YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI Temel Yeterlilik Testi (TYT) TYT KİMYA 40 TYT KİMYA BRANŞ DENEMESİ SORU KİTAPÇIK NUMARASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI Temel Yeterlilik Testi (TYT) TYT KİMYA 40 TYT KİMYA BRANŞ DENEMESİ SORU KİTAPÇIK NUMARASI"

Transkript

1

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI Temel Yeterlilik Testi (TYT) TYT 40 TYT BRANŞ DENEMESİ SORU KİTAPÇIK NUMARASI T.C. KİMLİK NUMARASI ADI SOYADI SALON NO. SIRA NO. ADAYIN DİKKATİNE! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. T.C. Kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, salon numaranızı ve sıra numaranızı soru kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız. 2. Soru kitapçık numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir. 3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz. Bu kitapçık kapağı öğrencilerimizin sınava daha gerçekçi hazırlanmaları amacıyla ÖSYM kitapçığı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3 TEMEL YETERLİLİK SINAVI (TYT) 40 TYT BRANŞ DENEMESİ Bu kitabın her hakkı Çap Yayınlarına aittir ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre Çap Yayınlarının yazılı izni olmaksızın, kitabın tamamı veya bir kısmı herhangi bir yöntemle basılamaz, yayınlanamaz, bilgisayarda depolanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtım yapılamaz. ISBN BTN Genel Yayın Koordinatörü Oğuz GÜMÜŞ Editör azal ÖZNAR Dizgi ÇAP Dizgi Birimi 2021 TYT de karşılaşabileceğiniz tüm olasılıklara göre düzenlenmiş denemeler Olasılık TYT Kimya soruları 2020 TYT Kimya sorularından daha kolay olursa ( Denemeler) Kapak Tasarım Kasım ALİS Olasılık 2 Olasılık TYT Kimya soruları 2020 TYT Kimya soruları ile aynı düzeyde olursa ( Denemeler) 2021 TYT Kimya Soruları 2020 TYT Kimya sorularından daha zor olursa ( Denemeler) İLETİŞİM ÇAP YAYINLARI Ostim Mah Sokak No: 3/C D Ostim / Ankara Tel: Fax: twitter.com/capyayinlari facebook.com/capyayinlari AÇIKLAMA 1. Bu kitapta 7 şer sorudan oluşan 40 tane deneme bulunmaktadır. 2. Bu testler puanlanırken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır. 3. Kitapçığın sayfa alanındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 4. Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

4 DENEME - 3 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 1: 2020 TYT den daha kolay) X Y T Q Z C 3 COO Yukarıda yapısı verilen molekül ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yapısında üç farklı cins element vardır. B) Fiziksel yöntemler ile kendisini oluşturan elementlere ayrılabilir. C) Yaygın adı asetik asittir. D) Oluştuğu elementlerden farklı kimyasal özelliğe sahiptir. E) Formülünde sekiz tane atom vardır. Periyodik tabloda yeri belirtilen X, Y, Z, T ve Q element atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) X bir alkali metaldir. B) Y, T ve Q aynı periyotta bulunur. C) Z, 18. grup elementidir. D) Q nun atom numarası, T ninkinden 1 fazladır. E) Y ile T nin kimyasal özellikleri benzerdir. 2. Aşağıda Bohr atom modeli ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bir atomun elektronunun en düşük enerjili hâlde olma durumuna... denir. Bir atoma enerji verilerek elektronunun daha yüksek enerjili katmanlara çıkarılmasına... denir. Uyarılmış atom... yayarak kararlı hâle geçer. Tek elektronlu taneciklerin...larını açıklayabilmiştir. Buna göre, boş bırakılan yerlere uygun terimler yazılırsa hangisi açıkta kalır? A) ışın B) spektrum C) temel hâl D) uyarılma E) yörünge 8

5 4. Periyodik tablonun 2. periyodunda bulunan X element atomunun, 1 atomu ile oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısı aşağıda verilmiştir. X X elementi ve bu bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanlış olanların 7 ile değerlendirilmesi isteniyor. 6. Süspansiyon ve çözeltiler için aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle farklıdır? A) En az 2 tür tanecikten oluşma B) En az 2 tür atom içerme C) Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışma D) Dağılan fazın tanecik boyutu E) Dağıtan fazın fiziksel hâli X in atom numarası 5 tir. X ile 1 arasında polar kovalent bağ oluşur. Oluşan molekül polar yapılıdır. Buna göre, ifadelerin hatasız olarak değerlendirilmesi ile oluşacak sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 7 B) C) 7 D) E) X, Y ve Z maddeleri ile ilgili; 5. Mum ile ilgili, I. Amorf katıdır. II. Belirli kristal yapıya sahiptir. III. Belirli bir erime sıcaklığı yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III X: Suda + iyonu vererek çözünüyor. Y: Sulu çözeltisinde O iyonu sayısı, 3 O + iyonu sayısından fazladır. Z: 25 C de hazırlanan sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta saf su eklendiğinde p değeri artıyor. bilgileri veriliyor. Buna göre; X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) C 3 COO N 3 F B) F NaO KO C) N 3 KO 2 SO 4 D) NO 3 CI N 3 E) NaO C 3 COO F 9

6 DENEME - 6 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 1: 2020 TYT den daha kolay) 1. Aşağıdaki pasta dilimlerinden her biri kimyanın alt disiplinlerini göstermektedir. 2. Golf, topların belirli deliklere sokulmasını amaçlayan bir spor dalıdır. Organik kimya Biyokimya Polimer kimyası Fizikokimya Anorganik kimya Buna göre, bir eczacının en ilgili olduğu kimya disiplinlerinin çıkarılması ile elde edilen şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) ayali bir golf sahasındaki deliklerin ve topların yarıçapları çeşitli atom ve iyonların yarıçapları ile doğru orantılı olarak belirlenmiştir. 9 F ve Na atomlarının yarıçapı ile doğru orantılı olarak iki çeşit delik bulunurken topların 11 yarıçapı, I. 2 e II. 9 F III. 10 Ne taneciklerinin yarıçapları ile doğru orantılıdır. Buna göre, topların hangileri iki tür deliğe de girebilir? E) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15

7 3. C 4 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6 C) A) Lewis yapısı C şeklindedir. B) Sadece polar kovalent bağ içerir. C) Apolar yapılı bileşiktir. D) Yapısındaki atomların tamamı oktet kuralına uymuştur. E) Elektron ortaklaşması ile oluşur. 5. Atmosferde bulunan XO a gazında X elementi ve a sayısının yerine gelecek değerlere göre çevreye olumsuz etkileri aşağıda verilmiştir. X a Çevreye olumsuz etkisi I. C 2 Sera etkisi II. N 2 Asit yağmuru III. S 2 Ozon tabakasını inceltme Buna göre, hangilerinde gazın çevreye olumsuz etkisi doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. Eşit sıcaklıktaki aynı miktardaki saf X ve Y sıvıları alınıp aşağıdaki düzenekle özdeş kaplardan tamamının akması için geçen süre ölçülüyor. X(s) Y(s) M M X ve Y sıvıların tamamının akması için geçen süre sırasıyla 250 ve 150 saniye olarak ölçülüyor. Buna göre, I. Aynı sıcaklıkta viskoziteler arasındaki ilişki X > Y şeklindedir. II. Y nin molekülleri arasındaki etkileşimlerin daha zayıf olması beklenir. III. X in miktarı artırılırsa aynı sürede akabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 16

8 6. 7. X, Y ve Z metalleriyle ilgili; Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Yukarıda şekilleri verilen ayırma yöntemlerinde kullanılan ayırt edici özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil - 3 A) Kaynama noktası farkı Tanecik boyutu farkı Özkütle farkı B) Kaynama noktası farkı Çözünürlük farkı Tanecik boyutu farkı C) Özkütle farkı Tanecik boyutu farkı Kaynama noktası farkı D) Çözünürlük farkı Tanecik boyutu farkı Kaynama noktası farkı E) Çözünürlük farkı Kaynama noktası farkı Özkütle farkı X, NaO sulu çözeltisiyle tepkimeye girip 2 gazı açığa çıkartıyor. Y, derişik NO 3 sulu çözeltisiyle NO 2, seyreltik NO 3 çözeltisiyle NO gazı açığa çıkartıyor. Z, derişik 2 SO 4 çözeltisiyle 2 gazı açığa çıkartıyor. bilgileri veriliyor. Buna göre; X, Y ve Z metallerinin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir? X Y Z A) Aktif Yarı soy Soy B) Amfoter Yarı soy Aktif C) Yarı soy Amfoter Aktif D) Amfoter Aktif Yarı soy E) Amfoter Soy Yarı soy 17

9 DENEME - 12 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 2: 2020 TYT ile aynı düzeyde) 1. Bir bileşik ile ilgili, Formülünde üç tür element vardır. Yapısındaki elementlerin tümü ametaldir. bilgileri veriliyor. Buna göre, özellikleri verilen bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Yemek sodası B) Sönmüş kireç C) Sirke asidi D) Tuz ruhu E) Kireç taşı 3. X ve Y atomlarının katman elektron dizilimleri; X atomu Y atomu şeklindedir. Buna göre, verilen elementler arasında oluşacak bileşik ile ilgili; I. İyonik yapılıdır. II. Lewis yapısı 2X + 2 Y şeklinde olabilir. III. Oluşumu elektron alışverişi ile gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 2. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z element atomlarının temel hâlde katmanlarında bulunan elektron sayıları verilmiştir. Element Katman numarası n = 1 n = 2 n = 3 X 2 2 Y 2 7 Z Buna göre, verilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom yarıçapı en büyük olan element Z dir. B) Elektron alma isteği en büyük olan element Y dir. C) Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki Z > X > Y şeklindedir. D) X in elektronegatifliği, Z ninkinden büyük, Y ninkinden küçüktür. E) Değerlik elektron sayısı en az olan Z dir. 30

10 4. Kireç taşı olarak bilinen CaCO 3, 1000 C civarında ısıtıldığında parçalanarak sönmemiş kireç (CaO) ve karbondioksit (CO 2 ) oluşturur. CaCO 3 ün ayrıştırılmasına ait üç deneyde maddelerin parçalanan ve oluşan miktarları tabloda verilmiştir. 5. Kimya laboratuvarında kaynama sıcaklığına etki eden faktörleri araştırmak isteyen öğrenciler aşağıdaki deneyleri yapmıştır. CaCO 3 kütlesi (g) CaO kütlesi (g) CO 2 kütlesi (g) I 11,2 8,8 200 ml su 400 ml su 400 ml etil alkol 40 II 17, ,8 III Buna göre, tabloda numaralarla belirtilen değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak kıyaslanmıştır? A) I > II > III B) I > III > II C) II > I > III D) II > III > I E) III > II > I Deney 1 iki ayrı behere 200 ve 400 mililitre su koyup kaynattıklarında termometrede sıcaklıklarının eşit olduğunu görmüşlerdir. Deney 2 de 400 er mililitre su ve etil alkol alıp aynı sıcaklığa kadar ısıttıklarında belirli bir sıcaklıkta alkolün kaynadığını ancak suyun kaynamadığını gözlemlemişlerdir. Deney 3 de 200 mililitre suya bir miktar tuz ekleyip ısıttıklarında deney 1 de kaynama sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başladığını ancak sıcaklığın dipte katı oluşana kadar arttığını görmüşlerdir. Buna göre, yapılan deneyler sonucunda kaynama sıcaklığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamamışlardır? A) Sıvı miktarına bağlı değildir. B) Sıvı türüne bağlıdır. C) Sıvının saf olup olmamasına bağlıdır. D) Sıvıda birim hacimde çözünen madde miktarına bağlıdır. E) Dış basınca bağlıdır. 31

11 6. Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar ve karşılarında da karışımı oluşturan bileşenler verilmiştir. Karışım Bileşenler 7. Sabun ve deterjanlar kirlerle etkileşerek misel adı verilen yapı oluşturup kirlerin yüzeyden uzaklaşmasını sağlar. X Y Z T Benzin - su Un - kepek 14 ayar altın Demir tozu - çinko tozu Kir Buna göre, X, Y, Z ve T karışımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X, Y ve T heterojen karışımdır. B) Y karışımı eleme ile bileşenlerine ayrılır. C) Z karışımı erime noktası farkı kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir. D) X karışımı süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılır. E) Z karışımı homojendir. Buna göre, sabun ve deterjanla ilgili, I. idrofil uç su ile etkileşir. II. idrofob uç kirin etrafını sarar. III. Kuyruk kısmı apolar yapılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (Mavi renkli küreler su moleküllerini göstermektedir.) A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 32

12 DENEME - 25 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 2: 2020 TYT ile aynı düzeyde) 1. I. Laboratuvar malzemesi Adı Cam baget 3. Aşağıdaki tabloda bazı kristal türleri, bu tanecik türünde tanecikleri bir arada tutan kuvvetler ve örnekleri verilmiştir. Kristal türü Kristali bir arada tutan kuvvet Örnek II. Büret I II Ca III London kuvvetleri CO 2 IV Kovalent bağ V III. avan Yukarıdaki laboratuvar malzemelerinde hangilerinin adı yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Yukarıdaki tabloda I, II, III, IV ve V ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? ( 6 C, 8 O, 20 Ca) A) I: Metalik B) II: Metalik bağ C) III: Kovalent D) IV: Kovalent E) V: Elmas 2. X, Y ve Z atomlarının katman sayıları ve temel hâlde son katmanındaki elektron sayıları tabloda verilmiştir. Atom Katman sayısı Son katmanındaki elektron sayısı X 2 5 Y 3 2 Z 4 1 Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili, I. X ve Y nin atom numaralarının toplamı, Z nin atom numarasına eşittir. II. Z ile X arasında elektron alışverişi sonucu Z 3 X kararlı bileşiği oluşur. III. Y ve Z katı hâlde elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 4. Sabit hacimli bir kapta eşit molde N 2 ve 2 gazları ile başlatılan, N 2 (g) (g) N 2 4 (g) tepkimesi tam verimle gerçekleşirken kaptaki molekül sayısı grafikteki gibi değişmektedir. 1,2 Molekül sayısı (mol) t Zaman Buna göre, tepkimede oluşan N 2 4 kaç moldür? A) 0,3 B) 0,4 C) 0,45 D) 0,5 E) 0,6 60

13 5. KCI tuzunun suda çözünmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 17 CI, 19 K) A) idratasyon olayı gerçekleşir. + B) KCI() k $ K ( suda) + CI ( suda) fiziksel olayı gerçekleşir. C) İyon - dipol etkileşimleri oluşur. D) CI iyonları suyun kısmen negatif yüklü oksijeni tarafından sarılır. E) Oluşan çözelti elektrolittir. 7. Gıda katkı maddesi olarak kullanılan koruyucu maddelerden sorbik asitin kanserojen etkiye, yapay tatlandırıcı olan sakarinin hiperaktivite bozukluklarına sebep olduğu bilinmektedir. Buna göre bilinçli bir tüketicinin; I. hazır gıdaları aşırı tüketmekten kaçınma, II. hazır gıdaların etiketlerinde bulunan maddeleri inceleme, III. hazır gıdaların çocuklar tarafından tüketilmesini kısıtlama davranışlarından hangilerini yapması beklenmelidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Aşağıdaki kavram haritasında katı - sıvı karışımlarına örnekler verilmiştir. Kan (X) (Y) Ayran Katı + sıvı karışımları (Z) Şerbet Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y heterojen, Z ise homojendir. B) Dağılan fazın tanecik boyutu Y > X > Z şeklindedir. C) Dağıtan faz aynı fiziksel hâldedir. D) Ayranın bileşenleri aynı fiziksel hâldedir. E) Kan : kolloid, ayran : süspansiyon, şerbet : çözeltidir. 61

14 DENEME - 35 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 3: 2020 TYT den daha zor) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde madde yoğun fazda karşısında verilen etkileşim türünü içermez? Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretine sahip kimyasallarla çalışırken, I. Koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanılmalıdır. II. Cildimize teması hâlinde o bölge bol su ile yıkanmalıdır. III. Yutulması hâlinde kişi derhal kusturulmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Madde Etkileşim türü A) Cu Atomlar arası metalik bağ B) CI 2 Moleküller arası London kuvvetleri C) NaCI Na + ve CI iyonları arasında iyonik bağ D) CI Moleküller arası dipol-dipol etkileşimi E) Elmas Atomlar arası iyonik bağ 4. s 2s 2. Baş grup elementi olduğu bilinen X, Y, Z ve T elementlerinin iyonlaşma enerjilerinin (E, birimi kj/mol) oranı tablodaki gibidir. Element E 2 /E 1 E 3 /E 2 E 4 /E 3 Saf su Saf su X 4560/ / /6910 Y 1450/ / /7730 Z 1820/ / /2750 T 1145/ / /4912 Buna göre; X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili, I. Değerlik elektron sayısı en fazla olan Z dir. II. T nin atom yarıçapı, Y ninkinden büyüktür. III. X, Y ve T metaldir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 1. kap 2. kap Aynı ortamda bulunan sıcaklıkları ve hacimleri eşit olan yukarıdaki su örnekleri buharlaşmaya bırakılıyor. Aynı süre sonunda, I. sıvı hacimleri II. aynı sıcaklıkta buhar basınçları III. buharlaşma hızları niceliklerinden hangilerinde 1 > 2 ilişkisinin olduğu kesindir? (İki kapta da sıvıların bitmediği kabul edilecektir.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 82

15 5. Sabit hacimli bir kapta bulunan 5 gram 2 ve 13 gram C 2 2 gazları C 2 2 (g) (g) C 2 6 (g) denklemine göre tepkimeye giriyor. Buna göre bu tepkime ile ilgili; I. Teorik verim 15 gram C 2 6 gazı oluşacağını öngörür. II. 7,5 gram C 2 6 gazı oluşmuşsa tepkime verimi %50 dir. III. 2 mol 2 gazı artmışsa tepkime verimi %50 dir. yargılarından hangileri doğrudur? (C: 12 g/mol, : 1 g/mol) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 7. Oda sıcaklığında CI, N 3 ve 2 SO 4 maddeleri kullanılarak sulu çözeltiler hazırlanıyor. CI (suda) N 3 (suda) 2 SO 4 (suda) 1. çözelti 2. çözelti 3. çözelti Bu çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. çözeltinin p değeri 7 den küçüktür. B) 2. çözelti ile 3. çözelti karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. C) 3. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir. D) 1. çözeltiden SO 2 gazı geçilirse nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. E) 2. çözeltinin üzerine, 1. çözelti eklenirse N 4 CI tuzunun sulu çözeltisi oluşur. 6. Karışım 1 2 I. Çamurlu su Süspansiyon Süspansiyon II. Süt Emülsiyon Kolloid III. Duman Aerosol Çözelti Yukarıdaki heterojen karışımlardan hangilerinin; 1. dağılan ve dağıtan fazın fiziksel hâline 2. dağılan fazın tanecik boyutuna göre yapılan sınıflandırması doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 83

16 DENEME - 38 Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 3: 2020 TYT den daha zor) 1. Aşağıda kimyanın çalışma alanlarına örnekler verilmiştir. Termik santralde kullanılacak yakıtın türünü, enerji verimini belirleyip en yüksek oranda elektrik üretilmesini sağlamak Boya fabrikasında çok büyük ölçekte üretimin planlanmasını sağlayıp süreci takip etmek Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları, etkilerini incelemek Petrolden elde edilen farklı kullanım alanlarına uygun, dev moleküller tasarlamak Buna göre, seçeneklerdeki kimya alt dallarından hangisinin çalışma alanı yukarıda tanımlanmamıştır? A) Polimer kimyası B) Biyokimya C) Endüstriyel kimya D) Anorganik kimya E) Fizikokimya 2. Aşağıda hidrojen atomunun soğurma spektrumu verilmiştir. idrojenin soğurma spektrumu Spektrumda yer alan karakteristik çizgiler Rutherford atom modelinde yer alan; I. Atomda kütlenin yoğunlaştığı bir çekirdek vardır. II. Elektron çekirdeğin çevresindeki boşlukta rastgele hareket eder. III. Atomun kütlesi, protonlarından kaynaklanan kütlenin yaklaşık yarısı kadardır. ifadelerinden hangileri ile çelişir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 88

17 3. Aşağıdaki şekil, a ve b moleküllerinin polarlılığı ile ilgilidir. 4. Aşağıdaki şekilde bazı saf sıvıların yapıları moleküler düzeyde gösterilmiştir. (a) d+ d d+ d O O O O O X Y Z O (b) Buna göre a ve b molekülleri ile ilgili, I. a molekülleri arasında London kuvvetleri vardır. II. b molekülünü oluşturan atomların elektronegatiflikleri farklıdır. III. b molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Buna göre X, Y ve Z sıvılarının aynı sıcaklıktaki buhar basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? (Mavi toplar karbon atomlarını göstermektedir.) A) X > Y > Z B) X > Z > Y C) Y > X > Z D) Z > Y > X E) Z > X > Y 5. CI ile NaO arasında gerçekleşen nötrleşme tepkimesinin denklemi aşağıda verilmiştir. CI( suda) + NaO( suda) " NaCI( suda) + O() s 2 0,5 mol NaO içeren sulu çözeltisi 0,4 mol CI içeren sulu çözelti Buna göre, erlendeki CI çözeltisini tamamen nötrleştirebilmek için büretteki NaO çözeltisinin % kaçı eklenmelidir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 89

18 6. 1. Zeytinyağı-su 2. Çamurlu su 3. Mayonez 4. Renkli cam Yukarıdaki heterojen karışımlardan; I. kolloid II. emülsiyon olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde eksiksiz ve hatasız olarak belirtilmiştir? I A) 1 ve 2 2 ve 4 B) 2 2 C) 1 ve 2 3 ve 4 D) 3 1 ve 4 E) 1 ve 3 2 ve 3 II 7. Sodyum hipokloritin (NaCIO) sulu çözeltisi olan çamaşır suyunun ambalajı üzerinde aşağıdaki güvenlik uyarı işaretleri bulunmaktadır. Buna göre, çamaşır suyu ile ilgili, I. Tahriş edici özellik gösterir. II. Saf maddedir. III. İnsan dokularında kalıcı hasarlara yol açan ışınlar yayar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 90

19 Daima Yukarı Branş Denemeleri

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8 İçindekiler A. ÇÖZELTİLER... 2 1.Çözünme... 2 2.Homojenlik... 4 3.Çözelti... 5 4.Çözünürlük... 5 Çözünürlüğe Sıcaklık Ve Basınç Etkisi... 6 B. KARIŞIMLAR... 7 1.Çözeltiler... 7 2.Kolloidal Karışımlar...

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ ve GÜNLÜK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ ŞEKERĐN ÇAYDA YA DA BAŞKA BĐR SIVIDA KARIŞTIRILDIĞINDA KAYBOLMASI, KĐMYADA ÇÖZÜNME OLGUSUYLA AÇIKLANABĐLĐR.

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER»

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» Uygun bir çözücü içerisinde bir ya da birden fazla maddenin çözündüğü veya moleküler düzeyde disperse olduğu tektür (homojen: her tarafta aynı oranda çözünmüş veya dağılmış

Detaylı

ATOM MODELLERİ.

ATOM MODELLERİ. ATOM MODELLERİ THOMSON ATOM MODELİ ÜZÜMLÜ KEK MODELİ Kek pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson Atom Modeline göre; Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.(+)

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ Bileşikler ve Formülleri Bilinen yaklaşık 120 çeşit element vardır. Bu elementlerin yaklaşık % 90 ı tabiatta bulunur. Ancak bugün bilinen yaklaşık 30 milyon bileşik vardır. Buna

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ (Konu Anlatımı) Hazırlayan: Pınar ÖZCAN Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL ANKARA,2008 MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi, hacmi

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı