BAŞLICA DOĞU BLOKU ÜLKELERİ *SSCB *Çekoslovakya *Polonya *Doğu Almanya *Macaristan *Bulgaristan *Romanya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLICA DOĞU BLOKU ÜLKELERİ *SSCB *Çekoslovakya *Polonya *Doğu Almanya *Macaristan *Bulgaristan *Romanya"

Transkript

1 II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ Dörtlü Takrir: Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından verilen önergeye verilen isimdir. Vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunması, meclis denetiminin Anayasa daki hükümlere göre yapılması ve parti çalışmalarının demokratik esaslara göre yeniden düzenlenmesini içeren önergeyi, 7 Haziran 1945 te meclis grubuna verdiler. Bu önerge parti grubunda reddedilince, Adnan Menderes görüşlerini basın yoluyla paylaştı. Bunun üzerine disiplin kuruluna sevk edilen dörtlü grup, 12 Haziran 1945 te Cumhuriyet Halk Partisi nden ihraç edildi. İhraç edilen milletvekilleri Demokrat Partiyi kurmuşlardır. İlk Çok Partili Seçim: 21 Temmuz 1946 da yapılan seçimler Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimdir. Çoğunluk sistemine dayanan ve açık oy - gizli tasnif esasına göre yapılan bu seçimlerde CHP 395, Demokrat Parti 66 ve Bağımsızlar 4 milletvekilliği kazandı. Seçimlerden sonra Recep Peker başbakanlık koltuğuna oturmuştur. 16 Şubat 1950 de TBMM de yeni seçim yasası kabul edildi. Seçimlerin tek dereceli, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılması kararlaştırıldı. Seçimleri yönetmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu kuruldu ve seçimler yargı denetimine alındı. 14 Mayıs 1950 de yapılan seçimlerde DP 408,CHP 69, Millet Partisi 1 ve bağımsızlar 9 milletvekili çıkarmışlardır seçimleriyle 27 yıllık CHP iktidarı sona ermiştir. İlk defa halkın oylarıyla Türkiye de siyasi iktidar değişmiş oldu 1950 seçimlerinden sonra Celal Bayar cumhurbaşkanı, Refik Koraltan TBMM başkanı ve Adnan Menderes te başbakan olmuşlardır. EKONOMİK HAYAT Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu: 11 Haziran 1945 de toprağı olmayan veya yetmeyen çiftçilerin geçimlerini sağlayabilecek ölçüde toprak sahibi olmalarını amaçlayan kanundur ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2012 Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945 te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti yi kuran devlet adamlarından biri değildir? A) Celâl Bayar B) Hasan Polatkan C) Fuat Köprülü D) Refik Koraltan E) Adnan Menderes ÇÖZÜM: Hasan Polatkan Dörtlü Takrirde yer almayan fakat Demokrat Parti döneminde meydana gelen 1960 Darbesi sonucunda idam edilen devlet adamıdır. Cevap: B 1945 ten sonra devletçi ekonomi modeli yumuşatılarak serbest ekonomiye yönelik politikalar takip edilmeye başlandı. Recep Peker Hükûmeti döneminde devalüasyona gidilerek Türk Lirası nın değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü. Devalüasyonla; İthalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı 1 ABD doları 280 kuruş oldu. Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye doğru ilk adım atıldı. Çalışma hayatını düzenlemek için; 22 Haziran 1945 te Çalışma Bakanlığı kuruldu 9 Temmuz 1945 te İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü kuruldu. 23 Ocak 1946 da İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri ile ABD liderliğindeki Batı Bloku ülkeleri arasında, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar devam eden ülkeler arası kamplaşma dönemidir. Soğuk Savaş terimini ilk defa 1947 de ABD li Bernard Baruch kullanmıştır BAŞLICA BATI BLOKU ÜLKELERİ ABD İngiltere Fransa -Federal Almanya (Batı Almanya) Türkiye Yunanistan Hollanda Portekiz İtalya Belçika BAŞLICA DOĞU BLOKU ÜLKELERİ *SSCB *Çekoslovakya *Polonya *Doğu Almanya *Macaristan *Bulgaristan *Romanya

2 DOĞU BLOKU TEŞKİLATLARI COMİNFORM Cominform Stalin tarafından Amerikan emperyalizminin bir aleti olarak tanımladığı Marshall Planına karşı 5 Ekim 1947 de kurulmuştur. AMACI Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı sonrasında lağvedilen III. Enternasyonal in fonksiyonlarını üstlenmek, Avrupa Komünist hareketlerini koordine etmek ve Marshall Planına karşı bir güç oluşturmaktır. ÜYE DEVLETLER -SSCB -Polonya -Romanya -Yugoslavya -Fransa - İtalya - Bulgaristan -Çekoslovakya - Macaristan Komünist Parti liderlerince oluşturulmuştur. Kuruluş toplantısının Polonya da yapıldığı örgütün merkezi ilk önce Belgrat tır. Yugoslavya nın örgütten atılmasıyla merkez Bükreş e taşınmıştır. Örgüt Stalin den sonra 1956 da lağvedilmiştir. COMECON (KARŞILIKLIEKONOMİK YARDIMLAŞMA KONSEYİ) SSCB liderliğinde Komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışmayı sağlama amacıyla kurulmuştur. AMACI Ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve işbirliğine dayalı planlar hazırlamak, Üyelerin sanayileşmesini hızlandırmak Hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek, Ortak ticari girişimde bulunmak, Bilimsel ve teknik araştırmalarda işbirliği yapmaktır. ÜYE DEVLETLER -SSCB -Bulgaristan -Romanya -Polonya -Macaristan -Çekoslovakya Arnavutluk, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Moğolistan Küba ve Vietnam kuruluşa daha sonra katılan devletlerdir. MERKEZİ: Moskova 25 Ocak 1949 da kurulan örgüt 1991 de lağvedilmiştir. ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2017 İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde, Doğu ve Batı Bloku olmak üzere, iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Batı Blokunda ortaya çıkan bir gelişme değildir? A) NATO B) Truman Doktrini C)Avrupa Konseyi D) COMECON E)Marshall Planı ÇÖZÜM: SSCB liderliğinde Komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışmayı sağlama amacıyla kurulan COMECON Doğu Blokuna ait bir kuruluştur. Cevap:D VARŞOVA PAKTI (14 MAYIS 1955) 14 Mayıs 1955 de Varşova da imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşmasıyla kurulan askeri ve siyasal birlik AMACI NATO ya karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmaktır. ÜYE DEVLETLER * SSCB * Çekoslovakya *Arnavutluk * Doğu Almanya * Macaristan *Polonya *Bulgaristan Romanya, Moğolistan, Çin ve Kuzey Kore gibi komünist ülkeler pakt toplantılarına üye sıfatı olmadan katılabilmişlerdir. Varşova Paktı Operasyonları Macaristan'ın işgali Çekoslovakya'nın işgali: Paktın tek silahlı ortak eylemi 1968 de Çekoslo-vakya nın işgalidir. Bu işgale Romanya ve Arnavutluk katılmamıştır Sovyet-Afgan Savaşı VARŞOVA PAKTININ ÖZELLİKLERİ NATO ya karşı kurulmuştur. Üyelerin ortak çıkarlarında karşılaşılan sorunlarda birbirlerine danışacaklardır. Saldırı anında üyeler ortak veya tek tek kendilerini savunacaktır. Birleşik Komutanlık ve Siyasal Danışma Komitesi kurulacaktır. Tarafların ekonomik ve kültürel ilişkilerini dostluk ruhu içinde sürdüreceklerdir. Sözleşme toplumsal ve siyasal sistemleri göz önüne alınmaksızın tüm devletlere açıktır. Antlaşma 20 yıl geçerli olacak ve sürenin bitiminden bir yıl önce, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda, anlaşmanın 10 yıl daha uzayacaktır. Varşova Paktı nın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi dir (CPC). Arnavutluk 1968 de, Doğu Almanya 1990 da Batı Almanya ile birleşmesiyle paktan ayrılmıştır. Varşova Paktı 1 Temmuz 1990 da dağılmıştır..

3 BATI BLOKUNUN TEŞKİLATLARI TRUMAN DOKTRİNİ (1947) BATI AVRUPA BİRLİĞİ (1948) ABD başkanı Harry Truman tarafından SSCB tehdidine İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg arasında 17 Mart 1948 de SSCB tehdidine karşı kurulmuş karşı hazırlanan plandır. Plan SSCB tehdidi altındaki ülkelere askeri ve mali yardımı güvenlik ve savunma örgütüdür. öngörmektedir. Batı Avrupa Birliği SSCB ye karşı kurulan ilk askeri tedbirdir. Türkiye ve Yunanistan'a Yardım Yasası 22 Mayıs 1947'de Başkan Truman tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Birlik Brüksel Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği ve Bu plan çerçevesinde Türkiye ye 100, Yunanistan a ise 300 Ortak Savunma Antlaşmasıyla kurulmuştur. milyon dolarlık yardım yapılmıştır. Ayrıca Türkiye ye düşük faizli 300 milyon dolarlık kredi de bu çerçevede veril- herhangi bir saldırı anında üyeler tarafından saldırıya uğ- Antlaşmaya göre beş devlet arasında her türlü işbirliği ve miştir. rayan devlete yardım edilecektir. Truman doktrini SSCB-ABD arasında soğuk savaşın ilk Genel merkezi Brüksel olan birlik 2011 yılında Avrupa adımıdır. Birliği ile birleşmiştir Truman Doktrini Türkiye nin NATO ya girmesine neden NATO(KUZEY ATLANTİK PAKTI )(4 NİSAN 1949) olacak gelişmelere yol açacaktır. NATO, örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma yapmak amacıyla kurulan uluslara- MARSHALL PLANI (1947) Marshall Planı ABD Dış İşleri Bakanı George Marshall rası askeri ittifak örgütüdür. tarafından hazırlanmıştır. Plan yılları arasında NATO, 4 Nisan 1949 da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşmasıyla kurulmuştur. yürürlüğe konan ABD kaynaklı ekonomik yardım paketidir. Yardım Alan Ülkeler: Türkiye, İsviçre, İngiltere, Fransa, NATO NUN KURULUŞ AMACI: Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Hollanda, "Üyelerden birine yapılan saldırı, bütün üyelere yapılmış Lüksemburg, İzlanda, Avusturya, Norveç, İsveç ve Danimarklüğünü tanıyan milletlerin, medeniyetlerini, barış ve gü- kabul edilmektedir. NATO; hürriyetleri ve hukukun üstün- İngiltere en fazla yardım alan ülke, İzlanda ise en az yardım alan ülkedir. esas alır." şeklinde belirlenmiştir. venliğini sağlar ve karşılıklı askeri, sosyal, kültürel yardımı PLANIN AMACI: Komünizm in Batı Avrupa ya yayılmasını Türkiye teşkilata 1952 de katılmıştır. engellemek ve Avrupa ekonomisini tekrar canlandırmak Soğuk savaştan sonra önleyici diplomasi ve kriz yönetimi OECD: 12 milyar dolarlık Marshall yardımlarını dağıtmak ile uluslararası terörizmle mücadele İttifakın temel önceliği haline gelmiştir. amacıyla kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütüdür. Kore Savaşı'nın çıkması ve ABD nin maddi yükünün artmasından dolayı uygulama 1951 de sona ermiştir. Belçika Dış İşleri Bakanı Paul Harmel in hazırladığı rapora HARMEL RAPORU: SSCB, Marshall Planına karşı Demir Perde ülkelerini korumak ve desteklemek için Molotov Planını devreye sokmuş- yol açabilecek önerileri formüle etmeli ve başta Akdeniz göre NATO Doğu-Batı arasında dengeli kuvvet indirimlerine tur. Türkiye Molotov Planı oluşumunda yer almamıştır olmak üzere hassas bölgelerin savunulması görevlerini yürütmelidir. Marshall Planının Truman Doktrininden en önemli farkı herhangi bir askeri yardımı kapsamamakta ve bölgesel niteliktedir. ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2016 ABD nin, Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan a askerî ve ekonomik destek sağlaması ABD nin, Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD nin, 1946 sonrasında SSCB ye karşı kuşatma politikası uygulaması B. ABD nin, Küba Buhranı sonrasında SSCB ye karşı ittifaklar kurması C. ABD nin, İkinci Dünya Savaşı nda Almanya ya karşı mücadele eden devletleri desteklemesi D. Soğuk Savaş Dönemi nde nükleer silahlanma yarışına girilmesi E. SSCB öncülüğünde Doğu Bloku ülkelerinin Varşova Paktı nı oluşturması ÇÖZÜM: ABD nin, 1946 sonrasında SSCB ye karşı kuşatma politikası uygulaması Truman Doktrini ve Marshall Planı nı ortaya çıkarmıştır. Cevap: A

4 AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU SCHUMAN PLANI: Fransa Dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından ortaya atılan plana göre Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması için ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve üretimi denetleyecek bir kurumun kurulmasını öneren plandır. Paris te 1951 de Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Belçika, Fransa, İtalya ve Hollanda dan oluşan üyeler tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. Dünya tarihinde ilk defa devletler kendi istekleriyle egemenliklerini uluslararası bir kuruma devretmiştir de üye devletlerin imzaladığı Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı ortak pazarın kurulmasıdır. EURATOM un amacı nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmektir. FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI: 1965 de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu birleşerek Avrupa Toplulukları adını almıştır. SCHENGEN ANTLAŞMASI:14 Haziran 1985 de Fransa, Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşmadır. MAASTRİCHT ANTLAŞMASI: AET nin Avrupa Birliğine dönüşmesinin temeli sayılan antlaşmadır. Antlaşma 7 Şubat 1992'de imzalanmıştır. EİSENHOWER DOKTRİNİ (1957) ABD başkanı Eisenhower ın Ortadoğu da Sovyet yayılmasını engellemek ve bölgeyi kendi yanlarına çekmek amacıyla ortaya koyulan bildiriye verilen isimdir. ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2014 İkinci Dünya Savaşı ndan yorgun çıkan Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak Sovyetler Birliği nin Batı ya doğru yayılmasını engellemek ve ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) temeli aşağıdakilerin hangisiyle atılmıştır? A)Marshall Planı B)Kuzey Atlantik Bildirisi C)Balfour Deklarasyonu D)Schuman Bildirgesi E)Truman Doktrini ÇÖZÜM: Schuman Bildirgesi sonrasında Paris te 1951 de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur de üye devletlerin imzaladığı Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. Cevap: D SIRA SENDE-4 DOKTRİNİN ORTAYA ÇIKMA SEBEPLERİ Süveyş Krizinde ortaya çıkan siyasi durumun ABD yi rahatsız etmesi SSCB nin Süveyş Krizinden sonra Ortadoğu da prestijinin artması Ortadoğu dan çekilen İngiltere ve Fransa nın boşluğun ABD tarafından doldurulmak istenmesi Mısır lideri Cemal Abdülnasır la gelişen Arap Milliyetçiliğinin yayılması DOKTRİNİ KABUL EDEN ÜLKELER Lübnan (İlk kabul eden) Türkiye Pakistan Irak Yunanistan Fas İsrail (En son kabul eden ) Afganistan Tunus Libya Suudi Arabistan (İlk başta olumsuz görüş bildirmiş daha sonra kabul etmiştir. DOKTRİNİ KABUL ETMEYEN ÜLKELER Mısır (Doktrine ilk tepki gösteren ülke) Suriye Ürdün (İlerleyen dönemde kabul etmeyen saftan ayrılacaktır) EİSENHOWER DOKTRİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SSCB ve Orta Doğu daki bazı devletlerle ilişkiler ciddi anlamda bozulmuştur. ABD, Ortadoğu operasyonları için Türkiye den üs kullanım hakkı almıştır. ABD nin Türkiye ye askeri ve ekonomik desteği artmıştır. Ortadoğu ya yönelik Türk dış politikası ABD güdümüne girmiştir. EİSENHOWER DOKTRİNİNİN ÖNEMİ ABD ve SSCB ilk defa Orta Doğu da karşı karşıya gelmeye başlamıştır Soğuk Savaş resmen Ortadoğu ya sıçramıştır. Ortadoğu ülkeleri ikiye ayrılmıştır. Batı Blokunda yer alan ülkelerde ABD askeri üsler kurmaya başlamıştır. ABD nin SSCB yi Çevreleme Politikası ivme kazanmıştır ÇEVRELEME POLİTİKASI: ABD nin 1946 dan sonra SSCB nin yayılmasına karşı Doğu Blokunu kuşatma politikası

5 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkiye II. Dünya Savaşı ndan sonra SSCB nin baskısı üzerine Batı Bloğuna yakın bir politika izlemeye önem vermiştir. 19 Mart 1945 te Moskova Büyükelçisi Selim Sarper i kabul eden Molotov, 17 Aralık 1925 de imzalanan Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmasının feshedildiğini bildirmiştir. Türkiye nin yeni bir anlaşmanın yapılması önerisine karşı 7 Haziran 1945 te Molotov, Büyükelçi Sarper e iki ülke arasında yeni bir antlaşma yapılabilmesi için; Boğazların Türkiye ile birlikte savunulması, bunu sağlamak için de Sovyetlere Boğazlarda deniz ve kara üsleri verilmesi, Montrö Sözleşmesinin değiştirilmesi, Kars ve Ardahan ın Sovyetler Birliği ne iade edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. SSCB,8 Ağustos 1946 da Boğazlarla ilgili Türkiye ye verdiği nota da; Boğazlardan geçiş rejimini düzenleme yetkisinin Türkiye ile Karadeniz devletlerine ait olmasını Boğazların Türkiye ile Sovyetler Birliği tarafından ortaklaşa savunulmasını istemiştir. Ağustos 1946 da Sovyetler Birliğine bir nota veren ABD, Boğazların savunmasında sadece Türkiye nin sorumlu olmasından yana olduğunu bildirdi. Truman Doktrini ve Marshall Planı Türkiye-ABD ilişkilerini şekillendirmiştir. Truman Doktrini nin uygulanmasından sonra Türkiye, tamamen Batı Bloku yanlısı bir dış politika izlenmeye başladı de ABD ile Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmış ilerleyen dönemde NATO ve Avrupa Konseyine üye olacak olan Türkiye Kore Savaşı na da katılmıştır. AVRUPA KONSEYİNE ÜYELİK (8 AĞUSTOS 1949) 5 Mayıs 1949 da Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere merkezi Strasburg olmak üzere Avrupa Konseyi ni kuran Brüksel Antlaşmasını imzalamışlardır. Konseyin çalışma alanları, insan hakları, medya, hukuki iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik vb. olarak belirlenmiştir 8 Ağustos 1949'da Türkiye, Yunanistan ve İzlanda konseye üye olmuştur. TÜRKİYE NİN AVRUPA KONSEYİ NE GİRMEK İSTEMESİNİN NEDENLERİ Batı bloğuna katılma ABD ile ilişkileri güçlendirme SSCB tehdidine karşı uluslararası destek bulma Avrupalı devlet statüsünde sayılma Avrupa ile her türlü alanda bütünleşme sağlama NATO YA ÜYELİK (1952) SSCB nin yayılmacı bir politika izlemesi ve COMİNFORM un kurarak Doğu Bloku nun oluşturması üzerine 4 Nisan 1949 da NATO (North Atlantic Treaty Organization) yu kurulmuştur. DP yönetimi meclis kararı olmadan ABD önderliğindeki NATO kuvvetlerine yardımcı olması için 4500 askeri Kore ye göndermiştir. Kore Savaşı ndan sonra ABD, Sovyetler Birliği ne karşı set çekme ve muhtemel bir savaşta askeri üslere ihtiyaç duyulması sebebiyle Türkiye nin NATO ya alınmasını benimsemiştir. NATO Bakanlar Konseyi Eylül 1951 detürkiye ve Yunanistan ın NATO ya üye olarak alınmasını oybirliğiyle kabul etmiştir. TBMM'de 18 Şubat 1952 de Kuzey Atlantik Antlaşmasını tasdik edilerek NATO ya resmen üye olmuştur. ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2012 Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi nde SSCB nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir? A) Avrupa Konseyi B) NATO C) Balkan Paktı D) Bağdat Paktı E) Avrupa Ekonomik Topluluğu ÇÖZÜM: Türkiye, SSCB baskılarına karşı Avrupa Konseyi, NATO, Balkan ve Bağdat Paktı gibi örgütlere katılarak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır. Cevap:E

6 TÜRKİYE NİN NATO YA ALINMASINDA Kore deki askeri başarısı, Uluslararası sorunlarda Batılılarla birlikte hareket etmesi Modern olmamakla beraber güçlü bir kara ordusuna sahip olması Batı savunması için gerekli olan jeopolitik konumu Türkiye nin NATO'ya girerek ülkenin ekonomik kalkınması ve silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için gerekli kaynakların dış yardım yoluyla sağlanması amaçlanmıştır. KORE SAVAŞI (HAN-GUK SAVAŞI)( ) Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışmasıdır. Postdam Konferansı nda SSCB nin Uzak Doğu daki savaşa katılmasıyla Kore toprakları 38. enlem çizgisi ile ikiye ayrılmıştır. 25 Haziran 1950 de Kuzey Kore nin, Güney Kore askerlerinin 38. paralel boyundaki sınırı geçtiklerini ileri sürerek, saldırıya geçmeleriyle Kore Savaşı resmen başlamıştır. 25 Haziran 1950 de, Birleşmiş Millet Konseyi nin Kore ye müdahale kararı aldığında, Güney Kore ye asker göndermeyi ilk teklif eden ülke Türkiye olmuştur. Kuzey Kore askerlerini durdurup 38. paralelin kuzeyine iten BM kuvvetleri Güney Kore liderliğinde tek bir Kore Devleti oluşturmak amacıyla kuzeyi işgale başlamıştır 38. Enlemin geçilmesi durumunda savaşa gireceğini açıklayan Çin, BM birliklerinin durmaması sebebiyle aktif olarak Kuzey Kore'yi desteklemeye başlamıştır ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS-2013 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye nin fiilen katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) İran-Irak Savaşı B) Vietnam Savaşı C) Kore Savaşı D) Körfez Savaşı E) Arap-İsrail Savaşları ÇÖZÜM: Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra tarihinde ilk defa Kore Savaşı ile yurt dışına asker göndermiştir. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik ekiple Kore Savaşına katılmıştır. Cevap:C 24 Ekim 1950'de binlerce Çin gönüllüsünün sınırı geçip Kore'ye girerek Amerikan ve BM askeri birliklerini saf dışı bırakmıştır. Çin gönüllü birliklerinin de etkisiyle BM güçleri geri çekilmeye başlamıştır. Savaşın 38. paralel boyunca sabitlenmesi taraflar arasında ateşkes görüşmelerinin başlamasına yol açmıştır. Taraflar arasında 1953 Temmuzunda imzalanan Panmunjom Mütarekesiyle Kuzey ve Güney arasındaki sınır 38. Enlem olarak belirlenmiştir. Kore Savaşı sonucunda Kuzey Kore, Çin ile batı bloğu arasında tampon bölge haline gelmiştir KORE SAVAŞI VE TÜRKİYE Türkiye, TBMM'nin onayı olmadan Kore'ye asker gönderdi. Kore Savaşıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışına asker göndermiştir. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik ekip gönderilmiştir. Türk Tugay ına North-Star (Kuzey Yıldız-Kutup Yıldızı-Şimal Yıldızı) ismi verilmiştir Kore Savaşına sadece Behice Boran ve Adnan Cemgil in yöneticiliğini yaptığı Türk Barışsever Cemiyeti karşı çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki; Kore Savaşında ölenlerin şehit olacakları fetvasını vermiştir. Kore deki ilk şehidimiz Astsubay Başçavuş Sedat Boran dır. Türk birliklerinin düşmanla ilk teması Kunuri Savaşları olmuştur. Kore Savaşında 37 subay, 26 astsubay, 658 erbaş ve er olmak üzere 721 askerimizi kaybettik. Kore Savaşı Türkiye nin NATO ya katılması için önemli bir adım olmuştur.

7 1950 Lİ YILLARDA TÜRKİYE SİYASİ HAYAT 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Partinin iktidarı kesintisiz olarak on yıl devam etti ve 27 Mayıs 1960 yılındaki askerî darbeyle sona erdi. DP iktidarının ilk yıllarında 18 Temmuz 1932 tarihli genelge ile başlayan ezanın Türkçe okunması uygulamasına 16 Haziran 1950 de son verildi. 25 Temmuz 1951 de Atatürk ün manevi şahsiyetini korumak için Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çıkarıldı. Köy Enstitüleri 1954 te öğretmen okullarına dönüştürüldü. DP, sanayide de özel sektöre dayalı bir siyaset uyguladı. Ekonomiyi geliştirmek için yabancı sermaye teşvik edildi. Bu amaçla 1951 de Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarıldı. Dış politikada ise Sovyet Rusya tehlikesi karşısında ABD nin desteğini sağlamaya devam edildi. Muhalefet partileri arasındaki iş birliği arayışları, DP içinde yaşanan çekişmeler, üniversite olayları, ordu içindeki cuntacı hareketlenmeler ve ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yapılan erken seçimi DP 424 milletvekili çıkararak birinci parti olmuştur. Vatan Cephesi: Halk tabanındaki gücünü genişletmek ve halkın desteğini sağlamak amacıyla DP önderliğinde muhalefete karşı oluşturulan birliğe verilen isimdir. Tahkikat Komisyonu: DP milletvekillerinden oluşan ve olağanüstü yetkilere sahip olan komisyon 18 Nisan 1960 da kuruldu. Komisyon her türlü yıkıcı faaliyete müdahale etme ve kararlarına uymayanlara hapis cezası verme yetkisine sahiptir. 27 Mayıs 1960 ta Millî Birlik Komitesi adlı bir cunta yapılanması, Türk Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimine el koymuştur. ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORU LYS Şubat 1953 te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Dostluk ve İş Birliği Antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş, 9 Ağustos 1954 te Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır. Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? A. Varşova Paktı nın kurulması B. Türkiye nin Kore Savaşı na girmesi C. Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması D. Türkiye ve Yunanistan ın NATO ya üye olması E. Sovyetler Birliği nin dağılması ÇÖZÜM: SSCB nin Akdeniz ve Balkanlara yayılmasını engelleme düşüncesi ile kurulan Balkan İttifakı Yugoslavya nın SSCB ile ilişkilerini düzeltmesi ve Türkiye ve Yunanistan BALKAN İTTİFAKI (9 AĞUSTOS 1954) AMACI SSCB nin Akdeniz ve Balkanlara yayılmasını engelleme düşüncesi ÜYELER Yugoslavya ( SSCB kontrolü dışındaki tek komünist devlet) Türkiye Yunanistan 28 Şubat 1953'te Ankara'da üç ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından "Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" imzalanmıştır. Antlaşmaya göre; Üç devlet ortak çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine danışacaklar Üye devletlerin Dışişleri Bakanları yılda en az bir defa toplanacak 9 Ağustos 1954'te üç ülke arasında Bled Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre taraflardan herhangi birine yapılan bir saldırıyı diğer üye devletler kendilerine yapılmış sayarak askeri güç de dâhil her türlü önlemi alacaklardır. Pakt 1960 da dağılmıştır. PAKTIN DAĞILMA SEBEPLERİ Türkiye ile Yugoslavya arasındaki görüş ayrılıkları Yugoslavya nın SSCB ile ilişkilerini düzeltmesi Türkiye ve Yunanistan arasında ortaya çıkan Kıbrıs Sorunu EKONOMİK HAYAT DP döneminde özel teşebbüs desteklenmiş ve liberal ekonomik model benimsenmiştir arasında ortaya çıkan Kıbrıs Sorunu nedeniyle uzun süreli olmamıştır. Cevap:C

8 Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası: 1950 de kurulan bankanın amacı yerli ve yabancı sermayenin sanayiye girmesini teşvik etmektir. Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu: 1951 de çıkartılan kanunla yabancı sermayenin Türkiye ye gelmesi kolaylaştırılmaya çalışılmıştır Kanunda istenilen sonuç elde edilemeyince 1954 te çıkartılan yeni bir kanunla yabancı sermayeye verilen imkânlar daha da genişletildi. Petrol Kanunu: Türkiye nin petrol kaynaklarının özel teşebbüs ile hızlı ve verimli bir şekilde işlenip değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan kanunla yabancı şirketlere Türkiye de petrol arama izni verildi Makine Kimya Endüstri Kurumu, Denizcilik Bankası, Et ve Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gibi birçok Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) kuruldu. Marshall yardımlarıyla başta traktör olmak üzere modern tarım aletlerinin sayısında büyük artış oldu. Böylece geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçiş sağlandı. Amerikalı teknik uzmanların girişimiyle 1949 da Kara yolları İdaresi kuruldu. Kara yollarının yapımına bağlı olarak ithal otomobil sayısı ve bununla birlikte petrol ihtiyacı da arttı ten itibaren yaşanan döviz darboğazı yüzünden ithalatı kısıtlayıcı önlemler alındı ve devlet sanayide özel sektörün yerini aldı. Döviz darboğazı nedeniyle DP nin temel politikası olan liberalizme kısıtlamalar getirildi. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Richard Feynman, kuantum mekaniği ve elektrodinamik kuramlar üzerine yaptığı çalışmalarını tamamladı. John Mauchy ve John Eckert'in geliştirdiği, ENIAC halka tanıtıldı(1951) Kaptan Cousteau, Calypso Okyanus Gemisiyle ilk yolculuğa çıktı(1951) Sporda Akdeniz e kıyısı olan ülkelerin katıldığı organizasyon olan Akdeniz Oyunları, 1951 de ilk kez Mısır ın İskenderiye kentinde düzenlendi. Fransa ve İngiltere arasında ilk uluslararası televizyon bağlantısı kuruldu(1952) New York ta ilk defa trafik ışıkları kullanıldı(1952) İlk renkli Türk filmi olan Halıcı Kız gösterime girdi.(1953) yılları Yeşilçam Sineması olarak geçmektedir. Karanlık Dünya Âşık Veysel in Hayatı (Metin Erksan); Evvel Zaman İçinde (Turgut Demirağ); Kanun Namına (Ömer Lütfi Akad); Gelinin Muradı (Atıf Yılmaz); Üç Arkadaş (Memduh Ün); Dokuz Dağın Efsanesi (Metin Erksan) gibi filmler bu dönem çekilen filmlerden bazılarıdır 1953 te ilk senaryosu Kanlı Para ile sinema hayatına atılan Safa Önal, en fazla filme çekilmiş senaryoya sahip kişi olarak Guinness (Gines) Rekorlar Kitabı na girmiştir. Redstone adlı balistik füze geliştirildi(1953) ABD tarafından Nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltı Nautilus, suya indirildi.(1954) Edebiyatta Garip akımına karşı İkinci Yeniler,Hisarcılar Grubu ve Maviciler ortaya çıktı. Hisarcılar Grubu, edebiyatta millî zevk ve anlayışını sürdürüp yaşayan dili kullandılar. Attila İlhan öncülüğündeki Maviciler romantik bir duyarlılıkla toplumcu gerçekçiliğin sözcüsü oldular Çocuk Felci aşısı Jonas Saik tarafından geliştirildi.(1954) İlk video kayıt aygıtı geliştirildi (1956). Bilgisayarlar için bilimsel hesaplamaya yönelik ilk yüksek düzeyli dil olan FORTRAN geliştirildi.(1956) İlk hidrojen bombası denemesi yapıldı. Hidrojen bombası olarak da bilinen bu bombayı Edward Teller geliştirdi. Amerikan hayat tarzını sorgulayan Rock an Roll müziği ortaya çıktı arasında bu müzik türüne Elvis Presley damgasını vurmuştur. George Devol, programlanabilir robotun patentini aldı. Unimation firması; Unimate adlı ilk sanayi robotunu hizmet soktu.(1961) Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kuruldu.(1958) Kalp pili icat edildi (1958). Lazer icat edildi (1960). Siyah Beyaz fotoğraf çeken Polaroid makine Edwin Land tarafından icat edildi. Willard Franck Libby, radyoaktif karbonla (karbon 14) tarihleme yöntemini geliştirdi. İngiliz yazar George Orwell, ''1984''ü yazdı. İlk bilgisayar IBM-701 piyasaya çıktı. Fransız romancı François Mauriac, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Francis Crick ile James Watson DNA molekülünün yapısını keşfetti. Canlı televizyon görüntülerini de ileten Telstar uydusu fırlatıldı. Ünlü müzik topluluğu Beatles, ilk plağının kaydını yaptı. Avrupa da UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası sezonunda ilk kez düzenlendi ve kupanın ilk sahibi İspanya nın Real Madrid takımı oldu. SPUTNİK UYDUSU: 4 Ekim 1957'de SSCB Sputnik 1'i başarıyla fırlatıp yörüngesine yerleştirilmesiyle Uzay Savaşı başladı. Sputnik in yörüngeye oturmasını sağlayan başmühendis Sergey Korolyov un geliştirdiği R-7 roketi önemli rol oynadı. Sputnik'in fırlatılışından yaklaşık 4 ay sonra, ABD ilk uydusu olan Explorer 1'i fırlattı. Sovyetler, 3 Kasım 1957 de uzaya giden ilk canlı olan Layka adlı köpeği taşıyan Sputnik II uydusunu başarıyla fırlattı. İlk İnsanlı Uzay Yolculuğu: Yuri Gagarin 12 Nisan 1961 de Vostok 1 ile Dünya yörüngesine başarıyla ulaşan ilk insan olmuştur. Vostok 1, dünya yörüngesinde 108 dakikada tam bir tur attıktan sonra Gagarin i Sovyet topraklarına indirdi. ABD nin yörüngeye girebilen ilk insanlı uçuşu, bir yıl sonra 1962 de John Glenn önderliğindeki Mercury 4 ile gerçekleşti. Walentina Tereşkova 16 Haziran 1963 te Vostok 6 yla uzaya gönderilen ilk kadın oldu. SSCB nin Vostok 2 programında Aleksei Leonov, 18 Mart 1965 te ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. SSCB Luna 2 adlı ilk insansız uyduyu Ay a göndermiştir.(1959) Sovyetlerin insansız uzay roketlerinin Ay a daha önce ulaşmış olmasına rağmen, 21 Temmuz 1969 da Ay a adım atan ilk insan ABD li Neil Armsrong oldu.

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

49 yıl önce Ay a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu /// ABD RUSYA SAVAŞI

49 yıl önce Ay a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu /// ABD RUSYA SAVAŞI 49 yıl önce Ay a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu /// ABD RUSYA SAVAŞI Armstrong'un 49 yıl önce Ay'a ayak basmasıyla başlayan devletler arası uzay rekabeti, özel sektöre de yayılıyor. Amerikalı astronot

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Son 5 yıldır Orta Doğu pazarında %48 gibi bir Pazar kaybı yaşayan Türkiye, bu pazarı tekrar kazanabileceği değerlendirilmektedir.

Son 5 yıldır Orta Doğu pazarında %48 gibi bir Pazar kaybı yaşayan Türkiye, bu pazarı tekrar kazanabileceği değerlendirilmektedir. 1 12 Mart 2019 SIPRI 2018 GÜNCELLEMESİ SIPRI Mart 2019 tarihi itibari ile 2018 yılı ihracat ve ithalat verilerini güncellemiştir. Bu güncellemede dikkati çeken husus 2014-2018 döneminde Türk Savunma ve

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

INCOMING TURİZM RAPORU / ARALIK 2017

INCOMING TURİZM RAPORU / ARALIK 2017 Özet Sonuçlar Ocak-Aralık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında % 27.84 oranında artış Aralık ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısında %30.84 oranında artış Ocak- Aralık döneminde OECD ülkelerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI 691010 ABD 0 463 0 0 9.273 7.644 691090 ABD 783.096 190 1.634.689 1.330.333 3.869 3.102 TOPLAM 783.096 653 1.634.689 1.330.333 13.142 10.746 691090 Afganistan 6.557 0 24.223 19.558 691010 Almanya 885 1.068

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1 EK TABLOLAR Tablolar, - (129) Dünya Sağlık Örgütü: WHO Dünya Sağlık Raporu - (123) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: UNDP İnsani Gelişme Raporu - (128) Dünya Bankası: WB

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ 2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ TUTAR 1000$ 'NİN DAKİ 1.203.101 466.269 38,756% YE 'NİN TUTAR BİRİM TUTAR 1 1 Çin 755.033 399.367 62,7572% Dünya 755.033 3.857.570 196

Detaylı

2019 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2019 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2019 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2019

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Devrim Öncesinde Yemen

Devrim Öncesinde Yemen Yemen Devrimi Devrim Öncesinde Yemen Kuzey de Zeydiliğe mensup Husiler hiçbir zaman Yemen içinde entegre olamaması Yemen bütünlüğü için ciddi bir sorun olmuştur. Buna ilaveten 2009 yılında El-Kaide örgütünün

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Nisan ayında, Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 07/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Haziran ayında, Türkiye

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2018 HALI SEKTÖRÜ Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılında Türkiye nin toplam ihracatı 2016 yılına kıyasla

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

2017 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 ARALIK /

Detaylı

1/11. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI Rapor tarih 30/03/2018 Yıl 01 Ocak - 28 Subat 2018

1/11. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI Rapor tarih 30/03/2018 Yıl 01 Ocak - 28 Subat 2018 ve ye göre dış ticaret Miktar m2 Miktar m2 690721 ABD 29.636.682 1.428.016 0 0 8.481.569 6.912.337 690722 ABD 226.394 13.790 0 0 68.891 55.759 690723 ABD 826.034 61.902 0 0 349.614 285.071 690730 ABD 88.188

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Şubat - 2019 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1 TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2018 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2018 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ekim - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1.TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

2019 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2019 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2019 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2019

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 22 Aralık 2015

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 22 Aralık 2015 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 22 Aralık 2015 Pazar 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı yüzde 12 artış göstererek 1 milyon 956 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

2013 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU

2013 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU 2013 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 EKİM/ TÜRKİYE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ I. Neden Bölgesel Konvansiyon? Ülkemiz Avrupa

Detaylı

Rapor tarihi:13/06/ HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret. İhracat Miktar 1. İhracat Miktar 2. Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı

Rapor tarihi:13/06/ HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret. İhracat Miktar 1. İhracat Miktar 2. Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı TÜRKİYE İSTATİ DIŞ TİCARET İSTATİST Rapor tarihi:13/06/ 2017 HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı İhracat Miktar 1 İhracat Miktar 2 2017 690721 Seramikten döşeme veya kaplama

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI. İthalat İthalat Ulke adı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI. İthalat İthalat Ulke adı 691010 ABD 355 2.625 1.691 1.530 35.205 31.976 691090 ABD 2.525.971 116 5.177.455 4.765.696 491 465 TOPLAM 2.526.326 2.741 5.179.146 4.767.226 35.696 32.441 691090 Afganistan 1.230 0 2.570 2.376 691010

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TEMMUZ 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMMUZ 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 yılı içerisinde Türk araçlarının karayolu ile taşımacılık yaptığı ülkelerin harita üzerinde gösterimi OCAK-HAZİRAN 2018 İHRACAT VERİLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

2013 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2013 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2013 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 AĞUSTOS/

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 AĞUSTOS

Detaylı

2014 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2014 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2014 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 HAZİRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI ve Ülkeye göre dış ticaret İhracat Dolar İhracat Euro İthalat Dolar İthalat Euro 691010 Antalya Serbest Bölgesi 152 0 246 233 Antalya Serbest Bölgesi 5.610 0 20.211 18.934 TOPLAM 5.762 0 20.457 19.167

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Mayıs - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

2013 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2013 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2013 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 KASIM/ TÜRKİYE

Detaylı

2014 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2014 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2014 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos) Rapor No: 213/18 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (212/213 Ağustos) Ağustos 213 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB () ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 212 yılı

Detaylı

2018 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2018 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2018 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2018

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Kasım - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1.TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

İktisat Tarihi

İktisat Tarihi İktisat Tarihi 7.5.18 SAVAŞLAR VE EKONOMİK PERFORMANS Savaş 10 milyon askerin ölümüne, 20 milyonunun yaralanmasına neden oldu. Ekonomik açıdan uzun dönemde fizik yıkımdan daha zararlı olan normal ekonomik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

2014 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2014 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2014 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 TEMMUZ /

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

2018 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2018 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2018 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2018

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Haziran - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2012 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU İhracatçı Birliklerinden elde edilen veriler doğrultusunda, 2012 yılında ihracatımız yüzde 9,2

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI ve ye göre dış ticaret İhracat İhracat İhracat 690721 ABD 205.907.319 10.016.491 545.647 26.090 61.237.372 54.367.866 442.498 388.194 690722 ABD 3.805.776 224.607 67.890 3.140 1.177.009 1.052.756 82.674

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2014 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2014 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU

2014 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU 2014 EKİM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 EKİM / TÜRKİYE

Detaylı

2013 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2013 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2013 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 EYLÜL/ TÜRKİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Rapor tarihi:10/02/2014 İhracat Miktar Miktar İhracat İhracat Euro 250610 Kuvars 3 Hollanda 0 490.700 0 0 180.149 136.413 4 Almanya 429.387 336.598 64.931 47.605 173.941 131.141 5 İtalya 18.984.512 23.250

Detaylı