İŞ GYO A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GYO A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 İŞ GYO A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İn İstanbul, 40 Adet Bağımsız Bölüm Zeytinburnu / İSTANBUL 2020/İŞGYO/007

2 RAPOR BİLGİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden : İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Raporu Hazırlayan Kurum : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Dayanak Sözleşmesi : 05 Ekim 2020 tarih ve 007 kayıt no lu Değerleme Tarihi : 18 Aralık 2020 Rapor Tarihi : 25 Aralık 2020 Raporlama Süresi : 5 iş günü Rapor No : 2020/İŞGYO/007 Değerlenen Mülkiyet Hakları : Hisseli ve tam mülkiyet Raporun Konusu : Bu rapor; İş GYO A.Ş. nin talebine istinaden aşağıda adresi belirtilen proje bünyesinde bulunan 40 adet bağımsız bölümün mevcut durumuyla ve tamamlanması durumundaki Türk Lirası cinsinden pazar değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. GAYRİMENKULE AİT BİLGİLER Gayrimenkulün Adresi : İn İstanbul Projesi, Maltepe Mahallesi, Askeri Fırın Sokak, No: 3H, B Blok, 4 adet bağımsız bölüm, No: 3E, D Blok, 2 adet bağımsız bölüm, No: 3D, E Blok, 1 adet bağımsız bölüm, No: 3C, F Blok, 2 adet bağımsız bölüm, No: 3B, G Blok, 19 adet bağımsız bölüm, No: 3A, H Blok, 12 adet bağımsız bölüm, Zeytinburnu/İSTANBUL Tapu Bilgileri Özeti : İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, pafta, 2905 ada, ,89 m² yüzölçümlü 17 no lu parsel üzerinde yer alan İn İstanbul Projesi bünyesindeki toplam 40 adet bağımsız bölüm Sahibi : Bkz. Rapor / Mülkiyet Durumu Mevcut Kullanım : Bkz. Rapor / Bağımsız Bölümlerin Genel Özellikleri Tapu İncelemesi : Taşınmazlar üzerinde takyidat mevcuttur. (Bkz. Rapor / Tapu Kayıtları İncelemesi) İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; İmar lejandı: Ticaret + Hizmet + Konut Alanı, Plan notları: İnşaat nizamı: ayrık nizam, Emsal: 2,00 En Verimli ve En İyi Kullanımı : Konut ve iş yeri GAYRİMENKUL İÇİN TAKDİR EDİLEN DEĞERLER (KDV HARİÇ) 40 Adet Bağımsız Bölümün Mevcut Durumuna Göre Toplam Pazar Değeri 40 Adet Bağımsız Bölümün Tamamlanması Durumundaki Toplam Pazar Değeri 40 Adet Bağımsız Bölümün İş GYO A.Ş. Hissesine Düşen Kısmın Mevcut Durumuna Göre Toplam Pazar Değeri 40 Adet Bağımsız Bölümün İş GYO A.Ş. Hissesine Düşen Kısmın Tamamlanması Durumundaki Toplam Pazar Değeri RAPORU HAZIRLAYANLAR ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL Sorumlu Değerleme Uzmanı Nurettin KULAK (SPK Lisans Belge No: ) Sorumlu Değerleme Uzmanı Batuhan BAŞ (SPK Lisans Belge No: ) 17

3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. BÖLÜM RAPOR BİLGİLERİ BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR VE İŞİN KAPSAMI BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK BEYANI DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI UYGUNLUK BEYANI BÖLÜM GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI, PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB. DÖKÜMANLARI HAKKINDA BİLGİLERİ MÜLKİYET DURUMU TAPU KAYITLARI İNCELEMESİ KAT İRTİFAKINA ESAS MİMARİ PROJE İNCELEMESİ KADASTRO İNCELEMESİ GAYRİMENKULÜN İMAR PLANI BİLGİLERİ GAYRİMENKULÜN PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB. DOKÜMANLARI HAKKINDA BİLGİLER GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAKYİDAT VEYA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ VARSA, SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE VE GAYRİMENKULUN HUKUKİ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE (İMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ VB.) İLİŞKİN BİLGİ KADASTRAL DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER MÜLKİYET DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER GAYRİMENKUL İÇİN ALINMIŞ DURDURMA KARARI, YIKIM KARARI, RİSKLİ YAPI TESPİTİ VB. DURUMLARA DAİR AÇIKLAMALAR GAYRİMENKULE İLİŞKİN OLARAK YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE (GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SÖZLEŞMELER VB.) İLİŞKİN BİLGİLER GAYRİMENKULLER VE GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN ALINMIŞ YAPI RUHSATLARINA, TADİLAT RUHSATLARINA, YAPI KULLANIM İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKLİ TÜM İZİNLERİN ALINIP ALINMADIĞINA VE YASAL GEREKLİLİĞİ OLAN BELGELERİN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ DEĞERLEMESİ YAPILAN PROJELER İLE İLGİLİ OLARAK, 29/6/2001 TARİH VE 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETİM YAPAN YAPI DENETİM KURULUŞU (TİCARET UNVANI, ADRESİ VB.) VE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ EĞER BELİRLİ BİR PROJEYE İSTİNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ VE PLANLARIN VE SÖZ KONUSU DEĞERİN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE İLİŞKİN OLDUĞUNA VE FARKLI BİR PROJENİN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERİN FARKLI OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VARSA, GAYRİMENKULÜN ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ BÖLÜM GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER GAYRİMENKULÜN FİZİKİ, YAPISAL, TEKNİK VE İNŞAAT ÖZELLİKLERİ DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER VARSA, MEVCUT YAPIYLA VEYA İNŞAATI DEVAM EDEN PROJEYLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN RUHSATA AYKIRI DURUMLARA İLİŞKİN BİLGILER

4 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 5.5. RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARİYLE HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI, GAYRİMENKUL ARSA VEYA ARAZİ İSE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YAPI BULUNUP BULUNMADIĞI VE VARSA, BU YAPILARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI HAKKINDA BİLGİ BÖLÜM PAZAR BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER EKONOMİK GÖRÜNÜM BÖLGE ANALİZİ GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN, GAYRİMENKUL PİYASANIN ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER İLE BUNLARIN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİLERİ BÖLÜM KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI DEĞERLEMEDE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ PAZAR YAKLAŞIMINI AÇIKLAYICI BİLGİLER, KONU GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİ İÇİN BU YAKLAŞIMIN KULLANILMA NEDENİ FİYAT BİLGİSİ TESPİT EDİLEN EMSAL BİLGİLERİ VE BU BİLGİLERİN KAYNAĞI KULLANILAN EMSALLERİN SANAL ORTAMDAKİ HARİTALARINDAN ÇIKARTILMIŞ, DEĞERLEMEYE KONU GAYRİMENKULE YAKINLIĞINI GÖSTEREN KROKİLER EMSALLERİN NASIL DİKKATE ALINDIĞINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA, EMSAL BİLGİLERİNDE YAPILAN DÜZELTMELER, DÜZELTMELERİN YAPILMA NEDENİNE İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMALAR VE DİĞER VARSAYIMLAR PAZAR YAKLAŞIMI İLE ULAŞILAN SONUÇ EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM DEĞERİ ANALİZİ BÖLÜM ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖRÜŞ FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ İLE ANALİZ SONUÇLARININ UYUMLAŞTIRILMASI VE BU AMAÇLA İZLENEN METOTLARIN VE NEDENLERİNİN AÇIKLANMASI ASGARİ HUSUS VE BİLGİLERDEN RAPORDA YER VERİLMEYENLERİN NEDEN YER ALMADIKLARININ GEREKÇELERİ YASAL GEREKLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ VE MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VARSA, GAYRİMENKULLER ÜZERİNDEKİ TAKYİDAT VE İPOTEKLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLER ÜZERİNDEKİ İPOTEK VEYA GAYRİMENKULÜN DEĞERİNİ DOĞRUDAN VE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE HERHANGİ BİR TAKYİDAT BULUNMASI DURUMLARI HARİÇ, DEVREDİLEBİLMESİ KONUSUNDA BİR SINIRLAMAYA TABİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ DEĞERLEME KONUSU ARSA VEYA ARAZİ İSE, ALIMINDAN İTİBAREN BEŞ YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ÜZERİNDE PROJE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR TASARRUFTA BULUNUP BULUNMADIĞINA DAİRE BİLGİ DEĞERLEME KONUSU ÜST HAKKI VEYA DEVRE MÜLK HAKKI İSE, ÜST HAKKI VE DEVRE MÜLK HAKKININ DEVREDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BU HAKLARI DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANANLAR HARİÇ HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ GAYRİMENKULLERİN TAPUDAKİ NİTELİĞİNİN, FİİLİ KULLANIM ŞEKLİNİN VE PORTFÖYE DAHİL EDİLME NİTELİĞİNİN BİRBİRİYLE UYUMLU OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ İLE PORTFÖYE ALINMASINDA HERHANGİ BİR SAKINCA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ SİGORTAYA ESAS DEĞERİ BÖLÜM SONUÇ SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ SONUÇ CÜMLESİ NİHAİ DEĞER TAKDİRİ

5 1. BÖLÜM RAPOR BİLGİLERİ Raporun Tarihi ve Numarası Raporu Hazırlayanların Ad ve Soyadları, Sorumlu Değerleme Uzmanının Adı ve Soyadı : Bu değerleme raporu, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için şirketimiz tarafından tarihinde, 2020/İŞGYO/007 rapor numarası ile hazırlanmıştır. : Nurettin KULAK SPK Lisans No: (Sorumlu Değerleme Uzmanı) Batuhan BAŞ SPK Lisans No: (Sorumlu Değerleme Uzmanı) Değerleme Tarihi : Bu değerleme raporu için, şirketimizin değerleme uzmanları tarihinde çalışmalara başlamış ve tarihi itibari ile raporu hazırlamışlardır. Bu sürede gayrimenkul mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır. Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası Raporun, Tebliğin 1. Maddesi Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama Değerleme Konusu Gayrimenkulün Aynı Kuruluş Tarafından Daha Önceki Tarihlerde de Değerlemesi Yapılmışsa Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler : Bu değerleme raporu, şirketimiz ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 007 no lu ve 05 Ekim 2020 tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun III sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ hükümleri ile aynı tebliğin ekinde yer alan Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar, tarih Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın tarih ve 25/856 sayılı kararı ile Uluslararası Değerleme Standartları 2017 kapsamında hazırlanmıştır. Rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun III-62.3 sayılı tebliğin 1. maddesinin 2. fıkrası kapsamında hazırlanmıştır. : Şirketimiz tarafından değerleme konusu gayrimenkuller için daha önce hazırlanan 1 adet değerleme raporu bulunmaktadır. 47

6 2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 2.1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER ŞİRKETİN ÜNVANI : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ŞİRKETİN ADRESİ : Gazi Umur Paşa Sokak, Balmumcu Plaza-3, No: 34/11, Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL TELEFON NO : +90 (212) FAKS NO : +90 (212) KURULUŞ TARİHİ : 13 Ağustos 2014 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : ,-TL TİCARET SİCİL NO : SPK LİSANS TARİHİ BDDK LİSANS TARİHİ FAALİYET KONUSU 2.2. MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER ŞİRKETİN ÜNVANI ŞİRKETİN ADRESİ : Şirket, tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi ne alınmıştır. : Şirket, tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi hizmetini vermekle yetkilendirilmiştir. : Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile menkullerin yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve problemli durumlarda görüş raporu vermektir. : İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 2, Kat: 10 11, Beşiktaş/İSTANBUL TELEFON NO : +90 (850) FAKS NO : +90 (212) TESCİL TARİHİ : 06 Ağustos 1999 ÖDENMİŞ SERMAYESİ KAYITLI SERMAYE TAVANI : ,-TL TİCARET SİCİL NO : FAALİYET KONUSU : ,-TL : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. 57

7 2.3. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR VE İŞİN KAPSAMI Bu rapor, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin talebine istinaden 40 adet bağımsız bölümün mevcut durumuyla ve tamamlanması durumundaki Türk Lirası cinsinden pazar değerinin tespitine yönelik olarak; Sermaye Piyasası Kurulu nun III-62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ hükümleri ile aynı tebliğin ekinde yer alan Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar, Kurul un Seri III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın tarih ve 25/856 sayılı kararı ile uygun görülen Uluslararası Değerleme Standartları 2017 kapsamında hazırlanmıştır. Rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun III-62.3 sayılı tebliğin 1. maddesinin 2. fıkrası kapsamında hazırlanmıştır. İşbu değerleme raporu amacına uygun olarak hazırlanmış olup başka amaçla kullanılamaz. Müşteri tarafından herhangi bir sınırlama tarafımıza getirilmemiştir. 3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK BEYANI 3.1. DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI Pazar Değeri: Bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır. Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. Gayrimenkulün alım-satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gayrimenkulün makul şartlarda elde edilebilecek en olası değeri takdir edilmektedir. Takdir edilen değer; değerleme tarihi itibariyle belirlenmiş olup değerleme tarihine özgüdür. 67

8 3.2. UYGUNLUK BEYANI Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluşmaktadır. Değerleme konusunu oluşturan mülkle ilgili olarak güncel veya geleceğe dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır. Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. Bu raporun konusu olan mülk şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında görev alanların değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi bulunmaktadır. Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamıştır. Raporumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğinin sorumluluk, bağımsızlık, işin kabulü ve devri, mesleki özen ve titizlik, sır saklama yükümlülüğü ilke ve kurallarına uygun şekilde hazırlanmaktadır. Şirketimizde Kalite Güvence Sistemi uyarınca bu ilke ve kuralların denetimi yapılmaktadır. 4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER 4.1. GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI, PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB. DÖKÜMANLARI HAKKINDA BİLGİLERİ MÜLKİYET DURUMU İLİ İLÇESİ MAHALLESİ : İstanbul : Zeytinburnu : Merkezefendi PAFTA NO : ADA NO : 2905 PARSEL NO : 17 ANA GAYRİMENKULÜN NİTELİĞİ : Arsa (*) ARSA ALANI : ,88 m² TAPU TARİHİ : (**) YEVMİYE NO : (**) (*) Parsel üzerinde inşa edilen proje için kat irtifakı kurulmuş olup, henüz kat mülkiyetine geçilmemiştir. (**) Tapu tarihi ve yevmiye no su kat irtifakının kurulduğu tarih ve yevmiye no dur. B Blok, 438 ve D Blok 95 no lu bağımsız bölümlerin 1/2 hissesi Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait iken satış işlemleri sonucu 1/2 hissesi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. B Blok, 438 no lu bağımsız bölümün en güncel tapu tarihi; , yevmiye no su; dir. D Blok, 95 no lu bağımsız bölümün en güncel tapu tarihi; , yevmiye no su; dür. 7

9 SIRA NO BLOK ADI BAĞIMSIZ BÖL. NO. DEĞERLEMEYE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU KAYITLARI KAT NO NİTELİĞİ ARSA PAYI CİLT NO SAYFA NO 1 B Konut / B Konut / B Konut / SAHİBİ 4 B Konut 6536 / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 5 D 95 2 Konut 7706 / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6 D Konut 3926 / E 24 1 Konut / F 5 Zemin Konut / F 6 Zemin Konut / G 36 1 Konut 7592 / G 64 2 Konut 4566 / G Konut 7952 / G Konut 6872 / G Konut 3330 / G Konut 4218 / G Konut 4252 / G Konut 5940 / G Konut 7188 / G Konut 5838 / G Konut 4724 /

10 SIRA NO BLOK ADI BAĞIMSIZ BÖL. NO. KAT NO NİTELİĞİ ARSA PAYI CİLT NO SAYFA NO 21 G Konut 7244 / G Konut 7120 / G Konut 7356 / G Konut 4814 / G Konut 4894 / G Konut 3644 / G Konut 4870 / G Konut 6062 / H 11 1 Konut 7290 / H 43 4 Konut 3544 / H 93 7 Konut 7446 / H 94 7 Konut 5702 / H Konut 4634 / H Konut 6062 / H Konut 6390 / H Konut 7648 / H Konut 6446 / H Konut 3700 / H 169 Zemin+1 Dubleks İşyeri / H 181 Zemin İşyeri 5400 / SAHİBİ 97

11 TAPU KAYITLARI İNCELEMESİ , , ve tarihleri itibari ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Webtapu Sistemi'nden temin edilen Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgelerine göre, rapor konusu taşınmazlar üzerinde aşağıdaki notların bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm Bağımsız Bölümler Üzerinde Müştereken: Beyanlar Bölümü: Bu kaydın bir örneği Bakırköy 5.Mıntıka Güngören Köyünün kütük sahifesine kayıtlıdır. Bu kaydın bir örneği Bakırköy 5.Mıntıka Güngören Köyünün kütük sahifesine kayıtlıdır. Yönetim Planı Değişikliği: ( tarih ve yevmiye no ile) Şerhler Bölümü: 99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (TEDAŞ lehine, 99 yıllığına 1 TL bedelle nolu T.M. Yeri ve Kablo Geçiş Güzergahı) (Başlama Tarihi: Süre:99 Yıl) ( tarih ve yevmiye no ile) B Blok, 229, D Blok, 218, G Blok, 64, 137, 140, 149, 177, 186, 238, 257, 259, 278, 358, 370, 376, 385, 410 ve 417, H Blok, 11, 43, 93, 94, 111, 126, 133, 148, 149, 161, 169 ve 181 No lu Bağımsız Bölümlerin Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 Hissesi Üzerinde Müştereken: Rehinler Bölümü: Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ,-TL bedelle ipotek şerhi bulunmaktadır. ( tarih ve yevmiye no ile) H Blok, 126 No lu Bağımsız Bölümün İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Ait 1/2 Hissesi Üzerinde: Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ,-TL bedelle ipotek şerhi bulunmaktadır. ( tarih ve yevmiye no ile) H Blok, 126 No lu Bağımsız Bölümün Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 Hissesi Üzerinde: Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 2. dereceden ,-TL bedelle ipotek şerhi bulunmaktadır. ( tarih ve yevmiye no ile) KAT İRTİFAKINA ESAS MİMARİ PROJE İNCELEMESİ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Portal Sistemi nden temin edilen kat irtifakına esas mimari projeler üzerinde yapılan incelemeler ile mal sahibinden temin edilen icmal tablolarında bulunan değerlemeye konu 40 adet bağımsız bölümün net ve brüt kullanım alanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. SIRA BLOK BAĞ. BÖL. NET KULLANIM BRÜT KULLANIM KAT NO NİTELİĞİ NO ADI NO. ALANI (M²) ALANI (M²) 1 B Konut 84,00 102,40 2 B Konut 142,89 165,81 3 B Konut 142,89 165,81 4 B Konut 53,44 65,70 5 D 95 2 Konut 63,84 76,92 6 D Konut 32,40 38,50 7 E 24 1 Konut 113,70 133,

12 SIRA BLOK BAĞ. BÖL. NET KULLANIM BRÜT KULLANIM KAT NO NİTELİĞİ NO ADI NO. ALANI (M²) ALANI (M²) 8 F 5 Zemin Konut 113,77 133,32 9 F 6 Zemin Konut 93,54 108,24 10 G 36 1 Konut 64,62 76,20 11 G 64 2 Konut 37,52 45,11 12 G Konut 64,62 76,20 13 G Konut 54,01 65,65 14 G Konut 27,06 33,00 15 G Konut 36,01 41,99 16 G Konut 36,01 41,99 17 G Konut 47,07 56,70 18 G Konut 54,70 66,85 19 G Konut 47,07 56,70 20 G Konut 27,76 34,20 21 G Konut 54,70 66,85 22 G Konut 54,01 65,65 23 G Konut 54,70 66,85 24 G Konut 27,76 34,20 25 G Konut 27,76 34,20 26 G Konut 27,73 33,00 27 G Konut 27,76 34,20 28 G Konut 47,07 56,70 29 H 11 1 Konut 55,43 65,73 30 H 43 4 Konut 27,06 34,20 31 H 93 7 Konut 55,43 65,73 32 H 94 7 Konut 43,22 53,09 33 H Konut 28,59 35,10 34 H Konut 47,07 56,70 35 H Konut 43,22 53,09 36 H Konut 55,43 65,73 37 H Konut 43,22 53,09 38 H Konut 27,73 33,00 39 H 169 Zemin + 1 Dubleks İşyeri 152,92 164,53 40 H 181 Zemin İşyeri 28,72 32,91 TOPLAM 2.266, , KADASTRO İNCELEMESİ Değerlemeye konu taşınmazların konumlandığı parselin kadastral sınırları, alan ve konum tespiti Zeytinburnu Kadastro Müdürlüğü nde bulunan paftalar üzerinden ve online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir GAYRİMENKULÜN İMAR PLANI BİLGİLERİ Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden temin edilen tarih ve E sayılı imar durumu yazısına göre; rapor konusu taşınmazların konumlu olduğu parselin tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı planında Ticaret + Hizmet + Konut Alanı içerisinde kaldığı ve yerinin doğru olduğu tespit edilmiştir. 11 7

13 Plan notlarına göre yapılaşma şartları aşağıdaki şekildedir: İnşaat nizamı: Ayrık nizam Emsal (E): 2,00 Not: Emsal (E): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı; bodrum, asma, çekme ve çatı katlar ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. 12 7

14 GAYRİMENKULÜN PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB. DOKÜMANLARI HAKKINDA BİLGİLER Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde değerleme tarihi itibari ile değerleme konusu taşınmazların konumlandığı parsele ait dijital arşiv dosyası içerisinde yapılan incelemelerde; proje bünyesinde yer alan bloklara ait yeni yapı ruhsatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. BLOK NO RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO SU VERİLİŞ NEDENİ İNŞAAT ALANI (M 2 ) A Yeni Yapı ,00 VA B Yeni Yapı ,00 VA C Yeni Yapı ,00 VA D Yeni Yapı ,00 VA YAPI SINIFI Proje bünyesinde yer alan bloklara ait tadilat ruhsatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. BLOK NO RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO SU VERİLİŞ NEDENİ İNŞAAT ALANI (M 2 ) A Tadilat ,00 VA B Tadilat ,00 VA C Tadilat ,00 VA D Tadilat ,00 VA YAPI SINIFI Proje bünyesinde yer alan bloklara ait tadilat ruhsatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. BLOK NO RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO SU VERİLİŞ NEDENİ İNŞAAT ALANI (M 2 ) A Tadilat ,00 VA B Tadilat ,00 VA C Tadilat ,00 VA D Tadilat ,00 VA E Tadilat ,00 VA F Tadilat ,00 VA D Tadilat ,00 VA YAPI SINIFI Proje bünyesinde yer alan bloklara ait tadilat ruhsatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. BLOK NO RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO SU VERİLİŞ NEDENİ İNŞAAT ALANI (M 2 ) A Tadilat ,00 VA B Tadilat ,00 VA C Tadilat ,00 VA D Tadilat ,00 VA E Tadilat ,00 VA F Tadilat ,00 VA G Tadilat ,00 VA H Tadilat ,00 VA YAPI SINIFI Proje bünyesinde yer alan bloklara ait isim değişikliği ruhsatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. BLOK NO RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO SU VERİLİŞ NEDENİ İNŞAAT ALANI (M 2 ) A İsim Değişikliği ,00 VA B İsim Değişikliği ,00 VA C İsim Değişikliği ,00 VA D İsim Değişikliği ,00 VA E İsim Değişikliği ,00 VA F İsim Değişikliği ,00 VA G İsim Değişikliği ,00 VA H İsim Değişikliği ,00 VA YAPI SINIFI 13 7

15 Ayrıca; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ndeki dijital arşiv dosyası içerisinde; A blok tarih proje nolu tadilat projesi, B blok tarih proje nolu tadilat projesi, C blok tarih proje nolu tadilat projesi, D blok tarih proje nolu tadilat projesi, E blok tarih proje nolu tadilat projesi, F blok tarih proje nolu tadilat projesi, G blok tarih proje nolu tadilat projesi, H blok tarih proje nolu kat irtifakına esas tadilat projeleri bulunmaktadır GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAKYİDAT VEYA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde taşınmazlar üzerinde yer alan kayıtların, yönetim planı değişikliğinin ve kira şerhinin kısıtlayıcı özelliği bulunmamakta olup, taşınmazların devrine ve değerine olumsuz etkisi bulunmamaktadır. B Blok, 229, D Blok, 218, G Blok, 64, 140, 149, 177, 186, 238, 257, 278, 358, 370, 376, 385, 410 ve 417, H Blok, 11, 43, 93, 94, 111, 126, 133, 148, 149, 161, 169 ve 181 no lu bağımsız bölümlerin Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 hissesi üzerinde müştereken: Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ,-TL bedelle ipotek şerhi bulunmaktadır. Söz konusu ipotek sadece Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 hissesi üzerinde bulunduğundan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait 1/2 hisse üzerinde kısıtlayıcı özelliği bulunmamaktadır. H Blok, 126 no lu bağımsız bölümün İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Ait 1/2 hissesi ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 hissesi üzerinde: Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine ,-TL bedelle ipotek şerhi bulunmaktadır. Bu ipotek şerhleri İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesi üzerinden de bulunduğundan kısıtlayıcı özelliği bulunmaktadır. Taşınmazların tapudaki niteliği ile fiili kullanım şekilleri uyumludur. Kat irtifakı kurulmuş olup, kat mülkiyetine geçilmemiştir. Kat mülkiyetine geçilmediği için; tapu kayıtları incelemesi itibariyle H Blok, 126 no lu bağımsız bölümlerin haricinde rapor konusu taşınmazların sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde projeler başlığı altında bulunmalarında, devredilmelerinde (satışında) ve kiralanmalarında herhangi bir sakınca olmadığı görüş ve kanaatindeyiz. Tapu incelemesi itibariyle rapor konusu H Blok, 126 no lu bağımsız bölümün sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde proje başlığı altında bulunması ve devredilmesi (satışı) için üzerinde bulunan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı na ait 1/2 hissesi üzerinde bulunan ipoteğin terkin edilmesi gerekmektedir. 14 7

16 4.3. GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ VARSA, SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE VE GAYRİMENKULUN HUKUKİ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE (İMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ VB.) İLİŞKİN BİLGİ KADASTRAL DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Yapılan incelemelerde son 3 yıllık dönemde değerlemeye konu gayrimenkullerin konumlandığı parselin kadastral durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir MÜLKİYET DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Yapılan incelemelerde son 3 yıllık dönemde B Blok, 438 ve D Blok, 95 no lu bağımsız bölümler hariç diğer değerlemeye konu gayrimenkullerin mülkiyet durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. B Blok, 438 no lu bağımsız bölümün mülkiyet durumunda aşağıdaki değişiklik olmuştur. Taşınmazın tarih ve yevmiye no ile kurulan kat irtifakı ile mülkiyetinin, 1/2 hissesi; İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1/2 hissesi; Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. adına tescil edilmiştir. Daha sonra; taşınmazın Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 hissesi; tarih ve yevmiye no lu satış işlemi sonucu mülkiyeti; İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. Böylelikle tarih ve yevmiye no lu satış işlemi sonucu mülkiyetin tamamı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. D Blok, 95 no lu bağımsız bölümün mülkiyet durumunda aşağıdaki değişiklik olmuştur. Taşınmazın tarih ve yevmiye no ile kurulan kat irtifakı ile mülkiyetinin, 1/2 hissesi; İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1/2 hissesi; Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. adına tescil edilmiştir. Daha sonra; taşınmazın Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ye ait 1/2 hissesi; tarih ve yevmiye no lu satış işlemi sonucu mülkiyeti; İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. Böylelikle tarih ve yevmiye no lu satış işlemi sonucu mülkiyetin tamamı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Yapılan incelemelerde son 3 yıllık dönemde değerlemeye konu gayrimenkullerin konumlandığı parselin imar durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Taşınmazların hukuki durumu ile ilgili herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER Taşınmazların bulunduğu parselin imar durumu Ticaret + Hizmet + Konut Alanı dır. Bölgede genel olarak aynı aks üzerinde Ticaret, Hizmet ve Konut Alanı lejantına sahip parseller üzerinde yapılar bulunmaktadır. 15 7

17 4.5. GAYRİMENKUL İÇİN ALINMIŞ DURDURMA KARARI, YIKIM KARARI, RİSKLİ YAPI TESPİTİ VB. DURUMLARA DAİR AÇIKLAMALAR Taşınmazların bulunduğu binayla alakalı olarak değerleme tarihi itibariyle herhangi bir durdurma kararı, yıkım kararı veya riskli yapı kararı da bulunmamaktadır GAYRİMENKULE İLİŞKİN OLARAK YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE (GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SÖZLEŞMELER VB.) İLİŞKİN BİLGİLER Değerleme konusu taşınmazlar için düzenlenmiş herhangi bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve hasılat paylaşımı sözleşmesi tarafımıza ibraz edilmemiştir GAYRİMENKULLER VE GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN ALINMIŞ YAPI RUHSATLARINA, TADİLAT RUHSATLARINA, YAPI KULLANIM İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKLİ TÜM İZİNLERİN ALINIP ALINMADIĞINA VE YASAL GEREKLİLİĞİ OLAN BELGELERİN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ İlgili mevzuat uyarınca parsel üzerinde yer alan yapıların gerekli tüm izinleri alınmış olup yasal gerekliliği olan tüm belgeleri tam ve doğru olarak mevcuttur. Raporumuzun Gayrimenkullerin Proje, Ruhsat, Şema Vb. Dokümanları Hakkında Bilgiler başlığı altında yasal belgeler hakkında detaylı bilgiler anlatılmıştır DEĞERLEMESİ YAPILAN PROJELER İLE İLGİLİ OLARAK, 29/6/2001 TARİH VE 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETİM YAPAN YAPI DENETİM KURULUŞU (TİCARET UNVANI, ADRESİ VB.) VE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ Değerleme konusu taşınmazların yapı denetim işleri Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 5/2, Bağcılar/İSTANBUL adresindeki Zinde Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır EĞER BELİRLİ BİR PROJEYE İSTİNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ VE PLANLARIN VE SÖZ KONUSU DEĞERİN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE İLİŞKİN OLDUĞUNA VE FARKLI BİR PROJENİN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERİN FARKLI OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Değerleme çalışmasında ulaşılan değer; parsel inşaatı devam etmekte olan projenin mevcut onaylı mimari projelerine ve son onaylı yapı ruhsatlarına göre belirlenmiş olup, farklı bir projenin uygulanması durumunda ulaşılan değerde de farklılık olabilir VARSA, GAYRİMENKULÜN ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ Rapor konu taşınmazların konumlu olduğu bloklar için; C enerji performansında enerji verimlilik belgesi bulunmakta olup, ilgili belgeler rapor ekinde sunulmuştur. 16 7

18 5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 5.1. GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER Değerlemeye konu taşınmazlar; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Maltepe Mahallesi, Askeri Fırın Sokak üzerinde yer alan İn İstanbul Projesi bünyesindeki 3H kapı numaralı B Blok ta 4 adet bağımsız bölüm, 3E kapı numaralı D Blok ta 2 adet bağımsız bölüm, 3D kapı numaralı E Blok ta 1 adet bağımsız bölüm, 3C kapı numaralı F Blok ta 2 adet bağımsız bölüm, 3B kapı numaralı G Blok ta 19 adet bağımsız bölüm ve 3A kapı numaralı H Blok ta 12 adet bağımsız bölüm olmak üzere toplam 40 adet bağımsız bölümdür. Bağımsız bölümlerin 38 tanesi konut, 2 tanesi ise işyeridir. Değerleme konusu gayrimenkullerin yer aldığı İn İstanbul Projesi ne; D-100 Karayolu üzerinde Merter-Edirnekapı istikametinde deva ederken sağ kolda bulunan Davutpaşa tabelasından saptıktan yaklaşık 250 metre sonra kavşaktan dönülerek E-5 Karayolu altından geçilerek sırası ile Davutpaşa Caddesi ve Askeri Fırın Sokak takip edilerek ulaşılmaktadır. Projenin yakın çevresinde, Mercedes Tesisi, Akşam Gazetesi Tesisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ile konut, ticari ve sanayi ünitelerin yer aldığı yapılar bulunmaktadır. Merkezi konum, ulaşım rahatlığı, müşteri celbi, kentsel rantın yüksek olduğu bir bölge içerisinde yer almaları, çevrenin yüksek ticari potansiyeli ve tamamlanmış altyapısı taşınmazların değerini olumlu yönde etkilemektedir. Bölge, Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, tamamlanmış altyapıya sahiptir. 17 7

19 5.2. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ, YAPISAL, TEKNİK VE İNŞAAT ÖZELLİKLERİ BLOKLARIN TEKNİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ YAPI TARZI İNŞAAT NİZAMI KAT ADEDİ BLOKLARIN TOPLAM İNŞAAT ALANI ELEKTRİK JENERATÖR PARATONER ISITMA/SOĞUTMA SİSTEMİ ASANSÖR SU-KANALİZASYON SU DEPOSU HİDROFOR GÜVENLİK YANGIN TESİSATI YANGIN SİSTEMİ OTOPARK BLOKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Betonarme karkas Ayrık (Blok) A Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) B Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) C Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) D Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) E Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) F Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) G Blok: 21 (3 bodrum + zemin + 17 normal) H Blok: 20 (3 bodrum + zemin + 16 normal) A Blok: m² B Blok: m² C Blok: m² D Blok: m² E Blok: m² F Blok: m² G Blok: m² H Blok: m² Şebeke Mevcut Mevcut Merkezi sistem Mevcut Şebeke Mevcut Mevcut Güvenlik elemanları ve güvenlik kameraları (CCTV) mevcut Yangın dolapları, hidrantlar, sprinkler sistem ve bazı hacimlerde yangın tüpleri mevcut Adresli yangın ihbar sistemi, duman, gaz ve ısı detektörleri mevcut Açık ve kapalı otopark alanı mevcuttur. Taşınmazların konumlandığı İn İstanbul Projesi; 2905 adada kayıtlı ,89 m² yüzölçümlü 17 no lu parsel üzerinde inşa edilen toplam 8 adet bloktan oluşmaktadır. Proje bünyesinde toplam adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bağımsız bölümlerin tanesi konut, 17 adedi dükkandır. Projede yer alan tüm blokların tipi, kat adedi, kullanım alanı ve bağımsız bölüm adedi bilgileri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. BLOK ADI BLOK TİPİ KAT ADEDİ BAĞ. BÖL. SAYISI TOPLAM İNŞAAT ALAN (M 2 ) A Konut ,00 B Konut ,00 C Konut ,00 D Konut ,00 E Konut ,00 F Konut ,00 G Konut ,00 H Konut + Ticaret ,00 TOPLAM ,

20 Projede yer alan toplam adet bağımsız bölümün adet ve nitelikleri bakımından blok bazında dağılımı aşağıda tablo halinde sunulmuştur. BLOK ADI TOPLAM İNŞAAT ALANI (M 2 ) BAĞ. BÖL. TOP. İNŞAAT ALANI (M 2 ) BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ADEDİ A , ,06 Mesken 334 B , ,04 Mesken 455 C , ,75 Mesken 354 D , ,46 Mesken 592 E , ,24 Mesken 237 F , ,72 Mesken 167 G , ,84 Mesken 420 H , ,05 Mesken ,69 İşyeri 17 TOPLAM , ,85 TOPLAM Yapı ruhsatlarına göre konutlarda bağımsız bölümlerin toplam brüt inşaat alanı ,16 m 2, ticari ünitelerde bağımsız bölümlerin toplam brüt inşaat alanı ise 2.431,69 m 2 dir. Rapor tarihi itibariyle bloklar için yapı kullanma izin belgeleri alınmamıştır. Değerlemeye konu taşınmazlar ve konumlandığı site tamamlanmış durumda olup kullanıma hazırdır. Ancak yapı kullanma izin belgesi alınmamış olup kat mülkiyetine geçilmemiştir. Taşınmazların tamamlanması için yapı kullanma izin belgelerinin alınıp kat mülkiyetine geçmesi gerekmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak taşınmazların tamamlanma seviyesi % 98 olarak kabul edilmiştir. Proje içerisinde blok yerleşimi dışında kalan alanda, yeşil ve sert peyzaj alanları ile sosyal donatı alanları bulunmaktadır BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Değerlemeye konu taşınmazlar; B Blok ta 4 adet konut, D Blok ta 2 adet konut, E Blok ta 1 adet konut, F Blok ta 2 adet konut, G Blok ta 19 adet konut, H Blok ta ise 10 adet konut ve 2 adet işyeridir. Değerlemeye konu 40 adet bağımsız bölümün toplam brüt kullanım alanı 2.688,88 m 2 dir. Bağımsız bölümlerin kullanım alanları raporun Kat İrtifakına Esas Mimari Proje İncelemesi bölümünde yer almaktadır. Değerlemeye konu bağımsız bölümler boş durumdadır. Tüm bağımsız bölümler A sınıfı inşaat kalitesinde inşa edilmiştir DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör bulunmamaktadır. 19 7

21 5.4. VARSA, MEVCUT YAPIYLA VEYA İNŞAATI DEVAM EDEN PROJEYLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN RUHSATA AYKIRI DURUMLARA İLİŞKİN BİLGILER Rapor konusu taşınmazların bulundukları yapılar için herhangi bir ruhsata aykırı durum bulunmamaktadır RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ Taşınmazlar için en son tarihinde isim değişikliği yapı ruhsatları alınmış olup, mevzuat kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi kapsamında yeniden ruhsat alınması gerekmemektedir GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARİYLE HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI, GAYRİMENKUL ARSA VEYA ARAZİ İSE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YAPI BULUNUP BULUNMADIĞI VE VARSA, BU YAPILARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI HAKKINDA BİLGİ Değerleme tarihi itibariyle taşınmazların 38 adedi konut niteliğinde olup; halihazırda boş durumda ve konut kullanımına uygun şekilde, 2 adedi ise işyeri niteliğinde olup; halihazırda boş durumda ve işyeri kullanımına uygun şekilde inşa edilmiştir. 6. BÖLÜM PAZAR BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER 6.1. EKONOMİK GÖRÜNÜM 2019 yılı son çeyreği ile 2020 yılı ilk iki aylık dönemde gerek ekonomik gerek ticari hareketliliğin oldukça yüksek olduğu ve toparlanma eğilimin devam ettiği bir süreç olmuştur. Ancak 2019 yılı sonların Çin de başlayan hastalığın küresel bir boyuta ulaşan salgın 2020 Mart ayı itibariyle Türkiye yi etkilemiş ve ekonomik aktivitede ivme kaybı gözlenmeye başlamıştır. Mart ayına ilişkin veriler, tüketici güven endeksinde sınırlı bir düşüşe işaret etse de reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) sert bir şekilde gerilemiştir. Salgının iktisadi faaliyet üzerindeki etkileri Nisan ayında derinleşmiştir. İktisadi faaliyetin yavaşlaması ve bazı sektörlerde faaliyetin neredeyse durma noktasına gelmesi, reel sektörün nakit akışları üzerinde baskı kurmuş ve ekonomideki ihtiyati likitide talebini arttırmıştır. Çoğu ülkede olduğu gibi, ülkemizde de politika yapıcılar salgının olumsuz yansımalarını sınırlamak amacıyla kapsamlı politika adımları atmıştır yılı ilk çeyrekte GSYH yıllık büyümesi %4,5 seviyesinde oluşmuştur yılı sonunda 753,7 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dolar cinsi GSYH, 2020 yılı ilk çeyrek itibariyle 758,1 milyar dolara çıkmıştır. Nisan da iktisadi faaliyetlerin sert daralışından sonra Mayıs ve Haziran aylarında normalleşme sürecinin etkisiyle toparlanmaya başladığına işaret etmektedir. Nisan da bir önceki aya göre %30,2 daralan sanayi üretimi, Mayıs ta %17,4 oranında artış kaydetmiştir. 20 7

22 Benzer şekilde, perakende satışlar ve ciro endeksi Nisan daki sert daralışların ardından Mayıs ta kademeli bir şekilde toparlanma gelmiştir. Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde ekonomik aktivitedeki toparlanma daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Nisan da 33,4 ile dip seviyeleri gören imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayı itibariyle 53,9 ile son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sektörel güven endeksleri hizmetler ve perakendede görece daha yavaş bir toparlanma olduğuna işaret ederken, inşaat ve imalat sanayinde hızlı bir iyileşmeye işaret etmektedir. Söz konusu gelişmede Haziran ile konut ve taşıt kredilerinde başlatılan kampanyaların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Uluslararası emtia fiyatlarındaki düşüsün etkisiyle Nisan da gerilemeye devam eden enflasyonu Mayıs ve Haziran aylarında normalleşme sürecinin etkileriyle yükselmeye başlamıştır ilk çeyrek sonunda %11,86 olan genel tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık enflasyonu, Nisan da %10,94 e inmiştir. Ancak Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %11,39 ve %12,62 seviyelerine çıkmıştır. Diğer yandan, üretici fiyatları endeksinde (ÜFE) enflasyon dalgalı bir seyir izlenmektedir. Mart ta %8,50 olan genel ÜFE yıllık enflasyonu Nisan ve Mayıs ta gerilemeye devam ederek %5,53 e inmiştir. Haziran da ise %6,17 seviyesine çıkmıştır. Salgın sürecinde dış talebin iç talepten daha zayıf bir görünüm sergilemesiyle dış ticaret dengesinde bozulma ikinci çeyrekte de sürmüştür. İkinci çeyrekte dış ticaret açığı 2019 un aynı dönemindeki 7,9 milyar dolardan 10,8 milyar dolara çıkmıştır. İlk yarı genelinde ise yıllık bazda ihracatta %15,1 küçülme yaşanırken, ithalat %3,2 gerilemiştir. Dış ticaret açığı ise 2019 ilk yarıdaki 13,8 milyar dolardan 2020 ilk yarıda 23,8 milyar dolara genişlemiştir. Salgının etkilerini sınırlamak üzere Mart ayı ile birlikte, faiz indiriminin yanında likitide tedbiri alan TCBM, bu adımlara ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etmiştir. Nisan daki 100 baz puanlık indirimin TCMB Mayıs ayında 50 baz puan daha indirime gitmiştir. Ancak Haziran da enflasyon görünümü üzerinde artan riskleri dikkate alarak indirimlere ara vermiştir.(*) (*) Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu GSYİH BÜYÜME ORANI Türkiye Ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 daralmıştır döneminde Türkiye Ekonomisinde yıllık ortalama %5,3 oranında büyüme kaydedilmiştir. Kaynak: TUİK 21 7

23 ENFLASYON Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu na göre yıllık tüketici enflasyonu üçüncü çeyrekte yüzde 11,75 ile Temmuz Enflasyon Raporunda sunulan tahmin bandı üst sınırına yakın seyretmiştir. Talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesiyle yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüş eğilimine gireceği yönündeki geçmiş değerlendirmelere karşın, güçlü kredi ivmesi ve Türk Lirasındaki değer kaybıyla birlikte enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Yıllık enflasyon alkollü içecekler-tütün ile enerji gruplarındaki baz etkileriyle Haziran ayındaki yüzde 12,62 düzeyinden yüzde 11,75 gerilerken, çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri yüksek seviylerini korumuştur. Bu dönemde tüketici fiyatlarında mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik artış yüzde 2,92 olmuştur. Salgının birim maliyetler üzerindeki etkileri normalleşme adımları neticesinde, azalarak da olsa, üçüncü çeyrekte de hissedilmiştir. Diğer yandan, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak üretici fiyatlarında gözlenen yüksek artışlar, tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiştir. Bu dönemde enflasyon beklentileri artarken, fiyatlama davranışlarında sektörel farklılıklar dikkate çekmiştir. Talep koşullarının güçlü seyrettiği dayanıklı mal gruplarında maliyet artışlarının güçlü bir şekilde fiyatlara yansıtıldığı gözlenirken, giyim ve hizmetler gibi faaliyeti salgından en çok etkilenen gruplarda enflasyon nispeten düşük seyretmektedir. Nitekim döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle temel mal ve hizmet enflasyonlarının eğiliminde belirgin bir ayrışma görülmektedir. Grafik: TÜFE ve B Endeksi* (Yıllık % Değişim) Kaynak: TUİK * İşlenmemiş gıda, enerji, alkol-tütün, altın dışı TÜFE Grafik: Yıllık Tüketici Enflasyonuna Katkı (% Puan) Kaynak: TCMB, TUİK * Temel Mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın dışında kalan mallar. ** Tütün ve Altın: Alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altın DÖVİZ KURLARI 2020 yılının 2. çeyreğini 7,52 ile kapatan Amerikan Doları 2020 Ekim ayında 7,89 e; 8,88 ile kapatan Euro ise 2020 Ekim ayında 9,29 seviyesine yükselmiştir. 22 7

24 Eki'18 Kas'18 Ara'18 Oca'19 Şub'19 Mar'19 Nis'19 May'19 Haz'19 Tem'19 Ağu'19 Eyl'19 Eki'19 Kas'19 Ara'19 Oca'20 Şub'20 Mar'20 Nis'20 May'20 Haz'20 Tem'20 Ağu'20 Eyl'20 Eki'20 5,87 6,75 5,38 6,12 5,32 6,05 5,38 6,14 5,27 5,99 5,45 6,17 5,75 6,46 6,06 6,78 5,82 6,57 5,68 6,38 5,63 6,27 5,72 6,30 5,79 6,40 5,74 6,35 5,85 6,49 5,93 6,59 6,06 6,61 6,33 7,00 6,83 7,43 6,96 7,57 6,82 7,68 6,86 7,84 7,27 8,59 7,52 8,88 7,89 9,29 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Ç4'18 Ç1'19 Ç2'19 Ç3'19 Ç4'19 Ç1'20 Ç2'20 Ç3'20 Ç4'20 USD/TL EURO/TL Kaynak: TCMB BEKLENTİ VE GÜVEN ENDEKSLERİ Beklenti Endeksi çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9.7 lik düşüşle 92,60; Güven endeksi ise %8,8 lik artışla 62,80 olarak açıklandı. Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ VERİLERİ Üretim Yöntemiyle İnşaat Sektörünün Cari Fiyatlarla GSYH den yıllık bazda aldığı pay Çeyrek dönem itibariyle %5.5 oldu. Aynı dönemde inşaat sektörü %5,4 büyürken, gayrimenkul faaliyetlerinin büyüme oranı %12,7 oldu. GSYH ise, %16.2artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. 23 7

25 Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu *Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslaması Kaynak: GYODER Türkiye Gayrimenkul Sektörü Çeyrek Raporu *Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslaması 24 7

26 KONUT SATIŞLARININ DURUMU 2020 yılı ikinci çeyrek konut satışları, küresel salgın nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında görülen ekonomik durgunluğa karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %14 lük bir artış göstererek adet seviyesinde kapanmıştır. Özellikle Haziran ayı itibariyle kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası konut satışlarını olumlu yönde etkilerken, küresel salgın nedeniyle ertelenen talebin de etkisiyle Mayıs ayı itibarıyla konut fiyatlarında aylık %6.4 ile bugüne kadarki en yüksek aylık değişim görülmüştür yılı ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre, ilk el satışlarda %8,1 oranında düşüş, ikinci el satışlarda %28 oranında artış yaşanmıştır. İlk satışların toplam satışlar içerisindeki oranı, bir önceki çeyreğe artış gösterererk çeyreklik bazda %31,8 olarak gerçekleşmiş olsa da Haziran ayında %30,9 ile bu oran veri setindeki en düşük seviyesine gerilemiştir. İpotekli satışlarda konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %206,7 oranında bir artış gerçekleşirken, diğer satışlarda ise verilen açıklanmaya başlanmasından bu yana çeyreklik bazda en düşük satış sayısı görülmüş ve geçen yılın aynı dönemine göre %28,3 oranında gerileme kaydedilmiştir. Konut kredisi kampanyası ve ertelenen talebin etkisiyle talepte görülen artış ikinci çeyrek itibarıyla konut fiyatlarına olumlu yansımış ve Mayıs ayı itibarıyla reel bazda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında konut fiyat endeksinde yıllık artış %1,5 seviyesinde iken, endeks bu yıl Mayıs ayında yıllık bazda %23,1 oranında artış göstermiştir. Yabancılara yapılan satışların ise, iç talebin yüksek olması, küresel salgın ve uçuş sınırlamaları nedeniyle toplam satışlar içerisindeki oranı gerilemeye devam etmiş ve %0,9 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Haziran ayında aylık bazda %93,5 oranında artış görülmüştür. İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada %46,1 pay ile İstanbul yer alırken, ikinci sırada %16,80 pay ile Antalya bulunmaktadır. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2020 Ekim Ayı sonuçlarına göre, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,25, geçen yılın aynı dönemine göre %8.23 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak Ayına göre ise % oranında nominal artış gerçekleşmiştir. Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0.42 oranında nominal artış; 2+1 konut tipinde %0.21 oranında nominal artış; 3+1 konut tipinde %0.15 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde %0.18 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. 25 7

27 Ekim ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.46 oranında erime gözlenmiştir. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %45.60 ı bitmiş konut stoklarından, %54.40 ı ise bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır Ekim ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.90 lık (son 6 aylık ortalama %6) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlenmiştir. Ekim ayında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların %41.98lik tercih oranı ile öne çıktığı görülmektedir. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Ekim ayında peşinat kullanım oranı %49.87, banka kredisi kullanım oranı %20.31 ve senet kullanım oranı %29.82 olarak gerçekleşmiştir. 26 7

28 6.2. BÖLGE ANALİZİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ Zeytinburnu, İstanbul İli'nin Avrupa Yakası nda yer alan bir ilçesidir. Trakya nın güneydoğusunda, Çatalca Yarımadası nın Marmara Denizi'ne bakan yamaçlarının, bu denizle birleştiği yerdedir. Tarihi yarımada ile surlarla ayrılmış, D100 (E-5) Karayolu na sınır ve havalimanına yakın mesafededir. Bu sebeple İstanbul un dışarı açılan önemli bir penceresidir. Doğusunda Fatih, kuzeydoğuda Eyüp, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, kuzeybatısında Esenler, güneyinde ise Marmara Denizi'yle çevrilidir. Zeytinburnu İlçesi 13 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin köy yerleşimi bulunmamaktadır. Tarihsel olarak ilçenin İstanbul'a yakınlığı ve düşük yoğunluktaki iskan varlığı, Zeytinburnu'nu sanayiye dayalı ekonomi için cazip kılmıştır. Osmanlı da temelleri atılan Kazlıçeşme tabakhaneleri ilçenin ana ekonomik faaliyetini ve ilçe kimliğini oluşturmuştur. Çevresel nedenlerle, 1996 yılında Tuzla Organize Sanayi Bölgesine taşınan tabakhaneler, uzun yıllar ilçede deri konfeksiyon atölyeleri, aksesuvarcılık gibi ilgili yan sektörlerin gelişmesine yardım etmiştir. Günümüzde tabakhaneler olmasa da ilçede hala deri tacirliği, giyim atölyeleri ve aksesuvarcılık iş kolları faaliyet göstermektedir. Osmanlı nın ilk fabrikalarından olan 1850'de kurulan Bakırköy-Zeytinburnu sınırına kurulan "Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası", ilçe içinde kurulmasa da, işçilerin bir kısmı Zeytinburnu'nda ikamet ettiği için, aynı zaman ilçenin de ekonomik yapısında önemli bir etkendir. Fabrika Cumhuriyet döneminde Sümerbank'a devredilir. Zeytinburnu Sümer Mahallesi nin ismi de buradan gelir. Mahalle uzun yıllar fabrika işçilerinin iskan mekanı olmuştur. Bir diğer Osmanlı fabrikası da silah sanayisine hizmet için Zeytinburnu nda kurulan demir fabrikasıdır. İlçe sahilindeki Demirhane Caddesi adını buradan almıştır. İlçenin kuzeyindeki Seyitnizam, Merkezefendi ve Maltepe Mahalleleri nde; Demirciler ve Matbaacılar Siteleri ile oto sanayi siteleri bulunmaktadır. İlçenin merkezi sayılan güney kısmı yeni yapılan imar planları ile birlikte prestijli ticaret ve konut alanına yönelik değişim göstermektedir. Bölge ulaşım imkanları, sosyal donatılara yakınlığı ve prestiji itibari ile gayrimenkul değerlerinin artış eğiliminde olduğu bir bölgedir yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne (ADNKS) göre nüfusu kişidir. 27 7

29 6.3. GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER Olumlu faktörler: Ulaşım rahatlığı, Reklam kabiliyetleri, Müşteri celbi, Otoparkının olması, Yeni inşa edilmiş ve nitelikli bir projede yer almaları, Bölgenin tamamlanmış altyapısı. Olumsuz faktörler: Kat mülkiyetine geçilmemiş olması, Yaşanan pandemi nedeniyle oluşan ekonomik belirsizlik. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle gayrimenkule olan genel talebin azalmış olması MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN, GAYRİMENKUL PİYASANIN ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER İLE BUNLARIN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİLERİ 2020 yılı 3 çeyreklik dönem incelendiğinde enflasyon ve gösterge faizlerinin arttığı, konut ve ofis satışlarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandığı ve azaldığı, buna karşılık olarak ise inşaat maliyetlerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca yaşanan pandemi etkileri tüm sektörler gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak 2020 yılı 2. çeyrek sonu 3. çeyrek başında konut faizlerinin ülke tarihinin en düşük seviyelerine çekilmesi ve çeşitli kampanyalarla bu durumun desteklenmesi ile özellikle konut sektöründe hareketlenme görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda taşınmazın konumlu olduğu bölgenin yakın analizi de yapılmış ve piyasa araştırmalarında da görüleceği üzere istenen ve gerçekleşen satış/kiralama bedellerinin kendi içerisinde tutarlı oldukları gözlenmiştir. Bölge genelinde gayrimenkul satış fiyatlarında bir önceki yıla göre enflasyon bandında ve kısmen üzerinde artış olduğu gözlenmiştir. Bölgede yer alan taşınmazlar konumları, mimari-inşaat özellikleri ile sahip oldukları manzara ve raporda 6.3. Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Özet Faktörler bölümünde belirtilen özellikler dikkate alınarak taşınmazlara pazar değeri takdirinde bulunulmuştur. 7. BÖLÜM KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 7.1. DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlenen varlıklarının içeriği ile ilişkili olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aşağıda tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır. Bunların tümü, fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi ilkelerine dayanmaktadır. Temel değerleme yaklaşımlarına aşağıdaki gibidir. Pazar Yaklaşımı Gelir Yaklaşımı Maliyet Yaklaşımı 28 7

30 PAZAR YAKLAŞIMI Pazar yaklaşımı; varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir: Değerleme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması, Değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, Önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması. Yukarıda yer verilen durumlarda pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, pazar yaklaşımı uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Pazar yaklaşımının aşağıdaki durumlarda uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve pazar yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılamayacağını dikkate alması gerekli görülmektedir: Değerleme konusu varlığa veya buna önemli ölçüde benzer varlıklara ilişkin işlemlerin, pazardaki oynaklık ve hareketlilik dikkate almak adına, yeteri kadar güncel olmaması, Değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olmamakla birlikte işlem görmesi, Pazar işlemlerine ilişkin bilgi elde edilebilir olmakla birlikte, karşılaştırılabilir varlıkların değerleme konusu varlıkla önemli ve/veya anlamlı farklılıklarının, dolayısıyla da sübjektif düzeltmeler gerektirme potansiyelinin bulunması, Güncel işlemlere yönelik bilgilerin güvenilir olmaması (örneğin, kulaktan dolma, eksik bilgiye dayalı, sinerji alıcılı, muvazaalı, zorunlu satış içeren işlemler vb.), Varlığın değerini etkileyen önemli unsurun varlığın yeniden üretim maliyeti veya gelir yaratma kabiliyetinden ziyade pazarda işlem görebileceği fiyat olması GELİR YAKLAŞIMI Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir. Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir: Varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması, Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması. Yukarıda yer verilen durumlarda gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, gelir yaklaşımı uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Gelir yaklaşımının aşağıdaki durumlarda uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve gelir yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılamayacağını dikkate alması gerekli görülmektedir: 29 7

31 Değerleme konusu varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen birçok faktörden yalnızca biri olması, Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin önemli belirsizliklerin bulunması, Değerleme konusu varlıkla ilgili bilgiye erişimsizliğin bulunması (örneğin, kontrol gücü bulunmayan bir pay sahibi geçmiş tarihli finansal tablolara ulaşabilir, ancak tahminlere/bütçelere ulaşamaz), Değerleme konusu varlığın gelir yaratmaya henüz başlamaması, ancak başlamasının planlanmış olması. Gelir yaklaşımının temelini, yatırımcıların yatırımlarından getiri elde etmeyi beklemeleri ve bu getirinin yatırıma ilişkin algılanan risk seviyesini yansıtmasının gerekli görülmesi teşkil eder. Genel olarak yatırımcıların sadece sistematik risk ( pazar riski veya çeşitlendirmeyle giderilemeyen risk olarak da bilinir) için ek getiri elde etmeleri beklenir MALİYET YAKLAŞIMI Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir: Katılımcıların değerleme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerleme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi, Varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması, Kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması. Yukarıda yer verilen durumlarda maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, maliyet yaklaşımı uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Maliyet yaklaşımının aşağıdaki durumlarda uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve maliyet yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılamayacağını dikkate alması gerekli görülmektedir: Katılımcıların aynı faydaya sahip bir varlığı yeniden oluşturmayı düşündükleri, ancak varlığın yeniden oluşturulmasının önünde potansiyel yasal engellerin veya önemli ve/veya anlamlı bir zaman ihtiyacının bulunması, Maliyet yaklaşımının diğer yaklaşımlara bir çapraz kontrol aracı olarak kullanılması (örneğin, maliyet yaklaşımının, değerlemesi işletmenin sürekliliği varsayımıyla yapılan bir işletmenin tasfiye esasında daha değerli olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla kullanılması), Varlığın, maliyet yaklaşımında kullanılan varsayımları son derece güvenilir kılacak kadar, yeni oluşturulmuş olması. 30 7

32 Kısmen tamamlanmış bir varlığın değeri genellikle, varlığın oluşturulmasında geçen süreye kadar katlanılan maliyetleri (ve bu maliyetlerin değere katkı yapıp yapmadığını) ve katılımcıların, varlığın, tamamlandığındaki değerinden varlığı tamamlamak için gereken maliyetler ile kâr ve riske göre yapılan uygun düzeltmeler dikkate alındıktan sonraki değerine ilişkin beklentilerini yansıtacaktır DEĞERLEMEDE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın tarih ve 25/856 sayılı kararı ile Uluslararası Değerleme Standartları 2017 UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri maddesinde; Değerleme çalışmasında yer alan bilgiler ve şartlar dikkate alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için birden fazla değerleme yöntemi kullanması gerekmez. yazmaktadır. Ülkemizde bağımsız bölüme ait arsa payı hesabında farklı hesapların kullanılması sebebiyle bu tür gayrimenkullerde (daire, dükkan, ofis vs.) maliyet yaklaşımı her zaman çok sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Ayrıca bölgede emsal nitelikte satılık arsa bulunamaması ve rapora konu taşınmazların ana yapı içerisinde bulunan bağımsız bölüm olması nedeniyle değerlemede maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmayacaktır. Gelir indirgeme yöntemi gelecekteki tahmini gelir kazançlarının günümüzdeki değerini bulma işlemidir. Bu yöntemde kullanılan geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar, güncel piyasa şartları, beklenen kısa vadeli arz ve talep faktörleri ve sürekli istikrarlı bir ekonomiye dayalıdır. Ayrıca değerlemeye konu gayrimenkuller halihazır durumları ile henüz gelir elde etmemektedir. Bu nedenlerle değerlemede gelir yaklaşımı yöntemi kullanılmayacaktır. Tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulgu bulunduğundan taşınmazların mevcut durumu ile tamamlanması durumundaki bugünkü pazar değerinin tespitinde; pazar yaklaşımı yöntemi kullanılacaktır PAZAR YAKLAŞIMINI AÇIKLAYICI BİLGİLER, KONU GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİ İÇİN BU YAKLAŞIMIN KULLANILMA NEDENİ Uluslararası Değerleme Standartları UDS 105 Değerleme Yaklaşımı ve Yöntemleri Madde 20.1 e Pazar Yaklaşımı Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. şeklindedir. Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu taşınmazlar için m 2 birim değeri belirlenmiştir. Bulunan emsaller; konum, mimari özellik, inşaat kalitesi ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. Uluslararası Değerleme Standartları UDS 105 Değerleme Yaklaşımı ve Yöntemleri Madde 20.2 maddesi nin b ve c bentlerine göre; değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi ve/veya önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması pazar yaklaşımı yönteminin uygulanmasını sağlamaktadır. Bölge genelinde yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmazlara emsal olabilecek satılık konut ve işyeri emsallerinin yeterli olması ve bölgedeki fiyatların kendi içerisinde istikrarlı hareket etmesi sebebiyle pazar yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. 31 7

33 7.4. FİYAT BİLGİSİ TESPİT EDİLEN EMSAL BİLGİLERİ VE BU BİLGİLERİN KAYNAĞI Taşınmazların konumlandığı bölgede bulunan satılık konutlara ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 1) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın 17. normal katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, 1+1 yerleşimli, brüt 54 m 2 olarak pazarlanan (35 m 2 olduğu düşünülen) daire ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın 10. normal katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, 2+1 yerleşimli, brüt 115 m 2 olarak pazarlanan (brüt 80 m 2 olduğu düşünülen) daire ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın 10. normal katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, 2+1 yerleşimli, brüt 89 m 2 olarak pazarlanan (brüt 55 m 2 olduğu düşünülen) daire ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın 5. normal katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, 3+1 yerleşimli, brüt 135 m 2 olarak pazarlanan (brüt 90 m 2 olduğu düşünülen) daire ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın 8. normal katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, 2+1 yerleşimli, brüt 94 m 2 olarak pazarlanan (brüt 61 m 2 olduğu düşünülen) daire ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: Taşınmazların konumlandığı bölgede bulunan satılık işyerlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 1) Değerlemeye konu taşınmazlarla aynı sitede yer alan, binanın zemin katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, brüt 103 m 2 olarak pazarlanan (brüt 95 m 2 olduğu düşünülen) dükkan ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlara yakın konumda, Nef 13 projesi bünyesinde yer alan, binanın zemin katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, brüt 128 m 2 olarak pazarlanan (brüt 90 m 2 olduğu düşünülen) dükkan ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.: ) Değerlemeye konu taşınmazlara yakın konumda, Beyaz Rezidans projesi bünyesinde yer alan, binanın zemin katında konumlu, benzer iç mekan özelliklerine sahip, brüt 40 m 2 olarak pazarlanan (brüt 30 m 2 olduğu düşünülen) dükkan ,-TL bedelle satılıktır. (m 2 birim satış fiyatı ~ ,-TL) İlgili tel.:

34 7.5. KULLANILAN EMSALLERİN SANAL ORTAMDAKİ HARİTALARINDAN ÇIKARTILMIŞ, DEĞERLEMEYE KONU GAYRİMENKULE YAKINLIĞINI GÖSTEREN KROKİLER Kullanılan emsallerin sanal ortamdaki haritalarından çıkartılmış, konut emsallerinin değerlemeye konu gayrimenkullerden B Blok 229 no lu bağımsız bölüme yakınlığını gösteren kroki aşağıdaki gibidir. Kullanılan emsallerin sanal ortamdaki haritalarından çıkartılmış, konut emsallerinin değerlemeye konu gayrimenkullerden H Blok 181 no lu bağımsız bölüme yakınlığını gösteren kroki aşağıdaki gibidir. 33 7

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu ORTAKLIĞI A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. NUVO DRAGOS PROJESİ 650 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. RAPOR BİLGİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden : Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Raporu Hazırlayan Kurum : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Dayanak Sözleşmesi : 11 Nisan

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3 PAFTA, 17863 PARSEL VİAPORT VENEZIA PROJESİ -STOKTA KALAN (VİA GYO

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu ORTAKLIĞI A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. NUVO DRAGOS PROJESİ 711 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014 İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) 28 OCAK 2015 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI ARALIK 2015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE 29.12.2011 2011/400-98 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. lbsl m UKAS 003 HARMONİ

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu SİNPAŞ GYO A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. EGE BOYU PROJESİ Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış amacı dışında, üçüncü

Detaylı

KİLER GYO A.Ş. DEĞERLEME RAPORU REFERANS KARTAL TOWERS PROJESİ KARTAL/İSTANBUL RAPOR NO: 2017/6161 INV /6161 0

KİLER GYO A.Ş. DEĞERLEME RAPORU REFERANS KARTAL TOWERS PROJESİ KARTAL/İSTANBUL RAPOR NO: 2017/6161 INV /6161 0 KİLER GYO A.Ş. REFERANS KARTAL TOWERS PROJESİ KARTAL/İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2017/6161 INV 204-2017/6161 0 Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Raporu Hazırlayan Kurum DEĞERLEME RAPORU Dayanak

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. e UKAS İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLG

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) OZL OCAK 2014

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) OZL OCAK 2014 TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) 06 OCAK 2014 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve D a n ı ş m a n l ı k A. Ş.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Değerleme Raporu

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Değerleme Raporu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Değerleme Raporu Özet Bilgi Maddi Duran Varlıklarımızda Yer Alan Taşınmazın Yeniden Değerlenmesi Hk. Değerleme Raporu İlgili Şirketler

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 2436 ADA, 5 PARSEL, 06.01.2017 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3 1. RAPOR BİLGİLERİ 4 2. ŞİRKET - MÜŞTERİ

Detaylı

%7.26 Aralık

%7.26 Aralık ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar (Mart 2018) USD/TRY 3.95 Altın (USD) 1,324 EUR/TRY 4.87 Petrol (Brent) 69.0 BİST - 100 114,930 Gösterge Faiz 14.07 Büyüme %7.26 Aralık 2017 Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,1 oranında azalmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7, ye düşmüştür. Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

Bursa Modern Projesi

Bursa Modern Projesi DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bursa Modern Projesi 7727 Ada 1 Parsel, 301 Ada 12, 13, 16, 20, 21, 25 ve 26 Parseller, 302 Ada 5, 6 ve 8 Parseller Osmangazi, Bursa 118 Ada 2 ve

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ 10731 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (İMALATHANE) 08 OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ... 3 1.1 Rapor Tarihi ve Numarası... 3

Detaylı

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz:

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz: Bilindiğ üzere Şirketimiz tarafından 12.11.2010 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirket e ait üç adet gayrimenkulün satışına karar verildiği kamuya açıklanmış, yine 24.02.2011 tarihinde yapılan

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Mayıs 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,17 8,28 9,63 8,06 Yıllık Ort. 6,64 8,68 9,21 10,57 Aylık 2,42-0,21 0,15 0,53 2012

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 4 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 4 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ - ÇAYIROVA 2085 ADA 4 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 3.1 3.1 3.1 3.1 ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında düşüş kaydetmiş ve yıllık enflasyon 1,3 puan azalarak yüzde 7, olmuştur. Mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 e yükselmiştir. Bu yükselişte enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkisi belirleyici olurken temel enflasyon göstergeleri

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ KARTEPE - MAŞUKİYE 884 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AĞUSTOS AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 EYLÜL 2017

AĞUSTOS AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 EYLÜL 2017 .... AĞUSTOS AYI FİYAT GELİŞMELERİ EYLÜL 17 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... . 1..13.13.13.13 1.13.1. 1..13.13.13.13 1.13.1. 1..13.13.13.13 1.13.1. 1..13.13.13.13 1.13.1 ÖZET Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu, puan artarak yüzde 9,5 e yükselmiştir. Bu gelişmede gıda fiyatlarında

Detaylı

Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Aralık 2018

Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Aralık 2018 Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Aralık 218 [Type here] Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Aralık 218 Özet Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,44 oranında azalmış ve yıllık enflasyon 3,62 puan gerileyerek

Detaylı

Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri 6 Mart 2018

Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri 6 Mart 2018 Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Mart 21 [Type here] Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Mart 21 Özet Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artmış ve yıllık enflasyon,9 puan gerileyerek yüzde 1,2 olmuştur.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos 29 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde,2 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde,39'a düşerken, temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri yükselmiştir.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1.1.1.1.1 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde 7, e yükselmiştir. Haziran ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 7.1 7.1 7.1 7.1 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde,7 a yükselmiştir. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere işlenmemiş

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,71 e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarının yıllık artış

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Temmuz 2011 2012 2011 2012 Yıllık 6,31 9,07 10,34 6,13 Yıllık Ort. 6,37 9,11 9,59 9,88 Aylık -0,41-0,23-0,03-0,31 2012

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.1 1.1 1.1 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında azalmış ve yıllık enflasyon,7 puan düşüşle yüzde,5 olmuştur. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.90 Altın (USD) 1,221 Temmuz 18 EUR/TRY 5.75 Petrol (Brent) 74.3 BİST - 100 96,952 Gösterge Faiz 20.6 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 7.0% 15.8% 9.6%

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2011 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri 6 Şubat 2018

Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri 6 Şubat 2018 Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Şubat 1 Özet Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,2 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,57 puan gerileyerek yüzde,35 olmuştur. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde baz etkileri

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puan yükselerek yüzde,13 olmuştur. Bu dönemde, gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde 11,7 olmuştur. Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde belirtildiği üzere,

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.04 Altın (USD) 1,313 Nisan 18 EUR/TRY 4.90 Petrol (Brent) 75.9 BİST - 100 104,283 Gösterge Faiz 14.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.26% 9.9% 10.8% 10.8%

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Nisan 2018

Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Nisan 2018 Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Nisan 21 [Type here] Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Nisan 21 Özet Mart ayında tüketici fiyatları yüzde,99 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 1,23 ile yataya yakın seyretmiştir.

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 KASIM 2017

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 KASIM 2017 1. 1. 1. 1. EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ KASIM 1 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonu işlenmiş

Detaylı

Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Ocak 2018

Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Ocak 2018 Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Ocak 21 Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Ocak 21 Özet Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,9 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1, puan gerileyerek yüzde 11,92 olmuştur. Bu

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ AVM, DAİRE VE OFİS DEĞERLEME RAPORU Beşiktaş/İSTANBUL

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ AVM, DAİRE VE OFİS DEĞERLEME RAPORU Beşiktaş/İSTANBUL AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ AVM, DAİRE VE OFİS DEĞERLEME RAPORU Beşiktaş/İSTANBUL Rapor No: 2018R0134 Rapor Tarihi: 31.12.2018 EVA, Rapor N o : 2018R0106-1, Rapor Tarihi: 21.09.2018

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 5.1 5.1 5.1 5.1 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde,5 ile yatay seyretmiştir. Gıda fiyatları ılımlı bir seyir izlese de bu grupta yıllık enflasyon baz etkisiyle

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 3.13 3.13 3.13 3.13 ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7,1 olmuştur. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde, a yükselmiştir. Bir süredir yukarı yönlü seyir izleyen gıda fiyatlarında bu dönemde gözlenen

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Nisan 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,26 11,14 8,21 7,65 Yıllık Ort. 6,79 8,59 9,17 10,72 Aylık 0,87 1,52 0,61 0,08 2012

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,90 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,87 seviyesine yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de dikkat çekildiği gibi, enerji ve

Detaylı

Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Mayıs 2018

Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Mayıs 2018 Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Mayıs 21 [Type here] Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Mayıs 21 Özet Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon,2 puan yükselerek yüzde 1,5 olmuştur.

Detaylı

KASIM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 ARALIK 2017

KASIM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 ARALIK 2017 KASIM AYI FİYAT GELİŞMELERİ ARALIK 217 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,9 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1, puan yükselerek yüzde,9 olmuştur. Bu yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ekim 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,66 7,80 12,58 2,57 Yıllık Ort. 5,93 9,53 10,26 7,80 Aylık

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (İHLAS MARMARA EVLERİ 1. KISIM A11 BLOK, 11 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI MESKEN)

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

MAYIS AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 HAZİRAN 2017

MAYIS AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 HAZİRAN 2017 .1.1.1.1 MAYIS AYI FİYAT GELİŞMELERİ HAZİRAN 217 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puan azalarak yüzde 11,72 olmuştur. Bu dönemde gıda enflasyonundaki yukarı

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 3 PARSEL

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 3 PARSEL KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ ÇAYIROVA - AKSE 2085 ADA 3 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7, e yükselmiştir. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve ve sebze kaynaklı olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TEMMUZ AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 AĞUSTOS 2017

TEMMUZ AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 AĞUSTOS 2017 7. 7. 7. 7. TEMMUZ AYI FİYAT GELİŞMELERİ AĞUSTOS 17 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,11 puan azalarak yüzde,7 olmuştur. Bu dönemde, gıda enflasyonu taze

Detaylı

İnşaat - Gayrimenkul Sektör Notu

İnşaat - Gayrimenkul Sektör Notu 1Ç29 2Ç29 3Ç29 4Ç29 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç211 2Ç211 3Ç211 4Ç211 1Ç212 2Ç212 3Ç212 27.434 21.122 19.9 23.811 22.897 28.687 24.676 16.942 53.268 26.69 23.9 33.252 15.237 32.62 23.84 135.571 113.82 18.967

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,53 puan yükselerek yüzde,53 olmuştur. Aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ERLER MAHALLESİ-ETİMESGUT / ANKARA (2 ADET ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ 984 ADA 48 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (7 ADET DAİRE) OZL

İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ 984 ADA 48 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (7 ADET DAİRE) OZL İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ 984 ADA 48 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (7 ADET DAİRE) 07 OCAK 2014 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve D a n ı ş

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ADA 1 PARSEL

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ADA 1 PARSEL KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ ÇAYIROVA - AKSE 2079 ADA 1 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL MART 2015 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 3 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 6.56 Altın (USD) 1,202 Ağustos 18 EUR/TRY 7.65 Petrol (Brent) 77.4 BİST - 100 92,723 Gösterge Faiz 24.5 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 2.9% 17.9% 9.7%

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,2 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,1 puan yükselerek yüzde 11,2 olmuştur. Bu dönemde, Mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde belirtildiği üzere,

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Şubat 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,16 10,43 10,87 9,15 Yıllık Ort. 7,76 7,48 9,23 10,96 Aylık 0,73 0,56 1,72-0,09 2012

Detaylı

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.16 Altın (USD) 1,218 Kasım 18 EUR/TRY 5.87 Petrol (Brent) 58.7 BİST - 100 95,416 Gösterge Faiz 20.3 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% 4.6% 21.6% 11.1%

Detaylı

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017 .... HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ TEMMUZ 217 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,27 oranında düşmüş ve yıllık enflasyon,2 puan azalarak yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde, Aralık ayından bu yana yükselmekte

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET DEPO

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET DEPO KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL - SANCAKTEPE 2 ADET DEPO Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,3 e düşmüştür. Bu gelişmede gıda fiyatlarının etkisi hissedilmiştir. Temel enflasyon göstergeleri ve hizmet fiyatları

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1.Rapor Dönemi 01/01/2008 31/12/2008 2.Şirketin Ünvanı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 7.800.000 TL Faaliyet Merkezi :

Detaylı

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası 2007-I 2008-I Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası Gülbin Şahinbeyoğlu Şubat 2008 Sunuş Planı 2007 Yılının Değerlendirmesi Para Politikası Tepkisi ve Sonuçları Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü

Detaylı