Mineral Katkılı Betonların Klor İyon Geçirgenliği ve Karbonatlaşma Direncinin Çevresel Etki Sınıflarına Göre Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mineral Katkılı Betonların Klor İyon Geçirgenliği ve Karbonatlaşma Direncinin Çevresel Etki Sınıflarına Göre Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Mineral Katkılı Betonların Klor İyon Geçirgenliği ve Karbonatlaşma Direncinin Çevresel Etki Sınıflarına Göre Değerlendirilmesi Evaluation of Chloride Ion Permeability and Carbonation Resistance of Mineral Admixture Containing Concrete According to Environmental Exposure Classes Fulya Gülen Şahi n, Tuğhan Deli baş, M.Akif Albayrak Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. MERSİN E-Posta: Hojjat Hossei nnezhad, Özge Andiç Çakır Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İZMİR E-Posta: Öz Deneysel çalışmada, XC, XD ve XS çevresel etki sınıfları için, TS EN 206 ve TS standardında önerilen sınır değerlere göre hazırlanan, uçucu kül (), yüksek fırın cürufu () içeren ve mineral katkı içermeyen kontrol betonların kılcal su emme, klor iyon geçirgenliği ve karbonatlaşma direnci özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, C25/30, C30/37 ve C35/45 beton sınıflarında bağlayıcı kütlesine oranla içeren, bağlayıcı kütlesine oranla ve içeren ve mineral katkı içermeyen toplam 12 beton karışımı hazırlanmıştır. Basınç dayanımı belirlenen beton karışımlarına TS EN standardına göre kılcal su emme, ASTM C1202 standardına göre klor iyon geçirgenliği ve EN standardına göre karbonatlaşma direnci tayini deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, çevresel etki sınıfları için önerilen sınır değerleri sağlayan ve sağlamayan beton karışımların klor iyon geçirgenliği ve karbonatlaşmaya karşı performansları değerlendirilmiş, TS EN 206 ve TS standardına göre en az çimento içeriği sınır değeri yorumlanmıştır. Anahtar sözcükler: Mineral Katkı, Çevresel Etki Sınıfı, Betonun Klorür İyon Geçirgenliği, Betonun Karbonatlaşma Direnci Tayini. ABSTRACT In this experimental study, concrete mixtures containing fly ash (FA), blast furnace slag (BFS) and control concrete without mineral admixtures were prepared according to the recommended limit values for XC, XD and XS environmental exposure classes given in TS EN 206 and TS Chloride ion permeability, capillary water absorption and carbonation resistance of concrete mixtures were studied. For this purpose, 12 concrete mixtures were designed in C25/30, C30/37 and C35/45 concrete classes. In addition to control mixture without mineral admixture, concrete mixtures with 50% BFS, 25% and 30% FA replaced by weight of binder were prepared. Concrete compressive strength values were determined,capillary water absorption tests were carried out according to TS EN , chloride ion penetration of the samples was determined according to ASTM C1202 and carbonation resistance of the samples was determined according to EN 13295, respectively. According to the test results, the performance of the concrete mixtures with respect to chloride ion permeability and carbonation resistance were evaluated. Nevertheless, the minimum cement content limit value according to TS EN 206 and TS exposure classes was interpreted. Keywords: Mineral Admixture, Environmental Exposure Class, Chloride Ion Penetration of Concrete, Carbonation Resistance of Concrete 1.Giriş Beton servis ömrü boyunca fiziksel, kimyasal, mekanik ya da fiziko-kimyasal etkilerle hasara uğrayabilmektedir. Bu çevresel etkiler betonun performansının zamanla azalmasına, servis süresinden th International Concrete Congress

2 önce işlevini ve dayanıklılığını tamamen yitirmesine yol açabilmektedir (Postacıoğlu, 1987). Beton yeraltı suyundan deniz suyuna kadar birçok betona zararlı ortamda çevresel etkiye maruz kalmakta ve kimyasal saldırılara uğramaktadır. Suyun ve zararlı maddelerin beton içine taşanımı (transferi) ve bunların beton ile etkileşimi betonun durabilitesi açısından çok önemlidir. Bu gibi ortamlar beton için zararlı ortamlar olarak nitelendirilmektedir (Uygunoğlu, 2006). Karbonatlaşmanın oluşabilmesi için ortamda bazı bileşenlerin bulunması şarttır. Bunlar; çimentonun betondaki hidratasyonu sonucu oluşan kalsiyum hidroksit, atmosferde serbest durumdaki karbondioksit ve bu iki maddenin reaksiyona girebilmesi için gerekli olan nemdir. Bu üç parametre olduğu sürece beton sürekli olarak karbonatlaşacaktır. Karbonatlaşma beton yüzeyinden başlayarak iç kesimlere doğru hızı azalarak ilerler (Akman, 1997). Genelde doğanın temiz havasında %0,03 kadar CO2 bulunmaktadır. Bu oran, büyük şehirlerin kirli havasında %0,3 e, hava sirkülâsyonun iyi olmadığı tünellerin içinde %1 e kadar yükselebilir. Bu, betonun karbonatlaşma hızını yaklaşık 30 kata kadar arttırır (Erdoğan, 2003). Havadaki nem oranı den az veya %90 dan fazla ise CO2 betonun içine nüfuz edemez. Bu durumlarda karbonatlaşma görülmemektedir (Newman, 2003). Betonun esas karbonatlaşma faktörlerinden biri betonun porozitesinin yüksek olmasıdır. Betonun içinde boşluklar minimuma indirgenirse beton daha geçirimsiz ve dıştan gelecek çevresel etkilere karşı daha dayanıklı olur. Çevrede bulunan klorür iyonları beton içine çeşitli yollardan girebilir. Özellikle betonla temas halindeki deniz suyu ya da tuzlu yeraltı suları, buz çözücü tuzlar önemli klor kaynaklarıdır. Tekrarlı ıslanma-kuruma etkisine maruz deniz yapılarında deniz suyu ile beton içine sızan klorür iyonları, suyun buharlaşması sonucu beton içinde kalmakta, tekrar sayısı arttıkça klorür iyon yoğunluğu da artmaktadır. Ayrıca, denizden yükselen çok ince deniz suyu damlacıkları dolayısıyla klorür iyonları rüzgarlarla önemli mesafelerde taşınarak beton yüzeyine yerleşebilir. Korozyon durumunda ise klorür iyonları katalizör görevi görür ve reaksiyonu çarpıcı biçimde hızlandırırlar. Bu durumda küçük yüzey anod oldukça büyük yüzey katod makro elemanı oluşur, donatının hep aynı bölgesi hasar görüp oyulur, kısa sürede donatıda büyük kesit kaybına neden olan korozyon meydana gelir. Reaksiyon sonucu klorür iyonu kendini sürekli yenilediğinden, donatıda tahribat devamlı olur ve sonuçta donatı kopar. Bu olay düşük klor konsantrasyonlarında bile gerçekleşebilir (Baradan, 2010). TS EN 206 (2017) standardı bu çevresel etkenlere karşı dayanıklı olabilecek beton tasarımı için karışım oranlarında sınır değerler önermektedir. Bu sınır değerler, en büyük su/eşdeğer bağlayıcı oranı, en düşük beton sınıfı, en az eşdeğer bağlayıcı içeriğidir. İklimsel, coğrafik şartlar, güvenlik seviyelerindeki farklılıklar dikkate alınarak TS EN 206 standardının birçok bölümünde milli uygulamaların kullanılmasına müsaade edilmiştir. Ülkemiz için geçerli milli uygulama kuralları TS EN 206 nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart olan TS (2019) te verilmiştir. En az bağlayıcı içeriği gerekliliği açısından TS EN 206 ve TS incelendiğinde, en az eşdeğer bağlayıcı içeriği ile ilgili kısıtlamanın iki standartta da bulunduğu, en az çimento içeriği ile ilgili bir kısıtlamanın TS in ilave bir şartı olduğu görülmektedir. En az çimento içeriğinin belirlenmesinde ülkelerin kendi tecrübelerinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, XC, XD ve XS çevresel etki sınıfları için TS EN 206 ve TS standardında önerilen sınır değerleri sağlayan ve sağlamayan beton karışımların klor iyon geçirgenliği ve karbonatlaşmaya karşı performansları değerlendirilmiştir Malzemeler ve Beton Karışım Oranları 2. Deneysel Çalışma Çalışmada, Çimsa Mersin Çimento Fabrikası tarafından üretilen CEM I 42.5 R portland çimentosu, İsken Sugözü termik santralinden tedarik edilen TS EN e uygun uçucu kül (), İsdemir den alınıp Çimsa Mersin Çimento Fabrikası nda öğütülen TS EN e uygun yüksek fırın cürufu () kullanılmıştır. Çimento, ve nun kimyasal ve fiziksel özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Uluslararası 10. Beton Kongresi 611

3 Tablo 1. Çimento, ve nun Kimyasal Özellikleri. Çimento SiO 2 (%) 19,4 61,5 41,2 Al 2 O 3 (%) 5,1 22,3 12,3 Fe 2 O 3 (%) 2,6 6,9 0,0 CaO (%) 62,9 1,9 34,8 MgO (%) 2,4 1,7 6,6 SO 3 (%) 3,3 0,4 0,2 K 2 O (%) 0,9 1,4 0,8 Na 2 O (%) 0,3 1,4 0,3 Kızdırma kaybı (%) 2,5 3,3 1,5 SiO 2 +Al 2 O 3 +Fe 2 O 3 (%) 90,7 53,5 Tablo 2. Çimento,, nun Fiziksel Özellikleri. Çimento Özgül Ağırlık 3,11 2,28 2,88 Blaine Özgül Yüzey (cm 2 /g) Basınç Dayanımı (MPa) 7-Günlük 41,0 28-Günlük 50,0 Aktivite İndeksi, 7 günlük (%) 50,0 Aktivite İndeksi, 28 günlük (%) 79,2 72,0 Aktivite İndeksi, 90 günlük (%) 89,7 Tablo 3. Agregaların Fiziksel Özellikleri. Özellik 0-4 mm 4-11 mm mm Doygun yüzey kuru özgül ağırlığı 2,67 2,69 2,70 Su emme kapasitesi (%) 1,71 0,51 0,45 Deneylerde TS 706 EN e uygun kırma kireçtaşı agregası ve sabit oranda polikarboksilat bazlı süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Agregaların özgül ağırlık ve su emme kapasitesi TS EN standardına uygun olarak belirlenmiştir (Tablo 3). TS EN 206 ve TS standartlarının etki sınıflarına göre beton karışımı için önerdiği sınır değerler Tablo.4 de verilmiştir. Mart.2018 de yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği nde tüm betonarme binalarda C25/30 dan daha düşük dayanımlı beton kullanılamaz şartı getirilmiştir. Bu sebeple deneysel çalışmada, XC2 etki sınıfından başlayan karbonatlaşma nedeniyle korozyon etki sınıfları, XD ve XS klorür iyonları nedeniyle korozyon etki sınıfları karışım oranları üzerine çalışılmıştır th International Concrete Congress

4 Tablo 4. TS EN 206 (2017) ve TS (2019) Beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerler. TS EN 206 TS Klorür iyonları nedeniyle korozyon Karbonatlaşma nedeniyle korozyon Deniz suyu haricindeki Deniz suyundan gelen klorür klorür Etki Sınıfı XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 En büyük su/çimento oranı 0,6 0,55 0,5 0,55 0,55 0,45 0,5 0,45 0,45 En düşük beton sınıfı C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45 En az çimento içeriği (kg/m3) En büyük su/çimento oranı 0,6 0,55 0,5 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 En düşük beton sınıfı C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45 En az çimento içeriği (kg/m3) Mineral katkı kullanıldığında en az çimento içeriği (kg/m3) Tablo 5. Beton Karışım Oranları (1m 3 ) Karışım Adı Beton Sınıfı Çimento Eşdeğer Bağlayıcı Su Su/Eşd. Bağlayıcı Oranı Agrega - C25/ , C25/ , C25/ , C25/ , C30/ , C30/ , C30/ , C30/ , C35/ , C35/ , C35/ , C35/ , Katkı 1,1 % Deneysel çalışmada, C25/30, C30/37 ve C35/45 beton sınıflarında bağlayıcı kütlesine oranla içeren, bağlayıcı kütlesine oranla ve içeren ve mineral katkı içermeyen toplam 12 beton karışımı hazırlanmıştır (Tablo.5). Eşdeğer bağlayıcı miktarı, (çimento + k mineral katkı) şeklinde hesaplanmaktadır (TS EN 206). için k değeri 0,4, için k değeri 0,8 alınmıştır. Beton karışımları, TS EN 206 ve TS standartlarında verilen en büyük su/eşdeğer bağlayıcı oranı, en düşük beton sınıfı, en az eşdeğer bağlayıcı içeriğine göre 21±1 cm slump sabit kıvamda hazırlanmış, ancak TS in ilave şartı mineral katkı kullanıldığında en az çimento içeriğinden bağımsız tutulmuştur. Çalışmada kg/m3 eşlenik bağlayıcıya sahip karışımlar XC3, XC4, XD1, XS1, kg/m3 eşlenik bağlayıcıya sahip karışımlar XD2, XD3, XS2, XS3 etki sınıfları performansları için test edilmiştir. Uluslararası 10. Beton Kongresi 613

5 2.2. Deneysel Çalışma mm küp numunelerin 28-günlük beton basınç dayanımları TS EN standardına göre ölçülmüştür. Kılcal su emme deneyi 28 günlük örnekler üzerinde TS EN standardı esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan Ø100 mm x 70 mm numuneler önce etüv kurusu haline getirilmiştir. Etüv kurusu ağırlıkları (mdry,s) tartıldıktan sonra su yüksekliği 5±1 mm olan deney düzeneğine yerleştirilen numuneler 24 saat (tso) sonra tepsiden alınmıştır. Yüzeyindeki serbest su kurulandıktan sonra tartılmıştır (mso,s). Her bir numunenin kılcal su emme katsayısı, aşağıda verilen bağıntı kullanılarak hesaplanmıştır. Denklem 1: CC ",$ = mm $',$ mm )*+,$ AA $. tt $' 10 3 [g/(mm 8 s)] Hızlı klor iyon geçirimliliği deneyi, ASTM C 1202 standardına göre 28-günlük örneklerde gerçekleştirilmiştir. 100 mm çap ve 50 mm yüksekliğe sahip numuneler üzerinde 6 saat boyunca 60 V potansiyel uygulayarak coulomb biriminde elektrik yükü geçişi kaydedilmiştir. Deney düzeneğinin hücrelerin birinde bulunan %3 NaCl çözeltisi ve diğerinde bulunan 0,3 M NaOH çözeltisi arasında 60 V DC gerilimde beton numunesinin elektriksel direnci ölçülmektedir. Deney sonunda, kaydedilen veriler Denklem.2 ile betonun elektrik akımının geçişine karşı direnci Coulomb cinsinden hesaplanmıştır. Ayrıca, betonun klor iyon geçirimliliğinin ASTM C 1202 ye göre değerlendirilmesi yapılmıştır ve Tablo.6 da standartta verilen değerler bulunmaktadır. Denklem 2: Q = 900 (I I I I I I I I 360 ) Q = Geçen Elektrik Akım Miktarı (Coulomb) I0 = Voltaj Uygulandığından Hemen Sonra Ölçülen Elektrik Akım Miktarı It = Voltaj Uygulandığından Sonra 30 dk Aralıkla Ölçülen Elektrik Akım Miktarı Karbonatlaşma direnci deneyi 28-günlük örneklerde, BS EN (2004) standardı esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Dmax>10 mm olduğu için mm beton numuneleri hazırlanmıştır. 12 farklı oranda hazırlanan betonlar 24 saat sonra kalıptan alındıktan sonra 48 saat boyunca filme sarılmıştır. Üzerini saran film kaldırıldıktan sonra önce standart laboratuvar ortamında 14 gün boyunca kürlenmiş, daha sonra 21±2 C sıcaklık, %60±10 nem ve %10 CO2 içeren hızlı karbonatlaşma deney düzeneğine yerleştirilmiştir. Kapalı tank içerisine yerleştirilen beton numuneleri 14 gün bekletildikten sonra yarma aparatı ile boyuna iki parçaya ayrılmış ve yüzeylerine %1 fenolftalein çözeltisi püskürülmüş, erek deneye tabi tutulmuş, karbonatlaşma derinliği (mm) ölçülmüştür. Tablo 6. ASTM C 1202 ye göre Betonun Klor İyon Geçirgenliğinin Değerlendirilmesi Geçen Elektriksel Yük Miktarı (Coulomb) Klor İyon Geçirgenliği >4000 Yüksek Orta Düşük Çok Düşük <100 İhmal Edilebilir th International Concrete Congress

6 3. Deney Sonuçları, Bulgular ve Tartışmalar mm küp numunelerin 28-Günlük beton basınç dayanımları ve kılcal su emme katsayısı Tablo.7 de verilmektedir. Çimento yerine ağırlıkça içeren karışımlarda, mineral katkı içermeyen karışımlara göre kg/m3, kg/m3, kg/m3 eşlenik bağlayıcı ile hazırlanan karışımlar için sırasıyla 6,5 MPa, 7,6 MPa, 8,4 MPa daha yüksek basınç dayanımı ölçülmüştür. Tablo 7. Beton Basınç Dayanımı ve Kılcal Su Emme Katsayısı Karışım Adı Beton Sınıfı Basınç Dayanımı (MPa) Kılcal Su Emme Katsayısı (g/(m 2 s)) - C25/30 36, C25/30 43, C25/30 40, C25/30 39, C30/37 43, C30/37 50, C30/37 49, C30/37 49, C35/45 50, C35/45 58, C35/45 57, C35/45 59, Çimento yerine yerleştirilen içeren karışımlarda, mineral katkı içermeyen karışımlara göre; kg/m3, kg/m3, kg/m3 eşlenik bağlayıcı ile hazırlanan karışımlar için sırasıyla içerenlerde 3,5 MPa, 6,8 MPa, 6,8 MPa, içerenlerde 3,1 MPa, 6,3 MPa, 8,7 MPa daha yüksek basınç dayanımı ölçülmüştür. Tablo.7 ve Şekil.1 deki beton karışımlarının kılcal su emme katsayı değerlerine bakılacak olunursa eşlenik bağlayıcı miktarı ve basınç dayanımı arttıkça kılcal su emme katsayı değerinin düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, mineral katkı içermeyen karışımlara göre, çimento yerine ağırlıkça, ve kullanılan karışımlarda kılcal su emme katsayı değeri daha düşük çıkmıştır. Mineral katkı kullanılan karışımlarda en iyi performans içeren karışımlar olmuştur. Kılcal Su Emme Katsayısı (g/(m 2 s)) Şekil 1. Beton Karışım Oranlarına Göre Kılcal Su Emme Katsayıları. Uluslararası 10. Beton Kongresi 615

7 Qs ort. (coulomb) Tablo 8. ASTM C 1202 ye göre Klor İyon Geçirgenliği ASTM C1202 * Y Ç.D. Y Y Y Ç.D. Y Y Y Ç.D. Y Y değerlendirme * Y: Yüksek, Ç.D: Çok Düşük 7500 Klor İyon Geçirgenliği (coulomb) Şekil 2. Beton Karışım Oranlarına Göre Klor İyon Geçirgenliği. Tablo.8 ve Şekil.2 deki beton karışımlarının klor iyon geçirgenliği değerlerine bakılacak olunursa eşlenik bağlayıcı miktarı arttıkça klor iyon geçirgenliği değerinin düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bu düşüşler özellikle yüksek fırın cürufu içeren karışımlarda dikkate değer mertebededir. ASTM C 1202 ye göre deneyde hazırlanan mineral katkı içermeyen ve uçucu kül içeren karışımlar yüksek klor iyon geçirgenliğine (>4000 coulombs) sahipken, içeren karışımlar çok düşük iyon geçirgenliğine (<1000 coulombs) sahiptir (Tablo.6). Mineral katkı kullanımının klor iyon geçirgenliği değerini düşürmesi geçirimli boşlukların azalmasına bağlanabilir, oranında içeren karışımda bu durum oldukça etkilidir. Karbonatlaşma deneyinde püskürtülen %1 fenolftalein çözeltisi karbonatlaşma olmayan bölgelerde pembelik yapmıştır. Karbonatlaşma olan bölgeler de renk değişimi olmamıştır (Resim.1 ve Resim.2) th International Concrete Congress

8 Resim 1. Karbonatlaşma Deneyinde Kür Tankında CO 2 ve Neme Maruz Kalan Yüzey Resim 2. Karbonatlaşma Deneyinde Yarılan İç Yüzeyde %1 Fenoftalein Çözeltisi Sonraki Renk ve Karbonatlaşma Derinliği Ölçümü Tablo 9. EN Standardına göre Karbonatlaşma Derinliği Ölçümü Karışım Adı Karbonatlaşma derinliği(mm) 0,9 1,0 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5 0,4 0,9 0,9 0,6 0,5 Tablo.9 ve Şekil.3 deki beton karışımlarının karbonatlaşma derinliği değerlerine bakılacak olunursa kullanılan betonlarda mineral katkı içermeyen betona göre karbonatlaşma derinliğinde azalma görülmemiştir. ve kullanılan karışımlarda karbonatlaşma derinliği düşmüştür. En iyi performans içeren betonlarda görülmüştür. Mineral katkının beton boşluk çözeltisindeki Ca(OH)2 i tüketmesi ortamdaki CO2 nin daha derine nüfuz etmesine ve karbonatlaşma hızının derinliğinin artışına sebep olmaktadır. Mineral katkıların geçirimliliği azaltması ise karbonatlaşma hızını derinliğini azaltma şeklinde ters bir etki yaratmaktadır (Sulapha, 2003). Literatürde mineral katkıların karbonatlaşma hızına derinliğine etkileri ile ilgili çelişkili sonuçların bulunmasının sebebi baskın olan etkinin deney sonuçlarına yansıması olarak yorumlanabilir. Uluslararası 10. Beton Kongresi 617

9 1,10 Karbonatlaşma Derinliği (dk) (mm) 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,86 1,00 0,65 0,56 0,75 0,80 0,49 0,44 0,86 0,90 0,64 0,53 0,40 Şekil 3. Beton Karışım Oranlarına Göre Karbonatlaşma Derinliği. 4. Sonuçlar ve Öneriler Eşlenik bağlayıcı miktarı ve basınç dayanımı arttıkça kılcal su emme katsayısı ve klor iyon geçirgenliği değerleri düşmektedir. Mineral katkı içermeyen karışımlara göre, aynı eşlenik bağlayıcı miktarına sahip çimento yerine, ve içeren karışımlarda kılcal su emme katsayısı ve klor iyon geçirgenliği değerleri düşmektedir. Aynı eşlenik bağlayıcıya sahip karışımlar için kılcal su emme katsayı değerleri en düşük içeren betonlarda ve klor iyon geçirgenliği en düşük içeren betonlarda ve en düşük karbonatlaşma derinliği içeren betonlarda izlenmektedir. ve içeren karışımlar TS e göre mineral katkı kullanıldığında en az çimento içeriği gerekliliğini yani XC, XD, XS çevresel etki sınıflarına ait şartı sağlamamaktadır. Ancak, karışımların klor iyon geçirgenliği performansları karşılaştırıldığında TS teki şartları sağlamamasına rağmen aynı eşdeğer bağlayıcıya sahip mineral katkı içermeyen betonlara göre içeren karışımlarda daha düşük, içeren karışımın çok daha düşük klor iyon geçirgenliğine sahip olduğu görülmektedir. Karbonatlaşma açısından incelendiğinde içeren karışımlar mineral katkı içermeyen betondan daha düşük karbonatlaşma derinliğine sahipken, içeren karışımlar mineral katkı içermeyen betonla benzer performans göstermiştir. Kaynaklar Postacıoğlu, B. (1987) Beton, Matbaa Teknisyenleri Basımevi İstanbul, , Uygunoğlu, T., Yücel, K. T. (2006) Yurtcu, Ş. Betonun Zararlı Ortamlardaki Durumu: Yeraltı Suyu Etkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, (1) Erdoğan, Y.H. Mayıs (2003) Beton 1.Baskı Orta Doğu Teknik Üniversitesi.İnş Fak.,Metu Press th International Concrete Congress

10 Newman, J., Choo, B. S. (2003) Advanced Concrete Technology.Butterworth-Heinemann, An Imprint of Elsevier, Baradan, B., Yazıcı, H., Ün, H. (2010) Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite), Türkiye Hazır Beton Birliği Yayınları, İstanbul. Baradan, B., Yazıcı, H., Ün, H., (2002) Betonarme Yapılarda Kalıcılık Durabilite, DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, yayın no:298. Akman, M. S. (1997) Betonlarda Karbonatlaşma ve Yeniden Alkalizasyon Süreçleri, Türkiye İnşaat Mühendisliği, 14. Teknik Kongresi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Yayın No: 26. TS EN 206:2013+A1 (2017) Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk. TS (2019) TS EN 206 nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart. TS EN (2011) Kâgir birimler - Deney yöntemleri - Bölüm 11: Betondan, gazbetondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini. ASTM C 1202 (2012) Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete s Ability to Resist Chloride Ion Penetration. BS EN (2004) Products and systems for the protection and repair of concrete structures-test methods-determination of resistance to carbonation. Sulapha, P., Wong, S. F., Wee, T. H. and Swaddiwudhipong S. (2003) Carbonation of Concrete Containing Mineral Admixtures, Journal of Materials in Civil Engineering Vol. 15, Issue 2. Uluslararası 10. Beton Kongresi 619

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Mustafa Kara, Yasemin K

Mustafa Kara, Yasemin K zalpaya Tel: (216) 446 70 80 E-Posta: iston@iston.com.tr Mustafa Kara, Yasemin K Tel: (262) 677 20 00 E-Posta: MAM.bilgi@tubitak.gov.tr z olarak getirilm beton, beton boru, p E an, Anahtar Sözcükler: Beton,

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

FARKLI ÇİMENTO TİPİ KULLANIMININ BETONUN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Erhan Güneyisi, Turan Özturan, Mehmet Gesoğlu

FARKLI ÇİMENTO TİPİ KULLANIMININ BETONUN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Erhan Güneyisi, Turan Özturan, Mehmet Gesoğlu FARKLI ÇİMENTO TİPİ KULLANIMININ BETONUN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Erhan Güneyisi, Turan Özturan, Mehmet Gesoğlu Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34342, Bebek, İstanbul

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Mineral, Kimyasal Katkılı ve Yüzey Kaplaması Uygulanmış Betonların Dürabilite Özelliklerinin Çevresel Etki Sınıfları Açısından Değerlendirilmesi*

Mineral, Kimyasal Katkılı ve Yüzey Kaplaması Uygulanmış Betonların Dürabilite Özelliklerinin Çevresel Etki Sınıfları Açısından Değerlendirilmesi* NEWS HABERLER Mineral, Kimyasal Katkılı ve Yüzey Kaplaması Uygulanmış Betonların Dürabilite Özelliklerinin Çevresel Etki Sınıfları Açısından Değerlendirilmesi* Arda Işık 1, Cenk Kılınç 2, Eyüp Eren 3,

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

FARKLI İNCELİKLERDEKİ TRAS VE UÇUCU KÜLÜN ÇİMENTO DAYANIMLARINA ETKİSİ

FARKLI İNCELİKLERDEKİ TRAS VE UÇUCU KÜLÜN ÇİMENTO DAYANIMLARINA ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 333-337 FARKLI

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÇELİĞİ KOROZYONDAN

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 06-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

BETON ÜRETİMİNDE ALTERNATİF SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARININ KULLANIMI

BETON ÜRETİMİNDE ALTERNATİF SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARININ KULLANIMI BETON ÜRETİMİNDE ALTERNATİF SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARININ KULLANIMI Burak FELEKOĞLU Araş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İnş.Müh. Böl. İzmir, Türkiye Bülent BARADAN Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

CACSAND. yüksek performanslı kalsiyum alüminat agregası. Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarınız için özel bir agrega!

CACSAND. yüksek performanslı kalsiyum alüminat agregası. Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarınız için özel bir agrega! CACSAND yüksek performanslı kalsiyum alüminat agregası Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarınız için özel bir agrega! Çimsa CACSAND Kalsiyum Alüminat Agregası Yüksek Performans Gerektiren Uygulamalara

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar

Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar 6.10 Karma Suyu İçilebilir herhangi bir su kullanılabilir Eğer içilebilir su bulunamazsa, eğer kabul edilebilir bir beton karışımı elde edebiliyorsak bazı yabancı

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Klorür Etkisinde Korozyona Karşı Performansı

Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Klorür Etkisinde Korozyona Karşı Performansı Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Klorür Etkisinde Korozyona Karşı Performansı A. Görkem Saran, Ü. Anıl Doğan İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, 34469, Maslak, İstanbul Tel: (1) 85 37

Detaylı

CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi

CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(4):205-212 (2016) CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi Onur Can BOYACI 1,,

Detaylı

SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF SUGÖZÜ FLY ASH OF MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE

SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF SUGÖZÜ FLY ASH OF MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 47-58 SUGÖZÜ UÇUCU KÜLÜNÜN BETONUN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Bekir Can DELİKURT, Umur Korkut SEVİM * İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BETONUN DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIĞI

BETONUN DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIĞI BETONUN DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIĞI Halit YAZICI Hüseyin YİĞİTER Serdar AYDIN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARI BUCA-İZMİR DENİZ SUYU ETKİSİ FİZİKSEL A INMA

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi ARTICLE MAKALE Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi Fatih Özalp, Özkan Şengül, Mehmet Ali Taşdemir Özet 1. Giriş Sunulan bu çalışmanın temel amacı kür

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1

Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1 İMO Teknik Dergi, 24 3311-3322, Yazı 222 Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1 Özgür EREN * Zeka YILMAZ ** ÖZ

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 adnan@kou.edu.tr, syildirim@kou.edu.tr Öz: Bu çalışmada,

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi ARTICLE MAKALE Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi Fatih Özalp, Özkan Şengül, Mehmet Ali Taşdemir Özet 1. Giriş Sunulan bu çalışmanın temel amacı kür

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

TS EN T1 : Ocak 2004

TS EN T1 : Ocak 2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS : 01.040.91 ; 91.100.30 TS EN 934-2 T1 : Ocak 2004 Bu tadil, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 28 Ocak 2004 tarihli toplantısında

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Calacatta Oro

Calacatta Oro Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: KOMMERSAN KOMBASSAN MERMER MADEN İŞLETMELERİ SAN VE TİC. A.Ş Muğla Aydın Karayolu 12. Km Salih Paşalar Mevkii Bayır

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 117-123 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 2, (2016),

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Mikronize Kalsit ve Uçucu Kül Katkısının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Mikronize Kalsit ve Uçucu Kül Katkısının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (217) 2563 (658-668) AKU J. Sci. Eng. 17 (217) 2563 (658-668)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Kazım Yazan *, Lutfullah Turanlı ** * (ODTÜ)MS Öğrencisi, Çimsa

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 40-46 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 40-46 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 1239 Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi * 1 Ahmet Raif BOĞA, 1 Gökhan KÜRKLÜ and 1 Ali ERGÜN 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 197-202 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İNCE AGREGANIN BİR KISMI

Detaylı

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA ALKALİ SiLiKA REAKSiYONUNUN FARKLI ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 TASLAK Amaç Deneyde Kullanılan Malzemeler Deney Tasarımı Verilerin

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-20 ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,28(1), pp.11-20,june 2013 Silis Dumanı,

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi

Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:6, Sayı:1, 53-64 Şubat 27 Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi Özkan ŞENGÜL *, Mehmet Ali TAŞDEMİR, Odd E. GJØRV ** İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ S.N Bilim Dalı İşin Adı Mesai İçi Mesai Dışı Mahalinde Fiyat (TL) Fiyat (TL) Fiyat (TL) Analiz Süresi

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gamze ERZENGİN Kimya Yüksek Müh. Karayolları 1.Bl.Md. İstanbul / Türkiye Emin ARCA Prof.Dr. Marmara Üniv. İstanbul / Türkiye

Detaylı

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR Erhan GÜNEYİSİ Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü Gaziantep, Türkiye Mehmet GESOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü

Detaylı