T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS"

Transkript

1 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 1. YARIYIL RZ101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Z Açıklama Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilidir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in hazırlık derslerine dayanır. Temel sanat dersleri, görsel tasarımın esaslarına dayanarak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar. Temel sanat dersleri Londra da, Maurice de Sausmares, Harry Thrubron, Tom Hudson, Victor Pasmore ve Richard Hamilton tarafından başlatıldı. Victor Pasmore, temel sanat derslerinin; sanat eğitimi için bilimsel bir eğitim sağladığını iddia etmiştir. OZ121 TEMEL İNGİLİZCE I Z Açıklama Şimdiki zaman; geniş zaman, bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriğini yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.). OZ101 TÜRK DİLİ I Z Açıklama Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleriyle ilgili bilgi verilir. Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları) hakkında bilgi verilir. Düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık);

2 metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazmalarıyla ilgili bilgi verilir. UOZ101 KARİYER PLANLAMA Z Açıklama Dersinin amacı, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve öğrencilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırmaktır. Kariyer Planlama, çalışanların değerleri, ihtiyaçları, iş deneyimleri, fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır. Bireysel uygulama yapılacak bir derstir. Kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlar. RZ103 DESEN I Z Açıklama Desen nedir; amacı, işlevi, tarihi ve günümüzdeki uygulama alanları incelenir. Desen çalışmasında temel araç-gereçler; kalem, kâğıt, çizim yüzeyleri ve olanakları anlatılır. Çizime başlarken; duruş, bakış, tutuş, gözlem ve çizim yüzeyinin denetimi incelenir. Kâğıda yerleştirme; ölçümleme, konumlandırma, kompozisyon ilkeleri anlatılır. Figürde oran-orantı; parça-bütün ilişkisi, boşluk-doluluk ve plan; (düzlem-derinlik) ön-arka ilişkisi, derinlik katmanları, hareket, ritim, mekân yaratma gibi olgular figür ve mekân çerçevesinde uygulama yoluyla anlatılır. Nokta, çizgi, leke ve varyasyonlarının ışık ve gölge yaratmadaki olanakları farklı perspektif yöntemleri anlatılır. Figürde ışık ve gölge; (çizgisel-gölgesel) aydınlık ve karanlık, gölgedeki ışık ve dağılımı gibi konular üzerinde ders yürütülecektir. RZ105 MODELAJ VE ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME I Z

3 Açıklama Kütle, hacim ve form gibi olguların teorik olarak kavranabilmesi sağlanır. Bu olguların daha iyi anlaşılabilmesi için, öncelikli olarak yüzey derinlik ilişkisi, katman, boşluk doluluk ve hiyerarşi gibi kavramlar ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Bu uygulamalar için kullanılacak malzemeler; kalem, mürekkep, boya ve buluntu malzemelerdir. Bu malzemelerin olanakları ile ilerleyen aşamalarda rölyef uygulamalarına geçilir. RZ115 DİJİTAL OKURYAZARLIK Z Açıklama Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Derste, dijital okuryazarlık kavramına ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma gibi çok çeşitli konular işlenecektir. RZ107 SANAT TARİHİ I: TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ Z Açıklama İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak sanayi devrimine kadar uzanan mimari resim heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir. Bu ders teorik bir ders olup sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir. RZ109 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Z Açıklama Antik Yunan ve Roma mitolojilerini kavramak ve sanat eseri çözümlemelerinde bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmek. Antik Yunan mitolojisinin kaynakları, Yunan-Roma mitolojisi ve metafiziği, resim sanatının farklı dönemlerinden örneklerle ele alınacaktır. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS111 FOTOĞRAF VE VİDEO I S Açıklama Derste temel fotoğrafçılık bilgileri fotoğraf

4 makinelerinin türleri objektif türleri ve özellikleri enstantane diyafram ışık ve ışık ölçüm; pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç izlenir. Fotoğraf sanatı hakkında temel bilgiler alır. Kamera ve kurgu tekniklerini bilir. Fotoğraf ve video sanatının tarihi ve çağdaş örnekleri bilir. Video ve fotoğraf uygulamaları yapar. Video ve fotoğraf uygulamalarının biçim ve içerik ilişkisi açısından irdelenmesidir. Yeni teknolojilerle geleneksel medyumların ilişkisini açıklar. Farklı medya türleri açıklanır. Bu dersin sonunda öğrenci; güncel görüntü teknolojileri birlikteliğinde sanatsal projeler gerçekleştirme ve özgün dillerini yaratabilmek için yeni deneyimler edinecektir. Alana ilişkin yeni teknolojilerle kendine ait sanatsal ve entelektüel bakış açısı geliştirebilme ve geleneksel medyumları yeni bağlamlarla dönüştürebilme deneyimi edinecektir. RS113 SANAT VE KÜLTÜR I S Açıklama Kültürel tarih üzerine düşünce formlarının ve araştırma formlarının belirlenmesi. Tarih içinde kültürel çeşitliliklerin irdelenmesidir. Kültürel üretim yerel kültürler kültürel antropoloji bağlamlarının incelenmesi. Kültürel üretim süreçlerine dinamik olarak sanatın kültürel kimliklere ve gelişimlere tesirlerinin incelenmesidir. Bu ders teorik bir ders olup sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir RS115 TEMEL SANAT KAVRAMLARI I S Açıklama Plastik sanatlarla ilişkili temel kavramları açıklamak, resimde kullanılan biçimsel elemanların yüzey üzerine nasıl değerlendirileceği ile ilgili kriterler hakkında bilgi vermek dersin içeriğini oluşturmaktadır. Çizimin başlangıcını oluşturan nokta, çizgi, leke, doku, ışıkgölge, açık-koyu, biçim, çokluk-birlik, denge, hiyerarşi, ekonomi, ritim, derinlik gibi plastik sanat öğeleri ve kompozisyon ilkeleri ve terimleri anlatılır. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 AKTS KREDİ TOPLAMI 30

5 2. YARIYIL RZ102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II Z Açıklama Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in hazırlık derslerine dayanır. Öğrencinin bu derste kendini ortaya çıkarabilecek çok yönlülüğü ve özgünlük sağlanır. OZ122 TEMEL İNGİLİZCE II Z Açıklama Geçmiş zaman; gelecek zaman, kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.) hedeflenir. OZ102 TÜRK DİLİ II Z Açıklama Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. RZ104 DESEN II Z Açıklama Modelden etüt çalışmaların kapsamında hacim, derinlik, anatomi ve figür-mekân ilişkisi incelenir. Desen I dersinde tek rengin tonu, çizgi değeri, yoğunluğu ile ilgili yeterince uygulama yapmış olan öğrenci bu dönem renk ilişkilerini de kullanarak mekân içerisinde perspektif kurallarına bağlı kalarak figür ilişkisini çözmeye çalışır.

6 Bu çalışmalar temelinde üç boyutlu modelin önemini kavratılması açısından tors, büst, rölyef ve heykel çalışmaları temel alınır. RZ106 MODELAJ VE ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME II Z Açıklama Buluntu malzemelerle rölyef çalışmaları bu derse başlangıç noktasıdır. Derinlik, ışık gölge ve üç boyutluluk algısının kavranabilmesi için kil ile uygulama yapılır. Oran orantı, boşluk-doluluk, olgularının kopya rölyef çalışmaları üzerinden anlatımı sağlanır. RZ108 SANAT TARİHİ II: ORTAÇAĞ Z Açıklama Rönesans ı hazırlayan koşulların oluşmaya başladığı 13. yüzyıl İtalya sı ve sanatından başlanarak, Barok dönemin sonuna kadarki süreç aşağıda belirtildiği şekilde ele alınacaktır: 13. yüzyıl İtalya sında sanat, Rönesans sanatı başlığı altında 14. yüzyıl İtalya yüzyıl Kuzey Avrupa - Fransa, Kutsal Roma imparatorluğu yüzyıl İtalya - Yüksek Rönesans - Geç Rönesans, Manyerist sanat, yılları arasında Kuzey Avrupa ve İspanya da sanat, Barok sanat başlığı altında İtalya, İspanya, Kuzey Avrupa incelenecektir. Ele alınan dönem ile bu dönemdeki sanatsal üslubun ortaya çıkmasına neden olan coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal ve tüm kültürel koşulları ele alınacaktır. Sözü edilen unsurların sanat üslupları, sanat anlayışı ile eserlerin oluşum ve gelişim süreçlerine nasıl yansıdığı değerlendirilecektir. RZ110 MİTOLOJİ VE SANAT Z Açıklama Skolastik felsefenin irdelenerek batı kültür ve sanatının temellerinden olan kutsal metinlerin sanat eserlerinin çözümlenmesinde bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmek. Hıristiyan kültlerin ve karakterlerin, Tevrat ta anlatılan peygamber öykülerinin ve Hıristiyanlığa ait kutsal metinlerin sanata yansıma biçimleri hakkında bilgi verilir. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS112 FOTOĞRAF VE VİDEO II S Açıklama Fotoğraf ve video çekimi hakkında temel bilgiler verilir.

7 Kamera açı ve çekim ölçekleri ve planları gibi teknik bilgiler aktarılır. Optik, elektronik, mekanik bir araç olarak kamera ve fotoğraf makinası bilgisi verilir. Fotoğraf ve video sanatının tarihi ve çağdaş örnekler video ve fotoğraf uygulamaları yapılır. Video, fotoğraf uygulamalarının biçim ve içerik ilişkisi açısından irdelenmesi yapılır. RS114 SANAT VE KÜLTÜR II S Açıklama Kültürel tarih üzerine düşünce formlarının ve araştırma formlarının belirlenmesi. Tarih içinde kültürel çeşitliliklerin irdelenmesidir. Kültürel üretim yerel kültürler kültürel antropoloji bağlamlarının incelenmesi. Kültürel üretim süreçlerine dinamik olarak sanatın kültürel kimliklere ve gelişimlere tesirlerinin incelenmesidir. Bu ders teorik bir ders olup sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir. RS116 TEMEL SANAT KAVRAMLARI II S Açıklama Temel Sanat eğitim II dersiyle paralel gidecek olan bu ders kapsamında renk teorileriyle ilgili önemli terimler açıklanacaktır. Renk kavramının sanat tarihsel süreç içerisinde bağımsız bir olgu olarak karşımıza ilk çıktığı akım olan İzlenimcilik in belirdiği dönemin düşünsel atmosferi irdelenecektir. Bu minvalde önemli renk kuramları ve söylemler aktarılacaktır. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ201 RESİM I Z Açıklama Temel Sanat Eğitimi ve Desen derslerinde öğrenilen renk kuramları ve kompozisyon bilgilerinin farklı konularda geliştirilerek seçme- algılama-düzenlemeifade etme becerilerinin uygulanması. Natürmort-iç

8 mekân- peyzaj çok figürlü kompozisyon çalışmaları. Bu ders, öğrenciye gözlem-deney ve bilgi aktarımının dengelenerek yürütüldüğü ve öğrenciye altyapı oluşturacak temel resim bilgilerinin verildiği bir çalışmayı içerir. Çizgi, renk, leke, doku kavramlarını oluşturur. Temel kavramları reprodüksiyon üstünde oluşturur. Resmi sanat yapıtı yapan özellikleri ortaya koyar. İç mekân ve dış mekân konulu gözleme dayalı kompozisyonlar betimler. İç mekân ve dış mekân konulu imgesel kompozisyonlar denenir. OZ103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z Açıklama Osmanlı Devleti nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi nin açılışı ve Misak-ı Millî nin kabulü; Millî Mücadele ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi nin imzalanması, Lozan Konferansı nın toplanması ve Barış Antlaşması nın imzalanması. RZ203 DESEN III Z Açıklama Desen I ve II derslerinden teknik yetkinlik ve malzeme bilgisi edinen öğrencinin bu dönemde bilgilerini pekiştirmek ve çizim gücünü geliştirebilmek adına eski ustaların özgün eserlerinden kopya üretimi yani reprodüksiyon kavramı üzerinde durulacaktır. Öncelikli olarak Rönesans, Barok, Maniyerizm, Neoklasisizm gibi dönemlerden yola çıkılacak çalışmalar için birebir gözlem, sabır ve el ustalığını ilerlemek dersinin başlıca hedeflerindendir. RZ205 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Z Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iş hayatlarında aktif olarak faydalanmalarını

9 sağlamak, daha kapsamlı araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak. Bu amaçla, her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel konular seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır. RZ207 SANAT TARİHİ III: YENİÇAĞ Z Açıklama Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iş hayatlarında aktif olarak faydalanmalarını sağlamak, daha kapsamlı araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak. Bu amaçla, her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel konular seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır. RZ209 DÜŞÜNCE TARİHİ Z Açıklama Bu dersin amacı Eski Yunan Felsefesi ne ilişkin genel hatlarıyla bir kavrayışın kazanılması; Yeni Çağ, Aydınlanma, XIX. ve XX. Yüzyıl ın kurucu filozoflarının bilgi teorisi, siyaset felsefesi ve estetiğe ilişkin öne çıkan metinlerinin okunması ve bu okumaların sağlayacağı arkaplan sayesinde çağdaş felsefede sıkça değinilen Modernite ve Postmodernite tartışmalarını başlatan ilk metinlerin anlaşılmasıdır. RZ211 SANAT ESERİ ANALİZİ I Z Açıklama Sanat eserinin değerlendirilmesinde etkili olan farklı yaklaşımları tanıtmak, Sanat tarihine konu olmuş eserleri, döneminin sosyal ve siyasi yapısı ışığında biçimsel, ikonografik ve ikonolojik analiz yöntemleriyle incelemek. Sanat eseri seçiminde dikkat etmeleri gereken hususları kavrayabilmelerini ve eser analizinde ön planda tutmaları gereken kurallar ve yazım teknikleri anlatılır. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS201 MALZEME BİLGİSİ S Açıklama Öğrencilerin, sanatsal üretim uygulamaları esnasında kullanılacak araç-gereçlerin temel kavramlarını açıklama, anlamada ve kullanmada mükemmellik göstermesi amaçlanmaktadır. RS203 TASARIM TARİHİ S

10 Açıklama Tasarımın tarihsel gelişiminin çeşitli yönleriyle irdelenmesi. Çağlar boyunca tasarım etkinliklerine değişik sosyo-kültürel yapı özellikleriyle genel bakış. Tarih öncesi dönemlerden başlayarak gereksinim-araç üretme kavramının gelişiminin uygarlıklar ve teknolojileri açısından ele alınması. Ortaçağ dönemi, Rönesans ve Sanayi Devrimi öncesi dönemlerinin özellikleri ve üretim anlayışları. Sanayi devrimi sonrası gelişmeler. Rasyonelleşme, etkileri ve yayılması. 20. yy. ın önemli tasarım anlayışları ve günümüz sanat ve tasarımına etkileri. RS205 ORTAM ODAKLI SANAT I S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri. Yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek. Mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları yapar. Mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak. Hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS207 MESLEKİ İNGİLİZCE I S Açıklama Mesleki alanda İngilizce literatürü takip ederek yararlanabilme becerisi kazandırmak. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak mezun olacak öğrencilerin kendi bilimsel alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü okuma ve anlama becerisini kazanması. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ202 RESİM II Z Açıklama Sanatsal ifade biçimlerinin sezdirilmesi; özgün biçim oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. Teknik beceri kazandırılması ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi sağlanmaktadır. RZ204 DESEN IV Z

11 Canlı modelden çizim eşliğinde deformasyon ve stilizasyon gibi olgular çerçevesinde öğrencilerin gerçek modelden yola çıkarak yaratıcılıklarının ve çizim kabiliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapılacaktır. Figür ve mekân kavramını formunu bozmak, değiştirmek ve farklı bakış açılarını tasarıma dâhil etmek bu dönemin içeriklerindendir. Transparan, hareket, dinamizm gibi olguların çizim ile birlikteliği irdelenir. OZ104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z Açıklama Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay ın Anavatan a katılması, Türkiye nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk ten sonra Türkiye, Demokrat Parti nin iktidar yılları, 1960 ve 1970 li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye nin dış politikası. RZ208 SANAT TARİHİ IV: YAKINÇAĞDAN 20. YÜZYILA Z Açıklama Estetik biliminin geleneksel anlamda gelişim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Beğeninin değerin ve güzelliğin insan duygularındaki yansımalarını merkeze alan bir disiplin olarak estetik insanın kendisini çevresini ve dünyayı estetik açıdan özümsemesini çözümlemesini ve değerlendirmesini

12 içeren bir açılım içinde etik (iyi) lojik (doğru) ve pragmatik (yararlı) biçimlendirme süreçlerini de karakterize etmektedir. Estetiğin sanat ve sanat dışı olgular ile olan ilintisini sanat tarihsel süreçler içinde incelemek amacında olan bu ders kişinin estetik gelişimine de katkı sunmaktadır. Teorik bir ders olup bir vize sınavı final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır. RZ210 ESTETİK Z Açıklama Rönesans döneminden 18. yüzyılın sonuna kadar Avrupa sanatını kavramak. Rönesansın düşünsel ve ideolojik temelleri, Rönesansın dünya kültür tarihi açısından değeri, Orta çağ sonrası Rönesans, Maniyerizm ve Barok-Rokoko sanatlarının karakteristik özellikleri, 19. Yüzyıl sanat akımları. RZ212 SANAT ESERİ ANALİZİ I Z Açıklama Sanat eserinin değerlendirilmesinde etkili olan farklı yaklaşımları tanıtmak, Sanat tarihine konu olmuş eserleri, döneminin sosyal ve siyasi yapısı ışığında biçimsel, ikonografik ve ikonolojik analiz yöntemleriyle incelemek. Sanat eseri seçiminde dikkat etmeleri gereken hususları kavrayabilmelerini ve eser analizinde ön planda tutmaları gereken kurallar ve yazım teknikleri anlatılır. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS204 GELENEKSEL SANATLAR S

13 El sanatları ile ilgili teorik bilgi birikiminin ve uygulamalarının yaşam boyu eğitim sürecinde kullanılabilirliğini sağlamak. Geleneksel el sanatlarını koruma, uygulama yöntem ve tekniklerini gelecek kuşaklara taşıma bilincini oluşturmak. Geleneksel El Sanatları programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır. Geçmişten günümüze yaşatılmakta olan geleneksel el sanatlarımızdan Tezhib, Hat, Minyatür, Kalem-işi ve Ahşap işlemeciliğinin geleneksel yöntemlerle uygulanması ve günümüz düşünceleri ışığında yorumlanması programımızın temel konularındandır. RS206 ORTAM ODAKLI SANAT II S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri, yeni çağdaş malzeme olanakları, yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek, mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları, mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak, hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS208 DİJİTAL SANAT S Açıklama Dersin amacı dijital sanat alanıyla ilişkili temel kavramların ve Photoshop programı kullanımının öğrenilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede programın genel özellikleri irdelenerek, yaratıcılık ve dijital sanat ilişkisi üzerinde durulacaktır. Öğrenciler yeni teknolojilerin dijital sanat üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi sahibi olacaktır. Dijital platformlarda içerik üretimi ve yönetimi becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek. İletişim, yeni medya, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek. RS212 GÖRSEL ALGI S Açıklama Kişinin alışageldiği algı ve bakma alışkanlıkları, onun görme ve yorumlama becerisini ve sınırını belirlemektedir. Bu kapsamda dersin, farklı bakış açıları ve görmede dikkat edilmesi gereken hususlar ve yorumlama pratikleri ile ilgili örnekler üzerinden kişisel bakma-görme yetisini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Gestatl görsel algı kuramı, olasılıklı

14 öğreti kuramı, bilişsel algı kuramı, nöropsikolojik algı kuramı, doğrudan algı kuramı ve yapılandırmacı görsel algı kuramı gibi yöntemler üzerinden bakma, görme ve yorumlama pratikleri anlatılacaktır. RS214 MESLEKİ İNGİLİZCE II S Açıklama Kişinin alışageldiği algı ve bakma alışkanlıkları, onun görme ve yorumlama becerisini ve sınırını belirlemektedir. Bu kapsamda dersin, farklı bakış açıları ve görmede dikkat edilmesi gereken hususlar ve yorumlama pratikleri ile ilgili örnekler üzerinden kişisel bakma-görme yetisini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Gestatl görsel algı kuramı, olasılıklı öğreti kuramı, bilişsel algı kuramı, nöropsikolojik algı kuramı, doğrudan algı kuramı ve yapılandırmacı görsel algı kuramı gibi yöntemler üzerinden bakma, görme ve yorumlama pratikleri anlatılacaktır Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ301 RESİM III Z Açıklama 1-Sanat yapıtı tasarlama yol ve yöntemleri 2-Yağlı boya,akrilik, suluboya teknik çalışmaları 3- Nesnelerin kimliğinin kavranması, 4- Kompozisyon 5-Sanatsal düzenleme eleman ve ilkeleri RZ303 DESEN V Z Açıklama Öğrencinin yönelimi doğrultusunda seçtiği konulara yönelik desen çalışmaları. Canlı modelden etüt çalışmaları Eskiz (anlık ya da kısa süreli bir görüntü, hareket ve durumun ana çizgilerle resmedilmesi) RZ305 DENEYSEL SANAT I Z

15 Açıklama Sanat uygulamalarında farklı malzeme ve tekniklerle biçim araştırmaları. Sanatçı eserlerini inceleme. Sanat tarihsel yönden önemli yapıtların görsel analizleri. Kişisel projeleri toplu olarak tartışma. Verili konu/tema üzerinden farklı tekniklerde görsel araştırmalar yapma. RZ307 ASYA VE UZAK DOĞU SANATI Z Açıklama Asya kıtasının doğusundaki sanat ve kültür çevrelerinin tanınması; Çin, Japon ve Güneydoğu Asya sanatları üzerine belirlemeler Asya kültür çevresi ve sanat geleneklerini tanımak. Başlangıcından Gotik çağın sonuna kadar Avrupa sanatının gelişiminin kavranması hedeflenmektedir. Asya'nın Uzakdoğu ülkelerinde ince bir beğeninin ürünleri olarak binlerce yıldır yapılagelen sayısız heykeller, çanak çömlekler, oyma ve baskı işleri incelenecektir. Ayrıca, bu ülkelerde yaşamış ve yaşamakta olan insanların inançlarını, dünyayı algılayışlarını ve yaşama biçimlerini yansıtan, günümüze kadar çok fazla bozulmadan gelebilmiş; müzelerdeki, Çin'den ve Japonya'dan gelme resimler, heykeller, oyma işleri ile geleneklerine çok bağlı olan bu ülkelerin halklarının yaratmış oldukları sanat ürünleri incelenecektir. RZ309 ÇEVRE VE KAMUSAL ALANDA SANAT Z Açıklama Yapıt ve sergilendiği mekan arasındaki ilişkinin tartışıldığı bu derste, beyaz küp olarak galeri mekanları ve müze gibi kurumsallaşmaların anlamı ve gerekliliği

16 üzerinden, "kamusal alan" kavramına dair açılımla, sanatın kamusal alana taşması sürecini irdeler. RZ311 MODERN SANAT Z Açıklama 19.yüzyılın başından 20.yüzyılın ilk yarısına kadar ortaya çıkan modern sanat akımların plastik sanat dilleri,eserleri ve sanatçıları, Romantizm, Naturalizm, Realizm, Empresiyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm, Fovizm Ekspresyonizm, Kubizm, Futurizm, Dada, De stijl, Suprematizm, Bauhaus, Konsrtuktivizm, Sürrealizm, Metafizik Resim, Paris Okulu Sanatın modernist süreçteki köklü değişim nedenleri. Avangard kuramı. Sanatın temel kavramlarının(kompozisyon,renk,leke,biçim-içerik vb..) sanat. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS301 SERGİLEME PRATİKLERİ S Açıklama Tasarım kavramı ve tasarlama eylemi odağında etkili sunum tekniklerini kullanma, çağdaş sanat ortamında disiplinlerarası sergileme ve gösteri tekniklerini etkili bir şekilde uygulama, gösteri ve sergileme mekanlarındaki tasarımları eleştirme ve geliştirme. RS303 BASKI RESİM TEKNİKLERİ I S Açıklama Özgün baskı resim eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Çağın gereksinimine yanıt veren, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek,

17 ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. RS305 ORTAM ODAKLI SANAT III S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri, yeni çağdaş malzeme olanakları Yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek. Mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları. Mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak. Hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS307 SANAT UYGULAMALARI I S Açıklama Bu ders; 19.yüzyıl sonları ve 20 yüzyıl başlarında sanat ve üslup.,20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism,Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm, Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Kinetik Sanat, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm konularını içermektedir. RS309 RESİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ S Açıklama Sanat disiplinleri arasındaki yoğun ilişkilerin artması nedeniyle günümüzde metinlerarasılık kavramından başka onun özel bir biçimi olan göstergelerarasılık yaklaşımının kullanılması da kaçınılmaz görünmektedir. Bu derste genel olarak öncelikle sinemanının bir sanat olarak resimle ilişkisi ve her iki sanat dalında içerik üreten sanatçılar değerlendirecektir. RS311 MESLEKİ İNGİLİZCE III S Açıklama Mesleki alanda İngilizce literatürü takip ederek yararlanabilme becerisi kazandırmak. Güzel Sanatlar

18 Fakültesi olarak mezun olacak öğrencilerin kendi bilimsel alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü okuma ve anlama becerisini kazanması. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ302 RESİM IV Z Açıklama 1-Sanat yapıtı tasarlama yol ve yöntemleri 2-Yağlı boya, akrilik, suluboya teknik çalışmaları 3- Nesnelerin kimliğinin kavranması, 4- Kompozisyon 5-Sanatsal düzenleme eleman ve ilkeleri RZ304 DESEN VI Z Açıklama Canlı modelden etüd çalışmaları. Canlı modelden çalışmalarda kompozisyon denemeleri, Lavi tekniği, Lekesel uygulamalar RZ306 DENEYSEL SANAT II Z Açıklama Açık-koyu, çizgi-leke, ışık-gölge, boşlukdoluluk, ana renk-ara renk, sıcak renk ve soğuk renk Kompozisyon Doğal, yapay, metal, cam, kumaş gibi farklı yapı ve dokuları olan obje etütleri Karakalem desen, lavi, karakalem etüt, akrilik boyayla renkli çalışma RZ308 İSLAM SANATLARI Z

19 Açıklama Genel olarak İslam sanat eserleri, dönem, bölge, plan, süsleme özelliklerine göre tanıtılacaktır. İslam Sanatı kavramı, İslam Sanatı ile ilgili bibliyografya ve araştırmalar, Emevi, Abbasi, Mağrib-i Afrika, Endülüs Emevi, Tolunoğulları v.b. hanedanların meydana getirilen sanat kronolojik bir akışı içerisinde incelenmektedir. Türkler in İslamyeti kabul ettiği X.yüzyıldan başlayarak (Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Timurlu devirlerinde) Anadolu ya geçtikleri M.1071 e kadar; Anadolu dışında (İran, Irak, Afganistan, Hisdistan, Pakistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde) ürettikleri mimarlık ve diğer sanat eserleri, kronolojik olarak incelenmektedir. Ayrıca bu eserlerin, Türklerin İslamiyet öncesi kültür ve sanatlarından hangi etkileri taşıdığı, Anadolu da yaratılan Türk Sanatı na nasıl yön verdiği de materyallerle izah edilmektedir. RZ312 ÇAĞDAŞ SANAT Z Açıklama 20. yüzyılın başlarında genel olarak dünyayı açıklama biçimi Modernizm olarak adlandırılır. Yüzyılın ikinci yarısında, sanattan günlük hayat davranışlarına kadar pek çok kalıp öneren bu dönem kendi karşıtı olarak çağdaş sanatı yaratmıştır. Değişen dünya düzeninin de bir sonucu olan çağdaş sanat bir anlamda geleneksel ve rasyonel arasındaki kavganın da sonu olarak kabul edilir. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS304 SANAT KURAMLARI S Açıklama Derste, sanat ve eleştiri literatürüne hâkimiyet, sanatta eleştiri yöntem ve teknikleri doğrultusunda yazılı kaynaklara dayalı çalışma becerisi ile sanatta eleştiri yöntem ve teknikleri doğrultusunda gözleme ve yoruma dayalı çalışma becerisinin öğrencide geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağdaş eğitimin en büyük amaçlarından birisinin öğrencilerin iyi karar verebilmelerini sağlamak için onlarda eleştirel düşünmeyi geliştirmek olduğu düşüncesinden hareket

20 edilerek, sanatın kavramının açıklaması, sanatın tanımı kosusunda sanatçılar, eleştirmenler, sanat tarihçiler, sanat bilimciler ve sanat felsefecilerin taştışmaları, her dönemde, her kültürde, sanatçılar ve bu sanatçıların başlattıkları ekolde, sanat türlerini kapsayacak biçimde tartışmalar konu edilmektedir. Sanat eğitimcilerinin öğrencilerinden genelde öğrettiklerini söylemeleri mi ya da sanatın öğrencilerin öznel duygu ve düşüncelerini de dile getirebileceği bir müstesna alanlardan birisi mi olduğu konuları gibi tartışmalı konular ele alınacaktır.sanat eleştirisinin tanımı ve tarihçesi, anlam ve önemi, sanat eleştirisi kuramları, özgün kuram geliştirme. RS302 BASKI RESİM TEKNİKLERİ II S Açıklama Baskı tekniklerinin görsel ve uygulamalı sunumlarının yapılması, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin bir tekniği seçerek bu teknik ile özgün tasarımlarını basması. RS306 ORTAM ODAKLI SANAT IV S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri, yeni çağdaş malzeme olanakları Yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek. Mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları. Mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak. Hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS308 SANAT UYGULAMALARI II S Açıklama Bu ders; 19.yüzyıl sonları ve 20 yüzyıl başlarında sanat ve üslup.,20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism, Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm, Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Kinetik Sanat, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm konularını içermektedir. RS310 FİLM OKUMALARI S Açıklama Sanat disiplinleri arasındaki yoğun ilişkilerin artması nedeniyle günümüzde metinlerarasılık kavramından

21 başka onun özel bir biçimi olan göstergelerarasılık yaklaşımının kullanılması da kaçınılmaz görünmektedir. Bu derste genel olarak öncelikle sinemanının bir sanat olarak okunması ve her iki sanat dalında içerik üreten sanatçılar değerlendirecektir. RS312 MESLEKİ İNGİLİZCE IV S Açıklama Mesleki alanda İngilizce literatürü takip ederek yararlanabilme becerisi kazandırmak. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak mezun olacak öğrencilerin kendi bilimsel alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü okuma ve anlama becerisini kazanması. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ401 RESİM V Z Açıklama 1-Güncel sanat eserlerinin endişeleri, yönelimleri, yeni dil ve biçim arayışlarına dair görsel analizler, Ulusal ve uluslararası örneklemeler. Hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmalar. Sanat yapıtı tasarlama. Tasarlanan sanat yapıtlarını uygulamaya geçirme. Resmin yanı sıra farklı disiplinleri kullanarak (video, fotoğraf, performans, yerleştirme, yeni medya sanatları) yapıt üretme. Öğrencinin, sanat eseri yaratmaya neden olan kişisel duruşunu ve ele aldığı sorunu tanımlama bilinci ve duyarlılığı kazanması. RZ403 MEZUNİYET PROJE DERSİ I Z Açıklama Teorik ve Uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri proje çalışmasına yönelik belli bir disiplin çerçevesinde gruplandırmak. Almış olduğu derslerden edindiği bilgileri harmanlayarak planladığı bir projeyi ürün / dosya şeklinde sunma becerisi kazanmak. Öğrenilenlerin tasarımlara alt yapı oluşturacağını ve öğrenmenin yaşam boyu devam edeceğini kavramaktır. RZ405 DENEYSEL SANAT III Z

22 Açıklama -Boya ve iki boyutlu plastik uygulama malzemeleri ile etütler, plastik yorumlar. Kurşun kalem ve boya ile nesne ve figür analizleri. Sanat tarihinden görsel okumalar. Sanatta disiplinlerarası ilişkiler, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar. Sanatta farklı anlatım biçimlerinin görsel yapılanması, biçim ve düşünce arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, yorumlanması -Öğrencinin bireysel kimlik arayışlarına yönelebilmelerini sağlayabilecek tartışma ve proje uygulamaları. RZ407 TÜRK RESİM SANATI: CUMHURİYET ÖNCESİ Z Açıklama Cumhuriyet dönemi "Türk Sanatı" evreler halinde gözden geçirilerek batı sanatıyla olan ilişkileri, etkilenmeleri ve sanatçıları araştırılacak. Özellikle yıllar arasında sanatımızın konumu, dünya sanat çevrelerinin dikkati çekmesi incelenecek. RZ409 ÜÇÜNCÜ BİNYIL SANATI I Z Açıklama 1980 sonrası sanatı oluşturan, siyasal, kültürel ve sanatsal etkilerin kavranılması, 1980 den günümüze sanatta meydana gelen temel değişimlerin öğrenilmesi Yeni kavramlarla sürecin anlatılması, tartışılması 1980 sonrası sanatın görsel belgeler eşliğinde anlatılması, tartışılması. RZ411 DESEN VII Z Açıklama Canlı modelden etüd çalışmaları. Canlı modelden çalışmalarda kompozisyon denemeleri ve Lavi tekniği, Lekesel uygulamalar Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı RS403 YENİ MEDYA SANATI S Açıklama Video Sanatına Giriş, Erken Dönem Video Sanatı, Öncü Video Sanatçıları, Video Sanatı: Farklı Yaklaşımlar, Video Sanatı: Eleştirel Bakış, Video Yerleşke, Günümüzde Video Sanatı, Deneysel Video Tasarım:

23 Önerilerin Tartışılması, Deneysel Video Tasarımı: Önerilerin Değerlendirilmesi, Deneysel Video Tasarım: Proje Sunuşları, Deneysel Proje Tasarım: Proje Uygulamalarını içermektedir. RS405 ORTAM ODAKLI SANAT V S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri, yeni çağdaş malzeme olanakları Yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek. Mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları. Mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak. Hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS407 SANAT UYGULAMALARI III S Açıklama Bu ders; 19.yüzyıl sonları ve 20 yüzyıl başlarında sanat ve üslup.,20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism, Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm, Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Kinetik Sanat, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm konularını içermektedir. RS409 SANATLARARASI ETKİLEŞİM S Açıklama Sanat disiplinleri hakkında genel bilgiler verilir. Yirminci yüzyıla kadar sanatlar arası etkileşimi anlatılır. Yirminci yüzyıla kadar sanatlar arası etkileşim. Modernist dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimi hakkında bilgiler sunulur. Modernist dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimidir. Modernist dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimidir. Bahaus okulu hakkında bilgiler verilir. Dada ve sanatlar arası etkileşim sürrealizm ve sanatlar arası etkileşim pop sanat ve sanatlar arası etkileşimidir. Minimalizm ve sanatlar arası etkileşimidir. Kavramsal sanat ve sanatlar arası etkileşimi açıklanır. Fluxus ve sanatlar arası etkileşim hakkında bilgi verilir. RS411 SANAT SOSYOLOJİSİ S

24 Açıklama Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini hareketlerini ve yapıtlarını sanat ve toplum ilişkilerini sanat yapıtının üretildiği tarihsel kültürel sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikkate alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir. RS413 SANATÇI HAKLARI S Açıklama Fikri ve sınai mülkiyet hukukuna dair genel esasları ve güncel gelişmeler ele alınacaktır. Ayrıca Sanat ürününün kamuya sunulma sürecinde sanatçıların sahip olduğu yasal hak ve sorumluluklar araştırılacaktır. Bu bağlamda bu ders kapsamında; Fikri Mülkiyet kavramı ve hukuk sistemindeki yeri, eser kavramı ve çeşitleri, eser sahipliği, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları ve bu hakların sınırlandırılması, eser üzerindeki sözleşme ve tasarruflar, eser üzerindeki hakların korunması, markanın tanımı, unsurları, çeşitleri, markaya ilişkin hukuki işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka üzerindeki hakkın sona ermesi, tecavüz halinde açılacak davalar konuları ele alınacaktır. RS415 MESLEKİ İNGİLİZCE V S Açıklama Mesleki alanda İngilizce literatürü takip ederek yararlanabilme becerisi kazandırmak. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak mezun olacak öğrencilerin kendi bilimsel alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü okuma ve anlama becerisini kazanması. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 AKTS KREDİ TOPLAMI YARIYIL RZ402 RESİM VI Z Açıklama 1-Sanat yapıtı tasarlama 2-Tasarlanan sanat yapıtlarını uygulamaya geçirme 3-Resmin yanı sıra farklı disiplinleri kullanarak (video,

25 fotoğraf, performans, yerleştirme, yeni medya sanatları) yapıt üretme 4- Sanatın temel ilkelerini ve elemanlarını teorik ve uygulamalı olarak kazanımına yönelik çalışmalar, araştırma ve incelemeler 5- Öğrencinin, özgün çalışmalar üretmesini ve yaratıcılığını geliştirmesini destekleyecek kuramsal ve görsel analizler. RZ404 MEZUNİYET PROJE DERSİ II Z Açıklama Bilimsel Araştırma tasarımı, analizi, yazımı ve raporlanması süreci. RZ406 DENEYSEL SANAT IV Z Açıklama Sanatta disiplinlerarası ilişkiler, biçim- içerik ilişkisi, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar. Sanatta farklı anlatım biçimlerinin görsel yapılanması, biçim ve düşünce arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, yorumlanması. Sanat tarihsel görsel okumalar. RZ408 TÜRK RESİM SANATI: CUMHURİYET SONRASI Z Açıklama Cumhuriyet dönemi "Türk Sanatı" evreler halinde gözden geçirilerek batı sanatıyla olan ilişkileri, etkilenmeleri ve etkileri araştırılacak. Özellikle 1990 lı yılların başlangıcında sanatımızın konumu, dünya sanat çevrelerinin dikkati çekmesi incelenecek. RZ410 ÜÇÜNCÜ BİNYIL SANATI II Z Açıklama 1980 sonrası sanatı oluşturan, siyasal, kültürel ve sanatsal etkilerin kavratılması, 1980 den günümüze sanatta meydana gelen temel değişimlerin öğrenilmesi Yeni kavramlarla sürecin anlatılması, tartışılması 1980 sonrası sanatın görsel belgeler eşliğinde anlatılması, tartışılması RZ412 DESEN VII Z Açıklama Canlı modelden etüd çalışmaları. Canlı modelden çalışmalarda kompozisyon denemeleri, Lavi tekniği, Lekesel uygulamalar. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

26 RS404 YENİ MEDYA SANATI II S Açıklama Video sanatını ve sanatçılarını tanımak, farklı yaklaşımları bilmek ve bir video kurgulama programı olan Adobe Premier`i uygulamalı olarak kullanarak deneme bir video oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. RS406 ORTAM ODAKLI SANAT VI S Açıklama Duvar resminin temel kavramları ve teknikleri, yeni çağdaş malzeme olanakları yapılacak çalışmayı mekânla ilişkilendirmek. Mekânın işlevine uygun teknik seçimi ve ön hazırlıkları.mekân ile ilgili araştırma yapmak ve proje hazırlamak.hazırlanmış olan projeyi uygulamaya geçirebilmek için ön çalışmalar. RS408 SANAT UYGULAMALARI IV S Açıklama Bu ders; 19.yüzyıl sonları ve 20 yüzyıl başlarında sanat ve üslup.,20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism, Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm,Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm,Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Kinetik Sanat, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm konularını içermektedir. RS402 SANAT PSİKOLOJİSİ S Açıklama İlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset, din, vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürde ki belli başlı teoriler incelenmektedir. II. Aşamada sanatın orijini ve fonksiyonları üzerine temel teorik bakış açıları tartışılmaktadır. Derste sanat nitelemesinin açık uçlu

27 paradoksal bir vaziyet alış sergilediğinin anlaşılmasına özel bir önem verilmektedir. RS414 METİN ÇÖZÜMLEMELERİ S Açıklama Metnin, sürekli olarak kendisini yenileyen dinamik bir iletişim alanı olarak kavranması çerçevesinde, bu derste, metinsellik ölçütleri, sözlü, yazılı ve görsel metinlerin ortak ve kendi türlerine has özellikleri, Metnin Çözümlenmesine yönelik farklı yaklaşım ve yöntemlerin ve bunların dayandığı kuramsal ardalan bilgisinin sunulması. Örneğin Habermas, van Dijk gibi, İletişim Bilimlerinin ilgi alanı içerisinde kalan Haber, Reklam, Politika vb. metin türü örneklerin sınıf içinde ve dışında çözümlenme uygulamaları ve ilgili konuda öğrencilerin yapacakları bireysel dönem projeleri yer alacaktır. RS416 MESLEKİ İNGİLİZCE VI S Açıklama Mesleki alanda İngilizce literatürü takip ederek yararlanabilme becerisi kazandırmak. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak mezun olacak öğrencilerin kendi bilimsel alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü okuma ve anlama becerisini kazanması. Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 AKTS KREDİ TOPLAMI 30