CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE KADININ SESİ: TÜRKAN İLDENİZ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE KADININ SESİ: TÜRKAN İLDENİZ 1"

Transkript

1 25 Makale Gönderilme Tarihi: Makale Kabul Edilme Tarihi: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE KADININ SESİ: TÜRKAN İLDENİZ 1 Özet Neslihan BODUR Eskiden beri kadın şairler Türk edebiyatında yer alsa da çoğunlukla kadın kimliğini gösterememiştir. Kadının açık bir birey olarak toplumda kendini ifade etmesi ve edebiyat oluşturması Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Türkiye de Cumhuriyet in insanı merkeze alan anlayışından ortaya çıkan en belirgin ve belki ilk değer kadın ın toplumsal yaşamda yer bulmasıdır. Bu dönemle birlikte sadece sosyal hayatta değil edebiyatta da kadınların etkin bir şekilde temsil edildiği görülür. Bunlara verilebilecek en önemli örneklerden biri de şair Türkan İldeniz dir. Cumhuriyetin kazanımlarının ilk dönem çocuklarından sayabileceğimiz Türkan İldeniz, Düzce de doğup büyümüş, ilköğreniminden sonra ise İstanbul a taşınarak hayatının geri kalanını burada sürdürmüştür. Şimdilerde Şişli de oturan şair, başta Attila İlhan olmak üzere bir dönem Türk edebiyatına yön veren pek çok sanatçıyla yakın ilişkilerde bulunmuş ve sanat dünyasına girmiştir. Çocukluğundan beri yaşadığı çevrede hep ilgi odağı olan Türkan İldeniz in sanatı da bu ilgi çerçevesinde gelişmiştir. Varlık, Dost, Yelken, Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Hisar, Onüç, İnsancıl gibi Cumhuriyet döneminin önemli dergilerinde şiirleri çıkan şair, şiirin dışında başka türlerle pek ilgilenmemiştir. İki kitabı yayınlanan Türkan İldeniz in üçüncü kitabı ise halen basılmamıştır. Türkan İldeniz, şiirlerinde kadın ı en belirgin konu olarak kullanmıştır. Hatta kadın onun şiirlerinde bir kimliktir ve baskındır. Bu yönüyle Türk edebiyatında özgün bir yere sahiptir. Şair, Taşra Kızının Deliceleri ve Havva Çıkmazı olarak adlandırdığı kitapların isimlerinden içerikteki şiirlere dek kadını şiirinin merkezine yerleştirmiştir. Onun şiirlerinde kadın, yaşayışıyla, duygularıyla, hayalleriyle ve gücüyle yer alır. İki çocuğundan sonra eşinden ayrılarak çocuklarıyla yaşamaya devam eden şair, hayatta tek başına yaşayabileceğini gösterdiği gibi şiirleriyle de en az erkekler kadar başarılı olunabileceğini göstermeye çalışmıştır. Denilebilir ki onun şiirlerinde kadın, nesne olmaktan öte öznedir. Bu çalışmada, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının kadın şairlerinden Türkan İldeniz in biyografisi ele alınacaktır. Onun sanat hayatı, sanatının evreleri ve sanat çevresi incelendikten sonra şiirlerinin baskın özelliği olan kadın konusu üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkan İldeniz, şiir, kadın, Cumhuriyet dönemi. 1 Bu çalışma, Neslihan Bodur, (2016). Türkan İldeniz in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Giresun: Giresun Üniversitesi. Adlı çalışmamızdan hareketle yapılmıştır. Doktora Öğrencisi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. e-posta:

2 26 The Voice of Woman in Turkish Literature of Republic Period: Türkan İldeniz Abstract From past to present, although poetesses have taken part in Turkish Literature, they mostlycouldn t show woman identity.women started to express oneself as an individual and constitute literature at Republic period.the most significant and maybe first valuehas shown up from anthropocentric percept of Republic in Turkey is taking place of women in communal living.with this period, it can be seen that women have been represented efficiently at not only communal living even literature. One of the most important examples of them is poet Türkan İldeniz. Türkan İldeniz, who can be respected as one of the first children of gains of Republic, has growth in Düzce and has been living remainder of her life in Istanbul after she has graduated from elementary school.the poetess lives in Şişli had close relationship with many important artists have taken turn Turkish Literature and has entered art world. From her childhood, she has been the center of interest and her art has developed around the interest. The poetess, whose poems have published on the important magazines of Republic Period such as Varlık, Dost, Yelken, Seçilmiş Hikayeler, Türk Dili, Hisar, Onüç, İnsancıl, hasbeen interested in only poem. Her two books have been published,third book hasn t been printed yet.she has used woman as the most significant topic so much so that woman is an identity and dominant in her poems.with this aspect,it has unique place in Turkish Literature.The poetesshas situated womanon the center of poem in Taşra Kızının Deliceleri and Havva Çıkmazı from their names to their content. In her poems, woman takes part with its way of living, emotions, dreams and power. She has split up her husband after having two children and started to live with her children and she has shown that she can live alone.also, she has struggled to demonstrate with her poems that being successful at least men isn t impossible. We can say that woman isn t object,woman is subject in her poems.in this study, the biography of Türkan İldeniz, who is the poetess of Turkish Literature of Republic Period, will be handled. After her art life, the stages and the environment of her art will be observed, subject of woman, which is dominant feature of her poems,will be discoursed. Key Words: Türkan İldeniz, poem, woman, Republic period. Kadınca Bir Söylem: Şair Türkan İldeniz Türkan İldeniz, de Düzce de dünyaya gelmiştir. Babası Kafkasya göçmeni fotoğrafçı Nurettin, annesi bir molla kızı olan ev hanımı İkbal dir. Kendisinden yedi yaş büyük bir de ağabeyi vardır. Annesi ve babası Türkan daha bir buçuk yaşındayken ayrılmıştır. Annesi ile yaşamaya devam eden Türkan İldeniz, annesinin eşi Süleyman Sağdaş ı babası olarak gördüğünü söylemektedir. Çocukluğunu Düzce de etnik kültürlerle dolu bir mahallede geçiren Türkan İldeniz, her zaman ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir çocuk olmuştur. Ondaki şiir sevgisi daha 4-5 yaşlarında iken iskemle üzerine çıkıp irticalen şiir söylemekle kendisini göstermiş, bu durum da yakın çevresi tarafından ilgiyle karşılanmıştır te Düzce Namık Kemal İlkokuluna başlayan Türkan İldeniz, okuma yazmayı çok kısa sürede öğrenmiş, özellikle Türkçe dersindeki başarısıyla öğretmenlerinin dikkatini çekmiştir. Türkan İldeniz, 1951 de Düzce Ortaokuluna gitmiş gerek sosyal faaliyetlerde gerekse derslerinde başarı göstermiş, iftihar listelerine girmiştir. 2 İlk ve ortaokul dönemindeki 2 TC Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Orta Okulu Müdürlüğü Sayı: 9/7.

3 27 resmigeçit törenleri ve milli bayramların çoğunda kürsüde şiir okuması istenilen bir öğrenci olmuştur. 3 Türkan İldeniz, 1954 de Düzce de lise olmaması nedeniyle eğitimi için kalan hayatını da geçireceği İstanbul a gitmiş ve yatılı olarak okuyacağı İstanbul Kandilli Kız Lisesine kayıt yaptırmıştır. İldeniz lise yıllarını derslerinin yanı sıra her türlü sanatsal, sosyal etkinliğe katılarak çok yoğun geçirmiştir lerde Attila İlhan ın da katkılarıyla düzenlenmeye başlanan edebiyat ve sanat matineleri pek çok sanatçıyı ağırlarken yeni yetişen şair ve yazarlara da destek veren etkinlikler olmuştur. Türkan İldeniz de bu sanat matinelerine sıklıkla katılarak şiirler okumuştur. 4 Türkan İldeniz in çocukluğundan itibaren süregelen şiire ilgisi ve yeteneği okul sıralarında her zaman devam etmiştir. Kendisinin şiir defterleri olup sürekli yazarak yaşamıştır da lise son sınıf öğrencisiyken bu zamana kadar yazmış olduğu şiirlerinden birini yayınlamaya karar vererek Varlık dergisine gitmiştir. Varlık a ilk defa şiir götürüşüm. Yaşar Nabi nin yayınlanamaz gerekçesiyle geri verişi. Şunları, şunları okuyun öğütleri Benim itirazlarıma gözlükleri ardına gizlenerek incecik, yarım ve iğneli gülüşü. O öfkeyle karlar altında dört kilometre yaya yürüyüşüm. Ve sonuç olarak dört defter dolusu şiirleri yakışım. Yeni bir yöntemle altı ay geceli ve gündüzlü şiir çalıştım, şiir yaşadım. Şiir benim için kaçınılmaz bir tutku olmuştu artık. Ve altı aylık çalışmamın ürünü olan şiiri okurken Yaşar Nabi nin beğendiğini gösteren tebessümü. Ondan beri özellikle Varlık ta süregelen şiir çalışmalarım. Başkaldırışlarım (Makal, 10 Haziran 1972: 5). İldeniz in Varlık ta yayınlanan ilk şiiri büyük bir beğeni toplamış eleştirmenlerce takdir edilmiştir. Ardından şair, şiirlerini hem Varlık ta hem de farklı süreli yayınlarda (Dost, Yelken, Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Hisar, Onüç, İnsancıl vb. ) yayınlamaya devam etmiştir. Yayınlanan her şiiri ayrı bir ilgi uyandıran şairin şiirleri hakkında dergi ve gazetelerde haberler çıkmıştır. 5 Türkan İldeniz, 1957 de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne kaydını yaptırmıştır. Hukuk fakültesi kantininde toplanan Demir Özlü, Onat Kutlar, Erdal Öz, Yılmaz Güney Attila İlhan, Anıl Meriçelli, Yaşar Faruk İnal, Ayhan Kırdar, Behzat Ay, Mahmut Makal gibi sanatkârlarla arkadaşlık etmiş ve edebiyat üzerine konuşmalar yapmışlardır. İldeniz üniversite yıllarında yine aktif olmaya devam etmiş, birinci sınıftayken fakültedeki kongrede yaptığı konuşma ile herkesi etkilemiş bu konuşması basında da yer almıştır. 6 Türkan İldeniz, 25 Haziran 1959 da Akşam gazetesi yazarı Bilgin Peremeci ile evlenmiş ve evliliğin ilk yılında kızı Ece ye hamile kalan şair bu yüzden okulunu bırakmıştır. Bir süre ailesi ile vakit geçiren şair, 1963 te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın bölümünde memurluk görevine başlamıştır de kızı Ege yi dünyaya getiren Türkan İldeniz, ikinci kez anneliği tatmıştır. İldeniz 1966 da Taşra Kızının Deliceleri ismini verdiği ilk kitabını çıkarmıştır. İlk kitabı beş altı ay içerisinde tükenen şairin şiirleri çok beğenilmiştir. 7 Son yıllarda ciddi bir 3 Bkz. (İmzasız, 17 Eylül 1952: 1). 4 (İmzasız, 20 Ocak 1957: 1). 5 (Hünalp,15 Ekim 1957: 4). 6 Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği nin yapmış olduğu senelik kongresinde Türkan İldeniz de konuşma yapmıştır. Bkz. (İmzasız, 26 Kasım 1957: 1). 7 Bkz. (Akbal, Oktay, 15 Aralık 1966: ). Bkz. (Derman, 14 Aralık 1966: 6).

4 28 bunalım geçirmekte olan Türk şiirinde zaman zaman kıpırdanışlar gözükmektedir. Fazıl Hüsnü Dağlarca nın hemen hemen tek başına kaldığı büyük şairlik yarışında ancak zirvenin eteklerine çıkabilen şairlerin sayısı bile öylesine azdır ki, insan ister istemez eski günleri, daha doğrusu eski yılları, Cahit Sıtkıların, Orhan Velilerin, Attila İlhânların, hattâ ve hattâ Necip Fazılların, Ahmet Kudsilerin, Ahmet Muhiplerin günlerini özlemle anmaktadır. Bir zamanların Necati Cumalıları, Cahit Külebileri, Melih Cevdetleri, Oktay Rıfatları, A. Kadirleri, Bedri Rahmi Eyüboğluları ve hattâ aşk şairleri sayılan İlhan Geçerleri, Ümit Yaşarları, Abdullah Rıza Polatları artık çok gerilerde, sadece birer anı olarak kalmışlardır. İşte bu çoraklık içinde, yıllardan beri şiirin çilesini çeken Türkân İldeniz in Taşra Kızının Deliceleri adlı son kitabını bulmak benim için bir umut ışığı oldu. Bundan yıllarca önce, gene Türkân İldeniz in bir başka kitabı için yazdığım bir yazıyı hayal- meyal hatırlıyorum. İtiraf edeyim ki, o zamanlar, sonunda İldeniz in, böylesine yakın bulacağım şiirler yazabileceğini ummamıştım (Soysal 8 Nisan 1967: 24). Türkan İldeniz, ilk kitabındaki 14 şiiri ile şiir sergisi açmış ve bu sergi sanat dünyasından takdir görmüştür. 8 Sergiye gelen isimler arasında Metin Eloğlu, İlhan Selçuk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Tahir Kutsi Makal bulunmaktadır. Sergi hakkında yazılanlardan biri olan Gavsi Ozansoy un düşüncelerini dile getirdiği yazısı şöyledir: [ ]1956 dan beri çeşitli sanat dergilerinde eserleri yayınlanan İldeniz şu günlerde bir şiir sergisi de açtı. Eskiden şiir kitapları elli kuruşa müşteri bulamazdı. Şimdi, Türkan İldeniz in güzel motifler işlenmiş olarak, tablolar halinde teşhir olunan şiirlerinden tekinin 500 liraya satıldığını öğrendim de, sevindim. Bu rakam şiirimizde Yahya Kemal in ücretiydi (Ozansoy 23 Şubat 1967: 3) İldeniz Taşra Kızının Deliceleri adlı kitabının ardından Fransızlar tarafından Paris e davet edilmiştir. Bu davet, şair Paris e gitmeden merak konusu olmuştur. 9 Ülkesini yurtdışında temsil etmekten onur duyacak olan İldeniz daveti kabul ederek Paris e gitmiş ve şiirlerini orada da duyurmuştur. Şiire yoğunlaştığı o günlerde şair, Taşra Kızının Deliceleri nden bir yıl sonra 1967 de Havva Çıkmazı ismiyle ikinci kitabını çıkarmıştır. Kitabın ismi konusunda birkaç alternatif düşünülse de en son Havva Çıkmazı ismine karar verilmiştir. 10 İldeniz, bu ismi seçme nedenini şöyle açıklamaktadır: Havva çünkü kadın olduğum için kadınca duyarım kadınca yazarım. Kadınların sorunlarına eğilirim (Bodur 2016: 89). 8 Bir kaç yıl öncesinin sevilen güçlü bayan şâiri Türkân İldeniz şiiri bıraktı, sanıyorduk. Meğer susuşu daha iyi çıkışlar için hazırlık imiş. İşte konuşuyor: İşte benim yine dimdik karşınızda /Yine tekçe direncim, insancıl kavgalarımla/ Neden mi geciktim, sormayın, anlatacağım/ Zaten istesem de dinmez, içimdeki kasırga/ Zaten bırakamam başladığım türküyü yarım/ Bir büyük yarıştan geliyorum, cümlenize merhaba!/ SERGİ İLE MERHABA. İçi kasırgalı duygulu taşra kızı Türkân İldeniz kitabıyla birlikte şiir sergisiyle de merhaba diyor kendisini bekliyenlere. Şehir galerisinde tanınmış ressam Hasan Kavruk un resimlediği şiirler Türkan İldeniz in şimdiye kadar düzenlenen şiir sergileri içinde en başarılı sergiye çıktığı gerçeğini ortaya koyuyor. Şiirler güzel, akademi armağanı kazanmış Kavruk un resimleri güzel, Halis Biçer in kaligrafisi, Muhsin Kut un düzeni güzel (Makal, 28 Şubat 1967:6). 9 Son yılların rekorcu şairlerinden Türkân İldeniz, Taşra Kızının Deliceleri adlı kitabının üçüncü baskısına hazırlanıyor. Türkân İldeniz kadın sorunlarını, dertlerini, aşklarını, çenberlerini çok güzel, biraz da kadınca dile getirişiyle ilgi toplayan bir şair. Ekim ayında yayınlanacak Havva Çıkmazı adlı şiir kitabı da merakla bekleniyor. Ben de bu genç şairimizin Paris yolculuğunu merak ediyorum doğrusu. Biliyorsunuz, Fransızlar Türk kadınlarıyla çok ilgili, Melâhat Menemencioğlu nun şiirleri Fransız edebiyat dergilerinde yayınlanınca büyük yankılar yapmıştı. Nimet Arzık ın Türk şiir antolojisi adlı kitabı, konferanslar da büyük ilgi gördü. Türkân İldeniz de Paris deki temsilcilerimiz yoliyle sesini duyurabilirse çok iyi olur. F. Sagan ı göklere çıkaranlar Taşra Kızının Delicelerine ilgisiz kalamazlar. Bkz. (İmzasız,1 Ekim 1967: 6) yılı son aylarında ikinci çocuk annesi olan genç şair Türkan İldeniz, 1966 yılında da iki şiir kitabını peşpeşe yayınlamak üzere çalışmalar yapıyor. Türkan İldeniz in sanat çevrelerinde ilgiyle beklenen şiir kitaplarının isimleri öğrendiğimize göre Taşra Kızının Deliceleri Ve Yitikler Çıkmazı olacak. Bkz. (İmzasız, 9 Ocak, 1966: 6).

5 29 Şiirleri daha da olgunlaşan şairin bu kitabı da en az ilki kadar takdir görmüştür. 11 Türkân İldeniz kadın şairlerimizin en iyilerinden biri olmakla kalmıyor. Şiirimize kadınca, anaca, eşçesine, duygulu bir şair yüreği ile de bir canlılık bir hareket getiriyor. Onun şiirlerini okuyucular sevdiği gibi kitapçılar da kitaplarını seviyor vitrinlerine koyuyorlar. Çünkü marifet iltifata tabidir. Ve İldeniz in şiir marifeti de iltifat görüyor. Türkân İldeniz in şiirlerinde şiirin hayli iyi kuruluşunun bir ana fikrin bir anlatışın gücü var. Şair planlı ve bilinçli olabilmeyi beceriyor. Kendine özgü ve şiirini güçleştiren kuralları da var. Sonra en önemlisi dil zenginliği dil güzelliği hani deniz diplerinin sihirli bir aydınlığı vardır. İldeniz in şiir dili böylesine büyülü, ışıklı, şiirli bir dil. Ayrıca anlamsızlığın moda olduğu bu yıllarda bunalan aklımız ve ruhumuz için İldeniz in şiirleri bir melisa ruhu gibi berraklık ve ferahlık getiriyor. Her halde sayın okuyucularım İldeniz in şiirlerini okumalıdırlar. Onun Taşra Kızının Delicelerini ve yeni kitabı Havva Çıkmazı nı bulup okuyunuz. Son yıllarda bazı şiirler sizi şiirden soğutmuşlarsa İldeniz tekrar size sevdirecektir (Minnetoğlu 12 Ocak 1968: 2). Şairin üçüncü şiir kitabı ise dosya halinde yayınlanmayı beklemektedir. İldeniz, 1969 da on yıllık evliliğini bitirmiş, boşandıktan sonra bir daha evlenmemiş, kızları Ece ve Ege yi kendisi büyütmüştür. Bir dönem annesi kaza geçirdiği için ona da bakan şair, edebiyat dünyasında bir süre çok aktif gözükmemiştir ama İldeniz, hayat mücadelesinin içinde şiir üzerine düşünmeyi, şiir yazmayı hiçbir zaman geri plana atmamıştır de Varlık ta yayınladığı Kumarbaz adlı şiiriyle edebiyat dünyasında tekrar yankı uyandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 12 İldeniz in şiirde kendini kanıtlamasını, 1969 da genç şair adaylarının kendisini göstermeleri için düzenlenen Hafta Sonu gazetesinin düzenlemiş olduğu Ay ın Fethi şiir yarışmasında dönemin yetkin sanatkârlarıyla jüri koltuğunda yer alması gösterir. 13 Şair, bir yıl sonra yine aynı gazetenin düzenlediği Altın Güfte adlı yarışmanın jürisinde de yer almıştır. 14 Türkan İldeniz den 1975 te Bangkok ta açılacak uluslararası kadın sergisine Kültür Bakanlığınca eserleriyle katılması istenmiştir. 15 Bu davete çok memnun olan şair, eserlerini göndermiştir. Bu sergi İldeniz için çok anlamlıdır çünkü o, daima sanatında kadının toplumsal yaşamdaki yerini ön planda tutmuştur. Davasında toplumu, toplumun kadına bakış açısını ele alarak her zaman onların sözcüsü olmaya çalışmıştır. İlk olarak kendinden yola çıkarak yazdığı deliceleriyle kadınlara yoldaş olmuş ardından Havva diyerek kadının ilk anından son anına 11 Bkz. (Uyguner, 15 Mayıs 1968: 14). Bkz. (Derman, 31 Ocak 1968: 6). 12 Şair Türkân İldeniz in Kumarbaz adlı şiiri epey yankı yaptı. İldeniz, annesi bir trafik kazası geçirdiği için uzun süre onunla meşgul olup sanattan uzak kalmıştı. Bkz. İmzasız, Kısa Kısa Kısa Kısa, Hafta Sonu, Sayı 222, 25 Nisan 1971, s Hafta Sonu nun tertiplediği Ay ın Fethi şiir yarışması sonuçlanmıştır. Yarışmaya 3072 şiir katılmıştır. Şair Ümit Yaşar başkanlığında bir ekip birinci elemeyi yaptıktan sonra 40 şiiri büyük jüriye sunmuştur. [ ] Alfabetik sırayla (Tarık Buğra, Baki Süha Ediboğlu, Tarık Gürcan, Türkan İldeniz, Tarık Dursun K., Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar dan) kurulu büyük jüri 26 Eylül Cuma günü toplanarak 40 şiiri incelemiş ve 11 şiiri finale bırakmıştı. Bkz. (İmzasız, 2 Ekim 1969: 1). 14 Gazetemizin düzenlediği 1970 Altın Güfte yarışması neticelenmiş, Divan Oteli nde toplanan büyük jüri üç saat süren toplantı sonunda birden beşinciye kadar dereceye giren şiirleri seçmiştir. [ ] Şair Necati Cumalı nın başkanlığında şair Türkan İldeniz, şair Ümit Yaşar Oğuzcan, şair Gültekin Samanoğlu, şair Edip Cansever, bestekâr Zeki Müren den kurulu jüri finale kalan 20 şiirden Aydın Yalkut un Merhabalar Ülkeme adlı şiirini birinci, Perihan Niya nın Şarkıcı Kadın şiirini ikinci seçmiştir. Bkz. (İmzasız, 2 Ağustos 1970: 1). (İmzasız, 2 Ağustos 1970: 1). 15 Sayın Türkan İldeniz, 1975 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kadın Yılı ilan edilmesi dolayısiyle Bangkok ta açılacak bir sergide Türk kadınlarının eserlerinin de sergileneceğini Kültür Bakanlığından aldığımız bir yazıdan öğrenmiş bulunuyoruz. Mümkünse eserlerinizi, bu sergiye gönderilmek üzere kütüphanemize yollamanızı saygı ile rica ederim. Tc. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, Dr. Müjgân Cunbur, Ankara, 5 Mayıs 1975, Sayı 1956.

6 30 kadar yaşadığı tüm duygularıyla kadın olgusuna vurgu yapmıştır. Öncelikle Türkiye de, kendi topraklarında, seslenmeye çalıştığı topluma şimdi dünya çapında seslenecek ve şiirlerine evrensellik kazandırmış olacaktı bu nedenle şüphesiz bu sergi hayatında büyük önem arz etmiştir (Bodur 2016: 24). Memuriyetinden 1983 de emekli olan şair, 1990 da kızı Ece den olan ilk torunu Mehmet Efe nin hissettirdikleriyle torununa ithafen şiir kaleme almıştır. Aynı kızından bir de Gül İpek (1994); Ege den ise Selin Su (2000) adında bir kız torunu olmuştur. Şair şimdilerde üçüncü kitabının basılması ile ilgilenmekte, şiir yazmaya devam etmektedir. Türkan İldeniz in Şiiri İldeniz in şiire olan ilgisi çocukken başlamıştır. Duyarlı bir çocukluk dönemi geçiren şair, çevresinde şahit olduğu olayların kendisine hissettirdiği duygu ve düşünceleri şiir ile ifade etme yolunu seçmiştir. Cumhuriyet rejiminin içine doğan İldeniz bu yeni düzenin sancılarına, İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen sıkıntılara şahitlik etmiş ve her zaman çevresinde yaşananlara duyarlı davranmıştır. Çocukluktan itibaren etrafında olup bitenleri anlamaya çalışan ve iyi bir gözlemci olan İldeniz, gözlemlediklerinin kendisinde oluşturduğu duygu ve düşünceleri şiire dökmeyi tercih etmiştir. (Bodur 2016: 4). Başlangıçta bu ifade ediş salt duygu yansımaları olsa da zamanla düşünce yoğunluğunu da içine alarak şiirini geliştirmiştir. Son Havadis gazetesinde Tahir Kutsi Makal ın bir röportajında yönelttiği Sanat hayatına nasıl ne zaman başladınız? sorusuna şair şöyle cevap vermiştir: Küçüklüğümden beri haksızlıklara bir başkaldırışım vardı. Okula başlayışım bu özelliğimi daha da artırdı. Yazarak rahatlama yolunu seçtim. Lise öğrenimime gelinceye kadar çeşitli gazete ve Anadolu dergilerinde yazdıklarımda şiir ruhu var, fakat bilinci yoktu (Makal 10 Haziran 1972: 5). Şiirindeki bilinçlenme Varlık dergisinde Yaşar Nabi Nayır ın şiirine verdiği yayınlanamaz cevabından sonra başlamıştır. Şiir üzerine yoğun bir şekilde çalışmalar yapan, okuyan, düşünen, kendini geliştiren Türkan İldeniz in şiiri, bundan altı ay kadar sonra lise son sınıf öğrencisi iken Varlık ta yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi ne başladıktan sonra da buradaki üniversite kantininde toplanan edebiyat camiasıyla olan sohbetleriyle şiirini daha da pekiştirme imkânı bulmuştur. Türkan İldeniz, şiiri şiir sen benim her şeyimsin dizesiyle tanımlamış ve şiire verdiği değeri ortaya koymuştur. İldeniz şiir tanımının yanı sıra şairin de nasıl olması gerektiğine dair şu sözleri söyler: Şair, kendisinden yüzlerce kilometre uzakta bir yaprak düşse bunu yüreğinde hissedendir. Çünkü şair/sanatkâr tüm insanlığın sesidir. Acıyı, mutluluğu hissederek halka aktarandır. Sanatı salt estetiğe angaje etmek yanlıştır 16 (Bodur 2016: 56). İldeniz in şiirlerinin kaynağı kendi beninden, ailesinden, çevresinden tüm insanlığa doğru giden bir çizgi izlemiştir. (Bodur, 2016: 41). Şiirlerinin merkezine insan ı alan şair, bu durumu 1958 de Şahinkaya Dil in hazırladığı antolojiye biyografisini yazarken şöyle ifade etmiştir: Adımı yazmayı bilmezken daha şiir yazmaya başladım. Beni yazmaya iten sebepler var şüphesiz. İçinde bulunduğumuz düzensiz çağ var. Savaşlar, inanç ya da inançsızlıklar, umutlar var. Bütün bunların üstünde de İNSAN ımız var önemli. Bu yüzden yazmadan edemiyorum. İçtenlikle yazıldığı ölçüde gerçek değerli eserler verileceği kanısındayım. Kendimi yaşıyamıyorum ama kendimi yazıyorum (Dil 1958: 118). 16 Bu bilgiye Türkan İldeniz in arşivinden ulaşılmıştır.

7 31 Şair, hemen her şiirinde insanın hallerine, yaşam içinde çektiği sıkıntılara, hayat mücadelesine, mutluluğuna, hüznüne değinmiştir. İnsana verdiği değeri şu dizeleriyle de göstermiştir: Bilmeyiz yorulmak biz / Yine İNSAN a/ Yeni İNSAN a / Gideriz (İldeniz Eylül 1994: 14). Ve onlar / Önce İNSAN dediler, sonra İNSAN /Yanına-ekmek, çiçek, gerçek - çizdiler (İldeniz Temmuz 1994: 40). Taşra Kızının Deliceleri ndeki şiirleri; taşra kültüründe toplumun kız çocuğuna karşı olan tutumundan genç kızken ondan yapması beklenilenlere kadar her şeyi coşkulu ve heyecanlı bir söyleyişle dile getirmiştir. Taşra Kızının Deliceleri nde toplumun kadından beklentileri ve ona biçtiği rollere şairin başkaldırışı vardır bunu da şiirinde duyurmuştur. Havva Çıkmazı kitabında bu genç kızın duygu ve düşünceleriyle birlikte şiiri de aynı derecede olgunlaşmıştır. Bu kitapla daha toplumsal konulara değinen İldeniz taşradan İstanbul a pek çok insan görmüş onların yaşadıklarını iyi bir gözlemle tahlil etmiş ve özellikle kadının anne duygulanımlarını da şiirine taşımıştır. İldeniz in sanat hayatı boyunca etkilendiği tek isim Attila İlhan olmuştur denilebilir. İlhan, 1940 larda girdiği edebiyat dünyasında sadece Türkan İldeniz i değil pek çok sanatçıyı etkilemiştir. 17 O dönem edebiyat dünyasının uğrak yeri olan Bayland da tanışan sanatçılar, bu tanışıklığı arkadaşlığa çevirmiş ve dostluklarını uzun yıllar sürdürmüştür. Türkan İldeniz, Attila İlhan ın bilgilerinden faydalanmış, bazı şiirlerini önce ona göndererek değerlendirmesini istemiştir. İlhan ve İldeniz in kimi şiirleri de benzerlik gösterir ki buna İlhan ın Kaptan şiiri ile İldeniz in Kaçak şiiri örnek verilebilir. Fakat bu benzerlik bir kopya ediş değil konusal ve söylemler bakımından aynîliktir. Attila İlhan ın cesur söyleyişlerine sahip olan Türkan İldeniz bu üslup farkıyla çağdaşı kadın şairlerden ayrılmıştır. Pek çok sanatkâr ve eleştirmen Türkan İldeniz in şiirini beğenerek okumuş ve şiirlerinin güzelliği, farklılığı hakkında yazılar kaleme almıştır. Bu yazılardan biri Mualla Minnetoğlu nundur: Türkân İldeniz in şiirlerinde gülen bir aydınlık var. Anlamsız şairlerin şiirleri yanında onun şiirlerinde inadına anlam anlam üstüne Ben bunu önceden söylemiştim / Kanım Havva nın kanı, etim afsundur diye /Sonra etkisiz kalır yakınmalarım / Gelme üstüme üstüme / Canavarca içimde / Bu sahil şehrinin akşamı /Bu iliği saran kemik gibi, beni saran karanlık. Türkân İldeniz de; onun şiirlerinde hem bir duygu zenginliği, hem de planlı bir duygu var. Duyduğunu mısralara aktarabilmek bir güçlü şairlik bu Öyle sanıyorum ki Türkân İldeniz şair olarak daha kendinden çok bahsettirecek bir insandır. Kadın şairlerimiz arasında Cavidan Tümerkan, Sennur Sezer, Mübeccel İzmirli, Pakize Erdem, Nurten Çelebioğlu, Muazzez Menemencioğlu gibi isimler Türk şiirinin en iyi kadın temsilcileridir. Türkân İldeniz Taşra Kızının Deliceleri nde bize tattırdığı gerçek şiirlerini yeni yeni şiirleri ile sürdürebilirse en iyi kadın şairimiz olabilir (Minnetoğlu 19 Mart 1967: 6). Türkan İldeniz şiirlerinde her zaman açık, anlaşılır, sade bir Türkçe kullanmıştır. Öz Türkçeden yana olan şair, dil hassasiyetini her zaman taşımıştır. Gavsi Ozansoy ile yaptığı röportajda dil hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: 17 [ ] İlhan bunlarla Türk şiir tarihinde kendine özgü bir çizgi çeker. Bu çizgi öylesine yeni güçlüdür ki birçok şairi peşinden sürükler. İlkin Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda, Ümit Yaşar, ardından Hasan Hüseyin, Ergin Sander, Türkan İldeniz, Ayhan Kırdar, vb. sırayla etki alanından geçerler. Onun için, bireyci şiirimizi zenginleştiren Sisler Bulvarı nı toplumculuk/ ülkücülük açısından, salt bu açıdan eleştirmek doğru olsa bile haklı olmaz. Bkz. (Bezirci, Ekim 1969: 75-76).

8 32 - Hececilerden bu yana dilimizde bir sadeleşme cereyanı var. Bu cereyan son yıllarda daha da kuvvetlendi. Bu arada, Bir dil ihtilâli hâlini aldığını, Türkçeye nesebi belirsiz halk dilinde de kullanılmayan kelimelerin girdiğini iddia edenler var. Bu konudaki düşünceniz nedir? En son kuşak yazarları, tümüyle, Türkçeyi iyi biliyor, kullanıyorlar mı?.. - Dilimizin arınması, özleşmesi konusunda Bir dil ihtilâli halini aldığını, Türkçe ye nesebi belirsiz, halk dilinde konuşulmayan kelimelerin girdiğini söyliyen o Arap kırmaları, Acem çaycıları bilmezler, görmezler mi ki, bizim kullandığımız arıttığımız, özleştirdiğimiz ve doğurduğumuz dil, kendi kullandıkları nesebi karışık dilden çok daha soylu ve özdür. Ne yani Ataç ın doğurduğu İLGİNÇ i söylemeyelim de, Fransız uyruğuna yıkılıp ENTERESAN mı diyelim?.. Türkçe bilinç yerine Arapça ŞUUR mu diyelim. Türkçe ana yerine farsça MADER mi diyelim. Ne mutlu ki, dilimiz o örümcekli kafalara bir kırbaç gibi vurmakta ve bizi onurlandıran bir hızla kan durumunu almaktadır (Ozansoy 23 Şubat 1967: 3). İldeniz in şiirleri yayınlandığı sırada şiire İkinci Yeni akımı hâkimdir fakat şair hiçbir zaman İkinci Yeni tarzında yazmamış, İkinci Yeni şiirini ucuz bulmuştur. O her daim sanatta klikleşmelere karşı durarak sanatını bağımsız icra etme amacında olmuştur. O, kendine güvenen bir kişi olarak kendi dünyasını kurmuş ve şiirine de bunu yansıtma çabasında olmuştur. Şair, romancı, senarist, eleştirmeci vs. Attilâ İlhan ile Cemal Süreya nasılsa bir gün Bayland a aynı masaya düşmüşlerdi. Bir ara söz İkinci Yeni ye döndü. Tartışmayı sessiz sedasız dinleyen Türkân İldeniz esnermiş gibi umursamadan: - Yoo Attilâ fazla ileri gittin. İkinci Yeni ye çok çatma artık ben de İkinci Yeni ye dönüyorum. Attila hışımla doğrularak: - Ne, dedin? Yanlış mı duyuyorum? Türkân yine aynı umursamazlıkla: - Azizim, İkinci Yeni öyle ucuz şiir ki bu pahalılıkta ona dönmekten başka çare göremedim (İmzasız Şubat 1959: 28). İldeniz i edebiyat dünyasında illa bir yere konumlamamız gerekirse onun işlediği konular nedeniyle şiirine toplumcu şiir diyebiliriz. Fakat o, hiçbir zaman toplumsallığı şiirin kendine has özelliklerini feda etmemiş, şiirin estetiğini ikinci plana atmamıştır. [ ] Şiirlerinde günün toplumsal sorunlarına eğiliyor şair. Ama bu sorunlara eğilirken şiiri ikinci plâna atmıyor. Bir beyanname, bir söylev edası yok mısralarında. Sosyal sorunları şiirin potasında eritmeyi başarabilmiş. Bu toplumcu şiirler ancak sanat bulutlarından yağarsa severek okunabiliyor ve kalıcı oluyor (Geçer Şubat 1968: 29) Türkan İldeniz in Şiirlerinde Kadın İmgesi Türkan İldeniz in şiirlerinde kadının özel bir yeri vardır. Bir kadın olarak kadına kadını anlatma sorumluluğu ile şiirlerini kaleme almıştır ki kitaplarının adları ve çoğu şiirinin isimleri de içerikleri de kadınla ilgilidir. 18 Türkan İldeniz, 1956 da Varlık ta yayınlanan geyşa adlı ilk şiiri ile edebiyat dünyasına girmiştir. Onun daha ilk şiiri adından da anlaşılacağı üzere geyşa tipi kadını anlatmaktadır: Buram buram sevda kokardı geyşa kızı/ çay buharlanınca.../ sır vermiyen gözlerine tapınan kişiler/ içlerindeki cehenneme dönerdi/ dualarınca/ cümle övgüsünü 18 Kitap isimleri Taşra Kızının Deliceleri Havva Çıkmazı, şiirleri: Taşra Kızının Deliceleri I-II-III-IV-V, Geyşa, Sokak Kızı, Havvadan Beri, İlkel Çıplaklığında Örtülü Havva, Ece ye Ninniler, Bir Kız, Yarış, Tahia gibi.

9 33 saçlarına sarmıştı geyşa/ kaçıncı aşkını yaşadığını bilmezdi./ şarkıları tanrısına adaklıydı/oysa/elleri uzanamazdı günahlarına (İldeniz1967: 49). Bir kadının doğumundan, çocukluğuna, genç kızlığına, âşık oluşuna, eş oluşuna, anneliğine kadar geçireceği tüm evrelere ve duygulara şiirlerinde yer vermiştir. Havva Çıkmazı adlı ikinci kitabında yer alan Yarış şiirinde toplumun erkek ve kız çocuğu cinsiyetine bakışını ele almıştır. Henüz hiçbir suçu yokken kız bebeğin daha dünyaya gelirken toplum tarafından istenmediğine vurgu yaparak bu istenmeme yüzünden erkekle hep bir mücadele halinde olacağından bahsetmiştir: Hazırım ben hadi artık başlasın yarış Çalsın davullar zurnalar Dinsin yağmur göreyim bir ebem kuşağını Geçemezsem eğer, mezardan kaldırmak anamı -Erkek evlat doğurmamış- Hay benim de saçım kısa olmalıydı. Demek ben doğunca ağladı evin saçakları Ezik ninnilerde sorumsuz boşadı babam anamı ha Tahtı mı vardı acep kendinden sonra kalacak Ya da şehzadeler bekleyen tacı [ ] Bu bir üvey yaşantıydı baştan beri Biliyordum bağdaşamazdım [ ]Uzun saçıma demir atmışken bakışları Doruklar bulutun türküsünü söyler mi yine İşte rezilce yağmalanmış dünya pazarı Aslan payını kapmışlar işte Bu hile oyunda bana düşen pay Boğulmaktı kadınlığımın denizinde (İldeniz 1967: 27-28). İlk kitabı Taşra Kızının Deliceleri ile aynı adı taşıyan beş kısımdan oluşan şiirinde kendisinden yola çıkarak bir taşra kızının / kadının nasıl bir yaşama sahip olduğunu hakikatleriyle anlatmıştır: Pınarbaşına varmaya göreyim bir Saçlarım dokuz dizi örülü Daha da güzel testi omzumda bilirim Basmadan şalvar yedi renk güllü

10 34 Ölen bacımın artığıdır üstüme giydiğim. Yalan söyler türküler yalan işte Ne sedef ne gümüş kakmalı takunyam Ben ırgat Musa kızı Fadime Takunyam safi gürgen Evim iki göz oda Samanlı dam sıvalı balçık Perdeler alabildiğine uçarı Siz uykunuzun en koyusunda yaşarken Ben hamaratça Süpürüyorumdur yerdeki hasırı. Sofram konuklara açık -Yer sofrası - Başında besmele doyumda hamdolsun Yere bağdaş kurup yerim aşımı elimle. Gergef başında gözlerim dalar gider Telim duvağım askıda sımsıcak Yavuklum asker. Pınarbsaşına varmaya göreyim bir Yiğitler kanlı-bıçak (İldeniz 1968: 14). Şair kadın mevzuunu daha da derine indirerek Havva dan Beri adlı şiirinde kadının tarihsel süreç içindeki gelişimini ilk kadın Hz. Havva dan başlayarak mağarada yaşayan kadınlara, dinler tarihindeki kadınlara Hz. Meryem e, Hz. Amine ye, Osmanlı sistemindeki kadının köle pazarlarından saraya gidişine kadar incelemiştir. Son olarak da hala kendisindeki gücü fark edemeyen tüm kadınlığa yetmiş iki ayrı kadın diyerek -Yunus un yetmiş iki ayrı millet ifadesini anımsatan dizeyle- evrensel olarak tüm dünya kadınlarına seslenmiştir. Şair bu şiiriyle kadının hayat boyu nelerle mücadele ettiğini, nelere göğüs gerdiğini tekrar ona hatırlatmak istemiştir: İster ya elbet seni tutsaklamalar Öyle görmek alışıklığı binler yıl önceden Bakmaların var yere yöneli-olmasındı hiç Çaresiz bakışına güçlendi oysa yenikti aslında Kuytu mağaralarda daha pösteki giyinirken

11 35 Ta o zamanlardan kavgası bu zamana. Kitabeler belgeler hem ne sevimsiz parşömen Eşya derse sana ben hep isyancı.. Bir acılı çok zavallı tanıtım bu yıllar yılı süregelen Öncesi gerdeğin baba, sonrası koca uyruğunda Dahasına elim varmaz n ola kalem uygar sahi çağ uygar Tutsak pazarlarından padişah sarayına. Büyütmez soluğumu hatta tapınaklarda kederin Yetmişiki ayrı kadın yetmişiki aynı adım Diyelim çağdaş bir çarpı çizmek alnına senin Çamaşır, bulaşık, ev tozu dört duvardan Belirir radyum bir o kadar olur dediğime utandım Belirir hemen Kartaca halatları saçlarından. Kadın kadın nasıl duyurmalı seni sana Sen dur ben geçeyim yarışmasında Hiçliğin herşeye başlangıç yani nasıl yeterli Ama Meryemler Âmineler neden habersiz kendinden Oysa sizdiniz gözlerim kapalı gördüm sizi Tüm köprüleri aşarken cennet bahçelerinden (İldeniz 1968: 54-55). Şair bu ilk kadını o kadar önemsemiştir ki ikinci kitabına Havva Çıkmazı ismini seçmiştir. Kadının hayat yolundaki sıkışmışlığını anlatmaya çalıştığı bu isimle şair aslında ilk kadın Havva dan beri kadının yazgısının hemen hemen değişmediğine dikkat çekmiş ve kadınların fıtratındaki pek çok özelliği ilk kadın Hz. Havva ya bağlamıştır: Siz hiçbir şey vermediniz Ben ta Havva dan aldım alacağımı (İldeniz 1967: 36). Ben bunu önceden söylemiştim Kanım Havva nın kanı, etim afsundur diye [ ] İlkel güzelliği ne varsa Havvanın Giyimlerimle kat kat saklı (İldeniz 1968: 48). Türkan İldeniz in şiirlerindeki kadın olgusu hakkında Adnan Binyazar şunları söylemiştir: Şiirinde bir bunalımın baskısını duyarsa da, dışa vuran duygulariyle çağdaş insanın (özellikle modern dünyaya ayak uydurmaya çalışan kadının) tedirginliğini, özgürlükten

12 36 yoksunluğunu yansıtır. Tutsak pazarlarından padişah saraylarına giden kadının tarihsel ezikliği bir başkaldırı havasında anlatılır. [ ]İldeniz, kadın ı kadına duyurma görevini bile yüklenir. Onun, hayallerdeki serüvenine yürekten inanmıştır. Bu dünyadan önceki dünyada yaşayan kadını anlatmaya koyulur bu kez. Oysa sizdiniz gözlerim kapalı gördüm sizi tüm köprüleri aşarken cennet bahçelerinden. Özellikle duygularına yenilmiş görüldüğü Elem Çiçeği nde İldeniz in. Şiiri toplumsal sorunların bir aracı olarak işlediğini görüyoruz. Elem Çiçeği nde eski günlerin anılarını yaşayan bir destan kişisi özelliği sezilir. Oysa ben ezilecek kız değildim biliyorsun bayrak açmış orduyu çiğner de geçerdim - acımak kuşandım sana sonra sevmek denedim. Elem Çiçeği şairin alın yazısında bir Promethus öyküsü yaratır, nasıl ciğeri hep büyürse Promethus ün, öyle. Söksem koparsam durmaz açar yine yüreğime ektiğin elem çiçeği (Binyazar 1 Ocak 1967: 12-13). İldeniz in kadını anlattığı şiirleri Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır çünkü onun şiirleri kadınca bir sese aittir ve bu kadınca söylem çoğu kadın şairlerde yoktu: Kadınlar şiirin aynasına kendilerine, kendi cinselliklerine apaçık dokunmayı pek sevmezler. Bunu 1960 lı yılların hemen başında Türkan İldeniz başarmıştı. Yarım bıraktı. Bir de 80 li yılların ortalarında Suheyla Taşçıer denemişti. Ama inandırıcı olamamıştı. Gülseli İnal ın, Lale Müldür ün ve pek çok kadının şiirinin aynasındaki bir başdönmesidir. Varoluşun yaşama yabancı kıldığı başdönmesi (Nacitarhan 2010: 297). Sonuç Türkan İldeniz şiire küçük yaşlarda başlayarak yazmaktan hiç vazgeçmemiş ve her an şiirini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Lise öğrenimi için geldiği İstanbul da edebiyat dünyasından önemli isimlerle bir arada olarak şiirine duygunun yanında düşünceyi de ekleyerek şiirinde bilinçlenme sağlamıştır. İlk şiirini lise son sınıf öğrencisiyken 1956 da Varlık ta yayınlanmış ve böylelikle edebiyat dünyasına adımını atmıştır. İlk şiirinin ardından gelen beğeninin sonrasında Hisar, Dost, Yelken, Seçilmiş Hikâyeler gibi dergilerde şiirleri yer almaya devam etmiştir. Şiirinin kaynağını toplumdan alan şair, her zaman sade ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Şiirlerinin çıkış noktasını gözlemlediği gerçekçi insan manzaraları oluştururken özellikle kadının tarihsel gelişimi içinde tüm yaşadıkları üzerinde durmuştur. Sanatında kadın konusunu derinleştirerek özgün bir şekilde işlemesi şairin takdir edilmesinde ve bir dönemin en iyi kadın şairi olarak ithafıyla anılmasına neden olmuştur. İldeniz, yıllarca şiirin nesnesi durumunda olan kadını özne haline getirerek kadın ağzından şiirler kaleme almıştır. Kısacası Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde evrensel olarak tüm kadınların sesini duyurması, kadının ağzından cesurca bir söyleyişle şiirler yazması şairi Türk edebiyatında önemli bir yere konumlandırmaktadır. Ayrıca İldeniz in şiirleri ülke sınırlarını da aşmış ve şair çeşitli ülkelerdeki şiir sergilerine katılarak Türk şiirini temsil etmiştir. Şair çoğunu süreli yayınlarda çıkan şiirlerinin oluşturduğu Taşra Kızının Deliceleri adlı ilk kitabını 1966 da yayınlamıştır. Bu kitabındaki şiirleri daha çok genç bir kızın duygulanımlarını anlattığı samimi, lirik bir söyleyişe sahipken 1967 de yayınladığı ikinci kitabı Havva Çıkmazı nda şair, çoğunlukla toplumsal konulara ağırlık verirmiş, kadın konusunu da olgunlaştırarak işlemeye devam etmiştir. Şairin bir kısmı süreli yayınlarda kalmış şiirlerini topladığı ve yeni şiirlerinin yer aldığı üçüncü şiir kitabı yayınlanmayı beklemektedir.

13 37 Kaynakça Akbal, Oktay (1967), Dost Kitaplar, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayınları: İstanbul. Belge 9: Şahinkaya Dil den İldeniz e Mektup. (Ankara, 1958). Belge 10: Şahinkaya Dil den İldeniz e Mektup. (Ankara, 3 Eylül 1958). Bezirci, Asım, (1969), Attila İlhan, Papirüs, S. 40, s Binyazar, Adnan, (1967), İdenizin Şiirleri Varlık, S. 685, s Bodur, Neslihan (2016). Türkan İldeniz in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Giresun: Giresun Üniversitesi. Derman, İrfan, (1968), Havva Çıkmazı, Akşam, s.6. Doğan, Erdal (1997), Edebiyatımızda Dergiler, Bağlam Yayınları: İstanbul. Dolu, Edibe, (1975), Türkan İldeniz Uluslararası Sergiye Katılıyor, Son Havadis, s.6. Hünalp, Ayhan, (1957), Varlık (Yaşar Nabi Nayır), Tercüman, s.4. İldeniz Türkan, (1994), Sevdik İnsanı Halk Halk İnsancıl, S. 47, s.14. İldeniz, Türkan, (1994), Tarihin Satırbaşı İnsancıl, S.45, s.40. İldeniz, Türkan (1967), Havva Çıkmazı, Ece Yayınları: İstanbul. İldeniz, Türkan (1968), Taşra Kızının Deliceleri, Ece Yayınları: İstanbul. İmzasız, (1969), Ay Şiiri Yarışması Sonuçlandı, Hafta Sonu, S. 141, s.1. İmzasız, (1970), Altın Güfte Sonuçlandı Hafta Sonu, S. 184, s.1. İmzasız, (1975), Bir Kadın Şairimiz Eserlerini Bangkok ta Dünyaya Tanıtacak, Her Gün, s.3. İmzasız, (1975), Bangkok Uluslararası Kadın Yılı Sergisi nde Türkân İldeniz in de Eserleri Sergilenecek, Tercüman, s.4. İmzasız, (1967), Paris i Şiirleriyle Selâmlıyacak, Akşam, s.6. İmzasız, (1959), Sanatçılar Eğleniyor- Damping, Yelken, S. 25, s.28. İmzasız, (1967), Taşra Kızı Paris te Akşam, s.6. Makal, Tahir Kutsi, (1972), Türkan İldeniz Şiir Benim İçin Kaçınılmaz Bir Tutkudur, Son Havadis, s.5.

14 38 Minnetoğlu, Mualla, (1967), Taşra Kızının Deliceleri, Akşam, Yıl 4, S. 2237, s.6. Minnetoğlu, Mualla, (1968), Türkân İldeniz ve Havva Çıkmazı, Ekspres, s.2. Ozansoy, Gavsi, (1967), Beş Kuşak Konuşuyor, Haber, s.3. Uyguner, Muzaffer, (1968), Havva Çıkmazı, Varlık, S. 718, s.14. Nacitarhan, Cavit (2010), Şiirin Umudun Yorulmaz İğnesi Sennur Sezer, Evrensel Basım Yayın: İstanbul.

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın Irmak Tank Tank 1 Vedat Yazıcı TURK 101-40 21302283 AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA Yalnız, huzurlu bir akşamda; şiire susadığınızda huzurunuzu zorlayacak bir derleme Üstü Kalsın. Mutsuz etmeye

Detaylı

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 27.03.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. 1928 de Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Beş Hececiler

Detaylı

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası AHMETLER İLKOKULU Ahmetler Köyü İlkokulu 1947 yılında köylüler tarafından imece yöntemiyle yapıldı. Bundan önce köy odasının alt katında hazırlanan yer, "Mektep" olarak kullanılıyordu. Mektep'te ilkokul

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu Bilgin 1 Latife Sena Bilgin 21301075 TURK 102-021 Serbest1 Gönenç Tuzcu 26.09.2014 Tanrı Bin birinci gece şairi yarattı, Bin ikinci gece cemal'i, Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı, Başa döndü sonra, Kadını

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Çarşamba, 11 Mart :05 - Son Güncelleme Perşembe, 27 Mayıs :12

Zeus tarafından yazıldı. Çarşamba, 11 Mart :05 - Son Güncelleme Perşembe, 27 Mayıs :12 Fecr-i Âti edebi topluluğundan sonra 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi biri

Detaylı

Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler

Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler SORU- Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar hangi okullarda okudunuz? MUHAMMED DİKAL

Detaylı

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK Sosyal ve siyasi yaşamda Bodrum un tanınmış simalarından biri olan Nuran Yüksel yaşamını kitap haline getirdi. Nuran Yüksel kitabının sadece kendi

Detaylı

Orhan benim için şarkı yazardı

Orhan benim için şarkı yazardı 70'li yılların ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Yıldız Tezcan, 21 yaşındayken Orhan Gencebay ile büyük aşk yaşadığını, ancak o dönem çöpçatanlıklarını yapan Sevim Emre'nin sonradan Gencebay'ı elinden

Detaylı

Roger Garaudy Kitaplar

Roger Garaudy Kitaplar Roger Garaudy Kitaplar 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Roger Garaudy Kitaplar Adres: Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No:5 Cağaloğlu/İstanbul. Telefon: 0212 511 24 24 Faks: 0212 512 40 00 Yeni Çıkan Kitaplar arşivleri -

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Belmin Dumlu SAVAŞKAN,

Belmin Dumlu SAVAŞKAN, Belmin Dumlu SAVAŞKAN, 1973 yılında İstanbul da doğdu. Ortaöğrenimini Özel Fransız Lisesi Notre Dame Sion de tamamlamasının ardından, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

ZEYYAT MANDALİNCİ OKULU ÖĞRENCİSİ

ZEYYAT MANDALİNCİ OKULU ÖĞRENCİSİ ZEYYAT MANDALİNCİ OKULU ÖĞRENCİSİ 9 YAŞINDAKİ BEREN, PAPATYA KIZ ADLI HİKAYE KİTABINI ÇIKARTTI Bodrum da ilköğretim öğrencisi 9 yaşındaki Beren Korkmaz, kitap yazdı. Turgutreis Mahallesi ndeki Zeyyat Mandalinci

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (26 Mart-04 Mayıs 2018)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (26 Mart-04 Mayıs 2018) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (26 Mart-04 Mayıs 2018) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her altı

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

H.CAHİT DERMAN 18. KİŞİSEL RESİM SERGİSİ 30 MART-13 NİSAN

H.CAHİT DERMAN 18. KİŞİSEL RESİM SERGİSİ 30 MART-13 NİSAN H.CAHİT DERMAN 18. KİŞİSEL RESİM SERGİSİ 30 MART-13 NİSAN 1987 Açılış: 17.00-19.00 Çiçek gönderilmemesi rica olunur. AZMİN ZAFERİ 1966 yılınınbireylül günü. Besim Usta'nm atölyesinde resim çalışıyordum.

Detaylı

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı.

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı. MUZAFFER ÖZDEMİR Muzaffer Özdemir 5 Şubat 1961 de doğdu. İlk şiirlerini 13 yaşında yayınladı. Birçok dergi ve gazetede çeşitli inceleme yazıları ve şiirleri yayınlanan Muzaffer Özdemir, 1987 yılında 20.

Detaylı

17- S Q T 3 9. Tuval -yağlıboya, 130x100 cm. özgün dokuma. 80x90 cm. »I GARANTİ

17- S Q T 3 9. Tuval -yağlıboya, 130x100 cm. özgün dokuma. 80x90 cm. »I GARANTİ 17- S Q T 3 9 Tuval -yağlıboya, 130x100 cm. özgün dokuma. 80x90 cm. FİKRET OTYAM FİLİZ OTYAM»I GARANTİ SANAT GALERİSİ İstiklal Caddesi 141 Beyoğlu-İstanbul Resim / Özgün Dokuma Sergisi 23 Kasım - 7 Aralık

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; 2016 yılının kasım ayını da yoğun bir gündemle geride bıraktık. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ Ron D. BURTON U.R. Başkanı 2013 14 Gürkan OLGUNTÜRK U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2013 14 H.Ediz PARLAR 3. Grup Guvernör Yardımcısı Perihan SEFEROĞLU (Başkan) Serkan SOLAK (Asbaşkan) Hüseyin MURSAL (Kulüp

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

UFUK GÜRBÜZDAL TURK 102-3

UFUK GÜRBÜZDAL TURK 102-3 UFUK GÜRBÜZDAL 21302411 TURK 102-3 (Ayhan Türker/ Çiçekçi / turkerart.com) BÜTÜN YEMİŞLER DALLARINIZDADIR Çiçekçi bir abi var kireci dökülen binamızın önünde, yaşı binanın kapısından bakınca kırk, kırk

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 13. bilim şenliğine yerel basının yanında ulusal basınımızda ilgi gösterdi.bilim şenliğine gelen TRT ekibi sergide projeleri

Detaylı

Tokat Plevne İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Sorularına cevaplarımız

Tokat Plevne İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Sorularına cevaplarımız Tokat Plevne İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Sorularına cevaplarımız 51. Kütüphane Haftası dolayısı ile 1. Nisan.2015 tarihinde Tokat Plevne İmam Hatip Ortaokulunda Kitap Okumanın Kişisel Gelişim deki

Detaylı

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır Berk Yaman Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR Evveel zaman içinde yaşayan iki âşık varmış. Kara sevdaları

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİNDEN ZEKİ MÜREN E BÜYÜK VEFA

BODRUM BELEDİYESİNDEN ZEKİ MÜREN E BÜYÜK VEFA BODRUM BELEDİYESİNDEN ZEKİ MÜREN E BÜYÜK VEFA Türk Sanat müziğinin unutulmaz sesi, sanat güneşimiz Zeki Müren anısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından düzenlenen ses yarışmasını Berna

Detaylı

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar hangi okullarda okudunuz?

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar hangi okullarda okudunuz? İlk kitabı KAPAN AĞZI Eylül'de raflarda yer alacak olan, üniversite öğrencisi Muhammed Şimşek büyük hedefleri olan bir yazar!' Söyle söylüyor hedefini: : "Ben yazacağım kitapların çok beğenileceğine ve

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. ( 04 Mayıs - 13 Haziran 2018 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. ( 04 Mayıs - 13 Haziran 2018 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ ( 04 Mayıs - 13 Haziran 2018 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulkadir Soyad: AKSÖZ TC Kimlik No: 48079752710 Uyruk: T.C. Cinsiyet : Erkek Doğum Yeri: İstanbul/Kadıköy Doğum Tarihi: 25/09/1995 Telefon: 05549916572 Eposta

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Tanşıl Kılıç. Roman ŞEKERLİ SİNEK. 12. basım. Resimleyen: Vaqar Aqaei

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Tanşıl Kılıç. Roman ŞEKERLİ SİNEK. 12. basım. Resimleyen: Vaqar Aqaei Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Vaqar Aqaei 12. basım Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK Resimleyen: Vaqar Aqaei Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri İç

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

İnsan Okur. Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR

İnsan Okur. Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR İnsan Okur Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 2 Süleyman Bulut İnsan Okur 4 Süleyman Bulut İnsan Okur Süleyman Bulut Ben küçükken, büyükler hep aynı soruyu sorardı: Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül- 19 Ekim 2018)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül- 19 Ekim 2018) ( 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül- 19 Ekim 2018) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

BAHARA MERHABA. H. İlker DURU NİSAN 2017 İLKOKUL BÜLTENİ

BAHARA MERHABA. H. İlker DURU NİSAN 2017 İLKOKUL BÜLTENİ BAHARA MERHABA Toprağın ve suyun güneşle buluştuğu, doğanın canlandığı, aydınlık ve sıcak günlere kavuştuğumuz güzel bahar aylarına merhaba dedik. Baharın verdiği canlılık ve heyecanla eğitim- öğretim

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

66 Fotoğrafçı Etkinlik Listesi. 52 Haftalık Fotoğrafçılık Yetenek Sergisi

66 Fotoğrafçı Etkinlik Listesi. 52 Haftalık Fotoğrafçılık Yetenek Sergisi 66 Fotoğrafçı Etkinlik Listesi 52 Haftalık Fotoğrafçılık Yetenek Sergisi 2019 yılında kendimize daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Fotoğrafla olan iletişimimizi artırmak istiyoruz. Fotoğrafın bir sanat

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Cihan Demirci. Şiir ŞİİR KÜÇÜĞÜN. 2. basım. Resimleyen: Cihan Demirci

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Cihan Demirci. Şiir ŞİİR KÜÇÜĞÜN. 2. basım. Resimleyen: Cihan Demirci Cihan Demirci ŞİİR KÜÇÜĞÜN ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Cihan Demirci 2. basım Cihan Demirci ŞİİR KÜÇÜĞÜN Resimleyen: Cihan Demirci Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd.

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

SEDA ÜREN KURUMSAL

SEDA ÜREN KURUMSAL SEDA ÜREN 2 0 1 9 KURUMSAL ORGANIZASYON SEDA ÜREN KURUMSAL Kurumsal çalışmalar şüphesiz deneyim ve kalite ister... Yılların deneyimi, her daim güncellenen repertuvarı ve nefes kesen sahne performansıyla

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Üç nesil Anneler Günü

Üç nesil Anneler Günü Üç nesil Anneler Günü Mayıs 10, 2015-11:45:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, siyasete başladığında 1,5 yaşında olan ve adeta "parti içinde büyüyen" 15 yaşındaki kızı Ayşe ve her zaman kendisine

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar.

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar. Edatlar (ilgeçler) Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar

Detaylı

Özel gereksinimli çocuklar

Özel gereksinimli çocuklar Özel gereksinimli çocuklar Spor becerileri yolu ile toplumsal yaşama uyum ve katılımlarını sağlamak Mutlu ve üretken bireyler olmalarına yardımcı olmak. Programımıza yaklaşık 70 sporcu devam etmektedir.

Detaylı

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım.

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Cenaze namazıyla yapılan cenaze törenine bir kere daha canım sıkıldı da diyemeyeceğim Devrimcilerin bu türlü davranışlarına alıştık

Detaylı

Rollerimiz, toplumdaki sistemlerin işlemesini sağlar.

Rollerimiz, toplumdaki sistemlerin işlemesini sağlar. ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 27 Mart-12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!..

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!.. BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL.. Çanakkale destanının 99. yıl dönümünü yaşadığımız günlere saatler kala yine bir Çanakkale k ahramanının hikayesiyle karşınızdayım.. Değerli okuyucular; Hak için, Hakikat

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bahadın, 2 Ağustos 2014 Sevgili Yoldaşlar, Canlar, Yol Arkadaşlarım, Devrimciler Diyarı Bahadın da buluşan güzel insanlar,

Bahadın, 2 Ağustos 2014 Sevgili Yoldaşlar, Canlar, Yol Arkadaşlarım, Devrimciler Diyarı Bahadın da buluşan güzel insanlar, Bahadın, 2 Ağustos 2014 Sevgili Yoldaşlar, Canlar, Yol Arkadaşlarım, Devrimciler Diyarı Bahadın da buluşan güzel insanlar, Anadolu coğrafyasında bazı yerler vardır... O yerler, şehirler, kasabalar, beldeler,

Detaylı

Muzaffer Asiltürk. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Muzaffer Asiltürk. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 05.05.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0 SAKA (SAtır KApama) Kişi Sayısı: Yaş grubu: Oyun Türü: 2 (ve üstü) 8 yaş ve üstü Kelime şifreleme SAKA oyunundaki her bir oyuncu (bu açıklamada 2 adet oyuncu olduğu varsayılacaktır), Kayıp Hattat 1 12

Detaylı

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. "dipnot

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. dipnot Ece Ayhan Kardeşim Akif Akif Kurtuluş'a Mektuplar Hazırlayan Eren Barış sı "dipnot Akif Kurtuluş: 1959, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1981 yılında bitirdi. İlk şiiri, 1980 yılında Türkiye

Detaylı