UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z UNV16109 İNGİLİZCE-I Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z UNV16109 İNGİLİZCE-I Z"

Transkript

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMI İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI ( Eğitim öğretim yılından itibaren geçerlidir.) EK: 1 1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z I.YARIYIL UNV16109 İNGİLİZCE-I Z UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z ,5 2 CGP I Z CGP20103 ÖZEL EĞİTİM- I Z CGP13105 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Z CGP20107 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Z UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE S TOPLAM , SINIF BAHAR YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS UNV13102 TÜRK DİLİ-II Z UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Z UNV16110 İNGİLİZCE-II Z II.YARIYIL CGP II Z CGP20104 ÖZEL EĞİTİM- II Z CGP20106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z CGP16108 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Z CGP20110 SOSYAL SORUMLULUK Z STAJ13001 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) Z

2 T O P L A M SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS CGP20201 NDE UYGULAMA- I Z CGP13203 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I Z CGP20205 MATERYAL GELİŞTİRME Z SEÇMELİ DERS- 1 S SEÇMELİ DERS- 2 S SEÇMELİ DERS- 3 S III.YARIYIL SEÇMELİ DERS- 4 S SEÇMELİ DERSLER CGP20207 ÇOCUK VE MÜZİK S CGP13209 ÇOCUK VE DRAMA S CGP20211 ÇOCUK VE OYUN S CGP20213 DAVRANIŞ YÖNETİMİ S UNV13001 GİRİŞİMCİLİK S UNV13002 İLK YARDIM S UNV13003 MESLEK ETİĞİ S IYP13203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON S UNV20100 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S T O P L A M

3 2. SINIF BAHAR YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS CGP20202 NDE UYGULAMA- II Z CGP13204 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II Z CGP13206 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Z SEÇMELİ DERS- 5 S SEÇMELİ DERS- 6 S SEÇMELİ DERS- 7 S SEÇMELİ DERS- 8 S STAJ13002 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) Z IV.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER CGP13210 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA S CGP13212 ÇOCUKLA İLETİŞİM S CGP20214 AİLE DANIŞMANLIĞI S CGP20216 ÇOCUK BESLENMESİ S CGP20218 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU S CGP20220 ÇOCUK HASTALIKLARI S UNV13004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA S UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA S UNV13042 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI S CGP20208 ROBOTİK SİSTEMLER S T O P L A M GENEL TOPLAM ,5 120 TOPLAM İŞ YÜKÜ /SAAT

4 T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMI İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI ( Eğitim öğretim yılından itibaren geçerlidir.) 1 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Atatürk ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. 1)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı 2) Yenilik ve benzeri kavramlar 3)Osmanlı Devleti nin yapısı ve çözülme sebepleri 4) Devleti kurtarma ve reform çabaları 5)Osmanlı Devleti nde Meşruti gelişmeler ve entelektüel hareketler 6) Osmanlı Devleti nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika 7) İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması 8) 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 9) ARA SINAV 10 )Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı 11) Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa 12) Mustafa Kemal Paşa nın fikirlerive Anadolu ya geçişi 13)Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) 14) İstanbul un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler 1 UNV16109 İNGİLİZCE-I

5 Bu derste öğrenciye somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilme ve bunlarla kendini ifade edebilme; kendini ve başkalarını tanıtabilme başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilme ve bu türdensorulara yanıt verebilme; konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır konuşmaları ve yardıma hazır olmalarıhalinde basit şekilde anlaşabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Theverb "to be"; Possession; Present Simple; The time; Object pronouns; Expressing existence; Prepositions; Past Simple; Expressingability; Requestsandoffers; Present Continuous; Everydaythings; Countriesandcities; Jobs; Personalinformation; Thefamily; Describingpeople; Sports, food, drinks; Languagesandnationalities; Adverbs of frequency ;Wordsthatgotogether; Adjectives;Rooms in a house; Furniture; Irregularverbs; Sports and leisure; Adverbs; Food; Colors; Clothes 1)"am/is/are; my/your; This is ;What sthis in English?; Everydaythings" 2 )"am/is/are; he/she/theyhis/her; Questions; Countries; Cities" 3) "am/is/are; Negatives, questions, andshortanswers; Jobs; Personalinformation" 4)"Possessiveadjectives; possessive 's; have/has; Questionsandanswers; Thefamily; Adjective + noun; Describing a friend" 5)"Present Simple; I/you/they; a/an; Sports, food, drinks; Verbs; Languagesandnationalities" 6)"The Time; Present Simple; he/she/it; Questionsandnegatives; Verbs; Adverbs of frequency; Wordsthatgotogether" 7)"Object pronouns; this/that; Questionsandanswers; Oppositeadjectives; Adjective + noun; Adjectives" 8)"there is/thereare, any; Prepositions; Rooms in a house; Furniture in a house; City life" 9)"Sayingyears; was/wereborn; Past Simple - irregularverbs; People andjobs; Irregularverbs" 10) "Past Simple - regularandirregular; Questionsandnegatives; Shortanswers; Weekendactivities; Sports andleisure" 11) "can/can't; Requestsandoffers; Verbsandadverbs; Verbsandnounsthatgotogether" 12) "want, like, andwouldlike; Food; In a restaurant" 13)"Present Simple andpresentcontinuous; Questionsandnegatives; Colours; Clothes; Describing a person" 1 UNV13101 TÜRK DİLİ-I Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, ana dili sevgisi ve bilincinin geliştirilmesi, Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak. Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye sindeki ses olayları, nin yapı özellikleri

6 1)Dilin niteliği ve özellikleri 2)Dil-düşünce, dil toplum ve dil-edebiyat ilişkisi 3)Dil ve kültür arasındaki ilişki. Edebî metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi 4)Yeryüzündeki diller ve nin dünya dilleri arasındaki yeri (dillerin doğuşu ve sınıflandırılması) 5)Dilin türlerinin incelenmesi: ana dili, standart dil, lehçe, şive, ağız, argo vs.6)türk yazı dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri 7)Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları 8)Atatürk ün dil politikası ve Güneş Dil Teorisi 9)nin ses (fonetik) bilgisi özellikleri 10)nin şekil (morfoloji) bilgisi özellikleri 11)nin şekil (morfoloji) bilgisi özellikleri 12)nin cümle (sentaks)ve anlam (semantik) bilgisi özellikleri 13)nin güncel sorunları üzerine tartışmalar (deki yabancı kelimeler, dil kullanımındaki yanlışlar vs.)14)nin güncel sorunları üzerine tartışmalar (deki yabancı kelimeler, dil kullanımındaki yanlışlar vs.) 1 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+1 1,50 2 İngilizce Temel bilgisayar okur yazarlığını geliştirilmesi. Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur. 1)Bilgisayar ile ilgili temel kavramlar 2)Bilgisayarın kullanım alanları ve tarihsel gelişimi 3)Bilgisayar sisteminin temel özellikleri 4)Bilgisayarda farklı donanım parçalarının çalışma prensipleri 5)İşletim Sistemi, Amaçları ve Kullanımı Konusunda Temel Bilgilerin Verilmesi 6)İşletim Sistemi Temel Ayarlarının Yapılması 7)İşletim Sisteminde Dosya ve Klasör Organizasyonu 8)Kelime İşlemci Programının Tanıtılması ve Kullanımı ile İlgili Temel Bilgiler 9)Kelime İşlemci Programında Veri Giriş vebiçimlendirmeişlemleri 10)Kelime İşlemci Programında Belge Düzenleme, Resim, Tablo v.b. Bileşenleri Eklenmesi 11)Kelime işlemci programında örnek uygulamalar 12)Sunu Programının Tanıtılması ve Kullanımı ile ilgili Temel Bilgiler 13)Sunu Programında Slaytlar, Slayt Tasarımı, Slayt Geçiş ve Metin Animasyonlarının Hazırlanması ve Düzenlenmesi 14) Sunu hazırlama programında örnek uygulamalar.

7 1 CGP I Bölümü / Programı Öğretim Yönetim ve Erken çocukluk ve ergenlik dönemi fiziksel, psiko-motor, bilişsel ve dil gelişim özelliklerini kavramak ve çocukların bu alanlardaki gelişimlerini desteklemek. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. 1) Bireyin gelişimi 2) Bireyin gelişimini takip etme 3)Fiziksel gelişim 4) Fiziksel gelişimi takip etme 5) Psikomotor gelişim 6) Psikomotor gelişimi takip etme 7)Bilişsel gelişim 8)Bilişsel gelişimi takip etme 9) Dil gelişimi 10) Dil gelişimini takip etme 11)Gelişim alanlarını destekleyecek etkinlikler oluşturma. 1 CGP20105 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Çocukta sanat ve yaratıcılığı geliştirebilecektir Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. 1)Yaratıcılık ve sanat 2)Yaratıcılık ve sanat 3)Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler 4)Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler 5)Resim etkinliği 6)Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama 7)Müzik etkinliği 8)Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama 9)Sanatsal ve kültürel gezi programı 10)Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama 11)Heykel etkinliği 12)Heykel etkinliğini 1 CGP20103 ÖZEL EĞİTİM-I

8 Özel eğitim alan çocuklarla ilgili temel bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. DERSİN KONULARI 1)Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, özel eğitimin önemi 2)Özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri 3)Engele neden olan faktörler 4)Engele neden olan faktörler 5)Engelin önleme ve erken tanı 6)Özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları 7 )Dünyada özel eğitim Türkiye de özel eğitim 8)Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engelliliğin nedenleri, görme engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri 9)İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri 10)İşitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri 11)Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, dil ve konuşma güçlüğü nedenleri 12)Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri 13)Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri 14)Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. 1 CGP20107 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Öğrenim Türü Örgün Öğretim Erken çocukluğun temel konuları, gelişim teorileri ve programları kavramak. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. 1)Okul öncesi eğitimde etkili olan teoriler ve teorisyenler 2)Okul öncesi eğitim programı 3) Froebel yaklaşımı 4) Froebel materyalleri ve kullanımı 5)High scope program yaklaşımı 6)High scope program modelleri oluşturma 7)Montessori modeli 8)Montessori materyalleri ve kullanımına yönelik etkinlikler

9 9)Regilio emilia yaklaşımı 10)Waldorf yaklaşımı 11) Farklı yaklaşımların okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması II.Yarıyıl 2 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri. DERSİN KONULARI 1)Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışı ve özellikleri2)meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar3)meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, milli mücadelede basın4)milli mücadelede cepheler, doğu, güney ve güneydoğu cephesi5)milli mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz 6)Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Konferansı 7) Türk İnkılâbı 8)Türk İnkılâbı 9)Çok partili hayata geçiş denemeleri 10)Atatürk dönemi Türk dış politikası 11)Atatürk İlkeleri (cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık)12) atatürk ilkeleri (laiklik, devletçilik ve inkılâpçılık)13)atatürk ün ölümü ve sonrasında Türkiye ( ) 2 UNV16110 İNGİLİZCE-II

10 Bu derste öğrenciye dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilme (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler); basit ve rutin durumlarda anlaşabilme, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilme; basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Theverb "to be"; Possession; Present Simple; Expressingexistence; Prepositions of place; Expressingability; Past Simple; IrregularVerbs; Timeexpressions; Count/Uncountnouns; Comparison; PresentContinuous; Possessivepronouns; Expressingpurpose; Adjectives/Adverbs; Present Perfect; Countries; Everydayobjects; Thefamily; foodanddrink; Jobs; Leisureactivities; Rooms; Things in a house; Places in a city; Countriesandlanguages; Relationships; Clothes; Describingpeople; Theweather; Describingfeelings; Pastparticiples 1)"Verbto Be; Possessive-adjectives" 2)"Verbto Be; Questionsandnegatives; Negativesandshortanswers; Possessive 'S" 3)"Present Simple 1; Questionsandnegatives" 4)Present Simple 2 5)"There İs/Are; How Many?;Prepositions Of Place; Someandany; This, That, These, Those" 6)"Can/Can't; Was/Were; Could; Wasborn" 7)"Past Simple (1); Regularverbs; Irregularverbs; Time Expressions" 8)Ara Sınav 9)"Past Simple (2); Negativesandago; Time Expressions; Which Word İs Different?; Phoneticsymbols; Relationships" 10)"Countanduncountnouns; Do Youlike?/Wouldyoulike?; A Andsome; Muchandmany; Foodanddrink; Shopsandshopping" 11)"Comparativesandsuperlatives; Have got; City Andcountryadjectives; City Andcountrynouns" 12)"Presentcontinuous; Whose İs İt?; Possessivepronouns; Clothes; Describingpeople; Wordsthatrhyme; Tonguetwisters" 13)"Goingto; Infinitive Of Purpose; Verbs; Theweather" 14)"Questionforms; Adverbsandadjectives; Describingfeelings" 1 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE Ana dili olmayan öğrencilerin okuma ve anlama düzeylerini arttırmak; öğrencilere yazılı ve sözlü anlatımda nin özelliklerini ve kurallarını doğru ve etkin kullanabilme becerisi kazandırmaktır. Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma, uygulamalar, ödev

11 1) Farklı metin türlerinin özelliklerini öğrenme2) Teori ile önerme arasındaki farkı seçme, seçici okuma ve not alma stratejileri geliştirme 3) Yan fikirleri ve satır aralarını yakalama, tasvirleri algılama 4) Hitabet, diksiyon, münazara (karşıt görüş geliştirme), sunum becerileri 5) Kurgusal ve kurgusal olmayan farklı metin türlerinde uygun dilde yazabilme (hikaye, resmi yazışma ) 6) Bilgilendirici, tartışmacı, araştırmacı anlatımla yazı pratikleri (rapor, makale, haber...) 7) Yazım Kuralları 8) ) Noktalama İşaretleri 9) Düşünceyi geliştirme ve organize etme yollarını öğrenme, güncel kültür ve Türk kültürü bilgisi 10) Kaynak gösterme, paragraf ve metin özetleme, değerlendirme, eleştirme 11) Kütüphane kullanımını geliştirme, araştırma, yürütme (anket, mülakat, video, laboratuar. Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKT 2 UNV13102 TÜRK DİLİ-II Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserleri okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma-yazma yeteneğini geliştirebilmektir. Cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. 1)Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemi 2)Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri 3)Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri 4)Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri 5)Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri 6)Yazım Kuralları 7)Yazım Kuralları 8)Yazım Kuralları 9)ARA SINAV 10)Noktalama İşaretleri 11)Noktalama İşaretleri 12)Anlatım Bozuklukları 13)Anlatım Bozuklukları 14)Anlatım Bozuklukları15)Anlatım Bozuklukları 2 CGP II Öğrencilerin sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişim, Cinsel gelişim gelişim alanlarında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi.

12 1)Sosyal gelişim 2)Sosyal gelişim 3)Sosyal gelişimi değerlendirmek 4)Sosyal gelişimi değerlendirmek. 5)Duygusal gelişim 6)Duygusal gelişimi tanımak7)duygusal gelişimi değerlendirmek 8)Ahlak gelişimi 9)Ahlak gelişimini tanımak 10)Ahlak gelişimini değerlendirmek 11)Ahlak gelişimini değerlendirmek 12)Cinsel gelişim13)çocukların cinsel gelişimi tanımak 14)Çocukların cinsel gelişimi değerlendirmek. 2 CGP20106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Bu dersin amacı gelişime ilişkin kavramlar ve ilkeler, çocuklarda gelişim dönemleri, gelişimsel değerlendirme, destekleme ve öğrenme süreçleri ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi 1) Gelişim ve öğrenme psikolojisine giriş 2) Gelişimle ilgili temel kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler 3) Gelişim Kuramları (Fiziksel Gelişim-Bilişsel Gelişim-Ahlak Gelişimi- Kişilik Gelişimi-Sosyal Gelişim) 4) Gelişim dönemleri ve özellikleri (Doğum öncesi gelişim ve doğum, Bebeklik, Erken çocukluk, Orta ve geç çocukluk, Ergenlik, Genç, orta ve ileri yetişkinlik döneminde gelişim) 5) Öğrenme 6) Öğrenme Kuramları 7) Öğrenme Kuramları 8) Etkili Öğrenme 9) Ara Sınav 10) Etkili Öğrenme 11) Gelişimin Değerlendirilmesi 12) Gelişimin Değerlendirilmesi 13) Gelişimin Desteklenmesi 14) Bağlanma, Ölüm ve yas 15) Gelişimle ilgili araştırma yöntem ve teknikleri 2 CGP20104 ÖZEL EĞİTİM-II Özel eğitim alan çocuklar hakkında gerekli bilgiyi kazandırmak. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi.

13 1)Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, öğrenme güçlüğünün nedenleri 2)Öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri 3)Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, bedensel engellilik nedenleri 4)bedensel engeli önleme ve erken tanı, bedensel engellilerin eğitimleri 5)Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama ve sınıflandırma, yaygın gelişim bozukluğu nedenleri 6)Yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı 7)Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri 8)Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma, zihinsel engellilik nedenleri 9)Zihinsel engeli önleme ve erken tanı 10)Zihinsel engellilerin eğitimleri 11)Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma 12)Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı 13)Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken eğitimleri 14)Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken eğitimleri. 2 CGP20110 SOSYAL SORUMLULUK Bu dersin amacı toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama esnasında işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir. Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi, Rol Oynama/Dramatize Etme 1) Sorumluluk ve sosyal sorumluluk 2) Sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi 3) Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 4) Proje Nedir? Proje nasıl hazırlanır? Proje nasıl yazılır? 5) Proje Çalışma Takvimi Hazırlama 6) Proje Konularına Karar Verme 7) Projenin Yürütüleceği Kurum ile İşbirliği 8) Projenin son halini belirleme 9) Ara Sınav 10) Proje Uygulaması ve Sunulması 11) Proje Uygulaması ve Sunulması 12) Proje Uygulaması ve Sunulması 13) Proje Uygulaması ve Sunulması 14) Proje Uygulaması ve Sunulması 15) Proje Uygulaması ve Sunulması 2 CGP16108 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

14 Öğrenim Türü Öğretim Yönetim ve Örgün Öğretim Kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve uygulama yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. 1) Kaynaştırma eğitimi, tanımı, amaçları, ilkeleri 2) Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişim özellikleri 3) Kaynaştırma eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar 4) Kaynaştırma eğitiminin ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişim süreci 5)Kaynaştırma eğitimini uygulayan ookullar 6) Kaynaştırma öğrencisinin eğitim ortamına yerleştirme süreci 7) Kaynaştırma eğitiminde görev alan personelin özellikleri 8) Kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli çocuğu sınıfa hazırlama 9) Kaynaştırma eğitimi alan çocuk için uygun öğrenme ortamı düzenleme 10) Öğretim esnasında öğretmene yardımcı olma 11) Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama 12) Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama. 2 STAJ13001 YAZ STAJI Öğrenim Türü Öğretim Yönetim ve Örgün Öğretim Sağlık kurum ve kuruluşların tanıyabilme, Bu kurumlarda görev ve sorumluluk alabilme Uygulama

15 1)Sağlık kurum ve kuruluşlarında sajyer olarak görev alabilme. III.Yarıyıl 3 CGP20201 NDE UYGULAMA-I Öğrencinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı gerçekleştirmesini sağlamaktır. Görsel anlatım, açık anlatım yöntemi, uygulama, grup çalışması, soru cevap. 1)Yıllık Planı İzleme 2)Günlük Plan Hazırlama 3)Günlük Plan Hazırlama 4)Günlük Plan Hazırlama 5)Günlük Plan Hazırlama 6)Günlük Plan Uygulama 7)Günlük Plan Uygulama 8)Günlük Plan Uygulama 9)Serbest Zaman Etkinliği Planlama 10)Serbest Zaman Etkinliği Uygulama 11) Dil Etkinliği Planlama 12) Dil Etkinliği Uygulama 13)Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama 14)Oyun ve Hareket Etkinliği Uygulama 15)Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama 3 CGP13203 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I

16 Bölümü / Programı Kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapmak. Öğretim Yönetim ve Görsel anlatım, açık anlatım yöntemi, uygulama, grup çalışması, soru cevap. 1)Özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programını tanımak 2)Özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programını tanımak 3)Özel gereksinimli çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlamak 4)Özel gereksinimli çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlamak 5)Özel gereksinimli çocuklar için BÖP hazırlamak 6)BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak 7)BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak 8)Akademik gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 9)Akademik gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 10)Bilişsel gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 11)Bilişsel gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 12)Bilişsel gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 13)Dil- iletişim becerilerinin gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 14)Dil- iletişim becerilerinin gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 15)Dil- iletişim becerilerinin gelişimlerini destekleyici etkinlik hazırlamak 3 CGP20205 MATERYAL GELİŞTİRME Bu ders ile öğrenciye çocuklar için araç gereç geliştirmek yeterlikleri kazandırılacaktır. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi. 1)Sınıf yönetimi için araç gereç planlama 2)Sınıf yönetimi için araç gereç yapma 3)Görme engelli çocuklar için materyal planlama 4) Görme engelli çocuklar için materyal yapma 5)Eğitici oyuncak planlama 6)Eğitici oyuncak yapma 7) İşitme engelli çocuklar için materyal planlama 8) İşitme engelli çocuklar için materyal yapma 9)Kukla materyali planlama 10) Kukla yapma ve uygulama 11)Uyum güçlüğü yaşayan çocuklar için materyal planlama 12) Uyum güçlüğü yaşayan çocuklar için materyal yapma 13)Kostüm ve aksesuar planlama 14)Kostüm ve aksesuar yapma. 3 UNV13002 İLK YARDIM

17 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun kötüye gitmesini önleyebilme eğitim ve becerisi vermek Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamalarını öğrenir Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamalarını öğrenir Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel sargı uygulamayı öğrenir Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğrenir Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım( Epilepsi, diabet koması..v.b) öğrenir Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğrenir Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğrenir Hasta /yaralı taşıma teknikleri ve vücut mekaniğini öğrenir 1)İlk Yardım ve Acil Bakımın tanımlanması 2)Hastanın değerlendirilmesi ve ilk yardımda iletişim 3)Triyaj 4)Kalp-Akciğer Canlandırması(CPR) 5)Solunum durmasında ilk yardım 6)Şokta ilk yardım 7)Yanıkta ilk yardım 8)Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım 9)Kırıklarda ilk yardım 10)Çıkık ve burkulmalarda ilk yardım 11)Travmalarda ilk yardım 12)Zehirlenmelerde ilk yardım 13)Komalarda ilk yardım 14)Böcek sokması ve ısırıklarında ilk yardım 3 CGP13209 ÇOCUK VE DRAMA Öğrenciler yaratıcı drama etkinliklerini uygulayabilecekler. Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası.

18 1)Okul Öncesi eğitimde Drama 2)Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü 3)Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortamı 4)Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme 5)Hareket Çalışmaları 6)Hareket Çalışmalarını Uygulama 7)Pantomim Etkinliği 8)Pantomim Etkinliğini Uygulama 9)Rol Oynama Etkinliği 10)Rol Oynama Etkinliğini Uygulama 11)Doğaçlama Etkinliği 12)Doğaçlama Etkinliğini Uygulama 13)Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliği 14)Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliğini Uygulama 3 CGP20211 ÇOCUK VE OYUN Bu ders ile öğrenciye eğitimde oyun etkinliğini uygulamak yeterliliği kazandırılacaktır. Açık anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap. 1)Oyunun tanımı ve temel özellikleri 2)Klasik Oyun Kuramları 3)Çağdaş Oyun Kuramları 4)Oyunun çocuk gelişimi açısından önemi ve oyun evreleri 5)Oyunun çocuk gelişimi açısından önemi ve oyun evreleri 6)Oyun çeşitleri ve yöresel oyunların derlenmesi 7)Oyun dağarcığının geliştirilmesi 8)Oyun dağarcığının geliştirilmesi 9)Oyun Etkinliği planı hazırlanması 10)Oyun Etkinliği planı hazırlanması 11)Oyun etkinliği uygulanması 12)Oyun etkinliği uygulanması 13)Parmak oyunları örnekleri uygulanması 14)Özel Eğitimde oyun etkinliği planı hazırlanması 15)Özel Eğitimde oyun etkinliği planı hazırlanması 3 CGP20213 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır Düz anlatım, Gösterip yaptırma, Soru Cevap 1)Hedef davranış 2)Hedef davranışın ölçümü ve kaydı 3)Hedef davranışın ölçümü ve kaydı 4)Uygun olan davranışların sistematik olarak artırılması 5)Uygun olan davranışların sistematik olarak artırılması 6)Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltılması 7)Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltılması 8)Davranış kaydı teknikleri 9)Davranış kaydı teknikleri 10)Davranış sağaltımı planlama 11)Davranış sağaltımı planlama 12)Planı uygulama 13)Davranışta kalıcılık sağlama 14)Davranışta genelleme sağlama 15)Davranışta genelleme sağlama

19 Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi KTS 3 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK Girişimcinin iş hayatında başarılı olabilmesi için uygulaması gereken yöntemleri, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme. Düz anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap Ders Konuları 1)Giriş ve Temel Kavramlar 2)Girişimci Özellikleri 3)Girişimcilik Kültürü 4)Girişimcilik Türleri 5)Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü 6)Girişimcilik Ahlakı 7)Türkiye de Girişimciliğin Özendirilmesi 8)Girişimcilik ve Liderlik 9)Ara sınav 10)Girişimcilik Ağı 11)İmtiyaz Hakkı (Franchising) 12)Yerel Girişimcilik 13)Yeni ekonomi ve girişimcilik 14)Teknoparklar ve girişimcilik 15)Nanoteknoloji ve Girişimcilik Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi KTS 3 CGP20207 ÇOCUK VE MÜZİK Bu dersin amacı program mezunlarının, mesleki yaşantılarında sıklıkla kullanacakları müzik etkinliklerini, çocukların bilgi ve becerine göre planlamaları için katkı sağlamak ve mezunların, müzik eğitiminin çocuğun gelişimine olan etkisinin farkına varıp, müziği olumlu yönde kullanmasını sağlamaktır. Düz anlatım, gösterip yaptırma. 1)Müzik dağarcığı, 2) Müzik dağarcığı, 3) Müzikleri derleme, 4) Müzikleri derleme 5) Müzik eğitimi 6) Müzik eğitimi, 7) Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama, 8)Müzik etkinlikleri planlama ve hazırlama 9) Ara Sınavı, 10) Özel gereksinimli çocuklara müzik etkinlikleri planlama ve uygulama 11) Özel gereksinimli çocuklara müzik etkinlikleri planlama ve uygulama, 12) Ritim çalışmaları, 13) Ritim çalışmaları, 14) Ritim çalışmalarını uygulama, 15) Ritim çalışmalarını uygulama Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi KTS 3 UNV13003 MESLEK ETİĞİ

20 Sağlık Kurumları Yönetiminde Etik dersinde güncel sağlık sorunları ve politikalarına yansıyan etik kuramları ve ilkeleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Öğrencilere etik karar alma ve politika analizi için çeşitli teorik modeller sunulmaktadır. Çağdaş sağlık yönetimi alanındaki siyasal, ekonomik ve hukuki hususlar ve mevcut eğilimler vaka çalışmaları aracılığıyla analiz edilmektedir.. Düz anlatım, soru cevap. Ders Konuları 1)Etiğin çocuk gelişimindeki rolü 2)Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 3)Ahlak teorileri ve etiğin yol gösterici rolü 4)Etik sistemlerini incelemek 5)Araştırma etiği ve bilgilendirmiş onam 6)Çocuk bilgilerinde gizlilik ve gerçeği aktarma 7)Çocuk hakları8)çocuk gelişiminde ahlaki uygulamalar ve etik dürüstlük 9)Çocuk gelişiminde meslek etiğini incelemek 10) Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, mobbing 11) Bireylerin Etik Yeterliliklerini Artırma, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 12) Malpraktis Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi KTS 3 IYP13203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır. Düz anlatım, soru cevap. Ders Konuları 1)Yönetim ve organizasyonun işletmecilik içinde yeri be önemi 2)Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları 3) Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi 4) Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi 5) Yönetim düşüncesinin evrimi: Modern Yönetim Düşüncesi 6) Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi 7) Örnek uygulama çalışmaları 8) Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Ve 9) Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme 10) Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme 11) Yönetim Fonksiyonları: Denetleme 12) Önderlik, Motivasyon, Güdüleme 13) İletişim, Karar verme 14) Hedeflere Göre Yönetim Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi KTS 3 UNV20100 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

21 Bu dersin amacı, öğrencilerin gönüllülük kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi kazanmasını, toplumsal sorunlara dair duyarlılık sahibi olmasını, insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerler ve beceriler edinmesini ve gönüllülük projeleri geliştirerek/parçası olarak aktif birer katılımcı birey olmalarını sağlamaktır. Düz anlatım, soru cevap, Uygulama, saha çalışması. Ders Konuları 1) Dersin amacı, kapsamı ve giriş 2) Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Olmak, Gönüllü Yönetimi Dünya ve Türkiye de: Gönüllülük, Üniversite Gönüllüleri UN (ör: UNICEF, UNV) temsilcilerinin sunumu 3) Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler Gönüllük projelerinde Sürdürülebilir Tasarım Projeleri ve Tasarımcının Rolü üzerine fikir paylaşımı (İEU ACTFOR-Sosyal Sorumluluk Proje Topluluğu Tasarım Projeleri örneklerinin paylaşımı) Toplumdaki Risk Grupları bağlamında Gönüllülük Göçmenler ve Gönüllülük (Çocuk Gibi Bak projesinden örneklerin paylaşımı) 4) Temel Gönüllülük Alanları (Afet, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk vd.) (Türk Kızılayı ve İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün Sunumu) Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllülük (İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü nün Sunumu) (Maya Vakfı Sunumu) 5) SINIF İÇİ TARTIŞMA & DEĞERLENDİRME (ilk fikirlerin değerlendirilmesi) 6) Proje Geliştirme: Konu, Amaç ve Hedeflerin tespiti ve sınıf içi değerlendirmeler Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Gençlik Merkezi ne düzenlenecek ziyaret) 7 Proje Geliştirme: Hedef Kitlenin Tespiti ve sınıf içi değerlendirmeleri 8) Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Konuya İlişkin Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşu Ziyaretleri) 9) Uygulama planının yapılması ve sınıf içi değerlendirmeler Rapor sunumu 10) Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama 11) Rapor Sunumları (Sınıf içi çalışma) Proje başarısının ölçümü (izleme & değerlendirme) Amacı gerçekleştirme Proje paydaşlarına fayda sağlanması 12) Dönemin gözden geçirilmesi. IV.Yarıyıl 4 CGP20202 NDE UYGULAMA-II Öğrencinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı gerçekleştirmesini sağlamaktır. Görsel anlatım, açık anlatım yöntemi, uygulama, soru cevap 1)Yaratıcı drama etkinliklerini planlama2)yaratıcı drama etkinliklerini planlama3)yaratıcı drama etkinliklerini uygulama4)yaratıcı drama etkinliklerini uygulama5)okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlama6)okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını uygulama7)sanat etkinliklerini planlama8)sanat etkinliklerini uygulama9)sanat etkinliklerini uygulama10)sanat etkinliklerini uygulama11)fen ve doğa etkinliklerini planlama12)fen ve doğa etkinliklerini uygulama 13)Fen ve doğa etkinliklerini uygulama 14)Alan gezilerini planlama 15)Alan gezilerini uygulama 4 CGP13204 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II

22 Kaynaştırma eğitim yapan kurumlarda ve özel eğitim kurumlarında uygulama yapmak. Soru- cevap, düz anlatım, uygulama. 1)Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişimini destekleyici etkinlik hazırlamak 2)Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişimini destekleyici etkinlik hazırlamak 3)Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak 4)Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak 5)Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak 6)Toplumsal uyum becerileri geliştirecek etkinlik hazırlamak 7)Toplumsal uyum becerilerini geliştirecek etkinlik hazırlamak 8)Toplumsal uyum becerilerini geliştirecek etkinlik hazırlamak 9)Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinlik hazırlamak 10)Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinlik hazırlamak 11)Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinlik hazırlamak 12)Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinlik hazırlamak 13)Gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler hazırlamak 14)Gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler hazırlamak 15)Gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler hazırlamak 4 CGP13206 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Bölümü / Programı Öğretim Yönetim ve Bu dersle çocuk psikolojisi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Düz anlatım, gösteri,uygulama. 1)Kişilik ve benlik özellikleri 2)Kişilik ve benlik özellikleri 3)Güdüler, duygular, duyum ve algı 4)Güdüler, duygular, duyum ve algı 5)Savunma mekanizmaları 6)Savunma mekanizmaları 7)Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi 8)Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi 9)Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi 10)Çocukları tanıma teknikleri 11)Çocukları tanıma teknikleri 12)Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar 13)Çocuklarda duygu ve davranım sorunları ve özel sorunları olan çocuklar 14)Sosyal becerilerinin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 15)Sosyal becerilerinin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 4 CGP13210 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

23 Çocuk edebiyatı ve medya konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak. Düz anlatım, örnek olay incelemesi, soru cevap, uygulama. 1)Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler 2)Basılı yayınların özellikleri 3)Görsel yayınların özellikleri 4)Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi 5)Basılı yayınların değerlendirilmesi 6)Görsel yayınların değerlendirilmesi 7)Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek 8)Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek 9)Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler 10)Çocuk edebiyatı eserleri 11)Basılı medya yayınları 12)Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak 13)Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak 14)Değerlendirme 4 CGP13212 ÇOCUKLA İLETİŞİM Öğrenci, bu ders sonunda çocukla, ailelerle ve iş yerindeki paydaşlar ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olacaktır. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası 1)İletişimin tanımı ve temel kavramlar 2)İletişime ilişkin modeller 3) Çocuklarla etkili iletişim teknikleri 4)Çocuklarla etkili iletişim teknikleri 5)Çocuklarla etkili iletişim teknikleri 6)Aile çocuk arasındaki etkili etkileşim 7)Aile çocuk arasındaki etkili iletişim 8)Aile çocuk arasındaki etkili iletişim 9) Ara Sınav 10)Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri 11)Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri 12) İş hayatında iletişim 13) Personelle etkili iletişim teknikleri 14)Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama 15) Çatışma ve iletişim

24 4 CGP20216 ÇOCUK BESLENMESİ Çocuk beslenmesi, sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olma Soru- cevap, tartışma, örnek olay incelemesi. 1) Beslenme ve Temel Kavramlar 2) Besin Öğeleri 3) Besin Maddeleri 4) Basit Kalori Hesabı Yapma 5) Gelişim Dönemlerine Göre Beslenme Özellikleri 6) Besin Hazırlama- Pişirme Saklama ve Sunum 7) Farklı Zaman Dilimlerinde Beslenme 8) Beslenme İle İlgili Özel Durumları Olan Çocuklar 9) Hasta Çocuk Beslenmesi 10) Gelişim Dönemlerine Göre Beslenmeyi Düzenlemek. 4 CGP20220 ÇOCUK HASTALIKLARI Bu ders ile öğrenciye çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olma yeterlikleri kazandırılacaktır. Soru- cevap, tartışma, örnek olay incelemesi. 1)Sağlıklı çocuğu tanımak 2)Sağlıklı çocuğu tanımak 3)Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler 4)Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler 5)Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler 6)Hasta çocuğun özelliklerini tanımak 7)Hasta çocuğun özelliklerini tanımak 8)Çocuklarda sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği 9)Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği 10)0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar 4 UNV13004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

25 Konuşma dili olarak Türkiye sinin ses özelliklerini, vurgu sistemini, tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve toplum karşısında yi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak. Soru- cevap, tartışma, örnek olay incelemesi 1)Etkili ve güzel konuşmaya neden ve niçin ihtiyacımız var? 2)Doğru söyleyiş için ortak dilin ses bilgisi kurallarını bilmek gerekir. Doğru sesletim için doğru nefes almak gerekir. (Nefes uygulamaları) 3)Ünlü ve ünsüz harflerin boğumlanma yerleri, alıştırma ve uygulamalar. Ünlü- ünsüz uyumları 4)Konuşma sırasında sıkça yapılan yanlışlar, konuşma hızının ayarlanması, konuşma bozuklukları ve bunların giderilmesine yönelik uygulamalar 5)Düz ünlülerin telaffuzları ile ilgili hece-kelime-cümle alıştırmaları. 6)Yuvarlak ünlülerin telaffuzları ile ilgili hece-kelime-cümle alıştırmaları 7)ünsüzlerin seslendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar. 8) okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları. Örnekler ve alıştırmalar 9)Ulama ve ulama çeşitleri. Tonlama örneleri ve uygulamaları 10)Etkili ve güzel konuşma için ön hazırlık. Fiziksel şartlar, bilimsel donanım ve planlı hazırlık, Stres ve zaman yönetimi. Beden dili 11)Topluluk önünde ve mikrofonda konuşma kuralları. Selamlama, sunuculuk ve takdim.12)basın-yayın kuruluşlarında en çok yapılan hatalara örneklerin tespiti, irdeleme ve inceleme. Örnek: şiir, makale, haber okuma alıştırmaları 13)Öğrenci yetkinlik kazanımını gösterir sunumlar ve değerlendirme 14)Etkili ve güzel konuşmanın hayatımıza etkilerinden bahsetmek. 4 UNV13042 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Bu derste; iş hayatında kailte güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma, uygulamalar, ödev 1)Kalite kavramı 2)Standart ve standardizasyon 3)Standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi 4)Yönetim kalitesi ve standartları 5)Yönetim kalitesi ve standartları 6)Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim 7)Stratejik yönetim, yönetime katılma 8)Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi 9)Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik model 10)Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme 11)Muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol 12)Toplam kalite kontrol 13)Kontrol diyagramları 14)İstatistiksel Dağılımlar 4 CGP20218 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU

26 Çocuğun hakları ve korunmasını sağlamayı bilme. Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma, uygulamalar, ödev 1) Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları2) Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları3) Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma4) Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma5) Çocuk İhmal ve İstismarı6) Çocuk İhmal ve İstismarı7) Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler8) Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler9) Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama10) Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama11) Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar12) Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar13)Değerlendirme 14)Değerlendirme. 4 CGP20214 AİLE DANIŞMANLIĞI Bu dersin amacı program mezunlarının, aileleri tanımaları ve anlamalarına yönelik bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve ailelerin eğitim sürecine katılım yöntemlerini kazandırmaktır. Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma, uygulamalar, ödev 1) Aile eğitimi 2) Aile eğitimi 3) Aile eğitimi programı hazırlama süreci 4) Aile eğitimi programı hazırlama süreci 5) Aile eğitimi etkinlik dosyası 6) Aile eğitimi etkinlik dosyası 7) Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme 8) ) Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme. 9) Özel eğitimde aile eğitimi süreci 10) Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası 11) Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama 12) Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama 13)Değerlendirme 14)Değerlendirme. 4 UNV13005 ÇEVRE KORUMA

27 Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma, uygulamalar, ödev 1) Enerji kaynaklarının türleri: Fosil yakıtların oluşumu, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları2) Fosil yakıtların üretimi ve kullanımı, tarihsel gelişme, yakıtlar ve yanma 3) Atmosferin yapısı ve yanma ürünlerinin etkileri. Küresel ısınma: Karbondioksit, su buharı ve sera etkisi ilişkileri. 4) Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliği: Önlemler, tesis ve teknikler. Gaz ve sıvı yakıtların motorlarda yanması taşıt kaynaklı kirleticilerin çevresel etkileri ve önlemler.5) Nükleer yakıt üretiminin çevreye etkileri,nükleer santral işletmeleri ve nükleer atık depolama sorunları.6) Doğal kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanılabilirliği.7) Hidroelektrik enerji: hidroelektrik enerjinin kullanılabilirliği ve çevreye etkileri.8) ) Güneş enerjisi sistemleri, ısıl ve foto elektrik kullanımı. 9) Rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri 10) Dalga enerjisinin kullanılabilirliği, jeotermal enerjinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri 11) Karbondioksit bilançosu sıfır olan biyolojik yakıtların (biyokütle) üretim teknikleri 12) Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu: Yöntemlerin uygulanabilirliği ve tasarruf potansiyelleri. 13) Dünyada ve Türkiye de enerji kaynakları: Enerji üretim ve tüketimi14) Dünyada ve Türkiye de enerji politikaları: Enerji ile ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler. 4 CGP20208 ROBOTİK SİSTEMLER Bu dersin amacı öğrencilerin robotik sistemler ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve kodlamanın mantığını uygulayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması, Proje Tasarımı 1)Erken Yıllarda Fen Eğitimi 2) Erken Yıllarda Fen Eğitimi 3) 21.yüzyıl becerileri ve STEM yaklaşımı 4) STEM yaklaşımı 5) Kodlama ve Algoritmik Düşünme 6) Kodlama Programları ve Materyaller 7) Temel Kodlama Çalışmaları 8) Temel Kodlama Çalışmaları 9) Ara Sınav 10) Kodlama Materyal Sunumları 11) Kodlama Materyal Sunumları 12) Kodlama Materyal Sunumları 13) Robotik Sistemler tasarım sunumları 14) Robotik Sistemler tasarım sunumları 15) Robotik Sistemler tasarım sunumları 4 STAJ13002 YAZ STAJI

28 Öğrenim Türü Öğretim Yönetim ve Örgün Öğretim Sağlık kurum ve kuruluşların tanıyabilme, Bu kurumlarda görev ve sorumluluk alabilme Uygulama 1)Sağlık kurum ve kuruluşlarında sajyer olarak görev alabilme.

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım.

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım. 1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CGP101 Gelişim ve Öğrenme-1

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu,

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2) Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Yabancı Dil I:Konuşma (yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme),

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (1.Ö.) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (1.Ö.) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (1.Ö.) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.YARIYIL 2.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. D.T. AKTS KOD DERS ADI T P D.S. KR. D.T.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ - YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ 13/11/2018 12:49-99147595 -105.03-E.1199 *00360768* 00360768 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 100 Türk Dili AKTS 4 (4+0) 4 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

I. SINIF / I. YARIYIL

I. SINIF / I. YARIYIL I. SINIF / I. YARIYIL COG 101-Çocuk Gelişimi I: Gelişimle ilgili temel kavramlar; gelişim dönemleri, gelişim ilkeleri, gelişime etki eden faktörler, çocuk gelişiminin önemi, çocuklarda fiziksel gelişim,

Detaylı

I.YARIYIL. COG 107- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

I.YARIYIL. COG 107- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I.YARIYIL COG 101- Çocuk Gelişimi I (3+0), AKTS:4 Gelişimin tanımlanması, gelişimi bilmenin önemi, gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri, gelişime etki eden faktörler, gelişim evreleri:

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi Türk Dili 1 Dersin İçeriği: Fert ve Millet Hayatındaki

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI T U D.Saat Z/M/S AKTS Kredi TDL 101 TÜRK DİLİ I 4 0 4 Z 4 4 YDİ 103

Detaylı

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çocuk Gelişimi Programı Ders İçerikleri

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çocuk Gelişimi Programı Ders İçerikleri Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çocuk Gelişimi Programı Ders İçerikleri Ders TDB 101 Ders İsmi Türk Dili 1 Dersin İçeriği : Fert ve Millet Hayatındaki Dilin

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 İnkılap

Detaylı

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler (Z) YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından

Detaylı

I. YARIYIL DERSİN ADI KODU YARIYILI T+U KREDİSİ AKTS

I. YARIYIL DERSİN ADI KODU YARIYILI T+U KREDİSİ AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Türk Dili I 2217101 I. Yarıyıl 2+0 2 2 Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dillerin Özellikleri,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS PLANI

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS PLANI ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli MAT101 Matematik 2+0 Zorunlu 3 0909146 Çocuk Gelişimi I 3+0 Zorunlu 4 0909147 Temel Tasarım 3+0 Zorunlu 6 0909148

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI YARIYIL DERSİN KOD ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI YARIYIL DERSİN KOD ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2016-2017 1.YARIYIL AIT181 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU ( )

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU ( ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2018 2019) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf (I.Yarıyıl) T U K AKTS KODU 1.Sınıf (II.Yarıyıl) T U K AKTS 0303101 İlkokulda Temel Çevre Eğitimi AE 2 0 2 4 AE 3 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diksiyon ve Güzel KonuĢma BĠS210 3. (Güz) Yarıyıl 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Ön Lisans Dersin Türü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) TDL 101

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ BÖLÜMÜ DERS PLANI

ÇOCUK GELĠġĠMĠ BÖLÜMÜ DERS PLANI ÇOCUK GELĠġĠMĠ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 0909341 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 3+0 Zorunlu 3 0909342 Çocuk ve Oyun 2+0 Zorunlu 2 0909343 Çocuk Psikolojisi

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BASIM YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BASIM YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ UNV13101 TÜRK DİLİ I Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, ana dili sevgisi ve bilincinin geliştirilmesi, Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını

Detaylı

tarih ve 272 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1

tarih ve 272 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 11.05.017 tarih ve 7 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 GÜZ Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ** * *

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Afetlerde İlkyardım 2801406 IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDL 101 Türk Dili I

Detaylı

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2016 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2016 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ - YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ 13/11/2018 11:21-99147595 -105.03-E.1184 *00360698* 00360698 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: KİT201 Adı: Kişilerarası İletişim Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS:

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI I. YARIYILDERSİÇERİKLERİ KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014EĞİTİMÖĞRETİMYILI IYP 13101 GENELİŞLETME 4 0 4 7 Temelkavramlar,konununönemiveincelenmebiçimi;işletmecilikfaaliyetlerinintarihselgelişimi;

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Aİ 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ Kodu: YDL103 Adı: Yabancı Dil I Teorik + Uygulama: 2 + 0 AKTS: 4 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: TER101 Adı: Tıbbi Terminoloji Teorik + Uygulama:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG122 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG121 Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500122 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS Ön Koşul Dersler

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS Ön Koşul Dersler Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS003 2+0 2 3 Ön Koşul Dersler Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Dersin Yardımcıları Dersin

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS003 IV Ön Koşul Dersler

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS003 IV Ön Koşul Dersler Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS003 IV 2+0 2 3 Ön Koşul Dersler Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Dersin Yardımcıları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 05.09.2012 10:00 YABANCI DİL I 29.08.2012 10:00 TÜRK DİLİ I 27.08.2012 10:00 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 28.08.

TIBBİ TERMİNOLOJİ 05.09.2012 10:00 YABANCI DİL I 29.08.2012 10:00 TÜRK DİLİ I 27.08.2012 10:00 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 28.08. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEKOKULU 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ DERSLİK (2) DERSİN ADI SINAV TARİHİ SAATİ TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ DERS İÇERİKLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ DERS İÇERİKLERİ 2013 ÇOCUK GELİŞİMİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI Türk Dili I Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı