AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KURUM VE HASTANE BESLENME KLİNİK UYGULAMA İLKELERİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Programının Amacı Klinik uygulama programının amacı; 1. Beslenme ve Diyetetik öğrencilerin önceki üç yılda edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini sahaya aktarmasını sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek, 2. Mezuniyet öncesi Beslenme ve Diyetetik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirme sorumluluğunu alma, mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlama, 3. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleriyle iş birliği içinde çalışabilme, 4. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için yapılacak Beslenme ve Diyetetik girişimlerini mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirme becerisini kazandırmaktır. Bu uygulama ilkeleri rehberinde geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır; a) Klinik Uygulamalı Mesleki Ders: Beslenme ve Diyetetik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı hedefleyen bir yarıyıl/yıl devam eden derstir. b) Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet kurumları, ev, okul, işyeri vs. gibi alanlardır. c) Klinik Uygulama Süreci: Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan eğitim sürecidir. d) Klinik Uygulama Alan Diyetisyen Öğrenci: Dördüncü sınıf öğrencileri klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci olarak tanımlanır. Klinik Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi ile İlgili Genel Hükümler Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Fakülte Dekanı Başkanlığında, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları birlikte çalışır. Uygulama alanları öncelikli olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar arasından seçilir. Bu ilkelere göre; a) 1., 2. ve 3. Sınıftaki uygulamaların / laboratuvar alanlarının belirlenmesi ve öğrencilerin uygulama rotasyon çizelgeleri o dersin öğretim elemanı (ları) tarafından uygulama yerlerinin / laboratuvarın yetkili ve / veya sorumlularının görüşleri ve yazılı izinler alındıktan sonra yapılır. b) Uygulamaların / laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi klinik uygulamayı yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır. c) Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği nin 16. Madde 1. Bendi uyarınca yapılır.

2 d) Öğrenciler sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları ile sınava girmeleri yasaktır. Öğrencilerin sınavlara, öğrenci kimlik belgesi ile girmeleri zorunludur. e) Sınıftaki teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği uyarınca yapılır. f) Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır. g) Klinik uygulama programına göre öğrenci klinik uygulamasında görevli diyetisyene karşı doğrudan sorumludur. Öğrenciler uygulama alanlarının her birinde hafta içi gündüz (8 saat üzerinden) ve hafta sonu gündüz (8 saat) olmak üzere haftalık 28 saat olan klinik uygulamasını tamamlar. Resmi tatillerde öğrenci klinik uygulama yapmaz. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci, adına düzenlenmiş klinik uygulama programına uyması zorunludur. Klinik uygulama programında öğrenci hafta sonu günlerinde devamsızlık yapamaz. Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama I ve II ile İlgili Temel İlkeler Ön şartlar Sağlık Bilimleri Fakültesine Kayıtlı Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama I Alan Diyetisyen Öğrenci: Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programı Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama I için; Beslenme İlkeleri 1, Beslenme Biyokimyası 1, Besin Kimyası ve Analizleri 1, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi 1, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme 1, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1 ve Saha Çalışması derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, 1,.2,.3. sınıf diğer güz yarıyılı derslerinden devam almış olmalıdır. Öğrenci 1., 2., ve 3. Sınıf Güz yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya Klinik Uygulama Koordinatörlüğü nü bilgilendirmesi şarttır. Bu şartları sağlayan öğrenci Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve Klinik Uygulama Alan Diyetisyen Öğrenci olarak adlandırılır. Erasmus öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Sağlık Bilimleri Fakültesine Kayıtlı Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama II Alan Diyetisyen Öğrenci; Beslenme İlkeleri 2, Beslenme Biyokimyası 2, Besin Kimyası ve Analizleri 2, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi 2, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi, Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme 2, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 2 ve Saha Çalışması derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, 1,.2,.3. sınıf diğer bahar yarıyılı derslerinden devam almış olmalıdır.

3 Öğrenci 1,.2,.3, sınıf bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya Klinik Uygulama Koordinatörlüğü nü bilgilendirmesi şarttır. Bu şartları sağlayan öğrenci Kurum ve Hastane Beslenme Klinik Uygulama programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve Klinik Uygulama Alan Diyetisyen Öğrenci olarak adlandırılır. Erasmus öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Afyon Sağlık Yüksekokul una kayıtlı Kurum Hastane Beslenme Klinik Uygulama I için; Ön Şart Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programının 1., 2., 3. Sınıf devam zorunluluğu olan, Beslenme İlkeleri 1-2, Ana Çocuk Sağlığı Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri 1-2, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1-2, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Beslenme Biyokimyası 1-2, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi,Besin Kimyası ve Analizi 1-2, Besin Mikrobiyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Genel Mikrobiyoloji ve saha çalışması Derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış olmalıdır. Öğrenci 1,.2,.3, sınıf Güz yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya Klinik Uygulama Koordinatörlüğü nü bilgilendirmesi şarttır. Erasmus öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Afyon Sağlık Yüksekokul una kayıtlı Kurum Hastane BeslenmeKlinik Uygulama I için; Ön şart Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programının 1., 2., 3. Sınıf devam zorunluluğu olan, Beslenme İlkeleri 1-2, Ana Çocuk Sağlığı Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri 1-2, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1-2, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Beslenme Biyokimyası 1-2, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi,Besin Kimyası ve Analizi 1-2, Besin Mikrobiyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Genel Mikrobiyoloji ve Saha çalışması Derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış olmalıdır. Öğrenci 1,.2,.3, sınıf Bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya Klinik Uygulama Koordinatörlüğü nü bilgilendirmesi şarttır. Erasmus öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Programı: Klinik uygulama alan öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar Yarıyıl dönemlerinde toplamda 30 haftadan az olmamak şartı ile haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması

4 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nin önerdiği akademik takvimi ile başlar ve sona erer. Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonları ve Süreleri a) Klinik Beslenme Çocuk b) Klinik Beslenme Erişkin c) Toplu Beslenme Sistemleri d) Dış Hastane ve Kurum Klinik Uygulama Klinik Uygulama Alan Diyetisyen Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları 1. Her türlü klinik ve saha alanlarında bir diyetisyenin veya ilgili öğretim elemanının veya görevlendirilecek bir uzmanın sorumluluğu altında ve onların denetiminde çalışmalarını sürdürür. 2. Her uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır. 3. Sahada gözlemlediği en az bir problemin nedeni ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve bir çözüm önerisi hazırlayarak klinik uygulama alan diyetisyen öğrenciden sorumlu öğretim elemanına sunar. 4. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci uygulama yaptığı kurumda çalışma saatlerine uymak zorundadır. 5. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur. 6. Hastalık durumunda klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir (5 iş gününü aşan raporlarda klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci hangi rotasyondaysa, o rotasyon tekrar edilecektir). Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan klinik uygulama alan diyetisyen öğrenciler aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir rotasyon için 5 iş gününü aşamaz). 7. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenciler uygulama yerini yetkili öğretim elemanından habersiz değiştiremezler. Çok zorunlu durumlarda uygun görülürse kısa süre için (saatlik) izin alabilirler. 8. Her klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır. Klinik Uygulama Alanları Beslenme ve Diyetetik Bölümü klinik uygulama programı, öğrencilerin öğretim programı süresince edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan öncelikli olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu en az 1 diyetisyene sahip, yataklı tedavi veren kurumlar, uygulama

5 / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı merkezlerde bulunan kamu ve özel kuruluşlar ve ilgili alanlarda yapılır. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrencilerin uygulama yapacakları alanlar (Klinik/Kurum) Klinik uygulama rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanlarının önerileri ve Klinik Uygulama Koordinatörlüğü nün kabul onayı ile belirlenir. Her bir Klinik Uygulama Rotasyonu uygulama alanlarına ise, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu alanları, Beslenme ve Diyetetik Klinik Uygulama Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, Klinik Uygulama Koordinatörlüğü ne sunar. Koordinatörlükte alınan kararlar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı na sunularak klinik uygulama alan diyetisyen öğrencilerin uygulama alanları kesinleşir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Programı Rotasyonlarından Sorumlu Öğretim elemanları tarafından rotasyon uygulama dosyası ve öğrenci değerlendirme formu hazırlanır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Programı Rotasyonlarının uygulamalarından sorumlu öğretim üye/elemanı veya klinik/alan sorumlu diyetisyen öğrencilerin değerlendirme formlarının eksiksiz doldurulmasından sorumludur. Klinik Uygulama Sınavları Hakkında Genel İlkeler Klinik uygulamanın değerlendirilmesinde, klinik/alan sorumlu diyetisyen ile ilgili öğretim elemanının verdiği notların toplamının ortalaması klinik uygulama ara sınav notunu belirler. Klinik uygulama ders bitirme sınavı; yazılı/sözlü sınav, vaka sunumu, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı şeklinde her rotasyon alanı için yapılabilir, öğrencinin bu sınavdan en az 60 not alması gerekir. Başarı notu, ara sınav notunun %40 ı, ders bitirme sınav notunun %60 ı alınarak hesaplanır. Başarı notu en az 60 olmalıdır. Başarısız olan öğrenci dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Her klinik uygulama dersinden devamsızlık yaparak ya da devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem/yıl başarısız olduğu klinik uygulama dersini tekrarlar. Klinik uygulama alan diyetisyen öğrenci olma kriterlerini yerine getiren öğrenciler, kriterleri tamamladığı andan itibaren ilk rotasyon başında Beslenme ve Diyetetik Klinik uygulama programına katılırlar. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci ders bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olduğu klinik uygulama dersini tekrar eder. Uygulamalı Mesleki Derslerde ve Klinik Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet Beslenme öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuar çalışmalarında ve Klinik uygulamalarında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı nın öngördüğü formayı ya da beyaz önlüğü giymeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yakalarına takmaları zorunludur. Beslenme bölümü öğrencileri ütülü, temiz, beyaz forma veya önlük ile düz lastik taban önü kapalı beyaz ayakkabı / beyaz spor ayakkabı, beyaz çorap ile beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır. Öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre forma ya da laboratuar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

6 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA İLKELERİ Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama I ve II Dersinin Amacı 1. Hemşirelik öğrencilerin önceki üç yılda edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek, 2. Mezuniyet öncesi hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirme sorumluluğunu almak, mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlamak, 3. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleriyle işbirliği içinde çalışabilmek, 4. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için yapılacak hemşirelik girişimlerini mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirme becerisini kazandırmaktır. Tanımlar Bu rehberde geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır: 1. Mesleki Ders: Hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı hedefleyen ve bir yarıyıl yıl devam eden (Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamalar, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği) derstir. 2. Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet kurumları/hastane, ev, okul, işyeri vs. gibi alanlardır. 3. Klinik Uygulama Dersi: Hemşirelik lisans programının 7. ve 8. yarıyılında bulunan hemşirelik öğrencilerine mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan haftalık 28 saati kapsayan 20 AKTS lik uygulamadan oluşan Klinik uygulama I ve Klinik uygulama II dersini kapsamaktadır. 4. Klinik Uygulama Öğrencisi: Bu yönergedeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Klinik Uygulama İlkeleri koşulunu sağlayan 7. ve 8. yarıyılı Klinik uygulama öğrencisi olarak tanımlanır. Klinik Uygulama Derslerinin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Fakülte Dekanı Başkanlığında, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten Öğretim Elemanı/elemanları birlikte çalışır. 1., 2. ve 3. sınıftaki uygulamaların/laboratuvar alanlarının belirlenmesi ve öğrencilerin uygulama rotasyon çizelgeleri o dersin öğretim elemanı/elemanları tarafından uygulama yerlerinin/laboratuvarın yetkili ve/veya sorumlularının görüşleri ve yazılı izinler alındıktan sonra yapılır.

