T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ TABLOLARI 0

2 Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir Bursa Teknik Üniversitesi Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: Yıldırım / BURSA Kep Adresi: Elektronik Posta: Telefon: 0 (224) Faks: 0 (224) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok Zemin Kat Yıldırım / BURSA Elektronik Posta: Telefon: 0 (224) Faks: 0 (224)

3 İÇİNDEKİLER A. MALİ TABLOLAR BİLANÇO FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU... 8 B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANI... 9 C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI MUHASEBE SİSTEMİ a) Uygulanan Muhasebe Düzenlemeleri b) Uygulanan Detaylı Hesap Planı c) Kayıt Esası d) Yönetmeliğin Uygulamaya Girmeyen Hükümleri KULLANILAN PARA BİRİMİ YABANCI PARA İLE YAPILAN İŞLEMLER VE KUR DEĞİŞİKLİKLERİ GELİR VE GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASI STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRME ESASI DEĞERLEME VE ÖLÇÜM ESASLARI a) Maliyet Bedeli b) Gerçeğe Uygun Değer: c) İtibari Değer d) İz Bedeli e) Net Gerçekleşebilir Değer AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI AYRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR ÜRÜN VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME GİDERLERİ HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI FİNANSAL KİRALAMA İLE EDİNİLEN VARLIKLAR ENFLASYON DÜZELTMESİ KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER VE VARLIKLAR a) Koşullu Yükümlülükler b) Koşullu Varlıklar BORÇLANMA MALİYETLERİ KARŞILIKLAR ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCE MALİYETLERİ BAĞIŞLAR VE HİBELER RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR D. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR BANKA BİLGİLERİ PROJE ÖZEL HESABI MADDİ DURAN VARLIKLAR a) Tahsisli Taşınmazlar b) Yapılmakta Olan Yatırımlar KARŞILIKLAR NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU a) Kur Farklarının Etkisi b) Değer ve Miktar Değişimlerinin Etkisi TAAHHÜTLER KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER KOŞULLU VARLIKLAR a) Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri DİĞER NAZIM HESAPLAR

4 A. MALİ TABLOLAR 1. BİLANÇO Kamu İdaresi Kodu Yıl: 2020 Kamu İdaresi Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKTİF HESAPLAR 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI PASİF HESAPLAR 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI 1 Dönen Varlıklar , , ,01 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,00 10 Hazır Değerler , , ,49 32 Faaliyet Borçları 0,00 0, , Kasa Hesabı 3.787,89 0,00 0, Bütçe Emanetleri Hesabı 0,00 0, , Banka Hesabı , , ,24 33 Emanet Yabancı Kaynaklar , , , Proje Özel Hesabı , , , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , , ,46 12 Faaliyet Alacakları , , , Emanetler Hesabı , , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , ,00 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler , , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 0,00 0, , Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı , , ,20 14 Diğer Alacaklar , , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesinti. Hesabı , , , Kişilerden Alacaklar Hesabı , , , Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 9.219, , ,57 15 Stoklar , , ,95 37 Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 0, İlk Madde ve Malzeme Hesabı , , ,95 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,71 16 Ön Ödemeler , , ,46 43 Diğer Borçlar 0,00 0, , Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı , , , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 0,00 0, ,16 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 0, ,22 47 Borç ve Gider Karşılıkları , , , Gelir Tahakkukları Hesabı 0,00 0, , Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı , , ,55 2 Duran Varlıklar , , ,85 5 Öz Kaynaklar , , ,15 22 Faaliyet Alacakları , , ,67 50 Net Değer , , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , , Net Değer Hesabı , , , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 303,11 303,11 0,00 51 Değer Hareketleri , , ,59 24 Mali Duran Varlıklar 0,00 0, , Değer Hareketleri Sonuç Hesabı , , , Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 0,00 0, ,00 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 0,00 0, , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , , ,64 25 Maddi Duran Varlıklar , , ,18 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0, , , Arazi ve Arsalar Hesabı , , , Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 0, , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , , ,99 59 Dönem Faaliyet Sonuçları , , , Binalar Hesabı , , , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , , , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı , , , Taşıtlar Hesabı , , , Demirbaşlar Hesabı , , , Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) , , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , , ,99 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0, Haklar Hesabı , , , Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) , , ,31 Aktif Toplamı , , ,86 Pasif Toplamı , , ,86 1

5 2. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Kamu İdaresi Kodu: Mali Yıl: 2020 Kamu İdaresi Adı: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı GİDERLER HESABI , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , MEMURLAR , , , Temel Maaşlar , , , Temel Maaşlar , , , Taban Aylığı , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Ödenekler , , , Ödenekler , , , Sosyal Haklar , , , Sosyal Haklar , , , Ek Çalışma Karşılıkları , , , Ek Çalışma Karşılıkları , , , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri , , , Ek Ders Ücretleri , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , Ücretler , , , Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri , , , Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri , ,73 0, Diğer Giderler 0, , , Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 0,00 0, , Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 0, ,16 0, İŞÇİLER , , , Ücretler , , , Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0, , Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri* , , , Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri* 0,00 0, , İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0, , Sürekli İşçi Kadro. Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları* 0,00 0, , Geçici İşçi Pozisyon. Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları* 0,00 0, , Sosyal Haklar , , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0, , Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları* , , , Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0, , Fazla Mesailer , , , Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri , , , Ödül ve İkramiyeler 0,00 0, , Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0, , Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0, , GEÇİCİ PERSONEL , , , Ücretler , , , Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri , , , Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri , , , Diğer Personel , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , , Öğrenci Harçlıkları 151,60 0,00 0, Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar ,79 0,00 0, Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , Memurlar , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri , , , Sözleşmeli Personel , , , İşsizlik Sigortası Fonuna 3.398, ,84 0, İşsizlik Sigortası Fonuna 3.398, ,84 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri , , , İşçiler , , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri , , ,20 * 375 S. KHK nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında 2

6 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı Geçici Personel , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Diğer Personel 4.083, , , Sosyal Güvenlik Kurumuna 4.083, , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 4.083, , , Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 40, , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları 651,12 144,07 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Diğer Mal ve Malzeme Alımları , , , Diğer Mal ve Malzeme Alımları , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , , Kırtasiye Alımları 2.379, , , Periyodik Yayın Alımları 0,00 0, , Baskı ve Cilt Giderleri , , , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , , , Su Alımları , , , Enerji Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , , Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) , , , Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 5.800,00 123, , Özel Malzeme Alımları , , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı , , , Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 755, , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0, , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 755, , , Yolluklar , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , , Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide , , , Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri , ,48 0, Öğrenci Mübadele Giderleri , , , Görev Giderleri , , , Yasal Giderler 9.158, , , Mahkeme Harç ve Giderleri 9.158, , , Diğer Yasal Giderler 0, , , Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 8.873, , , Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 417,78 0, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.284, , , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 7.589, , , Diğer Görev Giderleri , , , Diğer Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 0,00 0, Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.758,92 0,00 0, Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) 472, ,00 0, Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) 2.147,60 0,00 0, Enformasyon ve Raporlama Giderleri 0,00 0, , Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , ,28 0, Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ,28 0,00 0, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , , Haberleşme Giderleri , , , Posta ve Telgraf Giderleri , , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , , Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi , , , Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 1.575, ,80 0, Diğer Haberleşme Giderleri 6.210, , , Taşıma Giderleri , , , Yolcu Taşıma Giderleri , ,00 0, Yük Taşıma Giderleri , , , Geçiş Ücretleri 57, , , Diğer Taşıma Giderleri ,00 767,00 0,00 3

7 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı Tarifeye Bağlı Ödemeler , , , İlan Giderleri , , , Sigorta Giderleri , , , Kiralar , , , Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 0, ,61 0, Taşıt Kiralaması Giderleri , , , Lojman Kiralama Giderleri , , , Personel Servisi Kiralama Giderleri , ,90 0, Diğer Kiralama Giderleri 2.500,00 0,00 0, Diğer Hizmet Alımları , , , Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 8,40 0,00 0, Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri ,95 0,00 0, Kurslara Katılma Giderleri , , , Diğer Hizmet Alımları , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Temsil Giderleri , , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , , Tanıtma Giderleri , , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , , Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Menkul Mal Alım Giderleri 159, , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 159,97 0,00 0, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0, , , Gayri Maddi Hak Alımları , , , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , , Diğer Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 0, , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0, , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6.230,40 0,00 0, Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , ,96 0, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , , Cari Transferler , , , Görev Zararları , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , , , Sosyal Güvenlik Kurumu'na , , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , , Memurların Öğle Yemeğine Yardım , , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , , Burslar ve Harçlıklar , , , Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar , , , Yurtdışı Burslar , , , Diğer Transferler , , , Eğitim Amaçlı Diğer Transferler , , , Eğitim Amaçlı Diğer Transferler , , , Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 0, ,05 0, Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 0, ,05 0, Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 1.915,45 46, , Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları 0,00 0, , Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar 0,00 0,01 0, Diğer Döviz Mevcutlarından Kaynaklananlar 0,00 0, , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 1.915,45 46,17 0, Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 115,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 100,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 100,00 0,00 0, Mal Satış Gelirleri 100,00 0,00 0, Diğer Gelirler 15,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler 15,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler 15,00 0,00 0, Amortisman Giderleri , , , Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri , , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri , , , Binaların Amortisman Giderleri , , , Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri , , , Taşıtların Amortisman Giderleri , , , Demirbaşların Amortisman Giderleri , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri , , , Hakların Amortisman Giderleri , , ,51 4

8 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı İlk Madde ve Malzeme Giderleri , , , Kırtasiye Malzemeleri , , , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme ,59 649, , Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri , , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , , , Temizleme Ekipmanları , , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri , , , Yiyecek 3.081, ,60 167, İçecek 2.424, , , Zirai Maddeler 354, ,47 0, Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri , , , Yedek Parçalar , , , Nakil Vasıtaları Lastikleri 1.634,63 879, , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar ,00 972,02 0, Spor Malzemeleri Grubu , ,78 0, Basınçlı Ekipmanlar 50,00 660,80 0, Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , , Karşılık Giderleri , , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , , , Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devir Mali Olmayan Var Kay Gid , ,85 0, Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devir Var Kaynaklanan Gid , ,85 0, Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar , ,00 0, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 8.557, ,85 0, Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler ,07 0,00 0, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar ,07 0,00 0, Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler , , , Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler , , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,84 0, , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 0, , Diğer Giderler ,84 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0, , , Diğer Giderler 0, , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,80 0, , Diğer Giderler , , , Diğer Sermaye Giderleri , , , Yolluk Giderleri 0, , , Diğer Sermaye Giderleri , ,63 0, Diğer Giderler , , , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler , , ,14 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı GELİRLER HESABI , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri 2.762, ,00 0, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2.762, ,00 0, Hizmet Gelirleri , , , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0,00 0, , Yaz Okulu Gelirleri 0,00 0, , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , , , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 1.032,00 0, , S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri , , , Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Lojman Kira Gelirleri 4.284, , , Spor Tesisi Kira Gelirleri , ,09 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar , , , Cari , , , AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar , , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve , , , Cari , , , Hazine yardımı , , , Sermaye , , , Hazine yardımı , , , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, , , Cari 0, ,60 0, Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,60 0, Sermaye 0, , , Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, , ,46 5

9 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , Cari , , , Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar ,69 0,00 0, Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar 0, , , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0, , , Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 0, , Sermaye 0, , , Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0, , , Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0, , Proje Yardımları , , , Cari , , , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , ,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları , ,33 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları , , , YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri , ,00 0, YÖK Yurtdışı Destekleri ,00 113,59 0, YÖK Burs Destekleri , , , Sermaye , , , Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , , Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , , Diğer Faizler , , , Kişilerden Alacaklar Faizleri 951, , , Mevduat Faizleri , , , Diğer Faizler 2.356, ,93 792, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar , , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , , Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar 5,90 0,00 0, Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları , , , Diğer İdari Para Cezaları , , , Diğer Para Cezaları 71,00 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 71,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 770,00 0, Kişilerden Alacaklar , , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , , sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , , Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri , , , Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları 3.578, , , Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar 3.578, , , Diğer Döviz Mevcutlarından Kaynaklananlar 0,00 0, , Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farkla 0,00 0, , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri ,49 0,00 0, Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel , ,43 0, Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Gel ,00 0,00 0, Bedelsiz Olarak Alınan Arazi Ve Arsalar ,00 0,00 0, Bedelsiz Olarak Alınan Binalar ,00 0,00 0, Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel 0, ,43 0, Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar 0, ,85 0, Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar 0, ,58 0,00 Hesap Kodu Türü 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI 625,10 0, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 625,10 0, , Kira Gelirleri 625,10 0, , Taşınmaz Kiraları 625,10 0, , Spor Tesisi Kira Gelirleri 0,00 0, , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 625,10 0, , Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı GİDERLER TOPLAMI (A) , , ,30 GELİRLER TOPLAMI (B) , , ,89 İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C) 625,10 0, ,60 NET GELİR (D= (B-C)) , , ,29 ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 0,00 0,00 0,00 FAALİYET SONUCU [((D+E) - A](+/-) , , ,99 6

10 3. NAKİT AKIŞ TABLOSU NAKİT AKIŞLARI 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri , , ,40 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar , , ,98 Faizler, Cezalar, Paylar , , ,45 Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları , , ,60 Personel Giderleri , , ,94 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri , , ,84 Mal ve Hizmet Giderleri , , ,31 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler , , ,94 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler , , ,41 Diğer Giderler , , ,14 C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları , , ,70 D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) , , ,20 YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ,86 0,00 0,00 Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0,00 0,00 0,00 Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ,86 0,00 0,00 Yapılmakta Olan Yatırımlar ,86 0,00 0,00 Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0,00 0,00 0,00 Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0,00 0,00 0,00 F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları , , ,10 Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları , , ,03 Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları , , ,30 Arazi ve Arsalar ,14 0,00 0,00 Tesis, Makine ve Cihazlar , , ,60 Taşıtlar ,03 0,00 0,00 Demirbaşlar , , ,55 Yapılmakta Olan Yatırımlar , , ,12 Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0,00 0,00 0,00 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları , , ,76 G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) , , ,10 H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) , , ,10 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları 0,00 0,00-303,10 Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları 0,00 0,00 0,00 Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları 0,00 0,00 0,00 Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 0,00 0,00-303,10 J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları , , ,20 Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları 0,00 0,00 0,00 Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları , , ,20 K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I) , , ,30 L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K) , , ,40 İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) 0,00 0,00 0,00 M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ , , ,40 Kasa , ,89 0,00 Alınan Çekler 0,00 0,0 0,00 Banka , , ,23 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 0,00 0,00 0,00 Proje Özel Hesabı , , ,25 Döviz 0,00 0, ,10 Döviz Gönderme Emirleri 0,00 0,00 0,00 Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar 0,00 0,00 0,00 Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 0,00 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 7

11 4. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Kamu İdaresi Kodu Yıl: 2020 Kamu İdaresi Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Önceki Dönem Başı Önceki Dönem İçi Önceki Dönem Sonu Dönem Başı Bakiyesi Dönem İçi Hareketler Dönem Sonu Bakiyesi Bakiyesi Hareketler Bakiyesi NET DEĞER , , , , , ,87 A- Denge Kayıtları 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 B- Varlık Envanteri , , , , , ,63 C- Yükümlülük Envanteri ,42 0, , ,42 0, ,42 Ç- Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D- Enflasyon Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E- Diğer , , , , , ,62 DEĞER HAREKETLERİ , , , ,82-432, ,59 YEDEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , , , , , ,64 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI ,70 0, , ,94 0, ,94 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 0, , ,44 0, , ,99 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler: 2020 Yılında Muhasebe Politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 5. BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Kamu İdaresi Kodu Yıl: 2020 Kamu İdaresi Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bütçelenen Tutar Bütçe Ödeneği / Gelir Tahmini Nihai Ödenek Gerçekleşen Tutar TAHSİLATLAR Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0, ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,00 0, ,80 Diğer Gelirler ,00 0, ,52 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 Toplam Tahsilatlar ,00 0, ,32 ÖDEMELER Personel Giderleri , , ,05 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , ,51 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,78 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler , , ,68 Sermaye Giderleri , , ,79 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 Toplam Ödemeler , , ,81 NET TAHSİLATLAR/ÖDEMELER 0,98 8

12 B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANI Üniversitemiz bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulunmaktadır. İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı okutmanlar desteği ile üst düzey bir İngilizce eğitim programı verilmektedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme alanlardaki uygulama ihtiyacının desteklenmesi faaliyetleri; Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merkezi, Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmaları ile sürdürülmektedir. Üniversitemiz 2020 yılı sonu itibarıyla lisans, yüksek lisans, 191 doktora öğrencisi ile 449 akademik ve 154 idari personeli, 2 kampüs yeri ve zengin altyapı olanaklarıyla Bursa nın ikinci devlet üniversitesidir. Üniversitemiz bünyesindeki lisans ve lisansüstü programlara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir: Tablo 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Yüksek Lisans Akıllı Sistemler Mühendisliği İleri Teknolojiler-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce) Biyokompozit Mühendisliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz, İÖ) Orman Endüstri Mühendisliği Biyoteknoloji Kent Ormancılığı Orman Mühendisliği Çevre Mühendisliği Kentsel Tasarım Orman Ürünleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kimya Orman Ürünleri (İngilizce) Enerji Sistemleri Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği* Gıda Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği Şehir Planlama Doktora Biyoteknoloji İleri Teknolojiler- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce) Enerji Sistemleri Mühendisliği Kimya Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği (%30 İngilizce) Orman Mühendisliği * Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel ve yabancı uyruklu öğrenciler eğitim almaktadır (Ücretli). Tablo 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlar Yüksek Lisans İşletme (Tezli)* Sosyoloji (Tezli) Uluslararası Ekonomi Politikası (Tezsiz) (İÖ) İşletme (Tezsiz) (İÖ)* Uluslararası Ekonomi Politikası (Tezli) Sosyoloji (Tezsiz) Doktora İşletme* * Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel ve yabancı uyruklu öğrenciler eğitim almaktadır (Ücretli). 9

13 Tablo 3. Lisans Programları YILLAR TOPLAM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Kimya (Türkçe) Kimya Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (UOLP) Matematik Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzeme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)* Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* Endüstri Mühendisliği (Ücretli)* İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* İnşaat Mühendisliği (Ücretli)* Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* Makine Mühendisliği (Ücretli)* Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) (Ücretli)* Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Sosyoloji İşletme Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bankacılık ve Finans (Ücretli)* Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)* İşletme (İngilizce) (Ücretli)* İşletme (Ücret)* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)* Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)* Uluslararası Ticaret (Ücretli)* Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Şehir Bölge Planlama Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)* İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)* İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)* * Bu programlarda 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel ve yabancı uyruklu öğrenciler eğitim almaktadır. Üniversitemiz Misyonu BTÜ, araştırma ve girişimcilik odaklı öğrenimi benimseyen, insanlık ve doğa için bilgi ve teknoloji üreten ve yayan, etik değerlere bağlı, yenilikçi bir üniversitedir. Üniversitemiz Vizyonu Eğitim, araştırma ve girişimcilikte öncü, yetiştirdiği bireyler ve ürettiği değerlerle bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite olmak. Kurum/Kuruluşun Tarihçesi Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 10

14 Kanunla kurulmuştur yılında TL tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde ihtiyaca göre yapılan ekleme ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yedek ödenekten aktarma sonucu ,70 TL ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,81 TL si harcanmıştır ve % 98 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Tablo Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ (TL) Toplam Ödenek (TL) Harcama (TL) 01 Personel Giderleri ,05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri ,51 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,78 05 Cari Transferler , ,68 06 Sermaye Giderleri ,79 GENEL TOPLAM , ,81 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ (TL) Toplam Ödenek (TL) Harcama (TL) 06.1 Mamul Mal Alımı Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri GENEL TOPLAM Hizmetin Konusu Yükseköğretim Kurumları, Anayasa mızın 130 ve 131. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 12 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bursa Teknik Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. İdari yönetimin başında Rektöre bağlı Genel Sekreter bulunur. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, hukuk müşaviri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar ve diğer görevlilerdir. Başlıca görevlerimiz aşağıdaki gibidir: Çağdaş uygarlık esaslarına dayanan bir düzen içinde toplumun ihtiyaçları ile kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmeti üstlenen kurumlara katkıda bulunmak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak; sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar 11

15 yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak; bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Tablo 6. Akademik Personelin Kadro Durumu Akademik Personel Sayı İdari Personel Sayı İşçi Personel Sayı Profesör 44 Genel İdari Hizmetler Sınıfı 125 Temizlik Görevlisi 51 Doçent 38 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 Güvenlik Görevlisi 33 Doktor Öğretim Üyesi 117 Teknik Hizmetler Sınıfı 26 Destek Görevlisi 14 Öğretim Görevlisi 77 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - Araştırma Görevlisi 166 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 2 Toplam 442 Toplam 154 Toplam 98 Şekil 1. Teşkilat Yapısı 12

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,24

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,24 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 934.566.1,24 GELİRLER HESABI 967.464.795, PERSONEL GİDERLERİ 483.5.219,60 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.558.1, MEMURLAR 445.760.487,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 552.988.881,50 GELİRLER HESABI 665.161.3, PERSONEL GİDERLERİ 270.921.5,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.387.781, MEMURLAR 233.942.3,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.9.752,81

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 196.4.694,36 6 GELİRLER HESABI 220.238.421,50 PERSONEL GİDERLERİ 8.724.351,85 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.676.854,43 MEMURLAR 5.328.720,38 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 288.1.974,75 GELİRLER HESABI 186.0.1,43 PERSONEL GİDERLERİ 76.9.1,70 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.0.0, MEMURLAR 73.886.1,16 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 67.386.316,85 GELİRLER HESABI 78.9.792,21 PERSONEL GİDERLERİ 37.364.7,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.538.160,39 MEMURLAR 34.535.840,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.210.165,78

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 163.837.624, GELİRLER HESABI 253.8.3,89 PERSONEL GİDERLERİ 92.593.5,95 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.458.762,40 MEMURLAR 89.879.166,47 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.788.822,

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 43.283.578,74 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.457.758,82 10 HAZIR DEĞERLER -1.469.886,98 32 FAALİYET BORÇLARI.473,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 75.6.319,79 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 45.332.3,96 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 892.272,93 MEMURLAR 57.9.563, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 882.242,74

Detaylı

TCMaliye Bakanlığı 99999999 MUH BİRİM KOD 0001759 2434529,28 PERSONEL GİDERLERİ 162494213,24 MEMURLAR 830 1568129, Temel Maaşlar 59279652,31 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 59279652,31 47312433,79

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85 Yılı : GİDERLER HESABI 80.275.627,85 GELİRLER HESABI 2.675.464,59 PERSONEL GİDERLERİ 48.8.0,32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.276.369,82 MEMURLAR 47.1.485,24 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.4.2,39 Temel

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,89

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,89 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , ,16

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , ,16 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,85

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,85 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı