ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burcu KARUSERCİ MİNİ KARPUZLARDA AŞILAMANIN VE BİTKİ SIKLIĞININ BİTKİ BÜYÜMESİ, VERİM VE MEYVE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİNİ KARPUZLARDA AŞILAMANIN VE BİTKİ SIKLIĞININ BİTKİ BÜYÜMESİ, VERİM VE MEYVE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burcu KARUSERCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Bu Tez 07/09/2011 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Nebahat SARI Prof. Dr. A. Naci ONUS Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç. Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: ZF2011YL3 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MİNİ KARPUZLARDA AŞILAMANIN VE BİTKİ SIKLIĞININ BİTKİ BÜYÜMESİ, VERİM VE MEYVE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burcu KARUSERCİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Nebahat SARI Yıl: 2011, Sayfa: 45 Jüri : Prof. Dr. Nebahat SARI Prof. Dr. A. Naci ONUS Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Tez programının yapılma amacı; karpuz yetiştiriciliğinin yanı sıra ihracaatının da yoğun olarak yapıldığı Akdeniz Bölgesi için yeni bir pazar oluşturabilecek mini karpuzlar için iki farklı zamanda (erken ve geç ilkbahar) dikimi yapılan aşılı ve aşısız uygulamaların uygun dikim sıklığı değerini bulmak ve bu değerin bitki büyümesi, verim ve kalite üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Uygun dikim sıklığının ve zamanının bulunması için bitkilerde; ilk ve % 50 çiçek açma süreleri, ana gövde çapı, ana gövdedeki boğum sayısı ve ana kol uzunluğu ölçümleri yapılmıştır. Meyveler üzerinde ise; ortalama meyve ağırlığı, ortalama meyve yüksekliği, ortalama meyve çapı, meyve kabuk kalınlığı, SÇKM ve toplam verim ölçümleri yapılmıştır. Erken ilkbahar denemelerinde; hem aşı hem de bitki sıklığı, mini karpuzlarda bitki gelişmesi, verim ve meyve pomolojik özellikleri üzerine etkide bulunurken; geç ilkbahar yetiştiriciliğinde aşılama önemli bulunmamış, bitki sıklığı ise önemli olmuştur. Çukurova Bölgesi koşullarında erken ilkbahar yetiştiriciliğinde aşılı mini karpuz yetiştiriciliği için dekara yaklaşık bitki, aşısız yetiştiricilikte ise bitki dikilmesinin en elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geç ilkbahar yetiştiriciliğinde ise aşılı fide dikmeye gerek olmadığı ve aşısız bitkilerde cm sıra üzeri mesafesinin ( bitki/da) en elverişli olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mini karpuz, Aşılı karpuz, Bitki sıklığı, Örtüaltı yetiştiriciliği ve Açıkta yetiştiricilik I

4 ABSTRACT MSc. THESIS EFFECTS OF GRAFTING AND PLANT DENSITY ON PLANT GROWTH, YIELD AND FRUIT CHARACTERISTICS IN MINI WATERMELONS Burcu KARUSERCİ ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF HORTICULTURE Supervisor : Prof. Dr. Nebahat SARI Year: 2011, Pages: 45 Jury : Prof. Dr. Nebahat SARI Prof. Dr. A. Naci ONUS Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Mading aim of the thesis program made; watermelon cultivation in the intensive exports, as well as a new market to the Mediterranean region to create a mini watermelons at two different times (early and late spring) to find suitable plant density for the grafted and non grafted planting practices and to research the effects of plant density on the plant growth, yield and quality. To find suitable plant density for the plants; first and 50 % flowering periods, main shooting lenght, main stem diameter, number of nods in main stem, total yield, average fruit weight, average fruit height, average fruit diameter, fruit rind thickness and total soluble solids measured. In early spring cultivation; grafting and plant density were effected to plant growth, yield and pomological properties of fruit; in late spring grafting did not has a significant value but plant density had a significant value on these parameters. In Çukurova Region for grafted mini watermelon cultivation suitable plant density values were approximately plants per hectar, for non gafted cultivation it was be plants per hectar. In late spring cultivation, it is not necessary to use grafted plants and suitable value of row distance with in will be cm (from to plants/ha) for the non grafted plants. Key Words: Mini watemelon, Grafted watermelon, Plant density, Protected cultivation and Open field cultivation II

5 TEŞEKKÜR Yüksek lisansıma başladığım ilk günden bu yana, her konuda benden desteğini ve yardımını esirgemeyen, gerek konu seçimimde gerekse tezimin yürütülmesinde sabırla bana yardım elini uzatan, hayatın her alanında ışık tutacak bilgileri aktaran, Adana da yalnızlığımı hissettirmeyen, özverili kişiliğiyle hep arkamda olan Sayın Hocam Prof. Dr. Nebahat SARI ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Adana da yüksek lisans yapmama ve kendisi kadar değerli hocamla tanışmam için ön ayak olan Prof. Dr. Yalçın KEKEÇ e, Hayatta elde ettiğim birçok başarının mimarı, babam kadar sevdiğim Değerli Hocam Prof. Dr. Kamuran GÜÇLÜ ye, Denemelerde kullanılan fidelerin temini için Atlas Fide den Hüsniye GÜL e ve Toros Fide den Kubilay KAÇAR a, Verdiği fikirlerinden dolayı Dr. İlknur SOLMAZ a, dikimden hasada kadarki sürede yardım eden bölümümüz personeline, Tezimin istatistik analiz aşamasında yardımcı olan Zir. Yük. Müh. Veysel ARAS a, Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan Sevgili Karındaşım Rüştü KARUSERCİ ye, Yüksek lisans çalışmalarım esnasında tüm bölüm olanaklarından yararlanmamı sağlayan Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı na, maddi destek veren Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne, Bana sundukları maddi ve manevi olanakların yanında, beni destekleyen ve tezim süresince yardımlarını da benden esirgemeyen başta annem olmak üzere tüm aileme, TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII SİMGELER VE KISALTMALAR...X 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Metod Erken İlkbahar Denemesi Geç İlkbahar Denemesi Erken ve Geç İlkbahar Denemelerinde Yapılan Ölçüm ve Gözlemler İstatistiksel Değerlendirme BULGULAR VE TARTIŞMA Bulgular Erken İlkbahar Denemesi İlk ve % 50 Çiçeklenme Süreleri (gün) Ana Gövde Çapı (mm) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Ana Kol Uzunluğu (cm) Toplam Verim (kg/m 2 ) Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Ortalama Meyve Yüksekliği (cm) Ortalama Meyve Çapı (cm) Meyve Kabuk Kalınlığı (mm) IV

7 Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı Analizleri (SÇKM; %) Geç İlkbahar Denemesi İlk ve % 50 Çiçeklenme Süreleri (gün) Ana Gövde Çapı (mm) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Ana Kol Uzunluğu (cm) Toplam Verim (kg/m 2 ) Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Ortalama Meyve Yüksekliği (cm) Ortalama Meyve Çapı (cm) Meyve Kabuk Kalınlığı (mm) Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı Analizleri (SÇKM; %) Tartışma SONUÇLAR VE ÖNERİLER Erken İlkbahar Denemesine Ait Sonuçlar Geç İlkbahar Denemesine Ait Sonuçlar..38 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 4.1. Erken İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait İlk ve % 50 Erkek ve Dişi Çiçek Açma Süreleri Çizelge 4.2. Erken İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Ana Gövde Çapı, Ana Gövdedeki Boğum Sayıları ve Ana Kol Uzunlukları Çizelge 4.3. Erken İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Toplam Verim(kg/m 2 ), Ortalama Meyve Ağırlığı(g), Ortalama Meyve Yüksekliği(cm), Ortalama Meyve Çapı(cm), Meyve Kabuk Kalınlığı(mm), SÇKM(%) Değerleri Çizelge 4.4. Geç İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait İlk ve % 50 Erkek ve Dişi Çiçek Açma Süreleri Çizelge 4.5. Geç İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Ana Gövde Çapı, Ana Gövdedeki Boğum Sayıları ve Ana Kol Uzunlukları Çizelge 4.6. Geç İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Toplam Verim(kg/m 2 ), Ortalama Meyve Ağırlığı(g), Ortalama Meyve Yüksekliği(cm), Ortalama Meyve Çapı(cm), Meyve Kabuk Kalınlığı(mm), SÇKM(%) Değerleri VI

9 VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1. Mini Karpuzlarda Aşılama İşleminin Yapılışı; a ve b: Kalem ve Anacın Seradaki Görüntüsü, c ve d: Anaçların Aşıya Hazırlanması; e: Kalemin Aşıya Hazırlanması; f ve g: Aşılama İşleminin Yapılışı. 12 Şekil 3.2. Aşılamadan İki Gün Sonraki Aşılı Karpuz Fideleri...13 Şekil 3.3. Erken İlkbahar Denemesinde Toprak Hazırlığı (a), Malç Çekilmesi ve Alçak Tünel Demirlerinin Yerleştirilmesi (b), Dikim (c) ve Alçak Tünellerin Görünümü (d)...15 Şekil 3.4. Geç İlkbahar Denemesinde Toprak Hazırlığı (a) ve Parselasyonlar (b).16 Şekil 3.5. İlkbahar Denemesi İçin Kullanılan Fidelerin Genel Görünümü.16 Şekil 4.1. Aşılı ve Aşısız Olarak Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen Karpuzlarda Hasat Aşamaları; a. Kulakçık ve Sülüğün Kuruması, b ve c. Hasatlar, d ve e. Tartımlarla Toplam Verimin Belirlenmesi..31 Şekil 4.2. Aşılı ve Aşısız Olarak Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen Karpuzlarda Meyve Analizi Aşamaları; a. Meyve Ağırlığı, b. Meyve Yüksekliği, c. Meyve Çapı, d. Kabuk Kalınlığı, e ve f. Suda Çözünebilir Kuru Madde Analizi, g. Verilerin Dosyaya İşlenmesi...32 VIII

11 IX

12 SİMGELER VE KISALTMALAR g :gram kg :kilogram cm :santimetre mm :milimetre % :yüzde D :dekar ha :hektar SÇKM :Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (%) X

13 XI

14 1. GİRİŞ Burcu KARUSERCİ 1. GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde üretim bakımından karpuzun önemli bir yeri vardır. Karpuz üretimi dünyada ha alanda ton dur. Bu üretim payında ilk sırayı Çin alırken; bu sırayı ha alanda tonluk üretimiyle Türkiye takip etmektedir. Üçüncü sırada ise İran yer almakta, bunu sırasıyla Brezilya ve ABD izlemektedir (FAO, 2009). Kapuzun ülkemizdeki ekonomik değerinin yüksek olmasının nedeni, yetiştiriciliğinin ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yapılması ve ülkemizin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde çok sayıda genetik kaynağa ev sahipliği yapmasıdır (Solmaz ve Sarı, 2009). Ülkemizde karpuz yetiştiriciliğinde Akdeniz bölgesi % 35 lik bir paya sahiptir. Akdeniz Bölgesinin ardından Ege, Güneydoğu Anadolu ve Marmara karpuzun yetiştirildiği diğer bölgelerimizdir (Yetişir, 2001). Karpuzlar, meyve büyüklüklerine göre; icebox, mini, orta büyük ve çok büyük; meyve şekillerine göre yuvarlak, oval, uzun, blok; kabuk desenlerine göre gri renkli, az-orta ve çok çizgili ya da çizgisiz açık veya koyu renkli; meyve et renklerine göre beyaz, sarı, turuncu, kırmızı; çekirdeklilik durumlarına göre çekirdekli ve çekirdeksiz olmak üzere gruplandırılırlar. Çekirdekli karpuzlar arasında popüler olanlar kırmızı et rengine sahip büyük karpuzlardır (8-11 kg). Çekirdeksiz karpuzlarda ise en popüler olan kırmızı etli, oval şekilli ve orta büyüklükte (5-8 kg) olanlardır (Wehner, 2008). Karpuz yetiştiriciliğinde önceleri mahalli çeşitlerle yetiştiricilik yapılırken, son yıllarda hibrit çeşitlerle yetiştiricilik yapılmaktadır. Başlangıçta çekirdeklerin küçültülmesine yönelik ıslah çalışmalarına başlanılmış, bunun ardından 1939 yılında Dr. Kihara tarafından ilk defa çekirdeksiz karpuz çalışmaları yapılmış ve 1951 yılında ise ilk çalışma yayınlanmıştır (Kihara, 1951). Avrupa pazarlarında dilim olarak satılan karpuzlar, daha sonraları yerini ağırlıkları 2-4 kg arasında değişen mini karpuzlara bırakmıştır. Mini karpuzların hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli nedeni hafif olmalarıdır (Barnes ve ark., 1994). 1

15 1. GİRİŞ Burcu KARUSERCİ Toprak kökenli hastalıklara ve toprak sıcaklıklarına karşı dayanımı arttırmak, erkencilik ve verim artışı sağlamak amacıyla benzer yapıdaki iki bitki parçasının birleştirilip tek bir bitkiymiş gibi büyümelerine devam etmesini sağlayan çoğaltım işlemi aşılama şeklinde tanımlanmaktadır. Bu konudaki ilk çalışmalar 1927 yılında Kore ve Japonya da su kabağı üzerine karpuzun aşılanmasıyla başlamıştır (Ashita, 1927; Yamakawa, 1983). Anaç ile kalemin uyuşması, yetiştirme dönemi ve yetiştirme metodu, aşıda başarıyı etkileyen faktörlerdir. Diğer yandan anaç ve kalem uyuşmazlığı, meyvede kalite kaybına ve bitki ölümlerine sebep olmaktadır (Lee, 1994). Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, Benincasa hispida ve Lagenaria siceraria karpuzlara anaç olarak kullanılmaktadır (Lee, 1994). Son yıllarda mini karpuzlar su kabağı (Lagenaria siceraria) veya kestane kabağı (Cucurbita maxima) üzerine aşılanarak da yetiştirilmektedir yılında İtalya da yapılan bir çalışmada mini karpuzlar Cucurbita moschata x Cucurbita maxima (PS1313) hibritleri üzerine aşılanmıştır (Colla ve ark., 2007). Ülkemizde aşılı karpuzların erken hasat edilmesi, meyve et kalitesinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle insanların aşılı karpuzların tüketimi konusundaki bakış açıları olumsuz yönde etkilenmektedir. Öyle ki insanlar aşılı karpuzların kabak ya da hıyar tadı verdiği konusunda bir önyargıya sahip olmuşlardır. Bu çalışma; aşılı ve mini karpuzların güvenle, lezzetle tüketilebileceği konusuna dikkat çekmek, bu meyveler hakkındaki olumsuz düşünceleri yıkmak için kaynak oluşturması amacıyla yapılmıştır. Karpuz; oldukça yüksek oranda şeker ihtiva eden bir meyvedir. Bu şekerin büyük bir kısmı ise glikozdan oluşur. Meyvenin değerlendirilen kısmında % 7-10 arasında suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) içeren karpuz meyvesi; ayrıca A, B ve C vitaminleri açısından zengindir (Vural ve ark., 2000). Mini karpuzlarda yapılan araştırmalar incelendiğinde, SÇKM oranlarının genellikle % arasında değiştiği görülmüştür yılında Molinar ve Shanon yaptıkları denemede, SÇKM oranını % 10.8 ile % 11.9 arasında bulmuşlardır. En yüksek değere Petite Perfection çeşidinde rastlamışlar, en küçük değeri ise 5109 kodlu genotipte tespit etmişlerdir. Miles ve ark. (2004), yürüttükleri bir çalışmada 2

16 1. GİRİŞ Burcu KARUSERCİ mini karpuzlarda SÇKM oranını, olgunluk döneminde % arasında bulmuşlardır. Bu oranın, çoğu tohum firmalarının verdiği olgunluk dönemindeki SÇKM oranının (% 10-12) altında kalmasının nedenini ise, iklimsel değişiklikle yorumlamışlardır. Mini karpuzlar; normal karpuzların küçük formları olarak tanımlanmaktadır. Bunlar çok narin, ince kabuklu ve % 11 den fazla şeker içeriğine sahiptir. Mini karpuzlarda karşılaşılan sorunlar; tohumlarının pahalı olması, bu konudaki bilgi yetersizliği ile teknik ve kültürel araştırmalarının az olmasıdır (Xu ve Jiang, 2000). Mini karpuzlar taşıma kolaylığının yanı sıra, satışı yapılan yerlerde ve mutfaklarımızda daha az yer işgal etmesi özelliğiyle günümüzde giderek küçülen ailelerin tüketimine hitap etmekte ve her daim taze meyve tüketimine olanak sağlamaktadır. Elmstorm ve Crall (1985), mini karpuzların küçük ailelere daha uygun meyve boyuna sahip olmaları nedeniyle, kişi başına düşen karpuz tüketimini artırabileceğini, meyve eti yapısı ve tatlılık olarak homojenlik göstermeleri, depolama sırasında meyvelerin yüksek kalitelerini uzun süre koruması nedeniyle tüketime son derece uygun olduğu düşüncesine varmışlardır. Bitkisel üretimde bitki sıklığı, en az diğer faktörler kadar verim, erkencilik ve meyve kalitesi üzerine etkilidir. Karpuzlarda yapılan çalışmalarda bitki sıklığı ile verim, erkencilik ve kalite bakımından önemli ilişkiler tespit edilmiştir (Huitron- Ramirez ve ark., 2009; Yetişir ve ark., 2010). Mini karpuzların dünyada yeni bir ürün grubu olmasından dolayı, bu konuda yapılan çalışma sayısı oldukça azdır (Barnes ve ark., 1994; Factors ve ark., 2004; Walters, 2009). Ülkemizde ise bu konuda yapılmış tek bir çalışma (Mert ve Sarı, 2011) bulunmaktadır. Sunulan bu tez çalışmasının amacı; önemli bir karpuz yetiştiricisi olan bölgemizde, yeni yeni pazarlarımıza giren mini karpuzlarda aşılama ve bitki sıklığının; bitki büyümesi, verim ve meyve özelliklerine etkilerini araştırmaktır. 3

17 1. GİRİŞ Burcu KARUSERCİ 4

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Elmstorm ve Crall (1985), Florida da yaptıkları çalışmalarında 9 farklı Icebox karpuz çeşidinde dikim sıklığı çalışmışlar ve araştırmaları sonucunda dikim sıklığının meyve boyu üzerine etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre, bitki sıklığı ile meyve büyüklüğü arasında ters orantı olduğu, dikim sıklığının artmasının meyve iriliğinde azalışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak en ideal dikim mesafesinin 40 ve 60 cm olduğu belirlenmiştir. Barnes ve ark. (1994), Avustralya nın en popüler iki çeşidi olan Minilee ve Mickylee mini karpuzlarında dikim sıklığı üzerinde araştırma yapmışlardır. Bitki sıklığı bitki/ha ve bitki/ha arasında tutulmuş; bitki/ha, bitki/ha ve bitki/ha'da Minilee meyvelerinin % sinin 2-4 kg arasında geldiği görülmüştür bitki/ha da Mickylee meyvelerinin % 79 u 2-4 kg olarak tespit edilmiştir. Xu ve Jiang (2000), mini karpuzlarda yaptıkları çalışmada, mini karpuz tohumlarının, normal karpuz tohumlarından daha küçük olduğunu ve az miktarda besin maddesi içerdiğini belirtmişlerdir. Mini çeşitlerde erkek ve dişi çiçeklerin büyüklüğü, iri çeşitlere göre daha küçük bulunmuş ve ayrıca bitkinin de daha zayıf dallara sahip olduğu ifade edilmiştir. Olgunlaşma süresi ise mini çeşitlerde gün olarak belirlenmiş ve bu sürenin de normal karpuzlara oranla 7-10 gün daha kısa olduğu kaydedilmiştir. Maynard (2003), Florida Üniversitesi nde yaptığı çalışmada en yüksek verime sahip çeşitlerin Petite Perfection, ZG 8905 ve RWT 8149 olduğunu belirtmiştir. SÇKM miktarlarına bakıldığında ise, en yüksek değere Petite Perfection (% 14.4) çeşidinde ulaşılmıştır. Miller ve ark. (2003), Güney Carolina karpuz çeşitlerinin verim ve çeşit karakteristikleri ile ilgili demonstrasyon çalışması yapmışlardır. Yapılan çalışmada herhangi bir kriter belirlenmemiş olup, ideal boy ve ağırlığın tüketiciler ve pazar tarafından oluşturulduğunu, pek çok kişinin mini karpuzda ideal ağırlığın 2-4 kg arasında olması gerektiği düşüncesine sahip olduğu kanısına varmışlardır. 5

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ Molinar ve Shanon. (2003), Kaliforniya da yaptıkları araştırmalarında 12 farklı mini karpuz çeşidini kullanmışlardır. Tesadüf blokları deneme desenine göre ve 4 sıra halinde kurdukları deneme için fideleri 8 Mayıs ta dikmişlerdir. Bitki kayıpları nedeniyle denemelerini 3 sıra ve 10 çeşide düşürmüşlerdir. Hasatların ilki 24 Temmuz da, ikincisi ise 4 Ağustos'ta olmak üzere 2 seferde yapılmıştır. İlk hasat dikimden itibaren 78. güne tekabül ederken, ikincisi ise 89 gün sonrasına denk gelmiştir. Araştırıcılar, analizler için her parselden tesadüfi olarak 5 meyve almışlar ve bunlarda ağırlık, renk ve briks ölçümleri yapmışlardır. Ağırlık analizinde; Petite Perfection, RWT 8149, 5109, 5116 ve Extazy diğer meyvelere göre küçük bulunmuştur. Briks analizi için refraktometre kullanmışlar ve en yüksek değeri % 11.9 la Petite Perfection da tespit etmişlerdir. En düşük değeri ise % 10.8 ile 5109 çeşidinde belirlemişlerdir. Kabuk kalınlığı Petite Perfection ve 5116 çeşitlerinde 7 mm bulunurken; Extazy, 5109 ve 2618 çeşitlerinde ise 20 mm olarak kaydedilmiştir. Denemenin sonucunda; Petite Perfection, RWT 8149 ve 5116 çeşitlerinin mini karpuzlar için ideal büyüklüğe, briks ve verime sahip olduklarını belirtmişlerdir. Miles ve ark. (2004), Batı Washington da yaptıkları çalışmada 44 çeşit Icebox karpuzunun adaptasyon çalışmasında, mini karpuzları ağırlıklarına göre kg mini karpuz, kg Icebox ve 6.8 kg dan büyük karpuz çeşidini ise Piknik olmak üzere 3 grupta toplamışlardır. Yapılan çalışmada ortalama meyve boyunu cm, ortalama meyve çapını ise cm olarak kaydetmişlerdir. Çalışma sonucunda Petite Perfection çeşidinin en yüksek SÇKM değerine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Factors ve ark. (2004), Brezilya nın Sao Paulo şehrinde 4 mini hibrit karpuz çeşidinde bitki sıklığının meyve üzerindeki etkilerini incelemişlerdir bitki/ha, bitki/ha, bitki/ha ve bitki/ha olmak üzere 4 farklı bitki sıklığı ile askıda yetiştiricilik yöntemini uygulamışlardır. Araştırma sonucunda, birim alandaki bitki sayısı arttıkça, meyve iriliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Araştırıcılar, yaptıkları bu çalışma sonucunda askıda yetiştiricilik için uygun bitki sıklığının bitki/ha olduğunu bulmuşlardır. 6

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ Deng ve ark. (2006), Heifeiz mini karpuz çeşidini F9609 ve W2005 ile melezleyerek yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri melezin; erkenci, yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve günde olgunlaşma özelliğinde olduğunu belirtmişlerdir. Bu çeşidin ortalama meyve ağırlığını 3.7 kg, SÇKM oranını % 13, kabuk kalınlığını 0.75 cm ve verimini 45 ton/ha olarak bulmuşlardır. Pallotti (2007), İtalya da mini karpuzlar üzerine yaptığı araştırmada, İtalya nın mini karpuz üretiminin ton/yıl olduğunu ve bu değerin normal karpuz üretiminin % 2-3 ünü oluşturduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, mini karpuzların daha hafif olduklarından dolayı, daha popüler olduğunu belirtmiş ve İtalyan pazarlarında aranan karpuzların çekirdeksiz, hafif ve yüksek kaliteli olanlar olduğunu ifade etmiştir. Mini karpuzların belirtilen bu özeliklerinin yanında, pahalı olmadıkları için daha hızlı yayıldığı kanısına varmıştır. Schultheis ve ark. (2007), ABD de yaptıkları bir araştırmada 26 adet çekirdeksiz mini karpuz çeşidi üzerinde, verim ve diğer meyve özelliklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmaları sonucunda Petite Perfection, Precious Petite, RWT 8149, RWT 815, RWT 8155 ve RWT 8162 çeşitlerini tavsiye etmişlerdir. Denemedeki bütün çeşitlerin SÇKM değeri; % 10.6 ile % 12.0 arasında bulunmuştur. Meyve et renginin en koyu kırmızı görüldüğü çeşitler HA 6007, HA 6008 ve RWT 8149 olarak belirlenmiştir. Sadece Mini Yellow çeşidinin et rengi sarı olarak tespit edilmiştir. Verim ve kalite açısından önerilenler ise, Petite Perfection Fı ile Bambino olmuştur. Colla ve ark. (2007), Cucurbita moschata x Cucurbita maxima (PS1313) melezi üzerine aşıladıkları mini karpuzlarda verim ve kalite özelliklerini incelemişlerdir. Aşılı bitkilerde, aşısızlara göre daha hızlı bir büyüme tespit edilmiş ve pazarlanabilir verim de daha yüksek bulunmuştur. Yine aşılı bitkilerin aşısız olanlara göre likopen ve C vitamini gibi besin içerikleri bakımından da daha zengin olduğu anlaşılmıştır. Aşılı bitkilerin sulama ihtiyaçları aşısız olanlarınkine göre daha az olarak bulunmuştur. Cattivello ve ark. (2007), İtalya nın kuzeydoğusunda yer alan Udine bölgesinde yaptıkları araştırmalarında çekirdekli ve çekirdeksiz olmak üzere farklı tiplerde 22 adet mini karpuz çeşidini kullanmışlardır. Bunlardan 10 tanesi 7

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ çekirdeksiz (6 tanesi Crimson Sweet, 2 tanesi Sugar Baby ve diğer 2 tanesi ise Asahi Myako tipi) ve geriye kalan 12 tanesi ise çekirdekli (5 tanesi C. Sweet, 5 tanesi A. Myako, 2 tanesi ise S.Baby ve A.Myako arasında) çeşitlerden oluşmaktadır. Bu çeşitlerde; ortalama meyve ağırlığı, meyve şekli, meyve et rengi, bitki gücü, erkencilik, kabuk kalınlığı, SÇKM oranı ve verim incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, meyve ağırlığı çekirdeksiz Chicago çeşidinde 2.2 kg iken, çekirdekli NUN3073 çeşidinde 5.8 kg bulunurken, verim; çekirdekli O2ZS516 çeşidinde 52.4 ton/ha, çekirdeksiz Liliput çeşidinde 86.6 ton/ha olarak bulunmuştur. Baixauli ve ark. (2008), karpuzun geleneksel olarak üretim ve tüketiminin İspanya nın sıcak bölgeleri olan Andalucia ve Valencia da yapılmakta olduğunu bildirmişlerdir. Mini karpuzlar üzerinde yapılan bu çalışmada; 7 adet yeni orta boy karpuz ile 6 adet yeni mini karpuz, Shintosa (C. maxima x C. moschata) anacı üzerine aşılandıktan sonra yetiştirilmiştir. Deneme süresince; verim, ortalama meyve ağırlığı, bitki gücü, bitki sağlığı, meyve dış kabuk ve et rengi, kabuk kalınlığı, aroma vs. gibi gözlemler deneme boyunca sürdürülmüş ve çalışılan çeşitler önerilmiştir. Maynard (2008), yaptığı bir çalışmada 8 i ticari, 3 ü deneme aşamasından oluşan toplam 11 çeşit ile çalışmıştır. Araştırma sonucunda en ince kabuğa sahip çeşitlerin 5130, Petite Treat, Bobby, Vanessa ve Valdoria olduğunu; 5130, 6008, Valdoria, Vanessa ve Extazy çeşitlerinin ise en iri meyveye sahip olduklarını belirlemiştir. Zhao ve ark. (2009), Çin de Çin Akademisi Sebze ve Süs Bitkileri Araştırma Enstitüsünde Zhongzhen No:1 ve No:25, Haizhen No:1 ve No:2 kabak anaçlarını ıslah etmişlerdir. Araştırmada bu anaçların mini karpuzlardaki etkilerine bakılmış ve bu anaçlar üzerine aşılanmış mini karpuzlarda Fusarium enfeksiyonuna rastlanmamıştır. Optimum performansı Haizhen No:1 gösterirken, bu anacın aşı başarısı % 90 bulunmuş ve bu anaç verimi % arttırmıştır. Walters (2009), Amerika da gerçekleştirdiği bir araştırmada mini karpuzlarda bitki sıklığı üzerine bir çalışma yapmıştır bitki/acre (1 ha = acre), bitki/acre, bitki/acre, bitki/acre, bitki/acre 8

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ ve bitki/acre olmak üzere 6 farklı bitki sıklığı uygulamıştır. Betsy, Petite Threat, Valdaria ve Vanessa olmak üzere 4 farklı mini karpuz çeşidinde çalışılmış ve bölge için uygun dikim sıklığı bulunmuştur. Huitron-Ramirez ve ark. (2009), karpuzlarda yaptıkları bir çalışmada, karpuz üretiminin önemli bir sorunu olan, meyvelerde verim ve kalite kayıplarına neden olan toprak kökenli hastalıkların etkilerini incelemişlerdir. Denemede 5 farklı uygulama yapılmıştır. Bunlardan ikisi bitki/ha bitki sıklığındaki aşısız karpuzlarda metil bromid ile muamele yapılan ve hiç muamele yapılmayan çalışmalardır. Diğer 3 uygulama ise herhangi bir uygulama yapılmaksızın bitki/ha, bitki/ha ve bitki/ha bitki sıklıklarının kullanılmasıdır. RS841 ve Shintosa camelforce (Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita moschata Duchesne) anaçlarının kullanıldığı uygulamalarda araştırma sonunda meyve ağırlığında ve toplam verimde önemli artışlar bulunmuştur. Aşılı bitkilerin, metil bromid kullanımına alternatif olarak kullanılabileceği önerilmiştir. Aşılı bitkilerde uygun bitki sıklığı ile % 50 verim artışı sağlandığı bildirilmiştir. Yetişir ve Sarı (2010), yaptıkları çalışmalarında Crimson Tide çeşidini 3 farklı anaç (Emphasis (Lagenaria hibridi), Birecik ve Skopje (Legenaria siceraria (Molina) Standl.) üzerine aşılamışlardır. Kontrol grubunu ise aşısız Crimson Tide oluşturmuştur. Denemede aşılı bitkiler ve kontrol grubunda sıra arası 3 m ile sabitlenip, sıra üzeri mesafeler 0.3, 0.6 ve 0.9 m olmak üzere 3 farklı dikim sıklığı uygulanmıştır. Bitki sıklığının meyve kalitesine etkilerini araştırmak üzere yapılan bu çalışmada; toplam verim, bitki başına düşen verim, meyve kalitesi incelenmiştir. En yüksek verim Birecik ve Skopje anaçlarında görülürken, en düşük verim kontrol grubunda tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda verimin, bitki sıklığı ve anaçtan etkilendiği, meyve kalitesinin ise bitki sıklığı ve anaçtan etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Mert ve Sarı (2011), Çukurova Üniversitesi nde 18 mini karpuz çeşidi ile yürüttükleri araştırmalarında, verim değerleri bakımından WDL 7078 F 1, WDL 8051 F 1 ile Bonanza F 1 çeşitlerinin ön plana çıktığını, en kırmızı meyve etine sahip çeşidin WDL 8051 F 1 olduğunu, SÇKM analizleri karşılaştırıldığında ise en 9

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burcu KARUSERCİ yüksek değerin görüldüğü çeşidin Petite Perfection F 1 ulaşmışlardır. olduğu sonucuna 10

24 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ 3. MATERYAL VE METOD Materyal Araştırma 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ne ait Araştırma ve Uygulama Arazisinde yürütülmüştür. Mini karpuz çeşidi olarak Bonanza F1 denemelerde yer almıştır. Tez süreci boyunca biri erken ilkbahar, diğeri geç ilkbahar dönemlerinde olmak üzere iki deneme yapılmıştır. Aşılı uygulamalarda Shintosa grubu anaçla çalışılmış; erken ilkbahar denemesinde anaç olarak Obez, geç ilkbahar denemesinde ise Strong Tosa anaç olarak kullanılmıştır Metot Araştırmada kullanılan Bonanza F1 çeşidine ait karpuz tohumları erken ilkbahar denemesi için Atlas Fide tesisine ait bir serada 28 Ocak 2011 tarihinde ekilmiş ve 20 Şubat 2011 tarihinde ise aşılama işlemi yapılmıştır. Geç ilkbahar denemesinin tohumları ise Toros Fide tesisinde 11 Nisan 2011 tarihinde ekilmiş ve 22 Nisan 2011 tarihinde aşılama işlemleri yapılmıştır. Dikim büyüklüğüne gelen fideler tesislerden alınarak dikim işlemi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ne ait araştırma ve uygulama arazisine yapılmıştır. Şekil 3.1 de aşılama işleminin yapılışı, Şekil 3.2 de ise aşılamadan iki gün sonraki aşılı mini karpuz fideleri gösterilmiştir. Her iki denemede aşılı ve aşısız parsellerde sıra arası 2 m sabit tutulacak şekilde; farklı sıra üzeri mesafelerin bitki gelişmesi, verim ve meyve kalite özellikleri üzerine etkileri çalışmıştır. Bu amaçla; aşısız uygulamalarda 2 x 0.3 m, 2 x 0.4 m, 2 x 0.5 m ve 2 x 0.6 m; aşılı uygulamalarda ise 2 x 0.6 m, 2 x 0.8 m, 2 x 1.0 m ve 2 x 1.2 m aralık mesafeler kullanılmıştır. 2 x 0.3 m sıra arası ve üzeri mesafe için 24 m 2 lik parsele 40 adet, 2 x 0.4 m uygulamalarına 30 adet, 2 x 0.5 m uygulamalarına 24 adet, 2 x 0.6 m uygulamalarına 20 adet fide dikilmiştir. Aşılı uygulamalarda ise 2 x 0.6 m 11

25 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ parsellerine 20, 2 x 0.8 m parsellerine 15 adet, 2 x 1.0 m parsellerine 12 adet ve 2 x 1.2 m aralık mesafelerde dikilen parsellere ise 10 adet fide dikilmiştir. a b c d e f g Şekil 3.1. Mini Karpuzlarda Aşılama İşleminin Yapılışı; a ve b: Kalem ve Anacın Seradaki Görüntüsü, c ve d: Anaçların Aşıya Hazırlanması; e: Kalemin Aşıya Hazırlanması; f ve g: Aşılama İşleminin Yapılışı 12

26 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ Şekil 3.2. Aşılamadan İki Gün Sonraki Aşılı Karpuz Fideleri Erken İlkbahar Denemesi Erken ilkbahar denemesi için Bonanza F1 çeşidine ait tohumlar 28 Ocak 2011 tarihinde 2:1 kısım torf ve perlit içeren 150 gözden oluşan viyollere ekilmiştir. Aşılama işlemi 3.2. bölümünde bahsedildiği gibi 20 Şubat 2011 tarihinde kesik aşı yöntemine göre yapılmıştır. Dikim büyüklüğüne ulaşan fideler 27 Mart 2011 tarihinde esas yerlerine dikilmiştir. Parsel büyüklüğü olarak 24 m 2 kullanılmış; toplam deneme alanı ise parseller arası yollar hariç olmak üzere 24 m 2 x 4 tekrarlama x 8 uygulama=768 m 2 olmuştur. Erken ilkbahar denemesinde, bitkiler henüz tünel altında iken, bazı parsellerde çevre koşullarından kaynaklı sararmalar olduğu için, bu parseller iptal edilmiş ve parsel alanı 12 m 2 ye düşürülmüştür. Tekrarlama sayısı ise 5 e çıkartılmıştır. Dikime hazırlık aşaması için 23 Mart 2011 tarihinde toprak sürülmüş, seddeler hazırlanmış ve malçlama işlemi yapılmıştır. Bütün parsellere malç malzemesi olarak 0.15 mm kalınlığında siyah plastik örtülmüştür. Malç plastiği 25 Nisan 2011 tarihinde toprak sıcaklığının artması ve bitkilerin toprak yüzeyini kaplamaya başlamasıyla birlikte kaldırılmıştır. 13

27 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ 27 Mart 2011 tarihinde ise fide ekimleri gerçekleştirilmiş ve dikilen bitkiler üzerine alçak plastik tünel kurulmuştur. Alçak tünel plastiği olarak 0.20 mm kalınlığında şeffaf renk plastik kullanılmıştır. Plastik tüneller 13 Mayıs 2011 tarihinde kaldırılmıştır. Bütün bitkiler damla sulama sistemi ile sulanmıştır ve erken ilkbahar denemesi için damla sulama sistemi malç plastiği çekilmeden döşenmiştir. Bitkilere suda çözünebilen gübreler damla sulama sistemi ile verilmiştir. Gübreleme düzenli olarak, toplamda dekara 18:20:18 N:P 2 O 5 :K 2 O olacak şekilde yapılmıştır. Bu amaçla, 18:18:18 ve 20:20:20 gübrelerinden faydalanılmış ve gübreleme fertigasyon şeklinde uygulanmıştır. Deneme süresince bir kez antraknoz, bir kez de yaprak biti için ilaçlama gerçekleştirilmiştir. Antraknoz için Antracol Combi, yaprak biti için DDVP ilaçları kullanılmıştır. Yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla mekanik mücadele yöntemi kullanılmış; çıkan yabancı otlar elle ve iki kez (17 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde) de çapa ile alınmıştır. Yabancı otlarla mücadele edilirken sıralar el ile, sıra araları ise çapa makinası ile çapalanmıştır. Dikimden 3 hafta sonra bitkiler kol atmaya başlamışlardır. Kol atmalarından itibaren kök gelişimleri de hızlanmış ve bitkiler büyümeye başlamıştır. Her parsel günlük olarak dolaşılarak çiçeklenme gözlemlerine başlanılmış, her bitkideki erkek ve dişi çiçek açma tarihleri not edilmiştir. Olgunlaşan meyveler 4 Temmuz 2011 ve 11 Temmuz 2011 tarihlerinde iki kerede hasat edilmiş, gerekli ölçüm ve analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.3 de karpuz dikimi için toprak hazırlığı, malç çekilmesi ve alçak tünel demirlerinin yerleştirilmesi ile dikim ve alçak tünellerin görünümü sunulmuştur. 14

28 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ a b c d Şekil 3.3. Erken İlkbahar Denemesinde Toprak Hazırlığı (a), Malç Çekilmesi ve Alçak Tünel Demirlerinin Yerleştirilmesi (b), Dikim (c) ve Alçak Tünellerin Görünümü (d) Geç İlkbahar Denemesi Geç ilkbahar denemesi, erken ilkbahar denemesinin bir paraleli olacak şekilde kurulmuştur. Parsel büyüklüğü olarak 24 m 2 seçilmiş; toplam deneme alanı parseller arası yollar hariç olmak üzere 24 m 2 x 4 tekrarlama x 8 uygulama=768 m 2 olmuştur. Dikim öncesi hazırlık amacıyla uygulama alanı ilk olarak sonbahar aylarında derin olarak sürülmüş, dikim öncesi hazırlık amacıyla da 24 Mayıs 2011 tarihinde sürülmüştür (Şekil 3.4). Aynı tarihte seddeler oluşturularak sulama boruları yerleştirilmiş, 25 Mayıs 2011 tarihinde ise fidelerin dikim işlemi tamamlanmıştır. Bu denemede, çevre koşullarının karpuz yetiştiriciliği için uygun olması sebebiyle ne malç, ne de alçak tünel plastiği uygulanmıştır. Şekil 3.5 de ilkbahar denemesi için kullanılan fidelerin genel görünümü sunulmuştur. 15

29 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ a b Şekil 3.4. Geç İlkbahar Denemesinde Toprak Hazırlığı (a) ve Parselasyonlar (b) Şekil 3.5. İlkbahar Denemesi İçin Kullanılan Fidelerin Genel Görünümü Sulama işlemleri damla sulama yöntemi ile düzenli olarak yapılmıştır. Yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla bu denemede de iki kez çapalama (ilk çapalama işlemi 10 Haziran 2011, ikinci çapalama işlemi de 20 Haziran 2011 tarihlerinde) yapılmıştır. Yabancı otlarla mücadele edilirken sıra üzerleri el ile, sıra araları ise çapa makinası ile çapalanmıştır. Erken ilkbahar denemesinden farklı olarak, bitkiler sıcaklığın da etkisiyle daha erken bir gelişme göstermiş ve dikimin ikinci haftasından itibaren kol atmaya başlamıştır. 16

30 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ Her parsel günlük olarak dolaşılarak çiçeklenme gözlemlerine başlanılmış, gerekli tarihler not edilmiştir. Olgunlaşan meyvelerin hasadı 22 Temmuz 2011 tarihinde tek kırımla yapılmıştır. Hasatlarda parsellerdeki tüm meyveler sayılmış ve ağırlıkları alınmıştır. Ayrıca her parselden 5 er adet meyve örneği alınarak, analiz yapılmak üzere laboratuvara getirilmiştir Erken ve Geç İlkbahar Denemelerinde Yapılan Ölçüm ve Gözlemler Her iki denemede de dikimden itibaren aşağıda verilen ölçüm ve gözlemler yapılmıştır: İlk ve % 50 Çiçeklenme Tarihleri (gün): Dikimden itibaren parseller günlük olarak dolaşılmış ve her bitkide gözlemler yapılarak ilk erkek ve dişi çiçek açma tarihleri kaydedilmiştir. Daha sonra bu tarihler dikimden sonraki gün sayısına çevrilerek ilk ve parsellerdeki bitkilerin yarısının (% 50) çiçek açtığı tarihler şeklinde hazırlanmış ve dikimden sonraki gün sayısı olarak sunulmuştur. Ana Kol Uzunluğu (cm): Ana kol uzunluğu ölçümleri, her deneme parselindeki 5 er adet bitkide erken ilkbahar denemesi için 18 Mayıs 2011, geç ilkbahar denemesi için ise 26 Haziran 2011 tarihlerinde bir şerit mezür yardımıyla ölçülmüş ve sonuçlar cm olarak verilmiştir Ana Gövde Çapı (mm): Ana gövde çapı ölçümleri, her deneme parselindeki 5 er adet bitkide kök boğazının (aşılı parsellerde aşı noktasının) hemen üzerinden erken ilkbahar denemesi için 18 Mayıs 2011, geç ilkbahar denemesi için ise 26 Haziran 2011 tarihlerinde ölçülmüştür. Ana Gövdedeki Boğum sayısı (adet): Ana gövdedeki boğum sayıları, her deneme parselindeki 5 er adet bitkide erken ilkbahar denemesi için 18 Mayıs 2011, geç ilkbahar denemesi için ise 26 Haziran 2011 tarihlerinde sayılarak kaydedilmiştir. Toplam Verim (kg/m 2 ): Erken ilkbahar denemesinde 1 hafta içinde, geç ilkbahar denemesinde ise tek kırımla hasat yapıldığı için parsellerdeki tüm ürünler toplanmış, sayılmış ve birim alandaki toplam verim miktarları hesaplanmıştır. 17

31 3. MATERYAL VE METOD Burcu KARUSERCİ Ortalama Meyve Ağırlığı (g): Her iki dönem denemesinde, parsellerden tesadüfî olarak alınan 5 er adet meyvede meyve ağırlıkları dijital bir terazi yardımıyla tartılarak ortalamaları belirlenmiştir. Ortalama Meyve Yüksekliği (cm): Her iki dönem denemesinde, parsellerden tesadüfî olarak alınan 5 er adet meyve ikiye kesildikten sonra, sap çukuru ile çiçek çukuru arasında kalan mesafe cetvel yardımıyla ölçülüp ortalamaları hesaplanmıştır. Meyve Çapı (cm): Her iki dönem denemesinde, parsellerden tesadüfî olarak alınan 5 er adet meyve ikiye kesildikten sonra, cetvel yardımıyla meyvenin ekvatoral kısmının çapı ölçülüp ortalamaları hesaplanmıştır. Meyve Kabuk Kalınlığı (mm): Her iki dönem denemesinde, parsellerden tesadüfî olarak alınan 5 er adet meyvenin kabuk kalınlıkları dijital bir kompas yardımıyla ölçülüp ortalamaları hesaplanmıştır. SÇKM Analizleri (%): Her iki dönem denemesinde, parsellerden tesadüfî olarak alınan 5 er adet meyvenin çeşitli yerlerinden meyve suyu örnekleri alınmış ve dijital bir refraktometre ile ölçülüp değerler kaydedilmiştir İstatistiksel Değerlendirme Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre planlanmış olup, verilerin analizleri için Costat paket programı kullanılarak varyans analizleri yapılmıştır. Elde edilen farklılıkların % 1 ve % 0.5 düzeyinde önemlilik durumları ise Duncan testi ile karşılaştırılmıştır. 18

32 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1. Bulgular Erken İlkbahar Denemesi İlk ve % 50 Çiçeklenme Süreleri (gün) Erken ilkbahar denemesinde ilk ve % 50 erkek ve dişi çiçek açma tarihlerine ilişkin değerler Çizelge 4.1. de verilmiştir. Çizelge 4.1. incelendiğinde, erken ilkbahar denemesinde ilk ve % 50 erkek çiçek açma süreleri bakımından % 1 önem seviyesinde, ilk dişi çiçek açma süreleri bakımından ise % 5 önem seviyesinde farklılıklar belirlenmiştir. İlk erkek çiçeklenme, dikimden itibaren 58.günde aşısız ve 40 cm sıra üzeri mesafe bırakılan uygulamalarda, ilk dişi çiçek ise dikimden 66 gün sonra aşısız 40 cm sıra üzeri uygulamasından elde edilmiştir. Aşılı 100 cm sıra üzeri uygulaması ilk erkek, aşısız 50 ve 60 cm uygulamaları ile aşılı 80 ve 100 cm, dişi çiçek açma süreleri bakımından son sırada yer almıştır. Çizelge 4.1. Erken İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait İlk ve % 50 Erkek ve Dişi Çiçek Açma Süreleri UYGULAMALAR İlk Erkek Çiçek (gün) % 50 Erkek Çiçek (gün) İlk Dişi Çiçek (gün) % 50 Dişi Çiçek (gün) 1-Aşısız-30 cm ab ac b Aşısız-40 cm b bc b Aşısız-50 cm ab ab a Aşısız-60 cm ab a a Aşılı-60 cm ab ac ab Aşılı-80 cm ab ab a Aşılı-100 cm a ab a Aşılı-120 cm ab c ab LSD (% 1) 6.04 (% 1) 6.66 (% 5) 3.16 (% 5) ÖD 19

33 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Ana Gövde Çapı (mm) Ana gövde çapına ilişkin ölçülen değerler, erken ilkbahar denemesi için Çizelge 4.2. de verilmiştir. Çizelge 4.2 den izlenebileceği gibi, ana gövde çapı yönünden uygulamalar çok önemli bulunmuş ve iki farklı grup oluşmuştur. Aşılı uygulamalarda ana gövde çapları mm arasında, aşısız uygulamalarda ise mm arasında tespit edilmiştir. Bitki sıra üzeri mesafeleri ise önemli bulunmamış ve birbirine yakın ana gövde çaplarına sahip olmuştur. Çizelge 4.2. Erken İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Ana Gövde Çapı,Ana Gövdedeki Boğum Sayıları ve Ana Kol Uzunlukları UYGULAMALAR Ana Gövde Çapı (mm) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Ana Kol Uzunluğu (cm) 1-Aşısız-30 cm 7.69 b e e 2-Aşısız-40 cm 7.78 b e e 3-Aşısız-50 cm 8.68 b d d 4-Aşısız-60 cm 8.60 b d de 5-Aşılı-60 cm a a a 6-Aşılı-80 cm a ab c 7-Aşılı-100 cm a c ab 8-Aşılı-120 cm a bc bc LSD (% 1) 1.46 (% 1) 1.78 (% 1) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Ana gövdedeki boğum sayısı miktarları, erken ilkbahar denemesi için Çizelge 4.2. de verilmiştir. Ana gövdedeki boğum sayıları açısından da mini karpuzlarda aşılı ve aşısız uygulamalar arasında çok net farklılıklar tespit edilmiştir. Aşılı uygulamalar arasında en fazla boğum sayısı en sık dikilen bitkilerde, en az ise 100 ve 120 cm sıra üzeri uygulamalarında (sırasıyla ve boğum/bitki) tespit edilmiştir. Aşısız 20

34 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ uygulamalarda ise sık dikilen bitkilerde, seyrek dikilenlere göre daha az boğum sayısı tespit edilmiştir Ana Kol Uzunluğu (cm) Ana kol uzunluğu ölçüm değerleri erken ilkbahar denemesi için Çizelge 4.2. de verilmiştir. Mini karpuzlarda aşı uygulamaları ana kol uzunluğunda da belirgin artışlara yol açmıştır. Aşılı bitkilerde ana kol uzunlukları cm arasında, aşısız bitkilerde ise cm arasında değişmiştir. Ana kol uzunluğu en fazla aşılı ve 60 cm sıra üzeri uygulamayla dikilen bitkilerde bulunmuş, bu uygulamayı aşılı 100 cm sıra üzeri uygulaması izlemiştir. En kısa ana kol uzunluğuna sahip uygulamalar ise aşısız 30 cm ve aşısız 40 cm uygulamaları olmuştur Toplam Verim (kg/m 2 ) Erken ilkbahar denemesine ait toplam verim değerleri Çizelge 4.3 de verilmiştir. Değerler incelendiğinde; mini karpuzlarda aşı uygulamalarının, aşısız uygulamalara göre toplam verim değerlerinde çok önemli farklılıklara yol açtığı tespit edilmiştir. Aşı uygulamalarında en yüksek verim 60 cm sıra üzeri uygulamasında (8.96 kg/m 2 ) elde edilirken, bu uygulamayı 80 ve 100 cm sıra üzeri uygulamaları (sırasıyla 8.32 kg/m 2 ve 6.57 kg/m 2 ) takip etmiştir. Aşılı uygulamalarda en düşük verim parsele en az bitkinin dikildiği 120 cm sıra üzeri uygulamalarından (4.87 kg/m 2 ) elde edilmiştir. Aşısız uygulamalarda da, bitki sıklığı toplam verim üzerine önemli etkide bulunmuştur. En fazla toplam verim parsele en fazla bitkinin dikildiği, bir diğer ifadeyle, en sık dikim olan 30 cm sıra üzeri uygulamasından elde edilirken (4.93 kg/m 2 ); 40, 50 ve 60 cm sıra üzeri uygulamalarından benzer verimler alınmıştır (sırasıyla 3.78 kg/m 2, 3.74 kg/m 2 ve 3.92 kg/m 2 ). 21

35 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Çizelge 4.3. de erken ilkbahar denemesine ait ortalama meyve ağırlığı değerleri verilmiştir. Uygulamalar, ortalama meyve ağırlığı değerleri üzerine de % 1 önem seviyesinde etkide bulunmuş ve çok önemli olmuştur. Aşılı ve aşısız uygulamalardaki meyve ağırlıkları net bir çizgiyle ayrılmıştır. Aşısız uygulamalarda meyve ağırlıkları bitki sıklıklarına bağlı olarak g arasında tespit edilirken; aşılama meyve ağırlıklarını önemli düzeyde arttırmış ve meyve ağırlığı değerleri bitki sıklıklarına bağlı olarak g arasında değişmiştir. En ağır meyveler aşılı mini karpuzların 120 (3268 g) ve 80 cm (3204 cm) uygulamalarından elde edilirken, en hafif meyveler aynı harf grubuyla tüm aşısız uygulamalardan ( g) elde edilmiştir Ortalama Meyve Yüksekliği (cm) Çizelge 4.3. de erken ilkbahar denemesinin ortalama meyve yükseklik değerleri sunulmuştur. Ortalama meyve yüksekliği değerlerinde, ortalama meyve ağırlıklarına tamamen paralel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aşılı uygulamalarda meyve yükseklikleri en fazla, aşısız uygulamalarda ise en az bulunmuştur. En fazla meyve yüksekliği aşılı ve 80 cm sıra üzeri mesafe uygulanan bitkilerde (19.47 cm), en az ise aşısız tüm bitki sıklığı uygulamalarında ( cm) kaydedilmiştir Ortalama Meyve Çapı (cm) Erken ilkbahar denemesine ait ortalama meyve çapı değerleri de Çizelge 4.3. de sunulmuştur. Ortalama meyve ağırlığı ve yüksekliklerine benzer olarak, aşılı bitkilerde meyve çapı değerleri en yüksek, aşısız bitkilerde ise en düşük bulunmuştur. En yüksek meyve çapı değeri aşılı-120 cm uygulamasından (17.50 cm), en düşük meyve çapı değeri ise aşısız-60 cm (15.44 cm) uygulamasından elde edilmiştir. 22

36 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Meyve Kabuk Kalınlığı (mm) Meyve kabuk kalınlığı ölçümlerine ait değerler erken ilkbahar denemesi için Çizelge 4.3. de verilmiştir. Diğer meyve pomolojik analiz değerlerinde olduğu gibi, meyve kabuk kalınlıkları açısından da aşı uygulamaları çok önemli bulunmuştur. Sıra üzeri uygulamaları da meyve kabuk kalınlığı üzerine etkide bulunmuştur. Aşılı uygulamalar arasında; en kalın kabuğa sahip olan meyveler 80 cm (10.16 mm) sıra üzeri mesafesinden toplanan meyvelerden, en ince kabuklular ise 60 cm den (8.24 mm) toplanan meyvelerden elde edilmiştir. Aşısızlarda ise en kalın kabuk 60 cm (7.74 mm), en ince kabuk ise 40 cm (6.53 mm) uygulamalarından hasat edilen meyvelerde ölçülmüştür Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM; %) Erken ilkbahar denemesi için SÇKM analizlerine ilişkin dijital refraktometre ile yapılan ölçüm değerleri Çizelge 4.3. de verilmiştir. Çizelgeden izlenebileceği gibi ne aşı uygulamaları ne de sıra üzeri mesafe uygulamaları meyvelerin SÇKM içeriklerine etkide bulunmuş; bir diğer ifadeyle SÇKM miktarlarında önemli bir değişiklik tespit edilmemiştir. Bütün uygulamalardan hasat edilen meyvelerde SÇKM % 10 un üzerinde bulunmuş ve meyveler çok tatlı olarak değerlendirilmiştir. 23

37 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ 24

38 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Geç İlkbahar Denemesi İlk ve % 50 Çiçeklenme Süreleri (gün) Geç ilkbahar denemesi için ilk ve % 50 erkek ve dişi çiçek açma süreleri Çizelge 4.4. de verilmiştir. Çizelge 4.4. incelendiğinde; geç ilkbahar denemesinde ilk erkek çiçek açma tarihlerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiş ve dikimden gün sonra bütün parsellerde erkek çiçekler açmıştır. % 50 erkek ve dişi çiçek açma süreleri ile ilk dişi çiçek açma sürelerinde ise % 5 önem seviyesinde farklılıklar bulunmuş ve bu farklılıklar her üç parametre için de benzer olduğu dikkati çekmiştir. Aşısız uygulamalar, aşılılara göre 1-3 gün daha erken çiçek açmışlardır. En erken çiçeklenen uygulama aşısız 30 cm, en geç çiçeklenen uygulama ise aşılı 120 cm olmuştur. Çizelge 4.4. Geç İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait İlk ve % 50 Erkek ve Dişi Çiçek Açma Süreleri UYGULAMALAR İlk Erkek Çiçek (gün) % 50 Erkek Çiçek (gün) İlk Dişi Çiçek (gün) % 50 Dişi Çiçek (gün) 1-Aşısız-30 cm b b b 2-Aşısız-40 cm ab ab ab 3-Aşısız-50 cm ab ab a 4-Aşısız-60 cm ab ab ab 5-Aşılı-60 cm b ab ab 6-Aşılı-80 cm ab ab ab 7-Aşılı-100 cm ab a a 8-Aşılı-120 cm a a a LSD (% 5) ÖD (% 5) 1.90 (% 5) 2.22 (% 5)

39 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Ana Gövde Çapı (mm) Geç ilkbahar denemesine ilişkin ana gövde çapı değerleri Çizelge 4.5. de verilmiştir. Çizelge 4.5. de yer alan geç ilkbahar denemesine ilişkin değerler incelendiğinde; erken ilkbahar denemesinde olduğu gibi aşılı ve aşısız uygulamalar arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. En yüksek ana gövde çapı; aşılı ve 120 cm mesafe ile dikilen bitkilerde (13.97 mm), en az ise aşısız-60 cm (10.07 mm) ve 30 cm (10.42 mm) mesafeler ile dikilen bitkilerde tespit edilmiştir. Çizelge 4.5. Geç İlkbahar Denemesinde Aşılı ve Aşısız Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Bitkilere Ait Ana Gövde Çapı, Ana Gövdedeki Boğum Sayıları ve Ana Kol Uzunlukları UYGULAMALAR Ana Gövde Çapı (mm) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Ana Kol Uzunluğu (cm) 1-Aşısız-30 cm b b c 2-Aşısız-40 cm ab ab bc 3-Aşısız-50 cm ab ab c 4-Aşısız-60 cm b ab c 5-Aşılı-60 cm ab a ab 6-Aşılı-80 cm ab a a 7-Aşılı-100 cm ab a a 8-Aşılı-120 cm a ab a LSD (% 1) 3.13 (% 1) 4.64 (% 1) Ana Gövdedeki Boğum Sayısı (adet) Geç ilkbahar denemesine ilişkin boğum sayısı değerleri de Çizelge 4.5. de gösterilmiştir. Geç ilkbahar denemesindeki aşısız bitkilere bakıldığında, en az boğum sayısı adetle 30 cm, en fazla boğum sayısı adetle 40 cm sıra üzeri mesafelerinde bulunmuştur. Aşılı bitkilere bakıldığında; boğum sayısı değerinin en 26

40 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ az olduğu uygulama 120 cm (31.20 adet/bitki), en fazla olduğu uygulamanınsa 80 cm (34.10 adet/bitki) olduğu bulunmuştur Ana Kol Uzunluğu (cm) Geç ilkbahar denemesine ait ana kol uzunluğu ölçüm değerleri Çizelge 4.5. de verilmiştir. Ana gövdedeki boğum sayısına paralel olarak; aşılı ve aşısız uygulamalarda ana kol uzunlukları bariz olarak birbirinden ayrılmıştır. Ana kol uzunlukları aşısız bitkilerde cm arasında; aşılı bitkilerde ise cm arasında değişmiştir. Ana kol uzunluğunun en fazla olduğu uygulama aşılı-80 cm, en az olduğu uygulama ise aşısız-60 cm olmuştur. Geç ilkbahar ve erken ilkbahar denemeleri kıyaslandığında, mevsime bağlı sıcaklık farkının etkisiyle bu dönemde ana kolların daha uzun olduğu dikkati çekmektedir Toplam Verim (kg/m 2 ) Geç ilkbahar denemesinin verim değerleri Çizelge 4.6. da verilmiştir. Değerler incelendiğinde aşılı uygulamalarda en yüksek verim 60 cm de (2.65 kg/m 2 ), en düşük verim 120 cm de (1.97 kg/m 2 ) bulunmuştur. Aşısız uygulamalarda en düşük verim 60 cm de (2.79 kg/m 2 ), en yüksek verim 30 cm de (3.45 kg/m 2 ) kaydedilmiştir. Aşılı bitkilerin, aşısız uygulamalara göre erken ilkbahar denemesi bulgularının aksine, geç ilkbahar denemesinde daha az verime sahip oldukları sonucuna varılmıştır. En düşük verim değeri, 1.97 kg/m 2 ile, parselde bitki sayısının en az olduğu aşılı-120 cm sıra üzeri mesafe uygulamasından elde edilmiştir Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Çizelge 4.6. da geç ilkbahar denemesine ait ortalama meyve ağırlığı değerleri yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde; mini karpuzlarda geç ilkbahar dikimlerinde aşılamanın meyve ağırlığında çok önemli düzeyde etki yapmadığı (hatta aşılı ve 60 cm sıra üzeri uygulanan bitkilerden alınan meyvelerin ağırlıklarının en düşük 27

41 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ olduğu), aşılı ve aşısız uygulamalarda benzer sonuçların alındığı tespit edilmiştir. Geç ilkbahar denemesinde ortalama meyve ağırlıkları gram arasında değişmiştir Ortalama Meyve Yüksekliği (cm) Çizelge 4.6. da geç ilkbahar denemesinde ortalama meyve yüksekliği ölçüm değerleri sunulmuştur. Ortalama meyve yüksekliği değeri açısından aşı ve bitki sıklığı uygulamaları önemli bulunmamıştır. Bu değer bütün uygulamalarda cm arasında değişmiştir Ortalama Meyve Çapı (cm) Çizelge 4.6. da geç ilkbahar denemesine ilişkin meyve çap ölçüm değerleri verilmiştir. Aşısız bitkiler arasında en küçük değer 60 cm (14.95 cm), en büyük değer 40 cm (15.13 cm) sıra üzeri mesafelerinden elde edilen meyvelerde bulunmuştur. Aşılı bitkiler için en küçük değer 60 cm (14.48 cm), en büyük değer 100 cm (14.92 cm) sıra üzeri mesafe uygulanan bitkilerden elde edilen meyvelerde bulunmuştur Meyve Kabuk Kalınlığı (mm) Çizelge 4.6 da meyve kabuk kalınlığı ölçümlerine ait değerler geç ilkbahar denemesi için sunulmuştur. Aşılı uygulamalar arasında en kalın kabuğa sahip olan meyveler 60 cm (7.33 mm) sıra üzeri mesafesinden toplanan, en ince kabuklular ise 120 cm (7.05 mm) sıra üzeri mesafesinden toplanan meyveler olmuştur. Aşısızlarda en ince kabuk 5.90 mm değeri ile 60 cm de, en kalın kabuk ise 7.03 mm ile 30 cm de görülmüştür. 28

42 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM, %) Geç ilkbahar denemesinde SÇKM analizlerine ilişkin dijital refraktometre değerleri Çizelge 4.6. da sunulmuştur. Çizelge incelendiğinde tüm uygulamalarda SÇKM değerinin % arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek SÇKM değeri; aşılılarda % (120 cm sıra üzeri), aşısızlarda % (40 cm sıra üzeri) bulunmuştur. En düşük SÇKM değeri ise aşısızlarda % (60 cm sıra üzeri) iken, aşılılarda % (100 cm sıra üzeri) bulunmuştur. Şekil 4.1 de farklı bitki sıklıkları ile yetiştirilen aşılı ve aşısız Bonanza F1 karpuz çeşidinin hasat aşamaları, Şekil 4.2 de ise meyve pomolojik analizleri gösterilmiştir. 29

43 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ 30

44 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ a b c d Şekil 4.1. Aşılı ve Aşısız Olarak Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen Karpuzlarda Hasat Aşamaları; a. Kulakçık ve Sülüğün Kuruması, b ve c. Hasatlar, d ve e. Tartımlarla Toplam Verimin Belirlenmesi e 31

45 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Burcu KARUSERCİ a b c d e f Şekil 4.2. Aşılı ve Aşısız Olarak Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen Karpuzlarda Meyve Analizi Aşamaları; a. Meyve Ağırlığı, b. Meyve Yüksekliği, c. Meyve Çapı, d. Kabuk Kalınlığı, e ve f. Suda Çözünebilir Kuru Madde Analizi, g. Verilerin Dosyaya İşlenmesi g 32

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI MİNİ KARPUZ ÇEŞİTLERİNİN ADANA EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ VERİM VE KALİTELERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI MİNİ KARPUZ ÇEŞİTLERİNİN ADANA EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ VERİM VE KALİTELERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat Murat MERT FARKLI MİNİ KARPUZ ÇEŞİTLERİNİN ADANA EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ VERİM VE KALİTELERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram Ali NERGİZ AŞILI VE AŞISIZ KARPUZLARDA FARKLI RENKLERDE MALÇ KULLANIMININ BİTKİ BÜYÜMESİ, VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 7-11 Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Çetin Çekiç 1 Yemliha

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir.

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir. ACUR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 1.Black Strong Ürünlerinin Acur YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Acur organik maddece zengin topraklarda çok iyi yetişir. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME Ülkemizin birçok bölgesinde yetiştiriciliği yapılan çilek bitkisi üzümsü meyveler grubunda olup meyvesi en kısa sürede olgunlaşmaktadır. İnsan beslenmesi ve sağlığı bakımından

Detaylı

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-3

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-3 ÇUKUROVA DA YAPRAKPİRELERİNİN [ASSYMETRESCA DECEDENS (PAOLI) VE EMPOASCA DECIPIENS PAOLI.(HOMOPTERA:CICADELLIDAE)] PAMUK BİTKİSİNDEKİ POPULASYON DEĞİŞİMLERİ* The Population Fluctuations of Leafhoppers

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

FARKLI ANAÇLARIN KYBELE F1 HIYAR ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE ve BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ *

FARKLI ANAÇLARIN KYBELE F1 HIYAR ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE ve BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(1), 27-34 FARKLI ANAÇLARIN KYBELE F1 HIYAR ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE ve BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ * Garip YARŞI a Sevgi RAD Yusuf ÇELİK Mersin Üniversitesi

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr KASIMPATI (KRZANTEM) YETİŞTİRİCİLİĞİ-1

Detaylı

axia tohum Axia Tohum

axia tohum Axia Tohum axia tohum HAKKIMIZDA Axia Tohum A.Ş. olarak misyonumuz yüksek performanslı çeşitler geliştirerek üreticilerimiz için değer yaratmaktır. Bu nedenle, moleküler marker yöntemi ve diğer ıslah teknolojilerini

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Karpuz Broşürü

Karpuz Broşürü z u p Kar ü r ü Broş www.nunhems.com.tr Fashion F Style F cidir. İç kalitesi ve tadı mükemmeldir. Bitki yapısı güçlüdür. Uniform meyve yapısına sahiptir. Koyu kırmızı iç et rengi, sıkı iç et yapısı, yüksek

Detaylı

verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ KABAK KAVUN Görkem, Destan...2 Barçın, Dorukan...3 Gürkan, Karacan...4 Zümrüt, Berrak... 5 Yağız, Meram...

verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ KABAK KAVUN Görkem, Destan...2 Barçın, Dorukan...3 Gürkan, Karacan...4 Zümrüt, Berrak... 5 Yağız, Meram... verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ Görkem, Destan....2 Barçın, Dorukan.....3 Gürkan, Karacan.....4 KABAK Zümrüt, Berrak.... 5 Yağız, Meram...6 KAVUN Zeynep, Adahan 7 Hanzade,Duru 8 Yaren, Sarıca....

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

The Effects of Tomato Seedlings Growing with Side Shoots on Growth, Development and Yield in Tomato

The Effects of Tomato Seedlings Growing with Side Shoots on Growth, Development and Yield in Tomato YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2017, 27(2): 168-174 Geliş Tarihi (Received): 11.11.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2017 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Domates Yetiştiriciliğinde

Detaylı

Kullanım Yerleri. İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir

Kullanım Yerleri. İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir ŞEKER PANCARI Kullanım Yerleri İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir Orijini Şeker pancarının yabanisi olarak Beta maritima gösterilmektedir.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU.

ÜRÜN KATALOĞU. ÜRÜN KATALOĞU 2-1 DOMATES TOHUMLARI Sahra F1 S.5 Z-1000 F1 S.5 Beton F1 S.5 Kayra F1 S.6 Ömür F1 S.6 Çetin F1 S.6 Açelya F1 S.7 Cevahir F1 S.7 Adalya F1 S.7 HIYAR TOHUMLARI Kros F1 S.9 Mehtap F1 S.9 A.715

Detaylı

İNCİRİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

İNCİRİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN İNCİRİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN İncirin iklim İstekleri İncir bir yarı tropik iklim meyvesidir. Dünyanın ılıman iklime sahip bir çok yerinde yetişebilmektedir. İncir

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):25-33 ISSN 1018-8851 Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M. Kadri BOZOKALFA 2 Kaya BOZTOK 1 Summary

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

PAMUK TARIMI TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA

PAMUK TARIMI TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA LİF BİTKİLERİ PAMUK TARIMI TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA Ön bitki pamuk ise toprak işlemesine çubuk kesme ile başlanır. Sap kesiminden sonra toprak pullukla 20-30 cm derinden sürülür. Kışa doğru tarlanın otlanması

Detaylı

KRAL LORD HİBRİT BİBER HİBRİT BİBER

KRAL LORD HİBRİT BİBER HİBRİT BİBER RİVA HİBRİT DOMATES > Erkenci çeşittir > Fide dikiminden itibaren ortalama 75 günde ilk hasada gelir > Bitki yapısı çok güçlü, yaprak örtüsü mükemmeldir > Meyveler yeşil omuz yapmaz üniform kırmızı olgunlaşır

Detaylı

Bahçıvanlık kursu 2015

Bahçıvanlık kursu 2015 Bahçıvanlık kursu 2015 FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM ÜRETİM EŞEYLİ ÜRETİM EŞEYSİZ ÜRETİM TOHUMLA ÜRETİM ÇELİKLE ÜRETİM AŞI İLE ÜRETİM DALDIRMA İLE ÜRETİM ÇELİKTEN ÜRETİM ÇELİKTEN ÜRETİM GÖVDE ÇELİKLERİ

Detaylı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde

Detaylı

ADIM ADIM BELLİS(ÇAYIR GÜZELİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ

ADIM ADIM BELLİS(ÇAYIR GÜZELİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİ MERKEZİ FALİYETLERİ ADIM ADIM BELLİS(ÇAYIR GÜZELİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ Hazırlayan:Ramazan

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

Determination of Production Possibilities of Strawberry Runner Plants in Van Ecological Conditions

Determination of Production Possibilities of Strawberry Runner Plants in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):28-34 Geliş Tarihi (Received): 27.10.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 29.11.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz.

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz. AHUDUDUÇEŞİTLERİ Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz www.uzumsu.com 1) SARI AHUDUDU ÇEŞİTLERİ ANNE Gelişimi oldukça yavaştır, sarı meyve etine sahip, çok nadir bulunmakla beraber oldukça lezzetli bir çeşittir.

Detaylı

ANTHIRHINUM(ASLANAĞZI) YETİŞTİRİCİLİĞİ

ANTHIRHINUM(ASLANAĞZI) YETİŞTİRİCİLİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİ MERKEZİ FALİYETLERİ ANTHIRHINUM(ASLANAĞZI) YETİŞTİRİCİLİĞİ Hazırlayan:Ramazan

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 21 (1):13-23, 2016 Araştırma Makalesi/ResearchArticle Sırık Domates lerinin Açıkta Tarla

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ Vermisol Naturel Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuşbaba Tarım arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kuşbaba Tarımın Antalya Hacıaliler mevkiinde

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * The Determination Of Yield And Oil Content Of Some Crambe Species Under The Cukurova Conditions Özlem KÖYBAŞI Tarla Bitkileri

Detaylı

IMPROVING OF F 1 HYBRIDS CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) VARIETIES FOR GREENHOUSE SPRING CULTIVATION

IMPROVING OF F 1 HYBRIDS CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) VARIETIES FOR GREENHOUSE SPRING CULTIVATION Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(1): ISSN 1300-3496 HIYARDA (Cucumis sativus L.) İLKBAHAR ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN HİBRİT ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Volkan GÖZEN

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Biber Broşürü

Biber Broşürü r e b i B ü r ü Broş www.nunhems.com.tr Sera Çorbacı Sivri Açık Alan Çorbacı Sivri Flinta F1 Fiyaka F1 si taze, gevrek ve lezzetlidir. Demre sivrisinden (Erciyes vb.) daha ince ve %100 tatlıdır. Sofralık

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

KAVUN Orijin ve Tarihçe: Kokulu kavunlar: Afrika Anadolu-İran-Hindistan Dünya Yazlık kavunlar: Güney Anadolu (Adana kavunları) Kışlık kavunlar: Batı

KAVUN Orijin ve Tarihçe: Kokulu kavunlar: Afrika Anadolu-İran-Hindistan Dünya Yazlık kavunlar: Güney Anadolu (Adana kavunları) Kışlık kavunlar: Batı KAVUN Orijin ve Tarihçe: Kokulu kavunlar: Afrika Anadolu-İran-Hindistan Dünya Yazlık kavunlar: Güney Anadolu (Adana kavunları) Kışlık kavunlar: Batı Anadolu (Kasaba tipi kavunlar) Kantalop kavunları: Van

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa TAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ERZURUM

Prof. Dr. Mustafa TAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ERZURUM Prof. Dr. Mustafa TAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ERZURUM Korunga Önemli Bir Bitkidir Korunga, sulamanın yapılamadığı kıraç alanlarda, verimsiz ve taşlık topraklarda yetiştirilecek

Detaylı

Fide Kalitesi Üzerine Firma ve Çeşit Etkisi

Fide Kalitesi Üzerine Firma ve Çeşit Etkisi Kalitesi Üzerine Firma ve Çeşit Etkisi Ahmet Şafak Maltaş 1, Ayfer Hız 1, Mustafa Kaplan 1,* 1 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Antalya *Sorumlu yazar e-posta:

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

zeytinist

zeytinist zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 30.03.2017 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Karpuz Türkiye tarımında ekonomik önemi oldukça fazla olan bir üründür. 39.7 milyon ton olan dünya üretiminin yaklaşık % 10 u 3.9 milyon ton ile dünyada Çin den sonra en fazla

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 149-154 ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Ersin POLAT A.Naci ONUS Halil DEMİR Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz;

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Spur (Yarı bodur) Elma Çeşitleri : Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Bu çeşitler; 1- Starking

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri H. Akat 1 İ. Yokaş 2 E. Özzambak 3 R. Kılınç 4 ÖZET Bu araştırmada topraksız ortamda ve sera koşullarında yetiştirilen, köklendirilmiş smart kesme

Detaylı

ELİT BİR ÇEŞİT YÜKSEK KALİTELİ TOHUM VE PROFESYONEL HİZMETLER KATALOG 2014

ELİT BİR ÇEŞİT YÜKSEK KALİTELİ TOHUM VE PROFESYONEL HİZMETLER KATALOG 2014 ELİT BİR ÇEŞİT YÜKSEK KALİTELİ TOHUM VE PROFESYONEL HİZMETLER KATALOG 2014 François Olivier CAILLEAU Merkez ve Doğu Avrupa Direktörü Değerli Müşterimiz, Maisadour Semences Avrupa kıtası seviyesinde lider

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİ MERKEZİ FALİYETLERİ ADIM ADIM DIANTUS CARYOPHYLLUS(KARANFİL) YETİŞTİRİCİLİĞİ Hazırlayan:Ramazan

Detaylı

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA!

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! Elit genetik, kaliteli tohum, yenilikçi servisler 2015 MAÏSADOUR Tohumculuk farklı uyarlanmış yenilikçi hizmet ve çeşitleri Elit genetik çalışmalar

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

FARKLI BUDAMA ŞEKİLLERİNİN SERA DOLMALIK BİBER (Capsicum annuum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ l

FARKLI BUDAMA ŞEKİLLERİNİN SERA DOLMALIK BİBER (Capsicum annuum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ l Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, 13(3): 31-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2009, 13(3): 31-36 FARKLI BUDAMA ŞEKİLLERİNİN SERA DOLMALIK BİBER (Capsicum annuum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ l Hakan

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı