ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR GEÇİŞ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR GEÇİŞ EĞİTİMİ"

Transkript

1

2

3 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR GEÇİŞ EĞİTİMİ

4 Eğitim Programı Giriş Yeni Revizyonun Temel Özellikleri İlgili Standartlar ISO 9001:2015 Bölüm 4 Kuruluşun İçeriği ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik ISO 9001:2015 Bölüm 6 Planlama ISO 9001:2015 Bölüm 7 Destek ISO 9001:2015 Bölüm 8 Operasyon ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme ISO 9001:2015 Bölüm 10 İyileştirme ISO 9001:2015 Yeni Kavramlar Ve Terminoloji ISO 9001:2015 Standardına Geçiş Planlanması Özet ISO Risk Yönetimi Temel Bilgiler

5 Giriş ISO 9001 standardı, ISO tarafından yayınlanmış, dünya çapında 1,1 milyon civarında yayınlanmış belgesi olan ve dünya çapında en fazla bilinen standarttır. Standart, şartları ile kuruluşların müşterilerine sürekliliği sağlanmış iyi kalitede ürün ve hizmet sağlamalarında süreçlerini düzene koyma ve daha etkin olarak işletmelerini sağlamak üzere ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir çerçeve oluşturur.

6 Giriş ISO 9001 standardı sektörel ayrım gözetmeksizin tüm boyut ve tiplerde işletmeye uygulanabilir. Bu uluslararası standart çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, finans yönetimi gibi diğer yönetim sistemi standartlarına özel bir şart vermez.

7 Giriş Revizyon nedenleri Hizmet kavramının öne çıkarılması Küreselleşme Daha kompleks tedarik zincirleri İlgili tarafların artan beklentileri Teknolojik gelişmeler TC176-SC2-WG24

8 Giriş Hazırlama süreci Mayıs 2013 CD Mayıs 2014 DIS Şubat 2014 FDIS Eylül 2015 IS/Uluslararası standart Geçiş periyodu 3 yıl 9001 KYS Şartları 9000 KYS Esasları ve Sözlük 9004 KYS Performans geliştirilmesi için kılavuz Atıf yapılan destek standartlar: ISO standart serisi

9 Giriş Kuruluşlar için bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, genel olarak performansın arttırılması ve sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlam bir temel ile başarabilmek için yardımcı olabilecek stratejik bir karardır. Bu standart Proses Yaklaşımı na dayanır, PUKO döngüsünü ve riske dayalı düşünmeyi barındırır.

10 Giriş Proses yaklaşımı / PUKO / Riske dayalı düşünme Proses yaklaşımı ile kuruluşun proseslerinin ve etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır. PUKO döngüsü ile kuruluşun prosesleri için uygun kaynakların sağlanması, proseslerin işletilmesi, iyileştirme için fırsatların belirlenmesi ve gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi sağlanır. Risk bazlı düşünme ise, kuruluşun prosesleri ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlarından sapmasına sebep olacak faktörleri belirlemesini, negatif etkileri minimize edecek önleyici kontrolleri kurmasını ve ortaya çıkan fırsatlardan maksimum faydayı elde etmesini sağlayacaktır.

11 Giriş Standardın kuruluşlara potansiyel yararları Müşteri şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sağlamak ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamak için kuruluşun yeteneği, müşteri memnuniyetini arttırmak için kolaylaştırıcı fırsatlar, Kuruluşun hedefleri ve içeriği ile ilgili riskleri ve fırsatları ele almak, kalite yönetim sistemi şartları için uygunluğunu ve yeteneğini göstermek

12 Giriş Context : kuruluşun içeriği Risk based thinking: riske dayalı düşünme External provider: dış sağlayıcı / geniş kapsamlı Maintain / retain: dokümantasyon ve kayıtların tutulması ve muhafazası İçerik kapsamdan farklı, yeni bir kavram

13 Giriş Ne için kullanılmaz; Bu standart farklı yönetim sistemi standartlarını benzer hale getirmek için kullanılmaz, Kuruluş dokümantasyonun / belgelerinin bu standardın yapısına uyumlu olması amacıyla kullanılmaz, Kuruluşta bu standardın spesifik terminolojisinin kullanımı amaçlı değildir.

14 ISO 9001:2015 de kullanılan cümle formatları Shall... Şartlar için, Should öneriler için, May izinler için, Can yeterlilik ve olasılıklar için kullanılmıştır. Standartta not olarak verilen ifadeler, ilgili şartın açıklanması ve anlaşılması için kılavuzluk sağlamak amaçlıdır. Commitment: taahhüt beyan Envitonment: ortam şartları için

15 Yeni revizyonun temel özellikleri Prensipler Bu standart da kullanılan prensipler ISO 9000 standardında tanımlanmış ve açıklanmıştır. Müşteri odaklılık Liderlik (şart olarak gelmiş) İnsanların katılımı Proses yaklaşımı İyileştirme (sürekli iyileştirme değil) Objektif deliller dayalı karar verme İlişki yönetimi

16 Notlar! Önleyici faaliyet risk analizi olmuş (düzeltici faaliyetler dahil) Kuruluşun yönetim sistemi üzerinde ilgili tarafların şartları tanımlama Şartlar; Yasal şartlar, standart şartlarına uygunluk, müşteri şartları, kuruluşun kendi şartları, coğrafi şartlar, yerel yönetimler

17 Yeni revizyonun temel özellikleri Proses yaklaşımı Proses yaklaşımının uygulanması için şartlar madde 4.4 de tanımlanmıştır. Proses yaklaşımı kuruluşun kalite politikası ve stratejik yönü dikkate alınarak planlanan sonuçları başarmak için proseslerin yönetimi ve etkileşiminin yönetimi için sistematik bir tanımlamayı içerir. Süreklilik içeriyor. Güncellenmelidir.

18 Yeni revizyonun temel özellikleri KYS de proses yaklaşımının uygulanması ile ; Şartların karşılanmasındaki tutarlılık, Katma değer açısından proseslerin ele alınması (ölçme, izleme, veri analizi) Etkin proses performansının başarılması, Bilgi ve veri değerlendirilmesine dayalı iyileştirme. Proseslerin kontrolü için gerekli izleme ve ölçme noktaları belirlenmelidir. Bu kontrol noktaları her bir proses için farklıdır ve proseslerin tabi olduğu risklere göre değişkendi.

19 İlgili standartlar ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 10001,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,17,18,19 ISO 19011

20 ISO 9001:2015 BÖLÜM 4 KURULUŞUN İÇERİĞİ

21 ISO 9001:2015 Bölüm 4 Kuruluşun içeriği 4.1 Kuruluşun İçeriğini Anlamak İlgili Tarafların İhtiyaçlarını Ve Beklentilerini Anlamak 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi 4.4 Kalite Yönetim Sistemi Ve Prensipleri

22 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği Kuruluşun içeriği / anlaşılması Kuruluş kendi amaçları ve stratejik yönü ile ilgili ve kalite yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşabilmesi için iç ve dış hususlar izlenmeli ve gözden geçirilmelidir*. Not Bu durumlar pozitif ve negatif faktörleri kapsayabilir. Dış faktörler; yasal, teknolojik, rekabet ortamı, pazar, kültürel, sosyal, ekonomikulusal, uluslararası, bölgesel olabilir**. İç faktörler; organizasyonun performansı***, bilgisi, değerleri ve kültürü****.

23 Not! İnformation: doküman ve kayıt istenmediği durumlar Documented information: kek, prosedür. Dokümantasyon ve kayıtlar Kuruluş içeriği (context) kalite yönetim sisteminin çerçevesini oluşturmak için iç hususlar, dış hususlar (*) :issues. Göstermek, kanıtlamak zorunda değil. Doküman gerekli değil. (**) : organizasyon sanayi bölgesi olması (***) : performans: kuruluşun terminolojisi, alt yapısı, personel niteliği, inançları, binası, tesisi (****) : know how, knowladge

24 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili taraflar belirlenmeli, İlgili tarafların KYS ile ilgili şartları belirlenmelidir. Kuruluş ilgili taraflar ve onların şartları ile ilgili bilgiyi düzenli olarak; Gözden geçirmeli, İzlemeli*.

25 Not! (*) : YGG toplantıları, yasal şartların günlük takibi Etkin olan ve potansiyel etkili olan kanunlar ilgili taraflar, müşteri, dış sağlayıcılar, yasal yönetimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi yönetimi

26 4.3 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilirliği ve sınırları için kapsam belirlenmelidir. Kapsam belirlenirken; Madde 4.1 kapsamında iç ve dış hususlar(yeni), İlgili tarafların şartları (yeni) Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetler Dikkate alınmalıdır. Kanıt isteme zorunluluğu yoktur.

27 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi Uygulanabiliyorsa bu standardın tüm şartları kuruluş tarafından karşılanmalıdır. Kapsam ürün tiplerini ve hizmetleri içerir. Uygulanamayan şartlar varsa tespit edilmeli, uygulamama gerekçeleri açıklanmalıdır. Kuruluş KYS kapsamı dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmelidir.(doküman) (maintain)

28 Not! Bütün standart maddelerinden hariç tutma olabilir. Zorunlu prosedürler yok, zorunlu değil artık. KYS (kalite yönetim sistemleri )performansını ölçerek; Ürün hizmet yerine getirme sorumluluğunu etkilemeyecek, Müşteri tatmini artarak gidecek Gerekçe belirtilmeli

29 4.4 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği Kalite yönetim sistemi ve prosesleri Kuruluş proseslerini ve karşılıklı etkileşimlerini içeren Kalite Yönetim Sistemini oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli geliştirmelidir. Bu kapsamda proseslerin; Girdilerin ve çıktılarını Sırasını ve etkileşimini (tanımı), Etkin olarak işletilmesi ve kontrol edilmesi için kriterleri ve metotları*, Kaynakları, sorumluluk ve yetkileri, riskleri ve fırsatları(yeni) belirlemelidir. (*) : veri ve proses parametresi olmalı

30 4.4 ISO 9001:2015 Bölüm 4 kuruluşun içeriği Kalite yönetim sistemi ve prosesleri KYS proseslerinin işletilmesini destekleyici dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir(doküman) Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğüne dair güveni sağlamak üzere dokümante edilmiş bilgi tutulmalıdır. (kayıt)

31 Not! Proses isimleri, sırası, şeması, etkileşimi, parametreler istenir. Gerektiği ölçüde proseslerinin çalışması ile ilgili dokümante edilmiş bilgi (doküman) Planlandığı şekilde yürütüldüğüne dair dokümante edilmiş bilgi (kayıt) Proses parametreleri ile ilgili verilerin toplanması, analiz, sonuçları kayıtlar için Akış şemaları, proses kartları

32 ISO 9001:2015 BÖLÜM 5 LİDERLİK ( Üst Yönetimin Sorumlulukları )

33 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik 5.1 Liderlik Ve Taahhüt 5.2 Politika Genel Müşteri Odaklılık Kalite Politikasının Oluşturulması Kalite Politikasının İletilmesi 5.3 Organizasyonel Roller, Yetkiler Ve Sorumluluklar

34 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Liderlik ve taahhüt Üst yönetim liderlik ve taahhütlerini; KYS nin etkinliğini sağlayarak, Kuruluşun kalite politikası ve kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlayarak, Kuruluşun proseslerine KYS gerekliliklerini entegre ederek, Proses yaklaşımını ve risk yönetimi uygulamalarını kuruluşta teşvik ederek,

35 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Liderlik ve taahhüt KYS için kaynakları sağlayarak, KYS gerekliliklerine uyumun önemini ileterek, KYS sonuçlarının hedeflenenlerle uyumunu sağlayarak, Personeli teşvik ederek, Liderliği teşvik ederek, Göstermelidir. Taahhütlerle ilgili bir doküman talebi yok. Standart uygulamalara bakılacak

36 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Müşteri odaklılık Üst yönetim müşteri odaklılığı; Müşteri şartlarının ve yasal şartların; belirlenmesi, anlaşılması ve yerine getirilmesi ile, Müşteri tatmini ile ilgili risklerin ve fırsatların belirlenmesi ile, Müşteri memnuniyetine odaklanmak ile Sağlamalıdır.

37 Not! Müşterinin memnuniyeti ve memnuniyetsizliğinin bilinmesi gerekir. Memnuniyet derecesi özellikle belirlenmelidir. Müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sorgulanmalı. KYS içinde tanımlayıp müşteri odaklı olduğunu ispatlamalıdır.

38 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Müşteri odaklılık Üst yönetim müşteri odaklılığı; Müşteri şartlarının ve yasal şartların; belirlenmesi, anlaşılması ve yerine getirilmesi ile, Müşteri tatmini ile ilgili risklerin ve fırsatların belirlenmesi ile, Müşteri memnuniyetine odaklanmak ile sağlamalıdır.

39 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Politika / Kalite Politikasının Oluşturulması / iletilmesi Kuruluş üst yönetimi kalite politikasını oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kalite politikası; Amaca ve kapsama uygun olmalı, Stratejik hedefleri desteklemeli, Gerekli taahhütleri içermeli, İletilmeli, anlaşılmalı, uygulamalı, gözden geçirilmeli. Kalite politikası dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmelidir. (doküman) (ilgili taraflara saplanmalı)

40 ISO 9001:2015 Bölüm 5 Liderlik Organizasyonel roller, sorumluluk ve yetkiler Sorumluluk ve yetkilerin; Belirlenmesi, anlaşılması ve iletilmesi Bu kapsamda; KYS nin ISO 9001:2015 şartları ile uyumu, Proseslerin çıktıları, Üst yönetime raporlama, Müşteri odaklılık, KYS değişikliklerinin entegrasyonu Konularında sorumluluk belirlenmeli. Bu sorumluluklar tek bir kişide aranmayacak. Ancak kimlere dağıtılmışsa görev tanımlarında belirtilmelidir. Kuruluş yönetiminden bir kişinin Yönetim Temsilcisi olarak atanma gerekliliği kaldırılmıştır.

41 ISO 9001:2015 BÖLÜM 6 PLANLAMA

42 ISO 9001:2015 Bölüm 6 Planlama 6.1 Riskler Ve Fırsatlar İçin Faaliyetler 6.2 Kalite Hedefleri Ve Bu Hedeflerin Başarılması İçin Planlama 6.3 Değişikliklerin Planlanması

43 ISO 9001:2015 Bölüm 6 Planlama Riskler ve fırsatlar için faaliyetler Riskler ve fırsatların belirlenmesi, Faaliyetlerin belirlenmesi KYS ye entegrasyonu, Değerlendirme İstenen etkilerin arttırılması (pozitif etkiler) İstenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması (negatif etkiler) İyileştirmenin sağlanması Risklerin belirlenmesi için bir yöntem planlanmalı

44 ISO 9001:2015 Bölüm 6 Planlama Kalite hedefleri ve bu hedeflerin başarılması için planlama* Hedefler; ilgili fonksiyonlar, seviyeler ve prosesler için kalite hedefleri; Politika ile tutarlı, ölçülebilir, uygulanabilir, ürün ve hizmet uygunluğuna yönelik, izlenmeli, iletilmeli, güncellenmeli ne gerçekleştirilecek, hangi kaynaklarla, ki sorumlu, ne zaman tamamlanacak, sonuçlar nasıl değerlendirilecek? Kalite hedefleri ile ilgili dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir**.

45 Not! (*) :risklerin belirlenmesi, risk kaynakları, risklerden kaçınma için fırsatlar, risklerin paylaşımı. Fırsatlar, yeni uygulamalara, yeni ürünlerin devreye alınmasına yeni pazarlara, yeni müşterilere, diğer istenen olasılıklara yol açabiliriz. (**) : aksiyon planları; ne yapılacak hangi kaynaklar gerekli, kim sorumlu ne zaman sonuçlar nasıl değerlendirilecek

46 ISO 9001:2015 Bölüm 6 Planlama Değişikliklerin planlanması KYS de değişiklik ihtiyacı tespit edildiğinde; Planlı Amacı ve potansiyel sonuçları KYS ye entegrasyonu Kaynaklar var mı Sorumluluklar tanımlı mı? (yasal şartların değişmesi, ürün veya hizmet çeşitliliğinin arttırılması, servis bayii vb. hizmet ağının ilavesi)

47 ISO 9001:2015 BÖLÜM 7 DESTEK

48 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek 7.1 Kaynaklar (İnsan, Altyapı, Proseslerin İşletilmesi İçin Çevre, Kaynakların İzlenmesi Ve Ölçülmesi, Kurumsal Bilgi) 7.2 Yeterlilik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi (Oluşturma, Güncelleme, Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü)

49 6.2 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. İç kaynakların varlığı, yeterliliği, kısıtları (yeni). Dışarıdan neler sağlanacağı dikkate alınmalıdır. (yeni)

50 6.2 ISO9001:2015 Bölüm 7 - Destek İnsan, altyapı İnsan Altyapı Sevkiyat kaynakları, enformasyon teknolojisi, yazılım, donanım vb. Nitelik sayı, KYS işletimi, etkin uygulanması ve proseslerin kontrolü için.

51 6.2 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Çevre (çalışma ortamı) Proseslerin işletimi için çevre/ortam Sosyal (yeni), Fizikososyal (yeni), Fiziksel faktörlerin kombinasyonu (yeni) Stresin azaltılması, duygusal manevi destekler

52 6.2 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi Kaynaklar; belirlenmeli, sağlanmalı, izlenmeli ve ölçülmeli. amaca uygun ve yeterli olmalı. Kuruluş tarafından dokümante edilmiş bilgi tutulmalıdır. (kayıt) (uygun cihaz, yetkin personel, uygun bakım faaliyetleri)

53 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek İzlenebilirlik Ölçüm teçhizatı; kalibrasyon (calibration) - doğrulama (verification) - her ikisi izlenebilirlik / ulusal veya uluslar arası standartlar, kalibrasyon / doğrulama esasları. İzleme ve ölçme kaynaklarının amacına uygunluğun kanıtı. İzleme ve ölçme için uluslararası yada ulusal ölçme standartları bulunmadığı durumlarda, kalibrasyon ve doğrulama esasları

54 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek İzlenebilirlik (ISO ye atıfta bulunulmuş) Ölçüm teçhizatı; Tanımlanmalı, Güvence altına alınmalı (ayarlamalar, hasarlar, bozulmalara karşı) Geçersiz durumlar için uygun faaliyetler gerçekleştirilmeli Dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir. (kayıt ve dokümantasyon) (kalibrasyon kayıtları) Yazılımların doğrulanması, anketlerin doğrulanması, kalibre-doğrulama yapılabilir.

55 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Kurumsal bilgi (yeni ifade) Muhafazası, İlave bilgilere ve güncellemelere ulaşım, ulaşım metodu, Güncelleme ihtiyaçları Müşteri talep edebilir, yasal şartlar, kurum şartları Eski versiyonların saklanması proseslerin işletim ile ilgili bilgi muhafaza edilecek. Kuruluş özel Proses / ürün / hizmetlerin iyileşme sonuçları, kuruluş varlıkları, tecrübeye dayalı bilgi, başarılı ve başarısız proje sonuçlarından elde edilen bilgi, dokümante edilmemiş bilgi vb.

56 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Kurumsal bilgi İç kaynaklar Dış kaynaklar Standartlar, akademik kaynaklar, konferanslar, müşteriler ve dış bilgi sağlayıcılardan elde edilen bilgi İş talimatları, çizimler, spesifikasyonlar, proses kartları, akış şemaları, org. şemaları

57 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Yeterlilik Kuruluş; Çalışanların yeterliliğinin belirlenmesi, Uygun eğitim, öğretim ve tecrübe, Seçme ve değerlendirme kriterleri

58 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Yeterlilik Kuruluş; Yetkinliği doğrulama Faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme. Yetkinliği kanıtlamak için uygun dokümante edilmiş bilgi; CV, eğitim kayıtları, tecrübe kayıtları vb. (kayıt)

59 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Farkındalık (kendi kontrolü altındaki personeller için) Kalite politikası, (tüm personel) Kalite hedefleri, (herkes kendi işi ile ilgili hedefleri bilmeli) Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı, Şartlara uymayan durumlar (tüm personel) Hakkında farkındalık Eğitim, faaliyetler, toplantı, bilgilendirme, oryantasyon

60 Bölüm 7 - Destek İletişim İç ve dış iletişim Bu kapsamda; Ne Ne zaman, Kim ile Nasıl ve Kuruluştan kim iletişim kuracak, Dış iletişim; reklam ajansı, ilgili taraflar ile basın ile kimlerin görevlendirildiğinin belirlenmesi gerekir.

61 Bölüm 7 - Destek ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Dokümante edilmiş bilgi Kuruluş kalite yönetim sistemi; a) Dokümante edilmiş bilginin kuruluş tarafından belirlenmesi, b) Kalite yönetim sisteminin etkinliği için gerekli dokümante edilmiş bilgi Dokümante edilmiş bilginin ölçüsü / yapısı Kuruluş faaliyetlerini ve süreçlerini ürünler ve hizmetlerin tipi boyutu proseslerin etkileşimlerinin karmaşıklığı, çalışanların yetkinliğine göre değişiklik gösterir.

62 Dokümante edilmiş bilginin oluşturulması ve güncellenmesi Tanımlama ve açıklama Biçim ve format Uygunluk ve yeterlilik, Gözden geçirme ve onay Doküman kontrolü ile ilgili yöntemler belirlenmeli. Başlık, tarih, yazar, referans no.

63 ISO 9001:2015 Bölüm 7 - Destek Dokümante edilmiş bilginin kontrolü Dokümante edilmiş bilgi kontrol edilmelidir; varlığı, uygunluğu, ulaşılabilirliği, muhafazası, gizliliği, bütünlüğü, yanlış kullanımı Kontrol kriterleri; Dağıtım, erişim, alma ve kullanma, Saklama ve koruma, okunabilirlik, Revizyon Saklama ve düzenleme

64 Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi; tanımlanmalı, kontrollü şartlar sağlanmalı. Dokümante edilmiş bilgi; Muhafaza, ulaşım izni, değiştirme yetkisi vb. Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilmelidir.(kayıt)

65 ISO 9001:2015 BÖLÜM 8 OPERASYON

66 ISO 9001:2015 Bölüm 8-Operasyon 8.1 Operasyonel Planlama Ve Kontrol 8.2 Ürün Ve Hizmet İçin Şartlar Müşteri İle İletişim, Ürün Ve Hizmetle İlgili Şartların Belirlenmesi, Ürün Ve Hizmetle İlgili Şartların Gözden Geçirilmesi, Ürün Ve Hizmetler İçin Şartların Değişiklikleri 8.3 Ürün Ve Hizmet Tasarım Ve Geliştirilmesi (Planlama, Girdiler, Kontroller, Çıktılar, Değişiklikler) ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon

67 8.4 Dışarıdan Sağlanan (Tedarik) Proses, Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü (Genel, Kontrolün Boyutu Ve Tipi, Dış Sağlayıcılarla İlgili Bilgi) 8.5 Üretim Ve Hizmetin Sunumu (Üretim Ve Hizmet Sunumunun Kontrolü, Tanımlama Ve İzlenebilirlik, Dış Sağlayıcılar Veya Müşterilerle İlgili Mülkiyet, Muhafaza, Teslim Sonrası Faaliyetler, Değişikliklerin Kontrolü) 8.6 Ürün Ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması 8.7 Uygun Olmayan Çıktıların Kontrolü

68 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Operasyonel planlama ve kontrol Ürün ve hizmet sağlama şartlarına yönelik prosesler; planlanmalı, uygulanmalı, kontrol edilmelidir. Planlamada; Ürün ve hizmet şartları, Prosesler/ürün ve hizmetin kabulü için kriterler, Kaynaklar Proseslerin kontrolü, Dokümante edilmiş bilgi(kayıt, doküman)* Çıktılar, Dikkate alınmalıdır.

69 NOT! (*) : proses parametreleri ürün hizmet parametreleri dokümante edilmeli. Ürün hizmet şartları dokümante edilmeli, operasyonel planlamanın çıktıları organizasyonun çalışmalarına uygun olmalı.

70 ISO 9001:2015 Bölüm 8 -Operasyon Operasyonel planlama ve kontrol Planlanan değişikliklerin kontrolü Faaliyetler (istenmeyen etkileri azaltmak için) Dış kaynaklı proseslerin kontrolü Kuruluşun süreçlerini planladığı şekilde yürütülebildiğini gösterecek yeterlilikte olduğunu ve ürün ve hizmete ait gereklilikleri karşılayabildiğini gösteren dokümante edilmiş bilgi.*

71 NOT! (*) : yatay tetkikler, siparişten teslime kadar oluşturulan dokümanlar incelenebilir. Dış kaynaklı proses kontrolü, 8.4 şart olduğu için dış kaynaklı proses olmadığı durumda kapsam dışı bırakılmalıdır.

72 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmetler için şartlar Müşteri ile iletişim Müşteriye sağlanacak bilgi; Ürün ve hizmet, Değişiklikler, sevkiyat, sipariş, varsa özel sözleşmeleri Müşteri geri bildirimlerini Varsa müşteri mülkiyetini (yeri değişmiş) Acil durumları (yeni) İçermelidir. Mevsim, bölgesel şartlar, savaş, raf ömrü kısa ürünler

73 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi Ürün ve hizmetler için gereksinimler; * Şartlar, Mevzuat şartları, Gerekli olduğu düşünülen ilave şartlar, Taleplerin karşılana bilirliği, Değerlendirilmelidir. Tanımlardan buraya alınmıştır.

74 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi Ürün ve hizmetler için şartları sağlama yeterliliği gözden geçirilmelidir. Teslimat ve teslimat öncesi gereksinimleri, Müşteri tarafından belirtilen şartlar, Varsa müşteri tarafından beyan edilmeyen diğer şartlar, Mevzuat şartları, Sözleşme-sipariş şartları, Dokümante edilmeyen şartlar/doğrulama metodu Dokümante edilmiş bilgi; özden geçirme sonuçları ve varsa ürün/hizmet için yeni şartlar(kanıt)

75 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmetler için şartların değişiklikleri Dokümante edilmiş bilginin gözden geçirilmesi, İlgili personelin bilgilendirilmesi Yeterlilik

76 ISO 9001:2015 Bölüm 8 -Operasyon Ürün ve hizmet tasarım ve geliştirilmesi Tasarım ve geliştirme prosesleri; Tasarım ve geliştirme planlaması; Tasarım ve geliştirme aşamalarının belirlenmesi; Süre, karmaşıklık Proses aşamaları, Doğrulama faaliyetleri Tasarım projesi formatında kayıtlar tutulabilir. Doğrulama ve geçerli kılmanın ispatlanmasını istiyor.

77 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmet tasarım ve geliştirilmesi Sorumluluk, yetkileri, İhtiyaç duyulan kaynaklar, Personelin iletişimi, Süreçlere katılım (müşteriler vb.) Kontrol faaliyetlerinin seviyesi, kontrol kriterleri, Dokümante edilmiş bilgi Tasarım ve geliştirme şartlarının karşılandığını doğrulayan gerekli dokümante edilmiş bilgi (kayıt) Tasarım, risk kaynağı değerlendirmenin başlangıcı önleyici faaliyetlerin başlangıcı

78 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmet tasarım ve geliştirilmesi Tasarım ve geliştirme girdileri; Fonksiyonel şartları ve performans şartları, Benzer faaliyetlere ilişkin bilgi, Mevzuat şartları Standartlar Potansiyel hatalar Girdiler / uygunluk, tamlık ve kesinlik Dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir.(kayıt)

79 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmet tasarım ve geliştirilmesi Tasarım ve geliştirme kontrolü; Sonuçlar, Gözden geçirmeler/ değerlendirmeler, Doğrulama faaliyetleri, Geçerlilik faaliyetleri Varsa uygunsuzluklara yönelik faaliyetleri Dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir.(kayıt)

80 NOT! Geçerlilik: kullanım olmasına veya belirlenene bir kullanım için uygunluk Doğrulama: çıktıların girdilere uygunluğu Saç kurutma makinesinin kuaför ve evde kullanımına göre ayrı ayrı geçerli kılması, kullanım koşulları aynı. Volvo nun kendi ürettiği aracı İsveç şartlarına göre değil, Türkiye veya Suudi Arabistan şartlarına göre geçerliliğini yapması gerekir.(geçerlilik) hizmet sektöründe, can mal güvenliğini etkiliyorsa hizmet gerçekleştirildikten sonra geçerli kılınmasını etkiliyorsa pilot uygulama ya da gönüllü denekler ile geçerli kılınma yapılabilir.

81 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmet tasarım ve geliştirilmesi Tasarım ve geliştirme değişiklikleri; Belirlenmeli, Sonuçları gözden geçirilmeli, Değişikliklerin sorumluları, Negatif etkileri önlemek için faaliyetleri Dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir.(kayıt)

82 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Dışarıdan sağlanan (tedarik) proses, ürün ve hizmetlerin Kontrolü (fason üretim) Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetler için kontrol (prosesin bir kısmı olabilir) Dış sağlayıcılar için seçme, değerlendirme, performansı izleme ve yeniden belgelendirme kriterleri, Dokümante edilmiş bilgi muhafaza edilmelidir(kayıt)

83 Bölüm 8 - Operasyon Kontrolün boyutu ve tipi Dışarıdan sağlanan proseslerin, KYS kontrolü kapsamında olması, Dış sağlayıcılara uygulanacak kontrolün ve çıktıların tanımlanması (yerinde kontrol) Kuruluş; dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin; Yasla ve düzenleyici şartları ile uyumu Müşteri şartlarını karşılama yeteneği ile uyumu Kontrolün etkinliği, Doğrulama veya diğer faaliyetler

84 NOT! Ne aldığını tanımla(ürün, hizmet, proses, proses parçası) Katkısı önemi ne Bir kontrol yöntemi belirle (tedarikçi değerlendirme kriterleri olabilir) İnternetten alışveriş siteleri, Sevkiyatı dış kaynaklı (kargo) Önlemleri kaynaklı (banka) Kontrol sorumluluğu siteye ait Tasarım doğrulama; kendi kendine sipariş verip, senaryo oluşturup işletecek.

85 Bölüm 8 - Operasyon Dış sağlayıcılar ile ilgili bilgi Dış sağlayıcılar ile iletişim; Sağlanacak ürün, proses veya hizmetler (tanım) Gerekli onaylar *** Yeterlilik, *** Etkileşimler, *** Dış sağlayıcıların tesisinde; doğrulama veya geçerlilik faaliyetleri *** Onaylı tedarikçi listeleri (*) :ilişki yönetimi (**) :2008 e göre daha fazla bilgi veriyor. (***) : dış sağlayıcılar için

86 Bölüm 8 - Operasyon Üretim ve hizmet sunumu Üretim ve hizmet sağlama kontrolü. Kontrollü şartlar; Dokümante edilmiş bilgi varlığı (ürün ve hizmetlerin karakteristikleri tanımlayan dokümante edilmiş bilgi, ürün ve hizmetlerin sunumunda gerçekleştirilecek faaliyetler ve ulaşılması hedeflenen sonuçların tanımlandığı dokümante edilmiş bilgi..) * Uygun izleme ve ölçme kaynakların ın varlığı Çıktıların ve proseslerin kontrol kriterleri, ürün ve hizmetlerin kabul kriterleri için izleme/ölçme/doğrulama faaliyetleri** (*) :kalite planları 2008 versiyonu (**) : belirlenen kademelerde ürün ve proseslerin ölçülmesi

87 Bölüm 8 - Operasyon Üretim ve hizmet sağlama kontrolü Uygun çevre ve altyapı Yetkin personel İzleme ve ölçümlerle doğrulanamayan çıktılar / geçerlilik (proseslerin geçerliliği, özel prosesler) Hataların önlenmesi, Teslim/teslim sonrası onay ve faaliyetler

88 Bölüm 8 - Operasyon Tanımlama ve izlenebilirlik Çıktının uygun araçlarla tanımlanması, İzleme ve ölçme şartlarını gösterecek şekilde çıktıların durumunun belirlenmesi, İzlenebilirlik bir şart olduğunda; tanımlama/kontrol, Uygulanabilen izlenebilirliğe ait dokümante edilmiş bilgi (kayıt)

89 Bölüm 8 - Operasyon Dış sağlayıcılar veya müşterilere ait mülkiyet Dış sağlayıcılar veya müşterilere mülkiyet; tanımlanmalı, doğrulanmalı, korunmalı ve muhafaza edilmelidir. Kaybolması, hasar görmesi veya kullanım için uygun olmaması halinde, müşteriye veya dış sağlayıcıya raporlama yapılmalıdır. Dokümante edilmiş bilgi (kayıt) Materyal, bileşen, alet, ekipman, tesis, entelektüel mülkiyet kişisel veriler. Sözleşme ile güvence altına alınabilir.

90 Bölüm 8 - Operasyon Muhafaza Çıktıların muhafazası Muhafaza; Tanımlama, Taşıma Kontaminasyon kontrolü Paketleme, Depolama, Sevkiyat

91 Bölüm 8 - Operasyon Teslim sonrası faaliyet Teslim sonrası faaliyetlerde şartlar; Yasal ve düzenleyici şartlar, Potansiyel istenmeyen sonuçlar, Ürünün/hizmetin doğası, raf ömrü vb. özellikleri, Müşteri şartları, geri bildirimleri İçerebilir.

92 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Değişikliklerin kontrolü Değişiklikler gözden geçirilmeli ve kontrol edilmeli, personel yetkinliği, Gözden geçirme sonrası varsa faaliyetler, Dokümante edilmiş bilgi (kayıt)

93 Bölüm 8 - Operasyon Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması Uygun planlı düzenlemeler, Planlı düzenlemelerin tamamlanmasının kontrolü, Onay (müşteri-ilgili otoriteler), Dokümante edilmiş bilgi, (kabul kriterlerine uygunluk, serbest bırakmadan sorumlu personel) SON KONTROL Serbest bırakmadan sorumlu personelin ulaşılabilir, izlenebilir olmasını istiyor. Niteliği ve yetkinliği yeterli olmalı.

94 ISO 9001:2015 Bölüm 8 - Operasyon Uygun olmayan çıktıların kontrolü Şartlara uymayan çıktılar tanımlanmalı ve kontrol edilmeli, Ürünlerin dağıtımı / hizmetlerin sunulmasından sonra ortaya çıkan uygun olmayan durumlar, Uygunsuzluğun yapısı, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğuna etkileri kapsamında faaliyetler, Planlanmalı, yürütülmelidir. Şartlara uygun olmayan çıktılar tanımlanmalı ve kontrol edilmelidir.

95 Bölüm 8 - Operasyon Uygun olmayan çıktıların kontrolü Uygun olmayan çıktılar için; Düzeltme, iade, imha, geri dönüşüm, ayırım, derecelendirme Müşteri bilgilendirme ve onay (anlaşmalı, gönderme, müşteriden yetkili olma) Doğrulama, Dokümante edilmiş bilgi (uygunsuzluğu tanımlayan, yapılan faaliyetleri tanımlayan, elde edilen sonuçları tanımlayan, sorumluları tanımlayan kayıtlar)

96 ISO 9001:2015 BÖLÜM 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME

97 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz Ve Değerlendirme (Müşteri Memnuniyeti, Analiz Ve Değerlendirme) (Veri Analizi) 9.2 İç Tetkikler 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG Girdileri, YGG Çıktıları)

98 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme NE?... İzlenmeli ve ölçülmeli, Metotlar Ne sıklıkta Sonuçların değerlendirilmesi (nasıl, ne zaman) Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği * Dokümante edilmiş bilgi (sonuçların kanıtları) (*) : proses performansı, iç tetkik sonuçları, müşteri geri beslemeleri, DÖF

99 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme Müşteri memnuniyeti Müşteri algısı * Müşteri algısı için metotlar Anket, toplantı, görüşme, rapor, talepler (*) : pozitif ne negatif ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme Analiz ve değerlendirme Uygun veri ve bilgi analizi,

100 Ürün / hizmetin uygunluğu Müşteri memnuniyeti Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği Etkin planlama, Riskler ve fırsatlar * Tedarikçi performansları İyileştirme ihtiyaçları İstatistik proses kontrolü (*) : etkinliğini değerlendirme

101 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme İç Tetkikler 9.3 Tetkik Metodu Planlı Periyotlar, Şartlara Uygunluk KYS Etkinliği ISO Sorumlular, Nitelikleri, Önceki Sonuçlar, Kapsam / Kriter, Tarafsızlık /Raporlama / Düzeltici Faaliyet / Takip / Etkinlik Dokümante Edilmiş Bilgi (Denetim Programının Uygulanması Ve Denetim Sonuçlarının Kanıtları

102 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme Yönetimin gözden geçirmesi Planlanmış periyotlar, KYS sürekli uygunluğu, yeterliliği, etkinliği, kuruluşun stratejik yönü ile uyumu. YGG girdileri; Önceki gözden geçirme sonuçları, Son değişiklikler * KYS etkinliği ve performansı ile ilgili bilgi, (hedefler ve performanslar ) ** Kaynaklar / yeterlilik, Riskler ve fırsatlar / faaliyetler (yeni)

103 Not! (*) : iç ve dış değişiklikler yeni, (**) : müşteri memnuniyeti ilgili taraflardan gelen geri bildirimler kalite hedeflerinin ulaşılma durumu proses performansı, ürün ve hizmet uygunluğu uygunsuzluklar, DÖF, tedarikçi Performansı, izleme ve ölçme sonuçları, tetkik sonuçları Şablon girişinden oluşturulup altı doldurulmalı.

104 9.3 ISO 9001:2015 Bölüm 9 Performans Değerlendirme Yönetimin gözden geçirmesi YGG çıktıları; İyileştirme için fırsatlar Değişiklik ihtiyaçları Gerekli kaynaklar. Dokümante edilmiş bilgi (YGG sonuçlarının kanıtları)

105 ISO 9001:2015 BÖLÜM 10 İYİLEŞTİRME

106 ISO 9001:2015 Bölüm 10 - İyileştirme 10.1 Genel 10.2 Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet 10.3 Sürekli İyileştirme

107 ISO 9001:2015 Bölüm 10-İyileştirme İyileştirme fırsatları; Belirlenmeli ve seçilmeli, Faaliyetler uygulanmalı İyileştirme; Düzeltme, Düzeltici faaliyet, Sürekli iyileştirme, İnovasyon, Yeniden yapılanma vb. Bu madde ile ilgili üst yönetim sorgulanmalı

108 ISO 9001:2015 Bölüm 10 - İyileştirme Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler 10.2 Uygun olmayan durumlarda; Kontrol ve düzeltme için faaliyet, Sebeplerin ortadan kaldırılması için faaliyet (yeniden oluşmasını engellemeli) Gözden geçirme ve analiz Uygunsuzluğun nedenlerinin tespiti Benzer durumlar, potansiyel uygunsuzluklar (yeni) Etkinlik değerlendirmesi, Güncellemeler / riskler ve fırsatlar (yeni) Dokümante edilmiş bilgi(uygunsuzluk tanımı, faaliyetler, düzeltici faaliyet sonuçlarının kanıtları)

109 ISO 9001:2015 Bölüm 10-İyileştirme Sürekli iyileştirme Kuruluş kalite yönetim sisteminin; Uygunluğu / yeterliliği / etkinliği sürekli iyileştirme Analiz ve değerlendirme sonuçları, Yönetim gözden geçirme çıktıları Dikkate alınır.

110 ISO 9001:2015 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ ( ISO 9001:2015 EK A )

111 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ Bu uluslararası standartta kuruluşun kalite yönetim sisteminde uygulanan dokümante edilmiş bilgi için bir yapı ve terminoloji şartı bulunmamaktadır. Kuruluşun prosesleri, hedefleri ve politikalarının bir model ile dokümante edilmesi değil, şartların uygun bir şekilde sunumu amaçlanmıştır.(şartları doğru tanımlanmalı) KYS de dokümante edilmiş bilginin yapısı ve içeriği, kullanıcılar ile ilgilidir. Bu uluslararası standartta geçen terminolojinin kullanımı için belirli bir şart bulunmamaktadır(tedarikçi, satıcı, sağlayıcı, kayıt, belge, doküman vb. kullanılabilir) Ürün ve hizmet ifadeleri yazılım, servis, işlenmiş malzemeler gibi tüm çıktı kategorilerini karşılar. Hizmet tek başına kullanıldığında satış servisi önemli kılar.

112 ISO 9001:2015 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ Terminolojideki önemli farklılıklar ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Ürünler Hariç tutmalar Yönetim temsilcisi Dokümantasyon, kalite el kitabı, kayıtlar, dokümante edilmiş prosedür çevre İzleme ve ölçme cihazları Satın alınan ürün tedarikçi Ürünler ve hizmetler Uygulanmıyor (Madde A.5) Uygulanmıyor.(benzer sorumluluk ve yetki atanmış ancak bir yönetim temsilcisi şartı bulunmuyor.) Dokümante edilmiş bilgi Proseslerin işletimi için çevre İzleme ve ölçme kaynakları Dışarıdan sağlanan ürün veya hizmetler Dış bağlayıcı

113 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.2 Ürün ve hizmetler ISO 9001:2008 tüm çıktıları ürün olarak adlandırırken, bu standart ürünler ve hizmetler olarak adlandırılmaktadır. Ürünler ve hizmetler tüm çıktı kategorilerini kapsamaktadır. Bir çok durumda ürün ve hizmet birlikte kullanılmaktadır. Kuruluşun müşteriye sağladığı veya dış sağlayıcılardan gelen pek çok çıktı, ürün ve hizmeti içermektedir. Hizmetin sunulmasından önce uygunluğun doğrulanmaması özel proses olarak değerlendirilir.

114 ISO 9001:2015 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.3 ilgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak Standartta madde 4.2 kuruluşun kalite yönetim sistemi ile ilgili tarafların belirlenmesini ve bu ilgili tarafların şartlarını belirlemesi konu edilmiştir. (Temel hedef) Kapsamda da belirtildiği gibi, kuruluş müşteri ihtiyaçlarına uyumlu ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini arttırmak için bu uluslararası standardı uygulayabilir. Eğer kuruluş ilgili tarafları kalite yönetim sistemi ile ilişkilendirmiyorsa, bu karar kuruluşa aittir. Yasal kurallara uyum kesinlikle dikkate alınmalı, kuruluşun insiyatifinde değil.

115 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.4 Risk bazlı düşünme Risk bazlı düşünme 9001:2008 kapsamında planlama, gözden geçirme ve iyileştirme maddelerinde yer alıyordu. Bu standart kuruluşlar için riskin yapısını anlamak (Madde 4.1) ve planlamaya dayalı olarak riskleri belirlemek (Madde 6.1) için spesifik şartları içermektedir. KYS nin temel amaçlarından birisi önleyici bir araç olmasıdır. Ancak bu standart önleyici faaliyet için ayrı bir şart/madde içermemektedir. Önleyici faaliyet konsepti riske dayalı düşünce ile KYS şartlarında formüle edilmiştir. (Madde 4.4)

116 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.4 Risk bazlı düşünme Bu standarda yer alan risk bazlı düşünme, bazı kuralcı gereksinimleri azaltarak, performansa dayalı şartları yerine koymaktadır. Risk yönetimi için formal bir metodu içeren bir şart veya dokümante edilmiş bir risk yönetim prosesi bulunmaktadır. Risk yönetim metodolojini uygulamak kuruluşların seçimine bırakılmıştır. Kalite yönetim sisteminin bütün prosesleri aynı risk seviyesine sahip değildir. Aynı zamanda kuruluşlar da farklı farklı risklerle karşı karşıya kalmaktadır. YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.5 Uygulanabilirlik (hariç tutmaya karşılık)

117 Bu standart, kuruluşun kalite yönetim sistemi şartlarının uygulanabilirliği ile ilgili hariç tutma kavramına atıfta bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşlar şartların uygulanabilirliği; kuruluşun boyutu veya karmaşıklığı, benimsediği yönetim modeli, kuruluşun faaliyetlerinin genişliği, risklerinin ve fırsatlarının yapısı göz önüne alarak gözden geçirilebilirler.

118 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.5 Uygulanabilirlik Şartların uygulanabilirliği madde 4.3 de verilmiştir, bir kuruluş kalite yönetim sistemi kapsamı içindeki herhangi bir prosese bir şartın uygulanamayacağına karar verilir. Bu kararda üretilen ürün ve sunulan hizmetlerin uygunluğu sağlamada hatalar, kontrol dışı alanlar ortaya çıkmıyor ise, bir şartın uygulanamaz olduğuna karar verebilir.

119 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.6 Dokümante edilmiş bilgi Diğer sistem standartlarındaki dokümante edilmiş bilgi ifadesi bu standarda da çok önemli bir değişikliğe uğramadan kullanılmıştır. (Madde 7.5) ISO 9001:2008 versiyonunda kullanılan dokümante edilmiş prosedür, el kitabı, kalite planı bu standartta dokümante edilmiş bilginin muhafazası olarak kullanılmıştır. (maintain) ISO 9001:2008 de yer alan kayıtlar ise dokümante edilmiş bilginin koruması / tutulması olarak kullanılmıştır (retain).

120 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.6 Dokümante edilmiş bilgi Kuruluş hangi dokümante edilmiş bilgiyi, hangi ortamda, ne kadar süre tutacağını belirlemekten sorumludur. Kuruluş dokümante edilmiş bilginin muhafazası şartını hariç tutamaz.

121 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.7 kurumsal bilgi Ürün ve hizmetlere uygunluğun sağlanması amacıyla, kurumsal bilgi tanımlamalı/tutulmalı. Bilgi kaybına karşı(personel çevrimi ile veya bilgi paylaşımındaki başarısızlıklar ile) kuruluşun korunması. Bilginin elde edilmesi için kuruluşun cesaretlendirilmesi.(bencmarking, mentorluk, tecrübelerden öğrenme vb.)

122 YENİ KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ EK A A.8 Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü Tedarikçiden satın alma. Bağlı bir şirket ile bir düzenleme Prosesleri dış kaynaklı hale getirme Dış kaynaklı hale getirme hizmetlerde yaygın olarak görülür. Kuruluş dışarıdan sağlananlar için kontrolün tipi ve boyutunu belirlemek üzere risk yönetimi uygulamalıdır.

123 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 STANDARDINA GEÇİŞ PLANLAMASI

124 ISO 9001:2015 STANDARDINA GEÇİŞ PLANLAMASI Bir soru listesi hazırlanır. Soru listesinde her iki versiyonun karşılaştırması bulunur. Anahtar personel ile toplantılar, yeni şartların anlaşılması sağlanır. Yeni kaynak gereksinimi varsa tespit edilir, geçiş için süre planlanır. Eğitim, doküman değişiklikleri ihtiyaçları kaynaklar kapsamında belirlenir. Doküman değişiklikleri ile uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanır. 3 yıl geçiş periyodu

125 ISO 9001:2015 ÖZET

126 ÖZET Kalite el kitabı için bir şart bulunmamaktadır. ISO ve bazı diğer yönetim sistemi standartları içinde harmonizasyon sağlamak amaçlanmıştır. Ürün kavramı ürün ve hizmet olarak kullanılmıştır. Kuruluşun içeriği kavramı (kuruluşun içeriğinin ve ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarının anlaşılması) ilave edilmiştir. Proses yaklaşımı kavramı daha açıklayıcı olarak verilmiştir. Ürün ve hizmet sağlayıcıların kontrolü, dış sağlayıcılar olarak kullanılmıştır. Sürekli iyileştirme kavramı, iyileştirme olarak kullanılmıştır.

127 ÖZET Dokümante edilmiş bilgi ISO 9000:2005 standardı tanımları içermektedir. Doküman: bilgi ve destekleyici medya Kayıt: faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair veya sonuçlarının başarılmasına ilişkin kanıtlar. Bu iki kavram 9001:2008 de ayrı ayrı ele alınmıştı. Ancak 9001:2008 de dokümante edilmiş prosedür ifadesi bulunmaktaydı. 9001:2015 versiyonu bu iki kavram yerine dokümante edilmiş bilginin muhafaza edilmesi/tutulmasını şart olarak belirlenmiştir.

128 ÖZET Yönetim temsilcisi ISO 9001:2000 versiyonu kuruluşun bir yönetim temsilcisi ataması şartı içermekteydi. ISO 9001:2008 ise yönetim temsilcisinin üst yönetimden olması şartını ilave etmiştir. ISO 9001:2015 spesifik olarak yönetim temsilcisi aranmasını bir şart olarak belirtmemiştir, kuruluş üst yönetimi tarafından bu alandaki görev yetki ve sorumlulukların belirlenerek, kişilere atanması şart olarak verilmektedir.

129 ÖZET Önleyici faaliyet Önleyici faaliyet ile ilgili bir şart bulunmamaktadır. Formal bir kalite sistemi zaten önleyici bir araçtır. Kuruluşların risk yaklaşımı ile önleyici faaliyetleri gerçekleştireceği belirtilmektedir. Kuruluşlar 9001:2015 ile; Riskleri ve fırsatlarını belirlemeli, Kuruluşun hedeflerini ve çıktılarını başarma yeteneğini (pozitif ve negatif) etkileyen hususları incelemelidir. (iç ve dış hususlar)

130 RİSK ANALİZİ Risk bir olayın olma olasılığı veya kuruluşun stratejik hedeflerini veya çalışmalarını negatif olarak etki edecek bir faaliyettir. Risk değerlendirmesinde; 2 parametre yardımcı olur. Şiddet (ne kadar önemli, ne kadar zarar verir) Olasılık ( zarar verici olayın olasılığı nedir). ISO standardı ve diğer ilgili standartlar Risk analiz metodları

131 RİSK ANALİZİ Risk Nedir? Risk, belirsizliğin beklenen sonuçlara etkisidir. (ISO 9001:2015 DIS- Tanımlar) Risk ele alındığında «fırsat», ele alınmadığında «tehdit» haline gelebilir.

132 RİSK ANALİZİ Risk bazlı düşünme Riskin kalite yönetim sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Kalite yönetim sisteminde uygulanacak risk bazlı düşünme ile; Sistemin reaktif halden proaktif hale gelmesi, Beklenmeyen sonuçların etkisinin azaltılması, Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk bazlı düşünmenin alması hedeflenmiştir.

133 ISO 9001:2015 ISO RİSK YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLER

134 ISO RİSK YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLER ISO Risk yönetimi nedir? Risk yönetimi ile ilgili şartları belirleyen ISO tarafından basılmış yayınlanmış uluslararası bir standarttır. ISO 31000:2011 standardı güncel versiyondur. Standardın amacı risk yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları sağlamaktır. ISO standardı bölgesel ve ülkesel risk faktörlerinin belirli bir standart dahilinde uygulayıcılar tarafından değerlendirilmesi ihtiyacı ile hazırlanan bir standarttır.

135 ISO RİSK YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLER ISO Risk yönetimi standardı ISO/TC 262 Risk Yönetimi başlığı altında ilgili komite tarafından hazırlanmaktadır. Bu komite tarafından yine aynı başlık altında çalışmaları yapılan standartlar şunlardır; ISO/TR 31004:2013 Risk Management-ISO in Uygulanması için Rehber ISO Kılavuz 73:2009 Risk yönetimi-terimler ve tarifler ISO/IEC 31010:2009 Risk yönetimi-risk değerlendirme teknikleri

136 ISO TEMEL BİLGİLER

137 ISO TEMEL BİLGİLER Şartlar 0 Giriş 1 Kapsam 2 Terimler ve tarifler 3 Prensipler 4 Çerçeve 4.1 Genel 4.2 Vekalet ve taahhüt

138 ISO TEMEL BİLGİLER 4.3 Risk yönetme ile ilgili çevre tasarımı (metodoloji) Genel Risk yönetim politikasının oluşturulması Yükümlülük Kuruluş süreçleriyle bütünleşme Kaynaklar İç iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması Dış iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması 4.4 Risk yönetiminin gerçekleştirilmesi Risk yönetimi ile ilgili çerçevenin gerçekleştirilmesi Risk yönetimi sürecinin gerçekleştirilmesi 4.5 Çevrenin izlenmesi 4.6 Çevrenin sürekli iyileştirilmesi

139 ISO TEMEL BİLGİLER Şartlar 5. Süreç 5.1 Genel 5.2 İletişim ve istişare 5.3 Kapsam oluşturma Genel Dış kapsam oluşturma İç kapsam oluşturma Risk yönetimi sürecinin kapsamını oluşturma Risk kriterlerini tanımlama 5.4 Risk değerlendirme Genel Risk tanımlama Risk analizi Risk değerlendirme

140 ISO TEMEL BİLGİLER 5.5 Risk iyileştirme Genel Risk iyileştirmesi seçeneklerinin seçimi Risk iyileştirme planlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 5.6 İzleme ve gözden geçirme 5.7 Risk yönetim sürecinin kaydı Ek A (bilgi için) geliştirilmiş risk yönetiminin özellikleri

141 ISO TEMEL BİLGİLER Risk / Risk Yönetimi Her türde ve büyüklükte kuruluş, kendi hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini veya ne zaman gerçekleştireceklerini belirsiz kılan iç ve dış faktörler ve etkilerle karşılaşır. Bir kuruluşun hedefleri üzerindeki bu belirsizlik «risk» tir. Risk yönetimi, pek çok alanlarında ve seviyelerinde, herhangi bir zamanda, büyük bir kuruluşa ve aynı zamanda belirli işlevlere, projelere ve faaliyetlere uygulanabilir.

142 ISO TEMEL BİLGİLER Kapsam Bu standart, risk yönetimi hakkında ilkeleri ve genel ana katları kapsar. Bu standart, herhangi bir kamu, özel veya ortaklık girişimi, ortaklık, grup veya birey tarafından kullanılabilir. Bu nedenle, bu standart herhangi bir sanayi veya sektöre özgü değildir.

143 ISO TEMEL BİLGİLER Etkili bir risk yönetimi için, Risk yönetimi değer yaratır ve korur. Risk yönetimi kuruluşla ilgili bütün süreçlerin ayrılmaz bir bütünüdür. Risk yönetimi karar almanın bir bölümüdür. Risk yönetimi açık olarak belirsizliği belirtir. Risk yönetimi sistematik, yapısal ve zamanındadır. Risk yönetimi mevcut en iyi bilgiyi esas alır. Risk yönetimi biçimseldir. Risk yönetimi insan ve kültürel faktörleri dikkate alır. Risk yönetimi saydam ve içseldir. Risk yönetimi dinamiktir, ardışıktır ve değişime tepkilidir. Risk yönetimi kuruluşun sürekli olarak iyileştirilmesini kolaylaştırır.

144 ISO TEMEL BİLGİLER Risk yönetim süreci Yönetimin ayrılmaz bir bütünü olmalı, Kültürü ve uygulamaları içine yerleştirilmeli ve Kuruluşun iş süreçlerine uydurulmalıdır.

145 ISO TEMEL BİLGİLER Risk analizi için bilgi kaynakları Bilgi kaynakları aşağıdakiler olabilir; Eski kayıtlar, Uygulamalar ve ilgili tecrübeler, İlgili basılmış kaynaklar Pazar araştırmaları Oylama sonuçları, Deneyler prototipler Ekonomik veya diğer modeller Uzman görüşleri

146 ISO TEMEL BİLGİLER Risk yönetim modelleri / standartları kapsamında; COSO Risk yönetimi modeli, Birleşik krallık hazine risk yönetimi yaklaşımı, AAIRM standardı, Avustralya / Yeni Zelanda Risk yönetim standardı, Birleşik krallık ticaret ofisi risk yönetimi modeli ve ISO standartları ( 31000,14971 )

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti Bu ilişki matrisi ISO 9001:2015 yeni şartları ile ISO 9001:2008 şartlarını karşılaştırır ve değişikliklerin bir özetini verir. İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti KIWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hakan BARTIN Baş Denetçi Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 2018/I (05.09.18) Ülkü SU BİLGİN CICP-MHU Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA.. EĞİTİM PLANI Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi o Nedir? o Sistem:

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

İç Denetim Kontrol Formu

İç Denetim Kontrol Formu ISO 9001:2015 Md No 4 Bağlam Gereklilikler Denetlenecek Birim Bulgular Not 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001 :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Bilgilendirme Eğitimi HURİYE KUMRAL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(A) OHSAS 18001 ve ISO 45001 Tarihçe 1996 yılında BS 8800 "İSG Yönetim Sistemleri için Rehber"

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER Üretim Prosesi Bakım Prosesi Tetkik Edilen Bölüm/Proses Satış Pazarlama Prosesi Eğitim Prosesi Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM Tetkik Edilen Bölüm Sorumlusu / Unvan YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 6. September 2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TÜV Thüringen ISO 45001 in oluşum evresi ÇALIŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMA EVRESİ İLK TASLAĞIN YAYINLANMASI

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI YD-001 01.01.2017 Revizyon No: 2 Revizyon Tarihi: 01.05.2018 Toplam Bölüm Sayfa Sayısı: 29 Manisa 2018 Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER Önsöz 0. Giriş 0.1 Genel Tanıtım 0.2 Kalite Yönetim Prensipleri 1. Kalite Yönetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37 Risk kültürü (1/5) Etkin bir risk yönetimi için çok boyutlu düşünme kültürü geliştirilmeli, farklılıklar ve riskler fırsatlara dönüştürülmelidir.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar 4 Kuruluşun kapsamı 4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak Çeviren: Yılmaz Altaş Yönetim Sistemleri Uzmanı Kısaltmalar: Kalite Yönetim Sistemi: KYS Dokümante

Detaylı

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01 Gereksinimler İçindekiler Firmamız Tanıtımı Değişiklik Takip Çizelgesi 1 Kapsam 1.1 Genel 1.2 Uygulama 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02 AMAÇ Üniversitemizde uygulanan ve KYS kapsamına alınan faaliyetlerin, Kalite Yönetim Sistemi şartlarımıza, yasal şartlara ve ISO 9001:2015 standardı şartlarına uygunluğunun ve etkinliğinin planlı ve sistematik

Detaylı

Hazırlayan: Yasemin Özkonuk

Hazırlayan: Yasemin Özkonuk Hazırlayan: Yasemin Özkonuk 1 HOŞGELDİNİZ 2 45001 İLE 18001 ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIK Diğer yönetim sistem standardları ile entegre. Liderlik vurgusu Çalışanların katılımı İç ve dış faktörler ele alındı

Detaylı

TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci ders notudur. Başka amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi OSGB Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 3 0.1. GENEL 3 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 3 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 3 0.4.

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Kurulmuş olan kalite sisteminin etkinliğini arttırmak, bağımsız bakış açısı ile kalite sistemini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerin kalite sistemine

Detaylı

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler Bursa, 08.03.2016 Yusuf YILMAZ TÜV Austria BBS AŞ September 2015 Folie 1 İçerik: Temel Değişiklikler; Terimler, 2004 ve 2015 versiyonlarının karşılaştırılması Değişen

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 Yasin REYHAN Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11.09.2018 TANIŞMA 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ Sayfa no 1 1. AMAÇ Bu prosedür, GAÜN Müdürlüğünde uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin doğru şekilde işletilmesi ve sistem gerekliliklerini karşılaması konusunda sürekli uygunluğunun, yeterliliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Gerçekler Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Çözüm Kaliteyi arttırmak Çevreye duyarlı üretim Kalite yönetim sistemleri Kalite yönetim sistemleri ISO 9001,

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları 1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları Kyoto Protokolü kapsamında ortaya çıkan sera gazı beyanlarının validasyonu (onaylama) proje alanına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 4 4.1 4.2 4.2.1 4.4.2. 4.2.3 4.2.4. 5 5.1 5.2 5.3 belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış m? KALİTE POLİTİKASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI Entegre Yönetim Sistemi; yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Kalite Güvencesi ve Kalite Güvence Sistemleri Ürün kalitesi, gerek ISO tarafından belirlenmiş ölçülere ve gerekse Türkiye de TSE nin ortaya koyduğu standartlara göre belli bir

Detaylı

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek KKY01-KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN YAPISI A- KALİTE YÖNETİM TALİMATI KALİTE YÖNETİM Sayfa No 1/8 1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite

Detaylı