ÖZEL KOŞULLAR NİTELİK ADI Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KOŞULLAR NİTELİK ADI Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak."

Transkript

1 ÖZEL KOŞULLAR ADI 6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir." ibareli sağlık kurulu raporu almak Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 7361 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat

2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER ÖĞRENİM KOŞULLARI Alan Kodu Dal No Alan/Dal Adı 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından 6005 * BAHÇECİLİK ALANI VE DALLARI 6050 * TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI 6059 * TARIM ALANI VE DALLARI HAYVAN SAĞLIĞI ALANI - VETERİNER SAĞLIK DALI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI - VETERİNER SAĞLIK DALI 2059 Ortaöğretim Kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve Dallarından 6032 * LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI

3 Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları ÖĞRENİM KOŞULU MEZUNİYET ALANI KODLARI NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 NİT6 NİT7 NİT8 NİT9 NİT Herhangi bir önlisans programından 3021 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden Tarım veya Tarım Teknolojisi önlisans programından Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri önlisans programlarının birinden Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden Tarla Bitkileri önlisans programından Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama önlisans programlarının birinden Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden Sebze Üretimi önlisans programından Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak Organik Tarım önlisans programından Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden Fidan Yetiştirme, Fidan Yetiştiriciliği, Budama ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik önlisans programlarının birinden Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden

4 Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları ÖĞRENİM KOŞULU MEZUNİYET ALANI KODLARI NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 NİT6 NİT7 NİT8 NİT9 NİT10 NİT11 NİT Hukuk lisans programından mezun olmak İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından Kimya lisans programından Kimya/Biyoloji Kimya lisans programından Kimya Teknolojisi lisans programından Biyokimya lisans programından Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden Veteriner lisans programından Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden Gıda Mühendisliği veya Gıda İşleme Mühendisliği lisans programından mezun olmak Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından Su Ürünleri veya Su Ürünleri Mühendisliği lisans programından Ziraat Mühendisliği lisans programından 5135

5 Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları ÖĞRENİM KOŞULU MEZUNİYET ALANI KODLARI NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 NİT6 NİT7 NİT8 NİT9 NİT10 NİT11 NİT Hayvansal Üretim, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Zootekni, Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans programlarının birinden Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak Biyosistem Mühendisliği lisans programından Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik lisans programlarının birinden Tarımsal Biyoteknoloji lisans programından Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği lisans programlarının birinden Orman Mühendisliği lisans programından 6277

6 8617 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 1253 ORMAN İŞLETMECİLİĞİ 8548 ORMAN ÜRÜNLERİ 8619 ORMANCILIK 9071 ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5306 AV VE YABAN HAYATI Ön Lisans Alanları 9072 AVCILIK VE YABAN HAYATI 5345 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 4397 VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ 5363 TARIM 9478 TARIM TEKNOLOJİSİ 1313 TARIM ALET VE MAKİNELERİ 8568 TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ 1158 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 9059 ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ 1318 TARLA BİTKİLERİ 1296 SERACILIK 8561 SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA 1112 BAHÇE ZİRAATI 1125 BİTKİSEL ÜRETİM 9056 BAHÇE TARIMI 1294 SEBZE ÜRETİMİ 5315 BİTKİ KORUMA 5352 ORGANİK TARIM 1168 FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 8509 BUDAMA VE AŞILAMA 1167 FİDAN VE FİDECİLİK

7 Lisans Alanları 3209 HUKUK 8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 9318 İNSAN KAYNAKLARI 3224 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3223 İSTATİSTİK 8229 MATEMATİK VE İSTATİSTİK 5135 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 3202 HAYVANSAL ÜRETİM 9455 HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ 8289 ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK 8258 SÜT TEKNOLOJİSİ 6131 BİTKİSEL ÜRETİM 8147 BAHÇE BİTKİLERİ 9190 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 8220 KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 4212 BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 4307 KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA 8329 KİMYA TEKNOLOJİSİ 3385 TARLA BİTKİLERİ 8158 BİTKİ KORUMA 3386 TOPRAK 9048 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 4370 TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI 9269 BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ 9114 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3325 TARIM TEKNOLOJİSİ 3383 TARIM MAKİNELERİ 9423 TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ 8263 TARIMSAL MEKANİZASYON 3384 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 8221 KÜLTÜR TEKNİK 9106 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 3382 TARIM EKONOMİSİ 8261 TARIM İŞLETMECİLİĞİ 1292 TARIM TİCARETİ VE İŞLETMECİLİĞİ 3191 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 9310 GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ 3320 SU ÜRÜNLERİ 8337 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3116 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3233 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 9572 JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ 8324 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 9034 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 6277 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 3240 KİMYA 3132 BİYOKİMYA 6373 VETERİNER 3133 BİYOLOJİ 3334 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER 5138 BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYOMÜHENDİSLİK 5121 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3267 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 9349 BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