TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK Yüksek Lisans Tezi İsmail AYDIN Ankara-2021

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK Yüksek Lisans Tezi İsmail AYDIN Tez Danışmanı Doç. Dr. Emel HANAĞASI Ankara-2021

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Doç. Dr. Emel HANAĞASI TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ Adı ve Soyadı İmzası 1- Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 2- Doç. Dr. Emel HANAĞASI 3- Doç. Dr. Burçak YILDIZ 4-5- Tez Savunması Tarihi

4 Tez Doğruluk Beyanı Belgesidir. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Doç. Dr. Emel HANAĞASI danışmanlığında hazırladığım Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk (Ankara 2021) adlı yüksek lisans - doktora/bütünleşik doktora tezimdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim. Tarih: Adı-Soyadı ve İmza

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR CETVELİ... VII GİRİŞ... XII BİRİNCİ BÖLÜM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE ARABULUCULUĞUN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 1. GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE ARABULUCULUK... 1 A) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ... 2 I. Uyuşmazlık Kavramı... 2 II. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı... 3 III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ) Uzlaştırma (Conciliation) ) Tahkim (Arbitration) ) Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ) Müzakere (Negotiation) ) Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutral Evaluation) ) Kısa Duruşma (Mini Trial) ) Vakıaların Saptanması (Fact Finding) B) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK I. Arabuluculuk Kavramı II. Arabuluculuğun Temel İlkeleri ) Gönüllülük ) Eşitlik ) Gizlilik III. Arabuluculuğun Çeşitleri ) Geleneksel Arabuluculuk-Modern Arabuluculuk ) İhtiyari Arabuluculuk-Zorunlu Arabuluculuk ) Hak Temelli Arabuluculuk -Menfaat Temelli Arabuluculuk ) Kolaylaştırıcı Arabuluculuk- Değerlendirici Arabuluculuk YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE VE TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ VE POZİTİF DAYANAKLARI A) ULUSLARARASI ALANDA ARABULUCULUK I. Yeşil Kitap I

6 II. Arabuluculuk Tavsiye Kararları ve Avrupa Etik Prensipleri III. 2008/52/EC sayılı Medeni ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi IV. Singapur Sözleşmesi B) BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ARABULUCULUK I. Kıta Avrupası Ülkelerinde Arabuluculuk ) Alman Hukukunda ) İtalyan Hukukunda ) Belçika Hukukunda II. Amerika Birleşik Devletleri nde Arabuluculuk C) TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK I. Arabuluculuğun Türk Hukukundaki Gelişimi II. Arabuluculuğun Türk Hukukundaki Pozitif Dayanakları ) Genel Olarak ) Dava Şartı Arabuluculuğa İlişkin Düzenlemeler a) İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk b) Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk c) Tüketici Uyuşmazlıkları Bakımından Dava Şartı Arabuluculuk DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN ANAYASANIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLARAK DÜZENLENMESİNİN DAVA AÇILMASINA VE TAKİP BAŞLATILMASINA ETKİSİ A) MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTLARI I. Dava Şartı Kavramı II. Dava Şartlarının İncelenmesi B) ÖZEL DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK I. Arabuluculuğa Başvurulmaksızın Dava Açılmasının İncelenmesi ) Arabuluculuk Dava Şartının İncelenmesi Usulü ) Dava Şartı Eksikliğinin Davanın Esasına Girildikten Sonra Fark Edilmiş Olması ) Dava Şartı Arabuluculuğun Kanun Yolunda İncelenmesi II. Arabuluculuk Anlaşmazlık Tutanağının Dava Dilekçesine Eklenmemesi III. Arabuluculuğun Dava Şartı Niteliğinin İcra ve İflas Takipleri Bakımından Değerlendirilmesi IV. Dava Şartı Arabuluculuğa İlişkin Hükümlerin Zaman İtibariyle Uygulanması 87 II

7 İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN ŞARTLARI VE KAPSAMI 1. BİR TİCARİ DAVANIN VARLIĞI A) GENEL OLARAK TİCARİ DAVA I. Mutlak Ticari Davalar ) TTK nun 4. Maddesinde Sayılan Mutlak Ticari Davalar a) Türk Ticaret Kanunu nda Öngörülen Hususlardan Doğan Davalar b) Türk Medeni Kanunu nda Düzenlenen Ticari Davalar c) Türk Borçlar Kanunu nda Düzenlenen Ticari Davalar aa. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesine İlişkin Davalar ab. Rekabet Yasağına İlişkin Davalar ac. Yayım Sözleşmesine İlişkin Davalar ad. Kredi Mektubu ve Kredi Emrine İlişkin Davalar ae. Komisyon Sözleşmesine İlişkin Davalar af. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına İlişkin Davalar d) Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Ticari Davalar e) Ticarete Özgü Yerlerle İlgili Davalar f) Bankacılık, Kredi ve Finansal Kurumlar ile Ödünç Para Verme İşlerinden Doğan Davalar ) Özel Kanunlarda Sayılan Mutlak Ticari Davalar II. Nispî Ticari Davalar ) Her İki Tarafın Ticari İşletmesi ile İlgili Davalar a) Tarafların Tacir Olması aa. Ticari İşletmenin Bulunması ab. Ticari İşletmenin Tacir Sayılan Kişi Adına İşletilecek Olması aaa. Gerçek Kişi Tacirler aab. Tüzel Kişi Tacirler aac. Taraflardan Birinin Tüketici Olduğu Durumlar b) Tarafların ticari işletmesini ilgilendiriyor olması ) Taraflardan En Az Birinin Ticari İşletmesi ile İlgili Olması Yeterli Sayılan Davalar BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİNİ GEREKTİREN BİR TİCARİ DAVANIN VARLIĞI A) ALACAK TALEPLERİ III

8 B) TAZMİNAT TALEPLERİ I. Maddi Tazminat II. Manevi Tazminat TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A) DAVA TÜRLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME I. Talep Sonucunun Niteliğine Göre Dava Türleri ) Eda Davası a) Belirsiz Alacak Davası b) Kısmi Dava ) Tespit Davası ) İnşaî Dava II. Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Türleri ) Davaların Yığılması ) Terditli Dava ) Seçimlik Dava ) Topluluk Davası III. Karşı Dava Bakımından Arabuluculuk B) İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME I. Şikâyet II. İtirazın İptali Davası III. İtirazın Kaldırılması IV. Menfi Tespit Davası V. İstirdat Davası VI. Borçtan Kurtulma Davası VII. Tasarrufun İptali Davaları VIII. İflas Davası IX. Hacizde Sıra Cetveline İtiraz ) Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu ) Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası X. İflasta Sıra Cetveline İtiraz ) İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet ) İflasta Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR A) Çekişmesiz Yargı İşleri IV

9 B) Geçici Hukuki Himaye Tedbirlerine İlişkin Talepler C) Tahkim Sözleşmesinin veya Şartının Bulunduğu Haller D) Özel Kanunlarda Tahkim veya Başka Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Öngörülen Haller I. Sigortacılıkta Tahkim II. Tüketici Hakem Heyetleri III. Borsa Uyuşmazlıkları IV. Hal Hakem Heyetinin Verdiği Kararlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK FAALİYETİNİN ÖZELLİKLERİ VE YÜRÜTÜLMESİ 1. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ BİR TİCARİ DAVANIN VARLIĞI A) YABANCILIK UNSURU İÇEREN UYUŞMAZLIKLAR BAKIMINDAN ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK B) TARAFLARIN ÜZERİNDE SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLECEĞİ BİR UYUŞMAZLIĞIN BULUNMASI I. Arabuluculuğa Elverişliliğin Kamu Düzeni Nedeniyle Sınırlandırılması II. Özel Hukuk Uyuşmazlığı Olması ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLATILMASI A) ARABULUCULUK BÜROSUNA BAŞVURULMASI B) ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASININ ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ C) ARABULUCUNUN BELİRLENMESİ VE TARAFLARIN DAVET EDİLMESİ ARABULUCULUK SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ A) TOPLANTI YERİNİN SEÇİLMESİ B) İLK TOPLANTIYA KATILMA ZORUNLULUĞU C) GÖRÜŞMELERİN TELEFONLA VEYA İNTERNET ARACILIĞIYLA YAPILMASI D) GÖRÜŞMELERDE HAZIR BULUNABİLECEK KİŞİLER I. Gerçek Kişi Tacirler II. Tüzel Kişi Tacirlerin Temsilcileri III. Tarafların Avukat ile Temsil Edilmesi IV. İdarenin Temsil Edilmesi ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ A) TARAFLARIN ANLAŞMASI I. Anlaşma Belgesi V

10 II. Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği III. Şarta Bağlı Anlaşma Belgesinin Geçerliliği IV. İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi V. İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi Kararına Karşı Başvurulabilecek Yollar VI. Yabancılık Unsuru Taşıyan Ticari Uyuşmazlıklar Bakımından İcra Edilebilirlik Şerhi Alınması-Singapur Sözleşmesi VII. Anlaşma Belgesi ile İcra Takibi Yapılması VIII. Anlaşılan Hususların Davaya Konu Edilememesi B) TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI C) ARABULUCUNUN ÜCRETİ SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT VI

11 KISALTMALAR CETVELİ AAÜT : Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi AAD : Avrupa Adalet Divanı ABD : Ankara Barosu Dergisi AD : Adalet Dergisi AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AÜEHFD : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Av.K. : Avukatlık Kanunu AY : 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası AYM : Anayasa Mahkemesi BAM : Bölge Adliye Mahkemesi BanK : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BÜHFD : Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. : Cilt ÇÜHFD : Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi VII

12 DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi dn. : Dipnot EBYÜHFD : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi EGZPO : Gesetz, betreffend die Einfuhrung der Zivilprosessordnung-Alman Medeni Usul Kanununun Yürürlüğüne İlişkin Kanun- ERÜHFD : Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ettk : 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu FKFFK : 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu FSEK : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GSÜHFD : Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu HGD : Hukuk Gündemi Dergisi HMK : 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu HPD : Hukuk Perspektifleri Dergisi HUAK : 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu HUAKY : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği HUMK : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu VIII

13 İAÜHFD : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı İİK : 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu İMK : 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İSGHD : İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi İSTAC : İstanbul Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi İşK : 4857 sayılı İş Kanunu İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İzBD : İzmir Barosu Dergisi KHK : Kanun Hükmünde Kararname LHD : Legal Hukuk Dergisi MİHBİR : Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği MİHDER : Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi MÖHUK : 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu MTK : 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu MÜHF/HAD : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ODR : Online Dispute Resolution (Online Uyuşmazlık Çözümü) PPILB : Public and Private International Law Bulletin RG : Resmi Gazete IX

14 RKHK : 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun S. : Sayı SS : Sıra Sayısı s. : Sayfa SİHD : Sicil İş Hukuku Dergisi SK : 5684 sayılı Sigortacılıkta Kanunu SMK : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu SPK : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TAAD : Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TBK : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu TebK. : 7201 sayılı Tebligat Kanunu THD : Terazi Hukuk Dergisi TİTRK : 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu TKHK : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TMK : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu TNBD : Türkiye Noterler Birliği Dergisi TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu UNCITRAL : Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu X

15 UYAP : Ulusal Yargı Ağı Portalı Y : Yargıtay YİBHGK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu ZPO : Zivilprozessordnung Alman Medeni Usul Kanunu XI

16 GİRİŞ Adalet mülkün temelidir. Her duruşma salonunda yer alan bu söz bize adaletin olmadığı yerde bir devletten bahsedilemeyeceğini anlatır. İlk çağlardan günümüze kadar birçok düşünür, devletin nasıl oluştuğuyla ilgili çeşitli teoriler ileri sürmüştür. Bu düşünürlerin birçoğu insanların doğa durumunda bulunduğu ve bu durumdan kaçınmak için bir araya gelerek devleti oluşturduğunu söylemektedirler 1. Örneğin, İbn Haldun a göre insanların içinde bulunan hayvansal içgüdüleri gereğince ihtiyaçlarını karşılamak için bir diğerine saldırma eğilimi vardır. Aynı şekilde karşıdaki insanda bu hususta mukavemet gösterecek ve ortaya bir çatışma çıkacaktır. Bu çatışmaların önlenmesi ancak bu çatışmaları engelleyebilecek bir egemen otoritenin varlığı durumunda mümkündür. İşte insanların egemen bir otorite belirleyerek var olmak ve ihtiyaçlarını giderebilmek için toplu olarak yaşamaları devleti meydana getirmektedir 2. Devlet, kendisini oluşturan topluluk adına uyuşmazlıkları engelleyemediği takdirde, bunu adaletle çözmekle görevlidir. Devlet, bu görevini bazı kurallar koyarak ve kurallara uymayanlara müeyyide uygulayarak yerine getirmektedir. Devletin bu görevi kuvvetler ayrılığı ilkesinde yargı görevini oluşturmaktadır. Devlet önceden belirlediği kurallar ile kuracağı mahkemeler aracılığıyla yargılama yaparak adalete ulaşılmasını sağlar. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bütün dünyadaki devletlerin yargılama görevlerini yerine getirmekte sorunlar yaşadığı görülmüştür. Devletlerin yaptıkları yargılamalar uzun sürmekte, masraflı olmaktadır. Bu nedenle hakkını arayan kişi sonunda kendi lehine bir sonuç alsa da ortada geciken bir adalet vardır. İşte bunların önüne 1 Toplum sözleşmeleri teorileri hakkında bkz. Engin ERDÜL, Genel Kamu Hukuku, Ankara 2019, s.210 vd. 2 İbn Haldun, Mukaddime (Hazırlayan: Süleyman Uludağ), 16. Baskı, İstanbul 2018, s.417. Toplulukların doğa durumundan sürüklendikleri felaketlerden çıkış aracı olarak bir sözleşme ile devleti kurması hakkında J.J. Rousseau nun düşüncesi hakkında bkz. Erdül, s.190. XII

17 geçebilmek için uyuşmazlık taraflarının dava açma yoluna başvurmaksızın aralarındaki uyuşmazlığı çözebilmeleri için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. Aslında bu yöntemlerin çoğu tarafların bir araya gelmesi ve sorunlarını barışçıl/dostane yollarla çözmelerini hedeflemektedir. Bu sayede taraflar zamandan ve paradan tasarruf etmektedirler. Ayrıca yargılamanın uzun sürmesinden dolayı oluşan olumsuz duygular ortadan kalkmakta, bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir durum oluşmamaktadır. Bu şekilde toplumda barışçıl bir ortam oluşması sağlanmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de arabuluculuktur. Nitekim dünyanın birçok ülkesinde bu yönteme ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Ülkemiz açısından da gönüllü arabuluculuk, hayatımıza Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 3 ile girmiştir. Arabuluculuk kurumunun uygulamasının yeterli düzeyde olmaması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla arabuluculuk, tarihinden itibaren bazı işçi ve işveren uyuşmazlıkları, tarihinden itibaren ticari davalar ve son olarak tarihinde tüketici uyuşmazlıkları bakımından dava şartı olarak öngörülmüştür. Bu tür uyuşmazlıklar bakımından dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Uygulamada zorunlu arabuluculuk şeklinde bilinen bu yöntemin hukuki bir terim olan dava şartı olarak nitelendirilmesi kanaatimizce daha yerinde olacaktır. Çalışmamızın Birinci Bölümünde, arabuluculuğun tanımı yapılacak ve kuramsal çerçevesi çizilecektir. Bu kapsamda, öncelikle alternatif uyuşmazlık çözümünün tanımı ve çeşitli görünümlerinden kısaca bahsedilecek ardından arabuluculuk kavramının tanımı yapılacaktır. Daha sonra ise, arabuluculuğun tâbi olduğu ilkeler ve arabuluculuğun çeşitleri hakkında bilgi verilecektir. Alternatif uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (RG T , S ). XIII

18 hakkında verilen bilgilerden sonra yabancı hukuk sistemlerinde ve Türk hukukunda arabuluculuğun gelişimine ilişkin hususlar anlatıldıktan sonra dava şartı olarak arabuluculuğun hak arama özgürlüğüne aykırı olup olmadığı incelenecektir. Son olarak, dava şartı kavramının ne olduğu belirtildikten sonra arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesinin dava açılmasına etkileri irdelenecektir. Çalışmamızın İkinci Bölümünde ise, ticari davalarda dava şartı niteliğindeki arabuluculuğun şartları ve kapsamı belirlenecektir. Bu Bölümde öncelikle ticari davanın tanımı yapılacak, ardından hangi hallerde dava şartı arabuluculuğun uygulanmayacağı anlatılacaktır. Daha sonra, dava şartı arabuluculuğun dava türleri ve icra ve iflâs hukukunda yer alan çeşitli yollar ve davalar bakımından uygulanıp uygulanamayacağı tartışılacaktır. Çalışmamızın Üçüncü ve son Bölümünde ise, dava şartı niteliğindeki arabuluculuk faaliyetinin başlatılması, devam ettirilmesi, anlaşmayla sona ermesi durumunda anlaşma belgesi ve bu belgenin hukuki niteliği, şarta bağlı olarak düzenlenip düzenlenemeyeceği, belgenin icra edilmesi ve bu belgede yer alan hususlar konusunda dava açılamaması, son olarak tarafların anlaşamaması ve arabulucunun ücreti konuları hakkında bilgiler verilecektir. XIV

19 BİRİNCİ BÖLÜM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE ARABULUCULUĞUN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 1. GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE ARABULUCULUK Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve özellikle geleneksel arabuluculuk yöntemi 4, topluluk halinde yaşayan insanların, çok eskiden beri sorunlarını çözmeleri için kullandıkları yöntemlerdir 5. İnsan toplulukları içinde saygın konumda olan, sözü geçen, akil ve güvenilir insanlar veya topluluk yöneticileri uyuşmazlık çözümünde etkin rol oynamaktaydılar 6. Günümüzde dahi özellikle ülkenin doğusunda halen bu tür uyuşmazlık çözümleri mevcuttur 7. 4 Adi arabuluculuk ve kanuni arabuluculuk şeklinde yapılan tasnif için bkz Nesibe KURT KONCA, Arabuluculuğa Elverişli Konular, (ÇÜHFD/2017/2/1, s ), s.234. Benzer şekilde adi arabuluculuknitelikli arabuluculuk şeklindeki tasnif için bkz. 78. Ömer EKMEKÇİ/ Muhammet ÖZEKES/ Murat ATALI/ Vural SEVEN, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2.Baskı, İstanbul 2019, s Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012, s.32; Şule ŞAHİN CEYLAN, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 1. Baskı, İstanbul 2009, s.147; Hakan PEKCANITEZ, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Çalıştay-3, Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Birinci Oturum, ( : Ankara Barosu Yayınları, 2011, s ), s.139; Kürşat KARACABEY, Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar, (ABD/2016/1, s ), s.459. Alternatif uyuşmazlık çözümü, günümüzden 4000 yıl öncesinde Mezopotamya ve Sümer uygarlıklarında, sonrasında Antik Yunan da, Roma da ve Çin de uygulanmaktaydı [Necla ÖZTÜRK/ Güven YARAR, AB 2008/52/EC Arabuluculuk Direktif Hükümlerinin Bazı Üye Devlet ve Türk Hukukunda Yansımaları, (Prof. Dr. Ramazan Arslan a Armağan, Ankara 2015, C.2, s ), s. 1351]. 6 Şahin Ceylan, s Diyarbakır Kasaplar Derneği Başkanı, 300 adet kan davasıyla ilgili uyuşmazlığı çözmüştür (Pekcanıtez- Kurultay, s.140). Kanaat önderlerinin arayı bulma konusunda etkinliği hakkında bkz. Ejder ULUTAŞ, Kanaat Önderi: Bir Liderlik Fenomenolojisi, 2016, s. 109 vd. 1

20 A) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ Aslında olması gereken bakımından tarafların öncelikle uyuşmazlığı, mümkünse aralarında değilse üçüncü kişinin yardımıyla çözmeleridir. Uyuşmazlığın tarafları, bu şekilde bir sonuca varamazsa son çare olarak yargısal yollara başvurmalıdır 8. Ancak alternatif uyuşmazlık çözümü, yargısal yolların bir alternatifi değil tamamlayıcısı konumundadır 9. Alternatif uyuşmazlık çözümünün ne olduğunun tespit edilmesi için öncelikle uyuşmazlığın ne olduğuna değinmek gerekir. I. Uyuşmazlık Kavramı Hayatın olağan akışı içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişki veya iletişim halinde olan kişilerin her konuda anlaşmaları beklenemez. Kişilerin diğer gerçek veya tüzel kişiler ile haklarının veya menfaatlerinin çatıştığı durumlarda uyuşmazlık meydana gelir 10. Günlük kullanımda uyuşmazlık ve anlaşmazlık kavramları birbiri yerine kullanılabilmekte ise de aslında farklı anlamları bulunmaktadır 11. Anlaşmazlık, menfaat 8 M. Kamil YILDIRIM, İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında, (Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, s ), s Şanal GÖRGÜN/ Levent BÖRÜ/ Barış TORAMAN/ Mehmet KODAKOĞLU, Medenî Usûl Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2020, s.792; M. Kamil YILDIRIM, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu ve Genç Avukatlar Birliği Arabuluculuk Yasa Tasarısı ( ), İstanbul 2008, sf , s.36; Nevhis DEREN YILDIRIM, Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Düşünceler, (İstanbul Barosu ve Genç Avukatlar Birliği Arabuluculuk Yasa Tasarısı ( ), İstanbul 2008, sf ), s Gülgün ILDIR, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü, (75.Yaş Günü için Prof. Dr. Baki KURU Armağanı, Ankara 2004, s ), s.386; Gülgün ILDIR, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003, s.22; Hakan PEKCANITEZ vd, Pekcanıtez Usûl Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017, Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2803; Güven YARAR, Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk, İstanbul 2019, s M. Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 4.Baskı, Ankara 2016, s

21 çatışması bulunan kişilerin içinde bulundukları rekabet durumudur 12. Kişilerin içinde bulundukları bu rekabet durumu dış dünyaya yansımadığı sürece hukuk düzeninin kapsama alanına girmez 13. Kişinin yaşadığı anlaşmazlık durumunu dışa yansıtması ile anlaşmazlık artık uyuşmazlığa dönüşür. Çünkü uyuşmazlık (çekişme, niza, ihtilaf 14 ), bir tarafın hakkının ihlal edildiğini karşı tarafa ileri sürmesi ile yaşanan anlaşmazlık durumudur 15. Kişilerin uyuşmazlık aşamasına gelmiş hak veya menfaat ihlallerinin çözümü için çeşitli yollar bulunmaktadır 16. Sakınma, anlaşmazlıktan kaçınma, müzakere, arabuluculuk, tahkim ve uyuşmazlığın yargı eliyle çözülmesi bunlara örnek olarak verilebilir. II. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı Uyuşmazlıkların en çabuk ve maliyetsiz şekilde tamamen çözülmesi tarafların doğrudan iletişime geçerek anlaşmalarıdır. Ancak kişilerin içinde bulundukları (maddi veya manevi) sıkıntılı durum her zaman buna elverişli olmayabilir. Taraflar yargılamanın uzun zaman alması, masraflı olması ve yıpratıcı olması gibi nedenlerle yargıya başvurmak istemeyebilirler 17. Bu nedenle, yargılamaya başvurmak istemeyen taraflar, üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda alternatif uyuşmazlık çözümleri söz konusu olur. Dünyada önemli bir gelişme kaydeden alternatif uyuşmazlık 12 Özbek-AUÇ, s.112; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.1; Elif Kısmet KEKEÇ, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara, 2016, s.4; Şahin Ceylan, s.43 vd. 13 Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 9. Baskı, Ankara 2005., s Ramazan ARSLAN/Ejder YILMAZ/ Sema TAŞPINAR AYVAZ/ Emel HANAĞASI, Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020, s.55; Kekeç, s.4; Özbek-AUÇ, s.118; Şahin Ceylan, s.75; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.2; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2803; Ildır-AUÇ, s Kekeç, s.5; Şahin Ceylan, s.122 vd. 17 M. Serdar ÖZBEK, Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi, (AÜHFD/2007/56/1, s ), s.186 vd. 3

22 çözüm yöntemleri, özellikle mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması amacıyla yasal düzenlemelerde yer almaktadır 18. Alternatif uyuşmazlık çözümü 19, tarafların genellikle üçüncü bir kişinin aracılığıyla bir araya gelerek, uyuşmazlığı çözmelerine yarayan yöntemlere verilen isimdir 20. Alternatif uyuşmazlık çözümünün anlaşılabilmesi için alternatif 18 Baki KURU, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler, (MİHDER/2010/6/16, s ), s. 237; Serkan ODAMAN/Eda KARAÇÖP, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağından Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi, (SİHD/2016/35, s.51-65), s.54; Hakan PEKCANITEZ, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, (HPD/Aralık 2005/5, s ), s Bu kavram alternative dispute resolution kavramının karşılığıdır. Dünyada ve ülkemizde İngilizce karşılığından yararlanmak suretiyle ADR şeklinde de kısaltılmaktadır (Özbek-AUÇ, s.193). 20 Doktrinde yapılan tanımlar için bkz. Özbek-AUÇ, s ; Ildır-AUÇ, s.30; Süha TANRIVER, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, (TBBD/2006/64, s ), s.151; Kekeç, s.13; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2807; Özbek-Yönerge, s.188; Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s.22; Orhan DÜR, Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, 2.Baskı, Ankara, 2018, s. 6; Pekcanıtez-HPD, s. 12; Betül AZAKLI ARSLAN, Medenî Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018, s. 23; Odaman/Karaçöp, s. 54; Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN, Avukatlık Kanununun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, (MİHDER/2005/2, s ), s.355; İbrahim ÖZBAY, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, (AÜEHFD/2004/8/3-4, s ), s.387; Alper BULUR, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Yöntemi, (ABD/2007/4, s.30-46), s.31; Yıldırım-İhtilaf, s.347; İlker KOÇYİĞİT/ Alper BULUR, Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayını, Ankara 2019, s.9; Alper BULUR, Avukatlık Kanunu m. 35/A'nın Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çerçevesinde İrdelenmesi ve Bir Düzenleme Önerisi, (TBBD/2010/89, s ), s. 198; Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sisteminin Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Uygulanması ve Sigortacılık Tahkimi ile Karşılaştırması, [Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler - Tartışmalar) 19 Haziran 2019, (Edt. Murat ALIŞKAN/ Bilge Utkan MERSİN/ Sinan SARIKAYA), 1. Baskı, 2020, s.9-50], s.13; Alper UYUMAZ, Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları, (SÜHFD/2012/20/1, s ), s ; H. Reyhan DEMİRCİOĞLU, Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Bakımından 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu nun Uygulanabilirliği, (TAAD/2015/6/23, s.45-84), s.46; Yeliz YÜCEL, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile İş Hukukunda Arabulucuya Başvurulmasının Dava Şartı Olarak Düzenlenmesi Üzerine Bir İnceleme, (İSGHD/2018/15/60, s ), s.1354; Ejder YILMAZ, Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2005, s ), s.846; Resul KURT, İş Yargısında Arabuluculuk, (TBBD/2018/135, s ), s.413; Mustafa 4

23 kelimesinden ne anlaşılması gerektiği belirlenmelidir 21. Alternatif kelimesinin karşılığı seçenek 22 olup, bu da birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon 23 anlamına gelmektedir. Ancak alternatif uyuşmazlık çözümü ifadesinde yer alan alternatif kelimesi sözlük karşılığı ile kullanılmamaktadır. Çünkü alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yargının yerine geçecek yöntemler değildir 24. Bu yöntemlerin esas amacı, düşük miktarlı ve kamu düzenini ilgilendirmeyen uyuşmazlıkların yargı mercilerine taşınmaksızın çözüme kavuşturulmasıdır 25. Doktrinde de genel kabul edilen görüşe göre, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yargısal GÖKSU, Mandatory Mediation In Labour Disputes, (PressAcademia Procedia/2017/3/1, s ), s.379; Ömer ULUKAPI/ Emre KIYAK, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Model Etik ve Uygulama Kuralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yöntemi ve Sürecin İşleyişi, (Prof. Dr. Ramazan Arslan a Armağan, Ankara 2015, C.2, s ), s Yıldırım-İhtilaf, s.338; Ildır-AUÇ, s.23; Özbek-AUÇ, s.201; Pekcanıtez-HPD, s.16; Taşpolat Tuğsavul- Arabuluculuk, s.23; Tanrıver-Alternatif, s Türkçe Sözlük [haz.: Şükrü Halûk Akalın (ve başk.), 11. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011], s.105; Yılmaz-Sözlük, s Yılmaz-Sözlük, s Özbek-AUÇ, s.201; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2806; Yıldırım-İhtilaf, s.358; Tanrıver-Alternatif, s.152; Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s.24; Ersin ERDOĞAN/ Nurbanu ERZURUMLU, Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı, Seta Yayınları, 2016, s.47; Kuru-Öneriler, s.244; Alper BULUR,: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasalaşma Çalışmaları ile İlgili Değerlendirmeler, [Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Çalıştay-3, Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, : Ankara Barosu Yayınları, 2011), s ], s.126; Yıldırım-Değerlendirme, s.44; Deren Yıldırım- Arabuluculuk, s.83. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmak da değildir. Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır (HUAK nun Genel Gerekçesi: :E.T ). 25 Süha TANRIVER, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bir Bakış, [(Prof. Dr. Fikret Eren e Armağan, Ankara, 2006, s ), Makalelerim II, Ankara 2011, s.67-94], s.68; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s

24 yollara başvuru imkânını engellemediğinden yargının alternatifi değildir 26. Bu nedenle, yanlış anlaşılmaların engellenmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi yerine dostane uyuşmazlık çözüm yöntemi 27 veya mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi 28 denilmesinin daha uygun olacağı ileri sürülmüştür. III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri karşımıza her zaman belirli kalıplar halinde çıkmamaktadır 29. Çeşitli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bulunmakla beraber en çok kullanılan yöntemlerin başında arabuluculuk, müzakere, tarafsız ön değerlendirme, uzlaştırma, arabuluculuk-tahkim, kısa duruşma gelmektedir Kuru-Öneriler, s.237; Ildır-AUÇ, s.23; Pekcanıtez-HPD, s.15; Mert NAMLI, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı ile Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, [İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi (Editör: Doğan Yenisey, Kübra), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016, İstanbul, s ], s.154; Tanrıver-Alternatif, s.160; Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s.24; Kekeç, s.59; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2807; Bulur-Yöntem, s.32; Murat ASİLTÜRK, Arabuluculuk Müessesesinin İdari Yargılama Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesinde Uygulanabilirliği, (Terazi Hukuk Dergisi/2014/9/95, s.29-40), s.35; Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yargının değil, dava yolunun alternatifi olduğu hakkında bkz. M. Serdar ÖZBEK, Anayasal Hak ve Hürriyetler ile Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk, (MİHBİR 9.Toplantısı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara,15-16 Ekim 2010: TBB Yayınları 2012, s ), s.127 vd. 27 Süha TANRIVER, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk, Ankara 2020, s.28; Pekcanıtez- Kurultay, s.139. Benzer şekilde uygun çözüm yöntemi (Appropriate Dispute Resolution) şeklinde isimlendirilmesi hakkında bkz. Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s Çiğdem YAZICI TIKTIK, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013, s Ulukapı/Kıyak, s Yılmaz-Uzlaşma, s.845; Pekcanıtez-HPD, s.15-16; Ildır-AUÇ, s.26; Kekeç, s.18 vd; Bulur-Yöntem, s.32; Tanrıver-Arabuluculuk, s.31. 6

25 1) Uzlaştırma (Conciliation) Arabuluculuk kurumuyla benzeyen ve en çok karıştırılan yöntemlerden biri uzlaştırmadır 31. Uzlaştırma, tarafsız konumda bulunan hâkim veya uzlaştırma için özel olarak yetkilendirilmiş bir kişinin, taraflara çözüm önerilerini sunabildiği ve tarafların bu öneriler üzerinden uzlaşmaya varabildiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur 32. Her iki yöntemde de üçüncü bir kişinin varlığı mevcuttur. Arabuluculuktan farklı olarak, uzlaştırmada yer alan üçüncü kişi daha aktif bir konumda olup taraflara çeşitli çözüm önerileri sunabilmektedir 33. Uzlaştırmacının sunduğu öneriler, değerlendirici arabuluculuk yönteminden ise farklıdır. Çünkü değerlendirici arabuluculukta arabulucu, ancak tahminlerini taraflara iletirken 34 uzlaştırmacı ise, uzmanlığı gereği sorunun çözümü için araştırma yapmalı ve çözüm üretmelidir 35. Uzlaştırma kurumunda arabuluculuktan farklı olarak tarafların menfaatleri değil haklılığı göz önünde bulundurulur 36. Bu nedenle uzlaştırma sırasında hukuk kuralları ve 31 Yarar, s.28; Bulur-Öneri, s.209; Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s.28-29; Şahin Ceylan, s.308; Piera LOİ, İtalyan İş Hukukunda Arabuluculuk ve Uzlaşma, [İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi (Editör: Doğan Yenisey, Kübra), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016, İstanbul, s ], s.123. Arabuluculuk ve uzlaştırma kavramları arasındaki farklar için bkz. Süha TANRIVER, Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel Farklılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi, [(Prof. Dr. Fırat Öztan a Armağan, C.II, Ankara 2010, s ), Makalelerim II, Ankara 2011, s ], s Çoğu zaman uzlaşma ve uzlaştırma kavramları dahi birbiri yerine kullanılmaktadır (Dür, s.35; Bulur-Yöntem, s.209; Tanrıver- Alternatif, s.165; Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk, s. 29). 32 Yarar, s.27; Dür, s.47; Tanrıver-Alternatif, s.166; Tanrıver-Uzlaştırma, s.245; Olgun DEĞİRMENCİ, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma, Ankara 2020, s.87, Yarar, s.28; Tanrıver-Uzlaştırma, s Değerlendirici arabuluculuk için bkz. aşa. Birinci Bölüm, I, B, 3, d. 35 Yarar, s Tanrıver-Uzlaştırma, s.245; Yarar, s.29. 7

26 deliller ön plana çıkmaktadır 37. Türk Hukuku açısından bakıldığında uzlaştırma ile arabuluculuk arasındaki temel farklardan biri uygulama alanları bakımındandır 38. Arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği özel hukuk uyuşmazlıkları bakımından uygulanırken, uzlaştırma, belirli suçlar bakımından cezai uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır 39. Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, sanık ve mağdur arasında bu sürecin işletilmesi bir dava şartı olarak öngörülmüştür 40. Uzlaştırmanın yerine getirilmemesi halinde ise kamu davası açılmayacaktır 41. 2) Tahkim (Arbitration) Özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflarca, devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen üçüncü kişi eliyle incelenmesi ve karara bağlanması için bırakılmasına tahkim denir 42. Tahkimin hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, tahkim 37 Tanrıver-Uzlaştırma, s Yarar, s HUAK nun 2. maddesinin gerekçesinde de ilgili hususa dikkat çekilmiştir: Kanunun uygulanması bakımından merkezî bir konumda bulunan arabuluculuk kavramına yüklenen anlam ve içerik, uzlaştırma kavramından temel farklılıklarına da işaret edilmek suretiyle tespit edilmiştir (HUAK 2. Madde Gerekçesi: :E.T ). 39 Değirmenci, s.113; Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, Adalet Bakanlığı, Nisan 2017 ( uk%20el%20kitab%c4%b1.pdf: E.T ). Uzlaştırma kapsamına giren suçlar hakkında bilgi için bkz. Kerim ÇAKIR, Uzlaştırmanın Kapsamı ve Şartları, (MÜHF-HAD/2018/24/1), s ; Değirmenci, s.160 vd. 40 Değirmenci, s.157; Çakır, s Çakır, s Tanrıver-Alternatif, s.171; Pekcanıtez/Yeşilırmak- Pekcanıtez Usûl, s.2593; Arslan/Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul, s.786; Burak HUYSAL, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, İstanbul 2010, s.7; Ildır-AUÇ, s.57; Murat ATALI/ İbrahim ERMENEK/ Ersin ERDOĞAN, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2018, s.721; Baki KURU, Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1-2, Ankara 2019, s.1857; Özbek-AUÇ, s

27 alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir 43. Çoğunlukta olan bir diğer görüşe göre, tahkim, yargılama faaliyeti içerdiğinden istisnai bir yargısal yoldur 44. Kanaatimizce de tahkim uygulamaları, yargısal bir faaliyet gösterdiğinden bildiğimiz anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi içinde sayılmaması yerindedir. Çünkü tahkimde yer alan hakem, maddi vakıaları hukuki bir kalıba göre nitelendirmekte ve buna göre bir hüküm vermektedir 45. Ayrıca hakem kararlarının kesin hüküm niteliği taşıdığı, tarafları bağlayıcı olduğu, bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulabildiği düşünüldüğünde tahkimin istisnai bir yargı yolu olduğu görülecektir. Tahkim yöntemi çoğu zaman dava yoluna göre avantajlı sayılmakta ise de küresel açıdan hızla değişmekte olan ticari hayata yeterince ayak uyduramamaktadır. Tahkim yönteminin, uyuşmazlık taraflarının aktif şekilde yürüttüğü alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına nazaran uzun sürmesi, masraflı olması, çözüm açısından tarafların etkin olmaması ve sonunda yalnızca bir tarafın kazanması bu faaliyete getirilen eleştirilerin başında gelmektedir. Tahkim yönteminin tarafları bağlayıcı olması ve sonunda verilen kararların uygulanabilirliği açısından taraflara daha fazla güven vermektedir. Ancak arabuluculuk, tahkime kıyasla daha ucuz ve esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca arabuluculuk yöntemi açısından yapılacak uluslararası düzenlemelerle, arabuluculuk neticesinde elde edilen anlaşma belgesine hukuki bir koruma sağlandığında, uyuşmazlık taraflarının bu yönteme başvurmak konusunda daha fazla gönüllü olacağı aşikârdır. 43 Özbek-AUÇ, s.213; Yılmaz-Uzlaşma, s.845; Şahin Ceylan, s Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul, s.56; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.721; Tanrıver- Alternatif, s. 171; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.11; Pekcanıtez/Yeşilırmak-Pekcanıtez Usûl, s.2600; Hakan PEKCANITEZ/ Oğuz ATALAY/ Muhammed ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı, İstanbul 2017, s.579; Ildır-AUÇ, s. 61; Dür, s.49; Kekeç, s.22; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2813; Koçyiğit/Bulur, s.10-11; Bulur-Öneri, s.200; Kurt, s.412; Ulukapı/Kıyak, s.1655; Doğrusöz Koşut, s Tanrıver-Alternatif, s

28 3) Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Arabuluculuk-tahkim yöntemi, bünyesinde her iki yöntemin özelliklerini barındıran, arabuluculuk yöntemi ile uyuşmazlığın çözülememesi halinde tahkim yoluyla çözüme ulaşılan karma bir yöntemdir 46. Taraflar arabuluculuk ve tahkim aşamalarında farklı kişilerin süreci yönetmesini kararlaştıracakları gibi tüm sürecin tek bir kişi tarafından sürdürülmesini de isteyebilirler 47. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Arabuluculuk-Tahkim Kuralları nın 5. maddesinin 1. fıkrasına göre, arabuluculuk kısmında görev yapan arabulucu, tarafların açık rızası ve yazılı onayı olmaksızın aynı uyuşmazlık için tahkim aşamasında hakem olarak görev yapamaz. Taraflar, tek kişinin süreci yürütmesini kararlaştırmış ise, süreci idare eden üçüncü kişi, her iki aşamada görev alacağından, arabuluculuk aşamasında çözüme varılmazsa bile tahkim aşamasında uyuşmazlığın sorunlu noktalarını ve tarafların menfaatlerini bildiğinden çok daha hızlı ve faydalı bir çözüme ulaşacaktır 48. Ancak bu şekilde bir avantaj aynı zamanda tarafların arabuluculuk aşamasında yeterince serbest hareket edememesine bu nedenle ilk aşamanın geçirilmesi gereken bir süreç olmasına neden olabilecektir 49. Ayrıca hakemin, arabuluculuk sürecinde öğrendiği bilgiler nedeniyle tahkim aşamasında tarafsız hareket edemeyeceği oluşan risklerden biridir Ildır-AUÇ, s.100; Yarar, s.31; Şahin Ceylan, s.308; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.16; Tanrıver- Arabuluculuk, s Cemile DEMİR GÖKYAYLA, Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada İçeren Uyuşmazlık Çözüm Yolu, (İÜHFM/2019/77/2, s ), s Yarar, s.31; Ildır-AUÇ, s.102; Şahin Ceylan, s.309; Ali YEŞİLIRMAK, Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ve Tahkim Yollarının Birlikte Kullanılarak Çözümü (Med-Arb), [Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu (6-7 Aralık 2018), (Edt. Ersin ERDOĞAN, Ankara 2019), s ], s.184; Özekes-Pekcanıtez Usûl, s Ildır-AUÇ, s.102; Yeşilırmak, s.184 vd. 50 Demir Gökyayla, s

29 Arabuluculuk-Tahkim yönteminin arabuluculuktan farkı, süreç sonunda bağlayıcı bir karar çıkmasıdır 51. Bu sayede taraflar öncelikle arabuluculuk yolunu denemiş ancak bir anlaşmaya varamamış olsalar bile sorunlarının çözümü için zaman kaybetmeyecek ve tarafların uygulaması gereken bir karar elde edeceklerdir 52. Arabuluculuk-Tahkim yöntemine başvurulabilmesi için tarafların aralarında yaptıkları sözleşmede bu hususun bir şart olarak öngörülmüş olması veya bu hususta ayrı bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklar bakımından öncelikle arabuluculuğa, bu süreçten sonuç alınamaması halinde tahkim yoluna başvurulacağını açık bir şekilde belirtmelidirler 53. Arabuluculuk yöntemine başvurulmaksızın taraflardan birinin doğrudan tahkim yöntemine başvurması ihtimalinde hakem veya hakem heyeti tarafından arabuluculuğa başvurmanın taraflar arasında faydalı olup olmayacağını incelendikten sonra, arabuluculuğun uyuşmazlığın çözümünde etkisi olacağı kanaatine varılırsa, bu durumda tahkim yöntemine ara verilerek taraflar arabuluculuğa yönlendirilecektir. Ancak tarafların arabuluculuk yöntemine başvurmasının uyuşmazlığa bir katkı sağlamayacağı düşünülüyorsa, arabuluculuğun tahkim açısından ön şart olduğunu iddia eden tarafın talebi reddedilerek tahkime kaldığı yerden devam edilecektir Yarar, s Demir Gökyayla, s Demir Gökyayla, s Demir Gökyayla, s.585 vd. Ayrıca bu ihtimal, İstanbul Tahkim Merkezi nin Arabuluculuk-Tahkim Kuralları nın 4. maddesinin 5. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre; taraflardan biri arabuluculuk süreci başlamadan, arabuluculuk süreci sona ermeden ve her halükarda arabuluculuk süreci başladıktan sonra sekiz hafta geçmeden önce tahkim davası açarsa, karşı taraf en geç cevap dilekçesinde tahkim yargılamasının durdurulmasını ve arabuluculuk sürecinin başlatılmasını veya kaldığı yerden devam etmesini talep edebilir. Hakem kurulunun tahkim yargılamasını durdurmaya karar vermesi üzerine arabuluculuk süreci başlar. Arabuluculuk süreci tarafların anlaşamaması nedeniyle sona ererse taraflardan 11

30 Uluslararası alanda nadiren kullanılan bu yöntem bakımından ulusal alanda kullanıldığına ilişkin bir veri bulunmamaktadır 55. Ancak dünyada ilk defa bu yönteme ilişkin kurallar düzenli şekilde bir tahkim kurulu tarafından ülkemizde belirlenmiştir 56. 4) Müzakere (Negotiation) Yaygın olarak kullanılan 57 ve başta arabuluculuk olmak üzere birçok alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun temelinde 58 olan yöntem müzakeredir. Bir uyuşmazlığın varlığı durumunda tarafların üçüncü bir kişiye başvurmaksızın aralarında tartışarak ve menfaatlerinin elverdiği ölçüde bir anlaşma zemini sağlamak için bir araya gelmeleriyle kurulan iletişime dayalı alternatif uyuşmazlık çözümüne müzakere denir 59. Müzakere yönteminde üçüncü bir kişi olmadığından tarafların bu yönteme başvurması gönüllülük esasına dayanmakta olup, taraflar tüm bu süreç boyunca serbest şekilde hareket etmektedirler 60. Tarafların müzakere neticesinde oluşturdukları anlaşma belgesi, bildiğimiz anlamda klasik bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Bu nedenle anlaşmaya uyulmadığı takdirde taraflar, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına, sözleşmede birinin talebi üzerine tahkim yargılaması kaldığı yerden devam eder. Hakem kurulu, karşı tarafın talebi üzerine arabuluculuk-tahkim sözleşmesinin ihlalinden doğan zararın karşılanması için için uygun bir tazminata hükmedebilir. ( Kurallar%C4%B1-Med-Arb.pdf : E.T , s.3) 55 Yeşilırmak, s İstanbul Tahkim Merkezi tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde kurumsal web sitesinde yayınlanmıştır ( :E.T ). Arabuluculuk-Tahkim kurallarının tamamı için bkz. ( Kurallar%C4%B1-Med-Arb.pdf : E.T ) 57 Kekeç, s.9; Özbek-Yönerge, s Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.12; Ulukapı/Kıyak, s.1651; Özbek-AUÇ, s.153; Cafer EMİNOĞLU/ Ersin ERDOĞAN, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk, Ankara 2020, s Özekes-Pekcanıtez Usûl, s.2810; Kekeç, s.43-44; Şahin Ceylan, s.297; Özbek-AUÇ, s Dür, s.33; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.13; Yarar, s

31 kararlaştırılmış ise tahkim yoluna veya dava yoluna başvurabileceklerdir. Türk Hukukunda müzakere yöntemi olarak öngörülen uzlaşma yöntemi mevcuttur 61. Ülkemizde alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuk üzerinde çalışılmaya başlanmadan önce 2001 yılında 4667 sayılı Kanunun maddesiyle AvK na 35/A maddesi eklenmiştir. Böylece mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif bir çözüm yolu olarak, avukatlara uzlaşma sağlama yetkisi tanınmıştır 63. Buna göre; dava açılmadan önce avukatlar 64, kendilerine intikal eden işlerde, tarafların üzerinde tasarruf edebileceği hususlarda tarafları uzlaşmaya davet edebilir 65. Taraflar bu davete katılarak uyuşmazlığı çözer ve bir tutanağa bağlarlarsa, avukatların ve tarafların imzaladıkları bu tutanak ilâm niteliğinde belge sayılmaktadır 66. Anlaşma belgesinin arabulucu, taraflar ve avukatları ile imzalanmasının ilâm niteliğinde belge sayılması, AvK nun 35/A maddesi ile paralel şekilde düzenlenmiştir 67. Buna göre her iki belgenin de icrası ilâmlı icra yoluyla yapılabilir. Ancak arabuluculuk anlaşma belgesinin ilâm niteliğinde belge 61 Tanrıver-Arabuluculuk, s sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG , S.24398). 63 Tanrıver-Alternatif, s.173; Bulur-Öneri, s.209,238; Sungurtekin Özkan, s.359; Yılmaz-Uzlaşma, s.844, Bir görüşe göre avukatın uzlaşma müzakereleri sırasında rolü taraf vekilliği olmayıp, kurumsal bir görevi ifadan kaynaklandığı için tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olmaktadır (Bulur-Öneri, s.217; Sungurtekin Özkan, s.361, 365). 65 Bulur-Öneri, s.208; Özbay-Uzlaştırma, s.402 vd. 66 Özbay-Uzlaştırma, s M. Serdar ÖZBEK, Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme, (BÜHFD/2017/3/2, s.69-85), s.76; Cengiz Topel ÇELİKOĞLU, 6325 Sayılı HUAK a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri ile İlişkisi, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz a Armağan, C.1, Ankara 2014, s ), s.709; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s.112. İMK nun 24. maddesinin gerekçesine göre 6325 sayılı Kanunun 18 inci maddesine eklenen dördüncü fıkra ile, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilâm niteliğinde belge sayılacağı hükme bağlanmış ve bu düzenleme yapılırken 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Uzlaşma sağlama başlıklı 35/A maddesi dikkate alınmıştır. 13

32 özelliğini kazanabilmesi için ya taraf avukatlarının imzaladığı bir belge olması ya da sulh hukuk mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınmış olması gereklidir. Uzlaşma tutanağı her halde avukatlar ve tarafların birlikte imzaladığı bir belge olduğundan ayrıca icra edilebilirlik şerhi gibi bir yola başvurulmasına gerek yoktur. Kanun koyucu uzlaşma için belirli bir süre öngörmüştür. Uzlaşma çağrısı, davanın açılmadığı bir dönemde veya dava açılmışsa ilk duruşmadan önce yapılmış olmalıdır 68. Uzlaşma kurumuna ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmaması, bu kuruma başvuracak kişiler bakımından çeşitli belirsizliklerin olması ve toplumda uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile çözülmesi için tarafların yeterli farkındalığı olmaması nedeniyle, sıkça başvurulan bir yöntem olmamıştır yılın HUAK nun yürürlüğe girmesi ve o günden bugüne çeşitli düzenlemeler ile taraflara teşvik edilmesi veya dava şartı olarak öngörülmesi neticesinde arabuluculuk, uzlaşmaya nazaran tercih edilmektedir 70. 5) Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutral Evaluation) Uyuşmazlığın henüz başındayken tarafların, ne durumda olduklarını, uyuşmazlığın nerden kaynaklandığı, nasıl geliştiği ve ileride ne yöne doğru evrileceği hakkında taraflara bir bakış açısı kazandırmak 71 için üçüncü kişiden bir rapor hazırlanmasının istendiği yönteme tarafsız ön değerlendirme yöntemi denir Yılmaz-Uzlaşma, s.848. Bir görüşe göre ise burada uzlaşma tutanağının hazırlanmış olması gereklidir (Bulur-Öneri, s.210). Kanaatimizce bu görüş yerinde değildir. Çünkü tarafların uzlaşma süreci uzun sürelere yayılabileceğinden burada uzlaşma çağrısının yapılmış olması yeterli sayılmalıdır. 69 Uzlaşmaya ilişkin çeşitli düzenleme önerileri için bkz. Bulur-Öneri, s Dür, s Özbay-Uzlaştırma, s Ildır-AUÇ, s.83; Kekeç, s.20; Tanrıver-Alternatif, s.161. Ülkemizde bu yönteme benzer olarak uzman görüşünün varlığı hakkında bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Prof. Dr. Murat ATALI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA İHTİYARÎ VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Prof. Dr. Murat ATALI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA İHTİYARÎ VE ZORUNLU ARABULUCULUK Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Prof. Dr. Murat ATALI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA İHTİYARÎ VE ZORUNLU ARABULUCULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII Birinci

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR Arb. Y. Burak ASLANPINAR 10 Aralık 2018 06:00 I- GİRİŞ Türkiye de 2013 yılında yürürlüğe girerek ilk defa uygulanmaya başlayan arabuluculuk, 01.01.2018

Detaylı

Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ

Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ İçindekiler Sunuş...VII Önsöz... IX İçindekiler...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KANUN YOLU VE İSTİNAF HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR, İSTİNAFIN TARİHİ GELİŞİMİ, İSTİNAFA İLİŞKİN LEH VE ALEYHTEKİ

Detaylı

Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler

Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler Giriş 1 Hukukumuzda 1950 yılından bu yana uygulanmakta olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ( Mülga Kanun ) 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı 1 TASARI KOMİSYONU ve BENİMSENEN KANUNLAȘTIRMA YÖNTEMY NTEMİ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Av. Özgün ÖNAL / MGC Legal Ortak. Bilmemiz Gerekenler

Av. Özgün ÖNAL / MGC Legal Ortak. Bilmemiz Gerekenler İlgili makale MGC Legal ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği ( MÜHF-MED ) arasında yapılan işbirliği kapsamında yayınlanmaktadır. Av. Özgün ÖNAL / MGC Legal

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP AİHS VE AİHM KARARLARININ DA İNCELENMESİ SURETİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU NDA İHTİYATİ TEDBİRLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU NDA İHTİYATİ TEDBİRLER Mikail Bora KAPLAN Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı SINAİ MÜLKİYET KANUNU NDA İHTİYATİ TEDBİRLER İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... IX Kısaltmalar...

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında İÇİNDEKİLER 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII 2. BASIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM IX ÖNSÖZ...VII...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM I. ULUSLARARASI YETKİ VE YARGI HAKKI...1 A. Genel Olarak Yargı Hakkı (Jurisdiction)...1 1. Prensipler...1

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA

ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA Bodrum Arabulucular Derneği yönetim kurulu başkanı Cavidan Karaöz Özyiğit 20 arabulucu avukat meslektaşı ile Bodrum merkezli olmak üzere, Dernek kurduklarını bir basın açıklaması

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ,

Detaylı

KOLEKTİF HUKUKİ YARAR ÇERÇEVESİNDE TOPLULUK DAVALARI

KOLEKTİF HUKUKİ YARAR ÇERÇEVESİNDE TOPLULUK DAVALARI Dr. MELİS TAŞPOLAT TUĞSAVUL Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı KOLEKTİF HUKUKİ YARAR ÇERÇEVESİNDE TOPLULUK DAVALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR...

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Önemi, Amacı

Detaylı

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara başvurulacaktır.

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 1. KAMU İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 A. Asıl Kaynaklar... 3 1. Anayasa... 3 2. Kanunlar... 5 3. Kanun Hükmünde Kararnameler... 8 4. Tüzükler...

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

ECE GÖZTEPE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA GEÇİCİ TEDBİR

ECE GÖZTEPE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA GEÇİCİ TEDBİR ECE GÖZTEPE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA GEÇİCİ TEDBİR Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Almanya ve Türkiye Örnekleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI

Detaylı

ARABULUCULUK KANUNU NE GETİRİYOR? Nur ÖZDEN Eğitmen, Arabulucu

ARABULUCULUK KANUNU NE GETİRİYOR? Nur ÖZDEN Eğitmen, Arabulucu ARABULUCULUK KANUNU NE GETİRİYOR? Nur ÖZDEN Eğitmen, Arabulucu ARABULUCULUK KANUNU İLE Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden

Detaylı

Sermaye Şirketleri Özelinde ŞİRKETLER HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM

Sermaye Şirketleri Özelinde ŞİRKETLER HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM Doç. Dr. Tolga AYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sermaye Şirketleri Özelinde ŞİRKETLER HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

CANSU YENER KESKİN MİLLETLERARASI TAHKİM ANLAŞMASININ KURULMASI VE ETKİSİ

CANSU YENER KESKİN MİLLETLERARASI TAHKİM ANLAŞMASININ KURULMASI VE ETKİSİ CANSU YENER KESKİN MİLLETLERARASI TAHKİM ANLAŞMASININ KURULMASI VE ETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLETLERARASI TAHKİM ANLAŞMASI HAKKINDA GENEL

Detaylı

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ 23 A. İdarenin Yargısal

Detaylı

Arabuluculuk tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi.

Arabuluculuk tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi. BILGILENDIRME NOTU www.ak-denetim.com KONU: 7155 sayılı Kanun ile Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 01.01.2019 tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk

Detaylı

AV.ARB.DİLEK YUMRUTAŞ TİCARİ İŞLERDE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

AV.ARB.DİLEK YUMRUTAŞ TİCARİ İŞLERDE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK AV.ARB.DİLEK YUMRUTAŞ TİCARİ İŞLERDE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK YASAL DAYANAK 1 2 3 4 7155 Sayılı Kanunla TTK na 5/A maddesi eklenmiş ve anılan kanun hükmü ile ticari davalarda arabuluculuk dava şartı

Detaylı

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu nun 20.12.2017 gün ve 55/27 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX 1- GİRİŞ... 1 I. Medenî Usul Hukukunun Konusu... 2 II. Medenî Usul Hukukunun Amacı... 3 III. Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü

Detaylı

IÇINDEKILER. MEDENÎ USÛL ve İCRA-İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER MAKALE -1

IÇINDEKILER. MEDENÎ USÛL ve İCRA-İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER MAKALE -1 IÇINDEKILER Sayfa ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXI MEDENÎ USÛL ve İCRA-İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER MAKALE -1 HUKUK UYUŞMAZLIKLARI BAĞLAMINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM:

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM: İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar Cetveli 15 Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi 19 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri Karşılaştırma Tablosu 33 HMK nu Değiştiren

Detaylı

AYLIK TOPLANTI. Prof. Dr. Tekin Akgeyik

AYLIK TOPLANTI. Prof. Dr. Tekin Akgeyik AYLIK TOPLANTI İŞ MAHKEMELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ: 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ve TARTIŞMALAR Prof. Dr. Tekin Akgeyik

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2017

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2017 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2017 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez in. Eserleri

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez in. Eserleri XXXIX A. KİTAPLAR Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez in Eserleri 1. İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986. 2. Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara 1991. 3. Medenî Usûl Hukukunda Fer i Müdahale, Ankara 1992.

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 1 (saat/hafta) Ön

Detaylı

İş Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk İş Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Arabuluculuk Kavramı Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, 2012 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Detaylı

Nurcan YILMAZ ÖZEL ADİL YARGILANMA HAKKI KRİTERLERİNİN TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN MUHTEMEL VE GERÇEKLEŞEN ETKİLERİ

Nurcan YILMAZ ÖZEL ADİL YARGILANMA HAKKI KRİTERLERİNİN TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN MUHTEMEL VE GERÇEKLEŞEN ETKİLERİ Nurcan YILMAZ ÖZEL ADİL YARGILANMA HAKKI KRİTERLERİNİN TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN MUHTEMEL VE GERÇEKLEŞEN ETKİLERİ S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/3 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN

CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN Dr. Ziya KOÇ Hâkim CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xix Birinci Bölüm KAVRAM, HUKUKİ NİTELİK, TARİHSEL GELİŞİM, KATILANIN BİREYSEL YARARLARI, ULUSLARARASI

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.200,00 TL 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.060,00 TL 4 Paydaşlığın Giderilmesi

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy ULUSLARARASI TAHKİM KURUMUNUN YİD SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy ULUSLARARASI TAHKİM KURUMUNUN YİD SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ULUSLARARASI TAHKİM KURUMUNUN YİD SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ 1. Tahkim Kurumu Uluslararası Hukuk kapsamında, Uluslararası Tahkim müessesesi önemli bir yer işgal etmektedir. Öncelikle Tahkimi, prensipte,

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Aşağıdaki yazılı metin Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği'nce (Ankara 2007)T.C.Adalet Bakanlığı'na bildirilen yazılı görüşlerdir:

Aşağıdaki yazılı metin Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği'nce (Ankara 2007)T.C.Adalet Bakanlığı'na bildirilen yazılı görüşlerdir: Aşağıdaki yazılı metin Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği'nce (Ankara 2007)T.C.Adalet Bakanlığı'na bildirilen yazılı görüşlerdir: 1- Arabuluculuk hukuki ihtilafların çözümüne odaklandığı için arabulucular

Detaylı

ARABULUCULUĞUN SAĞLIK HUKUKUNA YANSIMALARI

ARABULUCULUĞUN SAĞLIK HUKUKUNA YANSIMALARI ARABULUCULUĞUN SAĞLIK HUKUKUNA YANSIMALARI GİRİŞ Türk Hukuk Sisteminde, taraflar arsında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar çözüm için mahkemeye taşınmaktadır. Bu durum mahkemelerin iş yoğunluğunu arttırmakta

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 1-) GİRİŞ Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi hızla arttırmakta, buna paralel olarak ekonomik ve sosyal

Detaylı

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî

Detaylı

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk SAYI: 225 ARALIK 2018 Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk NESIBE KURT KONCA Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı (zorunlu) arabuluculuk nasıl tanımlanmaktadır? Ticari uyuşmazlıklarda

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN

Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR CETVELİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR CETVELİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR CETVELİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ... I. GENEL OLARAK... II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Yargı Örgütü Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Yargı Örgütü Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Yargı Örgütü Dersleri ÜNİTE V İCRA TEŞKİLATI İCRA TEŞKİLATI İcra Teşkilatı Cebrî icra, bir hakkın devlet eliyle zorla uygulanması, yerine

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI Yeliz YÜCEL Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ + ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI GÜN SAAT DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ PAZARTESİ 09.00-12.00 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Nil KARABAĞ BULUT İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ + ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI GÜN SAAT DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ PAZARTESİ 09.00-12.00 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DAVA AÇMA YASAKLARI

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DAVA AÇMA YASAKLARI Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI TAHKİMDE DAVA AÇMA YASAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (1) İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI

ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI -Nüfus artışı -Sosyal ilişkiler -Küreselleşme -Kültürel gelişimler -Ticari hayatın gelişmesi -160 tan fazla ülkede uygulanması. -Ülkemizde 14 Kasım 2013 ten beri uygulanmaktadır.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ Dr. ŞULE ŞAHİN CEYLAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... xi İÇİNDEKİLER...xiii KISALTMALAR...

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU (USÛL EKONOMİSİ İLKESİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME) Özet

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU (USÛL EKONOMİSİ İLKESİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME) Özet ISSN: 2149-9225 Yıl: 4, Sayı:14, Haziran 2018, s. 344-352 Arş. Gör. Volkan ÖZÇELİK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, volkan.ozcelik@omu.edu.tr

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/5846 Karar No. 2016/6871 Tarihi: 22.03.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27 HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KAPSAMI

Detaylı

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf)

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Ankara - 2017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XV XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XV BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. ESKİ MEVZUAT İNCELEMESİ... B. sy. İCRA ve İFLÂS KANUNU ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı