Python Dersleri Örnekleri Örnek 1: Ekranda Merhaba Dünya yazdıran Python Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Python Dersleri Örnekleri Örnek 1: Ekranda Merhaba Dünya yazdıran Python Örneği"

Transkript

1 Python Dersleri Örnekleri Örnek : Ekranda Merhaba Dünya yazdıran Python Örneği print("merhaba Dünya") Örnek : Kullanıcının İsmini Alarak Merhaba (kullanıcı ismi) Yazdıran Python Örneği isim = input('isminizi Girin : ') print("merhaba "+isim) Örnek : Girilen Sayıyı Toplayan Python Örneği sayi = input('. Sayı : ') sayi = input('. Sayı : ') toplam=float(sayi)+float(sayi) print("toplam :{0} ".format(toplam)) Örnek : Girilen Sayının Ortalamasını Bulan Python Örneği sayi = input('. Sayı : ') sayi = input('. Sayı : ') ortalama=(int(sayi)+int(sayi))/ print("ortalama :{0} ".format(ortalama)) Örnek : Girilen Vize ve Final Notu Ortalaması Hesaplayan Python Örneği vize = input('vize Notunuz : ') final = input('final Notunuz : ') ortalama=(float(vize)*0.)+(float(final)*0.) print("ortalama :{0} ".format(ortalama)) Örnek : Girilen Yazılı Notunun Ortalamasını Bulan Python Örneği y = input('. Yazılı : ') y = input('. Yazılı : ') y = input('. Yazılı : ') ortalama=(float(y)+float(y)+float(y))/ print("ortalama :{0} ".format(ortalama))

2 Örnek : Yazılı Ortalaması Girilen Öğrencinin Sınıf Geçme Durumunu (GEÇTİ KALDI) Gösteren Python Örneği ort = input('ortalamanızı Girin : ') if(int(ort)>=0): print("geçtiniz") else: print("kaldınız") Örnek : Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Python Örneği. sayi = input('sayı : ') if(int(sayi)%==0): print("sayı Çift") else: print("sayı Tek") Örnek : Girilen Sayının Pozitif, Negatif, ya da 0 Olduğunu Bulan Python Örneği sayi = input('sayı : ') if(int(sayi)<0): print("sayı Negatif") elif(int(sayi)>0): print("sayı Pozitif") else: print("sayı Sıfır") 0 Örnek 0: Kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerlerine göre vücut kitle indeksini (VKİ=ağırlık/(boy*boy), boy metre cinsinden verilmeli) hesaplayınız. VKİ ile < aralığındaysa normal, VKİ ile <0 aralığındaysa kilolu, VKİ 0 ve daha yüksekse obez, VKİ ve daha fazlaysa ciddi obez olarak kabul edilir. VKİ ni hesaplayarak kişinin durumunu yazdırınız 0 print("vücut KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA PROGRAMI ") boy = float(input("boy (m):")) kilo = int(input("kilo (kg):")) endeks = kilo/(boy*boy) if endeks <=: print("\n zayıf VKİ:{}".format(endeks)) elif endeks > and endeks <= : print("\n kilolu VKİ:{}".format(endeks)) elif endeks > and endeks <=0: print("\n obez VKİ:{}".format(endeks)) elif endeks > 0: print("\n ciddi obez VKİ:{}".format(endeks))

3 VÜCUT KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA PROGRAMI Boy (m):. Kilo (kg): kilolu VKİ:.0 Örnek : Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Gösteren Python Örneği yas = input('yaşınız : ') if(int(yas)<): print("yaşınız Ehliyet almak İçin Uygun Değil") else: print("yaşınız Ehliyet almak İçin Uygun") Örnek : -00 Arası Sayıları Ekranda Listeleyen Python Örneği. for i in range(,0): print(i) Örnek : -00 arası Çift Sayıları Listeleyen Python Örneği. for i in range(,0): if i%==0: print(i) Örnek : -00 Arası Tek Sayıları Listeleyen Python Örneği for i in range(,0): if i%!=0: print(i) Örnek : -00 Arası e ve e tam bölünen sayıları bulan Python Örneği # for i in range(,0): if i%==0 or i%==0: print(i) Örnek : den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Sayıları Listeleyen Python Örneği sayi=input('sayıyı Gir : ') for i in range(,int(sayi)+): print(i)

4 Örnek : Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python Örneği kisa=input('kısa Kenar : ') uzun=input('uzun Kenar : ') alan=int(kisa)*int(uzun) cevre=*(int(kisa)+int(uzun)) print("alan : {0}".format(alan)) print("çevre : {0}".format(cevre)) Örnek : Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python Örneği isim=input("adınızı Girin ") sayac=0 while sayac < len(isim): print(isim[sayac]) sayac += else: print("adının harflerini listeledim.") 0 Örnek : Kullanıcın girdiği iki sayı arasındaki sayıların toplamını gösteren Python Örneği. # toplam=0; sayi=input('. Sayı: ') sayi=input('. Sayı: ') for i in range(int(sayi)+,int(sayi)): toplam+=i print("{0} ile {} arasındaki sayıların toplamı : {}".format(sayi,sayi,toplam)) Örnek 0: Kullanıcıya sinema ya da tiyatro tercihi sorulsun. Sinema izlemek için TL, tiyatro için 0 TL ödenmesi gerekmedir. Öğrencilere %0 indirim yapıldığı düşünülerek öğrenci ise indirim yapılan; öğrenci değilse indirimsiz tutarı hesaplayarak ekrana yazdıran kodu yazınız. 0 #yazilimkodlama.com secim = input("sinema için (), Tiyatro için () tuşlayınız : ") ogrenci = input("öğrenci misiniz(e/h) : ") ucret = 0 #indirimsiz ücret hesaplama if secim == '': ucret = #sinema elif secim == '': ucret = 0 #tiyatro #öğrenci indirimi if ogrenci =='E' or ogrenci =='e': ucret=ucret / #%0 print("ödemeniz gereken ücret :{}".format(ucret))

5 Python programının çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Sinema için (), Tiyatro için () tuşlayınız : Öğrenci misiniz(e/h) : e Ödemeniz gereken ücret :.0 Örnek : Girilen Sayının Asal Sayı mı Değil mi olduğunu bulan Python Örneği # sayac=0 sayi=input('sayı: ') for i in range(,int(sayi)): if(int(sayi)%i==0): sayac+= break if(sayac!=0): 0 print("sayı Asal Değil") else: print("sayı Asal") Örnek : den kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan ve sonucu ekranda gösteren Python Örneği sayi = input('sayıyı Girin : ') tektoplam=0 cifttoplam=0 for i in range(,int(sayi)): if(i%==0): cifttoplam+=i else: tektoplam+=i 0 print("tek Sayıların Toplamı : {0}".format(tekToplam)) print("çift Sayıların Toplamı : {0}".format(ciftToplam)) Örnek : Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği: yenimaas=0 maas=input("maaşı Gir : ") zam=input("zam Oranı(%) : ") yenimaas=int(maas)+(int(maas)*int(zam)/00) print("zamlı Maaş :",yenimaas) Örnek : Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python örneği: def dairealan(yaricap): alan = float(yaricap) * float(yaricap)*. print ("Alan :",alan) return alan r = input("yarıçapı Gir :") dairealan(r)

6 0 Örnek : Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python örneği: 0 def dikdortgenalan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("genişlik :") yuk = input("yükseklik : ") dikdortgenalan(gen, yuk) Örnek : Python ile Sayı Tahmin Oyunu Yapımı. 0 0 # from random import randint rand=randint(, 00) sayac=0 while True: sayac+= sayi=int(input(" ile 00 arasında değer girin (0 çıkış):")) if(sayi==0): print("oyunu İptal Ettiniz") break elif sayi < rand: print("daha Yüksek Bir Sayı Girin.") continue elif sayi > rand: print("daha Düşük Bir Sayı Girin.") continue else: print("rastele seçilen sayı {0}!".format(rand)) print("tahmin sayınız {0}".format(sayac)) Örnek : Verilen bir tarihin yılın kaçıncı günü olduğunu bulan Python Örneği. 0 def ArtıkYıl(yıl): artık=false if yıl%00==0 or (yıl%==0 and yıl%00!=0): artık=true return artık def YılınGünü(Ay,Gün,Yıl): günler=[,,,0,,0,,,0,,0,] if ArtıkYıl(Yıl): günler[]= sıra=0 for a in range(ay-): sıra+=günler[a] sıra+=gün return sıra

7 print(yılıngünü(,,0)) Örnek : Python ile bir liste içinde in katları olan sayıları listeleme. sayilar = [,,,,,0,0,0,,,,0,,,] sayac=0 for sayi in sayilar: if sayi% == 0: print (str(sayi)+ (" : 'in katıdır.")) sayac=sayac+ else: print ('Döngü Bitti') 0 print("'in katı olan sayı adeti : "+str(sayac)) Örnek : Bir string içerisinde belirlenen bir karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programı kodları. Kontrol etme işlemi fonksiyon içinde yapılmıştır. 0 def kontrol(str): sayac = 0 for ch in str: if ch == 'ğ': sayac = sayac + return True break metin=input('metin : ') if(kontrol(metin)==true): print('ğ karakteri metin içinde var') else: print('ğ karakteri metin içinde yok') Örnek 0: Kullanıcının girdiği sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python örneği. Sayının çift olup olmadığı fonksiyon ile kontrol ediliyor. 0 def ciftmi(x): return x % == 0 toplam=0 sayac=0 baslangic = input("başlangıç Sayısı :") bitis = input("bitiş Sayısı :") for sayi in range (int(baslangic), int(bitis)+): if(ciftmi(int(sayi))): toplam=toplam+sayi sayac=sayac+ print('ortalama',(toplam/sayac)) Örnek : Python Veri tabanından kayıt okuma import pymysql.cursors # Veritabanı bağlantı cümlesi connection = pymysql.connect(host='localhost', user='root', password='',

8 0 0 db='ogrenciler', charset='utfmb', cursorclass=pymysql.cursors.dictcursor) try: with connection.cursor() as cursor: # tek satır okuma sql = "SELECT `id`, `firstname`,`lastname` FROM `users`" cursor.execute(sql) for row in cursor.fetchall(): #tüm satırları okuma firstname = str(row["firstname"]) lastname = str(row["lastname"]) #ekrana yazdırma print("isim : " + firstname) print("soyisim : " + lastname) finally: connection.close() Örnek : Python Tkinter Form Kullanımı # import tkinter nesne = tkinter.tk() nesne.mainloop() Örnek : Python Form Entry Kullanımı 0 0 from tkinter import * from tkinter import messagebox pencere = Tk() pencere.title(" pencere.geometry("00x00") #grid form çizdirme uygulama = Frame(pencere) uygulama.grid() L = Label(uygulama, text="adınızı Girin") L.grid(padx=0, pady=0) E = Entry(uygulama, bd =) E.grid(padx=0, pady=) #formu çiz pencere.mainloop() Örnek : Python Tkinter ListBox Kullanımı from tkinter import * from tkinter import messagebox

9 0 0 pencere = Tk() pencere.title(" pencere.geometry("00x00") #grid form çizdirme uygulama = Frame(pencere) uygulama.grid() Lb = Listbox(uygulama) Lb.insert(, "Python") Lb.insert(, "C#") Lb.insert(, "JAVA") Lb.insert(, "JAVASCRIPT") Lb.grid(padx=0, pady=0) #formu çiz pencere.mainloop() Örnek : Python Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alanı Hesaplama Python Kodları: 0 def dikdortgenalan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("genişlik :") yuk = input("yükseklik : ") dikdortgenalan(gen, yuk) Ekran Çıktısı: Örnek : Kullanıcının tuttuğu sayıyı tahmin eden python örneği 0 0 # from random import randint rand=randint(, 00) sayac=0 while True: sayac+= sayi=int(input(" ile 00 arasında değer girin (0 Çıkış):")) if(sayi==0): print("oyunu İptal Ettiniz") break elif sayi < rand: print("daha Yüksek Bir Sayı Girin.") continue elif sayi > rand: print("daha Düşük Bir Sayı Girin.") continue else: print("rastele seçilen sayı {0}!".format(rand)) print("tahmin sayınız {0}".format(sayac)) Ekran Çıktısı:

10 Örnek : Kullanıcının girdiği n adet sayıdan tek ve çift olanların ayrı ayrı ortalamasını hesaplayan ve ekranda gösteren Python Kodları: 0 0 # yazilimkodlama.com tekadet=0 ciftadet=0 tektoplam=0 cifttoplam=0 n=int(input("kaç Adet Sayı Girilecek : ")) for i in range(n): sayi=int(input("sayı : ")) if(sayi%==0): tekadet+= tektoplam+=sayi else: ciftadet+= cifttoplam+=sayi if(tekadet!=0):#eğer hiç tek sayı girilmemişse 0'a bölme hatası verecektir. print("tek Sayıların Ortalaması : ",tektoplam/tekadet) if(ciftadet!=0):#eğer hiç çift sayı girilmemişse 0'a bölme hatası verecektir. print("çift Sayıların Ortalaması : ",cifttoplam/ciftadet) Örnek : En sevdiğiniz meyveyi liste hâline getirerek ekrana yazdırınız. # yazilimkodlama.com meyveler=["elma","armut","portakal"] print("en Sevdiğim Meyveler {}".format(meyveler)) En Sevdiğim Meyveler ['Elma', 'Armut', 'Portakal'] Örnek : Sırasıyla pi sayısı, inç biriminin cm olarak karşılığı, mikroişlemcilerin kısaltması, kullandığınız işletim sisteminin adı ve bitin byte olarak karşılığını bir liste hâline getirerek ekrana yazdırınız. # yazilimkodlama.com # Sırasıyla pi sayısı, inç biriminin cm olarak karşılığı, mikroişlemcilerin kısaltması, kullandığınız işletim sisteminin adı ve bitin byte olarak karşılığını bir liste hâline getirerek ekrana yazdırınız. liste=[.,.,"cpu","windows 0",] print(liste) [.,., 'CPU', 'WINDOWS 0', ] Örnek 0: Haftanın günlerinden Pazartesi ile başlayan ve Cuma ile biten bir liste oluşturunuz. Oluşturduğunuz listenin indeksi olan elemanını ekrana yazdırınız. #Haftanın günlerinden Pazartesi ile başlayan ve Cuma ile biten bir liste oluşturunuz. Oluşturduğunuz listenin indeksi olan elemanını ekrana yazdırınız.

11 liste=["pazartesi","salı","çarşamba","perşembe","cuma"] print(liste[]) Cuma Örnek : Aşağıdaki kodun çıktısını yazınız (Python da tek karakterden oluşan değerleri tek tırnak ( ) içinde tanımlayabilirsiniz.). ders=[ K, O, D, L, A, M, A ] # yazilimkodlama.com ders=['k','o','d','l','a','m','a'] print(ders) ['K', 'O', 'D', 'L', 'A', 'M', 'A'] Örnek : Değerleri sırasıyla,, olan listeyi,, olarak değiştiriniz. 0 # yazilimkodlama.com # Değerleri sırasıyla,, olan listeyi,, olarak değiştiriniz. liste=[,,] liste[0]= liste[]= liste[]= print(liste) [,, ] Örnek : hafta_ici isimli bir liste oluşturarak haftanın günlerini ekleyiniz. Daha sonra sırasıyla cuma ve cumartesi günlerinin listede olup olmadığını kontrol ediniz. hafta_ici=["pazartesi","salı","çarşamba","perşembe","cuma"] print("cuma" in hafta_ici) print("cumartesi" in hafta_ici) True False Örnek : 0-0 arası sayılardan oluşan sayilar isimli bir liste oluşturun. Ardından bu listede bulunan çift sayıları ekrana yazdırınız. sayilar=[0,,,,,,,,,,0] for sayi in sayilar:

12 if sayi%==0: print(sayi) 0 0 Örnek : 0-0 arası sayılardan oluşan sayilar isimli bir liste oluşturun. Oluşturulan liste ile sayilar=[,,,,] listesini birleştirerek e tam bölünen sayıları ekrana yazdırınız. 0 #yazilimkodlama.com sayilar=[0,,,,,,,,,,0] sayilar=[,,,,] birlestir = sayilar+sayilar for sayi in birlestir: if sayi%==0: print(sayi) 0 Örnek : Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olan kodu while döngüsü ile yazınız.. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf. sınıf 0. sınıf 0. sınıf. sınıf. sınıf i = while i <= : print(" {}. sınıf".format(i)) i += Örnek : Kullanıcının girdiği sayının rakamlarını toplayan python örneği sayi=input("bir sayı girin: ")#str formatında giriş yapar toplam=0 for rakam in sayi: toplam += int(rakam)

13 print("sayının rakamları toplamı:",toplam) Bir sayı girin: sayının rakamları toplamı: Örnek : Kullanıcı tarafından girilen sayının rakamlarını çarpan program(sıfırları hariç tut) sayi=input("bir sayı girin: ")#str formatında giriş yapar carpim= for rakam in str(sayi): if int(rakam)!= 0: carpim *= int(rakam) print("sayının rakamları çarpımı:",carpim) Bir sayı girin: 0 sayının rakamları çarpımı: Örnek : İlk yöntem sadece pythonda kullanabileceğiniz * operatörü ile değeri ekrana yazdırma olacak. metin = input("bir isim girin:") print((metin+"\n")*0) Örnek 0: for döngüsü kullanarak programcının adını ekrana yazdırma örneğine bakalım. metin = input("bir isim girin:") for i in range(0): print(metin) Örnek : Son örnekte de while döngüsü ile ekrana programcının adını yazdıralım. metin = input("bir isim girin:") i=0 while i<0: i+= print(metin) Örnek : sum() ve len() kullanarak ortalamayı bulma liste=[0,0,0,0,0,0] toplam=sum(liste) adet=len(liste) print(toplam/adet)

14 Örnek : Klavyeden 0 girilene kadar sayıların toplamını bulan Program Python toplam=0 while True: sayi = float(input("bir sayı girin: ")) if sayi ==0: break toplam+=sayi print("girdiğiniz sayıları toplamı: ",toplam) Örnek : Python abs örneği: sayi=input("bir sayı girin: ") sayi=int(sayi) print("sayının mutlak değeri", abs(sayi)) Örnek : Mutlak değer hesaplamak için gerekli olan python kodu: sayi=input("bir sayı girin: ") sayi=int(sayi) if sayi<0: sayi*=- print("sayının mutlak değeri: ",sayi) Örnek : for döngüsü ile liste öğlerin ortalamasını hesaplayın. 0 liste=[0,0,0,0,0,0] toplam=0 for sayi in liste: toplam+=sayi adet=len(liste) print(toplam/adet) Örnek : İlk yöntem sadece pythonda kullanabileceğiniz * operatörü ile değeri ekrana yazdırma olacak. metin = input("bir isim girin:") print((metin+"\n")*0) Örnek : for döngüsü kullanarak programcının adını ekrana yazdırma örneğine bakalım. metin = input("bir isim girin:") for i in range(0): print(metin)