GENELLEŞTİRİLMİŞ FARK DİZİ UZAYLARI GENELLEŞTİRİLMİŞ İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENELLEŞTİRİLMİŞ FARK DİZİ UZAYLARI GENELLEŞTİRİLMİŞ İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIK"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ GENEEŞTİRİMİŞ FARK DİZİ UZAYARI VE GENEEŞTİRİMİŞ İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK Haa ŞİMŞİR YÜKSEK İSANS TEZİ MATEMATİK ANABİİM DAI DANIŞMAN Doç.Dr.Miail ET EAZIĞ 6 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2 FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ GENEEŞTİRİMİŞ FARK DİZİ UZAYARI VE GENEEŞTİRİMİŞ İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK Haa ŞİMŞİR YÜKSEK İSANS TEZİ MATEMATİK ANABİİM DAI Bu tez.../.../6 tarihide aşağıda belirtile jüri taraıda oy birliği / oy çoluğu ile başarılı / başarısız olara değerlediriliştir. Daışa : Doç. Dr. Miail ET Üye : Pro. Dr. Riat ÇOAK Üye : Yrd.Doç. Dr. Mahut IŞIK ve Bu tezi abulü Fe Bilileri Estitüsü Yöeti Kurulu u.../.../... tarih... sayılı ararıyla oaylaıştır.

3 ÖZET Yüse isas Tezi GENEEŞTİRİMİŞ FARK DİZİ UZAYARI VE GENEEŞTİRİMİŞ İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK Haa ŞİMŞİR Fırat Üiversitesi Fe Bilileri Estitüsü Mateati Aabili Dalı 6 Saya: 3 V Bu çalışa beş bölüde oluşuştur. Birici bölüde; teel taı ve teoreler veriliştir. İici bölüde; istatistisel yaısalı istatistisel Cauchy dizisi Cesaro yaısalı ve uvvetli - Cesaro yaısalı iceleiştir. Üçücü bölüde; geelleştiriliş ar dizi uzayları iceleiştir. Dördücü bölüde; geelleştiriliş istatistisel yaısalı -istatistisel Cauchy dizisi ve - Cesaro yaısalı iceleiştir. ve Beşici bölüde; odülüs osiyoları yardııyla taılaa ar dizi uzayları -istatistisel yaısalı iceleiştir. ANAHTAR KEİMEER: İstatistisel Yaısalı Kuvvetli -Cesaro Yaısalı. 3

4 SUMMARY Masters Thesis GENERAIZED DIFFERENCE SEQUENCE SPACES AND GENERAIZED STATISTICA CONVERGENCE Haa ŞİMŞİR Fırat Uiversity Graduate School o Sciece Techology Deartet o Matheatics 6 Page: 3 V This study is reared as ive chater. I the irst chater; the udaetal deiitios ad theores are give. I the secod chater; statistical covergece statistical Cauchy seuece ad strog - Cesaro suable are eaied. I the third chater; geeralized dierece seuece saces are eaied. I the ourth chater; ad strog - statistical covergece - Cesaro suable are eaied. -statistical Cauchy seuece I the ith chater; Dierece seuece saces deied by usig a odulus uctio ad - statistical covergece are eaied. Key Words: Statistical covergece strog - Cesaro covergece. 4

5 TEŞEKKÜR Bu tezi hazırlaasıda ve düzeli bir şeilde yürütüleside gereli bütü ialarıı sağlayara baa yardıcı ola her zaa yaı ilgi ve ialarıı esirgeeye değerli hoca Doç.Dr. Miail ET e iet ve şüralarıı suarı ayrıca bu çalışaı oluşuuda desteğii gördüğü değerli hocaları Arş. Gör. Dr. Yavuz ATIN a ve Arş. Gör. Hısı ATINOK a teşeür ederi. Haa ŞİMŞİR 5

6 . BÖÜM TEME TANIM VE TEOREMER.. Teel Taı ve Teoreler Taı.. : X φ ve K reel veya oles sayılar cisi olsu. : X X X ve. : K X X osiyoları aşağıdai özellileri sağlıyorsa X cülesie K cisi üzeride bir vetör uzayı lieer uzay adı verilir. y z X ve λ µ K içi y y y z y z 3 θ olaca şeilde θ X vardır. 4 X içi - θ dır λ. y λ. λ.y 7 λ µ. λ. µ. 8 λ. µ. λ.µ. dır []. Taı.. : X K cisi üzeride bir lieer uzay olsu.. : X IR osiyou aşağıdai özellileri sağlıyorsa. osiyoua X üzeride bir or ve X. çitie de bir orlu uzay deir. y X ve α K içi N N N3 α α. N4 y y dir [] 6

7 Taı..3 : X K cisi üzeride bir lieer uzay olsu.. : X IR osiyou aşağıdai özellileri sağlıyorsa. osiyoua X üzeride bir yarı-or ve X. çitie de bir yarı-orlu uzay deir. y X ve α K içi N N N3 α α. N4 y y dir []. Taı..4 : X. bir orlu uzay ve de X uzayıda bir dizi olsu. Eğer > içi > ie < olaca şeilde bir IN sayısı varsa dizisie bir Cauchy dizisi deir []. Taı..5 : X. bir orlu uzay ve de X uzayıda bir dizi olsu. Eğer > içi > ie < olaca şeilde bir IN sayısı varsa dizisi e yaısatır deir []. dizisi e li veya şelide yazılır. yaısa ise Taı..6: X. orlu uzayıda her Cauchy dizisi yaısa ise bu orlu uzaya ta orlu uzay veya Baach uzayı deir []. Teore.. : Bir X Baach uzayıı bir Y alt uzayıı ta olası içi gere ve yeter şart; Y uzayıı X uzayıda aalı olasıdır []. Bu çalışada oles terili tü 3 dizilerii cülesii w ile göstereceğiz. w ; y y ve α bir saler ola üzere y y ve α α 7

8 şelide taılaa işleler ile bir lieer uzaydır. Bu çalışada sı sı ullaacağıız sıırlı diziler uzayı yaısa diziler uzayı ve sıır diziler uzayı oru ile bir Baach uzayıdır. l { : su < } c { : evcut } li c { : li } su Taı..7 : X bir dizi uzayı olsu. X bir Baach uzayı ve T : X C T... döüşüü süreli ise X uzayıa BK uzayı deir [3]. Taı..8 : X w bir dizi uzayı olsu. y y X ola üzere. y y X oluyorsa ; yai X otasal çara işleie göre aalı ise X uzayıa dizi cebiri deir [4]. Taı..9 : a b IR ve I N ola üzere r r r r a b a b a a b a b... b iadesie ii terilii açılıı veya bio açılıı deir. Taı.. : Bir odülüs osiyou aşağıdai özellileri sağlaya [ aralığıda [ aralığıa taılı bir osiyodur. i ii y y iii arta bir osiyo iv osiyou otasıda sağda süreli [5]. 8

9 Yuarıdai özellilerde bir odülüs osiyouu [ aralığıda süreli olduğu alaşılır. Bir odülüs osiyou sıırlı veya sıırsız olabilir. I.J.Maddo [6] ve W.H.Rucle [7] bir odülüs osiyouu bazı dizi uzaylarıı oluştura içi ullaıştır. Daha soraları bir odülüs osiyou yardııyla taılaa dizi uzayları Bilgi [8] Öztür ve Bilgi [9] taraıda veriliştir. Taı.. : E ola üzere eğer IN içi α şartıı sağlaya tü α α salar dizileri içi α E ise E dizi uzayıa solid oral deir [4]. Taı.. : Eğer Π IN i bir erütasyou ola üzere E Π geretirirse E dizi uzayıa sietri deir [4]. Teore.. : oziti reel sayıları bir dizisi < su H H C a a C ve IN ola üzere dir []. b i i i { a b } a b C E yi 9

10 .. İstatistisel Yaısalı. BÖÜM İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK İstatistisel yaısalı avraı e az 93 te beri arlı görüüşler altıda literatürde yer alatadır. O zaada beri Fourier aaliz teoriside ergodic teoride ve sayılar teoriside ullaılıştır. İstatistisel yaısalı taıı il olara 95 yılıda Fast [] taraıda ısa bir ot olara verildi. 959 yılıda Schoeberg [] istatistisel yaısalığı tolaabile etodu olara iceledi ve istatistisel yaısalığı bazı teel özellilerii verdi. Her ii ateatiçi de sıırlı istatisel yaısa bir dizii Cesaro tolaabilir olduğuu gösterdiler. Daha sora istatistisel yaısalı Kol [] Fridy [3] Salat [4] Coor [5] Maddo [6] taraıda çalışıldı. Taı.. : Poziti tasayılarda oluşa bir K cülesii doğal yoğuluğu δ K li : şelide taılaır Burada { K } elealarıı sayısıı gösteretedir [7]. Eğer { K } : K cülesii de büyü olaya δ K li { : K } ise K cülesie sıır yoğululu cüle deir. Sıır yoğululu cüle taııda esileere istatistisel yaısa dizi taıı aşağıdai şeilde verilebilir: Taı.. : oles sayıları bir dizisi olsu. Eğer > içi li { : } olaca şeilde bir sayısı varsa dizisi sayısıa istatistisel yaısatır deir [3]. dizisi sayısıa istatistisel yaısa ise S- li veya S yazılır. İstatistisel yaısa dizileri uzayı ile gösterilir. S : li { : }

11 olası halide dizisie sııra istatistisel yaısa dizi deir. dizisi sııra istatistisel yaısa ise S - li veya S yazılır. Sııra istatistisel yaısa dizileri uzayı S : li { : } ile gösterilir. Souç.. : Yaısa her dizi istatistisel yaısatır. Faat tersi doğru değildir. Gerçete; şelide taılaa dizisii göz öüe alalı. Her > içi olduğuda { : } { : } li { : } li elde edilir. Bu S - li deetir. Faat bu dizi yaısa değildir. Souç.. : l ve S uzayları birbirlerii asaazlar aca orta eleaları vardır. Gerçete; şelide taılaa dizisi içi S- li dir aca dizisi sıırlıdır. Faat istatistisel yaısa değildir. l dur. Souç..3 : S - li S - li dir. Teore.. : i α IR ve S - li ise S- li α α ii S - li S - li y ise S li y dir [4].

12 Taı..3 : oles sayıları bir dizisi olsu. Eğer > içi li N { : } olaca şeilde bir N N sayısı varsa dizisie istatistisel Cauchy dizisi deir [3]. Teore.. : Bir dizisi istatistisel yaısa ise istatistisel Cauchy dizisidir [3]. İsat : > ve S- li olsu. Bu tatirde h.h.. içi dir. Eğer N olaca şeilde seçilirse h.h.. içi N < < N N N < elde edilir... İstatistisel Yaısalı ve Cesaro Yaısalı Arasıdai İlişi Taı.. : oles sayıları bir dizisi olsu. Eğer li olaca şeilde bir sayısı varsa dizisi sayısıa Cesaro yaısatır deir [8]. dizisi sayısıa Cesaro yaısa ise σ - li veya σ yazılır. Cesaro yaısa dizileri uzayı σ :li e az bir içi ile gösterilir.

13 Teore.. : dizisi sayısıa yaısa ise dizisi sayısıa Cesaro yaısatır [8]. İsat: > olsu N içi < olaca şeilde oziti bir N tasayısı evcuttur. Bu tatirde N içi... N N < olaca şeilde bir oziti N tasayısı evcuttur. a{ N N } ise N olsu. Eğer N < N N < N olur. Teorei tersi doğru değildir. Gerçete dizisi Cesaro yaısatır aca yaısa değildir. Teore.. : S - li ve IN içi < M ise σ - li dır []. İsat: Geelliği bozasızı abul edebiliriz. σ - li ve dizisi sıırlı olsu. Bu tatirde < < < { : } M 3

14 yazabiliriz. { : } li olduğuda li elde edilir. Bu da isatı taalar. Teorei arşıtı doğru değildir. Gerçete şelide taılaa dizii ariteti ortalaası ye yaısatır. Faat bu dizi istatistisel yaısa değildir..3. İstatistisel Yaısalı ve Kuvvetli Cesaro Yaısalı Arasıdai İlişi Taı.3. : oles terili bir dizi ve > reel bir sayı olsu. Eğer li olaca şeilde bir sayısı varsa dizisi sayısıa uvvetli -Cesaro yaısatır deir []. dizisi sayısıa uvvetli -Cesaro yaısa ise w - li veya w yazılır. Kuvvetli -Cesaro yaısa dizileri uzayı w : li P e az bir içi ile gösterilir. Teore.3.: IR ve < < olsu. Bir dizisi sayısıa uvvetli -Cesaro yaısa ise sayısıa istatistisel yaısatır. Sıırlı bir dizisi sayısıa istatistisel yaısa ise sayısıa uvvetli -Cesaro yaısatır [5]. İsat : w ve > olsu. Bu tatirde ; { : } elde edilir. Bu S - li deetir. 4

15 5 Sıırlı bir dizisi sayısıa istatistisel yaısa olsu ve K diyeli verilsi. N > içi N u K : < olaca şeilde seçeli ve : diyeli. Bu tatirde N > içi < K K elde edilir. Burada dizisi sayısıa uvvetli -Cesaro yaısatır.

16 3. BÖÜM GENEEŞTİRİMİŞ FARK DİZİ UZAYARI 3.. l c ve c Dizi Uzayları Taı 3.. : l c ve c dizi uzaylarıı birço tooloji özellileri bilietedir. reel veya oles terili herhagi bir dizi ola üzere şelide taılaa - oeratörü lieer oeratördür. l c ve c dizi uzayları Kızaz [9] taraıda l { : l } c { : c } c { : c } şelide taıladı. Kızaz [9] l c ve c dizi uzaylarıı bazı özellilerii iceledi. Daha sora l c ve c dizi uzayları Et ve Çola [] taraıda; bir oziti ta sayı ve ola üzere v v v v dizi uzaylarıa geişletildi. l { : l} c { : c} c { : c} Teore 3.. : l c ve c dizi uzayları aşiar olara birer lieer uzaydır []. Teore 3.. : c ve c dizi uzayları l dizi uzayıı aalı bir alt uzayıdır []. 6

17 Teore 3..3 : c c ve c c dır. c c ve c c dir. 3 l l ve l l dur []. İsat : c olsu. Bu tatirde içi dır. olduğuda c dır. dir. c c olduğuu bir örele göstereli : dizisii seçeli. Bu duruda IN içi ve! İsatı tüevarıı iici resibi gereğice yaalı: a içi dır. içi ve - içi ve IN içi olsu. içi olduğuu göstereceğiz: b içi! dir. içi ve -.! - içi ve IN içi! olsu. içi ve! olduğuu göstereceğiz: 7

18 ... [! ]! O halde c - c Burada dır. c olsu. Bu tatirde e az bir l içi l dir. l l olur i bu c c deetir. O halde c dir. c c olduğuu bir örele göstereli: dizisii seçeli. Bu duruda IN içi! ve! dir. a içi! dir. Gerçete de içi! c c dir. dir. O halde b içi! dir. 8

19 9 içi ve! içi ve IN içi! olsu. içi ve! olduğuu göstereceğiz:... 3!!!!!! olu c c dir. 3 l olsu. Bu tatirde IN içi K olaca şeilde e az bir K > vardır. Böylece IN içi K ve burada l elde edilir. l l olduğuu bir örele göstereli : dizisii seçeli. Bu duruda IN içi! ve! dir. l l dir.

20 a içi! dir. Gerçete de içi! dir. O halde l l dir. b içi! dir. Gerçete de içi! dir. O halde l l Teore 3..4 : dir. c c ve c c c l ve c l dur []. İsat : c olsu. Bu tatirde c c olu c dir. c c olduğuu göstereli: seçerse.! dir. Gerçete Teore 3..3 de içi.! c olduğuda c c dir. c dir. Böylece c olsu. Bu tatirde c l olu l dur. c l olduğuu göstereli: seçerse dir. Gerçete içi içi olur.. olsu. içi. olduğuu göstereceğiz.

21 [ ] elde edilir. Souç 3.. : l c ve c dizi uzayları birer dizi cebiri olduları halde l c ve c dizi uzayları birer dizi cebiri değildir. İsat: l c ve c dizi uzaylarıı birer dizi cebiri olduları bilietedir. l c ve c dizi uzaylarıı birer dizi cebiri oladılarıı birer örele göstereli: ve y y dizilerii seçeli. y c halde c ; yai. y c dır. ve y y dizilerii seçeli. y c olduğu olduğu halde c ; yai. y c dir. ve y y dizilerii seçeli. y l olduğu halde l ; yai. y l dur. Şidi l c ve c dizi uzayları yerie daha geel bir X dizi uzayı alara X dizi uzayıı taılayalı ve X uzayı ile X dizi uzayı arasıdai ilişileri ve X dizi uzayıı bazı tooloji özellilerii vereli: X herhagi bir dizi uzayı ve IN olsu. X dizi uzayıı şelide taılayalı. { X } X :

22 Teore 3..5 : X bir lieer uzay ise X dizi uzayı da bir lieer uzaydır []. İsat : i X ve y X ise X ve y X dir. X lieer uzay olduğuda y X ve - oeratörü lieer olduğuda y X yazılabilir. Burada y X elde edilir. ii X ve α bir saler olsu. Bu tatirde X dir. X lieer uzay olduğuda α X ve - oeratörü lieer olduğuda α X yazılabilir. Burada α X elde edilir. Teore 3..6 : X dizi uzayı i i oru ile bir orlu uzaydır []. İsat : N i i N i i olsu. Bu tatirde... ve IN içi... olduğuda IN içi elde edilir i burada θ buluur. Tersie θ olası halide olduğu aşiardır.

23 N 3 v i α su α v i v v α i su i v v v v α N 4 y y i i i y i i i y i y y Teore 3..7: X. oru ile bir Baach uzayı ise X dizi uzayı i i oru ile Baach uzaydır []. Teore 3..8 : X. oru ile bir BK - uzayı ise X dizi uzayı i i oru ile bir BK uzayıdır []. İsat : X. oru ile bir Baach uzayı olduğuda ve IN içi BK - uzayıdır. Teore 3..9 : olası geretiğide X dizi uzayı bir X Y ise X Y dir []. Teore 3.. : X herhagi bir dizi uzayı ola üzere < ise X X dir []. 3

24 BÖÜM GENEEŞTİRİMİŞ İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK - İstatistisel Yaısalı Taı 4.. : oles sayıları bir dizisi olsu. Eğer > içi { : } li olaca şeilde bir sayısı varsa dizisi sayısıa deir []. veya S yazılır. ile gösterilir dizisi sayısıa - istatistisel yaısatır - istatistisel yaısa ise S - istatistisel yaısa dizileri uzayı S : li { : } - li olası halide dizisie sııra - istatistisel yaısa dizi deir. dizisi sııra - istatistisel yaısa ise S - li veya S yazılır. Sııra istatistisel yaısa dizileri uzayı S : li { : } ile gösterilir. Teore 4.. : S lieer uzaydır [] İstatistisel Yaısalı ve - Cesaro Yaısalı Arasıdai İlişi Taı 4.. : oles terili bir dizi ve > reel bir sayı olsu. Eğer li olaca şeilde bir sayısı varsa dizisi sayısıa uvvetli - Cesaro yaısatır deir []. dizisi sayısıa uvvetli - Cesaro yaısa ise w - li veya w yazılır. Kuvvetli - Cesaro yaısa dizileri uzayı 4

25 5 içi bir az e w li : ile gösterilir. Teore 4.. : < < R olsu. i S ise w dir. ii w ise S ve l dir []. İsat : i > ve w olsu. Bu tatirde { } : elde edilir. w olduğuda S dir. ii S olsu. l olduğuda M yazabiliriz. verilsi. N sayısıı M : olaca şeilde seçeli ve : diyeli. Bu tatirde N > içi < M M elde edilir. Böylece w olur.

26 Taı 4.. : w olsu. Eğer > içi { : } li N olaca şeilde bir N N sayısı varsa dizisie deir. - istatistisel Cauchy dizisi Teore 4.. : Eğer dizisi - istatistisel Cauchy dizisidir []. - istatistisel yaısa ise dizisi İsat : Kabul edeli i S ve > olsu. Bu tatirde h.h.. içi < yazabiliriz. N sayısıı h.h.. içi N < olaca şeilde seçeli. Bu tatirde h.h.. içi N < N < olur. Burada dizisi - istatistisel Cauchy dizisidir. Teore 4..3 : i c S ve bu asaa esidir. ii S ve l birbirlerii asaazlar aca orta eleaları vardır. iii S ve l birbirlerii asaazlar aca orta eleaları vardır. iv S ve c birbirlerii asaazlar aca orta eleaları vardır. v S ve l birbirlerii asaazlar aca orta eleaları vardır. []. 6

27 İsat : i c S olduğuda c S dir. Şidi şelide seçeli. Bu tatirde S aat c dir. c S c c c l c S c l ve c c φ olduğuda S ile l S ile l S ile S S ile c ve S ile l vardır. Şidi bu uzayları birbirlerii asaadılarıı göstereli. dizi uzaylarıı orta eleaları ii Yuarıda taılaa diziyi gözöüe alalı. S ; aat l dir. seçerse ve l ; aat S dir. iii i de taılaa dizi sıırlı değildir. Aca istatistisel yaısatır. Tersie l seçerse S dir. iv şelide taılaa dizisi bu şıı şartıı sağlar. v dizisii olara taılayalı. S dir aca l dir. Tersie olara alıırsa l dir. Faat S dir. 7

28 5. BÖÜM İSTATİSTİKSE YAKINSAKIK Bu bölüde bir odülüs osiyou geelleştiriliş ar oaratörü bir yarı-or ullaara yei biraç dizi uzayı taılayacağız ve bu dizi uzaylarıı bazı tooloji özellilerii vereceğiz. Ayrıca bu uzaylar arasıda biraç asaa bağıtısıı iceleyeceğiz. 5.. Modülüs Fosiyoları Yardııyla Taılaa Far Dizi Uzayları Taı 5.. : bir odülüs osiyou X loal oves bir Hausdor uzay de oziti reel sayıları bir dizisi olsu. wx X üzeride taılı tü dizileri uzayıı göstersi. Aşağıdai dizi uzaylarıı taılayalı: w w X : [ ] [ ] w w X : w w X : su [ ] < ise w w ve w dizi uzaylarıı sırasıyla w w ve w ile göstereceğiz []. Teore 5.. : dizisi sıırlı olsu. Bu duruda w w ve w dizi uzayları lieer uzaydır []. İsat : İsatı w dizi uzayı içi yaalı. Diğerleri bezer şeilde yaılabilir. şeilde y w olsu. λ µ C içi λ M λ ve µ N µ olaca M λ ve N µ evcuttur. alt tolasal bir yarı-or ve olduğuda eşitsizliği ullaılırsa - oeratörü lieer 8

29 [ λ µ y ] [ λ µ y ] M H [ ] C N [ y ] H C λ µ elde edilir. Bu w dizi uzayıı bir lieer uzay olduğuu gösterir. Teore 5.. : odülüs osiyolar ve < h i H < su olsu. Bu duruda i w w o dur. []. İsat : ii w w w i w olsu. > ve t δ içi t < olaca şeilde < δ < şartıı sağlaya δ sayısıı seçeli. y yazalı ve [ y ] [ y ] [ y ] iadesii göz öüe alalı. Burada il tola y δ iici tola ise y > δ üzeridedir. osiyou süreli olduğuda [ y ] < a h H yazabiliriz. y > δ içi y y < δ < y δ gerçeğii ullaara osiyouu taııda y > δ içi y y y δ δ 9

30 elde edilir. Böylece δ [ ] a y [ y ] H olur. Burada w w o elde edilir. ii w w ullaırsa w elde ederiz. Böylece w w olsu. Bu tatirde eşitsizliğii w olur. Aşağıdai soucu isatı yuarıdai teorei isatıyla bezerdir. Bu yüzde isatsız olara veriyoruz: Souç 5.. : odülüs osiyoları olsu. Bu tatirde i w w o ii w w w iii w w o iv w w w dur []. Teore 5..3 : olsu. Bu duruda aşağıdai asaalar esidir. i w w ii w w iii w w []. İsat : İsatı i içi yaalı. Diğerleri bezer şeilde isatlaabilir. w olsu. Bu tatirde edilir. ve osiyolarıı taııda elde 3

31 yazılabilir. Bu da isatı taalar. i Geelde i 3 - içi w w dur ve asaa esidir. Kasaaı esi olduğuu göstere içi aşağıdai öreği göz öüe alalı: Öre 5.. : X C ve olsu. dizisii düşüeli. IN içi! olduğuda w dir. Faat w dur. Teore 5..4 : Poziti reel sayıları herhagi ii ve t dizileri ve herhagi yarı-orları içi i w w t φ ii w w t φ iii w w t φ dir []. İsat : Sıır eleaı yuarıdai her bir dizi sıııa ait olduğuda boş değildir. Öere 5.. : bir odülüs osiyou olsu. Bu duruda i w ii w w w iii w w dur []. İsat : Teore 5.. i i şııda alıırsa souç elde edilir. 3

32 Teore 5..5 :< dur []. < r ve r sıırlı olsu.bu duruda w r w İsat : w r olsu. IN içi λ ola üzere < λ λ r r w olaca şeilde bir λ sayısı seçeli. [ ] dizilerii aşağıdai gibi taılayalı: diyeli u ve v w içi u w v ve w < içi u v w olsu. Bu tatirde IN içi λ λ λ λ w u v w u v u u w ve v λ λ v elde edilir. Bu edele λ w dir. Böylece w olur. w v Teore 5..6 : içi w w ve w dizi uzayları oral değildir []. İsat : w w ve w dizi uzaylarıı oral oladılarıı göstere içi aşağıdai öreleri göz öüe alalı: Öre 5.. : ve IN içi seçeli. Bu tatirde dizisi w ve w dizi uzaylarıa aittir. α olsu. Bu duruda α dizisi w ve w dizi uzaylarıa ait olaaz. Öre 5..3 : ve yi Öre 5.. dei gibi seçeli. dizisii ele alalı. Bu tatirde w dır. α olsu. Bu duruda α w dır. Teore 5..7 : w ve w dizi uzayları sietri değildir []. İsat : w ve w dizi uzaylarıı sietri oladılarıı göstere içi aşağıdai öreği göz öüe alalı: 3

33 Öre 5..4 : ve Öre 5.. dei gibi olsu. Bu duruda dizisi w ve w dizi uzaylarıa aittir. y y dizisi dizisii y y... şelide yeide düzeleişi olsu. Bu duruda y y dizisi w ve w dizi uzaylarıa ait değildir. Uyarı 5.. : içi w. dizi uzayı sietri değildir. 5.. İstatistisel Yaısalı Bu ısıda yarı-oru ve yaısalığı taılayacağız. - oeratörü ullaılara - istatistisel Taı 5.. : bir yarı-or olsu. Herhagi bir > içi { : } li olaca şeilde bir sayısı varsa dizisie sayısıa - istatistisel yaısa dizi deir []. dizisi sayısıa - istatistisel yaısa ise S li veya S yazılır. istatistisel yaısa dizileri uzayı S : li : { } ile gösterilir. Aşağıdai üç teorede < h i su H < şartıı sağladığıı abul edeceğiz. Teore 5.. : bir odülüs osiyou olsu. Bu duruda w. S dur []. İsat : w olsu. > alalı ile 33

34 34 olaca şeilde üzeride tolaı ve ile de < olaca şeilde üzeride tolaı göstereli. Bu duruda [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] i H h { } [ ] [ ] H h i : elde edilir. Bu da S olduğuu gösterir. Teore 5.. : osiyou sıırlı olsu. Bu duruda w S dur []. İsat : Kabul edeli i osiyou sıırlı Q ve > olsu. ve Teore 5.. dei gibi olsu. Bu duruda osiyou sıırlı olduğuda içi < K olaca şeilde bir K > sayısı evcuttur. Bu tatirde [ ] [ ] [ ] [ ] H h K K a { } H h H h K K a : a elde edilir. Bu da w olduğuu gösterir.

35 Teore 5..3 : S w olası içi gere ve yeter şart; osiyouu sıırlı olasıdır []. İsat : Teore 5.. ve Teore 5.. de S w elde edilir. Tersie abul edeli i S w ve osiyou sıırlı olası. Bu tatirde t evcuttur. Eğer 3... olaca şeilde oziti sayıları arta bir dizisi t şelide seçilirse { : } elde edilir. Böylece S aat ve X C içi w dur. Gerçete ; ve X C olsu. Bu tatirde dir t t... t... t t5 s olsu. Bu duruda t olu 3... s 6 olur. s dizisii s alt dizisi sıırlı değildir. Bu edele s w ve böylece s w elde edilir. Bu S w olası ile çelişir. 35

36 KAYNAKAR Maddo I. J. 97 Eleets o Fuctioal Aalysis Cabridge Uiversity Pres.odo. Kreyszig E. 978 Itroductory Fuctioal Aalysis with Alicatios Joh Wiley & Sos New Yor. 3 Goes G. ve Goes S. 97 Seueces o houded variatio ad seueces o Fourier coeiciets Math. Z Kata P.K. ve Guta M. 98 Seuece Saces ad Series Marcel Deer Ic. New Yor. 5 Naao H. 953 Covace odulars J. Math. Soc. Jaa Maddo I.J. 986 Seuece saces deıed by a odulus Math. Proc. Cab. Phıl. Soc Rucle W.H. 973 FK Saces i whıch the seuece o coordiate vectors is bouded Caad. J. Math Bilgi T. 994 The seuece sace l s o seıored saces Bull. Calcutta Math. Soc Öztür E. ve Bilgi T. 994 Strogly suable seuece saces deıed by a odulus Idia J. Pure Al. Math Fast H. 95 Surla covergece statistiue Collo Math Schoeberg I.J. 959 The itegrability o certai uctios ad related suability ethods Aer. Math. Mothly Kol E. 99 The statistical covergece i Baach saces Acta et Coetatıoes Uiv. Tartuesıs Fridy J.A. 985 O statistical covergece Aalysis

37 4 Salat T. 98 O statistically coverget seueces o reel ubers Math. Slovaca Coor J.S. 988 The statistical ad strog -Cesaro covergece o seueces Aalysis Maddo I.J. 988 Statistical covergece i a locally cove sace Math. Proc. Cab. Phıl. Soc Nive I. ve Zucera H.S. 96 A Itroductio to the Theory o Nubers Joh Wiley & Sos New Yor. 8 Powell R.E. ve Shah S.M. 97 Suability Theory ad its Alicatios V.N.R. Coay odo. 9 Kızaz H. 98 O certai seuece saces Caad. Math. Bull Et M. ve Çola R. 995 O soe geeralized dierece seuece saces Soochow J. Math Et M. ve Nuray F statistical covergece Idia J. Pure Al. Math. 3 AltıY. ve Et M. 5 Geeralized dierece seuece saces deied by a odulus uctıo i a locally cove sace Soochow J. Math

38 ÖZGEÇMİŞ 979 yılıda İstabul da doğdu. İloulu babaı esleği edeiyle değişi illerde taaladı. Ortaoulu ve liseyi Sasu da bitirdi. 997 yılıda Fırat Üiversitesi Fe- Edebiyat Faültesi Mateati Bölüü ü azadı. yılıda ezu oldu. Ayı yıl Elazığ ilide Özel Aadei Dershaesi de bir yıl ateati öğretei olara çalıştı. yılıda Isarta da vatai görevii yatı. 3 yılıda Elazığ ilide Özel Eol Dershaesi de bir yıl ateati öğretei olara çalıştı. Ayı yıl Fırat Üiversitesi Fe Bilileri Estitüsü ü açış olduğu Mateati Aa Bili Dalı ı Fosiyoel Aaliz rograıda tezli yüse lisasa başladı. 4 yılıda Sasu Fial Dergisi Dershaesi de çalışaya başladı ve hale burada çalışatayı. Haa ŞİMŞİR 38

Bir Modülüs Fonksiyonu Yardımıyla Tanımlı Bulanık Sayı Dizilerinin İstatistiksel Yakınsaklığı Üzerine

Bir Modülüs Fonksiyonu Yardımıyla Tanımlı Bulanık Sayı Dizilerinin İstatistiksel Yakınsaklığı Üzerine ırat Üiv. Müh. Bil. Dergisi ciece ad Eg. J o ırat Uiv. 8 ( 83-89 6 8 ( 83-89 6 Bir Modülüs osiyou Yardııyla Taılı Bulaı ayı Dizilerii İstatistl Yaısalığı Üzerie Özet Hısı ALTINOK ırat Üirsitesi e aültesi

Detaylı

KONİK METRİK UZAYLARDA BÜZÜLME DÖNÜŞÜMÜ PRENSİBİ VE SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Nurcan BİLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK

KONİK METRİK UZAYLARDA BÜZÜLME DÖNÜŞÜMÜ PRENSİBİ VE SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Nurcan BİLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK KONİK METRİK UZAYLARDA BÜZÜLME DÖNÜŞÜMÜ PRENSİBİ VE SABİT NOKTA TEOREMLERİ Nurca BİLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 9 ANKARA Nurca BİLGİLİ tarafıda hazırlaa

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açı Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerde alıtı yapma veya Kullaım Koşulları haıda bilgi alma içi http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.aciders.org.tr adresii ziyaret ediiz. 18.102

Detaylı

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine *

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine * S Ü Fe Fa Fe Derg Sayı 37 (011) 9-14, KONYA Matrisleri Hadaard Çarpıı Üzerie * İ. Halil GÜMÜŞ, Necati AŞKARA Selçu Üiversitesi, Fe Faültesi, Mateati Bölüü, Koya Özet: Bu çalışada lieer cebirde öeli bir

Detaylı

KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM. Neslihan KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM. Neslihan KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM Nesliha KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 00 ANKARA Nesliha Koza BAŞAK taraıda hazırlaa KANTOROVICH-STANCU

Detaylı

v = ise v ye spacelike vektör,

v = ise v ye spacelike vektör, D.P.Ü. Fe Bilimleri Estitüsü 1. ayı Mayıs 6 emi-pozitif Ortogoal Matrisler içi Alteratif İi Yötem WO ALERNAIVE MEHOD FOR EMI-POIIVE OROGONAL MARICE B. BÜKCÜ* *Gaziosmapaşa Üiversitesi, Fe-Edebiyat Faültesi,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ A-TOPLANABİLME VE POZİTİF LİNEER OPERATÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Our GENÇ Aabilim Dalı : Matemati Tez Daışmaı: Yrd. Doç. Dr. Özlem GİRGİN ATLIHAN KASIM/013

Detaylı

BÖLÜM III. Kongrüanslar. ise a ile b, n modülüne göre kongrüdür denir ve

BÖLÜM III. Kongrüanslar. ise a ile b, n modülüne göre kongrüdür denir ve BÖLÜM III Kogrüaslar Taım 3. N sabit bir sayı, a, b Z olma üzere, eğer ( a b) ise a ile b, modülüe göre ogrüdür deir ve a b(mod ) şelide gösterilir. Asi halde, yai F ( a b) ise a ile b ye modülüe göre

Detaylı

BAZI YARIGRUP AİLELERİ ve YAPILARI İÇİN SONLULUK KOŞULLARI ve ETKİNLİK *

BAZI YARIGRUP AİLELERİ ve YAPILARI İÇİN SONLULUK KOŞULLARI ve ETKİNLİK * BAZI YARIGRUP AİLELERİ ve YAPILARI İÇİN SONLULUK KOŞULLARI ve ETKİNLİK * Fteess Codtos For Soe Segroup Fales ad Costructos ad Effcecy Basr ÇALIŞKAN Mateatk Aabl Dalı Hayrullah AYIK Mateatk Aabl Dalı ÖZET

Detaylı

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras*

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras* Ç.Ü Fe Bilileri Estitüsü Yıl:2008 ilt:18-3 SERBEST LİE EBİRLERİNDE ESAPLAMALAR * oputatio I Free Lie Algebras* Ebubekir TOPAK Mateatik Aabili Dalı Ahet TEMİZYÜREK Mateatik Aabili Dalı ÖZET Bu çalışada

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

Bir Sınıf Jacobi Matrisi İçin Özdeğer Problemi 1

Bir Sınıf Jacobi Matrisi İçin Özdeğer Problemi 1 S Ü Fe Ed Fa Fe Derg Sayı 7 (6-8, KONYA Bir Sııf Jacobi Matrisi İçi Özdeğer Problemi Oza ÖZKAN Selçu Üiversitesi, Fe-Edebiyat Faültesi, Matemati Bölümü 479 Kampüs, Koya simetri Jacobi matrislerii özdeğerleri

Detaylı

2.2. Fonksiyon Serileri

2.2. Fonksiyon Serileri 2.2. Foksiyo Serileri Taım.. Herhagi bir ( u (x reel (gerçel değerli foksiyo dizisi verilsi. Bu m foksiyo dizisii tüm terimlerii toplamıa, yai u m (x + u m+ (x + u m+2 (x + u m+3 (x + + u m+ (x + = k=m

Detaylı

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi,

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi, . Ders Büyü Sayılar Kauları Kouya geçmede öce DeMoivre-Stirlig formülüü ve DeMoivre-Laplace teoremii hatırlayalım. DeMoivre, geel terimi, a!,,, 3,... e ola dizii yaısa olduğuu göstermiş, aca limitii bulamamış.

Detaylı

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir.

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir. BÖLÜM II Asal Sayılar Taım. p > tam sayısıı de ve ediside başa bölei yosa bu sayıya asal sayı deir. de büyü asal olmaya sayılara da bileşi sayı deir. Teorem. Eğer p bir asal sayı ve p ab ise p a veya p

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI. Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI. Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her haı salıdır ÖZET Yüse Lisas Tezi TOPLANAB

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Mustafa Akkol

Yrd.Doç. Dr. Mustafa Akkol komşuluğu: Taım: ; isteildiği kadar küçük seçilebile poziti bir sayı olmak üzere a a açık aralığıa a R sayısıı komşuluğu deir Örek : Taım: a a a a ve 0 00 olsu ' i 0 00 0 00 999 00 : Z R bir dizi deir

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

RASYONEL FARK DENKLEMLERĐ VE RASYONEL FARK DENKLEMLERĐNĐN BĐLGĐSAYAR UYGULAMALARI ÜZERĐNE BĐR ÇALIŞMA

RASYONEL FARK DENKLEMLERĐ VE RASYONEL FARK DENKLEMLERĐNĐN BĐLGĐSAYAR UYGULAMALARI ÜZERĐNE BĐR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTÖĞRETĐM FEN VE MTEMTĐK LNLR EĞĐTĐMĐ N BĐLĐM DLI MTEMTĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DLI RSYONEL FRK DENKLEMLERĐ VE RSYONEL FRK DENKLEMLERĐNĐN BĐLGĐSYR UYGULMLRI

Detaylı

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s -

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s - 18. S rl ve Arta Diziler Bu bölümde ka tlayaca m z teoremi, arta ve üstte s - rl bir gerçel say dizisii üsts ra çarpmas a ramak kal r biçimide özetleyebiliriz. (Üsts r kavram Bölüm 19 da görece iz.) flte

Detaylı

1. GRUPLAR. 2) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz.

1. GRUPLAR. 2) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz. Sorular ve Çözümleri 1. GRUPLAR 1) G bir grup olmak üzere aşağıdaki eşitlikleri gösteriiz. i) e G birim elema olmak üzere e 1 = e. ii) a G olmak üzere (a 1 ) 1 = a. iii) a 1, a 2,, a G içi (a 1 a 2 a )

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh Ocak 2000

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh Ocak 2000 ÖZE / ABSRAC DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: Sayı: sh. 4-45 Ocak 000 İKİ İNDİSLİ DÜZLEMSEL DAĞIIM PROBLEMİNİN MARİS DENKLEMLERİ İLE İNCELENMESİ (INVESIGAION OF WO-INDEX PLANAR

Detaylı

6.046J/18.401J DERS 9. Post mortem (süreç sonrası) Prof. Erik Demaine

6.046J/18.401J DERS 9. Post mortem (süreç sonrası) Prof. Erik Demaine Algoritmalara Giriş 6.046J/8.40J DERS 9 Rastgele yapılamış iili arama ağaçları Belee düğüm deriliği üseliği çözümleme Dışbüeyli öuramı Jese i eşitsizliği Üstel yüseli Post mortem (süreç sorası Pro. Eri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAJORİZASYON VE MATRİS EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE İre KÜÇÜKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mateati Aabili Dalı Teuz-014 KONYA Her Haı Salıdır ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR VE İKİ DEĞİŞKENLİ BERNSTEIN-CHLODOWSKY POLİNOMLARI. Neşe İŞLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR VE İKİ DEĞİŞKENLİ BERNSTEIN-CHLODOWSKY POLİNOMLARI. Neşe İŞLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR VE İKİ DEĞİŞKENLİ BERNSTEIN-CHLODOWSKY POLİNOMLARI Neşe İŞLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 009 Her haı salıdır ÖZET Yüse Lisas Tezi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL YAKINSAK ALT DİZİLER. Tuğba YURDAKADİM MATEMATİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL YAKINSAK ALT DİZİLER. Tuğba YURDAKADİM MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL YAKINSAK ALT DİZİLER Tuğba YURDAKADİM MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 200 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lisas Tezi ISTAT IST

Detaylı

Ele Alınacak Ana Konular. Hafta 3: Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler (Linear Time Invariant, LTI)

Ele Alınacak Ana Konular. Hafta 3: Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler (Linear Time Invariant, LTI) 5..5 Ele Alıaca Aa Koular Ayrı-zama işaretleri impuls dizisi ciside ifade edilmesi Ayrı-zama LTI sistemleri ovolüsyo toplamı gösterilimi Hafta 3: Doğrusal ve Zamala Değişmeye Sistemler (Liear Time Ivariat

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE AMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Güllü Caa HAZAR Aabilim Dalı : Matematik Tez

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

On invariant subspaces of collectively compact sets of linear operators

On invariant subspaces of collectively compact sets of linear operators itüdergisi/c fe bilimleri Cilt:4, Sayı:, 85-94 Kasım 26 Birlite ompat operatör ailelerii değişmez altuzayları üzerie uç MISIRLIOĞLU *, Şafa ALPAY İÜ Fe Bilimleri Estitüsü, Matemati Mühedisliği Programı,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ ÇOKLU D Z LER VE ONLARIN STAT ST KSEL YAKINSAKLI I

T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ ÇOKLU D Z LER VE ONLARIN STAT ST KSEL YAKINSAKLI I T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇOKLU DZLER VE ONLARN STATSTKSEL YAKNSAKL Fatma Kadriye ÖRGEN Dama: Doç. Dr. Ahmet AHNER YÜKSEK LSANS TEZ MATEMATK ANABLM DAL SPARTA- 009 ÇNDEKLER Sayfa

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU.

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisas Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU Elif SERİN Tez Daışmaı Yrd. Doç. Dr.Abdullah SÖNMEZOĞLU Yozgat 202

Detaylı

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Kısım Bir Reel Değişkeli Foksiyolar Teorisi Prof.Dr.Hüseyi Çakallı 3 H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Reel

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI GAUSS BALANS VE GAUSS KOBALANS SAYILARI ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ MUSTAFA YILMAZ DENİZLİ, TEMMUZ - 07 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONVEKS FONKSİYONLAR VE MATRİS EŞİTSİZLİKLERİ Vilda BACAK YÜKSEK LİSANS TEZİ Matemati Aabilim Dalı Temmuz- KONYA Her Haı Salıdır ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1)

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1) TÜMEVARIM Matematite ulladığımız teoremleri ispatlamasıda pe ço ispat yötemi vardır. Özellile doğal sayılar ve birço ouda ispatlar yapare tümevarım yötemii sıça ullaırız. Tümevarım yötemii P Öermesii doğruluğuu

Detaylı

Aralığın İç Noktasında Süreksizliğe Sahip Dirac Operatörünün Spektral Özellikleri

Aralığın İç Noktasında Süreksizliğe Sahip Dirac Operatörünün Spektral Özellikleri C.Ü. Fe-Edebiyat Faültesi Fe Bilimleri Dergisi 5Cilt 6 Sayı Aralığı İç Notasıda Süresizliğe Sahip Dirac Operatörüü Spetral Özellileri R. Kh. AMİROV ve Y. GÜLDÜ Cumhuriyet Üiversitesi Fe Edebiyat Faültesi

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiLiM VE TEKNOLOJi DERGiSi. SZASZ TIPI OPERATORlERlE poıinom AGIRUKU UZAYLARDA YAKLAŞıM. Nurhayat ispir 1

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiLiM VE TEKNOLOJi DERGiSi. SZASZ TIPI OPERATORlERlE poıinom AGIRUKU UZAYLARDA YAKLAŞıM. Nurhayat ispir 1 ...\) O"'''t" ~.Q~Cıo;>~';. ANADOLU ÜNivERSiTESi BiLiM VE TEKNOLOJi DERGiSi cl o ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY \ L Cilt/Vol.: 3 - Sayı/No: 3 : 41-45 (00) ı ṯ rri('ho~o)\ Q~ XLV.

Detaylı

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2 LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SABİT NOKTA İTERASYONU YÖNTEMİ Bu yötemde çözüme gitmek içi f( olarak verile deklem =g( şeklie getirilir. Bir başlagıç değeri seçilir ve g ( ardışık

Detaylı

f n dµ = lim gerçeklenir. Gösteriniz (Bu teorem Monoton yakınsaklık teoreminde yakınsaklık f n = f ve (f n ) monoton artan dizi

f n dµ = lim gerçeklenir. Gösteriniz (Bu teorem Monoton yakınsaklık teoreminde yakınsaklık f n = f ve (f n ) monoton artan dizi 4.2. Pozitif Foksiyoları İtegrali SOU : f ), M +, A) kümeside bulua foksiyoları mooto arta dizisi ve h.h.h. f = f ise f dµ = f dµ gerçekleir. Gösteriiz Bu teorem Mooto yakısaklık teoremide yakısaklık yerie

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedisli ve Fe Bilileri Dergisi Ivited Review Paer / Çağrılı Derlee Maalesi REGULARIZED TRACES OF DIFFERENTIAL OPERATORS Siga 5/ Mehet BAYRAMOĞLU *, Ehlia ADIGÜZELOV

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

[ ]{} []{} []{} [ ]{} g

[ ]{} []{} []{} [ ]{} g ZAMAN TANIM ALANINDA ÇÖZÜM Yapı özellilerii ortogoalli şartlarıı sağlaaası duruuda, diferasiel hareet delei doğruda üeri ötelerle çözülebilir Depre etisi altıdai ço atlı apılara ugulaa üzere ii arı üeri

Detaylı

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz.

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz. 19B. Yak sak Gerçel Dizi Örekleri Bu bölümde birkaç yak sak dizi öre i daha görece iz. Verdi imiz örekleri her biri hem kedi bafl a hem de kulla la yötem aç s da öemlidir. Örek 19B.1. lim 1/ = 1. Ka t:

Detaylı

Fonksiyonlarda Limit. Dizi fonksiyonu, tanım kümesindeki bütün 1, 2, 3,, n, sayma sayılarına, sırasıyla

Fonksiyonlarda Limit. Dizi fonksiyonu, tanım kümesindeki bütün 1, 2, 3,, n, sayma sayılarına, sırasıyla Foksiyolarda Limit Foksiyolarda it: Bu bölümde y f ( ) foksiyou ve sayısı verildiğide, bağımsız değişkei sayısıa (solda veya sağda) yaklaşırke ya da sosuza yaklaşırke, foksiyou da bir L sayısıa (veya ya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. q-kantorovich TİPLİ LİNEER POZİTİF OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. q-kantorovich TİPLİ LİNEER POZİTİF OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ q-kantorovich TİPLİ LİNEER POZİTİF OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ Özge (ÖZER) DALMANOĞLU MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 200 Her haı salıdır

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

32. Kardinal Say lar, Tan m ve lk Özellikler

32. Kardinal Say lar, Tan m ve lk Özellikler 32. Kardial Say lar, Ta ve l Özelliler Her üei iyis ralaabilece ii a tla flt (Teore 24.1). Özel iyis ral üeler ola ordialleri de Bölü 10 da ta la flt. Ordiallerde iyis ralaa iliflisiyle verilir, yai bir

Detaylı

Hiperbolik ve Küresel Uzaylarda Bir Simetrik Dörtyüzlünün Hacmi Üzerine. Abstract. Özet

Hiperbolik ve Küresel Uzaylarda Bir Simetrik Dörtyüzlünün Hacmi Üzerine. Abstract. Özet Hiperboli Küresel Uzaylarda Bir Simetri Dörtyüzlüü Hacmi Üzerie Bai KARLIĞA arliaga@gazi.edu.tr Gazi Üirsitesi Fe Edebiyat Faültesi atemati Bölümü 06500 Aara T.oullar/Aara urat SAVAŞ msavas@gazi.edu.tr

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR Sezer SORGUN ve erfe BÜYÜKKÖSE Ercyes Üverstes, Fe Bller Esttüsü, Mateat Bölüü, KAYSER srgrzs@gal.co Ah Evra Üverstes,

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CHLODOWSKY-TAYLOR POLİNOMLARIYLA YAKLAŞIM. Seyide ATAK MATEMATİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CHLODOWSKY-TAYLOR POLİNOMLARIYLA YAKLAŞIM. Seyide ATAK MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CHLODOWSKY-TAYLOR POLİNOMLARIYLA YAKLAŞIM Seyide ATAK MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 202 Her haı salıdır ÖZET Yüse Lisas Tezi CHLODOWSKY-TAYLOR

Detaylı

TÜME VARIM ve DİZİLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

TÜME VARIM ve DİZİLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT TÜME VARIM ve DİZİLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT TÜME VARIM Tüme varım. Kazaım : Tüme varım yötemii açılar ve uygulamalar yapar. Toplam ve Çarpım Sembolü. Kazaım : Toplam sembolüü ve çarpım

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

DAĞITIM PROBLEMİNİN OPTİMALLİK KOŞULLARININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF OPTIMALITY CONDITIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM)

DAĞITIM PROBLEMİNİN OPTİMALLİK KOŞULLARININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF OPTIMALITY CONDITIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM) DEÜ ÜHEDİSİK FAKÜESİ FE ÜHEDİSİK DERGİSİ Cilt: Sayı: sh. 7 ayıs DAĞII PROEİİ OPİAİK KOŞUARII İCEEESİ ÖZE/ASRAC (IVESIGAIO OF OPIAIY CODIIOS OF HE RASPORAIO PROE) Süleya ŞAFAK* u çalışada, çıkış varışlı

Detaylı

Aritmetik Fonksiyonlar

Aritmetik Fonksiyonlar BÖÜM V Aiteti osiyola Taı 5. Taı üesi oğal sayıla ola, : N C, şeliei osiyolaa aiteti osiyola ei., içi.. oşuluu sağlaya aiteti osiyolaa ise çaısal osiyola ei. Öe He N içi, ve 3 0 şelie taılaa osiyola bie

Detaylı

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P.

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P. 0..006 MAT3 AYRIK MATEMATİK ARASINAV SORULARI Numarası :..................................... Adı Soyadı :...................................... F,. Fiboacci sayısıı gösterme üzere, ( 0 P.) (a) F + = F

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

İDEAL ÇARPIMLARI (IDEAL PRODUCTS)

İDEAL ÇARPIMLARI (IDEAL PRODUCTS) T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (IDEAL PRODUCTS) 070216013 TUĞBA ÖZMEN 080216038 AYŞE MUTLU 080216064 SEVİLAY HOROZ Nil ehri, Düyaı e uzu ehridir (6.650

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TRAKA ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ Fehi EKĐCĐ TRAKA ÜĐVERSĐTESĐ FE EDEBĐAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ ÜKSEK LĐSAS TEZĐ AALĐZ VE FOKSĐOLAR TEORĐSĐ AABĐLĐM DALI 8 EDĐRE Tez öeicisi: rd. Doç. Dr. Musafa

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. f-cebirlerinin İKİNCİ SIRALI DUALİ VE BANACH A-MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ A-LİNEER OPERATÖRLER

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. f-cebirlerinin İKİNCİ SIRALI DUALİ VE BANACH A-MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ A-LİNEER OPERATÖRLER T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ -CEBİRLERİNİN İKİNCİ SIRALI DUALİ VE BANACH A-MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ A-LİNEER OPERATÖRLER ESRA ULUOCAK DOKTORA TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK

Detaylı

Bir Rasgele Değişkenin Fonksiyonunun Olasılık Dağılımı

Bir Rasgele Değişkenin Fonksiyonunun Olasılık Dağılımı 5.Ders Döüşümler Bir Rasgele Değişkei Foksiyouu Olasılık Dağılımı Bu kısımda olasılık dağılımı bilie bir rasgele değişkei foksiyoları ola rasgele değişkeleri olasılık dağılımlarıı buluması ile ilgileeceğiz.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK METRİK UZAYLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK METRİK UZAYLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK METRİK UZAYLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tezi Hazırlaya Abdulkadir KURAG Tez Daışmaı Doç. Dr. Necdet BATIR Matematik Aabilim Dalı Yüksek

Detaylı

TÜME VARIM Bu bölümde öce,kısaca tümevarım yötemii, sorada ÖYS de karşılamakta olduğumuz sembolüü ve sembolüü ele alacağız. A. TÜME VARIM YÖNTEMİ Tümevarım yötemii ifade etmede öce, öerme ve doğruluk kümesi

Detaylı

GERC EL ANAL IZ H useyin IRMAK

GERC EL ANAL IZ H useyin IRMAK GERÇEL ANALİZ Hüseyi IRMAK Prof. Dr. Hüseyi IRMAK Çakırı Karateki Üiversitesi Fe Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Çakırı 207 2 . BÖLÜM DİZİ KAVRAMI Dizi kavramı matematik bilimide oldukça kullaışlı

Detaylı

LİNEER CEBİR DERS NOTLARI. Ayten KOÇ

LİNEER CEBİR DERS NOTLARI. Ayten KOÇ LİNEER CEBİR DERS NOTLARI Aye KOÇ I MATRİSLER I.1. Taım F bir cisim olmak üzere her i = 1,2,..., m, j = 1,2,..., içi aij F ike a11 a12... a1 a21 a22... a 2 M M... M am1 am2... am (1) şeklide dikdörgesel

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AĞIRLIKLI VE DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE UZAYINDA HARDY OPERATÖRÜNÜN KOMPAKTLIĞI LÜTFİ AKIN

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AĞIRLIKLI VE DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE UZAYINDA HARDY OPERATÖRÜNÜN KOMPAKTLIĞI LÜTFİ AKIN T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIRLIKLI VE DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE UZAYINDA HARDY OPERATÖRÜNÜN KOMPAKTLIĞI LÜTFİ AKIN DOKTORA TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden MC TEST I Seriler ve Diziler www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir2@yahoo.com.tr 8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerde hagisidir? A) 0,8 B) 0,9

Detaylı

D( 4 6 % ) "5 2 ( 0* % 09 ) "5 2

D( 4 6 % ) 5 2 ( 0* % 09 ) 5 2 3 BÖLÜM KAALI SİSEMLEDE EMODİNAMİĞİN I KANUNU I Yasaya giriş Birii bölümde eerjii edilide var veya yo edilemeyeeği vurgulamış, sadee biçim değiştirebileeği belirtilmişti Bu ile deeysel souçlara dayaır

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

DİZİLER - SERİLER Test -1

DİZİLER - SERİLER Test -1 DİZİLER - SERİLER Test -. a,,,,, dizisii altıcı terimi. Geel terimi, a ola dizii kaçıcı terimi dir? 6. Geel terimi, a! ola dizii dördücü terimi 8 8 6. Geel terimi, a k k ola dizii dördücü terimi 6 0 6

Detaylı

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ Lokma Gökçe Olimpiyat problemlerii çözümüde eşitsizlik teorisi öemli bir yer tutar. Baze bir maksimum miimum değer problemide, baze bir geometrik eşitsizlik kaıtıda, baze

Detaylı

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748 ISBN - 978-605-563-60-4 Sertifia No: 748 GENEL KOORDİNATÖR: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR REDAKTE: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR SERDAR DEMİRCİ SABRİ ŞENTÜRK Basm Yeri: EVOS BASIM - ANKARA Bu itab tüm basm ve yay halar

Detaylı

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+ 4. BÖLÜM AÇIK SİSEMLERDE ERMODİNAMİĞİN I. KANUNU Aı aışlı sistemleri sııfladırılması Aı Sistem Aışlı Kararlı aışlı Kararsız aışlı dm dm 0 m& g m& 0 m& g m& dt dt Not: Aı sistemlerde eerji depolaması sözousu

Detaylı

Elektrik&Elektronik Müh. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deney 2

Elektrik&Elektronik Müh. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deney 2 Ayrı Sistemler Eletri&Eletroi Mü. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deey 2 Prof. Dr. Aydı Aa Dr. Erol Öe Baatti Karaaya Koray Sistemleri Özellileri 1. Doğrusallı Liearity: y a ay Ölçeleme scalig, a armaşı

Detaylı

ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI

ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI Oa GERÇEK FBE Matemati Aabilimdalı Matemati Programıda

Detaylı

KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 009 ANKARA Muhib ABULOHA tarafıda hazırlaa KONİK METRİK UZAYLAR

Detaylı

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI OLASILIK HESABI Bu derste, uygulamalarda sıkça karşılaşıla, Olasılık Uzaylarıda bazılarıa değieceğiz ve verilmiş bir Olasılık Uzayıda olasılık hesabı yapacağız. Ω. Ω solu sayıda elemaa sahip olsu. Ω {

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLANABİLEN VEYA SINIRLI OLAN DİZİ UZAYLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ÖZELLİKLERİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLANABİLEN VEYA SINIRLI OLAN DİZİ UZAYLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLANABİLEN VEYA SINIRLI OLAN DİZİ UZAYLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnci BİRGİN Anabilim Dalı : Matematik Programı : Matematik

Detaylı

2. BELİRLİ İNTEGRALİN TANIMI ve TEMEL ÖZELLİKLERİ

2. BELİRLİ İNTEGRALİN TANIMI ve TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS: MATEMATİK II MAT II () ÜNİTE: BELİRLİ İNTEGRALLER KONU:. ARALIKLARIN PARÇALANMASI. BELİRLİ İNTEGRALİN TANIMI ve TEMEL ÖZELLİKLERİ GEREKLİ ÖN BİLGİLER. semolü ve temel toplm ormülleri. Limiti temel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI 2013 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

limiti reel sayı Sonuç:

limiti reel sayı Sonuç: 6 TÜREV MAT Bara Yücel Taı: a, br veriliş ols. olak üzere : a, b R oksiyo ab, içi li liiti reel sayı ise, b liit değerie oksiyo oktasıdaki türevi deir ve d dy, ya da biçiide gösterilir. d d Ba göre, li

Detaylı

6 (saatte 6 müşteri aramaktadır), servis hızı ise. 0.6e

6 (saatte 6 müşteri aramaktadır), servis hızı ise. 0.6e İST KUYRUK TEORİSİ ARASIAV SORULARI ( MAYIS ). Bir baaı müşteri hizmetleride te işi hizmet vermetedir. Müşteriler ortalama daiada bir arama yapmatadır bua arşı ortalama servis süresi ise daia sürmetedir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI DAĞILIMLARIN PARAMETRELERİNİN SANSÜRLÜ VE TAM ÖRNEKLEME DAYALI GÜVEN ARALIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Nagiha ÇÖKEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İstatistik Aabili

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ İKİ DEĞİŞKENLİ FİBONACCİ VE LUCAS POLİNOMLARI

GENELLEŞTİRİLMİŞ İKİ DEĞİŞKENLİ FİBONACCİ VE LUCAS POLİNOMLARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI GENELLEŞTİRİLMİŞ İKİ DEĞİŞKENLİ FİBONACCİ VE LUCAS POLİNOMLARI Şerife TUNÇEZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Daışma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BLEIMANN, BUTZER VE HAHN OPERATÖRÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BLEIMANN, BUTZER VE HAHN OPERATÖRÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BLEIMANN, BUTZER VE HAHN OPERATÖRÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİ Dile SÖYLEMEZ MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 009 Her haı salıdır ÖZET Yüse Lisas Tezi

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme SAYISAL ÇÖZÜMLEME Saısal Çözümleme SAYISAL ÇÖZÜMLEME 8. Hafta İNTERPOLASYON Saısal Çözümleme 2 İÇİNDEKİLER Ara Değer Hesabı İterpolaso Doğrusal Ara Değer Hesabı MATLAB ta İterpolaso Komutuu Kullaımı Lagrace

Detaylı

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Necp ŞİMŞEK Problem. deklem sağlaya tüm kompleks sayılarıı buluu. Çöüm deklem şeklde yaablr. Bu so y kompleks sayıları ç y yaalım. Bu taktrde deklemde, baı y ( ) y elde edlr. Burada

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı