ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDS103 Tıbbi Dokümantasyon I ( ) Tıbbi Dokümantasyona Giriş, Tıbbi Kayıt ve Dokümanların Tarihçesi.; Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar, Tıbbi Dokümanların Yararı ve Önemi, Tıbbi Dokümanlarda Sorumluluk, Tıbbi Dokümanların Yasal Durumu, Tıbbi Doküman Çeşitleri, Hastanelerde Kullanılan İndeksler ve Diğer Veri Araçları, Hasta Dosyalarının Kullanımı ve Önemi, Hasta Dosyalarının Düzenlenmesi, Hasta Dosyalarını Oluşturan Formlar, Hasta Dosyaları Formlarının Veri Aracı Olarak Kullanılması TDS135 Bilgi Sistemleri ve Hastane Otomasyonu I ( ) Sınıflandırma Ve Kodlama Kavramları, ; Kodlanan Verilerin Kullanım Amaçları, ICD Tarihi Gelişimi, ; ICD Genel Tanıtımı Kodlama Açısından Dokümantasyonun Önemi, ; Kodlama Kuralları, ; Kodlama örnekleri, ; Türkiye de ICD Uygulamaları,; Tıbbi kayıtlardan ICD kullanarak kodlama yapma ve ICD temel yapısını açıklama, ; Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflamasının yapılması,; Hastalıkları çeşitli eksenlerde göre sınıflama yapma, ; Örneğin etkilenen vücut kısmına göre (topografi) göre sınıflama yapma, ; Nedene (etioloji) göre sınıflama yapma, ; Dokudaki patolojik değişikliğin tipine (morfoloji) göre sınıflama yapma; Ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflama yapma TUR181 Türk Dili I ( ) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi,imla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması YDL185 Yabancı Dil I ( ) Bu ders öğrencilerin temel ingilizcenin dilbilgisel ve dil bilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli İngilizce kelimeleri aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları ve karşılaşacakları İngilizce metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı ve sözle ifade edebilmelerini hedefler. TDS107 Tıbbi Terminoloji (M/S) ( ) Giriş, temel tanım ve kavramlar, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler., Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, Kökler, Önekler, Sonekler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri, İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, Göz ve kulağa ilişkin terimler.

2 TDS117 İletişim Becerileri (M/S) ( ) Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim, örgüt dışı iletişim. TDS125 Hastalıklar Bilgisi (M/S) ( ) İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri, organ ve sistemler, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme ve işlevleri, sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastaların muayene şekilleri ve tanı işlemleri, enjeksiyon yöntemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve bozuklukları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, erkek ve kadın genital sistem hastalıkları, gebelik ve doğum, iskelet sistemi hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, deri hastalıkları. TDS141 Temel Sağlık (M/S) ( ) Genel tanımlar; Hastalıklardan korunma; İnfeksiyonlardan Korunma (Asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon); Toplumda Sık Görülen İnfeksiyon Hastalıkları (Tbc.,hepatit,AIDS, akut infeksiyonlar); Toplumda Sık Görülen Kronik Hastalıklar (Diabet,astım,kanser,hipertansiyon,kronik kalp hastalıkları); Kadın Sağlığı; Aile Planlaması; Çocuk Sağlığı; Genel Beslenme; Ruh Sağlığı ve Stresle Mücadele; Gençlik ve Uyuşturucu, Alkol Bağımlılığı; Kazalardan Korunma; Dersin Değerlendirilmesi. TDS143 Sağlık Yönetimi (M/S) ( ) Yönetimin tanımı ve genel özellikleri, Yönetimin tarihsel gelişimi, Yönetimin işlevleri, Sağlık ve sağlık hizmetlerinin tanımı, Sağlık hizmetlerinin özellikleri sınıflandırılması, Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Türkiye de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, Hastane organizasyonu, Hastanelerin tanımı ve özellikleri, Sağlık hizmetleri yönetiminde enformasyon sistemleri, Özel ve kamu hastanelerinin değerlendirilmesi, Tıp Hizmetleri Organizasyonu. TDS145 İşletme Yönetimi I (M/S) ( ) İşletmeciliğe Giriş, Yönetim ve Strateji, İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, İşletmenin, Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Amaçları ve Hedefleri, İşletme Yönetiminin Fonksiyonları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Üretim ve Pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde Kaos Yönetimi, İşletmelerde Markalaşma Süreci, İşletme Büyüklük Ölçüleri TDS147 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (M/S) ( ) İnternet Ve İnternet Tarayıcısı; Elektronik Posta Yönetimi;Haber Grupları / Forumlar; Web Tabanlı Öğrenme; Kişisel Web Sitesi Hazırlama; Elektronik Ticaret; Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş; İnternet Ve Kariyer; İş Görüşmesine Hazırlık; İşlem Tablosu; Formüller Ve Fonksiyonlar; Grafikler; Sunu Hazırlama; Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

3 TDS151 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (M/S) ( ) Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapması ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi (M/S) ( ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların bilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulama ilkeleri. Güvenlik kültürünün oluşmasında çalışanların ihtiyaç duyduğu, genel iş sağlığı ve güvenliği bilgileri. İş yerindeki tehlikeler, riskler, acil durumlar, toplu koruma önlemleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve çalışan davranışlarının değiştirilmesi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi. SSD000 Sosyal Seçmeli Ders SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi ( ) Sosyal sorumluluk projelerinin önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. GNC900 Gönüllülük Çalışmaları ( ) Gönüllülük, Etik, Ahlak, Hayırseverlik, Gönüllülüğün Önemi, Bireysel Sosyal Gönüllülük Çalışmaları, Kurumsal Gönüllülük, Kurum Kimliği, Kurum İmajı, Kurumsal Gönüllülükte Ekonomik, Örgütsel ve Toplumsal Konular, Gönüllülük Konuları ve Başarılı Gönüllülük Çalışmalarının İncelenmesi

4 II. YARIYIL TDS134 Tıbbi Dokümantasyon II ( ) Arşivin Tanımı Önemi ve İşlevleri, Arşivin Yeri ve Mimari Özellikleri, Arşiv Yerinin Düzenlenmesi ve Fiziksel Özellikler., Arşiv Türleri, Arşiv Belgelerinde Kullanılan Bilgiler, Arşivlerin Ayıklanması ve Belgelerin İmhası, Hasta Dosyaları, Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi, Hasta Dosyaları Arşivinin Örgütlenmesi Bölümleri İşlevleri, Arşivlerin Manyetik Ortama Aktarılması İşlemleri, Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde Tıbbi Arşiv Örneği, Tıbbi Dokümanların Numaralandırılması ve Arşivlerde Saklanma Süreleri, Tıbbi Arşivlerde Mikrofilm, Hasta Dosyaları Arşivinin Diğer Ünitelerle İşlevsel İlişkileri TDS136 Bilgi Sistemleri ve Hastane Otomasyonu II ( ) Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi I; Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi II; Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı I; Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı II; Gerek sağlık hizmetlerinin yönetimi, gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlama, ;Hasta takibi; Hasta kayıt ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim; Kaynak yönetimi gibi İdareye yönelik kullanımının yanı sıra hastalıklarla ilgili istatistiksel çalışmalar ve uluslararası niteliği sayesinde ülkeler arasında sağlıkla ilgili karşılaştırmalar yapma olanağını ortaya koyma; Hastalık ve ölüm kodlamalarında hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulmasını sağlama II; Hastalık ve ölüm kodlamalarında hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulmasını sağlama II; Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı Bütçe Uygulama Talimatlarının Takip edilmesi ve otomasyona yansıtılması I; Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı Bütçe Uygulama Talimatlarının Takip edilmesi ve otomasyona yansıtılması II; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gündeme giren Medula Web Servisleri Mantık ve kullanımı I; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gündeme giren Medula Web Servisleri Mantık ve kullanımı II. TUR182 Türk Dili II ( ) Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar YDL186 Yabancı Dil II ( ) YDL185 in devamı niteliğindeki bu ders, YDL185 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

5 TDS124 Biyoistatistik (M/S) ( ) Sağlık hizmetleri ve istatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Verilerin sınıflandırılması, Ortalamalar, Dağılımın yaygınlık ölçüleri, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Korelasyon ve regrasyon analizi, Zaman serileri analizi TDS132 Sağlık Yönetimi ve Mevzuatı (M/S) ( ) Yönetimin tanımı ve genel özellikleri, Yönetimin işlevleri, Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük gibi temel hukuk tanımları., Sağlık ve sağlık hizmetlerinin tanımı, Sağlık hizmetlerinin özellikleri sınıflandırılması, Sağlık Hizmetleri Hakkındaki mevzuat, Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Türkiye de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, Hastane organizasyonu, Hastanelerin tanımı ve özellikleri, Tıp Hizmetleri Organizasyonu, Özel ve kamu hastanelerinin değerlendirilmesi, Türkiye de sağlık hizmetleri hakkında çıkarılan yasa, yönetmelik ve tüzükler ile içerikleri TDS138 İşletme Yönetimi II (M/S) ( ) İşletme ekonomisi, İşletmelerin kuruluş amaçları, İşletmelerin ekonomi içindeki önemi, KOBİLER; Küçük ve orta ölçekli İşletmeler, İşletmelerin birleşmeleri, İşletmelerde Kaynak planlaması, İşletmelerde görev tasarımı, İş analizleri; Hareket Etüdü, Zaman Etüdü, İş Etüdü, İşletmelerde Stratejik yönetim, İşletmelerde Performans yönetimi, İşletmelerde Finansal yönetim, İşletmelerde Maliyet Yönetimi, Üretim Yönetiminin Temel Kavramları TDS140 Meslek Etiği (M/S) ( ) Bu ders etiğin kavramsal çerçevesi, mesleki etik değerler, mesleki etik ilke ihlalleri ve mesleki sorumlulukları içerir. TDS142 Çevre Koruma (M/S) ( ) Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği TDS 144 İlk Yardım (M/S) ( ) İlkyardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilkyardım, Kanamalarda ilkyardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilkyardım, Zehirlenmeler ve ilkyardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği.

6 TDS146 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (M/S) ( ) İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı, Hizmet Sözleşmesi., Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar ve Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar, Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller, Sendika kavramı, Kuruluşu., Üyeliği ve Organları, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık, Ölüm ve İşsizlik Sigortaları, Bireysel Emeklilik TDS148 Halkla İlişkiler (M/S) ( ) Halkla ilişkilerin tarihçesi; Halkla ilişkilerin tanımı; Dünya da ve Türkiye de halkla ilişkiler; Halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci; Halkla ilişkilerin amaçları ve sosyal sorumlulukları; Halkla ilişkilerin örgütsel yapısı; Halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri; Halkla ilişkilerde hedef kitle; Halkla ilişkiler iletişim; Halkla ilişkiler programlarında sektörün işleyişi; Halkla ilişkiler ve tanıtım. KRY900 Kariyer Planlama ( ) Kariyer Planlama Dersi Nedir? Kariyer Merkezi Nedir? Kariyer Merkezinin Yarar Sağlayacağı Konular Nelerdir? Kariyer Merkezlerinden Nasıl Faydalanılır? Zekâ ve Kişilik Nedir? Zekâ ve Kişiliğin Kariyer İle Bağlantısı Nedir? Bilgi, Beceri, Yetenek, Yetkinlik Kavramları Nelerdir? Bu Kavramların Kariyer İle Bağlantısı Nedir? İnce Beceriler ve Teknik Beceriler Nedir? Öğrencilerin Neden Bu Becerilere İhtiyacı Var? Kariyer ve Kariyer İle İlişkili Kavramların Açıklanması. Üniversite Hayatı Boyunca Öğrencilerin Kariyerlerine Katkı Sağlamak İçin Yapabilecekleri Faaliyetlerin Açıklanması. (Akademik, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler) Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri ve Gönüllü Çalışma Olanakları. Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarından Öğrencilere Üniversite Hayatlarını Nasıl Geçirmeleri Gerektiği Konusunda Tavsiyeler. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri ve Gönüllü Çalışma Olanakları. Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarından, Kamu Sektörü Çalışanlarından ve Özel Sektör Çalışanlarından Öğrencilere Üniversite Hayatlarını Nasıl Geçirmeleri Gerektiği Konusunda Tavsiyeler. Akademisyenlerin Kariyer Hikâyeleri Hakkında Bilgilendirme ve Öğrencilere Üniversite Hayatlarını Nasıl Geçirmeleri Gerektiği Konusunda Tavsiyeler. Girişimcilerin Kariyer Hikâyeleri Hakkında Bilgilendirme ve Öğrencilere Üniversite Hayatlarını Nasıl Geçirmeleri Gerektiği Konusunda Tavsiyeler. Yetenek Kapısı Nedir? Öğrenciler İçin Faydası Nedir? Yetenek Kapısının Kullanımı Nasıldır? Özgeçmiş Nasıl Olmalıdır? Bu Derste Öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Tarafından Hazırlanmış Olan Değerleme Formu İle Dersi Değerlendirecektir. TDS120 Staj ( ) Alan uygulamaları ve pratik çalışmalar.

7 III. YARIYIL TDS227 Bilgi Sistemleri ve Hastane Otomasyonu III ( ) Zonguldak Bülent Ecevit Üniveristesi Hastanesi poliklinik ve kliniklerine program ile ilgili uygulamalar. TDS229 Yazışma Teknikleri ( ) Örgütsel iletişim kavramı, Örgütsel iletişim süreci ve etkin iletişimi engelleyen faktörler, Örgütsel iletişim kanalları, Yazılı ve basılı iletişim araçları, Örgütsel iletişim sistemleri, İş mektupları, İş mektubu yazmada dikkat edilecek hususlar, İş mektuplarının anlatım yönünden bölümleri İş mektuplarının yazım aşamaları, İş mektubu yazma şekilleri, İş mektuplarının temel bölümleri, İş mektuplarının ikinci derece bölümleri, İş mektuplarının temel bölümleri. AİT281 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ( ) İnkılap Tarihinin anlamı- Türk İnkılabının önemi Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış - Birinci dünya savaşı- Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması İşgaller karşısında memleketin durumu Mustafa Kemal Paşa nın tutumu Kurtuluş için ilk adım Kongreler yolu ile teşkilatlanma Cemiyetler, Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meçlisinin açılışı- Ulusal ordunun kurulması İki önemli olay: Sevres ve Gümrü Barışı- Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi- Sakarya Savaşı- Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a siyasal alanda iki büyük inkılap- Takrir-i Sükün dönemine geçiş.

8 IV. YARIYIL TDS228 Bilgi Sistemleri ve Hastane Otomasyonu IV ( ) Zonguldak Bülent Ecevit Üniveristesi Hastanesi poliklinik ve kliniklerine program ile ilgili uygulamalar. TDS230 Büro Teknikleri ve Yönetimi ( ) Yönetim Ve Büro Yönetiminin Tanımı, Büro Türleri, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Büroların Ergonomik Tasarımı, Bürolarda Organizasyon Şemalarının Hazırlanması, İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi., Bürolarda Oryantasyon ( İşe Alıştırma) Eğitimi, Bürolarda Esnek Çalışma, Bürolarda İş Bölümü, Bürolarda Verimlilik Yönetimi, Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları, Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları, Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı Ve Hazırlanması, Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı Ve Hazırlanması AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ( ) Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler- Hukuk sisteminin kurulması- Eğitim sisteminin kurulması- Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar- Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti- Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti Ünite Eki: Atatürk ün ölümü, Atatürk ün döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti- Atatürk ilkeleri genel olarak- Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik -Atatürk ilkeleri, Milliyetçilik- Atatürk ilkeleri, Halkçılık ve Devletçilik- Atatürk ilkeleri, Laiklik- Atatürk ilkeleri, İnkılapçılık- Genel değerlendirme PROGRAMI YANSITAN DİĞER BİRİMLERE YÖNELİK DERSLER TDS 901 Sağlık Hizmetleri Büro ve Sekreterlik Bilgisi ( ) Sağlık Yönetimi Ve Büro Yönetiminin Tanımı, Sağlık Hizmetlerinde Büro Türleri, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Büroların Ergonomik Tasarımı, Bürolarda Organizasyon Şemalarının Hazırlanması, Sağlık Hizmetleri İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi., Bürolarda Oryantasyon ( İşe Alıştırma) Eğitimi, Bürolarda Esnek Çalışma, Bürolarda İş Bölümü, Bürolarda Verimlilik Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları. TDS 902 Tıbbi Dokümantasyon ( ) Arşivin Tanımı Önemi ve İşlevleri, Arşivin Yeri ve Mimari Özellikleri, Arşiv Yerinin Düzenlenmesi ve Fiziksel Özellikler., Arşiv Türleri, Arşiv Belgelerinde Kullanılan Bilgiler, Arşivlerin Ayıklanması ve Belgelerin İmhası, Hasta Dosyaları, Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi, Hasta Dosyaları Arşivinin Örgütlenmesi Bölümleri İşlevleri, Arşivlerin Manyetik Ortama Aktarılması İşlemleri, Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde Tıbbi Arşiv Örneği, Tıbbi Dokümanların Numaralandırılması ve Arşivlerde Saklanma Süreleri, Tıbbi Arşivlerde Mikrofilm, Hasta Dosyaları Arşivinin Diğer Ünitelerle İşlevsel İlişkileri.

9 SEMESTER I ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITY AHMET ERDOĞAN VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES MEDICAL DOCUMENTATION PROGRAM COURSE CONTENTS TDS103 Medical Documentation I ( ) Introduction to Medical Documentation, History of Medical Records and Documents; Basic Concepts and Definitions Related to Medical Documentation, Benefit and Importance of Medical Documents, Responsibility in Medical Documents, Legal Status of Medical Documents, Types of Medical Documents, Indexes Used in Hospitals and Other Data Tools, Use and Importance of Patient Files, Organizing Patient Files, Forms Forming Patient Files, Using Patient Files Forms as Data Tools. TDS135 Information Systems and Hospital Automation I ( ) Classification and Coding Concepts, Purposes of Use of Encoded Data, History of ICD, ICD General Introduction The Importance of Documentation for Coding, Coding Rules, Coding examples, ICD Applications in Turkey, Coding using ICD from medical records and explaining the basic structure of ICD. Making the International Statistical Classification of Diseases and Health-Related Problems, Classifying diseases according to various axes, as classifying according to the affected body part (topography); Classification according to the cause (etiology), Classification according to the type (morphology) of the pathological change in the tissue, Classification according to the resulting functional abnormality. TUR181 Turkish Language I ( ) What is language?. The place and importance of language in the life of the nation as a social institution, the relationship between language and culture. The place of the Turkish language among the world languages. The development of the Turkish language and its historical periods. The current state of the Turkish language and its spreading areas. Sounds and their classification in Turkish. The phonetic features of Turkish and rules about phonetics. Syllabic knowledge, spelling rules and application. Punctuation marks and app. YDL185 Foreign Language I (2 0 22) This course aims to enable students to recognize grammatically and linguistically correct structures of basic English, to use and recognize certain English words actively, to read and understand English texts they will encounter, and to express themselves in writing and orally. TDS107 Medical Terminology (M/S) ( ) Introduction, basic definitions and concepts. Basic definitions and terms related to human structure. General information about diseases and classification of diseases. Elements that make up medical terms. Roots, Prefixes, Suffixes, Terms related to the movement system. Terms related to the respiratory system. Terms related to the cardiovascular system. Terms related to the digestive system; terms of blood and blood-forming organs. Terms related to endocrine and metabolism disorders. Terms related to urogenital system, obstetrics and gynecology. Terms related to skin and breast diseases. Terms related to eye and ear.

10 TDS117 Communication Skills (M/S) ( ) Verbal communication, written communication, non-verbal communication, formal communication, informal communication, external communication. TDS125 Diseases Information (M/S) ( ) General structure of the human body, cells and functions, metabolism, body fluids, electrolytes, tissues and types, organs and systems, respiration, circulation, digestion, excretion, reproduction and functions, concepts of health and disease, symptoms, findings, etiology, examination patterns of patients and diagnostic procedures, injection methods, congenital anomalies, infectious and parasitic diseases, cancer, endocrine system diseases, blood diseases, mental health and disorders, nervous system and sensory organs diseases. Heart and circulatory system diseases, respiratory system diseases, digestive system diseases, urinary system diseases, male and female genital system diseases, pregnancy and childbirth, skeletal system diseases, connective tissue diseases, skin diseases. TDS141 Basic Health (M/S) ( ) General definitions. Prevention from diseases. Protection from Infections (Asepsis, antisepsis, sterilization, disinfection). Common Infectious Diseases in the Community (Tbc., hepatitis, AIDS, acute infections). Common Chronic Diseases in the Community (Diabetes, asthma, cancer, hypertension, chronic heart diseases). Women's Health. Family planning. Child Healt. General Nutrition. Mental Health and Combating Stress. Youth and Drugs, Alcohol Addiction. Protection from Accidents. Course Evaluation. TDS143 Health Management (M/S) ( ) Definition and general characteristics of management, Historical development of management. Functions of management, Definition of health and health services, Classification of health services. Development of health services in Turkey. Organization of health services in Turkey. Hospital organization. Definition and characteristics of hospitals. Information in health services management systems. Evaluation of private and public hospitals. Medical Services Organization. TDS145 Business Management I (M/S) ( ) Introduction to Business Administration. Management and Strategy. Definition and Types of Business. Types of Business in Legal Perspective, Mission, Vision, Principles, Goals and Goals of Business Management. Functions of Business Management. Human Resources Management, Establishment Studies of Business, Production and Marketing, Entrepreneurship, Chaos Management in Businesses, Branding Process in Businesses, Business Size Measures. TDS147 Information and Communication Technology (M/S) ( ) Internet And Internet Browser; Electronic Mail Management; News Groups / Forums; Web Based Learning; Creating a Personal Website; Electronic trade; Curriculum Vitae in Word Processing Program; Internet and Career; Job Interview Preparation; Transaction Table; Formulas and Functions; Graphics; Presentation Preparation; Introductory Material Preparation

11 TDS151 Research Methods and Techniques (M/S) ( ) Choosing Research Topics, Conducting Source Research, Evaluating Research Results, Preparing for a Presentation, Making a Presentation ISG 101 Occupational Health and Safety Basic Training (M/S) ( ) Occupational health and safety legislation and application principles that employees should know within the scope of the Occupational Health and Safety Law No General occupational health and safety information that employees need in the formation of a safety culture. Hazards, risks, emergencies, collective protection measures, use of personal protective equipment and changing employee behavior in the workplace. Prevention of work accidents and occupational diseases. SSD000 Social Elective Courses SSP900 Social Responsibility Project ( ) The importance of social responsibility projects, preparing projects to identify current problems of the society and produce solutions, participating in scientific events such as panels, conferences, congresses, symposiums as audience, speaker or organizer, taking part in various projects voluntarily within the framework of social responsibility, implementation of community service studies in schools. acquisition of basic knowledge and skills. GNC900 Volunteering Studies ( ) Volunteering, Ethics, Ethics, Philanthropy, Importance of Volunteering, Individual Social Volunteering Studies, Corporate Volunteering, Institutional Identity, Institutional Image, Economic, Organizational and Social Issues in Corporate Volunteering, Volunteering Issues and Analysis of Successful Volunteering Studies

12 II. SEMESTER TDS134 Medical Documentation II ( ) Definition, Importance and Functions of the Archive, Location and Architectural Features of the Archive, Arrangement of the Archive Location and Physical Characteristics. Types of Archives, Information Used in Archive Documents, Extraction of Archives and Disposal of Documents, Patient Files, The Place and Importance of the Archive for Health Institutions, Organization of the Patient Files Archive. Functions, Transferring Archives to Magnetic Environment, Example of Medical Archives in State Hospitals and University Hospitals, Numbering of Medical Documents and Storage Periods in Archives, Microfilm in Medical Archives, Functional Relationships of Patient Files Archive with Other Units. TDS136 Information Systems and Hospital Automation II ( ) Systematic and meaningful regulation of diseases I; Systematic and meaningful regulation of diseases II; Use of a disease-specific code for each disease I; Use of a disease-specific code for each disease II; Providing ease of use both in the management of health services and in epidemiological studies, Patient follow-up; Maintaining and accessing patient records and archives; To reveal the possibility of making health-related comparisons between countries, thanks to its use for the Administration, such as resource management, as well as statistical studies on diseases and its international nature; Ensuring that the records are kept as accurately as possible while writing the diagnosis of the disease or specifying the cause of death in the disease and death coding II; Ensuring that the records are kept as accurately as possible while writing the diagnosis of the disease or specifying the cause of death in the disease and death coding II; Following the Budget Implementation Instructions applied by the Social Security Institution and reflecting them to automation I; Following the Budget Implementation Instructions applied by the Social Security Institution and reflecting them to automation II; By the Social Security Institution. Logic and usage of Medula Web Services I; The Logic and Usage of Medula Web Services, which was put on the agenda by the Social Security Institution II TUR182 Turkish Language II ( ) Turkish affixes and their application. General information about the composition. Word types Elements of the sentence sentence analysis application. Expression and sentence errors and their correction. Petition, minutes and types of letters. Principles to be followed in the preparation of scientific articles. YDL186 Foreign Language II ( ) This course, which is a continuation of YDL185, aims to apply various instructional activities to reinforce the basic English knowledge acquired in the YDL185 course, to develop the skills and strategies of learning words, keeping them in memory and using them when necessary, to be able to read the texts they encounter using the reading strategies they have learned, and to develop their English writing skills in line with the needs and levels of the students. aims to ensure their. TDS124 Biostatistics (M/S) ( ) Health services and statistics, Frequency distributions and descriptive measures, Classification of data, Averages, Prevalence measures of distribution, Methods of making tables and graphs, Theoretical distributions, Significance tests, Correlation and regression analysis, Time series analysis.

13 TDS132 Health Management and Legislation (M/S) ( ) Definition and general characteristics of management, Functions of management, Basic legal definitions such as the Constitution, law, regulation, statute. Definition of health and health services, Classification of health services, Legislation on health services, Development of health services in Turkey, Health services in Turkey Organization of Hospitals, Definition and characteristics of hospitals, Organization of Medical Services, Evaluation of private and public hospitals, Laws, regulations and statutes and their contents about health services in Turkey. TDS138 Business Management II (M/S) ( ) Business economics, Foundation purposes of businesses, Importance of businesses in economy, SMEs; Small and medium-sized enterprises, Mergers of enterprises, Resource planning in enterprises, Task design in enterprises, Business analysis; Motion Study, Time Study, Work Study, Strategic Management in Businesses, Performance Management in Businesses, Financial Management in Businesses, Cost Management in Businesses, Basic Concepts of Production Management TDS140 Professional Ethics (M/S) ( ) This course includes the conceptual framework of ethics, professional ethical values, violations of professional ethical principles and professional responsibilities. TDS142 Environmental Protection (M/S) ( ) Environmental Regulation Information, Risk Analysis, Waste Storage, Personal Protection Measures, International Health and Safety Warnings, Occupational Health and Safety Regulation TDS 144 First Aid (M/S) ( ) Introduction to first aid and its general characteristics, Evaluation of basic life functions, Respiratory and circulatory system, First aid for injuries, First aid for bleeding, Shock and first aid, Burns and first aid, Poisonings and first aid, First aid for fractures, dislocations and sprains, Basic life support. TDS146 Labor and Social Security Law (M/S) ( ) Labor Law Introduction, Application Areas of Labor Law and the Concept and Scope of Individual Labor Law, Service Contract., Rights and Obligations arising from the Service Contract, Termination of the Service Contract, Results of the Termination of the Service Contract, Compensations, Working (Work) Periods, Rest Periods and Holidays, Concept of union, Establishment., Membership and Organs, Collective Bargaining Agreement and Labor Disputes, Social Security Law, Definition, Duties and Tools, Social Risks and Types, Obligations of the Institution, Employer and Insured, Work Accidents, Occupational Diseases, Disability, General Health and Sickness Insurance, Maternity, Old Age, Death and Unemployment Insurance, Private Pension TDS148 Public Relations (M/S) ( ) History of public relations; Definition of public relations; Public relations in the world and in Turkey; The emergence process of public relations studies; Goals and social responsibilities of public relations; Organizational structure of public relations; Qualifications of a public relations specialist; The target audience in public relations; public relations communication; The functioning of the sector in public relations programs; Public relations and promotion.

14 TDS120 Practice ( ) Field Application and Practical Works. III. SEMESTER TDS227 Information Systems and Hospital Automation III ( ) A pplications in the outpatient clinics and clinics of Zonguldak Bülent Ecevit University Hospital. TDS229 Correspondence Techniques ( ) The concept of organizational communication, Organizational communication process and factors that prevent effective communication, Organizational communication channels, Written and printed communication tools, Organizational communication systems, Business letters, Points to be considered in writing business letters, Parts of business letters in terms of expression Stages of writing business letters, Writing business letters forms, Basic parts of business letters, Secondary parts of business letters, Basic parts of business letters AIT281 Atatürk İ.İ.History I ( ) The meaning of the History of the Revolution - The importance of the Turkish Revolution - The overall view of the causes that led to the Turkish Revolution - The First World War - The disintegration of the Ottoman Empire - The situation of the country against the occupations - The attitude of Mustafa Kemal Pasha - The first step for liberation - Organization through congresses - Societies, Kuvayi Milliye, National Pact, opening of the Turkish Grand National Assembly - Establishment of the National Army - Two important events: Sevres and Gyumri Peace - The War of Independence until the Battle of Sakarya - Battle of Sakarya - The Great Offensive, two major revolutions in the political field from Mudanya to Lausanne - Transition to Takrir-i Sukun period. TDS221 Practice ( ) Field Application and Practical Works. IV. SEMESTER TDS228 Information Systems and Hospital Automation IV ( ) Applications in the outpatient clinics and clinics of Zonguldak Bülent Ecevit University Hospital. TDS230 Office Techniques and Management ( ) Definition of Management and Office Management, Types of Offices, Functions of Office Management, Ergonomic Design of Offices, Preparation of Organization Charts in Offices, Job Analysis, Job Evaluation and Performance Analysis., Orientation Training in Offices, Flexible Working in Offices, Division of Labor in Offices, Efficiency in Offices Management, Office Automation Systems and Tools, Office Automation Systems and Tools, Design and Preparation of Frequently Used Documents in Offices, Design and Preparation of Frequently Used Documents in Offices

15 AİT 282 Atatürk İ.İ.History II ( ) Characteristics in the execution of the Turkish Revolution- Establishment of the legal system- Establishment of the education system- Efforts made in the field of Economy and Finance- Other innovations regulating social life - Domestic politics of the Republic of Turkey during the Atatürk period - Foreign policy of the Republic of Turkey during the Atatürk period - Unit Supplement: Atatürk's death, Atatürk The domestic and foreign policy of the Republic of Turkey after the period of Atatürk - Atatürk's principles in general - Atatürk's principles, Republicanism -Ataturk's principles, Nationalism- Ataturk's principles, Populism and Statism- Ataturk's principles, Secularism- Ataturk's principles, Revolutionism- General evaluation. COURSES FOR OTHER UNITS TDS 901 Health Services Bureau and Secretarial Information ( ) Definition of Health Management and Office Management, Types of Offices in Health Services, Functions of Office Management, Ergonomic Design of Offices, Preparation of Organizational Charts in Offices, Health Services Job Analysis, Job Evaluation and Performance Analysis., Orientation Training in Offices, Flexible Working in Offices, Offices Division of Business, Productivity Management in Offices, Office Automation Systems and Tools in Health Services. TDS 902 Medical Documentation ( ) Definition, Importance and Functions of the Archive, Location and Architectural Features of the Archive, Arrangement of the Archive Location and Physical Characteristics. Types of Archives, Information Used in Archive Documents, Extraction of Archives and Disposal of Documents, Patient Files, The Place and Importance of the Archive for Health Institutions, Organization of the Patient Files Archive. Functions, Transferring Archives to Magnetic Environment, Example of Medical Archives in State Hospitals and University Hospitals, Numbering of Medical Documents and Storage Periods in Archives, Microfilm in Medical Archives, Functional Relationships of Patient Files Archive with Other Units