READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION / READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION / READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION"

Transkript

1 / ÖZE301 - READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION / READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION Ders Adı / Course Name Ders Kodu / Course Code GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION / READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION ÖZE301 Ders Türü / Course Type Ders Seviyesi / Course Level First Cycle / First Cycle Ders Akts Kredi / ECTS 4.00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical) Haftalık Saati / Course Hours For Week (Objected) Haftalık oratuar Saati / Course Hours For Week (oratory) Dersin Verildiği Yıl / Year Öğretim Sistemi / Teaching System Eğitim Dili / Education Language Face to Face / Face to Face Turkish / Turkish Ön Koşulu Olan Ders(ler) / Precondition Courses Amacı / Purpose İçeriği / Content Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations ÖZE301 dersi için ön koşul ders bulunmamaktadır. Bu dersin amacı özel eğitim öğretmen adaylarına özel gereksinimi olan bireylere okuma yazma becerilerinin desteklenmesi, okuma yazma gelişiminin değerlendirilmesi ve kanıt temelli uygulamalar yoluyla okuma yazma öğretimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma-yazmanın öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okumayazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okumayazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci. Yok Staj Durumu / Internship Status Yok None None The aim of this course is to provide special education teacher candidates with basic knowledge and skills about teaching literacy through supporting literacy skills, evaluation of literacy development and evidence-based practices for individuals with special needs. Definition and structure of literacy, characteristics of literacy for individuals who need special education, approaches to reading preparation programs, assessment of readiness to read, evaluation of functional literacy and teaching of functional literacy, audio based litecay instruction, sentence based literacy instruction, syllable based literacy instruction, word based literacy instruction,, specific literacy teaching techniques, science-based practices in literacy teaching None Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi (Macid Ayhan Melekoğlu ve Hüseyin Anılan-Eğiten Yayınevi) Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma Öğretimi Vize Yayıncılık MEB. (2019, Mayıs 15). Türkçe öğretim programı. Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi: 1 / 12 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi (Macid Ayhan Melekoğlu ve Hüseyin Anılan-Eğiten Yayınevi) Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma Öğretimi Vize Yayıncılık MEB. (2019, Mayıs 15). Türkçe öğretim programı. Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi:

2 Akyol, H. (2003). Türkçe ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Akyol, H. (2006). Türkçe ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Pegem. Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. (2014). Okumayı değerlendirme: Öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: PEGEM Yayıncılık. Avcıoğlu, H. (Ed.) (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap. Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Bayraktar, A. ve Seçkin, Ş. (2012). Yazma güçlükleri ve öğretim yöntemleri. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Bayraktar, A. (2012). Yazma güçlüğü olan öğrencilerde yazma görüşmelerinin kullanımı. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Çelenk, S. (2001). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları. Çelenk, S. (2007). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Maya Akademi. Ergük, C. (Ed.) (2016). Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkileşimli kitap okuma programı (EKOP). Ankara: Eğiten Kitap. Ferah, A. (2001). Her yönüyle Türkçe ilkokuma-yazma. Ankara: MEB. Güneş, F. (2000). lı okuma-yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları. Kalburan Cevher, N. (2012). Ses farkındalığını geliştirmeye yönelik öyküler ve etkinlikler: Öykülerle alfabe. Ankara: Eğiten Kitapçılık. Öz, F. (1998). lı ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Diğer Kaynaklar Makale ve videolar Ders Kaynakları Prof. Dr. Tevhide KARGIN/ Okuma Güçlükleri ve Müdahale Yöntemleri Okuma Yazma Öğretimi - Doç. Dr. Ayten Düzkantar v=3og38eifeyq&t=72s Acarlar, F. (2013). Dil, konuşma ve iletişim bozuklukları. A. Cavkaytar (Ed.). Özel eğitim içinde (s ). Ankara: Vize Yayıncılık. Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), Bayraktar, V. (2018). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerinin Gelişiminde Etkileşimli Kitap Okumanın Önemi. Çocuk ve Gelişim Dergisi 1 (1), Bı ldıṙen, A, Fırat, T. (2020). İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler. Çocuk ve Medeniyet, 5 (10), Retrieved from Çıṫı l, M. (2020). Geçmişten Günümüze Türkiye de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile Görüşme. Çocuk ve Medeniyet, 5 (10), Retrieved from Dağlıoğlu, H. E., & Alemdar, M. (2010). Üstün Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), Doğanay Bilgi, B. Aslan, D. ve Açıkgöz, G. (2020) Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerini değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), Doğanay-Bilgi, A., & Güzel-Özmen, R. (2010). Okuma öğretimi. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma (sf ). Ankara: Pegem Yayınevi Fırat, T, Koçak, D. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğünün Tanımına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), DOI: /aibuefd Er Nas, S, Çalık, M, Usta Yılmaz, H, Şenel Çoruhlu, T, İpek Akbulut, H, Ergül, C, Çepni, S, Delimehmet Dada, Ş, Kıryak, Z. (2021). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Fen Deneyleri Kılavuzunun Değerlendirilmesi: Madde Ve Değişim Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 0-0. Retrieved from Güzel-Özmen, R. (2011). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin bilgi veren metinlerdeki Akyol, H. (2003). Türkçe ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Akyol, H. (2006). Türkçe ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Pegem. Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. (2014). Okumayı değerlendirme: Öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: PEGEM Yayıncılık. Avcıoğlu, H. (Ed.) (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap. Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Bayraktar, A. ve Seçkin, Ş. (2012). Yazma güçlükleri ve öğretim yöntemleri. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Bayraktar, A. (2012). Yazma güçlüğü olan öğrencilerde yazma görüşmelerinin kullanımı. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s ) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. Çelenk, S. (2001). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları. Çelenk, S. (2007). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Maya Akademi. Ergük, C. (Ed.) (2016). Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkileşimli kitap okuma programı (EKOP). Ankara: Eğiten Kitap. Ferah, A. (2001). Her yönüyle Türkçe ilkokuma-yazma. Ankara: MEB. Güneş, F. (2000). lı okuma-yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları. Kalburan Cevher, N. (2012). Ses farkındalığını geliştirmeye yönelik öyküler ve etkinlikler: Öykülerle alfabe. Ankara: Eğiten Kitapçılık. Öz, F. (1998). lı ilkokuma-yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Diğer Kaynaklar Makale ve videolar Ders Kaynakları Prof. Dr. Tevhide KARGIN/ Okuma Güçlükleri ve Müdahale Yöntemleri Okuma Yazma Öğretimi - Doç. Dr. Ayten Düzkantar v=3og38eifeyq&t=72s Acarlar, F. (2013). Dil, konuşma ve iletişim bozuklukları. A. Cavkaytar (Ed.). Özel eğitim içinde (s ). Ankara: Vize Yayıncılık. Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), Bayraktar, V. (2018). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerinin Gelişiminde Etkileşimli Kitap Okumanın Önemi. Çocuk ve Gelişim Dergisi 1 (1), Bı ldıṙen, A, Fırat, T. (2020). İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler. Çocuk ve Medeniyet, 5 (10), Retrieved from Çıṫı l, M. (2020). Geçmişten Günümüze Türkiye de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile Görüşme. Çocuk ve Medeniyet, 5 (10), Retrieved from Dağlıoğlu, H. E., & Alemdar, M. (2010). Üstün Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), Doğanay Bilgi, B. Aslan, D. ve Açıkgöz, G. (2020) Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerini değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), Doğanay-Bilgi, A., & Güzel-Özmen, R. (2010). Okuma öğretimi. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma (sf ). Ankara: Pegem Yayınevi Fırat, T, Koçak, D. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğünün Tanımına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), DOI: /aibuefd Er Nas, S, Çalık, M, Usta Yılmaz, H, Şenel Çoruhlu, T, İpek Akbulut, H, Ergül, C, Çepni, S, Delimehmet Dada, Ş, Kıryak, Z. (2021). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Fen Deneyleri Kılavuzunun Değerlendirilmesi: Madde 2 / 12

3 bilgileri hatırlamalarında şematik düzenleyicilerin iki farklı sunum şeklinin karşılaştırılması. Kuram ve da Eğitim Bilimleri, 11(2), Karaman, G. ve Güngör Aytar A. (2016). Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı nın (EOBDA) Geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoğlu, B. (2015) aylık çocuklara yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 16(3), MEB (2018). Orta-Ağır Zihinsel Engeli ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğretim Programı I. Kademe. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara Piştav Akmeşe, P. (2015). Doğuştan ileri/ çok ileri derecede işitme kayıplı çocukların dil becerilerine ilişkin araştırmaların incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 16, Piştav Akmeşe, P. (2018). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. Ü. Şahbaz (Ed.) Özel Eğitim ve Kaynaştırma (s ). Ankara: Anı Yayıncılık. Piştav Akmeşe, P. (2019). Eğitimde Türk İşaret Dili. Ankara: Nobel Yayıncılık; Piştav Akmeşe, P. (2020). İşitme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve kullandıkları iletişim yaklaşımları. P. Piştav Akmeşe ve B. Altunay (Eds.). İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri. (s ). Ankara: Nobel Yayıncılık. Piştav Akmeşe, P., & Kayhan, N. (2016b). Opinions of teachers of children with hearing impairment and audiologist and speech pathologists about education of children with hearing loss. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fak Derg, 40, Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2018a). Türk İşaret Dili dersini alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre okul öncesi dönemde işaret dili öğretimi. II. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018) Özet Kitapçığı s, Mart 01 Nisan 2018 Antalya, Türkiye. Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2018b). İşitme engelli bireylerin eğitiminde öğretimsel düzenlemeler ve Türk İşaret dili kullanımı hakkında öğretmen görüşleri. M. A. Melekoğlu, (Ed.), 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (s ) içinde. Eskişehir. ISBN: Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2020). An Examination of Turkish Sign Language Education in Special Education Teaching Programs. Akademisyen Publishing House, Edt. Ahmet Doğanay, Oğuz Kutlu, (1), (pp:67-179) Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Kirazlı, G., Öğüt, F. & Kirazlı, T. (2018). Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında lisansüstü eğitim öğrencilerinin işitme kayıplı çocukların dil, konuşma ve iletişim becerilerinin desteklenmesi ve eğitimleri hakkınıdaki görüşleri. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), Taymaz Sarı, O, Bı çer, E. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı sı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), Retrieved from Topbaş, S. (2003). İletişim, dil, konuşma: Temel kavramlar. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi içinde (s. 1-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Topbaş, S. (2007). Dil ve kavram gelişimi. Ankara: Kök YayıneviTaymaz Sarı, O, Bı çer, E. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı sı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), Retrieved from Ve Değişim Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 0-0. Retrieved from Güzel-Özmen, R. (2011). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin bilgi veren metinlerdeki bilgileri hatırlamalarında şematik düzenleyicilerin iki farklı sunum şeklinin karşılaştırılması. Kuram ve da Eğitim Bilimleri, 11(2), Karaman, G. ve Güngör Aytar A. (2016). Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı nın (EOBDA) Geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoğlu, B. (2015) aylık çocuklara yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 16(3), MEB (2018). Orta-Ağır Zihinsel Engeli ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğretim Programı I. Kademe. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara Piştav Akmeşe, P. (2015). Doğuştan ileri/ çok ileri derecede işitme kayıplı çocukların dil becerilerine ilişkin araştırmaların incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 16, Piştav Akmeşe, P. (2018). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. Ü. Şahbaz (Ed.) Özel Eğitim ve Kaynaştırma (s ). Ankara: Anı Yayıncılık. Piştav Akmeşe, P. (2019). Eğitimde Türk İşaret Dili. Ankara: Nobel Yayıncılık; Piştav Akmeşe, P. (2020). İşitme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve kullandıkları iletişim yaklaşımları. P. Piştav Akmeşe ve B. Altunay (Eds.). İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri. (s ). Ankara: Nobel Yayıncılık. Piştav Akmeşe, P., & Kayhan, N. (2016b). Opinions of teachers of children with hearing impairment and audiologist and speech pathologists about education of children with hearing loss. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fak Derg, 40, Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2018a). Türk İşaret Dili dersini alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre okul öncesi dönemde işaret dili öğretimi. II. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018) Özet Kitapçığı s, Mart 01 Nisan 2018 Antalya, Türkiye. Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2018b). İşitme engelli bireylerin eğitiminde öğretimsel düzenlemeler ve Türk İşaret dili kullanımı hakkında öğretmen görüşleri. M. A. Melekoğlu, (Ed.), 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (s ) içinde. Eskişehir. ISBN: Piştav Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2020). An Examination of Turkish Sign Language Education in Special Education Teaching Programs. Akademisyen Publishing House, Edt. Ahmet Doğanay, Oğuz Kutlu, (1), (pp:67-179) Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Kirazlı, G., Öğüt, F. & Kirazlı, T. (2018). Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında lisansüstü eğitim öğrencilerinin işitme kayıplı çocukların dil, konuşma ve iletişim becerilerinin desteklenmesi ve eğitimleri hakkınıdaki görüşleri. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), Taymaz Sarı, O, Bı çer, E. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı sı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), Retrieved from Topbaş, S. (2003). İletişim, dil, konuşma: Temel kavramlar. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi içinde (s. 1-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Topbaş, S. (2007). Dil ve kavram gelişimi. Ankara: Kök YayıneviTaymaz Sarı, O, Bı çer, E. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı sı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), / 12

4 Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members) Doç. Dr. Nilay Kayhan Retrieved from Assoc. Prof. Dr. Nilay Kayhan ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES 1 Okuma yazma becerileri ve içeriğinde geçen genel terimleri tanımlar. Defines literacy skills and general terms in the content. 2 Okuma ve yazmanın boyutlarını ve alt becerilerini tanımlar, Defines the dimensions and sub-skills of reading and writing, and explains 3 Okuma yazmaya ilişkin önkoşul becerileri değerlendirir. Evaluates prerequisite skills related to literacy. 4 Erken okuryazarlık becerilerini tanımlar, Defines early literacy skills, prepares tools to evaluate early literacy skills and uses existing tools. 5 Erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara örnek verir. Gives examples of tools used in the assessment of early literacy skills. 6 Erken okuryazarlık becerilerini desteklemek için bilimsel dayanaklı yöntemlerini kullanır. It uses scientifically based methods to support early literacy skills. 7 Ses temelli cümle yöntemi, hece yöntemine, sözcük yöntemine ve cümle yöntemine göre okumayazma gelişimini değerlendirir Sound-based sentence method evaluates literacy development according to syllable method, word method and sentence method. 8 Ses Temelli Cümle Yöntemine uygun okuma yazma öğretimi planlar. Plans literacy teaching in accordance with Sound Based Sentence Method. 9 İşlevsel okuma öğretimine göre okuma yazma öğretim planı hazırlar. Prepares literacy teaching plan according to functional reading teaching. HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE 4 / 12

5 Hafta / Week İlk Okuma Yazma Öğretimi Genel Kavramlar ve Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma First Literacy Teaching General Concepts and First Literacy in Special Education teaching İlk Okuma Yazmaya Hazırlık First Literacy Preparation İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem ve Teknikler Methods and in Initial Literacy Teaching Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması 5 / 12

6 4 5 Erken okuryazarlık bilgi, becerileri değerlendirilmesi ve desteklenmesi; okuma-yazma hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar Evaluation and promotion of early literacy knowledge and skills; approaches to literacy preparation programs Cümle Çözümleme Kelime Çözümleme Tekniği Gösterip Yaptırma Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması Yazma becerilerinin desteklenmesi ile ilgili stratejileri konu alan makalelerin okunması Sentence Analysis Word Analysis Technique Reading articles on strategies to Showing and Making a Discussion support writing skills 6 Ses temelli Cümle Yöntemi Sound-based Sentence Method Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması 6 / 12

7 7 Ses temelli ilk okuma-yazma öğretimi Voice-based teaching of literacy Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması 8 Ara Sınav Mid-Term 9 Cümle yöntemine dayalı ilk okuma-yazma öğretimi First reading-writing teaching based on sentence method Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması 7 / 12

8 Cümle yöntemine dayalı ilk okuma-yazma öğretimi First reading-writing teaching based on sentence method Sözcük okuma öğretimi ve işlevsel okumayazma Teaching word reading and functional literacy Okuma akıcılığı ve desteklenmesi Reading fluency and support Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması Ön Hazırlık subject of the week. Ön Hazırlık Preliminary Preparation It is expected that preparations will be made by reading the research article and reports on the subject of the week. 8 / 12

9 Farklı alanlarda özel gereksinimi olan bireylerin okuma yazma gelişimlerinin desteklenmesi Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik İlk Okuma Yazma Öğretim Teknikleri/ Stratejiler Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik İlk Okuma Yazma Öğretim Teknikle ri/stratejileri Supporting the literacy development of individuals with special needs in different fields First Literacy Teaching for Students with Intellectual Disabilities/ Strategies Primary Literacy Teaching /Strategies for Students with Visual Impairment Farklı alanlarda özel gereksinimi olan bireylerin okuma yazma gelişimlerinin desteklenmesi (OSB Olan Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğretim Teknikleri/ Stratejiler İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerinin Desteklenmesi) Supporting the literacy development of individuals with special needs in different fields (Literacy Teaching / Strategies for Students with ASD Supporting the Literacy Skills of Students with Hearing Impairment) İşlevsel Okuma Yazma Öğretimi Functional Literacy Teaching Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma Problem solving; Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma Problem solving; Okuma sonrası derse soru getirilmesi ve araştırmalarla ilgili sözlü paylaşımda bulunulması subject of the relevant week. subject of the relevant week. 16 Final sınavı Final exam 9 / 12

10 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Ara Sınav / Midterm Examination DEĞERLENDİRME / EVALUATION Sayı / Number 1 Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%) 100 Toplam / Total: Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Final Sınavı / Final Examination Sayı / Number 1 Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%) 100 Toplam / Total: Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60 Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100 Değerlendirme Tipi / Evaluation Type: 10 / 12

11 İŞ YÜKÜ / WORKLOADS Etkinlikler / Workloads Sayı / Number Süresi (Saat) / Duration (Hours) Toplam İş Yükü (Saat) / Total Work Load (Hour) Ara Sınav / Midterm Examination Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination Bireysel Çalışma / Self Study Derse Katılım / Attending Lectures Ev Ödevi / Homework Final Sınavı / Final Examination Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination Okuma / Reading Soru-Yanıt / Question-Answer Takım/Grup Çalışması / Team/Group Work Tartışma / Discussion /Pratik / Practice Toplam / Total: Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / (Saat/AKTS) = /30.00 = 4.33 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / (Hour / ECTS) = / = 4.33 ~ 11 / 12

12 Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES Program Çıktıları / Program Outcomes Okuma yazma becerileri ve içeriğinde geçen genel terimleri tanımlar. / Defines literacy skills and general terms in the content. 4 2.Okuma ve yazmanın boyutlarını ve alt becerilerini tanımlar, / Defines the dimensions and sub-skills of reading and writing, and explains 3 3.Okuma yazmaya ilişkin önkoşul becerileri değerlendirir. / Evaluates prerequisite skills related to literacy. 5 4.Erken okuryazarlık becerilerini tanımlar, / Defines early literacy skills, prepares tools to evaluate early literacy skills and uses existing tools. 3 5.Erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara örnek verir. / Gives examples of tools used in the assessment of early literacy skills. 6.Erken okuryazarlık becerilerini desteklemek için bilimsel dayanaklı yöntemlerini kullanır. / It uses scientifically based methods to support early literacy skills Ses temelli cümle yöntemi, hece yöntemine, sözcük yöntemine ve cümle yöntemine göre okuma-yazma gelişimini değerlendirir / Sound-based sentence method evaluates literacy development according to syllable method, word method and sentence method. 4 8.Ses Temelli Cümle Yöntemine uygun okuma yazma öğretimi planlar. / Plans literacy teaching in accordance with Sound Based Sentence Method. 9.İşlevsel okuma öğretimine göre okuma yazma öğretim planı hazırlar. / Prepares literacy teaching plan according to functional reading teaching. Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high 12 / 12