ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇKOVA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve BENLİCE YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ VE YAIGPLA MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 204

2 ÇKOVA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ VE YAIGPLA Merve BENLİCE YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI Bu tez../../... tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oy birliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir... Prof. Dr. Hayrullah AYIK Prof. Dr. Gonca AYIK Yrd. Doç. Dr. Ersin KIAL DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Matematik Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof.Dr. Mustafa GÖK Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ VE YAIGPLA Merve BENLİCE ÇKOVA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Hayrullah AYIK Yıl:204, Sayfa:0 Jüri : Prof. Dr. Hayrullah AYIK : Prof. Dr. Gonca AYIK : Yrd. Doç. Dr. Ersin KIAL Bilgisayar bilimlerinin üzerinde çalışılan temel alanlarından birisi otomoto teorisi ve yerine-yazma sistemleridir (automoto theory and rewriting systems). Yerine-yazma sistemleri, cebirdeki bazı teorilerde kullanılmakla birlikte, cebir de yerine-yazma sistemlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin, kelime problemlerinin çözülebilirliği gibi bazı sonluluk koşullu cebirsel problemlerin çözümünde ve bazı monoidlerin homolojilerinin hesaplanmasında yerine-yazma sistemleri ile ilgili teoriler oldukça sık kullanılmaktadır. Daha da özel olarak, cebirdeki grup ve yarıgrupların takdimleri bilgisayar bilimindeki yerine-yazma sistemleri ile iç içe girmiş durumdadır. Her cebirsel yapının bir takdimi vardır. Özellikle, sonlu takdime sahip olmak sonlu yerine-yazma sistemleri açısından oldukça önemlidir. Biz de bu tezde sonlu takdim edilebilir yarıgruplar ile sonlu tam yerine-yazma sistemleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı önemli çalışmaları derleyeceğiz. Anahtar Kelimeler: Yarıgrup, Doğuray kümesi, Takdim, Yerine-yazma sistemleri I

4 ABSTACT MSc THESIS EWİTİNG SISTEMS AND SEMIGOPS Merve BENLİCE ÇKOVA NIVESITY INSTITTE OF NATAL AND APPLIED SCIENCES DEPATMENT OF MATHEMATICS Supervisor : Prof. Dr. Hayrullah AYIK Year: 204, Page:0 Jury : Prof. Dr. Hayrullah AYIK : Prof. Dr. Gonca AYIK : Asst. Prof. Dr. Ersin KIAL The one of the studies on computer sciences is automoto theory and rewriting systems. ewriting systems are used in some theories in algebra and also algebra is used in some thesis in rewriting systems. For example, the theories of rewriting systems are quite often used in solutions of some finiteness conditional algebraical problems such as solubility of word problems and in some monoids homology measurement. More especially, group and semigroup presentations on algebra are one within rewriting systems on computer sciences. Every algebraical structure has a presentation. Especially, having a finite presentation is more important in terms of finite rewriting systems. In this thesis we are going to compile some important studies which researches relation between finite presentable semigroups and finite complete rewriting systems. Key Words: Semigroup, Generating set, Presentation, ewriting systems II

5 TEŞEKKÜ Çalışmamın her aşamasında bana yardım eden, bilgi ve tecrübeleri ile bana yol gösteren ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Hayrullah AYIK a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Ç.Ü Matematik bölümü araştırma görevlisi Leyla Bugay a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim süresince her daim yanımda olan ve bana destek veren sevgili babam Habib BENLİCE, annem Sabriye BENLİCE, kardeşim Miray BENLİCE, arkadaşlarım Alev ALTINEL, Kübra YILMAZ ve Volkan DEAN a teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLE SAYFA ÖZ... I ABSTACT... II TEŞEKKÜ... III İÇİNDEKİLE.....IV ŞEKİLLE DİZİNİ... VI. GİİŞ TEMEL TANIM VE TEOEMLE Yarıgrup Tanımları Homomorfizmler Bağıntılar ve Denklik Kongrüanslar Green Denklik Bağıntıları egüler (Düzgün) Yarıgruplar Basit Yarıgruplar Doğuray Kümeleri Tek Doğuraylı (Monogenic) Yarıgruplar Takdimler YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Serbest Monoidlerde Sıralamalar Yerine-yazma Sistemleri EES MATİS YAIGPLAI İÇİN YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ KÜÇÜK GENİŞLEMELE İÇİN YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Bir Kriter Yarıgrup Takdimi Değiştirme İndirgeme Süreci Ana Sonuç KÜÇÜK GENİŞLEMELE İÇİN DOĞLABİLİLİK Monoidlerin Küçük Genişlemesi için Sonlu Tam Yerine-yazma Sistemleri IV

7 KAYNAKLA ÖZGEÇMİŞ V

8 ŞEKİLLE DİZİNİ SAYFA Şekil 2.. Green Denklik Bağıntılarının Hasse Diyagramı VI

9 VII

10 . GİİŞ Merve BENLİCE. GİİŞ Yarıgrup teorisi cebirin en temel dallarından biridir. Yarıgrup terimi ilk olarak 904 te Monsieur l Abbé J. A. Séguier in Éléments de la Théorie de Groupes Abstraits adlı kitabında yer almıştır. 926 ve 928 yıllarında A.K. Sushkevich in bir sonlu yarıgrubun minimal idealinin yapısını belirlemesiyle gelişim sürecine başlamıştır. Bu dönemden itibaren çalışmalar hızla artmış ve nihayet 950 li yılların sonunda yarıgrup teorisinin kendisi modern cebirin başlı başına bir alt dalı haline gelmiştir. Yarıgrupların zengin bir soru içeriğine sahip olmasının yanı sıra grup ve halka teorisi başta olmak üzere matematiğin diğer alanları ile olan bağlantısı yarıgrup teorisinin önemini arttırmıştır. Yerine-yazma sistemleri cebirdeki birçok teoride kullanır. Cebirdeki birçok teori de yerine-yazma sistemlerinde kullanılır. Her cebirsel yapının bir takdimi vardır. Özellikle sonlu takdime sahip olmak, sonlu yerine-yazma sistemleri açısından daha önemlidir. Biz de bu çalışmamızda sonlu takdim edilebilir yarıgruplar ile sonlu tam yerine-yazma sistemleri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Tezin ikinci bölümünde, çalışmamızın kaynağını oluşturan temel tanım ve teoremlere yer verdik. Üçüncü bölümde, yerine-yazma sistemleri ile ilgili temel tanım ve teoremleri verdik. Dördüncü bölümde, bir ees matris yarıgrubunu tanımlayan tek türlü sonlanan yerine-yazma sistemini inşa ettik. Beşinci bölümde, S yarıgrubu T altyarıgrubunun küçük genişlemesi olmak üzere, eğer S sonlu bir tam yerine-yazma sistemine sahip ise T nin de sonlu bir tam yerine-yazma sistemine sahip olduğunu gösterdik. Altıncı bölümde, S yarıgrubu T altyarıgrubunun küçük genişlemesi olmak üzere, eğer T sonlu bir tam yerine-yazma sistemi tarafından doğurulabiliyorsa S nin de doğurulabilir olduğunu gösterdik.

11 . GİİŞ Merve BENLİCE 2

12 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE 2.. Yarıgrup Tanımları Bu bölümde ileride kullanacağımız yarıgrup teorisindeki önemli tanım ve teoremleri vereceğiz. Tanım 2... S boştan farklı bir küme olsun. S S den S ye tanımlı bir µ fonksiyonuna S üzerinde bir (kapalı) ikili işlem denir. Her xy, S için x ve y elemanlarına uygulanan bu ikili işlem xµy şeklinde gösterilir. Eğer µ, S üzerinde bir ikili işlem ise (S,µ) ikilisine bir grupoid denir. Tanım (S,µ) bir grupoid olsun. Eğer µ ikili işlemi S üzerinde birleşme özelliğine sahip, yani her x, yz, S için xµ(yµz) =(xµy)µz ise ( S,) grupoidine bir yarıgrup denir. Genelde ikili işlem yerine çarpma işlemi diyeceğiz ve bu işlemi ile göstereceğiz. Eğer çarpma işleminin ne olduğu içerikten belli ise, biz ( S,) yerine S ve x y yerine de xy yazacağız. Tanım S yarıgrubu değişme özelliğine sahip, yani her xy, S için xy = yx ise S yarıgrubuna değişmeli yarıgrup denir. Tanım S bir yarıgrup ve z Solsun. Her a S için za= z ise z ye S nin bir sol sıfır elemanı, her a S için az = z ise z ye S nin bir sağ sıfır elemanı denir. Eğer z S hem sol hem de sağ sıfır eleman ise z ye S nin bir sıfır elemanı denir. 3

13 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Bir yarıgrupta birden fazla sağ veya sol sıfır eleman olabilir. Fakat bir yarıgrupta sıfır eleman varsa aşağıdaki önermeden dolayı sıfır eleman tektir ve 0 ile gösterilir. Önerme Bir S yarıgrubunun sıfır elemanı varsa tektir. İspat: 0 ve 0, S nin iki sıfır elemanı olsun. O halde 0=00 =0 ( 0, sıfır eleman olduğundan) ( 0, sıfır eleman olduğundan) olur. Tanım S bir yarıgrup ve e Solsun. Her a S için ea= aise e ye S nin bir sol birim elemanı, her a S için ae= aise e ye S nin bir sağ birim elemanı denir. Eğer e S hem sağ hem de sol birim eleman ise e ye S nin bir birim elemanı denir. Birim eleman genellikle veya kısaca ile gösterilir. Bir yarıgrupta birden fazla sağ veya sol birim eleman olabilir. Fakat bir yarıgrupta birim eleman varsa aşağıdaki önermeden dolayı tektir. Önerme Bir S yarıgrubunun birim elemanı varsa tektir. İspat: Benzer şekilde ispatlanır. Tanım S bir yarıgrup olsun. Eğer S nin birim elemanı varsa S ye bir monoid denir. S herhangi bir yarıgrup olsun. Eğer S S = S {} S ˇS 4

14 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE olmak üzere, S üzerindeki ikili işlem her st, S için st = st st, S s t = t s= s= t = şeklinde tanımlanırsa S bir monoid olup S den elde edilen monoid denir. S e gerekir ise birim eleman eklenerek Tanım S bir yarıgrup ve e S olsun. Eğer 2 e = ee= e ise e ye S nin bir idempotent elemanı denir. S yarıgrubunun tüm idempotent elemanlarının kümesi ES ( ) ile gösterilir. Eğer S yarıgrubunun tüm elemanları birer idempotent yani ES ( ) = S ise S yarıgrubuna bir band denir. Eğer S yarıgrubu hem değişmeli hem de bir band ise S ye bir yarılatis denir. Tanım S bir yarıgrup olsun. Eğer, her için ve ise S ye bir grup denir. Bu tanım cebir alanında çok kullanılmaz ve genellikle bu tanıma denk olan aşağıdaki tanım kullanılır. S bir yarıgrup olsun. Eğer, her için ex= x ( xe= x) olacak şekilde - - bir ve her bir için x x e ( xx e) = = olacak şekilde bir x - S mevcut ise S ye bir grup denir. Burada ye de x elemanının tersi denir. Sadece birim elemandan oluşan grup denir. ye grubun birim elemanı ve kümesi bir grup olup bu gruba aşikâr 5

15 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Tanım 2... S bir yarıgrup ve T S olsun. Eğer T, S deki çarpma işlemine göre kapalı yani her ab, T için ab T ise T ye S nin bir altyarıgrubu denir ve T S şeklinde gösterilir. 2 S SS { st: st, S} S = = olup olur. Ayrıca S de bir sıfır eleman var ise ve S bir monoid ise olur. Bu altyarıgruplara aşikar altyarıgruplar ve bunların dışındaki altyarıgruplara öz altyarıgruplar denir. S bir yarıgrup ve T de S nin bir altyarıgrubu olsun. Eğer T, S deki çarpma işlemiyle bir monoid oluyorsa T ye S nin bir altmonoidi, eğer bir grup oluyorsa T ye S nin bir altgrubu denir. Benzer şekilde bir monoidin altmonoidi, bir monoidin altgrubu ve bir grubun altgrubu kavramları tanımlanabilir. Tanım S bir yarıgrup ve de S nin bir altgrubu olsun. Eğer S nin olacak şekilde bir H altgrubu mevcut olduğunda veya olmak zorunda kalıyor ise G ye S nin maksimal altgrubu denir. Tanım S bir yarıgrup ve olsun. Eğer ve için sa I ( as I) yani SI { sa: s S ve a I} I ( IS I) = ise I ya S nin bir sol (sağ) ideali denir. Eğer I, S nin hem sol hem de sağ ideali ise I ya S nin bir ideali denir ve < ile gösterilir. Her ideal bir altyarıgruptur. Benzer şekilde < olur. Ayrıca S de bir sıfır eleman varsa < olur. Bu ideallere aşikâr idealler denir. (ve 0 S olduğunda ) olacak şekildeki bir < idealine bir öz ideal denir. Tanım G bir grup ve H, G nin bir altgrubu olsun. Herhangi bir için tanımlanan xh={xh:h H} ve Hx={hx:h H} kümelerine sırasıyla H nin G deki sol koseti ve sağ koseti denir. Ayrıca, H nin G deki tüm sol kosetlerinin kümesi ve sağ kosetlerinin kümesi ile gösterilir. Teorem G bir grup ve denktir. olsun. O halde aşağıdaki önermeler birbirine 6

16 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE (i) G nin ikili işlemi kümesine taşınabilir. (ii) için dir. (iii) için dir. (iv) için dir. İspat: Karakaş (2008), Ders 8, Teorem e bakınız. Tanım G bir grup ve de G nin bir altgrubu olmak üzere yukarıdaki teoremde denk olan önermelerden biri sağlanıyorsa N ye G nin bir normal altgrubu denir ve < ile gösterilir. G değişmeli bir grup ise her altgrubu bir normal altgruptur. < ise N nin her sol koseti aynı zamanda bir sağ koset olduğundan sağ koset ve sol koset yerine kısaca koset denir. Bu durumda N nin G deki tüm kosetlerinin ailesi G N ={xn : x G} ile gösterilir. Bu küme G N için (xn)(yn)=(xy)n şeklinde tanımlanan çarpma işlemi ile birim elemanı N olan bir grup olup bu işleme koset çarpımı ve bu gruba da G nin N ile olan bölüm grubu denir Homomorfizmler Tanım S ve T iki yarıgrup ve f de S den T ye bir dönüşüm (fonksiyon) olsun. Eğer her xy, S için 7

17 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE ise f ye bir homomorfizm denir. Tanım S ve T iki yarıgrup ve f, S den T ye bir homomorfizm olsun. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Eğer f birebir ise f ye bir monomorfizm denir. Eğer f örten ise f ye bir epimorfizm denir. Eğer f hem monomorfizm hem de epimorfizm ise f ye bir izomorfizm denir. Eğer f, S den S ye bir homomorfizm ise f ye bir endomorfizm denir. Eğer f, S den S ye bir izomorfizm ise f ye bir otomorfizm denir. Eğer S den T ye bir izomorfizm mevcut ise S ile T ye izomorfik yarıgruplar denir ve T şeklinde yazılır. S ve T iki monoid ve f de S den T ye bir (yarıgrup) homomorfizm olsun. Eğer S nin birim elemanının f altındaki görüntüsü T nin birim elemanı, yani ise f ye bir monoid homomorfizmi denir. Benzer şekilde, yukarıdaki diğer tanımlar da monoidler için genelleştirilebilir. Tanım S ve T iki yarıgrup ve bir homomorfizm olsun. O zaman, olarak tanımlanan kümelere sırasıyla denir. nin çekirdek kümesi ve görüntü kümesi 8

18 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Tanım S ve T iki yarıgrup olsun. kümesine S ile T nin kartezyen çarpımı denir. Ayrıca ss, S ve tt, T olmak üzere S T kartezyen çarpım kümesi üzerinde (,)( st s, t ) = ( ss, tt ) tanımlanan çarpma (ikili) işlemi ile S T de bir yarıgruptur. Bu yarıgruba S ile T nin direkt çarpımı denir Bağıntılar ve Denklik Tanım X ve Y boş olmayan iki küme olmak üzere altkümesine X ten Y ye bir bağıntı denir. X in her bir X in her bir r altkümesine ise X üzerinde bir bağıntı denir. X üzerindeki tüm bağıntıların kümesi BX ( ) ile gösterilir., X = {( xx, ): x X} kümesi ve X X in kendisi X üzerinde birer bağıntı olup bunlara sırasıyla boş bağıntı, birim bağıntı ve evrensel bağıntı denir. Tanım Her için ao b = {( xy, ) X X : z X için ( xz, ) a ve ( zy, ) b} şeklinde tanımlanan ikili işlem ile bir yarıgruptur. Bu yarıgruba tüm bağıntılar yarıgrubu denir. Ayrıca, birim elemanı olan bir monoid olur. Her r B( X) için r - = xy X X yx {(, ) :(, ) r} bağıntısına r nun ters bağıntısı (tersi) denir. Tanım r, X üzerinde herhangi bir bağıntı ve olsun. O zaman 9

19 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE ve, kümelerine sırasıyla bağıntısının tanım kümesi, in altındaki görüntü kümesi ve bağıntısının görüntü kümesi denir. Kolayca gösterileceği üzere her için ve, o o o o, ve o o o o o o olur. Tanım olsun. Eğer için ise ya X üzerinde bir kısmi dönüşüm denir. Eğer için ise ya X üzerinde bir (tam) dönüşüm denir. bir (kısmi) dönüşüm ve ise genel olarak veya şeklinde gösterilir. Tanım r, X üzerinde herhangi bir bağıntı olsun. Eğer (i) X r ise r ya yansımalı bağıntı; (ii) r r - = ise r ya simetrik bağıntı; (iii) ro r r ise r ya geçişmeli bağıntı; (iv) ise ya ters-simetrik bağıntı; 0

20 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE denir. Eğer r bağıntısı yansımalı, simetrik ve geçişmeli bir bağıntı ise r ya X üzerinde bir denklik bağıntısı denir. Tanım , X üzerinde bir denklik bağıntısı ve olsun. O zaman { :(, ) } x r = xr = y X xy r kümesine bir denklik sınıfı denir. Ayrıca X in tüm denklik sınıflarının ailesi olan X r = { xr: x X} kümesine de X in r vasıtasıyla oluşturulan bölüm kümesi denir. Önerme , X üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. O halde her için ya ya da olur. İspat: Karakaş (2008), Ders, Teorem e bakınız. Tanım X ve Y boş olmayan iki küme ve f : X fi Y bir fonksiyon olsun. O zaman f f xy X X xf yf o - = {(, ) : = } şeklinde tanımlanan küme X üzerinde bir denklik bağıntısı olup bu bağıntıya f nin çekirdeği denir ve kerf = fo f - şeklinde de yazılabilir. Tanım X boş olmayan bir küme ve, X kümesi üzerinde herhangi bir bağıntı ise X X olduğundan yi içeren denklik bağıntılarının ailesi boştan farklıdır. Böylece, yi içeren tüm denklik bağıntılarının kesişimi de bir denklik

21 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE bağıntısıdır ve bu denklik bağıntısı yi içeren en küçük denklik bağıntısıdır. Bu en küçük denklik bağıntısına tarafından doğrulan denklik bağıntısı denir ve ile gösterilir. Başka bir ifade ile olur. Ayrıca, bir denklik bağıntısı ise ve e = ( - ) e özellikleri sağlanır. Tanım X boş olmayan bir küme ve, X üzerinde yansımalı bir bağıntı olsun. O zaman o o o o olup benzer şekilde devam edilirse olur. Bu durumda X üzerinde bağıntısı = n Z + n olarak tanımlanır. 2

22 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Önerme X boş olmayan bir küme olmak üzere X üzerindeki herhangi bir yansımalı bağıntısı için tanımlanan, X üzerinde yi içeren en küçük geçişmeli bağıntıdır. İspat: Eğer ( xy, ),( yz, ) ise ( xy, ) vardır. Bu durumda m n ve ( yz, ) olacak şekilde m n m n ( xz, ) o = + olup ( xz, ) dur. Ayrıca olup, yi içeren bir geçişmeli bağıntıdır. T, yi içeren herhangi bir geçişmeli bağıntı olsun. T geçişmeli olduğundan 2 = T T T o o olup 2 T olur. Benzer şekilde devam edilir ise her n için n T olduğu ve dolayısıyla, T olduğu gösterilir. Böylece, yi içeren en küçük geçişmeli bağıntıdır. Önerme X boş olmayan bir küme ve, X üzerinde herhangi bir bağıntı olsun. O halde e - = Ø º D ø X ß olur. İspat: S - = D X ve E S = olsun. Bir önceki önermeden E, yi içeren yansımalı ve geçişmeli bir bağıntıdır. Ayrıca S simetrik olduğundan her için S S - = olup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n n S - = SoLoS - = S - olos - - = S - - olo S - - = SoLo S = S olur. Böylece 3

23 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE n n n E = ( S ) = S = S = S = E Ł - ( ) ł n= n= n= olup E simetriktir. O halde E, yi içeren bir denklik bağıntısıdır. Ayrıca s, X üzerinde yi içeren bir başka denklik bağıntısı ise - - s s = olup = olur. Bir önceki önermeden E = S s - S X s olur. O halde E, yi içeren en küçük denklik bağıntısıdır Kongrüanslar Tanım S bir yarıgrup ve de S üzerinde bir bağıntı olsun. Eğer, her a S ve her (,),( st s, t) için (i) ( as, at) (ii) ( sa, ta) ise bağıntısına sol uyumlu; ise bağıntısına sağ uyumlu; (iii) ( ss, tt ) ise bağıntısına uyumlu bağıntı denir. Ayrıca sol uyumlu denklik bağıntısına bir sol kongrüans; sağ uyumlu denklik bağıntısına bir sağ kongrüans ve uyumlu denklik bağıntısına bir kongrüans denir. Önerme S bir yarıgrup ve, S üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. nin bir kongrüans olması için gerek ve yeter koşul nin hem sol hem de sağ kongrüans olmasıdır. İspat: Howie (995), Proposition.5. e bakınız. Tanım S bir yarıgrup ve, S üzerinde bir denklik bağıntısı olmak üzere tanımdan kolayca görülüyor ki, nin bir kongrüans olması için gerek ve yeter koşul nin nin bir altyarıgrubu olmasıdır. O halde nin altyarıgrubu olan ve 4

24 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE, S üzerinde birer kongrüanstır. Bu kogrüanslara sırasıyla S nin aşikâr kongrüansı ve evrensel kongrüansı denir. Tanım S bir yarıgrup ve, S üzerinde bir kongrüans olsun. S nin ile elde edilen bölüm kümesi üzerinde bir çarpma işlemi S r için ( xr)( yr) = ( xy) r şeklinde tanımlanır ise S r bu çarpma işlemi ile bir yarıgrup olup bu yarıgruba S nin ile elde edilen bölüm yarıgrubu denir. Kolayca görülüyor ki, eğer S birim elemanı olan bir monoid ise S da birim elemanı olan bir monoiddir. Burada r x = { y S: xr y} şeklinde göstereceğiz. r Tanım S bir yarıgrup ve, S üzerinde bir kongrüans olsun. O zaman her a S için ar # = ar olarak tanımlanan homomorfizm olup bu homomorfizme doğal homomorfizm denir. r # : S fi S dönüşümü bir örten r Önerme S, T iki yarıgrup ve f : S fi T bir homomorfizm olsun. Bu durumda - ker f = fo f = {( xy, ) X X : xf = yf} S üzerinde bir kongrüanstır. İspat: Howie (995), Teorem.5.2 ye bakınız. 5

25 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Teorem (. İzomorfizm Teoremi) S, T iki yarıgrup ve f : S fi T örten bir homomorfizm ise S T olur. İspat: ( xra ) r = kerf alalım ve a : S T r fi dönüşümü her xr S r = xf olarak tanımlayalım. Her xr, yr S r için için xr = yr ( xy, ) r = ker f xf = yf ( xra ) = ( yra ) ve ( ) ( ) ( ) ( xr yra ) = ( x y) ra = ( x y) f = ( xf)( yf) = ( xra ) ( yra ) olduğundan hem iyi tanımlı hem de bir monomorfizmdir. Ayrıca örten olduğundan olup Tanım , bir S yarıgrubu üzerinde herhangi bir bağıntı olsun. O zaman kümesi c c = {( xay, xby): xy, S,( ab, ) } c olarak tanımlanır. Bu durumda kolayca görülür ki, S yarıgrubu üzerinde yi içeren en küçük sol ve sağ uyumlu bağıntıdır. Ayrıca, Q da S üzerinde herhangi bir bağıntı olmak üzere, - c c - ( ) = ( ), ( Q) c = c Q c ve bir kongrüans ise olur. 6

26 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Tanım S bir yarıgrup ve, S üzerinde herhangi bir bağıntı olsun. O halde olup S üzerinde yi içeren en az bir kongrüans vardır. S üzerinde yi içeren tüm kongrüansların arakesiti de yi içeren bir kongrüans olup bu kongrüansa tarafından doğurulan kongrüans denir ve # ile gösterilir. Başka bir ifade ile # olur. Tanımdan kolayca görülür ki # yi içeren en küçük kongrüanstır. Teorem S bir yarıgrup ve, S yarıgrubu üzerinde bir bağıntı olsun. O halde # c e = ( ) olur. İspat: Howie (995), Proposition.5.8 e bakınız Green Denklik Bağıntıları Tanım S bir yarıgrup ve sağ ve iki taraflı idealleri sırasıyla olsun. S nin a elemanını içeren en küçük sol,, ve şeklindedir. Bunun yardımı ile S üzerinde tanımlanan, ve 7

27 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE bağıntılarına sırasıyla sol-green (L-Green), sağ-green (-Green) ve Green (J- Green) bağıntısı denir. Bu bağıntıların birer denklik bağıntısı olduğu açıktır. Önerme S bir yarıgrup ve olsun. (i) olacak şekilde vardır. (ii) olacak şekilde vardır. (iii) olacak şekilde vardır. İspat: (i) ( ) olup olacak şekilde vardır. Benzer şekilde olacak şekilde olduğu gösterilebilir. ( ) ve olacak şekilde var olsun. olup olur. buradan olduğu elde edilir. Diğerleri benzer şekilde gösterilebilir. Önerme S bir yarıgrup olmak üzere S üzerindeki sol-green bağıntısı L ve sağ- Green bağıntısı değişmeli yani L o = o L dir. İspat: Howie (995), Proposition 2..3 e bakınız. Tanım S bir yarıgrup olsun. L, sırasıyla S yarıgrubu üzerindeki L-Green ve -Green bağıntıları olmak üzere H=L olarak tanımlanan denklik bağıntısına H- Green bağıntısı ve S yarıgrubu üzerinde L ve bağıntılarını içeren en küçük denklik bağıntısını da D-Green bağıntısı denir. D-Green bağıntısının tanımından D= L = ( L ) e 8

28 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE olur. Dikkat edilirse L ile simetrik ve yansımalı olduğundan - ( ) ( ) S L L D = L olup, ayrıca o o ve o o olduğundan o o o o o o o o ve o o o olur. Dolayısıyla için o olur. Böylece D = L = L L D = L e - ( ) [( ) ( ) S] ( ) n = ( L ) = ( L ) ( L ) n= n= 2 = ( L ) ( Lo) n= = ( L ) Lo n olur. Bir S yarıgrubu üzerindeki L,, J, H ve D-Green denklik bağıntıları için, olup aralarındaki bu ilişki aşağıdaki diyagram ile ifade edilebilir. Bu diyagrama Hasse Diyagramı denir. 9

29 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE J D L H Şekil 2.. Green Denklik Bağıntılarının Hasse Diyagramı Önerme G bir grup ise L==J=H=D= olur. İspat: için ve olup ve alınırsa ve olacak şekilde bulunmuş olur. O halde için olup dir. Benzer şekilde olup L==J=H=D= olduğu elde edilir. Önerme S değişmeli bir yarıgrup ise L==H=D olur. İspat: Önerme in ispatına benzer şekilde gösterilir. Tanım S bir yarıgrup olmak üzere S üzerindeki L,, H, D ve J-Green denklik bağıntılarına göre elde edilen denklik sınıflarının kümeleri sırasıyla 20

30 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE ve için a yı içeren L,, H, D ve J-Green denklik sınıfları sırasıyla ile gösterilir. Eğer L,, H, D ve J-Green denklik bağıntılarının S yarıgrubu üzerinde tanımlı olduğu içerikten belli olmuyor ise bu denklik bağıntıları sırasıyla ile gösterilir. S bir yarıgrup ve olmak üzere ve olduğu tanımlardan açıktır. O halde bir D-Green denklik sınıfı D, ayrık L-Green denklik ve -Green denklik sınıflarının birleşimidir. Bu yüzden Clifford ve Preston bir D sınıfını, her satırı bir -sınıfını, her sütunu bir L-sınıfını ve her hücresi de bir H- sınıfını temsil eden bir yumurta kefesi olarak düşünmüşlerdir. Teorem (Green Teoremi) S bir yarıgrup ve olmak üzere (i) Eğer ise ve olacak şekilde mevcut olup şeklinde tanımlanan dönüşümleri birbirinin tersi olan iki bire-bir ve örten dönüşümlerdir. Ayrıca daki her bir H-sınıfını de bu H-sınıfının bulunduğu -sınıfındaki H- sınıfına eşler. Benzer şekilde de deki her bir H-sınıfını da bu H-sınıfının bulunduğu -sınıfındaki H-sınıfına eşler. (ii) Eğer ise ve olacak şekilde mevcut olup 2

31 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE şeklinde tanımlanan dönüşümleri birbirinin tersi olan iki bire-bir ve örten dönüşümlerdir. Ayrıca daki her bir H-sınıfını de bu H-sınıfının bulunduğu L-sınıfındaki H- sınıfına eşler. Benzer şekilde de deki her bir H-sınıfını da bu H-sınıfının bulunduğu L-sınıfındaki H-sınıfına eşler. İspat: Howie (995), Lemma 2.2. ve Lemma ye bakınız. Sonuç aynı D- sınıfında iki H-sınıfı ise olur. İspat: Howie (995), Lemma e bakınız. Sonuç S bir yarıgrup olsun. Eğer H, S de bir H-sınıfı ise olur. Ayrıca olduğunda H, S nin bir altgrubudur. veya İspat: Howie (995), Teorem e bakınız. Sonuç S bir yarıgrup ve H, S de bir H-sınıfı olsun. Eğer H bir idempotent eleman içeriyor ise S nin bir altgrubudur. Dolayısıyla bir H-sınıfı en fazla tane idempotent eleman içerir egüler (Düzgün) Yarıgruplar Tanım S bir yarıgrup olsun. Eğer bir a S için axa a = olacak şekilde bir x S varsa elemanına S nin bir regüler elemanı denir. Eğer S nin her elemanı regüler ise S ye bir regüler yarıgrup denir. Örneğin; S bir yarıgrup ve e S bir idempotent eleman ise e bir regüler elemandır. Ayrıca, her grup bir regüler yarıgruptur. 22

32 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Önerme S bir yarıgrup ve olsun. Eğer a bir regüler eleman ise ve sınıflarının her elemanı regülerdir. İspat: S bir yarıgrup ve a S bir regüler eleman olsun. O halde axa a şekilde x S vardır. Herhangi bir b La ve tb = a olacak şekilde st, = olacak yani ( ab, ) L alalım. O zaman sa= b S mevcut olup bxt ( ) b bx( tb) = bxa= ( sa) xa saxa ( ) = sa= b olduğundan b L regüler olur. a Benzer şekilde " c elemanının da regüler olduğu gösterilebilir. a Sonuç S bir yarıgrup ve a S olsun. Eğer a bir regüler eleman ise a her elemanı da regülerdir. D nın Sonuçtan kolayca görülüyor ki bir D -Green denklik sınıfı D nin ya hiç regüler elemanı yoktur ya da tüm elemanları regülerdir. D nin tüm elemanları regüler ise D ye regüler D -sınıfı denir. Önerme egüler bir D -sınıfında her L -sınıfı ve her -sınıfı en az bir tane idempotent eleman içerir. İspat: D bir regüler D -sınıfı ve a D olsun. O halde axa a x S vardır. Bu durumda = olacak şekilde ( xa)( xa) = xaxa ( ) = xa ve ( ax)( ax) = ( axa) x= ax olup xa ve ax birer idempotent elemandır. Ayrıca 23

33 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE axa ( ) = a ve xa ( ) = xa ve ( ax) a= ave ax ( ) = ax olup sırasıyla xala ve axa yani xa La ve ax a olur. Sonuç egüler bir D -sınıfı en az bir tane idempotent eleman içerir. Önerme S bir yarıgrup ve e S bir idempotent eleman olsun. O zaman e nin bir sol birim elemanı ve L e nin bir sağ birim elemanıdır. İspat: e bir idempotent eleman ve a olsun. O halde a= ex olacak şekilde e x S mevcut olup 2 ea= eex ( ) = ex= ex= a olur. Benzer şekilde, b L için be= b olduğu da gösterilebilir. e Tanım S bir yarıgrup ve a S olmak üzere eğer axa= a ve xax= x olacak şekilde bir x S mevcut ise x elemanına a nın bir tersi denir ve a nın tüm terslerinin kümesi V( a ) ile gösterilir. Yani V( a) = { x S: axa= a ve xax= x}. olur. Eğere S bir idempotent eleman ise eee= e olup e Ve () dir. Önerme S bir yarıgrup olsun. a S ve yeter koşul a S nin regüler olmasıdır. nin bir tersinin var olması için gerek 24

34 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE İspat: a S nin bir tersi varsa aynı zamanda regüler olduğu tanımdan kolayca görülür. Tersine; a S regüler iken a nın bir tersinin var olduğunu gösterelim. a S regüler iken axa= a olacak şekilde bir x S var olup y xax alırsak = olarak aya= axax ( ) a= ( axa) xa= axa= a ve yay= ( xax) axax ( ) = xaxa ( )( xax) = xa( xax) = xaxa ( ) x= xax= y olduğundan y, a nın bir tersi olur. Teorem S bir yarıgrup, D bir D -sınıfı ve a D olsun. (i) a Va ( ) ise a D olur. Ayrıca L a ve La a a H - (ii) b D sınıfları sırasıyla aa ve için a Lb ve b a aa idempotent elemanlarını içerir. L H - sınıfları e ve f idempotent elemanlarını içeriyor ise aa = e ve aa= f olacak şekilde a Va ( ) vardır. Ayrıca a H b olur. (iii) nın birden fazla tersini içeren H -sınıfı yoktur. İspat: Howie (995), Teorem e bakınız. Önerme S bir regüler yarıgrup ve ab, S olsun. (i) alb aa bb = olacak şekilde a Va ( ) ve b Vb () vardır. 25

35 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE (ii) ab aa bb = olacak şekilde a Va ( ) ve b Vb ( ) vardır. (iii) ahb aa= bbve aa = bb olacak şekilde a Va ( ) ve b Vb () vardır. İspat: Howie (995), Proposition 2.4. e bakınız Basit Yarıgruplar Tanım S, sıfır elemansız bir yarıgrup olsun Eğer S nin kendisi dışında başka ideali yok ise S ye bir basit yarıgrup denir. S, sıfır elemanlı ve sıfırın dışında en az bir başka elemanı olan bir yarıgrup 2 olsun. Eğer S nin {0} ile kendisi dışında başka ideali yok ve S {0} ise S ye bir 0-basit yarıgrup denir. Önerme S, sıfır elemanlı bir yarıgrup olsun. S nin 0 -basit yarıgrup olması için gerek ve yeter koşul " 0 a S için SaS = S olmasıdır. İspat: Howie (995), Proposition 3.. e bakınız. Sonuç S, sıfır elemansız bir yarıgrup olsun. S nin bir basit yarıgrup olması için gerek ve yeter koşul " a S için SaS = S olmasıdır Doğuray Kümeleri Tanım S bir yarıgrup ve altyarıgruplarının arakesiti de olsun. S nin X kümesini içeren tüm X kümesini içeren bir altyarıgrup olup bu altyarıgruba S nin X tarafından doğurulan altyarıgrubu denir ve S X ile gösterilir. Yani 26

36 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE I X = { T: X TT, S} S olur. Böylece S X X kümesini içeren en küçük altyarıgruptur. Ayrıca, kolayca gösterileceği üzere S X, X üzerindeki tüm sonlu çarpımların kümesidir. Yani X = x S Lxn n Z + K xn X { : ve x,, } olur. Benzer şekilde X tarafından doğurulan altmonoid ve X tarafından doğurulan altgrup da tanımlanabilir. Bunlar da sırasıyla = { L : ve x, K, } {} ve X x x n Z + x X M n n e en + { : ;, {, },,, } X = x G L x n Z x X i n n i ei - + = K olur. Tanımdan kolayca görülüyor ki - - X x x X = { : } olarak tanımlanırsa G X = X X - S olur. Eğer X kümesinin bir yarıgrup, monoid veya grup doğuray kümesi olduğu içerikten anlaşılıyorsa X tarafından doğurulan altyarıgrup, altmonoid veya altgrup kısaca X ile gösterilir. X S bir yarıgrup (monoid/grup), X S ve Y S olsun. Eğer Y ise X Y olduğu açıktır. Tanım S bir yarıgrup olmak üzere eğer S = X olacak şekilde bir X S kümesi var ise bu X kümesine S nin bir yarıgrup doğuray kümesi, 27

37 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE X in her bir elemanına S nin bir doğurayı ve S ye de X tarafından doğurulan yarıgrup denir. Eğer S S ye sonlu doğuraylı yarıgrup denir. = X olacak şekilde S nin sonlu bir X altkümesi varsa Özel olarak, sonlu bir yarıgrup aynı zamanda kendisi için bir sonlu doğuray kümesi olduğundan sonlu doğuraylıdır. S bir yarıgrup ve S = X olsun. Eğer X {} x küme ise S ye tek doğuraylı (monogenic) yarıgrup denir ve S yazılabilir. Benzer tanımlar monoid ve grup için de yapılabilir. = şeklinde tek elemanlı bir = x şeklinde de Tanım S, sonlu doğuraylı bir yarıgrup olmak üzere min{ X : S = X ve X sonlu} S tamsayısına S nin yarıgrup rankı denir ve rank ( ) şekilde monoid rankı ve grup rankı da tanımlanabilir. S S ile gösterilir. Benzer Önerme S, T birim elemanları sırasıyla S, T sırasıyla S ile T nin birer doğuray kümesi olsun. O zaman olan iki monoid ve X, Y Z = {( x, ): x X} {(, y): y Y} T S kümesi S T monoidinin bir doğurayıdır. İspat: ( st, ) S T olsun. O halde s S ve t T s= xx K x ve olup 2 m t = yy 2K yn olacak şekilde xi Xi, {,2, K, m} ve yj Y, j {,2, K, n} vardır. Bu durumda 28

38 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE (,) st = ( xx Kx, yy Ky ) = ( x, ) K( x, )(, y ) K (, y ) olup S T = Z olur. 2 m 2 n T m T S S n Kolayca görülüyor ki S ve T sonlu doğuraylı iki yarıgrup ise S doğuraylı olur. T de sonlu Önerme S sonlu doğuraylı bir yarıgrup ve A, S nin herhangi bir doğuray kümesi olsun. O halde S nin bir doğuray kümesi olacak şekilde sonlu bir A0 altkümesi vardır. A İspat: S sonlu doğuraylı bir yarıgrup ve A, S nin herhangi bir doğuray kümesi olsun. B= { b, b2, K, b n }, S nin bir sonlu doğuray kümesi olmak üzere " bi B için b = aa K a i i i i 2 k olacak şekilde a a A i K vardır. Böylece i k n A {,, } 0 = a K a olarak alınır ise i= i i k S = B A0 A = S olup A 0, S nin bir sonlu doğuray kümesi olur Tek Doğuraylı (Monogenic) Yarıgruplar n S bir yarıgrup ve a S olsun. O zaman a = { a : n Z + } olur. Eğer, her n m için a m n a ise + F: a fi ( Z, + ) a n fi n 29

39 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE dönüşümü bir izomorfizm olup Z +, + ) olur. Eğer en az bir çift n m için a m n = a ise + + x y I = { x Z : $ y Z x y ve a = a } kümesi boş değildir. Böylece I Z + ve Z + alttan sınırlı olduğundan I nın bir tek en küçük elemanı mevcuttur. Ayrıca + + x+ m m J = { x Z : $ y Z a = a } kümesi de boş olmayıp bir tek en küçük elemanı mevcuttur. Şimdi T = aa K a a K a 2 m m+ m+ r- {,,,,,, } alalım. Bu elemanların hepsi birbirinden farklıdır. Gösterelim. Eğer i< j m+ r- için a i j = a ise i I olup nin seçiminden m i iolur. O zaman i= m+ q olacak şekilde q Z + {0} vardır. Ayrıca < j olduğundan j= m+ p olacak şekilde p Z + mevcut ve q< p olur. ve lar mecburen den küçük olup a = a = a a = a a = a = a m+ p- q m+ r+ p- q m+ p r- q m+ q r- q m+ r m olur. Bu durumda p-q J ve p- q< r olur ki bu nin seçimi ile çelişir. Böylece T nin tüm elemanları farklı olup T = m+ r- olur. Herhangi bir n m+ r tamsayısı için bölme algoritmasından n- m= qr+ s ve 0 s r- olacak şekilde qs, Z + {0} vardır. Böylece 30

40 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE a = a = a a = a a = L = a = a n m + qr + s m + r ( q - ) r + s m ( q - ) r + s m + r + s m + s olup n m+ s a a T = olur. O halde a aa a a a 2 m m+ m+ r- = {,, K,,, K, } olup, bu tek doğuraylı yarıgrup m+ r Mmr, ( a) = a: a = a m şeklinde gösterilir. Teorem S bir yarıgrup ve a S olsun. a sonlu ise 2 m m+ m+ r- {,,,,,, } a = aa K a a K a ve a m + r = a m olacak şekilde mr, Z + vardır. Tanım Yukarıdaki notasyonlar ile ye nın indeksi ve ye nın periyodu denir. Teorem S bir yarıgrup ve a S olmak üzere nın indeksi ve periyodu olsun. Eğer kl, {0,,, r-} K elemanları m+ k 0(mod r) m+ l (mod r) olacak şekilde seçilir ise olan ve tarafından doğurulan bir devirli gruptur. kümesi birim elemanı İspat: Howie (995), Lemma.2.3 e bakınız. 3

41 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE 2.0. Takdimler Tanım A boş olmayan bir küme olsun. Bu kümenin elemanlarını bir alfabe sisteminin tüm harfleri olarak düşünürsek her a,,, {0} K a A n Z + n için w al an ifadesine uzunluğu n olan bir kelime denir ve w kelimesinin uzunluğu (boyu) lw ( ), Lw ( ), w veya w sembollerinden biri ile gösterilir. Eğer lw ( ) sonlu bir tamsayı ise w kelimesine bir sonlu kelime denir. Eğer lw= ( ) 0 ise w kelimesine boş kelime denir ve boş kelime e veya ile gösterilir. A boş olmayan bir küme (alfabe) olmak üzere, A üzerindeki tüm sonlu boş olmayan kelimelerin kümesi A + ile ve A + {} e = A + {} kümesi de gösterilir. Diğer bir ifade ile A ile { L n K n } A + = a a : n Z + ve a,, a A ve A = A + {} e = A + {} olur. Tanım A + kümesi, her m a La, bl b A + için n ( a Ka )( bkb ) = a LabL b n m n m şeklinde tanımlanan çarpma işlemi ile bir yarıgrup olur. Bu yarıgruba A üzerinde ki serbest yarıgrup denir. Ayrıca, olan bir monoiddir ve bu monoide serbest monoid denir. A kümesi de aynı ikili işlemle ile birim elemanı 32

42 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Tanım F bir yarıgrup, A F ve i: Afi F, a A " için ( ) ai = a olarak tanımlanan gömme dönüşümü olsun. Eğer her S yarıgrubu ve her f : Afi S fonksiyonu için İ A f S y F diyagramı değişmeli yani io y = iy = f olacak şekilde bir tek y : F fi S homomorfizmi varsa F, A üzerinde bir serbest yarıgruptur denir. Bu durumda y A = f olur. A +, A üzerinde bir serbest yarıgruptur. Tanım A bir alfabe ve A + da A üzerindeki serbest yarıgrup olsun. + + A A olmak üzere A ikilisine bir yarıgrup takdimi ve # A + üzerinde tarafından doğrulmuş kongrüans olmak üzere A + # bölüm yarıgrubuna A tarafından takdim edilen (tanımlanan) yarıgrup denir. Bu durum + A # şeklinde ifade edilir. Eğer #, A A ise A ikilisine bir monoid takdimi ve A üzerinde tarafından doğurulmuş kongrüans olmak üzere # A bölüm monoidine A monoid takdimi tarafından takdim edilen monoid denir. Önerme Her yarıgrubun bir takdimi vardır. 33

43 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE İspat: S bir yarıgrup ve A i: Afi A bir gömme dönüşüm olmak üzere = S olsun. A +, A üzerindeki serbest yarıgrup ve A i S i f diyagramı değişmeli (yani A i f = ) olacak şekilde bir tek f : A + fi S homomorfizmi vardır. Bu homomorfizmin örten olduğu açık olup,. İzomorfizm Teoremi nden A + S olur. kerf mevcuttur, en azından, kerf nin bir kongrüans doğurayı (böyle bir doğuray daima = kerf alınabilir) olmak üzere A olur. + Tanım S bir yarıgrup olsun. S A olacak şekildeki bir A yarıgrup takdimine S nin bir yarıgrup takdimi denir. Bu durumda S nin elemanları A + üzerindeki kongrüans sınıfları ile bire-bir eşlenmiştir. Başka bir ifade ile de A + daki her kelime S nin bir elemanını temsil eder. S bir monoid ise A # olacak şekildeki A monoid takdimine S nin bir monoid takdimi denir. 34

44 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Bir monoid aynı zamanda bir yarıgrup olduğundan hem yarıgrup hem de monoid takdiminden bahsedilebilir. Bu durumda yarıgrup takdimi S A ve monoid takdimi M A ile gösterilir. Eğer A ve sonlu kümeler ise A ye bir sonlu takdim ve eğer bir S yarıgrubunun/monoidinin sonlu bir takdimi mevcut ise S ye sonlu takdimli (takdim edilebilir) yarıgrup/monoid denir. Tanım A bir yarıgrup takdimi olsun. Eğer (, rs) ise bu elemana bir ilişki (bağıntı) denir ve genellikle ( r = s) veya sadece r = s şeklinde yazılır. Eğer A= { a, K, a m } ve şeklinde ise A yerine = { r = s, K, r = s } ( mn, Z + {0}) n a, K, am r = s, K, rn = sn yazılabilir. w, w2 A + olmak üzere eğer ile tamamen aynı kelime ise w w2 şeklinde ve eğer n ile S = A nin aynı elemanını temsil ediyor yani ( w, w ) 2 # ise w = w şeklinde yazılır. Bu durumda w = w2 S de sağlanıyor denir. 2 Tanım A bir yarıgrup takdimi ve w, w2 A + olsun. Eğer w aub, w2 avb olacak şekilde, A ve ( uv, ) ab veya ( vu, ) mevcut ise w 2, deki bir ilişki bir kez uygulanarak w den elde edilmiştir denir. Eğer w w veya her i=,2,, n- 2 K için i a i den elde edilmiş olmak üzere kelimelerin sonlu bir a +, deki bir ilişki bir kez uygulanarak w a fia fil fi a w 2 n 2 35

45 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE dizisi mevcut ise w 2, w den deki ilişkiler kullanılarak elde edilmiştir denir. w Ayrıca 2 = w, A nin veya sadece nin bir sonucudur da denir. Tanım = A, S için bir takdim ve W A + olsun. Eğer W kümesi S nin her bir elemanını sadece bir elemanla temsil eden kelimelerden oluşuyor ise W ya S için bir kanonik form veya normal form denir. Önerme = A bir yarıgrup takdimi ve S, P tarafından tanımlanan yarıgrup olsun. w, w2 A + w gerek ve yeter koşul 2 olmak üzere w = w2 nin S de sağlanıyor olması için = w nin nin bir sonucu olmasıdır. İspat: Howie (995), Proposition.5.9 a bakınız. Önerme = A bir yarıgrup takdimi ve S, P tarafından tanımlanan yarıgrup olsun. Ayrıca T, bir B kümesi tarafından doğurulan yarıgrup olsun. Eğer f : Afi B örten bir fonksiyon mevcut ve f : A T + fi nin tek genişlemesi olarak tanımlanan doğal homomorfizm olmak üzere "(, rs) için rf sf T, S nin bir homomorfik görüntüsüdür. Diğer bir ifade ile T S üzerinde bir r kongrüansı vardır. = S r olacak şekilde İspat: uskuc (995), Proposition 2. e bakınız. Sonuç S homomorfik görüntüsüdür. = A ve T = AQ olsun. Eğer Q ise T, S nin bir 36

46 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Sonuç S, A takdimi ile tanımlanan yarıgrup ve T = A = A + serbest yarıgrup olsun. O zaman olup S, T nin bir homomorfik görüntüsüdür. Dolayısıyla her yarıgrup bir serbest yarıgrubun homomorfik görüntüsüdür. Teorem S bir yarıgrup, A S ve S = A olsun. O zaman A nin S için bir takdim olabilmesi için gerek ve yeter koşul (i) deki tüm ilişkilerin S de sağlanıyor olması ve (ii) her uv, A + için u= v bağıntısı S de sağlanıyor iken u= v bağıntısının nin bir sonucu olmasıdır. İspat: uskuc (995), Proposition 2.3 e bakınız. Sonuç S, X S kümesi tarafından doğurulan bir yarıgrup ve A, herhangi bir küme olmak üzere f : Afi X bir örten fonksiyon ve A A + + olsun. O halde yeter koşul f, f A ikilisinin S nin bir yarıgrup takdimi olması için gerek ve nin tek homomorfizm genişlemesi olarak tanımlanan homomorfizm olmak üzere (i) "(, rs) için rf sf = olması ve (ii) " uv, A + için uf = vf olduğunda u = v ilişkisinin nin bir sonucu olmasıdır. 37

47 2. TEMEL TANIM VE TEOEMLE Merve BENLİCE Sonuç S bir yarıgrup, A herhangi bir küme ve f : Afi S bir fonksiyon olsun. O halde A ikilisinin S nin bir yarıgrup takdimi olması için gerek ve yeter koşul f, f nin tek homomorfizm genişlemesi olarak tanımlanan homomorfizm olmak üzere (i) Af nin S için bir doğuray kümesi olması, (ii) "(, rs) için rf sf = olması ve (iii) " uv, A + için uf = vf olduğunda u = v ilişkisinin nin bir sonucu olmasıdır. Önerme M bir monoid olsun. Eğer A, M nin bir yarıgrup takdimi ve w A +, birim elemanı temsil eden bir kelime ise A, w= M nin bir monoid takdimidir. Diğer taraftan eğer BQ M nin bir monoid takdimi, eˇ B ve Q de Q daki ilişkilerde yerine e yazılması ile elde edilen ilişkiler kümesi ise 2 B, eq, e = ebe, = beb, = b (" b B) M nin bir yarıgrup takdimidir. Sonuç M bir monoid olsun. M nin sonlu monoid takdimli olması için gerek ve yeter koşul sonlu yarıgrup takdimli olmasıdır. 38

48 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ 3.. Serbest Monoidlerde Sıralamalar Tanım 3... S boş olmayan bir küme olsun. S üzerinde aşağıdaki aksiyomları sağlayan < bağıntısına S üzerinde bir lineer sıralama ve bu durumda S ye bir lineer sıralı küme denir. Bu aksiyomlar (i) < geçişli, (ii) < ters simetrik ve (iii) her, rs S ve r s için r < s veya s< r şeklindedir. Eğer < bağıntısı S üzerinde (i) ve (ii) özelliklerini sağlıyorsa < bağıntısına bir kısmi sıralama ve bu durumda S ye bir kısmi sıralı küme denir. S üzerinde kesin azalan sonsuz bir diziye sahip olmayan bir lineer sıralamaya ise S üzerinde bir iyi sıralama ve bu durumda S ye bir iyi sıralı küme denir. Örnek S sonlu bir küme ise S nin herhangi bir lineer sıralaması iyi sıralamadır. Örnek Doğal sayılar kümesi bildiğimiz sıralama ile iyi sıralı kümedir. Tanım S, < bağıntısı ile lineer sıralı bir küme ve n S = S S L de S nin ( r, r, K, r ),( s, s, K, s ) S n -li elemanlarının oluşturduğu bir küme olsun. 2 n 2 için eğer r< s veya s = r,, si- = ri- ve ri < si mevcut ise K olacak şekilde bir i n n n 39

49 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE ( r, r, K, r ) < ( s, s, K, s ) 2 n 2 n yazılır. Bu sıralamaya n S üzerinde bir (soldan sağa) alfabetik sıralama denir. Tanım A, < ile lineer sıralı bir alfabe olsun. Aşağıda tanımlanan sıralamaya A üzerindeki alfabetik sıralama denir. ve yeter koşul r rr r ve s ss s A 2L k 2L l olmak üzere r s < olması için gerek (i) r elemanının s nin bir ön eki olması, yani k < l ve r = s,..., r k = s k olması veya r = s, K, r i = s i ve r i < s i olacak şekilde bir i min{ kl,} nin (ii) - - mevcut olmasıdır. yarı A üzerindeki alfabetik sıralama lineerdir. yarı A 2 ise A üzerindeki alfabetik sıralama iyi sıralı olmayabilir. Örneğin; A= {, ab, K, z} ve a< b< < z K olmak üzere grup> grrup> grrrup >K dizisi A da kesin azalan sonsuz bir dizidir. Tanım A bir alfabe ve rs, A olmak üzere r < s r < s veya r = s iken r, sden alfabetik sıralama ile daha küçük 40

50 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE şeklinde tanımlanan sıralamaya uzunluk artı alfabetik (l-p-l) sıralama denir. l-p-l sıralamayı diğerlerinden ayırmak için << ile göstereceğiz. Eğer A iyi sıralı ise A, l-p-l sıralaması ile iyi sıralı ve lineerdir. Tanım A üzerinde rs, A olmak üzere r < s r < s şeklinde tanımlanan sıralamaya uzunluk uyumlu (azaltan) sıralama; ve her uv, A için r < s urv< usv şeklinde tanımlanan sıralamaya tercüme-değişmez sırama denir. Bir tercümedeğişmez iyi sıralamaya indirgenmiş sıralama denir. Önerme Boş kelime e indirgenmiş sıralamada en küçük elemandır. İspat: Kabul edelim ki sıralamanın tercüme-değişmez oluşundan e > r olacak şekilde bir r A + mevcut olsun. O zaman r e e r > e r r r r e r r > e r r r , ve benzer şekilde devam edilirse 2 3 e > r > r > r >L 4

51 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE şeklinde kesin azalan sonsuz bir dizi elde edilir. Bu durum indirgenmiş sıralamanın iyi sıralama oluşuyla çelişir. yarı 3... İyi sıralı bir tercüme-değişmez sıralamada urv olduğu açıktır. Diğer yandan; r > s ise urv> usv olur. < usv ise r < s yarı Bir sıralamanın tercüme-değişmez olduğunu göstermek için her rs, A ve her, göstermek yeterlidir. ab A için r < s olduğunda ar < as ve rb< sb olduğunu yarı A 2 ise A da tanımlı alfabetik sıralama tercüme-değişmez değildir. Örneğin; A= {, ab} ve a< b olsun. Fakat a< aa iken ab aab > dir. Ancak, aynı uzunluktaki kelimeler için tercüme-değişmez özelliği sağlanır. Gerçekten de r = s ve r < s iken ar< as ve rb< sb olur. yarı l-p-l sıralamada r < s ve r < s iken ar < as ve rb < sb olduğundan, ayrıca r = s ve r < s iken ar< as ve rb< sb olduğundan l-p-l sıralama bir tercüme-değişmez sıralama olur. Dolayısıyla l-p-l sıralama, bir indirgenmiş sıralamadır Yerine-yazma Sistemleri Tanım A bir alfabe ve A, A üzerindeki serbest monoid olmak üzere <, A üzerinde bir indirgenmiş sıralama ve, için r A A kümesinin her (, rs) > s şeklindeki elemanlarından oluşan bir altkümesi olsun. O zaman ( A, <, ) üçlüsüne A üzerinde bir yerine-yazma sistemi denir. Bu durumda (, rs) elemanına bir yerine-yazma kuralı denir ve r s fi şeklinde gösterilir. 42

52 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE Genel olarak w, w2 uv, A ve r s w A olsun. Eğer fi mevcut ise 2 urv ve w2 usv olacak şekilde w, deki bir ilişki bir kez uygulanarak w den elde edilmiştir denir ve wfi w2 veya wfi w2 yazılır. Eğer w w2 veya her i=,2, K, n için a A olmak üzere sonlu bir i w a fia fil fi a w 2 n 2 dizisi mevcut ise w, w 2 yi ile yerine yazar denir ve ifade ile fi, Ayrıca gösterelim. fi nin yansımalı ve geçişmeli kapanışıdır. w fi w yazılır. Diğer bir 2 fi nin yansımalı, simetrik ve geçişmeli kapanışını «, A + üzerinde tarafından doğurulan kongrüans olup bölüm grubunu tanımlar ve u A + için Eğer wfi z olacak şekilde bir u modülo z «sınıfı [ ] «ile A + / «u ile gösterilir. A kelimesi mevcut ise w A kelimesine ( ye göre) indirgenebilir kelime denir. Aksi takdirde w ye ( ye göre) indirgenemez kelime denir ve A + olan elemanların kümesi Irr( ) veya Irr ile gösterilir. da nin hiçbir kuralı ile indirgenemez Tanım Eğer wfi y ve y indirgenemez ise y kelimesine w kelimesinin ( ye göre) indirgenemez (normal) formu denir. yarı Bir yerine yazma sisteminde normal (indirgenemez) kelimelerin kümesi normal formları oluşturur. Örnek A= {, ab}ve a< b olsun. Ayrıca <, A da bir l-p-l sıralama ve a eb ebab aba 2 2 = { fi, fi, fi } olsun. Örneğin, 43

53 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE ababbafiaababafibabafiabaafi ab olur. Benzer şekilde normal formların kümesinin {, eabab,,, ba, aba } olduğu kolayca gösterilebilir. Örnek X xyx y - - = {,,, } ve x y x y - - > > > olsun. Ayrıca <, X da bir l-p-l sıralama ve xx ex x e yy e y y e = { fi, fi, fi, fi } olsun. Eğer w xyx xy x y yxy ise deki farklı kuralları uygulayarak w xyx xy x y yxyfixyy x y yxyfixx y yxy fi - y yxy fixy veya fi fi w xyx xy x y yxy xyx xy x xy xyx xy y fi - xyx x fixy olur. Dikkat edilirse, bu iki yerine-yazmanın sonucunda aynı eleman elde edildi. Örnek A= {, ab}, a< b ve a eb e ab e = { fi, fi,( ) fi } olsun., < sıralaması ile A üzerinde bir yerine-yazma sistemidir. Eğer w 2 ababab alınır ise deki farklı kuralları uygulayarak 3 2 w aab ( ) fi a veya w abababfi babab olur. Bu durumda iki yerine-yazmanın sonucunda farklı (indirgenemez) elemanlar elde edildi. 44

54 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE Teorem ufi v ise her w A için uwfi vw ve wufi wv olur. İspat: Çalışkan (2002), Teorem ye bakınız. Tanım ( A, <, ) bir yerine-yazma sistemi ve " ~" da nin A üzerinde doğurduğu kongrüans olmak üzere w / ~ nin en küçük elemanına kanonik formu denir. w A ın Önerme Bir kanonik formun her alt kelimesi de kanoniktir. İspat: v bir kanonik form ve u da v nin bir alt kelimesi olsun. O zaman v aub olacak şekilde a ve b kelimeleri vardır. Eğer u kanonik form olmasaydı u~ u ve u < u olacak şekilde bir u u/~ var olup aub< aub olurdu. Ayrıca < sıralaması tercüme değişmez olduğundan v aub aub v < olurdu. Ancak, v v/~ olup bu durum v nin en küçük olması ile çelişir. O halde u bir kanonik formdur. yarı Eğer ~ u v ise her i=,2, K, l için olacak şekilde bir u u0, u, K, ul v sonlu dizisi vardır. ui ui - fi veya u fi i- u i Tanım Eğer u ~ vşeklindeki tüm uv, A için u fi w ve vfi w olacak şekilde bir w özelliğine sahiptir denir. A mevcut ise bu yerine-yazma sistemine Church-osser Teorem Eğer bir yerine-yazma sistemi Church-osser özelliğine sahip ise her kongrüans sınıfı tam olarak bir tane indirgenmiş forma sahiptir. 45

55 3. YEİNE-YAZMA SİSTEMLEİ Merve BENLİCE İspat: uv, A, u ~ v ve u ile v nin ikisi de indirgenemez olsun. Church-osser özelliğinden u fi w ve indirgenemezliğinden u w v olur. v fi w olacak şekilde bir w A vardır. u ve v nin Tanım Eğer u fi v ve u fi w şeklindeki her uvw,, A için vfi t ve w fi t olacak şekilde bir t A mevcut ise bu yerine-yazma sistemine confluent sistem denir. Eğer u fi v ve ufi w şeklindeki her uvw,, A için v fi t ve w fi t olacak şekilde bir confluent sistem denir. t A mevcut ise bu yerine-yazma sistemine yerel Teorem Bir yerine-yazma sistemi için Church-osser özelliğine sahip olma yerel confluent sistem olma ve confluent sistem olma denktir. İspat: Arthur, Araujo ve Thomson (999), Teorem.28 e bakınız. Sonuç Eğer bir yerine-yazma sistemi confluent ise yerine yazılan bir kelimeden elde edilen indirgenmiş form kanonik formdur. Örnek (i) 2 2 ab, a eb, ebab, aba fi fi fi yerine-yazma sistemi confluent sistemdir. Örneğin; aaafia ve aaafia bbabfibabafiabaafiab ve bbabfiab babbfiba ve babbfiababfiaabafiba bababfibaabafibbafia ve bababfiabaabfiabbfia 46

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YARIGRUPLARIN OTOMORFİZMLERİ VE TAKDİMLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YARIGRUPLARIN

Detaylı

Leyla Bugay Haziran, 2012

Leyla Bugay Haziran, 2012 Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri ltanguler@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi, Matematik Bölümü Haziran, 2012 Yarıgrup Teorisi Nedir? Yarıgrup terimi ilk olarak 1904 yılında Monsieur l

Detaylı

Leyla Bugay Doktora Nisan, 2011

Leyla Bugay Doktora Nisan, 2011 ltanguler@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi, Matematik Bölümü Doktora 2010913070 Nisan, 2011 Yarıgrup Teorisi Nedir? Yarıgrup teorisi cebirin en temel dallarından biridir. Yarıgrup terimi ilk olarak 1904

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 5.KONU Cebiresel yapılar; Grup, Halka 1. Matematik yapı 2. Denk yapılar ve eş yapılar 3. Grup 4. Grubun basit özellikleri 5. Bir elemanın kuvvetleri

Detaylı

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b Bölüm 1 Temel Kavramlar Bu bölümde bağıntı ve fonksiyon gibi bazı temel kavramlar üzerinde durulacak, tamsayıların bazı özellikleri ele alınacaktır. Bu çalışma boyunca kullanılacak bazı kümelerin gösterimleri

Detaylı

1. GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G (e ye birim eleman denir) vardır.

1. GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G (e ye birim eleman denir) vardır. 1. GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir., ) cebirsel 1) a b cg,, için a( bc) ( ab) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1), G de bir ikili işlemdir. 2) a, b, c G için a( bc)

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

Bu bölümde cebirsel yapıların temelini oluşturan Grup ve özelliklerini inceleyeceğiz.

Bu bölümde cebirsel yapıların temelini oluşturan Grup ve özelliklerini inceleyeceğiz. 1 BİR İŞLEMLİ SİSTEMLER Bu bölümde cebirsel yapıların temelini oluşturan Grup ve özelliklerini inceleyeceğiz. 1.1 İŞLEMLER Bir kümeden kendisine tanımlı olan her fonksiyona birli işlem denir. Örneğin Z

Detaylı

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir.

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir. SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon Tanım 2: Bir grubun kendi üzerine izomorfizmine otomorfizm, grubun kendi üzerine homomorfizmine endomorfizm Sadece birebir olan

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz.

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz. Bölüm 3 Gruplar Bu bölümde ilk olarak bir küme üzerinde tanımlı işlem kavramını ele alıp işlemlerin bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Daha sonra kümeler ve üzerinde tanımlı işlemlerden oluşan cebirsel

Detaylı

Tanım Bir X kümesi üzerinde bir karakter dizgisi (string) X kümesindeki. boş karakter dizgisi (null string) denir ve l ile gösterilir.

Tanım Bir X kümesi üzerinde bir karakter dizgisi (string) X kümesindeki. boş karakter dizgisi (null string) denir ve l ile gösterilir. BÖLÜM 3 Karakter Dizgileriil i Tanım 3.1.1 Bir X kümesi üzerinde bir karakter dizgisi (string) X kümesindeki öğelerden oluşan bir sonlu dizidir. Hiç bir öğesi olmayan bir karakter dizgisine boş karakter

Detaylı

KARAKTER DİZGİLERİ, BAĞINTILAR, FONKSİYONLAR KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR

KARAKTER DİZGİLERİ, BAĞINTILAR, FONKSİYONLAR KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR KARAKTER DİZGİLERİ, BAĞINTILAR, FONKSİYONLAR KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR 2012-2013 Karakter Dizgisi Karakter Dizgisi Üzerine İşlemler Altdizgi Tanım 3.1.1: Bir X kümesi üzerinde bir karakter dizgisi (string)

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 3.KONU Kümeler Teorisi; Küme işlemleri, İkili işlemler 1. Altküme 2. Evrensel Küme 3. Kümelerin Birleşimi 4. Kümelerin Kesişimi 5. Bir Kümenin Tümleyeni

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

MAT 302 SOYUT CEBİR II SORULAR. (b) = ise =

MAT 302 SOYUT CEBİR II SORULAR. (b) = ise = MAT 302 SOYUT CEBİR II SORULAR 1. : bir dönüşüm, olsunlar. a) ( ) = ( ) ( ) b) ( ) ( ) ( ) olduğunu c) ( ) nin eşitliğinin sağlanması için gerekli ve yeterli bir koşulun nin 1 1 olması ile mümkün olduğunu

Detaylı

8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar

8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar 8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar 1. Eşit güçlü kümeler 2. Sonlu ve sonsuz kümeler 3. Doğal sayılar kümesi 4. Sayılabilir kümeler 5. Doğal sayılar kümesinde toplama 6. Doğal sayılar kümesinde

Detaylı

1 BAĞINTILAR VE FONKSİYONLAR

1 BAĞINTILAR VE FONKSİYONLAR 1 BAĞINTILAR VE FONKSİYONLAR Bu bölümde ilk olarak Matematikte çok önemli bir yere sahip olan Bağıntı kavramnı verip daha sonra ise Fonksiyon tanımı verip genel özelliklerini inceleyeceğiz. Tanım 1 A B

Detaylı

CEBİR ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

CEBİR ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÖABT CEBİR ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Yasin ŞAHİN ÖABT CEBİR ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Her hakkı saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı, yazarın izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi

Detaylı

1.4. KISMİ SIRALAMA VE DENKLİK BAĞINTILARI

1.4. KISMİ SIRALAMA VE DENKLİK BAĞINTILARI Reel sayılar kümesinin "küçük ya da eşit", bağıntısı ile sıralanmış olduğunu biliyoruz. Bu bağıntı herhangi bir X kümesine aşağıdaki şekilde genelleştirilebilir. Bir X kümesi üzerinde aşağıdaki yansıma,

Detaylı

Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir.

Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir. 2. SİMETRİK GRUPLAR Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir. Tanım 2.2. boş olmayan bir küme olsun. ile den üzerine bire-bir fonksiyonlar kümesini

Detaylı

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir. BĞANTI - FONKSİYON 1. Sıralı İkili : (a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.! (x 1,x 2, x 3,x 4,...x n ) : sıralı n li denir. Örnek, (a,b,c) : sıralı

Detaylı

ab H bulunur. Şu halde önceki önermenin i) koşulu da sağlanır ve H G bulunur.

ab H bulunur. Şu halde önceki önermenin i) koşulu da sağlanır ve H G bulunur. 3.ALT GRUPLAR HG, Tanım 3.. (G, ) bir grup ve nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. Eğer (H, ) bir grup ise H ye G nin bir alt grubu denir ve H G ile gösterilir. Not 3.. a)(h, ), (G, ) grubunun alt grubu

Detaylı

10. DİREKT ÇARPIMLAR

10. DİREKT ÇARPIMLAR 10. DİREKT ÇARPIMLAR Teorem 10.1. H 1,H 2,, H n bir G grubunun alt gruplarının bir ailesi ve H = H 1 H 2 H n olsun. Aşağıdaki ifadeler denktir. a ) dönüşümü altında dır. b) ve olmak üzere her yi tek türlü

Detaylı

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1 SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) 1. A = { k k Z, < k 4 } 4. N tam sayılar kümesinde i N için, k 1 B = { k Z, 1 k < 1 } k 1 A = 1 i,i 1 i ( ] kümeleri verildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016 6. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 16, 2016 Bu derste lineer cebirdeki bazı fikirleri gözden geçirip Lie teorisine uygulamalarını inceleyeceğiz. Bütün Lie cebirlerinin cebirsel olarak kapalı ve karakteristiği

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR

8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR 8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR Şimdiye kadar bir gruptan diğer bir gruba tanımlı olan fonksiyonlarla ilgilenmedik. Bu bölüme aşağıdaki tanımla başlayalım. Tanım 8.1: ve iki grup ve f : G H bir fonksiyon

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents 1 İyi Sıralama 5 Bibliography 13 1 İyi Sıralama Well Ordering İyi sıralama kavramı, doğal sayıların

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Modül Teori. Modüller. Prof. Dr. Neşet AYDIN. [01/07] Mart Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart / 50

Modül Teori. Modüller. Prof. Dr. Neşet AYDIN. [01/07] Mart Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart / 50 Modül Teori Modüller Prof. Dr. Neşet AYDIN ÇOMÜ - Matematik Bölümü [01/07] Mart 2012 Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart 2012 1 / 50 Giriş M bir toplamsal değişmeli

Detaylı

için Örnek 7.1. simetri grubunu göz önüne alalım. Şu halde dür. Şimdi kalan sınıflarını göz önüne alalım. Eğer ve olarak alırsak işlemini kullanarak

için Örnek 7.1. simetri grubunu göz önüne alalım. Şu halde dür. Şimdi kalan sınıflarını göz önüne alalım. Eğer ve olarak alırsak işlemini kullanarak 7. Bölüm Grupları olmak üzere grubunu nasıl inşa ettiğimizi hatırlayalım. grubunun alt grubu grubu tüm olacak şekilde tüm sınıflardan oluşmuştur. Sınıfların toplamını ile, yani ile tanımlamıştık. Şimdi

Detaylı

8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR

8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR 8. HOMOMORFİZMALAR VE İZOMORFİZMALAR Şimdiye kadar bir gruptan diğer bir gruba tanımlı olan fonksiyonlarla ilgilenmedik. Bu bölüme aşağıdaki tanımla başlayalım. Tanım 8.1: G, ve H, iki grup ve f : G H

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

DEĞİŞMELİ BANACH CEBİRLERİNİN GELFAND SPEKTRUMLARI ÜZERİNE

DEĞİŞMELİ BANACH CEBİRLERİNİN GELFAND SPEKTRUMLARI ÜZERİNE Ekim 25 Cilt:3 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 547-554 DEĞİŞMELİ BANACH CEBİRLERİNİN GELFAND SPEKRUMLARI ÜZERİNE Hayri AKAY, Ziya ARGÜN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Bölümü,

Detaylı

0.1 Küme Cebri. Teorem 1 A ve B iki küme olmak üzere i) (A B) c = A c B c ii) (A B) c = A c B c

0.1 Küme Cebri. Teorem 1 A ve B iki küme olmak üzere i) (A B) c = A c B c ii) (A B) c = A c B c 0. Küme Cebri Bu bölümde verilen keyfikümeler üzerinde birleşim, kesişim, fark, tümleyen,...gibi özellikleri sağlayan eşitliklerle ilgilenceğiz. İlk olarak De Morgan kurallarıdiye bilinen bir Teoremi ifade

Detaylı

1. KÜMELER TEORİSİ 1. Giriş. Modern matematiğin en önemli kullanım araçlarından birisi kümeler teorisidir. Kümeler teorisi çalışmaları matematiğin temelinde kullanılışı 20. yüzyılın başlangıcında Frege,

Detaylı

DERS: CEBİRDEN SEÇME KONULAR KONU: ENDOMORFİZMA HALKALARI

DERS: CEBİRDEN SEÇME KONULAR KONU: ENDOMORFİZMA HALKALARI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS: CEBİRDEN SEÇME KONULAR KONU: ENDOMORFİZMA HALKALARI ÖĞRETİM ÜYELERİ: PROF.DR. NEŞET AYDIN AR.GÖR. DİDEM YEŞİL HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Vektör Uzayları Lineer Cebir David Pierce 5 Mayıs 2017 Matematik Bölümü, MSGSÜ dpierce@msgsu.edu.tr mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Bu notlarda, alıştırma olarak her teorem, sonuç, ve örnek kanıtlanabilir;

Detaylı

Parametric Soft Semigroups

Parametric Soft Semigroups Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi / Ordu University Journal of Science and Technology Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., 2018; 8(1): 91-99 Ordu Univ. J. Sci. Tech., 2018; 8(1): 91-99 e-issn: 2146-6459

Detaylı

xy, de iki polinom verildiğinde bunların

xy, de iki polinom verildiğinde bunların İKİ RANKLI SERBEST NILPOTENT LIE CEBİRLERİNDE İÇ-OTO-DENKLİK * İnner-Auto-Equivalene for Free Nilpotent Lie Algebras of Rank Two Cennet ESKAL Matematik Anabilim Dalı Ahmet TEMİZYÜREK Matematik Anabilim

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-2 SERBEST LİE CEBİRLERİNİN ALT MERKEZİ VE POLİSENTRAL SERİLERİNİN TERİMLERİNİN KESİŞİMLERİ * Intersections of Terms of Polycentral Series and Lower Central Series of Free Lie Algebras Zeynep KÜÇÜKAKÇALI

Detaylı

kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir grup üzerinde tanımlı

kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir grup üzerinde tanımlı Bölüm 5 Permütasyon Grupları Bu bölümde sonlu bir kümenin permütasyonlarını araştıracağız. Öncelikle permütasyon kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir rup üzerinde tanımlı eşlenik

Detaylı

2. SİMETRİK GRUPLAR. Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir.

2. SİMETRİK GRUPLAR. Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir. 2. SİMETRİK GRUPLAR Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir. Tanım 2.2. X boş olmayan bir küme olsun. S X ile X den X e tüm birebir örten fonksiyonlar

Detaylı

FONKSİYONLAR. Örnek: (2x-2,y-3)=(10,-3) olduğuna göre x ve y sayılarını bulunuz.

FONKSİYONLAR. Örnek: (2x-2,y-3)=(10,-3) olduğuna göre x ve y sayılarını bulunuz. 1 FONKSİYONLAR Sıralı İkili: A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, aa ve bb iken (a, b) ifadesine bir sıralı ikili denir. Burada a ya, sıralı ikilinin birinci bileşeni, b ye de ikinci bileşeni denir.

Detaylı

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Gruplar...3 Alt Gruplar...9 Simetrik Gruplar...13 Devirli Alt Gruplar...23 Sol ve Sağ Yan Kümeler (Kosetler)...32 Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 Grup Homomorfizmaları...41

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir?

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler, değer kümelerine göre adlandırı - lırlar. Dizinin değer

Detaylı

Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları

Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları Bölüm 9 Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları Bu bölümde verilen bir grupta belirli bir altgrubun sol ve sağ kosetlerinin birbirine eşit olması durumu ele alınacaktır. Bu durumda söz konusu altgruba normal

Detaylı

HOMOLOJİ CEBİRE GİRİŞ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI

HOMOLOJİ CEBİRE GİRİŞ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI 12.04.2011 HOMOLOJİ CEBİRE GİRİŞ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI 1. f : A B modül homomorfizması, i : Ker f A kapsama homomorfizması ve p : B B/Im f doğal epimorfizma olmak üzere 0 Ker f A B B/Im f 0 dizisinin

Detaylı

Cebir Notları. Gökhan DEMĐR, ÖRNEK : A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona

Cebir Notları. Gökhan DEMĐR, ÖRNEK : A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Đşlem ĐŞLEM A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona ikili işlem denir. Örneğin toplama, çıkarma, çarpma birer işlemdir. Đşlemler

Detaylı

12.Konu Rasyonel sayılar

12.Konu Rasyonel sayılar 12.Konu Rasyonel sayılar 1. Rasyonel sayılar 2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Rasyonel sayılar kümesinde çıkarma ve bölme 4. Tam rayonel sayılar 5. Rasyonel sayılar kümesinde sıralama

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

İndirgenme Boyutu Üç Olan Fibonacci Simetrik Sayısal Yarıgruplarının Bir Sınıfı

İndirgenme Boyutu Üç Olan Fibonacci Simetrik Sayısal Yarıgruplarının Bir Sınıfı İndirgenme Boyutu Üç Olan Fibonacci Simetrik Sayısal Yarıgruplarının Bir Sınıfı Meral SÜER * ve Sedat İLHAN * Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü,7060 Batman, Türkiye Dicle Üniversitesi,

Detaylı

7. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 17, 2016

7. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 17, 2016 7. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 17, 2016 Bu derste bütün Lie cebirlerinin cebirsel olarak kapalı ve karakteristiği sıfır olan k cismi üzerine tanımlı olduğunu varsayıyoruz. 1 Tekrar Gözden Geçirme: Basitlik,

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE

GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE ÖZEL EGE LİSESİ GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Berk KORKUT DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL İZMİR 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI 3.33 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM 3 4.

Detaylı

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÇÖZÜMLER p q r q q p r q q. p r q q p r 5. p q q r r r, p q q r, r p, q q r q, q p q. p q p q p q p q p q q p p 6. p p q p p q p q p p p q

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents 1 Denklik Bağıntıları 5 Bibliography 13 1 Denklik Bağıntıları 1 1denklik 1.1 Eşitlik Günlük

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DERS: CEBİRDEN SEÇME KONULAR KONU: KARDİNAL SAYILAR ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ: PROF.DR. NEŞET AYDIN AR.GÖR. DİDEM YEŞİL HAZIRLAYANLAR: DİRENCAN DAĞDEVİREN ELFİYE ESEN

Detaylı

Grup Homomorfizmaları ve

Grup Homomorfizmaları ve Bölüm 7 Grup Homomorfizmaları ve İzomorfizmalar Bu bölümde verilen gruplar arasında grup işlemlerini koruyan fonksiyonları ele alacağız. Bu fonksiyonlar yardımıyla verilen grupların cebirsel yapılarının

Detaylı

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI Soyut Cebir Prof. Dr. Dursun TAŞCI Ankara 2007 674 ÖNSÖZ Bu kitap; Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde uzun yıllar okutmuş olduğum Soyut Cebir ve Cebire Giriş ders notlarının düzenlenmesi ve daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM MANTIK Giriş... 1 Genel Olarak Mantık... 1 Mantığın Tarihçesi ve Modern Mantığın Doğuşu... 1 Mantık Öğretimin Önemi ve Amacı... 2 Önerme... 3 VE İşlemi (Birlikte Evetleme, Mantıksal

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents 1 Operatörler 5 Bibliography 19 Index 23 1 Operatörler İşlemler 1.1 Operatör Nedir? İlkokulden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48 İÇİNDEKİLER Önsöz...2 Önermeler ve İspat Yöntemleri...3 Küme Teorisi...16 Bağıntı...26 Fonksiyon...38 İşlem...48 Sayılabilir - Sonlu ve Sonsuz Kümeler...56 Genel Tarama Sınavı...58 Önermeler ve İspat Yöntemleri

Detaylı

( a, b ) BAĞINTI, FONSİYON, İŞLEM SIRALI İKİLİ :

( a, b ) BAĞINTI, FONSİYON, İŞLEM SIRALI İKİLİ : BAĞINTI, FONSİYON, İŞLEM SIRALI İKİLİ : a ve b elemanlarının belirttiği ( a, b ) şeklindeki ikiliye sıralı ikili denir. Sıralı ikili denilmesindeki sebep bileşenlerin yeri değiştiğinde ikilinin değişmesindendir.

Detaylı

Lisans. Cebirsel Yapı

Lisans. Cebirsel Yapı Lisans Ayrık Matematik Cebirsel Yapılar H. Turgut Uyar Ayşegül Gençata Yayımlı Emre Harmancı 2001-2012 You are free: to Share to copy, distribute and transmit the work to Remix to adapt the work c 2001-2012

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 4.KONU Latisler, Boole Cebri 1. Kısmi sıralı kümeler 2. Hasse Diyagramı 3. Infimum, Supremum 4. Latis (Kafes Lattice) 5. Latis (Kafes) Yapıları ve Özellikleri

Detaylı

Kuantum Grupları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Münevver Çelik. Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul 10 Şubat, 2010

Kuantum Grupları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Münevver Çelik. Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul 10 Şubat, 2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul 10 Şubat, 2010 Kuantum grubu örgülü bir Hopf cebridir. Cebir Tanım Bir k-vektör uzayı A için, µ : A A A ve η : k A birer k-doğrusal

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nuray GÜL İKİ TOPOLOJİLİ UZAYLARDA BAZI AYIRMA AKSİYOMLARI MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

3. işleminin birim elemanı vardır, yani her x A için x e = e x = x olacak şekilde e A vardır.

3. işleminin birim elemanı vardır, yani her x A için x e = e x = x olacak şekilde e A vardır. 0.1 GRUPLAR Tanım 1 A kümesi boştan farklıolmak üzere işlemine göre aşağıdaki koşulları gerçekliyorsa (A, ) ikilisine bir Grup denir. 1. kapalılık özelliğine sahiptir, yani her x, y A için x y A olur.

Detaylı

BÖLÜM 2 Biçimsel Dillerin Matematiksel Temelleri

BÖLÜM 2 Biçimsel Dillerin Matematiksel Temelleri BÖLÜM 2 Biçimsel Dillerin Matematiksel Temelleri 2.1 Kümeleri tümevarım yolu ile tanımlama E tanımlanacak küme olsun: Taban: Yapı taşı elemanları kümesi veya taban B ile gösterilsin. Bu kümenin içindeki

Detaylı

14.Konu Reel sayılarının topolojisi. 1.Tanım:, verilsin. açık aralığına noktasının -komşuluğu denir. { } kümesine nın delinmiş -komşuluğu denir.

14.Konu Reel sayılarının topolojisi. 1.Tanım:, verilsin. açık aralığına noktasının -komşuluğu denir. { } kümesine nın delinmiş -komşuluğu denir. 14.Konu Reel sayılarının topolojisi 1.Teorem: cismi tamdır. 1.Tanım:, verilsin. açık aralığına noktasının -komşuluğu denir. { } kümesine nın delinmiş -komşuluğu denir. 2.Tanım: ve verilsin. nın her komşuluğunda

Detaylı

Lineer Cebir. Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB. İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler

Lineer Cebir. Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB. İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler Lineer Cebir Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler Bölüm 1 - Lineer Eşitlikler 1.1. Lineer Eşitliklerin Tanımı x 1, x 2,..., x

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Dizinin değer kümesi

Detaylı

İNJEKTİF MODÜLLERE. Ali Pancar Burcu Nişancı Türkmen

İNJEKTİF MODÜLLERE. Ali Pancar Burcu Nişancı Türkmen İNJEKTİF MODÜLLERE GİRİŞ Ali Pancar Burcu Nişancı Türkmen Ali PANCAR Burcu NİŞANCI TÜRKMEN İNJEKTİF MODÜLLERE GİRİŞ ISBN 978-605-364-896-3 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

3. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 11, Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar

3. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 11, Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar 3. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 11, 2016 1 Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar Lie nin üçüncü teoremi oarak bilinen ve Cartan tarafından asağıdaki gibi güçlendirilmiş bir teorem ile başlayalım:

Detaylı

Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler

Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler 4.Konu Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler 1. Elementer matrisler 2. Ters matrisi bulmak 3. Denk matrisler 1.Elementer matrisler 1.Tanım: tipinde Tip I., Tip II. veya Tip III. te olan

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Metin KOÇ

DOKTORA TEZİ. Metin KOÇ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Metin KOÇ SONLU SIRAKORUYAN DÖNÜŞÜMLERİN YARIGRUBUNUN ORBİTLERİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

Sayılar Kuramına Giriş Özet

Sayılar Kuramına Giriş Özet Eğer bir b noktası bir a noktasının sağındaysa, o zaman a, b den küçük ve b, a dan büyük olarak sayılır, ve Sayılar Kuramına Giriş Özet David Pierce a < b, b > a yazılır. Tanıma göre a a, a < b a b, a

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

AYRIK YAPILAR. ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FıRAT ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI YAZıLıM MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR. ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FıRAT ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI YAZıLıM MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR. Aşağıdaki teorem Homomorfizma teoremi olarak da bilinir.

9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR. Aşağıdaki teorem Homomorfizma teoremi olarak da bilinir. 9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR Aşağıdai teorem Homomorfizma teoremi olara da bilinir. Teoremi 9.. (.İzomorfizma Teoremi) f : G H bir grup homomorfizması olsun. Şu halde ( ) dir. Özel olara,

Detaylı

Ders 9: Bézout teoremi

Ders 9: Bézout teoremi Ders 9: Bézout teoremi Konikler doğrularla en fazla iki noktada kesişir. Şimdi iki koniğin kaç noktada kesiştiğini saptayalım. Bunu, çok kolay gözlemlerle başlayıp temel ve ünlü Bézout teoremini kanıtlayarak

Detaylı

TOPOLOJİK ROUGH KÜMELERİ ÜZERİNE. Hatice Kübra SARI

TOPOLOJİK ROUGH KÜMELERİ ÜZERİNE. Hatice Kübra SARI TOPOLOJİK ROUGH KÜMELERİ ÜZERİNE Hatice Kübra SARI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Topoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Abdullah KOPUZLU 2014 Her hakkı saklıdır ATATÜRK ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. Dijital Devre Tasarımı EEE122 A Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI DIGITAL DESIGN 4 th edition Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. 2. BÖLÜM Boole Cebri ve Mantık

Detaylı

Çözüm: Z 3 = 27 = 27CiS( +2k ) Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = 2 k=1 için z 1 = 3

Çözüm: Z 3 = 27 = 27CiS( +2k ) Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = 2 k=1 için z 1 = 3 p ve q iki önerme olsun p q q p dir. p: = 3 ve q: y< 8 alınırsa I ve III ün denk olduğu görülür. Yanıt B Z 3 = 7 = 7CiS( +k ) k Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = k=1 için z 1 = 3 k = için z = Yanıt A

Detaylı

Bulanık Küme Kavramı BULANIK KÜME. Sonlu ve Sonsuz Bulanık Kümeler. Sonlu ve Sonsuz Bulanık Kümeler

Bulanık Küme Kavramı BULANIK KÜME. Sonlu ve Sonsuz Bulanık Kümeler. Sonlu ve Sonsuz Bulanık Kümeler ULNIK KÜME ulanık Küme Kavramı Elemanları x olan bir X evrensel (universal küme düșünelim. u elemanların ÌX alt kümesine aitliği, yani bu altkümelerin elemanı olup olmadığı X in {0,1} de olan karakteristik

Detaylı

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 206 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Kümeler Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Kümeler Kümeler Ayrık Matematiğin en temel konularından biridir Sayma problemleri için önemli Programlama dillerinin

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

HOMOGEN OLMAYAN DENKLEMLER

HOMOGEN OLMAYAN DENKLEMLER n. mertebeden homogen olmayan lineer bir diferansiyel denklemin y (n) + p 1 (x)y (n 1) + + p n 1 (x)y + p n (x)y = f(x) (1) şeklinde olduğunu ve bununla ilgili olan n. mertebeden lineer homogen denlemin

Detaylı

1.4 Tam Metrik Uzay ve Tamlaması

1.4 Tam Metrik Uzay ve Tamlaması 1.4. Tam Metrik Uzay ve Tamlaması 15 1.4 Tam Metrik Uzay ve Tamlaması Öncelikle şunu not edelim: (X, d) bir metrik uzay, (x n ), X de bir dizi ve x X ise lim n d(x n, x) = 0 = lim n,m d(x n, x m ) = 0

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı