Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu"

Transkript

1 Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait imza sirküleri; serbest danışmanlar veya Kamu Kurum / Kuruluşlarında çalışan danışmanlar tarafından verilecek ise, kişiye ait noter onaylı imza beyanı. 2. Faaliyet Sonuç Raporu, 3. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, 4. Danışman Kişi/Kuruluş tarafından yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge 5. Fatura tutarının, Danışman Kişi/Kuruluşa ödendiğini gösterir 6. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura aslı Eğitim Desteği Genel Eğitim Desteği 1. Genel Eğitim Programları Başvuru Formu, Destekleme oranları uygulandıktan sonra, işletmelere ait katılım ücretleri işletmeler tarafından, Uygulama Biriminin bildirdiği banka hesabına yatırılır. a) Genel Girişimcilik Eğitim Programı: a) Genel Girişimcilik Eğitim Programı: Genel Girişimcilik Eğitim Programları/ Genç Girişimci Geliştirme Programları 2. Girişimcilik Testi. b) Genç Girişimci Geliştirme Programı: 1. Genç girişimci Geliştirme Programı Başvuru Formu, 2. Girişimcilik Testi. 1. Katılımcı Bilgileri Formu, 2. Fatura/Bordro/Serbest Meslek Makbuzu ve diğer belgeler, 3. Devam Çizelgesi, 4. Faaliyet Sonuç Raporu. b) Genç Girişimci Geliştirme Programı: 1. Fatura veya fatura yerine geçen belgeler, 2. Eğitim İzleme Formunu, 3. Yararlanıcı İzleme Formu, 4. Atölye Çalışması Değerlendirme Formu Özel Eğitim Desteği 1. Özel Eğitim Desteği Başvuru Formu, 2. Yararlanıcı personelinin eğitim alması durumunda; Serbest muhasebeci veya mali müşavir onaylı son döneme ait SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, 3. Yararlanıcı İmza sirküleri, 1. Destek Ödeme Talep yazısı, 2. Eğitim Kuruluşu tarafından katılımcıya verilen; katılım belgesi, başarı belgesi veya sertifikası, 3. Katılımcıların Eğitim Kuruluşunu değerlendireceği, Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, 4. Eğitim Kuruluşu tarafından eğitim hizmet bedeli 1

2 4. Özel Eğitim Kuruluşu adına imza atmaya yetkili kişiye ait imza sirküleri; Üniversitelere bağlı Eğitim Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzüklerinde eğitim hizmeti verebilecekleri belirtilmiş olan vakıf ve dernek adına imza atmaya yetkili kişiye ait yetki belgesi, 5. Eğitim dokümanları ve Materyalleri. karşılığında, yararlanıcı adına düzenlenmiş faturanın 5. Fatura tutarının işletme tarafından Eğitim Kuruluşuna ödendiğini gösterir 6. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenmiş fatura aslı Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği 1. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği Başvuru Formu, 2. İşletmeler için İmza sirküleri, 3. Girişimciler İçin İmza beyanı, 4. Destek konusu malzemelere ilişkin Proforma Fatura ve teknik özellikler. I. siz Finansal Kiralama Desteğinde; 2. Finansal Kiralama Şirketi nin yararlanıcı adına düzenlediği fatura 3. Yararlanıcı tarafından, Finansal Kiralama Şirketi ne ödemenin yapıldığına dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde Temini Desteği II. li Makine-Teçhizat Desteğinde; a) Yurtiçi Alımlarda; 2. Destek tutarı kadar süresiz,limit dahili kesin banka teminat mektubu veya hazine bonosu, 3. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura, 4. Yararlanıcının katkı payını Tedarikçiye ödediğine dair 5. Kesin Kabul Tutanağı, b) Yurtdışı alımlarda ; 2. Yararlanıcının Tedarikçiden Aldığı Proforma Fatura (Teslimattan sonra fatura sureti istenir), 36. Ay Sonunda Başlamak Üzere 3 er Aylık Dönemlerde 8 Eşit Taksitte Yararlanıcı Tarafından Ödenir. NOT: 36 Aylık Ödemesiz Süre Genel Sözleşmenin İmzalandığı 2

3 3. Destek tutarı kadar süresiz,limit dahili kesin banka teminat mektubu veya hazine bonosu, 4. Akreditif açıldığına ve yararlanıcı katkı payının yatırıldığına dair yazı, 5. Akreditif için banka teyit yazısı, 6. Kesin Kabul Tutanağı, 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, Tarih İtibariyle Başlar. 1. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği Başvuru Formu, 2. Destek konusu malzemelere ilişkin Proforma Fatura ve teknik özellikler. I. siz Finansal Kiralama Desteğinde; 2. Finansal Kiralama Şirketi nin yararlanıcı adına düzenlediği fatura 3. Yararlanıcı tarafından, Finansal Kiralama Şirketi ne ödemenin yapıldığına dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği II. li Makine-Teçhizat Desteğinde; a) Yurtiçi Alımlarda; 2. Destek tutarı kadar süresiz,limit dahili kesin banka teminat mektubu veya hazine bonosu, 3. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura, 4. Yararlanıcının katkı payını Tedarikçiye ödediğine dair 5. Kesin Kabul Tutanağı, 6. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, b) Yurtdışı alımlarda ; 2. Yararlanıcının Tedarikçiden Aldığı Proforma Fatura (Teslimattan sonra fatura sureti istenir), 3. Destek tutarı kadar süresiz,limit dahili kesin banka teminat mektubu veya hazine bonosu, 4. Akreditif açıldığına ve yararlanıcı katkı payının 12. Ay Sonunda Başlamak Üzere 3 er Aylık Dönemlerde 4 Eşit Taksitte Yararlanıcı Tarafından Ödenir. NOT: 12 Aylık Ödemesiz Süre Genel Sözleşmenin İmzalandığı Tarih İtibariyle Başlar. 3

4 yatırıldığına dair yazı, 5. Akreditif için banka teyit yazısı, 6. Kesin Kabul Tutanağı, 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, Teknoloji Ar-Ge Desteği Başvuru Formu veya Destek talep formu ile başvuru yapılır. I. Yurtiçi Danışmanlık 1. Aylık Yararlanıcı İzleme Raporu, 2. Yararlanıcının katkı payını yatırdığına dair banka dekontu aslı. II. Yurtdışı Danışmanlık Danışmanlık Desteği 2. Danışmanlık ara ve sonuç raporları, 3. Yararlanıcı adına yurtdışı Üniversiteler tarafından düzenlenmiş fatura 4. Fatura tutarının Yararlanıcı tarafından Tedarikçiye ödendiğine dair 5. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına, KOSGEB destek tutarı kadar düzenlenen fatura Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği İşletme destek kapsamındaki işlerle ilgili teknik özellikleri ve tahmini maliyet bilgilerini içeren Destek talep formu ile başvuru yapılır. 2. Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği kapsamında Tedarikçi tarafından hazırlanan kitap, broşür, CD ve benzeri dokümanların birer örneği, 3. Yararlanıcının Tedarikçiye katkı payını ödediğine dair 4. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge 5. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenmiş fatura Teknopark Kira Desteği Destek talep formu. 2. Yararlanıcının Teknopark İşletmesi ile yaptığı kira sözleşmesinin bir sureti, 4

5 3. Yararlanıcı tarafından kira ödemesine dair banka dekontu 4. Yararlanıcı adına düzenlenmiş kira bedeli karşılığı fatura veya fatura yerine geçen belge 5. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenmiş fatura İşlik Tahsisi Teknoloji Ar-Ge Desteği Başvuru Formunda işletme işlik tahsis talebini belirtmesi ve Kurullarca onaylanması halinde verilir Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum,Toplantı, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği Teknoloji Ar-Ge Desteği Başvuru Formu veya İşletme tarafından katılımı planlanan kongre, konferans, fuar, sempozyum veya panele ilişkin tanıtıcı bilgi ve doküman, katılım ücreti, katılacak personelin isimleri, görev unvanları ve bu personele ait ulaşım ve konaklama ile ilgili tahmini maliyet bilgilerini içeren Destek talep formu ile başvuru yapılır. 1. Destek ödeme talep formu, 2. Tedarikçi tarafından yararlanıcı adına düzenlenmiş faturaların 3. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit fatura 4. Ulaşım bileti ve bilet faturasının 5. Konaklama faturasının 6. Kongre veya fuar katılım ücreti faturasının 7. Yararlanıcı tarafından Tedarikçiye yapılan ödemeye ilişkin 8. Yararlanıcı tarafından, Uygulama Birimi adına düzenlenmiş Destek Tutarı kadar fatura 9. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Patent Belgesi 2. İmza Sirküleri. 1. İncelemeli Patent Belgesi harcamalarının desteklenmesine ilişkin Harcama Formu, 2. İncelemesiz Patent Belgesi harcamalarının desteklenmesine ilişkin Harcama Formu, 3. İşletme adına TPE, Patent Vekilleri ve Patent Ofisleri tarafından düzenlenen fatura, 4. İşletme tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit fatura. 5

6 Faydalı Model Belgesi 2. İmza Sirküleri. 1. Faydalı Model Belgesi harcamalarının desteklenmesine ilişkin Harcama Formu, 2. İşletme adına TPE, Patent Vekilleri ve Patent Ofisleri tarafından düzenlenen fatura, 3. İşletme tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit fatura Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 2. İmza Sirküleri. 1. Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi harcamalarının desteklenmesine ilişkin Harcama Formu, 2. İşletme adına TPE, Patent Vekilleri ve Patent Ofisleri tarafından düzenlenen fatura, 3. İşletme tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit fatura Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi 2. İmza Sirküleri. 1. Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi harcamalarının desteklenmesine ilişkin Harcama Formu, 2. İşletme adına TPE, Patent Vekilleri ve Patent Ofisleri tarafından düzenlenen fatura, 3. İşletme tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit fatura, Bilgisayar Yazılımı Desteği 2. Proforma Fatura, 3. Son iki aya ait SSK Bildirgesi, 4. İmza sirküleri, 5. Kapasite Raporu, 6. BAĞKUR belgesi, 7. Kalite Belgesi, 8. Yararlanıcıya ait bilgisayarların fatura suretleri, 9. Personel eğitim durumu belgeleri (Diploma vb). 2. Alınan Yazılımın işletmeye verilen lisansının bir sureti, 3. Yararlanıcı adına Tedarikçi tarafından düzenlenmiş fatura 4. Fatura tutarının Yararlanıcı tarafından Tedarikçiye ödendiğine dair 5. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına KOSGEB destek tutarı kadar düzenlenen fatura E-Ticarete Yönlendirme Desteği 6

7 Altyapı Desteği Sinerji Odaklarına verilecek Altyapı Desteği İçin: 2. Proje İş, 3. Proforma Faturalar, 4. İmza Sirküleri. 2. Proje kapsamındaki giderler ile ilgili Sinerji Odağı protokolü yapılan yararlanıcı adına Tedarikçi tarafından düzenlenen fatura 3. Sinerji Odağı protokolü yapılan kuruluş tarafından Uygulama Birimi adına düzenlenmiş destek tutarına eşit fatura veya fatura yerine geçen belge 4. Kesin Kabul Tutanağı, 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu E-Ticaret Desteği İşletmelere verilecek E-Ticaret ve İhracata Yönelik E-Ticaret Destekleri İçin: 2. Proforma Fatura, 3. Yararlanıcıya ait web sayfasının tanıtıcı örnek çıktı dokümanları, 4. İmza Sirküleri. 2. Tedarikçi tarafından, yararlanıcı adına düzenlenen fatura 3. Yararlanıcının Tedarikçiye fatura tutarını ödediğine dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura 5. Hizmeti alan Yararlanıcı ile Hizmeti veren Tedarikçi arasında imzalanan Hizmet/Ürün sözleşmesi sureti, 6. Tedarikçi tarafından verilen hizmetin kapsamı ile ilgili faaliyet raporu ile verilen hizmeti belgeleyen örnek çıktı dokümanları, 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 2. Teklif veya Proforma Fatura, 3. Tedarikçiden alınan testlerin yapılacağı yönetmelik veya standartları gösterir belgeler. 2. Tedarikçi tarafından, yararlanıcı adına düzenlenen fatura 3. Yararlanıcının Tedarikçiye fatura tutarını ödediğine dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura 5. Laboratuarlardan alınan test veya analiz raporunun birer sureti, 4.2. CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Analiz Desteği 2. Teklif veya Proforma Fatura, 2. Tedarikçi tarafından, yararlanıcı adına düzenlenen fatura 7

8 3. Tedarikçiden alınan testlerin yapılacağı yönetmelik veya standartları gösterir belgeler Not: a) Yararlanıcı, CE işareti çalışmalarını kendisi yürütüyorsa; İşletme CE İşareti İliştirme İş Zaman Takip Formu. b) Yararlanıcı, danışmanlık desteği kapsamında CE işaretleme çalışmalarını yürütüyor ise, Danışmanlık İş da istenir. 3. Yararlanıcının Tedarikçiye fatura tutarını ödediğine dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına düzenlediği fatura 5. Laboratuarlardan alınan test veya analiz raporunun birer sureti, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına (Sanayi İhtisas ve Genel Sanayi Fuarları) Katılım Desteği Başvuru Formu. 2. Ürün sergilemeye ilişkin, işletme adına düzenlenmiş Organizatör Kuruluş faturası, 3. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının Organizatör Kuruluşa ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Katılım Sözleşmesinin Uygulama Birimi tarafından aslı görülerek onaylanmış sureti, 5. Müşteri Memnuniyeti Anketi, 6. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında KOSGEB adına kesilen kapalı faturası aslı Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği Başvuru Formu. 2. Ürün sergilemeye ilişkin, işletme adına düzenlenmiş Organizatör Kuruluş faturası, 3. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının Organizatör Kuruluşa ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Katılım Sözleşmesinin Uygulama Birimi tarafından aslı görülerek onaylanmış sureti, 5. Müşteri Memnuniyeti Anketi, 6. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında KOSGEB adına kesilen kapalı faturası aslı. 8

9 Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği (Ürün Sergileme) Başvuru Formu. 2. Ürün sergilemeye ilişkin, işletme adına düzenlenmiş Organizatör Kuruluş faturası, 3. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının Organizatör Kuruluşa ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Katılım Sözleşmesinin Uygulama Birimi tarafından aslı görülerek onaylanmış sureti, 5. Müşteri Memnuniyeti Anketi, 6. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında KOSGEB adına kesilen kapalı faturası aslı Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği (Ürün Sergileme) 2. Başvuru Formunun Fuara katılım ve destek unsurları ile ilgili tahmini maliyetlere ilişkin kısmındaki bilgilere dayanak teşkil edecek belge/doküman/ fuar broşürü. 2. Ürün sergilemeye ilişkin, işletme adına düzenlenmiş Organizatör Kuruluş fatura/faturaları, 3. İşletmelerin ürün sergileme maliyet unsurlarına ilişkin fatura/faturaların tutarların tamamının hizmet sağlayıcılara ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Katılım Sözleşmesinin Uygulama Birimi tarafından aslı görülerek onaylanmış sureti, 5. Müşteri Memnuniyeti Anketi, 6. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında KOSGEB adına kesilen kapalı faturası aslı Tanıtım Desteği (Broşür, Katalog, Etiket baskılı CD, Web Sayfası Hazırlama) 2. İşletmenin Yurtiçi Marka Tescil Belgesi aslı (Uygulama Birimi tarafından tasdik edilmiş fotokopisi alınarak işletmeye iade edilecektir.), 3. Başvuru Formunun işletme tanıtımına ilişkin tahmini maliyet unsurları kısmındaki bilgilere dayanak teşkil edecek belge, doküman ve Tedarikçi proforma faturaları. 2. İşletmenin destek kapsamında hazırlatılmış olduğu tanıtım materyallerinden birer adet örnek/çıktı, 3. Tedarikçi tarafından İşletme adına düzenlenmiş fatura ve fatura tutarının tamamının tedarikçiye ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, 5. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında KOSGEB adına kesilen kapalı faturası aslı Markaya Yönlendirme Desteği 9

10 (Yurtdışı Marka Tescil Belgesi, Yurtdışı Periyodik Dergiler İçin Reklam, Uluslar arası Havayollarına Ait Periyodik Dergiler İçin Reklam, Yurtiçi ve Yurtdışı Havalimanları Bilboard Kirası) 2. İşletmenin Yurtiçi Marka Tescil Belgesi aslı (Uygulama Birimi tarafından tasdik edilmiş fotokopisi alınarak işletmeye iade edilecektir), 3. Başvuru Formunun işletme tanıtımına ilişkin tahmini maliyet unsurları kısmındaki bilgilere dayanak teşkil edecek ve gerekli görülecek bilgi. 2. Destek kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak; Yurtdışı Marka Tescil Belgesi aslı (Uygulama Birimi tarafından tasdik edilmiş fotokopisi alınarak işletmeye iade edilecektir), Reklam verilen periyodik dergilerden birer adet asıl, Hava limanlarındaki Bilboardlara verilen reklam materyallerinden birer adet örnek veya tarih görünecek şekilde fotoğrafları, 3. Destek kapsamında yapılan işle ilgili İşletme adına düzenlenmiş fatura ve fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödendiğini gösterir banka dekontu asılları, 4. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, 5. İşletmenin Uygulama Birimi tarafından hesaplanan destek tutarında Uygulama Birimi adına kesilen kapalı faturası aslı İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi (İYİG) Programı Katılım Desteği (Ulaşım, Konaklama) 1. Başvuru Formu 2. Program Taslağı 3. İmza Sirküleri 1. Destek Ödeme Talep Formu 2. Program Raporu 3. Tedarikçiye ödemelerin yapıldığını gösterir banka dekontu, bilet ve fatura asılları 4. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu 5. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına kesilen destek faturası aslı Eşleştirme Desteği 1. Başvuru Formu 2. Eşleştirme Merkezi ile Yararlanıcı arasındaki sözleşme 3. Fatura 1. Destek Ödeme Talep Formu 2. Destek kapsamında Eşleştirme Merkezi işleticisinin işletmeye vermiş olduğu hizmete ilişkin bilgi, belge ve dokümanlardan birer örnek, 3. Eşleştirme Merkezi işleticisi tarafından işletme adına düzenlenmiş fatura ve fatura tutarının Eşleştirme Merkezi İşleticisine ödendiğini gösterir banka dekontunun asılları 4. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu 5. Showroom Desteği için sergilenen ürünlerin sevk/transfer/nakliye belgeleri. 10

11 Yerel Ekonomik Araştırma Desteği 1. Başvuru Formu 2. Teklif veya Proforma Fatura 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Araştırma Raporunun kabul edilen son hali (iki nüsha), 3. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge 4. Yararlanıcının fatura tutarını Tedarikçiye ödediğine dair 5. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına KOSGEB desteği tutarında düzenlediği fatura veya fatura yerine geçen belge Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği 2. İmza sirküleri, 3. İş 4. Proforma Faturalar. Destek Onayından sonra; 1. ORTKA/ORTLAB ın kurulacağı mekanın noter tasdikli tapu sureti veya kira sözleşmesi, 2. Gıda Laboratuarı kurmak için yapılan başvurularda yararlanıcılardan; a. Sağlık Bakanlığından alınmış olan Kuruluş İzni veya İzin Başvuru Belgesi, b. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından Faaliyet İzni veya İzin Başvuru Belgesi, 3. Diğer işkollarında da laboratuarların kurulması için, ilgili kurum/kuruluşlarca verilecek olan izin veya başvuru belgeleri de istenir. I. siz Finansal Kiralama Desteğinde; 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Finansal Kiralama Şirketi nin yararlanıcı adına düzenlediği fatura 3. Yararlanıcı tarafından, Finansal Kiralama Şirketi ne ödemenin yapıldığına dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına, KOSGEB desteği tutarında düzenlediği fatura 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. II. li Makine-Teçhizat Desteğinde; a) Yurtiçi Alımlarda; 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Destek miktarı kadar düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu veya Hazine Bonosu, 3. Yararlanıcı ile Tedarikçi arasında yapılan Satın Alım Sözleşmesi sureti, 4. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura, 5. Yararlanıcının katkı payını tedarikçiye ödediğine dair 6. Kesin Kabul Tutanağı,. 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. 1-K.Ö.Y 36. Ay Sonunda % Ay Sonunda % Ay Sonunda %50 2- N.Y. 24. Ay Sonunda % Ay Sonunda % Ay Sonunda %50 3- G.Y. 24. Ay Sonunda % Ay Sonunda %60 NOT: Geri ödeme sürelerinde destek sözleşme tarihi esas alınır. b) Yurtdışı alımlarda ; 11

12 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Yararlanıcının, Tedarikçiden aldığı Proforma Fatura/Teklif Mektubu ve mümkün olması durumunda Yararlanıcı ile Tedarikçi arasında yapılan Satın Alım Sözleşmesi (Teslimattan sonra fatura sureti istenir ve Kesin Kabul Tutanak Formu düzenlenir.), 3. Yararlanıcı tarafından akreditif hesabı açıldığına ve katkı payının yatırıldığına dair yazı, 4. Akreditif için banka teyit yazısı, 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu, Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği a) İşletmelerde; 2. İmza sirküleri, 3. OSB içinde ise OSB Yönetiminden, OSB dışında ise arsa tahsis etmeye yetkili kurum/kuruluştan alınmış olan Yer Arsa Tahsis belgesi 4. Ticaret ve Sanayi Odası sicil belgesi veya vergi kayıt belgesi aslı. b) KSS Kooperatiflerinde; 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Onaylı Proje Sureti (1 nüsha), 3. Subasman Seviye Tespit Tutanak Formu (KSS Projelerinde onaylı proje yeterli olup, bu tutanak istenmez.), 4. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura 5. Yararlanıcının Tedarikçiye fatura tutarını ödediğine dair 6. Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına KOSGEB desteği tutarında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belge 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. 2. İmza sirküleri, 3. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Onaylı Kooperatif ana sözleşmesi, 4. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Onaylı Üye listesi, 5. Tapu veya Arsa Tahsis Belgesi 6. Onaylı yerleşim planı ve arsanın çapını gösteren belge aslı Nitelikli Eleman Desteği a) İşletmeler ve İşletici Kuruluşlarda; 2. Serbest muhasebeci veya mali müşavir onaylı İşletmeye ait son 4 aya ait Aylık 1. Destek Ödemesi Talep Formu, 2. Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavir onaylı aylık prim ve hizmet belgesi, tüm çalışanların ücret bordrosu, muhtasar beyannamesi, tahakkuk tahsilat fişlerinin sureti, 3. Nitelikli Elemanın aylık ücretinin, yararlanıcı tarafından 12

13 Prim ve Hizmet Belgesinin Uygulama Birimi tarafından onaylanmış örneği, 3. İmza Sirküleri, 4. Nitelikli Eleman adına açtırılan banka hesaba ait cüzdan fotokopisi ve hesap numarası. b) KOSGEB İle İşbirliği İçinde Yürütülen Ulusal /Uluslararası Projelerde; 2. İmza Sirküleri, 3. İşbirliği protokolü veya onaylı proje dokümanı, Nitelikli Eleman adına açtırılan banka hesaba ait cüzdan fotokopisi ve hesap numarası. Not: Nitelikli Eleman, özürlü, 1.derece şehit akrabası ve gazi ise bu durumu gösterir belge aslı. 2. İmza Sirküleri, 3. İş, 4. Destek Ödeme ve Zaman Tablosu, 5. Sicil Gazetesi sureti, ödendiğine dair 4. Sigorta primlerinin SSK ya yatırıldığına dair banka dekontu Yararlanıcı tarafından Uygulama Birimi adına KOSGEB desteği tutarında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belge 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. (Destek Süresi sonunda istenir.) Not: İlk aylık desteğin ödenmesi döneminde; destek ödemesine ilişkin belgelere, elemanın işe giriş bildirgesinin bir nüshası veya SSK ya iadeli taahhütlü gönderi teslim alındı belgesinin bir fotokopisi eklenecektir. Daha sonraki aylarda bu belgeler istenmez. A. İş Kurma Desteği: 2. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına, KOSGEB desteği tutarında düzenlediği fatura 3. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. B. Sabit Yatırım Desteği: Yeni Girişimci Desteği I. siz Finansal Kiralama Desteğinde; 2. Finansal Kiralama Şirketi nin yararlanıcı adına düzenlediği fatura 3. Yararlanıcı tarafından, Finansal Kiralama Şirketi ne ödemenin yapıldığına dair 4. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına, KOSGEB desteği tutarında düzenlediği fatura 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. II. li Makine-Teçhizat Desteğinde; a) Yurtiçi Alımlarda; 13

14 2. Destek miktarı kadar düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu veya Hazine Bonosu, 3. Yararlanıcı-Tedarikçi arasında yapılan Satın Alım Sözleşmesi sureti, 4. Yararlanıcı adına düzenlenmiş fatura, 5. Yararlanıcının katkı payını tedarikçiye ödediğine dair banka dekontu 6. Kesin Kabul Tutanağı, 7. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu. 12 Ay Ödemesiz, 24 Ayda 4 eşit Taksitte, 6 Aylık Vadelerde Ödenir İş Geliştirme Merkezi Desteği 2. İş, 3. İmza sirküleri. b) Yurtdışı Alımlarda ; 2. Yararlanıcının, Tedarikçiden aldığı Proforma Fatura/Teklif Mektubu ve mümkün olması durumunda Yararlanıcı- Tedarikçi arasında yapılan Satın Alım Sözleşmesi (Teslimattan sonra fatura sureti istenir, Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir.), 3. Yararlanıcı tarafından akreditif hesabı açıldığına ve katkı payının yatırıldığına dair yazı, 4. Akreditif için banka teyit yazısı, 5. Müşteri Memnuniyeti Anket Formu 2. Yararlanıcının Uygulama Birimi adına, KOSGEB desteği tutarında düzenlediği fatura 3. Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavir onaylı İŞGEM personeli ücret bordrosu, 4. Personelin aylık ücretinin ödendiğine dair banka dekontu 5. Sigorta primlerinin SSK ya yatırıldığına dair banka dekontu, Kiranın yatırıldığına dair banka dekontu asılları (3aylık), (6 aylık periyotlarla verilecektir) 14

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR YURT DIŞI İŞ GEZİSİ 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

TABLO 2 - GENEL DESTEK PROGRAMI BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU

TABLO 2 - GENEL DESTEK PROGRAMI BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU YURT ĠÇĠ FUAR YURT DIġI Ġġ GEZĠSĠ 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek

Detaylı

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TABLO 1 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU AR-GE İNOVASYON PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TABLO 1 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU AR-GE İNOVASYON PROGRAMI AR-GE İNOVASYON İŞLİK - - - KİRA 2. Kira Kontratı 3. Fatura / fatura yerine geçen belge (tüzel kişilikten kiralandığı takdirde) 4. Kira ödemesine ait banka dekontu (Uygulama Birimi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ. 1. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ. 1. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu AR-GE İNOVASYON İŞLİK KİRA - - - 2. Kira Kontratı 3. Fatura / fatura (tüzel kişilikten kiralandığı takdirde) 4. Kira ödemesine ait banka dekontu MAKİNE- TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

TABLO 2 - DESTEK BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU. DESTEK ADI BAġVURU BELGELERĠ ÖDEME BELGELERĠ

TABLO 2 - DESTEK BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU. DESTEK ADI BAġVURU BELGELERĠ ÖDEME BELGELERĠ ÖDEME YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ ĠĢletme KuruluĢ KuruluĢ Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım ĠĢletme Giderleri 1. Başvuru 2. İmza beyannamesi 3. Destek kapsamında satın alınacak veya alınan makineteçhizat,

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU YURT ĠÇĠ FUAR 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş/Meslek Kuruluşu ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu / Sözleşme (Çevrimiçi olarak sisteme yüklenir) 1. Yurt

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Merci Başvurabilecekler Program Süresi KOSGEB Hizmet Merkezleri KOBİ ler 3 Yıl Program Destekleri (Tümü Geri Ödemesizdir) DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI 1. ve 2. 3, 4, 5 ve

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TABLO 2 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1

TABLO 2 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1 DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İşletme Kuruluş Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım 1. Başvuru Formu 2. Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veya

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DESTEK PROGRAMLARI Ocak 2016

DESTEK PROGRAMLARI Ocak 2016 DESTEK PROGRAMLARI Ocak 2016 GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon TL geçmeyen işletmeler

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin başka bir KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek reddedilmediğini,

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA SUNUM PLANI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019)

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/102-00604 Ankara, 15/01/2019 Konu: 2010-6 Sayılı Tebliğin Genelgesinde Yapılan Değişiklik SİRKÜLER (G / 2019) Sayın

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 NİSAN 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Değerli Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere KOSGEB tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU MÜDÜRLÜĞÜ NE KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla Destek Programından yararlanmadığımı,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Duyuru Tarihi : 22.05.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-093 Denet Duyuru KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 2 Gıda Üretim İzni Belgesi 3 İhracat Sağlık Sertifikası BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Toplantı Yeri: Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı NO:51 D:1 31200 İskenderun/HATAY Toplantı Saati: Katılımcı Profili: İhracat Yapan ya da Yapmayı Düşünen Firmalar,

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009 Mermer Sektöründe Proje PojeAnl Anlayışındaki nd Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar da öne çıkan sanayi sektörleri; Termal Sektörü, Gıda Sektörü, Doğaltaş

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

T.C. MARMARAEREĞLİSİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI

T.C. MARMARAEREĞLİSİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI T.C. HİZMET STNDRTLRI SIR HİZMET STNDRDI OLN BİRİMLER SYI Denklik İş ve İşlemleri Bölümü 2 2 Destek Hizmetleri Bölümü 6 3 Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 25 4 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 5 Orta Öğretim Bölümü

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE Hakiki Reklam; Hibe almak için,aradığınız ve ihtiyacınız olan her şey Brüksel Uzmanları Danışmanlık güvencesi ile ; www.isplaniornekleri.com'da GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar 2014/10 Sayılı Karar Amaç: Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca, alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI ten Yararlananlar in Ortalama 1 ÇKS Kaydı İşlemleri 1) Tapu kayıtlarının onaylı fotokopisi 2) Çiftçi Belgesi 3) Muhtar ve aza onaylı arazi bilgi formu 4) Nüfus cüzdanı fotokopisi 5) Kiralık arazi varsa

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Harç makbuzları

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI ADI 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı