Değerli dostlar ve sevgili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli dostlar ve sevgili"

Transkript

1 C LT 20 SAY ARAL K 2021 ÇARŞAMBA KARATAY BELED YES N N KATK LAR YLA e habahabe o Ku ucusu Dr Mehe A UZ Yay n Ku u u D Mehe A UZ P o D Sa SAKAOĞLU Ahe ÇEL K A Ş K Av Se da CEYLAN Hasan YAŞAR 20. CİLT CİLT: 20 SAYI: MART 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar CİLT: 20 SAYI: MART 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ ÖZEL SAYI CİLT: 20 SAYI: NİSAN 2021 ÇARŞAMBA CİLT: 20 SAYI: NİSAN 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik Mart 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar Karapınar genel görünü Akadeik Mart 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar skere giteden önce, bir süre de askerden geldikten sonra bazı ilkokullarda vekil öğretenlik yaptı. Ankara Hukuk Fakültesi nden ezun olduktan sonra da iki yıl İa-Hatip Okulu nda Hukuk Bilgisi derslerine girdi li yıllardan sonra yedi sekiz yıl kadar Akşa Lisesi nde edebiyat ve kopozisyon derslerine, 1980 li yıllardan sonra da uzun süre Selçuk Üniversitesi nde bazı ühendislik fakültelerinde İş Hukuku derslerine girdi. Herhalde eğiti hayatıın taaı yiri beş yılı aşar. Eğitide başarı için, disiplin ve hocanın gayreti şart. Aksi hâlde seviye ve kaliteyi yükseltek ükün değildir. İnsan hayatında da böyle değil i? Eğiti hayatıdan hatırıda kalan bazı hatıraları nakleteye çalışacağı. CİLT: 20 SAYI: MAYIS 2021 ÇARŞAMBA Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ A 970 seçileri bitiş, iki ilrüşlü öğretenler için sürgün yeri letvekili çıkartıştık. Çok yogibi idi. Çocukların bu hâle geleruluştu. Bu arada siyasetsinde bazı lise hocalarının büyük ten de soğur gibi oluştu. Her rolü vardı. Ben böyle olacağını hiç partide ayak oyunları vardı. Partiler tahin eteişti. Bu orta içekarşılıklı birbirlerini bugün olduğu risinde göreve başlaış oldu. gibi acıasızca eleştiriyor, hatta yaçok iyi ve tecrübeli bir başkâtilan ve iftiradan bile çebi vardı. O dönede kiniyorlardı. Bu dubol bol okuyor, hâki ve ru beni son derece rasavcı arkadaşları ziyarehatsız etişti. Uzun te gidiyordu. Oldukça süre dinleneye ihtiyarahatlaıştı. cı vardı. Bu sırada Karapınar Noterliği boşalkapıın Önüne dı. Müracaat etti, tayipatlayıcı Konası ni çıktı. Göreve başlaben Karapınar a dı. Konya MHP İl BaşkanlıNoterlik çok kötü bir ğı ndan ayrılarak gitişdr. Mehet yerde, küçük bir odadan ti. O dönede bazı inali UZ ibaretti. Geniş bir yer sanların gözünde affetuttu, noterliği oraya dilez bir faşist idi. O taşıdı. Belediyenin karşısında Kazaanki belediye yönetii dâhil bir rapınar ın en iyi evlerinden birisi kesi beni korkutak ve yıldırak olan kaloriferli bir daire kiraladı. istiyordu. Aşırı solun yönetiini bir Çocuklar ortaokula gidiyorlardı. terzi yönetiyordu. Karapınar halkının ekserisi klabir akşa Âde Zengin Hoca ve sik CHP li idi. Gençlerin çoğu çeşitli bazı arkadaşlarla ailecek bizi evde fraksiyonlara dâhil koünist idi. O oturuyorduk. Vakit bir hayli geç olzaanlar Karapınar, sağ ve sol göuştu. Misafirler kalktılar. Kapıyı Akadeik Mart 2021 Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR İZ BIRAKAN HATIRALAR -18- İZ BIRAKAN HATIRALAR YILI KARI erhabahaber.co /akadeiksayfalar Akadeik Nisan yılında avukatkence edildiği anlatılırlık stajı yaparken arkadı. Bu işkencelerden bidaşların ısrarı üzerine risi de tırnak söke MHP Merkez İlçe Başolayı idi. İşkence aslında kanlığı görevini üstlenbir insanlık suçu. Tırdi yılına kadar nak söke olayı son deda üç döne il başkanlırece vahşi bir işkence ğı görevinde bulundu. Kendilerine bunun yasiyaset izacıa uygun pılıp yapıladığını sordüşediği için 1977 yıduğuda; Sorgulaa Dr. Mehet Ali UZ lında noterliğe geçerken sırasında bazı işkence bir daha siyasete dönve baskıların yapıldığıeek üzere siyaseti bıraktı. nı, fakat tırnak söke olayı oladığını ifade etişti. Böylece kaon yıla yakın Alparslan Türkeş fada bir istifha zail oluştu. Bey le yakın ilişkiiz oldu ve bu Ben de böyle tahin ediyordu. arada araızda bir saiiyet oluşbir gün de İttihat ve Terakki entu. Türkeş Bey, çok bilgili Türk tarisupları arasında vatansever ve dühinin bütün dönelerini çok iyi rüst insanların bulunduğu söylebilen bir insandı. Çok zeki ve güçlü inin doğru olup oladığını sorbir hafızaya sahipti. Teşkilattaki duğuda: İttihatçılar koitacı bütün arkadaşlara isiyle hitap idi. Koitacıdan devlet adaı olederdi. Pek çok hatıradan bazılarıaz. Meselâ Enver Paşa nın Türk nı nakletek isteri. Zaan zaillerinde Ruslarla savaşırken şehit an da kafaı kurcalayan bazı soolası eseleyi değiştirez. Onruları ona yöneltir, bilgisine üralar koskoca bir iparatorluğun secaat ettiği olurdu. Sorduğu sokiz on yıl içerisinde yıkılasına serulardan aklıda kalan birkaçı CİLT: bep 20 oldular SAYI: 6 deişti. şöyle: 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA İttihatçıların elekete verdi1944 eşhur Türkçülük olayınği zarar anlatakla bitez. Onlar KARATAY BELEDİYESİ NİN da yargılananlardan birisi de ken ilk defa orduya dinsizlik ve tefrikadisi idi. Sorgulaalar sırasında tayı soktular. İktidarı ele geçirek butluklarda sanıklara pek çok iş- erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ ASKERDE 27 MAYIS DARBESİ SONRASI T celeri jeneratör çalıştırılır, gündüzleri elektrik bulunazdı. Tabura gitek isteeyişiin sebebi buydu. Darbe sebebi ile jeneratörü çalıştırışlar, subaylar radyodan haber dinliyorlardı. Radyo sesi gelen bir odaya girdi, iki üst teğen radyo din27 Mayıs günü evliyor, iktidar ensupden çıktı, servis larının yakalandığı haaraçlarının bulunduğu beri verildikçe de kalyere doğru yürüyorkıp oynuyorlardı. Ordu. Havada bir sestada böyle bir düşsizlik ve bir gariplik anlık havası vardı. var gibiydi. İnsanlar Dr. Mehet Canı sıkkındı, bu öbek öbek bazı dükali UZ duruu görünce daha kânların önünde radda sinirlendi ve üsyodan haber dinliyorlardı. Bir gruba yaklaştı. Rad- teğenlere: Siz vatan hainisiniz. Ordu idareye el koydu deniyoda, ordunun idareye el koyduğu anlatılıyor, yakalanan iktidar liyor. Biz de ordu ensubuyuz, darbeden haberiiz i var? Orensuplarının haberleri veriliyordu. Haberler son derece taraf- tada bir oyun, bir koünist pargirane idi. Bu sırada tabur ku- ağı olabilir, esele anlaşılsın, andanı ile karşılaştı. Çarşıda ondan sonra oynayın. deyince işi olduğunu ifade edip biraz üsteğenler yerlerine oturdular. esele anlaşınca üst teğgeç geleceğii söyledi. Haber-CİLT: Sonra 20 SAYI: 20 enler: Seni şikâyet edeceğiz, 2021 ÇARŞAMBA leri dinleeye deva edince ca-26 MAYIS nı sıkıldı, kalaktan vazgeç- bize vatan haini deiştin. dekaratay BELEDİYESİ NİN ti. O zaanlar koskoca askerî eye başladılar. Beni sevdikleri hava alanında elektrik yoktu. Ge- için yine de şikâyette bulunadılar. erhisiize bir ay kala 1960 darbesi oldu. Bu döne beni için daha bir sıkıntılı geçti. Bu dönee ait birkaç hatıraı da nakletek isteri. Siz Vatan Hainisiniz KONYA DA UZUN KIŞ GECELERİ İKRAMLARI S AY I CİLT: 20 SAYI: 9 3 MART 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Akadeik 65 3 Şubat 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik Şubat 2021 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR İZ BIRAKAN HATIRALAR -11- İZ BIRAKAN HATIRALAR -19/1-12 EYLÜL 80 DARBESİ VE ÖNCESİ CEREYAN EDEN OLAYLAR risinde darbe ortaı hazırlanıp darbe yapıldı. 12 Eylül günü bıçakla kesilir gibi anarşik olaylar kesiliverdi. Darbeciler ortaı öyle hazır hâle getirişlerdi ki illet derin bir nefes alıştı. Aynı silahın he sağ he de sol gruplar tarafından kullanıldığı sonradan anlaşıldı. nce gençlik sağ-sol diye iki27 Mayıs darbesinin illet iraye ayrıldı. Sonra bunlar birdesi ile iktidar oluş siyasilerine birleri ile çatıştırılaya başreva görülen uygulaalandı. Her gün onlarca lar yanında, Yassıada kagenç ölüyordu. Zaanla rarları ile idalar tarihe eşhur pek çok şahsiyebir kara leke olarak geçte de suikastlar yapıldı. işti. Aynı şekilde 12 Âdeta insanlar sokağa Eylül darbesi de heen çıkaktan korkar hâle heen aynı özellikleri gelişti. Darbe günleritaşıası ile bir sağdan ve ne doğru suikastlar daha bir soldan gençlere ida da arttı. uygulaası ve özellikle O günlerde Konya da Maak işkenceleri ile bu sol görüşlü avukatların Dr. Mehet darbede tarihte kara bir yazıhanelerine saldırılar Ali UZ leke olarak yerini aldı. oldu. Bazı avukat arkaseni Koruak İçin daşlar Konya yı terk etek ecburiyetinde kaldılar. Yine o Avukatlara yapılan saldırıların günlerde Konya Barosu sağ ve sol olduğu günlerde iki gencin sabahgörüşe sahip tanınış kiselerin tan öğleye kadar yazıhanein listesini yapıp vilayetçe bunlara siönünde dolaştıklarını fark etti. lah taşıa ruhsatı verilesi husugençler yazıhanenin çevresinden sunda bir teşebbüste bulundu. Elli ayrılıyorlardı. Merak etti, yankadar avukata silah taşıa ruhsatı larına vardı. Sabahtan beri niye verildi. Ben de bu listenin içerisin-cilt: buralarda 20 SAYI: 23dolaştıklarını sordu. deydi. O günler gerçekten çok sı-16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA Gençlerden birisi: Başkanı görevkıntılı günlerdi. Tabanca ile duruşlendirdi; sizi koruak için buradaalara gireediğiiz için tabancakaratay BELEDİYESİ NİN yız. cevabını verdi. Gençleri yazıha ları kâtip ve başkâtiplere eanet nee davet edip çay ısarladı. olarak bırakıyorduk. Bu şartlar içesonra bunlara: Siz endişe eteyin KONYA ANSİKLOPEDİSİ VE MAHALLE ÇALIŞMALARI HATIRALARI T ürkiye de ahallî ansiklopedi çıkara işi son derece zor bir iş. Günüüzde bile İstanbul, Kayseri, Bursa ve İzir gibi birkaç il dışında ahallî ansiklopedi çalışası yapılaaıştır. Ben bunların hepsini inceledi. Bu ansiklopedilerde yapılan hatalara düşeeye gayret etti. Biz ansiklopedi çalışalarına başladıktan sonra ansiklopediizi beğenen birçok il belediyesinden: Bize yardıcı olur usunuz? teklifleri geldi. Bunlara üspet cevap vereize rağen, bu güne kadar bunu gerçekleştiren bir il çıkadı. Konya da ilk ansiklopedi çalışasını erhu Selçuk Es başlatış, onun bu çalışası iki Konya gazetesinde on beş yıldan fazla sürüştür. Konya da ahallî bir ansiklopedi çalışası yıllarında başladı. Bu bölüde Konya Ansiklopedisi çalışalarını anlataya çalışacağı. Ö erhabahaber.co /akadeiksayfalar Ansiklopedi Çalışalarına İlk Adı KARATAY Konya BELEDİYESİ NİN Büyükşehir çirilek üzere bir proje hazırlaasını ister. Hasan Bey de bir Konya Ansiklopedisi ve Kültür Merkezi kurulası ile ilgili bir proje hazırlar. Projede Konya Ansiklopedisi Ercan Bey in dikkatini çeker, Büyükşehir Başkanlığından da olur alınınca Konya Ansiklopedisi çalışaları başlar. Hasan Bey in hazırladığı raporda bütün detaylar ele alınıştır. Bu arada ansiklopediyi hazırlayacak yayın kurulu ve diğer kurul listeleri de veriliştir. Bu listede yayın kurulunda Prof. Dr. Sai Sakaoğlu, Dr. Hasan Özönder, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Prof. Dr. Caner Arabacı, M. Ali Uz, Mehet Birekul ve Hasan Yaşar, redaktör olarak Ali Işık, koor- Akadeik Mart 2021 Bey, Hasan Yaşar Bey den hayata ge erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik Mayıs 2021 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR İZ BIRAKAN HATIRALAR -19/3- KONYA DAN KIYMETLİ BİR MEZAR ANITININ PAPAYA HEDİYE GÖTÜRÜLMESİ GİRİŞİMİ VE OSMAN HAMDİ BEY İN DÖNEMİNDEKİ ESKİ ESER HIRSIZLIKLARINA GÖZ YUMMASI ANSİKLOPEDİ ÇALISMALARINDA UNUTAMADIĞIM FERDÎ MÜNASEBETLERLE İLGİLİ BAZI HATIRALAR BİR İNTİHAL İDDİASI erhabahaber.co /akadeiksayfalar Konu, yeri ta bilineeyen ine beni çok üzdüğünü ve bizi tespit ettiğiiz bir tasöylediği bir bölüde bir rihî eserle ilgiliydi. Yazıya bazı akadeisyene bazı adde- ilaveler yapıştı. Muhteelen ler sipariş etişti. Maddeler onu bu düşünceye sevk eden hubir türlü geleyince telefon et- sus, kaynakların aynı olası idi. Bu kaynakların başında İbn Bibi ti ve: Maddeler ne ve Mevlevî kaynakları oldu diye sordu ugeliyordu. Ona: Ben hatabı: Beni yasevediği adaın zıdan intihal etişne yazısını okur ne de sin, sen hukukçusun onu kaynak gösteriintihalin ne olduğunu ri dediğii de hatırbilirsin, kaynak da lıyoru. Olay cereyan göstereişsin; onun edeli yıllar oldu. Geriçin yazadı deeçekten onun bahsettisin i? Bu çok ağır bir ği yazısını ne okuuş Dr. Mehet suçlaa idi. Ali UZ ne de ondan bir tek Hayatıda sigortakelie alıştı. Bu larıın attığı iki üç olay sebebi ile ona he çok kızolaydan birisi budur. Bu hâl, kon- ış he de çok kırılıştı. Bu trol edileeyen bir öfke hâlidir. arkadaş sonradan profesör olo anda neler söyledi, bileiyo- uş, konusu ile ilgili çok güzel ru. Aa şunları dediğii hatır-cilt: çalışalar 20 SAYI: 28 yapış ve toplantılarlıyoru: Önce yazan ı yoksa28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA da tebliğler sunuştu. Aa vaksonra yazan ı intihal eder? Ben tiyle bize çok sıkıntı çektirişti. KARATAY BELEDİYESİ NİN o konuyu sen sokakta donsuz Gerçekleri söyleekten de hiç zaanlarda yazdı gezdiğin çekine. dedi. Y CİLT: 20 SAYI: TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA /akadeiksayfalar Akadeik Haziran 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik 7 Nisan 202 Yıldönüünde Dr. HASAN ÖZÖNDER ÖZEL SAYISI Vefat Yıldönüünde Dr. HASAN ÖZÖNDER 289 ÖZEL SAYISI -1- Akadeik 19 Mayıs Ocak 2021 CİLT: 20 SAYI: 7 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Akadeik 20 Ocak 2021 Akadeik Haziran 2021 ABDULLAH ÂTIF TÜZÜNER ÖZEL SAYISI CİLT: 20 SAYI: 21 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar CİLT: 20 SAYI: AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar erhabahaber.co /akadeiksayfalar erhabahaber.co /akadeiksayfalar Akadeik 17 Şubat 2021 DİL DOSYASI H Ö Z E L S AY I S I CİLT: 20 SAYI: HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Akadeik 2 Haziran 2021 İZ BIRAKAN HATIRALAR -20HAC VE UMRE HATIRALARI M 1 nada kalıyorduk. Ko990 lı yılların banakladığıız binanın şında iki defa bir katında holde bir hacca, daha sonbuzdolabı vardı. Herra da üç defa ure zikes bozulacak yiyecekyaretinde bulundu. lerini o buzdolabına Hacca ilk gidişide koyar, kapağı kapaneşile beraberdik. adığı için de buzdoikinci haccı, dünülabının kapağını iple rü için hacc-ı bedeldr. Mehet bağlarlardı. Buraya yidi. O yıllar gerçekten Ali UZ yecek koyanlar birkaç oldukça sıkıntılı yıllargün sonra koydukları dı. Sekiz-on kişi bir odada kalıyor, yeekleriizi ha- kıya, peynir, yoğurt veya zeynılar pişiriyordu. Şidi beş yıl- tinyağlarının kaybolduğunu görerek üzülürlerdi. Herkes yiyecedızlı otellerde kalınıyor. ğini eleketinden getirirdi. Hac Hatıraları Çuvalla soğan, patates getirenler İlk haccıda Medine de Mah- bile olurdu. Medine den Mekbesü l-cin denilen yerde, bir bi- ke ye, Mekke den Arafat a gidiş- CİLT: 20 SAYI: AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik 30 Haziran 2021 Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR erhabahaber.co /akadeiksayfalar İZ BIRAKAN HATIRALAR -23- İZ BIRAKAN HATIRALAR TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ İSA YUSUF ALPTEKİN E ski Konya yaşantısı ile bugünkü yaşantıız arasında hiçbir benzerlik kaladı. Toplu adeta kabuk değiştirdi. Bu değişiklik sadece addi sahada değil, anevi alanda da oldu. Bu bölüde eski yaşantıızı ana başlıklar halinde aktaraya çalışacağı. itaplar durup Bunların bilinesinde dururken yazılfayda olduğunu düşüıyor. Her birinüyoru. nin yazıla sebepleri Yukarıda bir ünavar. Bazıları duyulan sebetle Akadeik Sayihtiyaçtan, bazıları bir falar ın, Konya Âlilevesile ile bazıları da yari ve Velileri ile Lâdikli pılan araştıralar sıahet Ağa kitaplarırasında ortaya çıkıyor. Dr. Mehet ın nasıl yazıldığını Ali Uz Yazdığı onlarca kianlatıştı. Bunları taptan bazılarının naanlatayacağı. Bunsıl yazıldığını anlatak isteri. lar dışında bazı çalışalarıdan Aile ve Toplu Üretici İdi İstiklal Marşı Yılı Dolayısıyla İstiklal Marşı ve Mehet Akif Ersoy İstiklal Marşı Yılı Dolayısıyla CİLT: 20 SAYI: EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA Akadeik Teuz 2021 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ erhabahaber.co /akadeiksayfalar YUNUS EMRE ESKİ KONYA YAŞANTISI ÜZERİNE KİTAPLARIN YAZILMA HİKÂYESİ VE HATIRALARI K İstiklal Marşı ve Mehet Akif Ersoy CİLT: 20 SAYI: EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA Akadeik Teuz 2021 erhabahaber.co ÖZEL SAYISI -1- /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ CİLT: 20 SAYI: EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA Akadeik Ağustos 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar ÖZEL SAYISI -2- Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik Ağustos 2021 nurdu. Bağ ve bahçelerde inek bulunduranlar hayvanların yiyeceğini kendi bağ ve bahçelerinden tein eder, koşuların otlarını da toplarlardı. Şidi otlar, çiler çöpe dökülür oldu. Şidilerde açık beş altı lira. Kutu sütler çok daha pahalı. Yoğurt yiri lira. Ne idiğü belirsiz katkı addeli peynirlerin kilosu kırk elli lira. Tulu peyniri ise yetiş liranın üzerinde. Beni çocukluk yıllarıda pek çok evde dokua tezgâhı da bulunurdu. Anneannein küçük bir BALKANLARDA erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ F ÖZEL SAYI Hazırlayan: Prof. Dr. Sai Sakaoğlu Eskiden he aileler he de toplu taaıyla üretici idi. Yiyecek içecekten giyie ve kullandığı eşyaya kadar ihtiyaçlarının taaına yakını kendisi üretirdi. Çeşitli ünasebetlerle ailenin üreticiliğinden yer yer bahsetişti. Konuyu fazla uzatak isteiyoru. İnsanlar kışlık yiyeceklerini yazdan hazırlarlardı. Heen heen her evde inek bulundurulur; tabiatıyla et, süt, yağ ve yoğurt ihtiyaçlarını kendileri karşılarlardı. Çevreden de Konya ya çok yağ ve peynir gelirdi. Beyşehir Yörükleri Konya ya tulularla peynir getirirdi. Bunlar tuzlu suyla kurulur bir kış boyu yenilirdi. O zaanlar sütün litresi bir lira beli değildi. En âlâsından peynirin kilosu üç beş lira idi. Konya da CİLT: 20 SAYI: 38 bir zaanlar ipek böcekçiliği de yay-6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA gınış. Elli altış yıl öncesine kadar BELEDİYESİ NİN erkezî ahallelerde bile inek KARATAY beslenir, heen heen her evin bahçesinde küçük bir kües bulu- CİLT: 20 SAYI: EKİM 2021 ÇARŞAMBA Akadeik Ağustos 2021 erhabahaber.co /akadeiksayfalar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik 25 Ağustos 2021 Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR İZ BIRAKAN HATIRALAR Konyalı Hafız Zekai Efendi nin FAHRİ KULU EFENDİ İLE İLGİLİ DİNLEDİĞİM HATIRALAR ÖZEL SAYI Akadeik 529 İZ BIRAKAN HATIRALAR -25SON İSTANBUL SEYAHATİM VE SÜLEYMANİYE DE BAYRAM NAMAZI 8 Eylül 2021 UNUTAMADIĞIM BAZI ADLİ HATIRALAR Ü içerisinde kalır. Fahri Diyanet İşleri Efendi erken kalkar o gitbaşkanını tikten sonra Akseki, HakAğlatası kı Hoca ya: Bir zaanlar, Diyanet Yahu Hakkı! Bu nasıl İşleri Başkanlığında buluada, bu nasıl ili? diye nan Ahet Hadi Aksesoraktan kendini alaki, Konya ya her geldiğinaz ve iki dala yaş akıde heşerisi Çiili Hakkı tarak: Hoca nın evinde kalır. Ak Örüüz boşa gitseki, Konya ya bir gelişiniş, ili buyuş! der. Dr. Mehet de Hakkı Hoca ya Muhİşte Fahri Efendi öyle Ali UZ yiddin-i Arabi nin Füsus bir ilî seviyeye sahipti ve Fütuhat-ı Mekkiyye gibi ki, Diyanet İşleri Başkanıeserlerindeki bazı bölüleri ezberlenı bile ağlatır. Ahet Hadi Akseki diği ve tercüe ettiği hâlde, Şeyh-i de Fahri Efendi den altı ay kadar sonekber in ne deek istediğini anlayara 1951 yılı başında vefat etiştir. adığını söyleesi üzerine Hakkı Hoca: Efendi, Konya da Fahri EfenKolonyanın di adında âli bir zat var, ona bir soharalığı Meselesi ralı. der. Ertesi gün akşa Hakkı Fahri Efendi yi bir gün bir koşuhoca nın veya Tenekeci Ahet Efensu yeeğe davet eder. Yeekte başka di nin evinde yapılan sohbet toplantıbirisi daha vardır. Yeek yenir, ev sasına, Fahri Efendi de davet edilir. Sohhibi sofrayı kaldırır. Ev sahibi bir süre bet sırasında Akseki nin anlayaadısonra bir elinde ibrik, bir elinde leğenğı konularda Fahri Efendi nin fikri çe, ozunda havlu, koltuğunun altınsorulur. da kolonya şişesi olduğu hâlde içeri Fahri Efendi son derece ütevazı girer. Bu arada yeekte bulunan zat bir şekilde konuları açıklar ve her efahri Efendi ye uzun uzun kolonyasele sonunda da: nın haralığından bahseder. Ada Böyle açıklayabilir iyiz, efencahildir, Fahri Efendi ona karşılık verdi? diye birer soru yöneltir ve böyez. lece yaptığı izahı ona da tasdik ettirev sahibi leğençeyi önce Fahri iş olur. Efendi nin önüne koyar. Hoca Efendi Bütün eseleler birer birer çözüelini yıkadıktan sonra elini kurular. lünce, Ahet Hadi Akseki hayretler ç kızı ve bunlardan sekiz torunu var. Bunlardan evli olan iki torunuun da üç çocuğu var. Çocukları olsun, daatları olsun, torunları olsun hepsi beni hoş tutaya çalışırlar. Allah hepsinden razı olsun. Son İstanbul seyahatide bir hayli rahatsızdı, yürüekte Dr. Mehet zorluk çekiyordu. BuAli UZ radaki evlatları yukarıya erdivenle inip-çıkasın, diye odalarını bana verdiler. Üç pazar birlikte deniz kenarında sabah kahvaltısına gittik. Buralar gerçekten çok güzel yerlerdi. O günler de havalar da güzel geçiyordu. Bu gidişideki unutaadığı üç güzel hatırayı nakletek isteri. A vukatlık son derece hassas, hassas olduğu kadar da dikkat edilesi gereken bir eslektir. Hiçbir esleğin itibarı kanunla veya başkaları tarafından değil, kendi ensupları tarafından korunur. Bu sebeple kau hizeti gören avukatların son derece dikkatli olaları bir ecburiyettir. Meslek icra edilirken asla kötü örneklik sergileneelidir. Meselâ Ha- Süleyaniye de Bayra Naazı İstanbul a gittiğide Kurban Bayraı na on gün kadar vardı. Bayra naazına iki gün kala İstanbul daki ortanca kızıın büyük oğlu Sırrı: Dede bu bayra, Akadeik Eylül 2021 KONYA MAARİF MÜDÜRLERİNDEN MEHMET FERİT UĞUR İZ BIRAKAN HATIRALAR- 26- Satışı Üç Defa Durduran Hâki Konya İcra Dairesinden Çura da ipotekli bir gayrienkulün Akadeik Eylül 2021 İZ BIRAKAN HATIRALAR -27BENİM İLE İLGİLİ HAZIRLANAN SAYFALAR VE DÜZENENLENEN GECELER M illi Mücadele döneinde girerek eğitiini yatılı ve ücretsiz Konya Maarif Müdürlüğü olarak sürdürüştür. (3) görevinde bulunan Meh1314 / 1898 de Konya İdadisi / et Ferit Uğur, 1296 / 1880 de Lisesi ni aliyyülala / pekiyi derece ve Konya da doğdu. Kafkas göçenlebirincilikle bitirdi. İdadiyi bitirdikrinden İbrahi Efendi ile Hanife ten sonra ailesinin ısrarıyla tıbbiye Hanı ın oğludur. (tıp) ve aynı zaanda ühendis ektebine girişse de içindeki umehet Ferit, ilk eğitiini İç alli (öğreten) olak arzusu her Karaaslan Mahallesinde(1) Şesi Tebrizi ye yakın bir ahalde(2) buluiki eğitii de terk etesine yol açtı. nan Akkülah Mahalle 1315 / 1899 da sımektebi nde yaptı. Banavla İstanbul Darulubası İbrahi Efendi nin alliin-i Âliye Mektebi bütün engelleesine (Yüksek Öğreten rağen hafız olak heokulu) nu kazandı. vesine düştü. Babasının 1317 / 1901 de bu ekhaberi oladan başına tebi de aliyyülala / pekiyi yeşil sarık sararak büyük derece ve birincilikle tacailerde hafızların yaaladı. Bu başarısınnında ukabele okuadan dolayı dönein Maya başladı. Bir gün babaarif Nazırı Münif Paşa Ahet ÇELİK sı bu haline kızarak cai tarafından Altın Maarif kapısında onu bekleiş Madalyası ile ödüllendiukabele bittikten sonrildi. ra caiden çıkar çıkaz yakalayarak sarığı boynuna dolayarak öylece RESMİ GÖREVLERİ eve getirerek, bir daha sarayacağımuallilik sevgisini Ben bu na tevbe ettiriştir. İşte bu sırada esleğin ne parasındayı ne de şeahalle ektebine sık gelip teftiş refinde Beni bu esleğe bağlayan yapan zaanın valisi ve aarif kuvvet, yıllardan beri yetiştiriş ol(illi eğiti) üdürünün dikkatini duğu kıyetli öğrencileridir çekiş ve yeni açılan Konya İdadisi diye tanılayan Mehet Ferit, ilk / Lisesi nin ikinci sınıfına itihanla olarak 1 Kânunusani 1317 / 14 Ara- sanköy cinayetinde aktullerin avukatının bir televizyon uharibine yaptığı açıklaada cinayetin etnik sebeplerle işlendiği yolundaki açıklaası son derece yanlıştı. Bizde Osanlıdan beri topluda herhangi bir ırki sürtüşe yaşanaıştır. Hele Türk-Kürt düşanlığı hiç olaıştır. Son derece hassas günlerden geçiyoruz. Milyonda bir ihtialle cinayet etnik sebeple dahi işleniş olsa böyle bir beyanda bulunulaası gerekir. Genç arkadaşların dikkat etesi gereken öneli bir husus da davayı ahallî ahkeede kazanaya bakalarıdır. Mahallî ahkeede yapılan bazı hataların, yüksek ahkeelerde de fark edileediği görülektedir. Meslek hayatıda gördüğü ilgi çekici birkaç hatıradan bahsetek isteri. Akadeik Eylül 2021 (1) Mahut Sural, 50 Yıl Öncesinden Konya, Yeni Konya Teuz 1975 (2) Afif Evren, Acı Hatıralar, Babalık 24 Kası (3) Fethi Ferit Uğur, Baba Ferit Uğur, Yeni Konya 4 Mart S 497 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR BOLVADİN HATIRALARI DEFTERİ S 385 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR A S 321 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ S 97 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR CİLT: 20 SAYI: AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ ydınlar Ocağı faaliyetleri kazasında dünyaya geldi. Babası sırasında pek çok tanın- Yusuf Bey, Yenihisar Saylık köış şahsiyeti Konya ya da- yünden Kası Hacı Muhaed vet etiş ve konferanslar verdir- Ali nin oğlu, annesi Ayşe Hanı iştik. Bunlardan Kuzey Kıbrıs da Yenihisar a bağlı Yeniösten Türk Cuhuriyeti Millet Meclisi köyünden Hasan adlı bir zatın Başkanı Hakkı Atun, Dr. Sadık kızıdır. Tahsil hayatına Çin ektebinde başladı, ayrıca Ahet ve diğer bazı edrese tahsili gördü. şahsiyetlerden daha Çin ektebinde okuönce bahsetiştik. duğu yıllarda aynı zakonya da ağırladığıanda çalışaya başız şahsiyetlerden biladı. Toprak vergisinin risi de Türkistan ütoplanası sırasında cahidi erhu İsa vergi eurlarına Yusuf Alptekin Bey di. yardıcı oldu te Bir akşa Prof. MusYenihisar a kayaka tafa Karaduan Dr. Mehet olarak gelen Çin DeBey in evinde oturuş Ali Uz li ye Türkçe öğretti ve sohbet etiştik. İsa bu sırada yabancılar Yusuf Alptekin Bey in gözleri pek görüyordu, son za- arasındaki anlaşazlıklara baanları idi. Konya ya oğlu ile bir- kan dış irtibat eurluğu görelikte gelişti. O gün sohbette vini yaptı. Daha sonra Batı Türerhu Mehet Eiroğlu, Or- kistan da Endican ve Taşkent te han Aydın, Mehet Ein Mı- üçer yıl kaldı. Bu süre zarfında hoğlu, Altan Yeniaydoğuş soh- Batı Türkistan daki Rus rejiini 20 SAYI: 34 tanıdı, bete katılan arkadaşlardan bazı-cilt: 8 EYLÜL 2021buradaki ÇARŞAMBADoğu Türkistanlarıydı. İsa Bey in hayatından kı- lı illiyetçilerle görüştü ve iş birliği yollarını aradı. Aynı yıllarda sacabelediyesi NİN bahsetek isteri. KARATAY İsa Bey, Doğu Türkistan ın Özbek Türklerinin illî şairi AbKâşgar şehrine bağlı Yenihisar dülhaid Çolpan ile yaptığı gö- S 33 Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR FİHRİSTİ CİLT: 20 SAYI: 29 4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ İZ BIRAKAN HATIRALAR S Vefat CİLT CİLT: 20 SAYI: HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA Belediyesi Kültür Daire Başkan ı Ercan Uslu erhabahaber.co Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Akadeik 5 Mayıs 2021 Necip Fazıl Kısakürek ( ) Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR 20. İZ BIRAKAN HATIRALAR Mart 2021 Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Ö Z E L Akadeik Mera Kuzusu Eskiden Mera da bahçelerin her biri, üç-beş bin etre kare bazıları daha büyük olurdu. Bahçenin bir kısı eyvelik, bir kısı sebzelik, bir kısı yoncalık, bir kısı çayırlık, bir kısı da arpa veya buğday ekii için ayrılırdı. Bahardan alınan bir kuzu bahçede çalışılırken bağlanadan bahçeye salınır, kuzu ağaçların altında otlardı. Bu kuzular evin çocuklarına arkadaş olur, çok da sevilirdi. Ahıra konulduğunda da önüne bir iktar Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR (Mera hatıralarına ek) skiden Mera da kullanılan pek çok tabir vardı. Bunların çoğu zaan içerisinde unutuldu. Ben bu bölüde en çok kullanılan bazı tabirler üzerinde durak istedi. E Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Akadeik 28 Nisan 2021 /akadeiksayfalar 1 Akadeik Mevlâna nın Küfrü erhabahaber.co En büyük tahribat dilde yaşan7 Şubat tarihli Akadeik, Abdullah Âtıf Tüzü- dı. Neredeyse diliizde bütün ner özel sayısında Tüzü- Arapça ve Farsça kelieler atıldı, ner in 1919 yılında neşredilen bir yerlerine öz Türkçe veya uydura yazısını veriştik. Onun bu yazı- kelieler konuldu. Bu âdeta oda sında, bir tespiti dikkatii çekti. haline getirildi. Dilde sadeleştiriltüzüner, bu tespitinde ahalle e zorlanarak yapıldı. Bir hatıraı ekteplerinden iptidailere geçilir- nakleteden geçeeyeceği. Hukuk fakültesinde okurken Kur an-ı Keri saken ertesi yıl okutulaatlerinin azaltılası ile cak olan ceza hukuku edreselerdeki ruhun kitabını da alıştı. deva ettirileeesibaktı, kitap taaen nin topluda enfi teöz Türkçe ve uydura sirler icra ettiğini ifade kelielerle kalee alınediyordu. Ayrıca bunda ıştı. Nasıl öz Türkçe iptidailer için yetiştiriise kitapta geçen birçok len hocaların rolüne de kelienin anlaını bilteas ediyordu. Deek Dr. Mehet iyordu. Ben hocaki üesseseler odernali UZ nın ders takririni aynı leştikçe bizi biz yapan şekilde yapacağını zankültür değerleriiz nediyordu. Ertesi yıl hoca kitakayba uğruyordu. O zaandan günüüze köprü- bından farklı olarak dersi zengin lerin altından çok sular aktı. Neler bir Türkçe ile anlatıyordu. Aradan neler değişti. Bunlara hep birlikte birkaç yıl geçti ki hoca derslerini ve bir göz atalı. Zaan içerisinde ahkeelerdeki savunalarını önce okullarda Kur an-ı Keri sa- kitabındaki dille yapaya başladı yılından sonra bu cereyan atleri daha da azaltıldı. Tek parti döneinde Kur an, Arapça, Os- daha da yaygın hâle geldi. Kısa süanlıca ve din dersleri verilesi reli iktidara gelen sol zihniyetler Millî Eğiti Müdürlüklerine bir yasaklandı. tai göndererek bazı Arapça ve Ö Z E L S AY I ir tarihte İstantin Kaptanağası beni bul da genel eraradı ve beni dediği kez binasında gegibi değişikliğin kabul nel kurul toplantısı yapıedilediğini söyledi. O lıyordu. Divan başkanı tarihten sonra genel kuistanbul un tanınış rul toplantıları hep beavukatlarından bir arkani divan başkanlığı daşıızdı. Ben de divan altında yapıldı. Bu dubaşkan yardıcısı idi. ru Necati Özfatura zao gün gündein bir anında da deva etti. Dr. Mehet addesi de Yeşilay TüNecati Bey bu konuda Ali UZ züğü nde iki addenin daha ısrarlı davranıyordeğişikliği ile ilgiliydi. du. Divan başkanı addenin her iki Necati Bey den bahsedince onun şeklini de okudu. Söz alan oladığı anlattığı bir olayı nakleteden geiçin değişikliği oylayacaktı. Ben bu çeeyeceği. Necip Fazıl ın Kefensırada söz aldı. Yapılan değişiklilenesi ve Bursalı Bir Gencin Rüyağin Dernekler Kanunu na aykırı olsı Merhu Necip Fazıl kefenlenirası sebebi ile dernekler asasınken Necati Bey de varış. Nasıl oldan geçeyeceğini söyledi. Başduysa kefen kısa geliş. Ek i yapkan bey: Yok yok geçer dedi. Oylaışlar ne yapışlarsa kefenlee dı ve değişiklik kabul işini halletişler. edildi. Bir de o gün erhuun nereye On beş defnedileceği konusu çok tartışılgün kadar ış. Aradan çok zaan geçtiği için sonra Yeşilay eseleyi ta olarak hatırlayaıyogenel Başkaru. Aradan bir süre geçtikten sonnı erhu ra Bursalı bir genç, erhu Necip 20 SAYI: 3 S e l a -CİLT: Fazıl ı rüyasında görüş. Necip FaÇARŞAMBA 2021 hat-20 OCAK zıl gence: Ayakları üşüyor deiş. Necati Bey bu gencin rüyasını duyunca hayretler içerisinde kalır. Bu genç kefenlee eselesini bil- ABDULLAH ÂTIF TÜZÜNER İN BİR TESPİTİ VE KÜLTÜR DEĞERLERİMİZİN KAYBININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ KONYA NIN ABİDAT-I KADİMESİ ALPARSAN TÜRKEŞ BEY İLE HATIRALAR UNUTULMAYAN ÇOCUKLUK HATIRALARI B İa-Hatip Okulu nda dördüncü sınıflara Hukuk Bilgisi derslerine giriyordu. Öğrencilerile aynı sıralarda okuuş bir insan olarak araızda saii bir hava oluşuştu. Bir gün bir öğrenci söz alarak, Mevlâna nın Eserlerin de birtakı tevillerle küfrüne delalet edecek ne kadar beyanı varsa hepsini sayıp döktü. İa-Hatip Okulu nda bir dörbiz Eski Öğreteni İsteriz düncü sınıf öğrencisinin bunları bihâkiiyeti Milliye İlkokulu nda lip nakletesi ükün değildi. dördüncü sınıfları okutuyordu. O zaanlar tasavvufa karşı bir Okula bir asil öğreten tayin edildi. cereyan başlaış pek çok İsla büyeni gelen öğreteni beni sınıfa, yüğü gibi Hz. Mevlâna da şirk ve kübeni de aşağı sınıflardan birine veritha diler. CİLT: fürle 20 SAYI: 2 ediliyordu. Bunu o zaçarşamba ÇARŞAMBA anlar okulda2021 bulunan bir öğretbir süre sonra beni okuttuğu13 OCAK en yapıyordu. Anladı ki, bu çosınıfın öğrenci velileri üdüre gelkaratay BELEDİYESİ NİN cuk gibi pek çok İa-Hatip öğrenişler ve: Biz eski öğreteni iste cisini bu öğreten zehirleişti. riz deişler. Müdür bey hayret etmaalesef böyle benzer zararlı cereiş ve gelenlere: Sizin istediğiniz S BİR YEŞİLAY CEMİYETİ MERKEZ GENEL KURULU öğreten vekil öğreten, yeni öğretenleri yiri yıllık tecrübeli ve asil öğreten deyince veliler: Vallahi biz bileyiz eski öğreten zaanında çocuklar dersin başına oturur yatıncaya kadar ders çalışırlardı. Yeni öğreten geldikten sonra çantayı atan sokağa koşuyor. Bu öğreten zaanında ellerine kitap aladılar. Bunları üdür bey bana nakletiş ve: Bunu nasıl yaptın diye soruştu. Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR İZ BIRAKAN HATIRALAR -15- BAZI EĞİTİM HATIRALARI KARAPINAR DA NOTERLİK HATIRALARI 1 Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR KONYA MERKEZ Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ İZ BIRAKAN HATIRALAR -14- İZ BIRAKAN HATIRALAR -13- Bugün bu kanunun hâlâ yürürlükte olasına rağen fötr şapka kul üdürüüz Bekir Ela giyen kaldı ı? Nereden nerelere Bey, son sınıfta tarih ve dingeldik. Bir zaanlar tenkit hakkıler tarihi derslerine giriyorız bile yoktu. du. Bir gün tarih itihanında sorulardan birisi, Devrilerin faydalavallahi Ben rını yazınız şeklinde idi. Müslüan ı Soruları yazdırdıktan Dinler tarihindeki sonra ben, Bekir Bey e: siste, ilkel dinlerden Hoca zararlarını da çok tanrılı, çok tanrılı yazalı ı? diye bir dinlerden tek tanrılı dinsoru yöneltti. Bekir lere sonra da seavî dinbey ciddileşti ve: Mehlere doğru bir sıra takip et Ali seni seveseyeder. Bizi bu sıralaadi hakkında kanuni yı aklıız alıyordu. uaele yapardı. dedr. Mehet Çünkü ilk insan Âde işti. Meselâ ben bu soali UZ Aleyhissela, ilk din de rula Latin harflerinin Allah ın yegâne tevhit dikabulünden sonra nidir. Bu yüzden Bekir Bey e bazı Kur an ve Osanlıcanın yasaklansorular soruyorduk. O da bizi dinler ası sonucunda verilen zararları, tarihini anlayaıyor zannediyordu. bunun yanında şapka devriinin uygulanası sırasında şapka giyebir gün Bekir Bey Azteklerin diği veya bunun aleyhinde yazı yazdinlerini anlatırken onların inançladığı için onlarca insanın gördüğü rında züht, takva ve oruç gibi inanç-idaa kadar varan- zulüleri kasların bulunduğundan bahsedince tetişti. ben: Hoca bu uygulaalar Aztekseavî Geçenlerde bir resi görüş-cilt: lerde 20 SAYI: 18 bir dinin kalıntıları olaaz ı? diye bir soru sorunca: 2021 ÇARŞAMBA tü. Lie lie elbiseli, ayakları ça-5 MAYIS Vallahi Mehet Ali sen bana gâvur rıklı lakin başlarında fötr şapkalı üç KARATAY diyorsun, aa ben Müslüan ı. beş BELEDİYESİ NİN genç adaı reseden bu fotoğ cevabını verişti. Deek ki Bekir raf ne kadar gülünçtü! Bey sorulan sorulardan rahatsız ol- HAMDİZADE ABDÜLKADİR İN ADANA MEKTUPLARI SEL GELİŞİ Yukarıda beni çocukluk yıllarında çok kar yağdığını söyleiş1940 lı yılların ortalarına doğru ti ya 22 Şubat 1945 tarihinde ilkokul öğrencisiyi. Gazi Mustafa 20 SAYI: 5rekor seviyede kar yağkonya ya Keal Paşa İlkokulu nda okuyor-cilt: 3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA ış, her taraf karla kaplanıştı. O du. Bir gün hava günlük güneşzaanlar halk bunu biraz da abartarak kar kalınlığının bir etreye yakın olduğunu söylerlerdi. Resî arkadaşla Zindankale ye gittik. O /akadeiksayfalar CİLT: 20 SAYI: 14 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR facebook.co/akadeiksayfalar lik: BELEDİYESİ NİN Zindankale ye sel geliş dekaratay diler. Teneffüste koşa koşa birkaç erhabahaber.co Ç Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR zaanlar Zindankale de ocukluk hatıralabir inare boyu çukurrı kolay kolay luk vardı. Bir de baktık unutulayan haki, bu çukura sel suları tıralardır. Hafızaı akıyor. Sel oldukça hızıyoklayınca bazı olaylar nı kaybetiş görünügözüün önüne geliyordu. Selin Keçili Dereverdi. si nden geldiği söylençocukluk yıllarıın işti. Sonradan alınan kışlarını hiç unutaa. tedbirlerle Konya erdr. Mehet O zaanlar kar çok yakezini sel basaz oldu. Ali UZ ğardı. Bazen güzün başzindankale nin bu layan karın, bahara kaçukuru yıllarca Konya nın çöpleri dar kalkadığı olurdu. Eskiler: dökülerek dolduruldu. O döne Kara kışta kar yağacağına, kan lerde Zindankale nin etrafına Muyağsın derlerdi. Eğer kar kasıın hacir Pazarı kurulurdu. Sonra bu sonu ile aralık ayında yağarsa, bu pazar bugünkü yerine kaldırıldı. İlk kar soğuklar başladığı için buz olur, Muhacir Pazarı Şekerfuruş Mahalbahara kadar sokaklardan kalklesi nde karakol çevresindeki boşazdı. Bu hatıraların bazılarını talukta kurulaya başlanış. Ben rih sırasına göre vereye çalışacabu dönei hatırlaıyoru. ğı Gazetesi nin okuyucularına her Çarşaba ücretsiz ekidir Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR O YAYIN KURULU: Dr. Mehet Ali UZ Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU Ahet ÇELİK Serdar CEYLAN Ali IŞIK Hasan YAŞAR 6 Ocak 2021 /akadeiksayfalar CİLT: 20 SAYI: MART 2021 ÇARŞAMBA Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ İZ BIRAKAN HATIRALAR erhabahaber.co Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Zararlarını da Yazalı BEKİR ELAM BEY LE İKİ HATIRA /akadeiksayfalar Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR KURUCUSU: Mehet Ali UZ SAYI: 1 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA erhabahaber.co CİLT: 20 SAYI: MART 2021 ÇARŞAMBA B eni ile ilgili gazetelerde sayfalar, özel sayılar ve geceler tertip edildi. İnsan her şeyi yapabilir, fakat kendisi ile ilgili bir sayfa ve gece düzenleyeez, bunlar dostlar vasıtasıyla yapılır. Dostlar vefalı, zor zaanlarınızda yanınızda olur. Kültür ile ilgili çalışalarıın dostlar ve teşkil ettiği kadrolar ile birlikte yaptık. Dostlar hayatın vazgeçilez değerleridir. Ne güzel deişler: Gözünü açıyorsun doğdu derler Gözünü kapıyorsun öldü derler Bu göz kırpışa da öür diyorlar Bütün esele bu örü güzel dostlarla geçirebilek... Yoğun çalışalarıız önce Akadeik da başladı, yiri iki yıl deva etti. Bu çalışaız hâlâ deva etektedir. Çalışalarıız sonra da Konya Ansiklopedisi nde deva etti. Yedi-sekiz yıl boyunca Ali Işık Hoca yla haftada en az üçdört gün, Haşi Karpuz Hoca, Hasan Yaşar ve Bekir Şahin ile sık sık bir arada olduk. Bunlar yayın kurulu üyeleriizdi. Sai Sakaoğlu, Caner Arabacı Hocalar yayın kurulundayış gibi Akadeik Eki 2021 G gayret gösterdiler. Bu arada Büyükşehir Kültür Daire Başkanı Ercan Uslu daha sonra Mücahit Sai Küçüktığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek in büyük yardı ve desteklerini gördü. Maddeleri dağıtırken adde yazarlarına en az üçer ay süre veriyorduk. Buna rağen üç ay sonunda bazen geleyen addeler oluyordu. O zaan da idadııza Sai Hoca ile Caner Arabacı Beyler yetişiyordu. Prof. Mustafa Küçüködük, Konya ya ahsus bitki ve hayvan türlerini kurduğu ekiple addeleri bile kendileri tespit ediyordu. Diğer vefalı dostlarıızdan biri- Akadeik Eki 2021 yonca biçilip atılırdı. Böyle bir kuzu serbestçe yayıldığı için güze doğru azanlaşır kuyruğu beş-altı kilo gelirdi. Bu kuzuya Mera kuzusu denilirdi. Bundan ülhe olarak gürbüz çocuklara da Mera kuzusu denirdi. Şidi Mera da ne böyle geniş bahçe ve ne de Mera kuzusu kaldı. Meris Mera da bahçeler arasındaki küçük toprak yığınlarına eris denir. Eskiden birbirine bitişik koşu bahçelerin arasında duvar olazdı. Bahçeler birbirinden bu erislerle ayrılırdı. Yeşillik göz alabildiğince uzardı. Merislerin genişliği elli-atış santi kadar olurdu. Duvar sadece bahçelerin sokak ve cadde bölülerine çekilirdi. Bu duvarlar çok yüksek olazdı. Duvarlar genellikle kerpiçten yapılır, üzerine kaıştan çelen konulur, çelen üzeri biraz çaurla kapatıldıktan sonra üzeri iki tarafı eyilli Akadeik Nisan 2021

2 Dr. Mehet Ali UZ TEŞEKKÜR Akadeik 29 Aralık Değerli dostlar ve sevgili okuyucular! Bu elinizdeki sayı ile beraber 20.ci cildiiz taalanış oluyor. Arkadaşlarıız Akadeik ın geçirdiği döneleri ve isyonunu o kadar güzel anlatışlar ki bir teşekkür yazısı yaza ecburiyetini hissetti. Yiri üç yıldır ara vereden ve bir kuruş enfaat bekleeden hizete deva eden bu fedakâr insanları tebrik ve tebcil eteek ükün değil. Kadro oluşuncaya kadar zor zaanlar geçirdik. Zaan zaan da çeşitli badireler atlattık. Sırf bu fedakârlığı dostlarıız ve yazarlarıız hiçbir enfaat bekleeden yaptığı için Allah hep birer kapı açıverdi. Niyet halis olunca, akıbette hayır oluyor. Akadeik ı ilk çıkarttığıız dönelerde yazı istediğiiz bazı insanlar: Kaç para vereceksiniz diye soruyordu. Bunların bir daha setlerine uğraadık. Bugün bu enfaatperest insanların ili caiasında esaeleri bile okunuyor, hepsi unutulup gitti. Aydın insanların doğdukları, nietlerinden faydalandıkları şehre vefa borçları var. Bu vefa borcuuzu yerine getirek zorunda olduğuuzu düşünüyoru. Her insanın dinine, diline, tarihine kısaca bütün kültür değerlerine sahip çıkak ecburiyetindedir, biz bunu erhabahaber.co /akadeiksayfalar CİLT: 20 SAYI: ARALIK 2021 ÇARŞAMBA Kurucusu: Dr. Mehet Ali UZ Yayın Kurulu: Dr. Mehet Ali UZ - Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU - Ahet ÇELİK - Ali IŞIK - Av. Serdar CEYLAN - Hasan YAŞAR Akadeik Aralık 2021 yapaya çalışıyoruz. Bu hizeti ifa edenler sadece Konya da ve Türkiye de değil, Avrupa dan Aerika ya kadar bütün Konyalılar tarafından tanınıp, sevilip, sayılıyorlar. Zaan zaan edilen telefonlardan ve atılan esajlardan bunu anlıyoruz. Bu sayı ile 20.ci cildiizi taalıyoruz. Önüüzdeki hafta 21.ci cilde başlaış olacağız. İnşallah 21. ci cildiiz yeni projelerle daha cazip ve faydalı hâle gelecektir. Hizeti geçen ve özellikle yanıızda olan dost ve yazarlarııza en kalbi uhabbetlerile şükran borçlu olduğuuzu ifade ediyor, sela ve saygılarıı sunuyoru. Daha nice yeni yıllara

3 20. CİLT FİHRİSTİ SAYI: 1 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA 20. CİLDE BAŞLARKEN 3 Dr. Mehet Ali UZ...3 BİR FOTOĞRAFIN HATIRLATTIKLARI: 20 NASREDDİN HOCA İÇİN YOLLARDAYIZ 4 Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU...4 İZ BIRAKAN HATIRALAR -8- AHMET FAKİH TÜRBESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI 8 Dr. Mehet Ali UZ...8 HADİMLİ MEHMET VEHBİ EFENDİ KİME İNSAF YAHU DİYOR? 11 Ahet ÇELİK...11 SAYI: 2 13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HASAN ÖZÖNDER ÖZEL SAYISI ÜZERİNE 18 Dr. Mehet Ali UZ...18 DEDEM, HASAN ÖZÖNDER 20 Osan Ere ARSLAN...20 KONYA NIN KÜLTÜR HAVZASINININ GÜZEL İNSANI, DR. HASAN ÖZÖNDER İN AZİZ HATIRASINA 28 Prof. Dr. Bilal Kuşpınar...28 BİR GÖNÜL İNSANI: DR. HASAN ÖZÖNDER 30 Prof. Dr. Raazan Altıntaş*...30 SAYI: 3 20 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HASAN BEY LE DOSTLUĞUMUZUN DERİN İZLERİ 34 Prof. Dr. Sai SAKAOĞLU...34 KONYA EFENDİSİ HASAN ÖZÖNDER 38 Dr. Hüseyin OKSUZ...38 DEĞERLİ HOCAM HASAN ÖZÖNDER İN ARDINDAN 40 Prof. Dr. Ahet ÇAYCI...40 ŞEHRİN DEĞER KATTIĞI, ŞEHRİNE DEĞER KATAN MÜMTAZ ŞAHSİYET HASAN ÖZÖNDER 41 Bekir ŞAHİN...41 Akadeik Aralık 2021

4 HASAN ÖZÖNDER HOCAM 44 Hasan YAŞAR...44 HASAN ÖZÖNDER VE SİLLE 47 Ahet KUŞ...47 SAYI: 4 27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İZ BIRAKAN HATIRALAR DARBELER 49 Dr. Mehet Ali UZ...49 KONYA DAN CEPHEYE GİDEN DOKTORLAR 53 Ahet ÇELİK...53 VEFATININ SENE-İ DEVRİYESİNDE DR. HASAN ÖZÖNDER E DAİR Ali IŞIK...57 SEYDİŞEHİR İN ÇINARLARI- II BAHADDİN PASLI (1941--) 59 Ercan ARSLAN...59 SAYI: 5 3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA KONYA DA UZUN KIŞ GECELERİ İKRAMLARI 66 Dr. Mehet Ali UZ 66 SAYI: 6 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA İZ BIRAKAN HATIRALAR -10- ASKERDE 27 MAYIS DARBESİ SONRASI 81 Dr. Mehet Ali UZ...81 Bir Fotoğrafın Hatırlattıkları SON BÜYÜK KONGREMİZ ORDU DAYDI 86 Prof. Dr. Sai Sakaoğlu...86 KONYA FERMAN VE BERATLARI-4 (1) SADREDDİN KONEVİ KÜTÜPHANESİ KÜTÜPHANECİLİK BERATI 90 Hasan YAŞAR...90 KONYA NIN YUNUS EMRE DEYİŞLİ DERVİŞİ: HACI KİŞİ 92 Hatice TEKİN...92 SAYI: 7 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA ABDULLAH ÂTIF TÜZÜNER ÖZEL SAYI ÜZERİNE 98 Dr. Mehet Ali UZ...98 ABDULLAH ÂTIF TÜZÜNER 100 Dr. Mehet Ali UZ Derya KARAKAYA Akadeik 29 Aralık

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçesi nde bulunan 92 Mahalle nin muhtarlarıyla ile bir araya geldi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçesi nde bulunan 92 Mahalle nin muhtarlarıyla ile bir araya geldi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçesi nde bulunan 92 Mahalle nin muhtarlarıyla ile bir araya geldi. TESK Otelde gerçekleştirilen toplantıya Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ... İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... KISALTMALAR LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ... İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... KISALTMALAR LİSTESİ... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... KISALTMALAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM PARLAMENTO HUKUKU: KAVRAM, KAYNAKLAR VE TARİHSEL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

&[1Ô A w - ' ",,,, . CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Rasim KAYGUSUZ

&[1Ô A w - ' ,,,, . CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Rasim KAYGUSUZ .... CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 21-22 Haziran 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda 25 kişilik bir gurupla konaklamalı

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar.

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar. Edatlar (ilgeçler) Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ Sayfa 2 de Sayfa 5 te Sayfa 3 te SOHBET KONYA'NIN KURUCUSU KAZİMAĞA! Konyamızın renkli simalarından KURUCU KAZİMAĞA vefat etti. Ahmet YILDIZ DiYORUMki TAVIR EKMEĞİN HİKAYESİ MHP VEKİLLERİNE ÇAĞRI Ekmek

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Ali VAROL'un Blog Sitesi

Ali VAROL'un Blog Sitesi Ali VAROL'un Blog Sitesi Ali Varol, farklı alanlara ilgi duyan, becerileri ve çalışkanlığıyla kendine daima yeni uğraşılar edinen farklı bir kişilik. Onun uğraşı alanlarından biri de arıcılık. Bu yazıda

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) İmtiyaz Sahibi Adına Ramazan BALCI Okul Müdürü Fatma BAŞA ( Özel Eğitim Öğretmeni ) Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI ( Görsel Sanatlar Öğretmeni

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Mesnevi den (ş 7 irli) r H i k â y ele

Mesnevi den (ş 7 irli) r H i k â y ele Mesnevi den (şiirli) H 7 i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Çocuklar, Cömertlik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi Ol Mevlânâ Celâleddîn Şehrimizde büyük, güçlü ve kalıcı bir proje başlattık. Projemiz şehrimizden

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!..

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!.. BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL.. Çanakkale destanının 99. yıl dönümünü yaşadığımız günlere saatler kala yine bir Çanakkale k ahramanının hikayesiyle karşınızdayım.. Değerli okuyucular; Hak için, Hakikat

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Iğdır Sevdası. yıp olarak acı bir gerçeklik halinde karşımıza dikilmiştir.

Iğdır Sevdası. yıp olarak acı bir gerçeklik halinde karşımıza dikilmiştir. BİRSEN YAYCI (SAYAN) 1950 den önceki dönemlerde il genel meclisi üyesi olarak Iğdır ı temsil eden Hüseyin Yaycı, kişiliği ve kültürüyle Iğdır ın vazgeçilemez renkli bir şahsiyeti ve başarılı bir ticaret

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI

MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ PEKİŞTİRME KİTAPÇIĞI 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ - 1 1 ) Mert in kalemi vardı. Babası ) Ali nin tane kitabı, Ayşe nin 4 tane kalem

Detaylı

SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar nerelerde görev aldınız?

SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar nerelerde görev aldınız? Reşadiye Öğrenci Meclisi Başkanı Yücel Bolat: Asla kin tutamam bana yapılan kötülüğü unutur geleceğe bakarım geçmişe takılmam. Bu davranışlarım da bana çok dost kazandırdı iletişimimi geliştirdi. SORU-

Detaylı

3. Sınıf Türemiş Kelimeler ( Sözcükler ) 1. Barış Manço,nerede doğmuştur?

3. Sınıf Türemiş Kelimeler ( Sözcükler ) 1. Barış Manço,nerede doğmuştur? 3. Sınıf Türemiş Kelimeler ( Sözcükler ) Barış Manço Barış Manço, İstanbul da dünyaya gelmiştir. Aileden gelen yeteneğiyle, özellikle ortaokul öğrenimini aldığı yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamıştır.

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Zamanın birinde bir bahçe varmış. Bahçede bir bezelye varmış. Bezelye bahçede büyümüş. Tohum vermeye başlamış. Bir bezelye tanesi kabuğundan ayıklanmış. Evin çocuğu

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM ATATÜRK ANLATIYOR 1 2 1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM Sahibi Atatürkçü Düşünce Derneği adına: Tansel ÇÖLAŞAN Yazı Kurulu Ayşe Nejla ÖZDEMİR (ADD önceki GYK Üyesi, Matematik Öğretmeni ) Alaattin ATALAY

Detaylı

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR Öğ. Rasim KAYGUSUZ 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

o ( ) (1 CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Öğ. Rasim KAYGUSUZ

o ( ) (1 CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Öğ. Rasim KAYGUSUZ o /i@ ( ) (1 il )..... CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 -

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim 6. 8 sayısının 5 katı kaçtır? 1. 4 sayısının 6 katı kaçtır? 2. 5 sayısının 7 katı kaçtır? 7. 5 sayısının 4 katının, 6 fazlası kaçtır? 3. 3 sayısının 6 katı kaçtır? 8. 9 sayısının 3 katının, 8 eksiği kaçtır?

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih Dil Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Tarih 1. Kutu 1 1 FOTOĞRAF ÖDEMİŞ-BÖLGE/KÜÇÜK MENDERES Sİ BAŞYAZARI 'IN ''İNCEÇENE''KİTABININ KOKTEYLİ 09.02.2000 İNCEÇENE, FOTOĞRAF, KİTAP, KOKTEYL, Sİ 2000

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

DİKTE METNİ 1 DİKTE METNİ 2

DİKTE METNİ 1 DİKTE METNİ 2 DİKTE METNİ 1 Toplu olarak eğitim ve öğretim yapılan yerlere okul denir. Okulda okuma yazma ve çeşitli bilgiler öğreniriz. Okulumuzun yerini bilmeli ve tarif edebilmeliyiz. Her okulun bir adı vardır. Okullara

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ AY HAFTA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ADI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞE

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda

Detaylı

HÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ. PERSONEL LİSTESİ Adı ve Soyadı. Abdullah YALMAN Doğum Yeri ve Tarihi BOZKIR / Görevi. İlçe Müftüsü Görev Yeri

HÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ. PERSONEL LİSTESİ Adı ve Soyadı. Abdullah YALMAN Doğum Yeri ve Tarihi BOZKIR / Görevi. İlçe Müftüsü Görev Yeri HÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ Abdullah YALMAN BOZKIR / 21.09.1972 İlçe Müftüsü 15.09.1997 02.02.2017 Sosyal Bilimler Enstitüsü/Lisansüstü/Hafız Ahmet KAÇAR MERAM / 01.04.1978 VAİZ 05.10.2005 03.03.2014

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

SORU-- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

SORU-- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımının en genç oyuncusu Mustafa SEMİZ : Planlı çalışarak, disiplinli çalışarak zamanını ve gününü ayarlayarak nerede ve ne zaman is yapacağıma ayarlarım ondan sonra Her

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

iyi günler sevgili ilk yar'larımızın değerli dostları, Bugün geçmişlere gideceğiz, çünkü yakınlarda kulaklarını çok çınlatmıştık... Ne kadar güzel bir örnek çalışmaydı öğretmenlerimizin sevgili Ahmet Hocamızın

Detaylı

AĞIR ÇANTA. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1- Fatma evden nasıl çıktı? 2- Fatma neyi taşımakta zorlanıyordu?

AĞIR ÇANTA. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1- Fatma evden nasıl çıktı? 2- Fatma neyi taşımakta zorlanıyordu? AĞIR ÇANTA Fatma o sabah evden çok zor çıktı. Akşam geç yatınca sabah kalkması zor oldu. Daha kahvaltısını yapamadan çıkmak zorunda kaldı evden. Okula geç kalacaktı yoksa. Okul yolunda çantasını taşımakta

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı