1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler."

Transkript

1 ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri ve Ölümü ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. Çözüm: Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede, milli dış politikanın başlıca öğelerinden biri değildir? A) Bağımsızlığımızı herşeyin üstünde tutmak B) Herşeyden önce milli gücümüze dayanmak C) Milli sınırlarımız içinde kalmak D) Dünyadaki gelişmeleri dikkate almamak Atatürkçü düşüncede milli dış politikanın başlıca öğelerini, şu şekilde sıralayabiliriz: - Bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutmak - Her şeyden önce milli gücümüze dayanmak - Milli sınırlar içinde kalmak - Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak - Milletler arası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak - Milli politikayı yürütürken her zaman iç teşkilatı ve kamuoyunu dikkate almak - Diğer devletlerin dış politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek - Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak. Dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri dikkate almamak söz konusu olamaz. Doğru seçenek D dir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Görüşmeleri nde çözümlenemeyen sorunlardan biridir? Çözüm: A) Kapitülasyonlar B) Savaş tazminatı C) Musul Sorunu D) Türk-Yunan sınırının Lozan Barış Görüşmelerinde, Kapitülasyonlar, savaş tazminatı konusu ve Türk-Yunan sınırının çizilmesine ilişkin sorunlar müzakereler sonucu çözümlenmiştir. Ancak, Musul Sorunu Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyen konulardan biridir. Lozan Barış Antlaşması na göre, Musul Sorunu Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak görüşmelerle çözüme kavuşturulacaktı. Türkiye ile İngiltere arasındaki görüşmeler, 1924 yılında başladı. İngiltere Musul un Irak a ait olduğunu savundu. Çünkü o sıralarda Irak, İngiltere nin sömürgesi durumundaydı. İngiltere bölgedeki çıkarlarını düşünerek özellikle zengin petrol yataklarını elden bırakmamak için çaba harcadı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Konu, İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti ne götürüldü. İngilizler, Şeyh Sait Ayaklanması nın çıkmasında etkili olarak Türkiye-Irak sınırında karışıklıklar çıkardılar. Böylece, Musul konusunda çıkabilecek bir savaşta Türkiye yi güçsüz bırakmayı amaçladılar. Gerek, Milletler Cemiyeti'nde gerekse daha sonra Lahey Adalet Divanında alınan kararları Türk hükümeti kabul etmedi. Daha sonra İngiltere ile yapılan ikili görüşmeler sonucu (5 Haziran 1926) Ankara da yapılan bir antlaşma ile Türkiye-Irak sınırı çizildi. Buna göre, Musul Irak a ait olacak, Irak da elde ettiği petrol gelirinin %10 unu 25 yıllık bir süre için Türkiye ye verecekti. Doğru seçenek C dir. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 37

2 3. Lozan Antlaşması nda Boğazların yönetimi Türkiye nin başkanlığında uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Ayrıca Türkiye Boğazları silahlandıramayacaktı. Çözüm: Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır? A) Lozan Konferansı yla B) Ankara Antlaşması yla C) Montrö Sözleşmesi yle D) Paris Konferansı yla Lozan Antlaşması nda Boğazların yönetimi Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Ayrıca Türkiye Boğazları silahlandırmayacaktı. Boğazların güvenliğinden Milletler Cemiyeti sorumlu olacaktı. Türkiye egemenlik haklarına aykırı olan bu durumu ilgili devletlerin silahlarını azaltmaları şartıyla kabul etmişti lu yıllarda Almanya ve İtalya saldırgan bir politika izlemeye başladı. Buna bağlı olarak Avrupa ülkeleri hızla silahlanmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Boğazların güvenliği konusunu gündeme getirerek Lozan Konferansı na katılan ülkelere çağrıda bulundu. Bu istek olumlu karşılanarak İsviçre nin Montrö kentinde bir konferans toplandı ve Montrö Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye göre, Boğazlar komisyonu kaldırılacak, komisyonun bütün yetkileri Türkiye ye devredilecek, ayrıca Türkiye Boğazları silahlandırabilecekti. Montrö Sözleşmesi ile Lozan Barış Antlaşması nda Türkiye nin tam bağımsızlık ve egemenlik haklarını sınırlayan şartlar kaldırılmış oldu. Doğru seçenek C dir. 4. Aşağıdaki Balkan devletlerinden hangisi Balkan Antant ına katılmamıştır? Çözüm: A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Romanya D) Yugoslavya 1930 lu yıllardan itibaren yayılması bir politika izleyen İtalya ve Almanya Balkanları da tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine önce Türkiye ile Yunanistan arasında yakınlaşma başladı. Bulgaristan ın saldırgan tutumundan endişelenen Romanya ve Yugoslavya da bu yakınlaşmaya katıldı. 9 Şubat 1934 te Türkiye, Yunanistan, Romanya Yugoslavya arasında Balkan Antantı imzalandı. Böylece Türkiye Batı sınırının güvenliğini garanti altına almış oldu. Bulgaristan ise, bu antanta katılmamıştır. Bunun sebebi Bulgaristan ın II. Balkan Savaşı nda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesinde olmasıdır. Doğru seçenek A dır. 5. II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, Doğu ve Güneydoğu sınırlarını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle güvence altına almıştır? A) Ankara Antlaşması yla B) Sâdâbat Paktı yla C) Balkan Antantı yla D) Montrö Sözleşmesi yle 38 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

3 Çözüm: İtalya 1935 te Habeşistan ı işgal etti. Akdeniz de saldırgan bir politika izlemeye başladı. Bu durum Ortadoğu nun güvenliğini bozmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 8 Temmuz 1937 de Sâdâbat Paktı nı imzaladılar. Antlaşmaya göre, taraflar birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi, iç işlerine karışmamayı, ortak çıkarlar konusunda birbirlerine danışmayı kabul ettiler. Bu antlaşma ile Türkiye, Doğu ve Güneydoğu sınırlarını güvence altına almıştır. Doğru seçenek B dir. 6. Atatürk ün Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz. dediği ve ancak onun ölümünden sonra anayurda katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Mersin B) Adana C) Hatay D) Kars Çözüm: 1921 de Ankara Antlaşması ile Hatay özerk bir yönetime kavuşmuş ancak, Fransız mandasında kalmıştı. Lozan Barış Antlaşması nda da Hatay ın bu özelliğinin devam etmesine karar verilmişti. Atatürk Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Hatay la yakından ilgileniyordu. Hatay için Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz. diyordu. Fransa 1936 yılında, Suriye üzerindeki manda yönetimine son verdi. Bunun üzerine Türkiye, Milletler Cemiyeti ne Hatay ın geleceğine Hataylıların karar vermesiyle ilgili önerge verdi. Bu önerinin kabul edilmesi üzerine yapılan halk oylaması sonucunda 2 Eylül 1938 de bağımsız Hatay Türk Cumhuriyeti kuruldu. Nihayet, 29 Haziran 1939 da Hatay Meclisi Türkiye ye katılma kararı aldı. Hatay ın Türkiye ye katılmasıyla Misak-ı Milli de tespit edilen bir hedefe daha ulaşılmış oldu. 7. Jeopolitik; coğrafi ekonomik, soysal, siyasi ve stratejik faktörlerin bir devletin dış politikasına etkisinin incelenmesidir. Çözüm: Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin jeopolitik önemini artıran nedenlerden biri değildir? A) Asya ve Avrupa arasında bir köprü durumunda olması B) Dünya nın petrol kaynakları kabul edilen Ortadoğu ya yakın olması C) İşsizlik oranının yüksek olması D) Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği Türkiye nin jeopolitik önemini artıran nedenlerin başlıcaları şunlardır: - Stratejik bakımdan dünyanın kritik bir bölgesinde bulunması, - Asya ve Avrupa arasında bir köprü durumundu olması - Karadeniz ve Akdeniz arasındaki su yollarına egemen olması - Dünyanın petrol kaynakları kabul edilen Ortadoğu ya yakın olması - Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği, - Dünya güç dengesini etkileyen bir noktada bulunmasıdır. Ancak ülkemizdeki işsizlik oranının yüksek olması jeopolitik önemini artıran nedenlerden biri değildir. Dolayısıyla doğru seçenek C dir. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 39

4 8. Türkiye nin jeopolitik yapısının son derece önemli olmasının olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çözüm: A) Türkiye ye yönelik tehditleri artırması B) Ticaretin canlı olmasını sağlaması C) Uluslararası ilişkilerde etkin rol üstlenilmesi D) Bulunduğu bölgede söz sahibi olması Türkiye nin jeopolitik yapısının son derece önemli olması, Türkiye ye yönelik tehditleri artırmaktadır. Bugün Türkiye yi güçlü görmek istemeyen ülkelerin sayısı artmıştır. Bunlar, günden güne güçlenen Türkiye nin ileride kendileri için bir tehlike olacağını düşünmektedirler. Türkiye nin jeopolitik öneminden kaynaklanan gücünü azaltmak ve kendi topraklarını genişletmek için devletimizi bölmek ve zayıflatmak doğrultusunda sürekli çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle Türk gençliğine düşen görev, her türlü tehlikeye karşı yurdumuzu, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumaktır. Doğru seçenek A dır. 40 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

5 1. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin aşağıdaki hükümlerden hangisi Türkiye lehine bir gelişme olduğu söylenemez? A) Boğazlar Komisyonu nun kaldırılması B) Boğazların iki yanında asker bulundurulması C) Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçebilmesi D) Türkiye nin savaş tehlikesi karşısında Boğazları istediği gibi açıp kapayabilmesi 6. Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin uluslararası ilişkilerde barışçı bir politika izleyeceğini gösterir? A) Ne mutlu Türküm diyene. B) Yurtta sulh cihanda sulh. C) Bağımsızlık benim karakterimdir. D) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 2. Aşağıdakilerden hangisinde Boğazların statüsü ile ilgili bir karar yer almamıştır? A) Lozan Barış Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Wilson İlkeleri D) Ankara Antlaşması da çözümlenen Hatay Sorunu Türk Devleti dışında hangi iki devleti de ilgilendirmiştir? A) Rusya-Fransa B) Suriye-İngiltere C) Suriye-Fransa D) Irak-İngiltere yılında Türkiye, Boğazların güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri sürerek Milletler Cemiyeti ne başvurmuştur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye nin bu konuda haklılığını ortaya çıkarmıştır? A) II. Dünya Savaşı nın çıkması B) İtalya nın Habeşistan ı işgal etmesi C) Amerika nın Wilson İlkeleri ni ilân etmesi D) İtalya ve Almanya da faşist partilerin iktidara gelmesi 8. Türkiye, Hatay sorununu, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda gündeme getirmiştir? A) İngiltere nin Irak a egemenlik tanımasının B) II. Dünya Savaşı nın çıkmasının C) Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne üye olmasının D) Fransa nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesinin 4. En son çizilen sınırımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak B) İran C) Suriye D) Yunanistan 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda hukuksal olarak ilk defa hangi ülke tarafından tanınmıştır? A) Ermenistan B) Fransa C) Sovyet Rusya D) İngiltere 9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün Türkiye nin dış sorunlarını çözmek için izlediği politikalardan biri değildir? A) Yayılmacı siyaset izleme B) Sorunları barış yoluyla çözümleme C) İkili ilişkilerde bağımsızlığa saygı duyma D) Dış saldırılara karşı önlem alma T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 41

6 10. Aşağıdakilerden hangisi Sâdâbat Paktı nı imzalayan ülkelerden biri değildir? A) Afganistan B) Irak C) Suriye D) İran 15. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? A) Balkan Antantı B) Sâdâbat Paktı C) Montrö Sözleşmesi D) Hatay ın Türkiye ye katılması 11. Bugünkü Irak sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilmiştir? A) Montrö Sözleşmesi yle B) 1926 Ankara Antlaşması'yla C) Lozan Barış Konferansı yla D) Gümrü Antlaşması yla 12. Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye nin dünya barışına katkıda bulunduğu söylenemez? 16. Türkiye aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle batı sınırının güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır? A) Montrö Sözleşmesi B) Balkan Antantı C) Sâdâbat Paktı D) Ankara Antlaşması A) Balkan Antant ının yapılmasına öncülük etmesi B) Sâdâbat Paktı na önayak olması C) Milletler Cemiyeti ne üye olması D) Aşar vergisinin kaldırılması 17. Hatay ın Türkiye ye katılması konusunda en fazla güçlük çıkaran Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir? 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin II. Dünya Savaşı öncesi aldığı önlemlerden biridir? A) İngiltere B) Rusya C) Fransa D) İtalya A) Montrö Sözleşmesi nin imzalanması B) Musul Sorunu nun çözülmesi C) Çok partili hayata geçilmesi D) Hukuk alanında inkılâplar yapılması 14. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir? A) Türkiye-Irak sınırının çizilmesi B) Hatay ın Türkiye ye katılması C) Montrö Sözleşmesi nin yapılması D) Lozan Barış Antlaşması nın imzalanması Temmuz 1937 de Türkiye nin doğu komşuları ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla İran, Irak ve Afganistan la imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Antantı B) Sâdâbat Paktı C) Montrö Sözleşmesi D) Ankara Antlaşması 42 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

7 19. Şeyh Sait Ayaklanması aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde olumsuz etki yapmıştır? A) Boğazlar Sorunu B) Hatay Sorunu C) Yabancı okullar sorunu D) Musul Sorunu 20. I. Balkan Antantı II. Sâdâbat Paktı III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi IV. Hatay ın Türkiye ye katılması Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) I-II-III-IV B) II-I-IV-III C) I-III-II-IV D) III-II-IV-I lu yıllarda İtalya ve Almanya nın saldırgan politikaları yeni bir dünya savaşı tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Türkiye nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi bu duruma hazırlık niteliği taşımaktadır? A) Kalkınma planları hazırlanması B) Komşu ülkelerle saldırmazlık anlaşmaları imzalaması C) Toplumsal alanda inkılâplar yapılması D) Musul un Irak a bırakılması 24. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Atatürk ün, Yurtta barış, dünyada barış düşüncesinin sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz? A) Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne girmesi B) Balkan Antantı nın kurulması C) Sâdâbat Paktı nın kurulması D) II. Dünya Savaşı nın çıkması 21. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yılları arasında Balkan Antantı na ve Sâdâbat Paktı na öncülük etmiştir, Aşağıdakilerden hangisi bu girişimin amaçlarından biridir? A) Sovyet Rusya yı kıskaç altına almak B) Sınırların güvenliğini sağlamak C) Komşu ülkelerle olan problemleri çözmek D) Almanya nın güçlenmesine katkıda bulunmak 22. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932 de Milletler Cemiyeti ne, 1934 te Balkan Antantı na, 1937 de Sâdâbat Paktı na üye olmuştur. 25. Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün yetkiler Türk Devleti ne verildi. Türkiye nin Boğazlar ve çevresinde istediği kadar asker bulundurması kabul edildi. Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi kurallara bağlandı. Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Lozan Barış Antlaşması na B) Ankara Antlaşması na C) Montrö Sözleşmesi ne D) Sevr Antlaşması na Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türkiye nin dış ülkeler arasında itibarı artmıştır. B) Türkiye de iç güvenlikle ilgili sorunlar vardır. C) Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır. D) Türkiye de rejim sorunu yaşanmaktadır. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 43

8 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi B) Musul Sorunu nun çözümlenmesi C) Hatay Sorunu nun çözümlenmesi D) Sâdâbat Paktı nın imzalanması 5. Boğazlardaki Türk Devleti nin egemenlik hakkını sınırlayan hükümler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaldırılmıştır? A) Ankara Antlaşması yla B) Lozan Antlaşması yla C) Montrö Sözleşmesi yle D) Balkan Antantı yla 2. Balkan Antantı aşağıdaki devletlerden hangilerinin işgalci ve tehditkâr tavırlarına karşı bir önlem olarak oluşturulmuştur? A) Almanya-İtalya B) Fransa-İngiltere C) Yunanistan-Bulgaristan D) Fransa-İtalya 6. Türkiye Cumhuriyeti Devleti II. Dünya Savaşı öncesi olası bir saldırıya karşı sınırlarını güvenceye almak için bazı bölge ülkeleriyle antlaşmalar yaptı. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalardandır? A) Balkan Antantı Sadabat Paktı B) Lozan Antlaşması Sevr Antlaşması C) Ankara Antlaşması Londra Konferansı D) Montrö Sözleşmesi Berlin Antlaşması 3. Yeni Türk Devleti nin kurulmasında günümüze kadar gelen Türk dış politikasının temel prensibi belirlenirken, tüm dünyanın barış ortamında yaşaması gerektiğine inanılmıştır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler niteliktedir? A) Milli Savunma Bakanlığı nın kurulması B) Balkan Antantı nın imzalanması C) Sadabat Paktı nın imzalanması D) Millet Cemiyeti ne üye olunması 7. I. Romanya II. Almanya III. Rusya IV. Fransa V. İtalya Yukarıdaki devletlerden hangilerinin saldırgan ve tehditkar tavırları Balkan Antantı ve Sadabat Paktı nın kurulmasına neden olmuştur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve V 4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet in ilk yıllarında M. Kemal in uyguladığı dış politikanın temel ilkelerinden biri olamaz? A) Bağımsızlığımızın her şeyin üstünde tutulması B) Milli mücadele yıllarında destek veren ülkelere bazı kapitülasyonların verilmesi C) Dünyadaki gelişmelerin göz önünde tutulması D) Milli sınırlarımız içinde kalınması 8. Ortadoğu da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 1937 de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Sâdâbat Paktı B) Balkan Antantı C) Montrö Sözleşmesi D) Ankara Antlaşması 44 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

9 9. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti nin dini dış politikanın aracı haline getirmeyeceğinin göstergesidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Medeni Kanun un kabulü D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 13. Atatürk ün iç ve dış politikada izlenilecek yolu belirten veciz sözü hangisidir? A) Ne mutlu Türküm diyene! B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. C) Yurtta sulh cihanda sulh. D) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır Musul ve Kerkük Irak a bırakıldı - Irak Hükümeti, Musul a karşılık elde ettiği petrol gelirinin %10 unu, 25 yıllık bir süreyle Türkiye ye vermeyi kabul etti. Yukarıda hükümleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadabat Paktı B) Balkan Antantı C) 1926 Ankara Antlaşması D) Montrö Sözleşmesi yılına kadar Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyen en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Musul Sorunu B) Boğazlar Sorunu C) Nüfus Mübadelesi Sorunu D) Azınlıklar Sorunu 11. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin sonuçlarından biri değildir? A) Türk Devleti nin egemenlik haklarını sınırlayıcı hükümler kaldırılmıştır. B) Boğazları elinde bulundurmasıyla Türkiye nin Doğu Akdeniz de önemi artmış ve Türkiye milletlerarası dengede önem kazanmıştır. C) Türk-Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımı atılmıştır. D) Lozan Antlaşması nda kurulan Boğazlar Komisyonu nun yetkileri artırılmıştır. 15. Misak-ı Milli sınırları içinde olup da en son anayurda katılan ilimiz hangisidir? A) Kars B) Ardahan C) Hatay D) Edirne Haziran 1926 da imzalanan Ankara Antlaşmasıyla hangi sınırımız kesin olarak çizilmiştir? A) İran B) Irak C) Suriye D) Yunanistan 12. Montrö Sözleşmesi ne göre; Türkiye hangi durumlarda Boğazları istediği gibi açma-kapatma yetkisine sahip olmuştur? A) Türkiye, savaşa girer veya bir savaş tehlikesi ile karşılaşırsa B) Ticaret gemileri sık geçmeye başlarsa C) Barış durumlarında yabancı bandıralı gemiler gelmeye başlarsa D) Yabancı ülkeler kapatılmasını ya da açılmasını isterlerse 17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin içerisinde yaşanan olumsuzlukların dış politikayı olumsuz yönde etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir? A) Şeyh Sait İsyanı B) Menemen Olayı C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü D) Medeni Kanunu nun kabulü T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 45

10 18. 9 Şubat 1934 te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya devletleri arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Bulgaristan ın da bir Balkan ülkesi olmasına rağmen bu antanta katılmamasının nedeni nedir? A) Bulgaristan ın nüfusunun kalabalık olması B) Bulgaristan ın İtalya ile savaş halinde olması C) Bulgaristan ın II. Balkan Savaşı nda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesinde olması D) Balkan Antantı na katılan ülkelerin Bulgaristan ı yanlarında görmek istememeleri 22. Bugünki Türkiye-Irak sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilmiştir? A) 1926 Ankara Antlaşması yla B) Lozan antlaşması yla C) Montrö Sözleşmesi yle D) Balkan Antantı yla 23. Aşağıdaki sınırlarımızdan hangisi diğerlerinden daha sonra çizilmiştir? A) Irak B) Suriye C) İran D) Yunanistan 19. Boğazların şu anki hukuki statüsü aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle belirlenmiştir? A) Lozan Barış Antlaşması B) Balkan Antantı C) Ankara Antlaşması D) Montrö Sözleşmesi 24. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Türkiye nin bölgesel barış ve güven ortamını güçlendirme düşüncesinin bir sonucudur? A) Lozan Barış Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) Sadabat Paktı 20. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye ye Boğazlarda asker bulundurma hakkı tanınmıştır? A) Lozan Barış Antlaşması yla B) Berlin Antlaşması yla C) Ankara Antlaşması yla D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi yle 25. Boğazlardan geçişi: Milletler Cemiyeti denetiminde, başkanının Türk olduğu uluslararası bir komisyon düzenleyecektir. hükmü aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almıştır? A) Lozan Barış Antlaşması B) Sevr Barış Antlaşması C) Montrö Sözleşmesi D) Mondros Ateşkes Antlaşması 21. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin hangi hükmü Boğazların güvenliğinin Türk Devleti tarafından sağlanacağının göstergesidir? A) Boğazlar Komisyonu nun kurulması B) Barış zamanında ticaret gemilerinin Boğazlarda serbestçe geçebilmesi C) Boğazlar ve çevresinde Türkiye nin istediği kadar asker bulundurabilmesi D) Savaş gemilerinin, Boğazlardan geçmelerine bazı sınırlamalar getirmesi 46 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

11 1. İtalya ve Almanya nın Balkanları ve Orta Doğu yu hedef alan politikaları Balkan devletlerini güç birliğine zorladı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? A) Balkan Antantı B) Sâdâbat Paktı C) Lozan Konferansı D) Paris Konferansı 2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan da çözümü sonraya bırakılan konulardan biridir? A) Borçları sorunu B) Savaş Tazminatı C) Kapitülasyonlar D) Musul Sorunu 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu büyük devlet adamı ve eşsiz komutan M. Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 de hangi şehrimizde aramızdan ayrılmıştır? 6. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin hükümlerinden biridir? A) Olağanüstü bir durumda Türkiye Boğazları kapatabilecektir. B) Boğazların idaresi başkanlığını bir Türk ün yaptığı uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. C) Boğazların her iki yakasında 20 şer km lik askerden arındırılmış bölge oluşturulmuştur. D) Boğazların idaresinde Milletler Cemiyeti etkin olacaktır. 7. Aşağıdaki yerlerden hangisi halk oylaması sonucu yurdumuzda katılmıştır? A) Batum B) Hatay C) Musul D) Edirne A) Ankara B) İstanbul C) Samsun D) İzmir 8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir? 4. Ülkemizin bugünkü Suriye sınırının kesinleşmesi aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A) Ankara Antlaşması nın imzalanmasıyla B) Hatay ın anavatana katılmasıyla C) Montrö Antlaşması nın imzalanmasıyla D) Milletler Cemiyeti ne üye olunmasıyla A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi B) Hatay ın anavatana katılması C) Sâdâbat Paktı D) Balkan Antantı 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti nin 1930 lu yıllarda izlediği dış politikayla ilgili olamaz? A) Sınırlarının güvenliğini sağlamak B) Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak C) Komşu devletlerin dostluğunu sağlamak D) Almanya ve İtalya ile işbirliği yapmak 9. Lozan Barış Antlaşması yla çözümlenemeyip, daha sonra Avrupa da savaş tehlikesi baş gösterince Türkiye lehine çözümlenen sorunlar hangileridir? A) Borçlar kapitülasyonlar B) Kapitülasyonlar Boğazlar C) Yabancı okullar Ege Adaları D) Boğazlar Hatay T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 47

12 10. Montrö Boğazlar Sözleşmesi yle Lozan Barış Antlaşması nda oluşturulan Boğazlar Komisyonu nu kaldırmış, bu komisyonun yetkileri Türkiye ye verilmiştir. Yeni düzenlemeyle ticaret gemilerinin geçişi serbest bırakılmış; ancak savaş gemilerinin geçişi sınırlandırılmıştır. Bu gelişmeye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türkiye ekonomik sorunlarını çözmüştür. B) Türkiye nin uluslararası etkinliği azalmıştır. C) Türkiye nin bağımsızlığını sınırlandıran hükümler kaldırılmıştır. D) Türkiye nin Boğazlar üzerindeki yaptırım gücü azalmıştır. 13. Atatürk Dönemi nde daha çok bölgesel güvenliği sağlamak ve dünya barışını korumak gibi bir anlayışı ön plâna çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen bir gelişme değildir? A) Sâdâbat Paktı nın kurulması B) Balkan Antantı nın oluşturulması C) Milletler Cemiyeti ne üye olunması D) Çok partili hayata geçiş denemeleri yapılması 14. I. Hatay ın anavatana katılması II. Irak sınırının çizilmesi III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 11. Cumhuriyet Dönemi nde dış politikada görülen; I. Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri tümüyle Türk Devleti ne devredildi. II. Hatay Parlamentosu nun aldığı bir kararla Hatay Türkiye Cumhuriyeti ne katıldı. III. Ankara Antlaşması ile Musul ve Kerkük Irak a bırakıldı. gibi gelişmelerin hangisi ya da hangilerinin Misak-ı Milli ye uygun gelişmeler olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangilerinde Milletler Cemiyeti nin etkisi olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Balkan Antantı ve Sâdâbat Paktı na öncülük etmesinin amaçlarından biri olamaz? A) Sınırlarının güvenliğini sağlamak B) Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak C) Komşu devletlerin içişlerine karışmak D) Devletlerarası güç birliği kurmak 12. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin hangi hükmü Türkiye açısından diğerlerinden daha önemlidir? A) Boğazlarda askersiz bölgenin kaldırılması B) Ticaret gemilerine geçiş serbestliği tanınması C) Boğazlardan geçecek gemilere, Türk Hükümeti nden izin alma zorunluluğunun getirilmesi D) Savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlanması 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla yaptığı bir çalışmadır? A) Milletler Cemiyeti ne üye olunması B) Lozan Barış Antlaşması nın imzalanması C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanması D) Ankara Antlaşması nın imzalanması 48 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

13 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dış ülkeler arasında saygınlığının arttığı ve dünya barışına katkıda bulunduğuna kanıt olamaz? A) Sâbâkat Paktı na üye olması B) Milletler Cemiyeti ne üye olması C) Balkan Antantı na üye olması D) Musul ve Kerkük ün Irak a bırakılması D) İran Fransa 22. Atatürk; Tarihte birçok defa tartışma ve tutku sebebi olan Boğazlar, artık tam anlamı ile Türk egemenliği altında yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu hâline gelmiştir. sözünü aşağıdaki hangi gelişmeden sonra söylemiştir? A) Lozan Barış Antlaşması ndan B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi nden C) Ankara Antlaşması ndan D) Balkan Antantı ndan 18. Hatay ın anavatana katılması amacıyla yapılan etkinliklere karşı en büyük direniş aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından gösterilmiştir? A) Almanya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti nin uluslararası alanda siyasi etkinliğinin arttığını göstermez? A) Musul un Irak a bırakılması B) Hatay ın anavatana katılması C) Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne girmesi D) Boğazları nın yönetiminin Türkiye ye bırakılması 20. II.Dünya Savaşı öncesi Almanya ve İtalya yayılmacı ve saldırgan bir tutum izlemeye başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tehlikeye karşı ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak ve uluslararası barışa katkıda bulunmak amacıyla imzalanmıştır? A) Lozan Barış Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Sâdâbat Paktı D) Ankara Antlaşması 23. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi nde yer almamıştır? A) Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılacaktır. B) Savaş gemileri Türkiye nin kontrolünde geçecektir. C) Ticaret gemileri serbestçe geçebilecektir. D) Boğazlar Komisyonu nun başkanı Türk olacaktır Kasım 1938 de M. Kemâl Atatürk ün ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin II. Cumhurbaşkanı kim seçilmiştir? A) Kâzım Karabekir B) İsmet İnönü C) Fahri Korutürk D) Celâl Bayar 25. Türkiye II.Dünya Savaşı öncesi Batı sınırını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle güvence altına almıştır? A) Balkan Antantı yla B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi yle C) Ankara Antlaşması yla D) Lozan barış Antlaşması yla 21. Musul Sorunu nda Türkiye nin karşısında hangi ülkeler taraf olmuştur? A) İran Irak B) Suriye Fransa C) Irak İngiltere T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 49

14 1. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir? A) Çekoslovakya B) Polonya C) Yugoslavya D) İngiltere 2. Osmanlı Devleti nin Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzalamasından sonra kurulan ancak diğerlerinden daha farklı çalışmalar yapan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Pontus Rum Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 5. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi nde yer alan maddelerden biri değildir? A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. B) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D) Azınlıklara ayrıcalıklar tanınamaz. 6. I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II.Dünya Savaşı nın nedeni olarak gösterilebilir? A) Versay Antlaşması B) Nöyyi Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Triyanon Antlaşması 3. Türk milletinin Mondros Ateşkes Antlaşması ndan hemen sonra ulusal direniş cemiyetleri kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İtilâf Devletleri nin Mondros Ateşkes Antlaşması nın hükümlerine dayanarak yurdu yer yer işgale başlaması B) Padişah ve İstanbul hükümetinin Türk milletine direnme cemiyetleri kurdurmak istemeleri C) TBMM nin direniş cemiyetleri kurulmasını istemesi D) Mustafa Kemal in Samsun da bildiri yayınlayarak düşmana karşı ortak hareket edilmesini istemesi 7. Osmanlı Devleti Temsil Heyeti ni hukuken ilk olarak aşağıdaki olayların hangisinde tanımıştır? A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmeleri C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi 8. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A) Düzenli ordunun kurulması B) TBMM nin açılması C) Amasya Genelgesi nin yayımlanması D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı kurulan direniş cemiyetlerinin ortak özelliklerinden biridir? A) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmeleri B) Güçlerini İstanbul Hükümeti nden almaları C) Ulusal kurtuluş yolları aramaları D) Türkler tarafından kurulmuş olmaları 9. Osmanlı Devleti fiilen aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? A) Londra Konferansı yla B) Mondros Ateşkes Antlaşması yla C) Lozan Barış Antlaşması yla D) Mudanya Ateşkes Antlaşması yla 50 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

15 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri tarafından ilk kez aşağıdakilerden hangisinde tanınmıştır? A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Londra Konferansı D) Ankara Antlaşması 11. Misak-ı Milli nin kabulü aşağıdakilerden hangisinde alınmış olumlu bir karardır? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi nde B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi nde C) Amasya Görüşmeleri nde D) Erzurum Kongresi nde 12. Vatanın bütünlüğü ve İstiklâlinin kurtarılması için milleti birlikte çalışmaya teşvik eden, İstiklâl Savaşı na başlangıç ve milli egemenlik yolunda atılmış ilk adım olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi C) Amasya Genelgesi D) Amasya Görüşmeleri 14. Osmanlı Devleti nin parçalanmasına, siyasal ve ekonomik açıdan mahvına yönelik olan Sevr Antlaşması nın şartları İtilâf Devletleri tarafından hiçbir zaman uygulanamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması nın uygulanamamasının nedenleri arasında yer almaz? A) Anadolu da Milli Mücadelenin başarılı olması B) TBMM nin antlaşmayı kabul etmemesi C) İtilâf Devletleri arasında fikir ayrılığı bulunması D) Osmanlı Devleti nin antlaşmanın şartlarına sert tepki göstererek Rusya ile ittifâk yapması 15. Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 da Ankara ya gelerek, burayı çalışmaları için merkez haline getirmiştir. Bu durma aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Ankara nın zengin bir şehir olması B) Haberleşme imkanının bulunması C) Güvenilir bir konumda bulunması D) Batı Cephesi ne yakın olması 16. Vatan bir bütündür parçalanamaz. kararı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Amasya Görüşmeleri 13. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi nin toplanması, çalışması ve kararları ile ilgili değildir? A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin bir kongre toplamak istemesi B) Kongrenin bir Temsil Heyeti seçerek dağılması C) Mustafa Kemal in kongreyi açması D) Anadolu ve Rumeli de kurulmuş olan milli cemiyetlerin tek isim altında toplanması 17. Yunan kuvvetleri ve TBMM Hükümeti aşağıdaki olaylardan hangisiyle silahları bırakarak anlaşmaya varmışlardır? A) Lozan Antlaşmasıyla B) Ankara Antlaşmasıyla C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla D) Gümrü Antlaşmasıyla T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 51

16 18. Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı ve devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır? A) Cumhuriyetin ilânı B) Soyadı Kanunu nun kabulü C) Medeni Kanun un kabulü D) Halifeliğin kaldırılması 22. Osmanlı döneminde Avrupa ile yapılan ticari ilişkilerde tarih ve zaman farklılığı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmek amacıyla yapılan inkılâplardan biridir? A) Soyadı Kanunu nun kabulü B) Miladi Takvimin kabulü C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 19. Atatürk Türk toplumunun dış görünüş olarak da modern görünmesini istiyordu. Bu amaçla bu alanda çeşitli çalışmalar yaptı. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir? A) Miladi Takvimin kabulü B) Medeni Kanun un kabulü C) Şapka Kanunu nun çıkarılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması 23. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması nda çözüme kavuşturulamamıştır? A) Kapitülasyonlar B) Dış borçlar C) Musul Sorunu D) Batı sınırı 24. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılâplardan biridir? A) Türk Tarih Kurumu nun kurulması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü C) Cumhuriyetin ilânı D) Soyadı Kanunu nun kabulü 20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplardan biridir? A) Batı ölçüsünde saat sisteminin kabulü B) Miladi Takvimin kabulü C) Medeni Kanun un kabulü D) Türk Tarih Kurumu nun kurulması 25. Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin eğitim alanında yapıldığı söylenemez? A) Medreselerin kapatılması B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Eğitim öğretimin birleştirilmesi D) Aşar vergisinin kaldırılması 21. Şeyh Sait Ayaklanması Mustafa Kemal e suikast girişiminde bulunulması Menemen Olayı Cumhuriyet Dönemi nde meydana gelen yukarıdaki olayların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok partili hayata geçişi sağlamak B) Toplumsal barışı kurmak C) Halkı sınıflara ayırmak D) İnkılâpları engellemek 52 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Ünitesi Konu Özeti (yeni)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Ünitesi Konu Özeti (yeni) Dış Politika Esasları Atatürk, yeni Türk Devleti nin kurucusu olarak söz ve düşünceleri ile dış politikaya yön vermiştir. Atatürk ün sözleri ışığında dış politika esasları şu şekilde sıralanabilir: Barışçıdır:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER 6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bölüm 1: Türk Dış Politikası (1923 1930) BÖLÜM - 6.1. TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) Dış politika, bir devletin diğer devletlerle kurduğu veya kuracağı ilişkilerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV Değerli Öğretmenimiz, Öğrencileriniz ya da velileriniz mini sınav cevaplarını en geç 26.02.2017 günü saat 23.59 a kadar; ➊ İnternet bağlantısı olan cep telefonu, tablet veya bilgisayardan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI TEK FASİKÜL 6.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI TEK FASİKÜL 6.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6.ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI TEK FASİKÜL MİLLİ DIŞ POLİTİKA Bağımsız bir devletin, diğer devletlerle lan ilişkilerinde benimsediği ilkeler dğrultusunda

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı