ÜNİTE. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİNALARDA TOZ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİNALARDA TOZ YÖNETİMİ"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİNALARDA TOZ YÖNETİMİ Toz Nedir? Tozların sınıflandırılması Tozluluk Tanımı ve Sınıflandırılması İç Ortam Hava Kalitesi Partikül madde Asbest Toza bağlı olarak oluşan meslek hastalıkları Partikül Madde (Toz) Ölçümleri Kullanılan partikül madde (Toz) ölçüm metotları Tozla mücadele BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYAR Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Tozun tanımı, tozun sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olacak, Tozluluk, tozluluk problemi yaşanan sektörler hakkında bilgi sahibi olacak, İç ortam, iç ortam hava kalitesi ve iç ortam hava kirleticilerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak, Partikül maddenin tanımı, sınıflandırılması ve sağlık üzerine etkilerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak, Toz ölçümünün nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olacak, Toza maruziyet durumunda oluşacak hastalıklar ve teşhis ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. ÜNİTE 4 Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ne aittir. Yazılı izin alınmadan ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

2 Fibrojenik Tozlar Silikatlar, Kömür Berilyum Cevheri, Bazı Demir Cevherleri, Kalay Cevheri Kanserojen Tozlar Radyum, Asbest Zehirli Tozlar Arsenik, Antimon, Kurşun, Uranyum, Manganez, Nikel, Gümüş Cevheri TOZLAR Patlayıcı Tozlar Metalik Tozlar, Kömür Tozları, Pitirli Cevheri Radyoaktif Tozlar Uranyum, Zirkonyum, Trityum, Radyum, Toryum Tozları Biyolojik Zararlı Tozlar Küfler Ve Sporlar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 GİRİŞ Soluduğumuz iç ortam havası, bazen herhangi bir belirti göstermeksizin sağlığımız için bir tehdit oluşturabilir. Çoğu zaman iç ortam havası, dışarıdaki havadan daha kirlidir. Gelişmiş toplumlardaki insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu (yaklaşık %85 ini) ev, ofis, hastane, alışveriş merkezleri ve okul gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu durum iç ortam havasının daha sağlıklı olmasını gerekli kılar. Toz yada partikül madde EPA ya göre (ABD Çevre Koruma Ajansı) önemli 6 tane iç ortam hava kirleticilerinden bir tanesidir. Partikül madde ya da partikül kirliliği, havada asılı hâlde bulunan katı ve / veya sıvı parçacıkların bir karışımıdır. Bu parçacıklar boyut, şekil ve bileşime göre değişiklik gösterir. EPA, özellikle 10 mikrometre ve altındaki daha küçük çaplı parçacıkları tehlikeli görmektedir. Çünkü 10 mikrometreden küçük parçacıklar solunabilir özellikte oldukları için solundukları zaman akciğerlerin derinlere kadar inebilir hatta kan dolaşımına bile girebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki birçok sağlık sorununun (Göz, burun ve boğaz tahrişi; kalp krizi ve solunumsal hastalık semptomlarının tetiklenmesi; kalp ya da akciğer hastalığı olan kişilerde erken ölüm vb.) altında yatan temel sorunlardan biri toz/partikül maddeye maruz kalmaktır. Ayrıca bu hastalıklardan kaynaklı maddi ve manevi kayıplar Ülkemizin ekonomisinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Konunun önemi, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatı hazırlayan, bu alanda denetim gerçekleştiren ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proje faaliyetleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her platformda dile getirilmekte ve düzenleyici faaliyetler her geçen gün artarak devam etmektedir. TOZ NEDİR? Uluslararası Standardizasyon Kuruluşuna (ISO ISO, 1994) göre, Toz: kendi ağırlıkları ile çökebilen ya da bulundukları ortamda askıda kalabilen 75 mikro metre çapın altındaki küçük katı parçacıklardır. Toz, 75 mikro-metre çapın altındaki küçük katı parçacıklardır. "Atmosferik Kimya Terimleri Sözlüğü" ne (IUPAC, 1990) göre, "Toz: volkanik patlamalar ve rüzgâr, gibi doğal kuvvetler tarafından veya kırma, ufalama, öğütme, torbalama, sondaj ve yıkım, gibi insan yapımı gibi mekanik işlemler ile hava içerisine karışan küçük, kuru katı parçacıklardır [1]. Şekil 4.1 de toz partikülünün saç teli ile büyüklük bakımından kıyaslanması verilmiştir. Tozların Sınıflandırılması Fibrojenik Tozlar; Silikatlar (mika, asbest, talk), Silis (kuvars), Kömür (antrasit, bitümlü kömür), Berilyum Cevheri, Bazı demir cevherleri, Kalay Cevheri Kanserojen Tozlar; Radyum, Asbest Zehirli Tozlar (doku ve organlara toksik etkiye sahip); Arsenik, Antimon Kurşun, Tungsten, Uranyum, Berilyum, Radyum, Manganez, Nikel, Gümüş cevherleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Radyoaktif Tozlar; Uranyum, zirkonyum, trityum, radyum, toryum tozları Patlayıcı Tozlar (Havada süspansiyon halindeyken yanabilenler); metalik tozlar (demir, alüminyum, çinko, magnezyum, kalay), piritli cevherler, kömür tozları (linyit ve bitümlü kömür) Az zararlı tozlar, Jips, Kalker, Kaolen Organik ve bitkisel kökenli tozlar, Un, odun, pamuk, çay tozları, polenler Biyolojik zararlı tozlar: Küfler ve sporlar [1]. Ayrıca Avrupa Standardizasyon Komitesi tozları 3 şekilde sınıflandırmıştır. Solunabilir Toz (Fraksiyon): Ağız ya da burun vasıtasıyla alınan havada askıdaki tüm parçacıkların kütlesidir. Maruz kalınması durumunda tüm solunum sistemini etkilenir ve miktar olarak %50 sinin aerodinamik çapları µm altındadır. Trokal (Thoracic) Tozlar: Maruz kalınması durumunda alt solunum yolları etkilenen, alveollere kadar ulaşan tozları da içeren akciğere kadar ulaşabilen tozlardır. Miktar olarak % 50 sinin aerodinamik çapı 10 µm altındadır. Alveollere Ulaşan (Respirable) Tozlar: Maruz kalınması durumunda alveollere kadar ulaşabilen ve miktar olarak % 50 sinin aerodinamik çapı 4 µm nin altında kalan tozlardır. Solunabilir tozun ve miktar olarak %50 sinin aerodinamik çapları µm altındadır. Şekil 4.1. Toz partikülü [2] TOZLULUK TANIMI ve SINIFLANDIRILMASI Tozluluk, herhangi bir malzemenin, paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, boşatılması, depolanması sırasında havada toz oluşturma eğilimi olarak tanımlanır. Tozluluk, aşağıdaki gibi yüksek, orta veya düşük olarak sınıflandırılır. Yüksek Tozluluk: İnce, hafif tozlar. Kullanıldığında, birkaç dakika boyunca toz bulutlarının oluşması ve havada kalması görülebilir. Örneğin; çimento, titanyum dioksit, fotokopi toneri. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Orta Tozluluk: Kristalimsi granüler katılar. Kullanım sonrası yüzeylerde toz görülür ancak çabuk zemine yerleşir. Örneğin; sabun tozu, şeker granülleri. Düşük Tozluluk: Kullanımları sırasında gözlemlenen tozların belirtisi çok azdır. Örnek: PVC peletler, mumlar [1]. Tozluluk Problemi Yaşanan Sektörler Çalışma ortamlarında tozluluk problemi yaşanan sektörlerden bazılarına aşağıda örnekler verilmiştir; Madencilik, taş ocakçılığı ve tünel açma Taş işçiliği ve inşaatı Dökümhaneler ve diğer metalurjik faaliyet türleri Gemi imalatı Cam, seramik (porselen, porselen ve emaye) ve taş eşyaların üretimi Kimya ve ilaç endüstrisi (toz kimyasalların kullanımı) Kauçuk imalat sanayi Kurşun akümülatörler (dökme kurşun oksit) üretimi Binalardan, köprülerden, tanklardan ve diğer yüzeylerden boya ve pas çıkarmak Tarımsal çalışma (çiftçilik, hasat, tahıl depolama) Gıda endüstrisi (pastaneler, hayvansal ürünler) Tozluluğu yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırabiliriz. Ormancılık ve ağaç işleri [1]. İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İnsanların zamanlarının çoğunu (yaklaşık % 80-85) iç ortamlarda geçirdikleri için iç ortam hava kalitesi terimi son yıllarda önem kazanmıştır. İç ortam hava kalitesi, bina içerisindeki havanın kalitesini, kirleticilerin konsantrasyonlarını ve termal (sıcaklık ve bağıl nem) koşullarını ifade eder, bu da bina sakinlerinin sağlığını, rahatını ve performansını etkiler. Işık ve gürültülü gibi, bina sakinlerini etkileyen diğer faktörler de iç ortam çevre kalitesi ile ilgili önemli hususlardır, ancak iç ortam hava kalitesinin temel unsurları olarak ele alınmazlar. Bu ünite içinde İç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkilediği bilinen en önemli kirletici kaynaklarından partikül madde ve asbest hakkında bilgiler verilecektir [3]. Partikül Madde Partikül madde (PM), parçacık çapı 0,002 ile 100 μm arasında değişen, havada asılı halde bulunan kimyasal bileşimi katı veya sıvı olabilen taneciklere denir. Toz ve kir gibi maddelerin bazıları gözle görülebilecek büyüklükte iken bazıları ancak güçlü mikroskop ile görülebilecek kadar küçüktür. Partikül madde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 konsantrasyonu, ofislerde ve endüstriyel temiz iç ortamlarda adet/m 3 endüstriyel ortamlarda μg/m 3 ya da mg/m 3 olarak ifade edilir [4]. Partikül maddeleri boyutlarına göre ayırt edilir: PM 10 çap olarak 10 µm 'den küçük parçacıklardır. PM 2,5 çap olarak 2.5 µm 'den küçük parçacıklardır. PM 1,0 çap olarak 1 µm 'den küçük parçacıklardır. PM 0,1 çap olarak 0,1 µm 'den küçük parçacıklardır. Toplam askıda katı madde: Hangi büyüklükte olursa olsun bütün askıdaki katı maddeleri kapsar. Partikül madde emisyonları farklı kaynaklardan üretilmektedir: Mekanik kaynaklar: Tozlanma, kırma, çatlama, yapışkan olmayan malzemelerin taşınması, toprak erozyonu (örneğin rüzgâr gibi). Bu parçacıklar genellikle birkaç mikron ile birkaç yüz mikron arasındadır. Kimyasal veya termal kaynaklar: Bu parçacıklar, kimyasal reaksiyonlar ya da yüksek sıcaklıkta buharlaşma ve ardından yoğunlaşma olduğu zaman, malzeme şekil değiştirdiğinde oluşur. Bu parçacıkların boyutları birkaç nanometre ile 1 nanometrenin altındaki aralıklarda değişir. Biyolojik kaynaklar: polen, mantar, bakteri, virüs vb [1]. Partikül maddenin sağlık üzerine etkileri Partikül maddenin çapı 0,002 ile 100 μm aralığındadır. Partikül maddenin büyüklüğü ve konsantrasyonu ile sağlık sorunları oluşturma riski arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kaba partiküller üst solunum sisteminde tutulurken çapı 10 mikrometreden daha küçük olan parçacıklar en büyük problemi oluşturur, çünkü akciğerlerinizin derinlerine inebilirler, hatta bazıları kan dolaşımınıza bile girebilir. Partikül maddelerin boyutlarına göre solunum sisteminde tutulma yerleri aşağıda verilmiştir. 11 µm ve yukarısı solunum sistemine girmez µm arası ve yukarısı burun içinde tutulur. 4,7-7 µm Boğazda (yutak) tutulur. 3,3-4,7 µm Nefes borusu ve ön broşlarda tutulur. 2,1-3,3 µm Orta kısımdaki broşlarda tutulur. 1,1-2,1 µm En uç broşlarda tutulur. 0,65-1,1 µm Solunum borusunda tutulur. 0,43-0,65 µm Akciğer alveollerinde tutulur [1]. Bu partiküllere maruz kalmak hem akciğerlerinizi hem de kalbinizi etkileyebilir. Yapılan bir çok bilimsel çalışma, partikül kirliliğine maruz kalmanın, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli problemlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir: Akciğer ya da kalp rahatsızlığı olan bireylerde erken ölüm Ölümle sonuçlanmayan kalp krizi riski Kalp atışı ritim bozukluğu İleri düzey astım Akciğer fonksiyonlarının bozulması Nefes alırken yaşanan zorluklar, öksürme ve solunum yollarında oluşan tahriş. Çocuklar ve yaşlıların yetişkin insanlara göre partikül maddelerin sebep olduğu kalp veya akciğer hastalıklarından, etkilenme olasılığı daha yüksektir [5]. Asbest Asbest, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ince, dayanıklı ipliklere ayrılabilen lif demetleri olarak çevrede doğal olarak bulunan minerale verilen isimdir. Bu lifler ısıya, ateşe ve kimyasallara dayanıklıdır ve elektrik iletmezler. Bu nedenlerle, asbest birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal olarak, asbest mineralleri silikat bileşikleridir, yani moleküler yapısında silikon ve oksijen atomları içerirler. Asbestin kullanım alanları Partikül kirliliği hem akciğerlerinizi hem de kalbinizi etkileyebilir. Asbestin ısıya, elektriğe ve kimyasal korozyona oldukça dirençli bir madde olması nedeniyle özellikle yapı endüstrisi başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Asbestin üretimi ve kullanımı ülkemizde sayılı ve tarihli Resmî Gazete de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kullanımı ve satışı yasaklanmıştır [6]. Aşağıda Tablo 4.1 de ABD iş güvenliği ve sağlığı kurumu (OSHA) tarafından yayınlanan asbest ve bazı partiküller için müsaade edilebilir limit değerleri verilmiştir. Asbestin bulunduğu bazı yerler: Tavan ve duvar yalıtımı Vinil yer karoları ve vinil plaka döşemeleri ve yapıştırıcılar Çatı kaplamaları Duvarlarda ve tavanlarda kullanılan boyalar ve boya dolgusu olarak Asbest malzeme ile kaplanmış sıcak su ve buhar boruları Asbest yalıtımına sahip petrol ve kömür fırınları ve kapı contaları Isıya dayanıklı kumaşlar Otomobil debriyajları ve frenler [7]. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Tablo 4.1. ABD iş güvenliği ve sağlığı kurumu için bazı partiküller için müsaade edilebilir limit değerleri [8] Müsaade edilebilir CAS No maruziyet limitleri Kadmiyum mg/m 3 Asbest lif/cm 3 Kristal slika (Kuarts) mg/m 3 Tahıl tozu - İçerik Toplam toz mg/m 3 Solunabilir toz mg/m 3 Ülkemizde asbestin kullanımı ve satışı yasaklanmıştır. Şekil 4.2. Bina içerisinde kısmen tahrip olmuş asbest kaplı boru [9] Asbeste nasıl maruz kalınır? Asbest lifleri, ürünün kullanımı sırasında asbest içeren malzemenin bozulması, bina yıkım işi, bina veya ev tadilat, onarım ve restorasyon işlemleri sırasında havaya salınabilir. Genel olarak, asbeste maruziyet asbest içeren malzemenin bozulması ya da tahrip olması ile birlikte asbest parçacıklarının ve liflerinin havaya salınması şeklinde ortaya çıkar. Şekil 4,2 de kısmen tahrip olmuş asbest kaplı boru gösterilmiştir. Asbestin sağlık üzerine etkileri Asbeste maruz kalmak akciğer hastalığı gelişme riskini artırır. Bu risk sigara ile birlikte kat daha artmaktadır. Asbest lifleri havada solunur hâle geldikleri zaman tehlikeli ve öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikmeye başlar ve zarar verir. Bu durum akciğerlerin zedelenmesine yol açarak akciğerin çalışması engellenir ve kansere yol açar. Genelde ortaya çıkan kanser türü akciğer kanseri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 veya zarında oluşan kanser türüdür, Asbest maruziyetinin bireyi nasıl etkilediğini belirlemek için aşağıdaki faktörler olabilir; Doz (bireyin maruz kaldığı asbest miktarı) Süre (Bir bireyin maruz kaldığı süre) Asbest liflerinin boyutu, şekli ve kimyasal yapısı Maruziyetin kaynağı Sigara ve önceden var olan akciğer hastalığı gibi bireysel risk faktörleri Genetik faktörler, Asbeste maruz kalma süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak yıl arasında değişebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri gelişirse doktora başvurmak özellikle önemlidir: Nefes darlığı, hırıltı veya ses kısıklığı Zamanla kötüleşen sürekli bir öksürük Öksürüldüğünde akciğerlerden gelen kanlı balgam (sıvı) Göğüste ağrı veya sıkışma Yutma güçlüğü Boyun veya yüzün şişmesi İştah kaybı Kilo kaybı Yorgunluk veya anemi Asbest lifleri havada solunur hâle geldiklerinde tehlikeli ve öldürücüdür. Bir doktor asbest ile ilgili sağlık durumundan şüphelenirse, gerçek tanıya yardımcı olmak için göğüs röntgeni ve akciğer fonksiyon testleri de dâhil olmak üzere kapsamlı bir fiziki muayene önerilebilir. Göğüs röntgeni şu anda asbest ile ilişkili hastalıkları tespit etmek için kullanılan en yaygın araçtır. Göğüs röntgeni akciğerlerdeki asbest liflerini tespit edemese de, asbest maruziyetinden kaynaklanan akciğer hastalıklarının erken belirtilerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Ameliyatla alınan akciğer dokularında mikroskobik asbest liflerini tespit eden bir akciğer biyopsisi asbest maruziyetini doğrulayan en güvenilir testtir. Bu prosedürler, bir bireyin asbeste ne kadar maruz kaldığını hastalığın ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak için önemlidir. Asbest lifleri idrar, mukus ve dışkıda da tespit edilebilir, ancak bu testler bireyin akciğerlerinde asbestin ne kadar olabileceğini belirlemek için güvenilir değildir. Asbest maruziyetiyle ilişkili başlıca sağlık etkilerinden üçü: akciğer kanseri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 mezotelyoma, (akciğer, göğüs, karın ve kalbin ince astarında bulunan nadir bir kanser türü) [7]. asbestoz, (akciğerde oluşan ciddi ve uzun süreli kanser olmayan hastalık) Toza Bağlı Olarak Oluşan Meslek Hastalıkları Toza bağlı olarak oluşacak sağlık sorunları tozun cinsine (fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler), konsantrasyonuna ve toza maruz kalma süresine göre değişir. Parçacığın aerodinamik çapları, tozların havada ne kadar kalacağını, solunması olasılığını ve solunum sistemi içindeki birikim yerlerini belirler. Toza bağlı olarak oluşan meslek hastalıklarından en çok rastlanılanları aşağıda verilmiştir. Silikozis Silikoz, küçük silika parçalarının, kum, kaya ve kuvars gibi mineral cevherlerinin solunmasıyla oluşan bir akciğer hastalığıdır. En çok madencilik, cam üretimi ve dökümhane gibi mesleklerde silika tozuna maruz kalan işçileri etkilemektedir. Zamanla, silika parçacıklarına maruz kalmak, akciğerlerde yaralanmaya neden olur ve bu da nefes alma yeteneğinizi zedeleyebilir. Silikoz belirtileri silika tozuna maruz kaldıktan birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir [1]. Siderozis Saf demir oksit tozlarına maruz kalanlarda görülen pnömokonyoz türüdür. Elektrik kaynakçılarında ve asetilen kaynağı ile demir kesme işleri yapanlarda sıklıkla görülür [1]. Bisinozis Göğüs röntgeni şu anda asbest ile ilişkili hastalıkları tespit etmek için kullanılan en yaygın araçtır. Bisinozis, genellikle işe başlamadan sonraki ilk birkaç günde nefes darlığı, göğüste sıkışma ve hırıltılı solunum ile karakterize edilen obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Ancak hastalık ilerledikçe semptomların artar ve şikâyetler daha kalıcı hale gelir. Artan solunum güçlüğü, değişen derecelerde iş göremezliğe yol açar. Bisinozis (aynı zamanda kahverengi akciğer olarak da adlandırılır), pamuktan (esas olarak çırçırlama, taraklama ve bükme gibi), keten, sisal (kenevire benzeyen elyaf) ve yumuşak kenevirin tozlarına aşırı maruz kalmadan kaynaklanır [1]. Asbestozis Asbest konu başlığı altında detaylı incelenmişti. Pnömokonyoz Akciğerlerde inorganik tozların birikmesi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonu olarak tanımlanır. Asbest, silika ve kömür tozu maruziyeti pnömokonyozun en yaygın nedenleridir. Çoğu toz tipinin pnömokonyoza neden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 olduğu bilinmemektedir. Pnömokonyozlar maluliyet, tazminat incelemesine tabi tutulan resmi mesleki solunum hastalıklarının yarısını oluştururlar. Pnömokoyoz yapıcı işlerde çalışanlarda toz kontrol önlemlerinin alınma durumuna göre görülme sıklıkları %1 ile %50 lere varan sıklıkta görülebilirler. Pnömokonyozun en sık görülen semptomları öksürük ve nefes darlığıdır. Risk genellikle, insanlar yüksek konsantrasyonlarda ve / veya uzun süre mineral tozlarına maruz kaldıklarında daha yüksektir. Pnömokonyozlu hastalar, özellikle hastalığın erken döneminde hiçbir belirtiye sahip olmayabilirler. Semptomlar, mukus (balgam) üretimi olmayan öksürük ya da göğüste sıkışma hissidir. Asbest, silika (kum veya kaya tuzu) ve kömür tozu pnömokonyoza neden olan en yoğun işyeri tozlarıdır. Kömür Maden ocaklarında çalışan işçiler çoğu zaman Pnömokonyoz tehdidiyle karşı karşıyadır. Bazen pnömokonyoz Kara-ciğer hastalığı olarak adlandırılır. Çünkü akciğerlerdeki kömür tozu onları siyah renge dönüştürebilir. Pnömokonyoz için spesifik tedaviler veya ilaçlar yoktur. Pnömokonyozlu hastalar için yapılan tedavilerin çoğu, akciğerde daha fazla hasarı sınırlamak, semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak içindir [1]. PARTİKÜL MADDE (TOZ) ÖLÇÜMLERİ Partikül madde (toz) ölçümlerini Şekil 4,3 de gösterildiği gibi 4 kategoride sınıflandırabiliriz. Partikül Madde (Toz) Ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri İşyeri Ortam Ölçümleri Kaynak Kontrolüne Yönelik Ölçümler Partiküllerin Kimyasal Bileşimlerinin Analizi Toplam Askıda Partikül Madde PM 10 -PM 2,5 Asbest, silika ve kömür tozu maruziyeti pnömokonyozun en yaygın nedenleridir. PM 10 -PM 2,5 Çöken Toz Şekil 4.3. Partikül madde (toz) ölçümleri [10] Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Kullanılan Partikül Madde (Toz) Ölçüm Metotları: Toz ölçümünde yönteme karar vermeden önce, ölçümü etkileyecek bütün faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler; Günlük, haftalık veya aylık toz ölçümü uygulamaları, Üretim miktarı, Ham maddeler, Vardiyalar, Çalışanların görevleri, Toz kontrol ölçümleri, Kullanılan teknoloji, Çalışan sayısı, İklim, Ölçüm yapılan prosese benzer prosesler, Çalışanların toz kaynağına olan uzaklığı, Örnekleme ve analitik prosedürlerde hatalar olarak sıralanabilir [1]. Toz örnekleri; Toz örnekleri en çok üretim yapılan günlerde, Tüm vardiyayı temsil edecek sürede, Hava akımının girdap yapmadığı düzgün kesitli yerlerden, Örnekler normal olarak işçilerin nefes aldıkları yükseklikten alınmalıdır. [11-12]. En yaygın kullanılan toz ölçüm yöntemi gravimetrik metottur. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı nca yayımlanan son yönetmeliklerde toz örneklemelerinin mutlaka emme gücü yüksek dakikada en az 3 m 3 hava örnekleyebilen aletlerle yapılması gerekmektedir. Bu yöntem TS EN 12341:2002 standardıyla örneklenerek filtre üzerinde biriken tozun düzeltilmiş konsantrasyonu olup, 0-10 μm ve 10 μm den büyük tozların örneklenebilmesine olanak tanımaktadır. Partikül madde ölçümleri konsantarsyon ve boyut dağılım olmak üzere yaygın olarak, gravimetrik, optik, elektrostatik yük vb. tekniklere dayanan değişik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan ölçüm yöntemlerinden gravimetrik yöntem en güvenilir olanıdır. Bu nedenle genellikle tercih edilmektedir. Işık yansımasının ölçüldüğü yöntemlerde, filtre üzerine düşen ışın demetinin absorblanması ya da yansıması ölçülmektedir. Renk koyulaştıkça absorbsiyon artarken, yansıma ya da geçirgenlik azalmaktadır [11]. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Gravimetrik metot Sistemde bir filtre kâğıdı/membran ile akış hızını ölçen bir akış ölçer bulunmaktadır. Çalışanların maruz kaldığı alveollere ulaşan tozların miktarını ölçmek üzere ISO (1991) standardına uygun, gravimetrik temelli, siklonlu kişisel örnekleyiciler kullanılmaktadır. Solunabilir toz örnekleri, cihaz içerisine yerleştirilen membran filtre üzerinde toplanmaktadır. Toz örnekleme işlemi, siklon ve filtre ile ilişkilendirilmiş olan bir hava pompası vasıtasıyla yapılmaktadır. Toz konsantrasyonunun ölçümü (mg/m 3 ), pompanın belirli bir süre içinde çektiği hava miktarı (m 3 ) ile filtre üzerinde tutulan kirleticilerin ağırlığının (mg) belirlenmesi ile hesaplanabilmektedir. Sistemde bulunan filtre kâğıdının, ölçüm öncesi ve sonrası, ağırlık farkı dikkate alınarak ölçüm yapılmaktadır. Bu yöntemde yapılacak hata % si dolaylarını geçmemektedir. Gravimetrik yöntemin faydaları; daha fazla numune alma olanağı, tartmanın basit olması nedeniyle değerlendirmenin daha kolay olması ve toplanan tozun çok olmasından dolayı daha sonra yapılacak analizlere olanak sağlamasıdır [11-12]. Reflektometrik metot Düzenli ve sürekli yapılacak ölçümler için daha uygun bir yöntemdir. Yansıyan ışık miktarının ölçülmesi temeli kullanılmaktadır. Sistemde aynı anda hem gravimetrik hem de reflektometrik ölçüm yapılarak oluşturulan kalibrasyoneğrilerinden yararlanılmaktadır. Bu amaçla, ölçüm yapılacak emisyon kaynaklarım(çimento, çelik, yakma v.b.) ve bölgeleri dikkate alınarak kalibrasyon eğrileri hazırlanmalıdır. Renk bağımlılığı nedeniyle yöntemin güvenilirliği tartışmalıdır [12]. Tozla Mücadele Tozla mücadele yöntemleri aşağıdaki maddeler ile özetleyebiliriz. Erken tanı ve önlem Toz oluşumunu önleme Tozu bastırma Reflektometrik metot yansıyan ışık miktarını esas alır. Tozu toplama Toz konsantrasyonunu düşürme Toz solunumunu önleme (Toz maskesi) Ayrıca, oluşmuş olan tozla mücadelede kullanılan yöntemler şöyledir; Havalandırma Köpük Islatma Araçları Toz toplayıcılar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Bireysel Etkinlik Su spreyleri [11]. Ofis ortamındaki toz kaynakları nelerdir? Tozun sebep olduğu meslek hastalıklarını araştırınız? İç ortam hava kalitesi denilince ne anlıyorsunuz? İç ortam hava kirleticiler neler olabilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Örnek Fibrojenik Tozlar; Silikatlar (mika, asbest, talk), Silis (kuvars), Kömür (antrasit, bitümlü kömür), Berilyum Cevheri, Bazı demir cevherleri, Kalay Cevheri Kanserojen Tozlar; Radyum, Asbest, Zehirli Tozlar (doku ve organlara toksik etkiye sahip); Arsenik, Antimon Kurşun, Tungsten, Uranyum, Berilyum, Radyum,,Manganez, Nikel, Gümüş cevherleri Radyoaktif Tozlar; Uranyum, zirkonyum, trityum, radyum, toryum tozları Patlayıcı Tozlar; metalik tozlar, piritli cevherler, kömür tozları (linyit ve bitümlü kömür), Az zararlı tozlar, Jips, Kalker, Kaolen, Organik ve bitkisel kökenli tozlar, Un, odun, pamuk, çay tozları, polenler Biyolojik zararlı tozlar; küfler ve sporlar Yüksek derecede tozluluğa örnek, çimento, titanyum dioksit, fotokopi toneri Orta derecede tozluluğa örnek, sabun tozu, şeker granülleri Düşük derecede tozluluğa örnek PVC peletler, mumlar Çalışma ortamlarında tozluluk problemi yaşanan sektörlerden bazılarına örnekler; Madencilik, taş ocakçılığı ve tünel açma;taş işçiliği ve inşaatı; Dökümhaneler ve diğer metalurjik faaliyet türleri; Gemi imalaatı;cam, seramik ve taş eşyaların üretimi; Kimya ve ilaç endüstrisi ;Kauçuk imalat sanayi; Binalardan, köprülerden, tanklardan ve diğer yüzeylerden boya ve pas çıkarmak;tarımsal çalışma; Gıda endüstrisi ; Ormancılık ve ağaç işleri Mekanik kaynaklardan üretilen partikül madde emisyonları: tozlanma, kırma, çatlama, yapışkan olmayan malzemelerin taşınması, toprak erozyonu Biyolojik kaynaklardan üretilen partikül madde emisyonları: polen, mantar, bakteri, virüs vb Partikül kirliliğine maruz kalındığında oluşabilecek sağlık riskleri, Akciğer ya da kalp rahatsızlığı olan bireylerde erken ölüm;kallp krizi riski; Ritim bozukluğu; Astım; Öksürme ve solunum yollarında oluşan tahriş. Asbestin bulunduğu bazı yerler:tavan ve duvar yalıtımı; Çatı kaplamaları; Duvarlarda ve tavanlarda kullanılan boyalar; Asbest malzeme ile kaplanmış sıcak su ve buhar boruları; Isıya dayanıklı kumaşlar; Otomobil debriyajları ve frenler Toza bağlı olarak oluşan meslek hastalıklarından en çok rastlanılanları; Silikozis, Siderozis, Bisinozis, Asbestozis ve Pnömokonyoz Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Özet Uluslararası Standardizasyon Kuruluşuna (ISO ISO, 1994) göre, Toz: kendi ağırlıkları ile çökebilen ya da bulundukları ortamda askıda kalabilen 75 mikro metre çapın altındaki küçük katı parçacıklardır. Atmosferik Kimya Terimleri Sözlüğü' ne (IUPAC, 1990) göre, Toz: volkanik patlamalar ve rüzgar, gibi doğal kuvvetler tarafından veya kırma, ufalama, öğütme, torbalama, sondaj ve yıkım, gibi insan yapımı gibi mekanik işlemler ile hava içerisine karışan küçük, kuru katı parçacıklardır. Tozları; Fibrojenik Tozlar; Kanserojen Tozlar; Zehirli Tozlar, Radyoaktif Tozlar, Patlayıcı Tozlar, metalik tozlar, Az zararlı tozlar, Organik ve bitkisel kökenli tozlar ve Biyolojik zararlı tozlar ayırabiliriz. Ayrıca Avrupa Standardizasyon Komitesi tozları; Solunabilir Toz (Fraksiyon), Trokal (Thoracic) Tozlar ve Alveollere Ulaşan (Respirable) Tozlar olmak üzere 3 şekilde sınıflandırmıştır. Tozluluk, herhangi bir malzemenin, paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, boşatılması, depolanması sırasında havada toz oluşturma eğilimi olarak tanımlanır. Tozluluk, yüksek, orta veya düşük tozluluk olarak sınıflandırılır. İnsanların zamanlarının çoğunu (yaklaşık % 80-85) iç ortamlarda geçirdikleri için iç ortam hava kalitesi terimi son yıllarda önem kazanmıştır. İç ortam hava kalitesi, bina içerisindeki havanın kalitesini, kirleticilerin konsantrasyonlarını ve termal (sıcaklık ve bağıl nem) koşullarını ifade eder, bu da bina sakinlerinin sağlığını, rahatını ve performansını etkiler. Bu ünite içinde İç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkilediği bilinen en önemli kirletici kaynaklarından partikül madde ve asbest hakkında bilgiler verilecektir. Partikül madde (PM), parçacık çapı 0,002 ile 100 μm arasında değişen, havada asılı halde bulunan kimyasal bileşimi katı veya sıvı olabilen taneciklere denir. Partikül madde konsantrasyonu, ofislerde ve endüstriyel temiz iç ortamlarda adet/m 3 endüstriyel ortamlarda μg/m 3 ya da mg/m 3 olarak ifade edilir. Partikül maddenin büyüklüğü ve konsantrasyonu ile sağlık sorunları oluşturma riski arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kaba partiküller üst solunum sisteminde tutulurken çapı 10 mikrometreden daha küçük olan parçacıklar en büyük problemi oluşturur, çünkü akciğerlerinizin derinlerine inebilirler, hatta bazıları kan dolaşımınıza bile girebilir. Asbest, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ince, dayanıklı ipliklere ayrılabilen lif demetleri olarak çevrede doğal olarak bulunan minerale verilen isimdir. Bu lifler ısıya, ateşe ve kimyasallara dayanıklıdır ve elektrik iletmezler. Bu nedenlerle, asbest birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Asbeste maruz kalmak akciğer hastalığı gelişme riskini artırır. Bu risk sigara ile birlikte kat daha artmaktadır. Asbest lifleri havada solunur hale geldikleri zaman tehlikeli ve öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikmeye başlar ve zarar verir. Toza bağlı olarak oluşacak sağlık sorunları tozun cinsine (fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler), konsantrasyonuna ve toza maruz kalma süresine göre değişir. Parçacığın aerodinamik çapları, tozların havada ne kadar kalacağını, solunması olasılığını ve solunum sistemi içindeki birikim yerlerini belirler. Toza bağlı olarak oluşan meslek hastalıklarından en çok rastlanılanları; Silikozis, Siderozis, Bisinozis, Asbestozis ve Pnömokonyoz sayılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Özet (devamı) Partikül madde (Toz) ölçümlerini 4 kategoride sınıflandırabiliriz.bunlar;hava kalitesi ölçümleri, İşyeri ortam ölçümleri, Kaynak kontrolüne yönelik ölçümler ve Partiküllerin kimyasal bileşimlerinin analizidir. Toz ölçümünde yönteme karar vermeden önce, toz örneklerinin alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar; Toz örnekleri en çok üretim yapılan günlerde, Tüm vardiyayı temsil edecek sürede, Hava akımının girdap yapmadığı düzgün kesitli yerlerden, Numunenin normal olarak işçilerin nefes aldıkları yükseklikten alınmalıdır. Partikül madde ölçümleri konsantarsyon ve boyut dağılım olmak üzere yaygın olarak, gravimetrik, optik, elektrostatik yük v.b. tekniklere dayanan değişik yöntemler kullanılmaktadır.kullanılan ölçüm yöntemlerinden gravimetrik yöntem en güvenilir olanıdır. Bu nedenle genellikle tercih edilmektedir. Işık yansımasının ölçüldüğü yöntemlerde, filtre üzerine düşen ışın demetinin absorblanması ya da yansıması ölçülmektedir. Renk koyulaştıkça absorbsiyon artarken, yansıma ya da geçirgenlik azalmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Partikül madde konsantrasyonu, ofislerde ve endüstriyel temiz iç ortamlarda aşağıdaki birimlerden hangisiyle ifade edilir? a) adet/m 3 b) mg/l c) mg/m 3 d) μg/m 3 e) ml/mg 2. Aşağıdakilerden hangisi ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ince, dayanıklı ipliklere ayrılabilen lif demetleri olarak çevrede doğal olarak bulunan minerale verilen addır? a) Slika b) Asbest c) Kömür tozu d) Jips e) Kalker 3. Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoza neden olan en yoğun iş yeri tozlarından sayılmaz? a) Kömür tozu b) Asbest c) Slika d) Berilyum e) Kaya tuzu 4. Silika tozuna maruz kaldıktan sonra silikoz belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkabilir? a) Birkaç gün sonra b) Birkaç hafta sonra c) 6 ay sonra d) 1 yıl sonra e) 10 yıl sonra 5. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik kökenli partikül madde kaynağı değildir? a) polen b) virüs c) asbest d) bakteri e) mantar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 6. Aşağıdakilerden hangisi bina içerisinde iç ortam hava kalitesinin önemli unsurlarından olmasına rağmen iç ortam hava kalitesinin temel unsurları arasında yer almaz? a) PM 10 b) Sıcaklık c) Bağıl nem d) Gürültü e) PM 2, μm ve yukarısı partikül madde solunum sisteminde nasıl davranır? a) Solunum sistemine giremez. b) Burun içinde tutulur. c) Boğazda (yutak) tutulur. d) Orta kısımdaki broşlarda tutulur. e) Akciğer alveollerinde tutulur. 8. Aşağıdakilerden hangisi sistemde bulunan filtre kâğıdının ölçüm öncesi ve sonrası tartım ağırlıkları dikkate alınarak yapılan Partikül Madde analiz metodudur? a) Gravimetrik metod b) Reflektometrik metod c) Nefelometrik metod d) Elektrostatik metod e) Kantitatif metod 9. Aşağıdakilerden hangisi toz örneklerinin alınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a) Toz örnekleri en çok üretim yapılan günlerde alınmalıdır. b) Tüm vardiyayı temsil edecek sürede alınmalıdır. c) Hava akımının girdap yapmadığı düzgün kesitli yerlerden alınmalıdır. d) Örnekler işçilerin nefes aldıkları yükseklikten alınmalıdır. e) Örnekler tozun bulunduğu ortamda en yüksek noktadan alınmalıdır. 10. Parçacık çapı 0,002 ile 100 μm arasında değişen, havada asılı hâlde bulunan kimyasal bileşimi katı veya sıvı olabilen taneciklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a) Kil b) Toz c) Mist d) Aerosol e) Partikül madde Cevap Anahtarı 1.a, 2.b, 3.d, 4.b, 5.c, 6.d, 7.a, 8.a, 9.e, 10.e Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 YARARLANILAN KAYNAKLAR [1] WHO. (1999). Hazard Prevention and Control in the Work Environment: Airborne Dust.WHO/SDE/OEH/99.14.World Healty Organization, Geneva, Switzerland [2] Süngü.M.A.(2017). Hastane Teknik Yönetimi. Ulusal Sağlık Bakımıyla ilişkili infeksiyonlar simpozyumu (USBİS 2017). [3] EPA. İndoor Air Quality.18 Temmuz 2018 tarihinde adresinden erişildi. [4] ASHRAE. Handbook CD. (2003). Indoor Environmental Health, Atlanta, USA, in Fundamentals-2001, Chapter 9. [5] EPA.Particulate Matter.20 Temmuz 2018 tarihinde adresinden erişildi. [6] Asbest.20 Temmuz 2018 tarihinde Adresinden erişildi. [7] Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2001) Toxicological Profile for Asbestos. [8] OSHA. 20 Temmuz 2018 tarihinde adresinden erişildi. [9] EPA. Learn About Asbestos. 09 Eylül 2018 tarihinde adresinden erişildi. [10] Bayram. A. 20 Temmuz 2018 tarihinde 6_3_Hava%20Kalitesi%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCmleri_ pdf adresinden erişildi. [11] Andaç, İ.(2013). Payas Organize Sanayi Bölgesindeki Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan PM 10 ve Çöken Partikül Madde Ölçümlerinin ISCST3 Modeliyle Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi [12] Modanlıoğlu, C.(2013). Granüler Üretim Yapan Bir İşletmede Toz Probleminin İncelenmesi ve Örnek Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM? TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM? TOZ NEDİR? TOZ: Çeşitli organik ve inorganik maddelerden aşınma, parçalanma, öğütme, yanma veya mekanik olarak kırma, parçalama, delme, öğütme işlemleri sırasında ve sonucunda

Detaylı

EK-1 (*)(**) Ferbam Ferro vanadyum tozu Gümüş

EK-1 (*)(**) Ferbam Ferro vanadyum tozu Gümüş EK-1 (*)(**) Ferbam 14484-64-1 15 Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1 Gümüş 7440-22-4 0.1 Grafit, sentetik 15 5 Jips 13397-24-5 15 5 Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5 Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı)

Detaylı

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Ferbam 14484-64-1 15 Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1 TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Solunabilir Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3)

Detaylı

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2)

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5 Amonyum sülfamat 7773-06-0

Detaylı

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/ m3) (2)

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/ m3) (2) 1 EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/ m3) (2) Solunabilir Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 Aluminyum

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi Aşındırıcı sembolüdür? a. b. c. d. CEVAP: D. 2- Aşağıdakilerden hangisi Yanıcı sembolüdür? a. b. c. d.

1- Aşağıdakilerden hangisi Aşındırıcı sembolüdür? a. b. c. d. CEVAP: D. 2- Aşağıdakilerden hangisi Yanıcı sembolüdür? a. b. c. d. 1- Aşağıdakilerden hangisi Aşındırıcı sembolüdür? 2- Aşağıdakilerden hangisi Yanıcı sembolüdür? 3- Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Madde sembolüdür? 4- Aşağıdakilerden hangisi Oksitleyici (Yükseltgen)

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Çalışma Ortamında Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Çalışma Ortamında Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Ortamında Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri ZEKİYE KARAKAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Teknik Katalog [Partikül Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Partikül Ölçüm Cihazı] [PCE-PCO 2] Teknik Katalog [Partikül Ölçüm Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

ISO HAVA FiLTRELERiNDE YENi STANDART. Daha iyi bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon

ISO HAVA FiLTRELERiNDE YENi STANDART. Daha iyi bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon HAVA FiLTRELERiNDE YENi STANDART Daha iyi bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon PARTİKÜLLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ Artan hava kirliliği nedeniyle, partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkisi

Detaylı

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS Prof. Dr. Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Çiçek TaĢıyıcısı, Diego Riviera Sunum Planı Meslek hastalığı tanısı İlliyet bağı Ġndeks

Detaylı

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri + - + 2 2 - - 2 2 Borunun dış ve iç görünümü ile erozyon korozyon Çatlak korozyonunun görünüm Metalde çatlak korozyonun oluşumu ve çatlak Oyuk korozyonu ve oluşumu

Detaylı

Ersin ÇEVİKER Asbest uzmanı

Ersin ÇEVİKER Asbest uzmanı Ersin ÇEVİKER Asbest uzmanı Asbest - Tanımı Asbest doğadan çıkarılan Silikat bir mineraldir. Endüstride Amyant olarak bilinir. Lif veya lif demetleri şeklinde bulunur Halk arasında ak toprak,çorak toprak,

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA İSG: MALZEME ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA İSG: MALZEME ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR? TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA İSG: MALZEME ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR? HAZAL ÖZLEM ERSAN ERUŞ & MUSTAFA ERUŞ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB) Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017,

Detaylı

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI Dr. Buhara Önal ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalığı 506 s. Sosyal Sigortalar Kanunu 11. md Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI (Solunum Koruma)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI (Solunum Koruma) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI (Solunum Koruma) Solunum sistemini burun, ağız, soluk borusu, hava yolları, akciğerler ve hava kesecikleri oluşturur. 1 Vücuttaki hücrelerin oksijene ihtiyacı vardır.

Detaylı

İş Hijyeni Ölçümleri ve Mevzuat

İş Hijyeni Ölçümleri ve Mevzuat T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Hijyeni Ölçümleri ve Mevzuat ZEKİYE KARAKAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İSGÜM

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler

Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca-İzmir Tel: 0232 3017113 Faks:

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Daha iyi bir yasam kalitesi için! Daha iyi bir yasam kalitesi için! Dünya çapında patentli, üstün Alman teknolojisi ve işlev garantisi sunan TÜV onaylı ilk ve tek hava temizleme cihazı, DİKA A.Ş. güvencesiyle artık Türkiye de! TEMİZ HAVA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ BURSA İLİ 2018 HAVA KALİTESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ BURSA İLİ 2018 HAVA KALİTESİ BURSA İLİ 2018 HAVA KALİTESİ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ölçüm sonuçlarına göre hazırlanmıştır) Yerel hava kalitesi, yaşadığınız ve nefes aldığınız şekli etkiler. Hava durumu gibi

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Hava Kirleticilerin Kontrolu: Toz Kontrol Sistemleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirleticilerin Kontrolu: Toz Kontrol Sistemleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirleticilerin Kontrolu: Toz Kontrol Sistemleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Partikül maddeler Tane iriliği 0,001-500

Detaylı

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com 1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER Problem: Endüstride çeşitli çalışma prosesleri kirliliklere sebep olur. Bunlar: Tozlar Dumanlar Yağ buharları Gazlar Sakatlanmalar: İnsan vücudu çeşitli zararlı kirliliklere

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Geleneksel anlamda korozyon metal ve alaşımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonları sonucu bozulmalarını tanımlamak

Detaylı

İçerik. Çevre tanımı Sağlık çevre ilişkisi Verdiği Zararlar Önlemler

İçerik. Çevre tanımı Sağlık çevre ilişkisi Verdiği Zararlar Önlemler İçerik Çevre tanımı Sağlık çevre ilişkisi Verdiği Zararlar Önlemler ÇEVRE Çevre insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünündür. Bir canlının üzerinde etkili olabilen tüm faktörleri içeren ekosisteme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Gökkuşağı Mahallesi 1200. Sk. 12/13 Dikmen / Çankaya ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 4726664 Faks : 0 312 4736215 E-Posta : info@ankalab.com.tr

Detaylı

İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış. Dr. Dilek TİRYAKİ

İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış. Dr. Dilek TİRYAKİ İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış Dr. Dilek TİRYAKİ Sağlık Gözetimi Amaç: İşyerindeki sağlığa zararlı etkenlerin, çalışan sağlığındaki olumsuz etkilerinin saptanması ve tanımlanması Yöntem: Sağlık

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160

Detaylı

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ 4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ Bu bölümde Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatındaki madenciliğin payına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin 1987 yılı madencilik üretim değerleri, enerji

Detaylı

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİNDEKİLER Giriş Tozlu İşlerde Risk Değerlendirmesi Gürültülü İşlerde Risk Değerlendirmesi İŞ HİJYENİ Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

SİGARANIN ZARARLARI VE İÇİNDEKİ ZARARLI MADDELER

SİGARANIN ZARARLARI VE İÇİNDEKİ ZARARLI MADDELER SİGARANIN ZARARLARI VE İÇİNDEKİ ZARARLI MADDELER TÜTÜN DUMANININ ZARARLARI 1 / 5 Tütün dumanına maruziyet, başkalarının içtikleri tütün ürününden soluduğumuz duman ya da yanan bir sigara, puro, pipo ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

Mesleksel Akciğer Hastalıkları

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Mesleksel Akciğer Hastalıkları Uzun süreler maruz kalındığı takdirde tozlar çeşitli akciğer hastalıklarına yol açarlar. Ancak tozların sağlık etkileri arasında akciğer ve solunum yolları hastalıkları dışında

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

2/13/2018 MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

2/13/2018 MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI a) Kullanış yeri ve amacına göre gruplandırma: 1) Taşıyıcı malzemeler: İnşaat mühendisliğinde kullanılan taşıyıcı malzemeler, genellikle betonarme, çelik, ahşap ve zemindir. Beton, çelik ve ahşap malzemeler

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-3 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-3 Tozlar Toz ölçümü Gürültü 1 Tozlar Tozlar ve duman sisle birlikte aerosolleri

Detaylı

Alerjik Rahatsızlıklar. Atmosphere Sky ile hayatın tadını çıkarın!

Alerjik Rahatsızlıklar. Atmosphere Sky ile hayatın tadını çıkarın! Alerjik Rahatsızlıklar. Atmosphere Sky ile hayatın tadını çıkarın! 01 Giriş Her yıl artan sayıda insanı etkileyen alerjik rahatsızlıklar yaygın bir sorundur 1. Avrupa da 150 milyondan fazla insan kronik

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

Çevre İçin Tehlikeler

Çevre İçin Tehlikeler Çevre ve Çöp Çevre Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ KAPALI ORTAMLARDA SOLUNABİLİR PARTİKÜL MADDE (PM 2.5 ) SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan GÜLFEM POLAT 1309990032

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve SEBEPLERİ

MESLEK HASTALIKLARI ve SEBEPLERİ MESLEK HASTALIKLARI ve SEBEPLERİ 15.10.2018 www.sakarya.edu.tr 1 Çalışanların sağlık sorunları Çalışanların sağlık sorunları 3 gruba ayrılır; 1. Genel hastalıklar ÜSYE, vs. 2. İşe özgü sağlık sorunları

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

Hava Kirleticileri. Hava Kirleticileri. Özgür ZEYDAN (PhD.)

Hava Kirleticileri. Hava Kirleticileri. Özgür ZEYDAN (PhD.) Hava Kirleticileri Özgür ZEYDAN (PhD.) http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Hava Kirleticileri Gazlar Karbon monoksit Azot oksitler Kükürt oksitler Hidrojen sülfür Uçucu organik bileşikler Aerosoller Toplam

Detaylı

TOZ PATLAMALARI Öğr. Gör. H. Cihangir TUĞSAVUL

TOZ PATLAMALARI Öğr. Gör. H. Cihangir TUĞSAVUL Öğr. Gör. H. Cihangir TUĞSAVUL Kimya Yüksek Mühendisi Adli Bilimler Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçisi Uzm. Kimya Teknolojisi Öğretmeni Bilirkişi cihangirtug@mynet.com,

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : Fırın ve her türlü cihazın termal ve akustik izolasyonu için İzocam Camyünü İğneli Ürün : Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455

Detaylı

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK:

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK: Mustafa TURHAN A sınıfı İşgüvenliği Uzmanı mturhan.isg@gmail.com DOĞRU NEFES ALMAK: Solunum Koruyucuların Farklı Sektörlerde Kullanımı 1 Doğru Nefes Almak ne demek? Tehditler İmkanlar Solunum koruyucular

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat Amacı 2 Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 7 Emisyon Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - İzokinetik EPA

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org)

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Improvement of Occupational

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

TOZ YÖNETMELİĞİ TOZ YÖNETMELİĞİ ASBEST İŞLERİ

TOZ YÖNETMELİĞİ TOZ YÖNETMELİĞİ ASBEST İŞLERİ TOZ YÖNETMELİĞİ TOZ YÖNETMELİĞİ ASBEST İŞLERİ TANIMLAR g) Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıkları, ğ) Okuyucu: ILO

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

FARKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA OLUŞABİLECEK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA OLUŞABİLECEK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet FARKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA OLUŞABİLECEK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Simge Taner, Utkan Özdemir Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 41380, Umuttepe. simge.taner@kocaeli.edu.tr

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKĠ MARUZĠYET SINIR DEĞERLERĠ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2)

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKĠ MARUZĠYET SINIR DEĞERLERĠ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKĠ MARUZĠYET SINIR DEĞERLERĠ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5 Amonyum sülfamat 7773-06-0

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

KÖMÜR: SESSİZ KATİL. Hazırlayan: Buket ATLI GREENPEACE AKDENİZ. 13 Haziran 2015

KÖMÜR: SESSİZ KATİL. Hazırlayan: Buket ATLI GREENPEACE AKDENİZ. 13 Haziran 2015 KÖMÜR: SESSİZ KATİL Hazırlayan: Buket ATLI GREENPEACE AKDENİZ 13 Haziran 2015 Neden Kömürlü Termik Santrallere Karşıyız? Greenpeace - Kömür Kampanyası 80 yeni kömürlü termik planı, Türkiye 4. büyük tehdit

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TOZ MARUZİYET TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÇALIŞANLARIN TOZ MARUZİYET TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARIN TOZ MARUZİYET TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA

Detaylı