Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2"

Transkript

1 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri suda batar, Z cismi bırakıldığı yerde kalır. Bu cisme etki eden suyun kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı birbirine eşit. Bir cisim sıvı içinde bırakıldığı yerde kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. Verilen şekilde L cismi sıvı içinde askıda kalarak, K cismi kabın tabanına değerek, M cismi ise sıvıda yüzerek dengeye gelmiştir. K cisminin özkütlesi sıvınınkinden büyük olabileceği gibi, eşit olabilir. Verilen yargılardan kesinlikle doğru olan II. yargıdır.. I. Sıvı içindeki katı bir cisme etki eden kaldırma kuvveti; = V b d sıvı g bağıntısı ile bulunur., R, S cisimlerinin batan kısımlarının hacimleri eşit olduğundan her üç cisme etki eden sıvı kaldırma kuvveti eşit II. cismi, hacminin 4 1 ü, 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d > d 1 ilişkisi vardır. d özkütleli sıvı içinde askıda kalan S cisminin özkütlesi bu sıvının özkütlesine eşittir. R cisminin özkütlesi ise ninkinden büyüktür. 5. Sıvı içindeki bir cisme etki eden kaldırma kuvveti; = V b d sıvı g bağıntısı ile verilir. Y ve Z cisimlerinin batan hacimleri eşit olduğuna göre, F Y = F Z X cisminin batan hacmi Y ve Z ninkinden daha küçük olduğundan F Y = F Z > F X tir. 6. Katı bir cismin sıvı içine atıldığında özkütlesinin büyüklüğü oranında batar. K cisminin yaklaşık olarak hacminin 1 ü, L cisminin 1 si, M cisminin ü batmış durumdadır. Bu nedenle dm > d L > d K 7. X cisminin sıvı içinde hacminin yarısı batarak dengeye gelmiştir. Bu cisim hangi konumda bırakılırsa bırakılsın aynı sıvıda hacminin yarısı kadar batar. R cismi, hacminin 1 ü, S cismi, hacminin 1 si, kadar batmıştır. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasında d S > d R > d ilişkisi vardır. III. Sıvı içinde yüzen katı cisimlere etki eden sıvı kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı birbirine eşittir. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, cisimlerin ağırlıkları da eşit 8. cismi, kendi ağırlığının etkisinde bir bölme batmıştır. nin üstüne R cismi konulduğunda bir bölme daha battığına göre m = m R S cismi alttan bağlandığında nin 1 bölmesi daha batmıştır. Bir başka ifadeyle, S cismi kendisiyle birlikte nin de bir bölmesini batırmıştır. O hâlde m S > m = m R

2 KALDIRMA KUVVEİ 9. Sıvı içindeki cisme etki eden kuvvetler şekildeki gibi Sıvı içinde kalan iki parçanın ağırlık merkezinden yukarıya doğru kuvveti uygulanır. III. Başlangıçta cisimlerin kütleleri eşittir. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü; kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki farka eşittir. Şayet cisimlerden parça kesilirse kütleleri arasındaki eşitlik bozulur. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü eşit hâle gelmez. O ip Cisim şekilde gösterilen kuvvetlerin etkisinde dengede olduğundan O noktasına göre torkların eşitliği yazılabilir. 11. Bir ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvvetlerinin büyükülğü eşittir. Öyleyse her iki cismin su içindeki ağırlıkları kesinlikle eşittir. Fk = 1 + Fk = Fk = bulunur L küpünün boyutları a, K nınki a olarak verilmiştir. L küpünün hacmi V ise K küpünün hacmi 8V K ve L küplerinin ağırlıklarının toplamı, onlara etki eden sıvı kaldırma kuvveti ile dengelendiğine göre; 10. X, Y, Z cisimlerinin kütleleri eşit olup hacimleri arasında; V X = V V Y = V V Z = V ilişkisi vardır. Cisimlere etki eden sıvı kaldırma kuvvetleri arasında F Z > F Y > F X ilişkisi olduğundan iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri arasında > > 1 ilişkisi vardır. I. Kaba, özkütlesi daha küçük bir sıvı ilave edildiğinde, cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki değişmez. Bu nedenle iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü eşit hâle gelmez. II. Kaptaki sıvı seviyesi A hizasından B hizasına indirilirse, cisimlerin sıvı içinde kalan kısımlarının hacimleri eşit Bu durumda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri de eşit olacağından; 1 = = G K + G L = F K + F L 1 d 8 V g + d V g d 8 V g d V g L = + 4d + dl = 8d + d dl = 6d bulunur. 1. Yüzen cisimler ağırlıkları kadar, batan cisimler hacimleri kadar sıvı taşırır. M cisminin kütlesi hacminden büyük olduğundan, 1 = < 14. Binicinin ardışık iki bölme arasındaki hareketi, = 0, g fark oluşturur. Bu nedenle sağ kefede toplam 0 g kütle varmış gibi işlem yapabiliriz. 10 Sistem dengede olduğuna göre; m X. g V b. d sıvı. g = 0. g V X. d X V X = 0 10d X 10 = 0 d X = g/cm bulunur.

3 KALDIRMA KUVVEİ 15. X cisminin hacmi V olsun. Bu cismin özkütlesi K kabındaki sıvı özkütlesinin yarısı olduğundan V kadarı sıvıda batar. L kabına akan sıvı hacmi V, özkütlesi d olduğundan bu sıvı kabın altına iner. Buna karşılık L kabından M kabına hacmi V, özkütlesi d olan sıvı akar. Bu sıvı da M kabındaki sıvının altına iner ve M kabından dışarıya V hacminde d özkütleli sıvının taşmasına neden Hacmi V, özkütlesi d olan X cisminin ağırlığı olarak alınmış yani V.d.g = M kabına giren sıvı ağırlığı Vdg, çıkan sıvı ağırlığı Vdg olup M kabındaki net ağırlaşma; Vdg = tür. 4 est nin Çözümleri 1. I. Şekil I de K cisminin yarısından az bir kısmı sıvıya batmışken, Şekil II de yarısından çok batmış. O hâlde sıvı yüksekliği, dolayısıyla kabın tabanındaki sıvı basıncı artar. II. Şekil I de L cismi sıvı içinde askıda kaldığından d L = d sıvı dır. Bu nedenle Şekil II deki düzenekte L cisminin arada olmasının bir anlamı yoktur, 1 = III. M cismi her iki şekilde de sıvıda tamamen batmış durumdadır. Bu nedenle M ye etki eden kaldırma kuvveti değişmez. 16. Su ile birlikte kabın ağırlığı 4G Katı cisim tamamen suya batırıldığında, baskülde kaldırma kuvveti kadar bir artma Çünkü kaldırma kuvveti, suyun cisme uyguladığı etki Cisim de buna eşit bir tepki göstererek baskülde fazlalık olarak ortaya çıkar. Baskül 4G yerine 1G değerini gösterdiğine göre, suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, 1 4 = 8G Dinamometre suyun içinde 6G değerini gösteriyorsa, suyun dışında = 14G değerini gösterir.. Cisimlerin ikisi de bölmeli olduğundan hacimlerini V alabiliriz. X cismi d özkütleli sıvıda dengede olduğuna göre; G X = (X) V X d X g = V b d sıvı g V d X = V d d X = d bulunur. Y cisminin bir bölmesi d özkütleli sıvıda, iki bölmesi ise d özkütleli sıvıda dengede G Y = (Y) V d Y g = V d g + V d g d Y = 5 d d d X = = dy 5 d 4 15 bulunur.. I. Kaptaki sıvı seviyesi taşma borusunun altındadır. Bu kaba atılan cismin özkütlesi ne olursa olsun kapta ağırlaşma II. Kaptaki sıvı seviyesi taşma borusu hizasındadır. L cismi hacminin yarısı kadar sıvıya batar ve ağırlığı kadar dışarı sıvı taşırır. II. kapta ağırlaşma olmaz.

4 4 KALDIRMA KUVVEİ III. Kaptaki sıvı seviyesi taşma borusu hizasındadır. Özkütlesi d olan M cismi kabın dibine değerek dengeye gelir ve dışarıya M nin hacmi kadar sıvı taşar. aşan sıvının ağırlığı M nin ağırlığından az olacağından III. kap ağırlaşır. 7. X mantar b s v 4. d > d 1 olup sıvı taşması yalnızca d 1 özkütleli sıvı için geçerli d 1 özkütleli sıvı içinde yüzen X ve Y cisimleri ağırlıkları kadar sıvı taşıracaklarından bu iki cisim kapta ağırlaşma oluşturmaz. Z ve cisimleri ise kapta ağırlaşma oluşturur. X cismi bulunduğu yerden alınıp sıvının içine konulursa, şekildeki gibi sıvının yüzeyine çıkarak yüzer. Yüzen cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştireceğinden b yüksekliği değişmez, a yüksekliği ise küçülür. 8. F 5. X cismi d özkütleli sıvının içinde askıda kaldığına göre, X cisminin özkütlesi ile d sıvısının özkütlesi aynıdır. erazinin sol kefesinden sağ kefesine, X cisminin hacmi kadar d 1 = d özkütleli sıvı transferi gerçekleşmiştir. Bu işlem sonunda terazinin dengesi bozulmadığına göre, sol kefeye yapılan ilave ile sağ kefeye yapılan ilave aynıdır. m X V X d 1 = d 1 V X V X d X V X d = d V X V X d V X d = d V X V X d = (d V X ) d = 4d bulunur. A F 1 X Y d özkütleli sıvı içinde kalan birimlik parçanın ağırlık merkezi A noktası, d özkütleli sıvı içinde kalan 4 parçanın ağırlık merkezi Z noktasıdır. F 1 = V b d sıvı = d = 4d F = V b d sıvı = 4 d = 4d F 1 ve F kuvvetleri eşit olduğundan ağırlık merkezi bu iki kuvvetin tam ortası olan X-Y arasındadır. Z d d 6. K K 1 9. Cisimler birbirine yapışık olmadığı hâlde şekildeki gibi dengede kaldıklarına göre üçününde özkütlesi sıvınınkine eşit olabilir. X h 1 h s v Başlangıçta X cismi sıvıda askıda kalmıştır. Askıda kalan cisimler ağırlıkları kadar sıvının yerini değiştirir. Bu nedenle X cismi sıvının içinden alınıp K 1 kabına konulursa h yüksekliği değişmez. Ancak h 1 yüksekliği artar. 10. Sıvı seviyeleri eşit olsaydı özkütleleri eşit olacaktı. Ancak d sıvısının seviyesi daha aşağıda oluduğu için d > d 1 Cisimler sıvılarda askıda kaldığından d 1 = d Y ve d = d X sıvılar karıştırıldığında karışımın özkütlesi d > d karışım > d 1 aralığındadır. Bu nedenle X cismi karışımda batar, Y cismi de yüzer.

5 KALDIRMA KUVVEİ Çelik bilye suyun içinde kabın dibine batarken sıvı yüksekliği bir miktar artar. Sıvı yüksekliğinin artması sonucu mantar ve esnek balona etki eden sıvı basıncı artar. Mantarın içi dolu olduğundan hacmi küçülmez. Bu nedenle ona etki eden kaldırma kuvveti değişmez. Ve buna bağlı olarak da 1 değişmez. Sıvı basıncının artması balonun hacmini bir miktar küçültür. Balonun hacminin küçülmesi ona uygulanan kaldırma kuvvetini azaltır. gerilme kuvveti azalır. 14. Şekil II de kaldırma kuvveti Y cisminin ağırlığından küçüktür. Şekil III de kaldırma kuvveti Y cisminin ağırlığına eşittir. O hâlde I. öncül yanlıştır. Şekil II de Y cisminin özkütlesi R sıvısının özkütlesinden büyüktür. Y cismi + R sıvısında yüzdüğüne göre, sıvısının özkütlesi Y cisminin özkütlesinden büyüktür. O hâlde II. öncül doğrudur. sıvısının özkütlesi Y cisminin özkütlesinden büyük ve Y cisminin özkütlesi R sıvısından büyük olduğuna göre, sıvısının özkütlesi R sıvısının özkütlesinden büyüktür. Bu nedenle III. öncül yanlıştır. 1. İp kopmadan önce iki cismin birlikte özkütlesi sıvınınkine eşittir. İp koptuğunda cisimler; 1. Olduğu yerde kalabilir. Biri yukarı, öteki aşağı inebilir. Cisimlerin hareketi h sıvı yüksekliğini değiştirebilir. Bunun sonucunda da A noktasındaki sıvı basıncı ve kabın tabanındaki basınç kuvveti değişebilir. Ancak tüm durumlarda kabın yere yaptığı basınç sabittir. M II. bölme C I. bölme X Y d 1 d Kabın I. bölmesi dar II. bölmesi geniştir. Musluk açıldığında I. bölmedeki sıvının bir kısmı dışarı akar. oplamda sıvı yüksekliği azalacağından Y noktasındaki sıvı basıncı azalır. Bir miktar sıvı dışarı aktığında kabın biçiminden dolayı X noktasına basınç uygulayan sıvı yüksekliği önceki duruma göre artar. 15. Başlangıçta cisimlerden biri sıvı içinde olup sistem dengede Bu durumda 1 gerilme kuvveti ağırlığına eşittir. Sıvının kaldırma kuvvetinden dolayı gerilme kuvveti ağırlığından küçüktür. Musluğun açılmasıyla kaptaki sıvı boşalacak ve kaldırma kuvveti sıfır olacaktır. Bu durumda gerilme kuvveti artarak ye eşit hâle gelecektir. Yeniden denge sağlandığında 1 ve gerilme kuvvetleri ye eşit olacaklardır. 16. Her iki ipte oluşan gerilme kuvveti, A ve C cisimlerinin ağırlıkları ile kaldırma kuvveti arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bir başka ifade ile, ipler koparılırsa A ve C cisimleri batar, B ise yüzeye çıkarak yüzer. Bu nedenle I ve II. yargılar doğrudur. A ve C cisimlerinin hem kütleleri hem de hacimleri eşit olduğundan özkütleleri eşit O hâlde III. yargı yanlıştır. 17. Küre biçimli K ve L cisimlerinin hacimleri, küp biçimli A ve B cisimlerinin kütleleri eşit olarak verilmiştir. A ve B küplerinin ağırlıkları ile bunlara uygulanan kaldırma kuvvetinin farkı, iplerde gerilme kuvveti olarak ortaya çıkar. A ve B cisimlerinin kütleleri eşit, iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü, Böyle olabilmesi için A cismine uygulanan kaldırma kuvveti B ninkinden büyük olmalıdır. O hâlde A küpünün hacmi B nin katı olabilir. Bu nedenle I. yargı doğrudur.

6 6 KALDIRMA KUVVEİ K ve L kürelerine uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir. Ancak A ve B küplerine uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit değil Bu nedenle II. yargı yanlıştır. A küpüne uygulanan kaldırma kuvveti B ninkinden büyük olduğu hâlde A-K ikilisi ile B-L ikilisi askıda kalarak dengede Buna göre K küresinin kütlesi L ninkinden büyüktür. O hâlde III. yargı kesinlikle doğrudur. 18. ahta bloğun dış hacmi; 60 = 75 cm 0, 8 tür. Bu blokta 5 cm lük oyuk açılıp içine özkütlesi g/cm olan sıvı doldurulunca özkütle farkından blok, ( 0,8). 5 = 55 g ağırlaşır. Yani kütlesi = 115 g Bu durumdaki özkütlesi, 115, 1, 5 g/ cm Cismin özkütlesi suyun 75 özkütlesinden büyük olduğundan cisim suda tamamen batar. 19. Su seviyesi A noktasından B noktasına yükseltildiğinde küreye, yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Bunun sonucunda ip artar. İp esnemeyen bir maddeden yapıldığı için küre yukarıya doğru hareket etmez. Bu nedenle yay değişmez. est ün Çözümleri 1. = 0 olduğuna göre bu ipi kopardığımızda K ve L cisimleri sıvı içinde askıda kalır. O hâlde K ve L cisimlerinin özkütleleri karışımın özkütlesine eşittir. Yani d K = d L = d karışım dır. II. önerme kesinlikle doğrudur. Şekil I de K cisminin bağlı olduğu ipi koparırsak cisim yüzeye çıkarak yüzer. O hâlde d X > d K dır. Şekil I de L cisminin bağlı olduğu ipi koparırsak, cisim batacağından d L > d Y Bunları birleştirdiğimizde d K = d L > d Y sonucunu buluruz. Bu sonuca göre, d K > d Y olup K cismi Y sıvısına atıldığında dibe batacağından I. önerme yanlıştır. K ve L cisimlerinin hacimleri ile ilgili bilgi verilmediğinden, karışım içinde uygulanan kaldırma kuvvetleri ile ilgili yorum yapılamaz.. X ve Z cisimlerinin bağlı olduğu ipler koparılırsa X cismi suda batar. Z ise yüzeye çıkarak yüzer. O hâlde d X > d su ve d Z < d su Y cismi su içinde askıda kaldığına göre d Y = d su dur. Sonuç d X > d Y > d Z 0. Özkütlesi d olan katı cismin hacmi V olsun. Bu cisim X kabındaki 4d özkütleli sıvı içine atıldığında, hacminin yarısı batacak biçimde sıvıda yüzer. Bu nedenle 4d özkütleli sıvıdan Y kabına V hacminde sıvı taşar. Z kabındaki d özkütleli sıvı içine atılan d özkütleli katı cisim bu sıvıda tamamen batar ve Y kabına V hacminde sıvı transferi Y kabındaki sıvı karışımının özkütlesi; V 4d + V d d karışım = = d bulunur. V + V. M musluğu kapalı iken X ve Y F Y F X sıvıları arasında dengede bulunan cisme G = F X + F Y kuvvetleri etki eder. G M musluğu açılınca X sıvısı akacak ve F X kuvveti ortadan kalkacaktır. Bu durumda G > F Y hâline gelir. Cisim Y sıvısının içinde büyük kısmı batarak yüzer.

7 KALDIRMA KUVVEİ 7 4. = v = K v( ) = v = v K G = K cisminin dengesinin sağlanması için ağırlığı olmalıdır. 5. X cisminin özkütlesi içinde bulunduğu sıvının özkütlesine eşittir. Yani d X = d Bu nedenle X cismi bu sıvının içinde askıda kalır. 8. X, Y, Z cisimlerini birbirine bağlayan ipler koparılırsa X cismi yüzeye çıkar, Z cismi ise sıvı içinde batar. Y cismi ise sıvıda askıda kalır. Çünkü Y yi X ve Z ye bağlayan iki ipteki gerilme kuvveti de olup birbirine eşittir. Sanki Y cismi arada hiç yokmuş gibi bir durum söz konusudur. Böyle durumlarda Y gibi cisimlerin özkütlesi sıvınınkine eşit 9. X cismi serbest bırakılırsa sıvı yüzeyine çıkarak yüzer. Bunun sonucunda sıvı yüksekliği biraz azalacağından K noktasındaki sıvı basıncı azalır. Kabın hacmi, dolayısıyla gazın hacmi değişmediğinden gaz değişmez. Kabın üstündeki d 1 özkütleli sıvının olup olmaması X cisminin d özkütleli sıvının içindeki konumunu değiştirmez. 6. K cisimlerinden biri d özkütleli sıvının içinde askıda kalır. K d Öteki de d özkütleli d K sıvıda batar. Cisimlerin hacimleri eşit olduğundan eşit hacimde sıvı taşırırlar. 10. Yüzen cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşırır. Her üç kapta da X cismi yüzdüğüne göre, kaplarda ağırlaşma olmamıştır. Her üç kapta cisim dengede olduğundan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Ancak K, L, M sıvılarının özkütleleri eşit değil 11. Şekil I de X cismi tamamen sıvının içindeyken Şekil II de bir kısmı dışarıda kalacak biçimde dengeye gelmiştir. K cisminin hacmi V olsun. Sol kefeye d.v kütlesinde K cismi girerken, d.v kütlesinde de sıvı çıkar. Sağ kefeye d.v kütlesinde K cismi girerken, d.v kütlesinde sıvı çıkar. Dolayısıyla sağ kefe ağır basar. Sıvıların katı cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti, cismin batan kısmının hacmiyle doğru orantılıdır. O hâlde X e uygulanan kaldırma kuvveti azalır. Her iki durumda da Y cismi tamamen sıvı içinde kaldığına göre Y ye uygulanan kaldırma kuvveti değişmez. 7. K cisminin özkütlesi d olduğundan hacminin yarısı d, diğer yarısı d özkütleli sıvı içinde kalacak biçimde dengeye gelir. L cisminin öztkütlesi 1,5d olduğundan hacminin yarısından az kısmı d özkütleli sıvının içinde diğer kısmı d özkütleli sıvı içinde dengeye gelir. 1. M musluğundan içeriye biraz daha hava verildiğinde, havanın basıncı artar. Artan hava basıncı, sıvı tarafından A noktasına da aynen iletilir. Bu nedenle A noktasındaki basınç artar. Havanın kaldırma kuvveti önemsiz olduğuna göre cismin batan kısmının hacmi değişmez.

8 8 KALDIRMA KUVVEİ 1. L cismi C nin üstünden alınıp sıvıya bırakıldığında sıvı seviyesinde bir azalma görülmekte Bunun anlamı, L cismi kesinlikle sıvıda batmıştır. Bu durumda d L > d S diyebiliriz. est 4 ün Çözümleri 1. Özkütlesi büyük olan sıvı altta, özkütlesi küçük olan sıvı üstte olacağından d R > d L cismi dibe batmak istediğine göre d L > d R K cismi yukarı çıkmak istediğine göre d K < d 14. Sıvı içindeki bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti; = V b. d sıvı. g d L > d R > d > d K bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıya göre sıvı kaldırma kuvveti, cismin batan kısmının hacmi ve sıvının özkütlesine bağlı olarak değişir. Şekil I ve Şekil III te cismin batan kısmının hacmi eşit olduğu hâlde 1 > olarak verilmiştir. Bir başka ifadeyle, Şekil I de cisme uygulanan kaldırma kuvveti Şekil III tekinden küçüktür. O hâlde d >d 1. Cam fanusun içindeki havanın bir kısmı çekildiğinde su yüzeyindeki basınç azalır. Böylece balona iletilen hava basıncı da azalır. Bunun sonucunda balon biraz şişer. Şişen balona etki eden kaldırma kuvveti artar ve yay 1 yönünde uzar. Şekil II de cismin tamamı sıvıya batmadığı hâlde = olarak verilmiş. Bir başka ifadeyle, d > d tür. Sonuç d > d > d Buzun özkütlesi 0,9 g/cm, suyun özkütlesi 1 g/cm 9 olduğundan buz kütlesinin luk kısmı su içinde 10 1 luk kısmı suyun dışında kalacak şekilde dengelenir. Buzun tamamı eridiğinde suyun yüksekliği 9 değişmez. Ancak 1 basıncının ölçüldüğü kısımda boşluk artacağından 1 azalır. 1 azalınca, 1 den dolayı suya yapılan basınç azalır. Böylece balon üzerindeki basınç azalır ve balon biraz şişer. Bunun sonucunda de azalır. 16. Bir cisme etki eden sıvı kaldırma kuvveti, o cismin taşırdığı sıvının ağırlığı kadardır. aşan sıvıların ağırlıkları eşit olduğuna göre, bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.. K cismi suyun içinde askıda kaldığına göre, özkütlesi suyun özkütlesine eşit olup d K = 1 g/cm tür. K ve L cisimlerinin kütlesinin eşit olduğu veriliyor. L nin hacmi K nınkinin iki katı olduğuna göre d L = 0,5 g/cm tür. L cismi suya atıldığında hacminin yarısı suda batacak şekilde yüzer. Yüzen cisimler kendi ağırlıkları kadar sıvı taşırır. Bu nedenle her iki kapta da kütle de işimi gerçekleşmez. 4. ürdeş çubukların ağırlıkları ağırlık merkezlerinden gösterilir. Çubuğun sıvı içinde kalan iki parçasına yukarı yönde aldırma kuvveti uygulanır. Sistem dengede olduğundan; = F. & 4 F = bulunur. F ip O

9 KALDIRMA KUVVEİ 9 5. K cisminin hacminin yarısı d, öteki yarısı ise 5d özkütleli sıvı içinde Bu nedenle; d 5d dk = + = d L cisminin hacminin 4 birim olduğunu varsayalım. 1 birimi 5d özkütleli sıvıda, birimi de d özkütleli sıvıda kaldığından; 1. 5d. d dl = + = d 1 + bulunur. Özkütlelerin oranı; dk = bulunur. dl 9. ipindeki gerilme sıfır olduğundan ip kesildiğinde Y cismi olduğu yerde kalır. 1 gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğundan ip kesildiğinde X cismi kabın dibine batar. gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğundan ip kesildiğinde Z cismi yüzeye çıkarak yüzer. 10. F 1, F, F cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti; G cisimlerin ağırlıkları, ve iplerdeki gerilme kuvveti olmak üzere aşağıdaki şekilleri çizelim. F 1 F F K L M 6. cismi kendi ağırlığının etkisinde 1 bölmesi batarak dengeye gelmiştir. R cismi ise ağırlığının etkisinde bölmesi batarak dengede R cismi cisminin üzerine konulduğunda toplam 4 bölme batacaktır. 7. Gaz eklendiğinde kaptaki gaz basıncı artar. ascal prensibine göre bu basınç artışı balonun üzerine iletilecek ve balonun hacmi küçülecektir. Böylece balona uygulanan kaldırma kuvveti azalacağı için ip gerilme kuvveti de azalır. G G Denge koşullarından L ve M cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir. O hâlde bu iki cismin hacimleri eşittir. Kütleleri de eşit olduğuna göre L ve M cisimlerinin yoğunlukları eşit G 11. Cisimlerin hacimleri eşit olduğuna göre d özkütleli sıvının kaldırma kuvveti en büyük X cismine etki eden kaldırma kuvveti en büyük olacağına göre, D 1 dinamometresi en küçük değeri gösterir. Balonun hacmi küçüldüğü için sıvı yüksekliği azalır. Bu da sıvı basıncının azalmasına neden 8. X, Y, Z cisimleri sıvı içinde dengede Ağırlıklar kaldırma kuvvetleriyle dengelendiğinden III. yargı doğrudur. Kaldırma kuvveti, sıvı içindeki cisimlerin batan hacimleriyle doğru orantılıdır. Batan hacimler eşittir fakat cisimlerin hacimleri eşit değil Cisimlerin sıvı içinde batma oranları farklı olduğundan özkütleleri de farklıdır. 1. Dört eşit bölmeli çubuğun 0 N olan ağırlığı, bir kuvvet gibi, yerin merkezine doğru şekildeki gibi gösterilir. Çubuğun parçası sıvı içinde Bu iki parçaya etki eden kaldırma kuvvetidir L yukarıya doğru gösterilir. 0 N Bilinmeyenleri azaltmak için noktasına göre moment alalım; X. = 0. 1 X = 10 N bulunur. X X

10 10 KALDIRMA KUVVEİ 1. Şekle dikkat edildi- ğinde cismin üç parçası su dışında, bir parçası da su içinde iken denge sağlanmıştır. su Cisme etki eden kuvvetler şekildeki gibi nin uygulandığı noktaya göre moment alınırsa; 5 6 = 1 & = bulunur. 5 Yanıt D 14. İpin uzunluğu iki katına çıkarıldığında balon yukarı çıkar ve balon üzerindeki sıvı basıncı azalır. Bunun sonucunda balonun hacmi artar. Balonun hacmi artınca balona etki eden kaldırma kuvveti artar. Su yüksekliği de artınca tabandaki sıvı basıncı artar, dolayısıyla basınç kuvveti de artar. 15. Kaba aynı sıvıdan bir miktar daha ilave edilirse kaptaki sıvı seviyesi, dolayısıyla balon üzerindeki sıvı basıncı artar. Esnek balon üzerindeki sıvı basıncı artınca, balonun hacmi küçülür. Bunun sonucunda balona etkiyen kaldırma kuvveti azalır. Balona etkiyen kaldırma kuvvetinin azalması sonucu iplerdeki 1, ve gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü azalır. 16. Her iki durumda ipteki gerilme kuvveti olsun.. = G V. d...(1) 1. = V. d G...() = G Vd + = G + Vd = G G = bulunur.

11 KALDIRMA KUVVEİ 11 est 5 in Çözümleri 1. Eşit iki kuvvet arasındaki açı bileşke kuvvet büyüdükçe bileşke kuvvet küçülür. i açısı 0, 60, 90 değerlerini alırken bileşke kuvvet küçülmüştür. Sistem dengede olduğuna göre, bileşke kuvvet küçülünce nin büyümesi gerekir. K cisminin ağırlığı G olsun. Sıvıların K cismine uyguladığı kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki > > 1 Buna göre, sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki d > d > d 1 G = V. d K. g V. d. g yazabiliriz. Bu iki bağıntıyı taraf tarafa oranlarsak; d1 1 = bulunur. d 5. Kaba ilave edilen sıvının özkütlesi suyun özkütlesinden büyük olduğundan, karışımın özkütlesi de suyun özkütlesinden büyük Böylece cisme etki eden kaldırma kuvveti artar, cisim biraz daha sıvının dışına çıkar.. K ve M cisimlerisıvı M nin şekilde verildiği gibi dengede K kalabilmesi =0 1 =0 için, bu iki cismin L bağlı olduğu iplerdeki gerilme 0 kuvvetleri sıfır olmaldır. Bir başka ifadeyle ipleri kesildiğinde K ve M nin konumu değişmez. L ise yüzeye çıkarak yüzer. Bu nedenle K cisminin özkütlesi hem L, hem de M ninkinden büyük Ancak L ile M için kesin bir ifade kullanılamaz. 6. K çubuğu üzerindeki L cismi kaldırılırsa, çubuk sıvının yüzeyine çıkar. O halde d sıvı > d K olup III. yargı kesinlikle doğrudur. Şekildeki denge durumuna göre sıvı kaldırma kuvveti K ve L cisimlerinin ağırlığına eşittir. O halde II. yargı yanlıştır. L cismi ile K cisminin özkütlelerini karşılaştıramayız. Bu nedenle I. yargı kesinlikle doğrudur diyemeyiz.. Kabın alt bölmesindeki d özkütleli sıvı yerine, özkütlesi d olan başka bir sıvı konuluyor. Bu durumda K cismi biraz aşağı ineceğinden hem h 1, hem de h birlikte artar. 4. O noktasına göre momentle- rin eşit olabilmesi için K cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti saat ibresinin tersine r r O ise, L cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti saat ibresi yönünde K ve L cisimleri eşit hacimli ve d K = d L olduğundan; = V. d K. g V. d 1. g 7. 1 numaralı cisme etki eden sıvı kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından büyüktür. O yüzden ip koparıldığında cisim yüzer, dolayısıyla F 1 azalır. numaralı cisim ile sıvının özkütleleri birbirine eşittir. numaralı cismin özkütlesi sıvınınkinden büyüktür. İpler koparıldığında 1 numaralı cisim hacminin bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yüzeye çıkar. Bu nedenle F 1 azalır. Hem, hem de numaralı cisimler sıvı içinde kalacaklarından F ile F değişmez. sıvı 1

12 1 KALDIRMA KUVVEİ 8. Hızın arttığı yerde basınç azalır. Basıncın azaldığı yerde de sıvı yükselir. Buna göre v > v 1 > v 9. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. İnce borunun ucundaki havanın hızı arttığı için açık hava basıncı azalır. Kabın içindeki açık hava basıncı sıvı tarafından ince boruya yukarıya doğru bir etki yapar. Çünkü sıvılar ascal prensibine göre basıncı her doğrultuda iletir. Borunun alt ucundaki basınç üst ucundaki basınçtan daha büyüktür. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ettiklerinden sıvı yükselir. Denge koşulundan; G = Fk Vc dc = Vb dsıvı 4 V = V b Vb = V bulunur. Buna göre, 4V hacimli cismin V lik kısmı sıvıda batarak dengeye gelir. 1. K, L, M cisimlerinin üçü de sıvı içinde tamamen batarak dengeye gelmişler Cisimlerin kütleleri eşit olup kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü, hacimlerle doğru orantılıdır. Aynı zamanda kaldırma kuvvetleriyle iplerdeki gerilme kuvveti de doğru orantılıdır. K L M 10. istona kuvvet uygulandığında oluşan basınç, kabın her tarafına yayıldığı gibi, balona da uygulanır. Bunun sonucunda balonun hacmi biraz küçülür. Bu nedenle h sıvı yüksekliği, ipteki gerilme kuvveti ve balona uygulanan kaldırma kuvveti küçülür. v 10 Buna göre, V M > V K = V L olmalıdır. 11. X ve Y sıvılarının özkütleleri; 40 dx = 4 10 = g/cm 0 dy = 1 10 = g/cm bulunur. Karışımın özkütlesi; mx + my d karışım = V X + V Y d karışım = = g/cm bulunur. Özkütlesi g/cm olan karışıma, özkütlesi g/cm olan katı bir cisim atılıyor.

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Konu: Kuvvet ve Hareket

Konu: Kuvvet ve Hareket 1- Üç adet özdeş küpün ağırlığını sırasıyla birerli, ikişerli ve üçerli olarak dinamometre ile ölçen öğrenci, aynı küpleri sırasıyla su dolu kapta ölçüyor ve dinamometrelerde gördüğü değer-leri kaydediyor

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2 5 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri II. cismi, hacminin 4 1 ü, cismi, hacminin 1 ü, 1. S cismi, hacminin 1 si, kaar batmıştır. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasına S > > ilişkisi varır. cisminin hacmi

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur.

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. KATI BASINCI: KATI BASINCI: Birim Tablosu: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. 2. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

Maddenin Ayırtedici Özellikleri

Maddenin Ayırtedici Özellikleri Maddenin Ayırtedici Özellikleri Bir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri Ayırtedici Özellikler denir. Bunlar; Özkütle (Yoğunluk) Erime Noktası Kaynama Noktası Çözünürlük Esneklik İletkenlik

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

G X + G Y + G Z = V.d K.g + 2V.d L.g CEVAP C

G X + G Y + G Z = V.d K.g + 2V.d L.g CEVAP C 1. Eğer K, L, M, N kürelerinin elektrik yükleri C seçeneğindeki gibi olursa +q yüklü parçacığa etki eden kuvvetler şekildeki gibi olur. 3. X, Y, Z cisimlerinin her birinin hacmi V kadar olsun. X, Y, Z

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47.

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47. ÖS 2005 ÖSS BASI OASI 46. 0 3 10 47. 2a a a 6g a a O 2a 2a a a Şekil I Şekildeki leha, farklı metallerden yapılmış dikdörtgen biçimli, ince, düzgün e türdeş,,, parçalarından oluşmuştur. Bu lehanın kütle

Detaylı

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ ÜNİE - S I IARDA ADIRA UEİ yun içine ağaç yüzmesi, su içineki taşın aha kolay kalırılması, suyun kalırma kuvveti oluğunu göstermekteir. Askıa alma: Sıvı olu kaba cisim bırakılığına sıvı içine engee ise:

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4-

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- 1- TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- Yukarıdaki gibi sıvı dolu olan taşma kabında yoğunluğu 1 /ml olan sıvı vardır, bu sıvı içerisine yoğunluğu 3 g/ml olan K cismi atılıyor. Taşma

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti orularının Çözümleri BINÇ - Basınç - Kaldırma Kuvveti Basınç Testlerinin Çözümleri Test in Çözümleri. Üç parçanın taban alanı eşit olup kadardır. Parçaların ağırlıkları

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 1. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle + + + vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için kuvvetinin den büyük olması gerekir. A seçeneğinde her iki grubun

Detaylı

Konu: Maddelerin Esnekliği. Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE. Hazırlayan: Nurcihan ARICAN

Konu: Maddelerin Esnekliği. Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE. Hazırlayan: Nurcihan ARICAN DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DÖNEM ÖDEVİ Konu: Maddelerin Esnekliği Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE Hazırlayan: Nurcihan ARICAN Sınıfı / Numarası: 9-B / 809 DENİZLİ ŞUBAT-2005

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. yoğunluğunun zeytin yağının yoğunluğundan büyük olduğunu görmekteyiz.

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 10. ınıf oru itabı. Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. onu Basınç Test Çözümleri Hidrolik Fren istemi Ünite Basınç ve aldırma uvveti Test 1 in Çözümleri. Z 1. y 1 y Y 4 (yer) 1 (ye Üç parçanın taban alanı

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

4. Bölüm. Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma. Aerostatik denge

4. Bölüm. Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma. Aerostatik denge 4. Bölüm Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma Aerostatik denge (p+ p).a h W p.a Statik halde akışkan içindeki bir kitlenin ağırlığı, bu kitlenin alt ve üst tarafından etkileyen basınç kuvvetlerinin

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenar uzunlukları 24 cm, 15 cm ve 45 cm dikdörtgen şeklindeki olan bir kap tamamen su ile doludur. Kaptaki suun tamamı arıçapları 2 cm ve ükseklikleri 3 cm olan silindir şeklindeki

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ 1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvının kaldırma kuvveti Kaldırma kuvveti Cismin ağırlığı Sıvı içerisine batırılan bir cisim iki kuvvet etkisinde kalır; 1. Ağırlığı nedeniyle sıvının dibine batmaya çalışır.

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları ISI VE SICAKLIK 1 1. Nasıl su, hiçbir zaman aşağıdan yukarıya akmıyorsa, ısı da... soğuk bir cisimden sıcak bir cisme geçmez.. Soğuk bir günde, bir ateşin yanında ısınırken, aslında siz vücudunuzdaki atom

Detaylı