SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ"

Transkript

1 Test sıra no SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ Test Kodu SUT kodu Test adı Endikasyon Numune türü miktarı ve dayanıklılık şartları Method Çalışma günleri. Numune red kriterleri ÇALIŞILAN BİRİM OH Vitamin D Vitamin D eksikliği, osteoporoz EDTA'lı Plazma - 1 ml (min ACE (Angiotensin Converting Enzyme) ACE, Bos Nörosarkoidoz Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı Serum veya Heparinli plazma - 1 ml (min (EDTA'lı plazma kabul edilmez.) BOS - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat Sarılık: Hafif Red; Bariz Red Çözülme: Soğuk Tamam; Sıcak Red Diğer: Xanthochromic örnekleri (sarı renk) ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Addison, Cushing sendromu, ektopik ACTH üretimi EDTA Plazma - 1 ml (min (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Buzdolabında - 3 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 2 saat ECLIA Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) Pıhtılaşma inhibitörlerinden koagülasyon faktörü eksikliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Sitratlı Plazma - 1 ml (min (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Buzdolabında - 4 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 2 saat Koagülometrik Hafta içi hergün KOAGULASYON Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar Serum, (Mayi) Vücut Sıvısı - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Ortam - 8 saat Albumin (BOS) Alfa-Fetoprotein (AFP) Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri BOS - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Ortam - 8 saat Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra me

2 Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları Amilaz Akut pankreatit, parotitis (Spot idrar) 762 (24 Saatlik idrar) Amilaz (İdrar) Akut pankreatit, parotitis Amip Antijeni (Entamoeba H.) Amonyak (NH3) Anaerob Gaitada parazit antijenlerinin araştırılması Hepatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği Polimikrobiyal enfeksiyon,apse, kötü kokulu yara enfeksiyonu Dondurulmuş - 60 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Gaita - 5 g (min 2.5 g) Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün EDTA Plazma- 1 ml (min NOT: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul edilmemektedir.) Buzdolabında - 3 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 24 saat Apse materyali,yara akıntısı Buzdolabında ve Dondurulmuş kabul edilmez EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Fotometrik Hafta içi hergün Hafta içi hergün Bir hafta sonra saat 18:00 Çözülme Sıcak Redmek; Soğuk Redmek Diğer: Koruyucu içinde dışkı; rektal swablar; bebek bezi örnekleri; Diğer: Sigara Anti - CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) Romatoid artrit Serum - 1 ml (min 0.4 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Antibiyotik Duyarlılık Testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak Genç bakteri suşu Disk difüzyon Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14: Anti-HBc IgM Akut hepatit B Anti-HBc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün

3 Anti-Hbe Akut veya kronik hepatit B Anti-Hbs Hepatit B den iyileşme, immünite kazanma Anti-HCV Akut ve kronik hepatit C Anti-Müllerian Hormon (AMH) Anti-Tiroglobulin Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları) ARB Aranması Tüberküloz ASO (Antistreptolizin O) Aspartat Aminotransferaz (AST) Bakteri Tanımlama Balgam ü Menopoz durumunun değerlendirilmesi ve over yetmezliğinin araştırlılması Hashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave s hastalığı Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş(tercih edilir) - 90 gün Hashimato tiroiditi, Hipotiroidizm, Grave s hastalığı, poliendokrinopati Ortam - 2 gün Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulo-nefrit Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları de üremesi olan bakterilerin izolasyonu yapılır. Akciğer, alt solunum yolu enfeksiyonları ECLIA Balgam, bronşiyal lavaj, idrar - 1 ml (min Ortam - 24 saat Materyali Balgam Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra Yarı otomatik Diğer: Plazma Hemoliz: Hafif Red Bariz Red Üç gün sonra saat 18:00

4 Beta-Hcg Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler Asidoz ve alkoloz durumları, Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bikarbonat (HCO3) tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bilirubin (Direk) Sarılık: Ortam - 6 saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bilirubin (Total) Sarılık: Boğaz ü Tonsillit, üst solunum yolu enfeksiyonları BOS ü Menenjit etkeninin araştırılması Boyalı mikroskobik inceleme Gram, metilen mavisi, Ziehl- Neelsen vb Boyasız Direk İnceleme Mikolojik incelemeler Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal) Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs anti Serumu ile) (Wright) Burun Akıntısı ü Burun enfeksiyonları Boğaz sürüntüsü BOS - 1 ml (min BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve Sürüntü örnekleri Buzdolabında - 1 gün Mikolojik örnekler Buzdolabında - 1 gün Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Burun Akıntısı Aglütinasyon Aglütinasyon Üç gün sonra saat 18:00

5 Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) C3 (Kompleman 3) C4 (Kompleman 4) CA CA CA CA 72-4 Akromegali, pitüiter cücelik, hipopituitarism Glomerulonefritin tüm formlarında hastalığın gidişatının takibi, SLE İmmün kompleks bozuklukları, anjiyo ödem, SLE Epitelyal over kanserli hastaların tedavi takibi Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Metastatik göğüs kanseri, hastalığın rekürrensini ve tedaviye cevabı değerlendirmek Gastrointestinal kanserlerin tüm formları ve Diğer: adenokarsinomalar, hastalığın gidişatının izlenmesi Gastrik karsinoma (Müsinöz over CA) Candida Albicans Aranması candida aranması CEA (Karsinoembriyonik Antijen) Kolon, göğüs ve gastrik kanserli hastaların takibi, tedavi sonrası rekürrensin değerlendirilmesi Chlamydia Antijeni Ürogenital enfeksiyon CK (Kreatin Kinaz ) Miyokard infarktüsü tanısı, iskelet kası hastalıkları, travmatik kas hasarı Materyali ECLIA Türbidimetrik Hafta içi hergün Türbidimetrik Hafta içi hergün ECLIA Servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) Immunokromotoğrafik Dondurulmuş - 1 gün Serum - 2 ml (min 0.75 ml) Dondurulmuş - 28 gün Üremeye göre 10 gün içinde saat 18:00 Jelli serum tüpü Jelli serum tüpü

6 CK-MB CMV IgG CMV IgM Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü Yeni veya önceden CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirler Özellikle hamileler başta olmak üzere Diğer: CMV enfeksiyon risk grubunda bulunanlar veya CMV enfeksiyon bulgu ve belirtileri gösteren hastalarda akut CMV enfeksiyonlarının belirlenmesinde kullanılır. Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Ortam - 8 Saat Serum - 1 ml (min 0.8 ml) Serum - 1 ml (min 0.8 ml) EIA EIA Isı ile inaktive edilmiş numune Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ SEROLOJİ C-Peptid İnsülinoma, tip 1 diabet, endojen insülin salınımının araştırılması Serum, İdrar - 1 ml (min 0.8 ml) Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün ECLIA Otopsi örneği CRP (C Reaktif Protein) İnflamasyon, romatizmal hastalıklar Serum - 1 ml (min 0.8 ml) Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra D-Dimer Demir (Total Demir) 1762 (Serbest Demir) Demir Bağlama Kapasitesi Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Deri Lezyon ü Cilt enfeksiyonları DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) Digoksin Tedavi takibi Sitratlı Plazma - 1 ml (min Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 4 saat Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Hirsutizm, adrenogenital sendrom şüphesi, adrenokortikal tümör Materyali Buzdolabında - 1 gün Ortam - 6 saat Ortam - 6 saat Immunokromotoğrafik Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14:00 CMlA CLIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez. KOAGULASYON

7 Direkt Coombs Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığının araştırılması,otoimmun hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi,hemolitik transfüzyon reaksiyonlar Dörtlü Tarama Testi Down sendromlu gebelik riski Eozinofil (Total) Allerjik hastalıklar Eozinofil Katyonik Protein (ECP) Estimated GFR (egfr) Estradiol (E2) Estriol (E3) Fekal Kalprotektin Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infek-tif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi Erken evre böbrek hasarının araştırılmasında kullanılan testlerden biridir. Över fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ovülasyon takibi, jinekomasti, östrojen üreten tümörler. Not : Mifepriston ile tedavi edilen hastaların, tetkikten en az iki hafta önce hekiminin kontrolünde ilacı kesmesi tavsiye edilir. İntrauterin fetüsün durumunun değerlendirilmesi Not: Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin) İlaç tedavisinin takibi Fenobarbital İlaç tedavisinin takibi Buzdolabında - 48 saat Ortam (tercih edilir) - 48 saat EDTA lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Ortam - 4saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 g de santrifüj edin, Serumu temiz bir tüpe ayırın) Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün İrritabl barsak hastalığının (İBH) Gaita 10 gr (min 5 gr) irritabl barsak sendromundan ayrımı ve İBH aktivitesinin takibi Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş - 28 gün Aglütinasyon CLIA Hafta içi her gün Cell Counter + ECLIA EIA CLIA CLIA Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez. Diğer: Çocuk Bezinden alınmış örnekler

8 Ferritin Fibrinojen Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Folik Asit Anemi, folat eksikliği (Serum) 6462 (BOS) 43 (24 Saatlik idrar) 766 (Spot idrar) Fosfor Fosfor (İdrar) Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Fronkül kültürü Patojen bakterinin izolasyonu FSH (Follikül Stimülan Hormon) İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcı FT3 (Serbest Triiyodotironin) T3 hipertiroidizm, tedavi takibi FT4 (Serbest Troksin) Gaita ü Diyare Gaita Steatokrit Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanması Sitratlı Plazma - 1 ml (min Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün BOS - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Materyal Gaita Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Türbidimetrik Koagülometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Üç gün sonra saat 18:00 ; KOAGULASYON

9 Gaitada Amip Malabsorpsiyon bozuklukları Gaitada Gizli Kan Paraziter hastalıklar Gaitada Hazım Malabsorpsiyon bozuklukları Gaitada Parazit Çocuklarda şeker intoleransının araştırılması (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz araştırılır) Gaitada PH Malabsorpsiyon bozuklukları GGT (Gama Glutamil Transferaz) (Serum) 6545 (Florid/oksalatlı plazma) Glukoz Karaciğer ve safra kanalı hastalıkları Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up) Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Hemolitik anemi Glukoz Tolerans testi Gonokok ü Gaita (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.) - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita (Örneği %10 luk formalin içine koyun) - 10 g (min 5 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Dondurulmuş gün Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 ml (min 0.5 ml) EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 20 gün Diabetes mellitus, bozulmuş Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 ml (min 0.5 glukoz toleransı (Sabah açlık ve ml) 75 g glukoz solüsyonu içtikten 2 saat sonra kan örneği alınır) Neisseria gonorrhoeae enfeksiyon şüphesi Göz (Konjonktiva) ü Göz enfeksiyonları Materyali Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün Materyali Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün Immunokromotoğrafik Kolorimetrik Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün Diğer: Kuru örnekler kabul edilmez, Örnek 96 saatten daha eski Diğer: Bebek Bezi ile gelen örnekler

10 HAV IgG Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu) Enterit, nedeni açıklanamayan ateş, reaktif artrit HAV na karşı antikor düzeyinin/bağışıklığın (aşılama öncesi) belirlenmesi HAV IgM Akut hepatit A şüphesi HBeAg Akut veya kronik hepatit B HBsAg HDL Kolesterol Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takip Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Helicobacter Pylori Direk Antijen Kronik gastrit, peptik ülser Hemoglobin A1C (HbA1c) Hemoglobin Elektroforezi Hemogram (Tam Kan Sayımı) Diabetes mellitus (uzun süreli takip) Hemoglobinopatilerin, hemolitik anemi ve talassemi-lerin ayırıcı tanısı HIV 1 / HIV 2 Antikor HIV enfeksiyon şüphesi Dondurulmuş - 28 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Gaita Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 60 gün EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) Hematolojik bozuklukların EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) araştırılması, infeksiyon-lar, kan kaybı Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Lateks CMlA Immunokromotoğrafik Türbidimetrik/ HPLC Hafta içi hergün HPLC Pazartesi-Perşembe (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Cell Counter Hafta içi hergün Üç saat sonra Çözülme <24 saat Tamam; Soğuk Tamam Diğer: Çok mukoid gaita veya sulu gaita Diğer: Pıhtılı numune

11 High Sensitif CRP Homosistein Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Dejeneratif vasküler hastalıklar, kardiyavasküler riskin değerlendirilmesi, tromboz riskinin belirlenmesi IgE Allerjik hastalıklar, tedavi takibi İdrar ü ve Koloni Sayımı İdrar yolu enfeksiyonu İdrar Tahlili Böbrek ve İdrar yolu hastalıkları EDTA Plazma - 1 ml (min Not : EDTA lı plazma tercih edilen örneklerdir. Örnek alma işleminin ardından alyuvarlarda HCY sentezi meydana geleceğinden plazmayı hücrelerden mümkün olduğunca çabuk ayrılması ECLIA önem taşımaktadır. Örnek alma ile santrifüj işlemi arasında geçen sürede örnekler buz üzerinde saklanmalıdır. Dondurulmuş - 6 ay Dondurulmuş (tercih edilir) gün Ortam - 2 gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat Fotometrik Hafta içi hergün CLIA Strip + Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune Üç saat sonra Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG)) Down sendromlu gebelik riski (PAPP-A ve free beta-hcg ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min CLIA İndirekt Coombs İnhibin A (Açlık) 1507 (Tokluk) Eritrositlere karşı oluşan antikorların araştırılması Preeklampsi, Down sendromu, bazı kanserler İnsülin Hipoglisemi, insülinoma İnsülin rezistansı Metabolik sendrom tanısı Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Aglütinasyon EIA Hafta içi her gün ve fotometrik Hemoliz: Hafif Red Bariz Red Hemoliz: Hafif Red Bariz Red

12 İyonize Kalsiyum (Ca+ 2 ) Kalsitonin (Serum) 6464 (BOS) 6541 (Plevral sıvı) 39 (24 Saatlik idrar) 770 (Spot idrar) Kalsiyum Kalsiyum (İdrar) Kan Grubu Kan ü Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Tiroid medüller karsinoma, paraneoplastik hiperkal-semi Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Kan grupları ve Rh tiplendirimesi Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu Kan Üre Azotu (BUN) Böbrek yetmezliği Karbamezapin Tedavi takibi Kist Hidatik (Indirekt Hemaglutinasyon) Klorür Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması Echinococus Granülosis enfeksiyon şüphesi Elektrolit metabolizması bozuklukları Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün Ortam - 4 saat BOS - 1 ml (min Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Kan (Örnek kan kültür şişelerine alınır) ml ECLIA Tüpte aglütinasyon Hafta içi hergün Üremeye göre yedi gün içerisinde saat 18:00 Dondurulmuş gün Serum (Kırmızı kapak tercih edilir) - 1 ml (min 0.5 ml) CLIA Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Klinik Örnek IHA Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Ertesi gün saat Üremeye göre iki gün içerisinde saat 18:00 ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

13 (24 Saatlik idrar) 773 (Spot idrar) Klorür (İdrar) Kolesterol Konjiktiva ü Elektrolit metabolizması bozuklukları Primer ve sekonder lipid metabolizması bozuklukları, ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Kortizol Hiper/hipokortizolizm Metaryeli Serum (Kırmızı kapak tesrcih edilir) - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra (Serum) 12 (24 Saatlik idrar) 775 (Spot idrar) Kreatinin Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibi İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 30 gün Kreatinin Klerens Testi Kreatinin klirensinin hesaplanması 24 Saatlik İdrar - 2 ml (min 1 ml) Kreatinin klirensinin hesaplanması Hesap yapılabilmesi için serum Kreatinin değeri gereklidir. Buzdolabında (tercih edilir) - 90 gün Ortam - 14 gün Fotometrik Hafta içi hergün Kriyofibrinojen Dolaşımdaki soğuk insolubl komplekslerin varlığının araştırılması Laboratuvara danışınız Presipitasyon Hafta içi hergün Kriyoglobulin Bazı plazma hücre ve lenfoproliteratif hastalıklar, kollajen vasküler hastalıklar. Laboratuvara danışınız Presipitasyon Hafta içi hergün Kulak Akıntı ü Kulak enfeksiyonları (Serum) 1575 (BOS) 2559 (Vücut sıvısı) Laktat Dehidrogenaz (LDH) Miyokard infarktüsü, pulmoner embolizm, Hemoliz: Kulak Akıntısı Serum, BOS, Mayi - 1 ml (min Buzdolabında - 2 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün

14 Laktoz Tolerans Testi LDL Kolesterol LH (Luteinizan Hormon) Lipaz Laktoz intoleransının araştırılması Lityum Tedavi takibi Magnezyum Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi, tedavi endikasyonu ve takibi Över ve testiküler yetmezlik, menopoz başlangıcı Akut pankreatit, akut epigastrik bölge sendromu Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları Mantar Aranması ve Mantar enfeksiyonları Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) kültürü Mikobakteri ü Mikobakteri ü (Üreme kontrollü otomatik sistem) Semende enfeksiyon etkenlerinin araştırılması Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında Buzdolabında - 2 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 28 gün Serum, BOS, İdrar(Spot, 24 Saatlik) - 1 ml (min Dondurulmuş gün EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Saç, tırnak, cilt örnekleri Meni (semen, sperm, ejakulat) Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında ml Ortam - 2 gün Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında ml Ortam - 2 gün Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün Immunokromotoğrafik Hafta içi hergün Löwenstein-Jensen Kolorimetrik Her gün (saat den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır.) Her gün (saat den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır.) Üremeye göre yirmi gün içerisinde saat 18:00 Çözülme Sıcak red, Soğuk Tamam Diğer: Yeşil Kapaklı (heparinli tüp) Üreme yoksa 56 gün Üreme yoksa 42 gün

15 Mikoplazma Hominis ü (24 Saatlik idrar) 1065 (Spot idrar) Mikroalbumin Nazal Smear (60dk) 1095 (120dk) 1008 (180dk) OGTT (100gr) dk OGTT (50gr) 60dk (24 Saatlik idrar) 781 (Spot idrar) Ozmalarite (İdrar) Ozmalarite (Serum) Periferik Yayma İncelemesi Pıhtılaşma Zamanı Mikoplazma hominis bakterisinin izolasyonu Diabetik ve hipertansif nefropatinin erken saptanması, glomerüler proteinürinin erken saptanması, yüksek riskli gebelik takibi Allerjik ve paraziter hastalıklarında Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı Diabetes insipidus, renal fonksiyon bozuklukları Dehidrasyon, hiperozmolar koma, diabetes insipidus Hücresel veya şekilli kan elemanlarının mikroskobik incelemesi Plasmodium Aranması Malarya enfeksiyonları (Serum) 49 (BOS) 48 (24 Saatlik idrar) 1624 (Spot idrar) 6539 (Plevral sıvı) 6681 (Vücut sıvısı) Potasyum servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Sürüntü Buzdolabında - 1 gün Ortam (tercih edilir) - 1 gün EDTA lı Tam Kan ve periferik yayma preperatı Buzdolabında (tercih edilir) Pıhtılaşma zamanı kanın Sitratlı Plazma - 1 ml (min pıhtılaşma sürecine ait genel bir Not: Numune vermek için hasta laboratuvara fikir verir. Aşırı yada yetersiz gelmelidir. pıhtılaşmanın saptanmasını sağlar. Bu testin yerine aptt testinin yapılması önerilir. Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, laksatif kullanımı Kalın ve ince yayma preparatları Buzdolabında (tercih edilir) gün Ortam gün Serum, İdrar(Spot, 24 Saatlik), BOS, Mayi - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün IEs system Hafta içi hergün (saat den sonra Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Koagülometrik Hafta içi hergün Kalın damla - Periferik yayma Hafta içi hergün (saat den sonra ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra KOAGULASYON

16 Progesteron Pro-BNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide) Prokalsitonin Sepsi Prolaktin Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA) Kalp yetmezliği Primer over yetmezliği, sterilite tanısı, siklus bozuklukları, primer ve sekonder hipogonadizm Heparinli plazma - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Ortam - 8 saat Serum, Kırmızı kapaklı tüp tercih edilir - 1 ml (min Kadınlarda: sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: erektil disfonksiyon, hipgonadizm, jinekomasti, galaktore Benign ve malign prostat hipertrofisinin ayırımında Prostat Spesifik Antijen (Total PSA) Prostat kanseri Protein C Aktivite Protein S Aktivite Protrombin Zamanı (PTZ) PTH (Parathormon) Redüktan madde (Gaita) Tromboz riskinin değerlendirilmesi Tromboz riskinin değerlendirilmesi Koagülasyon bozuklukları, tedavi takibi (K vitamini antagonistleri) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Hiperparatiroidizm, multiple endokrin adenomatozis, ektopik parathormon üretimi, hipoparatiroidizm, hiperkalsemi, sarkoidoz, Buzdolabında - 2 gün hipertiroidi, immobilizasyon, Dondurulmuş (tercih edilir) gün Paget hastalığı, akromegali Karbonhidrat emilim bozukluğunun araştırılması Gaita - 5 g (min 1g) Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Immunokromotoğrafik Immunokromotoğrafik Koagülometrik Koagülometrik Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Koagülometrik Hafta içi hergün ECLIA EIA Sarılık: Hafif Red; Bariz Red Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi KOAGULASYON KOAGULASYON KOAGULASYON

17 Redüktan Madde (İdrar) Retikülosit Romatoid Faktör (RF) Rubella IgG Rubella IgM Saçlı Deride Mantar Aranması ve ü Saçta Mantar Aranması ve ü (Açlık) 100 (Tokluk 2. Saat) Safra asitleri Sedimantasyon (1 Saat ) Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) (Vücut sıvısı) 6538 (Plevral sıvı) 46 (BOS) Sodyum Sekonder hipertansiyon şüphesi, Conn sendromu (Primer hiperaldosteronizm) Hemolitik anemi, vitamin B12 ve demir tedavisinin takibi Romatoid artrit, kollajenozlar,kronik poliartrit Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi Karaciğer hastalıkları Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar vb Androjen yetersizliği, tedavi takibi Elektrolit bozuklukları, renal yetmezlik, diüretik tedavisi İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Ortam - 14 gün Saçlı deri kazıntısı Ortam - 14 gün Saçlı deri kazıntısı Ortam - 14 gün Sitratlı kan; sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye kadar kan alınır. Ortam - 4 saat Dondurulmuş - 60 gün Serum, BOS, Mayi - 1 ml (min Ortam - 14 gün EIA Cell Counter Hafta içi hergün saat:12.00 (Saat Bir hafta sonra saat 18:00 Fotometrik Hafta içi hergün EIA EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün (saat den sonra Hafta içi hergün (saat den sonra on beş gün içerisinde saat 18:00 on gün içerisinde saat 18:00 Fotometrik Hafta içi hergün Kapalı sistem Hafta içi hergün Üç saat sonra ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune RIA SEROLOJİ SEROLOJİ

18 (Spot idrar) 45 (24 Saatlik idrar) Sodyum (İdrar) Sperm Morfolojisi (Kruger) Spermogram Böbrek yetmezliği, sodyum kaybı sendromu Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi Erkek infertilitesinin araştırılması T3 (triiyodotironin) Hipertiroidizm, tedavi takibi T4 (Tetraiyodotironin) Testosteron (Total) Tırnakta Mantar Aranması Tiroglobulin (Tg) Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Androjen yetersizliği, prematüre veya gecikmiş püberte, tedavi takibi Tırnakta dermatofitlerin belirlenmesi Tiroid bezi kanserinde tedavi takibi İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş - 60 gün Saç, tırnak, cilt örnekleri Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra (özel boyama ile) ECLIA Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Üremeye göre on gün içerisinde saat 18:00 Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG) T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellik le TsH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır Tokluk Kan Şekeri Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesi Serum, Florid/Oksalatlı Plazma - 1 ml (min 0.5 ml) Dondurulmuş - 28 gün

19 Total Protein Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem (24 Saatlik idrar) 786 (Spot idrar) Total Protein (İdrar) Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Toxoplazma IgG Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ Toxoplazma IgM (Serum) 787 (Spot idrar) Transferrin Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati Demir eksikliği anemisi, demir taşıma bozuklukları Transferrin Satürasyonu Hemokromatozis Serum, İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 1 ml (min 0.5 ml) EIA Türibidimetrik Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün saat 15:00 (saat 16:00 Fotometrik Hafta içi hergün Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip Serum 1 ml (min Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl IHA Trichomonas Aranması Trigliserid Trikomonas enfeksiyonu şüphesi Yağ metabolizması bozuklukları, tedavi takibi Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar Buzdolabında Ortam (tercih edilir) Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13: Troponin I Anstabil anjina pektoris, akut ve subakut miyokard infarktüsü Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Hafta içi hergün Üç saat sonra TSH (Tiroid Stimülan Hormon) Şüpheli tiroid hastalıklarının araştırılması

20 Ureaplasma Urealitikum ü Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler,kokain, marjuana,benzodiazepin,ecstasy,trydyd ic antidepresanlar,barbitürat,metamfetami n,morfin,metadon) Üçlü Tarama Testi ( İkinci Trimester Tarama Testi) Üreaplazma ürealitikum bakterisinin tespiti Uyuşturucu taraması Down sendromlu gebelik riski Üre (Bun) Bkz. Kan üre azotu (24 Saatlik idrar) 1728 (Spot idrar) Üre (İdrar) Kronik böbrek hastalıklarının takibi, azot dengesinin değerlendirilmesi Üretral Akıntı ü Üretral enfeksiyon tanısı Ürik Asit Gut artriti, tedavi takibi (24 Saatlik idrar) 789 (Spot idrar) Ürik Asit (İdrar) Nefrolitiazis, renal ürik asit ekskresyonunun rapor-lanması Vajinal Vajinal enfeksiyonlar Valproik Asit Tedavi takibi VDRL (RPR) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 ml (min 1 ml) İdrar - 10 ml (min 5 ml) Dondurulmuş gün İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Üretral akıntı - 2 ml (min 1 ml) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 2 ml (min 1 ml) Vajinal - servikal swab Dondurulmuş - 28 gün Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Strip Hafta içi hergün ECLIA Hafta içi hergün CLIA Immunokromotoğrafik SEROLOJİ

21 Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Kronik gastrik bozukluklar, pernisiyöz anemi Yara ü Cilt enfeksiyonları Materyali Diğer: Plazma numunesi kabul edilmez

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

2. Kapsam 2.1. Sağlık hizmet sunucularındaki acil ve yoğun bakım üniteleri dışındaki birimlerden istenen test istemlerini kapsar.

2. Kapsam 2.1. Sağlık hizmet sunucularındaki acil ve yoğun bakım üniteleri dışındaki birimlerden istenen test istemlerini kapsar. AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç 1.1. Prosedürün amacı, sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

AKILICI LABORATUVAR KULLANIMI TEST İSTEM PROSEDÜRÜ

AKILICI LABORATUVAR KULLANIMI TEST İSTEM PROSEDÜRÜ DOKUMAN BL.PR. 03 İLK YAYIN 16.11.2018 SAYFA 1/ 7 Revizyon Nedeni: 1. Amaç 1.1. Prosedürün amacı, sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2019 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2019 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

YAŞLIDA DOĞRU LABORATUVAR KULLANIMI. Dr. Kadir Kayataş SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM

YAŞLIDA DOĞRU LABORATUVAR KULLANIMI. Dr. Kadir Kayataş SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM YAŞLIDA DOĞRU LABORATUVAR KULLANIMI Dr. Kadir Kayataş SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Başlıklar 1-Doğru laboratuvar kullanımı 2-Yaşlıda laboratuvar sonuçlarını etkileyebilecek durumlar 3-Yaşlıda laboratuvar

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Düzen Laboratuvarlar Grubu

Düzen Laboratuvarlar Grubu PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy) ve Kesinlik (Precision) ile Sonuçların RA verilerine göre değerlendirilmesi yani daha fazla

Detaylı

Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan her hasta böbrek nakli için aday olabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan her hasta böbrek nakli için aday olabilmektedir. Kimler Böbrek Naklinden Yarar Sağlayabilir? Böbrek nakli kimlere yapılabilir? Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan her hasta böbrek nakli için aday olabilmektedir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin en sık

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 03 Eylül 08 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Şubat 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 5 Nisan 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 05-06 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 07 Eylül 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Nisan 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 08 Eylül 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Eksternal Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞILAN TESTLER

MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞILAN TESTLER MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞILAN TESTLER NO KOD TEST ADI 1 73001 Ehrlich Ziehl Neelsen Yöntemiyle ARB Aranması Mikobakteri Sıvı Kültürü 2 73003 (MGIT 960, otomatize sistem) 3 73004 Mikobakteri

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Yeterlilik Testi Düzenleyicisi olarak faaliyet gösteren Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) Iktisadi İşletmesi, TÜRKAK'tan AB-0010-YT numarası ile TS EN ISO/IEC 17043:2013 uluslararası standardına

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 3 22 Ekim, Çarşamba 21 gün 21

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

13/11/2018 Salı UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. 14/11/2018 Çarşamba POLKLİNİK VİZİTİ. Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak

13/11/2018 Salı UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. 14/11/2018 Çarşamba POLKLİNİK VİZİTİ. Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak Saat 12/11/2018 08: 30 10: 00 10: 00 10: 50 11: 00 11: 50 13/11/2018 14/11/2018 Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak 15/11/2018 Solunum Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem Muayenesi Prof.

Detaylı