ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OZ101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu Dil ve Dilin Özellikleri- Dil-Düşünce İlişkisi, Dilin Gücü,Dil ile İlgili Terimler: Ana Dil/Ana Dili/Yerel Dil/Devlet Dili/Uluslararası Dil/Yapma Dil,Kültür Çeşitleri: Genel Kültür/Alt Kültür/Popüler Kültür/Kitle Kültürü/Yüksek Kültür,Dil-Kültür İlişkisi,Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri- Dil Aileleri ve Dil Grupları,Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi,Ses Bilgisi,Şekil Bilgisi,Sözcük Türleri I,Sözcük Türleri II,Cümlenin Ögeleri,Cümle Türleri,Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri,Uygulamalar. OZ103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi nin Amacı, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ve Gerilemesi,Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ve Gerilemesi (Osmanlı Devleti nin Çöküş Sebepleri),Avrupa nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti nin Girişimleri (Tanzimat Fermanı na kadar),avrupa nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti nin Girişimleri (Tanzimat Fermanı),Osmanlı Devleti nin Yıkılışı (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı),Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler,Atatürk ün Anadolu daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı nın Hazırlıkları,Atatürk ün Anadolu daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı nın Hazırlıkları (Kongreler Dönemi),TBMM nin Açılması (Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanması ve Misak-ı Milli nin İlanı),TBMM nin Açılması (TBMM'ye Karşı Tepkiler, Sevr Antlaşması),Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (Doğu Cephesi, Güney Cephesi),Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (I. İnönü Savaşı ve Sonuçları),Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (II. İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları,Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (Sakarya Meydan Savaşı. Büyük Taarruz.) OZ121 İNGİLİZCE-I Zorunlu Introductıon Verb "to be",possessive Adjectives, Personal Information,a / an, plurals, The Classroom, Vowel Sounds,This / That - These / Those, Common Objects, Classroom Language,Present Simple, Irregular Plurals,Present Simple (+) and (-), Common Verb Phrases,a / an + jobs, Consonant Sounds,Midterm Exam,Possessive 's, Family Vocabulary,Adjectives, Quite / Very,Telling the time,present Simple, Daily Routine,Adverbs of frequency, Time words and expressions,prepositions of time, The date. SYP101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu Bilgisayar Donanım, Anakart, bios, Ekran Kartı, Ses Kartı,Bilgisayar Donanım, Anakart, bios, Ekran Kartı, Ses Kartı,Ofis uygulamaları ortak özellikleri (Şerit ),MS Word Grafik, üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası, başvuru ve nesneler eklemek,ms Word Değişiklikleri izle, Denklem oluşturma, Denetim eklemek,ms Word Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça oluşturma, Adres Mektup Birleştirme,MS Word Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça oluşturma, Adres Mektup Birleştirme,MS Power Point- Slaytlarla çalışma, ekleme, düzenleme, çıkarma,ms Power Point- Yazılara Animasyon ekleme,ms Power Point- Sunum Tasarımı hazırlama,ms Power Point-Zamanlama provası, Asıl Slayt, Açıklama ekleme,ms Power Point- Sunum Hazırlama-Zararlı yazılımlar,ms Power Point- Sunum Hazırlama Zararlı yazılımlar. SYP102 MATEMATİK Zorunlu TEMEL KAVRAMLAR Rakam, Doğal sayı, Sayma Sayıları, Tam Sayılar, Ardışık Tam Sayılar, Tek- Çift Sayılar, Rasyonel Sayılar, İrrasyonel sayılar, Gerçel (Reel) Sayılar, İşaret İnceleme,TEMEL KAVRAMLAR Basamak Analizi ve Taban Aritmetiği, Bölme- Bölünebilme, Asal Sayı,OBEB-OKEK,ÜSLÜ SAYILAR Üslü Sayının Tanımı ve Özellikleri, Üslü Sayılarda Dört İşlem, Üslü Denklem,KÖKLÜ SAYILAR Köklü Sayının Tanımı ve Özellikleri, Köklü Sayılarda Dört İşlem, Köklü Sayıyı Üslü Sayıya Çevirme,KÖKLÜ SAYILAR Üslü Sayıyı Köklü Sayıya Çevirme, Sayıyı Kök Dışına Çıkarma,ORAN-ORANTI Oran-Orantı Kavramları, Orantı Çeşitleri(Doğru, Ters), Oran-Orantı Problemleri,MUTLAK DEĞER, Mutlak Değer Tanımı, Mutlak Değer Denklem Çözümleri. SYP103 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar,Sporun Bilimsel Temelleri,Sporun Sosyal Bilimlerle İlişkisi,Türkiye de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi,Spor Türleri ve Branşları,Olimpik Hareket ve Spor Felsefesi,Serbest Zaman ve Spor İlişkisi,Sağlık ve Spor,Spor ve Antrenman Bilimi,Spor Teşkilatı ve Yönetimi,Spor Organizasyonları,Spor ve Medya İlişkisi,Engelliler İçin Spor. SYP104 SPOR TARİHİ Zorunlu Beden Eğitimi ve Spor Tarihine Giriş,Beden Eğitimi ve Spor Tarihinin Temelleri,Eski Çağlarda Spor,Eski Yunanda Spor,Roma Döneminde Spor,Türklerde Spor (Orta Asya da, Osmanlıda),Antik Olimpiyat Oyunları,Modern Olimpiyat Oyunları,Türkiye de Olimpiyat Oyunları ve Milli Olimpiyat KomitesiCumhuriyet Sonrası Ülkemizde Spor,Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı,Türk Spor Kurumu - Gençlik ve Spor Bakanlığı. SYP105 SPOR YÖNETİMİ Zorunlu Yönetim ve yönetici kavramı,spor yönetimi ve spor yöneticisi,spor yönetim kuramları açısından değerlendirilmesi ve işlevleri Yönetim,Spor yönetim kuramları açısından değerlendirilmesi ve işlevleri Yönetim,Spor Yönetim Modelleri,Devlet Yönetimi,Klüplere Dayalı Yönetim,Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi,klüplere ve devlete dayalı spor yönetimi,türk Spor yönetiminde, sporun işleyişi, organizasyonu ve yapısı,türkiye deki spor federasyonları,türkiye deki spor yöneticisinin eğitimi,türk spor yönetiminde yapısal ve yasal gelişmelerin değerlendirilmesi. SYP106 SPOR HUKUKU Zorunlu Hukuka Giriş,Hukuk Temel Kavramlar,Spor Hukuku Genel Bilgiler,Türkiye de Spor Hukuku Mevzuatı,Spor Hukuku Temel Unsurları (sporcular, yöneticiler, hakemler, gözlemciler vd.),spor Hukuku Temel Unsurları (kulüpler, federasyonlara, konfederasyonlar),spor Hukuku Temel Unsurları (Gençlik ve Spor Bakanlığı),Spor Hukuku Temel Problemleri (doping, şiddet, sosyal güvenlik),spor Hukuku Temel Problemleri (teşvik primi, şike, rüşvet, bahis),spor Hukuku Temel Problemleri (spor kazaları, yaralanmaları ve ölümlerinden ortaya çıkan tazminatlar,sporcu Transfer Sözleşmeleri,Sporcuların Serbest Dolaşım Hakları,Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi - Oyun Kuralları ve İhlalleri. UOZ101 KARİYER PLANLAMA Zorunlu Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması, Öz Farkındalığın Artırılması, Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi, Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi, Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması, Destek Birimlerinin Tanınması, Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi. SYP107 HERKES İÇİN SPOR Seçmeli Herkes İçin Spor Kavramı ve Tanımı,Herkes İçin Spor Düşüncesinin Tarihçesi,Dünyada ve Ülkemizde Herkes İçin Spor Örgütlenmeleri,Ülkemizde Herkes İçin Spor Düşüncesi,Herkes İçin Spor Organizasyonları,Yerel Yönetimlerde Herkes İçin Spor Organizasyonları,Her Yaş Grubu İçin Sporun Yeri ve Önemi,Düzenli Sporun İnsan Yaşamına Etkisi,Beslenme ve Obezite,Fiziksel Aktivite ve Herkes İçin Spor,Rekreasyon ve Herkes İçin Spor,Doğa Sporları ve Herkes İçin Spor,Sağlıklı Yaşam (Wellness). SYP108 SPOR TURİZMİ Seçmeli Ders tanıtımı, amacı, genel bilgileri ve literatür tanımı,turizm tanımı, özellikleri,turizmin sınıflandırılması,alternatif turizm, sürdürülebilir turizm,turizm çeşitleri,turizm organizasyonları ve yönetimi,turizme etki eden sosyo- ekonomik faktörler,turizmin tercih edime sebepleri,turizm- spor ilişkisi,spor turizmi,spor organizasyonları ve turizm,rekreasyon ve turizm,animasyon. SYP109 ENGELLİLERDE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Tanımlar, Engel Nedenleri, Engellilerin Sınıflandırılması, Dünyada ve Türkiye de Sayısal Durumları,Engellilerde Sporun Önemi,Spor Branşı Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar,Engelli Sporlarında Dikkat Edilecek Konular,Ortopedik Engelliler,Zihinsel Engelliler,7 İşitme Engelliler,Görme Engelliler,Engelli Sporlarında Yarışma Kuralları,Engelli Sporlarında Sınıflandırma,Engellilere Cimnastik Öğretimi,Engelli Ulusal Spor Organizasyonları,Kaynaştırma Spor Eğitimi.

2 SYP110 SPORDA SPONSORLUK Seçmeli Pazarlama, spor pazarlaması, spor ürünü nedir?,halkla İlişkiler ve faaliyet alanları,bir Halkla İlişkiler faaliyet alanı olarak sponsorluk,sponsorluk kavramı ve tarihsel gelişim süreci,sponsorluğun gelişimi ve yapılma nedenleri,spor sponsorluğu ve sinsi pazarlama,sponsorluk alanları (Spor, kültür-sanat, sosyal sorumluluk vb.),spor branşlarının kendine özgü özellikleri/değerleri ve sponsorluklar,dünyada Spor Sponsorluğu,Türkiye de Spor Sponsorluğu,Spor Sponsorluğu (Bireysel, Takım, Organizasyon Sponsorlukları),Spor sponsorluğu ve televizyon yayınları,sponsorluk dosyası hazırlama Genel Değerlendirme. SYP111 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu İnternet'in temel kavramları,internetin gelişim süreci,web tarayıcıları,e- devlet, taşınabilir teknolojiler,sosyal ağlar,sosyal ağların farklı kullanım amaçları,sosyal ağlarda medya okuryazarlığı ve akıcılığı, teknoloji, toplum ve insan, bilişim etiği,teknoloji ve yaşam boyu öğrenme,bulut bilişim, geleceğin teknolojileri. II. YARIYIL OZ102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu Anlatım,Anlatım Bozuklukları,Anlatım Biçimleri, Anlatım Biçimleri, Yazılı Anlatım Türleri(Yazışmalar),Yazılı Anlatım Türleri(Düşünce Değeri Olan Yazılar),Yazılı Anlatım Türleri (Sanat Değeri Olan Yazılar),Sözlü Anlatım Türleri,Sözlü Anlatım Türleri,Anlatımda atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanma,yazım Kuralları ve Uygulamalar,Noktalama İşaretleri ve Uygulamalar. OZ104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu Mudanya Mütarekesi ve Önemi, Lozan Antlaşması Öncesinde Karşılaşılan Sorunlar,Lozan Antlaşması nın İmzalanması, Lozan Antlaşması'nın Şartları, Önemi,Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri,Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-İ Sükun Kanunu,İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar,Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Hukuk, Ekonomik ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar,Hukuk, Ekonomik ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar,Türk İnkılâbı nın Temel İlkeleri: Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik,Türk İnkılâbı nın Temel İlkeleri: Halkçılık - Laiklik,Türk İnkılâbı nın Temel İlkeleri: Devletçilik İnkılâpçılık, Atatürkçülüğün Dayandığı İlkeler,Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası- I ( ),Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - II ( ). OZ122 İNGİLİZCE-II Zorunlu Can / can't Verb phrases Like + ing,free time activities Object pronouns, Love stroy phrases Possessive Pronouns Rhyming words,past Simple of "be" Was / were,past Simple regular verbs Past time expressions,past Simple irregular verbs go, have, get,midterm Exam,There is / There are Houses and Furniture,There was / There were Prepositions of place,present Continuous Verb Phrases,Present Simple or Present Continuous? Places in a city,a / an, some / any Countable / Uncountable nouns,how much / How many Quantifiers,Food and Drinks Revision. SYP201 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ Zorunlu Teşkilatlanmanın önemi ve sportif başarıya etkisi, Farklı Bakış Açılarıyla Türkiye de Spor Yönetimi,Uluslararası Spor Federasyonların Yönetim Yapısının Karşılaştırılması,Rusya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,italya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,fransa'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,ingiltere'nin spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,ispanya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,isviçre'nin spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,almanya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması, Avusturya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,amerika'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması,avusturalya'nın spor yapısını incelenmesi ülkemiz ile karşılaştırılması. SYP202 SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu Psikoloji Kavramı ve Tanımı,Spor Psikolojisine Giriş,Sporda Kişilik ve Kişilik Türleri,Sporda Yetenek Seçimi,Sporda İletişim,Motivasyon ve Sporda Motivasyon,Sporda Konsantrasyon,Mental Antrenman,Sürantrenman,Sporda Stres,Seyirci Psikolojisi ve Şiddet,Sporda Yasaklı Madde Kullanımı,Sporda Sosyal Psikoloji- Sporda Fair-Play. SYP203 SPOR PAZARLAMASI Zorunlu Pazarlama Kavramı,Pazarlama Karması (program ve yer),pazarlama Karması (fiyatlandırma ve tutundurma),spor Pazarlaması Kavramı ve Tanımı,Spor Endüstrisi ve Pazarı,Spor Pazarlamasının Bölümleri,Sporda Tüketici ve Taraftar Davranışları,Spor Ürünleri (spor programları ve spor malzemeleri),sporda Ürünlerinde Fiyatlandırma,Sporda Dağıtım Kanalları,Spor Pazarlamasında İletişim,Spor Pazarlaması Yönetimi,Spor Pazarlamasında Yeni Eğilimler. SYP204 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ Zorunlu Medya (Basın) Kavramı,4. Güç Olarak Medya,Medyanın Doğuşu ve Kurumsallaşması,Medya Okuryazarlığı,5n-1k,Spor Gazeteciliğinin Doğuşu ve Gelişimi,Spor Organizasyonları ve Medya,Spor Gazeteciliğinde Soru Sorma Teknikleri; Basın Toplantıları, Röportaj ve Mülakat Teknikleri,Spor Gazeteciliğinde Soru Sorma Teknikleri; Basın Toplantıları, Röportaj ve Mülakat Teknikleri,Spor Haberi Yazma Teknikleri-1,Spor Haberi Yazma Teknikleri-2,Internet ve Spor Gazeteciliği,Sosyal Medya ve Spor. SYP205 SAĞLIK İÇİN SPOR Seçmeli Sağlıkla İlgili Kavramlar ve Tanımlar,Sağlıklı Olmanın Önemi,Sağlığı Etkileyen Faktörler,Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri,Beslenme ve Obezite,Spor ve Sağlık Arasındaki Temel İlişki,Fiziksel Aktivitenin Önemi,Sporcu Sağlığı (zihinsel, psikolojik, fiziksel),spor Yaralanmaları,Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar,Sıcak ve Güneş Çarpmaları,Donma ve Zehirlenme,Sporcu Hastalıkları - Tedavi Yöntemleri. SYP206 MAÇ ANALİZİ Seçmeli Maç Analizinin Tanımı, Amacı ve Kullanılan Branşlar,Maç Analiz Yöntemleri,Maç Analizi ile Teknik-Taktik İlişkisi,Takım Teknik Analizi,Hücuma Dayalı Taktik Analiz,Savunmaya Dayalı Taktik Analiz,Takım Sporlarında Maç Analizi(Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol),Bireysel Sporlarda Maç Analizi(Tenis, Badminton),Maç Analiz Yazılımları,Maç Analizinde Teknoloji Kullanımı,Spor Müsabakası Kaydetme ve Görüntü İşleme,Maç Analizinde Sunum Hazırlama Teknikleri. SYP207 ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli Çatışma Kavramı ve Tanımı,Çatışma Nedenleri ve Sonuçları,Çatışma Yönetimi,Çatışma Yönetiminde Anlaşma Süreci ve Arabuluculuk,Çatışma Yönetiminde Öfke Kontrolü,Çatışma Yönetiminde İletişim,Çatışma Yönetiminde Liderlik,Stres Kavramı ve Tanımı,Stres Kaynakları,Stresin Psikolojik Etkileri,Örgüt İçi Stres,Kişilik ve Stres,Stres Yönetiminde Bireysel ve Kurumsal Çözümler. SYP208 SPORDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli Spor yönetiminde olası risklere gerekli önlemler ve çözümler üretebilmek, Risk ve Risk İle İlgili Temel Kavramlar, Tüketici Davranışı ve Risk Algısı, Risk Yönetimi ve Süreci, Kurumsal Risk Yönetimi ve Gelişimi, Riskten Korunma Teknikleri, Sporda Risk Yönetimi ve Risk Faktörleri, Egzersizde Risk ve Risk Yönetimi, Spor Yaralanmalarında Risk Yönetimi, Spor Yaralanmalarında Acil Tıbbi Müdahale Planı, Sporda Tesis ve Malzeme Boyutunda Risk Yönetimi, Sporda Sigorta Boyutunda Risk Yönetimi,Sporda Finansal Boyutta Risk Yönetimi,Sporda Tesis Planlamasında Risk Yönetimi. SYP209 SPOR VE ÇEVRE Seçmeli Çevre şartları ve spor bilincinin geliştirilmesi, Dersin Tanımı ve Amacı, Çevre ve Ekoloji, Çevre Kirliliğinin Nedenleri, Kentleşme ve Çevre, Çevre ve spor kamuoyu, Spor ve çevre ilişkisi, Çevre Politikaları, Sporun çevre üzerine olumlu-olumsuz etkileri, Çevre eğitimi, Sporun Aktörleri ve Çevre Davranışları, IOC tarafından yapılan çevresel çalışmalar, Olimpiyat oyunları organizasyon adaylığı ve çevre, Doğa sporları ve çevre. SYP210 SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli

3 Temel Spor Bilgisi Ve Spor Basını Tarihi, Spor Fotoğrafçısı Kavramı, Nitelikleri Ve Çalışma Koşulları,Spor Gündemi Araçları, Kaynakları Ve Spor Fotoğrafı Örnekleri,Fotoğrafta Teknik Unsurlar,Spor Fotoğrafçılığında Hız Unsuru Ve Estetiği,Sporda Kritik An Ve Hız Unsuruyla İlgili Çekim Uygulaması,Çalışmaların Değerlendirilmesi Ve Öneriler,Foto Röportaj Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Ve Spor Fotoğrafı Ustaları,Röportaj Konulu Uygulama Çalışması,Çalışmanın Değerlendirilmesi Ve Öneriler,Spor Karşılaşmalarının Çekim Planlaması,Spor Fotoğrafçılığında Estetik Unsurlar Ve Görüntüyü Planlama,Spor Müsabakalarında Fotoğraf Çekimi Uygulaması. UOS101 FELSEFEYE GİRİŞ Üniversite Ortak Seçmeli UOS102 KÜRTÇE Üniversite Ortak Seçmeli UOS103 RESİM Üniversite Ortak Seçmeli UOS104 HİSSE SENEDİ PİYASALARI Üniversite Ortak Seçmeli UOS105 SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME Üniversite Ortak Seçmeli UOS106 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Üniversite Ortak Seçmeli UOS107 PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI Üniversite Ortak Seçmeli UOS108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Üniversite Ortak Seçmeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar Türkiye de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü İş Kazaları Meslek Hastalıkları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan maliyetler/temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi Kişisel Koruyucu Donanımlar. UOS109 İLK YARDIM Üniversite Ortak Seçmeli Genel İlkyardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı Ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar, Yanıklar Donma, Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması,Diğer Acil Durumlar. UOS110 DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA Üniversite Ortak Seçmeli UOS111 SİBER GÜVENLİK Üniversite Ortak Seçmeli UOS201 SOSYOLOJİ Üniversite Ortak Seçmeli UOS202 ARAPÇA Üniversite Ortak Seçmeli UOS203 MÜZİK Üniversite Ortak Seçmeli Müziği tanıyabilme, Müzik - beden uyumunu sağlayabilme, Müziği bireysel veya toplu yapabilme, Müzikle toplum arasındaki bağı görebilme,müzikle kültür, tarih ve estetik arasında bağ kurabilme,müziği millî ve manevi değerlerle ilişkilendirebilme,müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kurabilme,müziğin her insan için öğrenilebilir olduğunu anlayabilme, Dinleme, söyleme ve ritimsel etkinliklerle müzik yapabilme, Kendini müzik yoluyla ifade edebilme, Kültürel miras ve çeşitliliği geliştirebilme, Müzik teknolojilerini kullanabilme, Etkin müzik üreticisi olabilme UOS204 EKONOMİK ANALİZ Üniversite Ortak Seçmeli UOS205 GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK Üniversite Ortak Seçmeli UOS206 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Üniversite Ortak Seçmeli UOS207 DEĞERLER EĞİTİMİ Üniversite Ortak Seçmeli Temel evrensel değerlerin belirlenmesi ve tanımlanması,temel evrensel değerler eğitimi, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi, okul öncesi dönemde evrensel değerler eğitimi, temel evrensel değerler eğitiminde eğitimcilerin rolleri, ebeveynler ve evrensel değerler, dünyada uygulanan değerler-kişilik -karakter eğitimi programları UOS208 PROJE HAZIRLAMA Üniversite Ortak Seçmeli UOS209 TURİZM COĞRAFYASI Üniversite Ortak Seçmeli UOS210 MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR Üniversite Ortak Seçmeli UOS211 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Üniversite Ortak Seçmeli UOS304 FOTOĞRAF Üniversite Ortak Seçmeli UOS305 SANAT VE KÜLTÜR Üniversite Ortak Seçmeli UOS306 SİNEMA Üniversite Ortak Seçmeli UOS308 DİJİTAL İLETİŞİM VE YENİ MEDYA Üniversite Ortak Seçmeli UOS309 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ Üniversite Ortak Seçmeli III. YARIYIL SYP301 SERBEST ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ Zorunlu Zaman, Boş Zaman ve Serbest Zaman Kavramı,Serbest Zaman Hakkı,Serbest Zaman Fonksiyonları, Rekreasyon Kavramı ve Tanımı,Rekreasyon Yönetimi, Rekreasyonun Özellikleri,Rekreasyon İhtiyacı, Rekreasyonun Sınıflandırılması, Rekreasyonun Pazarlanması,Rekreasyon ve Spor İlişkisi,Rekreasyon ve Turizm İlişkisi,Rekreasyon ve Çevre İlişkisi,Rekreasyonda Liderlik. SYP302 GENEL İŞLETME BİLGİSİ Zorunlu İşletme ve işletme ile ilgili kavramlar, İşletme yönetimi ve fonksiyonları,teşebbüs, müteşebbis ve yönetici kavramaları, Yönetimin Fonksiyonları (Planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol),pazarlama, Spor işletmeciliğinde pazarlama stratejileri, Ürün, yer, fiyat, tutundurma, Personel yönetiminin tanımı ve anlamı, Spor hizmetleri sunumunda personelin önemi, Halkla İlişkiler, Sponsorluk. SYP303 SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu Tarihsel süreç içerisinde spor tesislerinin görünümü, Tesis yönetimi, tesis yöneticisi ve yönetimsel işlevler, Tesis planlaması, tasarımı ve yapımı, Tesiste yer alan sistemler, operasyonel işlemler ve tesisin bakımı, Spor tesislerinde pazarlama ve satış, Spor tesislerinde etkinlik ve olay yönetimi, Türkiye de Spor Tesislerinin Görünümü, Çok Amaçlı Spor Salonu Oyun Alanı ve Malzeme Bilgisi, Futbol Sahası Çizimi ve Malzeme Bilgisi,Basketbol Sahası Çizimi ve Malzeme Bilgisi, Voleybol ve Hentbol Sahası Çizimi ve Malzeme Bilgisi, Tenis, Badminton, Squash Sahası Çizimi ve Malzeme Bilgisi,Atletizm Saha Çizimi ve Malzeme Bilgisi. SYP304 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu

4 Sosyoloji Kavramı ve Tanımı, Sosyal Yapı ve Spor İlişkisi, Eğitim ve Spor İlişkisi, Kültür ve Spor İlişkisi,Aile, Okul ve Spor İlişkisi, Sosyalleşme ve Sosyal Değişme Aracı Olarak Spor,Serbest Zaman ve Spor,Turizm ve Spor,Engellilerde Spor,Sporda Özdeşleşme,Spor ve Siyaset İlişkisi,Sporda Şiddet ve Saldırganlık. SYP305 SPORDA İLETİŞİM Zorunlu İletişim kavramı ve kapsamı, İletişimin amacı ve önemi, İletişim araçları, İletişimin insan davranışlarıdaki rolü,iletişim süreci,iletişim türleri,iletişim engelleri,kulüp içi iletişim,kulüp içi iletişim sorunları, Antrenör-sporcu iletişimi,antrenör-sporcu-hakem iletişimi, Antrenör-hakem iletişimi, Sporcu-hakem iletişimi. SYP306 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu Tanımlar, Sağlıklı Olmanın Önemi, Sağlığı Etkileyen Faktörler, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri,Rehabilitasyon Hizmetleri: Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetleri, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri,Enfeksiyonların Genel Özellikleri, Enfeksiyonların Kaynağından Çıkış ve Giriş Yolları, Taşınma Yolları, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları,Kızamık, Kızamıkçık, Kızıl, Suçiçeği, Kabakulak, Difteri (kuşpalazı), Boğmaca, Menenjit,AIDS, Hepatit, Şarbon, Kuduz,Grip, Sinüzit, Anemi, Mantar, Tetanos, Kangren, Tifo, Kolera, Tüberküloz (verem), Diyabet, Epilepsi,İlk Yardımın Önemi, İlk Yardımın Hedefleri, Temel Kuralları, İlk Yardımcılar, İlk Yardımın Malzemeleri,Yaralıları Taşıma Metotları, Küçük Dolaşım, Büyük Dolaşım, Kan Basıncı,Kanamalar, Kalp Masajı Tekniği, Sun i Solunum Metotları,Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar, Kramplar,Sıcak ve Güneş Çarpmasında İlk Yardım, Yanıklarda İlk Yardım,Donmada İlk Yardım, Zehirlenme Çeşitleri, Zehirlenmelerde İlk Yardım. SYP307 FEDERASYON VE KULÜP YÖNETİMİ Seçmeli Türkiye de Spor Yönetimi,Türkiye de Spor Yöneticisi,Türk Spor Mevzuatı(Kanunlar, Yönetmelikler),Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği,Federasyonların Kuruluşu ve İşleyişi,Spor kulüplerinin Kuruluşu ve İşleyişi,Türkiye de spor kulüplerinin yapısı ve işleyişi,spor kulüplerinde Şirketleşme,Spor kulüplerinin Gelir Kaynakları ve Giderleri,Spor kulüplerinde sporcu transferi,spor Kulübünün Müsabakaya Gitmesi Müsabaka Cetvelinin belli olması Ulaşım hazırlıkları Konaklama hazırlıkları Müsabaka yapılması ve sonrası,menajerlik,spor kulüpleri için sosyal medya yönetimi. SYP308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Ders ve literatür tanıtımı,insan Kaynakları Yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, İnsan Kaynakları Yönetimi çevresi,iş analizi ve iş etüdü,personel planlaması,personel sağlama ve seçme süresi,personel hareketliliği,örgütsel sosyalizasyon ve kariyer,personel başarı değerlendirmesi,hizmet içi eğitim ve Örgütsel öğrenme, Ücret yönetimi, Personel yönlendirme, Çalışma ilişkileri - Personel performans değerlemesi. SYP309 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Seçmeli Liderlik Kavramı ve Tanımı,Liderlik İçin Gerekli Temel Özellikler,Liderlik Fonksiyonları,Liderlik Kavramları,Liderlik Teorileri,Lider ve Yöneticilik Arasındaki Farklar,Spor ve Liderlik,Spor Faaliyetlerinde Liderlik,Spor Yönetiminde Liderlik Önemi,Rekreasyon Liderliği,Sporda Liderlik Çalışmaları,Sorun ve Çözüm önerileri,sporda Liderlik Araştırmalarının İncelenmesi. SYP310 EĞLENCE PAZARLAMASI Seçmeli Serbest Zaman ve Rekreasyon Kavramları,Serbest Zaman ve eğlence Endüstrisi,Eğlence Kavramı ve Eğlence Pazarlaması,Deneyimsel Pazarlama,Eğlence Pazarlamasında 4C,Serbest Zaman, Rekreasyon ve Alışveriş,Eğlence Temelli Alışveriş (Entertailing),Spor ve Rekreasyonel Faaliyetler,Outdoor Sporlar,Turizm Sektöründe Rekreasyon,Kültür, Sanat, Sinema ve Televizyon,İnternet ve Eğlence,İnternet ve Eğlence İle İlişkili Kavramlar. SYP311 SPOR POLİTİKALARI Seçmeli Spor ve politika kavramlarının açıklanması,spor - siyaset ilişkisi,spor toplum devlet ilişkisi,spor kültür ilişkisi,spor ekonomi ilişkisi,spor hukuk ilişkisi,cumhuriyet döneminde spor politikaları,kalkınma planlarında Spor,Hükümet programlarında Spor,Spor mevzuatı,uluslararası Spor politikaları,spor federasyonlarının yapısı ve işleyişi,hükümet dışı Spor kuruluşlarının politikaları. SYP312 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Seçmeli Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik, Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Temelleri, İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri, Girişimcilikte Tasarım, Girişimcilik İklimi, Franchising ve İşletme Satın Alma, İşletme Kurma, Girişimin Sonlanması: Tasfiye, İflas ve Birleşme. IV. YARIYIL SYP401 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu Organizasyon Kavramı ve Tanımı,Ülkemiz Sporunda İlk Örgütlenmeler,Spor Kuruluşlarının Tanımı,Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri,Milli Eğitim Bakanlığı Spor Faaliyetleri,Milli Olimpiyat Komitesi,Mahalli İdarelerde Spor,Spor Organizasyonları,Spor Organizasyonlarının Planlanması,Spor Organizasyonlarının Yönetimi,Spor Organizasyonlarını Oluşturan Unsurlar,Uluslararası Spor Organizasyonları,Kurulması Gereken Komiteler - Spor Organizasyonları. SYP402 SPOR EKONOMİSİ Zorunlu Ekonomi Hakkında Temel Kavramlar,Spor Ekonomisi Tanımı ve Kavramı,Spor Ekonomisinin Tarihi,Ekonomi Politikaları ve Spor,Spor Endüstrisindeki Ekonomik Kriterler ve Spor Endüstrinin Özellikleri,Spor Hizmetlerinin Ekonomideki Yeri ve Önemi,Spor Hizmetlerinin Sınıflandırılması,Spor Endüstrisi ve Piyasalar,Spor Endüstrisinin Ekonomik Etkileri,Spor Endüstrisinde Talep ve Arz,Spor Talebinin Ekonomik Analizi (faaliyetler, tesisler, malzemeler),spor Arzı (kamu, ticari ve özel sektörlerde),spor Endüstrisinin Uluslararası Boyutu. SYP403 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu Bilim ve araştırma temel kavramları,problem, Seçimi ve ölçütler,değişken, Tanımı ve türler,denence (Hipotez) tanımı, nitelikleri ve türleri,varsayımlar (sayıtlılar), Sınırlılıklar, tanımlar,literatür incelenmesi,yöntem, Araştırma modeli ve türleri,evren ve örneklem,verilerin Toplanması,Verilerin çözümü ve yorumlanması,bulgular, Yorum ve öneriler,kaynakça hazırlanması - Araştırma önerisi hazırlama,tez ve makale yazım ve yayımlanmasında önemli hususlar. SYP404 STAJ Zorunlu SYP405 SPORDA FAİR - PLAY YAKLAŞIMI Seçmeli Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi,fair Play in kapsamı ve ilkeleri,3 Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları,fair Playin karşı karşıya olduğu problemler,fair Play i geliştirme çabaları ve perspektifler,olimpizm ve Fair Play,Fair Play ve Eğitim,Okul beden eğitiminde Fair Play eğitimi ve uygulamaları,geleneksel Türk sporlarında Fair Play anlayışı,amatör ve profesyonel sporda Fair Play anlayışı,sporcuların Fair Play e uygun davranma ve davranmama nedenleri,türkiye de Fair Play e yönelik çalışmalar,fair Play den sorumlu referans grupları. SYP406 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli Halkla İlişkiler kavramı,halkla İlişkilerin gelişimi,halkla İlişkilerin örgütlenmesi,özel sektörde Halkla İlişkiler,Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler,Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler,Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler,Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler,Halkla İlişkilerin pazarlamaya katkısı,pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler,Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar,kurum içi Halkla İlişkiler,Dış Halkla İlişkiler ve araçları. SYP407 SPOR YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli Türk spor yönetiminde yasal gelişmeler- federasyonların özerkliği,türk spor yönetiminde yasal gelişmeler- sponsorluk ve vergi uygulamaları,türk spor yönetiminde yasal gelişmeler- Ceza, Ödül, Denetleme,Türk sporunun teşkilatlanma sorunları,spor kulüplerinin dünyadaki ve Türkiye deki görünümü,spor kulüplerinde şirketleşme,futbol ve spor kamuoyu,spor medya- siyaset,olimpiyat oyunları ve Türkiye,Dünya da ve Türkiye de doping,sporda sosyal güvenlik,sporda menajerlik,evaluation. SYP408 KÜRESELLEŞME VE SPOR Seçmeli Küreselleşmeye dair teori ve kavramlar, Küreselleşmenin gelişimi, Küreselleşmenin boyutları,spor olgusu ve küreselleşme ilişkisi,spor ekonomisi ve küreselleşme,spor politikaları ve küreselleşme,spor yönetimi ve küreselleşme,spor medyası ve küreselleşme,spor teknolojileri ve küreselleşme,spor hukuku ve küreselleşme,spor kültürünün küreselleşmesi,sporda göçler,küreselleşmenin spor üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi. SYP409 SPORDA ORGANİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli

5 Ders ve literatür tanıtımı,organizasyon, spor organizasyonu ile ilgili genel kavram ve tanımlar,ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları,ulusal Spor Federasyonları (USF),Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),Türk Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK),Spor organizasyonlarının amaçları,uluslararası büyük organizasyonlar (Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası gibi),spor organizasyonlarının aşamaları,spor organizasyonlarının nitelikleri,spor organizasyonlarında müsabaka ve yarışma sistemler,spor organizasyonlarında örnek olaylar,spor organizasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri SYP410 SPORDA GİRİŞİMCİLİK Seçmeli KOSGEB - Yeni Girişimci Desteği,Girişim - Girişimci - Girişimcilik - Girişimin Özellikleri - Girişimci ve Diğer İşletmeciler ile Arasındaki Farklar,Girişimciliğin Önemi - Girişimcinin Özellikleri - Girişimcinin Temel Psikolojik Özellikleri - Girişimci Olma Sebepleri,Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri - Girişimci Kişiliğin Oluşumuna Etki Eden Faktörler - Girişimcilik Eğilimi Girişimciliğin Öğrenilmesi,Girişimcilik Eğitimi - Ana Amaçları - Faydaları - Eğitim Alan Kişiler,Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Eğitimi,Yerelden Küresele Firma Başarı Hikayeleri - Girişimciler İçin Çıkarılabilecek Dersler - Girişimcilikle İlgili Tartışmalar,Düşünceler,Düşünceler Başarılı Genç Bir Girişimci Olmak İçin İzlenecek 61 Adım,Girişimci Olabilir Miyim? (KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü Tarafından Hazırlanan 27 Sayfalık Bir Anket Çalışması),Çeşitli sektörlerde Faaliyet Gösteren İşletmeler ve Girişimcilik Örnekleri,Girişimcilik Örnekleri,İş Planı Örnekleri Üzerinde çalışmalar.