7 Uygulamaların / laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi klinik uygulama derslerini yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır. Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Resmî Gazete Sayısı: olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır. Öğrenciler, sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları ile sınava giremezler. Öğrencilerin sınavlara, öğrenci kimlik belgesi ile girmeleri zorunludur. Her öğrenci klinik uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır. Hiçbir öğrenci klinik hemşiresi veya öğretim elemanı olmadan tedavi girişimi yapamaz. Tek başına tedavi sorumluluğu alamaz. Öğrenci öğretim elemanı veya klinik hemşiresinin bilgisi olmadan tedavi sorumluluğunu tek başına alırsa doğacak hukuki sorumluluktan kendisi sorumludur. Klinik Uygulama Derslerinin İlkeleri, Önkoşulu, Devam Zorunluluğu, Yürütülmesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrenciler için; Klinik Uygulama I Dersi için; Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamalar, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan 1., 3. ve 5. Güz yarıyılına ait üst maddede bahsedilen derslerin dışında diğer derslerden ise devam almış, ancak başarı şartı aranmaksızın genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci Klinik uygulama I dersini alma hakkına sahiptir. Öğrenci, 1., 3. ve 5. Güz yarıyılına ait diğer derslerden ise devam şartını yerine getirmiş, ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin, idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya klinik uygulama koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Bu şartları sağlayan öğrenci klinik uygulama programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve Klinik Uygulama I Dersi Alan Öğrenci olarak adlandırılır. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Klinik Uygulama II Dersi için; Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamalar, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan ve derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan ve

8 2., 4. ve 6. Bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış, ancak başarı şartı aranmaksızın genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci klinik uygulama II dersini alma hakkına sahiptir. Öğrenci, 2., 4. ve 6. Bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış, ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu şartları sağlayan öğrenci klinik uygulama programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve Klinik Uygulama II Dersi Alan Öğrenci olarak adlandırılır. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümüne kayıtlı Öğrenciler İçin; Klinik Uygulama I Dersi için; Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Genel Mikrobiyoloji derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış, genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Öğrenci, 1., 3. ve 5. Güz yarıyılına ait diğer derslerden ise devam şartını yerine getirmiş, ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin, idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya klinik uygulama koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz eğitim öğretim yılından önce Afyon Sağlık Yüksek Okulu na kayıt yaptıran ve 2012 müfredatından önceki müfredata tabi olup 2012 müfredatına ders intibakı yapılanlarda bu şart aranmaz. Klinik Uygulama II Dersi için; Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Genel Mikrobiyoloji derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış, genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. 2., 4. ve 6. Bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış, ancak başarı şartı aranmaksızın genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci klinik uygulama II dersini alma hakkına sahiptir. Öğrenci, 2., 4. ve 6. Bahar yarıyılına ait diğer derslerden ise devam almış, ancak genel ortalama ile yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz eğitim öğretim yılından önce Afyon Sağlık Yüksek Okulu na kayıt yaptıran ve 2012

9 müfredatından önceki müfredata tabi olup 2012 müfredatına ders intibakı yapılanlarda bu şart aranmaz. Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Dersi, Klinik uygulama hemşirelik öğrencilerinin, mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. sınıfta Güz ve Bahar yarıyılı dönemlerinde toplamda 30 haftadan az olmamak şartı ile haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nin önerdiği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimi ile başlar ve sona erer. Klinik Uygulama Dersi Alan Öğrenci, 1., 2. ve 3. sınıf devam zorunluluğu olan mesleki uygulamalı olmayan derslerin tümünü almış, devam etme zorunluluğu olmayan ve yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrenci klinik sorumlusunu, sorumlu öğretim elemanını veya klinik uygulama koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Klinik uygulama dersi alan öğrenci olma kriterlerini yerine getiren öğrenciler, kriterleri tamamladığı andan itibaren ilk rotasyon başında Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı na katılırlar. Hemşirelikte Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonları a) İç Hastalıkları Hemşireliği, b) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, c) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, d) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, e) Psikiyatri Hemşireliği, f) Halk Sağlığı ve Hemşireliği. Hemşirelik bölümü klinik uygulama programı uygulama rotasyonlarının her birinin süresi eğitim öğretim yılı başında birim yönetim (BYK) kararına göre belirlenir. Klinik Uygulama Koordinatörlüğü: Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından oluşur. Klinik uygulama koordinatörlüğü başkanı, hemşirelik bölüm başkanlığınca bir yıllığına belirlenir. Klinik Uygulama Dersi Alan Hemşirelik Öğrencisinin Görev ve Sorumlulukları Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici her türlü klinik ve saha alanlarında bir klinik hemşirenin veya ilgili öğretim elemanının veya görevlendirilecek uzman hemşire sorumluluğu altında ve onların denetiminde çalışmalarını sürdürür. Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif rol alarak, hastanın bakımına, girişimlerine, vizitlerine ve tedavisine katılır. Hiçbir öğrenci klinik hemşiresi veya öğretim elemanı olmadan tedavi girişimi yapamaz. Tek başına tedavi sorumluluğu alamaz. Öğrenci öğretim elemanı veya klinik hemşiresinin bilgisi olmadan tedavi sorumluluğunu tek başına alırsa doğacak hukuki sorumluluktan kendisi sorumludur.

10 Hemşirelik bölümü klinik uygulama programı uygulama rotasyonunun her bir alanına uygun sağlıklı veya hasta birey için hemşirelik sürecine uygun olarak bakımını planı uygular ve yürütür. Diğer çalışanlarla birlikte klinik ve laboratuvar işlemlerini izler ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlar. Hastaları evdeki bakım devamlılığına hazırlamak amacı ile her klinik alan içinde belirlenecek hasta grupları için grup eğitimi programları düzenler, yürütür ve taburculuk eğitimi verir. Her uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır. Klinik alanda gözlemlediği en az bir problemin nedeni ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve bir çözüm önerisi hazırlayarak klinik uygulamadan sorumlu öğretim elemanına sunar. Nöbet sırasında görevli hemşireye karşı doğrudan sorumludur. Uygulama alanlarının her birinde hafta içi 1 gece (16 saat) veya hafta sonu 1 gündüz (8 saat) olmak üzere nöbet tutabilir. Gece nöbetlerinin 1 gün öncesi ve sonrasında izinli sayılır. Resmi tatillerde nöbet tutmaz. Klinik uygulama dersi alan öğrenci adına düzenlenmiş gece nöbet programına uyması zorunludur. Klinik uygulama dersi alan öğrenci gece nöbet günlerinde devamsızlık yapamaz. Klinik uygulama dersi alan öğrenci uygulama yaptığı klinikte, klinik çalışma saatlerine uymak zorundadır. Hemşirelik bölümü klinik uygulama programı süresince forma bütünlüğüne uymak zorundadır. Güz veya bahar dönemi boyunca en fazla beş iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur. Hastalık durumunda klinik uygulama dersi alan öğrenci bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. Rapor aldığı günler devamsızlıktan sayılır. Rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir (5 iş gününü aşan raporlarda klinik uygulama dersi alan öğrenci o dersi tekrar edecektir). Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan klinik uygulama dersi alan öğrenci aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir klinik uygulama dersi için 5 iş gününü aşamaz). Devamsızlık süresinin tamamını bir hemşirelik bölümü klinik uygulama programı uygulama rotasyonu içinde kullanamaz. Klinik uygulama dersi alan öğrenci uygulama yerini sorumlu öğretim elemanından habersiz değiştiremez. Çok zorunlu durumlarda uygun görülürse kısa süre için (saatlik) izin alabilirler. Uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır. Hemşirelik bölümü klinik uygulama programı, öğrencilerin öğretim programı süresince edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan öncelikli olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, Yönetim

11 Kurulunun uygun bulduğu uygulama/laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar ve ilgili alanlarda yapılır. Klinik uygulama dersi alan öğrenci uygulama yapacakları alanlar (Klinik/Kurum) Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanlarının önerileri ve Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Koordinatörlüğünün kabul onayı ile belirlenir. Her bir klinik uygulama programı uygulama rotasyonu uygulama alanlarına ise, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu alanları, Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Koordinatörlüğüne sunar. Koordinatörlükte alınan kararlar, Hemşirelik Bölümü Başkanlığına sunularak klinik uygulama dersi alan öğrenci uygulama alanları kesinleşir. Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Rotasyonlarından Sorumlu Öğretim elemanları tarafından rotasyon uygulama dosyası ve öğrenci değerlendirme formu hazırlanır. Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonlarının uygulamalarından sorumlu öğretim üye/elemanı veya klinik/alan sorumlu hemşiresi öğrencilerin değerlendirme formlarının eksiksiz doldurulmasından sorumludur. Klinik uygulama dersi alan öğrenci, bakım sorumluluğunu üstlendiği birey/bireyler için bakım planı uygulayarak çalışır ve verdikleri bakımı uygulama dosyasında belirlenen formatta belgeler. Uygulama bitiminde bakım dokümanları, Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı Uygulama Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edilir. Klinik uygulama dersi alan öğrenci, uygulama yaptığı kuruluşun yazılı tüm kurallarına uymak zorundadır. Klinik uygulamanın değerlendirilmesinde, klinik/alan sorumlu hemşiresi ile ilgili öğretim elemanının verdiği notların toplamının ortalaması klinik uygulama ara sınav notunu belirler. Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II ders bitirme sınavı; yazılı/sözlü sınav, vaka sunumu, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı şeklinde her rotasyon alanı için yapılabilir, öğrencinin bu sınavdan en az 60 not alması gerekir. Başarı notu, ara sınav notunun %40 ı, ders bitirme sınav notunun %60 ı alınarak hesaplanır. Başarı notu en az 60 olmalıdır. Başarısız olan öğrenci dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Her Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II dersinden devamsızlık yaparak ya da devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem/yıl başarısız olduğu dersi (Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II) tekrarlar. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci ders bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olduğu Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II dersini tekrar eder. Yaşam boyu Öğrenme Programı veya uluslararası değişim programları ile klinik uygulama(klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II) ve 4. sınıf eğitimlerini yurtdışında yürüten öğrencilerin resmi işlemlerine ek olarak Bölüm Değişim Koordinatörü (Erasmus Koordinatörü) ve yıl içi uygulama komisyonu, denklik ve not dönüşüm işlemlerini yapar. Değerlendirmede doğrudan dönüşüm sistemi kullanılır. Hemşirelik Bölümü Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet Hemşirelik öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuvar çalışmalarında ve Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Programı

12 uygulamalarında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı nın öngördüğü formayı giymeleri zorunludur. Klinik uygulaması yapan öğrenci hemşireler ütülü, temiz, beyaz forma ve düz lastik taban, beyaz önü kapalı ayakkabı/beyaz spor ayakkabı/önü kapalı kaymayan beyaz sabo terlik, beyaz çorap ve beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır. Aile sağlığı merkezi, okullar, ev ziyaretleri ve benzeri saha uygulaması gerekli olduğunda öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre forma ya da laboratuvar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

13 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA I ve II DERSİ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü nde okuyan öğrenciler; ilk 3 yıl için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü müfredatı kapsamında gerekli ön şartları tamamlayıp 4. sınıfa geçerek Klinik Uygulama I ve II dersini almaya hak kazanırlar. MADDE 2: Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler a) Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı, dersi yöneten öğretim elemanı/öğretim elemanları ve Birim Yönetim Kurulu (BYK) ile birlikte çalışır. b) Uygulama alanları öncelikli olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere, BYK nın uygun bulduğu uygulama/laboratuvar alanları, uygun donanım ve olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar arasından seçilir. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yapmak istedikleri merkezler, Bölüm Başkanı ve BYK onay verdiği takdirde gerçekleşebilir. Bu ilkelere göre; 1-4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi uygulama/laboratuvar alanlarının belirlenmesi; o dersin öğretim elemanı/öğretim elemanları tarafından, uygulama yerlerinin/laboratuvarların yetkili ve/veya sorumlularının görüşleri, yazılı izinler veya bölüm başkanlığının onayı alındıktan sonra yapılır. 2- Uygulama/ laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi bunları yürüten öğretim elemanı/ öğretim elemanları tarafından yapılır. 3- Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Önlisans ve Lisans Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin Madde 16 sı uyarınca yapılır. 4- Öğrenciler cep telefonu, bilgisayar, telsiz cihazlar vb. elektronik cihazları ile sınava giremezler. Sınavlara öğrenci kimlik belgesi ile girmek zorunludur Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır. 6- Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında

14 ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır. 7- Öğrenciler uygulama alanlarının her birinde haftada 35 saat olacak şekilde (Hafta içi ve gerektiğinde hafta sonu 7'şer saat olmak üzere) çalışarak haftalık uygulamalarını tamamlarlar. MADDE 3: 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II Dersi Koordinatörlüğü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanı/öğretim elemanlarından oluşur. 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi Koordinatörlüğü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı nın ön gördüğü öğretim elemanı/öğretim elemanları tarafından bir yıllığına BYK onayı doğrultusunda belirlenir. 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi Koordinatörlüğü nün görevleri; 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve BYK nın onayına sunmak, 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersini alacak olanların, rotasyon ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili kuruma göndermek, 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi için ortak toplantı düzenlemek, Bitirme sınavı grupları ve tarihlerini BYK nın onayına sunmaktır. MADDE 4: Rotasyon Sorumlusu 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersinin verildiği kurumda öğrenci fizyoterapiste iş veya görev veren ve onu denetleyen öğretim elemanı/veya sorumlu fizyoterapist, o öğrenci fizyoterapistin rotasyon sorumlusu dur. Öğrenci fizyoterapistin rotasyon sorumlusu 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi Koordinatörlüğü tarafından belirlenmektedir. Rotasyon Sorumlusunun görevleri; Rotasyon boyunca öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek, Öğrenci fizyoterapist eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak, Öğrenci fizyoterapistin rotasyon çalışmasını değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu rotasyon değerlendirme formunda belirterek 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi Koordinatörlüğüne göndermektir. MADDE 5: 4. Sınıf Klinik Uygulama I Dersi ile İlgili Temel İlkeler Sağlık Bilimleri Fakültesi ne kayıtlı öğrenciler için; Ön Şartlar Sağlık Bilimleri Fakültesi ne kayıtlı öğrenciler için 4. Sınıf Klinik Uygulama I dersi ile ilgili ön şartlar Tablo 1 de gösterilmiştir.

15 ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI Tablo 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf Klinik Uygulama I Dersi ile İlgili Ön Şartlar Dönem Ders adı Dersi almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak Dersten başarılı olmak *Türk Dili I *Yabancı Dil I *Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Anatomi I Fizyoloji I *Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Histoloji ve Embriyoloji Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı *Seçmeli ders I Manipulatif Tedavi Teknikleri I Biyomekani ve Kinezyoloji I Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Nöroanatomi Elektroterapi I *Dahili Tıp Bilimleri Mesleki İngilizce I *Genel Mikrobiyoloji *Alan Dışı Seçmeli Ders I İKİNCİ YIL-YAZ YARIYILI Yaz Uygulaması Ortopedik Rehabilitasyon Pulmoner Rehabilitasyon İş ve Uğraşı Terapisi Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Pediatrik Rehabilitasyon Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon *Biyoistatistik ve Araştırma Metodolojisi *Seçmeli Ders II *Seçmeli Ders III * Öğrenci bu derslerin yarıyıl sınavından başarısız olması durumunda, derslerin yıl içi ve yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, 4. Sınıf danışmanını ve 4. Sınıf Klinik Uygulama Koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Afyon Sağlık Yüksekokulu na kayıtlı Öğrenciler için; Ön Şartlar

16 İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI BİRİNCİ YIL BAHAR YARIYILI 2. Sınıf stajını başarıyla tamamlamış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ndeki birinci dönemde alınan tüm mesleki (Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Oryantasyon, Genel Mikrobiyoloji, Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji I, Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Nörofizyoloji Nöroanatomi, Elektroterapi II, Manipulatif Tedavi I, Pulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Terapisi, Balneo ve Hidroterapi) ve uygulamalı dersleri almış ve geçmiş olmaları gerekir. Ayrıca bu kapsam dışındaki dersleri de almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekir. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. MADDE 6: 4. Sınıf Klinik Uygulama II Dersi ile İlgili Temel İlkeler Sağlık Bilimleri Fakültesi ne kayıtlı Öğrenciler için; Ön Şartlar Sağlık Bilimleri Fakültesi ne kayıtlı öğrenciler için 4. Sınıf Klinik Uygulama II dersi ile ilgili ön şartlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf Klinik Uygulama II Dersi ile İlgili Ön Şartlar Dönem Ders adı Dersi almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak Dersten başarılı olmak *Türk Dili II *Yabancı Dil II *Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Anatomi II Fizyoloji II *Temel Psikoloji *Hareket ve Fonksiyon Gelişimi Isı ışık ve Hidroterapi *Fizik *İletişim Becerileri Manipulatif Tedavi Teknikleri II Biyomekani ve Kinezyoloji II Egzersiz Fizyolojisi Temel Egzersiz Uygulamaları Elektroterapi II *Cerrahi Bilimleri Mesleki İngilizce II *Alan Dışı Seçmeli Ders II İKİNCİ YIL-YAZ YARIYILI Yaz Uygulaması

17 ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI Kardiyak Rehabilitasyon Nörofizyolojik yaklaşımlar II Ortez ve Protez Rehabilitasyonu Nörolojik Rehabilitasyon Romatolojik Rehabilitasyon *Seçmeli Ders IV *Seçmeli Ders V * Öğrenci bu derslerin yarıyıl sınavından başarısız olması durumunda, derslerin yıl içi ve yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, 4. Sınıf danışmanını ve 4. Sınıf Klinik Uygulama Koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. Afyon Sağlık Yüksekokulu na kayıtlı Öğrenciler için; Ön Şartlar 2. Sınıf stajını başarıyla tamamlamış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ndeki ikinci dönemde alınan tüm mesleki(fonksiyonel Anatomi, İleri Fizyoloji, Elektroterapi I, Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji II, Egzersiz Fizyolojisi, Tedavi Hareketleri, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Isı-Işık, Manipulatif Tedavi II, Kardiyak Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Pediatrik Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapisi) ve uygulamalı dersleri almış ve geçmiş olmaları gerekir. Ayrıca bu kapsam dışındaki dersleri de almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekir Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. MADDE 7: 4. Sınıf Klinik Uygulama Eğitim Programı ve Süresi Öğrenci fizyoterapistin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar yarıyıl dönemlerinde uygulanan temel mesleki bir uygulamadır. Bu dersin uygulaması Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nin önerdiği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosunun onayladığı akademik takvimi ile başlar ve sona erer. MADDE 8: 4. Sınıf Klinik Uygulama Eğitimi Uygulama Üniteleri 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi boyunca öğrenci fizyoterapist, 4. Sınıf Klinik Uygulama koordinatörlüğünün belirlediği dönemlerde rotasyonla, gerekli görülen fizyoterapi uygulama ünitelerinde uygulama yapar ve uygun gördüğü hastane işleyişi ile paralel olacak şekilde, konsültasyon doğrultusunda servis ve yoğun bakımlara gider. MADDE 9: 4. sınıf Öğrenci Fizyoterapistin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Klinik uygulama dersi alan öğrenci fizyoterapist sorumlu olduğu hastaya edinmiş olduğu bilgi ve birikimleri doğrultusunda ve Klinik Uygulama I ve II dersi kapsamında

18 hastanede görevlendirilen sorumlu fizyoterapist gözetiminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyona ilişkin Değerlendirmeleri ni ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları nı yapar. Rotasyon sorumlusunun verdiği görev ve sorumlulukları eksiksiz ve özenli bir şekilde yerine getirmek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) nin çalışma düzeni ve kurallarına uymak zorundadır. Öğrenci fizyoterapist, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon sorumlusu onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur. Hastalık durumunda öğrenci fizyoterapist bir yarıyıl boyunca en fazla 5 günlük rapor alabilir. Fizyoterapist öğrenci rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir (5 günü aşan raporlarda öğrenci hangi rotasyondaysa, o rotasyonu tekrar eder). Ancak bir rotasyonda 5 günlük rapor hakkını kullanan öğrenci aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 günü kullanamaz (Raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı için 5 günü aşamaz). Öğrenci fizyoterapistler ortak klinik uygulama toplantısına katılmak zorundadırlar. MADDE 10: Klinik Uygulama Sınavları Hakkında Genel İlkeler Klinik uygulama dersi alan öğrenci fizyoterapistler güz ve bahar yarılı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Her iki ana grup altında hastane işleyişi göz önünde bulundurularak alt rotasyon grupları oluşturulur. Öğrenci fizyoterapistlerin eğitim sürecinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır. Klinik uygulama öğrencisinin ilgili dönem ve yılda başarılı sayılması 2 faktöre bağlıdır; 1.Rotasyon Notu Uygulama yaptığı kurumdaki tüm alt rotasyonlardan bu yönerge çerçevesinde; belirlenmiş şekilde doldurulan değerlendirme formu (Öğrenci Değerlendirme Formu Ek 1 dedir.) doğrultusunda verilen uygulama başarı notu rotasyon notu olarak geçer. Öğrencinin uygulamaları rotasyon sorumlusu tarafından değerlendirilir. Öğrenci Değerlendirme Formları na 100 (AA) üzerinden bir rotasyon notu verilir. Bu notun 60'dan (CC) az olması halinde öğrenci başarısız sayılır ve bu rotasyonu tekrarlamak zorundadır. Rotasyondan başarısız olan öğrenci fizyoterapist, bitirme sınavına giremez. 2. Bitirme Sınavı Her dönem sonunda ilgili dersin öğretim elemanları tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı bitirme sınavına girmek zorundadır. Yazılı sınav toplu olarak, sözlü ve uygulamalı sınavlar ise bireysel olarak yapılır. Öğrenci fizyoterapist kendisi için belirlenmiş olan grupta ve o grup için belirlenmiş tarih ve saatte sınava girmek zorundadır. Bitirme sınavları ve bütünleme sınavlarının tarihi 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II dersi Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve uygulanır. Sınav haftasından sonraki ilk iş gününde klinik uygulama eğitimleri başlar. Rotasyon, Dönem ve Yıl Uzatma:

19 Öğrenci fizyoterapistlerin eğitimi güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyılda yapılır. Klinik uygulama I ve II dersi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi, rotasyon şeklinde yapılır. Ana rotasyon bölümleri nöroloji ve ortopediden oluşur, dönem sonunda öğrenci fizyoterapist sorumlu olduğu ana gruptan bitirme sınavına girmek zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu takdirde alabildiği ilk yarıyılda kaldığı ana grubu tekrarlayacak ve sonrasında dönem bitirme sınavına tekrar girecektir. MADDE 11: Uygulamalı Mesleki Derslerde ve 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II Dersinde Kullanılacak Kılık-Kıyafet Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri güz ve bahar yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuvar çalışmalarında ve 4. Sınıf Klinik Uygulama I ve II Dersinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı nın öngördüğü yalnızca belirtilen renkte/renklerde üniforma giymek (mavi üniforma ya da beyaz önlük) ve yaka kartı (fotoğraflı, 4. sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi) takmak zorundadır. Öğrenciler ütülü, temiz, üniforma veya önlük; düz, lastik taban, beyaz, önü kapalı ayakkabı/spor ayakkabı, beyaz çorap ve beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır. Ek-1: KLİNİK UYGULAMA I-II DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Öğrenci No: Ö.Elemanı: Ad Soyad: UYGULAMA NOT VERME KRİTERLERİ PUAN ALDIĞI PUAN DERSE DEVAMLILIK 1-Görev yerine tam vaktinde gelme 5 2-Hastaları zamanında alma 5 3-Derse devamlılık (gereksiz izin kullanmama) 5 4- Görev yerinden tam vaktinde ayrılma 5 SORUMLULUK BİLİNCİ 1-Görev yerinde kullanılan araç ve gereçlerin düzenini koruma 5 2-Hastalara karşı sorumluluk alma 5 3-Sorumlu fizyoterapistin verdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme 5 4-Ekip çalışmasına yatkınlık 5 5-Kılık, kıyafet düzenine uyma 5 6-Görev yerini izinsiz terk etme 5 TUTUM VE DAVRANIŞ 1-Hastalara karşı saygı 5 2-Arkadaşlarına ve sağlık personeline saygı 5 3-Görev yerinde etrafı rahatsız etme (müzik dinleme, cep tlf. İle konuşma 5 vb.) ÖĞRENCİNİN BİLGİ BİRİKİMİ VE VERİMLİLİĞİ 1-Öğrencinin hastasına uyguladıkları, pratik bilgisi 5

20 2-Uygulamalarda hastasına karşı verimliliği 5 3-Öğrenmeye açık olması 5 4-Öğrencinin sunumu (hazırlanma, konu anlatım, hakimiyet) 15 5-Kendisini geliştirmesi 5 UYGULAMA NOTU: 100 UYGULAMA ORANI: %50 UYGULAMA PUANI: YAZILI SINAV NOTU: YAZILI SINAV ORANI: %50 YAZILI PUANI: GENEL TOPLAM: %100 (uyg.puanı + yazılı puanı)

21 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEKİ UYGULAMA DERSİ İLKELERİ Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır. a) Mesleki Uygulama Dersi: Öğrencilere mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I ve II dersleridir. b) Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği sağlık hizmet kurum ve kuruluşlarıdır. c) Mesleki Uygulama Öğrencisi: Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I ve II dersinin Ön şartlarını sağlayan dördüncü sınıf öğrencileri mesleki uygulama yapan öğrenciyi tanımlanır. Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama Dersinin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler Sağlık Yönetimi bölümünde, haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu, teorik ve uygulamalı dersler dahil, her yarıyıl için haftada 40 ders saatini geçemez. Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Dekanın Başkanlığında, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten öğretim elemanı birlikte çalışır. Uygulama alanları öncelikli olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere, Fakülte Yönetim Kurulunun ve bölüm Başkanlığının uygun bulduğu uygulama alanlarına sahip kamu kurumu (İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastaneleri gibi) ve özel kuruluşlar arasından seçilir. Mesleki Uygulama Dersi Rotasyonu uygulama birimlerine, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu birimleri, Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama Dersi rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı na sunularak Mesleki Uygulama birimleri kesinleşir. Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği nin Madde 16 uyarınca yapılır. Öğrenciler sınavlara cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları ile girmeleri yasaktır. Sınavlara öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi ile girmeleri zorunludur.

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 26/07/2011 Sağlık Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Staj Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim gören öğrencilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ UYGULAMA DERSİ ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu esaslar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1-) Bu yönergenin amacı İstanbul Aydın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 319 YAZ STAJI I, FTR 419 YAZ STAJI II YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 319 YAZ STAJI I, FTR 419 YAZ STAJI II YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 319 YAZ STAJI I, FTR 419 YAZ STAJI II YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans,

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu esaslar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Celal Bayar

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 1.SINIF/1. YARIYIL FTR 101 Fizyoterapiye Giriş ve Etik Zorunlu 2+0+2

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMALARI VE YAZ STAJI YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMALARI VE YAZ STAJI YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMALARI VE YAZ STAJI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMALARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören hemşirelik öğrencileri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 405 KLİNİK UYGULAMA I VE FTR 406 KLİNİK UYGULAMA II DERSİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ ve TANIMLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ ve TANIMLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 31.07.2012 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyon Karar No: 195 Sağlık Bilimleri Fakültesi nin Ergoterapi Bölümü nün Bologna süreci kapsamında eğitimöğretim programlarının düzenlemesi hakkındaki

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararları

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararları Oturum Tarihi : 29.06.2015 Oturum No : 17 KARAR 2015/17/01 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yıl içi uygulamaları ve entegre uygulamalarında

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI 08.06.2016 07 02 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVI BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVI 07.01.2013 Pazartesi 9-10-11 09.00 İngilizce-I 08.01.2013 Salı 9-10-11 09.00 Beslenmeye Giriş 09.01.2013 Çarşamba 9-10-11

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-X BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ ÖĞRETİM UYGULAMA YÖNERGESİ

12.02.2014 SENATO 2014/2-X BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ ÖĞRETİM UYGULAMA YÖNERGESİ 12.02.2014 SENATO 2014/2-X BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ ÖĞRETİM UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans,

Detaylı

T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T. C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-4 no lu kararıyla onaylanmıştır. SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV VE DERS UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV VE DERS UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV VE DERS UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı; Artvin Çoruh

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi,

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1: Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Batman Üniversitesi Sağlık

Detaylı

I. SINIF İngilizce-I Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Salı Beslenmeye Giriş

I. SINIF İngilizce-I Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Salı Beslenmeye Giriş BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 11 09.00 İngilizce-I 9 10.00 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I 05.02.2013 Salı 10-11 09.00 Beslenmeye Giriş 06.02.2013 Çarşamba 08.02.2013 Cuma 05.02.2013 Salı 9 9 09.00 Psikolojiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ YÖNERGESİ (BES403-Kurum ve Hastane Uygulamaları-I) (BES404- Kurum ve Hastane Uygulamaları-II) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yıldırım

Detaylı

T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 421132501 Yaz Stajı (3. Sınıf) Klinik Staj Defteri Öğrencinin Adı-Soyadı : Öğrencinin Numarası : ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA USUL ve ESASLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1: Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi İzmir

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav

Detaylı

ç) Öğrenci: Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğrencilerini,

ç) Öğrenci: Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğrencilerini, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAZ STAJI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönerge, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİTİRME TELAFİ SINAVI

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİTİRME TELAFİ SINAVI FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİTİRME TELAFİ SINAVI 08.07.2011 Cuma 08.07.2011 Cuma 08.07.2011 701 10:00 Biyokimya 701 11:00 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Metodoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDAT

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDAT 1. SINIF 1.SINIF l. YARIYIL (Güz) (01) Kodu Z/S Dersin Adı T U L K Z BESLENMEYE GİRİŞ 3 0 0 3 4 Z TEMEL KİMYA-I

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV KILAVUZU

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV KILAVUZU BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nin ders kurulu ve sınavları ile ilgili uygulanacak

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge 15 Ağustos 2013 tarihli Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA ve YAZ STAJI YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA ve YAZ STAJI YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mensubu olacakları hemşirelik, ebelik

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLI BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLI BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞL BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı Cumartesi Yabancı Dil Tıbbi Terminoloji Yabancı Dil Pratik Temel Fizik 10.15-11.00 Yabancı Dil Tıbbi Terminoloji

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi I.GENEL HÜKÜMLER

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi I.GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi I.GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik

Detaylı

T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı FTR 315 Klinik Staj Değerlendirmesi Öğrencinin Adı-Soyadı : Öğrencinin Numarası : ÖĞRENCĠ GENEL BĠLGĠLERĠ

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) İşyeri Eğitimi nin amacı Teknoloji Fakültesi Öğrencileri

Detaylı

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASTON BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. Yarıyıl Ders Planı FTR101 Anatomi I 4 4 6 FTR103 Fizyoloji I 4 0 4 FTR105 İlkyardım 2 0 3

Detaylı

T.C. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 30.05.2011 tarih ve 27949 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Altınbaş Üniversitesi

Detaylı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu uygulama

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) ADI Teorik Pratik Kredi AKTS ANA 101 Anatomi I 4 2 5 5 Zorunlu TAR

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 31.10.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 31.10.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 486 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü nün lisans programında seçmeli statüde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ondokuz

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ USUL VE ESASLARI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ USUL VE ESASLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu staj usul ve esaslarının amacı, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı İnönü Üniversitesi Önlisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞĠTĠM EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞĠTĠM EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞĠTĠM EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 07.11.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 07.11.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 489 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu nun Aile ve Tüketici Bilimleri Staj Yönergesi

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 06/06/

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 06/06/ TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 06/06/2017 10.00 12 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

III. SINIF (1. Hafta) III. SINIF (2. Hafta)

III. SINIF (1. Hafta) III. SINIF (2. Hafta) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ 21.11.2011 Pazartesi 10 09.00 Temel Kimya 22.11.2011 Salı 10 10.00 Temel Matematik 23.11.2011 Çarşamba 10 11.00 Halk Sağlığı- I 24.11.2011 Perşembe 10-13

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yaz stajı, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülte (Tıp Fakültesi

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

DERSİN ADI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU

DERSİN ADI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ADI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU SBES141 Psikoloji 10.11.2018 15:00 B219-B220 BES161 Temel Kimya I 12.11.2018 13:30 B219-B220 BES101 Mesleki Oryantasyon 13.11.2018

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI Amaç ve Kapsam STAJ YÖNERGESİ Madde 1 - Yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi

Detaylı