. C 4. C5. B 5. B6. B 6. C7. E C) I ve II E) I, II ve III 87 ATOM VE PERİODİK SİSTEM I. 80Br ve 81Br: İzotop II. 40K ve 40Ca: İzobar III. 15P+3 ve 12Mg: İzoelektronik ÜNİTE - 2 TEST 2

15 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Na ile Na+ tanecikleri ile ilgili; I. Çekirdekteki toplam tanecik II. Toplam temel tanecik III. Bir elektron başına düşen çekim kuvvetleri niceliklerinden hangileri aynıdır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 5+ iyonunda toplam temel tanecik 72'dir. Bu tanecikte nötron proton ndan 2 fazla olduğuna göre 5+ iyonunun elektron kaçtır? A) 28 B) 25 C) 20 D) 18 E) iyonunda 28 elektron, 80 1 iyonunda 36 elektron bulunmaktadır. Buna göre, ve atomları ile ilgili; S'nin izotopu olduğu bilinen ve elektron 12 olan 16 iyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) I. Atom numaraları aynıdır. II. Kimyasal özellikleri aynıdır. III. Nötron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III Palme ayıncılık 9. Atom veya İyon Proton Nötron Elektron Nötron II E D C B A I Proton ukarıdaki tabloda,, atom ve iyonlarının proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir. A, B, C, D ve E atomlarının proton ve nötron sayılarındaki değişim grafikte gösterilmiştir. Buna göre, I. ve izoelektroniktir. II., (2+) yüklü katyondur. III. ile izotondur. Buna göre, I. A ve B atomları farklı elementlere aittir. II. D ve E izotoptur. III. A, B ve C izotondur. A) alnız I B) I ve II C) I ve III A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III D) I ve III E) I, II ve III C 7. B 2. E 8. E 3. C 9. B 4. C. C 5. B 11. C 6. B 12. E7. E Soru

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI ÖLÇME ARACI Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457 Konu : Çekirdek

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI PERĐYODĐK CETVEL 1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ÜNİTE: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK KONU: Atom ve Periyodik Tablo

ÜNİTE: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK KONU: Atom ve Periyodik Tablo ÜNE: MADDENN Ç YAPIINA YC N: Atom ve Periyodik ablo ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. Atomla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nötronlar pozitif veya negatif yük taşımazlar. B) Atomların cinsini

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI 3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI Doğada 103 elementin olduğu bilinmektedir. Bunlardan 84 metal elementlerdir. Metal elementler toksik olan ve toksik olmayan elementler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Anahtar Kavramlar iyon katyon anyon TANEC KLER N DÜNYASI Hikâyemizde bulunan karakterlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kloryum, Natrium ve Asiller

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır. 1. Hafta 1) GİRİŞ veya A : Çekirdeğin Kütle Numarası (Nükleer kütle ile temel kütle birimi arasıdaki orana en yakın bir tamsayı) A > Z Z: Atom Numarası (Protonların sayısı ) N : Nötronların Sayısı A =

Detaylı

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun ATOMUN YAPISI Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi 464 soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Teşekkürler Değerli öğretmenlerimiz Bülent ERTEN, Burhan ACARSOY, Sevim AKGÜNLÜ ve

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? . FÖY FEN BİLİMLERİ Maddenİn VE ENDÜSTRİ LGS Neler Öğreneceğiz? Ders Saati PERİYODİK SİSTEM Ünite: 4 Periyodik Sistem Periyodik Sistemin Özellikleri Elementlerin Periyot ve Gruplarını Belirleme Periyodik

Detaylı

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEM Antoine-Laurent de Lavoisier 1789 yılında, dünyanın ilk modern kimya kitabı olarak kabul edilen Kimyanın Bilimsel İncelemesi adlı kitabı yazdı. Bu kitapta

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır.

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır. PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ DÖBEREİNER İN TRİADLAR KURALI PERİYODİK SİSTEM Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplar [(Ca, Sr, Ba), (Cl, Br, I), (S, Se, Te) gibi] halinde sınıflandırılmasıdır.

Detaylı

PERĐYODĐK CETVEL. Periyodik cetvelde soldan sağa gittikçe Elementlerin enerji seviyeleri (yörünge sayıları) değişmez.

PERĐYODĐK CETVEL. Periyodik cetvelde soldan sağa gittikçe Elementlerin enerji seviyeleri (yörünge sayıları) değişmez. PERĐYODĐK CETVEL Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler veren ve elementlerin artan atom numarasına göre elementlerin sıralandığı tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı