BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI"

Transkript

1 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/ Düşey Yükler... 6/ Deprem Yükleri... 6/ Deprem Krkteristikleri... 6/ Düzensizliklerin Kontrolü... 6/ Binnın Birinci Doğl Titreşim Periyodunun Belirlenmesi... 6/ Toplm Eşdeğer Deprem Yükünün Hesbı... 6/ Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi... 6/ Deprem Yüklerinin Etkime Noktlrı... 6/ Rüzgr Yükleri... 6/ YÜK BĐRLEŞĐMLERĐ... 6/ 6.4. SĐSTEM ANALĐZLERĐ... 6/ Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü... 6/ Đkinci Mertebe Etkileri... 6/ BOYUTLANDIRMA HESAPLARI... 6/ Đkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlndırılmsı... 6/ An Çerçeve Kirişlerinin Boyutlndırılmsı... 6/ Çprzlrın Boyutlndırılmsı... 6/ Kolonlrın Boyutlndırılmsı... 6/ Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri... 6/ DETAY HESAPLARI... 6/ Çprzlrın Kiriş ve Kolonlr ile Birleşim Detylrının Tsrımı... 6/ Kiriş-Kolon Birleşim Detyının Tsrımı... 6/ Kolon Ek Detyının Tsrımı... 6/ Kolonlrın Temel Bğlntı Detyının Tsrımı... 6/ II.6/1

2 6.1. SĐSTEM Üç boyutlu genel sistem görünüşü ve bilgisyr hesp modeli Şekil 6.1 de, norml kt sistem plnı Şekil 6. de, tipik sistem enkesiti Şekil 6.3 te verilen yedi ktlı çelik binnın nlizine it bşlıc sonuçlr ile tipik elemnlrının boyutlndırm ve dety hesplrı çıklncktır. Binnın her iki doğrultudki yty yük tşıyıcı sistemi, Yönetmelik 4.6 d tnımlnrk ilgili tsrım koşullrı verilen, süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerden oluşmktdır. Kt döşemeleri, çelik kirişlere mesnetlenen ve trpez profilli sc levhlr üzerinde yerinde dökme betonrme olrk inş edilen kompozit döşeme sisteminden meydn gelmektedir. Düzlemi içinde rijit bir diyfrm oluşturn betonrme döşemenin çelik kirişlere bğlntısı için, boyutlrı ve yerleşimi konstrüktif olrk seçilen kym çivilerinden (stud) yrrlnılmıştır. Bu örnekte çelik kirişlerin, düşey yükler ltınd, betonrme döşeme ile birlikte kompozit olrk çlışmsı hesb ktılmmktdır. Şekil 6.1. Genel Sistem Görünüşü ve Bilgisyr Hesp Modeli.0 m rlıklrl teşkil edilen ikincil r kirişler n kirişlere mfsllı olrk bğlnmktdır. Benzer şekilde, kslrdki n çerçeve kirişlerinin kolonlr bğlntılrı d mfsllı olcktır. Kolonlrın ±0.00 kotund, temele mfsllı olrk mesnetlendiği gözönünde tutulcktır. II.6/

3 Tşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonlrı Avrup norm profilleri (kirişler için IPE ve HEA profilleri, kolonlr için HEB profilleri) kullnılrk boyutlndırılcktır. Düşey düzlem çprzlrı ise kre kesitli kutu profillerle teşkil edilecektir. Sistemin tsrımınd Fe37 ypı çeliği kullnılmsı öngörülmektedir. Ypı çeliğinin özellikleri ile ilgili olrk, Yönetmelik geçerlidir. TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n göre, Fe37 ypı çeliğinin km gerilmesi = 35 N/mm, elstisite modülü E=0618 N/mm ve emniyet gerilmeleri, norml gerilme için em = 141 N/mm, kym gerilmesi için τ em = 8 N/mm değerlerini lmktdır. Yönetmelik ye uygun olrk, deprem yükleri etkisindeki elemnlrın birleşim ve ekleri ile temel bğlntı detylrınd ISO.9 klitesinde (km gerilmesi, = 900 N/mm ), deprem yükleri etkisinde olmyn elemnlrın birleşim ve eklerinde ise ISO 5.6 klitesinde (km gerilmesi, = 300 N/mm ) bulon kullnılcktır. Kynklı birleşimler ve kynk mlzemesi ile ilgili olrk Yönetmelik ve geçerlidir D IPE ikincil r kiriþler (tipik) IPE HEA C IPE IPE snsör B 3.00 merdiven 8.00 IPE y x A HEB merkezi çelik çprzlý perdeler (tipik) n kiriþler (tipik) trpez sc betonrme döþeme Şekil 6.. Norml Kt Sistem Plnı II.6/3

4 Çti betonrme döseme + trpez sc 6. kt 5. kt HEB HEB 4. kt IPE IPE 3. kt 7x3.50=4.50. kt 1. kt ± YÜKLER Düşey Yükler Şekil 6.3. Tipik Sistem Enkesiti ( A ksı çerçevesi) ) Çtı döşemesi : çtı kplmsı 1.0 kn/m izolsyon 0. kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m çelik konstrüksiyon 0.5 kn/m g = 4.3 kn/m hreketli yük q = 1.0 kn/m b) Norml kt döşemesi: kplm 0.5 kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m bölme duvrlrı 1.0 kn/m çelik konstrüksiyon (kolonlr dhil) 0.8 kn/m g = 4.9 kn/m hreketli yük q =.0 kn/m Not: Merdiven ve snsör bölgesindeki sbit ve hreketli yüklerin döşemenin diğer bölgelerindeki sbit ve hreketli yüklere eşit olduğu vrsyılmıştır. c) Dış duvr yükü (norml ktlrd): g d = 3.0 kn/m II.6/4

5 6... Deprem Yükleri Deprem Krkteristikleri Tsrımı ypılck oln yedi ktlı çelik bin birinci derece deprem bölgesinde ve Z yerel zemin sınıfı üzerinde inş edilecek ve konut vey işyeri olrk kullnılcktır. Yty yük tşıyıcı sisteminin her iki doğrultud süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerden oluşturulmsı öngörülmektedir. Bu prmetreler ess lınrk belirlenen deprem krkteristikleri ve ilgili yönetmelik mddeleri şğıd verilmiştir. etkin yer ivmesi ktsyısı (1. derece deprem bölgesi): A o = 0.40 (Yönetmelik.4.1) bin önem ktsyısı (konutlr ve işyerleri): I = 1.00 (Yönetmelik.4.) spektrum krkteristik periyotlrı: T A = 0.15 s, T B = 0.40 s (Yönetmelik Tblo.4) (Z yerel zemin sınıfı) tşıyıcı sistem dvrnış ktsyısı (deprem yüklerinin tmmının süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerle tşındığı çelik binlr): R = 5 (Yönetmelik Tblo.5) hreketli yük ktılım ktsyısı: n = 0.30 (Yönetmelik Tblo.7) 6... Düzensizliklerin Kontrolü Yönetmelik.3 uyrınc düzensizlik kontrolleri ypılcktır. Bin kt plnlrınd çıkıntılrın olmmsı, döşeme süreksizliklerinin ve döşemelerde büyük boşluklrın bulunmmsı, yty yük tşıyıcı sistemlerin plnd düzenli olrk yerleşmesi nedeniyle plnd düzensizlik durumlrı mevcut değildir. Benzer şekilde, tşıyıcı sistemin düşey elemnlrınd süreksizliklerin ve ni rijitlik değişimlerinin olmmsı ve kt kütlelerinin ypı yüksekliği boyunc değişiklik göstermemesi nedeniyle, düşey doğrultud düzensizlik durumlrı d mevcut değildir Binnın Birinci Doğl Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulnmsınd, Yönetmelik.7.4 e göre, binnın her iki deprem doğrultusundki birinci doğl titreşim periyotlrı Yönetmelik Denk.(.11) ile hesplnn değerlerden dh büyük lınmycktır. T N mi d = π Ffi d i=1 i=1 1 N fi fi 1/ Yönetmelik Denk.(.11) Bu denklemde, m i toplm kt kütlelerini göstermektedir ve w i, g i, q i sırsıyl toplm kt ğırlıklrı ile ktlrın toplm sbit ve hreketli yükleri olmk üzere wi 1 mi = = [ gi + nqi ] (n = 0.30) g g bğıntısı ile hesplnır. Altıncı norml kt için, kt ğırlıklrı ve kt kütlelerinin hesbı şğıd yrıntılı olrk verilmiş ve diğer sonuçlr Tblo 6.1 de topluc gösterilmiştir. II.6/5

6 w6 = 30 4 ( ) + (4 + 30) 3.0 = kn m6 = = kns / m Tblo Kt Ağırlıklrı ve Kt Kütleleri Kt w i m i Çtı Σ Denk.(.11) deki F fi fiktif kuvvetleri kt ğırlıklrı ve kt yükseklikleri ile orntılı kuvvetlerdir ve şğıdki bğıntı ile hesplnbilirler. F = i i fi N 0 j=1 w H w H j j F Burd F 0, seçilen herhngi bir yük ktsyısını göstermektedir ve bu örnekte F 0 = 00 kn olrk lıncktır. Bu şekilde hesplnn F fi fiktif kuvvetleri Tblo 6. nin ikinci kolonund verilmişlerdir. Ön boyutlndırm sonucund kiriş ve kolon enkesitleri belirlenen sistemin, (x) doğrultusund kt kütle merkezine etkitilen F fi fiktif kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen d fix yty kt yerdeğiştirmeleri Tblo 6. nin üçüncü kolonund görülmektedir. Bu büyüklükler Yönetmelik Denk.(.11) de yerlerine konulrk ypı sisteminin (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu hesplnır. Bu hesplr Tblo 6. üzerinde gösterilmiştir. Tblo 6. - Fiktif Yüklerden Oluşn Kt Yerdeğiştirmeleri Kt F fi (kn) d fix (m) m i m i d fix F fi d fix Çtı Σ II.6/6

7 (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu T 1x 1/ N mi dfix 1/ i= N = π = π = s F fi d. fix i=1 olrk bulunur. Benzer şekilde, diğer doğrultudki birinci doğl titreşim periyodu d T1y = s değerini lmktdır Toplm Eşdeğer Deprem Yükünün Hesbı Deprem etkileri ltınd uygulnck hesp yönteminin seçimine ilişkin olrk, Yönetmelik.6. ye göre, bin yüksekliğinin H N = 4.5 m < 40.0 m olmsı ve tşıyıcı sistemde burulm ve yumuşk kt düzensizliklerinin bulunmmsı nedeniyle Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi uygulncktır. Yönetmelik.7.1 e göre, gözönüne lınn deprem doğrultusund, binnın tümüne etkiyen toplm eşdeğer deprem yükü (tbn kesme kuvveti), V t, Yönetmelik Denk.(.4) ile belirlenecektir. V t WA( T ) R ( T ) 1 = 0. 1 A I W Yönetmelik Denk.(.4) o Binnın (x) doğrultusundki tbn kesme kuvveti T1x = 0.97 s > 0.40 s = TB için S( T1x ) =.5 = değerleri Yönetmelik Denk.(.4) te yerlerine konulrk V tx = = 971. kn 5 R T R ve ( ) x 1x = x = 5 şeklinde hesplnır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki tbn kesme kuvveti T1y = s > 0.40 s = TB için hesplnn S( T1x ) =.5 = değerleri yrdımıyl ve ( ) R T R y 1y = y = 5 II.6/7

8 V ty olrk elde edilir = = kn Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi Yönetmelik.7. ye göre toplm eşdeğer deprem yükü, bin ktlrın etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplmı olrk ifde edilir. Binnın N inci ktın (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü, F N, (x) ve (y) doğrultulrı için F = N V = = kn Nx Ny tx F = N V = = kn şeklinde hesplnır. ty Toplm eşdeğer deprem yükünün F N tepe kuvveti dışınd geri kln kısmı, N inci kt dhil olmk üzere, binnın ktlrın Yönetmelik Denk.(.9) ile dğıtılcktır. F = ( V F ) i t N N j=1 w H i j i w H j Yönetmelik Denk.(.9) (x) ve (y) doğrultulrı için F ix = ( ). i i ve F i i N iy = ( ) N j=1 w H w H j j j=1 w H w H denklemleri ile hesplnn F ix ve F iy eşdeğer deprem yükleri, Tblo 6.3 te topluc verilmiştir. En üst kt döşemesine etkiyen eşdeğer deprem yükleri, F N tepe kuvvetlerini de içermektedir. Tblo Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükleri Kt w i H i / Σw i H i F ix (kn) F iy (kn) Çtı Σ j j Deprem Yüklerinin Etkime Noktlrı Yönetmelik e göre, burulm düzensizliğinin bulunmdığı binlrd ktlr etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin, ek dışmerkezlik etkisinin hesb ktılbilmesi mcı ile, gözönüne lınn deprem doğrultusun dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve II.6/8

9 %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr ve yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı öngörülmektedir. (x) ve (y) doğrultulrındki ek dışmerkezlikler ex = ± = ± 1.50 m ve ey = ± = ± 1.0 m değerlerini lırlr. Not: Đncelenen bu bind kt döşemelerinin simetrik olmsı ve yty düzlemde rijit diyfrm olrk çlışmsı nedeniyle, eşdeğer deprem yüklerinin sdece kütle merkezinin ± %5 ek dışmerkezlik kdr kydırıldığı noktlr etkitilmesi yeterli olmkt, yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı gerekmemektedir Rüzgr Yükleri Rüzgr yükleri TS498 Yük Stndrdın göre belirlenecektir. Rüzgr doğrultusun dik oln yüzeye yyılı olrk etkiyen rüzgr yükleri, kt döşemelerine etkiyen sttikçe eşdeğer tekil kuvvetlere dönüştürülerek hesp ypılcktır. Bir kt döşemesine etkiyen W i eşdeğer rüzgr kuvveti W = c qa i f i denklemi ile hesplnır. Burd c f : erodinmik yük ktsyısıdır. Plndki izdüşümü dikdörtgen oln ve yükseklik/genişlik ornı 5 i şmyn bin türü ypılrd c f = 1. değerini lmktdır. q : nominl rüzgr bsıncıdır. Bin yüksekliğine bğlı olrk 0 < H 8.0 m için q = 0.5 kn / m 8.0m < H 0.0m için q = 0.8 kn / m 0.0 m < H 0.0 m için q = 1.1 kn / m bğıntılrı ile hesplnır. A i : kt döşemesine rüzgr yükü ktrn lndır ve rüzgr doğrultusun dik oln yüzey genişliği ile rdışık iki ktın yüksekliklerinin ortlmsının çrpımı suretiyle elde edilir. Bun göre, (x) doğrultusund ypıy etkiyen rüzgr kuvvetleri W1x = = kn W W x 3x = = kn = = kn W4x = = kn W 5x = = kn II.6/9

10 W 6x = = 3.17 kn W7x = = kn değerlerini lmktdır. Not: Nominl rüzgr bsıncının değer değiştirdiği ktın ltındki ve üstündeki döşemelere etkiyen rüzgr kuvvetleri, yyılı rüzgr yüklerine sttikçe eşdeğer kuvvetler olrk hesplnmışlrdır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki rüzgr kuvvetleri olrk bulunur W1y = W1x = kn Wy = 7.64 kn W3y = 99.6 kn 4.0 W4y = 0.80 kn W5y =.34 kn W6y = kn W7y = kn 6.3. YÜK BĐRLEŞĐMLERĐ Ypı sisteminin düşey yükler ile yty deprem ve rüzgr kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen iç kuvvetler, Yönetmelik.7.5 e ve TS648 Çelik Ypılr Stndrdın uygun olrk, şğıdki şekilde birleştirileceklerdir. ) Düşey yük birleşimleri : G + Q ( 1 yükleme) b) Düşey yük + deprem birleşimleri: G + Q ± E x1 ± 0.3E y (3 yükleme) G + Q ± E x ± 0.3E y G + Q ± 0.3E x ± E y1 G + Q ± 0.3E x ± E y 0.9G ± E x1 ± 0.3E y 0.9G ± E x ± 0.3E y 0.9G ± 0.3E x ± E y1 0.9G ± 0.3E x ± E y c) Düşey yük + rüzgr birleşimleri : G + Q ± W x ( 8 yükleme) G + Q ± W y 0.9G ± W x 0.9G ± W y Burd G Q : sbit yüklerden oluşn iç kuvvetler : hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler E x1, E x : (x) doğrultusund kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler E y1, E y : (y) doğrultusund kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler II.6/

11 W x, W y : sırsıyl (x) ve (y) doğrultulrındki rüzgr yüklerinden oluşn iç kuvvetlerdir. Yönetmelik 4..4 e göre, yönetmeliğin gerekli gördüğü yerlerde, çelik ypı elemnlrının ve birleşim detylrının tsrımınd, rttırılmış deprem yüklemeleri gözönüne lıncktır. Arttırılmış deprem yüklemelerinde, deprem etkilerinden oluşn iç kuvvetler Ω 0 büyütme ktsyılrı ile çrpılrk rttırılır. Yönetmelik Tblo 4. ye göre, süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdeler için büyütme ktsyısı Ω 0 =.0 değerini lmktdır. TS648 Çelik Ypılr Stndrdın ve Yönetmelik e göre, emniyet gerilmeleri yöntemine göre ypıln kesit hesplrınd, birleşim ve ekler dışınd emniyet gerilmeleri düşey yük + rüzgr yüklemeleri için %15, düşey yük + deprem yüklemeleri için %33 rttırılcktır. Birleşim ve eklerin tsrımınd ise, her iki yükleme durumu için emniyet gerilmeleri %15 rttırılcktır SĐSTEM ANALĐZLERĐ Şekil te tnımlnn ve ön boyutlndırm sonucund enkesit profilleri belirlenen ypı sisteminin, yukrıdki bölümlerde hesplnn düşey yükler ile deprem ve rüzgr yükleri ltınd nlizi ypılmış ve toplm (41) det yük birleşimi için elemn iç kuvvetleri elde edilmiştir. Sistem nlizleri ETABS bilgisyr yzılımındn yrrlnrk gerçekleştirilmiştir. Aşğıdki bölümlerde, nliz sonuçlrı değerlendirilerek, göreli kt ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri kontrol edilecektir Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Göreli kt ötelemelerinin kontrolü, Yönetmelik..1 e göre ypılcktır. Herhngi bir kolon için, rdışık iki kt rsındki yty yerdeğiştirme frkını ifde eden zltılmış göreli kt ötelemesi, i = d d Yönetmelik Denk.(.17) i i i-1 denklemi ile hesplnır. Bu denklemde d i ve d i-1, her bir deprem doğrultusu için binnın rdışık iki ktınd, herhngi bir kolonun uçlrınd, zltılmış deprem yüklerinden meydn gelen en büyük yty yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Bu örnekte, her bir deprem doğrultusu için d i yerdeğiştirmelerinin en büyük değerleri, syısl değerleri Tblo 6.3 te verilen ve %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış deprem yüklerinden meydn gelmektedir. Her bir deprem doğrultusund, binnın i inci ktındki kolonlr için etkin göreli kt ötelemesi, δ i δ i = R Yönetmelik Denk.(.18) bğıntısı ile hesplncktır. i (x) ve (y) doğrultulrınd %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış E x1 ve E y1 deprem yükleri ltınd, ypı sisteminin nlizi ile elde edilen d ix ve d iy yty yerdeğiştirmelerinin her ktt ldığı değerler Tblo 6.4 ve Tblo 6.5 in üçüncü kolonund, rdışık ktlr rsındki zltılmış göreli kt ötelemeleri ise tblolrın II.6/11

12 dördüncü kolonund verilmiştir. Hesplrd, n deprem doğrultusundki deprem yüklerinden dolyı, bu doğrultuy dik doğrultudki yerdeğiştirmelerin bileşke yerdeğiştirmeye etkisi terkedilmiştir. Her iki doğrultudki simetri nedeniyle burulm düzensizliği bulunmyn bu bind, söz konusu vrsyımın yerdeğiştirmelere etkisi %1 den dh küçük olmktdır. Tblo (x) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d iy (cm) iy (cm) δ iy = R iy (cm) δ iy / h i Çtı Tblo (y) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d iy (cm) iy (cm) δ iy = R iy (cm) δ iy / h i Çtı Her bir deprem doğrultusu için, binnın her ktındki zltılmış göreli kt ötelemeleri söz konusu deprem doğrultusundki deprem yükü zltm ktsyısı, R ile çrpılrk δ i etkin göreli kt ötelemeleri hesplnmış ve tblolrın beşinci kolonun yzılmıştır. Bu değerlerin kt yüksekliklerine ornlrı ise tblolrın son kolonund yer lmktdır. Tblolrdn görüldüğü gibi, δ i /h i ornlrının en büyük değerleri, (x) ve (y) doğrultulrınd (δ ix / h i ) mks = 0.07 ve (δ iy / h i ) mks = olmkt ve Yönetmelik..1.3 te öngörülen (δ i / h i ) mks = 0.07 < 0.0 koşulu sğlnmktdır Đkinci Mertebe Etkileri Yönetmelik.. uyrınc, gözönüne lınn deprem doğrultusund her bir ktt, ikinci mertebe etkilerini temsil eden ikinci mertebe gösterge değeri, θ i hesplnrk II.6/1

13 i N ( i ) ort wj j=i θi = 0.1 Yönetmelik Denk.(.0) V h koşulu kontrol edilecektir. Bu bğıntıd i ( i ) ort : i inci kt için yukrıdki bölümde tnımlnn zltılmış göreli kt ötelemelerinin kt içindeki ortlm değerini V i : gözönüne lınn deprem doğrultusund binnın i inci ktın etkiyen kt kesme kuvvetini h i : binnın i inci ktının kt yüksekliğini w j : binnın j inci ktının, hreketli yük ktılım ktsyısı kullnılrk hesplnn ğırlığını göstermektedir. Kt döşemesinin rijit diyfrm olrk çlıştığı bu bind, E x1 ve E x yüklemelerinden dolyı kt kütle merkezinde meydn gelen zltılmış göreli kt ötelemelerinin ortlmsı, (x) doğrultusu için ( i ) ort olrk lınbilmektedir. Benzer durum (y) doğrultusu için de geçerlidir. Her iki deprem doğrultusu için, bütün ktlrd Yönetmelik Denk.(.0) koşulunun sğlnmsı durumund, ikinci mertebe etkileri TS648 Çelik Ypılr Stndrdın uygun olrk değerlendirilecektir. Bu koşulun herhngi bir ktt sğlnmmsı durumund, tşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde rttırılrk deprem hesbı tekrrlncktır. Her iki deprem doğrultusu için her ktt hesplnn θ i prmetresinin en büyük değeri, (x) doğrutusund dördüncü ktt meydn gelmektedir. Bu değer olmk üzere ( ) ( ) ( ) ( ) = d d = = 0.77 cm 4x ort 4x ort 3x ort 7 wj = = kn (bkınız, Tblo 6.1) j=4 V4x = = kn (bkınız, Tblo 6.3) h4 = 350 cm θ mks = θ4x = = < koşulunu sğldığındn, ikinci mertebe etkilerinin TS498 Çelik Ypılr Stndrdın göre değerlendirilmesi yeterlidir BOYUTLANDIRMA HESAPLARI Đkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlndırılmsı An çerçeve kirişlerine mfsllı olrk mesnetlenen ve deprem yükleri etkisinde olmyn norml kt ikincil döşeme kirişlerinin (bkınız, Şekil 6.) düşey yükler (G+Q yüklemesi) ltınd gerilme ve sehim kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) M mks = 1.4 knm T = kn mks 55. değerlerini lmktdır. II.6/13

14 Seçilen kiriş kesiti (IPE 360) için enkesit krkteristikleri: W x = 904 cm 3, I x = 1670 cm 4, S x = 5 cm 3, t w = 8 mm 6 M 1.4 Norml gerilme thkiki : = = = 1.1 N / mm < 141 N / mm = 3 W T Sx Kym gerilmesi thkiki: τ = = = 1.6 N / mm < 8 N / mm = τ 4 I t x w Sehim thkiki : nliz sonuçlrın göre, mesnetler rsındki göreli düşey yerdeğiştirme fmks =.187 cm, L = 800 cm fmks L = = 366 < An Çerçeve Kirişlerinin Boyutlndırılmsı Merkezi çprz sisteminin diygonl çubuklrının bğlndığı, 1. kt A ksı -3 kslrı rsı kirişi (bkınız, Şekil 6.3) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q + E x 0.3E y yüklemesi) için boyutlndırılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kirişte oluşn toplm iç kuvvetler (kesit zorlrı) M G+Q+E = 9.3 knm N G+Q+E = ±74.8 kn T G+Q+E = 50. kn değerlerini lmktdır. Seçilen kiriş kesiti (IPE 360) için enkesit krkteristikleri: A = 7.7 cm, W x = 904 cm 3, I x = 1670 cm 4, S x = 5 cm 3 i x = 15.0 cm, i y = 3.79 cm enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 170 mm, bşlık klınlığı: t = 1.7 mm enkesit yüksekliği: d = 360 mm, gövde klınlığı: t w = 8 mm gövde yüksekliği : h = = mm bşlık lnı : F b = = 1.6 cm Süneklik düzeyi yüksek merkezi çprzlı perdelerin kirişleri için Yönetmelik de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kiriş enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Yönetmelik Tblo 4.3 te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kiriş enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr şeklindedir. b / h 0.3 Es / ve 3. Es / t t Fe37 ypı çeliği için Es / = 0618 / 35 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk w em em II.6/14

15 = < = ve = < = elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. Yönetmelik (c) ve , V vey ters V şeklindeki çprzlrın bğlndığı kirişlerin üst ve lt bşlıklrının ynl doğrultud mesnetlenmesini ve mesnetlendiği noktlr rsındki uzklığın l b y s r E Yönetmelik Denk.(4.11) koşulunu sğlmsını öngörmektedir. Yönetmelik e göre, betonrme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olrk çlıştığı çelik tşıyıcı sistemlerde, kirişlerin betonrme döşemeye bğlnn bşlıklrınd bu koşul uyulmsı zorunlu değildir. Bu durumd, lt bşlıklrı betonrme döşemeye bğlnmyn kirişlerde yukrıdki koşulun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ynl doğrultud mesnetlendiği noktlr rsındki uzklığın l b = 00 cm olduğu (x) doğrultusundki kirişlerde (kiriş bşlığının ve gövdenin bsınç gerilmeleri etkisindeki bölümünün 1/3 ünün ynl doğrultudki tlet yrıçpı, r y = 4.41 cm) bu koşulun sğlndığı görülmektedir. l b = = 333 cm 35 Bun krşılık, (y) doğrultusundki çprzlrın bğlndığı ve l b = 800 cm olmsı nedeniyle yukrıdki koşulun sğlnmdığı kirişler ort noktlrındn komşu kirişlere ve betonrme döşemeye bğlnrk söz konusu koşul sğltılmıştır, Şekil 6.. Betonrme döşemenin kompozit etkisi nedeniyle kiriş üst bşlığının ynl burkulmsı önlenmektedir. Bu durumd, tümü bsit mesnetli oln ve pozitif eğilme momenti etkisinde bulunn kirişlerde ynl burkulm thkikine gerek olmmktdır. Norml gerilme thkiki: M W N A = + = + = 4.7 N / mm < N / mm = 3 Kym gerilmesi thkiki: 6 T Sx τ = = = 19.7 N / mm < N / mm = τ 4 I t x w Yönetmelik () ve (b) uyrınc, V ve ters V şeklindeki çprz sistemlerinde, çprzlrın bğlndığı kirişlerin sürekli olmsı ve çprzlrın yok vrsyılmsı durumund d kendi üzerindeki yükleri güvenle tşımsı gerekmektedir. Çprzlrın yok vrsyılmsı durumund, söz konusu kirişte G + Q yüklemesinden meydn gelen kesit zorlrı M G+Q = 13.9 knm N G+Q = 0.0 T G+Q = 64. kn değerlerini lmktdır. Bu kesit zorlrı için em em II.6/15

16 τ M W = = = N / mm < 141 N / mm = 3 T S x = = = 5. N / mm < 8 N / mm = 4 Ix tw şeklinde, norml gerilme ve kym gerilmesi thkikleri sğlnmktdır Çprzlrın Boyutlndırılmsı A ksı çerçevesi, -3 kslrı rsı düşey merkezi çprz sisteminin 1. kt elemnlrınd (bkınız, Şekil 6.3), en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q + E x 0.3E y yüklemesi) için gerilme kontrolleri ypılcktır. Bu elemnlrd, düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden oluşn çubuk kuvvetleri ve toplm çubuk kuvvetleri: N G+Q = -5.0 kn N E = kn N G+Q+E = kn Çprz elemnlr için seçilen kesit: Enkesit krkteristikleri: A = cm, i min = 7.7 cm Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerin elemnlrı için Yönetmelik de verilen enkesit koşullrı uyrınc, çprz elemn enkesitinin kenr uzunluğu/klınlık ornının Yönetmelik Tblo 4.3 te verilen koşulu sğlmsı gerekmektedir. Çprz elemnın enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşul h 0.7 Es / tw şeklindedir. Fe37 ypı çeliği için Es / = 0618 / 35 = 9.6 değeri yukrıdki ifdede yerine konulrk 00 = < = 0.73 elde edilir ve enkesit koşulunun sğlndığı görülür. Yönetmelik ye göre, bsınc çlışn elemnlrının nrinlik ornı 4.0 E / = = 118 sınır değerini şmycktır. s Çubuk boyu L = 461 cm oln çprz elemnlrd, nrinlik ornı 461 λ = = 60 < olduğundn söz konusu koşul sğlnmktdır. Nrinliğin λ = 60 değeri için, TS648 Çelik Ypılr Stndrdı Çizelge 8 den bulunn bsınç emniyet gerilmesi bem = 60 kg / cm 6.0 N / mm em τ em II.6/16

17 dir. Bun göre, çprz elemnlrd norml gerilme thkiki: eb bem = = < Kolonlrın Boyutlndırılmsı 1. Kt, 3/A kolonu (bkınız, Şekil 6.3) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q + E x 0.3E y yüklemesi) için boyutlndırılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kolonun üst ucund oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) N G N Q N E = kn = 80.0 kn = ± kn (x) doğrultusund: M G+Q+E = 4.96 knm (y) doğrultusund: M G+Q+E = değerlerini lmktdır knm Seçilen kolon kesiti (HE 450 B) için enkesit krkteristikleri: A = 18 cm W x = 3550 cm 3, I x = cm 4, S x = 1991 cm 3, i x = 19.1 cm W y = 781 cm 3, I y = 1170 cm 4, S y = 599 cm 3, i y = 7.33 cm enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 300 mm, bşlık klınlığı: t = 6 mm enkesit yüksekliği: d = 450 mm, gövde klınlığı: t w = 14 mm gövde yüksekliği : h = = 398 mm bşlık lnı : F b = 30.6 = 78 cm Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerin kolonlrı için Yönetmelik de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kolon enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Yönetmelik Tblo 4.3 te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kolon enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr b / Nd 0.3 Es / ve t A şeklindedir. h N d > 0. için 1.33 Es /.1 tw A Boyutsuz norml kuvvet ornının Nd A = = > değeri ile Fe37 ypı çeliği için Es / = 0618 / 35 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk = < = ve ( ) = < = II.6/17

18 elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. Merkezi çprz sisteminden ktrıln büyük eksenel kuvvetlerin etkisinde oln, bun krşılık eğilme momentleri küçük değerler ln bu kolond, Yönetmelik uyrınc G + Q + Ω 0E = G + Q +.0 E 0.9G + Ω E = 0.9G +.0 E 0 yüklemeleri ltınd elde edilen eksenel bsınç ve çekme kuvvetleri için (eğilme momentleri gözönüne lınmksızın) ypıln kesit hesbı dh elverişsiz sonuç vermektedir. Bu şekilde hesplnn eksenel bsınç ve çekme kuvvetleri NG+Q+E = = kn N0.9G+E = = kn değerlerini lmktdır. Kolon enkesitinin eksenel bsınç ve çekme kpsiteleri ise N N bp = 1.7 A Yönetmelik Denk.(4.c) çp net bem = A Yönetmelik Denk.(4.d) bğıntılrı ile hesplncktır. Burd bem : kolonun λ x = s kx /i x ve λ y = s ky /i y nrinliklerinden büyük olnın bğlı olrk, TS648 Stndrdı Çizelge 8 e göre belirlenen bsınç emniyet gerilmesidir. 3/A kolonunun her iki eksen doğrultusund ynl ötelemesinin merkezi çprz sistemi ile önlenmiş olduğu gözönünde tutulmuştur. Bun göre, 3/A kolonunun mesnet koşullrın bğlı olrk, s kx ve s ky burkulm boylrı skx = Kx H = 350 cm, sky = K y H = 300 cm değerlerini lmktdır. Bu değerler kullnılrk, nrinlik ornlrı s olrk bulunur kx λ x = = =, ix 19.1 s ky λ y = = = 41, λ ( mks λx λy ) iy 7.33 Bu nrinlik değeri için, Çizelge 8 den bulunn bsınç emniyet gerilmesi bem = 1 kg/ cm 1. N / mm dir. Bu değerler ile hesplnn eksenel bsınç ve çekme kpsiteleri bp bem =, = 41 N = A = = kn kn N A A kn kn 3 çp = net = = = 513 > 800 olduğundn kpsite thkiki sğlnmktdır. II.6/18

19 Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri Önceki bölümlerde, örnek olrk seçilen ikincil ve n kirişler ile çprz elemnlr ve bir kolon üzerinde yrıntılı bir şekilde çıklnn boyutlndırm hesplrının tşıyıcı sistemin tüm elemnlrı için tekrrlnmsı sonucund belirlenen enkesit profilleri şğıdki tblod verilmiştir, Tblo 6.6. Tblo Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri Tşıyıcı Sistem Elemnı Enkesit Profili Đkincil kirişler (tüm ktlrd) IPE 360 1,...,6 Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) IPE 360 A ve D Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) IPE 360 B ve C Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) HE 360 A ±0.00 / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 450 B / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 400 B / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 340 B Çprz sistemi elemnlrı (tüm ktlrd) DETAY HESAPLARI Çprzlrın Kiriş ve Kolonlr ile Birleşim Detylrının Tsrımı Yukrıdki bölümde kesit hesplrı ypılrk enkesit profilleri belirlenen, A ksı çerçevesi, -3 kslrı rsı düşey merkezi çprz sistemi 1. kt elemnlrının kirişlere ve kolonlr birleşim detylrının tsrımı ypılcktır. Bu elemnlrd, düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden oluşn çubuk kuvvetleri ile toplm çubuk kuvvetleri: N G+Q = -5.0 kn N E = kn N G+Q+E = kn Çprz elemnlr için seçilen kesit: Seçilen düğüm levhsı boyutlrı : b/t = mm Çprz elemnın düğüm levhsın bğlntısı köşe kynğı ile sğlncktır. Birleşimde 8 det M4 (ISO.9) bulon kullnılcktır. Pem = = 14.8 kn Bulonlr profil eksenine göre simetrik olrk yerleştirilecektir. Bir bulon gelen kuvvet : Kynk thkiki: τ V = = 1.6 kn < 14.8 kn = P 8 3 k = = 1.5 N / mm < = 16.5 N / mm = ( ) Yönetmelik uyrınc, yrıc, birleşimin tşım kpsitesi şğıd tnımlnn iç kuvvetlerden küçük olnını d sğlycktır. em τ k,em II.6/19

20 () Çprz elemnın eksenel kuvvet (bsınç) kpsitesi, (bkınız Bölüm 6.5.3). N 1 u1 = = (b) Yönetmelik 4..4 te verilen rttırılmış yüklemelerden (Ω 0 =.0) meydn gelen eksenel kuvvet Nu = = kn (c) Düğüm noktsın birleşen, IPE 360 kirişler trfındn söz konusu çprz ktrılbilecek en büyük kuvvet (çubuklr rsındki çı: α = 49.4 o, cos α=0.651). N u = = 64.0 kn Bun göre, birleşimin eksenel kuvvet kpsitesi N = kn değerini sğlmlıdır. Bu kuvvetten oluşn bulon kesme kuvveti ve kynk gerilmesi kn V = = kn < = kn = Pu 8 τ k = = N / mm < = N / mm = ( ) şeklinde, Yönetmelik ye göre hesplnn tşım kpsitesinden küçük olduğundn thkik sğlnmktdır. Yönetmelik e uygun olrk, çprz elemnlrı düğüm noktsın birleştiren levhlrın düzlemi içindeki eğilme kpsitesi, düğüm noktsın birleşen çubuğun eğilme kpsitesinden dh z olmyck ve düğüm levhsının düzlem dışın burkulmsını engelleyecek önlemler lıncktır. Çprz elemnın eğilme kpsitesi: M W knm 3 p = p = = Bulon deliklerinden kynklnn enkesit kybı gözönünde tutulrk, düğüm levhsının plstik mukvemet momenti: 3 3 ( ) mm Wp = = 575 Düğüm levhsının eğilme kpsitesi: M W knm knm 3 6 p = p = = > olduğundn thkik sğlnmktdır Kiriş Kolon Birleşim Detyının Tsrımı 1. Kt, B ksı çerçevesi, -3 kslrı rsı kirişi ile 3/B kolonunun birleşim detyının tsrımı ypılcktır. Yty rüzgr ve deprem etkilerinin süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdeler trfındn krşılndığı bu sistemde, söz konusu birleşim detyının tsrımın ess oln en elverişsiz yükleme G + Q yüklemesidir Düşey sbit ve hreketli yüklerden dolyı, mfsllı kiriş kolon birleşimine etkiyen kiriş mesnet tepkisi τ k,u II.6/0

21 T G+Q = 1.4 kn değerini lmktdır. Birleşim detyı 1 60 mm boyutundki kym levhsı ve 4 det M0 (ISO 5.6) bulon ile teşkil edilecektir, Şekil M0 (ISO 5.6) V1 60 / 1 IPE HE 450 B Şekil 6.4. Kiriş Kolon Birleşim Detyı Bulonlr etkiyen kesme kuvveti: 1.4 V = = 7.6 kn < 53.4 kn = P 4 Kym levhsının kolon bğlnn kesitinde meydn gelen norml gerilme ve kym gerilmesi kontol edilecektir. Levhy etkiyen eğilme momenti: Asl gerilme: M = = 5.5 knm 6 M 5.5 = = = 40.8 N / mm W 1 k τ = = 53.1 N / mm 1 60 em h = = 0.6 N / mm < = N / mm = h,em Kolon Ek Detyının Tsrımı Kolon ek detylrı, Yönetmelik e uygun olrk teşkil edilecektir. Bun göre örneğin, kotundki kolon ek detyı tm penetrsyonlu küt kynk kullnrk oluşturulcktır. Anck eklenecek profillerin (HE 400 B ve HE 340 B) enkesit yüksekliklerinin frklı olmsı nedeniyle, profiller rsınd gerilme kışını sğlmk üzere, 50 mm klınlıklı bir geçiş plksı kullnılcktır, Şekil 6.5. Profilleri geçiş plksın bğlyn küt kynk klınlıklrı, birleştirilen profillerin bşlık ve gövde klınlıklrın eşit olrk seçilecektir. II.6/1

22 V1 5 V 4 V1 HE 340 B V V 4 V 13 5 HE 400 B Şekil 6.5. Kolon Ek Detyı Kolonlrın Temel Bğlntı Detyının Tsrımı Đncelenen sistemin 3/A kolonunun (bkınız, Şekil 6.3) temel bğlntı detyı Yönetmelik 4.9 uygun olrk boyutlndırılcktır. Merkezi çprz sisteminden ktrıln büyük eksenel kuvvetlerin etkisinde oln bu detyd, en elverişsiz oln G + Q + Ω 0E = G + Q +.0 E 0.9G + Ω E = 0.9G +.0 E 0 yüklemeleri için elde edilen kolon eksenel bsınç ve çekme kuvvetleri ile dety birleşen çprzın eksenel bsınç ve çekme kuvvetlerinin düşey bileşenlerinin toplmı için kpsite kontrolleri ypılcktır. Bu şekilde hesplnn kolon eksenel bsınç ve çekme kuvvetleri NG+Q+E = = kn N0.9G+E = = kn değerlerini lmktdır, (bkınız, Bölüm 6.5.4). Yukrıd belirtilen yüklemeler için, dety birleşen çprzın eksenel bsınç ve çekme kuvvetlerinin düşey ve yty bileşenleri ise (α = 49.4 o, sin α=0.759) ( ) ( ) VG+Q+E = = kn V0.9G+E = = kn ( ) ( ) HG+Q+E = = kn H0.9G+E = = 70.5 kn II.6/

23 Uygulnmsı öngörülen temel bğlntı detyının krokisi Şekil 6.6 d verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, detyın oluşturulmsınd mm tbn levhsı, düşey berkitme (tkviye) levhlrı ve 8 M36 (ISO.9) nkrj bulonu kullnılmktdır. V (tipik) 8M36 (ISO.9) tbn levhsı ( / 40) 5 HE 450 B Şekil 6.6. Temel Bğlntı Detyı Temel bğlntı detyın etkiyen toplm bsınç kuvveti Σ Nb = = 57.0 kn Bu kuvvetten oluşn beton bsınç gerilmesi c = = N / mm < 0.85 f = = 1.5 N / mm değerlerini lmktdır. ck Not: Temel beton sınıfının C5 olduğu ve kpsite tsrımınd mlzeme güvenlik ktsyısının kullnılmycğı öngörülmüştür. Beton bsınç gerilmesinden dolyı, tbn levhsının eğilmesinden meydn gelen norml gerilme m = 9308 Nmm / mm 11.5 M olrk bulunur = = = 3.7 N / mm < 35.0 N / mm = Wp II.6/3

24 Temel bğlntı detyın etkiyen toplm çekme kuvveti Σ Nç = = kn Bu kuvvetten oluşn bulon çekme kuvvetleri N ç P = = = kn < = kn = Pu değerlerini lmktdır. Kesme sürtünmesi prensibine göre, nkrj bulonlrının ktrbileceği kesme kuvveti (sürtünme ktsyısı: µ = 0.35) ( ) µ ( ) T = ΣP N = = 15.4 kn < 70.5 kn = H u u ç 0.9G+E olduğundn, kesme kuvvetlerinin temele ktrılmsı için kym kmsın gerek olbileceği görülmektedir. II.6/4

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

NORMAL KAT PLANI ÖN VE KESİN HESAPTA DİKKATE ALINAN YÜKLER YAPININ ÖZ AĞIRLIĞI KAR YÜKLERİ ve ÇATI HAREKETLİ YÜKLERİ NORMAL KAT HAREKETLİ YÜKLERİ RÜZGAR YÜKLERİ DEPREM YÜKLERİ HESAP YÜKLERİ ÇATI KATINDA,

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

2016 ÇELĠK YAPI TASARIMI

2016 ÇELĠK YAPI TASARIMI PROSteel 2016 ÇELĠK YAPI TASARIMI ÖĞRENCĠ YARIġMASI SEMT PAZARI YERĠ MÜHENDĠSLĠK RAPORU 1 1 YAPI SĠSTEMĠ 2 YÜKLER 2.1 DÜġEY YÜKLER 2.2 KAR YÜKLERĠ 2.3 RÜZGAR YÜKLERĠ 2.4 ISI YÜKLERĠ 2.5 DEPREM YÜKLERĠ

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından F B. a S

3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından F B. a S Çok aralıklı vinç olu 14.01.016 3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx0m.pdf dosasından Reference:C:\0\4_00_Ornek_01_0_Giris-TK-Esit.xmcd A C D x 1 as as Dmin Dmin

Detaylı

1 aralıklı vinç yolu 14.01.2016. 1 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından.

1 aralıklı vinç yolu 14.01.2016. 1 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından. 1 aralıklı vinç olu 14.01.016 1 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx0m.pdf dosasından Reference:C:\0\4_00_Ornek_01_0_Giris-TK-Esit.xmcd Vinç ve vinç olu hakkında

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 004 CİLT SAYI 4 (7-40) ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI ABSTRACT Cihn Y.T.Ü. Mkin Fkültesi,

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh.

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTE UYGULAASININ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. üh. Ayç KATİPOĞLU Anbilim Dlı :

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU YAPI BİLGİLERİ: Proje Adı: Proje 1 Proje Sahibi: Prefabrik Firma Ad/İletişim: Yapı İli: Yapı İlçesi: Yapı Ada No: Yapı Parsel No: MÜELLİF BİLGİLERİ: Proje Müellifi: Oda No:

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar DERS Syı Kümeleri ve Koordintlr. Kümeler. Mtemtiğin temel kvrmlrındn biri küme kvrmıdır. Okuyucunun küme kvrmın ybncı olmyıp kümelerle ilgili temel işlemleri bildiğini kbul ediyoruz. Bununl berber, kümelerle

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER

Detaylı

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI Çelik yapılarda, kullanılan üç farklı birleşim elemanı vardır. Bunlar; 1. Perçinli birleşimler, 2. Cıvatalı (Bulonlu) birleşimleri. 3. Kaynaklı birleşimler 2 1 1. PERÇİNLİ

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

Betonarme Kolonlarda Donatı Oranlarının Belirlenmesi *

Betonarme Kolonlarda Donatı Oranlarının Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 01 84-867, Yzı 373 Betonrme Kolonlrd Dontı Ornlrının Belirlenmesi * Hsn ELÇİ* ÖZ Bütün çerçeveleri ve düşey tşıyıcılrı (kolon ve perdeleri) iririne dik iki düzlem içinde ulunn ypılr ortogonl

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI 5/6 ÖĞRETİ GÜZ R UKVEET 1 ERSİ FİN SORU VE EVPR SORU 1 8 P Şekildeki gerilme durumund; ) sl gerilmeleri ve düzlemlerini ulrk elemn üzerinde gösteriniz. ) ksimum km gerilmesi ve düzlemini ulrk elemn üzerinde

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 009 ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Burak YÖN * Hümeyra ŞAHİN ** Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ

İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU 2007-2008 BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ 1 PROJE KONUSU 8 KATLI ÇELİK OFİS BİNASI PROJEYİ VEREN Prof. Dr. Erkan ÖZER Doç. Dr. Konuralp

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI DÖŞEE KALINLIĞI HESABI h lsn α s 1 0 15 + 4 m l sn öşemenin kısa kenarının temiz açıklığı α s öşemenin uuğu tip α s Σ sürekli kenar uzunluğu / Σ kenar uzunluğu m ll l s < çit yöne çalışma şartı D101 DÖŞEESĐ

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Helisel dişli geometrisi Kavrama oranı Helisel dişli boyutları Helisel dişlilerin mukavemet

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Kar Yükü Etkin Bölgelerde Çelik Kafes Sistem Güçlendirmesi

Araştırma Makalesi / Research Article. Kar Yükü Etkin Bölgelerde Çelik Kafes Sistem Güçlendirmesi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 176-191, 2013 2(2), 176-191, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Kar Yükü Etkin Bölgelerde Çelik Kafes Sistem Güçlendirmesi Mehmet Cihan AYDIN

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Engin Emre GÜLTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi *

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi * İMO Teknik ergi, 008 7-6, Yazı 87, Kısa ildiri etonarme Yapıların Projelendirilmesinde eton Sınıfı eğişiminin İncelenmesi * li ERGÜN * yşegül LÜLE ** ÖZ Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

Mahya Aşığı. Kenar Aşık

Mahya Aşığı. Kenar Aşık . AŞIK HESABI.1 Yük Analizi lar makas üzerine basit mesnetli olarak teşkil edildikleri için, çatı örtüsü vasıtasıla her iki taraftan gelen alan ükünün arısına maruz kalacakları kabul edilebilir. Bu durumda;

Detaylı

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI Dr. O. Özgür Eğilmez Yardımcı Doçent İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Zamanda Yolculuk İÇERİK Taşıma Gücü Hesabı ve Amaç

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü. PETROL ve DOĞALGAZ MÜHENDİSLERİ İÇİN MUKAVEMET

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü. PETROL ve DOĞALGAZ MÜHENDİSLERİ İÇİN MUKAVEMET T.C. MUSTF KEML ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalga Mühendisliği Bölümü PETROL ve DOĞLGZ MÜHENDİSLERİ İÇİN MUKVEMET DERS NOTU Prof. Dr. Ergül YŞR ISKENDERUN-01 1 MUKVEMET 1. GİRİŞ Mekanik

Detaylı

T.c. EsKisEHiR osmar\ G Lzi ulqiversirnsi FEN BILIMLERI ENSTITI-ISU

T.c. EsKisEHiR osmar\ G Lzi ulqiversirnsi FEN BILIMLERI ENSTITI-ISU T.c. EsKisEHiR osmar\ G Lzi ulqiversirnsi FEN BILIMLERI ENSTITI-ISU a aa aa o Uygulamada Kullanrlan Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve Qizim Yaztltmtrun irdelenmesi Onur Kaplan yuxsnk LISANS TEZI

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 12-17 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Yapı-Zemin Etkileşiminin

Detaylı

KAFES SİSTEMLER. Mühendislik Yapıları. birleştirilen doğrusal elemanlar) oluşurlar.

KAFES SİSTEMLER. Mühendislik Yapıları. birleştirilen doğrusal elemanlar) oluşurlar. KAFES SİSTEMLER Mühendislik Yapıları a) Kafesler: İki-kuvvet elemanlarından (uçlarından birleştirilen doğrusal elemanlar) oluşurlar. b) Çerçeveler: En az bir birçok kuvvetin etkisindeki eleman içerenler

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı