STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI"

Transkript

1 KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI Mayıs

2 SUNUM PLANI Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Tanıtımı Harcama Yönetim Sistemi (HYS)Tanıtımı Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Tanıtımı Diğer Sistemlerin Tanıtımı Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtımı 2

3 KBS Tanıtımı 3

4 KBS Tanıtımı Devletin temel görevlerinin başında bulunan kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Maliye Bakanlığı tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi çalışmalarına başlanmıştır. 4

5 KBS Tanıtımı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulama da geliştirilmiştir. 5

6 KBS Tanıtımı KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir. 6

7 KBS DÜZENLEMELERİ KBS Tanıtımı - Harcama Yönetim Sistemi (HYS) - Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) - Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi (GYMİS) - KBS Kullanıcı Raporları (Bütçe, Personel ve Kesin Hesap) - Kimlik Yönetimi - Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi - Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) 7

8 Harcama Yönetim Sistemi Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu sağlamak amacıyla KBS Projesi kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir sistemdir. 8

9 Harcama Yönetim Sistemi 9

10 Harcama Yönetim Sistemi 10

11 Harcama Yönetim Sistemi 11

12 Harcama Yönetim Sistemi 12

13 Harcama Yönetim Sistemi Harcama birimlerimiz tarafından Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinde ödenek takibi ve her türlü muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilebilmekte ve elektronik ortamda muhasebe birimlerine aktarılmaktadır. 13

14 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 18 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği kamu idareleri tarafından, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi amacıyla KBS Projesine bağlı olarak Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan bir sistemdir. 14

15 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 15

16 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 16

17 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 17

18 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 18

19 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Harcama birimlerimiz tarafından Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinde her türlü taşınır işleminin kayıt altına alınması, raporlanması ve yıl sonu hesapları cetvellerinin düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 19

20 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Ayrıca Üniversitemiz İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli (Eski Taşınır Mal Kesin Hesap Cetveli ) ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli (Eski Taşınır Mal Kesin Hesap İcmal Cetveli) Taşınır Konsolide Görevlisi tarafından bu sistem üzerinden elde edilir 20

21 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Bakanlığımıza verilen genel yönetim mali istatistiklerinin derlenmesi ve bu verilerden üretilen raporların belirlenen sürelerde yayımlanma görevi Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 21

22 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları Maliye Bakanlığınca belirlenen mizan formatına uygun olarak ilgili birimlerce aylık dönemlerde muhasebe kayıtlarından oluşturulan kümülatif mizan verileri takip eden ayın sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden derlenmesi ve izlenmesi amacıyla KBS Projesi kapsamında oluşturulan sistemlerdir. 22

23 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları 23

24 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları 24

25 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları 25

26 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları 26

27 Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi KBS Kullanıcı Raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama birimi tarafından Aylık - yıllık raporlama ve istatistiklerin hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır. 27

28 Kimlik Yönetimi Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe birimlerince, sistemi kullanacak personele KBS de yer alan Kimlik Yönetimi modülünden yetkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından bu işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla KBS projesi çerçevesinde Kimlik Yönetimi modülü kullanıma açılmıştır. 28

29 Kimlik Yönetimi 29

30 Kimlik Yönetimi 30

31 Kimlik Yönetimi 31

32 Kimlik Yönetimi 32

33 Kimlik Yönetimi Muhasebe Yetkilisi tarafından Üniversitemiz bünyesinde KBS modülleri üzerinden yapılan yetkilendirme işlemleri ve yetkilendirme iptalleri sırasında kullanılır. (Harcama Yönetim Sisteminde Gerçekleştirme Görevlisi Yetkilendirmeleri ve Yetkilendirme İptalleri Harcama Yetkilileri tarafından gerçekleştirilir.) 33

34 Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından muhasebe birimlerinden gelen sorunların kayıt altına alınması, sorunların çözümünde oluşan gecikmelerin önüne geçilmesi, aynı sorunun kontrolsüz olarak birden fazla merkeze bildiriminin önlenmesi, sorun bildirilirken kurulacak bilgi bankası ile anında sorunların çözümüne yönelik bilgilendirme yapılması, gönderilen elektronik postalara Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gelen sorunların envanterinin tutularak istatistik bilgi üretilmesi için KBS projesi kapsamında oluşturulan bir uygulama yazılımıdır. 34

35 Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi 35

36 Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi 36

37 Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi 37

38 Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama birimi tarafından gerek muhasebe birimi gerekse Üniversitemiz harcama birimleri KBS kullanıcılarının karşılaştığı sorunların Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda iletilmesi ve daha çabuk çözümlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 38

39 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka hesabına aktarma, personelin sigorta primleri ve istatistiki raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir. 39

40 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi 40

41 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi 41

42 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi 42

43 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi 43

44 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi 44

45 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi akademik personelin maaş işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 45

46 TEŞEKKÜR EDERİZ. 46

47 KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) EĞİTİM DOKÜMAN VE VİDEOLARI Mayıs

48 SUNUM PLANI Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım KPHYS Tanıtım Ekranı KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri KPHYS Eğitim Video Örnekleri 2

49 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım 1- KBS Anasayfa 3

50 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım 4

51 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Uygulamaya Giriş butonunun solunda yer alan Tanıtım ve Mevzuat Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim başlıklarından seçilene basılarak ulaşım sağlanır. 5

52 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım 6

53 KPHYS Tanıtım Ekranı 7

54 KPHYS Tanıtım Ekranı 8

55 KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri 9

56 KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri 10

57 KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri 11

58 KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri 12

59 KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri 13

60 KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri 14

61 KPHYS Eğitim Video Örnekleri 15

62 KPHYS Eğitim Video Örnekleri 16

63 KPHYS Eğitim Video Örnekleri 17

64 TEŞEKKÜR EDERİZ. 18

65 KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) MAAŞ HESAPLAMA İŞLEMLERİ Mayıs

66 SUNUM PLANI KBS Maaş Modülü Tanıtımı Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler 2

67 KBS Maaş Modülü Tanıtımı KBS Maaş Modülünde; sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların, sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi çalışan akademik personelin, 3

68 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi çalışan hakim ve savcıların, - Açıktan vekil olarak atanan personelin, maaşları yapılacaktır. KBS Maaş Modülü Tanıtımı NOT: Kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaşları önceden olduğu gibi say2000i tarafında yapılmaya devam edilecektir. 4

69 KBS Maaş Modülü Tanıtımı KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi menüsüne erişim basamakları şu şekildedir. 1- KBS Anasayfa 5

70 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 6

71 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 2- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) 7

72 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 8

73 KBS Maaş Modülü Tanıtımı Kamu Personel Harcama Yönetim Sistemi yetkilendirmeleri Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri gerçekleştirme görevlilerinin maaş modülü yetkilendirmeleri yapılmıştır. 9

74 KBS Maaş Modülü Tanıtımı İlk yetkilendirmeler üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterleri olarak yapılmıştır. Ayrıca harcama birimlerimizden yapılan maaş mutemedi yetkilendirme talepleri doğrultusunda ilgili personelin yetkilendirmeleri Muhasebe Yetkilisi tarafından yapılmıştır. 10

75 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 3- Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) 11

76 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 12

77 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 4- Memur Maaş İşlemleri Yeni Maaş Bilgi Girişi 13

78 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 14

79 KBS Maaş Modülü Tanıtımı KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi menüsünün yapısı şu şekildedir. 15

80 KBS Maaş Modülü Tanıtımı Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında aşağıdaki form ekrana gelir. 16

81 KBS Maaş Modülü Tanıtımı Maaş Bilgi Girişi formunda Yeni Kişi, Kişi Sorgulama ve Personel Listesi butonları yer alır. 17

82 KBS Maaş Modülü Tanıtımı Yeni Kişi: Sistemde kayıtlı olmayan bir personelin sisteme kaydedilmesi için bu buton kullanılmaktadır. Kişi Sorgula: Sistemde önceden kayıtlı olan bir personelin Personel numarası, TC kimlik No, Adı, Soyadı bilgilerinden birisinin yazılmak suretiyle ekrana getirilmesi için kullanılmaktadır. Personel Listesi: İlgili harcama biriminde kayıtlı personelin tamamının ekranda listelenmesi için kullanılmaktadır. 18

83 KBS Maaş Modülü Tanıtımı Maaş Bilgi Girişi formunda Yeni Kişi eklemek veya mevcut personel bilgilerinde değişiklik yapmak istendiğinde giriş yapılması gereken form aşağıdadır. 19

84 KBS Maaş Modülü Tanıtımı 20

85 1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin Yapılması 2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması 4- Döner Sermaye Katkı Payı Matrahının Birleştirilmesi 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 6- Maaş Evraklarının Düzeni ve Teslimi 21

86 1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin Yapılması Veri girişleri Maaş bilgi girişi sorgu ekranı ve maaş bilgi girişi ekranı kullanılarak yapılabilir. 22

87 23

88 Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında aşağıdaki form ekrana gelir. 24

89 Maaş Bilgi Girişi ekranında renklendirilmiş alanlara manuel veri girişi yapılamamaktadır. Veri girişlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır. 25

90 26

91 27

92 1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin Yapılması 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 28

93 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması Sistemde kaydı olmayan bir memurun sisteme kaydedilmesi Maaş Bilgi Girişi ekranında bulunan Yeni Kişi butonuna basılarak yapılabilir. 29

94 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 30

95 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında aşağıdaki form ekrana gelir. 31

96 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 32

97 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması Ekrana gelen Maaş Bilgi Ekranı formunda sırasıyla; 1- İşlem Kodu 1- İşe Başlama seçilir ve TAB tuşuna basılır. 2- TC Kimlik No alanına ilgilinin TC Kimlik Numarası yazıldığında kişinin Mernis te kayıtlı bilgileri mesaj olarak ekrana gelecektir. 33

98 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 34

99 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 3- Ara yüz formda EVET butonuna basıldığında kişinin Adı- Soyadı, Baba Adı, Cinsiyet, Medeni Hali, Doğum Tarihi ve Yaşı Bilgi Ekranındaki ilgili alanlara yazdırılmış olacaktır. 35

100 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 36

101 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 4- Personele üniversitemiz tarafından verilen Memuriyet Sicil No ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen Emekli Sicil No manuel olarak yazılır. 37

102 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 38

103 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 5- Personelden alınan Aile Yardımı Bildiriminde yer alan bilgileri Maaş Bilgi Girişi Formunda yer alan Aile Bilgi Girişi bölümüne işlenir. 39

104 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 40

105 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 41

106 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması Formda yer alan KAYDET ve KAPAT butonuna basıldığında girilen bilgiler Maaş bilgi girişi formunda yer alan; Eş Durumu, 0-6 Yaş Çocuk, 6 Yaş Üstü Çocuk, Asgari Geçim İndiriminden YARARLANIYOR/ YARARLANMIYOR, Asg.Geç.İnd.Yar.Çoc.Sayısı bölümlerine otomatik olarak aktarılır. 42

107 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 43

108 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 6- Sözleşme ile çalışan personel için, sözleşmesinde daha az çocuk yardımı öngörülmüş ise, sözleşmede öngörülen tutar balana yazılır. Bu alana gelindiğinde ekranın altında Eğer Eş İşçi Olarak Çalışıyor ve Devletin Verdiği Çocuk Yardımından Az Çocuk Yardımı Alıyor İse; Eşin Aldığı Çocuk Yardımı Tutarı Bilgi Girişi Yapılır uyarısı gelir. 44

109 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 45

110 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 7- Kişi fiili hizmet zammından yararlanıyorsa Yararlanır seçeneği işaretlenir. 8- Takvimden Memuriyete Başlama Tarihi seçilir. 9- Seçilen İşe Başlama Tarihine göre sistem Memuriyete Başlama Tarihi den ÖNCE, SONRA seçeneğini otomatik olarak işaretler. 46

111 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 47

112 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 10- Kişinin birimde işe başlama tarihi Takvimden seçilir. 11- Kıdem süresi ay ve yıl olarak girilir. 12- Öğrenim durumu seçilir. 13- Kişinin bir sonraki alacağı terfinin terfi tarihi seçilir. 48

113 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 49

114 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 14- Kişinin durumuna uygun olan Hizmet Sınıfı seçilir. 50

115 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 51

116 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 15- Unvan adı alanında kişinin unvanının ilk harfi yazıldığında o harfle başlayan unvan kodları kutucuğu açılır ve unvan adı seçilir. 16- Seçilen unvan adına göre unvan kodu otomatik olarak gelecektir. 52

117 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 53

118 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 17- Kadro derecesi, ödemeye ve emekliliğine esas derece ve kademesi seçilir. 54

119 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 55

120 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 18- Hizmet Tazminatı Oranının bulunduğu alanın yanında yer alan SEÇ butonuna basılır. 56

121 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 57

122 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 19- İlgili için öngörülen Yan ödeme puanı, özel hizmet tazminatı, ücret tazminat göstergesi, makam, temsil-görev tazminatının yer aldığı cetveller ekrana gelecektir. 58

123 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 59

124 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması Ekrandan ilgilinin yararlanacağı puan ve oranların bulunduğu satır imleç ile işaretlenerek form üzerinde bulunan SEÇ butonuna basılır. Bu şekilde İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Temininde Güçlük Zammı, Mali Sorumluluk Zammı puanları ile Özel Hizmet Zammı (üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, din hizmetleri tazminatı, eğitim öğretim hizmetleri tazminatı vb), ücret tazminat göstergesi, makam, temsil görev tazminatı puanlarından hangisinden yararlanıyorsa ekranda ilgili alanlara otomatik olarak yazdırılmış olur. 60

125 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 61

126 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 62

127 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 20- Dil tazminatı bilgi girişleri diğer formdaki diğer alanlara bilgi girişleri tamamlandıktan ve KAYDET butonuna basıldıktan sonra önceden olduğu gibi form üzerinde bulunan Dil tazminatı Bilgi girişi formundan yapılacaktır. 21- Tayin bedelinden yararlananlar için yararlananlar için ilgili seçenek işaretlenir. 22- Diğer vergi indirimi uygulamasında uygun seçenek işaretlenir. 63

128 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 64

129 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 23- Kadro kontrol alanına bilgi girişi yapılmaz. 65

130 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 66

131 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 23- Formun Diğer Bilgiler, Emeklilik, Banka Bilgileri bölümündeki alanlarda kişinin durumuna göre bilgi girişi yapılması gereken alanlarına da girişler yapılır ve formun üzerinde buluna KAYDET butonuna basılır. 67

132 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 68

133 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 24- KAYDET butonuna basıldığında form üzerinde bulunan Personel No alanına kişi için personel numarası verecektir. 69

134 1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması 70

135 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Sistemde kaydı olan bir memurun sistemde yer alan bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin yapılması Maaş Bilgi Girişi ekranında bulunan Kişi Sorgula butonuna basılarak yapılabilir. 71

136 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 72

137 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Kişi Sorgula butonuna basıldığında aşağıda yer alan Maaş Bilgi Giriş Formu açılır. 73

138 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 74

139 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması İlgili personelin maaş bilgilerinde meydana gelen değişiklikler Maaş Bilgi Giriş Formu nun ilgili bölümlerinde gerekli değişikliklerin yapılması ile yerine getirilir. 75

140 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 76

141 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Terfi İşlemleri Terfi butonu, personelin terfi bilgilerinin girilmesine yarayan bir ekran açar. Terfisi yapılacak personele ait bilgilerin girilebilmesi için aşağıdaki yöntem izlenir. -Maaş Bilgi Giriş Ekranı nda terfisi yapılacak personelin numarası sorgulanarak o personelin bilgilerine ulaşılır. 77

142 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması -İşlem Kodu kutucuğundan 7 (Terfi) seçilir. -İşlem Kodu 7-Terfi seçildikten sonra formun üst tarafında bulunan TERFİ butonuna basılır. Aşağıdaki form ekrana gelir : 78

143 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 79

144 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması NOT: Personelin terfisi yapılacak ise; MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ FORMUNDA kayıtlı terfiye esas bilgilerinde değişiklik yapılmadan, İşlem Kodu: 7-Terfi seçilmek suretiyle Terfi Bilgileri Formuna girilerek sadece değişiklik olan alanlara ilişkin bilgiler aşağıda yapılan açıklamalara göre girilmelidir. 80

145 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Ekranda YENİ KAYIT EKLE butonuna basılır. Terfi Türü seçilir. Ay/yıl, derece ve kademe bilgileri seçilirerekform üzerinde bulunan CETVELLER butonuna basılır. Ekrana gelen cetvellerden ilgilinin bilgileri seçilerek form üzerinde buluna SEÇ butonuna basılır. 81

146 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 82

147 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Terfi Bilgileri Girişi Formundaki Alanların Açıklamaları : Terfi Türü : Hangi türde terfi yapılacak ise o seçenek işaretlenir. 83

148 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 84

149 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Ay : Terfi bilgilerinin bordroya yansıtılacağı ayı ifade eder. Örneğin, 01/05/2014 tarihinde terfi kaydı yapılıyorsa ilk maaş bordrosu 15/05/2014 tarihinde oluşturulacağı için buraya ay bilgisi olarak 5 girilir. Yıl : İşlemin yapıldığı yıl girilir. 85

150 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 86

151 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Ödemeye Esas Derece ve Kademe : Personel, bir üst derece ve kademeye terfi ediyorsa, terfi ettiği derece ve kademe bilgileri bu alana girilir. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın personelin terfisi söz konusu ise, bu alanlar boş bırakılır. 87

152 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 88

153 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Emekli Keseneğine Esas Derece ve Kademe : Personelin terfisi ile emekli keseneğine esas derece ve kademesi değişiyorsa bu alanlara gerekli bilgiler girilir. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın personelin terfisi söz konusu ise, bu alanlar boş bırakılır. 89

154 90

155 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Özel Hizmet Tazminat Oranı : Form üzerinde bulunan CETVELLER butonuna basıldığında açılan cetvelden seçilir. Makam Tazminat Puanı : Form üzerinde bulunan CETVELLER butonuna basıldığında açılan cetvelden seçilir. Yan Ödeme Puanları : Form üzerinde bulunan CETVELLER butonuna basıldığında açılan cetvelden seçilir. 91

156 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 92

157 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 93

158 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Terfi Gün - Ay Yıl :Önceki aylardan itibaren geçerli bir terfi söz konusu ise bu alanlar doldurulur. Örneğin, Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesine göre 05/05/2014 tarihinden geçerli olmak üzere terfi eden bir memurun 10 günlük maaş artış farkının hesaplanması için terfi gün alanına 10 yazılıp terfi ay ve terfi yıl alanları boş bırakılır. 94

159 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 95

160 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Önemli Not : Bu formda sadece terfi nedeniyle üzerinde değişiklik olan bilgiler girilir. Örneğin, sadece derece ve kademesi artan fakat diğer bilgileri değişmeyen bir terfi kaydında, sadece buna ilişkin bilgiler girilir. 96

161 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması ÖRNEK : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü Maddesi uyarınca kademe derecesi ilerlemesine hak kazanan personele verilen bu kademe yılbaşından itibaren geçerli olacağı için, Maaş Bilgi Giriş Formunda 7- Terfi seçildikten sonra; 97

162 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Formda gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır. Kapat butonuna basılarak Maaş Bilgi Girişi Ekranına geri dönülür. Maaş Hesaplama programı çalıştırılarak kabul edilen terfi bilgilerinin maaş hesabına yansıtılması sağlanır. 98

163 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması 99

164 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması Maaş Bilgileri Merkezden Güncellendiğinde (Ayın 14 ü akşamı) Aşağıdaki İşlemler Otomatik Gerçekleşir; 100

165 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması - Terfi Bilgileri Formu ile sisteme girilen bilgiler (Derece-Kademe vb.) merkezden yapılan güncelleme sonucunda otomatik olarak Maaş Bilgi Girişi Ekranında ilgili alanlarına aktarılmaktadır. Ayrıca, İşlem Kodu olarak 7-Terfi seçeneği ise 9-Diğer İşlemlerdeki Değişiklik olarak otomatik değişmektedir. 101

166 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması - Her Ay Güncelleme işleminden sonra Maaş Bilgi Giriş Formunda bulunan Kıdem Süresi ve Toplam Vergi Matrahı otomatik olarak değişmektedir. 102

167 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması - En son Güncellenen Ay ve Yıl Bilgisi, Maaş Bilgi Girişi Formunda En Son Güncellenen Ay ve Yıl olarak pasif şekilde görülmektedir. 103

168 1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması - Ayrıca, sistemden hesaplanmayan ve personelin vergi matrahını etkileyen ödemeler yapıldığı takdirde, Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan Eklenecek Vergi Matrahı alanına elle girilmesi gerekmektedir. 104

169 2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması Bordro Bilgi Girişi ekranı manuel hesaplanan bordro bilgilerinin girişi amacıyla kullanılmaktadır. Veri girişlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır. 105

170 2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması 106

171 2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması 107

172 2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması Manuel olarak hesaplanan bordro tutarları KBS- Bordro Bilgi Girişi Ekranı nda bulunan ilgili alanlarına girişleri tamamlandıktan sonra form üzerinde bulunan KAYDET butonuna basılarak giriş işlemi tamamlanmış olur. Manuel Bordro Bilgi Girişlerinin ayın 15 inden sonra yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ayın 15 inde yapılan maaşlara ait bordro hesaplaması silinmektedir. 108

173 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması Maaş bilgileri doğru olarak girilen personelin maaşlarının hesaplatılması için maaş hesaplama ekranının çalıştırılması gerekir. Maaş hesaplama işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır. 109

174 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması 110

175 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması 111

176 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması Maaş hesaplama ekranında ilk olarak İlgili ay, yıl seçilir. Kurumsal hesaplama seçeneği işaretlenerek Maaş Hesapla butonuna basılır. 112

177 3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması 113

178 4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi Döner Sermaye katkı payı ödemesine ait matrahlar KBS maaş işlemleri menüsünde bulunan Döner Sermaye formundan yüklenerek muhasebe birimine gönderilir. Döner sermaye katkı payı matrahı birleştirilmesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır. 114

179 4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi 115

180 4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi Üniversitemizde Döner Sermaye Matrah bilgileri harcama birimlerimiz tarafından BAUM tarafından oluşturulan personelmatrah.anadolu.edu.tr ekranından alınarak yükleme işlemi ve muhasebe birimine gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir. 116

181 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller Harcama birimlerince KPHYS nde işlemleri tamamlanan maaşlar ile ilgili olarak Maaş Hesaplama Kontrol işlemlerini gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 117

182 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller Maaş Hesaplama Kontrol işlemlerine; - Memur Maaş İşlemleri - Maaş Raporları - Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümleri - İnceleme ve Kontrol Dökümleri yolu izlenerek gerçekleştirilebilir. 118

183 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 119

184 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller Maaş Hesaplama Kontrol işlemlerinde sırasıyla ; - Maaş Bilgileri Kontrol Dökümleri - Maaş Unsurları Kontrol Dökümleri - Maaş Hata Kontrol Dökümleri kontrollerinin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekir. 120

185 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 121

186 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 122

187 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 123

188 5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller 124

189 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Harcama birimlerince KPHYS nde işlemleri tamamlanan ve kontrolleri gerçekleştirilen maaş ödemelerine ait evraklar sistem üzerinde Muhasebe Birimine Gönder butonuna basılarak gönderme işlemi gerçekleştirilir. 125

190 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Maaş Bilgilerinin muhasebe birimine gönderme işlemlerine; - Memur Maaş İşlemleri - Yeni Maaş Bilgi Girişi - Maaş Hesaplama Ekranı yolu izlenerek gerçekleştirilebilir. 126

191 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi 127

192 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Gönderme işlemi ekranda yer alan Muhasebe Birimine Gönder butonuna basılması gerekmektedir. 128

193 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi 129

194 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Harcama birimlerimizce hazırlanan maaş evraklarına ait ıslak imzalı dokümanların muhasebe birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 130

195 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Harcama birimlerimizce muhasebe birimine ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gereken evraklar; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Maaş ödemesine ait Ödeme Emri Belgesine; 131

196 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi 1- Personel Bildirimi 1 Adet 2- Bordro İcmal- 1 Adet 3- Banka Listesi 2 Adet 4- Maaş Bordrosu 1 Adet 5- Asgari Geçim İndirimi Bordrosu 1 Adet 6- Döner Sermaye Katkı Payı Listesi 1 Adet 7- Akademik Teşvik Ödeneği Listesi- 1 Adet 132

197 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi 8- İcra ve Nafaka Kesinti Listesi 1 Adet 9- Sendika Kesinti Listesi Sendika Bazında 1 er adet 10- Lojman Kira Listesi 1 Adet 11- Sağlık Raporu Dökümü 1 Adet 12- Kefalet Kesinti Listesi 1 Adet 13- Lojman Elektrik Kesinti Listesi 1 Adet 133

198 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi 14- Terfi Onayları 1 er Adet 15- Sigorta Dökümleri- 1 er Adet 16- Dil Tazminatı Listesi 1 Adet 17- İlk Atamalarda Atama Onayı ve İşe Başlama Yazısı 1 Adet 18- Naklen Atamalarda Atama Onayı, Personel Nakil Bildirimi ve İşe Başlama Yazısı 1 Adet 134

199 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi İle Maaş bilgileri değişikliğe neden olan diğer evraklar 135

200 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Mali yılın ilk ayında; - Onaylı Kıdem Listesi 1 Adet 136

201 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden; 1- İcra Listeleri 2- Nafaka Listeleri yapılacak nazım hesap muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere 1 nüsha fazla düzenlenerek maaş hesaplama işlemlerinden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personele teslim edilir. 137

202 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden; 1- Sendika Aidatı Kesinti Listeleri 2- Kefalet Aidatı Kesinti Listeleri Emanet hesaplarında ilgili yerlere yapılacak gönderme muhasebe işlemlerine esas olmak üzere 1 nüsha fazla düzenlenerek maaş hesaplama işlemlerinden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personele teslim edilir. 138

203 6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden; 1- Lojman Kirası Kesinti Listeleri 2- Lojman Elektrik Kesintisi Listeleri Yapılacak muhasebe işlemlerine esas olmak üzere 1 nüsha fazla düzenlenerek maaş hesaplama işlemlerinden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personele teslim edilir. 139

204 TEŞEKKÜRLER 140

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi KASIM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FİHRİST 1. Bölüm : Vekalet İşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU EYLÜL - 2015 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657

Detaylı

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için) PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ NİSAN- 2014

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için) PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ NİSAN- 2014 KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için) PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ NİSAN- 2014 1.BÖLÜM KBS MAAŞ MODÜLÜ Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında,

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül (Emniyet ve 657 SK.122) - İkramiye - Öğretim yılına

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/6 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-03-03.01 Sürecin Amacı Enstitü personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1 Süreç

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/5 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-02-03.01 Sürecin Amacı Fakülte personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1 Süreç

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI YÜKSEK ÖĞRENİM (YÜKSEKOKUL) SÜRECİ. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

SÜREÇ EL KİTABI YÜKSEK ÖĞRENİM (YÜKSEKOKUL) SÜRECİ. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/1 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-02-03.01 Sürecin Amacı Konservatuar personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1

Detaylı

MEMUR MAAŞLARI HESABI

MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ MAAŞ KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak(bumko) TABAN AYLIK KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak (BUMKO)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Bölüm Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yıllık Uzmanlık Ders Müfredatı ve

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale getirir. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak

Detaylı

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için)

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için) KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 1- Pilot Uygulama için) PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ NİSAN- 2014 KBS MAAŞ MODÜLÜ 1.BÖLÜM Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ MAAŞ HATA KONTROL RAPORLARI VE İSTİSNA GİRİŞ SAYFASI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi NİSAN-2015 FİHRİST 1. Bölüm: MAAŞ BİLGİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ PERSONEL İŞLERİ 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Ödeme Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Maaş ödeme döneminin gelmesi ile başlar harcama

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE İSPAT D-8 Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5 Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE ŞAHADETNAMESİ Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi,

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ EKİM 2014 I- SİSTEME GİRİŞ KBS http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Bu doküman KPHYS üzerinden maaşları hesaplanarak ödeme yapılan

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU MAYIS 2008 KİMLİK YÖNETİMİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 3

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan EUROMED Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması

Detaylı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır. Avans-Kredi Verilmesi M-MYO-SR-051 1-10 Gün Rektörlük Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu PERSONEL İŞLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 İlk defa devlet memuru olarak atanan in Personel nakil (işe başlama ve ayrılma) Aday memurların asalet tasdiki Akademik ve İdari in terfi yıllık izinleri ile ilgili mazeret

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU Kam u Harcam a ve M uhasebe Bilişim Sistemi Maliye Bakankğı Muhasebat Genel M udurluğu-2008 KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU (V e r s iy o n 1 - Pilot Uygulama için) PERSONEL YAZILIM

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri sistemi

Detaylı

1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama Đşlemleri

1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUBU TESLĐM TEMSĐLCĐSĐ TANIMLAMA VE GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUBU TALEP ĐLETĐMĐ Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Azil işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır, butonuna basılır. MERNİS de

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Personel İşlemleri Ana üreç 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Personel Maaş

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Maaş Uygulamaları Modülü Kullanım Kılavuzu

Maaş Uygulamaları Modülü Kullanım Kılavuzu KAYNARCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Muhasebe Birimi) Maaş Uygulamaları Modülü Kullanım Kılavuzu Bu Kılavuz Müdürlüğümüze bağlı ilk ve ortaokulların maaş hesaplama işlemleri sırasında yaşayabilecekleri

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu,

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri sistemi

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir.

Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir. ODA/BORSA AÇILIŞI Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir. 1. Birim Ağacı Yönetim menüsü altında bulunan

Detaylı

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge Bağlı olduğu Prosedür(ler)/İlgili Talimat(lar) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol kanunu, 657

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi YENİ HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI YETKİLENDİRME KLAVUZU Çankırı Karatekin Üniversitesi Ocak 2018 Kamu idarelerince yapılan ödemelere ilişkin Ödeme Emri Belgeleri, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu 1 01-A 2 01-B 3 01-C 4 01-D Genel Yazışma Bilirkişi ve Ekspertiz Yazışma Akademik Faaliyet Raporları Hazırlama Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu Hazırlanma ve Yazılma 5 01-E Bilgi Edinme 6 05-A 7

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL ÖDEMELERİ 2013 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Bireysel Emeklilik Sistemine

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU ANKARA 2010 1 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-UYGULAMA

Detaylı

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun SÜREÇ NO 1 TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış Şeması ) İŞ AKIŞ SÜRECİ Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Görevlendirme Onayı Kurumun üst yazısı-adı

Detaylı

ŞİFRE DEĞİŞTİRME. 2012 Didem KIZILCA

ŞİFRE DEĞİŞTİRME. 2012 Didem KIZILCA ŞİFRE DEĞİŞTİRME 2012 Didem KIZILCA 0 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 2 ŞİFREMİ UNUTTUM... 2 3 ŞİFRE DEĞİŞTİRME... 6 4 SİSTEME TELEFON NUMARASI KAYIT İŞLEMİ... 10 1 1 GİRİŞ e İçişleri Projesi kapsamında kullanıcı

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır.

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş ana ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir Yeni Şirket Başvuru İşlemleri : Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 1 Derse Yazılma (Mazeretli) 2 Ders Muafiyeti 1-Dilekçe 2-Mazeretini belirten belge 3-Derse Yazılma Formu 4-Dekont 1-Dilekçe 2-Not Durum Belgesi 3-Mezun/İlişiği kesilen okula

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS)

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2014 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Kamu Görevlilerinin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Personel Yönetim Modülü

Kullanım Kılavuzu. Personel Yönetim Modülü Kullanım Kılavuzu Personel Yönetim Modülü Sarus Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilmiş olan Personel Yönetimi kullanım fonksiyonlarını içermektedir. TEKNORİTMA MUHAMMET KAHRAMAN 1.09.2016

Detaylı

Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer. Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez. Onaylayan Tarih İmza İDARE SİSTEM YÖNETİM

Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer. Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez. Onaylayan Tarih İmza İDARE SİSTEM YÖNETİM Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez Onaylayan Tarih İmza İDARE Sayfa No:2/16 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama 1.0 İlk revizyon

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/06/2015-6335 T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE5NBPPP* Sayı : 13960294-774.99- Konu : Hizmetiçi Eğitim. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh Tesisi işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişleri yapılır. Başvuruya Ait

Detaylı

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimine ait e-yolluk hazırlama kılavuzu Hatasız ve hızlı

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK- Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) Belgesi Durum

Detaylı