Lisans ( ): Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisans ( ): Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir."

Transkript

1 Dr. Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL İletişim Bilgileri İş: E-posta: Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü, Urla-İZMİR Kişisel Bilgiler Doğum Yeri: İzmir Researgate: Academia: ORCİD YÖKSİS Eğitim Doktora ( ): Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Türk Dili Eğitimine Yansımaları (Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme), İzmir. Yüksek Lisans ( ): Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Nebire Gıymatdinova nın Hikâyeleri ve Hikâyelerdeki Eğitimle İlgili Unsurlar, İzmir. (Dil İncelemesi/Transkripsiyon Aktarma Sözlük) Tezsiz Yüksek Lisans ( pedagojik formasyon): Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Manisa. Lisans ( ): Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir. İş Deneyimi 2009 Ocak- (devam ediyor): Öğretim Görevlisi / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü : Kent Tarihi Araştırma Görevlisi / Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)

2 Güz Dönemi: İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türk Dili I Dersi (4 Saat- Görevlendirme) İdari Görevler Bölüm Başkanlığı (2019- ) İç Kontrol Birim Risk Koordinatörü (2019-) İYTE Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Birimi Komisyonu Üyeliği (2019- ) İYTE Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi (TAMİKAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-) Bilimsel Yayınlar Makaleler 1. Yüceer, H., Baba, A., Gönülal, Y.Ö. et al. Valuing Groundwater Heritage: the Historic Wells of Kadıovacık. Geoheritage 13, 97 (2021) Uştuk, O. ve Özcan Gönülal, Y. (2021), Akademide Sürdürülebilirlik Söyleminin Tezahürleri, 61 (2), DOI: /dtcfjournal Gönülal, Y. Ö. (2020), Asılsız veya İşlek Olmayan Eklerle Yeni Kelimeler Türetilebilir mi?, Dil Araştırmaları, S 26, Bahar 2020, s Gönülal, Y. Ö. (2015), Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor? Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Dil Araştırmaları, Sayı 16, Gönülal, Y. Ö. (2014), Türkçede Tabiat Kaynaklı Yıkım lar Nasıl İfade Edilir?, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı 36, Güz 2014, s Gönülal, Y. Ö. (2011), Dil-Toplum İlişkisi Açısından Türkiye de 1940 Sonrası Dil Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turk, Volume 6/1, Winter 2011, pp DOi /TurkishStudies Gönülal, Y. Ö. (2011), Yunus Emre nin Kayusu Değül Redifli Şiiri Üzerine Bir Dil İncelemesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turk, Volume 6/4 Fall 2011, pp Özcan, Y. (2009), Refik Halid Karay ın Şeftali Bahçeleri Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil İncelemesi, Türk Dili, Sayı: 688, Nisan 2009, s Özcan, Y. (2007), Günümüz Tatar Yazarlarından Nebire Gıymatdinova, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar/2007, Sayı: 23, s Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler

3 1. Uştuk, O, Gönülal, Y., Ö., (2022), Endangered Romani Language of Turkey: Samples of İzmir Dialect Second Online International Conference of Romani Linguistics, (5 November 2022), Roma Research Centre, Faculty of Arts and Educational Scince University of Silesia, Katowice, Poland & Civic Engagement Projects Coordinatorship İzmir Institute of Technology. (Sözlü Sunum) 2. Gönülal, Y. Ö. (2021), Boğada Sözcüğü Üzerine Bir İnceleme, IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi (20-22 Ekim 2021), Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü, Kazakistan. (çevrim içi platform) ( Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları, s , Türkistan ISBN: (Basılı) 3. Gerçek, D.,Yüceer, H., Gönülal, Y. Ö., Uştuk, O., Uzelli, T., Güler, S., Baba, A., (2021), İklim Değişikliğine Dirençlilik Bağlamında Geleneksel ve Yerel Su Hasadı Yöntemlerinin İncelenmesinde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Barbaros Köyü, Karaburun Yarımadası, 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (5-7 Ekim 2021) Ankara. (Sözlü Sunum) 4. Gönülal, Y. Ö. (2020), Popüler Bir Tartışma Alanı Olarak Türk Dil Reformu, 31. Türkbilim Sanaltayı, 24 Ekim 2020, çevrim içi platform: zoom/youtube: t3e&t=21 (Basılı) 5. Gönülal, Y. Ö. (2020), Dilin Evrimi, Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT), Evrimsel Tıp Sempozyumu, Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19 Ocak (Sözlü Sunum-yayımlanmamış) 6. Gönülal, Y. Ö. (2015), Genelgelerin Gölgesinde Türk Dili Eğitimi ya da Türkçenin Büyük Çaresizliği, UDES Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mayıs 2015, Nevşehir. (Basılı) International Journal Of Languages Education And Teaching (IJLET), ISSN: , Mannheim GERMANY, Special Issues UDES 2015, pp , Gönülal, Y. Ö. (2014), Kelimelerimiz Erozyona mı Uğruyor Sorusuna Yönelik, Uygulamalı Bir Araştırma, 3. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl Dönümü-Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını, Haziran 2014, Varşova/Polonya. 8. Gönülal, Y. Ö. (2012), Üniversite Öğrencilerinin Türkçe Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Aralık 2012, Denizli. 9. Gönülal, Y. Ö. (2012), Asılsız veya İşlek Olmayan Eklerle Yeni Kelimeler Türetilebilir mi?, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Eylül 2012, Ankara. (Basılı) 10. Gönülal, Y. Ö. (2010), Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Sosyolengüistik Açıdan Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aralık 2010, s (Basılı) 11. Özcan, Y. (2008), Orhan Pamuk un Türkçesi: Benim Adım Kırmızı Örneği, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiriler, İstanbul Kültür Üniversitesi, 4 6 Ağustos 2008, Cilt: 1, s (Basılı)

4 Araştırma Projeleri 1. Yeraltı Su Kaynaklarının Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, BAP, 2021IYTE (Program kodu: GAP B), Rol: Araştırmacı ( ). 2. İZMİRAS Rotaları ve Yaşayan Parklar Projesi. Konu: Yamanlar Yaşayan Parkı ve Bostanlı Seyir Terası Yamanlar Yaşayan Parkı Yamanlar Köyü Hattı. Kurum: İZDOĞA Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile İYTE TAMİKAM (Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları) arasında düzenlenen bir protokol gereği 1 yıllık bir proje, Rol: Saha Araştırmacısı Toplumsal Sorumluluk Projeleri 1. Kelimelerle Güçlenir Dünyam Yaratıcı Okuma ve Yazma Atölyesi Projesi. (Edebiyat Topluluğu, Toplumsal Sorumluluk Projeler Koordinatörlüğü ve Gülbahçe Avni Kokucu Ortaokulu), Bahar 2022, Rol: Proje Koordinatörü 2. Sevgili Mektup Arkadaşım Projesi. (Edebiyat Topluluğu, Toplumsal Sorumluluk Projeler Koordinatörlüğü ve LÖSEV İş Birliğinde), Bahar 2021, Rol: Proje Koordinatörü Kitaplar 1. Geçmişten Günümüze Su Mirası İçmeler-Gülbahçe-Barbaros-Kadıovacık-Ildırı Yer Altı Suyu Rotası, Yüceer, H. ve Gönülal, Y. Ö. (Eds.), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yayınları, Milimetrik Grup Matbaacılık, 146 s., Ankara: ISBN: (Editörlük) 2. Gönülal, Y. Ö. ve Uştuk, O. (2021), Gündelik Hayatta Suyun İzini Sürmek: Kadıovacık ve Barbaros Köyleri Örneği, Geçmişten Günümüze Su Mirası İçmeler- Gülbahçe-Barbaros-Kadıovacık-Ildırı Yer Altı Suyu Rotası, Yüceer, H. ve Gönülal, Y. Ö. (Ed.), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yayınları: Milimetrik Grup Matbaacılık, Ankara, s (Kitap Bölümü) 3. Gönülal, Y. Ö., Popüler Bir Tartışma Alanı Olarak Türk Dil Reformu, Türk Dünyası Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri (Ed. Akartürk Karahan) Türkbilim Araştırmaları Dizisi Üçüncü Kitap, İstanbul: Kutlu Yayınevi, s , (Kitap Bölümü) 4. İzmir Fecayii, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, (Aktarma/Transkripsiyon) Diğer Yayınlar 1. Gönülal, Y. Ö. (2021), (Ed.), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IV. Eğitim Çalıştayı Raporu, Şubat 2021, İzmir. ( 2. Gönülal, Y. Ö. (2013), Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi nde Türkiye nin İlk Sözlük Kitaplığı, Türk Edebiyatı (Aylık Fikir ve Sanat Dergisi), Ağustos, s Gönülal, Y. Ö., (2010), İzmir in Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarihî Su Kemerleri, Uzak, Sayı:6, Güz, s Gönülal, Y. Ö. (2009), Sokağın Dili Var Mıdır?, Uzak, Sayı: 4, Güz, s

5 5. Özcan, Y. (2002), Ana Dilim, Türk Dili, Sayı: 607, Temmuz 2002, s Konferans/Söyleşi Sunumları 1. Türk Dil Bayramı, TED İzmir Koleji, 26 Eylül Smyrna dan İzmir e Dönüşümü Dil Çeşitliliği Bağlamında Yeniden Okumak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Buluşmaları Söyleşileri, 26 Mayıs 2022, İzmir Havagazı Gençlik Araştırma Kütüphanesi. 3. Üniversitenin Bize Sundukları, Bizim Yarattıklarımız (Davetli Konuşmacı), Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Kariyer Günleri, , çevrim içi platform: Zoom. 4. Dil-Toplum İlişkisi Bakımından COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Türkçedeki Yeni Unsurlar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü Çevrim İçi Yaz Söyleşileri, , çevrim içi platform Microsoft Teams 5. Türkçenin Etkili ve Doğru Kullanımı, 2. Lise Bilim Kampı (20-24 Ocak 2020), Genel Kültür Dersleri Bölümü Seminer Salonu. 6. Türkçenin Gücü ve Söz Varlığının Zenginliği, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Yer: Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar (konferans), Personel Eğitimi, Yer: İYTE Gösteri Merkezi, Temmuz Dilin Cinsiyeti ve Türkçede Cinsiyetçi Sözler, İYTE Antropoloji Topluluğu Söyleşisi, Yer: İYTE Gösteri Merkezi, 8 Mart Bir Ulus Yaratma Projesi Olarak Dil Devrimi, Cumhuriyetin Kazanımları Paneli, İYTE Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Yer: Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi, Harf Devrimi ve Türkçemiz (radyo programı), Yer: TRT Radyo Haber İzmir Stüdyoları, Türkçenin Gücü ve Söz Varlığının Zenginliği (konferans), Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları-Karabağlar, Türkçe Bir Bilim Dili Olabilir Mi? (konferans), 7. Ulusal Fizik Öğrencileri Kongresi, Yer: Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi, İş Yaşamında Türkçenin Kullanım Sorunları (konferans), Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Kaynaklı Kelime Kirliliği (söyleşi), Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Hakemlik/Panel Görevleri 1. Taslak Ders Kitabı İnceleme ve Değelendirme Sürecinde Panelistlik Görevi, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 22 Eylül-27 Ekim FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Eylül Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mayıs 2014 (Sayı: 26) sayısında hakemlik. 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü, Kent Kitaplığı Yayın Kurulu Üyeliği,

6 Atıflar 1. Özdemir, Mehmet, Dağtaş Abdullah (2014), Dilde Sadeleşme Tartışmaları: 1970 Yılı Türk Dili Dergisinde Arapça, Farsça ve Batı Dillerinden Gelen Kelimelere Karşı Takınılan Tavır, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 26, s (Gönülal, Y. (2011). Dil-Toplum İlişkisi Açısından Türkiye de 1940 Sonrası Dil Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(1), ). 2. Sert, Özlem (2018), Zaman-Mekan Olarak Felaketin Tarihçesi, Kebikeç (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 45, s (Özcan Gönülal, Yasemin Türkçede Tabiat Kaynaklı Yıkım lar Nasıl İfade Edilir? Türklük Bilimi Araştırmaları 19(36): ) 3. Alan, Selami, Metin Savaş ın Yaşayan Türkçe Romanında Yaşayan Türkçe Meselesi, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2019 (11): (Özcan Gönülal, Yasemin (2012). Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarını Türk Dili Eğitimine Yansımaları (Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme). Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.) 4. Kara, S, Akın, E. (2018), Kelime Öğretiminde Satranc-ı Urefa nın Eğitsel Bir Oyun Olarak Uyarlanması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 11, S 60, (Gönülal, Y. Özcan (2015). Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor? Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. Dil Araştırmaları, 16(16), s ) 5. Bars, M.E (2017), Yunus Emre de Ahiret İnancı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 42, s (Özcan Gönülal, Y. (2011). Yunus Emre nin Kayusu Değül Redifli Şiiri Üzerine Bir Dil İncelemesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/4, ) Yürüttüğü Eğitsel Faaliyetler İYTE Edebiyat Topluluğu Akademik Danışmanlığı (2009- ) Üniversitenin imtiyaz sahipliğinde topluluğun çıkardığı edebiyat, kültür ve sanat dergisi UZAK ın Yazı İşleri Sorumlusu ve Genel Yayın Yönetmeni ( ) Aldığı Eğitimler Rusça Dil Kursu (144 Saatlik Temel I. Düzey Uroven A1 Elemantarnıy) TÜBİTAK 2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde Türkoloji de Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1-5 Temmuz Verdiği Dersler TURK 201 Türk Dili Dersleri I (2-0) 0

7 TURK 202 Türk Dili Dersleri II (2-0) 0 TURK 203 Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe I (2-0) 0 TURK 204 Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe II (2-0) 0 HUM 205 Osmanlıca I (3-0) 3 HUM 206 Osmanlıca II (3-0) 3 HUM 204 Türkçenin Etkili ve Doğru Kullanımı (3-0) 3 HUM 226 Çağdaş Türk Edebiyatından Metin İncelemeleri (3-0) 3 HUM 227 Türk Dil Reformu (3-0) 3 HUM 228 Medya ve Edebiyatta Eleştirel Okuma (3-0) 3