KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi."

Transkript

1 YUSUFELİ BELEDİYESİNİN TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 2: 2021 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin okunması. Ekim ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu KARAR SAYISI- 3: : Devlet memurlarına verilecek olan Sosyal denge tazminatı sözleşmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanan tarihli referandum ile Anayasa Değişiklik Paketi kabul edilmiş olup bu paket ile beraber 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanununda da değişiklik yapılmıştır sayılı Resmi gazetede yayımlanan tarihli 6289 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanununa Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması imkânı da eklenmiştir. Anılan Kanunun 32. Maddesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde denilmektedir. İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler, Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti ilkesi, 4688 Sayılı yasanın ilgili hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalışanların ekonomik, sosyal imkânlarını ve çalışma performanslarını artırıcı nitelikteki Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi nin Yusufeli Belediyesi nde de uygulanmasına, Yusufeli Belediyesinde görev yapan memur personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için BEM-BİR-SEN ile görüşülmesine; Sosyal Denge Tazminatı sözleşme metnini imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. KARAR SAYISI- 4: Yusufeli Belediyesi 2022 yılı Vergi Harç ve Tarifelerinin Belirlenmesi Belediyece Yaptırılan İşler İçin iş bitirme belgesi talep edenlerden alınacak ücretler Yapı ruhsatı için alınacak harçlar Yapı kullanma ruhsatı için alınacak harçlar Özel İmar durumu çıkarılmasında alınacak ücret Su ve kanalizasyon tamir ücreti Belediyeye ait iş makinelerinin çalışma ve nakliye ücretleri Et kesim, muayene ve denetim ücreti tarifesi İtfaiye Memurluğu ücret tarifesi Cenaze hizmetleri tarifesi 2022 Yılı ilan ve reklam vergisi

2 BİNA İNŞAA T HARCI (TLx m 2 ) KONU T 2022 Yılı için eğlence vergisi İşgal Harcı Tatil günlerinde çalışma harcı 2022 Yılı için işyeri açma izin harcı 2022 Yılı için mesul müdürlük ücreti Yusufeli Belediyesi S Plaka harç ücretleri Ticari taksiler için her yıl alınan durak harcı Durak yerleri harç parası ve Yusufeli Terminali ücret tarifesi -D4 Yetki belgesi ücreti Dolmuş ücretleri 2022 Yılı T plaka taksi devir temlik ücreti 2022 Yılı su tarifeleri Memur itfaiye ve zabıta personeline 2022 yılında verilmesi gereken maktu ücret Belediyeye ait işyerlerinin 2022 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya encümene yetki verilmesi Belediyeye ait sosyal konutların 2022 yılı kira artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya Encümene yetki verilmesi 2022 Yılı ilan tarifesi Yeni yayınlar ve eski yayınların fiyatlarının belirlenmesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kadın Sanat Evi ve Kültür Evi yiyecek, içecek ve diğer tarifeler Yüzme Havuzu Tesisleri ve Tenis Kortunun ücret tarifeleri Belediyece Yaptırılan İşler İçin İş Bitirme Belgesi Talep Edenlerden 2022 Yılı için % 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi Taşörenlerden 115,5 127,00 146,00 Kontrollerden 60,5 66,50 76,00 Kontrol Şeflerinden 60,5 66,50 76,00 Müteahhitlerden 242,00 266,00 306,00 Teknisyen ve sürveyanlardan 60,5 66,50 76,00 Yapı Ruhsatı İçin Alınacak Harçlar 2022 Yılında yapı ruhsatı için alınacak harçlara % 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. HARCIN ADI Birim Fiyatı 100 m² ye kadar 2, m² 4,58

3 Kanal m² Toprak m³ İŞYERİ m² 6, m² 9, m² den yukarı 11,47 25 m² ye kadar 9, m² 11, m² 18,36 PLAN VE PROJE TASTİK HARCI (TLx m 2 ) 100 m² den yukarı 22,96 Ticaret Bölgesi 0,23 Konut Bölgesi 0,23 ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HAFRİYAT HARCI Ticaret Bölgesi 0,70 Konut Bölgesi 0,70 Ticaret Bölgesi 2,28 Konut Bölgesi 2,28 MUAYANE RUHSAT VE RAPOR HARCI 22,96 İMAR DURUM BELGESİ HARCI 30,61 TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM ÜCRETİ (*) 3,43 TEMEL VİZESİ ÜCRETİ (*) 153,00 ASFALT VE PARKE YAPIM ÜCRETİ 459,00 TABELA ÜCRETİ (*) 153,00 YOL İŞGAL ÜCRETİ 306,00 YOL TAHRİBAT ÜCRETİ (*) 76,47 CADDE SOKAK TEM. ÜCRETİ (*) 3,43 KANALİZASYON TESİSLERİ BAĞLAMA ÜCRETİ 230,00 1. Bina inşaat harcı yukarıdaki tablodaki m 2 kriterlerine göre yapının bağımsız bölüm brüt alını üzerinden hesaplanır. 2. Plan proje tasdik harcı hesaplanırken tablodaki kriterlere göre proje âdeti inşaat alanı ile çarpılarak harç hesaplanır. 3. Zemin açma hafriyat harcı hesaplanırken tablodaki kriterlere göre binanın bodrumu varsa (3* taban alanı) şeklinde Binanın bodrum katı yoksa (1*taban alanı )şeklinde hesap yapılır. 4. Kanal açma harcı binanın çevresinin uzunluğu ile çarpılarak bulunur. 5. Muayene ruhsat ve rapor harcı aynı parselde bulunan bina adedi ile çarpılarak bulunur. 6. Temel vize ücreti aynı parselde bulunan bina adedi ile çarpılarak bulunur. 7. İmar durumu ücreti parsel başına düzenlenen imar durumu sayısına göre hesaplanır. 8. Hafriyat döküm ücreti zemin açma hafriyat harcındaki hesaplamaya göre yapılacaktır. 9. Asfalt ve parke yapım ücreti bağımsız bölüm başına alınacaktır. 10. Tabela ve yol işgal ücreti parsel üzerinde yapılan bina sayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır. 11. Yol tahribat ücreti parselin yola cepheli kenarlarının toplamı ile çarpılarak hesaplanacaktır. 12. Cadde sokak temizlik ücreti bağımsız bölüm brüt alanı ile çarpılarak hesaplanacaktır. Konteynır ücreti bağımsız bölüm başına alınacaktır.

4 13. Otopark ücreti bağımsız bölüm başına alınacaktır.(mevcut yerleşim için alınmayacak olup, yeni yerleşim yerindeki binalar için yeterli otopark varsa alınmayacaktır) 14. Kanalizasyon tesisi bağlama ücreti bağımsız bölüm başına alınacaktır. 15. Otellerde bağımsız bölüm sayısı = oda sayısı, ticari AVM ve pasajlarda bağımsız bölüm sayısı= dükkân sayısı 16. Ortak alanlar ticari veya konut m 2 oranına göre dağıtılır. 17. Geçi ruhsatlarda sadece bina inşaat harcı, plan proje tasdik harcı, zemin açma ve toprak hafriyat harcı, imar durum belgesi harcı, su ve kanalizasyon tesisleri bağlama harcı alınır. Yapı kullanma Ruhsatı İçin Alınacak Harçlar Yapı kullanma izin belgesi alınırken inşaat alanı m 2 değerine2022 yılı için % 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi ,60 KRŞ 0,66 KRŞ 0,75 KRŞ Özel İmar Durumu Çıkarılmasında Alınacak Ücret (Ruhsat çıkarılacak ve bina yapılacak imar durumlarında yapı ruhsatı alınırken alınacak ücret) 2022 Yılı için% 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi Çıkarılacak Özel İmar Durumu (Parsel Başına) ,00 Su ve Kanalizasyon Tamir Ücreti 2022 Yılı için% 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Su Arızaları Tarifesi (Belediye hudutları içinde) İlçe merkezi ve mahallelerinde belediye su şebekesinin bulunduğu noktalardaki bakım ve onarım belediyeye aittir.ancak belediyeye ait olmayıp şahıs mülkiyetindeki özel arızalar ilgili şahsın sorumluluğundadır. Konuyla ilgili belediyeye şikâyet geldiğinde belediyenin yapmaması gereken bir arıza ise vatandaşa bilgi verilir ve problemi çözmesi istenir. Sorununu çözemeyen vatandaşın arızası resen yapılır ancak tamirat malzemeleri kendisinden alınır ve teknik personelin belirttiği sürede çalışma ücreti saat olarak alınarak ücreti muhasebeye yatırılır Bir ustanın 1 saatlik ücreti 33 TL 36TL 40TL 46TL Bir usta yardımcısı 1 saatlik çalışma ücreti 22 TL 24TL 26TL 30TL Kanalizasyon Arızaları Tarifesi

5 Şehir içinde bulunan ana kanalizasyon hatları tamir bakım onarım işleri belediye personeli tarafından yapılır. Ancak ana hata bağlanan kanalizasyon bağlantıları, binanın rögarından ana hat arası vatandaşa aittir. Bu hatlarda su tutma ile giderilecek sıkıntılar belediye personeli tarafından yapılır. Ancak belediyeye ait olmayıp şahıs mülkiyetindeki özel arızalar ilgili şahsın sorumluluğundadır. Konuyla ilgili belediyeye şikâyet geldiğinde belediyenin yapmaması gereken bir arıza ise vatandaşa bilgi verilir ve problemi çözmesi istenir. Sorununu çözemeyen vatandaşın arızası resen yapılır ancak tamirat malzemeleri kendisinden alınır ve teknik personelin belirttiği sürede çalışma ücreti saat olarak alınarak ücreti muhasebeye yatırılır Bir ustanın 1 saatlik çalışma ücreti 51 TL 56 TL 62TL 71TL Bir usta yardımcısı 1 saatlik çalışma ücreti 36 TL 40 TL 44TL 51TL Belediyeye ait iş makinelerinin çalışma ve nakliye ücretlerinin belirlenmesi 2022 Yılı için% 15 oranında zam yapılmasına, akaryakıta gelecek olan artışların fiyata yansıtılmasına, iş makinesinin nakliye ücretinin kiralayana ait olmasına, iş makinesinin selameti için nakliyenin belediyeye ait kamyonlarla yapılmasına, akaryakıta gelecek artışların ücrete yansıtılmasına, çalışma saat ücretleri peşin olarak belediye veznesine yatırılarak makbuz alınarak ve bu makbuz iş makinesi operatörüne ibraz edilerek iş başına gidilmesine ve parası alınmayan işlere gidilmemesine, kamyonların, nakliye ücretlerinin peşin olarak belediye veznesine yatırılarak makbuz alınıp bir suretini şoföre, bir suretini mali hizmetler müdürlüğüne gösterilerek nakliye işine gidilmesine ve akaryakıta gelecek olan artışların da fiyatlara yansıtılmasına, küsuratı yok sayılarak tarifeye % 15 oranında zam yapılmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti; 275,00 302,00 332,00 382,00 Belediye sınırları içerisinde kamyonların nakliye ücretlerinin; (Sefer başına) Köylere ve ilçe sınırları dışına nakliye ücretinin karayolu ağındaki yollar için gidiş dönüş olarak her km. için. Köylere ve ilçe sınırları dışına nakliye ücretinin gidiş dönüş olarak her km. için. (Özel idare hizmetindeki yollar için) 110,00 121,00 133,00 153,00 7,00 8,00 9,00 10,00 8,00 9,00 10,00 12,00 Not: Ölçümler GOOGLEMAP haritası üzerinden hesaplanan km. uzunluğuna göre hesap edilir. Et Kesim, Muayene ve Denetim Ücreti Tarifesi Tarihleri arası et kesim,muayene ve denetim ücretlerinin aşağıda yazıldığı gibi olmasına oy birliği ile karar verildi. CİNSİ Küçükbaş Hayvan başına Büyükbaş Hayvan başına Av hayvanı başına(yaban keçisi) İtfaiye Memurluğu Ücret Tarifesi 2022 Yılında İtfaiye Memurluğu Ücret Tarifesine %15 oranında zam yapılmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi

6 Kilometre başına küçük itfaiye aracı ile inşaatlara su verme ücreti; (Araç sadece suyu hemen devir yaparsa) çalışma saat ücretleri peşin olarak belediye veznesine yatırılarak makbuz alınır ve bu makbuz itfaiye şoförüne ibraz edilerek iş başına gidilir. Baca temizliği hariç diğer işler sadece ilçe merkezi ve mahalleleri olmak üzere ücret karşılığında yapılır. 110,00 121,00 133,00 153,00 66,00 73,00 80,00 92,00 Cenaze hizmetleri tarifesinin belirlenmesi Cenaze için araçlarla cemaat taşınmasına, taziye evine pide ve ayran gönderilmesine, cenazelerin merteklerinin verilmesine, ayrıca otopsi için çevre illere gönderilecek olan cenaze nakil işlemlerinin ücretsiz yapılmasına,yusufeli Devlet Hastanesinde görevli gassal izinli olduğunda, vaka başına 250,00 TL ücret karşılığında cenaze yıkama hizmeti verilmesine meclis üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir Yılı İlan ve Reklam Vergisinin Belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 59. Maddesi ve 18.Maddesinin (f) Bendi gereği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 12,17,21,44,52,56,58,60,67,80,81 ve 97.Maddeleri ile adı geçen kanunun 15.Maddesiyle ilgili maktu vergi ve harç tarifeleri ile ilgili olarak, 18/2/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 10/2/2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun değişik 5281 Sayılı Gelirler Kanunun hükümlerine istinaden Yusufeli Belediyesince alınacak ilan, reklam, vergi, harç ve tarifelerin tahsiline esas fiyatların belirlenmesi müzakere olundu ve yapılan müzakere sonunda tarihleri arası geçerli olmak üzere 2022 yılında alınacak ilan, reklam, işgal, harç ve tarifeleri aşağıda yazıldığı gibi belirlendi. Yusufeli ilçe merkezi ve mahalleleri, standartlara göre 4 gruba ayrılıp; 1. Grupta; İnönü, Mustafa Kemal Paşa, Halitpaşa Caddeleri, 2. Grupta; Ersis, Enverpaşa, Fevzi Çakmak Caddeleri ile birlikte Belediye, Gül Sokak, Ali Arslan, Şehit Muammer Tamas,Şehit Müslim Tunçi,Cemil Güngör,Şerafettin Uslu,Ömer Erbaşve Şehit Orhan Boz Sokak, 3. Grupta ise;çoruh, Sanayi, Atölyeciler,Hastane ve Sarıgöl Caddeleri ile Mehmetçik Sokak ve Halk Eğitim Sokağı, 4. Grupta; Kazım Karabekir, Hasanağa, Ahalt ve Erdemler Mahalleleri ile Demirçubuk Mevkii ve Şehit Murat İspirli Caddesi yer almaktadır Yılı İlan ve Reklam Vergisinin Belirlenmesi, İlan ve reklam vergilerine kanuni sınırı geçmemek üzere %15 oranında zam yapılmasına açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1. Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit Kanuni Tarife En Az (TL) En Çok (TL) Grup/Verginin Tutarı (TL)

7 levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Toplu taşıma araçları Diğer Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için; (LED ekranlı ilan ve reklamlardan, 20 ve 40 saniye aralığında, günde en az 50 defa dönmek kaydı ile ilan reklam veren kişi ve kurumlardan) Haftalık Günlük 125 Aylık Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilanve reklamlardan(raket reklamların tek yüzünün fiyatı) 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Haftalık Günlük 98 Aylık 152 Bütün yerlerde Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Yılı için eğlence vergisinin belirlenmesi Eğlence vergilerine %15 oranında zam yapılmasına açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) Grup/Verginin Miktarı Kanuni Tarife (TL) Eğlencenin Türü ve Alanı En Az En Çok (TL) (TL) 50 m² ye kadar Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 51 m²-150 m² arası 151 m²-300 m² arası 301 m² den yukarı 4 yıldızlı otelde

8 Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 5 yıldızlı otelde m² ye kadar m²-50 m² arası 51 m²-100 m² arası 101 m²-200 m² arası 201 m² den yukarı İşgal Harcı İşgal harçlarının, aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına a) Her taşıttan beher saat için b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için Kanuni Tarife En Az (TL) En Çok (TL) 0,5 2,5 0,5 1 0,25 Grup/Harcın Tutarı (TL) ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, ,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0, Tatil Günlerinde Çalışma Harcı Tatil gününde çalışma harçlarına % 15 oranında zam yapılmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. Her tür işyeri için yıllık olarak Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) En Az En Çok (TL) (TL) m² ye kadar m²-100 m² arası m²-250 m² arası m²-500 m² arası m² den yukarı İşyerinin Türü ve Alanı

9 2022 Yılı için İşyeri Açma İzin harcının belirlenmesi İşyeri açma izni harcının aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. Her tür işyeri için beher m 2 sinden Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) İşyerinin Türü ve Alanı En Az En Çok (TL) (TL) m² ye kadar 0, m²-100 m² arası 0, m²-250 m² arası 0, m²-500 m² arası 0, m² den yukarı 0, Yılı için mesul müdürlük ücretinin belirlenmesi Mesul müdürlük belgesi ücretine % 15 oranında zam yapılmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi Yılı Mesul Müdürlük Belgesi Ücreti; ,00 TL 181,5 TL 199,00 TL 229,00 TL Yusufeli Belediyesi S Plaka harç ücretlerinin belirlenmesi Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafından kalkış yeri Yusufeli ilçe merkezinden Artvin, Erzurum, İspir, Sarıgöl-Öğdem vadisi yönlerinde yolcu taşıma izni verilen Servis araçlarının harçlarının belirlenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun ve 67. Maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkındaki kanun hükümleri, Bakanlar Kurulu'nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), tarih ve sayılı resmi gazete ile tarih sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yusufeli S Plaka Yönetmeliği gereği, tarifeye % 15 oranında zam yapılmasına açık oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. S PLAKA RUHSAT HARCI ,00 733,00 806,00 927,00 Ticari Taksiler için her yıl alınan durak harcının belirlenmesinin görüşülmesi. (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 7/a Md. gereği, Ticari Taksi ruhsat harcının belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu,6183 sayılı amme alacakları Kanunu, 2918 sayılı karayolları Trafik kanunu, 1608 sayılı kanun, Karayolları trafik yönetmeliğine dayanarak; Ticari Taksi Ruhsat Harcının tarihinden geçerli olmak üzere ve her yıl aralık ayı meclis toplantısında yeniden belirlemek üzere, ruhsat harcına % 15 oranında zam yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2020TİCARİ TAKSİ RUHSAT HARCI 2021 TİCARİ TAKSİ RUHSAT HARCI 2022 TİCARİ TAKSİ RUHSAT HARCI 293,00 322,00 370,00

10 D4 Yetki belgesi uygunluk yazısı ücretinin belirlenmesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısı uyarınca Belediye Başkanlığımız tarafından Taşıtlara verilecek D4 Yetki Belgesi uygunluk yazısı ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Durak yerleri harç parası ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetki belgesi verilen Yusufeli Belediye Terminalinin ücretlerinin birleştirilerekd4 yetki belgesi uygunluk yazısı için% 15 oranında zam yapılmasına, İlçe merkezinden köylere yolcu taşıyan araçlardan beş yıllığına peşin 1.990,00 TL. İlçe merkezinden Artvin il merkezine taşımacılık yapacak araçlardan ise peşin olarak beş yıllığına 3.061,00 TL ücret alınmasına, fakat belge düzenlendiği tarihten itibaren ödeme güçlüğü çekenlerden ücretin 1 yıl içerisinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesine, 5 yıl içerisinde araç değişikliği ve ruhsat devri olması halinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen D4 Belgesinin bitiş tarihi baz alınarak geçen süre 5 yıllık süreden düşürülerek kalan sürenin ücretinin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Dolmuş ücretlerinin görüşülmesi. İlçemizde hizmet veren dolmuş ücretinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Görüşme sonucunda dolmuş ücretlerinin sivil vatandaşlar için 2,00TL, öğrenciler için ise 1.50 TL olan 2021 yılı tarifelerine zam yapılmadan 2022 yılında da tarifelerin aynı olmasına oy birliği ile karar verildi Yılı T plaka taksi devir temlik ücretinin belirlenmesi Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 7. Maddesinin e) Bendi gereği, " Devir temlik ücretinin tamamı peşin ödenir."2022 Yılı T plaka taksi devir temlik ücretine % 15 oranında zam yapılmasına belediye meclisinin oy birliği karar verildi. T PLAKA HARÇLARI Durağa ilk giriş harcı ,200 15,180 Devir temlik ücreti ,600 7,590 Ruhsat harcı (yenileme) 110,00 121,00 133,00 13,315 Şoför çalıştırma izin belgesi 110,00 121,00 133,00 13, Yılı Su Tarifelerinin Belirlenmesi, Resmi daireler hariç, 2021 yılında uygulanan su tarifelerine zam yapılmadan 2022 yılında da aşağıda yazıldığı gibi aynı tarifeden uygulanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Su Tarifeleri

11 CİNSİ Meskenlerde K.D.V. dâhil 1m3 su 2,50 2,75 2,75 2,75 Resmi dairelerde K.D.V. dâhil 1 m 3 su 3, Ticaret hanelerde K.D.V. dâhil 1 m 3 su 4, İnşaatlarda K.D.V. dâhil 1 m 3 su 4, Yıkama ve Yağlamalarda K.D.V. dâhil 1 m 3 4, su Abone teminatı ,00 143,00 143,00 Aşağıdaki tarifelere % 15 oranında zam yapılmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. Belediyenin uyarılarına rağmen sayacı olmayan ve tamir yaptırmayanlara beher ay için K.D.V. dâhil; (İki defa uyarı akabinde suyun kesilmesi ) Su parasını ödemeyen abonenin suyunun kesilmesi akabinde suyunun açılması için ödeyeceği ücret; ,00 212,00 212,00 233,00 143,00 157,00 157,00 173,00 İki aylık toplam 50 m 3 e kadar K.D.V. dâhil 2,50 2,75 2,75 3,00 50 m 3 ten yukarı K.D.V. dâhil her m 3 ü Su paralarını ödemeyen abonelerden su paraları 6183 sayılı amme alacakları usulü kanununda belirlenen gecikme zammı oranı tutarında gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Memur itfaiye ve zabıta personeline 2022 yılında verilmesi gereken maktu ücret 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. maddelerine istinaden; 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen tutarı geçmemek üzere, tarifenin aşağıdaki gibi olmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi yılı itfaiye ve zabıta personeli brüt maktu ücret tarifesi 284,50 302,00 332,00 382,00 Belediyeye ait işyerlerinin 2022 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya encümene yetki verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralar Hakkındaki Kanun ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun İşbu karar konusunda uygun hükümler gereğince belediyenin aşağıda beyan edilen emlakin kabil kıyas olabilecek yerlerin kira bedellerine uygun fiyat ve müddetle halı hazır kiracıların işgaline bırakılması uygun görüldü. Ancak baba-oğul, kardeşler arası ve karı koca arasında bir sefere mahsus olmak kaydı ile bedelsiz devir yapılmasına müsaade edilmesine, 2022 yılı için kira artışı yapılmamasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi. SIRA NO SİCİLİ ADI SOYADI GRUBU MAHALLESİ KİRA BAŞLANGICI 2020 KİRASI 2021 KİRASI

12 1 46 HÜSEYİN AYDIN LOJMAN ,00 381, T.CİŞBANKASI BANKA , MHPİLÇE BAŞKANLIĞI DÜKKAN ,00 234, KARAGÖZ ÇAKALOĞLULTD. ŞTİ. DEPO ,00 293, CEM KARADAĞ DÜKKAN ,00 337, MEVLÜT DAĞCI DÜKKAN ,00 410, DEMİREL ÇAKMAK DÜKKAN ,00 146, ŞAHMURAT DERDİYOK DÜKKAN ,00 366, ADEM DURSUNOĞLU DÜKKAN ,00 410, KAHRAMAN KÜÇÜK DÜKKAN ,00 571, SANİ GÜMÜŞ DÜKKAN ,00 773, NUSRET İHTİYAR DÜKKAN ,00 497, ELİF TURAN BÜFE ,00 333, ABDULBAKİ KAYACAN DÜKKAN ,00 161, HASAN KAÇMAZ DÜKKAN ,00 571, ADEMKISA DÜKKAN , , HAKAN KOÇAK DÜKKAN ,00 720, HİKMETKUZU DÜKKAN ,00 322, MEHMET ULUÇAY DÜKKAN ,00 181, HALİM ÖRS DÜKKAN ,00 557, KENAN TOPRAK DÜKKAN ,00 564, KENAN ÖZER DÜKKAN , , KENAN ÖZER DÜKKAN ,00 879, CEMİL SARIKAYA DÜKKAN , , RAMAZAN SAĞLAM DÜKKAN ,00 271, ALİ SUCU DÜKKAN ,00 250, AYDIN ŞAHİN DÜKKAN ,00 557, AHMET ŞAHİN DÜKKAN ,00 497, MUAMMER ŞAHİN MGİ ŞTİ DÜKKAN , , SANİ GÜMÜŞ DÜKKAN ,00 198, MEHMET ULUÇAY DÜKKAN ,00 337,00 31 SS 24 MİNİBÜSÇÜLER 2075 KOOPERATİFİ DÜKKAN ,00 469, AHMET UYSAL DÜKKAN ,00 410, KÖKSALYAZICI DÜKKAN ,00 439, HASAN YAĞCI DÜKKAN ,00 564, MUSTAFA AKTAŞ DÜKKAN ,00 557, CANER ŞEVKİ KUZU DÜKKAN ,00 879, RAMAZAN PARLAK ARSA ,00 184, ALİETHEM YURDAKUL DÜKKAN , , ALİ AKPEHLİVAN DÜKKAN , , FATİH ARDIÇ DÜKKAN ,00 615, CELAL YILDIRIM DÜKKAN ,00 410, SABAHAT ŞİMŞEK DÜKKAN ,00 497, SERDAR TOPÇU DÜKKAN ,00 410, ŞAYHAN YILMAZ DAİRE ,00 338, ABDULKADİR YILDIRIM DAİRE ,00 773, ABDULKADİR YILDIRIM DAİRE , ,00

13 LALE FURAT DÜKKAN ,00 301, METİN ŞAHNA DÜKKAN ,00 454,00 49 ÇİĞDEMŞAHİN DÜKKAN ,00 497, YAŞAR ÇAKAL DÜKKAN ,00 564, FATİH TAŞKIRAN DÜKKAN ,00 410,00 52 YUSUFELİ TAKSİCİLER DURAĞI DÜKKAN 330,00 330, MEHMET YENİDÜNYA DÜKKAN ,00 497, SALİHAYKAN DÜKKAN ,00 520, SOSYALGÜVENLİK MERKEZİ DAİRE , , TOLGA GÜNER DÜKKAN ,00 601, LOKMAN KÜÇÜK DÜKKAN ,00 302, KÖKSAL DUMAN DÜKKAN ,00 601, SERDAR TEMİZTAŞ DÜKKAN ,00 333,00 ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI DÜKKAN ,00 549, AKYÜREK DİNLENGAH DÜKKAN ,00 520, KAYA KAZANOĞLU DÜKKAN ,00 564, ERDOĞAN AKGÜL DAİRE ,00 460, MEVLÜT AKICI DAİRE ,00 420, AHMET TOPRAK DÜKKAN ,00 559, OKTAYPEHLİVAN DÜKKAN ,00 403, YEŞİLARTVİN HAVA YILMAZ DÜKKAN ,00 469, ARTVİN SES SEYEHAT DÜKKAN ,00 365, SÜLEYMAN ÇAKMAKÇI İŞYERİ ,00 469, SERKAN TAŞÇI İŞYERİ , , NEJDET BİBER İŞYERİ , , ÖZER POLAT İŞYERİ EYÜPAYTEKİN KONUT REMZİYE TÜLAY LEVENT KONUT DURSUN ARSLAN KONUT NECDET COŞKUN İŞYERİ ZAFER KOÇAK İŞYERİ ERKAN İSRAFİL ÇELİK İŞYERİ NEVZAT ÖZDEMİR İŞYERİ ,00 426, ,00 535, ,00 266, ,00 303, ,00 322, ,00 470, ,00 775, ,00 307, MEMURSEN YUSUFELİ İŞYERİ 74,00 74, REMZİ YILMAZ İŞYERİ TURAN KÖKLİ DEPO ALİ KEÇECİ ARSA ,00 306, ,00 774, ,00 159,00

14 HÜSEYİN ÖZDEMİR BİNA MUSTAFA ÇAKMAK İŞYERİ İBRAHİM ENGİN BİNA ,00 242, ,00 60, ,00 100, AHMET ÖZER ARAZİ , , ALİ ÖZALP İŞYERİ ,00 600, EMRAH ERDEM İŞYERİ ,00 600, HÜRREM ŞAHNA İŞYERİ ,00 600, ÖZAY ÖZGÜLER İŞYERİ ,00 600, TURAN KÖKLİ İŞYERİ ,00 600, ADEM DEMİRKIRAN İŞYERİ ,00 600, ALİ AY BÜFE ,00 366, SARAYNAZ AY BÜFE ,00 333, NURULLAH PEKTAŞ İŞYERİ ,00 440,00 BELEDİYE LOJMANLARI LOJMAN 270,00 298,00 Belediyeye ait Sosyal Konutların 2022 yılı kira artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi Belediyeye ait sosyal konutların 2022 yılı kira artışlarının yapılabilmesi için karar verilmesi veya encümene yetki verilmesi müzakere olundu. Yapılan müzakere sonunda; Belediye Sosyal Konutlarının kira artışının Belediye Meclisince yapılması uygun görüldü. İmar ve İskân Bakanlığınca ilçemizde yaptırılan ve belediyeye devredilen sosyal konutların aylık kira miktarlarına zam yapılmamasına açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi KİRA 2021 KİRA 2022 KİRA MİKTARI MİKTARI MİKTARI 270,00 TL 298,00 TL 298,00 TL 2022 Yılı İlan Tarifesinin belirlenmesi Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlar (Resmi Daireler Hariç) 2022 yılı için % 15 oranında zam yapılarak, küsurlu rakamlarda virgülden sonra 50 üzerinde bir rakam olduğunda tarifenin bir üstüne çıkarılmasına, virgülden sonra 50 altında olan rakamlarda ise virgülden sonrasının atılmasına tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. CİNSİ Kelimeye kadar 34,00 37,00 43,00 40 kelimeye kadar 67,00 74,00 85, Kelimeye kadar 133,00 146,00 168, Kelimeden fazla her kelime için 0,53 Krş. 0,58 Krş. 0,67 Krş.

15 Yeni yayınlar ve eski yayınların fiyatlarının belirlenmesi YUSUFELİ BELEDİYESİ KİTAP ÜCRET LİSTESİ S. KİTABIN ADI YASAL DAYANAK FİYATI NO 1 YUSUFELİ SEMPOZYUMU Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 50,00 2 YUSUFELİ TARİHİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 3 YUSUFELİ NÜFUS DEFTERİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 4 YUSUFELİ KÜLLİYATI-2 CİLT Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 150,00 50,00 100,00 5 ARTVİN VİLAYETİ HAKKINDA MALUMATİ UMUMİYYE Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 30,00 6 YUSUFELİ YEDİNCİ YERİNİ ARARKEN Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 40,00 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE HAYALDEN GERÇEĞE Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 15,00 8 AŞIK GÜLHANİ, Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 9 AŞIK İZHARİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 10 OSMANLI DEVLETİNDE LİVANELİLER Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 11 HUZURİ DİVANI Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 12 ARTVİN HALKBİLİMİNDEN ÇİZGİLER Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 13 YUSUFELİLİ YETİMİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı YUSUFELİ SEMPOZYUMU Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 15 İÇİMDEKİLER Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 16 DUYGU İLE ARDA ÇORUH BOYLARINDA Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 30,00 20,00 20,00 100,00 50,00 25,00 75,00 30,00 30,00 17 YUSUFELİ VE ÇEVRESİNDE TURİZM Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 40,00

16 POTANSİYELİ 18 ADİL ÖZDER SERİSİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 53 sayılı 19 YUSUFELİ MUTFAK KÜLTÜRÜ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 54 sayılı 20 SİYAH BEYAZ YUSUFELİ Yusufeli Belediyesinin tarih ve 54 sayılı 21 BİR ARTVİNLİNİN GEZİ NOTLARI Yusufeli Belediyesinin ve 13 sayılı kararı 22 YUSUFELİ AĞZI Yusufeli Belediyesinin tarih ve 24 sayılı karar 23 YUSUFELİ YABAN HAYATI Yusufeli Belediyesinin tarih ve 6 sayılı kararı 100,00 150, ,00 50,00 50,00 24 UNUTULAN YOLLAR VE HİKAYELERİ 50, YILLIK FAALİYET RAPORU 26 YUSUFELİ BARAJININ SOSYAL POLİTİKA PERSPEKTİFİ:SORUNLAR- FIRSATLAR VE BEKLENTİLER (Büyük Boy) 27 YUSUFELİ BARAJININ SOSYAL POLİTİKA PERSPEKTİFİ:SORUNLAR- FIRSATLAR VE BEKLENTİLER (Küçük Boy) 28 EVVEL ZAMAN İÇİNDE BİR VARMIŞ (Okullar Arası Drama Skeç Yarışmaları Metinleri) 30,00 20,00 40,00 Kültür evinin yiyecek içecek ve diğer tarifelerinin belirlenmesi yılı için Kültür evi yiyecek içecek ve diğer aktivitelere ait fiyat tarifesinin, aşağıda yazıldığı gibi olmasına, Meyve Suyu, Cola, Fanta, Maden Suyu, Ayran, Su vb. içeceklerin alış fiyatlarının %20 kar ile satılmasına, fiyat listesinin açık ve görülür şekilde asılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi..

17 CİNSİ YİYECEKLER Yöresel Kahvaltı 12,00-TL 14,00 TL 15,00 TL 20,00 TL Kuymak 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Mıhlama 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Civil 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Menemen 8,00-TL 10,00 TL 11,00 TL 15,00 TL Kaygana(Omlet) 6,00-TL 7,00 TL 8,00 TL 10,00 TL Yöresel Çerez 12,00-TL 14,00 TL 15,00 TL 20,00 TL Normal Çerez 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Meyve Tabağı 8,00-TL 10,00 TL 11,00 TL 15,00 TL Tost 7,00-TL 9,00 TL 10,00 TL 10,00 TL CİNSİ İÇECEKLER Çay 1,00-TL 1,25-TL 1,50-TL 1,50-TL Çay (Fincan) 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Sahlep 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Sıcak Çikolata 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Nescafe 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Bitki Çayları 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Süt 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Türk Kahvesi 5,00-TL 6,00-TL 7,00-TL 8,00-TL Limonata 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 3,50-TL Cola / Fanta 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Şişe Cola /fanta 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Kızılcık Şerbeti 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Meyve suyu 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Sıkma Meyve Suyu 5,00-TL 7,00-TL 8,00-TL Ayran 1,50-TL 2,00-TL 2,50-TL Maden Suyu (Sade) 1,50-TL 2,00-TL 2,50-TL Maden Suyu (meyveli) 2,00-TL 2,50-TL 2,50-TL Pet Su 1,00-TL 1,00-TL 1,00-TL Yukarıda belirlenenler dışında alınan malzemeler (yiyecek- içecek%20 işletme gideri ilave edilerek satılır.

18 MAÇLAR ve BİLARDO SAATİ Derbi maçlar; 10,00-TL 15,00-TL 16,50 TL 15,00-TL Diğer maçlar; 5,00-TL 7,00-TL 8,00 TL 10,00-TL Bilardo saati; 10,00-TL 10,00-TL 11,00 TL 15,00-TL Kadın Sanat ve Kültür Evi tarifelerinin belirlenmesi 2022 yılı için Kadın Sanat ve Kültür evi yiyecek içecek ve diğer aktivitelere ait fiyat tarifesinin, aşağıda yazıldığı gibi olmasına, Meyve Suyu, Cola, Fanta, Maden Suyu, Ayran, Su vb. içeceklerin alış fiyatlarının %20 kar ile satılmasına, fiyat listesinin açık ve görülür şekilde asılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

19 CİNSİ TUTARI YİYECEKLER Yöresel Kahvaltı 12,00-TL 14,00 TL 15,00 TL 20,00 TL Kuymak 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Mıhlama 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Civil 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Menemen 8,00-TL 10,00 TL 11,00 TL 15,00 TL Kaygana(Omlet) 6,00-TL 7,00 TL 8,00 TL 10,00 TL Yöresel Çerez 12,00-TL 14,00 TL 15,00 TL 20,00 TL Normal Çerez 10,00-TL 12,00 TL 13,00 TL 15,00 TL Meyve Tabağı 8,00-TL 10,00 TL 11,00 TL 15,00 TL Tost 7,00-TL 9,00 TL 10,00 TL 10,00 TL İÇECEKLER Çay 1,00-TL 1,25-TL 1,50-TL 1,50-TL Çay (Fincan) 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Sahlep 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Sıcak Çikolata 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Nescafe 3,00-TL 4,00-TL 4,50-TL 4,00-TL Bitki Çayları 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Süt 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 4,00-TL Türk Kahvesi 5,00-TL 6,00-TL 7,00-TL 8,00-TL Limonata 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL 3,50-TL Cola / Fanta 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Şişe Cola /fanta 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Kızılcık Şerbeti 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Meyve suyu 2,00-TL 3,00-TL 3,50-TL Sıkma Meyve Suyu 5,00-TL 7,00-TL 8,00-TL Ayran 1,50-TL 2,00-TL 2,50-TL Maden Suyu (Sade) 1,50-TL 2,00-TL 2,50-TL Maden Suyu (meyveli) 2,00-TL 2,50-TL 2,50-TL Pet Su 1,00-TL 1,00-TL 1,00-TL Nişan, kına ve benzeri organizasyonlarda, organizasyon yapan firmanın giriş ücreti 500,00 TL olarak belirlenmiştir.

20 MEKÂN ÜCRETLERİ Kına, nişan, sünnetv.b. organizasyonlarda yeme ve içme hariç sadece mekân kirasının; Doğum günü organizasyonlarında yeme, içme ve benzeri hizmetler hariç mekân kirasının; Kadın günleri organizasyonlarında yeme, içme ve benzeri hizmetler hariç mekân kirasının; Programlarda verilen demlik çay fiyatları 300,00 TL 400,00 440,00 500,00 100,00 TL 150,00 165,00 200, ,00 110,00 150,00 Büyük Boy :40,00 TL. Orta Boy :30,00 TL. Küçük Boy :20,00 TL. Yukarıda belirlenenler dışında alınan malzemeler (yiyecek-içecek) % 20 işletme gideri ilave edilerek satılır. Nişan, kına ve sünnet dışındaki organizasyonlarda, Kadın Sanat ve Kültür Evinde satışı yapılan ürünlerin müşteriler tarafından dışarıdan getirilmemesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Yüzme Havuzu Tesisleri ücret tarifelerinin belirlenmesi Yusufeli Belediyesi tarafından yaptırılan Yüzme Havuzu ve Tenis Kortu Tesislerinde yüzme havuzu giriş ücretlerine zam yapılmamasına, 2021 yılında uygulanan 13 TL ücret tarifesinin 2022 yılında da devam edilmesine, Yüzme Havuzu Tesislerinde yiyecek ve içecekler için Kültür Evi tarifelerinin uygulanmasına, Yüzme Havuzu ve Tenis Kortu Tesisleri dışında satışı yapılacak yiyecek ve içeceklerin alış fiyatlarına % 20 işletme karı ile satılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Sağlıklı Yaşam Merkezi ücret tarifelerinin belirlenmesi Yusufeli Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi tarifelerine zam yapılmamasına, 2021 yılında uygulanan tarifenin 2022 yılında da devam edilmesine, Sağlıklı Yaşam Merkezinde yiyecek ve içecekler için Kültür Evi tarifelerinin uygulanmasına, Sağlıklı Yaşam Merkezi tarifelerin dışında satışı yapılacak yiyecek ve içeceklerin alış fiyatlarına % 20 işletme karı ile satılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ Aylık abonelik 100,00 TL. 100,00 TL. 3 Aylık abonelik 266,00 TL 266,00 TL 6 Aylık abonelik 532,00 TL 532,00 TL Yıllık 932,00 TL 932,00 TL Belediye Personeli ve Öğrenciler İçin Abone olmayıp günübirlik gelmek isteyenler için Aylık 66,00 TL Aylık 66,00 TL Yıllık 666,00 TL Yıllık 666,00 TL Günlük 13,00 TL Günlük 13,00 TL

21 SAUNA Fitness salonuna abone olanların haftada bir gün ücretsiz olarak sauna hakkı olacaktır. İdarece belirlenen saatler dışında saunaya giriş ücreti 40,00TL 40,00TL İdarenin belirlediği saatlerde saunaya giriş ücreti 8,00 TL 8,00 TL TENİS KORTU Tenis kortu için herhangi bir fiyat alınmamasına, ancak raket ve top kiralanması durumunda saat ücreti; 9,00 TL 9,00 TL Eyüp AYTEKİN Burhan SAĞLAM İsmail Hakkı TEKİN Belediye ve Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 04.12.2018 TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 63 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 64:2013 Yılı Kasım ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

KARAR SAYISI- 1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

KARAR SAYISI- 1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 05.12.2017 TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01.12.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.07.2014/152-1 45 NO LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ncı maddesinde yapılan

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 45 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 45 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.07.2014 Sayı: 2014/134 Ref:4/134 Konu: 45 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de 45 Seri No.lı Belediye

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 07.12.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

2017 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 2017 YILI 01.12.2017 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO:62 Konunun Özü: 2018 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Denetim Raporunun meclisin

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

2018 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 2018 YILI 02.11.2018 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO:63 Konunun Özü: 2019 Yılı Ücret Tarifeleri Hk. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince,

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

KARAR NO: NOLU EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞKAN: İSMAİL DENİZ-BELEDİYE BAŞKANI

KARAR NO: NOLU EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞKAN: İSMAİL DENİZ-BELEDİYE BAŞKANI 08.10.2018 KARAR NO: 2018-9 NOLU EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI Açılış Yoklama 61. Maktuen Gelir Ücretlerinin Görüşülmesi ( İş Makinesi, Kaplıca, Su, İlan-Ses Yayın, Hafriyat,Asansör Muayene, Taksi ve Dolmuş

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 23 :2012 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer : Tarih: Saat: Sayı : Türü: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU

Detaylı

Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına.

Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına. Tarihi 41 Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına. Belediye Başkanı Yakup SAMANGÜL Başkanlığında, den; Ahmet Ayhan YILDIZ Hakkı ERDOĞAN-İsmail DENİZERİ 5393 sayılı Belediye Kanunu

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.01.2014 Kararın Nosu : 16 Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonunun 09.01.2014 tarih ve 17

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/11/2018 tarihinde saat 14:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 254 KARAR 254- Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğü, Emlak İnşaat Kamulaştırma Şefliğinin 26.09.2012 tarih 225-3891 sayılı yazısı ile Şehir plancısı Dilek Çakanşimşek

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 80 TL 1.2 Teknik Eleman

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2018-0007 Birleşim Tarihi : 06/04/2018 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu

Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2016/31-12-2016 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEK: 30 Gelirin Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı