Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2014-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2013-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise En küçük puan ve Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: KODU OKUL TÜRÜ 4 Anadolu Teknik Lisesi 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2 Meslek Lisesi 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2013-ÖSYS deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2013 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2013-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına, ÖSYM nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2 Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Açıklamalar 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. Örneğin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz. 4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 6. Tablo 4 ün En Küçük Puan ve Başarı Sırası sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır: En Küçük Puan sütununda; d) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan sütununda ( ) işareti bulunmaktadır. e) 2014-ÖSYS'de puan türü değişen yükseköğretim programlarında (* * * *) işareti bulunmaktadır. f) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan sütununda hiçbir işaret bulunmaz. Başarı Sırası sütunlarında, a) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS de yeni açılan ya da 2014-ÖSYS'de puan türü değişen programların başarı sırası sütunlarında (...); ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. b) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütunlarında hiçbir işaret bulunmaz. Ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. DİKKAT: Tabloda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. 150

3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF ,93377 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 74, , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 74, 75, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , 74, , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 74, 75, , Biyoloji (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Fizik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Kimya (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Matematik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Psikoloji 4 TM , 17, 74, , Sosyoloji 4 TM , 17, 74, , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , 15, 17, , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , 17, 74, , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , 15, 17, ,52281 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 74, 121, , İlahiyat (İÖ) 4 YGS , 2, 17, 121, ,93112 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , , Makine Mühendisliği 4 MF , , Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 74, Mimarlık 4 MF , , Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri 4 MF Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, ,40324 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 74, ,37719 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) 4 YGS-2 1 1, 74, Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 DİL , Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , , Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) 4 YGS-6 1 1, 74, ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, 28, ,94953 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,61037 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,

4 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,06240 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, , Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) 4 MF , Psikoloji (Ücretli) 4 TM , Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 5 3, , Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF-3 5 3, Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 5 3, , Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 6 3, 38, 87, , Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 38, 87, Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, , Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF , 21, 28, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF , 17, 21, 28, ,18391 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 TM , 21, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (UOLP- Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 TM , 21, ,46902 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) 4 MF , 21, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, 251, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 TM , 21, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği 4 DİL , Arapça Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM , Çevre Mühendisliği 4 MF Gıda Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Malzeme Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF ,05292 Sağlık Yüksekokulu 2

5 Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , ,54595 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 YGS , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 YGS ,49899 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans 4 TM Ekonomi ve Finans (İÖ) 4 TM Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Arkeoloji 4 TM , Arkeoloji (İÖ) 4 TM , Biyoloji 4 MF Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Kimya 4 MF Matematik 4 MF , Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS ,56708 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği 4 TM , , Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Seyahat İşletmeciliği 4 TM , , Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Turizm Rehberliği 4 DİL , 80, , Turizm Rehberliği (İÖ) 4 DİL , 15, 80, , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 TM , , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Veteriner Fakültesi 5 MF , Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Biyosistem Mühendisliği 4 MF , Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Süt Teknolojisi 4 MF Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF Zootekni (KKTC Uyruklu) 4 MF Nazilli Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM ,

6 Sosyal Hizmet 4 TM , Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 4 TM Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 TM , 17, , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) 4 TM Aydın Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , , Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ,80029 Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 TM , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM ,07267 Söke Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 YGS Hemşirelik 4 YGS , 38, ,98809 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 TS-1 1 1, Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 4 TS , İstatistik 4 MF Kimya 4 MF Kimya (KKTC Uyruklu) 4 MF Matematik 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,76518 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 4 TM Sinema ve Televizyon 4 TS , Hukuk Fakültesi 4 TM İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM İşletme (İngilizce) 4 TM , 17, , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) 4 TM , İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , 2, Biyomedikal Mühendisliği 4 MF , Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF-4 1 4, Elektrik Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,

7 İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Kimya Mühendisliği 4 MF , Maden Mühendisliği 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Mekatronik Mühendisliği 4 MF , Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, Otomotiv Mühendisliği 4 MF , Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Tıp Fakültesi 6 MF ,50769 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 TS , Turizm İşletmeciliği 4 TM Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Veteriner Fakültesi 5 MF ,65967 Afyon Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) 4 YGS-2 1 1, Hemşirelik 4 YGS , , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 YGS , , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu) 4 YGS-6 1 1, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik 4 YGS Lojistik (İÖ) 4 YGS , Muhasebe 4 YGS , Muhasebe (İÖ) 4 YGS , ,77653 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 5 MF ,10295 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim 4 YGS , 846 Sağlık Yüksekokulu 5

8 Hemşirelik 4 YGS , 38, AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Antropoloji 4 TM , Arkeoloji 4 TM , Biyoloji 4 MF Coğrafya 4 TS , Matematik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , ,14672 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarla Bitkileri 4 MF , Zootekni 4 MF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ,36431 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 YGS , Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , , Hemşirelik (İÖ) 4 YGS , 2, ,32897 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , 124, , Arkeoloji 4 TM , Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Felsefe (İÖ) 4 TM , Gerontoloji 4 MF , Gerontoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , , Psikoloji 4 TM Sanat Tarihi 4 TS , Sanat Tarihi (İÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,96657 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , ,37635 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF ,

9 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 MF Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) 4 TM Mimarlık 4 MF , Sinema ve Televizyon 4 TS ,96237 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , , Ekonometri 4 TM , Ekonometri (İÖ) 4 TM , , Ekonometri (KKTC Uyruklu) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , , Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , ,17174 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , ,44878 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Gazetecilik (İÖ) 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,59758 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF , ,10706 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 4 TS Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 TM , 21, Turizm Rehberliği 4 DİL Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Bitki Koruma 4 MF , Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF ,69534 Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 4 YGS , , Pazarlama (İÖ) 4 YGS , 2, Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 YGS , , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 YGS , 2, ,83737 Alanya Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , ,46495 Alanya İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans 4 TM , Ekonomi ve Finans (İÖ) 4 TM , , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , , Uluslararası Ticaret 4 TM ,

10 Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 TM , ,42489 Alanya Endüstri Mühendisliği 4 MF , İşletme Mühendisliği 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF Alanya Tıp Fakültesi 6 MF , AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 15, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 MF , Felsefe 4 TM , Fizik 4 MF İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Matematik 4 MF Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM Maliye (İÖ) 4 TM Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 TM İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , 2, Çevre Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği 4 MF Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Maden Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF ,17471 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 4 TM Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM Veteriner Fakültesi 5 MF Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS ,76969 Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , ,94808 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM , 17, 21, 28,

11 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 46, , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , 46, , Matematik 4 MF İstatistik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 MF ,68371 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 40, 46, , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 40, 46, Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 YGS , 38, 46, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,38571 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , , Felsefe 4 TM , , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Sanat Tarihi 4 TS , , Sosyoloji 4 TM , , Tarih 4 TS , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , ,45503 Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL , 125, , Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL-1 1 1, 90, 125, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , 46, , Fransızca Öğretmenliği 4 DİL , 127, , Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL-1 1 1, 90, 127, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, , İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 DİL , 21, 28, 68, İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 YGS-4 1 1, Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF , İstatistik 4 MF , 21, , Kimya 4 MF , 21, , Matematik 4 MF , ,15481 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 MF , 46, 94, , Pilotaj 4 MF , 41, 46, 94, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 TM , 46, , Uçak Gövde-Motor Bakım 4 MF , 46, 94, , Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , , İktisat 4 TM , , İktisat (İngilizce) 4 TM , 21, , İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 68, İşletme 4 TM , , İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, ,

12 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , Maliye 4 TM , ,18202 İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 4 TS , 21, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 TS , 21, , İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 TS , , Sinema ve Televizyon 4 TS , 21, ,68729 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım 4 MF , , İç Mimarlık 4 MF , , Moda Tasarımı 4 TM , , Mimarlık 4 MF , , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 28, Çevre Mühendisliği 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Endüstri Mühendisliği 4 MF , 21, 86, İnşaat Mühendisliği 4 MF , 21, 86, Kimya Mühendisliği 4 MF , 21, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, ,97510 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 4 MF , 81, 94, , Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) 4 MF , 81, 90, 94, Sosyal Hizmet 4 TM , 81, , Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 4 TM , 81, 90, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 4 TM , 87, Spor Yöneticiliği 4 TM , 87, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , , Turizm İşletmeciliği 4 TM , , Turizm Rehberliği 4 DİL , 77, ,43883 Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) , Sosyoloji (Açıköğretim) , Tarih (Açıköğretim) , Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) , İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) , İktisat (Açıköğretim) , Kamu Yönetimi (Açıköğretim) , Maliye (Açıköğretim) , Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) , İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) , Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) , ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) 4 DİL , 83, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL , , Antropoloji 4 TM , Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM , Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Coğrafya 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Dilbilim 4 DİL , Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , Halkbilim 4 TS , Hindoloji 4 DİL , Hititoloji 4 TS , Hungaroloji 4 DİL , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL , İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Klasik Arkeoloji 4 TM , , Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM , 81, , Psikoloji 4 TM ,

13 Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sinoloji 4 DİL , Sosyoloji 4 TM , Sümeroloji 4 TS , Tarih 4 TS , Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 TM , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,41804 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 46, ,19263 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF İstatistik 4 MF , Kimya 4 MF , Matematik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM ,64550 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 121, , İlahiyat (İngilizce) 4 YGS , 17, 21, ,68894 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , 17, , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , 17, , Bilgisayar Mühendisliği 4 MF , 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 86, Fizik Mühendisliği 4 MF , 21, , Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 86, Gıda Mühendisliği 4 MF , 21, , Jeofizik Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF , 21, , Kimya Mühendisliği 4 MF , 21, ,96727 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF , Çocuk Gelişimi 4 TM , Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Ebelik 4 MF , 46, , Ebelik (KKTC Uyruklu) 4 MF , 46, 87, Hemşirelik 4 MF , 46, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM ,92701 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , 21, , İktisat 4 TM , 21, , İşletme 4 TM , 21, , Maliye 4 TM , 21, , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM , 21, , Uluslararası İlişkiler 4 TM , 21, , Tıp Fakültesi 6 MF , Veteriner Fakültesi 5 MF , Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF , Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Süt Teknolojisi 4 MF Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) 4 MF , Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF ,

14 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Gürcü Dili ve Edebiyatı 4 DİL Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , Eşit Ağırlıklı Programlar 4 TM , , Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) 4 TM , 46, Çevre Mühendisliği 4 MF Gıda Mühendisliği 4 MF ,32732 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliği 4 MF Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Hemşirelik 4 YGS , ,59451 Hopa İktisat 4 TM , İşletme 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM ,11099 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF , Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , , Arkeoloji 4 TM , Arkeoloji (İÖ) 4 TM , Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM , Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 4 TM , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 4 TS , Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Felsefe (İÖ) 4 TM , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , 15, , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sanat Tarihi (İÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,28723 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM , Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , Ekonometri 4 TM ,

15 Ekonometri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) 4 TM İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 121, , İlahiyat (İÖ) 4 YGS , 2, 17, 121, ,70218 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Gazetecilik (İÖ) 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS ,37581 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL , 83, , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Biyoloji Öğretmenliği 4 MF Coğrafya Öğretmenliği 4 TS Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 TM Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Fizik Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 15, 75, , Kimya Öğretmenliği 4 YGS Matematik Öğretmenliği 4 MF Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Tarih Öğretmenliği 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 TS Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Şehir ve Bölge Planlama 4 MF , Bilgisayar Mühendisliği 4 MF , Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Çevre Mühendisliği 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , 17, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , 15, 17, , Endüstri Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Kimya Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , 17, , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , 15, 17, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF , Ebelik 4 MF , 78, , Hemşirelik 4 MF , ,10827 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 MF , 17, , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 TS , Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM Veteriner Fakültesi 5 MF ,37667 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF ,

16 Bitki Koruma 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Zootekni 4 MF Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) , 712 *** , İşletme (Açıköğretim) , Sosyal Hizmet (Açıköğretim) , 712 *** , Sosyoloji (Açıköğretim) , Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 MF ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 21, 28, 77, , Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-1 5 3, 17, 21, 28, , Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 21, 28, 77, , Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, , Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 5 3, 17, 21, 28, ,98660 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) 4 MF , , Mimarlık (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 21, , Mimarlık (%50 Burslu) 4 MF-4 8 3, 21, , Mimarlık (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 21, , Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 TM , , Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM , 21, ,67299 İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 3 3, 17, 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TS , 17, 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 21, 28, , İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, , İktisat (%75 Burslu) 4 TM , İktisat (%50 Burslu) 4 TM , , İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 21, 28, , İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 21, 28, İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , İşletme (%50 Burslu) 4 TM , , İşletme (%25 Burslu) 4 TM , İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, 17, 21, 28, , İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-2 4 3, , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) 4 TM , , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 2 3, 17, 21, 28, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 21, 28, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 4 3, 17, 21, 28, , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-2 7 3, 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, ,

17 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Incarnate Word) (Ücretli) 4 MF , 28, 251, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 21, 28, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 2 3, 17, 21, 28, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 6 3, 17, 21, 28, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-6 4 1, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-6 6 1, 3, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-1 8 1, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-1 8 1, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, ,64558 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 DİL-1 3 3, 21, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 DİL , 21, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, , Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 4 MF ,

18 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) 4 DİL , Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) 4 DİL-3 3 3, 115, , Psikoloji (Ücretli) 4 TM , Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 7 3, , Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 TS-2 6 3, , Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 TS , , Bankacılık ve Finans (Ücretli) 4 TM Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 TM , , İktisat (Ücretli) 4 TM İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , İktisat (%50 Burslu) 4 TM , , İşletme (Ücretli) 4 TM İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 5 3, , İşletme (%50 Burslu) 4 TM , , Kamu Yönetimi (Ücretli) 4 TM Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-2 6 3, , Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , , Maliye (Ücretli) 4 TM Maliye (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , Maliye (%50 Burslu) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 4 TM Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 TM-2 6 3, , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 TM , , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) 4 TM Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) 4 TM , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Harita Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Harita Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 6 3, , İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 4 MF İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, , Makine Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, , Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Mimarlık (Ücretli) 4 MF Mimarlık (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, ,90177 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 TM Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 TM-3 6 3, , Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 4 TM , Hemşirelik (Ücretli) 4 MF , Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 6 3, 38, Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 38, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 2 1, 3, 17, 18, 21, , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 18, 21, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL-1 2 1, 18, 21, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 4 1, 3, 18, 21, , İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 3, 18, 21, Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-5 2 1, 17, 18, 21, Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-5 6 1, 3, 17, 18, 21, , Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 6 3, 17, 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, 17, 18, 21, , Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 9 3, 17, 18, 21, ,

19 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 3 3, 17, 18, 21, , Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 7 3, 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, 17, 18, 21, , Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, İşletme (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 5 3, 17, 18, 21, , İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 5 3, 17, 18, 21, , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 18, 21, , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 9 3, 17, 18, 21, ,48893 İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video (Ücretli) 4 TS , 18, 21, Fotoğraf ve Video (Tam Burslu) 4 TS-1 5 3, 17, 18, 21, Fotoğraf ve Video (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 18, 21, İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 7 3, 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 18, 21, , Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 4 3, 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 18, 21, , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 8 3, 17, 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-1 9 3, 17, 18, 21, Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, , Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 18, 21, , Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 18, 21, , Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 18, 21, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21,

20 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 6 3, 17, 18, 21, İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 18, 21, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 18, 21, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, ,33332 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 MF , , Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, , Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 TM , Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 TM-3 3 3, 18, Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 4 TM , 18, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 MF , 18, Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 4 3, 18, 38, , Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 18, 38, Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 18, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 4 TM , 18, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) 4 TM , 18, Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF , 18, 21, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-3 6 3, 17, 18, 21, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 6 MF-3 2 3, 17, 18, 21, ,28774 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 4 MF , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF , Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF , Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 4 MF Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İktisat (KKTC Uyruklu) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM Maliye (İÖ) 4 TM Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 TM Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 TM İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 MF , Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Endüstri Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Mimarlık 4 MF ,31613 Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Biyoloji Öğretmenliği 4 MF Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Fizik Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 75, , Kimya Öğretmenliği 4 YGS Matematik Öğretmenliği 4 MF Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , ,

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 4

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF 2 2 1, 74 245,27813

Detaylı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı Program Adı Fakülte Bölüm Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Diş Hekimliği Eczacılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

Puan Türü. Genel Kont.

Puan Türü. Genel Kont. Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yer. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan 100110063 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF3 14 333 104 31,2% 38 12 54 0 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS2 4 196 25 12,8% 25 0 0 0 Adli Bilişim Mühendisliği MF4 2 77 4 5,2% 4 0 0 0 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

YGS - LYS TAVAN - TABAN

YGS - LYS TAVAN - TABAN 2013 YGS - LYS TAVAN - TABAN PUANLARI REHBERİ ÖN SÖZ Sevgili Gençler, İnsanın kendini her zaman eksik hisseden ve bu eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliklerimizi

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

Puan Türü. Çin Dili ve Edebiyatı DİL- 3. Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL- 3 DİL- 3. İbrani Dili ve Edebiyatı. İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL- 1

Puan Türü. Çin Dili ve Edebiyatı DİL- 3. Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL- 3 DİL- 3. İbrani Dili ve Edebiyatı. İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL- 1 2 ve 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Diş Hekimliği Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) Eczacılık Çin Dili ve ı Ermeni Dili ve ı Puan Türü Genel Kont. Genel Yer. En Küçük Puan En

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244 PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110063 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Kimya 4 MF-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği

Detaylı

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TERCİH EDEBİLECEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TERCİH EDEBİLECEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI EN EN EN 100161190 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 2 EA 227.63134 --- --- --- --- --- --- --- --- 100161191 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 YGS / LYS - 2011 Sınav Sistemi Oktay Aydın 24 Eylül 2010 - İstanbul YGS - 2011 Her aday (SG Hariç) LYS geçiş barem: YGS puanı: En az 180 10 Nisan 2011 -??? YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL

Detaylı

Puan Türü DİL- 1. Almanca Öğretmenliği. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS- 1. Biyoloji Öğretmenliği. Fen Bilgisi Öğretmenliği

Puan Türü DİL- 1. Almanca Öğretmenliği. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS- 1. Biyoloji Öğretmenliği. Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Ali Fuad Başgil Hukuk Diş Hekimliği Almanca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Biyoloji Fen Bilgisi Fransızca İlköğretim Matematik İngilizce

Detaylı

SORGUN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SORGUN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TABLO 1 ( NE GÖRE TOPLAM KONTENJAN SAYILARI) NE GÖRE KONTENJANLAR Toplam DİL 1 11547 10936 611 2374 2377-3 340 402-62 98 93 5 14359 13808 551 Toplam DİL 2 565 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 Toplam DİL

Detaylı

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı