ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME PROGRAMI ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN, OKUTMANLARIN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ (Gazi Üniversitesi Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Meltem TUPURTU Ankara, Ekim, 2017

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME PROGRAMI ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN, OKUTMANLARIN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ (Gazi Üniversitesi Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Meltem TUPURTU TEZ DANIŞMANI: YRD. DOÇ. DR. SUZAN BEYZA KAPTI Ankara, Ekim, 2017

3

4

5 iv ÖZET ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN, OKUTMANLARIN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ (Gazi Üniversitesi Örneği) Tupurtu, Meltem Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Suzan Beyza Kaptı Ekim 2017, xiv Sayfa Bu araştırmada Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda akademik yılından bu yana verilen ÖAİ derslerine ilişkin öğrencilerin, okutmanların ve öğretim üyelerinin görüşlerini ve önerilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada durum çalışması modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bu dersleri alarak akademik yılında lisans eğitimine başlayan öğrenciler, bu öğrencilerin lisans derslerine giren öğretim üyeleri ve ÖAİ derslerini veren İngilizce okutmanları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket ve görüşmelerle toplanmıştır. Veri toplama araçlarıyla ulaşılan nicel verilerin analizinde betimsel istatistik (yüzde ve frekans), nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular öğrencilerin, okutmanların ve öğretim üyelerinin çoğunlukla ÖAİ derslerine ilişkin olumsuz görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin geneli ÖAİ derslerinin öğretim süreciyle ve kazanımların transferiyle ilgili memnun görünmezken, okutmanlar derslerin öğrenciler için olumlu yanları olduğunu fakat öğretim sürecinde ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretim üyeleri ÖAİ derslerinde kazanımların transferine dair olumsuz görüşler belirtirken, derslerin geliştirilirse çok faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, okutmanlar ve öğretim üyelerinden alınan öneriler doğrultusunda ÖAİ derslerinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Özel Amaçlı İngilizce, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, İngilizce öğretim programı, program geliştirme, ders tasarımı.

6 v ABSTRACT STUDENTS, INSTRUCTORS AND ACADEMICS OPINIONS REGARDING THE ENGLISH FOR PURPOSES SPECIFIC COURSES (The Case of Gazi University) Tupurtu, Meltem Master s Degree, Department of Curriculum Advisor: Asst. Prof. Suzan Beyza Kaptı October 2017, xiv Pages In this study, it is aimed to reveal the students, instructors and academics opinions on English for Specific Purposes courses provided by the School of Foreign Languages at Gazi University since academic year. For this purpose, case study model was adopted in the study. The students who started their university education during academic year after having received these courses, the instructors who taught ESP and the academics from whom these students took courses in academic year all constituted the study group. The data in the study were obtained with the use of questionnaires and interviews. Descriptive statistics method (percentage and frequency) was used in analyzing the quantitative data in the study, and on the other hand, descriptive analysis and content analysis methods were used in the analysis of the qualitative data. The findings in the study show that the students, instructors of English and academics generally had negative opinions on ESP courses. Whereas most of the students did not seem to be satisfied with the instructional process and during the transfer of the learning objectives, the instructors of English stated ESP courses had positive sides for students, yet they experienced serious problems during the instructional process. While the academics had negative opinions on the transfer of learning objectives, they said the courses would be fruitful if developed. It is concluded that ESP courses should be developed as recommended by the students, instructors and academics. Key words: English for Specific Purposes, teaching English as a foreign language, English language curriculum, curriculum development, course design.

7 vi ÖNSÖZ Bir meslek olarak öğretmenliğin ve yaşam boyu eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlamamı sağlayan, aydınlık bir gelecek için programlı, ilkeli, insan haklarına ve cumhuriyet değerlerine saygılı bir eğitim sisteminin önemini vurgulayan tüm saygıdeğer bölüm hocalarıma değerli akademik katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Tez yazım sürecinde akademik ve manevi anlamda bana sağladığı her türlü ilgisi, desteği, emeği, anlayışı ve sabrı için tez danışmanın olan çok değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Suzan Beyza KAPTI ya en derin ve en içten sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarıma verdiğim uzun bir aranın ardından tez yazma konusunda beni motive eden değerli hocam Doç. Dr. Berna ASLAN a ve değerli arkadaşım Arş. Gör. Ersin TÜRE ye bu süreçteki yardımları ve ilgileri için çok teşekkür ederim. Veri toplama aşamasında ve tez yazım sürecinde bana sağladıkları yardımları, anlayışları ve destekleri için Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nun değerli okutmanlarına ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Uzun ve yorucu tez yazım sürecini en rahat ve mutlu şekilde geçirmem için her zaman olduğu gibi ellerinden gelen her türlü desteği, yardımı, anlayışı ve sabrı sağlayan biricik gerçek ailemin değerli üyeleri olan sevgili kardeşim Betül TUPURTU ya, sevgili annem Kadriye TUPURTU ya ve on yıldır yanımızda olmasa da manevi desteğini hep hissettiğim rahmetli babam Mustafa TUPURTU ya sonsuz teşekkür ederim.

8 vii İÇİNDEKİLER ONAY... ii BİLDİRİM... iii ÖZET... iv ABSTRACT... v ÖNSÖZ... vi İÇİNDEKİLER... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... xi ŞEKİLLER DİZİNİ... xiv BÖLÜM GİRİŞ Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Kısaltmalar Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar Özel Amaçlı İngilizcenin Gelişimi Özel Amaçlı İngilizcenin Tanımı ve Özellikleri Özel Amaçlı İngilizce Türleri Özel Amaçlı İngilizce de Ders Tasarımı Gazi Üniversitesi YDYO da Uygulanan ÖAİ Dersleri Özel Amaçlı İngilizce ile İlgili Araştırmalar... 16

9 viii BÖLÜM YÖNTEM Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Öğrenciler Okutmanlar Öğretim Üyeleri Veriler ve Toplanması Veri Toplama Araçları Verilerin Analizi BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorumlar ÖAİ Derslerine İlişkin Öğrencilerin Görüşlerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Öğrencilerin ÖAİ Derslerindeki Öğretim Süreciyle İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular Öğrencilerin ÖAİ Derslerindeki Kazanımları Transfer Etmeye Dönük Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ÖAİ Derslerine İlişkin Okutmanların Görüşlerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar ÖAİ Derslerinin Olumlu Yanlarına Yönelik Görüşler ÖAİ Derslerinde Yaşanan Zorluklara İlişkin Görüşler ÖAİ Derslerine İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Öğretim Üyelerinin ÖAİ Derslerinden Haberdarlık Durumları... 98

10 ix Öğretim Üyelerinin Derslerde ve Sınavlarda Kullandıkları Dil Öğrencilerin Genel Dil Becerilerine Yönelik Görüşler Derslerde Yaşanan Dil Kaynaklı Sorunlar ÖAİ Derslerine Yönelik Görüşler İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorumlar ÖAİ Derslerine İlişkin Öğrencilerin Önerilerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Öğrenme Sürecine Yönelik Öneriler Eğitmenlere Yönelik Öneriler ÖAİ Derslerine İlişkin Okutmanların Önerilerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Öneriler Mesleki Desteğe Yönelik Öneriler ÖAİ Derslerine İlişkin Öğretim Üyelerinin Önerilerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Özel Alana Yönelik Öneriler Dil İhtiyacına Yönelik Öneriler BÖLÜM SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler Uygulamaya Yönelik Öneriler Gelecekteki Araştırmalara Yönelik Öneriler KAYNAKLAR

11 x EKLER EK A. ETİK KURUL İZİN BELGESİ EK B1. VERİ TOPLAMA İZİN BELGESİ EK B2. VERİ TOPLAMA İZİN BELGESİ EK B3. VERİ TOPLAMA İZİN BELGESİ EK C. ÖĞRENCİ ANKETİ EK D. OKUTMAN GÖRÜŞME FORMU EK E. ÖĞRETİM ÜYESİ GÖRÜŞME FORMU ÖZGEÇMİŞ

12 xi ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 1. ÖAİ Dersleri Alan Öğrencilerin Fakülteleri, Lisans Programları ve Grupları Çizelge 2. Fakültelere Göre Akademik Yılında ÖAİ Dersleri Alarak Akademik Yılında Lisans Eğitimlerine Başlayan Öğrenci Sayısı Çizelge 3. Çalışmaya Katılan Öğrencilere İlişkin Bilgiler Çizelge 4. ÖAİ Dersleriyle İlgili Veri Toplama Amacıyla Görüşülen Okutmanlara İlişkin Bilgiler Çizelge 5. Çalışmaya Katılan Okutmanlara İlişkin Bilgiler Çizelge 6. ÖAİ Dersleriyle İlgili Veri Toplama Amacıyla Görüşülen Öğretim Üyelerine İlişkin Bilgiler Çizelge 7. Çalışmaya Katılan Öğretim Üyelerine İlişkin Bilgiler Çizelge 8. Öğrencilerin İngilizce Önbilgilerinin ÖAİ Derslerini Anlamak için Yeterli Olmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 9. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinde Kendi Alanlarına Uygun Konular İşlenmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 10. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin İçeriğinin Kendi Alanlarıyla İlgili Güncel Konulardan Oluşturulmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 11. Öğrencilerin ÖAİ Ders İçeriklerinin İngilizce Seviyelerine Uygun Olarak Hazırlanmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 12. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Süresiyle Zorluk Düzeylerinin İyi Dengelenmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 13. Öğrencilerin Materyallerin Dil Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 14. Öğrencilerin Materyallerin Alanlarıyla İlgili İngilizce Kelime Dağarcıklarını Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 15. Öğrencilerin Materyallerin Alanlarıyla İlgili Olmasına Yönelik Görüşleri 48 Çizelge 16. Öğrencilerin Materyallerin Kendilerini Lisans Eğitimlerine Hazırlamasına Yönelik Görüşleri Çizelge 17. Öğrencilerin Materyallerin İlgi Çekici Olmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 18. Öğrencilerin, Okutmanların Derslere Hazırlığının Yeterli Olmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 19. Öğrencilerin Okutmanların Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Etkililiğine Yönelik Görüşleri... 53

13 Çizelge 20. Öğrencilerin Zorlandıkları Konularla İlgili Tekrarların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Çizelge 21. Öğrencilerin Alanlarıyla İlgili Etkinliklere Yeterince Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 22. Öğrencilerin Etkinliklerin Dil Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 23. Öğrencilerin İngilizce Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma Etkinliklerinin Dengeli Dağılmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 24. Öğrencilerin Etkinliklerin İlgi Çekici Olmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 25. Öğrencilerin Etkinliklerin Öğrenmelerini Kolaylaştırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 26. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinde Öğrendiklerini Pekiştirmek İçin Yeterli Ödev Verilmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 27. Öğrencilerin ÖAİ Derslerindeki Ödevlerin Öğrenme Süreçlerini Desteklemesine Yönelik Görüşleri Çizelge 28. Öğrencilerin ÖAİ Dersleriyle İlgili Sınavların İngilizce Seviyelerine Uygunluğuna Yönelik Görüşleri Çizelge 29. Öğrencilerin Sınavların İngilizce Becerilerini Ölçecek Farklı Türde Sorulardan Oluşturulmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 30. Öğrencilerin Sınavların Derslerin İçeriğiyle Örtüşmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 31. Öğrencilerin Sınavların Alışkın Oldukları Soru Türlerinden Oluşturulmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 32. Öğrencilerin Sınavların Öğrenme Süreçlerini Desteklemesine Yönelik Görüşleri Çizelge 33. Öğrencilerin Sınavlara Okutmanlar Tarafından Geri Bildirim Verilmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 34. Öğrencilerin Etkinliklere, Ödevlere Okutmanlar Tarafından Geri Bildirim Verilmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 35. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili Kelime İhtiyaçlarını Karşılanmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 36. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili İngilizce Okuma Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 37. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili İngilizce Yazma Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 38. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili İngilizce Dinleme Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri xii

14 Çizelge 39. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili İngilizce Konuşma Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Çizelge 40. Öğrencilerin ÖAİ Dersleri Sayesinde Lisans Derslerini Daha İyi Anlamalarına Yönelik Görüşleri Çizelge 41. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Lisans Dersleriyle İlgili İhtiyaçlarını Karşılamasına Yönelik Görüşleri Çizelge 42. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Lisans Dersleri İçin Motivasyonlarını Artırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 43. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili Çalışma İsteklerini Artırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 44. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili İngilizce Araştırma Yapma Alışkanlığı Kazandırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 45. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili Önbilgi Sağlamadaki Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Çizelge 46. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarıyla İlgili Farkındalık Kazandırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 47. Öğrencilerin ÖAİ Dersleri Sayesinde Lisans Derslerine Daha İyi Katılım Gösterdiklerine Yönelik Görüşleri Çizelge 48. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarında Uzmanlaşma İsteklerini Artırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 49. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Alanlarını Tanımalarını Sağlamasına Yönelik Görüşleri Çizelge 50. Öğrencilerin ÖAİ Derslerinin Lisans Eğitimlerine Uyum Sürecini Kolaylaştırmasına Yönelik Görüşleri Çizelge 51. Okutmanların ÖAİ Derslerinin Olumlu Yanlarına İlişkin Görüşleri Çizelge 52. Okutmanların ÖAİ Derslerinde Yaşanan Zorluklara İlişkin Görüşleri Çizelge 53. Öğretim Üyelerinin ÖAİ Dersleriyle İlgili Bilgi Sahibi Olmaya Yönelik Görüşleri Çizelge 54. Öğretim Üyelerinin Derslerde ve Sınavlarda Kullandıkları Dille İlgili Görüşleri Çizelge 55. Öğretim Üyelerinin Öğrencilerin Genel Dil Becerilerine Yönelik Görüşleri Çizelge 56. Öğretim Üyelerinin Derslerde Yaşanan Dil Kaynaklı Sorunlarla İlgili Görüşleri Çizelge 57. Öğretim Üyelerinin ÖAİ Derslerine Yönelik Görüşleri Çizelge 58. Öğrencilerin ÖAİ Öğrenme Sürecine Yönelik Önerileri xiii

15 xiv Çizelge 59. Öğrencilerin Eğitmenlere Yönelik Önerileri Çizelge 60. Okutmanların Öğrenme-Öğretme Sürecine Yönelik Önerileri Çizelge 61. Okutmanların Mesleki Desteğe Yönelik Önerileri Çizelge 62. Öğretim Üyelerinin Özel Alana Yönelik Önerileri Çizelge 63. Öğretim Üyelerinin Dil İhtiyacına Yönelik Önerileri ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1: İngilizce öğretiminin dalları (Jordan, 1998, akt: British Council, 2015, s. 9)... 2 Şekil 2:ÖAİ öğrenen merkezli yaklaşımın ana hatları (Hutchinson and Waters, 1987, s. 18)... 10

16 1 BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, varsayımları ile ilgili bilgilere; araştırmada yer alan tanımlara, kısaltmalara, araştırmanın kuramsal çerçevesine ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir Problem Uluslararası düzeyde kullanımı yaygınlaşan İngilizce ye akademik yaşamda ve iş hayatında duyulan önem arttıkça, ülkemizde de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi önem kazanmıştır. Tarihi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı dil olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğretilmiştir. Günümüzde ise küreselleşen dünyanın gerekleri ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle okullarımızda yabancı dil olarak İngilizce öğretilmektedir. Sezer (1988) İngilizce öğretimine önem verilmesini Türkiye nin ekonomik ve teknolojik alandaki gelişme isteğine bağlamaktadır. Uluslararası ilişkilerin her alanda gelişmesiyle ortaya çıkan yabancı dil öğrenme zorunluluğunun etkisiyle, ülkemizde uzun yıllardır Millî Eğitim Bakanlığı nca ilköğretimin ilk kademesinden itibaren yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesine yönelik programlar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Buna ek olarak, üniversite eğitimine devam edecek olan öğrencilerin yabancı dil eksiklikleri de YÖK tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda üniversitelerde kazandırılmaya çalışılmaktadır. Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil eğitimi ve öğretimini kapsayan 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun uyarınca yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır (YÖK, 2016).

17 2 İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde etkili olan koşullar yoğunlaştıkça alandaki yeni yönelimler, yöntemler ve öğrenen ihtiyaçları doğrultusunda daha özel bir duruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada ortaya çıkan Özel Amaçlı İngilizce, Demircan (1990) tarafından belirli amaçlı dil olarak tanımlanmıştır. Bilim, teknik, meslek gibi belirli bir sözel anlatım alanına bağlı olarak seçilen sözlüksel, yapısal ve işlevsel dil özelliklerinin oluşturduğu iletişim aracına belirli amaçlı dil denir (Demircan, 1990, s. 261). Farklı disiplinlerden iş gruplarının ihtiyaç duyduğu Özel Amaçlı İngilizce (ÖAİ) (English for Specific Purposes-ESP) 1960 lı yıllardan bu yana İngilizce öğretimi alanında yer almaktadır. Daha önce insanların genel dil ihtiyaçları doğrultusunda öğretilmekte olan Genel Amaçlı İngilizcenin, belirli alanlara yönelik daha özel durumlarla desteklenmesi ihtiyacından doğan ÖAİ, aslında bilinen İngilizce öğretiminin bir parçası ve ihtiyaçlara göre tamamlayıcısı olarak görülebilir. İngilizce Öğretimi (İÖ) Genel Amaçlı İngilizce (GAİ) Özel Amaçlı İngilizce (ÖAİ) Akademik Amaçlı İngilizce (AAİ) Mesleki İngilizce (Mİ) Şekil 1: Genel AAİ Özel AAİ Genel Mİ Özel Mİ İngilizce öğretiminin dalları (Jordan, 1998, akt: British Council, 2015, s. 9) Şekil 1 de gösterilen bu farklılıklara göre AAİ, akademik eğitim esnasında gerekli olan not alma, dinleme, akademik yazışmalar ve sunumlar yapma gibi çalışma becerilerinin yanı sıra genel dil kullanım becerilerinin öğretimini kapsamaktadır. AAİ öğretiminin genel ve özel olmak üzere iki temel ayrımı burada dikkat çekmektedir. Özel AAİ bilim, tıp ve mühendislik gibi belli bir disipline yönelik çalışma becerilerinin genel akademik dil becerileriyle birlikte öğretilmesi iken, Mİ ise öğrencilerin yanı sıra profesyonel meslek sahiplerinin çalışma hayatlarında ihtiyaç duyacakları kendi alanlarına ilişkin dil kullanım becerilerinin öğretilmesine yoğunlaşmaktadır.

18 3 Dolayısıyla, ÖAİ hem akademik amaçlı hem mesleki amaçlı İngilizce öğretimiyle birleştirilebilmektedir. Bu alanla ilgili çalışmaların başladığı 1960 lı ve 1970 li yıllardan bu yana ülkelere göre farklı gelişim göstermiş, değişik alanlara ve ihtiyaçlara göre çeşitlenmiştir. Yine de genel hatlarıyla Paltridge ve Starfield (2013) ÖAİ nin gelişimini dört evreye ayırarak ilk yıllar , yakın geçmiş , modern çağ ve gelecek olarak adlandırmışlardır. Ayrıca ÖAİ nin bilim ve teknoloji İngilizcesi, iş İngilizcesi, hukuk İngilizcesi, havacılık İngilizcesi, tıbbi amaçlı İngilizce, hemşirelik İngilizcesi, araştırma yayınlama amaçlı İngilizce gibi çeşitlenebileceğini de göstermişlerdir. Ülkemizde ilköğretim ve lise düzeyinde verilen GAİ öğretimine ek olarak üniversitelerin hazırlık okullarında verilen GAİ ve GAAİ de amaç; öğrencilerin ihtiyaç duydukları genel dilbilgisi, kelime bilgisi ve dört temel dil becerisini kazandırmaktır. ÖAİ nin amacı ise öğrencilerin akademik alanlarıyla, gelecekteki meslekleriyle ilgili dil becerilerini, hedef dil ve kelime yeterliklerini sağlamaktır. Bu bağlamda ÖAİ nin önemli olduğunu gösteren ve dikkate alınması gereken boyutlarıyla ilgili bilgi sağlayan bazı araştırmalar da yapılmıştır. Sezer (1988) ve Uslu nun (1993) çalışmaları incelendiğinde, eğitmen nitelikleri, hedef dilin yapısal ve sözlüksel özelliklerine dikkat çektikleri ve ÖAİ öğretimindeki farklılıklara vurgu yaptıkları görülmektedir. Sezer (1998), eğitim fakülteleriyle ilgili çalışmasında Türkiye nin artık ÖAİ ye ağırlık vermesi ve mezun ettiği öğrencilerin sadece genel İngilizce ölçülerinde kalmaması gerektiğini belirterek bir İngilizce öğretmeninin ÖAİ için gerekli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini ifade etmiştir. Teknik bölümlerde okuyan öğrencilerin daha çok fayda sağlayacağı bazı dilbilgisi konularını ve kelime gruplarını örneklendiren Uslu (1993) ise teknik İngilizce öğretimiyle genel İngilizce öğretiminin ilişkisine değinmiştir. Yükseköğretim düzeyinde ÖAİ nin faydalarına işaret eden önemli araştırmalar da bulunmaktadır. Karataş ve Türkoğlu nun (1997) ODTÜ, Çukurova ve Gaziantep üniversitelerinde yürüttükleri çalışmada, İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının, hazırlık okulundaki içerik belirlenirken bilim-meslek alanına yönelik seçim yapılması gerektiğini düşündükleri ve bu seçimin üst sınıflarda öğrencilerin yararına olacağına inandıkları ortaya çıkmıştır. Demirel ve Mirici (1999) deneysel bir modelle Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine kayıtlı hazırlık okulu öğrencilerine uyguladıkları ÖAİ okuma dersi programının, eski programa

19 kıyasla öğrencilerin lisans eğitimleri için daha etkili olduğunu bulmuştur. Bu araştırmalar, İngilizce hazırlık okulunda verilen ÖAİ derslerinin öğrencilerin lisans eğitimleri ve meslek hayatları için fayda sağlayacağını gösterdikleri için önemlidir. British Council ve TEPAV (2015) iş birliğinde yürütülen geniş kapsamlı bir diğer çalışmada da yükseköğretim düzeyinde ÖAİ ye dikkat çekilmiştir. GAAİ programlarının, öğrencilerin akademik uzmanlık alanlarına özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilmesinin önerildiği çalışmada ayrıca üniversite son sınıf öğrencileri için iş hayatına başlamadan önce seçmeli Mesleki İngilizce derslerinin faydalı olacağı vurgulanmıştır (British Council, 2015). Bu çalışmaların ışığında, çağın ve disiplinlerin gerektirdiği farklı ihtiyaçlara uygun ÖAİ programlarının tasarlanmasından ve uygulanmasından büyük faydalar sağlanacağı düşünülmektedir. Ülkemizde ÖAİ, meslek liselerinde ve üniversitelerde zorunlu veya seçmeli derslerle, ayrıca özel dil kurslarında sağlanmaktadır. Bilim ve teknoloji alanından, tıbba, havacılık sektörüne, mühendisliğe, işletmeye kadar pek çok alana özel hazırlanan bu programların hazırlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine de özellikle dikkat edilmelidir. Bir programın tıpkı yaşam gibi dirik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Gözütok, oluşan değişimlerin eğitime dahil edilmesi ve sürecin sürekli takip edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir (Gözütok, 2000, s. 179): Eğitim kurumları toplumda, bilimde ve teknolojide meydana gelen değişmeleri programlara yansıtabilirlerse topluma önderlik edebilirler. Bu nedenle, her bakımdan eksiksizmiş gibi görünen bir program bile bütün programları ve uygulamadaki işlerliği ile sürekli olarak değerlendirilmeli; program geliştirmeciye uygulamaya devam etme, yeni eklemeler ve çıkarmalar yapma ya da programdan tamamen vazgeçme konusunda fırsatlar tanınmalıdır. 4 Döngüsel ve birbirinden ayrılmaz bir süreçler bütünü olarak kabul edilmesi gereken eğitimde program geliştirme ve değerlendirme ilişkisini Varış (1996, s.17) şöyle özetlemiştir: Program geliştirme, yazılı bir doküman hazırlamak değil, fakat mevcut programı, uygulamada, araştırmacı bir yaklaşımla sürekli olarak geliştirerek, öğrencide istenen davranış değişikliğini sağlamaktır. Program geliştirme merkezden okula, okuldan merkeze doğru haberleşme gerektiren bir süreçtir.

20 5 Program geliştirme devamlı, kapsamlı, uygulamalı bir süreçtir. Program geliştirmede, değerlendirme önemli ve sürekli bir yer tutar. Ekip çalışması gerektiren bir süreçte, grupla çalışma tekniklerine ve eşgüdüme yer verilir. Elde var olan basılı programla, nitelikli öğrenci yetiştirmek üzere varsayımlar oluşturulur ve sınıf içi (okul içi ve dışı) etkinlikler kararlaştırılır; belirli yöntem denemelerine girişilir, yöntem zenginliği vurgulanır. Süreçler ve sonuçlar devamlı olarak değerlendirilir; alınan ipuçlarına göre, yapısal öğelerden biri veya birkaçını geliştirmek için yeni yeni varsayımlar denemeye konur. Böylece program geliştirme mekanizmasının devamlılığı sağlanır. Bu araştırmanın problemini Gazi Üniversitesi YDYO ya bağlı Temel Diller Birimi nde akademik yılından bu yana her bahar dönemi verilmekte olan ÖAİ dersleri oluşturmaktadır. ÖAİ dersleri öğrencilerin bölümlerine ve fakültelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Pilot uygulama sonrası öğrencilerden geribildirim alınmış ve derslerin sonraki yıllarda devam etmesine karar verilmiştir. Uzun bir süredir uygulanmakta olan derslerle ilgili tüm paydaşların dahil edildiği geniş kapsamlı bir veri toplama çalışması yapılmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için yürütülen çalışmada ÖAİ derslerinin uygulama süreci ve ders sonrasında kazanımların transferiyle ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla öğretim üyelerinin, okutmanların ve öğrencilerin görüşleri ve önerileri belirlenmiştir Amaç Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi YDYO Temel Diller Birimi nde akademik yılının bahar döneminde Genel İngilizce programına ek olarak, haftalık beş saat, toplam 70 saat süre ile uygulanan ÖAİ dersleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır: Özel Amaçlı İngilizce derslerini alarak lisans eğitimlerine başlayan öğrencilerin, uygulamada görevli İngilizce okutmanlarının ve öğrencilerin ÖAİ dersleri sonrası lisans dersleri aldıkları öğretim üyelerinin; 1. ÖAİ derslerine ilişkin görüşleri nelerdir? 2. ÖAİ derslerine ilişkin önerileri nelerdir?

21 Önem Bu araştırmanın yürütüldüğü Gazi Üniversitesi YDYO ya bağlı Temel Diller Birimi, üniversitenin eğitim dili İngilizce olan programlarına yerleşen öğrencilerin ihtiyaç duydukları dil yeterliklerini kazanmaları amacıyla gerekli eğitimi tasarlamak, uygulamak ve yürütmekle yükümlüdür. Bu amaçla hazırlanan ve bir akademik yıl boyunca öğrencilere verilen GAAİ nin yanı sıra YDYO nun akademik yılındaki pilot uygulamanın ardından uygulamaya geçirdiği ÖAİ dersleri öğrencilerin lisans eğitimlerinde kendi alanlarıyla ilgili dil becerilerinde kolaylık sağlamayı, farkındalık ve motivasyon düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde hazırlık okullarındaki uygulama alanı çok geniş olmayan çeşitli ÖAİ derslerinin sağlanması, incelenmesi ve geliştirilmesi yükseköğretim kurumunun ihtiyaç duyduğu İngilizce dil becerileri gelişmiş, akademik ve iş hayatında aktif olarak İngilizce kullanabilen öğrenciler yetiştirme hedefi için önemlidir. Dinamik bir süreç olan program geliştirme sürecine uygun ve farklı disiplinlerin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan ÖAİ programları üniversitelerde sağlanan dil eğitimi açısından faydalı olacaktır. Araştırmada ÖAİ dersleri sonrası lisans eğitimlerine başlayan öğrencilerin, bu öğrencilere lisans dersleri veren öğretim üyelerinin ve ÖAİ derslerini veren okutmanların görüşlerinden faydalanıldığı için var olan durumun tarafsız bir şekilde sunulduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada mevcut derslerin ihtiyaçlarının, güçlü ve zayıf yönlerinin kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması beklenmektedir. Bu sebeple, araştırmanın gelecekteki ÖAİ derslerinin daha nitelikli hale getirilmesine katkı ve imkân sağlaması açısından faydalı ve önemli olduğu düşünülmektedir Sayıltılar Bu araştırmada; öğretim üyelerinin, okutmanların ve öğrencilerin uygulanan veri toplama araçlarına dürüst bir şekilde ve içtenlikle yanıt verdikleri varsayılmaktadır Sınırlılıklar Bu araştırma akademik yılında Gazi Üniversitesi YDYO Temel Diller Birimi tarafından sağlanan ÖAİ derslerine katılarak akademik yılında lisans eğitimlerinin birinci yılına devam eden öğrencilerle, bu öğrencilerin lisans

22 7 döneminde ders aldıkları öğretim üyeleriyle ve ÖAİ derslerinin uygulanmasından sorumlu olan okutmanlarla sınırlıdır. Araştırmadaki diğer sınırlılık öğretim üyelerinin, okutmanların ve öğrencilerin veri toplama araçlarına verdikleri yanıtlardır Tanımlar Eğitimde program geliştirme: En genel anlamıyla eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir (Gürkan, 2000, s. 23) Eğitimde program değerlendirme: Gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programının etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir (Erden, 1998, s. 10). Dört Dil Becerisi: Bir dilde iletişim kurabilmek için gerekli olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi. Özel Amaçlı İngilizce (English for Specific Purposes-ESP): Belirli bir alana yönelik özel ihtiyaçlar doğrultusunda ders materyallerinin, içeriğin ve yöntemlerin düzenlendiği dil öğretim türü. Genel Amaçlı İngilizce: İngilizce dilbilgisi kuralları, genel kelime bilgisi ve okuma, dinleme, yazma, konuşmadan oluşan dört temel dil becerisini kazandırmak amaçlı sağlanan öğretim. Okullarda ve yabancı dil kurslarında öğretimi yapılan, belirli bir mesleki veya özel alana yönelik olmayan İngilizce türüdür. Genel Akademik Amaçlı İngilizce: İngilizce dilbilgisi, genel ve akademik düzeyde kullanılabilecek kelime bilgisi, dört temel dil becerisi ve öğrencilerin akademik hayatları ile üniversite eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak amaçlı sağlanan öğretim. Tüm akademik disiplinlerdeki öğrencilere öğretilebilen GAAİ de amaç öğrencilerin akademik ödev yapma, makale yazma, akademik yayınları okuyup anlama, akademik tartışmalara katılma gibi becerilere de sahip olmasıdır. ÖAİ: Özel Amaçlı İngilizce 1.7. Kısaltmalar

23 8 GAİ: Genel Amaçlı İngilizce GAAİ: Genel Akademik Amaçlı İngilizce ESP: English for Specific Purposes (Özel Amaçlı İngilizce) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulu 1.8. Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar Özel Amaçlı İngilizcenin Gelişimi Askeri, ticari, dini ve siyasi amaçların yanı sıra bilim, edebiyat, sanat ve eğitim alanındaki gelişmelerin etkisiyle yabancı dil öğretimiyle ilgili pek çok yaklaşım ve teori geliştirilmiştir. İngilizcenin uluslararası alanda yabancı bir dil olarak kabul gördüğü ve yaygınlaştığı yakın tarihte bu alana yönelik çalışmalara daha sık rastlanmaktadır. Yıllardır genel amaçlı olarak öğretilen İngilizce için genel amaçlı ifadesi; öğrenenlerin yaş, meslek, gereksinim, kullanım amacı gibi farklılıklarına bakmaksızın onlara okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak bilinen dört dil becerisini, kelime ve dilbilgisini kazandırmaya ve dili kullanmalarını sağlamaya işaret etmektedir. GAİ, Dilbilgisi-Çeviri yöntemiyle öğretilmeye başlamasına rağmen dili daha kolay öğrenme ihtiyacından ve öğrenenlerin dili kullanma yeterliklerindeki eksikliklerden yola çıkılarak çeşitli yöntem ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Doğal Yöntem, Düzvarım Yöntemi, İşitsel-Dilsel Yöntem, Sessiz Yol, Toplu Fiziksel Yöntem, Tüm Dil Öğretimi, Yeteneğe Dayalı Dil Öğretimi, Çoklu Zekâ, Grupla Dil Öğretim Yöntemi, Telkin Yöntemi, İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi, Görev Temelli Dil Öğretimi, Konu Temelli Dil Öğretimi, İşbirlikçi Dil Öğretim Yöntemi, Sözcüksel Yaklaşım, Yeterliğe Dayalı Dil Öğretim Yöntemi gibi çeşitlenen bu yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarına ek olarak öğrenen gruplarının daha özel, mesleğe ve belirli bir alana yönelik ihtiyaçları olduğu farkındalığıyla belirli/özel amaçlı dil öğretimi alanında da araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Hutchinson ve Waters (1987) tarafından ÖAİ öğretiminin ortaya çıkış sebepleri yeni dünya düzeninin ihtiyaçları, İngilizce dilbilimindeki yenilikler ve öğrenen merkezli yeni yaklaşımların benimsenmeye başlaması olarak özetlenmiştir. Bu noktada ÖAİ programlarının tasarımında öğrenen ihtiyacı, kullanılacak yöntemler, ulaşılması gereken

24 kazanımlar ve değerlendirme süreci bütünüyle ele alındığında GAİ ye daha çok ihtiyaç ve içerik odaklı olduğu söylenebilir. ÖAİ, o dilin özel bir formunu öğretmek demek değildir. ÖAİ, bilimsel kelimeleri öğretmek veya bilim insanlarına yönelik dilbilgisi öğretmektir düşüncesi yanlıştır. Burada başarı ve yeterlik kavramlarını birbirinden ayırmak önemlidir. Bir dille yapılanlar ile bilgi ve yeteneklerle desteklendiğinde yapılabilecekler arasında fark vardır. ÖAİ, etkili ve yeterli öğrenme amacını güttüğünden diğer dil öğrenme biçimlerinden bu yönüyle farklı değildir. GAİ ile ÖAİ nin içerikleri farklı olsa da süreçler birbiriyle aynı düzeyde ilerler (Hutchinson and Waters, 2008, akt: Akın, 2010, s. 18) Özel Amaçlı İngilizcenin Tanımı ve Özellikleri Hutchinson ve Waters (1987), ÖAİ yi içerik ve yöntemin öğrencilerin öğrenme amacına göre belirlendiği bir dil öğretim yaklaşımı olarak tanımlamışlardır ve ÖAİ nin ortak hedefleri olan bir grup öğrencinin belirli bir alan veya meslekle ilgili ihtiyaç duyacakları İngilizce ye işaret ettiğini de vurgulamışlardır. Mackay ve Mountford a (akt: Diken, 2006, s. 7) göre ÖAİ, gereksinim amaçlı öğrenilen İngilizce diye adlandırılır. Dudley-Evans (1998) ÖAİ ile ilgili bazı özellikler belirlemişlerdir. Belirledikleri temel özelliklere bakıldığında, özel ihtiyaçların karşılanması için tasarlanması ve alana yönelik yöntemlerden ve etkinliklerden faydalanılması göze çarpmaktadır. Ayrıca özel alana uygun kelime ve dilbilgisinin kullanılmasını önemli bir özellik olarak göstermişlerdir. Bu temel özelliklerin yanı sıra bazı değişken niteliklerin de olduğunu vurgulayan Dudley-Evans a göre (1998) ÖAİ özel disiplinlerle ilgili tasarlanabilir ve GAİ den farklı bir metodoloji kullanabilir. Genellikle öğrenciler meslek sahibi yetişkinler ya da üniversite öğrencileri olsa da ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için de tasarlanabilmesi ÖAİ nin değişken özelliklerindendir. Çoğunlukla orta ve ileri düzeyde İngilizce bilen öğrenciler için tasarlanmasına da dikkat çekilmektedir. Öğrenen merkezli olduğu nitelenen ÖAİ nin temel bileşenleri Şekil 2 deki gibi özetlenebilmektedir. Öğrencilerin eğitim aldıkları ve profesyonel meslek hayatlarında kullanacakları dille ilgili özel ihtiyaçlarına vurgu yapan ÖAİ için öncelikle gereksinim çözümlemesi yapılması önemlidir. Bu çözümlemeye göre ders materyallerinin, içeriğin ve yöntemlerin belirlenmesi gereklidir. ÖAİ öğretmenlerinin ise kaynaklık etmek ve yönlendirmek gibi sorumluluklarla öğrenenlere yardımcı olması esastır. 9

25 10 Bölüm 1: ÖAİ Nedir? Özel Amaçlı İngilizce, öğrenen ihtiyaçlarını karşılayan ders tasarımına dayanır Bölüm 2: Ders Tasarımı Ders tasarımı ne içerir? Dili tanımlama yolları Öğrenme kuramları Gereksinim çözümlemesi Ders tasarım yaklaşımları Bölüm 3: Uygulama Ders tasarımı nasıl kullanılır? İzlence tasarımı Araç-gereç değerlendirmesi Araç-gereç tasarımı Yöntembilim Değerlendirme Bölüm 4: Öğretmen Özel Amaçlı İngilizce öğretmeninin görevi nedir? Yönlendirmek Kaynaklık etmek Şekil 2: ÖAİ öğrenen merkezli yaklaşımın ana hatları (Hutchinson and Waters, 1987, s. 18)

26 Özel Amaçlı İngilizce Türleri İlk başta ÖAİ olarak gelişen Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretimi; Bilim ve Teknoloji İngilizcesi, Mesleki Amaçlı İngilizce, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Amaçlı İngilizce, Turizm İngilizcesi, Tıp İngilizcesi, Sanat İngilizcesi, İş ve Ekonomi İngilizcesi gibi çeşitli alanları içermekte olup bunlara farklı dilleri de eklemek mümkündür. Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretimi, her bir konu alanına göre farklı programlar geliştirmektedir. (Robinson, 1984, akt: Altmışdört, 2012, s. 38). ÖAİ nin özel alanların çoğalmasıyla zaman içerisinde gelişen çeşitlerini Carver (1983) üç ana gruba ayırmaktadır: Sınırlandırılmış İngilizce: Resepsiyon görevlerinin veya trafikteki polislerinin kullandığı İngilizce Akademik ve Mesleki İngilizce: Bilim ve Teknoloji için İngilizce, İş ve Ekonomi İngilizcesi, Sosyal Bilimler İngilizcesi Özel Konulara Yönelik İngilizce: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı özel konulara odaklanan İngilizce. ÖAİ nin ülkemizde uygulanma durumuna göre de bazı sınıflandırmalar yapılabilir (İgrek, 2013, s. 13): Yabancı dilde matematik ve fen öğretimi (Anadolu Liseleri ve Özel Liseler) Tümüyle ya da üçte biri yabancı dilde yükseköğretim (B.Ü., ODTÜ., Bilkent Ü. ve öteki üniversitelerin birçok anabilim dallarında) Mesleki Yabancı Dil: Türk diliyle öğretim yapan orta ve yükseköğretim kurumlarında ve özel dershaneler ile yabancı kültür merkezlerinde Turistik Yabancı Dil: Özel dershane ve yabancı kültür merkezlerinde Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapılan yükseköğretim kurumlarında tıp, mühendislik, mimarlık, güzel sanatlar, eğitim, edebiyat gibi pek çok farklı alanda ders içeriği İngilizce olarak verilmektedir. Üniversitelerin hazırlık okullarında GAİ veya GAAİ dersleri verilirken, lisans eğitimlerinde öğrenciler zorunlu veya seçmeli olarak Mesleki/Teknik İngilizce dersleri de alabilmektedirler. Orta ve yükseköğretim kurumlarının dışında ÖAİ derslerini çeşitli özel yabancı dil kurslarında İş İngilizcesi, Tıp İngilizcesi, Turizm İngilizcesi, Teknik İngilizce, Mesleki İngilizce gibi çeşitli isimler altında görmek mümkündür.

27 Özel Amaçlı İngilizce de Ders Tasarımı Yabancı dil olarak İngilizce öğretimiyle ilgili yaşanan gelişmelere göre ders tasarımlarımda pek çok değişiklik yaşanmıştır. Özel alana yönelik ve öğreneni merkeze alan ders tasarımlarından önce daha öğretmen merkezli tasarımlara başvurulmuştur. Dilin yapısıyla ilgilenen ve bilgilerin basitten karmaşığa doğru sıralanarak verildiği, çoğunlukla dilbilgisi kitaplarında rastlanan yapısal ders programları, öğretmeni merkeze almaktadır. Nunan a (1991) göre yapısal ders programı dili sadece dilbilgisi ve içerik açısından ele alır. Daha öğrenci merkezli olan durumsal ders programları için ise, Mackay ve Mountford a göre, içerik seçiminde öğrencilerin ilgi alanları ve ihtiyaçları, rolleri, psikolojik durumlar ve toplumsal bağlam dikkate alınmalıdır (akt: Brown, 1995). Dilin sosyal alanlarda kullanımını da kapsayan işlevsel izlencelerle ilgili Wilkins (1976), öğrencinin iletişim için ihtiyacı olan genel işlevlerin, dilin kullanılacağı işlevsel amaçların ve durumların tanımlanması gerektiğini belirtmektedir. İletişimsel becerilerin geliştirilmesini amaçlayan beceriye dayalı ders programları ve öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyacakları mektup yazma, rezervasyon yapma gibi durumların ödevler yoluyla öğretildiği ödeve/göreve dayalı ders programları hazırlanmıştır. ÖAİ için önemli olan içeriğin ve öğrenen gereksinimlerinin dil öğrenme sürecine dahil edildiği İçerik Tabanlı Dil Öğretim Yaklaşımı geleneksel yöntemlerden farklı olarak, konu alanı üzerine yoğunlaşmaktadır (Stryker and Leaver, 1997). İçerik tabanlı dil öğretim yaklaşımı, öğretim programında yer alan yabancı dil alanındaki hedeflerin konu alanındakilerle birleştirilerek eğitim durumlarının tasarlanmasını gerektirmektedir (Snow, 2001). Krahnke (1987) bu yaklaşımda, hedef dildeki içeriğin, içerikten ayrı bir dil öğretme çabasına girişilmeden öğretilmesinin hedeflendiğini vurgulamıştır. Richards ve Rodgers (2001) ise bu yaklaşımı; dil bilimsel veya bir başka tür ders programını değil öğrencilerin öğrenecekleri içerik veya bilgiyi temel alan bir yabancı dil öğretim yaklaşımı olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla, ÖAİ derslerinin tasarlanmasında İçeriğe Dayalı Öğrenme yaklaşımından faydalanılması daha yaygın ve uygun bir durumdur. İçeriğe dayalı ders programlarının tasarlanmasında tam yoğunluklu model, kısmi yoğunluklu model, korumalı model, eklemeli model ve konu temelli model olmak üzere birkaç modelin benimsendiği gözlemlenmektedir. Tam ve kısmi yoğunluklu modellerde içeriğe, konu temelli modele doğru gidildikçe ise dile odaklanılan İçerik Tabanlı Öğretim yaklaşımında farklı modellerin ortaya çıkmasını, Davison ve Williams (2001) içerik ve dil arasındaki ilişkiye ve hangisi üzerinde yoğunlaşılması gerektiğiyle ilgili

28 13 tartışmalara bağlamaktadır. Brinton, Snow ve Wesche nin (1989) farklılıklarına değindiği bu modellerden korumalı modelde dersler bir alan uzmanı tarafından verilirken içerik bilgisini sağlayan bu eğitmen aynı zamanda öğrencilerin dil gelişimleriyle de ilgilenmek zorundadır. Öğrencilerin bir yabancı dil ve bir alan dersine devam ettikleri eklemeli modelde ise alan öğretmeni akademik konulara odaklanırken dil öğretmeni ise akademik konuyu kullanarak dil becerilerine odaklanır. Dil odaklı derslerin tasarımı için sıklıkla konu temelli (theme-based) model tercih edilmektedir. Konu temelli modelin benimsendiği derslerde tüm beceriler belirli bir konuya odaklanılarak öğretilmektedir (Brinton ve diğerleri, 1989) Gazi Üniversitesi YDYO da Uygulanan ÖAİ Dersleri Gazi Üniversitesi YDYO ya bağlı Temel Diller Birimi nde, diğer adıyla İngilizce hazırlık okulunda, akademik yılında pilot uygulamayla başlayan ÖAİ dersleri her bahar dönemi haftada beş saat olmak üzere toplam 70 saat süre ile İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrencilere uygulanmaktadır. ÖAİ derslerinin uygulanabilmesi için öğrencilerin dil yeterliklerinin belirli bir düzeye gelmesi gerektiğinden bu dersler her akademik yılın bahar döneminde başlamaktadır. Bahar döneminin başında öğrencilerin dil yeterlik seviyesinin, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine göre (the Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) A1-A2 temel kullanıcı düzeyine ulaştığı ve B1-B2 bağımsız kullanıcı düzeyinde eğitim görmeye hazır olduğu varsayılmaktadır. ÖAİ derslerinin genel amaçları kurumun eylem planına göre, öğrencilerin sonraki akademik yılda başlayacakları lisans eğitimleri için kendi alanları ve bölümleriyle ilgili farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak, dersleri anlamalarını kolaylaştıracağı düşünülen alanlarıyla ilgili İngilizce terminoloji konusunda öğrencilere destek olmak, akademik ve teknik anlamda dil kullanım becerilerini geliştirmek ve öğrenci motivasyonunun artmasına yardımcı olmak olarak belirlenmiştir. YDYO Temel İngilizce Birimi nde görev yapmakta olan İngilizce okutmanlarınca verilen ÖAİ derslerinin özel amaçları ise farklı disiplinlerin içeriğine göre değişmektedir. Gazi Üniversitesi YDYO da zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler beş fakülteye bağlı toplam 14 lisans programına kayıtlıdır. Bu çeşitlilik içerisinde düzenlenen ÖAİ derslerinin içeriği için öncelikle öğrenciler bahar dönemi başlangıcında kendi fakülte ve bölümlerine göre sınıflara ayrılmaktadır. Mühendislik ve Mimarlık

29 14 fakültelerine kayıtlı öğrenciler için ise bölümlere göre ayrı sınıflar oluşturulmamaktadır. Mühendislik Fakültesine kayıtlı altı lisans programındaki öğrenciler, sınıflara karışık olarak alınmakta ve Mühendislik sınıfları oluşturmaktadır. Mimarlık Fakültesinde yer alan üç lisans programına kayıtlı öğrenciler de benzer şekilde bölümlerine göre ayrıştırılmadan Mimarlık sınıflarına alınmaktadır. Fakat İngilizce Tıp, İstatistik, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler olmak üzere toplam beş lisans programındaki öğrencilerden oluşan sınıflar bölümlerine göre ayrılmıştır. Dolayısıyla Mimarlık sınıflarındaki ÖAİ dersleri tüm Mimarlık bölümlerine yönelik ÖAİ içeriğine sahiptir. Aynı şekilde Mühendislik sınıflardaki ÖAİ ders içerikleri tüm mühendislik bölümlerini kapsamaktadır. Diğer tüm fakültelerde ise öğrenciler kendi lisans programlarına uygun bir içerikle ÖAİ derslerini almaktadırlar. Özel alana yönelik olması gerekirken Mimarlık ve Mühendislik fakültesi öğrencilerinin tüm mimarlık ve mühendislik alanlarına göre hazırlanan bir içerikle ÖAİ derslerini alması içerikle ilgili sorunlara işaret etmektedir. ÖAİ derslerini alan beş fakültedeki lisans programları ve bu lisans programlarının gruplarına ilişkin bilgiler Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1 ÖAİ Dersleri Alan Öğrencilerin Fakülteleri, Lisans Programları ve Grupları Fakülte Lisans Programı Grubu Tıp Fakültesi Tıp %100 İngilizce Fen Fakültesi İstatistik %30 İngilizce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İşletme Uluslararası İlişkiler %30 İngilizce %100 İngilizce %100 İngilizce Mimarlık Fakültesi Mimarlık %30 İngilizce Şehir ve Bölge Planlama Endüstri Ürünleri Tasarımı %30 İngilizce %30 İngilizce Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce Kimya Mühendisliği Makina Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği %30 ve %100 İngilizce %30 ve %100 İngilizce %30 ve %100 İngilizce %30 ve %100 İngilizce %30 ve %100 İngilizce

30 15 Fakülte ve lisans programı ayrımının yanı sıra, önemli bir farklılık öğrencilerin %100 Tamamen İngilizce veya %30 Kısmen İngilizce programlara kayıtlı olmalarıdır. Bu ayrım, üniversitelerce kararlaştırılan bir durumdur ve eğitim dilinin kısmen ya da tamamen İngilizce olmasıyla ilgilidir. Bahar dönemi başlangıcında öğrenciler fakülte ve bölümlerine göre farklı sınıflara yerleştirilirken %100 ve %30 grupları da ayrı sınıflara alınmaktadır. Bu şekilde ÖAİ dersleri de öğrencilerin fakülte, bölüm ve gruplarına göre ayrılan sınıflarda verilmektedir. Mühendislik öğrencileri ise %30 ve %100 olarak ayrı sınıflara alınsa da aynı materyal ve içerikle ÖAİ derslerini almaktadırlar. ÖAİ ders içerikleri ve materyaller fakülte ve bölümlere göre değişmektedir. Tıp, Mühendislik ve İşletme gruplarında dersler ÖAİ ye göre hazırlanan bir kitap ile işlenmektedir. Mühendislik gruplarında kitap içeriğinin bölümlere göre yetersiz kaldığı durumlar için program ve materyal birimi tarafından ek materyallerden oluşan kitapçıklar (pack ler) hazırlanmaktadır. Mimarlık, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile İstatistik gruplarında ise ÖAİ dersleri için bir ders kitabı değil, program ve materyal biriminde çalışan okutmanların hazırladığı ders kitapçıkları kullanılmaktadır. Tüm gruplarda derslerin içeriğine uygun olarak dört dil becerisini, farklı disiplinlere uygun konu ve İngilizce terminoloji bilgisini ve gerekli görüldüğünde genel İngilizce dilbilgisini geliştirmeye yönelik görsel ve işitsel materyallerden faydalanılmaktadır. Ayrıca kazanımların pekiştirilmesi amacıyla sözlü sunum, yazılı rapor gibi bireysel veya grup ile yapılan portfolyo ödevleri verilmekte ve sınıf içi etkinlikler yapılmaktadır. Küçük sınav, portfolyo, vize ve final sınavlarında ÖAİ derslerinde öğrenilenlerle ilgili sorulara yer verilmektedir. Bu anlamda, tüm ÖAİ derslerinde dilin sözlüksel, yapısal ve işlevsel özelliklerinin dahil edildiği söylenebilir. Fakat farklı materyal kullanımından kaynaklı farklılıklar bulunmaktadır. Tüm ÖAİ derslerinde alana özel sözcük bilgisini kazandırmak hedeflenirken dilin yapısına, dilbilgisine, dilbilgisi kurallarının kullanım alanlarına ve işlevlerine dikkat çeken dersler özellikle ÖAİ ye uygun bir ders kitabının kullanıldığı fakülte ve bölümlerde sağlanmaktadır. Bu eksiklikler öğrencilerin GAİ dersleriyle ve hazırlanan ek materyallerle telafi edilmektedir. Özel alana yönelik sağlanan içeriğin yanı sıra öğrencilere akademik sunum yapma, tartışmalara katılma, akademik yazı yazma gibi lisans eğitimleri için gerekli beceriler de kazandırılmaya çalışılmaktadır. Genel bir ifadeyle YDYO tarafından ÖAİ olarak adlandırılan derslerin ÖAİ türleri arasında değerlendirildiğinde hem özel alana hem de akademik yaşama uygun bir içerik

31 16 sağlandığı için Özel Akademik Amaçlı İngilizce türünde yer aldığı söylenebilir. Eylem planı dışında kurum tarafından hazırlanan belirli bir program olmadığı için bu araştırmada kurum içerisinde de tercih edilen ÖAİ dersleri ifadesi kullanılmaktadır Özel Amaçlı İngilizce ile İlgili Araştırmalar Bu bölümde Özel Amaçlı İngilizce öğretimine ilişkin yurtiçinde ve yurtdışında yapılmış olan araştırmalara yer verilmiştir. Efe (1996) tarafından doktora tezi olarak sunulan İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Belirli Amaçlı İngilizce Öğretimine Yönelik Program Geliştirme başlıklı çalışma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin lisans eğitimleri süresince hazırlık eğitimine rağmen İngilizce yeterlikleriyle ilgili sorunlar yaşamaları, araştırmada bir problem durumu olarak sunulmuş ve bu amaçla ÖAİ öğretimine göre hazırlanan bir program önerisinde bulunulmuştur. Öğrencilerden anket yoluyla toplanan veriler, bölüm öğretim elemanlarından alınan görüşlerle desteklenmiş, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir öğretim programı ortaya konmuştur. Çeviri ve anlambilim dersleriyle de hazırlık eğitiminin desteklenmesi gerektiğinin belirtildiği araştırma, ÖAİ nin başarıya ulaşması için uygulanan ihtiyaç analizi vasıtasıyla başarılı programların oluşturulabileceğine dair olumlu bir örnek sunmaktadır. Diken in (2006), çalışması ÖAİ ye yönelik bir gereksinim çözümlemesi olarak Türkiye deki bir üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği programına devam eden 1. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Yüksek lisans tezi olarak sunulan çalışmada ÖAİ öğretiminin etkililiğine ve bu meslek grubu için önemine değinilmiştir. Gereksinim çözümlemesi anketi ve karşılıklı görüşmeler yoluyla elde edilen veriler doğrultusunda araştırmanın yapıldığı okulda uygulanan İngilizce öğretim programının öğrenci gereksinimlerini karşılamada yetersiz olduğu sonucuna ulaşılarak, program tasarlanmadan önce öğrenci görüşlerine başvurulması gerektiği vurgulanmıştır. Öğrencilerin görüşlerine göre; konuşma ve dinleme becerilerinin yeterince geliştirilmediği, bu sebeple konuşma becerilerine yönelik aktivitelere yer verilmesinin gerekli olduğu, sınıfların seviyelere göre oluşturulması gerektiği, bir diğer üretimsel dil becerisi olan yazma becerilerinde de sıkıntı çekmeleri sebebiyle çeşitli eğlenceli

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel gereksinimli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Öğretmenlik Uygulaması II UYGULAMA KILAVUZU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR Öğretmenlik

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1. Eğitim süresi ne kadar? İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi 2 dönem yani bir akademik yıldır.

1. Eğitim süresi ne kadar? İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi 2 dönem yani bir akademik yıldır. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Sevgili Öğrencilerimiz, Bu kitapçık, İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: TDS102 Adı: Sağlıkta Yazışma Teknikleri Teorik +

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI MESLEKİ İNGİLİZCE (KONAKLAMA) KURS PROGRAMI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI MESLEKİ İNGİLİZCE (KONAKLAMA) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI MESLEKİ İNGİLİZCE (KONAKLAMA) KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örüntü Tanıma EE 448 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS Ön Koşul Dersler

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS Ön Koşul Dersler Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS002 2 + 0 2 4 Ön Koşul Dersler Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281-

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281- YAYIN DEĞERLENDİRME: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Book Reviews: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER INTERNATIONAL STUDENTS AND DEVOLOPMENTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE MEHMET YALÇIN YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI 2017-2018 PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ a) Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi programı b) Program değerlendirme kurulunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mezun Bilgi Formu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mezun Bilgi Formu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mezun Bilgi Formu Bu çalışma; Program Çıktılarının mezunlarımız tarafından ne ölçüde sağlandığının belirlenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, 23.03.2016 tarih

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Hemşirelikte Öğretim Ders Kodu HEM403 Ders Düzeyi Lisans AKTS Kredi 8 İş Yükü

Detaylı

BAHÇECİLİK BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI MODÜLER PROGRAMI

BAHÇECİLİK BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI MODÜLER PROGRAMI .C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI MODÜLER PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Staj II (EE 499) Ders Detayları

Staj II (EE 499) Ders Detayları Staj II (EE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Staj II EE 499 Bahar 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN 602 1 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu

Detaylı

1. AMAÇ Bu belgenin amacı, Özel Çalışma Modüllerinin (ÖÇM) uygulanmasına ilişkin ilke ve esasları tanımlamaktır.

1. AMAÇ Bu belgenin amacı, Özel Çalışma Modüllerinin (ÖÇM) uygulanmasına ilişkin ilke ve esasları tanımlamaktır. 20 1/6 1. AMAÇ Bu belgenin amacı, Özel Çalışma Modüllerinin (ÖÇM) uygulanmasına ilişkin ilke ve esasları tanımlamaktır. 2. TANIMLAR 2.1. Özel Çalışma Modülleri ÖÇM tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde, öğrencilerin

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: TER101 Adı: Tıbbi Terminoloji Teorik + Uygulama:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Sekizinci Kurul Poster Çalışması

Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sayın Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi 3. Sınıf Kardiyorespiratuvar hastalıklara giriş ders kurulu 5. Sınıftaki staj kurulu ve ilave eğitimöğretim etkinlikleri ile birlikte

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇÜT 2 PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI. Hazırlayan : Öğr. Gör. Feride GİRENİZ

AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇÜT 2 PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI. Hazırlayan : Öğr. Gör. Feride GİRENİZ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇÜT 2 PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI Hazırlayan : Öğr. Gör. Feride GİRENİZ Öğretmen Eğitimi Programı Özdeğerlendirme Raporu PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI : Programın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: 204-205 Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Betül USTA 2 3 4 5 7% 3% 23% 37% 30% Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU

EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU 27.12.2018 tarihinde EPI seviyesindeki 33 öğrenci ile hazırlık programında yer alan dersler, kullanılan kaynaklar ve sınavlar

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Tasarımı I Ders Kodu CEAC 405 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

İ Ç E R İ K. M i s y o n & V i z y o n. N e d e n İ n g i l i z D i l i v e E d e b i y a t ı B ö l ü m ü?

İ Ç E R İ K. M i s y o n & V i z y o n. N e d e n İ n g i l i z D i l i v e E d e b i y a t ı B ö l ü m ü? A D I Y A M A N Ü N İ V E R S İ T E S İ F E N E D E B İ Y A T F A K Ü L T E Sİ İ N G İ L İ Z D İ L İ V E E D E B İ Y A T I B Ö L Ü M Ü T A N I T I M K İ T A P Ç I Ğ I 2018-2019 İ Ç E R İ K B ö l ü m ü

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA KURS PROGRAMI

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI...

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Editör: Prof. Dr. Mehmet GÜVEN Yazarlar Doç. Dr. Aslı TAYLI Doç. Dr. Aysel Esen ÇOBAN Dr. Öğr. Üyesi Bahadır KÖKSALAN Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN Dr. Öğr. Üyesi Levent YAYCI

Detaylı

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Semineri IE 589 Bahar 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Yüksek Öğretimde Global Kalite Zirvesi, 27 Nisan 2016 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Rektör Yardımcısı

Detaylı